BorsodChem 2003 ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BorsodChem 2003 ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2003"

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS 2003 ÉVES JELENTÉS BorsodChem 2003 Cím: 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Postacím: 3702 Kazincbarcika, Pf. 208 Telefon: 48/ Telefax: 48/ Honlap:

2 KIEMELT PÉNZÜGYI MUTATÓK év év Forint Euro Forint Euro változás (millió) (ezer) (millió) (ezer) euroban (%) Értékesítés nettó árbevétele ,5 Üzemi tevékenység eredménye ,7 Adózás és külsô tag részesedése elôtti eredmény ,3 Nettó eredmény ,4 Saját tôke megtérülése (ROE) % 5,7% 5,7% 13,5% 13,5% -57,8 Részvényenkénti eredmény (forint, ill. euro) 517 2, ,2-52,4 Részvényenkénti osztalék (forint, ill. euro) 260 1, ,91 13, Nettó árbevétel (millió Ft) Részvényenkénti eredmény (Ft) Üzemi tevékenység eredménye (millió Ft) Részvényenkénti osztalék (Ft) BorsodChem Csoport BorsodChem Rt. Cím: 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Postacím: 3702 Kazincbarcika, Pf. 208 Telefon: 48/ Telefax: 48/ Honlap: Vezérigazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Gazdasági Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Mûszaki és Biztonságtechnikai Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Beszerzési Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Személyzeti Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Szolgáltatási és Beruházási Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Klór-Vinil Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ PVC Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ Kompaund Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ PUR Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ TDI Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ BorsodChem Rt. Budapesti Kirendeltség 1056 Budapest, Váci utca 55. Telefon: 1/ , 1/ Telefax: 1/ BC Ongro Benelux B.v. Broekstraat 32. P.O.B AC Arnhem Hollandia Telefon: Telefax: Honlap: BC-MC s.r.l Milano, Via Lorenzini 4. Olaszország Telefon: Telefax: BC Polska SP. z o.o Katowice ul. Chorzowska 50. Lengyelország Telefon: Telefax: Honlap: BorsodChem Handelsgesellschaft m.b.h Wien, Strohgasse 14.c. Ausztria Telefon: Telefax: Honlap: BC-MCHZ s.r.o. Chemická 1/2039., Ostrava-Mariánské Hory Csehország Telefon: , Telefax: Honlap: Pénzügyi Fõosztály Telefon: 48/ Telefax: 48/

3 TARTALOMJEGYZÉK 2 3 Beköszöntô Termékszerkezet a évi árbevétel alapján* PVC por 25,9% Kompaundok 3,9% MDI 14,5% TDI 19,1% Marónátron 3,4% Anilin 4,8% Mûanyag kész- és félkész termékek 8,9% Egyéb termelés és szolgáltatás 19,5% 4 11 Az Igazgatóság jelentése 12 Tulajdonosi struktúra 13 Termelés, export, létszám, termékszerkezet 14 Forgalomban lévô termékek 15 Exportpiacok Üzletágak, Igazgatóságok Befektetések, részesedések A évi értékesítés relációnkénti megoszlása* Minôség Biztonság Környezetvédelem Pénzügyi beszámoló Nyugat-Európa 45,4% Belföld 17,5% Közép- és Kelet-Európa 31,2% Egyéb 5,9% * Konszolidált alapon

4 A BORSODCHEM RÉSZVÉNYESEIHEZ Az EUR-hoz képesti 10%-ot meghaladó forintgyengülés alapvetôen a meglevô devizahitelek miatt, jelentôs, nem realizált árfolyamveszteséget okozott, így az egy részvényre jutó nettó eredmény 517 Ft lett. Ez a hatás átmeneti, a fundamentumok jók, és a ciklus mélypontján is képesek vagyunk kiemelkedô eredményeket elérni. Innovatív növekedési pályán A társaság hosszú távú költség-versenyképességéhez már most és a jövôben nagymértékben hozzájárul az, hogy bizonyos területeken kiléptünk a technológiai követôk csoportjából. Saját K+F bázisunkon új, korszerû mûszaki-technológiai megoldások létrehozására vagyunk képesek szeptemberében indult a BorsodChem saját technológiájára alapozva egy új, 80 kt/év kapacitású, 120 kt-ra bôvíthetô MDI üzem megvalósítása, ami terveink szerint 2005 szeptemberében kezdi meg próbaüzemét. Dr. Heinrich Georg Stahl az Igazgatóság elnöke Tisztelt Részvényesek! Az Európai Unióhoz való csatlakozás elôtti évben Közép-Kelet-Európa vegyipari piacán a piacrészesedésért folyó harc soha nem látott mértékben felerôsödött. A nyugat-európai versenytársak a csatlakozás közeledtével jó idôben, egyre nagyobb piacrészesedést akarnak maguknak kiszakítani a csatlakozó országok piacain. A fokozódó verseny ellenére a BorsodChem Vállalatcsoport bizonyította életképességét, hisz a közel 6 százalékos árbevétel-növekmény mellett az üzemi tevékenység eredményszintjét árbevétel arányosan 9,2 százalékon, míg az EBITDA mutatóját 15,6 százalékon tudtuk tartani. Ez azt mutatja, hogy egyedülálló költségversenyképességünk javításával képesek vagyunk vezetô poziciónkat fenntartani. Stratégiai célkitûzésünk az üzemi tevékenységbôl származó cash-flow növelésére sikeres volt, az elmúlt egymást követô három év kedvezôtlen piaci körülményei ellenére. A technológia-függetlenség elônyei között fellelhetô lesz a javuló termékminôség, a BAT alkalmazása, az IPPC elôírásoknak való környezetvédelmi megfelelés és a magas szintû biztonságtechnikai filozófia. A tudásközpontú innovatív vállalatvezetésre jó példa, hogy a Cégcsoport ostravai leányvállalata, a BC-MCHZ a saját anilin eljárását értékesítette Japánba a TOSOH Corporation cég részére. Ez is bizonyítja a BorsodChem tulajdonában levô anilin technológia nemzetközi versenyképességét. A BorsodChem mérnökeinek 2000 és 2002 közötti, egy új magyarországi mûanyag-alapanyag, a TDI megvalósítása során mutatott új értékteremtô munkáját a Magyar Innovációs Szövetség innovációs díjjal jutalmazta. Az elmúlt öt évben ez volt a negyedik innovációs díj, amit társaságunk kapott és ez egyedülálló a Magyar Innovációs Szövetség történetében. Érzékelve a közép-kelet-európai piacok évrôl évre növekvô termékfelvevô képességét, az Igazgatóság minden fôbb technológialétesítménynél kapacitásbôvítô beruházás megvalósítása mellett döntött. A beruházások indításának idôpontját az is befolyásolta, hogy az etilénszállító Tiszai Vegyi Kombinát Rt. új, addicionális etilénkrakkoló kapacitása 2004 IV. negyedévében kezdi meg próbaüzemét. 2

5 A klór, a vinil-klorid, a PVC, az MDI és a TDI, valamint az anilin technológiákon végrehajtott kapacitásbôvítô beruházások eredményeként a BorsodChem üzemei elérik a world scale kapacitás méretét, tovább növelve a telephely integrációját, javítva ezzel a költségpozíciókat. A társaság kiegyensúlyozott, organikus növekedését biztosító beruházások, és az esetlegesen megnyíló akvizíciós lehetôségek optimális finanszírozását elôsegíti, hogy a BorsodChem Igazgatóságának 2003 decemberében elfogadott határozata alapján a többségi tulajdonos több mint 17 Mrd Ft alaptôke emelést hajtott végre a társaságnál. Ez a beruházási program alapot teremt az Európai Uniós csatlakozás kapcsán a 2007 közepéig környezetvédelmi moratórium alatt levô légszennyezési kérdések EU-konform végleges megoldására már 2004 második felében. A Cégcsoport korábbi és jelenlegi invesztíciós programja útján az Európai Unióhoz történô csatlakozás után is, 2011-ig biztosította magának a társasági adó alóli mentességet. A BorsodChem növekedéséhez csatlakozik a Linde AG magyarországi vállalata 56 millió euros, a BorsodChem kazincbarcikai telephelyén végrehajtott beruházással, hosszú távon biztosítva a BorsodChem részére a utility jellegû szolgáltatásokat. Transzparencia és good corporate governance Az elmúlt éveket konzervatív könyvvezetés és risk minimalizáló mûködés jellemezte, ami 2004 elején, amikor Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása már hetekben mérhetô, jelentôs értéket képvisel. A cégvezetés operatív mûködése megfelelt a tôzsdén levô cégek által elvárt good corporate governance elvárásainak. Mindez biztonságot ad és bizalmat válthat ki a BorsodChem részvényeseibôl és munkavállalóiból. A társaság transzparens, stabil mûködése, növekedési pályája foglalkoztatási stabilitást nyújt Észak-Magyarországon, ahol a munkanélküliségi ráta az elmúlt években tartósan meghaladta a 15 százalékot. A képzés, a képzéstámogatás és a munkavállalóktól elvárt önképzés által arra törekszünk, hogy a BorsodChem szervezetei a jövôben is innovatív és kiemelkedô szervezetek legyenek. Ezáltal kívánjuk biztosítani hosszú távon, hogy a BorsodChem Csoport Közép-Kelet-Európa egyik vezetô vegyipari vállalkozása legyen. Szeretnék köszönetet mondani a menedzsmentnek és minden dolgozónknak elkötelezettségükért, és az elmúlt év során nyújtott kiemelkedô teljesítményükért. Ezek a lépések nemcsak az élômunka termelékenységét javítják, de egyidejûleg stabilizálják a BorsodChem által foglalkoztatott létszámot egy magas munkanélküliségi rátájú, volt kohászati és bányászati térségben. A kulcsfontosságú szegmensekre irányuló fókuszunk a fejlesztés mellett outsourcing lépéseket is eredményez. Ezen logika mentén értékesítettük a Dukol márkanévre hallgató karbamid-formaldehid gyanta üzletágat az erre a piaci szegmensre fókuszáló Kronospan CR, spol. s.r.o. német cég részére, amely vállalta az üzletág további hosszú távú kapacitásbôvítés melletti mûködtetését, segítve a foglalkoztatást az ostravai térségben. Dr. Heinrich Georg Stahl az Igazgatóság elnöke 3

6 AZ IGAZGATÓSÁG Dr. Heinrich Georg Stahl az Igazgatóság elnöke Kovács F. László vezérigazgató, az Igazgatóság tagja Dr. Nyíri Iván az Igazgatóság tagja Márton Ferenc az Igazgatóság tagja Bartha Ferenc az Igazgatóság tagja Dr. Christoph Herbst az Igazgatóság tagja S. Varga Béla az Igazgatóság tagja 4

7 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A társaság tevékenységi köre A BorsodChem Rt. klór és szén-monoxid kémiai alapokon mûködô üzletágai: Klór-vinil Üzletág PVC Üzletág Kompaund Üzletág PUR Üzletág TDI Üzletág A társaság többségi tulajdonnal rendelkezik két vegyipari termékeket gyártó társaságban és több leányvállalatot mûködtet: BC-MCHZ s.r.o. Csehország, BC tulajdon 97,5% BC-KC Formalin Kft. Magyarország, BC tulajdon 66,67% 3 mûanyagfeldolgozó kft. 100% BC tulajdon 4 szolgáltatást végzô kft. 100% BC tulajdon, és termékei külpiaci értékesítésére 4 külföldi kereskedelmi társaság, amelybôl három 100%-ban, egy 50%-ban BC tulajdon. A BorsodChem Rt. Igazgatósága konszolidált bázisú jelentését BorsodChem Csoportként adja meg. Jelentôsebb események az év során A BorsodChem 2003 júliusában gazdaságossági és környezetvédelmi okokból leállította a régi, elavult kiskapacitású Polimer I. Üzemét, és az így felszabaduló belsô erôforrásokat új fejlesztéseihez aktivizálta. A társaság legnagyobb termelô leányvállalata, a BC-MCHZ jelentôs belsô racionalizálást hajtott végre a karbamid-formaldehid gyanta üzletág értékesítésével, melynek révén az eredményre gyakorolt kedvezô pozitív hatás már 2003-ban jelentkezett. Mérföldkônek tekinthetô az anilin gyártás licencének értékesítése a japán TOSOH CORPORATION felé. A piac elôször értékelte, ismerte el a vállalatcsoportnál felhalmozott, értékteremtô innovációs tevékenységet. A BorsodChem Rt szeptemberében saját tulajdonú technológiai bázison megkezdte egy 80 kt/év, 120 kt/évre bôvíthetô MDI létesítmény építését. A nem-ciklikus termékeink kapacitásbôvítése új fejlesztéseket vonzott a térségbe, a BorsodChem telephelyére. A Linde Gáz Magyarország Rt. szén-monoxid és levegô szétválasztó üzemet épít 56 M EUR beruházási költséggel a BorsodChem üzemeinek alapanyag ellátására. Tulajdonosi döntéssel 2003 decemberében 17 milliárd forintos tôkeemelés történt, mely a BorsodChem organikus növekedése mellett megteremti annak lehetôségét, hogy a vállalatcsoport a közép-kelet-európai térség vegyipari konszolidációjában jó eséllyel vegyen részt. Társaságunk 2003-ban Innovációs Díjat kapott a TDI termék magyarországi megvalósításáért. 5

8 Bevételek és eredmény alakulása Bevételek alakulása A társaság évi árbevétele 131,8 Mrd Ft, amely 5,9%-kal haladta meg az elmúlt év eredményét. Az árbevétel növekedése döntôen a TDI, az MDI és az anilin termékek értékesítési volumennövekedésének tudható be. A PVC-por és a marónátron termékek árbevétele az értékesítési volumenek és az árak csökkenésének következtében elmaradt a bázistól. Az összes árbevételbôl a PVC-por részesedési aránya a bázisidôszaki 28,8%-ról 25,9%-ra csökkent. A 4,7%-os árbevételcsökkenés és 2,1%-os volumencsökkenés az egységárak csökkenése mellett következett be. A PVC kompaundok árbevétele 21,9%-os volumennövekedés mellett 15,1%-kal nôtt. Az MDI termékek árbevétele 6,5%-os értékesítési volumennövekedés mellett 11,4%-kal nôtt. A TDI termékek értékesítés árbevétele 4 493,7 M Ft-tal, 21,7%-kal nôtt, 21,2%-os értékesítési volumennövekedés mellett. A marónátron árbevétele a 7,1%-os volumencsökkenés mellett, 15,5%-kal csökkent. Az árbevétel csökkenés nagyobb része az értékesítési ár csökkenésének tudható be. A mûanyag félkész- és késztermékek árbevétele 4,2%-kal több, mint a bázisban volt. A bevételnövekedés 2,9%-a az értékesített volumen növekedésének tudható be. Az anilin termék árbevétele 18%-os volumennövekedés mellett 41,3%-kal nôtt. Az elôzô idôszakhoz képest a termék ára, a benzol alapanyag árnövekedése miatt jelentôsen nôtt. Az egyéb termékek árbevétele ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, mûtrágya, DUCOL, speciális aminok stb. 1,6%-kal nôtt. Az értékesítési árbevétel 82,5%-a származik exportból. Ez az arány 1,6%-kal magasabb, mint 2002-ben. Az arányszámváltozás is jelzi, hogy a társasági növekedés alapja az export. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 48,7% Nyugat-Európa : 45,4% Egyéb : 5,9% Eredmény Az üzemi tevékenység eredménye M Ft, amely 6,1%-kal haladja meg az elôzô évi M Ft-ot. Az adózás és külsô tag részesedése elôtti eredmény M Ft az elôzô évinél 47,1%-kal kevesebb. Az anyavállalat BorsodChem Rt., az árbevételének növelése révén megôrizte adókedvezményét, így a nettó eredmény M Ft, ami a hasonló idôszaki M Ft-nak 51,7%-a. Az üzemi eredmény javulása döntôen a TDI és MDI termékek megnövekedett termelésének és értékesítésének tudható be. Az adózás és külsô tag részesedése elôtti eredmény romlásának oka, hogy a forint 6

9 gyengülése miatt nagy árfolyamveszteség keletkezett, amely nagymértékben rontotta a pénzügyi eredményt. Piaci pozíciók: Értékesítési piac Fô termékeink piaci megítélése 2003-ban az alábbiak szerint alakult: A PVC port 2003-ban átlagosan 684 EUR/t, míg az alapanyag etilént 527 EUR/t áron jegyezték. Az átlagos PVC por jegyzési ár 30 EUR/tonnával alacsonyabb, míg az etilén 10 EUR/tonnával magasabb, mint a bázisidôszakban. A két termék közötti árkülönbség a évi 197 EUR/t-ról 157 EUR/t-ra csökkent. A pre ciklikus PVC termék jövedelmezôsége a bázishoz képest kismértékben romlott. A klór terméklánc elmúlt évhez képesti csökkenô áraival párhuzamosan az ikertermék marónátron oldat piaci értékítélete kismértékben javult, ami a megnövekedett jegyzési árakban is megmutatkozott. A termék jegyzési ára éves átlagban 2002-ben 101 USD/t, míg 2003-ban 130 USD/t volt. A nem commodity termékcsoportba tartozó MDI termékek közül a nyers MDI ára jelentôsen javult az elôzô évhez képest, a tiszta MDI ára viszont kismértékben csökkent. A termék jövedelmezôségét negatívan befolyásolta, hogy a benzol-anilin-mdi termékláncon belül a benzol ára a évi 359 EUR/t átlagos jegyzési árhoz képest 2003-ban 418 EUR/t-ra nôtt. A nyers MDI-t 2003-ban átlagosan EUR/t-án jegyezték, ami 7,1%-os növekedést jelent a bázisidôszaki EUR/t jegyzési árhoz képest. A tiszta MDI-t 2003-ban átlagosan EUR/t-án jegyezték, amely 1,5%-kal alacsonyabb a bázisidôszaki EUR/tonnás jegyzésnél. A TDI európai jegyzési ára 2003-ban EUR/t volt, amely alig változott a évi EUR/t árhoz képest. Az anilin értékesítési ára, követve az alapanyag benzol árát, jelentôsen nôtt a bázisidôszakhoz képest. PVC kompaundok iránti belföldi kereslet a bázishoz képest csökkent. Az exportpiacokon viszont sikerült növelni az értékesített volument. A nyugat-európai, különösen a német építôipar recessziója miatt a PVC ablakprofilok, fóliák és lemezek esetében a konkurenciaharc Közép-Kelet-Európában felerôsödött, amely fôként az "árversenyben" nyilvánul meg, ennélfogva ezen termékek jövedelmezôsége csökkent. Beszerzési piac A társaság dinamikus növekedéséhez az anyagellátás területén évben is stabil, magas szintû hátteret biztosítottunk, melynek eredményeként anyagellátási szempontból nem merült fel az év folyamán termeléskorlátozó tényezô. A termeléshez 43 Mrd Ft-ot meghaladó mértékben vásároltunk anyagokat, az alapanyag illetve a mûszaki anyagellátáshoz tartozó területeken évben a BorsodChem Rt. üzemei a korábbi évektôl eltérôen nagyjavítási munkák nélkül üzemeltek, ezért a karbantartási munkákhoz beszerzett anyagok mennyisége elmaradt a korábbi években jellemzô értéktôl. 7

10 2003. évben a korábbi évekhez képest rekordszintû alapanyag-beérkezések valósultak meg a BorsodChem Rt. fô üzletágai részére. A PVC-gyártáshoz közel tonna vinil-kloridot, a TDIgyártáshoz mintegy tonna tömény salétromsavat, illetve tonna toluolt, az MDIgyártáshoz tonnát meghaladó szintû anilint vásároltunk. A mennyiségi növekedés jó alapot biztosított arra, hogy a kereskedelmi feltételek kialakításánál továbbra is érvényesítsük a nagyvevôi elônyöket a beszerzésekben. A költség-versenyképességi pozíciónk megtartásához a társaságunk számára elônyös beszerzési árak kialakítása mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a készletgazdálkodásban rejlô lehetôségekre. Az optimális készletszintek kialakítására, elsôsorban a tartalék alkatrész-állomány esetében, a mûszaki biztonság maximális figyelembevétele mellett került sor. Mérleg A társaság összes eszközállománya 178,6 Mrd Ft, amely 18,8%-kal nôtt az év során. Az eszközök között a forgóeszközök állománya M Ft-tal, 54%-kal nôtt. A forgóeszközök között a pénzeszközök M Ft-tal nôttek, amely a decemberben végrehajtott M Ft-os tôkeemelés eredménye. A készletek M Ft-tal, 16,5%-kal nôttek, amelyet döntôen a megnövekedett beruházási tevékenység miatt, az anyagkészletek, ezen belül a beruházási anyagok, tartalék alkatrészek növekedése okozott. Az egyéb forgóeszközök az ÁFA-követelések növekedése miatt M Ft-tal, 39,2%-kal nôttek. A követelések 2,7%-kal csökkentek. A tárgyi eszközök és immateriális javak értéknövekedése M Ft, ami a beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredôje. Az összes kötelezettség M Ft, amely M Ft-tal, 11,5%-kal több a bázisidôszaki értéknél. A rövid lejáratú hitelek állománya, a hosszú lejáratúból rövid lejáratúba történô átsorolás miatt, 19,3%-kal nôtt. A hosszú lejáratú hitelek állománya pedig 6,7%-kal csökkent. A szállítóállomány 30,5%-os növekedésének oka, hogy a beruházások felfutása miatt megnôtt a beruházási szállítóállomány. A saját tôke összege M Ft-tal, M Ft-ra nôtt, a bázisidôszakit 23,6%-kal haladja meg. A végrehajtott tôkeemelés M Ft-tal növelte a saját tôkét. A felhalmozott nyereség M Ft, a bázishoz képest 5,9%-kal emelkedett. Cash-flow A évi szokásos tevékenységbôl származó nettó pénzbevétel M Ft volt. A M Ft értékû nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek M Ft-tal növelték. A pénzmozgással nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás M Ft összege a legjelentôsebb, amit az eszközök értékesítésébôl és a Dukol Üzletág értékesítésébôl származó nyereség, a nem konszolidált vállalkozások nyereségébôl való részesedés, a nem realizált árfolyamveszteségek, valamint az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege együttesen M Ft-tal növeltek. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása 341 M Ft-tal növelte a szokásos tevékenységbôl származó nettó pénzbevételt. A M Ft értékû, beruházási és befektetési tevékenységbôl eredô pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz beszerzés és értékesítés. 8

11 A pénzügyi mûveletekbôl származó M Ft pénzeszközváltozás a M Ft tôkeemelés, a M Ft osztalékfizetés és a hitelállomány M Ft-os csökkenése útján alakult ki. A nettó pénzeszközállomány M Ft-tal nôtt, az idôszak végén M Ft-ot tett ki. Beruházások A társaság 2003-ban 16,1 Mrd Ft-ot fordított tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére. A beruházási teljesítményérték alakulása üzletáganként: Munkaerô-gazdálkodás Megnevezés M Ft Klór-vinil Üzletág PVC Üzletág 654 Kompaund Üzletág 774 PUR Üzletág TDI Üzletág Leányvállalatok Egyéb A BorsodChem Rt., mint anyavállalat január 01-jei nyitólétszáma fôrôl december 31-re fôre nôtt. Létszámnövekedést elsôsorban az utánpótlás biztosítása érdekében felvett szellemi és fizikai pályakezdô szakemberek, továbbá a tevékenységbôvülés kapcsán felmerült munkaerôigények eredményezték. A konszolidált létszám az elôzô évi zárólétszámhoz képest 1 fôvel nôtt és év végén fô volt. A társaság bérköltsége a 2002 évhez képest 5,9%-kal nôtt. Jegyzett tôkében, tulajdonosi szerkezetben és a vezetésben bekövetkezett változások A társaság Igazgatósága a december 16-án megtartott ülésén döntött a társaság db Ft-os névértékû új, névre szóló részvények zártkörû forgalomba hozatalával történô tôkeemelésrôl. Az Igazgatóság az elôzetes szándéknyilatkozatoknak megfelelôen a cég két legnagyobb pénzügyi befektetôje számára biztosította a részvények jegyzési lehetôségét. A CE Oil & Gas AG db, míg a VCP Industrie AG db részvény jegyzésére kapott lehetôséget Ft/db-os áron. A zártkörû alaptôke-emelés cégbírósági bejegyzése január 10-én megtörtént. Az alaptôke-emelésbôl származó részvények eltérô osztalék jogosultsággal bírnak, osztalék az új részvények után a 2004-es üzleti év után fizethetô legkorábban. 9

12 Tulajdonosi struktúra változásai Teljes alaptôke Tulajdonosi kör megnevezése Idôszak elején Idôszak végén % Db % Db Belföldi intézményi 2, , Külföldi intézményi 89, , Belföldi magánszemély 2, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezetô tisztségviselôk 0, ,00 8 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képezô tulajdonos 4, ,00 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 1, , Összesen: 100, , Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok: Tulajdoni hányad Tulajdonos neve december december 31. Db részvény % Db részvény % CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG , ,38 VCP Industrie Beteiligungen AG , ,79 Személyi változások: A társaság könyvvizsgálója továbbra is az Ernst & Young. A társaság Igazgatóságában és Felügyelô Bizottságában a április 30-án megtartott éves rendes közgyûlés határozatának megfelelôen az alábbi változások következtek be: Igazgatóság A Közgyûlés az Igazgatóság tagjai közül Boris Y. Titov urat felmentette. A Közgyûlés az Igazgatóság tagjává választotta Bartha Ferenc és Dr. Christoph Herbst urakat. Dr. Heinrich Georg Stahl urat április 30. napjáig a társaság igazgatósági elnökének újraválasztotta. 10

13 Felügyelô Bizottság A Közgyûlés a Felügyelô Bizottság tagjai közül felmentette Yury A. Golubev urat. Blaha Imréné és Fáczán Csaba a munkavállalói oldalról delegált Felügyelô Bizottsági tagok megbízatása án lejárt. A Közgyûlés a Felügyelô Bizottság tagjai közé választotta Dr. Christian Riener urat. Dr. Varga Zoltán és Heinrich Pecina urakat április 30. napjáig a társaság felügyelô bizottsági tagjának újraválasztotta. Balázs Attila és Fejes Bertalan urak a munkavállalói oldal delegáltjaiként kerültek a Felügyelô Bizottságba. Vezetô állású személyek, és részvénytulajdonuk: Név Beosztás Db Dr. Heinrich Georg Stahl IT elnök 0 Kovács F. László IT tag 0 S. Varga Béla IT tag 0 Dr. Nyíri Iván IT tag 0 Márton Ferenc IT tag 0 Dr. Christoph Herbst IT tag 0 Bartha Ferenc IT tag 0 Dr. Varga Zoltán FB elnök 0 Dr. Christian Riener FB tag 0 Heinrich Pecina FB tag 0 Bankó Judit FB tag 0 Balázs Attila FB tag 0 Fejes Bertalan FB tag 0 Kovács F. László vezérigazgató 0 Dr. Gazdik Zoltán gazdasági vezérigazgató-helyettes 0 Purzsa Tamás mûszaki vezérigazgató-helyettes 0 Gaál Gyula üzletág-igazgató 0 Dr. Szakállas István üzletág-igazgató 2 Seres András üzletág-igazgató 5 Szentmiklóssy László üzletág-igazgató 0 S. Varga Béla beszerzési igazgató 0 Szabó János szolgáltatási és beruházási igazgató 1 Gyurácz N. Gergely személyzeti igazgató 0 Kézdi László izocianát kereskedelmi igazgató 0 Összefoglalás Az Igazgatóság a BorsodChem Rt évi magyar és nemzetközi számviteli szabályok szerinti - konszolidált és nem konszolidált - beszámolóit elfogadásra javasolja. BorsodChem Rt. Igazgatósága 11

14 TULAJDONOSI STRUKTÚRA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Teljes alaptôke Bevezetett sorozat részvény névérték % részvény névérték % Tulajdonos neve db (e Ft) db (e Ft) Intézményi befektetôk belföldi , ,28 külföldi , ,75 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG , ,23 VCPIndustrie Beteiligungen AG , ,74 egyéb , ,78 Magánszemélyek 0,00 0,00 belföldi , ,91 külföldi , ,02 Munkavállalók, vezetô tisztségviselôk 8 8 0, ,00 Saját részvény 0 0 0, ,00 Államháztartás részét képezô tulajdonos 0 0 0, ,00 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 0 0 0, ,00 Egyéb , ,04 Összesen: IGAZGATÓSÁG ELNÖK Felügyelô Bizottság VEZÉRIGAZGATÓ Gazdasági Igazgatóság Mûszaki és Biztonságtechnikai Igazgatóság Személyzeti Igazgatóság PVC Üzletág Kompaund Üzletág Klór-Vinil Üzletág TDI Üzletág PUR Üzletág Beszerzési Igazgatóság Izocianát Kereskedelmi Igazgatóság Szolgáltatási és Beruházási Igazgatóság A Mûszaki és Biztonságtechnikai Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság vezetôje vezérigazgató-helyettesi címmel rendelkezik. 12

15 TERMELÉS, EXPORT, LÉTSZÁM, TERMÉKSZERKEZET MFt Termelési érték, export árbevétel, létszám között Bruttó termelési érték (MFt) Export árbevétel (MFt) Létszám (Fô) Termékszerkezet a évi árbevétel alapján* A évi értékesítés relációnkénti megoszlása az árbevétel százalékában* PVC por 30,6% TDI 22,4% MDI 16,4% Kompaundok 10,3% Klóralkáli termékek 5,8% Egyéb termelés és szolgáltatás 14,5% Nyugat-Európa 44,2% Belföld 25,6% Közép- és Kelet-Európa 23,8% Egyéb 6,4% * Nem konszolidált alapon 13

16 FORGALOMBAN LÉVÔ TERMÉKEK KLÓR-VINIL ÜZLETÁG Cseppfolyós klór Klórgáz Sósav /technikai, gyógyszerkönyvi, ipari A / Hypo Marónátronoldat Vinilklorid-monomer Diklór-etán PVC ÜZLETÁG ONGROVIL szuszpenziós PVC porok - S S S S S ONGROSTYR habosítható polisztirol /EPS/ ONGROVIL S-0860 VAC kopolimerek ONGROVIL SH-600 PVC por alapú termoplasztikus elasztomerek ONGRONOX EHP 75D peroxid típusú iniciátor ONGRONOX INP 75D peroxid típusú iniciátor ONGROCLEAN kitapadásgátló-anyag KOMPAUND ÜZLETÁG ONGROLIT PVC granulátumok Lágy granulátumok - kábelipari - cipôipari - élelmiszer-ipari - tömlôk, profilok gyártására Kemény granulátumok - élelmiszeripari - csövek, profilok, fittingek gyártására ONGROLIT CPE granulátum - kábelipari /térhálósítható kábelbevonatok/ ONGROMIX PVC porkeverékek - élelmiszeripari - kozmetikai - technikai /csövek, lemezek, profilok, fóliák/ - ablakprofilok gyártására ONGRO CPE /Klórozott polietilén/ PUR ÜZLETÁG ONGRONAT MDI izocianátok CR 30 nyers MDI HS 44tiszta MDI CL 27 modifikált MDI Prepolimerek Cseppfolyós ammónia Szalmiákszesz* Ammóniumnitrát-oldat* CO* *Kizárólag hazai piacon értékesített termék TDI ÜZLETÁG ONGRONAT TDI izocianátok TDI 80/20 TDI 65/35 TDI

17 EXPORTPIACOK Algéria Ausztrália Ausztria Azerbajdzsán Belgium Belorusszia Bosznia-Hercegovina Bulgária Csehország Dánia Dél-afrikai Köztársaság Dél-koreai Köztársaság Egyesült Arab Emirátusok Egyiptom Etiópia Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán India Izrael Japán Jemen Jordánia Kazahsztán Kenya Kína Korea Lengyelország Libanon Líbia Lichtenstein Macedónia Málta Moldávia Nagy-Britannia Németország Nigéria Olaszország Omán Oroszország Portugália Románia Spanyolország Svájc Svédország Szaud-Arábia Szerbia és Montenegro Szingapúr Szíria Szlovákia Szlovénia Törökország Tunézia Uganda Ukrajna USA Gyárlátogatáson lengyel üzleti partnereinkkel 15

18 Az üzletág elektrolízis üzemében történik a PVC-, MDI- és TDI-gyártáshoz szükséges klór, valamint az ikertermékként keletkezô marónátron-oldat elôállítása. Gyártanak itt különbözô minôségû sósavoldatokat és nátrium-hipokloritot is. Ez utóbbi elsôsorban a tisztítóés fertôtlenítô készítmények hatóanyaga. Az üzletág VCM Üzemében állítják elô a PVCgyártás másik alapanyagát, a vinil-klorid-monomert.

19 Klór-Vinil Üzletág 2003-ban a nagyleállás nélküli karbantartás ellenére a termelési volumenek a évihez hasonló szinten alakultak, ugyanakkor a vásárolt klór és vinil-klorid biztosította a PVC- és izocianát-vertikum kiegyensúlyozott mûködését. Az üzletág termelését 2003-ban a stabilitás jellemezte, de az egyéb piaci peremfeltételek (marónátron ár, árfolyam) kedvezôtlen alakulása következtében az üzletág eredményei kismértékben ugyan, de elmaradtak a tervezetthez képest. 17

20 KLÓR-VINIL ÜZLETÁG A folyamatos termelés mellett 2003-ban az üzletág legjelentôsebb teljesítménye a VCM intenzifikálás III. ütemének kivitelezési munkálatai voltak. Az év végén elkezdôdtek a IV. ütem és a klór kapacitásbôvítés tervezési munkái. Ezek a beruházások, melyek várhatóan 2005 negyedik negyedévében lépnek be a termelésbe, összhangban vannak a BorsodChem egyéb üzemeinek kapacitásbôvítési beruházásaival (PVC, MDI, TDI). Marónátron értékesítésének alakulása millió Ft Belföld Export Marónátron értékesítésének alakulása tonna Belföld Export 18

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Az intermodális szállítás bevezetése a BorsodChem Zrt-nél

Az intermodális szállítás bevezetése a BorsodChem Zrt-nél Az intermodális szállítás bevezetése a BorsodChem Zrt-nél Papp István Director Logistics Kazincbarcika, 2015. szeptember 4. 2 A BC bemutatása Történet az első 65 év A BC bemutatása 1949 A BVK műtrágyagyártó

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Pannunion Csomagolóanyag Nyrt. 2010. ÉVI ÉVES ÜZLETI JELENTÉS A magyar számviteli szabályok szerint összeállítva Szombathely, 2011. március 18. Szabó Balázs vezérigazgató Prenner Lívia pénzügyi vezető

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ NÉVRE SZÓLÓ TÖRZSRÉSZVÉNYEKRŐL

KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ NÉVRE SZÓLÓ TÖRZSRÉSZVÉNYEKRŐL KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ NÉVRE SZÓLÓ TÖRZSRÉSZVÉNYEKRŐL Kazincbarcika, Magyarország (a Magyar Köztársaság joga szerint bejegyzett és működő részvénytársaság) www.borsodchem.hu A Kibocsátó meghatározó tulajdonosa

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK 1 (A nemzetközi számviteli szabályok IFRS alapján) Bécs, július

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Levél a részvényesekhez Mérföldkövek 2005-ben Az Igazgatóság Az Igazgatóság jelentése

TARTALOMJEGYZÉK. Levél a részvényesekhez Mérföldkövek 2005-ben Az Igazgatóság Az Igazgatóság jelentése TARTALOMJEGYZÉK 2 4 8 10 Levél a részvényesekhez Mérföldkövek 2005-ben Az Igazgatóság Az Igazgatóság jelentése 24 26 28 30 32 34 Klór Üzletág VCM Üzletág PVC Üzletág Kompaund Üzletág MDI Üzletág TDI Üzletág

Részletesebben

raw material partnership know-how

raw material partnership know-how raw material partnership know-how A VALPLAST CZ és VALPLAST SK testvérvállalatok a Közép és Kelet Európai régió műanyagfeldolgozó vállalaltainak alapanyag-ellátását tűzték ki elsődleges feladatuknak. A

Részletesebben

DUNAPACK MAGYARORSZÁG. éves jelentés 2012 P A C K A G I N G

DUNAPACK MAGYARORSZÁG. éves jelentés 2012 P A C K A G I N G DUNAPACK MAGYARORSZÁG P A C K A G I N G éves jelentés 2012 DUNAPACK KFT. ÜZLETI JELENTÉS A 2012. ÉVRŐL A magyar gazdaság 2012-ben recesszióba süllyedt, a GDP 1,7%-kal csökkent. Az ipari termelés ugyancsak

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához Üzleti jelentés MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvény kibocsátás útján 1994. október 25-én, az alakuló

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Skoglund Holding Befektetési Részvénytársaság 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Készült: 2003. április 26. 2 A Skoglund Holding megalakulásától, 1994-tõl kezdve 2000.

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében:

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: I. Bevezetés A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: több vállalkozáshoz fûzõdõ viszonyában is anyavállalatnak minõsül,

Részletesebben

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5.

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. A politikai és gazdasági rendszerváltás éveit követően megszűnt a kormányzati szervezésű és államilag jegyzett építők napjának

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS. A TVK Nyrt. Igazgatóságának jelentése a TVK-csoport 2006. évi teljesítményéről

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS. A TVK Nyrt. Igazgatóságának jelentése a TVK-csoport 2006. évi teljesítményéről 1 ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS A TVK Nyrt. Igazgatóságának jelentése a TVK-csoport 2006. évi teljesítményéről 2 Piaci környezet Kiemelt kulcs teljesítmény mutatók Pénzügyi műveletek eredménye Integráció Belső

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2006. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2006. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Növekvő árbevétel, dinamikusan fejlődő export Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. I féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu,

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A regionális E-Star sikeres félévet tud maga mögött. 2011. Szeptember 13.

A regionális E-Star sikeres félévet tud maga mögött. 2011. Szeptember 13. A regionális E-Star sikeres félévet tud maga mögött 2011. Szeptember 13. Az öt éves stratégia tervekkel összhangban a 2011-es tervek teljesülnek 2011 2012 2013 2014 2015 Üzemeltetési irányítás ERP és CRM

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben