Temetőséta Mindenszentek ünnepén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Temetőséta Mindenszentek ünnepén"

Átírás

1 A DOMBÓVÁRI JÁRÁS KÖZÉLETI, KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA KULTÚRA KÖZÉLET III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM NOVEMBER 11. ÖNKORMÁNYZAT Temetőséta Mindenszentek ünnepén November 1-én, Mindenszentek ünnepén a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület temetői sétára hívta a város polgárait a dombóvári egyházi temetőbe. A sétát Takács Istvánné nyugalmazott gimnáziumi tanár, helytörténész, a mostani és a korábbi ünnepi programok szervezője vezette, Kőszegi Csaba Valér, Illyés Gyula, Szepessy László, Kocsis László verseivel gazdagította a megemlékezést. A rövid séta érintette néhány, városunk életében meghatározó személy, volt városvezető (bíró), vállalkozó, tanár, művész, kétkezi ember sírhelyét, megemlékezve életük fontos pillanatairól, munkásságukról. A temető főbejáratától induló menet először lovag Paál József hercegi kerületi felügyelő sírhelyét érintette, aki sokat tett a gimnázium alapításáért, az Orsolyiták városunkban történő megtelepedéséért. Csonka Vendel bádogosmester szakmája mellett a polgári gyászkultúra kialakítója volt városunkban. Ivanich Antalnak köszönhetjük, hogy 1905-ben kigyúlt a villanyfény településünkön, és ipartesületi elnöksége alatt épült meg az Iparmozgó. Hermesz Tanár Úr illem- és tánctanár felejthetetlen táncóráira is sokan emlékeztek a jelenlévők közül. Tisztelegtek a két világháborúban életüket vesztett honi és idegen katonák emléke előtt is. Illés Gyula főjegyző (a költő nagybátyja) meghatározó alakja volt városunk száz évvel ezelőtti történetének, ő fejlesztette Dombóvárt igazi várossá. Illés János (a költő édesapja) a hercegi uradalom Tüske pusztai gépésze volt másfél évtizedig 1931-ben bekövetkezett haláláig. Szepessy László jelképes sírjánál emlékeztek a Doberdónál augusztus 1-én hősi halált halt költő, tanár, újságíró életművére. Enczel István asztalosmester a dombóvári iparosság megbecsült alakja volt. Piukovits Sándor, a sokoldalú gimnáziumi tanár a két világháború közötti időszak rendezvényeinek neves szónoka, a vasutasok dalkörének vezetője volt. Az Orsolya-rendi apácák 1915-től sokat tettek az oktatásért városunkban, a polgári iskola, a tanítóképző, a nőipari iskola, a vallásos tiszta értékeken alapuló következetes pedagógiai tevékenységük bizonyítéka. Az emlékidéző séta a sírkertnél ért véget, ahol Gáspár Boldizsár kántor éneke után, Szabó Szilárd evangélikus lelkész és Kutas Attila plébános szavai, biblia idézetei zárta le az ősök, eleink emléke előtt tisztelgő megemlékezést, majd ezt követően a jelenlévők meggyújtották az emlékezés gyertyáit. OKTATÁS

2 2 Közélet Új rendezvénysorozat a Művelődési Házban Sík Sándor versének sorai adják a mottóját az újonnan induló beszélgetéssorozatnak: Ments meg Uram a szürkeségtől. A program, amely az Ötórai tea címet viseli, olyan helyi, és dombóvári kötődésű, figyelemre méltó embereket mutat be, akik tudásukkal, munkásságukkal, emberségükkel sokat tettek, tesznek közösségünkért. A beszélgetések célja, hogy minél többet tudjunk meg Róluk, ismerjük meg Őket közelebbről is. A vendégeket minden alkalommal Markovits Magdolna nyugalmazott középiskolai tanár faggatja életükről, céljaikról, örömeikről. A tervek szerint havonta kerül sor egy-egy ilyen beszélgetésre, és a szervezők azt is elárulták, hogy a májusban záródó sorozat utolsó vendégének Vámos Miklós, írót szeretnék meghívni. A beszélgetéssorozat első vendége, november 3-án, Dr. Stettner Eleonóra, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Matematika és Fizika Tanszékének vezetője, egyetemi docense, aki kiemelkedő oktatói munkája, valamint pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos tevékenysége elismeréseként 2014-ben Apáczai Csere János-díjat kapott. A kaposvári születésű kiváló pedagógussal történt beszélgetés első feléből megtudtuk, hogy kisgyerekkora óta vonzódott a zenéhez, és környezete korán felfedezte benne a matematikai gondolkodás jeleit. Így került a kaposvári országos hírű Táncsics Mihály Gimnázium matematika szakos osztályába, majd onnan egyenes út vezetett az ELTE matematika-fizika tanári karára, majd később a debreceni egyetemen szerezte harmadik diplomáját számítástechnika szakon. Első munkahelye a dombóvári Illyés Gyula akkor még Gőgös Ignác Gimnázium volt, ahol tagozatos osztályokban, kiváló kollégák között, számtalan izgalmas feladattal kezdte meg pályáját. 25 évig volt aktív, sikeres tagja a tantestületnek. Fiatal évei az otthonteremtésről, a közösségre találásról is szóltak, hiszen hamarosan tagja lett a dombóvári Kapos Kórusnak. Itt ismerkedett meg férjével, Fenyvesi Péterrel, házasságukból két gyermek született. Jelenleg Dombóváron él családjával, és 2003 óta innen jár be dolgozni a kaposvári egyetemre ban a Budapesti Műszaki Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett. Közben azt is megtudtuk, hogy az állami kitüntetésen kívül, idén szeptemberben, munkahelyén ő kapta meg a Kaposvári Egyetemért Emlékérmet. A beszélgetés második fele már inkább tudományos munkáiról, a 2006 óta működő ÉlményMűhelyről szólt, amelyet Fenyvesi Kristóffal együtt indítottak útjára, és amely azóta határokon átívelő programmá vált. Nóra az ÉlményMűhely kutatási koordinátora. Az ÉlményMűhely tanárokból, tudósokból, képzőművészekből, muzsikusokból, kézművesekből, irodalmárokból, filozófusokból, színházi szakemberekből, szülőkből és gyerekekből álló, egyre bővülő közösség. Céljuk, hogy megmutassák: a matematika több is lehet, mint szigorú tudomány. A matematika számukra a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze. Szakmai eseményeken, konferenciákon és önálló kiadványaikban számolnak be eredményeikről. Az elmúlt időszakban megrendezett, országos érdeklődésnek örvendő programjaikon több mint általános és középiskolai tanuló, főiskolás, egyetemista diák, valamint csaknem pedagógus, és közel ugyanennyi szülő vett részt. Nóra is ennek a programnak a lelkes szervezője, terjesztője, pár vetített képpel illusztrálta a jelenlévőknek a műhelymunkák hangulatát, az ott folyó alkotói tevékenységet. Kórházi Felügyelő Tanács ció elősegítése. Elképzelésük szerint ez Az egészségügyi területen működő civil szervezetek, a kórház fenntartó képviselet, valamint a kórházi alkalmazotti tanács képviselőiből alakult a Kórházi Felügyelő Tanács. Elnöke Bereczki Mária kardiológus, aki a Szív Klub régről közismert vezetője. Dr. Kerekes László, a Szent Lukács Kórház igazgató főorvosa tájékoztatott a szervezet megalakulásáról: Céljuk Dombóvár lakossága és a kórház közötti kommuniká- Láthattunk képeket az idei Kutatók Éjszakájáról, amelynek egyik műhelye a Kaposvári Egyetem volt, de a matematika és a kötés összekapcsolódását is illusztrálta nekünk egy úgynevezett Möbiusz pulóverrel. A vendégek megtudták azt is, hogy Dr. Stettner Eleonóra bekapcsolódott, számos hazai és nemzetközi szakember közé, egy idén induló egyedülálló oktatásfejlesztési projektbe is, amely GEOMATECH névre hallgat, és amelynek célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákok megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat, motiváltabbak legyenek e tárgyak tanulása során, és nagyobb arányban tanuljanak tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területeken. Az egy órás beszélgetés valóban megadta azt az élményt a hallgatóknak, hogy megismerkedhettek egy köztünk élő kiváló tudós-pedagógus sokszínű személyiségével, munkásságával, rácsodálkozhattak kimagasló munkabírására, nem lankadó szakmai lelkesedésére. Dombóvár lakossága, és különösen a város pedagógusai méltán lehetnek büszkék arra, hogy dr. Stettner Eleonóra megkapta a legmagasabb állami kitűntetést, és ezzel nemcsak egyeteme, de városunk nevét is fényesíti. Szívből gratulálunk valamennyi kitüntetéséhez, és további sokszínű munkájához erőt, kitartást, és kíváncsi, érdeklődő tanulók sokaságát kívánjuk! egy kétoldalú eszmecsere: részükről a kórház híreinek, terveinek a kiközvetítése, a lakosság részéről pedig a problémák feltárása, észrevételeik orvoslására tett javaslataik. Ettől a kétoldali kommunikációtól minőségi javulást várnak. Dr. Bereczki Mária így fogalmazott: Feladatunk, hogy közösen tegyünk az egészséges működtetéséért. Újságunk hasábjain folyamatos tájékozta- továbbá az elérhetőséket, a találkozó pontást adunk a Tanács által közvetített hírek- tokat, ahol a lakosság is jelezheti együttből. Következő számunkban közöljük működési szándékát.

3 3 Közélet Kaposszekcső hírei Az elhunytakra emlékeztek hétvégén Kaposszekcsőn is mait. November 1-én a temetői ravatalozónál Szabó Oszkár plébános és Szabó Szilárd evangélikus lelkész imádkozott az elhunytak emlékére. Az összegyűlteknek vigaszt nyújtottak az egyházak képviselői: van élet a halál után is, nem kell megijedni senkinek. Igaz, hogy ott még nem jártunk, de aki hívő lélekkel él, annak nincs félnivalója: halála után az Úr színe elé kerül és ott egy szebb, boldogabb élet veszi kezdetét. Október 23-i ünnep Kaposszekcsőn Október 31-én délután 4 órára a Polgármesteri Hivatal falán levő emléktáblához várta az emlékezni vágyókat Kaposszekcső Község Német Nemzetiségi Önkormányzata, hogy együtt emlékezzenek a háborúk áldozataira. Elesett katonák, málenkij robotban meghaltak, vagy a civil lakosság köréből kikerülő elhunytak emlékét idézték. A Himnusz elhangzása után WolfJános, az evangélikus gyülekezet felügyelője imádkozott a meghaltak lelki üdvéért. Az ima után a résztvevők elhelyezték az emlékezés mécseseit az emléktábla alá.elhelyezte koszorúját Kaposszekcső Község Önkormányzatának nevében Csapó Gyuláné polgármester képviselőtársaival, majd a Nemzetiségi Önkormányzat tagjai. A lakosság soraiból is tettek néhányan virágot, koszorút az emlékműhöz. Mindezek után a nemzetiségi önkormányzat tagjai és meghívott vendégeik idézték versekkel, zenével a háború borzal- Október 22-én délelőtt 11 órakor rendezték a kaposszekcsői Sportcsarnokban az Október 23-i megemlékezést. Műsorukban az iskola Diáktanácsának tagjai Tillmann Ildikó irányításával megidézték a kor hangulatát, érzéseit. A várakozás izgalmát, a bizonytalanságot, majd a kitörő gyászt. Verseikben hangsúlyozták ezeknek az eseményeknek a nagyszerűségét, lélekemelő voltát. Kíváncsiak lennénk, a mai időben hányan lennének, akik akár életüket is áldoznák eszméikért! A hétköznapi hősök A dombóvári székhellyel rendelkező Dombó-Coop Zrt. a tavaszi esemény sikerességén felbuzdulva novemberben ismét véradást szervezett a Magyar Vöröskereszttel együttműködve a Hotel Dombóvár Omnia termében. A Zrt. elsősorban kollégái között végzett toborzást, de civil személyek jelentkezését is szívesen fogadták; sőt a szervezők remélik, hogy a jövőben a lakosság köréből még többen fognak részt venni a kezdeményezésben, mivel az egészségügyben folyamatosan jelenlévő vérhiánnyal csak közös összefogással, csapatmunkával lehet megbirkózni. Acél továbbra is az, hogy minél több beteg juthasson megfelelő minőségű vérkészítményhez, segítve ezzel a gyógyulást, egyes súlyos esetekben pedig konkrét életmentésről is beszélni kell. Több mint 30 fő jelent meg a délutáni eseményen, ahol az élelmiszer és iparcikk kiskereskedelmi üzleteket működtető Dombó-Coop Zrt. dolgozóin kívül nagy számban jelentek meg önkéntes véradók a lakosság köréből is. Az önzetlenséget ezúttal pogácsával, csokoládéval jutalmazta az Omnia termet rendelkezésre bocsátó Zrt., valamint a Magyar Vöröskereszt is ajándékkal kedveskedett a megjelenteknek. A késő délutáni összesítés után kiderült, hogy 28 fő tudott sikeresen vért leadni, ezzel lehetőséget bizto- sítva többféle vérkészítmény előállítására, amely által számos beteg ember gyógyulásához járulhatnak hozzá a résztvevők. A véradás céljával kapcsolatos tájékoztatás teljes körűvé tételéhez, valamint a véradás fontosságának kiemeléséhez az alábbi információkat ismertetni kell. A véradás folyamata kb. 30 percet vesz igénybe, ebbe beletartozik az adatfelvétel, általános egészségügyi állapot felmérése, vérnyomásmérés. Maga a vér leadása 5-10 perc csupán és semmiféle fájdalommal nem jár. A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke-koncentrátum készül, így egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet. A levett vért minden alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó hányszor adott vért. A kötelező tesztek a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifilisz kimutatás és a vércsoport meghatározás. A Dombó-Coop Zrt. köszönetet mond a véradó állomás dolgozóinak fáradságos munkájukért, valamint a véradóknak, akik időt, energiát nem sajnálva, bátran, sőt mosolyogva működtek közre az esemény eredményes megvalósulásában. Remélhetőleg a beszámolóval sikerült kedvet csinálni e nemes cselekedethez és következő alkalommal Ön is a részt vesz a kezdeményezésen.

4

5 Közélet Hasznos tudnivalók közlekedőknek Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúton hívjuk fel a közúti közlekedés minden résztvevőjének figyelmét a rövidebb nappalok, a fagyos időjárás okozta közlekedési nehézségek kezelésére. A megváltozott időjárási, látási és útviszonyok miatt a fővárosban közlekedőknek is fokozottan kell figyelniük az utakon. A közlekedés nagyobb odafigyelést igényel ezen időszakban a gyalogosok és a gépjárművel közlekedők részéről egyaránt. A közlekedésben résztvevő járművezetők gyakran megfeledkeznek a gyalogosokról, akik ugyanúgy a közlekedés résztvevői, mint autós-motoros társaik. A gyalogosok hibájából bekövetkező baleseteknél a gyalogos legtöbbször nincs tudatában annak, hogy a közlekedés egyéb résztvevői számára nehezen észlelhetőek, vagy láthatatlanok. Ő a jármű fényszóróit nagyon jól látja és úgy gondolja, hogy a járművezető számára ő is jól látható, azonban az őszi és téli időszakban, nehéz látási viszonyok között a gyalogosok valójában nehezen észrevehetőek. A gyalogosbalesetek elkerülése érdekében a közlekedésben résztvevő gépjárművezetők fokozott figyelmét kérjük a gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén. A figyelmetlenül úttestre lépő gyerekek, gyalogosok, biciklisek esetenként hirtelen megállásra, irányváltásra kényszeríthetik a sofőröket, akik ha a téli szezonra megfelelően felkészített gépkocsival közlekednek az ebből eredő baleseteket nagyobb eséllyel elkerülhetik. A téli szezonra történő műszaki felkészítés során különös figyelmet kell fordítani a téli gumiabroncsok felhelyezésére, a fék- és világításrendszer karbantartására, fagyálló folyadékok cseréjére, valamint a téli közlekedéshez szükséges eszközök beszerzésére. Az utazást megelőzően győződjön meg arról, hogy van-e nálunk jégkaparó, jégoldó-spray, extrém időjárási viszonyok esetén hólánc, hólapát, meleg ruha, vagy pokróc. A tervezett útvonal hosszától függően érdemes továbbá a gépkocsi üzemanyagszintjét rendszeresen ellenőrizni, hogy forgalmi dugók kialakulásakor, hosszas várakozás esetén is elegendő tar- 5 talék legyen. A gépkocsi megfelelő műszaki állapota nagyban hozzájárul a balesetek számának csökkentéséhez, azonban a sofőr fokozott figyelmére is szükség van a biztonságos és balesetmentes közlekedéshez. A gépjárművezetők részéről elengedhetetlen, hogy az időjárási- és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a megszokottnál nagyobb követési távolságot tartva úgy, hogy lehetőségük legyen a közlekedésben részvevő egyéb járművezetők hibáinak kezelésére, korrigálására így a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére. A vezetési képességeket jelentősen befolyásolja az egészségi állapot is. Az ősz kezdetével egyre több a megfázás. A rövidebb nappalok miatt fáradékonyabbak az emberek, ami a vezetési képesség romlásához vezet. Bizonyított tény, hogy még a stressz és a rossz közérzet is előidézheti a reakcióidő romlását, amivel növekszik a megálláshoz szükséges idő, továbbá befolyással van a sofőr hangulatára, ítélő- és koncentrálóképességére. Arra kérjük a sofőröket, hogy súlyos megfázás, influenza, vagy egyéb komolyabb egészségügyi panaszok esetén engedjék át a volánt egészséges társaiknak, hiszen akár egy-egy orrfújás, köhögés is több másodpercre elvonhatja a figyelmet a környezetükről és ez a kevés idő is elég a veszélyhelyzetek kialakulásához. Ősz végén egyre többen készítik fel motorjaikat a télre, ami legtöbb embernél azt jelenti, hogy azt gondosan letakarítják, a garázsban letakarják és egyéb közlekedési módot választanak a fagyos időszakban, azonban vannak, akik télen is használják motorjukat. Asegédmotor és motorkerékpárok vezetőivel szemben alapvető követelmény a kellő felkészültség, gyakorlat és az átlagosnál nagyobb körültekintés az utakon, hiszen a motoros közvetlen veszélynek van kitéve, védtelen a baleset során. Felhívjuk a motorosok figyelmét, hogy a fagyos, csúszós utakon jóval nagyobb gyakorlat szükséges a biztonságos közlekedéshez és amennyiben a téli hónapokban is motorral közlekednek, fokozott figyelemmel, megfelelő és lehetőség szerint jól látható öltözékben vegyenek részt a forgalomban. Az őszi-téli időszakban is balesetmentes közlekedést kíván a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Diplomások előnyben Tolna megyében 50 százalékkal nőtt a hirdető cégek száma Rekord számú álláshirdetést adtak fel szeptemberben, de felsőfokú végzettség nélkül továbbra is nehéz elhelyezkedni. A Profession.hu legújabb felmérése szerint továbbra is határozott ütemben növekszik az álláshirdetések száma, az ősz kezdetével rekord számú új pozíció árasztotta el a munkaerőpiacot. Tavaly őszhöz képest 49 százalékkal több, közel 2000 munkaadó számú hirdetést adott fel a harmadik negyedévben. A legtöbb új munkavállalót az értékesítés/ kereskedelem szektorban keresik, a második legnépszerűbb kategória az IT fejlesztés/programozás. Bár a legtöbben továbbra is olyan munkát keresnek, ahova nem szükséges felsőfokú végzettség, az új pozíciók 71 százaléka megköveteli ezt. A Profession.hu adatai szerint az elmúlt 3 évben egyetlen hónapban sem adtak fel annyi új hirdetést, mint idén szeptemberben. Miután mindenki visszatért a nyári szabadságról, a vállalatok új lendülettel igyekeznek feltölteni a megüresedett pozíciókat. A munkaerő közvetítő cégek után a legtöbb álláshirdetést a Bosch csoport adta fel. Az elmúlt negyedévben több mint 300 munkakörbe kerestek jelentkezőket. A munkakeresők közül a legtöbben adminisztratív, irodai munka után néztek, második helyre került az értékesítés és a kereskedelem, a harmadik legnépszerűbb csoport pedig a pénzüggyel, számvitellel, menedzsmenttel kapcsolatos munkakörök voltak. Akik az értékesítési területen szeretnének elhelyezkedni, jó eséllyel pályázhatnak idén ősszel, mert ebben a kategóriában jelent meg a legtöbb hirdetés az elmúlt negyedévben, ez 53 százalékos növekedést jelent tavaly szeptemberhez képest. Kiemelkedően keresettek még az IT fejlesztők és programozók is, számukra 49 százalékkal több állást kínálnak az előző év azonos időszakához képest. A harmadik legnépszerűbb csoport a mérnököknek szóló pozícióké, itt 45 százalékos növekedés látható a hirdetések számában. Továbbra is nehéz a helyzete azoknak, akik részmunkaidőben szeretnének dolgozni, az új pozíciók 93 százaléka teljes munkaidőre szól. Elenyésző számú hirdetés volt azok számára is, akik távmunkában otthonról szeretnének dolgozni vagy megváltozott munkaképességűek. Tolna megyében a júliushoz képest 50 százalékkal nőtt az új hirdetők száma szeptember végére. A tendenciák az mutatják, hogy itt is nagyon fontos a diploma - Az új álláslehetőségek több mint 70 százaléka olyanoknak szól, akiknek van valamilyen felsőfokú iskolai végzettségük. A hirdetések 21 százalékában követelmény a középiskolai érettségi, és csak 8 százalék azon pozíciók aránya, ahol elegendő a szakmunkás képesítés vagy általános iskolai bizonyítvány - magyarázta az álláspiac mostani helyzetét Martis István, a Profession.hu vezetője. - Budapest továbbra is nagyon népszerű, a legtöbben a fővárosba keresnek alkalmazottat és a munkavállalók is itt szeretnének elhelyezkedni - tette hozzá. Összességében továbbra is elmondható, hogy a mérnökök válogathatnak a leginkább, ha munkát keresnek, ezzel szemben a legtöbb jelentkező azokat a pozíciókat részesíti előnyben, ahol nem szükséges felsőfokú végzettség, ilyen például az irodai asszisztensi, titkárnői vagy irodavezetői munkakör. További információ: Gergely Ágnes, ,

6 6 Oktatás Hírek a Belvárosiból A béketűrés népe fellázadt, és maga ment a sorsának elébe 1956-ra emlékeztek a Belvárosiban Az 58 évvel ezelőtti nagy, történelemformáló napok a magyarság életében 1848 márciusához hasonlíthatók. Csakhogy 1956-ban hamarabb jött a bukás, utána vé- A Belvárosi Általános Iskola tantestülete szakmai napot tartott Murgán Október 18-ára (szombatra) a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola vezetői meglepetést tartogattak a pedagógusok számára. Az igazgatónő a Murgával már évek óta jó kapcsolatot ápoló német nyelvet tanítók segítségét kérte a program szervezésében, ugyanis ők minden évben tagozatos gyerekcsoportokat visznek a kis Tolna megyei sváb zsákfaluba. Az utazás előtt kisfilmet tekintettünk meg az írott forrásokban először 1446-ban említett községről. Felkl Márton polgármester úr a közösségi házban már ismerősként nagy szeretettel üdvözölt minket. Elmondta, hogy az 1941-ben még ezerfős település lélekszáma mára 74 főre zsugorodott, túlnyomórészt idősek laknak itt. A fiatalok elvándoroltak, megszűnt az iskola, óvoda, nincs élelmiszerbolt sem, mert kicsi a kereslet. A munkahelyek távolra kerültek, ez is oka az elnéptelenedésnek. Segítség lehet a kis létszámú falvaknak a gyüttmentek megjelenése, akik a városból szabadidejükben az érintetlen természetbe mene- külnek. Itt vásárolt ingatlanokat többek közt Dr. Balogh Mária MTA történész is, aki az 1786-ban felszentelt evangélikus templomban várta csoportunkat. A sváb falvak történetében ritkaságként említette, hogy egyszerre két felekezet van jelen, a lakosság kétharmada evangélikus, harmada katolikus vallású német. Evangélikus fiú sosem házasodott pápista lánnyal, valamint a népviseletükben is különbségek mutatkoztak. Megtekintettük a katolikus templomot is, melyet 1941-ben szenteltek fel törést jelentett a lakosság életében, a II. világháborút lezáró békeszerződések következtében lakhelyükről kitelepítették a német ajkú lakosságot ben a szerencsésebbek visszatértek, és munkát vállalhattak. Köztük volt a most 87 éves Pákozdi Józsefné is, aki szívesen válaszolt kérdéseinkre a faluházban szakmai napunk végén. Miközben Kati nénit a svábok életéről, szokásairól faggattuk, magunkban megállapítottuk, hogy ő is sokat tett a német nemzetiség kultúrájának megőrzéséért. Erdősné Fedeles Zita res, kegyetlen megtorlással. A műsor összeállítói - Dr. Smátroláné Renczes Edit és Nyári Éva - arra törekedtek, hogy középpontba állítsák a magyarok hősies erőfeszítéseit, a nemzet felemelkedését a mélypontról. Ha csak néhány napra is, de a magyarok kivívták a szabadságukat. A fekete ruhába öltözött 8.a osztály ifjai megelevenítették a világháború utáni újjáépítés időszakát, a Rákosi-korszakot, amikor mindennapossá váltak a bebörtönzések, a kivégzések. A magyarok álmai szertefoszlottak, október 23-án fekete-fehérben menetelt szépen a kritikus tömeg megelégelve a sok igazságtalanságot. Válaszul dübörögtek a szovjet lánctalpasok, leverték a forradalmat. Zokog ez a föld - énekelték szívbemarkolóan a lányok, számon kérték az idegen megszállókon 1000 év alatt a sok szenvedést és megaláztatást. Akik nem láttak más kiutat, azok külföldre menekültek. Az itthon maradók egy jobb jövő reményével búcsúztatták őket: Az úton majd néha gondolj reám, Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár. Erdősné Fedeles Zita A Dombóvéri József Attila Általános iskola hírei Mese- és prózamondó verseny a Dombóvári JózsefAttila Általános Iskolában November 4-én rendezte meg a Dombóvári JózsefAttila Általános Iskola hagyományos Mese- és prózamondó versenyét. Két korcsoportban (2-3. és 4-5. évfolyam) mérték össze tudásukat a felkészült versenyzők. Az iskola pedagógusaiból álló zsűri mindkét kategóriában három helyezést hirdetett. A mezőny legjobbjai oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Az I.-II. helyezettek kaptak lehetőséget arra, hogy képviseljék iskolánkat a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola által szervezett Mese- és prózamondó versenyen. Eredmények: 2-3. évfolyam: I.hely Ignácz András 2.b, II.hely Juhász Barnabás 3.c, III.hely Téwald Jázmin 3.b, 4 5.évfolyam: I.hely Takács Zoé 5.a, II.hely Horváth Míra 5.c, III.hely Kungel Bianka 5.b. Felkészítők: Monostori Istvánné, Kalocsáné Király Mária, Balikáné Bank Ildikó, BischofKatalin, Szalainé Balogh Erika, Inguláné Futó Orsolya

7 A Dombóvári Művelődési Ház programajánlója Novemberi (14-21) programunk Magyar Mitológia: Két Boldogasszony Molnár V. Józsefelőadása. Belépő: 500 Ft Abigél színmű. Sztárszereposztás Dombóváron! Jegyár: Ft Agykontroll 7-14 éves gyermekeknek. Oktató: Topáné Illés Ildikó; telefon: Rudán Joe akusztik és V2 Raiders Band rock buli a Kultúr Caféban (Belépő: 800 Ft) Galamb és kisállat kiállítás a Dombóvári Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület szervezésében Magyar Mitológia: Boldogasszony az irodalomban, költészetben. Jelenits István ea. (Belépő: 500 Ft)

8 8 Közélet AZ IVANICH CSALÁD KÁLVÁRIÁJA, DRÁMAI MEGHURCOLÁSA ÉS ELISMERÉSE DOMBÓVÁRON (XX-XXI. SZÁZAD) Nyáron beszámoltunk Ivanich Miklós új könyvének bemutatójáról. A visszaemlékezések részét képezik az alábbi szösszenetek, melyek némelyike bár fájdalmas, talán kellemetlen is, de hozzátartozik az igazsághoz A Somogy megyei Batéban élő id. Ivanich Antal uradalmi főgépész Dombóvárt választja, hogy ott megalapítsa a Villamosműveket, így ráhelyezze az akkoriban elmaradott, sárba ragadt primitív falut a modern fejlődés útjára Fia, ifj. IvanichAntal gépészmérnök átveszi a Villamosművek vezetését id. Ivanich Antal, A Dombóvári Villamosművek Alapítója elhunyt. Temetésén, mely Dombóvár addigi történetében a legnagyobb volt, közel 10,000 ember kísérte utolsó útjára A kommunista állam egy tollvonással eltulajdonítja ( államosítja ) a Villamosműveket, kisemmizve a családot vagyonukból és értük soha kárpótlást nem kaptak. A Villamosművek alkalmazottjainak kérésére az állam további 2 évre alkalmazza ifj. IvanichAntalt volt tulajdonának vezetésére Amíg nekünk, (kommunistáknak) beleszólásunk van a dolgokba, addig az Ivanich Miklós nem fogja magát megtapsoltatni Dombóváron hangzott el a Dombóvári Pártbizottságban, amikor Ivanich Miklós egy hangversenyt akart adni a városnak. A Pártbizottság a tervezett koncertet azonnal betiltotta A Dombóvári Pártbizottság egy megsemmisítő káderjelentést küld a Zeneakadémiára Ivanich Miklósról, az alapító unokájáról, hogy ezáltal próbálják megakadályozni főiskolai felvételét. Ennek ellenére Ivanich Miklós a vidéki felvételezők közül egyedül kerül be a főiskolára, mint rendkívüli tehetség A Dombóvári Pártbizottság karhatalommal akarja kilakoltatni az Ivanich családot a már államosított családi házukból. Ezt csak a Komlói Villamos Erőmű ahol IvanichAntal, mint üzemmérnök dolgozik valamint a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium erélyes közbelépése és tiltakozása akadályozza meg. Ugyanekkor Budapesten Ivanich Miklóst eltávolítják a Zeneművészeti Főiskoláról egy politikai vicc miatt. Nyolc hónapon keresztül segédmunkás. Majd ismét visszakerül a Főiskolára Nagy Imre miniszterelnöksége alatt Egy rosszul sikerült operáció következtében Ivanich Antal elhunyt Budapesten. Koporsóját marhavagonban szállítják Dombóvárra, hogy a családi sírboltban helyezzék el. Az állomáson a temető alkalmazottain kívül senki sem jelenik meg. Ugyanebben az évben érettségiző lányát neve miatt sehol sem veszik fel egyetemre és munkát sem talál 1 éven keresztül. Végül a MÁV alkalmazza a legnehezebb fizikai munkára cigányok között.(talpfák emelgetése). Ivanich Aliz ennek következtében végleg elhagyja Dombóvárt Ivanich Miklós, az Alapító unokája elhagyja az országot és Párizsban telepszik le, mint zongoraművész A Dombóváron egyedül élő özv. Ivanich Antalnét beidézik a Pártbizottság elé és ott durva, trágár szavakkal ordítva kényszerítik egy nyilatkozat aláírására, miszerint önként lemond a város közepén lévő 2 holdas gyümölcsösükről 2,000 (kettőezer) forintért. (Ma ezen a területen 40 telkes családi ház áll). Ugyanebben az évben fia, Ivanich Miklós zongoraművész Párizsban arat sikereket. A francia sajtó, rádió és televizió a legnagyobb elismeréssel méltatja hangversenyeit és a közönség ünnepli özv. Ivanich Antalné végleg a fővárosba költözik. Távozásával az utolsó Ivanich is végleg elhagyja Dombóvárt Ivanich Miklós első hazalátogatása 18 év után. mint amerikai állampolgár. Dombóváron egy díszvacsorát ad a Villamosművek volt alkalmazottai és azok családtagjai részére. A díszvacsorán a város tanácselnöke is jelen van, mint Ivanich Miklós elemi iskolai osztálytársa. A tanácselnök meghívja Ivanich Miklóst, hogy a létesítendő Dombóvári Művelődési Ház megnyitóján hangversenyt adjon. Ivanich Miklós ezt elfogadja Özv. IvanichAntalné váratlanul elhunyt. Őt is a dombóvári családi kriptába temetik. Koporsóját, csakúgy, mint férjéét, marhavagonban szállítják Dombóvárra. Az állomáson a temető alkalmazottain kívűl senki sem jelenik meg Az új dombóvári Művelődési Házban lezajlik Ivanich Miklós hangversenye. Ezt megelőzően az őt meghívó tanácselnök becsmérlő és sértegető levelet küld neki és a koncerten tüntetőleg nem jelenik meg. Az 500 férőhelyű teremben összesen 9 (kilenc) érdeklődő jelent meg, így az botrányba fulladt. A koncertet megelőző napon Ivanich Miklós udvariasságból meg akarta hívni a város plébánosát, aki durva, papi mivoltát meghazudtoló módon ordítva dobja ki az irodájából A rendszerváltás után az új dombóvári önkormányzat, hosszas vita után, egy utcát nevez el az alapító id. Ivanich Antalrólról Göncz Árpád köztársasági elnök az Antall Kormány megbízásából kormánykitüntetést ad át Ivanich Miklósnak az 1956os magatartásáért és a magyar kultúra terjesztéséért szerte a világban Ivanich Miklós végleg hazatelepedik és Budapesten él. Ezidőben az Ivanich család kriptáját kétszer is feltörték sirrablók és az ott eltemetett halottak csontjait is háborgatták Hosszas tárgyalások után a helyi Önkormányzattal Ivanich Miklós fátylat borítva a város múltbeli magatartására az Ivanich családdal szemben egy 2 órás hangversenyt ad Dombóváron, ezúttal zsúfolt ház előtt a város összes vezetőjének jelenlétével. Előzőleg pedig átadja a Helytörténeti Múzeum számára nagyszüleinek 2 nagyméretű portréfestményét ajándékképpen Az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetének meghívására a nagykövet rezidenciáján egy hangversenyt ad a Magyarországra akkreditált amerikai diplomaták előtt. A hangverseny utáni díszvacsorán a művész feleségével együtt vett részt Ivanich Miklóst Dombóvár díszpolgárává választják egy ünnepély keretében a rosszemlékű Művelődési házban, életét méltató beszédekkel, oklevél-és aranygyűrű átadásával. Ugyanebben az évben, decemberben az önkormányzat rendezésében tartották meg a volt Dombóvári Villamossági Rt. alapításának 100. évfordulóját a volt villanytelep udvarán. A jubileumi ünnepélyen a város polgármestere is beszédet mondott, méltatva a család érdemeit, majd egy Emléktáblát helyeztek el az épület falán 2011 A dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban felavatták az Ivanich Miklós termet, melyben egy óriási emlékfal található Ivanich Miklós életútjáról (10 méter x 3 méter) A város Fő utcáján található 2 emeletes, volt Banképületet nagyszerűen renoválták és mint a város legszebb épületét hivatalosan Ivanich Üzletháznak nevezték el. Találhatók továbbá a volt Villamosművek mellett Ivanich udvarnak nevezett lakóépületek. Az Ivanich Üzletház bejárati folyosóján van kiállítva annak a 60 dombóvári polgárnak a félméteres bronzportréja, akik életükben a legtöbbet tettek a város felvirágoztatásáért. Ivanich Miklós bronzportréja Illyés Gyula mellett található nagyapja bronzportréjával együtt Dombóvár városa egy hatalmas összeget kapott az Erópai Uniótól városfejlesztésre. Ezt az összeget 2020-ig kell beruházni. Az önkormányzat kérésére ezt a tervet hivatalosan Ivanich Tervnek nevezték el. Ivanich Miklós

9 9 Önkormányzati hírek Ünnepélyes és jó hangulatú volt az első ülés október 29-én megtartotta első ülését Dombóvár város új képviselő-testülete. Ezt végső soron az tette lehetővé, hogy a Pécsi Ítélőtábla elutasította a FIDESZMPSZ, mint jelölő szervezet jogorvoslati kérelmét, mert nem tartotta megalapozottnak a benyújtott fellebbezést. Az alakuló ülés a megnyitástól a polgármesteri program ismertetését követően elrendelt szünetig a DOKK épületében zajlott, majd az ülés a Városháza Ujváry Termében folytatódott. A tanácskozás nyitányaként a polgármester és a képviselők a város kulcsával, Magyarország és Dombóvár zászlóival együtt bevonultak a DOKK dísztermébe és a vendégekkel együtt meghallgatták Magyarország Himnuszát. Az ülést Szabó Loránd polgármester nyitotta meg, aki megállapította határozatképességet elfogadtatta a napirendi pontokat. Gerber István betegsége miatt Illés Lászlóné dr., a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese ismertette a választások pontos eredményét és adta át a képviselőknek a megbízóleveleiket. Utoljára Szabó Loránd is kézbe vehette a város jelképes kulcsával együtt megbízólevelét. Az új testületi tagok, valamint a megválasztott városvezető letették az esküt, amelyben vállalták, hogy munkájukkal a város érdekeit fogják szolgálni. A megbízó levelek átvétele után Szabó Loránd gratulált a testület tagjainak, Kerecsényi Márton azonban megtagadta a kézfogást. Az ünnepség további részében egy verset, több éneket valamint a Kalimpa együttes produkcióját hallhatták a megjelentek majd Szabó Loránd ismertette polgármesteri programját, amely után a Városháza Ujváry termében folytatódott a képviselőtestületi ülés. AVárosházán tíz napirendi pontot tárgyaltak meg a frissen megválasztott képviselők Kerecsényi Márton kivételével, aki nem vett részt az ülésen. Viselkedéséből, távolmaradásából többen arra következtettek, hogy nem kíván önkormányzati képviselőként dolgozni és vélhetően át fogja adni a mandátumát valamelyik párttársának. A FIDESZ-KDNP kompenzációs listájáról a testületbe került Vida Tamás is, aki a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője. A cég 100 %-ban a város tulajdonában van, ezért fennáll az összeférhetetlenség; az ügyvezető nem lehet egyben önkormányzati képviselő is. Vida Tamás az alakuló ülésen jelentette be, hogy rövidesen távozik az Nkft. vezető posztjáról. A képviselő-testület döntött arról, hogy részére a évben még rendelkezésére álló, ki nem vett 25 nap szabadságát október 30-ától kiadja. A napirendek tárgyalásakor sor került a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására, a polgármester indítványa alapján pedig elkezdődhet a szabályzat átfogó módosítása, annak érdekében, hogy egyszerűsödjön a működés. A feladat elvégzésére négy hónapot biztosított a testület. Ezt követően az SzMSzben történt változások alapján sor került a két társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására. Kiss Béla a humán vonatkozású, Tigelmann Péter a gazdasági jellegű önkormányzati feladatokat felügyeli alpolgármesterként ezentúl. A képviselők döntése alapján munkájukért havonta 198 ezer forintos tiszteletdíj, ezenkívül 15%-os költségtérítés jár. Szabó Loránd polgármester megválasztása napjától Ft/hó illetményre, valamint költségtérítésként illetménye 15%-ára, azaz Ft/hó összegre jogosult. Jogszabály alapján ugyanis a városvezető az államtitkári fizetés 70 százalékára jogosult. A 2002-től 2010-ig tartó ciklusban több tanácsnok is segítette az önkormányzati munkát, közöttük civil tanácsnok is. A képviselő-testület most erre a posztra Tóth Gyulát választotta meg. Ő fogja felügyelni a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. A jelenlegi képviselőtestületben egy képviselő egy tisztséget tölt be és természetesen csak azért az egyért kap tiszteletdíjat, nincs funkcióhalmozás és valakinél kiugróan magas tiszteletdíj. Az ülés további részében ugyancsak az SzMSz-ben történt módosítás alapján történt a bizottsági tagok megválasztása. Az eddigi három öt-öt fővel működő bizottság helyett ezentúl két, négy fős bizott- ságban fog ez az előkészítő szakmai jellegű munka folyni. A két testületet a következő személyek alkotják: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: elnök: Talapka Rudolf, tagok: Berta Józsefés Simon István, külsős tag: dr. Urbánné Patkás Márta. Humán Bizottság: elnök: Molnár Tünde, tagok: Kántor Katalin és Szatmáry Gyula, külsős tag: dr. Berta Bálint. A képviselő-testület tagjai módosították a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Ennek kapcsán az önkormányzat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a közfoglalkoztatással kapcsolatban együttműködési megállapodást köt, az Nkft. részére a közfoglalkoztatási programokhoz évente az önkormányzat költségvetésében erre a célra elkülönített összeggel járul hozzá. A Képviselő-testület felhatalmazta a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-t, hogy a Start-munkaprogram keretében megtermelt zöldségek meghatározott hányadát értékesítse, oly mértékben, hogy az abból származó bevételt a program során felmerülő költségekre, illetve a program fejlesztését célzó beruházások költségeinek finanszírozására fordítsa. A Képviselő-testület a Start-munkaprogram keretében megtermelt zöldségek nem értékesített hányadát önkormányzati segélyként kívánja az arra rászorulók részére biztosítani, ezért annak átadására kötelezte az NKft.-t. Módosult a évi költségvetési rendeletet is. Ennek eredményekén például az adventi időszakban ismét lesz díszkivilágítása városunknak. Az ülésen sor került az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulások társulási tanácsaiba való tagok delegálására is. A jó hangulatú ülés jól prezentálta, hogy hogyan lehet minden politikai csatározástól, botrányos megjegyzésektől, jogi perekké fajuló szóváltások nélkül konstruktívan együtt dolgozni a közös cél, Dombóvár fejlődése érdekében.

10 10 Önkormányzati hírek Jogerősek a választás eredményei A képviselő-testület alakuló ülésén Illés Lászlóné dr. a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese tájékoztatta a megjelenteket a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők évi választásának eredményéről. Beszéde alapján összefoglaltuk a legfontosabbakat. A JOBBIK, a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület, illetve a FIDESZ-KDNP jelöltjein kívül két választópolgár gondolta úgy, hogy függetlenként méretteti meg magát a kettes, illetve a hatos választókerületben, a későbbiek során azonban az egyikük visszalépett. Az említett jelölő szervezetek kompenzációs listát is állítottak. A jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét a Bizottság sorsolással állapította meg a törvényi rendelkezésnek megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása jegyében. A Bizottság a választási időszakban kiegészült a jelölő szervezetek delegáltjaival, akik tevékenyen vették részt a bizottsági munkában. Az intenzív kampány során a versengő jelölő szervezetek több alkalommal is találtak kifogásolnivalót egymás valamely kampányeszközével kapcsolatban. Összesen kilenc, kifogásnak minősülő jogorvoslati kérelmet bírált el a Helyi Választási Bizottság, melyből ötöt a FIDESZ Dombóvári Szervezete, négyet pedig a Természetesen Dombóvár jelöltjei terjesztettek a Bizottság elé. Két beadványt a Bizottság másik választási szervhez tett át elbírálás végett. Ahelyi bizottság által hozott, kifogást elbíráló határozatból három fellebbezés benyújtása nélkül emelkedett jogerőre. Fellebbezés folytán a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság hat HVB határozatról foglalt állást, hármat helybenhagyott, hármat megváltoztatott. A területi bizottság négy döntése ellen kértek bírósági felülvizsgálatot, egy érintettség hiányában került elutasításra, két helybenhagyó döntést az Ítélőtábla is helytállónak minősített. Az egyik, a dombóvári bizottság határozatát megváltoztató megyei döntést pedig az Ítélőtábla nem fogadta el, és azt módosítva végül Dombóvár Város Helyi Választási Bizottságának adott igazat mérsékelve a kirótt bírság összegét. A választás napján a szavazásra jogosult választópolgárok száma Dombóváron fő volt, a szavazóhelységekben 7434 választópolgár járult az urnákhoz, így a részvételi arány 45,86%-os volt, mely a 2010 évi önkormányzati választás 44,43%-os részvételi arányához képest csekély növekedést jelent. Aválasztás napján a szavazókörökben rendkívüli, a választás tisztaságát sértő eseményről bejelentés nem érkezett. A polgármester-választást 3700 érvényes szavazattal, a szavazatok 50,42%-ával Szabó Loránd a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület jelöltje nyerte meg. Vida Tamás a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje 3170 szavazattal - 43,2%-al -, Kántor Katalin a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje 468 szavazattal - 6,38%-kal - zárta a választást. Az egyéni választókerületekben a következő választópolgárok szereztek egyéni képviselői mandátumot, valamennyien a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület jelöltjeként: 1. VK Molnár Tünde 51,92% 2. VK Simon István 45,04% 3. VK Szatmáry Gyula 44,47% 4. VK Tóth Gyula 49,89% 5. VK Tigelmann Péter 48,04% 6. VK Talapka Rudolf 42,56% 7. VK Berta János 48,46% 8. VK Kiss Béla 50,37% Az egyéni választókerületekben mandátumot nem eredményező szavazatok a kompenzációs listákon töredék szavazatokként kerültek beszámításra. Az érvényes töredékszavazatok száma és kompenzációs listán elnyert mandátumok az alábbiak: A Fidesz-KDNP 2921 szavazatot kapott így 2 mandátumot szerzett, mely mandátumokat Vida Tamás és Kerecsenyi Márton kapta a bejelentett kompenzációs listáról. AJobbik 790 szavazatával 1 mandátumra lett jogosult, mely alapján Kántor Katalin került a képviselő-testület tagjai sorába. Városi megemlékezés Nemzeti Ünnepünkön Október 23-a az évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napja október 23-án az akkori megbízott államfő, Szűrös Mátyás a Parlamentnél összegyűlt százezres tömeg előtt kiáltotta ki a demokratikus Magyar Köztársaságot október 23-án kezdődött a diktatúra és a szovjet megszállás elleni fegyveres felkelés október második felében a kommunista diktatúra ellen főleg az egyetemi diákság részéről országszerte meginduló tiltakozások október 23-án Budapesten váltak forradalmi tömegmozgalommá. A Bem-szobornál tartott szimpátiatüntetés hamarosan rendszerellenes tömegdemonstrációvá vált. Ezt kifejezve a tömeg átvonult a Parlament elé, ahol a közel kétszázezer főre gyarapodott tiltakozók meghallgatták Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. Közben a tüntetők egy része ledöntötte a Dózsa György úti Sztálin-szobrot, a kommunista diktatúra egyik jelképét. Ezeket a történéseket elevenítették fel a JózsefAttila Általános Iskola tanulói műsorukban a városi megemlékezésen. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt erre az Esterházy Miklós Szakképző Iskolában került sor 17 órától. Az városi megemlékezések, ünnepségek kapcsán, az év elején sor került arra a megállapodásra, amely rögzítette azt, hogy melyik párt vagy szervezet adja az egyes városi ünnepségek szónokait. Évek óta szokás, hogy az október 23-ai megemlékezésen a FIDESZ egyik képviselője tart beszédet, szónoklatot. Ebben az esztendőben a párt nem élt ezzel a jogával, így a megemlékezésen nem hangzott el ünnepi beszéd. A műsort követően az '56-os emlékműnél folytatódott a program, ahol intézmények, pártok, civil szervezetek képviselői he- lyezték el a megemlékezés koszorúit, s gyújtottak mécseseket, gyertyákat a bátor elődök előtt tisztelegve. IMPRESSZUM Az önkormányzati oldalak tartalmáért a Dombóvár és Környéke Szerkesztősége felelősséget nem vállal. Felelős szerkesztő: Kurucz Gábor Tel.: 06-74/

11 Önkormányzati hírek mindenkivel együtt fogunk működni, aki a város érdekét képviseli. Az újonnan megválasztott képviselőtestület alakuló ülésén hagyománynak számít, hogy a választásokon győztes polgármester értékeli a választásokat, elmondja gondolatait, programjának fő elemeit. Az október 29-i ülésen Szabó Loránd is ezt tette. Az alábbiakban felidézzük beszédéből a legfontosabbakat. "Kedves Dombóváriak, Honfitársaim! Mondhatni, nem szokványos az, hogy egy választási eredménynek kétszer örülhetünk. Október 12-én az önfeledt örülés éjszakája volt, ma este pedig a megkönnyebbült örülés pillanatait éljük át most is. Most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy az önkormányzati választás abszolút győztese a Természetesen Dombóvár városgyarapító csapata. Minden egyéni körzetet és a polgármesteri címet is elhódítottunk. Azért egy rövidke mondatot engedjenek meg, az elmúlt két és fél hét történéseivel kapcsolatban. Akik e zűrzavart okozták próbáljanak meg a lelkiismeretükkel elszámolni, és nyugodjanak meg végre, fogadják el a választási vereségüket. Engedjék meg, hogy röviden vázoljam a következő időszak fontosabb teendőit. A mai alakuló ülésen elkezdjük a szervezeti rendszer kiépítését. Egy dolgot mindenképp szem előtt tartunk: a mi képviselő-testületünk olcsóbb működését, mint az előzőét. A Természetesen Dombóvár képviselői nem a saját zsebeiket, hanem a várost szeretnék gyarapítani. Három bizottság helyett csak kettőben gondolkodunk, s a két bizottság humán és gazdasági is kevesebb létszámmal kezdi meg működését. Munkámat két társadalmi megbízatású alpolgármester segíti. Egyik a szociális ellátásokért, intézményekért felel, a másik pedig a gazdasági társaságainkat felügyeli, a foglalkoztatás bővítéséért fog dolgozni. Én sem fogok tétlenkedni, a következő ciklus nagy pályázatait, beszerzéseit és beruházásait készítem elő. Mert tudjuk, hogy rendelkezünk egy nagyszerű fejlesztési tervvel, az Ivanich-tervvel, melynek megvalósítása nem lesz kis feladat, de szeretjük az ilyen kihívásokat. A civil szervezetekre, mint egyenrangú partnerekre tekintünk. Fontosságukat mutatja, hogy velük a kapcsolatot egy tanácsnok ápolja, akihez bármikor kéréssel fordulhatnak, információt kérhetnek tőle. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem engedjük a pozíciók halmozását, minden 11 képviselő csak egy tiszteletdíjas funkciót vállalhat. Az új szervezeti rendszerben számítok a Jobbik képviselőjének munkájára is, előzetes egyeztetésünk alapján a humán bizottságot erősítené. Vae victis! Jaj, a legyőzötteknek, tarja egy régi római mondás. Nagy hiba lenne, ha mi is most így gondolkodnánk. Ezért mihelyst végleg letisztázódik, hogy a Fideszt ki képviseli a testületben, számukra is lehetőséget adunk a feladatvégzésre. Mi mindenkivel együtt fogunk működni, aki a város érdekét képviseli. Kedves Barátaim! A kampányunk során világossá tettük, hogy milyen intézkedéseket tervezünk. A Garancialevelünk 12+1 pontja továbbra is szentírás számunkra. Az elmúlt napok történései alapján egy pont megvalósítása okoz némi fejfájást, ez pedig nem más, mint az intézmények környékén az internetes WI-FI hálózat kiépítése. Úgy látom, hogy Kormányunk az internet adó bevezetésével próbál némi akadályt gördíteni, ahelyett, hogy arra törekedne, hogy hasonló kezdeményezés rengeteg legyen az országban. Ma az internet vált a leghatékonyabb információs eszközzé és az oktatás is elképzelhetetlen nélküle. Aki ma az internetre felesleges terheket pakol, az a jövőnket zárja egy lengő kalodába. No, nem baj, ezen a gondon is átlépünk. Még az idén döntünk több adónem kedvezményről, módosításról. S ezt nem népszerűség növelés miatt tesszük, hanem mert reméljük a helyi gazdaság megélénkülését, és több lakossági építkezés indítását. Gunarasban megszüntetjük a magánszálláshelyek idegenforgalmi adóját, a fürdőtelepi állandó lakosok részére az építményadó ugyanakkora mértékű lesz, mint a belvárosi kommunális adó. Biztosak vagyunk abban, hogy a most pangó gunarasi ingatlanpiac így meglendül, és sok fiatalnak jelenhet elindulási pontot a méretében nem nagy, de mégis családi házas jellegű nyaralókba költözés. Látjuk, hogy Földünk időjárása mennyire szélsőségessé vált, soha nem látott méretű esők, havazások gondjaival kell megbirkóznunk. Ebben a helyzetben ki kell mondanunk, hogy Dombóváron mindenkinek kötelező a nyílt árkos vízelvező hálózat kiépítése, s e munkákra két évet biztosítunk. Ez persze nagy feladat lesz, ezért aki komolyabb beruházásba fog, annak az időszak alatt 50%-ot elengedünk a kommunális adójából. E munka még ugyanilyen feltételekkel bővíthető lesz járdafelújítással is, melyre nagy szüksége van városunknak. Kedves Dombóvári Szépkorúak! Önök tudják, hogy mindig óriási szeretettel és tisztelettel nyilvánultam meg az irányukba. Úgy érzem, ezeket az érzéseket mindig viszonozták számomra, s ez nekem nagyon-nagyon bizsergető érzés. fenntartjuk a 65 éven felüliek 50%-os, a 70 éven felüliek 100%-os kommunális adókedvezményét. Rászoruló nyugdíjasaink részére havonta négy ingyenes retúr taxi-jegyet biztosítunk. Ennek segítségével költségmentesen közlekednek orvoshoz, gyógyszertárba, idősek napközi otthonába. Az elmúlt 4 évben kivívott szociális kedvezményeinket fenntartjuk. Továbbra is adjuk az iskolakezdési támogatást, kedvezményt a diákétkeztetés, az idősek bentlakásnak díjával és az önkormányzati lakbérekkel kapcsolatban. Még egyszer nem fordulhat elő, hogy az adósságkezelési szolgálatot megszűntessék. Garanciát vállalunk a dombóvári rezsicsökkentésre. Kedves Dombóváriak! A mai nappal városunknak lezárult egy vészterhes korszaka. Óriási köszönettel és hálával tartozom mindazoknak, akik felismerték azt, hogy változtatnunk kell és választási döntésükkel a helyzet javulásán egy nagyot lendítettek. Viszont azok is nyertesek lesznek, akiknek nem voltunk szerethetőek, netán még a fejüket is elfordították tőlünk. Mindannyian érezniük kell, hogy holnap egy szabadabb Dombóvárra ébredünk, egy nyitottabb Dombóvár köszönt bennünket ahol a nyilvánosság eszközei, a helyi tv, újság, megújult web-oldalak cenzúra nélkül ontják magukból az információt.

12 12 Önkormányzati hírek 85 évesen is fontosnak tartotta Október 27-én, az 1929-ben, az Olaszországban lévő Arco városában született Nagy Judit tett állampolgársági esküt a dombóvári városházán. Életének nagy részét az erdélyi Gyergyószentmiklós városában élte le, jelenleg is itt él. Fia, Dr. Nagy Miklós már korábban áttelepült Magyarországra. Újdombóváron, háziorvosként nagy megbecsülést vívott ki magának lelkiismeretes munkája révén. Városunk közéletében is szerepet játszik, büszke székely mivoltára, sokszor látogat vissza szülőföldjére. Természetesen ő is elkísérte édesanyját az ünnepélyes eseményre. Judit néni 85 évesen is jó egészségnek örvend. Ilyen idősen is fontosnak tartotta, hogy magyarságát az állampolgárság felvételével is kifejezésre juttassa. Most tervei szerint városunkban tölt el egy hosszabb időszakot. Ezúton is gratulálunk neki és nagyon jó egészséget kívánunk! Segítség a hármasikreknek Holló Krisztina egy újdombóvári fiatalasszony nemrégiben hármasikreknek adott életet. Amikor hazatért a kórházból segítséget kért a polgármestertől, hiszen a két kislány és a kisfiú megszületésével jelentősen átalakult a család élete. Október elején Szabó Loránd a két újdombóvári képviselőjelölttel, Berta Jánossal és Kiss Bélával már egy nagy adag pelenkát és tápszert vitt a hirtelen nagyra nőtt család legifjabb tagjainak. A hír hallatán kismamai együttérzésből Potocska Anita az egyik közösségi oldalon kezdeményezte, hogy szívesen vállalja adományok gyűjtését. A környéken élő anyukák pelenkát, játékokat, babahordozót, bébiruhákat és más hasznos dolgot gyűjtöttek össze és juttatták el az immár öt kisgyerekkel büszkélkedő családnak. Több évre megoldódott az élelmezésük AHelp-Dombóvár Egyesület vezetője, Radics Gabriella még nyár végén kereste fel egy kéréssel Szabó Lorándod. Az Egyesület tagjai a város által üzemeltetett gyepmesteri telepen végzik állatvédő tevékenységüket. Napi rendszerességgel végzett lelkiismeretes munkájuk révén az ebek gondozása megoldottá vált, hiszen a tagok a telepen segítséget nyújtanak élelmezésükhöz, gondozásukhoz, testi-lelki felépülésükhöz. Eddig egy németországi szervezet segítségét is igénybe vehették. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy két és fél éve a telepen nem történt altatás, a felerősödött állatoknak mindig sikerült új gazdit találni. Bár a kutyák telepen való tartózkodása egy-két hónapnál nem több, a telep mégis tele van hiszen folyamatosan érkezik utánpótlás. Az egyesület vezetője a kutyák élelmezéséhez kérte Szabó Loránd segítségét, aki a Pet Hungária Kft. vezetőihez fordult, továbbítva a kérést. A napokban a cég bábolnai részlegének jóvoltából meg is érkezett a segítség, amely boldog meglepetést és nagy örömöt okozott az egyesület tagjainak és azt gondolom, minden jó- Országos Könyvtári Napok Könyvtárunk idén is, mint minden évben csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozatához, melyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervez. Az akció egyik fő célkitűzése a rendszeres könyvtárhasználók segítségével minél több olyan személy elérése, akik mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a könyvtárlátogatás. Dombóvár Város Könyvtárban egész héten megtekinthető volt Ruttkay Sándor grafikusművész, valamint Szeverin Balázs könyvkötő eszközeinek kiállítása. Október 14-én Élő emlékezet-múltunk értékei Dombóvári életképek, arcok, hangulatok címmel nyílt kiállítás dr. Riesz József magánkönyvtárának egyes, főként orvosi szakkönyveiből. Az egykori orvos életéről, munkájáról felkért előadónktól dr. Kutas Pétertől hallhatunk előadást. Ezt követően Dombai István a 70-es és 80-as évek Dombóvárát bemutató fotóiból összeállított vetített képes előadásnak lehettek részesei az érdeklődők Tilinger Sándor közreműködésével. A látogatók a Dombóvár és vidéke helyi lap két világháború közötti számaiban is lapozgathattak. Október 17-én Marosi Szilvia: A barátnő II.-Újjászületés című könyvének bemutatóján vehettek részt az érdeklődők. A felolvasással, zenével, vetítéssel egybekötött találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult. Október 19-én Könyves Vasárnapon könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással, reggel 9-12 óráig várta a látogatókat. Lehetőség volt ingyenes beiratkozásra, elengedtük a késedelmi díjakat, és Kerekítő mondókás foglalkozáson vehettek részt a legkisebbek Deli Orsival. Könyves Vasárnap számokban: 3 óra nyitva tartás, 268 látogató, 213 beiratkozó, 551 kölcsönzés. Köszönjük látogatóinknak! Bán Emma könyvtárvezető érzésű embernek. A Pet Hungáriától ugyanis több mint hárommillió forint értékben 33 raklapnyi kutyaeledel (főleg alutasakos kutyaeledel, kutyaszalámi) érkezett. Ezzel több évre megoldódott az állatok felerősítésének, táplálásának kérdése. Ezúton is szeretnénk megköszönni a cégnek nagylelkű felajánlását, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy Dombóvár kóbor eb problémája a belátható jövőben a felajánlásnak és természetesen az egyesület tagjainak segítsége révén megoldottá válik. Ismét folytatódik a Földrajzi Társaság előadássorozata AMagyar Földrajzi Társaság Tolna megyei Osztálya szeretettel vár minden kedves érdeklődőt soron következő előadására, melynek előadója és témája: dr. habil Wilhelm Zoltán: India több világ egy országban. Az előadás időpontja és helyszíne: november ,30 óra Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium könyvtára 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2.

13 Dombóváron a Bujáki cukrászda közelében közel 100 nm alapterületű, 3 szoba-étkezős, nagyon világos, tágas lakás eladó. Kisebb lakást beszámítanék. Irányár: 9,2 M FT. Tel.: 30/ Dombóváron az EON közelében eladó vagy családi házra cserélhető ez a nappali-étkező+2 szobás, egyedi hőmennyiségmérős lakás. Irányár: 9,43 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron 130 nm-es, egyszintes, nappali + 3 szobás családi ház, 1800 nm telekkel, 250 nm-es melléképülettel eladó. Irányár: 9,8 M Ft. Tel: 30/ Dombóvár, Hunyadi téri belső udvarban eladó ez a 74 nm-es konyha-étkező+3 szobás 3. emeleti egyedi hőmennyiségmérős lakás. Irányár: 10,5 M Ft. Tel.: 30/ Újdombóvár elején, galériás, tetőtér beépítéses, 4 szobás családi ház, alagsorban garázzsal és vegyes tüzelésű kazánnal eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Tel.: 30/ Dombóvár, kertvárosi 56 nm-es, 2 szobás lakás, saját kerttel eladó. Irányár: 4,8 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron eladó egy téglaépítésű társasházban lévő, 1. emeleti, 77 nm-es konyha-étkező-nappali+2 félszo-bás, erkélyes, jó állapotú lakás. Irányár: 9,8 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron a belváros szívében I. emeleti, erkélyes, 3 szobás, 73 nm-es lakás eladó! Irányár: 7,2 M Ft. Tel.:30/ Dombóvár-Gunarasban eladóvá vált ez a két külön lakrészből álló 4 szobás ikernyaraló, mely kevés költséggel kényelmes otthonná alakítható. Irányár: 9,9 M Ft. Tel.: 30/ Dombóvár kertvárosban kétgenerációs, tetőtérbeépítéses családi ház eladó. Aszép füvesített udvarban két kocsinak garázs, pihenőrész található. Irányár:15, M Ft. Tel.: 30/ Dombóvár-Gunarasfürdőn közel a campinghez, 34 nm-es faház nyaraló, 300 nm területen eladó. Irányár: 2,95 M Ft. Tel.:30/ Sürgősen eladó!!! Dombóvár központjában egy 29 nm-es jó állapotú garzon lakás, kandalló fűtéssel eladó. Irányár: 2,95 M Ft. Tel.: 30/ Mágocson, 2 szobás, 70 nm-es felújított központi fűtéses családi ház, 1158 nm területen pincével és kerttel eladó. Irányár: 3,3 M Ft. Tel.: 30/ Döbröközön csendes kis utcában 2 szobás családi ház melléképületekkel háztáji gazdálkodásra alkalmas, 1868 nm területen eladó Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron, 85 nm-es családi ház, jó alapadottságokkal, kevés pénzzel és nagy fantáziával rendelkező érdeklődők számára eladó. Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 30/ Dombóvár városközpontjában 54 nmes, 2 szobás lakás szép kilátással sürgősen eladó vagy elcserélhető Szekszárd vagy az környéki házra. Irányár: 4,1 M Ft. Tel.: 30/ Kaposszekcső Liget Ltp-en sürgősen eladó egy 69 nm-es, 3 szobás, összkomfortos lakás, szép lakásbelsővel, kiváló helyen eladó. Irányár: 4,7 M Ft. Tel.: 30/ Kaposszekcső Liget Ltp nagycsaládnak 85 nm-es, 3. emeleti, 4 szobás, galériás szigetelt, nyílászárócserélt lakás igen jó állapotban eladó. Irányár: 7,3 M Ft. Tel.: 30/ Dombóvár-Gunarasban, központi fekvésű helyen, szép 38 nm-es téglanyaraló, 300 nm területen rendezett, csendes helyen eladó. Irányár: 5,6 M Ft. Tel.: 30/ Kapospulán csendes utcában szép, 4 szobás családi ház, garázzsal rendezett és parkosított udvarral, kerttel eladó vagy lakásra cserélhető. Irányár: 15,9 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron eladó nagyon jó elrendezésű 3 szoba-étkezős tégla lakás. Irányár: 7,5 M Ft Tel.: 30/ Árzuhanás!! Döbröközön 3 szobás gázfűtéses családi ház, jó állapotban, rendezett gazdasági épületekkel eladó, akár hitel igénybe vételével is! Irányár: 2,99 M Ft. Tel.: 30/ Dombóvár belvárosához közel eladó 2 szobás összkomfortos kis családi ház. Irányár: 4,9 M Ft. Tel.: 30/ REKLÁM ÁRON!! Gunaras-fürdőn eladó tégla, tetőtér beépítésű nyaraló. Irányár: 4,99 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron az Árnyas utcában eladó egy földszinti gáz konvektoros 2 szobás erkélyes lakás! Irányár: 5,99 M Ft. Tel.:30/ Nagyberkiben eladó egy polgári jellegű családi ház, gazdálkodásra alkalmas területtel és gazdasági épületekkel. Irányár: 9,99 M Ft. Tel.: 30/ Dombóvár városközpontjában 54 nmes, 2 szobás lakás szép kilátással sürgősen eladó vagy elcserélhető Szekszárd vagy az környéki házra. Irányár: 4,1 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron eladó egy 2 szobás I emeleti 55 nm erkélyes lakás. Irányár: 4,9 M Ft Tel.: 30/ Dombóváron a Hunyadi téren 3 szobaétkezős, világos, tágas lakás eladó. Irányár: 9,2 M FT. Tel.: 30/ Dombóváron a városközpontban eladó 3 szobás, szigetelt, 73 nm-es étkezőkonyha nappalis lakás, költségelosztós fűtéssel eladó. Irányár 9,5 M Ft. Tel.:30/ Sürgősen eladó egy 62 nm-es, két szobás lakás garázzsal! Irányár: 5,9 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron a Bujáki Fagyizó mögötti eladó egy 2000-es átadású, II. emeleti 3 szobás, konyha+ étkezős, redőnyös, teraszos lakás. Irányár:11,8 M Ft. Tel.: 20/ Dombóvár belvárosában eladó egy új építésű, alacsony rezsijű, 3 szobás, felújított III. emeleti téglalakás! Irányár: 8,2 M Ft. Tel.: 30/ Dombóváron - I. emeleti 2 szobás, felújított, 62 Nm-es, I. emeleti erkélyes redőnyös lakás eladó, illetve elcserélhető 3 szobás családi házra értékegyeztetéssel! Tel.: 20/ Dombóvár Kölcsey utcában eladó egy polgári stílusú, igényes, szigetelt 3 szobás családi ház, nagy parkosított udvarral vagy elcserélhető földszinti lakásra!!! Irányár: 18,5 M Ft. Tel.: 20/ Dombóvár belvárosában egy 55 nm 2 szobás felújítandó lakás, gazdaságos fűtéssel eladó. Irányár 4,9 M Ft. Tel.: 20/ Sürgősen eladó kedvező áron Dombóváron a Népköztársaság utcában egy II. emeleti, 2 szobás, egyedi hőmennyiségmérős lakás. Irányár: 4,9 M Ft. Tel.: 20/ Belvárosi I. emeleti, erkélyes, 3 szobás, 76 nm-es lakás eladó vagy értékegyeztetéssel elcserélhető 2 szobás tüskei vagy újdombóvári családi házra! Irányár: 8,2 M Ft. Tel.: 30/ KERESEM A PÁROM CSERÉLNÉK Megtaláljuk álmai házát a közelben, akár cserével is! CSERÉLNÉK MIRE? HZ Dombóvári 2 szosásdi 3 szobás kitűnő bás lakásra 5-6 M Ft érelosztású központi fűtéses tékben. családi ház. 30/ Irányár: 8,3 M Ft LK Kaposvári, taszári Dombóváron, 4. hasonló lakásra vagy emeleti, távfűtéses, kisebb családi házra nagyon rendben lévő 2 hasonló értékben. szobás lakás. Irányár: 30/ ,6 M Ft HZ Sásdon 5 szobás, két fürdőszobás családi ház. Irányár: 11,9 M Ft LK Dombóvár, Hunyadi téri 62 nm-es 3 szobaétkezős lakás. Irányár: 9,43 M Ft HZ Kapospulai 3 hálószoba- nappalis szép családi ház szép környezetben. Irányár: 16 M Ft Dombóvári 2 szobás lakásra, kisebb családi házara 5-6 M Ft értékben+ készpénz. 30/ Dombóvári családi házra. 30/ Dombóvári 2 szobás szép lakásra I. emeletig 8 M Ft körül. 30/ CSERÉLNÉK Arany János téren, minimál áron eladó egy 52 nm-es, 2 szobás, cserépkályha fűtésű takaros téglaház! Irányár: 3 M Ft. Tel.: 20/ Hunyadi téren eladó egy 61 nm-es, hall + 2 szoba konyás, igényes lakás! Irányár: 5,3 M Ft. Tel.: 30/ Gimnázium mellett, frekventált helyen, Báthory utcában eladó, 638 Nm-es beépítetlen építési telek. Irányár: 3.9 M Ft. Tel: 30/ Dombóváron, 3. emeleti, 28 nm-es, csendes, zöld parkra néző, garzonlakás eladó. Irányár: 4.3 M Ft. Tel.: 30/ Dombóvár, 61 Nm-es, 2 szobás, konyha-étkezős, földszinti, tégla lakás, garázzsal együtt eladó. Irányár: 5.9 M Ft. Érd.: 30/ Hunyadi téren, 4. emeleti, 3 SZOBÁS, erkélyes, 73 nm-es, gázfűtéses, panellakás eladó. Irányár: 6.1 M Ft. Tel.: 30/ Apáczai iskola mellett eladó 64 nm-es összkomfortos, fiatalos lakás. Irányár: 6.5 M Ft. Tel.: 30/ Nagyberkiben, 1223 Nm-es telken, 80 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, felújított tetőcserélt, nyílászáró cserélt családi ház eladó. Irányár: 6.8 M Ft. Tel.: 30/ Belvárosi, téglaépítésű, körbeszigetelt, földszinti, 3 szobás, cirkó gáz és cserépkályhafűtés lakás eladó. Irányár: 6,99 M Ft. Tel.:30/ Átriumházban, 1. emeleti, egyedi gázfűtéses, nappali, konyha-étkező + 2 félszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:11 M Ft Tel.: 30/ Krúdy Gyula utcában, 3 szintes,160 Nm-es, 5 szobás, sorházi, kertkapcsolattal rendelkező, lakóingatlan eladó. Irányár:15.9 M Ft. Tel.: 30/ MIRE? HZ Dombóvári lakásra Dombóvár, Erkel F utcai két szobás, gázfűtéses értékegyeztetéssel. 30/ családi ház. Irányár: 7,45 M Ft HZ Dombóvár, Széchenyi Dombóvári lakásra utcai két lakrészből álló értékegyeztetéssel. családi ház. 30/ Irányár: 6 M Ft Dombóvári 2 HZ szobás földszinti vagy 1. Dombóvár, Erdősor u emeleti lakásra családi ház +készpénzre. Irányár: 11,5 M Ft 30/ HZ Dombóvári 3 Újdombóvári 4 szoba, szobás lakásra+ nappalis családi ház készpénzre. Irányár: 14,69 M Ft 30/ HZ Dombóvári 2 Újdombóvári szobás földszinti, első nm lakóterületű, 2 lakásos emeleti lakásra + családi ház készpénzre. Irányár: 22,9 M Ft 30/ MIRE? HZ Dombóvári vagy DombóvárBudapest környéki Szuhajdombi 3 szobás jó házra vagy lakásra kisebb állapotú ház. ráfizetéssel. Irányár: 6,7 M Ft 30/ LK Dombóvár Szekszárdi vagy az városközpontjában 5. környéki házra hasonló emeleti 54 nm 2 szobás értékben. lakás. 30/ Irányár: 4,5 M Ft HZ Dombóvári kisebb Döbrököz többgenerációs központi értékű két szobás házra 45 M Ft értékben. fűtéses, 5 szobás, családi 20/ ház. Irányár: 7,9 M Ft LK Tüskei vagy Új Dombóvár Bezerédi utcai I. em., erkélyes, 3 dombóvári kisebb családi házra 8 M Ft-ig. szobás, 76 nm-es lakás! 20/ Irányár: 8,2 M Ft Jelentkezzen lakáscsere hírdetésünkbe! Megtaláljuk a párját!

14 14 Sport Elkezdődtek a mezeifutó versenyek Dombóvár, Adombóvári Szigeterdőben vette kezdetét a VII. Twickel Szőlőbirtok mezeifutó-versenysorozat. Az őszi mezei versenyeknél általában az időjárás főszerepet játszik. Ezen a napon a délelőtti heves eső veszélyeztette a sorozat első fordulójának megrendezését. Délutánra elállt az eső és a Székesfehérvárról, Budapestről és a régió több településéről érkező futók elrajtolhattak a sáros, átázott talajon. A befutónál a futókat a szervező, Dombóvári VASE gyümölccsel, pogácsával és süteménnyel vendégelte meg. A dombóváriak csapatában elsősorban a kisebb korosztályok jeleskedtek. A kicsik több dobogós helyet is szereztek. A versenyzőket Halmainé Horváth Katalin, Fazekas Gáspár és Tarr Imre edzők készítették fel. Pontszerző helyezések: LEÁNY MINI KATEGÓRIA (2004- ) 600 m - 2. Tóth Lenke, 3. Gyugyi Laura, 4. Esküdt Luca, 6. Nyisztor Luca, 8. Zemán Zóra, 9. Szalai Zóra, 10. Nyers Ramóna. FIÚK MINI KATEGÓRIA (2004- ) 600 m - 1. Lódri Gergő, 3. Halmai Dániel, 4. Bánáti Kevin, 5. Tímár Dávid, 9. Reizinger Máté, 10. Simon Dávid. LEÁNY GYERMEK KATEGÓRIA ( ) 1200 m - 2. Tamás Zsófia, 4. Nagy Viktória, 5. Kanász Kitti, 6. Lehel Kitti, 7. Fodor Fanni, 8. Lauhum Alexa, 9. Dunai Lili. FIÚ GYERMEK KATEGÓRIA ( ) 1200 m - 1. Strijk Barnabás, 2. Sallai Barna, 3. Nagy Szilveszter, 5. Régi Norbert, 6. Bárány Kristóf, 7. László Bence, 8. Slovati Bence 10. Kovács Kristóf. LEÁNY SERDÜLŐ KATEGÓRIA ( ) 1800 m - 5. Reizinger Dóra, 8. Strijk Johanna, 9. Tonács Dóra, 10. Besenyei Ágota. FIÚ SERDÜLŐ KATEGÓRIA ( ) 2400 m - 7. Várteleki Richárd. NŐK 3000 m - 5. Tóth Virág, 6. Szimonné Imre Orsolya, 7. Besenyei Emőke, 8. Horváth Vivien, 9. Horváth Petra, 10. Boruzs Beáta. FÉRFIAK 3000 m - 8. Strijk Vince. A legkisebbek is bizonyítottak A Dombóvári Úszó Egyesület legifjabb versenyzői én Pécsett mérettették meg magukat a 31. ANK Delfin Kupán. Makkos Gabi irányításával 8 fő állt rajthoz négy úszásnemben. Az élményekkel teli verseny után a csapat kiváló eredményekkel tért haza. Eredmények: aranyérmes: Virág Emese (2008) 25m hát, 25m mell, 25m delfin láb, ezüstérmes: Nagy Zsófia (2008) 25m hát, 25m delfin láb, Ozorai Zsóka (2007) 25m gyors, Virág Emese (2008) 25m gyors, bronzérmes: Nagy Zsófia (2008) 25m gyors, Pozsgai Aliz (2006) 25m hát, IV. helyezett: Nagy Zsófia (2008) 25m mell, Ozorai Zsóka (2007) 25m hát, V. helyezett: Tóth Diána (2007) 25m hát. Hőgyész, Heves esőzés után, szerda délután szemerkélő esőben állt rajthoz a nem túl nagyszámú csapat a VII. Twickel mezeifutó-sorozat második állomásán, Hőgyészen. A nehéz terepviszonyok miatt több szakosztály visszalépett az indulástól. A hőgyészi salakpálya víz alatt állt, így új pályát kellett kijelölni a versenyhez, ahol kevesebb a sár és a víz. A Dombóvári VASE a két legfiatalabb korosztályban tarolt. Akicsik hősiesen és lelkesen küzdöttek meg ellenfeleikkel és a nehéz körülményekkel. Tamás Zsófia nagy küzdelemben visszavágott, nagy hajrában nyert kaposvári vetélytársa előtt. Strijk Barnus nagy előnnyel rajt-cél győzelmet aratott. A dombóvári futókat Halmainé Horváth Katalin készítette fel a versenyre. Pontszerző helyezések: LEÁNY MINI KATEGÓRIA (2004-) - 1. Esküdt Luca, 2. Tóth Lenke, 4. Nyisztor Luca, 6. Szabotin Réka, 7. Miklós Orsolya, 8. Stieb Kornélia, 9. Sipos Zsanett, 10. Szőke Hédi. FIÚK MINI KATEGÓRIA (2004-) - 1. Halmai Dániel, 3. Vass Benedek, 5. Sebestyén Bálint. LEÁNY GYERMEK KATEGÓRIA ( ) - 1. Tamás Zsófia, 8. Boros Zsóka. FIÚ GYERMEK KATEGÓRIA (200203) - 1. Strijk Barnabás, 4. Bárány Kristóf. Érmekben bővelkedő hétvége én Székesfehérváron került megrendezésre 8.11 és a 12+ elnevezésű verseny harmadik fordulója. A Dombóvári Úszóegyesület Tancsa Norbert vezetőedző irányításával az első napon 9, míg a második napon 5 fővel állt rajthoz. Versenyzőink a rengeteg egyéni csúcsnak is köszönhetően újra kiválóan szerepeltek, melyet a megszerzett 18 érem is bizonyít. Eredmények: I. helyezett: Besenyei Zsombor (2004) 200m ffi hátúszás, Gyenei Anna (2003) 200m leány hátúszás; 200m leány mellúszás, Nagy Viktória (2003) 400m leány gyors, Turi Roland (2001) 100m ffi hátúszás, Tar Dávid (2003) 200m ffi hátúszás; 400m ffi gyors II.helyezett: Gyenei Ferenc (2000) 100m ffi hátúszás, Nagy Viktória (2003) 200m leány hátúszás, Tancsa Gréta (2000) 50m leány gyors, Turi Roland (2001) 50m ffi mell III.helyezett: Nagy Viktória (2003) 100m leány pillangó, Gyenei Ferenc (2000) 50m ffi gyors, Tancsa Gréta (2000) 50m leány mell;100m leány hát, Turi Roland (2001) 400m vegyes, Várteleki Richárd (2001) 50m ffi gyors; 200m ffi pillangó, IV. Tar Dávid (2003) 100m ffi pillangó, VI. Gyenei Anna (2003) 400m leány gyors, VII. Maráczi Dorka (2004) 200m leány mellúszás, VII., Szigeti Petra (2002) 50m leány mell; 400m leány vegyes.

15

16 IMPRESSZUM: Dombóvár és Környéke * Kiadó: Primus-Press Kft., 7200 Dombóvár, Szabadság u. 21. * Telefon: 30/ , * Szerkesztésért felel: Monostori Kitti * Tervezés: Primus-Press Kft. * Nyomtatás: AB Marketing Kft. * Terjesztés: Magyar Posta * Nyilvántartási szám: ISSN * Megjelenik minden második csütörtökön példányban Dombóvár minden háztartásában, továbbáattala, Csibrák, Csikóstöttös, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Nak, Várong Polgármesteri Hivatalaiban.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 17. szám 2014. október 24. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Tárgy: A városi rendezvénynaptár módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kepviselo-testulet tagjainak H e 1 yb en Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet MifadCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. E-mail: mihalvhaza@mail.globonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vb en Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Az illes helve: Miivelodesi Haz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: A Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. március 3-án megtartott üléséről.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata Etyek Község 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 1 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2010. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben