Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ú Ű ö ú ú ú ü í ü ö ö í ú í ö ü ü É í ö í í ö ö í ü ú ü ö ü ö ü Ü ö ö ü ö í ű Á Í ü ü í í í ö ű

2 Á É Ó É Ü Á Ó Á Ü É É Ő ü ú ü ú ö ö ú í ú ű ű ö ü ö ü ö í ö í ö ö ö ű ö ü í ü í ö ö ö ö ű ö ö í í ü í Í ü ö ü ú ü ö ö ü ü ú ű ű ö í ű í í ö í ö Ö ö ú ü ü í ú í ö ö ü ö ö í í É Á ü ú É Á ú í ü ü ö ö í í í É É

3 ü ü ö í í ű í Í ö í í í í í í í Ó í í Ü í ü Ü Ü í ú Í í Í űí ű Ó ö ü Ü Ü Ü ÜÜ ö Ü Ü Ü Ü Ü Ű íí í ü Ü ö í í ö í ö Ü ü í ú í ö í í í Á í Ü í í ÜÜ Ü í ü Á Ü ö ú ú Í ü ö ö ü ű ü

4 ÉÉ Í í É ö ú í ű É Ő ű í ü ú ö ú í ü ö ö ö ü ö ü ü í ü í Í ö ö í í ö í ú í í ö í í í ú í Ú í ü ü í í Á ü ö É í Ő í ú í ú ö í í ú ö ö Ó í Í í ű í í ü ü ü ö ü ö í ö ö ö í í ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ú ü ö ü ü ö Ö í í ű ü ö

5 Í í ü Ú ü ü í í ú ú ö ö í í ö ű ö ú í í ö Á í ü ú ö ú í ü í ü í ö ű í ü ö ú Ü ü ö ö í ü í í ö ü ö ö í ö ú ú Í ü í í ü ö í ü í í í í í ö ö ö ö ö ö ö ü ö ú ú í ú ü ö ú ü Í ü í í í ü í ö ü ü ú í ú ú ö Í ú ú ú ú ú ű í ú ü ö ö ö ö ű í ü ü ü í ö í ű É Á ü ü ü ü

6 oldal visski!$gs 2805, & trt""";t''íi kl i'l':r,}lil!-{tt!.t,it"l,:.ill'{"rii';l'!'3q! í5}'a jr!{}!ll-:l3l!\.ti'}.l i.r, 'r 1,{ii] ;*íii{ít1v*'$j l"{:5;,:{r {}xi:iyí}*k í;lk;i*yl**"h ke,;'.lt"::: iq l'l'llt.rl ' 6!.lt_'lIii].i;.l!l ;lfi [195qlil'+l {-Ellt<,,,l Krr'li}'e'le'trq-.!t',lllli r t Vlrt:qyi F'líi:ilrtl',l'rllltl ",il.r;.! r l"!l Áíi-lx':, sr*gt*{ Mt11yoi ]*glr V'*a'*tx {}*kqlt'*t*llpr*["} ilill'jrlii!'-:jj'{" "**l't{31i!}e Á *s} r*#!{}t*8i*" k*r*;*rli k*tt.sd{,${'!*y;rk# t}}*$i{l}!u,iii i.t;1'li:t:.:;rx, srl -l 31t',ii!*ltn?r'll.]!*-i lrri!tlll!.c,ít'kí*:'i{"3r1'xi t;trti!l llltl' ltjt.ill..r;i!'.',llr, "lí:]{iv i}x*;lt*kk*! a:.q i:*r**,ij*;***'kfu*:i {,s-;*ijti' *:il}í t;i}lt{]}i li,:tlltirk {l'!l'{r:]::i,;l,, k*!:}_ g:*l;r'.r{* {!Iq"!l1. *i':11"tr',.e:"*lrll*iri{'i' il{,l'{'ii,!t.f, l" Á Í,irlg"lttl.ai:rl! i 1.-\ '. '-!,," Ey*s' ill *i*iru*r:*x;tk x:u:eí**}* xgifitl{e:it;sst"}, v;l" \,\ r;"{1t l,.'*íü{ii i:,:lilr;tt.:ll eg-l:l!cikt:rii' A l'llll.triu"k{,k c.{líi,q!{',*'.}l.bb,lt t.lílc}ql{c'$t{tl{;lr1t"kv'rlt,,'] ri ' : ',.. ;l!11"1{ lgf.4"'t}!{!.rrxlsiy {t:l! '""ttr;i:.lt.tl rr{i.$t te cti!n'!rrr{"!v{..} llll{i l,ir 41rl L1 "1,1,!r1 í tit'r! l'l: ;i i'''l'"'i1;i{' 3:l'*gt";tx'l g:í't v11 gjh ltri"'etr"t'f -f {:'elh?vfl?{-\ Á tií íl: 'hií t\'jl"ff"l_'i ff"-{'jk;s i i d"f B }c*i:g\í} íí:d.\""'. '\É.lí 9-91?s"'4f *' * $4ijii l:qi}b"ki i t"ll\flr{' í í"}1.s\l"i{-"}a-s\}"é\ 'qll/\j il_-{"l{: "d}.,! & pn*#r*m,gag*m r*ku$g*v;iq;i*$ Í'*$x* * $t*$y* j*}*rtl*:g g*i$k*a:xu k,*s'*pxa*ilss*l]i {'1ys3# g *w $* *,i'l,, s*,i!n'i{it rii,{ t' ilj ftirl!"w{í\ ll l"',****j*g* g*g ;a.a #E *$srig*t*{teffi l'ctx {{ l 3 x' g: -& }"t**r;l {'$*jleqj a g'* 3aa*$Í't*$g}*qj{x i * fu *e-s"l y*x*nctib g;& te*;&bfu fu ri i!.l ;: q L.l bi]{ $*m;x *m " #v"}fl{}kb{;tb ve,ivv k*rcfi *gt{csltik, txjb:;l iíl*:a ík" a

7 ,'íh;t;l{.bí:{'.}i!l*ll"+n.l*.:k"t.i *,a &l:l*r:*t***$is Btir{***:{lifultí. ;N 'l;i;le'lrg*lc*kr$"}l. ;$ lgbl;**i:k*t;l *yiii#jsxi#*lí"* {ig l:l';ilt ki*pílih; *rllt;*l:{*karygií;i: { ae'lí'\i'li{ s.eqiiqtkíi_b'' fu*l$x':ltklle:{t';lt"!:*j -;r :n;'liiitlii 1'lli".r",:''i""'Lí'.' i:"' s*.gtr*ke'l ci'ji 3]*{i;tl'jdifu*';$E;trtc'}k'at i'', t111!yu'p "l;,"'. l:ih" ''{'T' p{l í {li!l{'ít..;ik"tll:l't;*b' igp *gy k'i5rcl *E1 llliíl}i: {:c;}r:it:!í tlgt*k{i l:*l"t"liu]r":!*it*ln q:*"igi kiil*í*;*e,ts*íi'{:rl s* *:vlt.,{"í(xl'{'t}j{-$: t**$.ix rlíu$';*}. i*l, l l\94b'f É*9í;'9x'i.P {?í:e B. #.E.fnf il"b{{ ' J{"'!"{.s"ea 1. P. '*"u.lj\íj$: i-.-l"a í "JÍ g}:} e H#HTilffi**-il'ililffiffiM 3- K}*íxt*sl,tl,rlln,ll^liiiÍl r{ J!._"}": kxa"ii* {sy i::l!.i}{i}5"i:;q"; ]'! ;} k*xt*rl}$*l*{ts *}}*v& x í***p i;ak*st;&6 kx*fu9s í?ttrí}i:yis*{{:*xl *;t**&*.{v*ct h*lve cbettg ;r it,l *' r t-* l't *,i í:;l g] k* í*t k* ret t h r*} i;l g.3ti ye kl: t' M*m*p{g*xr* k*ri}i *6y íll'r{1*sii*ktt*v*l, *'H*'Y x fu*$pi l*k*t*'*tr &t-}ffy*b}h ffi*g}}3yis*kt?*ít g*t í.; { lt;t ;**rl t"* $ *r'u*i gi k* l*tk*pste?r**b*c$d"k-:l l '* $ g}il/': Íd\hlÁ g gc il {'j t\.l}4*f,"clö J Í*$'B B\d\8 /_Jr\:P''a B\ B" f: e }""$g E$ $ fltfl:# '3 qj *'.&'f-\ í.l"" }\- LjL}E_L:q'J*{--J!"d'! í"}1 ' {lí""s Í.5 " L i'.!{íqk{- } ír*tr hxb $x*$**k#{ 3 & t*l*xrti *x r*{ x {s* IXKMT" * xx*g**{e s$***r{x*vi {ací r*}*3:l* *x*}lit}xu x*'x*pb grl *!r*$x**xx*s**gr'x k**gr ;* { "* " ck *:{*" s**a: * **l*$**g: tttdi{*..*t*$k * Btle${x**fuv;*l*g*t** kx*:lp*xe*d{*. *rít**$ t**"* {"':}#i*k í*íe{*}ff*e* iix*;"at r** ;* í*}*ff;*x*8:xsa" $n#sit* r*sx&*# is- Á í*:r l+;x'i$í-"t{ * {a*{ixt$** ke:t ;l c.lt'pürll,tt*r{ltli a'*hf;ik t*- l'lit!};ii*{lkg;*r'*"'i

8 t \p 1r* 'i t t! &b *.i r!.! :{ It r* :l '! :l a:.:.h \.l It

9 ű Ó Á ű É ű ö ö ü Á ö ö ö ö Ö ű

10 B,qulcÓ oszrátvor: 8.B ::] Éx i]: i:]l l -t *,. Il: ii:l::: :t &9tlii1!!!S!!9illi!!i i:':;'e :. i:j,' :j'l ffi,*;i:]lllf,ilií'.!'_lii,1:, Íi, l'',::i'.:.'';';il '.,,,,, ''.::',,'' r: r!::l:r{lil:::r: Pri d/.:illl!.1]*iiililii!1. ',+!ll, ' :.::r f. 'ffi$n,.ffi. i' 'i ffi,íilli,,iiffií, i".r,ffiiry'r' Tancs Gbor' Petk Tams, Paplg Gbor' Szekeres Nikoletta' Papp Endre, Borbs Istvnn osztlyfcínök, Farkas Gbor, Hegediis Szabina, Dohny Katalin, Berta Ildik, Matuszka Imola, Mohai Dra, Kovcs T. Zsolt' Vecsemys Anik, Jjrt Anita, Makra Mt. Juhsz Krisztin FALUSI TIJRIZMUS mjus 18-n a Csongrd megye falusi turizmust bemutat tanul- mnyút egyik llomsa azknyszki Ldri Gyöngye Vendghz volt. vendgeket szllit busz dlutn rkezett meg' 27 f kpviseltette magt utazsi irodk, utazsi magazinok, újsgok (p1' Carpathia Travel, Specialtour, The Explorer Magazin, Npszava, Somogyi Hírlap, Színes Bulvr Lap' Pester Lloyd, Inteftours, Russziszkíj Kurír, csak nhny a sok közül), a Kossrrth Rdi' a Teiin TY a Magyar Turizmus Rt., va1amint a Cso4grd megyei Tourinfonrr lroda vezetje s munkatrsai szemlyben.udítvel, he1yi hzi plirrkvai s jfle homoki bonal invitltuk be vendgeinket, ma.jd röviden ismefiettem terveinket, tvlati c1jainkat, programajnlatunkat, majd megmutattam a vendghzat. Az ismertet alatt a vendgek j tvggyal fogyasztottak a svdasztalrl: nagyon ízlett a helyi kszítsűhzi rtes, a ítnom bor_ korcsolya-falatok. Polgrrnester úmak tadva a szt' ismerlette közsgünk eddigi eredmnyeit, tvlati cljait, a turisztika fellendítsvel kapcsolatos terueket. Az giek nem voltak mellettünk igazn, a 1egnagyobb rnennydörgs s szakad esben adtk el míisorukat _ Bcskai 1enydalok a Nefelejcs Citerazenekar tagjai (Horvth Attila, Horvth Hajnaika' Katona Erzsbet,. Kispter Eva, Magda Hajnalka, Papp Mrta). Ezutn Kispter Eva s Bl'int Ferenc kalotaszegi tncokat mutatott be. (A Npszava cikkhez itt kszült az egylk fot' k lthatk Íajta.) szsz Gyula szobrsz _ tjkpfest a tparton festette meg tanynkat brzol kpt'sajnos a rossz idjrs miatt a vendgek netn lthattk alkots közben, de zsűrizett kpei, valamint fafaragsa a teraszon, mint al_ kalmi killítson kerültek bemutatsra. A vendgek mintegy msfl rt töltöttek el nlunk, a rossz idjrs el- A lenre lthatan jl reztkmagukat. Indulskor apr ajndkkal leptem meg ket, valanrint tadtam a Ldri Gyöngye vendghzat, Zknyszket, a Nefelejcs Citerazenekart, a Zabosfa Nptncegyüttest s Szsz Gyula szobrsz _ tjkpfestt együttesen bemutat prospektusokat.. Visszajelzsek mrjöttek, melyek pozitivak, nagyon tetszett a vendghz, a környk, a környezet. Zknyszkte:rmszeti rtkei,azknyimedence, a Ldri_t mr nhny helyen a programajnlat ÍsztkpeEzúton to1mcso]om a fellpett fiataloknak, hogy bemutatkozsuk osztatlan siker1 alatott. (Ez egybknta videofelvtelen is ltszik, bizony jnhny vendg lba megmozdult a ritmusra' magval ragad voit az elads, szpek, ügyesek, mosolygsak vo]tak a fiatalok, ltszott rajtuk, hogy amit csinlnak, azt örömmel, tel.jes sziwel teszik') osszefoglalva: vlemnyem szerint így, összefogva, segítve egymst meg tudjuk ismertetni közsgünket, ki tudjuk aknzni azt a termszett kincset, ami körülvesz bennünket, ide tudjuk csalogatni azokat a turis_ tkat, akik mg nem ismerik Homokorszg ezen,,csodit''. Úgy gondolom, e rövid, de jl rnegszervezett s színvonalas bemutatkozssal sikerüit fe1ke1teni az rdekldst szűkebb haznk, Zkny szk irnt. Ezúton szeretnk köszönetet mondani Dr. Kovcs Jzsef polgrmester úmak, Dr. Papp Rbert je gyz '6rnak, Jger Bernadett turisztikai referensnek. Deme Jzsefn igazgatnnek, Pocskai Istvn úmak, Adamik Istvn úrnak, Klein Lszl ín'nak, az iskola vezetinek, a Nefelejcs Citerazenekar s a Zabosfa Nptncegyüttes fenti tagjainak, Szsz Gyula úrnak s Mrki Ferenc úrnak, hogy idejükbi 1dozva Segítettk a bemutatkozs sikert. CsiszrnNagy Éva

11 Í Á Á Á Á Ü Ú Ó Á Ú í í í ű Á Ú ö Ú Ú Ú ö ö ö ö ö Á í í ű Á í Í ö ö Á ö Ú ö í ö ö ö Á í ö É Ú ö ö ö í Í í Ó Ó ö ö ö ú Í ö Í Á Á Ü Ü Ü ö Ü É Í Ü Í ö í ö ü ö í ö ö í ü ö ú í í ú ö í ö ö ü ö ö ü ü í ö ö ö ü ö ö ú ö ü ö Í ü ü ü ű ű ö ö ö ö ü ö ö ü ü ü ö Ö ü ü ö ö ü ö ö ü í ö ö

12 záxányszéx=n, A MÓRAHALM Úroxl e cyócyrünoórol 5 KM-RE r KULSSNAKESZ laxások, uncáru HAaAK, sonházt lnxások GARZoru l'n! -/ l{f {rltr.\ 'J \ I r líl rl'l lí {: *' lt ti II ^l Fr í l1ú MEil]{YISE$ Tllt ru&0etleil,,,, LEKOTHETOK BRUTTÓ D!ITRLAil r{r$raluta$ 150.g00 Ft/m'-tíI 3BÍ9'559.' t.: vln REilDELESFELUETEL: 'fil fiie vrrv,acrroferr,hu Csaldi hírek SzÜlBrÉs Dani Aniknak s Szlpl Istvnnak - Janka Matovics Gabriellnak s Kirly Jzsefnek Levente Szűcs Mniknak s Meleg Zsoltnak - Nomi nevű gyermeke született. /u', $3 Eflfl TIT7]/ü APROHIRD Kt hnapos keverk kiskutyk szeret gazdit keresnek! Ingyen elvihet! Érd.: (Zktyszk) 1 db 600-as s 1 db 700_as szalagfurszelad. Érd: **** 1l2hoId flold Zknyszkhatrban Jzsef Tel': e1ad. Érd.:Gond' Közp. Tth HalÁrozÁs Kirly Attiln Tanya 442. Szernyi Júlianna Dzsa Gy. v 44. Veszelovszki Antal Izsef A. v 72 BabarcziAntal JzsefA. u. 13. }Izassg KazlLÁszrÓ IsrvÁN ÉsorÁcsI Eon Sern SÁNoon ÉsKovÓcsrN KnrszrrNe Éva HÁzessÁcor rörörr! záxányszéki KIS Ú"tsÁc Felels szerkeszt: Börcsök Zoltn Kiad. nvomdai munkk: B ue-net 4l2 Bt, Zknyszk, Tömörkny u. 12. Szerkesztsg címe: Közsgi Kiinyvtr' Zknyszk, Lengyel tr 1. cím : u Telefon: ' ' Fax: Szerkesztbizottsg tagjai: Dr. Papp Rbert, Paragin Tth Edina, Papp Edit Mgjelenik minden h napja között. Laozrta: minden h 7. napja

Í ű ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű ű Ő Í Í Ú Í Í ű ű Ü ű Ü Í 1997.APRILIS 25. Lakossgi frumok Dorozsmn Yarga Istvn a Kiskundoroamai /rosrszi onkormnyzat egyik kpviselje elkiildte lapunknak sszegzst s

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

ű Í ű ű ű Ö ű ű Í ű ű 1997.MJUS 23. 2. OLDN- A klcsnszerzdsrl A klcsn aztjelenti, hogy a pnzintzet, vagy mas hitelez kte es meghatarozott pnzsszeget az ads rendelkezsre bocstani, az ads pedig kteles azt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

ö ö Á Í É ü ö ó í ü ű í ó ö ű ó ö ü ü ö ü í ü Ó ü í ú í í É ö í ú ö í ü ö ó ü í ó ü ö í ö ö É ü ö ó ü ó í ó ü ö ö ö ö í Í ü ü ü ö í ü í Ö ö ó í ü ó ö ö ö ó ű ó ó ü ó ö ó ö ó ó í ó ó ö ö ü í ü í ü ó í ó

Részletesebben

Q-awue-a,r7oll o lgl,t oqozs-lng4ry V

Q-awue-a,r7oll o lgl,t oqozs-lng4ry V araup 87 ak&au,t.tpn uaqazs -rtlzs or/tlgru Infr;q urau 'zetezs Sgla plg; V'{nhjsrtl4lpuuoz? ]s3j: ; 'uguelio' t! ze talunuuaq jj8es laqqgfal e ptelu r1e '4euue Epo )-: -', -erurur{ r 3;u 'aqp1g; u ay

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6 JEGYZdKONW mely kdsziilt: amagyarorszfgi Arabl6teny6szt6k Egyesiilete 2015. mfrcius 28-6n 14.006rakor a SzIE-AOTK Anat6miai el6ad6jiban megtartott 6ves rendes Kiizgyiil6s6n, mely a2015. m6rcius 28-6n 13.306rira,

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK K/SS JÓZSEF rmrntó RÉPKILOK A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai xiv. ' - Lektorálta: Olavai lore Borítóterv: Valent Ede Rajz: Eada Iatvánné éa Szolnoki Andráané Szappanos Erzsébet közreműködésevei

Részletesebben