SZEPTEMBER ÁRPÁD LAPOK október. II. évfolyam, 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEPTEMBER ÁRPÁD LAPOK. 2006. október. II. évfolyam, 1. szám"

Átírás

1 II. évfolyam, 1. szám Új év, új iskolavezetés, újság már a második évfolyam. Év végi értékelô kérdôívünket 82- en töltöttétek ki. Legnépszerûbbnek éppen az a rovatunk bizonyult, amely megszûnhet, ha nem kap nyersanyagot: az aranyköpések. Dobogós lett még a tanári interjú és a hónap fotója rovat. Tanárok még vannak bôven, ezeket egyelôre nem kell beküldeni, de jó fotók is jöhetnek. Az új igazgató, Karádi tanárnô azt gondolhatta, hogy elsô a rend és csak második a népszerûségi indexének gyors növelése, mert úgy határozott, hogy az évnyitón két külön ünnepség lesz. Az egyiket ô tartja az udvaron, a másikat Tallár tanár úr a konditeremben. Mindenki aszerint választhatott, hogy ruházata milyen viszonyban állt a házirend vonatkozó passzusaival. Nem szivárgott ki, Tallár tanár úr tartott-e ünnepi beszédet, s ha igen, annak milyen hatása volt, de az október 6-i megemlékezésre már érezhetôen többen újraértékelték kapcsolatukat az iskolai dress codehoz. Az évnyitóhoz képest kb. harmadára csökkent a kirekesztettek száma, s ez még akkor is jó SZEPTEMBER ÁRPÁD LAPOK eredmény, ha látható volt, hogy néhányan sikeresen kicselezték a ruhafelülvizsgálatot az elôadó bejáratánál. Mindannyian kíváncsian várjuk a következô fordulók statisztikáit. A Gólyabálon elôadott kis színdarabok jók voltak, de ezt el kellett hinnünk az elsô három sorban ülôknek, mert annál hátrébb garantáltan semmit nem lehetett hallani belôlük. A közönség ugye kezdetben alapzajong, ezért alig vagy semmit sem hall. Ezért aztán még jobban zajong míg végül semmit nem hall. Sajnos a mikroportok is csak a szereplôk mozgását nehezítették. Megszigorították az iskolából való be- és kilépést, így bizony nincs könnyû dolga annak, akinek a 4. órával véget ér a tanítás. A szigorú portás éberségének kijátszásához javasoljuk, hogy álcázzák magukat pl. építômunkásnak. A német vendégek arca is persze ismeretlen volt. A már ne haragudjék, de mi a fenét keres itt? kérdésre adott Oh, Ich bien von Darmstadt remélhetôleg azt is jelentette, hogy képesek voltak egyszerû udvariasságnak felfogni akciócsoportjaink ôrzô-védô intézkedéseit. Az Árpád Gimnázium iskolaújságja. Megjelenik: kb. havonta. Írták és rajzolták: Dunai Barbara, Fenyô Dorka, Havasi Petra, Kristófy Dániel, Nagy Kriszta, Palaczky Botond, Petz Tamás, Rudnay Lilla, Thernesz Artúr, Zicsi Zsuzsanna. Felelôs tanár: Koncz Levente. Nyomdai elôkészítés: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49., Tel.: , Fax: , Tervezés: Gula Annamária. Nyomdai kivitelezés: Ritter Nyomda. Felelôs vezetô: Ritter Gábor.

2 A 2006/2007. TANÉV HELYI RENDJE I. félév SZEPTEMBER 1. (P) Tanévnyitó 8 órától, 3 osztályfônöki óra 1. héten 12. évfolyam kirándulása 5. (K) Ôszi érettségire jelentkezés határideje (P-V) DT tábor 18. (H) Szülôi értekezlet a évfolyamon 19. (K) A gimnáziumi elôkészítôk kezdete 25. (H) Szülôi értekezlet a 7-9. évfolyamon 30. (P) A tanulmányi versenyekre jelentkezés határideje 30. (P) A zene világnapja OKTÓBER 2. (H) A kezdô osztályokban tanító tanárok megbeszélése (Sze-P) A darmstadti vendégek látogatása 5. (Cs) Állatok világnapja 6. (P) Megemlékezés az aradi vértanúkról, iskolai ünnepély 7. (Szo) Jótékonysági sportnap 13. (P) Gólyabál 14. (Szo) Fôvárosi társasjáték-verseny 14. (Szo) Komáromi erôd látogatás 11. évfolyam 20. (P) Megemlékezés az 1956-os forradalomról (Szo-H) Krakkói kirándulás 12. évfolyam 23. (H) Nemzeti ünnep 26. (Cs) Tanulmányi versenyek kezdete 26. (Cs) A következô tanévre vonatkozó felvételi tájékoztató megjelentetése 27. (P) Utolsó tanítási nap (Szo-V) Ôszi szünet NOVEMBER 6. (H) Elsô tanítási nap 13. (H) Tanári fogadóóra (humán) 16. (Cs) Nyílt nap a német nemzetiségi osztályokban 20. (H) Tanári fogadóóra (reál) 24. (P) Amfiteátrum Kupa három órás tanítási nap pontos idôpont nélkül: Karádi Károly Természettudományi Verseny Kórustábor DECEMBER 1. (P) Szavalóverseny 8. (P) Írásbeli felvételire jelentkezés határideje (6. és 8. évfolyam) (Sze-Cs) Karácsonyi rendezvények (P-K) Téli szünet pontos idôpont nélkül: Mikulás-est Társasköri koncert Árpád-klub karácsony Tanári karácsony JANUÁR 3. (Sze) Elsô tanítási nap 12. (P) Szalagavató bál 19. (P) Az elsô félév vége, jegylezárás a nap végéig II. félév (H-K) Félévi konferenciák a 12. évfolyamon és osztályfônöki kérésre 26. (P) Félévi értesítôk kiosztása 26. (P) 14:00: Írásbeli gimnáziumi felvételi vizsgák (6. évfolyam) 27. (Szo) 10:00: Írásbeli gimnáziumi felvételi vizsgák (8. évfolyam) 29. (H) Félévi értekezlet 29. (H) Szülôi értekezlet a évfolyamon pontos idôpont nélkül: DT-tábor FEBRUÁR 1. (Cs) Írásbeli gimnáziumi pótfelvételi vizsgák (6. évfolyam) 9. (P) Írásbeli vizsgák eredményhirdetése 15. (Cs) Érettségi jelentkezési határidô 16. (P) Gimnáziumi jelentkezési határidô 23. (P) Emléknap a kommunizmus áldozataiért filmvetítés (H-P) Szóbeli gimnáziumi felvételi vizsgák (6. és 8. évfolyam) (Szo-V) Síszünet MÁRCIUS 5. (H) Elsô tanítási nap 6. (K) Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója 10. (Szo) Tanítási nap (16-a, péntek helyett) 14. (Sze) Iskolai szintû megemlékezés az es forradalomról és szabadságharcról 15. (Cs) Nemzeti Ünnep 16. (P) Szünet (ledolgozva 10-én, szombaton) 19. (H) Tanári fogadóóra (reál) 21. (Sze) A víz világnapja 26. (H) Tanári fogadóóra (humán) pontos idôpont nélkül: Tanári kirándulás Darmstadti utazás Kórustábor Éneklô Ifjúság ÁPRILIS 2. (H) Árpád napok színdarab-bemutatók 3-4. (K-Sze) Árpád napok (Cs-K) Tavaszi szünet 11. (Sze) Elsô tanítási nap 21. (Szo) Tanítási nap (30-a, hétfô helyett) 2 3

3 22. (V) A Föld napja 27. (P) Jegylezárás a 12. évfolyamon nap vége 30. (H) Szünet (ledolgozva 21-én, szombaton) pontos idôpont nélkül: Pozsonyi kirándulás (10. évfolyam) Holocaust emléknap Páva utcai zsinagóga felkeresése ( évfolyam) MÁJUS 1. (K) Ünnep 2. (Sze) A 12. évfolyam konferenciái 4. (P) Német nemzetiségi érettségi 4. (P) Ballagás (H-P) Erdei iskola (9.b) 7-9. (H-Sze) Érettségi, osztálykirándulások (7-11. évfolyam) 10. (Cs) Madarak és fák napja 23. (Sze) Challenge Day Streetball, Árpád Jam (tanítás után) 28. (H) Pünkösdhétfô pontos idôpont nélkül: Visegrádi kirándulás Palota Játékok Majális (7-9. évfolyam részére) JÚNIUS (Cs-Sze) Emeltszintû szóbeli érettségi vizsgák 4-8. (H-P) Erdei iskola (9.a, 9.c, 9.d) 11. (H) Kóruskirándulás 13. (Sze) Jegylezárás a nap végéig (minden itt lévô osztályban) (Sze-Cs) Osztályozó konferenciák minden évfolyamon 14. (Cs) Sportversenyek, olimpia, egészségnap 15. (P) Utolsó tanítási nap, akadályverseny 18. (H) Beiratkozás 18. (H) 17:00: Évzáró, bizonyítvány osztás (K-Cs) Középszintû szóbeli érettségi vizsgák 29. (P) Tanévzáró értekezlet A 2006/2007-ES TANÉV ÜNNEPEI : október 23. (H) Az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepe november 1. (Sze) Mindenszentek december (V-K) Karácsony március 15. (Cs) Az 1848-as szabadságharc ünnepe április 8-9. (V-H) Húsvét május 1. (K) A munka ünnepe május (V-H) Pünkösd HÁROM ÓRÁS TANÍTÁSI NAPOK: November 24. (P) Amfiteátrum Kupa ÖT ÓRÁS TANÍTÁSI NAPOK: Január 12. (P) Szalagavató Január 29. (H) Félévi értekezlet Május 4. (P) Ballagás 7. A (legfelsô sor) Kovács Dániel, Radványi Péter, Balázs Benjamin, Czinki József (of.), Gyôri-Dani Lajos, Ormoshegyi Tamás, Szabó Kristóf, Poros Gergely, Brandhuber András, Wéber Olivér, (2. sor) Kovács Vivien, Bene Diána, Zlatnik Laura, Kakuk Szonja, Havas Katalin, Dudás Orsolya, Kovács Brigitta, Elek Luca, (3. sor) Kozák Anna, Aniot Laura, Pásztélyi Emese, Cserni Lilla, Margitai Anna, (legalsó sor) Koszorús Fruzsina, Schiffer Anna, Haraszti Rebeka, Kohlhoffer Fanni, Hadobás Alexandra, Vikulel Zsófi. Hiányzik a képrôl: Kelemen Bíborka 4 5

4 7. B 8. A (legfelsô sor) Kovács Róbert, Borsos Dávid, Dankó Levente, Szanyi Máté, Terjék Tamás, Pádár Péter, Papp Gergely, Lakos Zoltán, Bános Csaba, (2. sor) Jávor Dániel, Horváth Viola, Akócsi Anna, Krepuska Edvárd, Bartos Ágoston, Lôvei Tamás, Forintos Gábor, Lakatos Krisztián, (3. sor) Hoóz Márton, Szegi Dóra, Kovácsné Keszléri Erzsébet (of.), Kiss Márton, Tétényi Eszter, Bánhidi Dávid, (legalsó sor) Zisis Christoforos, Ludas Dániel, Várady Luca, Fenyvesi Kata, Paulik Rita, Kerese Judit, Tamás Melitta, Gôbel Nóra, Semsei Nikolett. Hiányzik a képrôl: Fekete Petra, Gudenus Balázs. (legfelsô sor) Boros Attila, Baráth Bence, Bede Zsombor, Havasi Kristóf, Ámon Emese, Turai Dániel, Lévay Flóra, (2. sor) Szobotka Laura, Lázár Dorka, Turi-Kiss Kálmán, Fehér Anna Réka, Szalavári Annamária, Fancsalszky Réka, Demkó András, Tóth András, (3. sor) Fûzy Kata Sára, Zsedényi Dorottya, Bak Viktória, Sass Barbara, Nagy Diána, Horváth Soma, Pajor Máté (takarva), Csillag Gergô, (4. sor) Soproni Orsolya, Serfôzô Nikolett, Fónagy Mogyorós Júlia, Suri Dominika, Fenyôházi Laura, Séra Renáta Örsi, Deák Péter, (legalsó sor) Dr. Szendi Emma (of.), Forrai Zsófi, Háromházi Anna, Horváth Anna, Tallár Ákos. Hiányzik a képrôl: Horváth Gergely, Horváth Kapdebó Márk. 6 7

5 8. B 9. A (legfelsô sor) Tamás Ádám, Karancz Ákos, Sass Zoltán, Loránd Norbert, Diriczi Tamás, Kalydi Balázs, Lakner Lóránd, Lehotai Bence, (2. sor) Rosner Roland, Zsigmond Ádám, Kádár Tamás, Vári Balázs, Váczi Viktor, Szabó Endre, Nagy Ádám, (3. sor) Czinder Gábor, Kis Andrea, Markó Menta, Szabó Kinga, Zalán Nóra, Farkas Krisztina, Török Flóra, Kónya Veronika, Varga Stefánia, (legalsó sor) Lehelvári Tünde, Kiss-Szabó Laura, Angyal Vivien, ôri Bálint, Lienhardt Krisztina (of.), Benkô Krisztina, Treszkai Anett. (legfelsô sor) Horváth Bálint, Boda Daniella, Elek Zsófia, Bánlaki Zita, Said Leila, Molnár Léna, Gyôri-Dani Veronika, (2. sor) Erdôs Áron, Farkas Bálint, Király Márton, Deák Péter, Tarnóci Anna, Mezô Virág, Fónagy Vera, Rákóczi Barbara, Gyula Noémi, Szauftman Ivett, (3. sor) Tóth Tamás, Kosik Péter, Homonyik Marcell, Major Zsombor, Dóka Júlia, Móri Krisztina, Kiss Dóra, Forgách Kinga, (legalsó sor) Haluk Tibor, Szajkó Roland, Aranyossy Márton, Dudás Gergely, Vadász Gergô, Rózsás Tamás, Czifra Zsófia, Földi Tittína, Feketéné Kovács Anikó (of.). Hiányzik a képrôl: Dékány Barnabás, Márton Márk. 8 9

6 9. B 9. C (legfelsô sor) Major Péter, Árva-Tóth Olivér, Zsapka Martin, Boncz Tamás, (2. sor) Bencze Levente, Gáspár Dániel, Krepuska Richárd, Kmetty Tamás, Szabó Balázs, Szabó Zsolt, Kiss Mátyás, (3. sor) Tóth Judit (of.), Kása Kinga, Sepovics Gábor, Gáspár Balázs, Lôvei Péter, Baji Zsolt, Stróbl Eszter, Sugár Ádám, (4. sor) Horváth Imola, Kálmán Viktória, Ficzere Zsófia, Molnárné Vámos Katalin (of.h.), (legalsó sor) Czottner Zsófia, Südi Anna, Papp Laura, Cserni Viola, Molnár Szandra, Angi Bernadett, Gondos Judit. Hiányzik a képrôl: Jani Sándor, Novák László. (legfelsô sor) Gergely András, Liebmann Péter, Kozák Balázs, M. Tóth Gábor, Bella Richárd, Horváth Balázs, Domahidi Áron, Bársony Ábel, (2. sor) Forintos Norbert, Botyánszky Martin, Tiborszky András, Béres Bence, Schmidt Péter, Nagy Sándor, (3. sor) Sütô Adrienn, Turi Petra, Bognár Lea, Soós Krisztina, Lakatos Márk, Rátkai Tímea, (legalsó sor) Ormai Krisztina, Vörös Dorina, Atzél Zsuzsanna, Darányi Virág, Koch Nóra, Nyíri Boglárka, Gärtner István (of.). Hiányzik a képrôl: Drippey Csenge

7 9. D 10. A (legfelsô sor) Tóth Mátyás Gergô, Döbrôssy Balázs, Vecsei Miklós, Lamatsch Roland, Singer Tamás, (2. sor) Teráz Viktor, Ress Arnó, Körmendi Gábor, Gulácsi Áron, Márkus János Dániel, (3. sor) Farkas György, Akmaz Hüseyin, Karsai Dávid, Németh Márk, Demény Loránd, Lénárd Gergely, (4. sor) Schiffer Zsófia, Szabó Anita Dóra, Robotka Bernadett, (legalsó sor) Donáth Ágnes, Gábeli Nikolett, Fodor Csilla, Varga Ildikó, Koók Klaudia, Pödör László (of.). Hiányzik a képrôl: Lázár Ambrus Barna, Szauer Valter, Váradi Szabó Máté. (legfelsô sor) Zsigmond László, Szöllôsi Bence, Tóth Barna, Thernesz Artúr, (2. sor) Gaál Marcell, Keglevich Balázs, Albrecht Ákos, Dosztály Balázs, Székely Szilvia, Takács Márton, Molnár Annamari, Cseh Németh Dalma, Arató Zsuzsa, Nagy Krisztina, Galambosi Dóra, (3. sor) Székely Ádám, Bouchal Ádám, Dudás Gergô, Szabó Karolina, Balázs Barbara, Fenyô Dorottya, (4. sor) Ámon Balázs, Erdélyi Kristóf, Rudnay Lilla, Havasi Petra, Dudás Fanni, Bölcskei Zita, Kovács Petra, (legalsó sor) Csorbáné Tóth Irén (of.), Moldován Krisztián, Krizsán Miklós, Legeza Péter, Tarlós Péter (of.h.). Hiányzik a képrôl: Bognár Gábor, Kovács Petra, Szukics Imre

8 10. B 10. C (legfelsô sor) Danyik Dávid, Csorba Péter, Bartos Ambrus, Csuzi András, Vad Ákos, Gazdi László, Gál Balázs, Magos Barbara, (2. sor) Héja Gábor, Vadász Bálint, Weinhandl Róbert, Gavronek Ádám, Szabó Judit, (3. sor) Richolm András (takarva), Gudenus Gergô, Csizmadia Gábor, Bartha Zsolt, Jani Lázár, Nándorfi Erzsébet (takarva), Lôrincz Orsolya, Palojtay Zsófia, (4. sor) Harangi Mihály, Jármer Alex, Siket Dávid, (legalsó sor) Sztojcsevné Fekete Mária (of.), Balázs Gergely, Nagy Ákos, Póta Domonkos, Perjés Barnabás, Meszlényi Regina, Miklós Zita. Hiányzik a képrôl: Botlik Barnabás, Kürti Jerry (külföldön). (legfelsô sor) Pintér Tamás, Baranyai András, Tóth Márton János, Macsuga Máté, Varga Virág, Vinczellér János, (2. sor) Tsamouras Hristos, Mihalek Dávid, Mészáros Zsolt, Schlarb Krisztián, Szabó Gellért, Végh Ferenc, Erdei Áron, Suhajda Kristóf, (3. sor) Ganszky Dániel, Vajas Tamás, Verebély Anita, Perity Barbara, Fürjes-Benke Edit, Bakondi Tamás, Vitányi Anna, Linszky Franciska Veronika, (4. sor) Tóth Máté, Cser András, G. Nagy Réka, Bognár Réka, (legalsó sor) Seres Dániel, Perger Péter, Számadó László (of.h.), Balogh Laura, Boleska Mónika, Valenti Zsófia, Kiss Lilla, Szalmási Tímea, Simon Péter (of.), Szlávik Zsófia. Hiányzik a képrôl: Bede György, Schwartz Ádám

9 10. D 11. A (legfelsô sor) Szelényi Ádám, Poteczki Gergô, Zsigmond Levente, Komlós Dániel, Soós Zoltán, Vörös Richárd, Zeke Barnabás, (2. sor) Katona Balázs, Várhelyi Viktor, Hollauer Balázs, (3. sor) Horváth Zoltán, Novák Gergô, Való Zoltán, Ruzsinszky Viktória, Gáspár Viktória, Bodon Dóra, (4. sor) Bognár anna, Máté Krisztina, Foitl Rebeka, Kondor Kinga, Jurmann Alexandra, Urbanek Katalin, (legalsó sor) Kôváriné dr. Fülöp Katalin (of.), Petromárkó Krisztina, Bugár Adrienn, Szilágyi Georgia. Hiányzik a képrôl: Pálvölgyi Annamária. (legfelsô sor) Bánlaki Gergô, Gera Csaba, Mayer Miklós, Lesó Lilla, Tarafás Imre, Lukácsi Szilvia, Szegedi Nóra, Somogyi Anna, (2. sor) Bökény Kornél, Keglevich Norbert, Seress Juli, Bezzeg Mihály, Kékesi Christopher, Pomázi Kata, Kovács Viki, (3. sor) Szegedi Tamás, Szabó Gergô, Kovács Marcell, Kôrösi Kitti, Krámer Lili, Horváth Enikô, Csuka Juli, (4. sor) Bencs Máté, Szabó Zsolt, Ormoshegyi Nóra, Sarlósné Bánhegyi Lídia (of.), (legalsó sor) Weisz Andrea, Kovács Dorottya, Biró Zsuzsa, Dunai Barbara, Zicsi Zsuzsanna, Nagy Nikolett. Hiányzik a képrôl: Said Sára

10 11. B 11. C (legfelsô sor) Bogár Eszter, Bak Dóra, Had Zita, Pilissy Anna, (2. sor) Kristóf Dávid, Kmetty János, Bessenyei Krisztina, Szônyi Judit, Bugaj Mirka, Barakony Zsófia, (3. sor) Gács Bence, Petrás András, Szalai Zsolt, Pásztor András, Nagy Enikô, (4. sor) Lakatos Krisztián, Hitér Bence, Morvai Balázs, Zeller Richárd, (legalsó sor) Ormándi Mátyás, Sziliné Dienes Irén (of.), Soós János. Hiányzik a képrôl: Fekete Gyôr Albert (külföldön). (legfelsô sor) Csikós Balázs, Tamásné Hantos Gabriella (of.), Dömötör Endre, Gulyás Balázs, Göndöcs György, Csikós Gergô, Sárközi Márk, (2. sor) Szabó Sára, Gyöngy Rita, Farkas Lilla, Juhász Dóra, Buti Ágnes, Mezô Dia, Dávid Zoltán, Röser Mihály, Büki Balázs, Simonyi Flóra, Longa Alexa, (3. sor) Gutman Zsanett, Kósa Krisztina, Faragó Zsuzsanna, Lovas Dóra, Domahidi Szilárd, Hende Réka, Bartha Dániel, (4. sor) Szôke Márta, Farkas Enikô, Schmatz Ágnes, Szabó Csongor, Székházi Dániel, Pro Alex, Valovics Márton, Zsiros Péter, (legalsó sor) Baboczky Dávid, Ludas Viktor, Tuboly Balázs

11 11. D 12. A (felsô sor) Somlai Bálint, Gál Bianka, Tóth Anikó, (alsó sor) Kollár Ádám, Sas Éva (of.), Bachman Evelin, Kovács Claudia, Gyimesi Róbert (ig.h.). Hiányzik a képrôl: Bakó Renáta. (legfelsô sor) Máthé Gergely, Papp Gergely, (2. sor) Bácskai Gergely Mór, Pécsi Dániel, Smaraglay Zoltán, Holczer Bálint, Bartók Gábor, Szamos Andor, (3. sor) Vágó Eszter, Kopácsi Laura, Varjú Viktória, Fekete Máté, Székely Dóra, Haudinger Zsanett, Égeni Nikolett, (4. sor) Török Zoltán, Tóth Lilla, Albrecht Bettina, Mogyoródi Máté, Spányik Péter, Somkuti Gábor, Molnár Ágnes, (legalsó sor) Gyanó Éva (of.), Gáspár Lilla, Szabó Júlia, Gyôrffy Kriszti, Pomázi Annamária (elöl), Kôrösy Kriszta, Legeza Sári, Joó Tamás, Péntek Kata, Hámori Zsófia. Hiányzik a képrôl: Boross Nóra, Nagy Eszter, Vékony Kata, Zsigmond Anna

12 12. B 12. C (legfelsô sor) Légrádi Ákos, Kocsis Dániel, Bogdánffy Gergely, Kardos Ádám, Fischer Ádám, Schukkert Gábor, (2. sor) Jarecsny Tamás, Kondor Máté, Magos Zoltán, Pintér Melinda, Rosta Katalin, (3. sor) Gölle László, Balázs Bálint, Tasnádi Melinda, Santora Brigitta, (4. sor) Számadó Péter, Kiss Réka, Szabó Dániel, (5. sor) Kiss Benedek, Groma Katalin, Varga Júlia (of.), Besnyôné Titter Beáta (of.h.), Haszpra Zsolt, (6. sor) Gál Eszter, Vad Szilvi, (legalsó sor) Novák Márk, Horváth Ákos, Móri Bálint, Dudás Márton. Hiányzik a képrôl: Augusztinovicz Dávid Ottó, Dubrovszki Dániel. (legfelsô sor) Petz Tamás, Ormai Péter, Pintér Bálint, Gavallér Levente, Wittmann Péter, Radnai Ádám, Both Ákos, Weinhandl Zsolt, (2. sor) Szirmai Sámuel, Major György, Szabó Gergely, Horvatits Barbara, Palaczky Botond, Dékány Máté, (3. sor) Taraszovics Ágnes, Berceli Mónika, Morari Larisza, Reé Dóra, Csige Nóra, Gimes Dóra, Szatmári Balázs, (4. sor) Sztrancsik Lídia, Csajági Tímea, Meng Marietta, Zsarnóczky Alexandra, Angyal Nóra, Heringer Dóra, Lovas Ádám, Horváth Péter, (legalsó sor) Kis Róbert (of.), Monoki Franciska, Gyôri Júlia, Székely Dániel, Perger Balázs, Vajda Botond, Veres Róbert. Hiányzik a képrôl: Biró Ádám, Schneider Kata, Tóth Eszter

13 12. D (legfelsô sor) Buczkó Gergô, Melczer Dávid, Andrejkó László, (2. sor) Magyar László, Bereczki Dániel, Zombor Milán, Práznek Tamás, Fodor Tamás, (3. sor) Vad Viktória, Szállás Fruzsina, Tripolszky Orsolya, Siki Dóra, (legalsó sor) Sztupkay Flóra, Hollauer Rita, Pölcz Fanni, Gazsó Judit, Ray Emese, Nagy Attila (of.). Hiányzik a képrôl: Kövesi Katalin, Szállás Fruzsina, Tisza Péter (külföldön). 24

Szeptember. Árpád (7.x)

Szeptember. Árpád (7.x) III. évfolyam, 1. szám 2007. október Szeptember Valahol ott hagytam abba, hogy felvettek az Árpádba. Most mondhatnám, hogy abszolút ide akartam jönni, de hát nem, mert a Toldyba, csak a muterék erôltették,

Részletesebben

Arany Évkönyv. A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013.

Arany Évkönyv. A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. Arany Évkönyv A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. 2013. május 31. Tartalom 1848-49-es szabadságharc csatái 7-8.évfolyam...

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 5-6. évfolyam. 2 fő/csapat

Angol nyelvi verseny. 5-6. évfolyam. 2 fő/csapat Angol nyelvi verseny 5-6. évfolyam 2 fő/csapat 1 Galambos Árpád Kölcsey Ferenc Ref. Gyak. Ált. Isk. 2 Nagy Márta Kölcsey Ferenc Ref. Gyak. Ált. Isk. 3 Szabó Szonja Zsófia DRK Általános Iskolája 4 Vojcskó

Részletesebben

AZ apor Vilmos katolikus

AZ apor Vilmos katolikus 1 AZ apor Vilmos katolikus iskolaközpont emlékalbuma 2008 2 3 Előszó Az igazság mindig egyszerűen szól Örömmel és szerényen nyújtom át mindenkinek iskolaközpontunk felszentelésének 15. évfordulóján fénykép-emlék

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

ARANYALBUMA 2009/2010

ARANYALBUMA 2009/2010 XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. Tel.: 295-08-77 E-mail: titkarsag@pihgy.hu A XVIII. kerületi tanulmányi versenyek legjobbjainak ARANYALBUMA

Részletesebben

Eredménylista Medve Szabadtéri Matekverseny Budapest, Óbudai-sziget, 2015.

Eredménylista Medve Szabadtéri Matekverseny Budapest, Óbudai-sziget, 2015. Helyezés Csapatsorszám Főfeladatok száma Utoljára megoldott főfeladat ideje Eredménylista Medve Szabadtéri Matekverseny Budapest, Óbudai-sziget, 2015. Medvebocs kategória 1. csapattag 2. csapattag 3. csapattag

Részletesebben

IX. Fóti Futi. 2 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Hely Rsz Név Szév Nettó idő Iskola Tempó Hátrány

IX. Fóti Futi. 2 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Hely Rsz Név Szév Nettó idő Iskola Tempó Hátrány 10 év és alatti 1 2460 TAKÁCS Levente Márton 2004 00:10:51 Garay János Általános Iskola, Fót 11.1 km/h +00:00:00 2 2618 TÓTH Bálint Csaba 2005 00:10:56 Fáy András Általános Iskola Fót 11.0 km/h +00:00:05

Részletesebben

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT.

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. Felelõs szerkesztõ: BEREND JUDIT könyvtáros-tanár Az egyes fejezeteket

Részletesebben

Szabadidős versenyprogram 2004.06.20 megj: M=minden papír hiányzik, O=orvosi igazolás hiányzik

Szabadidős versenyprogram 2004.06.20 megj: M=minden papír hiányzik, O=orvosi igazolás hiányzik Szabadidős versenyprogram 2004.06.20 megj: M=minden papír hiányzik, O=orvosi igazolás hiányzik SZ1. 13.00 MK-1 gyermek fiú I. évfolyam 500m Szabadidős 1. M 1. Homor Flórián??? O 2. Orosz Ádám Kossuth Lajos

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

Helyezés Rajtszám Nem Név Sz.év. Egyesület Város Ország Eredmény Bruttó idő

Helyezés Rajtszám Nem Név Sz.év. Egyesület Város Ország Eredmény Bruttó idő Helyezés Rajtszám Nem Név Sz.év. Egyesület Város Ország Eredmény Bruttó idő 1 9282 F Kiss Tamás 1989 VISE Vác HUN 00:20:21 00:20:22 2 8961 F Pelsőczy Attila 1983 Bárdos DSE Budapest HUN 00:20:45 00:20:46

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL A KAPOSVÁRI táncsics MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 201. ÉVÉBEN 2009 Corvin nyomda kft. Felelõs szerkesztõ: berend judit könyvtáros Szerkesztés, nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY I. korcsoport fiú 1 126 Döbrösy Álmos Szent József Kat. Ált. 00:03:51 00:00:00 00:03:51 2 180 Bräutigam Csanád Kajdacs 00:03:57 00:00:05 00:03:57 3 416 SZűcs Donát Babits 00:04:01 00:00:09 00:04:01 4 131

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2014. december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! Iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az elkövetkező tanév eseményeiről szeretnénk tájékoztatni Önöket.

KEDVES SZÜLŐK! Iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az elkövetkező tanév eseményeiről szeretnénk tájékoztatni Önöket. 2008 KEDVES SZÜLŐK! Iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az elkövetkező tanév eseményeiről szeretnénk tájékoztatni Önöket. Iskolánk statisztikai adatai Tanulók létszáma: 433 fő alsó: 210 felső:

Részletesebben

Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25.

Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25. Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25. ELTE 5vös 5km 2014.09.25. Sorrend absz Középiskolás Bp-i ELTE hallg. (dr.) ELTE hallg. dolgozó SzeniorRajtszámNév Idő Nem Szül. Intézmény. Kar Kategória 1 1 1 1079 Dani Áron

Részletesebben

1.a osztály osztályfőnök: Szabolcsné Sas Ágnes

1.a osztály osztályfőnök: Szabolcsné Sas Ágnes 1.a osztály osztályfőnök: Szabolcsné Sas Ágnes 1. Botos Nóra Virág 2. Cene Boglárka 3. Dudás Liza 4. Fényes Áron 5. Havasi Ágnes 6. Hornek Vivien 7. Huszár Dániel 8. Huszár Vanda Lili 9. Indre Róbert Richárd

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola. Évkönyv. Évkönyv 4 2011/2012. a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola. Évkönyv. Évkönyv 4 2011/2012. a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében elte trefort ágoston gyakorlóiskola Évkönyv ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Évkönyv 4 2011/2012 a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Évkönyv

Részletesebben

13 Gergály Benedek Budaörs Illyés Gyula Gimn Szentannai Jné 7. 46 100%

13 Gergály Benedek Budaörs Illyés Gyula Gimn Szentannai Jné 7. 46 100% 1 Almási Nóra Debrecen Fazekas Mihály Lakatos Gimnázium Tibor 7. 46 100% 2 Bekes Nándor Budapest Városmajori Gimn. Molnár és Kós Botond, K. Á.I Ábrám László 7. 46 100% 3 Bencsik Barnabás Kecskemét SZOVÁL

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 1/2014. (V. 6.) NVB közlemény Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményéről 9686 A Nemzeti Választási

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

SZÓBELI MEGHALLGATÁS IDŐPONTJAI. FEBRUÁR 26-án, CSÜTÖRTÖKÖN 13.15-kor,

SZÓBELI MEGHALLGATÁS IDŐPONTJAI. FEBRUÁR 26-án, CSÜTÖRTÖKÖN 13.15-kor, SZÓBELI MEGHALLGATÁS IDŐPONTJAI A felvételi beosztásban a 25. február 19-én reggel 10 óráig beérkezett jelentkezési lapok tulajdonosai szerepelnek. FEBRUÁR 26-án, CSÜTÖRTÖKÖN 13.15-kor, FEBRUÁR 27-én,

Részletesebben

2008.04.28-29. V-VI. kcs. Diák Egyéni Budapest Bajnokság UTE pálya V. KORCSOPORT FIÚ

2008.04.28-29. V-VI. kcs. Diák Egyéni Budapest Bajnokság UTE pálya V. KORCSOPORT FIÚ V. KORCSOPORT FIÚ 100 m fiú döntő +1,2 1. Kovács László 91 XIV. ker. Egressy G. 11,15 2. Szakállas Ádám 92 Újpest 11,59 3. Kovács Dániel 92 XIV. ker. Szent István G. 11,68 4. Kmetty Tamás 91 III. ker.

Részletesebben

Országos Diákolimpia "A" kat. III., IV., V.-VI. korcsoport 2010.03.06., Kecskemét

Országos Diákolimpia A kat. III., IV., V.-VI. korcsoport 2010.03.06., Kecskemét 0 6*50 férfi gyorsváltó - idıfutam - 5.kcs kat. - 1993 / 1994 1 Munkácsy Mihály és 1993 Horváth Milán(1993), Kálmán Viktor(1993),Kurdi Márk(1994),Ledniczky Patrik(1993),Németh Dávid(1994),Szerecz Donát(1993)

Részletesebben

I. 4000 22. 14,15 PC-2

I. 4000 22. 14,15 PC-2 A BKKSZ által megrendezésre kerülő Budapest Diák Kupa Kajak-Kenu verseny A verseny helye: Újpesti Öböl A verseny időpontja: 2013.004 A versenybíróság tagjai: MŰSORA Elnök: Dr. Saly Ferenc nemzetközi Titkár:

Részletesebben

megyei helyezés helység iskola osztály tanuló pont segédpont tanár

megyei helyezés helység iskola osztály tanuló pont segédpont tanár Aba Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK,Aba Sámuel Általános 5 Tagiskola Hegyi Gergı 13 905,1 23 N Schrein Józsefné Abasár Aba Sámuel Általános Iskola 3 Bagi Doroti 11 768,9 14 N Magyari Ferencné Abony Gyulai

Részletesebben

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Kategória Idő Hátrány 11,5 km Férfi Abszolút Helyezés Rajtszám Név Egyesület Kategória Idő Hátrány 1 1260 SÁGI József

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Kategória Idő Hátrány 11,5 km Férfi Abszolút Helyezés Rajtszám Név Egyesület Kategória Idő Hátrány 1 1260 SÁGI József Helyezés Rajtszám Név Egyesület Kategória Idő Hátrány 11,5 km Férfi Abszolút Helyezés Rajtszám Név Egyesület Kategória Idő Hátrány 1 1260 SÁGI József Váci Ifjúsági SE 11,5 km Senior férfi (1.) 00:39:26

Részletesebben

2011/2012. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. V-VI. korcsoport EREDMÉNY. Budapest - NSK Szilágyi Úti Atlétikai Stadion 2012. június 02-03.

2011/2012. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. V-VI. korcsoport EREDMÉNY. Budapest - NSK Szilágyi Úti Atlétikai Stadion 2012. június 02-03. 2011/2012. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. korcsoport EREDMÉNY Budapest - NSK Szilágyi Úti Atlétikai Stadion 2012. június 02-03. Korcsoportok: V. kcs.: 1995-1996-ban születettek VI. kcs.:

Részletesebben