Beszámoló a képviselő-testület ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről"

Átírás

1 Beszámoló a képviselő-testület ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják az ország mindenkori gazdasági, állami költségvetési intézkedései, hiszen bevételeink jelentős mértékben az állami normatívákon, 2013 óta a feladat finanszírozás változásain alapulnak. A gazdasági folyamatok hatásai azonban megjelennek a helyi gazdálkodók helyzetén keresztül az adóbevételekben, valamint az állampolgárok pénzügyi teljesítő képességében is. A ciklusprogram megalkotása, azaz 2011 óta a kormány gazdaságra vonatkozó programja, valamint az államháztartást, az önkormányzatiságot és az államigazgatást érintő reformjai alapjaiban változtatták meg az önkormányzatok működését, e folyamatok és változások hatásait nem lehet figyelmen kívül hagyni a gazdasági program célkitűzéseink elemzésénél. Az éves költségvetési kiadások és bevételek szerkezetének változását a II..4 fejezet tartalmazza. Elmondható, hogy az elmúlt 4 évben a település pénzügyi helyzete gyökeres átalakuláson ment keresztül és az önkormányzatiság fennállása óta a legnehezebb pénzügyi válságot élte meg. A nagy mértékű eladósodottság a ciklusidőszak kezdetétől 2013-ig sújtott bennünket, ennek megfelelően a település fejlesztésére szinte nem állt rendelkezésre forrás. A folyamatosan csökkenő állami normatívák miatt a helyi bevételek egyre nagyobb százalékát kellett a működtetésre, az intézmények fenntartására fordítani, a gazdasági válság hatására pedig a városban megszűnő ipari létesítmények által fizetett iparűzési adó csökkenése 1-2 éven belül olyan mértékűvé vált, amely rendkívül kritikus helyzetbe hozta az önkormányzat működését. Az előző ciklusidőszakban 350 m Ft hitelt vett fel az önkormányzat az Arany J. Iskola felújítására. A 2011-es év folyamán 65 millió forint 1 éven belüli lejáratú hitel felvételére kényszerültünk, hogy a működést biztosítsuk, emellett 100 millió folyószámla hitel felhasználásával is élt az önkormányzat. A ciklusidőszakban a bevételek csökkenését a testület egyrészt pályázati forrásokkal, másrészt az említett működési célú hitelfelvétellel igyekezett kompenzálni. A ciklusidőszak kezdetén új pályázatokat nem indítottunk, csak a folyamatban lévő pályázatok befejezését tűzhettük ki célul. Az önkormányzat bevételi forrásának növeléseként adó emelésére egy alkalommal került sor az építményadó esetében 2012-ben. (700 Ft/m2-ről 1000 Ft/m2-re) Az iparűzési adó a ciklusidőszak alatt végig a maximális mértéken volt. A kiadási oldal csökkentésére szigorú intézkedéseket volt szükséges tenni az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, mint pl. intézmény összevonás, létszámleépítés, költségvetési kiadások szigorítása, az önként vállalt feladatok csökkentése, támogatások csökkentése. A nehéz gazdasági helyzet velejárójaként problémaként jelentkezett a vállalkozók és a lakosság részéről is az adók nem határidőre történő befizetése. A fenti hatások együttese súlyos likviditási gondokat jelentett az önkormányzatnál, amely áthidalására folyamatos folyószámlahitel igénybe vételére is kényszerültünk. A hivatkozott ipari létesítmények megszűnése közül legjelentősebben befolyásolta a város helyzetét, hogy még 2009-ben felszámolási eljárás indult a legnagyobb munkaadó, a Piszkei Papírgyár ellen, amely mind a megszűnő munkahelyek, mind a kieső adóbevételek miatt nagy hátrányt jelentett a városnak. A felszámolás még 2014-ben a ciklusidőszak végére sem zajlott le, időközben a április 19-én Lábatlan másik legnagyobb cége a Holcim Zrt. is befejezte tevékenységét. 1

2 A működési hiány csökkentésére 2012-ben két alkalommal kapott Önkormányzatunk vissza nem térítendő Önhiki támogatást, 54 millió forint összegben. Az önkormányzati gazdálkodás feltételeiben jelentős fordulatot a 2013-ban és 2014-ben megvalósult állami adósságkonszolidáció jelentett, melynek keretében önkormányzatunk gazdálkodási helyzete az elmúlt évekhez képest lényegesen stabilabbá vált és 2014 év folyamán összességében Ft összegű adósságot (teljes adósságállomány) vállalt át az állam önkormányzatunktól. A fentiek és 2013 januárjától az önkormányzat által ellátott feladatok jóval nagyobb mértékű feladat finanszírozása, valamint az önkormányzat jelentős kiadáscsökkentő, megszorító intézkedései együttes hatásának eredménye lett, hogy 2013-ban a gazdálkodásunk stabilizálódott tól a működési forráshiány fedezetéhez a működőképesség megőrzését szolgáló támogatási igény beadására már nem kényszerült az önkormányzat. A 2014-es évet is gazdaságilag stabilan kezdtük meg és folytatjuk, a város fejlesztésében is előre léphettünk, energiakorszerűsítési és felújítási munkák kezdődtek, pályázatok indultak és eredményük képpen elindultak a nyertes pályázatok kivitelezési munkái is. II. Önkormányzati vagyongazdálkodás II.1. Önkormányzati ingatlanok Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy a városnak a fenntartható fejlődés érdekében a racionális terület-felhasználásra, az ésszerű városüzemeltetés feltételeinek biztosítására kell törekednie. Mindezekkel összefüggésben kiemelt hangsúlyt kell adni az épített és a természetes környezet rehabilitációs folyamatainak. A gazdasági programban feladatul jelöltük meg az ingatlan vagyon áttekintését, mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes ingatlanok tekintetében. Az önkormányzat az áttekintést megtette, 2011-ben megalkotta 24/2011. (XII.14.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az önkormányzat megalkotta 11/2012. (IV.25) számú rendeletét a Város tulajdonában álló nemzeti vagyonról, melynek mellékletében részletesen felsorolásra kerültek az önkormányzati ingatlanok a forgalomképesség szempontjából. A rendelet módosításra került a 23/2012. (X.31.) rendelettel, majd új rendeletet alkotott a képviselő-testület a 4/2013 (III. 27.) rendelettel, mert a jogszabályváltozások miatt szükségessé vált. Szabályozta a képviselő-testület az államháztartáson kívüli források átadásának, átvételének rendjét is, 13/2013. (IX.11.) rendeletével, mellyel egységesítette a testület a támogatások nyújtásának szabályait és feltételeit. Elfogadásra került a középtávú vagyongazdálkodási terv is, mely a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét határozza meg az önkormányzat számára. Célul tűzte ki az önkormányzat a megüresedett, az önkormányzat által nem hasznosítható ingatlanok eladásra történő meghirdetését.. (volt Petőfi Iskola, Postakocsi épület, Zrínyi lakótelep volt orvosi rendelő, Zrínyi lakótelep építési telek, Rákóczi F. út telek (plébánia melletti), Ságvári E. u. (könyvtár melletti, és kocsma melletti) telek Az önkormányzat közvetlenül és ingatlanirodákon keresztül is folyamatosan hirdette a fenti ingatlanokat, azonban az adott gazdasági környezetben gondot okozott az ingatlanok értékesítése. A Gerecse utcai telkek árát a kereslet növelése érdekében még 2011-ben lecsökkentettük e Ft-ra) A postakocsi épületre hosszabb idő után jelenleg van érdeklődő. 2

3 A ciklusidőszak alatt sikeres értékesítések az alábbiak voltak: év 2374/1 hrsz 878 m2 beépítetlen terület ár: 150 Ft/m2 (Szlovák Lajos) 2377 hrsz 1789 m2 beépítetlen terület ár: 150 Ft/m2 (Szlovák Lajos) 2379 hrsz 288 m2 beépítetlen terület ár: 150 Ft/m2 (Szlovák Lajos) 2383 hrsz 6393 m2 beépítetlen terület ár: 150 Ft/m2 (Szlovák Lajos) 0197/30 hrsz 1374 m2 szántó ár: 120 Ft/m2 (Daróczi László) 0220/18 hrsz m2 szántó ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 0220/19 hrsz 2216 m2 szántó ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 0220/20 hrsz 1331 m2 szántó ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 0220/22 hrsz 9704 m2 szántó ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 0220/24 hrsz m2 gyümölcsös ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 0220/25 hrsz 1083 m2 szőlő ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 0220/26 hrsz 1230 m2 szőlő ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 3500 hrsz 1482 m2 legelő ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 3501 hrsz 1618 m2 legelő ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 3502 hrsz 1741 m2 legelő ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 3503 hrsz 1726 m2 legelő ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 3505 hrsz 5988 m2 legelő ár: 50,5 Ft/m2 (Csapuka József) 3273 hrsz 2852 m2 gyep, legelő ár: 105 Ft/m2 (Zigó János) év 075/51 hrsz m2 legelő ár: 50,9 Ft/m2 (Huszák Jánosné) 71/1/A/1 hrsz 69 m2 egyéb helyiség ár: 6520 Ft/m2 (Soósné Nagy Zsófia) év 1968/1 hrsz 389 m2 beépítetlen terület ár: 1000 Ft/m2 (Baris Lajosné) 3409 hrsz 144 m2 legelő ár:150 Ft/m2 (Senkár László) 2300; 2301/2; 2301/3 hrsz. beépítetlen terület 1750 Ft/m2 (Göndör Mónika) év 2068 hrsz-ú területből kb m2 500 Ft/m2 (Deák Csaba) folyamatban. Önkormányzati ingatlanvásárlások: Az önkormányzat elővásárlási jogával élve 2014-ben döntött arról, hogy megvásárolja a Coop áruház melletti 353 hrsz-ú beépítetlen terület ½ részét, így az ingatlan egyedüli tulajdonosává vált. Feladatul tűzte ki az önkormányzat, hogy a feladatellátását szolgáló középületek karbantartására, felújítására folyamatos figyelmet kell fordítani, hogy a kötelező feladatok ellátáshoz megfelelő infrastrukturális háttér biztosított legyen. A karbantartási feladatokat az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten végeztük el az éves költségvetésben meghatározott keretek között. A fejlesztések résznél részletezzük az önkormányzati intézmények felújítására vonatkozó tevékenységet. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díjait át kell tekinteni. A képviselő-testület áttekintette a bérlakások bérleti díjait és január 1-től differenciálta és megemelte a településközponti lakások lakbérét. 3

4 Meg kell vizsgálni a volt Művelődési ház épületének hasznosítási lehetőségét. Bontásra meghirdettük az egykori Művelődési ház épületét, mely most van folyamatban, helyére a Holcim kiállítótér és helytörténeti gyűjtemény bemutatására alkalmas kiállítótér kerül. Szabad önkormányzati külterületek hasznosítása, értékesítése mezőgazdasági céllal. (a fenti felsorolás tartalmazza) II.2. Lakásgazdálkodás Az önkormányzat jelenleg 31 db összkomfortos, 2 komfort nélküli szociális bérlakással rendelkezik. Az önkormányzat újabb bérlakások építését nem tűzte ki célul a ciklusidőszakban. A bérlakások viszonylag újak, a 4 év alatt esetenként azonban már jelentkeztek a felújítással kapcsolatos problémák, pl. kazáncsere, melyeket folyamatosan megoldottunk. Több esetben jelentett gondot a bérlakásoknál felhalmozott nagymértékű lakbérhátralék, melynek behajtására rendkívül sok erőfeszítést tettünk. Sok esetben kellett az egyéb közműhátralékot az önkormányzatunknak kifizetnie a bérlő távozása, vagy fizetésképtelensége miatt. - Az utóbbi időszakban felhalmozódott lakbértartozások megszüntetése érdekében a testület döntött a tartós tartozásállománnyal rendelkező bérlők szerződéseinek felmondásáról. Az intézkedések hatására a tartozások legnagyobb részénél sikerült új részletfizetési megállapodásokat kötni a bérlőkkel, így az adósságállomány kezelhetővé vált és jelentősen le is csökkent. Egy esetben került sor a fizetés miatt a bérleti szerződés felmondására és a lakó kiköltözésére. A szociális bérlakások bérbeadásáról szóló rendelet kiegészült a bérlakások igénybevételének feltételeként az új, egységes igénylési nyomtatvány bevezetésével. A lakbérhátralékok alakulásáról és a megtett intézkedésekről negyedévente tájékoztatást kapott a képviselő-testület. II.2. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Az önkormányzat egy gazdasági társaságban, a Hétforrás Kft.-ben rendelkezett résztulajdonnal, amely vízi közmű szolgáltatást, ivóvíz-szolgáltatást, illetve szennyvízelvezetést és tisztítást végzett 2011 és között. A víziközmű törvény változása miatt e tevékenység végzésére más szolgáltatóval az ÉDV Zrt-vel kellett bérleti-üzemeltetési szerződést kötnünk. A Hétforrás Kft június 10-én átadta az ÉDV Zrt. pedig átvette a szolgáltatást és az üzemeltetést. A 2013-as és 2014-es évben került sor a szükséges vagyonértékelés elkészítésére és az átadás adminisztratív, jogi lebonyolítása, tulajdonosi döntések előkészítése. Az önkormányzat az ÉDV Zrt.- ben Ft értékű részvény vásárlásával tulajdonossá vált. II.3. A vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyonáról készült kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza. A vagyon az elmúlt 4 évben növekedést mutat. Az elmúlt négy évben a vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat önerőből valósított meg beruházást, illetve sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon. 4

5 Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő ( én): Vagyonelem megnevezése Ingatlan db száma Az összes vagyonból a vagyon részaránya Forgalomképtelen vagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) ,65% e.ft Korlátozottan forgalomképes vagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 58 48,54% e.ft Forgalomképes vagyon (szabadon értékesíthető és megterhelhető) ,81% e. Ft Összesen: e. Ft A forgalomképtelen vagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok, közcélú vízi létesítmények, köztemetők, hulladéktelepek (szeméttelep, dögkút). Korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: közművek, intézmények és középületek, védett természeti terület, köztéri műalkotások, művészeti alkotások. Forgalomképes vagyon minden egyéb II.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése, adópolitika Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat tűzte ki célul és végezte el: A helyi adók esetében az Önkormányzat az adóztatást úgy alakította ki, hogy az egy meghatározott stabilitás mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. Törekedett további helyi adóbevételek megteremtésére, ezért januárjától idegenforgalmi adót vezetett be, január 1-től 1000 Ft/m2 összegre növelte az építményadót. Az iparűzési adó beszedése továbbra is helyben történt, mértéke a jelenleg meghatározható maximális mérték. Az adóbevételek növelése és az adózás morál javulása érdekében a behajtási tevékenység és az ellenőrzési tevékenység kiemelt szerepet kapott a 4 év során. A Képviselő-testület nyomon követte a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangban kihasználta a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat olyan formában oldotta meg, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). Az Önkormányzat törekedett arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. /pályázatok kimutatás/ Az önkormányzati hitel felvételre vonatkozó korlátozást a ciklusidőszak alatt megjelent törvények szabályozzák így az erre vonatkozó kitételek a gazdasági programban okafogyottá váltak. Az önkormányzat gazdasági programja is kiemelt célként határozta meg, hogy további hitel felvételére ne kerüljön sor. Az új, munkahely teremtő beruházások is kedvezően indultak, az iparra vonatkozó résznél térünk ki rá részletesen Bár a es évben folyószámlahitel felvételére már nem kényszerült az önkormányzat, a négy év alatt nagy hangsúlyt helyeztünk a kifizetések ütemezésére, továbbra is napi szintű likviditást készítése mellett ütemeztük a kifizetéseket. 5

6 A költségvetés főbb szerkezetének alakulása Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 4 évben az alábbiak szerint alakult: Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: Megnevezés A kiadások aránya százalékban év év év év terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: A tervezési időszakban a költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: A kiadások összege Megnevezés 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év terv Kiadások eft-ban Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: Megnevezés A bevételek aránya százalékban év év év év terv Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkebevételek Támogatásértékű bevételek Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: A tervezési időszakban a költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: A bevételek összege Megnevezés év év év év terv Bevételek eft-ban

7 Adóbevételek alakulása Megnevezés év év év év tervezett ig teljesített Építményadó Helyi iparűzési adó Magánsz. komm. adója Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Összesen: III.1. Ipar III. FEJLESZTÉSEK ÁGAZATONKÉNT A helyi iparterülettel kapcsolatos fejlesztési elképzelések között szerepelt, hogy lehetőséget kell biztosítani a termelő- szolgáltatóüzemek és kereskedelmi egységek betelepülésére, melyre a város adottságainak megfelelően elsősorban a megüresedett ipari telephelyeken van lehetőség. Új, munkahely teremtő beruházásként egy csarnok megvásárlásával és felújításával 2014 elején elindult a Forest Papír Kft. beruházásában a volt Piszkei Papírgyár területén egy új papírgyártó üzem. Az önkormányzat ennek megvalósítását a Szabályozási Terv módosításával tette lehetővé. A RÓTH STONE Kft. beruházásában átadásra került és 2012.évben meg is kezdte működését egy új kőfaragó vállalkozás. Új beruházásként gépgyártó csarnok épült az Endi Bt. beruházásában is. Célkitűzésként szerepelt, hogy a Holcim-mel fel kell gyorsítani a tárgyalásokat, hogy a cég telephelyének megszűnését követően, mi kerül át önkormányzati tulajdonba. A területet a gyár megszűnése után továbbra is ipari létesítmények telepítésére kell felhasználni. Sikeres tárgyalásokat folytattunk a Holcim Zrt-vel, hogy a lábatlani gyár bezárása és a terület teljes rehabilitációja után a cég a területet az önkormányzatnak térítés mentesen átadja. Erre vonatkozóan megállapodást kötöttünk a céggel. A bontás kivitelezése jelenleg is folyamatban van, befejezése az új ciklusidőszakra húzódik át. A gyár bezárásával együtt a cég több munkagépet is a város tulajdonába adott, mellyel a városgazdálkodási feladatok ellátását oldjuk meg. Bár a rehabilitált terület átadását az önkormányzat nem így képzelte el, tudomásul kellett vennünk a bontott anyagok építőanyaggá történő minősítését és helyszíni tömörítéssel történő töltés építését. A helyszínen hagyott tömörített építőanyag korlátozza az ide telepíthető létesítményeket ben fórumot szerveztünk, melyen a vállalkozásoknak bemutatásra kerületek az Új Széchenyi terv pályázati lehetőségei. Az ipart érintő pályázati lehetőségekről az érdekelt vállalkozásokat folyamatosan tájékoztattuk. 7

8 2014-ben közreműködtünk abban, hogy a lábatlani cégek részt vehessenek speciális célú munkaerőképzésben ezzel munkaerő problémáikon segítve. Egy cég élt a program lehetőségeivel. A kisebb beruházások kivitelezésében helyi cégektől kértünk elsősorban ajánlatot, a nagyobb beruházások megvalósítását szintén helyi és környékbeli vállalkozóknak sikerült elnyernie. III.2 Idegenforgalmat is érintő fejlesztések Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések Feladatként fogalmaztuk meg, hogy fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. A révátkelő megépítésével párhuzamosan ki kell dolgoznunk a turisztikai vonzerő leltárunkat. A város legnagyobb turisztikai és infrastruktúrális fejlesztése az elmúlt ciklusban a révátkelő megépítése volt. A HUSK CBC Határon Átnyúló Együttműködés Program keretében Önkormányzatunk támogatást nyert el a Lábatlan és Karva közötti révátkelő kialakítására. A projekt keretében Lábatlan és Karva között, valamint a Dunán hosszirányban közlekedő hajók kikötésére nyílt lehetőség a parti, valamint a vízi létesítmények kialakítása által. A pályázat megvalósítását még januárjában indítottuk el. A révátkelő megvalósításához a szükséges engedélyeket sikerült beszereznünk, valamint a pályázat utófinanszírozása miatt a szükséges támogatást megelőlegező hitelkeret felvételére március 30-án került sor. A beruházás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés áprilisban szintén elindult. A beruházással Lábatlanon a városközpontban megépültek a kikötőhöz tartozó parkolók, felújításra került a járda és kiépült a kikötő megközelítését szolgáló gyalogút, valamint maga az úszómű, mely a szociális blokkokat is tartalmazza. Karva település a tulajdonában álló hajó felújítását végezte el a pályázati forrásból. Az építési munkák 2012-ben kezdődtek meg és tavaszán fejeződtek be. A Lábatlanra eső teljes beruházási költség mintegy 140 millió forint, melyből 133 millió forint pályázati támogatás volt, az 5% önerőt és egyéb el nem számolható költségeket a Holcim Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány biztosította 17,4 mft értékben. (A településünkre eső összköltségvetés ,61. Önerő mértéke ,14.) 2013 júniusában a beruházás eredményeként ünnepélyes keretek között került sor a Karva-Lábatlan közötti révátkelő záró konferenciájára és átadására. Szintén a 2013-as évben a révátkelő üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv elkészítése, a kikötő úszómű bizonyítványába a DUNA-COLOR s.r.o. szervezet mint üzembentartó bejegyzése, a kikötő -Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége által kiadott- vízjogi üzemeltetési engedélyének megszerzése, a kikötő működéséhez szükséges Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalának használatbavételi engedélye, valamint a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatalának engedélye a parti járdára engedélyezési eljárása volt folyamatban. Szeptemberben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajózási Hivatala az által tartott ellenőrzésnél a beruházást a használatbavételi engedély kiadására alkalmasnak találta. A kikötő - lábatlani vonatkozású részének záró ellenőrzését elvégezte a VÁTI, mindent rendben találtak. A beruházás végső lezárása előtt még a VÁTI HUSK-ETE Közös Technikai Titkárság tartott ellenőrzést, melynek során Lábatlan és Karva együttesen került ellenőrzésre. A működéshez szükséges valamennyi engedély rendelkezésre állása után a révátkelő tényleges menetrendszerinti üzemelése április 1-én kezdődött meg. Feladatként jelöltük meg, hogy az idegenforgalmi vonzerőt jelentő helytörténeti kiállítás kialakítása időszerű feladat. Miután a Holcim H. Zrt. a lábatlani gyár bezárását követően állandó kiállító teret kíván létrehozni a cementipari emlékek bemutatása céljából, a helytörténeti kiállítás elhelyezését ehhez a funkcióhoz 8

9 kapcsoltuk. Az új létesítmény megépítése az elbontandó volt művelődési ház területén valósul meg a cég beruházásában. Holcim Zrt. és az önkormányzat képviselői a Gerenday Ház tervezőjével több ízben egyeztették a tervezett Holcim kiállító tér és önkormányzati néprajzi gyűjtemény elképzeléseit és terveit. Jelenleg az épület tervezésére pályázat került kiírásra, melynek beadása augusztus 18-án várható. - A 2013-ban Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány sikeresen pályázott a Piszkei Kálvária és a Gerenday család nyughelyének komplex turisztikai fejlesztése c. Leader pályázaton. - A LEADER pályázatok keretében sikeresen pályáztunk még be a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésében rendezvénysátor beszerzésére 2,5 m Ft értékben. A borturizmus fejlesztéséhez a borászokkal közösen terv kidolgozását tűztük ki célul. Ennek megvalósítására e ciklusban csak kezdeményezések történtek, de tényleges eredmény nem született. Az aranymosó múzeum létrehozása lekerült a napirendről.. A turisztikai vonzerők egyeztetésében szorosan együttműködtünk Karvával. Több turisztikai kiadványt is készítettünk füzet, prospektus, térkép. formájában. Célként fogalmaztuk meg, hogy a kerékpáros turizmus feltételeit elő kell segíteni a kerékpárútra vonatkozó pályázat beadásával. A Lábatlan 10. sz. főút jobb oldalán az , km. sz. között (József A. utca- Piszkei lakótelep gyalogátkelőhelye között) egyesített gyalog- és kerékpárút mint helyi közút, valamint az km szelvény között (Süttő közigazgatási határa és a Piszkei lakótelep gyalogátkelője között) tervezett kerékpárút kiépítésére a jogerős engedélyt megkértük és megkaptuk. A Nyergesújfalu és Cementgyár között tervezett kerékpárút építési engedélye lejárt, meghosszabbítása folyamatban van. E szakaszokon a hívatásforgalmi kerékpárút nyomvonala megegyezik az EUROVELO 6 kerékpárút nyomvonalával. A településközpontban a Hullám vendéglő és a temető között a Dunaparton halad az EUROVELO 6 nyomvonala ennek tervei nem állnak rendelkezésre. A megvalósítás pályázati támogatással lehetséges, melyre az elmúlt ciklusban nem volt lehetőség, feltehetőleg a következő ciklusban azonban megvalósulhat. Elkészült a település legfontosabb információit és turisztikai nevezetességeit három nyelven bemutató okostelefon alkalmazás, melynek célja a település értékeinek bemutatása, turisztikai lehetőségeinek kiaknázása. Az applikáció a népszerű ios és android rendszerek alkalmazásboltjaiban és a településközponti hotspoton érhető el. Az újonnan kialakított hotspot segítségével a településközpontban és a Duna parton lehetővé vált ingyenes internet elérése okos telefonok használatával. A fejlesztés célja a településen évente áthaladó -és legtöbbször itt rövid ideig pihenő - több ezer külföldi kerékpáros turista tájékoztatása a helyi nevezetességekről, révátkelő menetrendről, helyi programokról, üzletekről. III.3 Infrastruktúra Az önkormányzat képviselő-testülete fontos feladatként kezelte a közúthálózat, a járda, a csapadékvíz elvezető rendszer, felszíni vízelvezető árok és zárt csapadékvíz csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását, bővítését és fejlesztését a városban ben pályázatot nyújtottunk be a KDOP-4.2.1/B-11 számú önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése keretében a Rozália utca felújítására, mivel ez az utca felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, pályázatunk azonban sajnos nem nyert. Minden évben gondoskodtunk a síkosságmentesítési, kátyúzási feladatok elvégzéséről, nagyobb felületű útjavításra 2013-ban került sor, ekkor a Holcim Mikrotérség Alapítványtól a Holcim Díj 9

10 keretén belül az utak karbantartására, kátyúzására pályázaton az önkormányzat 2,6 millió forintot nyert. Több alkalommal került sor vis maior pályázat benyújtására a váratlan természeti csapások következtében keletkezett károk elhárítására, felújításra áprilisában a József A. utca, Rozália utca árok felújítás, helyreállításra. (90 % támogatás Ft, 10 % önerő: Ft Összesen bruttó: Ft) Zalka M. ltp. pincebeszakadás helyreállításra. (90 % támogatás Ft, 10 % önerő: Ft Összesen bruttó: Ft) októberben Szabadság utca partfal helyreállítására (90 % támogatás Ft, 10 % önerő: Ft Összesen bruttó: Ft) Árvizi károk költségeire Összesen bruttó: Ft) (100 % támogatás: Ft) A Közútkezelő Kht. Esztergomi Üzemmérnökségének vezetőjével a 4 év folyamán többször is tárgyaltunk a kezelésükben lévő utak kátyúzása, a 10-es sz. főút beszakadása, a 10-es út és a Dózsa Gy. út kereszteződésének biztonságosabbá tétele, továbbá a Zalka M. ltp-en lévő gödör kijavítása ügyében. Célként tűztük ki, hogy hosszabb távú program keretében a 10. sz. út elkerülő nyomvonalának tervezését újra napirendre kell tűzni, meg kell valósítani a településeket elkerülő út realitásának elfogadását, csökkentve ezzel a központi területekről a teherjármű és kamion forgalmat. E célkitűzésünkhöz sajnos az érintett településeken kívül nem találtunk és találunk támogató partnereket. A közüzemi díjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le 2012-ben és 2014-ben is a város intézményeinek és közterületeinek villamos energia beszerzésére, melynek nyertese az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt, majd az Eon lett. III.4. Közszolgáltatások A hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási szerződésünk AVE Zrt.-vel december 21-én lejárt, ezért 2011 év végén közbeszerzés került kiírásra a közszolgáltató kiválasztására jan. 1-től csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő cégek végezhetik e tevékenységet. A közbeszerzési eljárás eredményeként a képviselő-testület a Vertikál FBH Eszköz Konzorciumot hirdette ki nyertesnek, aki a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó új feltételeknek már megfelelt, így január 1-től e cég végzi a közszolgáltatást városunkban. A település még az előző ciklusban csatlakozott a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, melynek célja a hulladékgazdálkodási problémák korszerű megoldása uniós források bevonásával ban az üzemeltetésre vonatkozó megállapodás aláírásra került. A Hétforrás Kft. megszűnésével kapcsolatos kérdésekkel több taggyűlésen is foglalkoztak az önkormányzatok. A víziközmű törvény rendelkezéseinek következtében a Hétforrás Kft júniusában befejezte tevékenységét, feladatát az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. vette át. Mind a hulladékszállításnál, mint a vezetékes ivóvíz díjánál elmondható, hogy a korábbiaktól eltérően a ciklusidőszak alatt megszűnt az önkormányzat hatásköre a díjak megállapítására. 10

11 A lábatlani köztemetők üzemeltetését a KOMTEM Kft. végzi. A Kft-vel kötött üzemeltetési szerződésünk 5 év időtartamra szól, december 31-vel lejár ben felszaporodtak az üzemetető munkájával kapcsolatos gondok, gazdálkodása veszteségessé vált Lábatlanon, ezért üzemeltetésre vonatkozó pályázat kiírására fog sor kerülni. Jogszabályi kötelezettség alapján szabályozta a képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött települési hulladék elszállítására vonatkozó szolgáltatás rendjét, kijelölte a szállításra jogosult szolgáltatót. (Gazdik Bt.) 2011-től a Jurop Telekommal kötöttünk szerződést a helyi kábeltelevíziós műsor készítésére ben változás történt a kötelező kéményseprő ipari szolgáltatást a megye területén végző szolgáltató tekintetében. Ettől az évtől a KOMTŰZ kft. helyett a Magyar Kémény Kft. vette át a szolgáltatás végzését. A helyben keletkező árufelesleg értékesítésére, valamint a helyi kínálat bővítése érdekében 2014 tavaszán termelői piac kialakítására került sor, melyen a 40 km-es körzetből származó kistermelők, őstermelők értékesíthetik saját élelmiszeripari, mezőgazdasági termékeiket. A piac fenntartását a Hölgyek Lábatlanért civil szervezet vállalta el. Az eddig eltelt időszakban a piac kialakítása jó visszhangot keltett, a lakosság hasznosnak tartja. III.5. Településfejlesztés Településfejlesztési célok és megvalósulásuk a gazdasági program alapján: építési telkek eladása, új családi házak építési engedélyezése, két építkezésre alkalmas telek került eladásra, az építési engedélyezés jan. 1-től nem a mi hatáskörünk. révátkelő létesítése. Megvalósult. kerékpárút pályázat beadása és kerékpárút építése. A pályázat beadása 2011-ben megvalósult, engedélyes tervek rendelkezésre állnak. gyalogátkelőhely létesítésére pályázat beadása, megvalósítása. A pályázatot 2011-ben beadtuk, de nem nyert. művelődési ház területének hasznosítása, Jelenleg folyik. Micimackó Óvoda korszerűsítése. A testület pályázatot nyújtott be a Zengő Óvoda Micimackó épülete és a városháza energetikai felújítása tekintetében. A tervezett beruházások összköltsége 68m Ft, melyben 85 %-át lehet pályázati forrásból fedezni. A pályázat tartalmazza nyílászárók cseréjét, a falak, födémek hőszigetelését és a fűtés korszerűsítését. A Micimackó épülete elkészült, ezzel egy hosszú idő óta tervezett felújítás valósult meg, mely nemcsak esztétikai változást, hanem költségmegtakarítást is eredményez. A városháza energetikai munkái a fűtési szezonra elkészülnek. A képviselő-testület pályázott a Zengő Óvoda és a Városháza épületének energetikai felújítására, napelemes berendezések telepítése céljából. A pályázat a beruházást legfeljebb 85%-ban támogatta, az önerő mértéke 2,8m Ft. A pályázat megvalósítása esetén a villamos energia fogyasztás várhatóan 76 % (óvoda) illetve 49 %-kal (városháza) csökkenni fog, a beruházás 4,1 év alatt térül meg. temető létesítményeinek felújítása, építése. Forráshiány miatt erre nem került sor. településközpont lakóút kialakítása. Forráshiány miatt erre nem került sor. buszvárók felújítása, A szükséges mértékben végeztünk felújítást, több esetben a kitört üveg pótlását. játszóterek karbantartása A városgazdálkodás folyamatosan végezte. hulladéklerakó rekultiválása. Megtörtént. 11

12 A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás gesztorsága mellett 2011-ben benyújtásra került a működési területen elhelyezkedő felhagyott hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázat II. fordulójának dokumentációja, mely konkrét terveket és költségeket tartalmaz. A projekt során sor került a régi lábatlani és a Nyergesújfalun lévő közös hulladéklerakók rekultivációjára is december 31-ig, A településen található felhagyott hulladéklerakó rekultivációjára az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban kötelezte Önkormányzatunkat. dögkút rekultiváció, Bajót Község Önkormányzatával közösen az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által előírt kötelezettségek teljesítése alapján 2011-ben pályázatot nyújtottunk be a Közép-dunántúli Operatív Program dögkutak rekultivációját támogató kiírására. A pályázat támogatásban részesült. Összköltségvetése: Ft, elnyert támogatás összege Ft. A projekt keretében a két településen lévő felhagyott dögkutak rekultivációja, az előírt talajvízfigyelő kút létesítése pályázati támogatásból megtörtént. szennyvíztisztító korszerűsítésére pályázat, Az Eterniti szennyvíztisztító és csatorna rekonstrukciójára a Környezet Energia Operatív Program keretében Nyergesújfalu gesztorságával társult önkormányzatként 2012-ben pályázat került benyújtásra a Nyergesújfalun működő Eterniti szennyvíztisztító telep kiváltására és a kapcsolódó rekonstrukciós munkákra. A pályázat nem került támogatásra. Az Eterniti tisztítóba vezetett szennyvíz megnyugtató és szabályos elhelyezésére a megoldást változatlanul keressük. A Zalka ltp. szennyvizének az un. OMS tisztítóba történő vezetésén dolgozunk. a település zöldfelületeinek és a középületek környezetének rendben tartása. Folyamatosan történt. vállalkozás céljára alkalmas területek megszerzése. A Holcimmal megállapodás megkötése megtörtént pihenőpark létesítése. Civil kezdeményezésként került kialakításra a Búzás-hegyi sétaút, melyhez a kezdeményező jelentős segítséget kapott a Holcim-től. Gerenday-kert nézőterének felújítása. Megtörtént. hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új hulladékgazdálkodási terv elkészítése. Megtörtént., a település egész területén szépüljenek az utcák fásítással, dísznövények ültetésével. Folyamatosan történt. a volt Petőfi Iskola eladása, hasznosítása. Az értékesítés nem sikerült. nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok eladása, bérbe adás. Folyamatosan történt. az iskolához kapcsolva szabadidő-központ kialakítása, sportcsarnok épület megvalósítása. Nem került megvalósításra, időközben az iskola állami fenntartásba került. térfigyelő rendszer bővítése. Megvalósult ben 4 helyre kamerát telepítettünk a városban. (Iskola 2 db, Zengő óvoda 2 db, Piszkei ltp. játszótér 1 db, Zrínyi ltp. 1 db.) Ezt követően még kétszer adtunk be pályázatot a bővítésére, amelyen nem nyertünk ben kamera került felszerelésre a megvalósult kikötőhöz is. a gazdasági programban jelenleg nem nevesített, később kidolgozandó konkrét célok 2011.évi költségvetésünk egyetlen folyamatban lévő építési beruházása a Kuckó Családsegítő, Gyermekjóléti és Támogató Szolgálat Nyergesújfalun megvalósuló épületének megépítése volt. Az építésre Lábatlan -mint gesztor település- pályázhatott, így munka szempontjából a mi beruházásunk volt, azonban költségvetésünket nem terhelte, a szükséges saját forrást teljes egészében Nyergesújfalu Önkormányzata biztosította. A kétszintes épület kivitelezési munkái évben megkezdődtek és januárjában fejeződött be a teljes kivitelezés. A beruházás mintegy 85 millió forint volt, melyből a pályázati támogatás 50 millió forint. 12

13 Pályázatok A pályázati lehetőségek kihasználását pénzügyi szempontból rendkívüli mértékben befolyásolta az önkormányzat pénzügyi helyzete, miután az önerő biztosításához az éves költségvetésben az elmúlt 4 évből az első 3 évben nem állt rendelkezésre fedezet. A sikeres pályázatok érdekében: a pályázatok megírására és koordinálására alkalmas személlyel rendelkezett az önkormányzat, de nagy projektek elkészítésére külső megbízottat vettünk igénybe a Happy Bike Kft, a Goodwill Kft. és a Mapi Kft. képviseletében. Más településekkel közös, megyei, vagy kistérségi fejlesztési programhoz való csatlakozásra a dögkút pályázata esetén, valamint a nyergesi családsegítő építése esetén került sor. a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre készíttettünk terveket mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem volt elegendő. Ez történt a kerékpárút kapcsán és az útfelújítások kapcsán is. III.6 Az épített és természeti környezet védelme A település érvényes környezetvédelmi programját 2014-ben felülvizsgáltuk és az új feladatokat ig meghatároztuk. Az országos környezetvédelmi program még nem áll rendelkezésre, ezért annak tervezetét vettük figyelembe a megalkotásánál. A ciklusidőszak négy éve során az alábbi feladatok megvalósítása szerepelt e területre vonatkozóan a gazdasági programban: A képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, A védelmet igénylő területek áttekintése nyomán 6/ II.10.) rendeletével az önkormányzat a Gerenday arborétumot védett természeti területté nyilvánította, meghatározta a terület természetvédelmi kezelési tervét. fokozza a közterületek és közintézmények környezetének tisztántartását és szépítését. A település megítélését a polgárok hangulatát döntő mértékben befolyásolja a közterületek, parkok állapota, a köztisztaság helyzete. A zöldfelület gazdálkodás során vállalkozók megbízásával végeztettük el a település képét meghatározó, fő utak (Rákóczi út, Dózsa út) mentén. A lakótelepek területének fűkaszálását, az intézmények, közterületek rendezését az önkormányzat által foglalkoztatott közhasznú munkásokkal, valamint a hivatal városgazdálkodásának dolgozóival végeztettük el. A parlagfűvel fertőzött területek visszaszorítása érdekében helyszíni bejárások után minden évben több felszólítást küldtünk ki, ismertetve az irtás egészségügyi fontosságát. A közterületeken lévő veszélyes fák feltérképezése évente megtörtént és a szükséges közterületen lévő fakivágásokat elvégeztettük. A nyári hónapokban a szúnyoggyérítések megszervezése kistérségi, majd állami szinten valósult meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálásában, ez költséget nem jelentett az önkormányzatnak június 3-tól a Duna jelentős áradása miatt fokozott árvízi védekezés zajlott a településünkön, június 8-án tetőzött a Duna városunknál. A védekezés sikeres volt, a védekezésben közreműködő szervezetek mellett az állampolgárok is jelentős segítséget jelentettek a feladatok ellátásában. Hagyományos tájhasználat: A település ipari jellegét kompenzálandó szükséges fejleszteni az integrált termesztési eljárások alkalmazását. A falugazdászi hálózat fenntartása továbbra is segítséget jelenthet a mezőgazdasági vállalkozók munkájához, a támogatások lehívásához szükséges információkkal, nyomtatványokkal történő ellátásához. A település borászati kultúrájának fellendülését, összefogását a Gerecse Borbarát 13

14 Egyesület segítette. Az önkormányzat a mezőgazdasági művelés érdekében kérelemre haszonbérbe adja egyes művelhető földterületeit. Jelenleg 27 élő haszonbérleti szerződésünk van, amely m2 önkormányzati földterület művelésére vonatkozik. A Duna-part rendbe tételét az elmúlt 4 évben az önkormányzat mellett a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület végezte együttműködési szerződés keretében. Vízgazdálkodás: A vízgazdálkodás során egyaránt meg kell említeni a felszíni és a felszín alatti vizeket. A vízfolyásokat valamint a csapadékvíz gyűjtőket folyamatos tisztítással tettük alkalmassá az elmúlt évekre jellemző hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék elvezetésére. Ezzel kapcsolatos legnagyobb beruházás a már említett József A., Rozália utca felszíni csapadékvíz elvezető rendszer felújítása volt. A Komáromi Vízitársulattal történő együttműködés keretében rendszeresen patakmeder tisztítást végeztünk a Lábatlan patak, a Fuchs patak és a Piszkei patak területén. A felszín alatti vizek szennyeződésének csökkentése érdekében tovább ösztönöztük a csatornahálózatra való rákötést, a meglévő támogatási rendszer fenntartásával ben a csatornahálózatra való rákötési százalék értéke: 90,7% ben a csatornahálózatra való rákötési százalék 91,08 %. Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás legfontosabb célkitűzése a hulladékok által okozott környezetszennyezés csökkentése. A hulladékgazdálkodás kiemelt feladatai közé tartozik az elhagyott hulladék mennyiségének csökkentése, az ellenőrizetlen hulladék elhelyezés és az illegális lerakók kialakulásának megakadályozása a szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás előmozdítása, a komposztálás népszerűsítése a kommunális hulladék lebomló anyaghányadának csökkentése érdekében. Évente kétszer tartottunk a településen lomtalanítást, amellyel az illegális hulladéklerakásokat igyekeztünk megelőzni ban és 2014-ben városunk civil szervezeteinek bevonásával részt vettünk a Te szedd akcióban, melynek keretében megtisztítottuk a város fokozottan szennyezett területeit az eldobált szeméttől nyarán elindult a városban a zöldhulladék menetrendszerű összegyűjtése. Az állati hulladékok jogszabályoknak megfelelő begyűjtésének, kezelésének jelenleg állati hulladék elhelyezésre szolgáló konténerek biztosításával teszünk eleget. A szelektív hulladékgyűjtés elterjedése érdekében szelektív hulladékgyűjtő szigetek biztosítottak az egész településen, háztartásokban keletkező veszélyes hulladék (szárazelem, növényvédő szerek, gyógyszermaradvány, sütőolaj stb.) összegyűjtésének, tárolásának, ártalmatlanítását minden évben külön hulladékbegyűjtés keretében megszerveztük. Elmondható, hogy a lakosság egyre jobban igénybe veszi és a kijelölt helyre elhozza a vegyszeres, gyógyszeres, olajos göngyölegeket, valamint elemeket és akkumulátorokat. IV. Az államigazgatási és önkormányzati munka keretei: Az önkormányzati munkának új keretet adott, hogy az önkormányzati törvényt a parlament a ciklusidőszak alatt jelentősen módosította. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) jelentősen megváltoztatta az önkormányzat feladat- és hatáskörét január 1-vel létrejöttek a járások, melyek a helyi államigazgatási munka kereteit alakították át július 1-ig az eddigi társulási megállapodások felülvizsgálatát az új önkormányzati törvénynek való megfelelés alapján el kellett végezni, ellenkező esetben a működő társulások megszűntek volna. 14

15 A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálatot fenntartó társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának a felülvizsgálatát elvégeztük, így azt továbbra is a 4 település, Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő és Bajót önkormányzatai működtetik Lábatlan Intézményfenntartó Társulás elnevezéssel. A Társulási Tanács elnöke Dinnyés István polgármester lett. Az Esztergom-Nyergesújfalu többcélú kistérségi társulás megállapodása is módosítása került, a települések a társulást legfőként a háziorvosi ügyelet fenntartása, valamint területfejlesztési, turisztikai, idegenforgalmi célok összehangolása miatt működtetik. Ezen kívül egyetlen társulásban veszünk még részt, a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulásban. - Törvényi kötelezettségünknek eleget téve megalakításra került a település polgári védelmi szervezete. A 2013-as évben 150 fő helyi lakos kerül beosztásra, akik minősített helyzet esetén polgári védelmi feladatokat látnak el. Az érintettek határozatban értesültek polgári védelmi beosztásukról. - Az Országgyűlés 2012-ben elfogadta az önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő jogszabályt. A testület döntése alapján az érintett utcák, közterületek elnevezésére a lakosság adhatott javaslatot a Hírmondóban elhelyezett javaslati lap kitöltésével és visszaküldésével. A törvény alapján valamennyi névváltozásból eredő okmány, igazolvány cseréje díj és illetékmentes volt. Az érintett utcanév változásokról 4 utca esetén a képviselő-testület döntött, a változtatás bejegyzésre került a Földhivatalban és átvezetésre került a közüzemi szolgáltatóknál. Az állampolgárok részére az okmányok cseréje megtörtént. Az ebrendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetésének lehetőségét Lábatlan Város képviselő-testülete elvetette. Az önkormányzatoknak további kötelezettsége háromévente legalább egyszer ebösszeírást végezni. Az ebnyilvántartásra saját nyilvántartó programot hoztunk létre. A 2012-es év elejétől meg kellett valósítani az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának különválasztását, az intézmények külön adószámokat, számlaszámokat kaptak és a gazdálkodás, számlázás rendje is teljesen átalakult. Az átállás jelentős többletfeladatot jelentett, melyben a legnagyobb nehézséget a szabályozás pontatlansága és bizonytalanságai okozták. A törvényi kötelezettségeknek eleget téve rendeletben került szabályozásra a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendje. A tűzoltóságok átszervezése az önkormányzatokat is érintette a vonatkozó tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása kapcsán. E változások és az új típusú együttműködés kialakítása miatt több koordinációs értekezlet zajlott. A helyi védelmi bizottságok felkészítése is intenzíven zajlott a 4 év folyamán. A ciklusidőszak alatt a hivatal és az önkormányzat és az intézmények munkáját folyamatosan, a korábbinál jóval nagyobb mértékben ellenőrizték az erre hivatott szervek. Ebben kiemelhető, hogy április hónap folyamán átfogó Állami Számvevőszéki ellenőrzés folyt az Önkormányzatnál, melyben az önkormányzat gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzés egyik fő célja az önkormányzat eladósodottsága, ennek okai és körülményeinek vizsgálata volt, de természetesen az átfogó vizsgálat kiterjedt az önkormányzat közötti teljes gazdálkodási-pénzügyi vizsgálatára is. A vizsgálat nem tárt fel olyan jellegű hiányosságot, amelyet a szabályzataink korrekciójával ne tudtunk volna orvosolni. Az eladósodottság megelőzésére és kezelésére készített reorganizációs terv szintén okafogyottá vált az időközbeni állami adósságrendezés miatt. IV.1. Egészségügy és szociálpolitika területére kitűzött célok A ciklusidőszakban az alapellátások teljesítésében több változás történt. A korábbi évekhez hasonlóan Lábatlanon jelenleg is három felnőtt háziorvosi és egy gyermekorvosi szolgálat, két fogászati körzet 15

16 működik. A legkisebb háziorvosi körzet székhelye Nyergesújfalura tevődött át. A fogászati ellátásban az egyik körzetben nyugdíjazásra került sor, az ellátást azonban pályázat útján sikerült biztosítani. A fogorvosi körzetek racionalizálását egyes utcák átcsoportosításával, a betegszámok egyenlőbbé tételével szintén elvégeztük. A védőnői szolgálat egy Bt. keretein belül vállalkozási formában két fő védőnővel látja el feladatát. Az orvosi ügyelet ellátásról továbbra is a Kistérségi Társulás keretei között gondoskodunk. A település ellátását érinti még, hogy Nyergesújfalun Mentőszolgálat működik. A szakellátások működése folyamatos, 2011-től az eddig magánrendelés keretében működő gasztroenterológiai szakrendelésre óraszám átcsoportosítással szakorvosi órát engedélyeztettünk, így azóta ezt a szakellátást is ingyenesen tudják igénybe venni a betegek. Ezen kívül helyben igénybe vehető szakellátásaink: a szülészet-nőgyógyászat, szemészet, urológia, reumatológia a hozzá tartozó fizikoterápiával, valamint gyógytornával, pszichiátria, képalkotó eljárások (ultrahang), és mintavevő labor. Az önkormányzatnak 2013-ban lehetősége volt dönteni arról, hogy állami fenntartásba adja-e a lábatlani Egészségházban folyó szakellátást és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló vagyont. A magas színvonalú és helyben történő ellátás érdekében a képviselő-testület úgy döntött, hogy a szakellátást nem adja állami fenntartásba. A döntést a szakellátások, alapellátások orvosai levélben kérték és támogatták. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház főigazgatójánál több egyeztetés is folyt a laboratóriumi vizsgálatok további ellátásának biztosítása céljából, mivel a kórház 2013-ban felmondta a Nyergesújfaluval 2004-ben kötött szerződést. Eljárásunk eredményeként az ellátórendszerben korrekcióra került az esztergomi kórház területi ellátási kötelezettsége, így most már a feladatkörükbe tartozik a nyergesújfalui laborleletek, így a lábatlani mintavételi labor leleteinek vizsgálata is. A fogorvosi ügyelet ellátása szintén problémát okoz a településen, az ügyelet megszervezésére jogszabály szerint Tatabánya megyei jogú város köteles, az erre vonatkozó megállapodás megkötése most van folyamatban. Városunk éves leánygyermekei részére több alkalommal méhnyakrák elleni védőoltását szerveztünk, melynek keretében minden korosztályba tartozó gyermek megkapta a három oltásból álló védőoltást. Az oltást a gyerekek ingyenesen kapták, azt a város Alapítványa finanszírozta. Évente ingyenes mammográfiai szűrővizsgálat megszervezésében közreműködtünk a településen. A betegellátás színvonalának javítása érdekében az önkormányzat javította az Egészségház informatikai rendszerét, gondoskodott a biztonsági mentések automatizálásáról. IV.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása A gyermekjóléti ellátások rendszere az elmúlt ciklusidőszak alatt jelentősen átalakult. Összességében államilag jobban szabályozottabbak, szigorúbbak lettek az egyes ellátások. A segélyezésnél és az egyéb szociális jogosultságoknál ezért a helyi rendeletekben szinte minden esetben az állami szabályozástól kedvezőbb irányba eltértünk. A támogatások elbírálásánál arra törekedtünk, hogy a segítségnyújtás hatékony legyen, azokhoz jusson el, akik valóban rászorultak a támogatásra. Ezen ellátásoknál figyelemmel voltunk a városban bekövetkező munkahely megszűnésekre, a családok anyagi helyzetének rosszabbodására. Önként vállat feladatként végezzük az adósságszolgáltatást. Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezelte a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosította: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermekjóléti szolgáltatás, 16

17 támogató szolgálat működtetése, gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde) Bursa Hungarica ösztöndíj Az Önkormányzat támogatott minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja. A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatait az intézményfenntartó társulás keretein belül látja el. Az intézmény keretein belül támogató szolgálatot is működtetünk nem kötelező feladatként, amely elsősorban a sérült gyerekek ellátását segíti a megfelelő oktatási intézményekbe. A 3 éves kor alattiak ellátását a Zengő óvoda mellett működő bölcsődei csoport biztosítja, amely gyermek ellátását teszi lehetővé. Ez kedvező anyagi feltételeket teremtett a szülők számára a gyermekeik elhelyezésére, elősegítve ezzel a munkaerőpiacra történő gyorsabb visszatérését. A ciklusidőszakban bekövetkezett jogszabályi változások miatt a bölcsőde mint szervezeti egység nem működhetne az óvoda mellett. Ennek megoldása lehetne más intézményhez történő átszervezésen kívül, ha a jogszabály erre vonatkozó része módosulna. Észrevételt tettünk az illetékes államtitkárság felé a jogszabály módosítását kezdeményezve, közben vállalta az önkormányzat, hogy egy esetleges módosításig a jelenlegi állapotot tartjuk fenn. IV.3 Szociális ellátás Az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szabályozza az ellátások körét. Az önkormányzat képviselőtestülete kiemelten kezelte a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látta el: A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint felülvizsgálta a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosította rászorultság esetén a jogosultak számára: a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ab) rendszeres szociális segélyt, ac) lakásfenntartási támogatást; b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint ba) a 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, bb) átmeneti segélyt, bc) temetési segélyt; c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint ca) időskorúak járadékát, cb) a 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; állapított meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). Gondozási Központunk feladatkörében továbbra is jól ellátja a településen élő időskorúak gondozását, (étkeztetés, házi segítségnyújtás) valamint az időskorúak nappali ellátását. A településen magántulajdonban működő idősek otthona 50 fős férőhelyével jelenleg jól lefedi az időskorúak ilyen irányú igényeit. Továbbra is működik városunkban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Jelenleg 15 készülék folyamatosan kint van az igénylőknél. Bővítés jelenleg nem várható. A további kérelmeket fogadta és továbbította az intézmény az Esztergomi Szent Rita fogyatékosokat ellátó intézmény vezetőjéhez. 17

18 2014-ben kezdeményeztük demens ellátás bevezetését 7 fő létszámmal, miután az utóbbi években az ilyen ellátás iránti igény megnövekedett. Ennek elbírálása folyamatban van. IV.4. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában A munkaerőpiacon tartósan elhelyezkedni nem tudó rétegek számára az önkormányzat a 4 év során is együttműködött a Munkaügyi Központtal a közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében. A munkaügyi ellátás rendszere 2011-től sok ponton átalakult, többnyire segítette az önkormányzatok és a munkavállalók ez irányú foglalkoztatását, így a korábbi fő helyett fő foglalkoztatására is lehetőség van. Gondot okoz azonban, hogy a foglalkoztatási időtartam 2 hónapra csökkent, így a munkaerő folyamatos cserélődése miatt nehezebb azon feladatok megoldása, amelyek az adott munkához való hozzáértést, ezáltal stabilitást igényelnének. A munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatási formákat és célokat kiemelten kezeljük, rugalmasan és gyorsan reagálunk a lehetőségekre ban részt vettünk a közhasznú munkások oktatási programjában, 49 fő oktatását végeztük nyarán pedig a nyári diákfoglalkoztatás volt kiemelt program, ennek keretében 2 hónap alatt 31 fő ( minden munkavállalásra jelentkező diák) foglalkoztatását vállalta az önkormányzat ben szociális földprogramot indítottunk el, ezzel 10 családnak adtunk lehetőséget, hogy saját maguk ellátására gazdálkodjanak. A programnak nagy médiavisszhangja volt. A programot a következő években is fenntartottuk, a 10 családból azonban egyre kevesebb művelte rendszeresen a földet, gondot okozott a megtermelt termények eltulajdonítása is. Így a program a ciklusidőszak végére megszűnt. IV.5 Oktatási, művelődési és sportfeladatok IV.5.1 Oktatás: Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látta el: Továbbra is gondoskodott az óvodai ellátás megszervezéséről. A képviselő-testület a jogszabályokban foglalt előkészítő és egyeztető eljárások lefolytatása után a Micimackó és Zengő óvoda összevonásáról döntött a Micimackó óvoda vezetőjének nyugdíjba vonulásával egyidőben szeptembertől az óvodai nevelés két intézményegységben folytatódott, egy irányítás alatt. az általános iskolai ellátás biztosítása Jogszabályi előírások következtében január 1-től az intézményi feladatok ellátásában több fontos változás történt. Az általános iskola fenntartása állami feladat lett. - Az iskolák államosításával kapcsolatosan a képviselő-testületnek döntenie kellett arról, hogy január 1-től az önkormányzat a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételei terhére a közüzemi díjak, dologi költségek és karbantartási költségek, valamint a technikai dolgozók bérének fizetését kívánja-e vállalni. Ennek vállalása esetén semmilyen állami támogatásban nem részesült volna az önkormányzat. A képviselő-testület úgy döntött, hogy anyagi lehetőségei híján a működtetést nem képes vállalni. (Az iskola működtetése 2012-ben a döntés meghozatalkor e Ft-ba került, melyhez az állam e Ft-tal járult hozzá, e Ft-tal az önkormányzat járult hozzá, e Ft pedig saját bevétele volt az intézménynek.) - A nyergesújfalui székhelyű Pedagógiai Szakszolgálat állami fenntartásba vétele miatt a négy település társulása megszűnt. Mind az iskola, mint a szakszolgálat intézmény új fenntartója a Klebensberg Intézményfenntartó Központ. 18

19 A gazdasági program célkitűzései szerint az intézményeknél kezdeményezni kell az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését. A Micimackó óvoda felújítását szintén célként fogalmaztuk meg. Ez a cél az óvoda és a hivatal energetikai pályázatának kivitelezésével a ciklusidőszak végére megvalósul. Az Önkormányzat segítette az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kísérte a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. A ciklusidőszak alatt a legnehezebb gazdasági helyzetben is fenntartotta az önkormányzat a felsőfokú oktatásban részt vevő nappali tagozatos hallgatók Bursa-Hungarica elnevezésű támogatásának rendszerét, amellyel átlagosan fő felsőoktatásban tanuló hallgatót tudtunk támogatni. IV.5.2. Közművelődési, művészeti tevékenység, közösségi tér biztosítása A Gerenday Közösségi Ház a település fontos közösségi és kulturális színtere. Az elmúlt években folytatni tudtuk hagyományokat teremtő programjaink megtartását melyeknek a ház és a szabadtéri színpad adott otthont. Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében gazdasági programjában a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: A könyvtár működtetése során a könyvállomány gyarapítása érdekében kihasználtuk a pályázati lehetőségeket, ismertté tettük a könyvtári szolgáltatások körét. Minden évben pályáztunk a könyvtári állomány növelésére szolgáló pályázatra biztosítottuk az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát a teleház működtetésével A Gerenday Közösségi házban gondoskodtunk arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, tevékenységüket az Önkormányzat pályázati források megteremtésével segítette a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítványon keresztül, Bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a környezetünkben élő művészek számára (költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). A nyári művészeti alkotótáborhoz a helyiséget a művészek rendelkezésére bocsátottuk. Támogattuk a helyi kiadványok megjelenését. Két városunkat érintő kiadvány megjelentetéséhez, dr. Lukácsy András: Lex Gerenday és Nádasiné Balatoni Anna helytörténeti füzetéhez is támogatást nyújtottunk ben informatikai fejlesztésre nyert pályázatot a könyvtár. A 100 %-os támogatottságú, 7,9 millió Ft összértékű informatikai fejlesztés keretében infokommunikációs akadálymentesítésre és belső átépítésre került sor. Rendezvények: Minden év elején részletes naptár készült a város rendezvényeiről, ahol a civil szervezetek programjai is szerepeltek. A rendezvényterv jól tükrözi a település kulturális életének gazdagságát, a rendezvények sokszínűségét és változatosságát. A Gerenday kertben lévő szabadtéri színpaddal a rendezvények inkább a nyári hónapokra koncentrálódtak, kihasználva a színpad és a Gerenday kert adta lehetőségeket. Így már a térség 19

20 lakosainak is tudunk szórakozási és művelődési lehetőséget nyújtani. (pl. Pünkösdi rendezvények, Búcsúbál és Mazsorett Fesztivál, Városi Napok, Blues Fesztivál) Egyre több rendezvénynek adott helyszínt a Duna-part is. A rendezvények jó színvonalának fenntartására a pályázati lehetőségeket minden esetben kihasználtuk. IV Sport, egészséges életmód A Képviselő-testület fontosnak tartotta a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében közvetlenül támogatta anyagilag az Egyetértés SE-t. A városi szintű rendezvényeken (Városi Napok) egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a sportjátékok, vetélkedők. A sportpálya épületénél 2014-ban pályázati támogatás felhasználásával felújításra került az öltöző és az épület vizesblokkjai, amely pályázathoz az önrészt Ft értékben az önkormányzat biztosította. A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosította, illetve az alábbi intézkedéseket tette a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében: Támogatta azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátta a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosította a mozgáshoz való helyet. Az Egyetértés SE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján is gondoskodtunk a település sportéletének helyet adó épületek és sportpályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált időtöltés feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidő park létrehozását kezdeményezi, melynek érdekében keresi a lehetőségét az önkormányzati tulajdonú, más irányú hasznosításra nem alkalmas földterületek parkosítására. Ennek érdekében a Coop mellett megvásárolt ingatlan szabadtéri közcélú hasznosítására pályázatot írt ki az önkormányzat az iskolások számára. A pályázatban foglaltak megvalósítására jövő tavasszal kerül sor. Szabadidős tömegsport rendezvényként a városi napok keretében minden évben megrendezésre került a Karva-Lábatlan Maraton, melyen évről évre egyre nagyobb számú kerékpáros és futó nevező indult el. Az érdeklődés 2013-ban 444 futó és kerékpáros és csaknem ugyanennyi kísérő volt. A rendezvénnyel csatlakoztunk az országosan meghirdetett Mobilitási hét rendezvénysorozathoz is. V. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása Városunkban roma nemzetiségi önkormányzat működött az elmúlt 4 év alatt. Az önkormányzat részére biztosítottuk a jogszabályban előírt működési feltételeket, gazdálkodásuk feltételeinek lebonyolítását a Hivatal végzi. Az állami támogatás felhasználásával főként a gyermekeknek szervezett programokat valósítottak meg a városban ban Állami Számvevőszéki vizsgálat zajlott a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata tárgyában is, mely nem állapított meg szabálytalanságot. A megállapítások alapján az intézkedések megtörténtek. 20

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai 3. melléklet 1. oldal kiadásai Kiemelt Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások 140 175 összesen: 140 175 Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 25/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelettel) Budakalász Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben