Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel"

Átírás

1 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 9. szám március 9. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllőiek, Gödöllőről, gödöllőieknek Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel Gödöllő várossá válásának 40. évfordulóját ünnepeljük. Valamennyi intézmény, kulturális egyesület, diákok és nyugdíjasok egyaránt bekapcsolódnak az eseményekbe, amelyek nemzeti ünnepünk, az 1848/49- es forradalom és szabadságharc kitörésének 158. évfordulójának megünnepléséhez kapcsolódnak. Az jubileum megünneplésének módjáról társadalmi bizottság döntött, melyben a város intézményeink vezetői, és a civil szervezetek képviselői egyaránt helyet kaptak. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A Gödöllõi Királyi Kastély Igazgatósága a várossá nyilvánítás 40. évfordulója tiszteletére március 12-én és 14-én a gödöllõi lakosok részére felajánlja a kastélymúzeum kiállításainak ingyenes látogatását. A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium szeretettel meghívja az érdeklõdõket a dr. Fábri Mihály tanár úr által tartandó elõadásra, melyet március 14-én 8.30, 10, és 13 órakor tart Premontreiek Gödöllõn címmel. Az ingyenes elõadásokra az ös telefonszámon lehet bejelentkezni. A Gödöllõ várossá válásának 40. évfordulója alkalmából rendezett programokról részletesen olvashatnak a 4. oldalon. A rendezvénysorozat keretében kiállításmegnyitó, ingyenes kastély és mozilátogatás mellett kulturális gálaprogram várja mindazokat, akik szeretnének megemlékezni a jeles évfordulóról, s mind jobban megismerni városunk közelmúltját, és azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt évtizedek alatt hozott létre.a kulturális, társadalmi és sport eseményeket egyaránt magába foglaló ünnepségsorozatról Guba Lajossal, az önkormányzat kulturális, oktatási és ifjúsági bizottságának elnökével beszélgettünk. Március tizenötödike megünneplésének városunkban mindig is nagy hagyományai voltak, s rangját mutatja, hogy ilyenkor adjuk át a Gödöllõ Városáért Díjat is. Az idei esztendõ, várossá válásunk 40. évfordulója jó alkalom arra, hogy nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan bemutassuk, hogyan változott, fejlõdött Gödöllõ az elmúlt évtizedek alatt. A kettõs ünnep arra is lehetõséget ad, hogy városunk lakói közül minél többeket bevonjunk az eseménysorozatba mondta Guba Lajos. Egy ilyen ünnepségsorozat, mit jelent a város költségvetésének? Nem hinném, hogy ezt a kérdést így kellene megközelíteni. (folytatás a 3. oldalon)

2 2 Gödöllői Szolgálat március 9. Gyurcsány Ferenc rendkívüli biztonsági intézkedések melletti látogatása Atrocitásoktól sem volt mentes Bár sokaknak föl sem tûnt, március 4-én, szombaton délelõtt 9 és között mintegy 50 fõs kíséretével Gödöllõre, pontosabban a városi piacra és a királyi kastélyba látogatott Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Alig másfél órás ittléte miatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket foganatosítottak: a piacot egy órával korábban kutyákkal vizsgálták át, a Köztársasági Õrezred emberei pedig szinte mindenkit megmotoztak, aki csak Gyurcsány Ferenc közelébe kerülhetett, akadályozva ezzel a gödöllõiek nyugalmát, vásárlását. Gémesi György polgármester, választókerületünk országgyûlési képviselõje hiába invitálta Gyurcsány Ferencet a Polgármesteri Hivatalba, a miniszterelnök mondván hogy pártpolitikai rendezvényrõl van szó visszautasította az írásos meghívást, amely lehetõséget biztosított volna arra, hogy a polgármester tájékoztassa a miniszterelnököt mindazon problémákról, amelye- ket Gödöllõ önerõbõl nem képes megoldani. Ezek szerint Gyurcsány Ferencet nem a város érdekelte, hanem csak hogy szavatokat szerezzen. Röpke, alig másfél órás látogatása alkalmával a piacon népszerûsítette Fogarasiné Deák Valériát, akirõl azt mondta az összegyûlt alig 150 fõs tömegnek, hogy a szocialisták idei képviselõjelöltje állhatatos, bátor, tehetséges és kedves, s úgy tud politizálni, hogy megmarad ugyanannak a hétköznapi embernek, aki itt él Gödöllõn, ajánlom önöknek. Programról, tervekrõl, eddigi eredményekrõl szót sem ejtettek! Bár Gyurcsány Ferenc megemlítette, hogy milyen szép a piac, amelyet Gödöllõ városa saját erejébõl épített, minden állami segítség nélkül. A miniszterelnök és egyben -jelölt beszéde során többen feliratokkal és sípolással fejezték ki nemtetszésüket. Gémesi György az Országos Sajtószolgálat útján közleményben tudatta: sajnálattal értesült arról, hogy többen bekiabálással, füttyszóval próbálták megzavarni a kampányrendezvényt. Én magam, és Gödöllõ polgárainak többsége sem ért egyet az ilyen módszerekkel. Egyetértek azonban a miniszterelnök azon kijelentésével, miszerint» van valami, amibõl nem szabad engedni, az, hogy nyugodtan beszéljünk egymással és megpróbáljunk megállapodni«. Ugyanakkor ezt a kijelentését egyben furcsának is találom, hiszen éppen erre irányult a polgármesteri hivatalba szóló meghívásom ahol városunk gondjairól és az elõttünk álló feladatokról tájékoztathattam volna miniszterelnök urat. Meghívásomat azonban maga Gyurcsány Ferenc utasította vissza. Furcsa módon annál nagyobb sikere volt a Grassalkovich-kastélyban, hivatalosan a Fiatal Baloldal által szervezett zártkörû összejövetelnek, ahol a szocialisták kíséretét köztük Bók Károly kerepesi, Tóth Szabolcs kistarcsai és Benkovics Gyula péceli polgármestert étellel és itallal fogadták. A kastély megnyitása, azaz 1996 óta még soha nem volt pártpolitikai rendezvény helyszíne, mert ebben állapodott meg mindegyik politikai fél. Ezt rúgták most föl az MSZP-sek. Gyurcsány Ferenc szombaton a Gödöllõn eltöltött 90 perc után Hatvanban, Jászapátiban, Jászalsószentgyörgyön, s végül Szolnokon kampányolt tovább (t.a.) Hoppá... Meglepõ esemény színhelye volt a királyi kastély fõbejárata. A Köztársasági Õrezred emberei csak az MSZP szimpatizánsait engedték be a rendezvényre, mondani sem kell, mekkora tülekedés volt a kapuban. Olyan káosz volt, hogy a vörös szekfûjét lobogtató Körösfõi Lászlót, az MSZP gödöllõi szervezetének elnökét sem akarták beereszteni, aki már éppen az igazolványát is megmutatta volna, ha valaki nem kapcsol a rendezõk közül Csaknem egyöntetűen támogatta a képviselő-testület: Gödöllő legyen pihenő és kulturális központ Gödöllõnek megvannak az adottságai ahhoz, hogy minõségi kisvárossá fejlõdjön, hogy színvonalas pihenõ- és kulturális központként szolgálja lakóit, fogadja vendégeit. Ahhoz azonban, hogy ez valóra váljon, még a mostani, csapadékbõ idõjárással számolva is sok víznek kell lefolynia a Rákos-patakon. A településfejlesztési koncepció tervezése azonban már közel egy éve zajlik az önkormányzat megbízásából. A TETT Stúdió és az ÉrtékTérkép Kft. túljutott a munka felén. A vizsgálatok, interjúk és kutatások eredményeibõl kiindulva a képviselõtestület március 2-ai ülésén Gémesi György polgármester elõterjesztésére kijelölhette a fejlõdés hosszú távú, évet átölelõ irányát. Az önkormányzat által szorgalmazott tudatos városfejlesztés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Gödöllõ állja a versenyt más településekkel és jobban érezzék magukat itthon a gödöllõiek. Az infrastruktúra legsürgetõbb hiányainak pótlásához másfél évtized kellett. Ezen a feladaton lassan-lassan túl leszünk. Régiós, agglomerációs és megyei fejlesztési tervek készülnek, számolnak városunk adottságaival és tetteivel. Helyben elkészült, majd frissítette a képviselõ-testület Gödöllõ közmûvelõdési és sportkoncepcióját, elfogadást nyert a város egészségügyi középtávú fejlesztési terve, készülõben van a közlekedésfejlesztés koncepciója. Mindezekre támaszkodni tudtak és tudnak a településfejlesztési terv készítõi, akik személyes beszélgetéseken is ismerkedtek a gödöllõiek véleményével, hogy leltárba vegyék a város elõnyeit-hátrányait. Így jutottunk el máig, amikor is a képviselõ-testület nagy többséggel, 19 igen 2 nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a javasolt jövõképet, a színvonalas pihenõ- és kulturális központtá válás látomását. Mit jelent ez aprópénzre váltva? Olyan települést, amely tóvidékét, termálprogramját, lovassportját, parkjait a pihenés, kastélyát, színházát, mûvészeti hagyományait a kulturális turizmus javára fejleszti és hasznosítja. Olyan Gödöllõt, ahol az egyetem és a kutatóhelyek a gazdasággal karöltve hasznosítják a tudást, egyben megerõsítik a konferenciaturizmust. Olyan várost, amely ipari parkban várja a befektetõket, amely térségi egészségügyi és oktatási központ. Ez a település megbecsüli és erõforrásként hasznosítja felszíni és felszín alatti vízkincsét, végül környezettudatos városi hulladék- és energiagazdálkodással állít példát környezetének. Figyelmes olvasóink jól tudhatják lapunkból is, a hosszú távú fejlõdés magjainak jó részét már el is vetette az önkormányzat. Fejlesztés kötvényből Kötvényt bocsát ki az önkormányzat beruházási céljainak finanszírozására. A testület februári ülésén döntött úgy, hogy költségvetési forrásain túl 800 millió forint pótlólagos pénzt von be a fejlesztések bõvítésének fedezetéül. Az azóta eltelt idõben a Raiffeisen Bank hitelfelvétel helyett kötvénykibocsátást javasolt a városnak, ami olcsóbb és gyorsabban el is érhetõ forrás. A 20 évre felvehetõ hitellel szemben a 20 éves futamidejû kötvénykibocsátás összesen 134 millió forinttal kerül kevesebbe a városnak. A képviselõ-testület március 2-án egyhangúlag megszavazta a polgármester kötvénykibocsátásra vonatkozó elõterjesztését. Repülőtér: egy hét halasztás A városi repülõtér fejlesztésérõl februárban döntött a testület. Szilárd burkolatú leszálló pályával, építmények és berendezések létesítésével tennék alkalmassá a közforgalmon kívüli repülõgépes forgalom lebonyolítására, megõrizve természetesen a sportcélú hasznosítást is. A fejlesztést közbeszerzési eljárás keretében kell elindítani. Erre tett a márciusi ülésen javaslatot Gémesi György polgármester. Mivel néhány ellenzéki képviselõ azt kérte, hogy a repülõtérrel foglalkozó eseti bizottság is tárgyaljon az elõterjesztésrõl, mielõtt a képviselõ-testület dönt, a polgármester levette az ügyet a napirendrõl, és március 9-én reggel 8 órára rendkívüli képviselõ-testületi ülést hívott össze. Az eset érdekessége, hogy az eseti bizottság minden tagja képviselõ, így a rendes ülésen is tehettek volna konkrét módosító javaslatokat, még ha ellenzéki oldalon is ülnek. De nem tettek. Ennek tükrében érthetõ Gémesi György vélekedése: a halogató javaslatok célja az, hogy minél késõbb induljon el a fejlesztés. Késedelem azonban csak ellenzéknek hozhat gyümölcsöt. De ebben is van kockázat: nem tudni, nem lesz-e savanyú? A Szabadság úton, az Alsópark területén fekvõ, a királyi kastéllyal szemben álló Testõrlaktanya helyzetérõl az elõzõ számunkban már beszámoltunk olvasóinknak. Helyre kell azonban igazítanunk egy tévesen közölt adatot. Az ingatlan tízezer forintos négyzetméter-áron számolt értéke 12 millió forint, 120 millió forintot érne azonban, hiszen egy a városközpontban innen nem messze lévõ, hasonló nagyságú telket 130 millió forintért adtak el nemrégiben. Pontosítást igényel az épületen lévõ felirat is, nem Eladó vagy kiadó, hanem Kiadó vagy eladó olvasható az épületen. Hogy miért nem készült el a mai napig a tervezett beruházás, arról a tulajdonost, Juhász Mihályt kérdeztük. Mert a mai napig nem kaptuk meg az építési engedélyeket a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól. Gyermekkori álmom volt, hogy egyszer ez az épület az enyém lesz, de már belátom, hogy rémálom lett az egészbõl. Ha rajtunk múlt volna, már régen üzemelne az épület, de úgy gondolom, hogy mondvacsinált indokok miatt állandóan visszautasították a terveinket. Mi mindig arra törekedtünk, hogy az eredeti formájában funkcionáljon az egykori Eladó a Testőrlaktanya Ki van írva a Testõrlaktanyára, hogy eladó hívta fel a képviselõk figyelmét az egyebekben Kis Antal (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub). Jó lenne, ha visszakerülne a kastélyhoz és a késõbbiekben a társaság hasznosítaná. Mindent meg kell tenni azért, nehogy esetleg ismét olyan kézbe kerüljön, mint amilyen kézben most van. Hosszú évekig nem nyúltak hozzá, attól kell félni, összedõl. A Testõrlaktanyát a város apportként vitte a Gödöllõi Királyi Kastély Közhasznú Társaságba, amely késõbb értékesítette. Több részletben 28 millió forintot kellett érte fizetnie a vevõnek válaszolta Gémesi György. A szerzõdést Nemes Tamás akkori igazgató és Varga Kálmán miniszteri biztos szignálta. Az elmúlt 8 évben a szerzõdéssel ellentétben nem sikerült a Testõrlaktanya felújítása, és az épület szerintem össze fog dõlni. Furcsa, hogy ebben a kérdésben a mûemlékvédelmi hatóság nem volt olyan kemény és gyors, mint amilyen gyors volt a Községházával kapcsolatosan. Itt egy hét alatt érkezett levél, ott meg gyakorlatilag 8 éve nem történik semmi. Valamekkora büntetést állítólag már kiszabtak, de ennek sincs olyan hatása, hogy a vevõ megfelelõ formában teljesítette volna vállalt kötelezettségét. Szívesen írok levelet a kastély igazgatójának, szóban már javaslatot is tettem az ügyben. Megemlítem még, hogy az elõzõ ügyvezetõ (Körösvölgyi László a szerk.) az egyik taggyûlésen javaslatot tett az épület visszavásárlására, de azt Varga Kálmán, aki akkor már a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke volt, nem támogatta. (l.t.) Testőrlaktanya mindenki a másikra mutogat testõrlaktanya, de a tervezésnél a mozgássérültekre, és egyéb, számunkra fontos dolgokra is gondolnunk kellett. De ezt nem vették figyelembe az elbírálók Miért most jutottak el odáig, hogy kivagy eladják az épületet? Belefáradtunk az egész harcba, amit annak érdekében folytatunk tíz éve, hogy üzemeljen és mûködjön a megálmodott terv. Csak az épület õrzése, javítása bele került kb. 60 millió forintba, ami így kidobott pénz. Elsõsorban ki szeretnénk adni, ezért is írtuk a táblára azt, hogy Kiadó, vagy eladó és nem fordítva, de ha jön egy olyan beruházó, és mond egy olyan összeget, amit nem lehet visszautasítani, higgye el, nem fogok habozni és eladom. De mégegyszer hangsúlyozom, hogy elsõsorban kiadnánk. Tehát, ha jól értjük, engedélye a tulajdonosnak most sincs, s ez kérdésessé is teszi, hogyan adható ki vagy el így az épület. Elgondolkodtató az is, miért tart a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál hat évig egy engedély kiadása? Következõ számunkban ennek járunk utána. Gödöllői Szolgálat LOKÁLPATRIÓTA HETILAP. Kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. A kiadásért felel: Vella Nándor. Felelõs szerkesztõ: Fehér Zsolt. Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf Telefon: 20/ Fax: 28/ Internet: Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt., 1108 Budapest Kozma u. 2. Felelõs vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató. Internet: A nyomdai elõállítás ideje: a megjelenés elõtti nap. Megrendelési szám: 9/2006. Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/ ISSN

3 2006. március 9. Gödöllői Szolgálat 3 Csak a vezető változik, a szemlélet nem Fiatalodó Lokálpatrióta Klub Új vezetőt választott a Gödöllői Lokálpatrióta Klub. A február 17-ei ülésen egyhangúlag Pintér Zoltánt választotta meg vezetőjének az egyesület, amelynek élén eddig több mint tíz éven át dr. Krassay László állt. A vezetőváltásról a régi és az új elnökkel beszélgettünk. Mi indokolta a váltást? kérdeztük Krassay Lászlót. A Lokálpatrióta Klub kétévente választ elnököt és vezetõ tisztségviselõket. Én 1994-tõl vezetem az egyesületet, s most úgy éreztem, itt az ideje a megújulásnak. Pintér Zoltán neve nem cseng idegenül Gödöllõn. Amikor a nyáron beszélgettünk, akkor is kiemelte az õ munkáját Évek óta õ az egyik legaktívabb tagunk. Több rendezvény ötlete, megszervezése és tevõleges kivitelezése fûzõdik a nevéhez. A sport- és beszélgetõs estek, a süteménysütõ verseny, a gyermekrajz kiállítás, de például az Alsóparkban végzett padosítás is az õ tevékenységéhez kapcsolódik. Az én javaslatom volt, hogy egy fiatal elnököt válasszunk, s nagy öröm volt számomra, hogy ezt a klub egyhangúlag támogatta. Bár az elnök úr már régebben jelezte, hogy szeretné, ha átvenném a Lokálpatrióta Klub vezetését, mégis, amikor a választásra került a sor, meglepett, hogy elképzelései komolyak vette át a szót Pintér Zoltán. Szerettem volna, ha Krassay László marad a klub élén, mert nála nagyon jó kezekben volt a klub mind szellemi értelemben és az egyéb tevékenységeit illetõen egyaránt. Be kell vallanom, rendkívüli öröm volt számomra, hogy a tagság ilyen mértékben támogatott, s tisztában vagyok azzal, hogy ez A Tűztorony bontásával kezdetét vette az a fejlesztés, amelynek keretében a Dózsa György út Kossuth Lajos utca sarkán lévő jelenlegi üres telken több lakást és üzletet magába foglaló épületegyüttes kialakítására kerül sor. Az új épület kialakításával épül meg a terület alatti mélygarázs, valamint annak a passzázsnak egy szakasza, amely a volt Járási Hivatal felújítását követõen, a könyvtár és a megújult Húszas belsõ tereit összekötve a Kossuth utca és a Szabadság tér között vezet majd át. Az egy éves munka befejeztével ismét eredeti formájában lesz látható a Tûztorony is. Miután a beruházást végzõ HUNIBER Tûztorony Kft (generál kivitelezõ a GÉV Huniber Kft) megkapta a jogerõs bontási engedélyt, azonnal munkához láttak. A teljes bontással várhatóan március második felében készülnek el. Elõször a tornyot, majd a talajban maradt alapokat bontják el. A régi könyvtár, az egykori tûzoltó laktanya és a volt banki épület alapjainak elbontására is most mekkora megtiszteltetés. Úgy gondolom, hogy a Lokálpatrióta Klubnak már csak tagjává válni is egyfajta rangot jelent, mert olyan értékeket hordoz, amelyet egyfajta örökségként tovább vinni és a hagyományokhoz híven ápolni, igen nagy feladat. Krassay László és Pintér Zoltán Várható, hogy tovább fiatalodik a Lokálpatrióta Klub? Célunk, hogy minél több fiatalt megszólítsunk és bevonjunk a munkába, de nem a klub tagságának a bõvítését szeretnénk, hanem erõsíteni azt a szellemi kisugárzást, amit fontosnak tartunk. Az elnök személyének a változása nem jár az itt folyó munka, és a szellemiség változásával is. De azt hiszem, hogy az utóbbi években egyre több olyan rendezvényt indítottunk, amely megszólítja a fiatalokat, sõt már a legfiatalabbakat is. Eddig is igyekeztünk minden réteghez és korosztályhoz szólni, ezentúl is erre törekszünk majd. A rendezvényeinkkel továbbra is próbáljuk erõsíteni a közösséghez való tartozást, egy Egy év múlva ismét állni fog a Tűztorony Megújuló belváros Fórum Tisztelt F-né D. Valéria! Kedves Polgártársnõ! Naponta találkozom Önnel, többször is, mint szeretném. Városunkban és környékén mindenütt ott látom, ahol lógni lehet. Egy idõ után irritálni kezdett az a tolakodó jelenvalóság, amely elõl kitérni sem lehet. Elképzelni sem tudom, mibõl lehetett finanszírozni az Ön elképesztõen drága kampányát, ugyanis megtudakoltam, mibe kerül csupán egyetlen poszter kifüggesztése valamennyiünk gyönyörûségére. Ön rossz kampánytanácsadóra bízta a közvélemény megdolgozását. Sokunkban keltett ellenszenvet a pénzszórásnak az a mértéke, amelyben a mindenáron megkedveltetés céljából léptéket tévesztett. Személyesen nincs szerencsém ismerni Önt, akinek (a jelekbõl ítélve) nem erõs oldala a szerénység és a mértéktartás. Ráérõ idejében javasolom, játsszék el a gondolattal: választókörzetében hány szegény sorsú család, hány hónapon át vacsorázhatott volna a parlamentbe áhítozó politikusnõ reklámözöne, költségeinek csupán a felébõl is. Higgye el, a kevesebb több lett volna és hatásosabb. A sértés legkisebb szándéka nélkül üzeni Önnek egy választó, aki éppen a túldimenzionált szavazathajsza miatt, nem adja majd a voksát. Radnóti László, Gödöllõ Tisztelt Szolgálat szerkesztõsége! Sokszor olvasom az újságban, hogy gréderezéssel tesznek rendbe egy-egy utat. Szertném tudni, hogy ez mit jelent, mivel nem vagyok szakember, és szerintem mások sem tudják. Megköszönném, ha valaki ezt elmagyarázná. Köszönettel: Vargha Pál olyan közösséghez, amelyben mindenkinek szerepe van, amelyben mindenki megtalálja a helyét. Lokálpatriótának lenni egyébként nem feltétlenül jelenti a klubtagságot. Erre a legjobb példa, hogy az önkormányzat képviselõ-testületében helyet foglaló lokálpatrióta képviselõk közül sem mindenki tagja egyesületünknek, de vállalják azt az értékrendszert, amelyet képviselünk. Mi a helyzet a programokkal, amelyek szorosan a klubhoz kötõdnek? Ezek folytatódnak tovább, a lokálpatrióta rendezvényekre épp úgy várjuk az érdeklõdõket, mint eddig. Épp a napokban rendezzük, hagyományosan március 8-án a Tavaszi Ajándékkosár elsõsorban hölgyeknek címû rendkívül népszerû programunkat, amelyet a polgármester úr, a város intézményeinek vezetõi, a polgármesteri hivatal irodavezetõi és a Lokálpatrióta Klub tagjai adnak a hölgyek tiszteletére. Szervezés alatt áll több, kisebb horderejû programunk is, amelyekre majd a tavasszal, illetve nyár elején kerülne sor, elsõsorban helyi, lokálisabb jellegû és méretû közösségek részére. Ez a munka nagyon sok elfoglaltsággal jár, hogyan tudja majd beosztani a szabadidejét, hiszen önnek civil emberként több feladata is van? Ez nem okoz gondot, hiszen az elfoglaltságaim, érdeklõdési köröm mind szellemiségében, mind minõségében összeegyeztethetõ azzal, amit a lokálpatriotizmus jelent. Akár az állatmenhely mûködtetésérõl van szó, akár a sportról, vagy bármi másról. Ezek számomra kerül sor. A közel egymilliárd forintos beruházás keretében egy év alatt készül el az az épület, amelyben negyvennégy lakás, üzletek és pénzintézetek kapnak helyet. Az épület arculatának megtervezése során nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az ne csak magába foglalja, hanem ki is emelje az újjáépített Tûztornyot. Az épületnek mind a Dózsa György út felõli, mind a Kossuth utcai frontját úgy alakították ki, hogy onnan a torony jól láthatóvá váljék. Ennek érdekében kiszélesítik az épület mellett húzódó járdaszakaszt is, amely a városképhez illeszkedõ burkolatot kap. Közvetlenül a tûztorony mellett lesz majd a passzázs bejárata is. A belsõ tér a városi könyvtár udvarához csatlakozik majd, ugyanúgy, ahogy a terület alatt kialakítandó mélygarázs, amely szintén összeköttetésben lesz a könyvtár alatti területtel, ahol szintén parkolóhelyeket alakítanak ki. Mint megtudtuk, már most rendkívül nagy az érdeklõdés az ingatlan iránt. Már több üzletre és lakásra is elõszerzõdést kötöttek. Az átadásokra folyamatosan, a készültségi szinttõl függõen kerül majd sor, de jövõ márciusra valamennyi munkával elkészülnek. Az építkezés miatt többszakaszos forgalomváltozásra kell majd számítani. Nem csak az utcakép fog rövidesen megváltozni. Régóta tervezett a Dózsa György út Kossuth Lajos utca keresztezõdése forgalmi rendjének megváltoztatása. Az önkormányzat körforgalom kiakakításával szerette volna rendezni a terület közlekedési gondjait, ám az elképzelést a Dózsa György utat kezelõ Magyar Közút Kht. nem hagyta jóvá. Így várhatóan lámpás csomópont kialakítására ke-rül sor. Ennek tervezése folyamatban van, határideje május 15. Tisztelt olvasónk kérdésével Zdenkó Pálhoz, a VÜSZI részlegvezetõjéhez fordultunk, aki elmondta, a gérder, egyfajta géptípus, egy gumikerekes földgyalu. Ez az útépítéseknél az úgynevezett finom útfelület egyengetést végzi. A gréderezés azt jelenti, hogy a stabilizált, vagy földút felsõ rétegén sima felületet alakítanak ki. Tisztelt Polgármester úr! Gödöllõ Város Német Kisebbségi Önkormányzata november 19-én szombaton, 19 órai kezdettel a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban megrendezte a német nemzetiségi estjét, melynek megrendezését a polgármester úr Ft-tal támogatta. Ezúttal is szeretnénk köszönetünket kifejezni, a további jó együttmûködés reményében. Köszönjük, hogy rendezvényünket támogatta. Meizner Sándor, GNKÖ elnök Kedves olvasóink! Ezentúl minden héten aktuális témáinkhoz kapcsolódóan feltesszük a Hét kérdését, amellyel kapcsolatban várjuk az Önök véleményét, hozzászólásait. E heti kérdéseink: 1. Miért tart 6 évig egy engedély kiadása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál? 2. Ki felelõs az ezalatt történtekért? 3. Ki fizeti a késedelem miatt bekövetkezett károkat? mind folyamatos munkát jelentenek, de mindenhol összehangolt csapatmunkáról van szó, tehát rengeteg segítséget kapok hozzá azoktól, akik azonosulnak az én nézeteimmel. Másképpen ez nem is menne. A Lokálpatrióta Klubnál folyó munkában pedig továbbra is számítok Krassay László barátom segítségére, akit szintén egyhangúlag örökös tiszteletbeli elnökké választottunk. Ezek szerint továbbra is részt vesz a munkában? Csak az elnöki tisztségrõl mondtam le, a klubnak tagja maradtam mondja Krassay László. Az én felfogásom szerint az ember bárhol, bármilyen munkát végez, mindenütt helyt kell állni, akár összefogó szerepet játszik valaki, akár a háttérben a részletezõ, a vezetés helyett inkább elmélyülésre lehetõséget adó munkában vesz részt. Nekem most inkább az utóbbira lesz lehetõségem. Célunk továbbra is kettõs: az egyik szellemiségünk kisugárzása rendezvényeinken, a másik pedig, hogy ezt a szellemiséget az önkormányzati munkába is képviseljük, hogy a jövõben is delegáljuk képviselõinket az önkormányzat képviselõ-testületébe. Továbbra is mindent meg fogok tenni, hogy ezt a munkát segítsem. -nyf- Pintér Zoltán január 29-én született Gödöllõn. A bölcsõdétõl az egyetemig iskoláit csak Gödöllõn végezte. A Török Ignác Gimnáziumban való érettségijét követõen a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, a mai Szent István Egyetem hallgatója lett, ahol négy diplomát is szerzett. A Lokálpatrióta Klubnak 2002 óta tagja. Nem egy társadalmi megbízatása közül kiemelendõ, hogy a Gödöllõi Állatvédõ Egyesület (HEROSZ) alapító tagja és elnöke 2003-tól (a gödöllõi menhely vezetõje). Lakossági fórumok Lakossági fórumokon tájékoztatja a lakosságot dr. Gémesi György polgármester, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai és a kivitelező képviselője a március közepén kezdődő útprogram menetéről. A lakossági fórumok időpontját és helyszínét lapunkban folyamatosan közöljük. MÁRCIUS 10., PÉNTEK, 17 ÓRA Helyszín: Klapka utcai sörözõ Téma: a Hétház, a Peres, a Sztelek Dénes, a Puskás Tivadar, valamint a 3-as számú úttal párhuzamos máriabesnyõi szervizút emelt szintû útjavítása és a Havas utca csapadékvíz elvezetésének munkálatai. MÁRCIUS 10., PÉNTEK, Helyszín: Premontrei Gimnázium Téma: a Kikerics, az Õz és a Király utca emelt szintû útjavítása MÁRCIUS 13., HÉTFÕ, 17 ÓRA Helyszín: Berente utcai Anyaotthon Téma: a Berente István, az Odray János és a Ripka Ferenc utca emelt szintû útjavítása MÁRCIUS 13., HÉTFÕ, Helyszín: Török Ignác utcai általános iskola Téma: A Liszt Ferenc, a Lovas, a Vak Botytyán és a Bihari János utca emelt szintû útjavítása. Megnyílt! A NAPSUGÁR ÉTTEREM plusz szolgáltatása: a gyorsétkezde. alacsony árak, gyors étkezési lehetõség, ételek elvitelre. Nyitva hétfõtõl péntekig minden nap 11-tõl 15 óráig.

4 4 Gödöllői Szolgálat március 9. Gödöllőiek, gödöllőről, gödöllőieknek Jubileumi rendezvények Amikor egy családban születésnapot ülnek, akkor ott is szépen rendbe teszik az otthont, vendégeket fogadnak, ajándékot adnak, a lehetõségekhez képest. Mi sem teszünk mást. Ráadásul a városi jubileumi ünnepségnek a nemzeti ünnepekkel közös megrendezése takarékosságra adott lehetõséget, s így az a város költségvetését sem terheli jelentõs mértékben. Guba Lajos Egyébként nem ez az elsõ alkalom, hogy a városi ünnepet és nemzeti ünnepünket egybe kapcsolva rendezzük meg. Néhány évvel ezelõtt, a múzeum és a piac épületegyüttesének avatásakor is így tettünk. Az eddigi munka során, hogy látja, menynyire érdeklõdnek a gödöllõiek a jubileum iránt? Miután az ünnepségsorozat eseményeit egy olyan társadalmi bizottság szervezi, amelynek munkájában a városi intézmények mellett a civil szervezetek, az idõsek és a fiatalok képviselõi egyaránt részt vesznek, s lakosság legszélesebb körébõl érkeztek az ötletek, javaslatok, biztos vagyok benne, hogy sikerült olyan programot összeállítanunk, amelyben mindenki megtalálja azt, amely számára érdekes, és amely megerõsíti benne a Gödöllõhöz való kötõdést, a gödöllõiség érzését. A SZIE partner a tartalmi együttműködésben Molnár József Dr. Molnár József, a Szent István Egyetem rektora is tagja a Gödöllõ várossá nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából létrehozott társadalmi bizottságnak. A napokban a gödöllõi jubileumot köszöntõ helyi rendezvények sora kezdõdik. Eközben az egyetemrõl szóló híradások is országos érdeklõdést keltenek. A napokban a Magyar Lovasszövetség elnökével arról tájékoztattuk a sajtó képviselõit, hogy egyetemi szintû levelezõ szakirányú lovas továbbképzési szak indítását tervezzük Gödöllõn tájékoztatta lapunkat dr. Molnár József. A lovaságazat kulturált szolgáltatásai iránt nõttön nõ a kereslet, az EU is támogatja az alternatív gazdálkodási módszereket. Ahogyan a mezõgazdaság szerepe is változik, úgy egyetemünk oktatási kínálatát, kutatási tevékenységét is folyamatosan meg kell újítanunk. Közismert, hogy Gödöllõ az igényes pihenés, a kulturális és konferenciaturizmus feltételeinek fejlesztését szorgalmazza. Rektor úr többször is elmondta, hogy az egyetem ezen a téren is együttmûködési lehetõséget lát a most 40 éves várossal. Folyamatosan bõvül az együttmûködési terü-letünk Gödöllõ városával, intézményeivel. Szeretném kiemelni a Gödöllõi Királyi Kastély Kht-val kötött megállapodásunkat, amelytõl szintén oktatási kínálatunk bõvítését remélem. Részt veszünk a Gödöllõi Innovációs Klub munkájában. A kezdõdõ gödöllõi termálprogram és a SZIE nemrégiben létrehozott Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézete is új együttmûködési lehetõségeket rejt. Jelentõs klinikai háttérrel együttmûködve új irányba nyitunk kutatási, oktatási, felnõttképzési területeken. Ebben nagy segítséget jelenthet egy termálfürdõ létesítése. A vendégfogadásra is hasznosítható kollégium, a Babati völgybe tervezett Európa Ökopark, a termálprogram és mostani aktualitásként a lovasképzés sok-sok partnert hozhat össze, én pedig különösképpen híve vagyok a partnerségnek, amely tovább erõsítheti a város és az egyetem kapcsolatát. kj, it GÖDÖLLŐ VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJÁHOZ MÁRCIUS 11-TŐL 19-IG KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK MÁRCIUS 11. (SZOMBAT) : A testvérvárosi kapcsolatok jelentõsége nemzetközi konferencia a gödöllõi kastély dísztermében (meghívottak részére). Faültetés a Táncsics Mihály úti emlékparkban : Gödöllõ, a 40 éves város c. kiállítás megnyitója a Gödöllõi Városi Múzeumban. MÁRCIUS 12. (VASÁRNAP) 8.30: Sport és Családi Nap Sportnap a Szent István Egyetemen: labdarúgó torna, 40 km-es váltófutás iskolások részére, valamint 40 km-es kerékpártúra. Jelentkezni lehet: a SZIE sportcsarnokban 8.30-tól. Ezen a napon a Királyi Kastély megtekintése a gödöllõiek számára ingyenes. MÁRCIUS 13. (HÉTFÕ) 10.00: Nyugdíjasok Napja a mûvelõdési Központban. Autóbusz-körtúra, ebéd, óvodások tavaszi játékcsokra, a Colla Parte Consort bemutatója, operett program (meghívottak részére) 14.00: Városi Petõfi vers- és prózamondó verseny a Petõfi Sándor Általános Iskolában. MÁRCIUS 14. (KEDD) : Ifjúság Napja Iskolások egész napos programja, multimédiás vetélkedõ, a Petõfi szavalóverseny gyõzteseinek bemutatója a Városháza földszinti nagytermében, népi táncház a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ aulájában. Ezen a napon Királyi Kastély megtekintése a gödöllõiek számára ingyenes. MÁRCIUS 19. (VASÁRNAP) 19.00: A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar és a Cavaletta Mûvészeti Egyesület közös tavaszi hangversenye a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban (Bartók-est). Nagyszabású Sportnap A Gödöllő várossá válásának negyvenedik évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat keretében zajlik majd az ezévi sportnap is március 12-én. Lesz foci, kosár és röplabda, váltófutás, sportverseny, asztalitenisz és kerékpárverseny, valamint, remélhetőleg sok-sok sportolni vágyó gödöllői ember. A sportnap reggel nyolc órakor kezdõdik egy hivatalos megnyitóval a Szent István Egyetem sportcsarnokában. Az egész napos program keretében az iskolai sportrendezvényeken kívül a szervezõk a családokat is sok szeretettel várják. Az általános és középiskolás rendezvények hat tornateremben, és ha az idõ engedi, az egyetemi sportpályán zajlanak majd. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornatermében az alsó tagozatosok számára ügyességi sportverseny, majd a felsõs fiúknak kosárlabda-bajnokság lesz, kezdési idõpont reggel nyolc óra. Az általános iskolák felsõ tagozatos lányai a Premontrei gimnázium tornatermében mérhetik össze kosártudásukat. Szintén a felsõ tagozatosok, de a fiúk lesznek a fõszereplõk a Hajós Alfréd iskola tornatermében, ahol várhatóan 10 órától kispályás focitorna lesz. Ugyanebben a sportágban és nemben rendeznek minibajnokságot a középiskolások számára az egyetemi csarnokban kilenc órai kezdéssel. A SZIE-s sportcsarnok ad otthont a középiskolás kosárlabda küzdelmeinek is, tanárok és diákok kategóriában. A röplabda szerelmesei az Erkel Ferenc iskola tornatermét keressék majd, ugyanis ott rendezik tizenegy órától ezt a sporteseményt. A negyven körös váltófutást az egyetem atlétikai pályáján tartják általános iskolás fiú és lány kategóriában, persze, ha az idõjárás kegyes lesz a résztvevõkhöz. Várható kezdési idõpont reggel kilenc óra. Az asztaliteniszverseny a Török Ignác Gimnázium tornatermében zajlik majd, általános iskolás fiú és lány kategóriában. A kerékpározás hívei is megtalálják a sportolási lehetõséget, ugyanis a kerékpárversenyen 40 kilométeren keresztül tekerhetnek kedvükre. A nyolc kategóriában zajló verseny az egyetem OMÉK aszfaltos pályáján zajlik majd, minden résztvevõ emléklapot kap. A rajtpisztoly fél kilenckor dördül majd el. Aki viszont csak az önfeledt biciklizést választaná, annak is lesz lehetõsége hogy nyeregbe pattanjon, mert a Bike Zone egyesület sok szeretettel várja a családokat egy jó kis kerékpártúrára. Az indulás a polgármesteri hivatal elõl fél tízkor, a célállomás a Pap Miska forrás. Az egyetemi csarnok parkolójában, a helyi rendfenntartó szervek egy ügyességi akadálypályát állítanak fel, ahol mindenki kipróbálhatja tudását. Idén is megrendezik a szervezõk a hagyományosnak mondható tavaszi kispályás labdarúgó tornát az egyetem területén lévõ salakos pályákon. Az összes sporteseményre a nevezési határidõ március tizedike. Az iskolai programokra az adott iskola testnevelõ tanárainál lehet jelentkezni. Az asztalitenisz versenyre Tóth Tibornál a 06-20/ es telefonszámon lehet nevezni. A kerékpárversenyre a 06-30/ os számon Pálffy Tibornál jelentkezhetnek. A tavaszi kispályás focitornára a nevezési díj forint, itt Kovács Tibor várja a focizni vágyó csapatok jelentkezését a 06-20/ as számon. A szabadtéri rendezvényeket csak megfelelõ idõjárás esetén tartják meg. Téell Kedves Olvasóink! Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk Önökhöz a legfontosabb híreket! Támogatói telefonszámunk: 81/ A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj. Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

5 2006. március 9. Gödöllői Szolgálat 5 Mit kell tudni a madárinfluenzáról? Tisztelt Állampolgár! Bár Magyarországon is megjelent a madárinfluenza vírusa, néhány egyszerû óvintézkedéssel Ön is meg tudja védeni magát és családját. Errõl a betegségrõl, és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, teendõkrõl kívánunk tájékoztatást adni. Mi a klasszikus influenza? Aklasszikus emberi influenza minden évben szezonális rendszerességgel, õsszel-télen jelentkezõ megbetegedés, amelynek kialakulásáért az influenza vírus A, B, vagy C típusa felelõs. A klasszikus influenza magas lázzal, köhögéssel, torokfájással, izomfájdalommal járhat. Ez a megbetegedés emberrõl-emberre terjed, egymástól könnyen elkaphatjuk. A betegség ellen a védõoltás a leghatékonyabb védekezés. Mi a madárinfluenza? A madárinfluenza alapvetõen a szárnyasok fertõzõ betegsége, amelyet az influenza A vírusának különbözõ altípusai okoznak. A madarak egyes fajai különbözõ mértékben érzékenyek az influenza vírusok változataira. A vadon élõ vízi szárnyasok tünetmentesen is hordozhatják, a házi szárnyasok azonban érzékenyebbek a fertõzésre. Utóbbiaknál is vannak eltérések: míg a házityúk viszonylag ellenállóbb, a pulyka rendkívül érzékeny a vírus enyhébb változataira is. Egyes vírusváltozatok sem baromfira, sem emberre nem jelentenek veszélyt, míg mások, mint a hírhedt H5N1-es altípus, szárnyasokban nagy kiterjedésû járványokat okozhatnak. Okozhat-e emberi megbetegedést? Annak ellenére, hogy a madárinfluenza a szárnyasok betegsége, nagyon ritkán és különleges körülmények között az ember is megfertõzõdhet, megbetegedhet. Az emberi megbetegedés csak a fertõzött állattal való nagyon szoros, közvetlen kapcsolat, érintkezés során alakulhat ki. Az eddigi emberi megbetegedések is ilyen módon történtek. A madárinfluenza vírus a szárnyasok ürülékével, váladékával, vérével terjedhet állatról emberre (a baromfi-telepeken, a szárnyas-feldolgozóiparban dolgozókra éppen ezért különleges biztonsági szabályok vonatkoznak ). A vírus 70 C hõmérsékleten biztosan elpusztul. Mindemellett a valamilyen betegségben elhullott állatok húsa fogyasztásra alkalmatlan, ezért bizonytalan eredetû húst egyébként sem szabad elfogyasztani. Hogyan védekezzünk ellene? Az általános higiénés szabályok (pl. alapos kézmosás, háztartási fertõtlenítõszerek használata) betartásán túl kerülni kell minden olyan helyet, ahol fertõzött baromfi vagy egyéb madár fordulhat elõ. A közvetlen kapcsolatot beteg baromfival, élõ vagy elhullott vadmadárral, valamint állati ürülékkel szennyezett felületekkel (érintés, szájba vétel) kerülni kell.fontos a gyermekek figyelmét felhívni erre, megtiltani, hogy madarakkal játszanak, és megtanítani nekik, hogy ha beteg, elhullott madarat látnak, arról szóljanak szüleiknek. Madárinfluenzával érintett országokból nem szabad semmilyen élõ szárnyast vagy ilyen származású nyers terméket behozni. Állati eredetû élelmiszerek behozatala az Európai Unió tagállamain kívülrõl egyébként is tilos, mert azok számos fertõzõ állatbetegséget terjeszthetnek. Mi az állattartók kötelessége? Természetesen a baromfiállomány megvédése érdekében a legtöbbet az állattartók tehetik az állategészségügyi jogszabályok betartásával, melyek egyik legfontosabb célja meggátolni a háziszárnyasok és a vadmadarak között a vírus átadását. A vírus esetleges terjedése csak akkor akadályozható meg, ha az állategészségügyi szolgálat tudomást szerez minden esetleges megbetegedésrõl. Ezért valamennyi állattartó kötelessége, hogy az állományában jelentkezõ, betegségre utaló tüneteket azonnal jelentse a legközelebbi állatorvosnak, hatósági állatorvosnak. Ha Ön elhullott madarat talál, kérjük, hívásával ne a központi segélykérõ számot, vagy a mentõk általános hívószámát terhelje, hanem hívja az infovonalat a 189-es számon. dr. Bujdosó László országos tisztifõorvos dr. Süth Miklós országosfõállatorvos Bejelentés és további információ: Infovonal: 189 MEGHÍVÓ A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt a Gödöllõi Kistérségben megrendezésre kerülõ rendkívüli összejövetelére. Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ (2100 Gödöllõ, Szabadság út 6.) Idõpont: március 13. (hétfõ), óra Témák: Dr. Korponay-Szabó Ilma egyetemi docens (Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum Budapest, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika, Tamperei Egyetem Finnország) elõadása A lisztérzékenység különbözõ megjelenési formái a XXI. században címmel. Az elõadás elhangzása után konzultációra is lesz lehetõség. Pusztai János (Lisztérzékeny Egyesület, Szolnok) elõadása a Biocard Celiac Disease vizsgálati eljárásról, a coeliakiára jellemzõ transzglutamináz-ellenes IgA antitestek kimutatására szolgáló gyorstesztrõl. Az elõadás után gyorsteszt vizsgálat lesz. Bõvebb információ: Tel.: 06/1/ vagy Nagyné Varbai Marianna: Tel. :06/20/ , Ügyeletek ORVOSI ÜGYELET óra között, valamint hétvégén. Tel.: GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Március 6-13-ig: Márisabesnyõi, Szabadság út 167. Tel.: Márc ig: Medicina, Dózsa Gy. út 12. Tel.: TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ, Dózsa György út 38. Tel.: , 20/ PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/ , 30/ ÁLLATORVOSI ÜGYELET Március : dr. Koleszár István, Gödöllõ Árpád u 32. Tel.: 06/ A Gödöllõi Városi Televízió mûsora kedden és pénteken 18 órától HIRADÓ LÁTHATATLAN LOBOGÓ (II. RÉSZ) GÖDÖLLÕI PORTRÉK: BESZÉLGETÉS GAÁL NOÉMIVEL Meghívó Szeretettel hívunk minden érdeklődőt március 18-án 18 órakor a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ Galga-termébe VENDÉGÜNK: DR. PAPP LAJOS SZÍVSEBÉSZ Az előadás címe: A szív szava Az est alkalmával adományokat gyûjtünk egy csángó faluban, Lábnyikban épülõ közösségi házra, amelyben a gyermekek magyar nyelvû oktatására lesz lehetõség. HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK!

6 6 Gödöllői Szolgálat március 9. HEROSZ, VÜSZI Vigyél haza! Telefon: Pintér Zoltán 20/ Karaszi Pál 30/ Adósz.: Ajándék kiscicák: 20/ hetes francia bulldog keverékek Gazdaszemmel Tél végi munkák A fagyok elmúlta után el kell munkálni a talajt. Az ősszel felásott talajt jól el kell gereblyézni, a rögöket szét kell aprózni. Erre azért van szükség, hogy a csapadékot a talaj meg tudja őrizni és a növények később ne száradjanak könynyen ki. A talaj elmunkálásával egyidõben az marhatrágyát, a komposztot, vagy mûtrágyát (kálium és nitrogén), illetve a talajfertõtlenítõ szert (Basudin, Arvalin, Galithion) be kell dolgozni a talajba. A fejeskáposzta, a kelkáposzta, a karfiol, a dinnye, a paprika, a paradicsom és a tojásgyümölcs magjából célszerû palántát nevelni. Ezek a növények hosszú a fejlõdési idejûek, ezért ha akkor vetnénk amikor a talaj már kellõen felmelegedett, akkor a növények késõn érnének be. A palánták nevelésével lerövidítjük a tenyészidõt, korábban érik be a termés. Egyes növényeket magról és palántáról is fel lehet nevelni (pl. uborka, cukkíni, patisszon, brokkoli, karalábé). A többi zöldségfélét magról vetjük. Palántanevelésnél magvetés idejét a kiültetéshez képest vissza felé kell kiszámítani. A káposztafélék palántái a magvetéstõl számított hat hét, a paprika- és paradicsompalánták nyolc hét alatt lesznek kiültetésre érettek. A magvakat olyan edénybe kell vetni, amelyben minimum 6cm földréteg van. Kelésig az edényeket meleg helyen, megfelelõ öntözés mellett kell tartani. Kelés után a lehetõ legvilágosabb helyen tartsuk az edé-nyeket. Ügyeljünk, hogy a talaj ne száradjon ki, de a túlöntözést is kerüljük. A kelés után két héttel a palántákat át lehet tûzdelni mûanyag pohárba (a pohár alja legyen kilyukasztva). Kiültetés elõtt egy héttel a palántákat edzeni kell. Nélkülözhetetlenül fontos feladat most, a metszés után a tél végi lemosó permetezés, amirõl a következõ cikkünkben írunk. Besnyői Gazdaáruház Talált kutya. Kb. 1 éves keverék kan Kb. 1 éves keverék kan Talált kutya! Kb. 5 éves malamut kan Állati dolgok Szálkás szőrű tacskó 11 hónapos keverék kan. Tel.: 30/ Eredete a rövid lábú, hosszú hátú egyiptomi kutyákig vezethetõ vissza. Egy i.e. második évszázadból származó egyiptomi sziklasírban olyan ábrázolásokra bukkantak, melyen egy hosszú törzsû, rövid lábú szuka kutya látható, hegyes orral, lógó füllel. A neve Tekal volt. Ez a név nagyon hasonlít a tacskó német elnevezésére ami teckel. A vadászoknak a XVIII. századra a szelektív tenyésztés révén sikerült megrövidíte-niük a kopók hosszú csontjait: így alakult ki a tacskó, amely akár a föld alá is követte a vadat, például a borzot, rókát. A gyalogos vadásznak könnyebb volt követni ezeket a kurta lábú kutyákat, hiszen akár a vackában is megtámadták a zsákmányt. Az elsõ standardet 1879-ben adták ki. A tacskót három méretben tenyésztik a nagyságot a mellkas átmérõje dönti el, s a normálméretû, törpe és kaninchen tacskó is lehet sima-, szálkás- vagy hosszúszõrû. Vonásai élesek, markánsak. Szeme közepes nagyságú, ovális, oldalt fekvo. Tekintete tiszta, energikus, de mégis barátságos. Szeme színe a ragyogó sötét vörösesbarna és feketésbarna közötti árnyalatú minden szõrzetszínnél. Apofa, a szemöldök és a fül kivételével az egész testet tökéletesen kiegyensúlyozott, aljszõrzettel átjárt, felfekvõ, tömött, drótszerõ szõr fedi. A pofán szakáll képzõdik. A szemöldök bozontos. A fül szõrzete rövidebb, mint a többi testtájaké. A farkat durva, de simuló szõrzet borítja. Nem képzõdik bojt. Ezen kívül e fajta színgazdagsága is igen nagy: a tacskó lehet fekete cser jegyekkel, vöröses-sárga vagy éppen mahagóni, sõt ott van még a szálkásszõrûekre jellemzõ ún. vaddisznószín is. Ritkábban elõfordul a csíkos vagy foltos színváltozat is. Marmagassága: cm. Súlya: 3,5-9 kg. Rendkívüli módon képes környezetében alkalmazkodni. Õrzi a házat, a gyerekekkel játszik, gazdájával vadászik, megnevetteti a családot. Olykor makacs és sértõdékeny. Szeretetreméltó, igazi társa az embernek. Aki ilyen kutyát választ társául, fontos ha figyelembe veszi a tacskó néhány jellegzetes tulajdonságát: a tacskó falkaállat. Az egyedüllétet rosszul viseli, folyamatosan igényli a vele való törõdést. A tacskó rendkívül értelmes. Nem egyszerûen arról van szó, hogy könynyen tanul, hanem valósággal gondolkodik. A tacskó családi kutyaként is bátor, rettenthetetlen, igen éber, jó jelzõkutya. Sokgyerekes családban, de egyedül élõ nyugdíjasnál is jól érzi magát. Mohó állat, könnyû õket elrontani. Gyakran látni kövér, lusta tacskókat; táplálkozására különös gondot kell fordítani. A szálkásszõrû tacskó barátságos arckifejezése jól tükrözi a fajta hûséges és megnyerõ jellemét, éber, tanulékony és gyengéd természetét. dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.) (Következik: szibériai husky) Zöld Sarok: RECORA Adottságaink felmérése A VÜSZI Kht. folytatja az elektronikai hulladékok díjmentes átvételét a Dózsa György út 69. sz. alatt található központi telephelyén, valamint az ökörtelek-völgyi hulladéklerakón. Elektronikai hulladéknak minõsül minden olyan elektronikai eszköz, berendezés, gép, amely elhasználódás, elavulás után feleslegessé válik. Ilyen típusú hulladék keletkezik pl. háztartásokban, irodákban, gyártóüzemekben, amikor elektronikai eszközök elromlanak, vagy lecserélésre kerülnek. Becslések szerint Magyarországon évente mintegy ezer tonna elektromos és elektronikai hulladék keletkezik. Ez a mennyiség minden év-ben 8-10 százalékkal nõ. A keletkezett elektronikai hulladékok mennyiségének mérséklése érdekében az Európai Unióban 2002 végén fogadták el az elektromos és elektronikus termékekbõl keletkezõ hulladékok (WEEE) kezelésére vonatkozó 2002/96/EC irányelvet, amelynek ételmében a tagországoknak ki kellett dolgozniuk a saját szabályozási rendszerüket. Magyarországon a 264/2004. kormányrendelet szabályozza ezt a kérdést. A rendelet értelmében az elektromos és elektronikai termékeket gyártó és/vagy forgalomba hozó cégek kötelesek a törvény által meghatározott mértékben visszagyûjteni és ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus hulladé-kokat (e-hulladék). Felhívás március 18-án Gödöllõn országos kutyás akadályversenyt (agility) rendezünk a Vásártéren. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Nézőknek a belépés díjtalan! Idõpont: március 18., szombat, 8 órától 18 óráig. Helyszín: Gödöllõ, Vásártér (A gödöllöi kutyaiskola területén). Támogatók: dr. Gémesi György (fõvédnök), Gödöllõi önkormányzat, Szekszám Kft., Navconsult, Napsugár étterem, Leticia 2001 serlegbolt, Zsemle Vilmos pék, Zöldség-gyümölcs bolt Gödöllõ, Hatvani kutyaiskola, Gödöllõi kutyaiskola, Tulipa kft., HM Currhus Kft., Reál élelmiszer, IDC Hungária Kft. A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések begyûjtésének, feldolgozásának, hasznosításának valamint ártalmatlanításának koordinálását a gyártó és/vagy forgalmazó cégek mellett további, erre a feladatra megbízott közhasznú társaságok, illetve környezetvédelmi egyesületek végzik. A VÜSZI Kht. a Gödöllõn és környékén keletkezett e-hulladék gyûjtését a Hatvani Környezetvédõ Egyesülettel együttmûködve végzi. A beszállított hulladék elektronikai eszközöket, ill. gépeket feldolgozó cégekhez kerül, ahol a beérkezett berendezéseket szétbontják majd a hasznosítható anyagokat újra bevonják az ipari termelésbe. A feleslegessé, további használatra alkalmatlanná vált elektronikai berendezéseket (TV, hûtõgép, rádió, vasaló, fúrógép, gáztûzhely, villanybojler, számítógép, monitor, mobiltelefon, illetve minden, ami elemmel vagy hálózati árammal mûködik) a VÜSZI Kht. díjmentesen átveszi a megjelölt telephelyeken. Nyitva tartás: Központi telephely: hétfõ-péntek 7h - 17h Ökörtelek-völgyi hulladéklerakó: hétfõ- péntek 7h - 15h szombat 7h - 12h TANÚ KERESTETIK! Ismételten kérem, hogy jelentkezzen annak a sötétebb színû mikrobusznak a vezetõje vagy utasai közül valaki, aki október 19-én reggel 6 óra után egy-két perccel érkezett a Gödöllõ-Máriabesnyõ Szabadság út Besnyõ utca (Klapka utca) találkozásánál történt gyalogos gázolás helyszínére és felajánlotta, hogy szükség esetén hajlandó ta-núskodni. A kisbusz Aszód irányába haladt, munkásokat szállított. Õket, a Szabadság úton a lejtõ elején, a záróvonalat átlépve nagy sebességgel megelõzte a késõbbi gázoló, egy szürke színû Suzuki Ignis tipusú személygépkocsi. Továbbá kérem mindazok jelentkezését is, akik a gázolással kapcsolatban érdemben nyilatkozni tudnak! Nagyon szépen kérem, hívjanak fel: Tel: 28/ , vagy az áldozat férje

7 2006. március 9. Gödöllői Szolgálat 7 A Bagoly könyvesbolt ajánlata Tinédzser London egén Alex Ridert már jól ismerhetik a krimit kedvelő serdülők. A Láthatatlan Kard az ötödik olyan történet, ahol lélegzetelállító kalandjaiba beavattatást nyerhetünk. Az előző négy kötet címe: Az első bevetés, Veszélyes iskola, Mély vízben, A sas lecsap. Ha esetleg velük nem találkozva, de a most megjelent könyvtől kedvet kapva, valaki követni akarja Alex korábbi útját, sorsát is, még talán ezekhez is hozzájuthat. Hõsünk fiatal kora tizennégy éves mindössze ellenére már-már régi munkatársa az angol titkosszolgálatnak. Amolyan fiók James Bond. Árva, a szüleit nem is ismerte. Ezért sem leli a helyét, ezért sem tud nyugton maradni, kapva kap bármi küldetésen, ha mégoly veszélyes is. Ám talán mindennél jobban érdekli: kicsoda õ? Valóban bérgyilkos volt az apja? Egy Jaszen Gregorovics nevû bérgyilkos is megerõsítette, amit már mások is állítottak: igen. Együtt dolgoztak. Haldokolva, utolsó szavaiként hozzátette: Menj el Velencébe. Keresd meg Skorpiát. És megtalálod a végzetedet. S tessék, Alex a Láthatatlan Kard címû kötet elején éppen Velencében tartózkodik. Iskolai kirándulás folytán jutott oda. A sok hiányzása miatt ugyan igencsak kifelé állt már a szekere rúdja az iskolából, de aztán mégis sikerült valamennyire bepótolnia az elmulasztottakat, levizsgáznia. Olyannyira visszafogadta az iskola, hogy az osztállyal tarthatott a Velencébe szervezett utazásra. Keresse Skorpiát. De kicsoda Skorpia? Vagy inkább micsoda? Személy vagy szervezet? És akkor egy skorpió képét pillantja meg a velencei lagúnákon közlekedõ számos vízi alkalmatosság egyikén. Még követnie is sikerül. Szárazon és vízen neki nem gond. Nem gond bejutnia egy szigorúan zártkörû estélyre. Megmenekülnie egy pincébõl, melyet lassan, de biztosan elönt az emelkedõ tengervíz. Tudja, hogy az egyik osztálytársa majd elválva a többiektõl Nápolyba utazik vonaton. Csatlakozik hozzá, s Tomban, az osztálytársában, a barátjában nem is kell csalódnia. Mindenben segít, bátyjával, a Nápolyban élõ Jerryvel együtt. Miért kell bejutnia egy fokozottan õrzött üzembe? Hogyan sikerül ez? Milyen megbízatással küldi a Skorpia mely nem személynek, szervezetnek bizonyult Londonba, miután nem csak kiképzésben, de agymosásban is részesítette. Világméretû terv, világméretû zsarolás része lett Alex. Már-már úgy tûnik, sikerült szembefordítani azokkal, akikkel eddig együttmûködött. De aztán megint lehull a szemérõl a hályog. Annyira, hogy õ hárítja el a Londont, sõt, az egész világot fenyegetõ veszélyt. Legvégül a szüleivel is találkozik. Csak nem úgy, ahogy képzelte volna. (Anthony Horowitz: Láthatatlan Kard) -nád- Ismét ülésezett az Intézményvezetők Klubja Terítéken az intézményfelújítás Mint arról már korábban beszámoltunk, az Intézményvezetők Klubja havonta tart összejöveteleket. Tagjai a város közoktatási, óvodai, bölcsődei és szociális intézményeinek vezetői. Az összejövetelek célja a kapcsolati együttműködés javítása, a kezdő vezetők segítése és a közös problémák megvitatása. A mostani ülés kiemelkedõ jelentõségûnek is tekinthetõ, mivel a vezetõk a napokban írtak alá nyilatkozatot arról (mint minden költségvetési szervnél), hogy hatékonyan szervezik és mûködtetik az elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzést. Gondoskodnak a hatékony gazdálkodás és maximális gazdaságosság követelményeinek teljesítésérõl. A gazdálkodási lehetõségek és kötelezettségek összhangjáról. Külön hangsúlyt fektetnek a tervezésre, az értékelésre és a beszámoltatásra. A mostani, sorrendben ötödik klubtalálkozó témája az intézményi felújítások kérdése volt. A felújítások nagyságrendje és a felújítási keret összehangolása mindannyiukat foglalkoztató kérdés. Az összejövetelen részt vett dr. Gémesi György polgármester, mint klubtag és a vezetõi együttmûködés öt évvel ezelõtti megindítója. Meghívottként elõször találkozott a klubtagokkal Tengelics István, a Városüzemeltetési Iroda vezetõje, Némethné Sziklai Éva és Farkas István, mint az iroda munkatársai, illetve Benkõ Ákosné, a Közoktatási és Sport Iroda vezetõje, aki a hivatal részérõl az intézményvezetõk tevékenységének közvetlen felelõse. A találkozó új típusú, kiscsoportos munkaformával kívánta elõsegíteni, hogy minden észrevétel, ötlet, javaslat megmaradjon a hatékony megvalósítás érdekében. A feladat nagysága és az idõ rövidsége (összesen mintegy másfél óra állt rendelkezésre) miatt jelenleg csak kockázatelemzésre, az optimális megvalósítás megfogalmazására és néhány folyamatba bevonható, hatékonyságot növelõ elem felvetésére kerülhetett sor. Az összegyûjtött problémák között szerepelt az érintettek közötti összhang, a határidõk, a megfelelõ kivitelezési és anyagminõség, a gödöllõi vállalkozók minél szélesebb körben való bevonása, a felújítási idõ rövidsége, a közbeszerzési eljárás kiírása, az idõjárás kedvezõ vagy kedvezõtlen volta stb. Elhangzott az optimális megvalósítás megfogalmazása is. Többek között a partneri elégedettség, a használói elégedettség, az idõben befejezett munkavégzés, a vállalkozó helyszínen való megtalálása, személyének ismertsége, a garanciális munkák minõségi végrehajtása és nem utolsósorban a minõségi munkavégzés. Az intézményvezetõk is felajánlották a segítségüket. Többek között, hogy választott tagjainkon keresztül segítik a koordinációt, a tervezési fázisban való részvételt. A témával foglalkozó következõ találkozóra júniusban kerül sor. Addig is rendszeresen tart a klub összejöveteleket. A Gödöllői Városi Múzeum meghívja Önt a Gödöllõ, a 40 éves város címû kiállítás megnyitására MÁRCIUS 11-ÉN SZOMBATON, 16 ÓRÁRA Köszöntõt mond: dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ A kiállítást megnyitja: Kiss Éva tanár Közremûködik: a Sivadó testvérek: Sivadó Balázs, Mónika, Brigitta és Dávid A kiállítás szeptember 3-ig látogatható Támogató: Gödöllõ Város Önkormányzata A kiállítást rendezte: G. Merva Mária, Kerényi B. Eszter, Õriné Nagy Cecília Gödöllõi Városi Múzeum, 2100 Gödöllõ, Szabadság tér 5. Tel/fax: Születésnapi ajándék A 40 éves város, Gödöllő lakosai a szokásos 50%-os kedvezmény helyett MÁRCIUS 12-ÉN ÉS 14-ÉN INGYENESEN TEKINTHETIK MEG A KIRÁLYI KASTÉLYT. Az évforduló alkalmából szeretettel várjuk a gödöllõieket! Gyönyörködjenek a több mint 250 éves kastély már helyreállított részeiben. Vasárnap és kedden ig ingyenesen tekinthetik meg A Grassalkovichok kora címû kiállítást, a királyi lakosztályokat és az Erzsébet királyné emlékkiállítást. A Frédéric Chopin Zeneiskola programjai Március 11., szombat, Láng Gabriella növendékeinek hangversenye (zongora) Március 12., vasárnap, 17 óra HÁZIMUZSIKA Fafúvós kamarazene a reneszánsztól a XX. századig Közremûködnek: Baráth Nóra oboa, angolkürt;horváth Béla oboa, angolkürt; Jankó Attila fagott; Bíró Attila fagott, kontrafagott;baráth Emõke ének;soós Gabriella zongora, csembaló Március 19., vasárnap, 19 óra Bartók est A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar hangversenye a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban. Közremûködnek: Réti Balázs zongoramûvész;németh Kristóf színmûvész. Vezényel: Ménesi Gergely Március 22., szerda, 17 óra Kicsinyek hangversenye zongora tanszak Március 23.,csütörtök, Kicsinyek hangversenye vonós tanszak

8 8 Gödöllői Szolgálat március 9.

9 2006. március 9. Gödöllői Szolgálat 9 FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA! Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói! Gödöllő város önkormányzata az 1848-as forradalom és szabadságharc 158 és Gödöllő város 40 éves évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez MÁRCIUS 15-ÉN 10 ÓRAKOR A SZABADSÁG TÉREN majd azt követően koszorúzást a Petőfi szobornál, melyre szeretettel várunk mindenkit. Kérjük, hogy az intézmények, rendvédelmi szervek, pártok, civil szervezetek, egyesületeket, ünneplõ vendégeink, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek LEGKÉSÕBB MÁRCIUS 10-ÉN 12 óráig jelezni a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht. 28/ as titkársági telefonszámán, Fogtné J. Valériának, hogy a koszorúzás ünnephez méltó rendjét idõben és pontosan ki tudjuk alakítani. Egyben kérjük, hogy a Petõfi szobor ünnepi elõkészületei segítése érdekében, szíveskedjenek a koszorúkat legkésõbb 9.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni, hogy a koszorúzás rendjét idõben és méltó módon elõkészítsük. Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó valamennyi rendezvényre. Ünnepeljünk és emlékezzünk együtt! Felhívás Tájékoztatjuk Gödöllõ város lakosságát, hogy a március 15-ei ünnepi események ideje alatt forgalomkorlátozásokra kerül sor. Március 14-én este 18 órától a fáklyás felvonulás miatt számítsanak arra, hogy csak az egyik forgalmi sávon közlekedhetnek a Petõfi tértõl a Kossuth Lajos utcán át a Dózsa György úti temetõig, várhatóan 19 óráig. Március 15-én a Szabadság téren és a Petõfi téren tól ig tilos a parkolás tól ig a Szabadság téri útkeresztezõdésben a forgalmi lámpák sárga villogóra váltanak, és az Ady Endre út, Dózsa György út, Szilhát u., Bajcsy-Zsilinszky út, Petõfi tér, Gábor Áron u., Szabadság tér, Kossuth Lajos utcán a hagyományos lovas felvonulás ideje alatt a jelzett utakat a gépjármûforgalom elõl lezárják. Kérjük szíves megértésüket. Árverési hírdetmény Gödöllõ Város Önkormányzata árverést hirdet közvetlen élet- és balesetveszélyes állapotú, lakhatásra, emberi tartózkodásra alkalmatlan lakás tulajdonjoga megszerzésére AZ INGATLAN ISMERTETÉSE: Az 5310/5/A/6 hrsz-ú, 45,03 m 2 alapterületû lakás Gödöllõn, az Isaszegi út 41. számú, nyolc lakásos társasház két épületének egyikében található. A lakás statikus szakértõi vélemény szerint közvetlen élet- és balesetveszélyes állapotban van. Lakhatásra, emberi tartózkodásra alkalmatlan. A lakás vízzel, elektromos árammal ellátott, csatornahálózatra kötött. A lakás további közmûvesítésével, illetve a lakásba be nem kötött közmûvekre történõ csatlakozással járó költségek a vevõt terhelik, és az ahhoz szükséges engedélyek beszerzésérõl is neki kell gondoskodnia. Kikiáltási ár: Ft, mely tárgyi adómentes és az árverésen a licitálás kiinduló összege. Az árverés helye: Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7., II. emelet 229. sz. helyiség) HIRDETMÉNY Az árverés ideje: április 11., du. 14 óra Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a lakás kikiáltási ára 20 százalékának megfelelõ összeg, azaz Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben. Az árverésen történõ részvételre április 10-én du. 16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllõ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. emelet) a 232. sz. helyiségben. Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást Tóthné Pervai Katalin ad. A lakás keddi, csütörtöki és pénteki napokon, munkaidõben történõ megtekintésére a megjelölt személlyel idõpont egyeztethetõ. Telefon: 28/ Telefax: 28/ Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjai Dr. Holzmann László elnök, Tokai Norbert elnökhelyettes, Krassovics Miklós tag, Lengyelné Jankovich Mária póttag, Pálffy László póttag, Szalay Zsigmond Gábor MSZP delegált tag A Választási Bizottság székhelye: 2100 Gödöllõ Szabadság tér 7. I. emelet 130. A Választási Bizottság telefonszáma: 06/28/ A Választási Bizottság faxszáma: 06/28/ A Választási Bizottság címe: Dr. Nánási Éva OEVI vezető évi eboltási felhívás Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát, hogy Gödöllő városban az ebek évi veszettség elleni védőoltásra az alábbi időpontokban kerül sor: EBOLTÁSI IDŐPONTOK: MÁRCIUS 11. (szombat) Szent János utcai parkoló, 8-10 óráig MÁRCIUS 18. (szombat) Présház, 8-10 óráig MÁRCIUS 25. (szombat) gróf Teleki Pál tér, 8-10 óráig ÁPRILIS 1. (szombat) Blahai strand, 8-10 óráig ÁPRILIS 29. (szombat) Szabadság u.-besnyõ u. sarok, 8-10 óráig MÁJUS 6. (szombat) Köztársaság út (sorompó), 8-10 óráig MÁJUS 13. (szombat) Kazinczy krt. -i rendelõ, 8-10 óráig A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebet lehet elhozni. AZ EBOLTÁS DÍJA: FT + FÉ- REGHAJTÓ (A KUTYA SÚLYÁTÓL FÜGGÕEN 10 KG-KÉNT 1 DB TABLET- TA JAVASOLT. A TABLETTÁK ÁRA: 150 FT/DB) Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az ebeket tudományos kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivételével a tulajdonos vagy tartója köteles évenként a három hónapos kort elérteket harminc napon belül, majd hat hónapon belül ismételten a saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltatni. A nagytestû ebeket pórázon és szájkosárral kell az összevont eboltásokra elõvezetni, ennek hiányában az állatorvos az oltást megtagadhatja. Az eboltás az állattulajdonos külön A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY köszöni minden támogatójának adományát. Évente rendszeresen pályázat útján támogatja a rezsihátralékos családokat. Kérjük továbbra is segítsék a Gödöllõn élõ nehéz sorsú embereket! Segítség Közalapítvány Kuratóriuma SZÁMLASZÁM: BBRT ADÓSZÁM: A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT felvételt hirdet 1 fõ szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkezõ röntgenasszisztens részére. Bérezés a Kjt. szerint. Elsõsorban gödöllõi, vagy közvetlen környéki lakó jelentkezését várjuk. Jelentkezés: szakmai önéletrajz és bizonyít-vány másolat beadásával Havay Ildikó intézeti vezetõ aszszisztensnél lehet a következõ címen: 2100 Gödöllõ, Petõfi Sándor u. 1. személyes megrendelésére az állat tartási helyén, valamint állatorvosi rendelõben is elvégezhetõ, ebben az esetben az oltás (és kiszállás) költségeit az ebtulajdonosnak az állatorvos részére meg kell fizetni. Az oltás költségei Ft. A féreghajtó gyógyszerek ára 10 kg-ként 150 Ft. Az állattulajdonos köteles fizetni az eboltás teljes költségeit, amennyiben az eb veszettség elleni kötelezõ védõoltása a fentiekben megjelölt idõpontokban és helyen nem történt meg, illetve ha az eb a három hónapos kort évközben töltötte be. A városi gyepmester a védõoltás alól elvont ebet mint emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetõ beteg, vagy betegségre gyanús állatot kártalanítás nélkül öszsze fogja gyûjteni. Az eboltás alkalmával az állattartó részére sorszámmal és Gödöllõ felirattal ellátott bilétát adunk át, amely igazolja a veszettség elleni oltás megtörténtét. A biléta színe jelöli, hogy az eb a veszettség elleni oltásban részesült ebben az évben. Ezt a bilétát kell elhelyezni az eb nyakörvén. Az ebek nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban a biléta sorszáma alapján történik. Biléta nélkül közterületre jutott ebet a gyepmester begyûjti és a gyepmesteri telepre szállítja. Ha az eb elveszett, elpusztult, vagy más tulajdonoshoz került, kérjük, hogy ezt az állattartó jelezze a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján. A sorszámmal ellátott biléta elvesztése esetén is az elvesztés tényét kérjük jelezze az állattartó, hogy új bilétával lássuk el az ebet. Akik már év elején beoltatták veszettség ellen a tulajdonukat képezõ ebet, azok szintén a Lakosságszolgálati Irodán vehetik át a bilétát az oltási igazolás bemutatását követõen. Kérjük, hogy a veszettség elleni védõoltásra az ebtulajdonosok hozzák magukkal az eboltási igazolást, vagy a évi eboltásnál kapott bilétát. Homa Ibolya, a Lakosságszolgálati Iroda vezetője Az Egyetemi Nyugdíjas Klub március 17-én pénteken órai kezdettel Dicsõ neve örökkön él beszélgetést tart Petõfi Sándorról. Hirdetmény Pest Megye 04. számú Országgyûlési Egyéni Választókerület Választási Iroda vezetõje tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a Választási Bizottság március 3 -án tartott ülésén az évi C. tv (2) bekezdése alapján az alábbi egyéni képviselõjelöltek bejelentését elfogadta és nyilvántartásba vette: FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA Magyar Szocialista Párt DR. BÜKKFALVY BEATRIX MIÉP- Jobbik a Harmadik Út Dr. Nánási Éva sk. Pest Megye 4.sz.OEVI vezetője Erdélyi Vándor Székelyek Köre MÁRCIUS 20-ÁN 18 ÓRÁTÓL Gödöllõn a Mûszaki Intézet éttermében (Tessedik S. u. 4.) könyvbemutató estet tart. A meghívott Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke dedikálja és mutatja be saját szerzeményét a Gyújtatlan gyulladjék c. könyvét. A belépés ingyenes! Tel.: , A Tudásfa Tanoda Alapítvány köszöni az 1 százalékos felajánlásokat, amely a 2005-ös évben 170 ezer forint volt. Ezt az összeget az óvoda játékok vásárlására fordította.

10 10 Gödöllői Szolgálat március 9. HIRDETÉSFELVÉTEL! Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 900 Ft Hétfõ: óráig K E D D EN N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S Szerda-csütörtök: óráig Péntek: óráig Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra. Címünk: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél) Telefonon, faxon, en apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk. AKCIÓ! Márciusban minden gyûrû -30% ÁLLÁS * Gödöllőn üzemelő étterembe felszolgáló, szakács és konyhai kisegítő nő jelentkezését várjuk.tel.: 30/ * Gödöllői autószalon használt gépkocsi értékesítő munkatársak jelentkezését várja. Tel.: 30/ * Gödöllői lakatos és fényező műhelybe, BIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÉSBEN jártas munkatársat keresünk. Érdeklődni: * Szerelvény osztályunkra Eladók jelentkezését Várjuk! ARZENÁL ÁRUHÁZ Gödöllő, Tel:28/ /11 mellék * A Palotakerti Óvoda felsőfokú szakmai képesítéssel, minimum 10 éves szakmai gyakorlattal, kinevezett óvodapedagógusi állást hirdet augusztus 15-i kezdéssel. Pályázat beadásának határideje: április 15. Pásztor Ferencné óvodavezető, 2100 Gödöllő, Palotakert * Függöny-, lakástextil kisáruházba szakképzett, gyakorlott, lakberendezni tudó, jó eladó készségű, rátermett személyt keresünk óráig jogosítvánnyal, továbbá eseti munkára is Gödöllőre. Tel.: 30/ * Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít hatósági és fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft. még érettségi nélkül. Részletfizetési lehetőséggel és munkalehetőséggel. Tel.: 30/ * Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon és Gödöllőn folyamatosan, szombaton és vasárnap. Most még érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt eft/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eft. Jelentkezés: Kulcsár Imre biztonságszervező. Akkreditációs szám: OKÉV ny. sz.: * Leinformálható babysittert keresünk Gödöllőre, csütörtöktől hétfőig hosszú távra. Tel.: 70/ (munkaidőben) * Nyugdíjas ácsot és kőművest keresünk 1 hónapos munkára, családi ház építésére. Érd.: 20/ * Gödöllői könyvelőirodába ügyintézői munkakörbe pénzügyzi és számítógépes ismeretekkel rendelkező fiatal hölgy munkatársat keresünk. Tel.: * Megbízható hölgy takarítást, bejárónői állást vállal Gödöllőn, hétvégén is. Tel.: 30/ * Kerepesen, főútvonalon lévő szépségszalonba fodrászt, kozmetikust keresek. Tel.: 70/ * Gödöllőn a Tesco melletti HS Szépségszalonba kozmetikust keresünk. Érd.: 70/ * Vendéglátói végzettséggel rendelkező pályakezdő konyhalányt keresünk gödöllői pizzériába. Tel.: * Ipari szolgáltató cég vezérléstechnikában járatos VILLANYSZERELŐT és GÉPSZERELŐT keres országos szervízhálózatának bővítéséhez. Érdeklődni munkaidőben a 28/ ös telefonszámon lehet. * Irodavezető végzettséggel, gépírással, pénzügyi, számítógépes és alapfokú angol nyelvismerettel adminisztratív vagy ügyintézői munkakörbe elhelyezkednék. Tel.: 30/ * Alkalmanként munkát vállalnék. Jogosítvány, gépkocsi van. Tel.: 30/ * Gödöllői cég mérlegképes könyvelőt keres fizetési igény megjelölésével, rész vagy teljes munkaidőre. Önéletrajzokat a címre várjuk. * Takarításra keresnénk kisegítőt heti 3 alkalomra családi házunkba, Szentjakab Parkfaluba. Érd.: 30/ * Gödöllői irodába multinacionális cég hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe magas kereseti lehetőséggel (alapfizetés + jutalék) munkatársat keres. Tel.: 20/ * Vállalkozót keresünk akácerdő gyérítéséhez. Hozzáértő, gyakorlattal rendelkező vállalkozók előnyben. Tel.: , 70/ * Multinacionális pénzintézet képzéssel egybekötött munkalehetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási szaktanácsadás, nyugdíjpénztári referens munkakörökben. Tel.: 30/ * Jól menő pénzügyi vállalkozás ékszer-becsüst keres gödöllői mukahelyre. Érd.: 28/ , 8-16 óráig. * Bejárónői munkát (takarítás, vasalás) vállalok (és/vagy) gyermekfelügyeletet. Megbízható, leinformálható nő. Érd. bármikor: 20/ * Az AeroKid Sport Dance Klub tanárok, óvónők, edzők jelentkezését várja sport-tánc foglalkozások vezetéséhez, gyermekek számára. A jelentkezők képzésen vehetnek részt, mely után munkalehetőséget, csoportot biztosítunk. Táncklubok, egyesületek jelentkezését is várjuk! 20/ INGATLAN * Gödöllő Fenyvesben 116 nm lakterületű, 2002-es építésű sorháziház (legjobb fekvéssel), 90 nm külön leválasztott garázzsal +háztartási helyiséggel +32nm terasszal, igényes burkolatokkal és belső kialakítással, radiátor és padlófűtéssel, saját kertrésszel, teljesen klimatizálva eladó. Irányár: 29,5MFt tel.: 20/ * Gödöllőn, az Egyetem téren eladó 1. emeleti, 2 szobás, 59nm-es, konvektoros fűtésű, felújított lakás, 6nm-es pincével. Irányár: 13,9MFt., garázzsal 15,1MFt. Tel.: 70/ , 20/ x * Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú, 2 utcára nyíló családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett telken, Blahán eladó. Külön mért közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának alkalmas. Gödöllői lakótelepi lakást első emeletig beszámítunk. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/ * Gödöllőn, az Agrár Presszó mögött garázs eladó. Ár: 1,2MFt. Tel.: 70/ , 20/ * Gödöllő, Kossuth Lajos utcában I. Emeleti, 3 hálószobás, 60 m2-es téglalakás eladó! Irányár: Ft Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ KFT * Gödöllő, Központban 3 éve épült házban három hálószobás 82 m2-es kulcsrakész téglalakás eladó Ft-ért! Sápi Tamás TELEK- VADASZ INGATLAN * Palotakert egy szobás 44m2-es panellakás, nagy konyhával eladó Ft-os irányáron. Sápi Tamás INGETLANVADÁSZ KFT * GÖDÖLLŐ, CSALÁDIHÁZ! Kertvárosban felújítandó, 70 m2-es, 2 szobás családiház 690 m2-es telken eladó! Irányár: Ft. HÍVJON: Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * GÖDÖLLŐ, Kertvárosban 2003-ban felújított, 100 m2-es, 3 szobás családiház, 49 m2 üzlethelyiség, mélygarázzsal, 719m2-es telken eladó! Irányár: Ft. HÍVJON: Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * GÖDÖLLŐ KERTVÁROS! 66 m2-es, 2.5 szobás téglaház, 1080m2-es telken eladó: Ft. HÍVJ MOST! TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! * GÖDÖLLŐN 2004-ben felújított, 150 m2-es, 3 szoba + Nappalis örökpanorámás téglaház, parkosított kerttel, szaunával, extrákkal Ft-ért eladó! Hívjon: Sápi Tamás TELEKVADÁSZ * GÖDÖLLŐ NAGYFENYVES! 110m2-es, 4 háló + Nappalis, felújított családiház eladó! Irányár: Ft. TELEFONÁLJ! Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! * GÖDÖLLŐ BLAHÁN 80m2-es, 3 hálószobás, felújított, téglaház extrákkal eladó. Irányár: Ft. HÍVJON: Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ A POSTÁVAL SZEMBEN! * ÚJSZERŰ! Gödöllőn az Egyetem mellett 200m2-es, Nappali + 3 szobás, kiváló állapotú 2003-ban épült sorházi lakás sok extrával 3 állásos teremgarázzsal eladó! Irányár: Ft. Hívja: Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6. Tel: János u-ban magasföldszinti tégla 60 m2-es 2 szobás erkélyes lakás, új konyhabútor új burkolatok új minõségi konvektorok, redõnyös szunyoghálós új nyílászárók, beépített gardróbszekrények klíma riasztó 13,8 MFt. (+ garázs vásárolható) -Pakotakerten magasföldszinti erkélyes 2 szobás lakás, új külsõ és belsõ nyílászárókkal (új radiátorok, minõségi konyha és beépített bútorok) 14,5MFt. -Erzsébet park mellett 1000 m2 telken 100 m2-es, 2,5 szobás tégla építésû, felújított, rendezett családi ház 29,5 MFt. -Alvégben 700 m2 telken 110 m2 alapterületû + tetõteres, 4 szobás, 2 fürdõszobás családi ház, dupla garázzsal 25,5 MFt. -Antalhegyen 885 m2 telken 80 m2-es, 2 szobás 75-ben épült tégla gázcirkós családi ház garázzsal 13,5 MFt. -Remsey krt-on mélygarázsban gépkocsi beálló 1,8 MFt. -Alvégben 1700 m2 belterületi nyeles telek 6,5 MFt. - Szadán panorámás 256 nöl. építési telek 8 MFt. -Domonyvölgyben 248 nöl. telken 90 m2-es nappali +2 szobás 97-ben épült ház (tégla, Bramach cserép) 11,5 MFt. - Blahai részen 2031 m2 belterületi építési telek, közmûvek a telken, éptési engedély 200 m2-es családi házra van 22,5MFt. Köszönjük, hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta! Nyitva: H-P: , Szo: óráig * DÁNYBAN EGYEDI BIOHÁZ! 2002-ben épült, extra minőségű 180m2-es, 3 háló + Nappalis, családiház eladó. Volánbusszal 30 perc Pest! Irányár: Ft. Megtekintés: Tomi INGATLANVADÁSZ * VÁCSZENTLÁSZLÓN 84 m2-es, 3 szobás, cirkó fűtéses, felújított családiház eladó! Irányár: Ft HÍVJON! Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ * TELEK Gödöllőn, Fácánosban Családiház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2-es, víz, gáz, villany, csatornabekötéssel, Ft-ért eladó! HÍVJON: Sápi Tamás * TELEK BLAHÁN! 1100 m2-es, Családiháznak, 22.0 méter széles, víz, gáz, villanybekötéssel Ft irányáron eladó! HÍVJON: Sápi Tamás TELEKVADÁSZ - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! * TÉGLALAKÁS! Kétlakásos társasházban a Fenyvesi nagyút közelében, 83 m2-es, 3 egész szobás, egyedi fűtéses, magasföldszinti lakás eladó Ft-ért. Hívja: Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ * GÖDÖLLŐKÖZPONTI ÚJSZERŰ TÉGLALAKÁS! 45 m2-es, új építésű, 2 szobás, összkomfortos, cirkófűtéses eladó Ft irányáron. Hívja: Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN * Családi házak széles választéka Gödöllőn már 70 m2-es, 1600m2 telken Ft-tól egészen a Ft fölötti luxus házakig. Hívja: Sápi Tamást TELEKVADÁSZ - INGATLANVADÁSZ * GÖDÖLLŐ KÖZPONT! János utcában, téglaházban, 57 m2-es, 2 hálós, egyedi fűtéses téglalakás Ft-ért sürgősen eladó! Telefon: INGATLANVADÁSZ * TELEK Gödöllőn, a Búzavirág utca környékén Családiház, vagy kétlakásos háznak, 1330 m2-es, 370 nöl-es, csatornával az utcában, Ft-ért eladó! TEL: Sápi Tamás

11 2006. március 9. Gödöllői Szolgálat 11 * Gödöllői dombságban 231 nöl-es panorámás telek, rajta egy 1 + fél szobás, nagy teraszos (alatta garázs) teljesen felújított lakóházzal. Iá: 13,9 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn (Máriabesnyőn) 60 nm-es, 2 szobás felújított családi ház 1090 nm-es telekkel. Iá: 12,8 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn 64 nm alapterületű, teljesen felújított 3 szobás házrész, beépített tetőtérrel, kis telekrésszel. Iá: 15 mft. FŐNIX INGATLANIRO- DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Blahai részen 55 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos családi ház 205 nöl-es telekkel. Iá: 15,9 mft. FŐNIX INGATLANIRO- DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllő központjában 2002-ben épült 74 nm-es, 2 szobás, nappali - étkezős D-Ny-i fekvésű kétszintes öröklakás (beépített bútorokkal, konyhabútorral, klímával), külön tárolóval. Iá: 20,9 mft. FŐNIX INGAT- LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 3 szobás családi ház, 2 beállásos garázzsal, 900 nm-es parkosított telekkel. Iá: 24,5 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Eladó Gödöllőn 100 nm alapterületű, teljesen felújított 3 szobás családi ház, 2 vizesblokkal, 2 beállásos gépkocsitárolóval, pincével, nagy terasszal, 150 nöl-es, részben gyümölcsfás, részben térbetonnal burkolt telekkel. Iá: 24,9 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Blahai részen 2 generáció részére is alkalmas, 100 nm alapterületű, 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, külön bejáratú kétszintes családi ház beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 220 nöl-es telekkel (fúrt kúttal, szaletlivel). Iá: 26,4 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Nagyfenyvesben 135 nm lakóterű, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, teljesen felújított társasházi öröklakás 60 nm-es szuterénnel (garázzsal), 310 nm-es telekrésszel. Iá: 25,5 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Királytelepi részen 160 nm lakóterű, nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás, színvonalas kialakítású családi ház pincével, garázzsal (elektromos kapukkal), kültéri medencével, 1427 nm-es parkosított, két utcára nyíló telekkel. Iá: 37 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn II. emeleti, 34 nm-es, téglaépítésű, egyedi fűtésű, teljesen felújított lakás (új nyílászárók, beépített konyhabútor, új burkolatok, szaniterek) sürgősen eladó. Iá: 9 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn téglaépítésű, II. emeleti, 53 nm-es 2 szobás, erkélyes lakás saját pincével KEDVEZŐ ÁRON eladó. Iá: 10,9 mft. FŐNIX INGAT- LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllő központjában 74 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes lakás eladó. Iá: 11 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Szent János utcában 57 nm-es, 2 szobás teljesen felújított (nyílászárók is cserélve), egyedi fűtésű lakás. Iá: 12,5 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllő központjában téglaépítésű, magasföldszinti 57 nm-es, 2 + fél szobás lakás. Iá: 13,5 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn az Egyetem téren 59 nm-es, földszinti 2 szobás, részben felújított téglaépítésű egyedi vízórás konvektoros lakás. Iá: 13,5 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Szent János utcában magasföldszinti 60 nm-es, 2 szobás, felújított téglaépítésű lakás (egyedi fűtés, vízóra, loggia, beépített bútorok, redőny, klíma, kábel TV) saját pincerésszel, lakás alatti saját garázzsal. Iá: 17 mft. Garázs nélkül: 13,8 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Szadán új építésű 120 nm alapterületű, 3 szobás, amerikai konyhás családi ház, kertkapcsolatos terasszal, 1506 nm-es két utcára nyíló telekkel. Hitel, szoc.pol. igénybe vehető. Iá: 21 mft. FŐNIX INGAT- LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllői dombságban 770 nm-es panorámás telek, rajta egy 40 nmes alápincézett faházzal (víz, villany, gáz bevezetve). Iá: 10,3 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn, a Kazinzcy krt-on 2 szobás, felújított, egyedi fűtésű lakás külön tárolóval eladó. Iá.: 11,3 mft. Ugyanitt garázs is eladó. Iá.: Ft. Tel.: 30/ * Eladó Gödöllőn, Szt. János utca elején 1. emeleti, 2 szobás, 69 nm-es, erkélyes, gázkonvektoros lakás. Iár: 13,7 mft. Tel.: 20/ * Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám alatt lévő 82 nm-es lakásomat. 3 szobás, nappalis, konvektoros, parkettás, erkélyes, különálló garázs, kis udvar, tetőtér beépíthető. Elcserélném második emeletig, másfél szobásra. I.ár: 19 mft. Érd.: , 20/ * Gödöllőn, a Királytelep legszebb részén 2004-es építésű, 410 nm-es telken 140 nm alapterületű (nappali, konyha - étkező, kamra, 3 szoba, előszoba, folyosó, 2 fürdőszoba, terasz, garázs) családi ház eladó. Iár: 35 mft. Érd.: 30/ * FIGYELEM! Teljesen felújított kétlakásos családi ház Kartalon, rendezett udvarral, kerttel, két garázzsal ELCSERÉLNÉM két gödöllői panellakásra vagy egyre értékegyeztetéssel. Tel.: 30/ * Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. I.ár: 14 mft. Tel.: 30/ * GÖDÖLLÕN a Batthyány utcában 1583 nm-es, gondozott telken 100 nm-es, 3 szobás családi ház (szuterén, 2 garázs, melléképületek, üvegház, kis medence a kertben) eladó. Irányár: 25 mft * GÖDÖLLÕN, panorámás domboldalban 1260 nm-es közmûvesített telken 700 m2 lakóterületû, 15 lakásos, vállalkozásra alkalmas (panzióvá alakítható) nyugdíjasház eladó. Irányár: 70 mft * GÖDÖLLÕN, a Tábornok utcában kétszintes, 120 nm-es, amerikai konyhás, 3 szobás, klimatizált (két fürdõszoba, dupla garázs, rendezett udvar) családi ház hosszútávra bérbeadó. Irányár: 180 e. Ft/hó + rezsi, kéthavi kaució szükséges. * GÖDÖLLÕN, a Kertvárosban 1100 nm-es szépen parkosított telken 130 nm lakóterületû, kétszintes, 3 szoba + nappalis családi ház (orvosi rendelõvel, váróval, garázzsal, pincével) eladó. Irányár: 39 mft. * GÖDÖLLÕN, a Kossuth L. utcában 63 nm-es, elsõ emeleti, 1 szoba+ nappalis, erkélyes, felújított, egyedi vízórás lakás eladó. Irányár: 13,9 mft * GÖDÖLLÕN, a Szõlõ utcában 59 nmes 3. emeleti két szobás, konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdõszoba, panoráma) eladó. Irányár: 12,2 * GÖDÖLLÕN, a Kossuth L. utcában 54 nm-es, földszinti, 2 szobás, felújított, egyedi vízórás lakás eladó. Irányár: 12,5 mft * GÖDÖLLÕN, palotakerti 61 nm-es, két és fél szobás, frissen festett, erkélyes, 10. emeleti lakás parkra nézõ panorámával eladó. Azonnal beköltözhetõ! Irányár: 10,9 mft. * GÖDÖLLÕN az egyetemtõl nem messze 820 nm-es parkosított telken 250 nm -es, 3 lakásos, 1986-ban épült, folyamatosan karbantartott családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó. Irányár: 45,0 mft. * GÖDÖLLÕN a Béri Balogh Á. utcában 122 nm-es, 3 szobás, elsõ emeleti lakás 36 nm-es beépíthetõ padlástérrel, garázzsal, pincével 150 nm-es kerttel eladó. Irányár: 20 mft * KISTARCSÁN, a Széchenyi utcában, kétemeletes, régi, téglaépítésû sorházban 46 nm-es, kétszobás, konvektoros lakás eladó, (6 nm-es tárolóval). Irányár: 8,9 mft * MOGYORÓDON az M3-as parkolója közelében összesen 4,3 HA: legelõ, erdõminõsítésû területek eladók. Irányár: 1000 Ft/nm * DOMONYVÖLGYBEN a második tó közelében 860 nm bekerített üdülõtelek (fúrt kúttal) eladó. Irányár: 2,3 mft * VÁCSZENTLÁSZLÓN a Zsámboki úton, 1700 nm-es telken, 120 nm-es téglaépítésû lakóház (melléképületek, garázs, fúrt kút) eladó. Irányár: 17,5 mft * GYOMAENDRÕDÖN, 800nm-es közmûvesített telken, 150nm-es 2 szintes (4szoba+nappali) lakóház eladó. Irányár: 14,9 mft. * VALKÓN, a Dányi úton összközmûves, 1300 nm-es telken 106 nm-es 2 és fél szobás téglaépítésû családi ház eladó (tárolók, garázs, fúrt kút). Irányár: 12,5 mft * ASZÓDON panorámás domboldalban közmûvesített építési telkek eladók nm-ig, 5,4-7,0 mft-ig. * IKLADON 720 nm-es gondozott telken 216 nm lakóterületû, 4 szobás, kétszintes, családi ház (dupla garázs) eladó. Irányár: 20 mft * ASZÓDON a központban, kétszintes, téglaépítésû társasházban 56 nm-es, kétszobás, teljesen felújított, elsõ emeleti, konvektoros lakás eladó. ). Irányár: 9,5 mft

12 12 Gödöllői Szolgálat március 9. Esküvői kiállítás Gödöllőn A hétvégén rendezték Gödöllõn a III. Esküvõi és Kiállítás és Vásárt a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban. A nagy havazás ellenére sokan ellátogattak a kiállításra. Papp Sándor urat kérdezem a rendezvény szervezõjét a kiállításról? -Nagy odafigyeléssel készülünk minden évben erre az alkalomra, és igyekszünk felkeresni mindenkit, aki ebben a régióban érintett valamilyen szempontból az esküvõk elõkészületeiben valamint lebonyolításában. Jelenleg több mint 40 kiállító cég jelentkezett és szolgáltatásaikat ajánlották a látogatóknak. Sajnos volt kiállítónk, aki a nagy hó miatt nem tudott részt venni a kiállításon. A kiállításon a belépõjegyekkel nyert tombolán a fõ díj Ft értékben foglalta magába a kiállítók által felajánlottakat: -4 személyes hajóút Ft értékben; Balatoni Hajózási RT felajánlása -Esküvõi ruhakölcsönzés Ft értékben; Gödöllõi D'Elia Szalon felajánlása - valamint több az esküvõhöz szükséges kellékek70.000ft értékben.(torta, ékszerek, stb.) A kiállításon délután 3 órakor võfély és divatbemutató is volt. Errõl kérdezem Czédly Mónikát a D'Elia Szalon tulajdonosát? -Nagy örömmel készültünk a divatbemutatóra, gondos felkészüléssel, hogy a mennyasszonyok széles körben tájékozódhassanak a divat irányzatok és stílusok között. Megpróbáltunk a modellek között úgy válogatni,hogy legyen minden hölgy egyéniségébõl 6-tól 30-éves korig, szõke,barna,fekete, vörös,magas,alacsony,telt és karcsú, azaz mindenkinek a megelégedésére és igényére. Kollekciónkkal az eleganciát és a nõiességet kívánjuk elõtérbe helyezni a divatirányzatok figyelembe vételével, mely engedni hagyja viselõjének saját egyéniségét és természetes nõiességét. Ruháink új formavilágot követnek, a kevesebb néha több gondolat jegyében. A helyszínen saját frizura és smink bemutatót is tartottunk a modellekkel valamint mennyasszonyi csokor és dekoráció egészítette ki a bemutatót. Célunk, hogy egy egész esküvõ felkészülését könnyebbé tegyük és kényelmesen egy helyen egy idõben lehetõségük, legyen a hölgyeknek egy tökéletes összkép létrehozására. Reméljük minõségi szolgáltatásaink, elnyerik a mennyasszonyok tetszését és élnek a lehetõséggel,hogy személyesen is megtapasztalják a szolgáltatásokat, melyeket egyesével is igénybe vehetnek. -D'Elia Szalon esküvõi és alkalmi ruhák: Gödöllõ Odray János utca (T ) -Perfekt dekor dekoráció és mennyasszonyi csokrok: Hauki Katalin (T ) -Rendezvény szervezõ Király Ildikó (T ) - MYSTIC szalon: Kozmetika és smink Mikodi Szilvia (T ) - Frizura: Gangel Kinga (T ) A Szalon Budapest II. kerület Erõd utca 20.szám T: Professzionális és Egyedi sminkek: Szász Szilvia (T ) Az ifjú párokat várjuk a es Gödöllõi Esküvõi Kiállítás és Vásárra! fotó: Marczel Tibor * Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 mft. Tel.: 30/ * Eladó Gödöllőn a Kazinczy krt-on,tégla épületben egyszobás, 46 nm-es földszinti lakás. Iár: 206 eft/nm. Érd.: 20/ * Kistarcsán, HÉV-től 2 percre 3,5 szobás, teraszos családi ház eladó, udvarán faházzal. Iár: 27 mft. Tel.: 30/ * Eladó a Szent János utcában 3. emeleti, átalakított, felújított lakás. Iár: 11,8 mft. Tel.: 20/ * Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mft. Tel.: 20/ * Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken épült 2x106 nm hasznos alapterületű, 70%-os készültségi fokú iker családi ház, külső nyílászárókkal, garázzsal eladó, egyben vagy külön-külön. Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény, illetékmentesség igénybevehető. I.ár: akciósan 13 mft/lakás. Lakást beszámítok. Tel.: 30/ * Gödöllőn, a Palotakerten, VII. emeleti, 63 nm-es, jó elosztású, felújított lakás eladó. Iá.: 12,4 mft. Tel.: 30/ * Gödöllőn 3100 nm-es nagy telek, 76 nm-es 2 szobás, komfortos házzal, pincével, nyári konyhával eladó. A telek részben ősfás a patakpartnál, de nagyrészt művelt, gyümölcsfákkal elszórtan. Iá.: 26 mft. Tel.: 30/ * Gödöllőn, a Kör utcában 1,5 szobás, I. emeleti, konvektoros, vízórás lakás eladó.ugyanitt bontásból maradt építőanyagok, ajtók, ablak, cserép stb eladók. Tel.: 20/ * Gödöllőn a blahai részen, csendes helyen, az autópályához közel, 2002-ben épült, 700 nm-es összközműves telken, 150 nm-es, igényesen kialakított szigetelt családi ház, 120 nm-es lakóterülettel: nappali, három szoba, amerikai konyha, mosókonyha, kamra, fürdőszoba, hozzá 30 nm-es terasszal azonnal beköltözhető állapotban eladó. A telken 41 nm-es, két beállásos garázs található. A kert parkosított. Iá.: 34,5 mft. Tel.: ; 30/ * Gödöllőn, a Kazinczy krt-on 3 szobás, 70 nm-es, 2 erkélyes, egyedi fűtésű (cirkó), földszinti lakás eladó külön tárolóval, tégla épületben. Iár: 13,7 mft. Érd.: 20/ * Gödöllő, Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/ * Gödöllőn, a repülőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hektár eladó. Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.: 30/ * Eladó Gödöllőn, Szent János utcában, tégla építésű házban 61 nmes, 2 szobás, 3. emeleti konvektoros lakás, valamint ugyanitt 25 nmes garázs a lakások alatt. Lakás iár: 13,5 mft, garázs iár: 3,2 mft. Tel.: 20/ * Gödöllő Blaháné úton eladó 10 éves, 5 szobás, 122 nm alapterületű, tetőtér beépítésű családi ház 770 nm telken (melléképület, kút, termőfák). Helyben 2 szobás, erkélyes lakás beszámítása 1. emeletig lehetséges. Iár: 34 mft. Tel.: 70/ * Gödöllő kertvárosában új építésű kész ház eladó 360 nm telken: 23,9 mft. Ugyanitt nyeles telek eladó: 6,9 mft. Tel.: 20/ , 20/ * Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2 szobás, 55 nm-es, 2. emeleti, jó állapotú, egyedi fűtésmérővel felszerelt, kábeltévés, redőnyös, azonnal beköltözhető lakás eladó. Iár: 11,9 mft. Tel.: 30/ , 30/ * Turán családi ház eladó. 150 nm alapterületű, cirkós és vegyes tüzelésű, zárt teraszos, erkélyes, szuterénes, padlásteres, 4 szobás + 2 előteres. Iá.: 13 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn, szép környezetben az Erzsébet parknál 2 + félszobás, erkélyes, tégla építésű, konvektoros, 3. emeleti lakás eladó. Iár: 13,6 mft. Tel.: 30/ * Gödöllőn a Diófa utca végén 3320 nm-es zártkert eladó. Iár: 4,5 mft. Tel.: 20/ * Kazinczy körúton 57 nm-es, 2 szobás, konvektoros, 4. emeleti, felújított lakás zárt pincerésszel eladó. Iár: 12,5 mft. Tel.: 20/ * Eladó 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, garázs, ipari áram, melléképületek, gyűrűs kút, 990 nm gondozott telekkel a Fenyvesben. Iár: 22,8 mft. Tel.: 20/ * Máriabesnyőn a Fenyvesi nagyúton 1310 nm ősfás, összközműves telken 50 nm gázfűtéses, felújítandó, tehermentes kisház készpénzért eladó. Tel. délelőtt és este: 20/ * Eladó vagy társasházi lakásra cserélhető 2 szobás, felújított 1071 nm-es parkosított telken lévő máriabesnyői családi ház. A ház alatt 20nm-es pince található, 36nm-es dupla garázs van hozzá építve. Tömegközlekedés, bolt a közelben. Irányár: 17,5 millió Ft. Érdeklődni: 70/ * Gödöllő, Kossuth L. utcában 2 és fél szobás, 65 nm-es, erkélyes, felújított lakás azonnali költözéssel eladó (redőny, beépített konyhabútor, kábeltelevízió, telefon, központi fűtés, egyéni vízóra). Irányár: 12,8 M Ft. Ugyanitt 9 részes, variálható fehér színű szekrénysor eladó. Tel.: 70/ * LEGOLCSÓBB LAKÁS: 7,2 mft-ért GÖDÖLLŐN, a Béri Balogh Ádám u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban (tetőtéri kialakítású) 38 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/ * Gödöllőn a Szent István téren 4. emeleti, 2 szobás, 56 nm-es, teljesen felújított (új műanyag ablakok) lakás eladó. Iá.: 11,5 mft. Tel.: 28/ , 70/ * 43 eft-ért rezsivel együtt! Gödöllőn kiadó egy teljesen külön bejáratú kis lakás (kisszoba, fürdőszoba, főzőfülke). Tel.: 20/ * Gödöllő központjában (Ambrus köz) 43 nm-es, felújított lakás eladó. 11,9 mft. Tel.: 70/ * Eladó 1 szobás, Palotakerti, földszinti lakás, áprilisi költözéssel. Iá.: 8,2 mft. Tel.: 20/ * Aszódi lakótelep központjában 1. emeleti, 52 nm-es, középfekvésű, külön bejáratú kétszobás, redőnyös (spejz+pince) lakás eladó. Ár: 8,2 mft. Tel.: 20/ * Lakás eladó! Gödöllőn 6 lakásos társasházban 38 nm-es lakás eladó. Földszint, egyszoba (fekvőgalériázott), nagy konyha, udvar, kocsi beálló. HÉV, MÁV, 5 perc. Iár: 9,3 mft. Tel.: 20/ * Irtványos legszebb részén telek eladó. Tel.: 20/ * Máriabesnyő városrészben nagyon jó fekvésű, sorházi családi ház eladó, 3 hálószoba, nagy nappali, 2 fürdőszoba, 30 nm-es pince és parkosított kert. Tel.: 20/ * Palotakerti, jól karbantartott, azonnal beköltözhető, kétszobás, erkélyes, 2. emeleti, 57 nm-es lakás 190 eft/nm áron eladó. Tel.: 20/ * Gödöllőn a Szent János utcában 4. emeleti, 54 nm-es, erkélyes, konvektoros lakás tárolóval eladó. Iár: 10,8 mft. Érd.: 30/ * Gödöllő Kazinczy krt-on 2. emeleti, 2 szobás, konvektoros, erkélyes, 60 nm-es lakás saját tárolóval + közös pincével eladó. Ár: 11,7 mft. Tel.: 30/ * Eladó a János utcában 4. emeleti, 59 nm-es, egyedi fűtésű, nagy konyhás lakás. Iár: 12,5 mft. Érd.: 30/ * Gödöllő központjában 2003-ban teljesen felújított, 5 szobás, 2 fürdőszobás családi ház 703 nm telken, 40 nm garázzsal sürgősen eladó. Érd.: 30/ * Gödöllőn 400 nm-es vállakozásra alkalmas épület 2000 nm telekkel ELADÓ vagy BÉRBEADÓ. Tel.: 28/ , 20/ * Gödöllő központjában 96 nm-es földszinti, 3 szoba összkomfortos, egyedi fűtésű lakás, vállalkozásra is alkalmas! ELADÓ! Érd.: , 20/ * Eladó Gödöllőn egy 2 szobás, igényesen felújított, 4. emeleti lakás a Szent István téren (beépített konyha és előszobabútor, műanyag nyílászárók, új párkányok kívül-belül). Iár: 12,8 mft. Tel.: , 20/ * Eladó Gödöllőn 2 liftes házban, 2. emeleten, felújított 1+félszobás, 44 nm-es lakás. Parketta, vízóra, redőnyök, kábeltévé. Iár: 10,3 mft. Tel.: (16-20 óra között( * Gödöllőn, a kertvárosban 60 nm-es, 2 szobás, étkezős, gázfűtéses családi ház (téglából) garázzsal, ipari árammal, gyümölcsfás kis telken eladó. Ár: 15,2 mft, csak készpénzben. Tel.: 30/ * Veresegyház legszebb részén a termál faluban, 4 lakásos társasházban, 63 nm-es, nagyon szép, igényes lakás erkéllyel, saját garázzsal, kerttel, gyönyörű környezetben eladó. Iár: 17,5 mft. Érd.: 30/ * Lakás Gödöllőn a Szőlő utcában, egyszobás, nagy erkélyes, egyedi víz-, villany-, gázórás eladó. Ár: 9,5 mft. Érd.: 20/ * Gödöllőn, Szabadka utcában 53 nm-es, egyedi fűtésű, 2. emeleti lakás sürgősen eladó 10,5 mft-ért. Érd.: 20/ * 1170 nm-es összközműves - házas - építési telek Gödöllő kertvárosban eladó. Fuvarozók figyelem! Terület feltöltés március közepétől. Tel.: 20/ * Domonyvölgyben belterületi, déli fekvésű, panorámás 2300 nm-es megosztható építési telek bontandó házzal eladó. Tel.: * Környezetére igényes érdeklődőnek ELADÓ Gödöllő központjában, magasföldszinti, erkélyes, kétszobás, távfűtéses, alfától omegáig felújított lakás, beépített előszoba-konyha, biztonsági ajtó. Tel.: 30/ * Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen 2. emeleti, 57 nm-es, 2 szobás, parkettás, telefonos, kábeltévés, vízórás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. Iár: 11,5 mft. Érd.: 30/ * Gödöllőn, János utcában 2 szobás, konvektoros lakás eladó. Iár: 13 mft. Tel.: 20/ * Áron alul eladó 2 liftes házban, 2 és fél szobás panorámás lakás. Megegyezés szerint bútorozottan vagy anélkül. 76 nm-es, kőburkolat, parketta, vízóra, 2 nagyméretű loggia, redőnyök, külön tároló, kábel és műhold TV stb. Iá.: 12,5 mft. Tel.: (16 és 20 óra között). * Eladó magánszemélytől a Fenyvesben 2003-ban épült szélső sorházi lakás, 150 nm lakóterület, szuterénszint és 2 állásos teremgarázs 28,5 mft-ért. Tel.: 30/ * Kiváló befektetés! Áron alul eladó Gödöllőn 2 ha szántó és a Rögesben 1000 nm tartalék építési terület. Tel.: , 20/ * Eladó illetve cserélhető Szadán és Balaton északi partján telek, Gödöllőn 1-1,5 szobás lakást értékegyeztetéssel beszámítok. Tel.: 20/ * Gödöllő központjában 1,5 szobás, 4. emeleti, egyedi fűtésű lakás tárolóval eladó vagy cserélhető. Iár: 10,5 mft. Érd.: 30/ * Gödöllőn, Szabadság úton kertvárosi részen eladó egy 120 nm-es, 3+1 félszobás, parkettás, pincézett családi ház 1260 nm megosztható saroktelken. Iár: 31 mft. Érd.: , 20/ * Gödöllőn, a Szőlő utcában 69 nm-es, felújított, magasföldszinti félszobás, ebédlős, konvektoros, egyedi vízórás, nagy erkélyes, kábeltévés lakás szeptemberi kiköltözéssel eladó! Tel.: * Gödöllőn a városközpontban, kulturált téglaházban, II. emeleti, jó beosztású, 4 szoba + konyha, dupla összkomfortos, igényesen, frissen felújított, kombicirkó gázfűtésű 85 nm-es, erkélyes lakás eladó. Zárt udvar, kaputelefon, elektromos redőny, alacsony rezsi. Tel.: 30/ * Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 54 nm-es, 2 szobás, magasföldszinti lakás. Egyedi vízórás, kábeltévés, felújított. Két parkhoz közel. 12,5 mft. Tel.: 30/ * János utcában, tégla épületben, 1. emeleti 52 nm-es, felújított lakás eladó. Ár: 13 mft. Tel.: * Gödöllőn összközműves családi ház, 3 szoba + nappali, garázs eladó. Másfél vagy kétszobás lakást beszámítok. Ár: 28 mft. Tel.: 20/ * 1500 nm almás Erdőkertesen eladó. Tel.: , 30/ * Palotakerten 4 emeletes házban, 1. emeleti 63 nm-es, 2 szobás (redőnyök, parkettás szobák, járólap) felújított öröklakás új beépítet konyhabútorokkal, tűzhellyel Ft-ért eladó. HÉV, vonat, busz, óvoda, egyetem 5 percre. Tel.: 70/

13 2006. március 9. Gödöllői Szolgálat 13 * Gödöllő Palotakerten 9. emeleti, parkra néző, felújított, 61 nm-es lakás 12 mft-ért eladó. Tel.: 20/ * Gödöllőn eladó-kiadó a Kastélypark mellett sorházban, szélső déli fekvésű, 120 nm-es, jó adottságú, értékes kertesház. 450 nm-es telek, garázs, szuterén, 2 lakószint, 3 szoba, 2 fürdőszoba, konyha, nagy étkező, nagy nappali, fedett erkély, fedett terasz, kocsibeálló, 3 parkoló. Tel.: 30/ * Aszódon panorámás 1224 nm-es építési telek eladó. Ár: Ft. Kvadrát Ingatlan 70/ (TO39) * Gödöllőn 132 nm-es étterem teljes felszereléssel eladó. Ár: Ft. Kvadrát Ingatlan 70/ (K001) * Gödöllő csendes részén, 4 lakásos társasházban eladó egy tetőtéri 66 nm-es lakás. Ár: Ft. Kvadrát Ingatlan 70/ (GL010) * Gödöllőn az Alma utcában 1180 nm-es építési telek eladó. Ár: Ft. Kvadrát Ingatlan 70/ (T029) * Gödöllő központjában 56 nm-es fodrászüzlet berendezéssel együtt eladó. Ár: Ft + áfa. Kvadrát Ingatlan 70/ (K004) * Aszódon 80 nm-es zöldség-gyümölcs, élelmiszer bolt teljes felszereléssel eladó. Ár: Ft + áfa. Kvadrát Ingatlan 70/ (K002) * Gödöllőn a Kazinczy körúton 3 szobás, földszinti lakás eladó. Ár: Ft. Kvadrát Ingatlan 70/ (GL009) * Gödöllőn a Kazinczy körúton 2 szobás, 3. emeleti lakás eladó. Ár: Ft. Kvadrát Ingatlan 70/ (GL003) ALBÉRLET * Kossuth Lajos utcai lakásba, dolgozó lány albérlőtársat keres. Érdeklődni 17 óra után 30/ * Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/ * Gödöllőn újépítésű, kétlakásos társasházban kiadó 130 nm-es lakás + kétállású garázs igényeseknek. Tel.: 20/ * Palotakerten kétszobás, felújított lakás hosszú távra kiadó. 50 eft + rezsi/hó + kaució. Érd.: 30/ * Gödöllőn kiadó egy 80 nm-es bútorozott családi ház. Bérleti díj: Ft + rezsi/hó. Kvadrát Ingatlan 70/ (B005) * Aszód központjában 2,5 szobás bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj: Ft + rezsi/hó. Kvadrát Ingatlan 70/ (B003) * Albérlet kiadó, Palotakert 4. emeleti 1,5 szobás gyönyörűen felújított lakás Ft/ hó + rezsi. Tel: 30/ * Gödöllőn, a Blahán családi ház padlásterében 80 nm-es, teljesen berendezett, kandallós, panorámás, teraszos lakrész hosszú távrakiadó. 2 zárt gépkocsibeálló. Tel.: 20/ * Gödöllő Kazinczy körúton 70 nm-es, 3 szobás (nappali, 2 háló, konyha-étkező, fürdőszoba, wc, 2 erkély, külön bérelhető: zárt garázs) lakás kiadó. Bútorozatlan, januártól beköltözhető. Kábeltévé, internet bekötve. Egyedi gázfűtés, egyedi vízóra. Bolt 20 m-re, óvoda a közelben. Érd.: 30/ * Igényesen felújított 100 nm ház (2 szoba+nappali, összkomfortos+garázs) kertesház kiadó hosszú távra, bútor nélkül. Tel.: 28/ , 30/ * Gödöllő központjában kétszobás lakás azonnal beköltözhetően kiadó. Tel.: 30/ * Egyetem téren 2 szobás albérlet kiadó azonnali költözéssel. Tel.: 20/ * Palotakerti egyszobás lakás kiadó, elsősorban házaspárnak. 50 eft+rezsi+1 hó kaució. Tel.: 20/ * Bérbeadó a Fenyvesben 1,5 szoba, konyha, fürdőszobás lakás központi fűtéssel, kocsibeállási lehetőséggel, alacsony rezsivel. Érd.: 30/ * Gödöllőn, Paál L. közben 1,5 szobás, konvektoros, bútorozott lakás jó közlekedéssel, csendes helyen kiadó. Bérleti díj: 60 eft/hó, 2 havi kaució szükséges. Érd.: 20/ , 70/ * Gödöllőn a Kossuth L. utcában magasföldszinti, x fél szobás lakás hosszú távra kiadó, ,-Ft + rezsi / hó. Tel.: 20/ * Környezetére igényes érdeklődőnek KIADÓ Gödöllő központjában, magasföldszinti, erkélyes, kétszobás, távfűtéses, alfától omegáig felújított lakás, beépített előszoba-konyha, biztonsági ajtó. Tel.: 30/ * Kiadó egyszoba összkomfortos, földszinti, távfűtéses lakás a Palotakerten, vasútállomáshoz, egyetemhez közel. Tel.: 30/ * Klapkán albérletbe kiadó szoba + konyha + wc, melegvíz nincs. Tel.: 30/ * 40 nm-es lakás kiadó Gödöllőn a Palotakerti lakótelepen, vasútállomástól 2 percre. Kábeltévé és internet csatlakozási lehetőséggel. Tel.: 20/ * Gödöllőn, a Thököly úton családi ház szép kerttel hosszú távra kiadó. Tel.: 20/ * Gödöllőn János utcai, 1 és félszobás, konvektoros fűtésű, kábeltévés + internetes lakás albérletbe kiadó. Érd.: 20/ * 1,5 szobás bútorozott lakás + garázs hosszú távra kiadó Galgamácsán. 1 havi kaució szükséges. Tel.: 20/ * Palotakerten 44 nm-es 1,5 szobás, 2. emeleti, csöndes, parkra néző lakás bútorozva kiadó. Tel.: 70/ * Barátságos kétszobás, konvektoros, parkettás belvárosi lakás nemdohányzó részére kiadó. Tel.: 30/ * Gödöllőn a városközpontban, kulturált téglaházban, II. emeleti, jó beosztású, 4 szoba + konyha, dupla összkomfortos, igényesen, frissen felújított, kombicirkó gázfűtésű 85 nm-es, erkélyes lakás hosszú távra kiadó. Zárt udvar, kaputelefon, elektromos redőny, alacsony rezsi. Tel.: 30/ * 21 éves, megbízható lány bútorozott albérletet, kiadó szobát keres Gödöllőn azonnali beköltözéssel. Tel.: 30/ * Kiadó felújított, bútorozatlan földszinti lakás. Érd.: 70/ * Gödöllő központjában a Kazinczy körúton 2 szoba összkomfortos, bútorozott, egyedi vízórás, gázkonvektoros, gépekkel felszerelt, erkélyes, 3. emeleti lakás kiadó. Albérleti díj + rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 20/ * Egyszoba konyha, fürdőszobás lakás kertes házban, külön bejárattal kiadó. Ár személyes megbeszélés alapján. Tel.: 20/ KIADÓ * Garázs gépkocsi beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utca 28-ban. Érdeklődni lehet a 20/ számon. * Sport üzlet bérleti joga árukészlettel együtt átadó. Tel.: 30/ * Irodahelyiségek, raktárak szabadterületek kiadók Gödöllőn autópálya közvetlen lejáratánál. Tel.: , 30/ * Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20) * Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint + 50 nm tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó parkolási lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra kiadó. Ugyanitt 50 nm-es helyiség bérbeadó. Tel.: 30/ * 33 nm-es irodahelyiség márc. 1-től kiadó a Gödöllő, Dózsa Gy. út 18. sz. alatti épület 1. emeletén. Érd.: 20/ * Gödöllő központjában a Petőfi téren 57 nm-es helyiség kiadó. Alkalmas üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek, stb. 150 eft/hó + rezsi. Tel.: 20/ * Gödöllő központjában a Petőfi térnél új, 54 nm-es lakás kiadó hosszú távra, zárt udvari parkolóval. Tel.: 30/ * Gödöllő központi részén 100 nm lakrész lakásnak, irodának kiadó. Tel.: 30/ * Gödöllőn, Kossuth L. utcában garázs kiadó. Tel.: 30/ * Cipőbolt bérleti joga árukészlettel együtt átadó. Tel.: 20/ * Gödöllő belvárosában 100m2-es új építésű, üzleti célra is alkalmas, jó parkolási lehetőséggel rendelkező igényes lakás hosszútávra kiadó. Érd.: 20/ * Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint + 50 nm tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó parkolási lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra kiadó. Ugyanitt 50 nm-es helyiség bérbeadó. Tel.: 30/ * Remsey krt-on 50 nm-es, zárt garázs kiadó. Tel.: , 18 óra után * Garázs hosszú távra kiadó vagy eladó. Helyileg a Petőfi iskolánál, a Zombor utcában található. Érd.: 20/ * Kiadó üzlethelyiség boltnak vagy irodának a Remsey J. krt-on, 80 nm, 2 helyiség, biztonságos raktár, teakonyha. Tel.: * Kiadó tágas, igényes, új üzlethelyiség végig üvegportállal, 84 nm, Remsey krt-on a posta mögött. Tel.: * Üzlethelyiség Gödöllőn 200 nm forgalmas helyen eladó (4 üzlet kialakítható). Iár: 180 eft/nm. Érd.: 20/ SZOLGÁLTATÁS * GYORSHITEL: jelzálog, ingatlanfinanszírozás, szabadfelhasználású hitelek, végrehajtáskezelés, BAR-osoknak is jövedelemigazolás nélkül. Érd.: 06-30/ * ELKÖLTÖZTÜNK!!! SZIGETELŐANYAGOK, DRYVIT rendszer, GIP- SZKARTON % kedvezmény. NAP 19 Kft. Kerepes, Szabadság u Tel.: (28) , (30) * Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/ * Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/ * Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Gondoljon már most a tavaszi munkák megszervezésére is! Hívjon bizalommal! Tel:20/ * Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása, elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/ H-P: 8-17, Szo.: Kistarcsa, Szabadság út 8. * REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/ , mobil: 20/ * VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/ , 20/ * UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/ * VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/ , 20/ vagy 20/ * KERTÉSZ szakember vállal fametszést, koronaalakítást, faültetést, lemosópermetezést, szőlőmetszést, dísznövénytelepítést, kertépítést, éves kertgondozást. Tel.: 70/ * Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/ , 28/ * Gyógylábápolás vastag gombás, benőtt köröm, tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés szakszerű kezelése, ápolása. Lábmasszázs és fényterápiás kezelés. 25 év szakmai háttér, európai színvonal. Szalonom: Gödöllő, Szabadság u. 13. Tel.: 20/ Óvakodjon a feketén dolgozó házalóktól. Bárándi József. VILLANYSZERELÉS Tel.: 06-30/ , Szentmártoni László

14 14 Gödöllői Szolgálat március 9. * Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Jöjjön, próbálja ki gyógyító masszírozásomat! Gödöllőn és környékén, üzemben, gyárban frissítő negyedórás gyúrást vállalok! Hívjon! Tel.: , 30/ * PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka! Tel.: 70/ * Belföldi és nemzetközi fuvarozás, futárszolgálat, költöztetés, hétvégén is. 0-2,5 t-ig. Tel.: 20/ * TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/ , 30/ * Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 30/ , 28/ * KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József Tel: ; (30) * Megbízható hölgy Gödöllőn és környékén házak, lakások, irodák takarítását és vasalást vállal heti rendszerességgel vagy alkalmanként. Tel.: 30/ * Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása, bővítés is. Időpontegyeztetés. Tel: (20) ; (20) ; * Kárpitozás! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: , 70/ * ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/ * Ha kiváncsi jövőjére, jósoltasson Beával. Tel.: 70/ * Szolgáltatásaink: metszés, télvégi permetezés gyümölcsfákra és örökzöldekre, gyepszellőztetés és mohaírtás. Automata öntözőrendszerek tavaszi megnyitása. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság u. 28/b. Tel.: , 20/ * Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű felújítása (kőműves munkák, burkolás, festés-mázolás, homlokzatfestés, dryvit homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, térkőburkolás, terméskőlerakás). Korrekt ár, rövid határidő. Tel.: 20/ ADÁS~VÉTEL * Eladó Zanussi 3 lapos, 4 éves gáztűzhely, ár: 15 eft. Zanussi 4 éves páraelszívó, ár: 5 eft. Kihúzható, 2 személyes, 2 éves kanapé, ár: 25 eft. Kandalló (8 kw-os), ár: 50 eft. Érd.: 20/ * Jó állapotban lévő mosógép olcsón eladó. Tel.: (20) * Ariston mosó-szárítógép eladó. Új, "A" energiás + "A" vízfogyasztású, 35 %, az új ár alatt eladó. Tel.: 70/ * Akác hulladék, fűrészpor eladó. Érd.: 30/ * Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db Hajdu centrifuga 8e és 9 eft-ért. Érd.: , este * Eladó egy új, 40 kw-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: 30/ * Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1 db palackkal. Tel.: 28/ * Eladók: jó állapotban lévő, ágyneműtartós ülő-fekvő rekamié (5 ezer Ft), mechanikus futópad (10 ezer Ft), új, bőr diplomatatáskák (8 és 10 ezer Ft), új rokkantjáróka (3 ezer Ft), 8 x 30-as katonai látcső tokkal (12 ezer Ft), kétgurnis fém függönykarnis (1 ezer Ft), 5 db 8 x 9,5 cm-es Elzett ajtózár (1500 Ft), 1 db 7 x 16 cm-es Elzett ajtózár (500 Ft), 2 db, 2,5 x 40 x 40 cm-es, új, tölgy hokedlitető (1 ezer Ft), bőr védősisak (1 ezer Ft). Tel.: 20/ * Bontott cserép és tetősíkba építhető ablakok eladók. Tel.: 20/ * Biomag csíráztatásra! Vöröshagyma, búza, vörös káposzta, lucerna, mustár, zsázsa, napraforgó. Színes tasakos zöldség és virágmagvak, dughagyma megérkezett! Holland virághagymák egyre bővülő választéka! Talajfertőtlenítők, lemosók szaktanácsadással! Szombaton és vasárnap délelőtt is nyitva. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság u. 28/b. Tel.: * Biomag lucernacsíráztatásra! Kiválóan fogyasztható vajas kenyérrel, salátában, levesekhez. A csíra finom, zsenge növény ízű. Nagyon sok vitamint tartalmaz: A, B1, B2, C, D, E, H, K, kén), ásványi anyagokat (kálcium, foszfor, vas, magnézium, kálium, cink, nátrium, mangán, bór). Rostanyaga serkenti az emésztést. Növényi hormontartalma a női megbetegedések ellen hat. A benne lévő szaponon zsírbontó hatású. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság u. 28/b. Tel.: JÁRMŰ, ALKATRÉSZ * KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL, KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók, személyautók, munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és túlméretes fékpofa szabályozás, Galfer motorfékbetékek forgalmazása. Szerelés igény szerint. www. fekdoktor.hu. GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: , 20/ * 12 éves, 5 ajtós, bordó Lada Samara eladó kitűnő állapotban. Műszaki vizsga febr-ig érvényes. Ár: 360 eft. Tel.: 20/ * Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: 30/ * Lada Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft), Trabant gk.emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: 20/ * Skoda Favorit 136.L 1, es, fehér, Ft-ért eladó. Műszaki érvényes ig. Tel.: 30/ * Eladó egy 1994-es évjáratú Opel Omega, 1998 köbcm, benzines, központi zár, ABS, riasztóval. Tel.: 70/ * Zastava GTL 1100, 1998-as évjáratú eladó. Iár: 80 eft. Tel.: 20/ OKTATÁS * Felnőtt és gyermek ÚSZÁSOKTATÁS Valkón, az általános iskola tanuszodájában. Jelentkezni a 20/ es számon, Hamar Judit úszásoktatónál. * ABC eladó, kereskedő, boltvezető, vendéglátó üzletvezető (vállalkozó), pénztárgépkezelő, OKJ-s intenzív képzések Veresegyházon. Tel.: 30/ , 30/ * "Quality English". Garantált angoltudás. Kiscsoportos nyelvtanfolyamok felnőtteknek kora délelőtti órákban, gyermekeknek délutánonként. Tel.: 20/ * "Women today". Nyelvtanfolyam jellegű angol nyelvű beszélgetőkör péntek délelőttönként. Tel.: 20/ * Diplomás angol nyelvtanár óraadást, korrepetálást és fordítást vállal. Tel.: 20/ * Angol tanítást, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállal házhoz járással türelmes, megbízható, diplomás tanár Gödöllőn és környékén minden korosztálynak. Hívjon bizalommal! Tel.: 20/ * Egyetemista fiú matematika, fizika korrepetálást vállal középiskolások részére. Tel.: 20/ * TOP-TAN:Középiskolásoknak: Angol és német nyelvvizsgára és érettségire felkészítő tanfolyamok, maximum 5 fős csoportokban. Bekapcsolódási lehetőség már működö csoportokba. Gödöllő, Szőlő u.16. Mobil: , tel: * Vállalom alsótagozatos illetve 5-6.osztályos gyermekematematika korrepetálását! Tel.: 30/ * Pszichotronika - léleksebészet oktatás indul márc. 26-án Veresegyházon, ifj. Csontos Vilmos tanítása alapján. Előadó: Tóth Tibor. Tel.: 20/ , 20/ TÁRSKERESÉS * Két egyszerű, becsületes, szorgalmas, fiatal férfi, akik büszkén felvállalják származásukat, segítségemmel szeretnének komoly szándékkal megismerkedni őket elfogadó és szeretni tudó, év közötti lányokkal. Tel.: 20/ * Társkeresők figyelmébe! Intelligens, jó megjelenésű hölgyek szeretnének megismerkedni as, komoly kapcsolatra vágyó urakkal. Tel.: 20/ * Kedves Hölgyek, Urak, Lányok, Fiúk! Ha magányosan érzik magukat, ha elfoglaltságuk miatt nincs idejük ismerkedni, de szeretnének boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatban élni, akkor segítek-e gondok megoldásában. Kérésére felkeresem. Tel.: 70/ EGYÉB * Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 700 Ft/kg, vegyes, hárs, selyemfű méz 600 Ft/kg áron. 3, 7, 15 kg-os kiszerelésben eladó. Tel.: 28/ * Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) * Kiváló minőségű, télálló idared alma kapható, 80 Ft/kg, takarmányalma 30 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1., tel.: , 20/ * 3 éves, nagyon barátságos, játékos, fajtatiszta magyar vizsla szerető gazdit keres. (Mozgásigénye miatt előny a kertesház.) Tel.: Eladó Gödöllõn, Máriabesnyõn, nagyon jó fekvésû, sorházi családi ház. 3 hálószoba, nagy nappali, 2 fürdõszoba, 30 nm-es pince és parkosított kert. Tel.: 20/

15 2006. március 9. Gödöllői Szolgálat 15 Teremfoci A gödöllői Tóth Gyula nemzetközi szinten védett a válogatottban Telt ház előtt a görögverő futsal válogatott Az elmúlt héten, március első napján városunk volt a házigazdája a magyar teremlabdarúgó (futsal) válogatott barátságos mérkőzésének. Az egyetemi sportcsarnokban megrendezett meccsen, köszönhetően a Gödöllői Bikák válogatott kerettagjainak, 6-0-s vereséget mért a görög teremválogatottra. A Kozma Mihály szövetségi kapitány által irányított, jelenleg a futsal világranglista tizenkettedik helyén álló kispályás válogatott nyolc gödöllõi játékossal (Tóth Gyula, Madarász János, Tóth Szabolcs, Baranyai Pál, Lódi Tamás, Takó Csaba, Gyurcsányi Zsolt, Berkes László) a keretében látta vendégül Görögországot. Telt ház, 1200 nézõ elõtt vívhatott remek barátságos mérkõzést a két csapat Gödöllõn. Tóth Gyula nemzetközi szinten védett, így a görögök nem tudtak túljárni az eszén, Madarász Jani és Gyurcsányi Zsolt pedig góljaival (kétkét találat) tette magabiztossá válogatottunk gyõzelmét. A mérkõzés szünetében Gödöllõ polgármestere, dr. Gémesi György díjat adott át Pecze Dánielnek, a gödöllõi klub elnökének a magyar kupában elért sikerért. A kapitány Kozma Mihály elmondta: Köszönöm a srácok nevében a gödöllõi szervezõknek és a szurkolóknak a teltházas estét. A mérkõzésrõl csak annyit, elégedett vagyok a látottakkal. Talán most alkalmaztuk a legjobban a letámadásos taktikánkat, amióta én vagyok a szövetségi kapitány. Volt némi kihagyás, de a kapusunk ma este a helyén volt, és javított, ha kellett. Persze van még javulni valónk, de arra szolgálnak ezek a kettõs meccsek, hogy a hibákat kijavítsuk, és elõre lépjünk. Másnap Dabason, a páros mérkõzés visszavágóján Baranyai Paliék ismét parádéztak, és az elõzõ Fotó: Biszkup Miklós Futsal-válogatott felkészülési mérkõzések márc. 1. szerda, Gödöllõ, 1200 nézõ Magyarország Görögország 6-0 (1-0) Gólszerzõ: Madarász János (2), Gyurcsányi Zsolt (2), Takó Csaba, Brinszky Adrián márc. 2. csütörtök, Dabas, 1200 nézõ Magyarország Görögország 9-2 (5-1) Gólszerzõ: Berkes László (2), Szimcsák Tamás (2), Baranyai Pál (2), Lódi Tamás, Madarász János, Szabó Zoltán napon remeklõ gödöllõiek most is kitettek magukért. Az 5 1-es félidõt követõen a mieink 9 2-re nyerték a találkozót. Ez a világ minden táján méltán népszerû sportág minden bizonnyal kis hazánkban is teret nyer majd, mert az eredmények azt igazolják (Eb részvétel, világranglista 12. hely a szerk.), hogy van létjogosultsága a teremfocinak, a futsalnak Magyarországon. Totya Női röplabda A bíztató alapszakasz után, már nem szabad hibázni Éremközelben a gödöllői röplabdás lányok Városunk női röplabda csapata, az extraligában szereplő Gödöllői RC ismét éremközelbe kerülhet. A magyar női röplabdázás elitjébe 2000-ben feljutott gödöllői egyesület legnagyobb sikerét eddig egy bajnoki negyedik hely fémjelzi, amit akár a 2005/2006-os bajnoki szezonban felül is múlhatnak. Hollósy László tanítványai a 8 csapatos bajnokság alapszakaszát a negyedik helyen zárták, így a rájátszásban, a négy közé jutásért azzal a Jászberénnyel kell megküzdeniük, akiket az alapszakasz küzdelmei során (3 fordulót rendeztek az alapszakaszban a szerk.) mindannyiszor legyõztek. A klubról faggattuk Buda Lászlót, az egyesület elnökét. Számítottak ilyen sikerekre 2000-ben, amikor feljutott a csapat? Elõljáróban annyit, hogy most kerültem az elnöki székbe, ezért az elõzõ idõszakról csak olyan formában tudok nyilatkozni, hogy az egyesület támogatására létrejött alapítványt én vezettem. Most azt kellene mondanom, hogy igen, ezt vártuk a lányoktól, de maradjunk inkább annyiban: reménykedtünk a jó szereplésben. Hat évvel ezelõtt felállított a klub egy tervet, amit próbálunk betartani. Mi kellene ahhoz, hogy a részsikerek egyszer esetleg egy egésszé álljanak össze? Pénz. A lányok azért röplabdáznak, mert szeretik ezt a sportágat, de ahol jobban megfizetik õket, oda mennek, és ez valahol érthetõ is, mert élsportolókról beszélünk. Mi egyenlõre nem tudjuk felvenni a küzdelmet a nagyobb egyesületekkel, például a Vasassal, vagy a BSE-vel szemben, mert ezek a klubok kétszer-háromszor annyi pénzbõl gazdálkodnak, mint a GRC. A névadó Architekton kiszállásával egy kicsit megingott az anyagi helyzetünk, de azon dolgozunk, hogy ez a jövõben ne történhessen meg, mert amondó vagyok, hogy megfelelõ gazdálkodással utol lehet érni a már említett csapatokat, de ehhez azért kell egy megnyugtató anyagi háttér. Jelenleg a város a legnagyobb támogatónk, és köszönet az önkormányzatnak a kiemelt támogatásért. Beszéljünk az idei bajnokságról. Milyen célokkal vágtak neki a 2005/2006-os szezonnak? Az idei célkitûzés az ötödik hely megszerzése volt. Tavaly majdnem kiestünk, ezért öt új játékos érkezett hozzánk. Többnyire junior korú lányokat igazoltunk, és kétéves szerzõdést kötöttünk mindenkivel, hogy jövõre még magasabb szintet érhessünk el. A jelenlegi 13-as keretbõl a nyáron érkezett Mester Orsolya, aki nálunk lett felnõtt válogatott kerettag. Szintén a szezon elõtt jött hozzánk Kötél Zsanett, Kránitz Lívia, Széles Petra és Kötél Dóra. Az elsõ kettõ lány junior B, míg a másik kettõ A válogatott lett, az idei jó szereplésünknek köszönhetõen. Számítottunk arra, hogy a juniorok az idén jól fognak szerepelni, és sok váratlan sikert ért el a többi korosztályunk is. Az ifik például az országos ifjúsági kupa hatos döntõjében elért ötödik hellyel leptek meg, és a diákolimpián elért országos ötödik hely is dícséretre méltó, amit a Hajós iskolában röplabdázó lányok szereztek. Az alapszakasz eredményei tudatában egy verhetõ ellenfelet kaptak. Az idén sokkal jobban szerepelünk, mint a Jászberényiek. Háromszor megvertük õket a bajnokságban, és kétszer a kupában is. Tizenkettõ ponttal többet szereztünk az alapszakaszban náluk, de ez a rájátszásban mit sem ér. Lehet, hogy kifog két jó napot az ellenfelkünk, és akkor lõttek a papírformának. De én bízom a csapatban és biztos vagyok abban, hogy bejutunk a négy közé. Tuti A Nõi röplabda Extraliga rájátszásában, a négy közé jutásért vívandó párharc elsõ mérkõzése március 21-én kedden, kor lesz a SZIE sportcsarnokában. Program: Március 10. (péntek) 9.00.: nõi párbajtõr (Szent István Egyetem Sportcsarnok) férfi tõr (Szent István Egyetem Aula) : férfi párbajtõr (SZIE Sportcsarnok) nõi tõr (SZIE Aula) : nõi párbajtõ/férfi tõr férfi párbajtõr /nõi tõr Aranyasszók : : nõi párbajtõ/férfi tõr : férfi párbajtõr /nõi tõr Március 11. (szombat) 9.00.: nõi párbajtõr csapat (SZIE Sportcsarnok) férfi tõr csapat (SZIE Aula) : férfi kard egyéni (Premontrei Gimnázium) : nõi kard egyéni (Premontrei Gimnázium) : férfi párbajtõr csapat (SZIE Sportcsarnok) nõi tõr csapat (Szent István Egyetem aulája) : megemlékezés Benkõ Tibor Los Angeles-i olimpikonról a sportcsarnok 8-as termében. Döntõk egyéni 4-es, csapat (SZIE Sportcsarnok) : férfi párbajtõr/nõi tõr csapat : nõi kard : férfi kard Aranyasszók : : nõi/férfi kard Március 12. (vasárnap) : férfi kard csapat (SZIE Aula) : nõi kard csapat

16 16 Gödöllői Szolgálat március 9. Dsida Jenő: Tavasz kezdetén 5 KEVERT EURÓPA! JÓMAGAM HÓNAP RÖVIDEN JOULE IPSZILON UNATKOZÓ KÉRDÕSZÓ SPANYOL AUTÓJEL MÉT ER HOMO SAPIENSEK O FOSZFOR ÉSZAK 3 NÉMÁN BÚS! NIT ROGÉN HÚZTAM LÍZINGELED 1 2 KUTYÁÉ ÖTÓRAI ITAL FORDÍTVA 4 TÖRTÉNÉS RÉGISÉGBOLT (Gödöllõ, Városmajor u. 10.) EGYEDÜL ÉLÕ SZERZETES ELÕD BECÉZETT BÁRÁNY FUNKCIÓS CSOPORT MÛVÉSZET ANGOLUL Régiségek vétele és eladása! Nyitva: H-P.: óráig, Sz.: óráig Tel.: 06/ KIEJTETT BETÛ UGYANAZ LÓDENBEN VAN! RUHÁZATLAN PORTRÉ NÉVELÕ BUDDHIZ- MUS ÁGA ÖLT ÖGET Õ FORDÍTVA ÉS EGYFAJTA DOBODAT FÖLDET FORGAT HELYRAG ANGOL LÉTIGE KETTÕS- BETÛ PARKOLÓ POTTYANSZ RUHÁN VAN AMERIKAI AUTÓ ÍRÁS BETÛI! LAPJELZÕJE CINK KALCIUM- KARBONÁT ANGOL TAGADÁS MUTATÓSZÓ SPORT CLUB RUHA- ANYAGOT NYERESÉGET KÖZPONTI SPORT ISKOLA ECVADOR, HELYRAG MÁLTA GJ. TOJÁS ANGOLUL OLAJOS MAG ZAMAT SZOVJET REPÜLÕ TÍPUS MÉLYEDÉS AZONOS BETÛK RÁDIUSZ TISZTI RANG EME ZAMBIA, JAPÁN GJ. GOMBÁK NÉMETÜL VÉGVÁRI KA- PITÁNY VOLT GRAFIKA GERMÁNIUM FOSZFOR KÉRDÕSZÓ BECÉZETT EMÕKE MEGELÉGELT KILOMÉTER TANULÓ VEZETÕ Õ NÉMET ÜL (NÕNEM) HOLLAND LÉ- SUGÁR TANKÖNYV GITÁRSASÁG ÉGTÁJ NEWTON TÁPLÁLKOZÓ AMPER ÉSZAK KEZÉVEL JELEZ O BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: MÁRCIUS 16. Az 7. szám rejtvényének helyes megfejtése: Három éjjel, három nappal / Nem elég a lábamnak / Bárcsak ez az éjszaka / Szent György napig tartana ABAGOLY KÖNYVESBOLT 1000 FT ÉRTÉKÛ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYÁT NYERTE: Léber Istvánné, Kazinczy krt. 23., Wágner Károlyné, Paál László köz 1. ATRAFO CLUB BELÉPÕJÉT NYERTE: Surányi Zoltán, Ibolya u. 61., Magura György, Hõs u. 8. A BESNYÕI GAZDABOLT 1000 FT-OS VÁSÁR- LÁSI UTALVÁNYÁT NYERTÉK: Kémeri Zoltán, Hegy u. 5., Túri Bálint, Lovarda u. 28.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület április 30-ai ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓI:

A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓI: A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke Dr. Solti László, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora Dr. Gémesi György, Gödöllô Város Polgármestere

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Rádió TV Internet Összesen

Rádió TV Internet Összesen Referencia: 2011. A Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítésére irányuló II. ütem KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0002 azonosító számú projekt disszeminációja 2011. Nyomtatott sajtó Rádió TV Internet Összesen

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án (pénteken) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA VI. rész INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA Záhony települési honlap javasolt szerkezeti felépítése Nyitólap 3-féle választási lehetőséggel: Helyi lakos vagyok Vendég vagyok Legfrissebb hírek A nyitólapon

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4/2011. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testület 2011. március 30-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

Törvényességi észrevételem nincs: jegyző

Törvényességi észrevételem nincs: jegyző 7870-8/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy:Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása és rendelet alkotása

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről.

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Farkas Zsuzsa, Kovács Antal, Kóbor Tamás, Mayer Endre Gyuláné,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben