SZEPTEMBER ÁRPÁD LAPOK október. II. évfolyam, 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEPTEMBER ÁRPÁD LAPOK. 2006. október. II. évfolyam, 1. szám"

Átírás

1 II. évfolyam, 1. szám Új év, új iskolavezetés, újság már a második évfolyam. Év végi értékelô kérdôívünket 82- en töltöttétek ki. Legnépszerûbbnek éppen az a rovatunk bizonyult, amely megszûnhet, ha nem kap nyersanyagot: az aranyköpések. Dobogós lett még a tanári interjú és a hónap fotója rovat. Tanárok még vannak bôven, ezeket egyelôre nem kell beküldeni, de jó fotók is jöhetnek. Az új igazgató, Karádi tanárnô azt gondolhatta, hogy elsô a rend és csak második a népszerûségi indexének gyors növelése, mert úgy határozott, hogy az évnyitón két külön ünnepség lesz. Az egyiket ô tartja az udvaron, a másikat Tallár tanár úr a konditeremben. Mindenki aszerint választhatott, hogy ruházata milyen viszonyban állt a házirend vonatkozó passzusaival. Nem szivárgott ki, Tallár tanár úr tartott-e ünnepi beszédet, s ha igen, annak milyen hatása volt, de az október 6-i megemlékezésre már érezhetôen többen újraértékelték kapcsolatukat az iskolai dress codehoz. Az évnyitóhoz képest kb. harmadára csökkent a kirekesztettek száma, s ez még akkor is jó SZEPTEMBER ÁRPÁD LAPOK eredmény, ha látható volt, hogy néhányan sikeresen kicselezték a ruhafelülvizsgálatot az elôadó bejáratánál. Mindannyian kíváncsian várjuk a következô fordulók statisztikáit. A Gólyabálon elôadott kis színdarabok jók voltak, de ezt el kellett hinnünk az elsô három sorban ülôknek, mert annál hátrébb garantáltan semmit nem lehetett hallani belôlük. A közönség ugye kezdetben alapzajong, ezért alig vagy semmit sem hall. Ezért aztán még jobban zajong míg végül semmit nem hall. Sajnos a mikroportok is csak a szereplôk mozgását nehezítették. Megszigorították az iskolából való be- és kilépést, így bizony nincs könnyû dolga annak, akinek a 4. órával véget ér a tanítás. A szigorú portás éberségének kijátszásához javasoljuk, hogy álcázzák magukat pl. építômunkásnak. A német vendégek arca is persze ismeretlen volt. A már ne haragudjék, de mi a fenét keres itt? kérdésre adott Oh, Ich bien von Darmstadt remélhetôleg azt is jelentette, hogy képesek voltak egyszerû udvariasságnak felfogni akciócsoportjaink ôrzô-védô intézkedéseit. Az Árpád Gimnázium iskolaújságja. Megjelenik: kb. havonta. Írták és rajzolták: Dunai Barbara, Fenyô Dorka, Havasi Petra, Kristófy Dániel, Nagy Kriszta, Palaczky Botond, Petz Tamás, Rudnay Lilla, Thernesz Artúr, Zicsi Zsuzsanna. Felelôs tanár: Koncz Levente. Nyomdai elôkészítés: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49., Tel.: , Fax: , Tervezés: Gula Annamária. Nyomdai kivitelezés: Ritter Nyomda. Felelôs vezetô: Ritter Gábor.

2 A 2006/2007. TANÉV HELYI RENDJE I. félév SZEPTEMBER 1. (P) Tanévnyitó 8 órától, 3 osztályfônöki óra 1. héten 12. évfolyam kirándulása 5. (K) Ôszi érettségire jelentkezés határideje (P-V) DT tábor 18. (H) Szülôi értekezlet a évfolyamon 19. (K) A gimnáziumi elôkészítôk kezdete 25. (H) Szülôi értekezlet a 7-9. évfolyamon 30. (P) A tanulmányi versenyekre jelentkezés határideje 30. (P) A zene világnapja OKTÓBER 2. (H) A kezdô osztályokban tanító tanárok megbeszélése (Sze-P) A darmstadti vendégek látogatása 5. (Cs) Állatok világnapja 6. (P) Megemlékezés az aradi vértanúkról, iskolai ünnepély 7. (Szo) Jótékonysági sportnap 13. (P) Gólyabál 14. (Szo) Fôvárosi társasjáték-verseny 14. (Szo) Komáromi erôd látogatás 11. évfolyam 20. (P) Megemlékezés az 1956-os forradalomról (Szo-H) Krakkói kirándulás 12. évfolyam 23. (H) Nemzeti ünnep 26. (Cs) Tanulmányi versenyek kezdete 26. (Cs) A következô tanévre vonatkozó felvételi tájékoztató megjelentetése 27. (P) Utolsó tanítási nap (Szo-V) Ôszi szünet NOVEMBER 6. (H) Elsô tanítási nap 13. (H) Tanári fogadóóra (humán) 16. (Cs) Nyílt nap a német nemzetiségi osztályokban 20. (H) Tanári fogadóóra (reál) 24. (P) Amfiteátrum Kupa három órás tanítási nap pontos idôpont nélkül: Karádi Károly Természettudományi Verseny Kórustábor DECEMBER 1. (P) Szavalóverseny 8. (P) Írásbeli felvételire jelentkezés határideje (6. és 8. évfolyam) (Sze-Cs) Karácsonyi rendezvények (P-K) Téli szünet pontos idôpont nélkül: Mikulás-est Társasköri koncert Árpád-klub karácsony Tanári karácsony JANUÁR 3. (Sze) Elsô tanítási nap 12. (P) Szalagavató bál 19. (P) Az elsô félév vége, jegylezárás a nap végéig II. félév (H-K) Félévi konferenciák a 12. évfolyamon és osztályfônöki kérésre 26. (P) Félévi értesítôk kiosztása 26. (P) 14:00: Írásbeli gimnáziumi felvételi vizsgák (6. évfolyam) 27. (Szo) 10:00: Írásbeli gimnáziumi felvételi vizsgák (8. évfolyam) 29. (H) Félévi értekezlet 29. (H) Szülôi értekezlet a évfolyamon pontos idôpont nélkül: DT-tábor FEBRUÁR 1. (Cs) Írásbeli gimnáziumi pótfelvételi vizsgák (6. évfolyam) 9. (P) Írásbeli vizsgák eredményhirdetése 15. (Cs) Érettségi jelentkezési határidô 16. (P) Gimnáziumi jelentkezési határidô 23. (P) Emléknap a kommunizmus áldozataiért filmvetítés (H-P) Szóbeli gimnáziumi felvételi vizsgák (6. és 8. évfolyam) (Szo-V) Síszünet MÁRCIUS 5. (H) Elsô tanítási nap 6. (K) Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója 10. (Szo) Tanítási nap (16-a, péntek helyett) 14. (Sze) Iskolai szintû megemlékezés az es forradalomról és szabadságharcról 15. (Cs) Nemzeti Ünnep 16. (P) Szünet (ledolgozva 10-én, szombaton) 19. (H) Tanári fogadóóra (reál) 21. (Sze) A víz világnapja 26. (H) Tanári fogadóóra (humán) pontos idôpont nélkül: Tanári kirándulás Darmstadti utazás Kórustábor Éneklô Ifjúság ÁPRILIS 2. (H) Árpád napok színdarab-bemutatók 3-4. (K-Sze) Árpád napok (Cs-K) Tavaszi szünet 11. (Sze) Elsô tanítási nap 21. (Szo) Tanítási nap (30-a, hétfô helyett) 2 3

3 22. (V) A Föld napja 27. (P) Jegylezárás a 12. évfolyamon nap vége 30. (H) Szünet (ledolgozva 21-én, szombaton) pontos idôpont nélkül: Pozsonyi kirándulás (10. évfolyam) Holocaust emléknap Páva utcai zsinagóga felkeresése ( évfolyam) MÁJUS 1. (K) Ünnep 2. (Sze) A 12. évfolyam konferenciái 4. (P) Német nemzetiségi érettségi 4. (P) Ballagás (H-P) Erdei iskola (9.b) 7-9. (H-Sze) Érettségi, osztálykirándulások (7-11. évfolyam) 10. (Cs) Madarak és fák napja 23. (Sze) Challenge Day Streetball, Árpád Jam (tanítás után) 28. (H) Pünkösdhétfô pontos idôpont nélkül: Visegrádi kirándulás Palota Játékok Majális (7-9. évfolyam részére) JÚNIUS (Cs-Sze) Emeltszintû szóbeli érettségi vizsgák 4-8. (H-P) Erdei iskola (9.a, 9.c, 9.d) 11. (H) Kóruskirándulás 13. (Sze) Jegylezárás a nap végéig (minden itt lévô osztályban) (Sze-Cs) Osztályozó konferenciák minden évfolyamon 14. (Cs) Sportversenyek, olimpia, egészségnap 15. (P) Utolsó tanítási nap, akadályverseny 18. (H) Beiratkozás 18. (H) 17:00: Évzáró, bizonyítvány osztás (K-Cs) Középszintû szóbeli érettségi vizsgák 29. (P) Tanévzáró értekezlet A 2006/2007-ES TANÉV ÜNNEPEI : október 23. (H) Az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepe november 1. (Sze) Mindenszentek december (V-K) Karácsony március 15. (Cs) Az 1848-as szabadságharc ünnepe április 8-9. (V-H) Húsvét május 1. (K) A munka ünnepe május (V-H) Pünkösd HÁROM ÓRÁS TANÍTÁSI NAPOK: November 24. (P) Amfiteátrum Kupa ÖT ÓRÁS TANÍTÁSI NAPOK: Január 12. (P) Szalagavató Január 29. (H) Félévi értekezlet Május 4. (P) Ballagás 7. A (legfelsô sor) Kovács Dániel, Radványi Péter, Balázs Benjamin, Czinki József (of.), Gyôri-Dani Lajos, Ormoshegyi Tamás, Szabó Kristóf, Poros Gergely, Brandhuber András, Wéber Olivér, (2. sor) Kovács Vivien, Bene Diána, Zlatnik Laura, Kakuk Szonja, Havas Katalin, Dudás Orsolya, Kovács Brigitta, Elek Luca, (3. sor) Kozák Anna, Aniot Laura, Pásztélyi Emese, Cserni Lilla, Margitai Anna, (legalsó sor) Koszorús Fruzsina, Schiffer Anna, Haraszti Rebeka, Kohlhoffer Fanni, Hadobás Alexandra, Vikulel Zsófi. Hiányzik a képrôl: Kelemen Bíborka 4 5

4 7. B 8. A (legfelsô sor) Kovács Róbert, Borsos Dávid, Dankó Levente, Szanyi Máté, Terjék Tamás, Pádár Péter, Papp Gergely, Lakos Zoltán, Bános Csaba, (2. sor) Jávor Dániel, Horváth Viola, Akócsi Anna, Krepuska Edvárd, Bartos Ágoston, Lôvei Tamás, Forintos Gábor, Lakatos Krisztián, (3. sor) Hoóz Márton, Szegi Dóra, Kovácsné Keszléri Erzsébet (of.), Kiss Márton, Tétényi Eszter, Bánhidi Dávid, (legalsó sor) Zisis Christoforos, Ludas Dániel, Várady Luca, Fenyvesi Kata, Paulik Rita, Kerese Judit, Tamás Melitta, Gôbel Nóra, Semsei Nikolett. Hiányzik a képrôl: Fekete Petra, Gudenus Balázs. (legfelsô sor) Boros Attila, Baráth Bence, Bede Zsombor, Havasi Kristóf, Ámon Emese, Turai Dániel, Lévay Flóra, (2. sor) Szobotka Laura, Lázár Dorka, Turi-Kiss Kálmán, Fehér Anna Réka, Szalavári Annamária, Fancsalszky Réka, Demkó András, Tóth András, (3. sor) Fûzy Kata Sára, Zsedényi Dorottya, Bak Viktória, Sass Barbara, Nagy Diána, Horváth Soma, Pajor Máté (takarva), Csillag Gergô, (4. sor) Soproni Orsolya, Serfôzô Nikolett, Fónagy Mogyorós Júlia, Suri Dominika, Fenyôházi Laura, Séra Renáta Örsi, Deák Péter, (legalsó sor) Dr. Szendi Emma (of.), Forrai Zsófi, Háromházi Anna, Horváth Anna, Tallár Ákos. Hiányzik a képrôl: Horváth Gergely, Horváth Kapdebó Márk. 6 7

5 8. B 9. A (legfelsô sor) Tamás Ádám, Karancz Ákos, Sass Zoltán, Loránd Norbert, Diriczi Tamás, Kalydi Balázs, Lakner Lóránd, Lehotai Bence, (2. sor) Rosner Roland, Zsigmond Ádám, Kádár Tamás, Vári Balázs, Váczi Viktor, Szabó Endre, Nagy Ádám, (3. sor) Czinder Gábor, Kis Andrea, Markó Menta, Szabó Kinga, Zalán Nóra, Farkas Krisztina, Török Flóra, Kónya Veronika, Varga Stefánia, (legalsó sor) Lehelvári Tünde, Kiss-Szabó Laura, Angyal Vivien, ôri Bálint, Lienhardt Krisztina (of.), Benkô Krisztina, Treszkai Anett. (legfelsô sor) Horváth Bálint, Boda Daniella, Elek Zsófia, Bánlaki Zita, Said Leila, Molnár Léna, Gyôri-Dani Veronika, (2. sor) Erdôs Áron, Farkas Bálint, Király Márton, Deák Péter, Tarnóci Anna, Mezô Virág, Fónagy Vera, Rákóczi Barbara, Gyula Noémi, Szauftman Ivett, (3. sor) Tóth Tamás, Kosik Péter, Homonyik Marcell, Major Zsombor, Dóka Júlia, Móri Krisztina, Kiss Dóra, Forgách Kinga, (legalsó sor) Haluk Tibor, Szajkó Roland, Aranyossy Márton, Dudás Gergely, Vadász Gergô, Rózsás Tamás, Czifra Zsófia, Földi Tittína, Feketéné Kovács Anikó (of.). Hiányzik a képrôl: Dékány Barnabás, Márton Márk. 8 9

6 9. B 9. C (legfelsô sor) Major Péter, Árva-Tóth Olivér, Zsapka Martin, Boncz Tamás, (2. sor) Bencze Levente, Gáspár Dániel, Krepuska Richárd, Kmetty Tamás, Szabó Balázs, Szabó Zsolt, Kiss Mátyás, (3. sor) Tóth Judit (of.), Kása Kinga, Sepovics Gábor, Gáspár Balázs, Lôvei Péter, Baji Zsolt, Stróbl Eszter, Sugár Ádám, (4. sor) Horváth Imola, Kálmán Viktória, Ficzere Zsófia, Molnárné Vámos Katalin (of.h.), (legalsó sor) Czottner Zsófia, Südi Anna, Papp Laura, Cserni Viola, Molnár Szandra, Angi Bernadett, Gondos Judit. Hiányzik a képrôl: Jani Sándor, Novák László. (legfelsô sor) Gergely András, Liebmann Péter, Kozák Balázs, M. Tóth Gábor, Bella Richárd, Horváth Balázs, Domahidi Áron, Bársony Ábel, (2. sor) Forintos Norbert, Botyánszky Martin, Tiborszky András, Béres Bence, Schmidt Péter, Nagy Sándor, (3. sor) Sütô Adrienn, Turi Petra, Bognár Lea, Soós Krisztina, Lakatos Márk, Rátkai Tímea, (legalsó sor) Ormai Krisztina, Vörös Dorina, Atzél Zsuzsanna, Darányi Virág, Koch Nóra, Nyíri Boglárka, Gärtner István (of.). Hiányzik a képrôl: Drippey Csenge

7 9. D 10. A (legfelsô sor) Tóth Mátyás Gergô, Döbrôssy Balázs, Vecsei Miklós, Lamatsch Roland, Singer Tamás, (2. sor) Teráz Viktor, Ress Arnó, Körmendi Gábor, Gulácsi Áron, Márkus János Dániel, (3. sor) Farkas György, Akmaz Hüseyin, Karsai Dávid, Németh Márk, Demény Loránd, Lénárd Gergely, (4. sor) Schiffer Zsófia, Szabó Anita Dóra, Robotka Bernadett, (legalsó sor) Donáth Ágnes, Gábeli Nikolett, Fodor Csilla, Varga Ildikó, Koók Klaudia, Pödör László (of.). Hiányzik a képrôl: Lázár Ambrus Barna, Szauer Valter, Váradi Szabó Máté. (legfelsô sor) Zsigmond László, Szöllôsi Bence, Tóth Barna, Thernesz Artúr, (2. sor) Gaál Marcell, Keglevich Balázs, Albrecht Ákos, Dosztály Balázs, Székely Szilvia, Takács Márton, Molnár Annamari, Cseh Németh Dalma, Arató Zsuzsa, Nagy Krisztina, Galambosi Dóra, (3. sor) Székely Ádám, Bouchal Ádám, Dudás Gergô, Szabó Karolina, Balázs Barbara, Fenyô Dorottya, (4. sor) Ámon Balázs, Erdélyi Kristóf, Rudnay Lilla, Havasi Petra, Dudás Fanni, Bölcskei Zita, Kovács Petra, (legalsó sor) Csorbáné Tóth Irén (of.), Moldován Krisztián, Krizsán Miklós, Legeza Péter, Tarlós Péter (of.h.). Hiányzik a képrôl: Bognár Gábor, Kovács Petra, Szukics Imre

8 10. B 10. C (legfelsô sor) Danyik Dávid, Csorba Péter, Bartos Ambrus, Csuzi András, Vad Ákos, Gazdi László, Gál Balázs, Magos Barbara, (2. sor) Héja Gábor, Vadász Bálint, Weinhandl Róbert, Gavronek Ádám, Szabó Judit, (3. sor) Richolm András (takarva), Gudenus Gergô, Csizmadia Gábor, Bartha Zsolt, Jani Lázár, Nándorfi Erzsébet (takarva), Lôrincz Orsolya, Palojtay Zsófia, (4. sor) Harangi Mihály, Jármer Alex, Siket Dávid, (legalsó sor) Sztojcsevné Fekete Mária (of.), Balázs Gergely, Nagy Ákos, Póta Domonkos, Perjés Barnabás, Meszlényi Regina, Miklós Zita. Hiányzik a képrôl: Botlik Barnabás, Kürti Jerry (külföldön). (legfelsô sor) Pintér Tamás, Baranyai András, Tóth Márton János, Macsuga Máté, Varga Virág, Vinczellér János, (2. sor) Tsamouras Hristos, Mihalek Dávid, Mészáros Zsolt, Schlarb Krisztián, Szabó Gellért, Végh Ferenc, Erdei Áron, Suhajda Kristóf, (3. sor) Ganszky Dániel, Vajas Tamás, Verebély Anita, Perity Barbara, Fürjes-Benke Edit, Bakondi Tamás, Vitányi Anna, Linszky Franciska Veronika, (4. sor) Tóth Máté, Cser András, G. Nagy Réka, Bognár Réka, (legalsó sor) Seres Dániel, Perger Péter, Számadó László (of.h.), Balogh Laura, Boleska Mónika, Valenti Zsófia, Kiss Lilla, Szalmási Tímea, Simon Péter (of.), Szlávik Zsófia. Hiányzik a képrôl: Bede György, Schwartz Ádám

9 10. D 11. A (legfelsô sor) Szelényi Ádám, Poteczki Gergô, Zsigmond Levente, Komlós Dániel, Soós Zoltán, Vörös Richárd, Zeke Barnabás, (2. sor) Katona Balázs, Várhelyi Viktor, Hollauer Balázs, (3. sor) Horváth Zoltán, Novák Gergô, Való Zoltán, Ruzsinszky Viktória, Gáspár Viktória, Bodon Dóra, (4. sor) Bognár anna, Máté Krisztina, Foitl Rebeka, Kondor Kinga, Jurmann Alexandra, Urbanek Katalin, (legalsó sor) Kôváriné dr. Fülöp Katalin (of.), Petromárkó Krisztina, Bugár Adrienn, Szilágyi Georgia. Hiányzik a képrôl: Pálvölgyi Annamária. (legfelsô sor) Bánlaki Gergô, Gera Csaba, Mayer Miklós, Lesó Lilla, Tarafás Imre, Lukácsi Szilvia, Szegedi Nóra, Somogyi Anna, (2. sor) Bökény Kornél, Keglevich Norbert, Seress Juli, Bezzeg Mihály, Kékesi Christopher, Pomázi Kata, Kovács Viki, (3. sor) Szegedi Tamás, Szabó Gergô, Kovács Marcell, Kôrösi Kitti, Krámer Lili, Horváth Enikô, Csuka Juli, (4. sor) Bencs Máté, Szabó Zsolt, Ormoshegyi Nóra, Sarlósné Bánhegyi Lídia (of.), (legalsó sor) Weisz Andrea, Kovács Dorottya, Biró Zsuzsa, Dunai Barbara, Zicsi Zsuzsanna, Nagy Nikolett. Hiányzik a képrôl: Said Sára

10 11. B 11. C (legfelsô sor) Bogár Eszter, Bak Dóra, Had Zita, Pilissy Anna, (2. sor) Kristóf Dávid, Kmetty János, Bessenyei Krisztina, Szônyi Judit, Bugaj Mirka, Barakony Zsófia, (3. sor) Gács Bence, Petrás András, Szalai Zsolt, Pásztor András, Nagy Enikô, (4. sor) Lakatos Krisztián, Hitér Bence, Morvai Balázs, Zeller Richárd, (legalsó sor) Ormándi Mátyás, Sziliné Dienes Irén (of.), Soós János. Hiányzik a képrôl: Fekete Gyôr Albert (külföldön). (legfelsô sor) Csikós Balázs, Tamásné Hantos Gabriella (of.), Dömötör Endre, Gulyás Balázs, Göndöcs György, Csikós Gergô, Sárközi Márk, (2. sor) Szabó Sára, Gyöngy Rita, Farkas Lilla, Juhász Dóra, Buti Ágnes, Mezô Dia, Dávid Zoltán, Röser Mihály, Büki Balázs, Simonyi Flóra, Longa Alexa, (3. sor) Gutman Zsanett, Kósa Krisztina, Faragó Zsuzsanna, Lovas Dóra, Domahidi Szilárd, Hende Réka, Bartha Dániel, (4. sor) Szôke Márta, Farkas Enikô, Schmatz Ágnes, Szabó Csongor, Székházi Dániel, Pro Alex, Valovics Márton, Zsiros Péter, (legalsó sor) Baboczky Dávid, Ludas Viktor, Tuboly Balázs

11 11. D 12. A (felsô sor) Somlai Bálint, Gál Bianka, Tóth Anikó, (alsó sor) Kollár Ádám, Sas Éva (of.), Bachman Evelin, Kovács Claudia, Gyimesi Róbert (ig.h.). Hiányzik a képrôl: Bakó Renáta. (legfelsô sor) Máthé Gergely, Papp Gergely, (2. sor) Bácskai Gergely Mór, Pécsi Dániel, Smaraglay Zoltán, Holczer Bálint, Bartók Gábor, Szamos Andor, (3. sor) Vágó Eszter, Kopácsi Laura, Varjú Viktória, Fekete Máté, Székely Dóra, Haudinger Zsanett, Égeni Nikolett, (4. sor) Török Zoltán, Tóth Lilla, Albrecht Bettina, Mogyoródi Máté, Spányik Péter, Somkuti Gábor, Molnár Ágnes, (legalsó sor) Gyanó Éva (of.), Gáspár Lilla, Szabó Júlia, Gyôrffy Kriszti, Pomázi Annamária (elöl), Kôrösy Kriszta, Legeza Sári, Joó Tamás, Péntek Kata, Hámori Zsófia. Hiányzik a képrôl: Boross Nóra, Nagy Eszter, Vékony Kata, Zsigmond Anna

12 12. B 12. C (legfelsô sor) Légrádi Ákos, Kocsis Dániel, Bogdánffy Gergely, Kardos Ádám, Fischer Ádám, Schukkert Gábor, (2. sor) Jarecsny Tamás, Kondor Máté, Magos Zoltán, Pintér Melinda, Rosta Katalin, (3. sor) Gölle László, Balázs Bálint, Tasnádi Melinda, Santora Brigitta, (4. sor) Számadó Péter, Kiss Réka, Szabó Dániel, (5. sor) Kiss Benedek, Groma Katalin, Varga Júlia (of.), Besnyôné Titter Beáta (of.h.), Haszpra Zsolt, (6. sor) Gál Eszter, Vad Szilvi, (legalsó sor) Novák Márk, Horváth Ákos, Móri Bálint, Dudás Márton. Hiányzik a képrôl: Augusztinovicz Dávid Ottó, Dubrovszki Dániel. (legfelsô sor) Petz Tamás, Ormai Péter, Pintér Bálint, Gavallér Levente, Wittmann Péter, Radnai Ádám, Both Ákos, Weinhandl Zsolt, (2. sor) Szirmai Sámuel, Major György, Szabó Gergely, Horvatits Barbara, Palaczky Botond, Dékány Máté, (3. sor) Taraszovics Ágnes, Berceli Mónika, Morari Larisza, Reé Dóra, Csige Nóra, Gimes Dóra, Szatmári Balázs, (4. sor) Sztrancsik Lídia, Csajági Tímea, Meng Marietta, Zsarnóczky Alexandra, Angyal Nóra, Heringer Dóra, Lovas Ádám, Horváth Péter, (legalsó sor) Kis Róbert (of.), Monoki Franciska, Gyôri Júlia, Székely Dániel, Perger Balázs, Vajda Botond, Veres Róbert. Hiányzik a képrôl: Biró Ádám, Schneider Kata, Tóth Eszter

13 12. D (legfelsô sor) Buczkó Gergô, Melczer Dávid, Andrejkó László, (2. sor) Magyar László, Bereczki Dániel, Zombor Milán, Práznek Tamás, Fodor Tamás, (3. sor) Vad Viktória, Szállás Fruzsina, Tripolszky Orsolya, Siki Dóra, (legalsó sor) Sztupkay Flóra, Hollauer Rita, Pölcz Fanni, Gazsó Judit, Ray Emese, Nagy Attila (of.). Hiányzik a képrôl: Kövesi Katalin, Szállás Fruzsina, Tisza Péter (külföldön). 24

BEKÖSZÖNTÔ ÁRPÁD LAPOK. Címlapgrafika: Thernesz Artur, Kristófy Dániel Felelõs tanár: Koncz Levente

BEKÖSZÖNTÔ ÁRPÁD LAPOK. Címlapgrafika: Thernesz Artur, Kristófy Dániel Felelõs tanár: Koncz Levente BEKÖSZÖNTÔ I. évfolyam, 1. szám Az elmúlt évek megannyi gyorsan kimúlt iskolaújság-kísérlete után újra belevágunk. Nem ígérünk semmit. Nem ígérjük, hogy ez megmarad, hogy ez majd rendszeres lesz, hogy

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Szeptember. Árpád (7.x)

Szeptember. Árpád (7.x) III. évfolyam, 1. szám 2007. október Szeptember Valahol ott hagytam abba, hogy felvettek az Árpádba. Most mondhatnám, hogy abszolút ide akartam jönni, de hát nem, mert a Toldyba, csak a muterék erôltették,

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok 2007. július 7. Tata Versenybírósági ülés kezdete: 2007. július 7. 7. 30 9:00 K-1 férfi serdülő VI. kcs. 2000m 1 Allaga Tamás Építők 2 Antal Bálint Nagymaros 3 Kun

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Abdalla Dávid Adamek Éva Boglárka Andrásy Patrik Antal Patrícia Bagotai Zsanett Balaskó Márk Balázs Barbara Balázs Brigitta Bánhidi Bence Barkóczi Richárd Barna Alexandra Bartha Bence Batári Dorián Bencze

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 72960777038 41 szakács Agócs Zalán 71983917058 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 74126042208 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista A Magyarország jó tanulója jó sportolója pályázat kapcsán Balog Zoltán miniszter úr döntése értelmében az alábbi döntés született. Azon pályázók, akik a pályázati

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

pályázó neve mese címe iskola felkészítı tanár

pályázó neve mese címe iskola felkészítı tanár Helyezettek (nem a helyezés sorrendjében!) 1. Epresi Tamara A három kívánság Szalántai Általános Iskola Mészáros Jánosné 2. Galló Blanka A kicsi dió Kozármislenyi Janikovszky Éva Ált. Isk. Gerencsérné

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 1. futam 2. Kovács Tamás 2006 Triton Sport Egyes. 1:25,87 3. Mahovics Gergő 2004 Gyomae. ÚSE 1:13,8 4. Márki Szabolcs 2006 Tótkomlósi ÚE 1:15,0 2. futam 1. Karancsi

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny FORG-TECH KUPA Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny 2010. évi Békés Megye Nyílt, Serdülő Egyéni Bajnoksága Jász-Nagykun-Szolnok megye Csongrád megye - Békés megye Válogatott Viadala 2010. szeptember

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

7. Figedy János Ált. Isk. 7. EKF Gyakorló Általános Iskola. 8 Tinódi Sebestyén Tagiskola. 8. Balassi Bálint Általános Iskola

7. Figedy János Ált. Isk. 7. EKF Gyakorló Általános Iskola. 8 Tinódi Sebestyén Tagiskola. 8. Balassi Bálint Általános Iskola A kategória Csapatnév Csapattagok (évfolyam) címe Felkészítő tanárok Pontszám Helyezés Marczis Zentai 3325 Noszvaj, Triász Dósa Attila 7. Figedy János Ált. Isk. Ivády Tamásné 46 I. igen Bettina Márton

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város 1. Nemesi Barbara Kecskemét 94 2. Bajcsi Bertold Gergő Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Győr 94 3. Sás Viktória 4. Fekete Enikő Szakközépiskola és Szakközépiskola és Békéscsaba

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Mercedes-Benz Futóverseny 10km

Mercedes-Benz Futóverseny 10km 1 467 Balázs Levente 1985 00:33:08.2 3:18 p/km Férfi 1 2 139 Szalóki Róbert 1979 00:33:25.9 3:20 p/km Férfi 2 3 464 Beda Szabolcs 1977 00:33:38.2 3:21 p/km Férfi 3 4 555 Szabó József 1990 00:35:19.9 3:31

Részletesebben