BorsodChem 2003 ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BorsodChem 2003 ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2003"

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS 2003 ÉVES JELENTÉS BorsodChem 2003 Cím: 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Postacím: 3702 Kazincbarcika, Pf. 208 Telefon: 48/ Telefax: 48/ Honlap:

2 KIEMELT PÉNZÜGYI MUTATÓK év év Forint Euro Forint Euro változás (millió) (ezer) (millió) (ezer) euroban (%) Értékesítés nettó árbevétele ,5 Üzemi tevékenység eredménye ,7 Adózás és külsô tag részesedése elôtti eredmény ,3 Nettó eredmény ,4 Saját tôke megtérülése (ROE) % 5,7% 5,7% 13,5% 13,5% -57,8 Részvényenkénti eredmény (forint, ill. euro) 517 2, ,2-52,4 Részvényenkénti osztalék (forint, ill. euro) 260 1, ,91 13, Nettó árbevétel (millió Ft) Részvényenkénti eredmény (Ft) Üzemi tevékenység eredménye (millió Ft) Részvényenkénti osztalék (Ft) BorsodChem Csoport BorsodChem Rt. Cím: 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Postacím: 3702 Kazincbarcika, Pf. 208 Telefon: 48/ Telefax: 48/ Honlap: Vezérigazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Gazdasági Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Mûszaki és Biztonságtechnikai Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Beszerzési Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Személyzeti Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Szolgáltatási és Beruházási Igazgatóság Telefon: 48/ Telefax: 48/ Klór-Vinil Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ PVC Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ Kompaund Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ PUR Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ TDI Üzletág Telefon: 48/ Telefax: 48/ BorsodChem Rt. Budapesti Kirendeltség 1056 Budapest, Váci utca 55. Telefon: 1/ , 1/ Telefax: 1/ BC Ongro Benelux B.v. Broekstraat 32. P.O.B AC Arnhem Hollandia Telefon: Telefax: Honlap: BC-MC s.r.l Milano, Via Lorenzini 4. Olaszország Telefon: Telefax: BC Polska SP. z o.o Katowice ul. Chorzowska 50. Lengyelország Telefon: Telefax: Honlap: BorsodChem Handelsgesellschaft m.b.h Wien, Strohgasse 14.c. Ausztria Telefon: Telefax: Honlap: BC-MCHZ s.r.o. Chemická 1/2039., Ostrava-Mariánské Hory Csehország Telefon: , Telefax: Honlap: Pénzügyi Fõosztály Telefon: 48/ Telefax: 48/

3 TARTALOMJEGYZÉK 2 3 Beköszöntô Termékszerkezet a évi árbevétel alapján* PVC por 25,9% Kompaundok 3,9% MDI 14,5% TDI 19,1% Marónátron 3,4% Anilin 4,8% Mûanyag kész- és félkész termékek 8,9% Egyéb termelés és szolgáltatás 19,5% 4 11 Az Igazgatóság jelentése 12 Tulajdonosi struktúra 13 Termelés, export, létszám, termékszerkezet 14 Forgalomban lévô termékek 15 Exportpiacok Üzletágak, Igazgatóságok Befektetések, részesedések A évi értékesítés relációnkénti megoszlása* Minôség Biztonság Környezetvédelem Pénzügyi beszámoló Nyugat-Európa 45,4% Belföld 17,5% Közép- és Kelet-Európa 31,2% Egyéb 5,9% * Konszolidált alapon

4 A BORSODCHEM RÉSZVÉNYESEIHEZ Az EUR-hoz képesti 10%-ot meghaladó forintgyengülés alapvetôen a meglevô devizahitelek miatt, jelentôs, nem realizált árfolyamveszteséget okozott, így az egy részvényre jutó nettó eredmény 517 Ft lett. Ez a hatás átmeneti, a fundamentumok jók, és a ciklus mélypontján is képesek vagyunk kiemelkedô eredményeket elérni. Innovatív növekedési pályán A társaság hosszú távú költség-versenyképességéhez már most és a jövôben nagymértékben hozzájárul az, hogy bizonyos területeken kiléptünk a technológiai követôk csoportjából. Saját K+F bázisunkon új, korszerû mûszaki-technológiai megoldások létrehozására vagyunk képesek szeptemberében indult a BorsodChem saját technológiájára alapozva egy új, 80 kt/év kapacitású, 120 kt-ra bôvíthetô MDI üzem megvalósítása, ami terveink szerint 2005 szeptemberében kezdi meg próbaüzemét. Dr. Heinrich Georg Stahl az Igazgatóság elnöke Tisztelt Részvényesek! Az Európai Unióhoz való csatlakozás elôtti évben Közép-Kelet-Európa vegyipari piacán a piacrészesedésért folyó harc soha nem látott mértékben felerôsödött. A nyugat-európai versenytársak a csatlakozás közeledtével jó idôben, egyre nagyobb piacrészesedést akarnak maguknak kiszakítani a csatlakozó országok piacain. A fokozódó verseny ellenére a BorsodChem Vállalatcsoport bizonyította életképességét, hisz a közel 6 százalékos árbevétel-növekmény mellett az üzemi tevékenység eredményszintjét árbevétel arányosan 9,2 százalékon, míg az EBITDA mutatóját 15,6 százalékon tudtuk tartani. Ez azt mutatja, hogy egyedülálló költségversenyképességünk javításával képesek vagyunk vezetô poziciónkat fenntartani. Stratégiai célkitûzésünk az üzemi tevékenységbôl származó cash-flow növelésére sikeres volt, az elmúlt egymást követô három év kedvezôtlen piaci körülményei ellenére. A technológia-függetlenség elônyei között fellelhetô lesz a javuló termékminôség, a BAT alkalmazása, az IPPC elôírásoknak való környezetvédelmi megfelelés és a magas szintû biztonságtechnikai filozófia. A tudásközpontú innovatív vállalatvezetésre jó példa, hogy a Cégcsoport ostravai leányvállalata, a BC-MCHZ a saját anilin eljárását értékesítette Japánba a TOSOH Corporation cég részére. Ez is bizonyítja a BorsodChem tulajdonában levô anilin technológia nemzetközi versenyképességét. A BorsodChem mérnökeinek 2000 és 2002 közötti, egy új magyarországi mûanyag-alapanyag, a TDI megvalósítása során mutatott új értékteremtô munkáját a Magyar Innovációs Szövetség innovációs díjjal jutalmazta. Az elmúlt öt évben ez volt a negyedik innovációs díj, amit társaságunk kapott és ez egyedülálló a Magyar Innovációs Szövetség történetében. Érzékelve a közép-kelet-európai piacok évrôl évre növekvô termékfelvevô képességét, az Igazgatóság minden fôbb technológialétesítménynél kapacitásbôvítô beruházás megvalósítása mellett döntött. A beruházások indításának idôpontját az is befolyásolta, hogy az etilénszállító Tiszai Vegyi Kombinát Rt. új, addicionális etilénkrakkoló kapacitása 2004 IV. negyedévében kezdi meg próbaüzemét. 2

5 A klór, a vinil-klorid, a PVC, az MDI és a TDI, valamint az anilin technológiákon végrehajtott kapacitásbôvítô beruházások eredményeként a BorsodChem üzemei elérik a world scale kapacitás méretét, tovább növelve a telephely integrációját, javítva ezzel a költségpozíciókat. A társaság kiegyensúlyozott, organikus növekedését biztosító beruházások, és az esetlegesen megnyíló akvizíciós lehetôségek optimális finanszírozását elôsegíti, hogy a BorsodChem Igazgatóságának 2003 decemberében elfogadott határozata alapján a többségi tulajdonos több mint 17 Mrd Ft alaptôke emelést hajtott végre a társaságnál. Ez a beruházási program alapot teremt az Európai Uniós csatlakozás kapcsán a 2007 közepéig környezetvédelmi moratórium alatt levô légszennyezési kérdések EU-konform végleges megoldására már 2004 második felében. A Cégcsoport korábbi és jelenlegi invesztíciós programja útján az Európai Unióhoz történô csatlakozás után is, 2011-ig biztosította magának a társasági adó alóli mentességet. A BorsodChem növekedéséhez csatlakozik a Linde AG magyarországi vállalata 56 millió euros, a BorsodChem kazincbarcikai telephelyén végrehajtott beruházással, hosszú távon biztosítva a BorsodChem részére a utility jellegû szolgáltatásokat. Transzparencia és good corporate governance Az elmúlt éveket konzervatív könyvvezetés és risk minimalizáló mûködés jellemezte, ami 2004 elején, amikor Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása már hetekben mérhetô, jelentôs értéket képvisel. A cégvezetés operatív mûködése megfelelt a tôzsdén levô cégek által elvárt good corporate governance elvárásainak. Mindez biztonságot ad és bizalmat válthat ki a BorsodChem részvényeseibôl és munkavállalóiból. A társaság transzparens, stabil mûködése, növekedési pályája foglalkoztatási stabilitást nyújt Észak-Magyarországon, ahol a munkanélküliségi ráta az elmúlt években tartósan meghaladta a 15 százalékot. A képzés, a képzéstámogatás és a munkavállalóktól elvárt önképzés által arra törekszünk, hogy a BorsodChem szervezetei a jövôben is innovatív és kiemelkedô szervezetek legyenek. Ezáltal kívánjuk biztosítani hosszú távon, hogy a BorsodChem Csoport Közép-Kelet-Európa egyik vezetô vegyipari vállalkozása legyen. Szeretnék köszönetet mondani a menedzsmentnek és minden dolgozónknak elkötelezettségükért, és az elmúlt év során nyújtott kiemelkedô teljesítményükért. Ezek a lépések nemcsak az élômunka termelékenységét javítják, de egyidejûleg stabilizálják a BorsodChem által foglalkoztatott létszámot egy magas munkanélküliségi rátájú, volt kohászati és bányászati térségben. A kulcsfontosságú szegmensekre irányuló fókuszunk a fejlesztés mellett outsourcing lépéseket is eredményez. Ezen logika mentén értékesítettük a Dukol márkanévre hallgató karbamid-formaldehid gyanta üzletágat az erre a piaci szegmensre fókuszáló Kronospan CR, spol. s.r.o. német cég részére, amely vállalta az üzletág további hosszú távú kapacitásbôvítés melletti mûködtetését, segítve a foglalkoztatást az ostravai térségben. Dr. Heinrich Georg Stahl az Igazgatóság elnöke 3

6 AZ IGAZGATÓSÁG Dr. Heinrich Georg Stahl az Igazgatóság elnöke Kovács F. László vezérigazgató, az Igazgatóság tagja Dr. Nyíri Iván az Igazgatóság tagja Márton Ferenc az Igazgatóság tagja Bartha Ferenc az Igazgatóság tagja Dr. Christoph Herbst az Igazgatóság tagja S. Varga Béla az Igazgatóság tagja 4

7 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A társaság tevékenységi köre A BorsodChem Rt. klór és szén-monoxid kémiai alapokon mûködô üzletágai: Klór-vinil Üzletág PVC Üzletág Kompaund Üzletág PUR Üzletág TDI Üzletág A társaság többségi tulajdonnal rendelkezik két vegyipari termékeket gyártó társaságban és több leányvállalatot mûködtet: BC-MCHZ s.r.o. Csehország, BC tulajdon 97,5% BC-KC Formalin Kft. Magyarország, BC tulajdon 66,67% 3 mûanyagfeldolgozó kft. 100% BC tulajdon 4 szolgáltatást végzô kft. 100% BC tulajdon, és termékei külpiaci értékesítésére 4 külföldi kereskedelmi társaság, amelybôl három 100%-ban, egy 50%-ban BC tulajdon. A BorsodChem Rt. Igazgatósága konszolidált bázisú jelentését BorsodChem Csoportként adja meg. Jelentôsebb események az év során A BorsodChem 2003 júliusában gazdaságossági és környezetvédelmi okokból leállította a régi, elavult kiskapacitású Polimer I. Üzemét, és az így felszabaduló belsô erôforrásokat új fejlesztéseihez aktivizálta. A társaság legnagyobb termelô leányvállalata, a BC-MCHZ jelentôs belsô racionalizálást hajtott végre a karbamid-formaldehid gyanta üzletág értékesítésével, melynek révén az eredményre gyakorolt kedvezô pozitív hatás már 2003-ban jelentkezett. Mérföldkônek tekinthetô az anilin gyártás licencének értékesítése a japán TOSOH CORPORATION felé. A piac elôször értékelte, ismerte el a vállalatcsoportnál felhalmozott, értékteremtô innovációs tevékenységet. A BorsodChem Rt szeptemberében saját tulajdonú technológiai bázison megkezdte egy 80 kt/év, 120 kt/évre bôvíthetô MDI létesítmény építését. A nem-ciklikus termékeink kapacitásbôvítése új fejlesztéseket vonzott a térségbe, a BorsodChem telephelyére. A Linde Gáz Magyarország Rt. szén-monoxid és levegô szétválasztó üzemet épít 56 M EUR beruházási költséggel a BorsodChem üzemeinek alapanyag ellátására. Tulajdonosi döntéssel 2003 decemberében 17 milliárd forintos tôkeemelés történt, mely a BorsodChem organikus növekedése mellett megteremti annak lehetôségét, hogy a vállalatcsoport a közép-kelet-európai térség vegyipari konszolidációjában jó eséllyel vegyen részt. Társaságunk 2003-ban Innovációs Díjat kapott a TDI termék magyarországi megvalósításáért. 5

8 Bevételek és eredmény alakulása Bevételek alakulása A társaság évi árbevétele 131,8 Mrd Ft, amely 5,9%-kal haladta meg az elmúlt év eredményét. Az árbevétel növekedése döntôen a TDI, az MDI és az anilin termékek értékesítési volumennövekedésének tudható be. A PVC-por és a marónátron termékek árbevétele az értékesítési volumenek és az árak csökkenésének következtében elmaradt a bázistól. Az összes árbevételbôl a PVC-por részesedési aránya a bázisidôszaki 28,8%-ról 25,9%-ra csökkent. A 4,7%-os árbevételcsökkenés és 2,1%-os volumencsökkenés az egységárak csökkenése mellett következett be. A PVC kompaundok árbevétele 21,9%-os volumennövekedés mellett 15,1%-kal nôtt. Az MDI termékek árbevétele 6,5%-os értékesítési volumennövekedés mellett 11,4%-kal nôtt. A TDI termékek értékesítés árbevétele 4 493,7 M Ft-tal, 21,7%-kal nôtt, 21,2%-os értékesítési volumennövekedés mellett. A marónátron árbevétele a 7,1%-os volumencsökkenés mellett, 15,5%-kal csökkent. Az árbevétel csökkenés nagyobb része az értékesítési ár csökkenésének tudható be. A mûanyag félkész- és késztermékek árbevétele 4,2%-kal több, mint a bázisban volt. A bevételnövekedés 2,9%-a az értékesített volumen növekedésének tudható be. Az anilin termék árbevétele 18%-os volumennövekedés mellett 41,3%-kal nôtt. Az elôzô idôszakhoz képest a termék ára, a benzol alapanyag árnövekedése miatt jelentôsen nôtt. Az egyéb termékek árbevétele ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, mûtrágya, DUCOL, speciális aminok stb. 1,6%-kal nôtt. Az értékesítési árbevétel 82,5%-a származik exportból. Ez az arány 1,6%-kal magasabb, mint 2002-ben. Az arányszámváltozás is jelzi, hogy a társasági növekedés alapja az export. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 48,7% Nyugat-Európa : 45,4% Egyéb : 5,9% Eredmény Az üzemi tevékenység eredménye M Ft, amely 6,1%-kal haladja meg az elôzô évi M Ft-ot. Az adózás és külsô tag részesedése elôtti eredmény M Ft az elôzô évinél 47,1%-kal kevesebb. Az anyavállalat BorsodChem Rt., az árbevételének növelése révén megôrizte adókedvezményét, így a nettó eredmény M Ft, ami a hasonló idôszaki M Ft-nak 51,7%-a. Az üzemi eredmény javulása döntôen a TDI és MDI termékek megnövekedett termelésének és értékesítésének tudható be. Az adózás és külsô tag részesedése elôtti eredmény romlásának oka, hogy a forint 6

9 gyengülése miatt nagy árfolyamveszteség keletkezett, amely nagymértékben rontotta a pénzügyi eredményt. Piaci pozíciók: Értékesítési piac Fô termékeink piaci megítélése 2003-ban az alábbiak szerint alakult: A PVC port 2003-ban átlagosan 684 EUR/t, míg az alapanyag etilént 527 EUR/t áron jegyezték. Az átlagos PVC por jegyzési ár 30 EUR/tonnával alacsonyabb, míg az etilén 10 EUR/tonnával magasabb, mint a bázisidôszakban. A két termék közötti árkülönbség a évi 197 EUR/t-ról 157 EUR/t-ra csökkent. A pre ciklikus PVC termék jövedelmezôsége a bázishoz képest kismértékben romlott. A klór terméklánc elmúlt évhez képesti csökkenô áraival párhuzamosan az ikertermék marónátron oldat piaci értékítélete kismértékben javult, ami a megnövekedett jegyzési árakban is megmutatkozott. A termék jegyzési ára éves átlagban 2002-ben 101 USD/t, míg 2003-ban 130 USD/t volt. A nem commodity termékcsoportba tartozó MDI termékek közül a nyers MDI ára jelentôsen javult az elôzô évhez képest, a tiszta MDI ára viszont kismértékben csökkent. A termék jövedelmezôségét negatívan befolyásolta, hogy a benzol-anilin-mdi termékláncon belül a benzol ára a évi 359 EUR/t átlagos jegyzési árhoz képest 2003-ban 418 EUR/t-ra nôtt. A nyers MDI-t 2003-ban átlagosan EUR/t-án jegyezték, ami 7,1%-os növekedést jelent a bázisidôszaki EUR/t jegyzési árhoz képest. A tiszta MDI-t 2003-ban átlagosan EUR/t-án jegyezték, amely 1,5%-kal alacsonyabb a bázisidôszaki EUR/tonnás jegyzésnél. A TDI európai jegyzési ára 2003-ban EUR/t volt, amely alig változott a évi EUR/t árhoz képest. Az anilin értékesítési ára, követve az alapanyag benzol árát, jelentôsen nôtt a bázisidôszakhoz képest. PVC kompaundok iránti belföldi kereslet a bázishoz képest csökkent. Az exportpiacokon viszont sikerült növelni az értékesített volument. A nyugat-európai, különösen a német építôipar recessziója miatt a PVC ablakprofilok, fóliák és lemezek esetében a konkurenciaharc Közép-Kelet-Európában felerôsödött, amely fôként az "árversenyben" nyilvánul meg, ennélfogva ezen termékek jövedelmezôsége csökkent. Beszerzési piac A társaság dinamikus növekedéséhez az anyagellátás területén évben is stabil, magas szintû hátteret biztosítottunk, melynek eredményeként anyagellátási szempontból nem merült fel az év folyamán termeléskorlátozó tényezô. A termeléshez 43 Mrd Ft-ot meghaladó mértékben vásároltunk anyagokat, az alapanyag illetve a mûszaki anyagellátáshoz tartozó területeken évben a BorsodChem Rt. üzemei a korábbi évektôl eltérôen nagyjavítási munkák nélkül üzemeltek, ezért a karbantartási munkákhoz beszerzett anyagok mennyisége elmaradt a korábbi években jellemzô értéktôl. 7

10 2003. évben a korábbi évekhez képest rekordszintû alapanyag-beérkezések valósultak meg a BorsodChem Rt. fô üzletágai részére. A PVC-gyártáshoz közel tonna vinil-kloridot, a TDIgyártáshoz mintegy tonna tömény salétromsavat, illetve tonna toluolt, az MDIgyártáshoz tonnát meghaladó szintû anilint vásároltunk. A mennyiségi növekedés jó alapot biztosított arra, hogy a kereskedelmi feltételek kialakításánál továbbra is érvényesítsük a nagyvevôi elônyöket a beszerzésekben. A költség-versenyképességi pozíciónk megtartásához a társaságunk számára elônyös beszerzési árak kialakítása mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a készletgazdálkodásban rejlô lehetôségekre. Az optimális készletszintek kialakítására, elsôsorban a tartalék alkatrész-állomány esetében, a mûszaki biztonság maximális figyelembevétele mellett került sor. Mérleg A társaság összes eszközállománya 178,6 Mrd Ft, amely 18,8%-kal nôtt az év során. Az eszközök között a forgóeszközök állománya M Ft-tal, 54%-kal nôtt. A forgóeszközök között a pénzeszközök M Ft-tal nôttek, amely a decemberben végrehajtott M Ft-os tôkeemelés eredménye. A készletek M Ft-tal, 16,5%-kal nôttek, amelyet döntôen a megnövekedett beruházási tevékenység miatt, az anyagkészletek, ezen belül a beruházási anyagok, tartalék alkatrészek növekedése okozott. Az egyéb forgóeszközök az ÁFA-követelések növekedése miatt M Ft-tal, 39,2%-kal nôttek. A követelések 2,7%-kal csökkentek. A tárgyi eszközök és immateriális javak értéknövekedése M Ft, ami a beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredôje. Az összes kötelezettség M Ft, amely M Ft-tal, 11,5%-kal több a bázisidôszaki értéknél. A rövid lejáratú hitelek állománya, a hosszú lejáratúból rövid lejáratúba történô átsorolás miatt, 19,3%-kal nôtt. A hosszú lejáratú hitelek állománya pedig 6,7%-kal csökkent. A szállítóállomány 30,5%-os növekedésének oka, hogy a beruházások felfutása miatt megnôtt a beruházási szállítóállomány. A saját tôke összege M Ft-tal, M Ft-ra nôtt, a bázisidôszakit 23,6%-kal haladja meg. A végrehajtott tôkeemelés M Ft-tal növelte a saját tôkét. A felhalmozott nyereség M Ft, a bázishoz képest 5,9%-kal emelkedett. Cash-flow A évi szokásos tevékenységbôl származó nettó pénzbevétel M Ft volt. A M Ft értékû nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek M Ft-tal növelték. A pénzmozgással nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás M Ft összege a legjelentôsebb, amit az eszközök értékesítésébôl és a Dukol Üzletág értékesítésébôl származó nyereség, a nem konszolidált vállalkozások nyereségébôl való részesedés, a nem realizált árfolyamveszteségek, valamint az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege együttesen M Ft-tal növeltek. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása 341 M Ft-tal növelte a szokásos tevékenységbôl származó nettó pénzbevételt. A M Ft értékû, beruházási és befektetési tevékenységbôl eredô pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz beszerzés és értékesítés. 8

11 A pénzügyi mûveletekbôl származó M Ft pénzeszközváltozás a M Ft tôkeemelés, a M Ft osztalékfizetés és a hitelállomány M Ft-os csökkenése útján alakult ki. A nettó pénzeszközállomány M Ft-tal nôtt, az idôszak végén M Ft-ot tett ki. Beruházások A társaság 2003-ban 16,1 Mrd Ft-ot fordított tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére. A beruházási teljesítményérték alakulása üzletáganként: Munkaerô-gazdálkodás Megnevezés M Ft Klór-vinil Üzletág PVC Üzletág 654 Kompaund Üzletág 774 PUR Üzletág TDI Üzletág Leányvállalatok Egyéb A BorsodChem Rt., mint anyavállalat január 01-jei nyitólétszáma fôrôl december 31-re fôre nôtt. Létszámnövekedést elsôsorban az utánpótlás biztosítása érdekében felvett szellemi és fizikai pályakezdô szakemberek, továbbá a tevékenységbôvülés kapcsán felmerült munkaerôigények eredményezték. A konszolidált létszám az elôzô évi zárólétszámhoz képest 1 fôvel nôtt és év végén fô volt. A társaság bérköltsége a 2002 évhez képest 5,9%-kal nôtt. Jegyzett tôkében, tulajdonosi szerkezetben és a vezetésben bekövetkezett változások A társaság Igazgatósága a december 16-án megtartott ülésén döntött a társaság db Ft-os névértékû új, névre szóló részvények zártkörû forgalomba hozatalával történô tôkeemelésrôl. Az Igazgatóság az elôzetes szándéknyilatkozatoknak megfelelôen a cég két legnagyobb pénzügyi befektetôje számára biztosította a részvények jegyzési lehetôségét. A CE Oil & Gas AG db, míg a VCP Industrie AG db részvény jegyzésére kapott lehetôséget Ft/db-os áron. A zártkörû alaptôke-emelés cégbírósági bejegyzése január 10-én megtörtént. Az alaptôke-emelésbôl származó részvények eltérô osztalék jogosultsággal bírnak, osztalék az új részvények után a 2004-es üzleti év után fizethetô legkorábban. 9

12 Tulajdonosi struktúra változásai Teljes alaptôke Tulajdonosi kör megnevezése Idôszak elején Idôszak végén % Db % Db Belföldi intézményi 2, , Külföldi intézményi 89, , Belföldi magánszemély 2, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezetô tisztségviselôk 0, ,00 8 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képezô tulajdonos 4, ,00 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 1, , Összesen: 100, , Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok: Tulajdoni hányad Tulajdonos neve december december 31. Db részvény % Db részvény % CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG , ,38 VCP Industrie Beteiligungen AG , ,79 Személyi változások: A társaság könyvvizsgálója továbbra is az Ernst & Young. A társaság Igazgatóságában és Felügyelô Bizottságában a április 30-án megtartott éves rendes közgyûlés határozatának megfelelôen az alábbi változások következtek be: Igazgatóság A Közgyûlés az Igazgatóság tagjai közül Boris Y. Titov urat felmentette. A Közgyûlés az Igazgatóság tagjává választotta Bartha Ferenc és Dr. Christoph Herbst urakat. Dr. Heinrich Georg Stahl urat április 30. napjáig a társaság igazgatósági elnökének újraválasztotta. 10

13 Felügyelô Bizottság A Közgyûlés a Felügyelô Bizottság tagjai közül felmentette Yury A. Golubev urat. Blaha Imréné és Fáczán Csaba a munkavállalói oldalról delegált Felügyelô Bizottsági tagok megbízatása án lejárt. A Közgyûlés a Felügyelô Bizottság tagjai közé választotta Dr. Christian Riener urat. Dr. Varga Zoltán és Heinrich Pecina urakat április 30. napjáig a társaság felügyelô bizottsági tagjának újraválasztotta. Balázs Attila és Fejes Bertalan urak a munkavállalói oldal delegáltjaiként kerültek a Felügyelô Bizottságba. Vezetô állású személyek, és részvénytulajdonuk: Név Beosztás Db Dr. Heinrich Georg Stahl IT elnök 0 Kovács F. László IT tag 0 S. Varga Béla IT tag 0 Dr. Nyíri Iván IT tag 0 Márton Ferenc IT tag 0 Dr. Christoph Herbst IT tag 0 Bartha Ferenc IT tag 0 Dr. Varga Zoltán FB elnök 0 Dr. Christian Riener FB tag 0 Heinrich Pecina FB tag 0 Bankó Judit FB tag 0 Balázs Attila FB tag 0 Fejes Bertalan FB tag 0 Kovács F. László vezérigazgató 0 Dr. Gazdik Zoltán gazdasági vezérigazgató-helyettes 0 Purzsa Tamás mûszaki vezérigazgató-helyettes 0 Gaál Gyula üzletág-igazgató 0 Dr. Szakállas István üzletág-igazgató 2 Seres András üzletág-igazgató 5 Szentmiklóssy László üzletág-igazgató 0 S. Varga Béla beszerzési igazgató 0 Szabó János szolgáltatási és beruházási igazgató 1 Gyurácz N. Gergely személyzeti igazgató 0 Kézdi László izocianát kereskedelmi igazgató 0 Összefoglalás Az Igazgatóság a BorsodChem Rt évi magyar és nemzetközi számviteli szabályok szerinti - konszolidált és nem konszolidált - beszámolóit elfogadásra javasolja. BorsodChem Rt. Igazgatósága 11

14 TULAJDONOSI STRUKTÚRA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Teljes alaptôke Bevezetett sorozat részvény névérték % részvény névérték % Tulajdonos neve db (e Ft) db (e Ft) Intézményi befektetôk belföldi , ,28 külföldi , ,75 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG , ,23 VCPIndustrie Beteiligungen AG , ,74 egyéb , ,78 Magánszemélyek 0,00 0,00 belföldi , ,91 külföldi , ,02 Munkavállalók, vezetô tisztségviselôk 8 8 0, ,00 Saját részvény 0 0 0, ,00 Államháztartás részét képezô tulajdonos 0 0 0, ,00 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 0 0 0, ,00 Egyéb , ,04 Összesen: IGAZGATÓSÁG ELNÖK Felügyelô Bizottság VEZÉRIGAZGATÓ Gazdasági Igazgatóság Mûszaki és Biztonságtechnikai Igazgatóság Személyzeti Igazgatóság PVC Üzletág Kompaund Üzletág Klór-Vinil Üzletág TDI Üzletág PUR Üzletág Beszerzési Igazgatóság Izocianát Kereskedelmi Igazgatóság Szolgáltatási és Beruházási Igazgatóság A Mûszaki és Biztonságtechnikai Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság vezetôje vezérigazgató-helyettesi címmel rendelkezik. 12

15 TERMELÉS, EXPORT, LÉTSZÁM, TERMÉKSZERKEZET MFt Termelési érték, export árbevétel, létszám között Bruttó termelési érték (MFt) Export árbevétel (MFt) Létszám (Fô) Termékszerkezet a évi árbevétel alapján* A évi értékesítés relációnkénti megoszlása az árbevétel százalékában* PVC por 30,6% TDI 22,4% MDI 16,4% Kompaundok 10,3% Klóralkáli termékek 5,8% Egyéb termelés és szolgáltatás 14,5% Nyugat-Európa 44,2% Belföld 25,6% Közép- és Kelet-Európa 23,8% Egyéb 6,4% * Nem konszolidált alapon 13

16 FORGALOMBAN LÉVÔ TERMÉKEK KLÓR-VINIL ÜZLETÁG Cseppfolyós klór Klórgáz Sósav /technikai, gyógyszerkönyvi, ipari A / Hypo Marónátronoldat Vinilklorid-monomer Diklór-etán PVC ÜZLETÁG ONGROVIL szuszpenziós PVC porok - S S S S S ONGROSTYR habosítható polisztirol /EPS/ ONGROVIL S-0860 VAC kopolimerek ONGROVIL SH-600 PVC por alapú termoplasztikus elasztomerek ONGRONOX EHP 75D peroxid típusú iniciátor ONGRONOX INP 75D peroxid típusú iniciátor ONGROCLEAN kitapadásgátló-anyag KOMPAUND ÜZLETÁG ONGROLIT PVC granulátumok Lágy granulátumok - kábelipari - cipôipari - élelmiszer-ipari - tömlôk, profilok gyártására Kemény granulátumok - élelmiszeripari - csövek, profilok, fittingek gyártására ONGROLIT CPE granulátum - kábelipari /térhálósítható kábelbevonatok/ ONGROMIX PVC porkeverékek - élelmiszeripari - kozmetikai - technikai /csövek, lemezek, profilok, fóliák/ - ablakprofilok gyártására ONGRO CPE /Klórozott polietilén/ PUR ÜZLETÁG ONGRONAT MDI izocianátok CR 30 nyers MDI HS 44tiszta MDI CL 27 modifikált MDI Prepolimerek Cseppfolyós ammónia Szalmiákszesz* Ammóniumnitrát-oldat* CO* *Kizárólag hazai piacon értékesített termék TDI ÜZLETÁG ONGRONAT TDI izocianátok TDI 80/20 TDI 65/35 TDI

17 EXPORTPIACOK Algéria Ausztrália Ausztria Azerbajdzsán Belgium Belorusszia Bosznia-Hercegovina Bulgária Csehország Dánia Dél-afrikai Köztársaság Dél-koreai Köztársaság Egyesült Arab Emirátusok Egyiptom Etiópia Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán India Izrael Japán Jemen Jordánia Kazahsztán Kenya Kína Korea Lengyelország Libanon Líbia Lichtenstein Macedónia Málta Moldávia Nagy-Britannia Németország Nigéria Olaszország Omán Oroszország Portugália Románia Spanyolország Svájc Svédország Szaud-Arábia Szerbia és Montenegro Szingapúr Szíria Szlovákia Szlovénia Törökország Tunézia Uganda Ukrajna USA Gyárlátogatáson lengyel üzleti partnereinkkel 15

18 Az üzletág elektrolízis üzemében történik a PVC-, MDI- és TDI-gyártáshoz szükséges klór, valamint az ikertermékként keletkezô marónátron-oldat elôállítása. Gyártanak itt különbözô minôségû sósavoldatokat és nátrium-hipokloritot is. Ez utóbbi elsôsorban a tisztítóés fertôtlenítô készítmények hatóanyaga. Az üzletág VCM Üzemében állítják elô a PVCgyártás másik alapanyagát, a vinil-klorid-monomert.

19 Klór-Vinil Üzletág 2003-ban a nagyleállás nélküli karbantartás ellenére a termelési volumenek a évihez hasonló szinten alakultak, ugyanakkor a vásárolt klór és vinil-klorid biztosította a PVC- és izocianát-vertikum kiegyensúlyozott mûködését. Az üzletág termelését 2003-ban a stabilitás jellemezte, de az egyéb piaci peremfeltételek (marónátron ár, árfolyam) kedvezôtlen alakulása következtében az üzletág eredményei kismértékben ugyan, de elmaradtak a tervezetthez képest. 17

20 KLÓR-VINIL ÜZLETÁG A folyamatos termelés mellett 2003-ban az üzletág legjelentôsebb teljesítménye a VCM intenzifikálás III. ütemének kivitelezési munkálatai voltak. Az év végén elkezdôdtek a IV. ütem és a klór kapacitásbôvítés tervezési munkái. Ezek a beruházások, melyek várhatóan 2005 negyedik negyedévében lépnek be a termelésbe, összhangban vannak a BorsodChem egyéb üzemeinek kapacitásbôvítési beruházásaival (PVC, MDI, TDI). Marónátron értékesítésének alakulása millió Ft Belföld Export Marónátron értékesítésének alakulása tonna Belföld Export 18

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év

Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év TARTALOM Részvényeseinkhez... 3 A Magyar Telekomról... 3 A Magyar Telekom Csoport pénzügyi adatai... 4 Levél részvényeseinkhez... 5 Részvényekre vonatkozó

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A 2014-2020 KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IDŐSZAK AKTUALITÁSAINAK TÜKRÉBEN Budapest, 2013. szeptember A tanulmány a Tej Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben