BALATONKENESEI (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM"

Átírás

1 (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP

2 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt egy hónap számos tennivalót adott nekünk. Most kezdenek sorjázni a pályázati lehetõségek. Azt azonban tudnunk kell, hogy nem mindig arra írják ki a pályázatokat, amelyek a legégetõbb gondjainkat oldják meg. Tudjuk mindannyian, hogy talán a legfontosabb lenne útjaink, járdáink felújítása, javítása, illetve újak kialakítása. Országos szinten is ezt óhajtanák. Sajnos nem kecsegtetnek bennünket nagy elõrelépésekkel e téren. Nemigen vannak olyan pályázatok, amelyek hatalmas elmaradásainkat enyhítenék e téren. Önerõbõl viszont nem sokat tudunk tenni, amit lehet, azt azonban megtesszük. A következõkben néhány aktuális tényrõl tájékoztatom önöket. A Balatonakarattyát, Balatonkenesét elkerülõ út sokadszori átadásának dátuma május 6-a volt. az üzembe helyezés várhatóan május 20-a környékén lesz. Balatonkenese és Balatonfûzfõ önkormányzata is kifogással élt némely, a pótmunkák elvégzésével kapcsolatos kérdésben. a végleges átadásig vállalták, hogy az általunk jelzett hiányosságokat megszüntetik. Örömmel adhatom hírül, hogy megkezdõdött a Fõ utca burkolatjavítása, aszfaltozása. Az átmeneti, ezzel a munkával járó nehézségekért kérjük az utca lakóinak és az ott közlekedõknek szíves elnézését, türelmét. A Közútkezelõ Kht. az út javítását saját keretébõl a Papkeszi felé vezetõ út végétõl a Balaton Étteremig, vonaláig végzi el. A képviselõ-testület egyhangú véleménye alapján az út további aszfaltozási munkálatait a Sirály háromszögig el fogjuk végeztetni a saját költségünkön. Pályázatokat nyújtottunk be egy kenesei és egy akarattyai játszótér felújítására Ft összegben, Ft önrésszel. Reméljük, így eleget tudunk tenni a szigorú EU-s elõírásoknak, és megszépülhet, gyarapodhat az akarattyai Ságvári lakótelepi és a kenesei, volt mély árok területén kialakított játszótér. Várjuk az iskolánk, illetve óvodáink felújítására benyújtott pályázataink eredményét. Hiú reményeket azonban nem táplálhatunk, hiszen a hírek alapján a benyújtott pályázati összegek kb. tízszer annyit tesznek ki, mint amelyek kiosztásra kerülnek. A községközpont körforgalmára benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban informális találkozónk volt a kiíró és elosztó hatósággal, ahol arról tájékoztattak bennünket, hogy kb. négyszer akkora összegre érkezett igény, mint amennyit ki tudnak osztani. A Polgármesteri Hivatal elõtti tér beépítésére vonatkozóan 3 változatos tanulmánytervre írtunk ki pályázatot. A képviselõ-testület hosszabb ideje érlelte a gondolatot, miszerint a tanulmánytervnek tartalmaznia kell a községközpont beépítésével kapcsolatosan a következõket. Egy gyógyszertárt, két felnõtt orvosi rendelõt, gyermekorvosi rendelõt, 1 fogorvosi rendelõt, 1 fizikoterápiás rendelõt, esetleg más kiegészítõ rendelõt (amely felváltva használhatna pl: szemész, nõgyógyász stb.) egy nagy közösségi termet és egy ifjúság és klubok számára használható helyiséget, ha lehet a rendõrség elhelyezésére szolgáló helyiséget és a Polgármesteri Hivatal kiváltására szolgáló helyiségeket. Mindezek mellet meg kell oldani a parkolási lehetõségeket is. Természetesen ezzel párhuzamosan, ha a megvalósítás küszöbén járunk, jelenlegi egészségügyi intézményeink ingatlanjai értékesítésére kerülnek. Ez képezhetné a megvalósításához szükséges összeg egy részét. A megvalósításban érdekeltek (gyógyszertár tulajdonosa) jelezték, hogy tetszik nekik a terv és saját részükrõl készek az õket érintõ anyagi ráfordítást vállalni. Tehát a megvalósításhoz szükséges összeg másik szelete is rendelkezésre állna. A terveket természetesen a falu lakói elé tárjuk véleményezés és közös gondolkodás céljából. Szintén pályázatot nyújtunk be a Kapuvári utca útfelújítására vonatkozóan. A megpályázott összeg Ft, az önrész Ft. Mivel a csapadékvízelvezetés nem fér bele a pályázatokba, így azt a képviselõ-testület döntése értelmében önerõbõl valósítjuk meg, amelynek összege Ft lesz várhatóan. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Vak Bottyán strand melletti pavilonsoron lévõ töredezett, balesetveszélyes terület aszfaltburkolatát kijavíttatja. Ezzel egyidejûleg megtiltja a nagytömegû teher- és hulladékszállító jármûvek behajtását az ominózus területre, a kis tömegû 1,5 2,5 tonnás áruszállító teherautók behajtását reggel ig korlátozva. Köszönjük az e területen mûködõ üzletek tulajdonosainak megértését, segíteni akarását, amely abban is megnyilvánul, hogy többen jelezték írásban: a felújítási munkák elvégzéséhez hozzájárulnak. Szíves tudomásukra közlöm, hogy erre a területre vonatkozóan (Széchenyi parktól a lebontott kerítés végéig) érvényes zöldterületi és elektromos tervvel rendelkezünk, amelynek megvalósításával rövidesen foglalkozhatunk anyagi forrásainktól függõen. Az elõbbiekben említett tér is egy egységes új burkolatot kaphat, ha a döntés megszületik. Benyújtásra kerül az a pályázat is, amelyet a Kelet-Balatoni Kistérséggel közösen készítettünk el a szociális jellegû épületek felújítására, eszközbeszerzésére vonatkozóan, 10%-os önrésszel. A kistérség összesen 160 milliós összegre pályázhat, ebbõl mi 40 milliót szeretnénk kapni, 4 millió forint önrész fejében. A körjegyzõség tárgyi és technikai feltételeinek javítására szintén pályázunk a minisztérium felé Ft erejéig, ahol a szükséges önrész 20%. Elkészült a sportcsarnok tetõszerkezetének javítása, így megszûnt a beázásveszély. Társadalmi munkában és a FAGO segítségével megszépült a sportcsarnok elõtti parkoló és zöld terület, valamint az iskolaudvar a padok lefestésével és virágosítással. Köszönjük mindenkinek a segítséget. Végül egy örömteli hírrel búcsúzom: február óta nem volt mínuszban az Önkormányzat számlája, mintegy 20 millió forint jelentkezik folyamatosan. Remélhetõleg tudjuk tartani gazdálkodásunknak ezt a minõségét. Köszönet érte mindenkinek, aki ehhez hozzásegítette településünket: jegyzõ asszonynak és a pénzügyi csoportnak, a képviselõ-testületnek, az intézményvezetõknek és minden állampolgárnak, aki a rá kirótt önkormányzati terhek befizetését tisztességesen teljesítette. Ha összefogunk, haladhatunk. Tisztelettel: Sörédi Györgyné polgármester

3 3 A képviselõ-testület áprilisi ülésérõl jelentjük A képviselõ-testület soron következõ ülését április 30-án tartotta. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységérõl, pályázatok elbírálása A képviselõ-testület a civil szervezetek által benyújtott beszámolókat elfogadta. Az általuk benyújtott pályázatok alapján évben az alábbi civil szervezeteket részesítette támogatásban: Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub: Ft Diákönkormányzat: Ft Pilinszky Irodalmi Színpad: Ft Tipegõ Klub: Ft Nagycsaládosok Csoportja: Ft Faluvédõ Klub: Ft Karitasz Csoport: Ft Balatonkenesei Állatvédõ Egyesület: Ft Tátorján Nyugdíjas klub: Ft NABE Balatonkenesei Csoportja: Ft Szivárvány Népdalkör: Ft Református Nõszövetség: Ft Egészséges Életért Baráti Társaság: Ft Rády Diáksport Egyesület: Ft Kreatív Kenese Klub: Ft összeggel. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése A képviselõ-testület minden év áprilisában értékeli az elõzõ év gyermekvédelmi tapasztalatait. Az errõl szóló jegyzõi beszámolót elfogadta, valamint jóváhagyta a Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény évi tevékenységérõl szóló beszámolóját is. Többek között megállapította, hogy az elõzõ évhez képest nõtt a veszélyeztetett gyermekek száma, a különbözõ szociálpolitikai ellátásokban részesülõk száma is évrõl-évre nõ. A rendszeres ellátásokban részesülõk elenyészõ százaléka (4 6%-a) lép ki a rendszerbõl, és marad is a rendszeren kívül. A évi strandbelépõjegyekrõl Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata a évi strand-belépõjegy árakat az alábbiak szerint határozta meg. Kedvezmény: 6 éves korig gyermekeknek a belépés ingyenes. Pilinszky János Általános Iskola tanulóinak a belépés ingyenes (diákigazolvány felmutatása kötelezõ). A képviselõ-testület úgy határozott továbbá, hogy a Vak Bottyán és a Bercsényi strand belépõjegy áraiból 5%-ot a Tátorján Kht. részére pénzeszközátadással külön elszámolás alapján biztosít. Pályázatok Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett KDRFT/CÉDE/ a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletnek megfelelõ köztéri játszóterek bõvítése, felújítása támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: A meglévõ játszótéren a játékeszközök bõvítése, felújítása. A fejlesztés megvalósulási helye: Balatonkenese, József Attila utca 1167 hrsz. A fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés Saját forrás Támogatásból igényelt összeg Összesen: év Ft Ft Ft A fejlesztés megvalósulási helye: Balatonakarattya, Hársfa utca 2236/51 hrsz. A fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés Saját forrás Támogatásból igényelt összeg Összesen: év Ft Ft Ft A zárszámadásról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról megalkotta az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról szóló 10/2008. (IV.30.) rendeletet. A szöveges értékelés többek között tartalmazza, hogy az önkormányzat a feladatokat igyekezett maradéktalanul ellátni a rendkívüli nehéz gazdasági helyzete ellenére. Az egészségügyi ellátás területén az önkormányzat, a megfelelõ feladatellátás érdekében az egészségügyi feladatokat is támogatja. Az önkormányzat a háziorvosokkal kötött megállapodás alapján évben összesen 2130 E Ft-tal támogatta a háziorvosi szolgálatot. Balatonkenese Nagyközség területén két háziorvosi szolgálat mûködik. Vállalkozásként mûködik még a gyermekorvosi szolgálat is, melynek évi önkormányzati támogatása 591 E Ft. A mûködési bevételek teljesítése évben nem minden esetben alakult a tervezésnek megfelelõen évben a helyi adó bevétel E Ft volt. A tervezett E Ft. elõirányzatot sikerül túlteljesíteni, E Ft-tal, melynek jelentõs része elõzõ évekrõl elmaradt adóbehajtás volt. A gépjármûadó túlteljesítés az eredeti tervhez képest 5316 E Ft. Adóbevételek: Építményadó E Ft Telekadó E Ft Idegenforgalmi adó tartózkodás után E Ft. Idegenforgalmi adó épület után E Ft. Iparûzési adó E Ft. Pótlékok, birságok, egyéb 1309 E Ft. A strandok bevétele bruttó E Ft volt. Az önkormányzat a 2006-os évet E Ft folyószámla hitellel zárta, míg a 2007-es évben a bérmegtakarításnak és a takarékos gazdálkodásnak, valamint bevételeink alakulásának köszönhetõen ez az összeg december 31-ére E Ftra csökkent. Vak Bottyán strand Bezerédj strand Bercsényi strand Wolf Viktóra jegyzõ Felnõtt Délutáni felnõtt (17 19 h) Diák, nyugdíjas Délutáni diák, nyugdíjas (17 19 h) Napi Heti Havi Napi Heti Havi Napi Heti Havi FELHÍVÁS A KARITASZ CSOPRT ÉS A REFORMÁ- TUS NÕSZÖVETSÉG EGÉSZ NAPOS RUHAOSZTÁST TART: MÁJUS 30-ÁN ÉS JÚNIUS 1-JÉN 9 18 ÓRÁIG A FALU- HÁZBAN. VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

4 4 Rendõrségi hírek Tisztelt Kenesei Polgárok! Elõször is engedjék meg, hogy e hasábokon keresztül mondjak köszönetet a képviselõ-testületnek, hogy bemutatkozhattam és parancsnoki megbízásomhoz beleegyezésüket adták, illetve munkámhoz támogatásukról biztosítottak. Igyekszem a megelõlegezett bizalmat kollégáimmal együtt becsületes, kemény munkával meghálálni. Elsõ és legfontosabb feladatom a rendõrõrs létszámhiányának mielõbbi megszüntetése annak érdekében, hogy megfelelõ erõkkel várhassuk az idei szezont. Hála az önkormányzat támogatásának, több családos rendõrkollégát sikerült idecsalogatni. Mindenképpen azt szeretném, ha helyben vagy az illetékességi területen letelepedett kollégák szolgálnának a rendõrõrsön, ezzel is növelve a területünk iránti elkötelezettséget. Az elmúlt hónapra visszatekintve elmondható, hogy a lomtalanítás ellenére bûnügyi szempontból nyugodt idõszakot tudhatunk magunk mögött, elvétve történt egy-egy betörés, melynek során az ismeretlen elkövetõ nyaralóba betörve evett-ivott, majd tovább állt. Ezen bûncselekmények elkövetõinek felderítése érdekében kérjük, amennyiben napok óta a környéken céltalanul bóklászó személyekkel találkoznak, kérjük értesítsék a rendõrséget. Közlekedési szempontból szintén nyugodt hónapot zártunk a két hosszú hétvége ellenére. Örvendetes ez azért is, mert a jó idõnek köszönhetõen bizony szinte minden nyaralótulajdonos eltöltött pár napot az ingatlanján. Megtörtént a 71-es fõutat elkerülõ szakasz mûszaki átadása, bár a tényleges forgalom elõtti megnyitás idõpontja még ismeretlen, de reméljük, hogy az idegenforgalmi szezon kezdetére már használatba vehetik a közlekedõk, ezzel tehermentesítve és élhetõbbé téve a part menti szakaszt. Végezetül engedjék meg, hogy még egyszer felhívjam figyelmüket a májustól életbe lépett szigorú közigazgatási bírságokra. Figyeljenek oda a sebesség betartására, valamint tehergépkocsik esetén a menetlevél meglétére, illetve annak eseményszerû vezetésére! Köszönöm megtisztelõ figyelmüket! Ari András r.õrgy mb. õrsparancsnok Kedvezményes lehetõség idõseknek áprilisától az Idõsek Klubjába beiratkozott és az étkezést helyben igénybevevõ tagok számára az ebéd térítési díja 410 Ft/nap összegbe kerül. Eddig ez a térítési díj teljes áron 580 Ft/nap összegbe került. Rászorultság és jövedelem függvényében még ennél is kedvezõbb összegbe kerülhet az ebéd térítési díja. Kérjük, ha tájékoztatónk felkeltette érdeklõdését és további információra van szüksége forduljon munkatársainkhoz személyesen: Balatonkenese, Táncsics út. 20. szám alatti Idõsek Klubjában Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig óra között, illetve: Szabóné Öcsi Mónika telefon: ; Varga Ákos: telefon: illetve: Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Módszertani Intézmény Balatonkenese, Fõ út. 43. Tel.: 88/ Szeretettel várjuk jelentkezését! Flink Kornél emlékezete Tíz évvel ezelõtt, 1998-ban igen korán érkezett, és nagyon szépnek ígérkezett a tavasz. Csalóka játékáról sajnos elég hamar kellett meggyõzõdnünk. Február 22-én vasárnap már veteményeztünk, s egy kis szusszanás után ellátogattunk Taródi Flink Kornél barátunkhoz, kulturális intézményeink vezetõjéhez, lapunk szerkesztõjéhez, aki ekkor már beteg volt. Szépen elbeszélgettünk, legtöbbet a jövõ teendõirõl szóltunk. Március 5-én a Faluházban kezdtük el, majd Kornélék lakásán fejeztük be a szerkesztést. Munka után barátom hazavitt Csajágra, ahol jóízûen megebédeltünk, s vidáman társalogtunk. A húsvét két napját, április 12-ét és 13-át rokonokkal, barátokkal kiegészült családi körben töltöttük el. Meg sem fordult a fejünkben, hogy Tizennegyedikén reggel megcsörrent a telefon, melyen Kuti Csaba, az akkori polgármester szomorúan közölte, hogy hajnalban sajnos, ahol kezelték, a gyõri kórházban meghalt Kornél. Kenesén szinte mindenki sajnálta, és sokan gyászolták õt. 22-én megérkezett a gyászjelentés. A megyei újságban Veszeli Lajos festõmûvész, az almádi hû barát méltatta tevékenységét, májusi lapunkban pedig jómagam emlékeztettem rá. E hó 5-én különbusszal utaztunk Gyõrbe, hogy lerójuk kegyeletünket hamvainál. A fájdalmas híradás ennyi. Kornél szûkre szabott élete azonban ennél sokkal tartalmasabb volt. Már fiatal középiskolásként elkötelezte magát az ismeretterjesztéssel és a mûvészetpártolással: a Pintér Tibor vezette megyei irodalmi színpadban szavalt. Késõbb községünkben lap- és könyvkiadásra vállalkoztak a feleséggel, Zsuzsával együtt. Flink Kornélnak elévülhetetlen érdeme, hogy több évtizedes kényszerû szünet után újraindította újságunkat, a Balatonkenesei Hírlapot. Ugyanakkor nagyközségünk kulturális életének irányítását is fölvállalta, s úgyszólván nem volt olyan közéleti mozzanat, amelynek létrehozásában vagy kibontakozásában ne segítkezett volna. Szerette az embereket. Mindenkihez volt kedves, biztató vagy elismerõ szava. Bizalommal fordult a lakossághoz, s a használható ötleteket lehetõség szerint megvalósította. Figyelme minden olyan jelenségre kiterjedt, amely tartalmasabbá, szebbé varázsolta az emberek életét. Halálának tíz éves évfordulóján emlékezzünk egy versmondására, amely tükrözi egész habitusát, vállalt feladatához és a faluközösséghez fûzõdõ elkötelezettségét. Mindig fájlalta, hogy a rendszeres versmondásról éppen a sok egyéb teendõ miatt le kellett mondania. Hihetetlen sok verset tudott könyv nélkül, s ezeket pihent óráiban vagy épp kocsivezetés közben hangosan felelevenítette. Kapóra jött számára, hogy egyik hivatásos mûvész néhány nappal az augusztus 20-i ünnepség elõtt akadályoztatása miatt lemondta szereplését. Kornél úgy érezte: eljött az õ órája. Igen nagy dohányos volt, s a bort se vetette meg, de most napokkal a fellépés elõtt szakított minden szenvedélyével. Úton-útfélen, séta közben vagy odahaza a tükör elõtt egyre csak szavalt, szavalt. Elõadás napján már kora reggel rekkenõ volt a hõség. Aki szerette a lezsert, most sötét ruhát, fehér inget és nyakkendõt öltött. Talán már ekkor fojtogatta a lappangó betegség, a szokásosnál is sápadtabb volt. Közénk állt, de senkihez sem szólt, s mi tiszteltük vállalását és önmegtartóztatását. Nem tudom, hogy széles e hazában akkor a Hõsök kertjének megszorult hõségében ki szavalta volna el megrendítõbben a hatalmas költeményt: Magyar vagyok. Legszebb ország hazám/az öt világrész nagy területén Füves talajon mintha gyökeret vert volna a lába. A vers végén alig tudott közénk vánszorogni. De az arca már piros volt a feladat mûvészi végrehajtásától és az újraszereplés mámorától. A következõ év áprilisában Márkus Zoltán

5 5 70 éves az óvodáztatás Kenesén rendezvénysorozat a Kippkopp Óvoda és Bölcsõdében 2008.áprilisában ünnepi hét keretében emlékeztünk a 70 év történetére. Nagy izgalommal készültünk erre a nagyszabású eseményre. Hónapokon, heteken keresztül gyûjtöttük a régi emlékeket, fotókat, kutattuk a régmúlt idõk dokumentumait, óvodásait és dolgozóit. A rengeteg tennivaló között idõt szakítottunk az elsõ óvónõ, Kádár Ilona sírjának a gondozására. Az õt követõ Szabó Endréné, Irmus óvó néni sírjára pedig Vér László által készített vöröskõ síremlék került. Kiállítások várták rendezvényeink résztvevõit a Martonvásári Óvodamúzeum óvodatörténeti anyagából, a gyerekek, óvodapedagógusok, gondozónõk munkáiból, az összegyûjtött régi fényképekbõl, dokumentumokból. Látványos diavetítés során lehetett végigkövetni a régmúlt idõktõl egészen napjainkig a kenesei óvodai életet. Ebbõl az alkalomból feldolgoztuk (Vér Lászlóné ny. tanítónõ, Pup Elemérné ny. óvodavezetõ, Pulai Istvánné tagóvodavezetõ és Thury Attiláné intézményvezetõ) a 70 éves kenesei óvodáztatás történetét, a fõ hangsúlyt az elsõ óvoda megalapítására, annak körülményeire helyeztük, csak egy Kippkopp Óvoda és Bölcsõde hírei A gyerekek nevében köszönetemet fejezem ki Varga Ákos képviselõ úrnak és az Idõsek Otthona lakóinak az 1 Ftos akciójukért! Köszönet Thury Attiláné intézményvezetõ A gyerekek és a szülõk nevében köszönjük az óvoda vezetésének, minden dolgozójának a 70 éves az óvodáztatás Kenesén programsorozatot. Tudjuk, hogy nagyon sok munkájuk fekszik ebben a néhány napban. Jó volt látni, ahogy ünnepelni tanítják gyermekeinket és közben újra és újra minket szülõket is. Köszönjük szépen! Szülõk Szervezete rövid bepillantást engedve az utána következõ évekre. Kiadványunk címe: 70 év története Balatonkenese elsõ óvodája. Az elsõ óvodát a református egyház gyülekezetének nemes lelkû adományozása, példás összefogása révén alapították 1938-ban, ahová nemcsak a gyülekezet kicsinyei, hanem felekezeti különbség nélkül járhattak növendékek. Mára a régi óvoda emlékét az utca neve és az épületben található emléktábla õrzi. Az ünnepi mûsorunkban is ezt a történetet dolgoztuk fel, így tisztelegve elõdeink, a múltunk elõtt. A megható történeti visszaemlékezés könnyeket csalt a jelenlévõk szemébe. A komoly hangvételû elõadásunkba beékelve kis óvodásaink népi felelgetõs játékaiból, régi korok verseibõl, dalaiból és táncaiból összeállított csokra vidám színfoltot jelentett. A csodálatos, hatalmas méretû, tûzijátékkal, régi képekkel díszített tortát a gyerekek és a vendégek nagy lelkesedéssel fogadták és fogyasztották. A mûsor végén emlékfüzettel ajándékoztuk meg a jelenlévõ egykori óvodásokat, dolgozókat és mindazokat, akik valamilyen szerepet játszottak óvodánk életében a 70 év során. Az állófogadás során nagyon sok gratulációt kaptunk a mûsorért, a szervezésért. A hét folyamán tartalmas programok színesítették a gyerekek életét. A Bojtorján együttes vezetõjének Pomózi Zoltánnak a zenés elõadása,a Tátorján játékvár játszóháza felejthetetlen élményeket nyújtottak óvodásainknak. A régi óvodai emléktáblánál és az óvónõk sírjánál ünnepélyes keretek között koszorút helyeztünk el a Kippkopp Óvoda és a Balatonkenesei Református Egyházközség nevében. A koszorúzás után az udvaron 70 galamb szállt a magasba, a meghívott vendégek és a gyerekek meglepetésére. Utolsó napon szakmai napot tartottunk óvodapedagógusoknak,dajkáknak és gondozónõknek, valamint a szülõknek. Antal Judit szaktanácsadó vezetésével: A feladataink között megbújó boldogság A kiégés megelõzése címmel elõadáson és tréningen vehettünk részt. A szülõknek Szülõk iskoláját szerveztünk,ahol A gyermekünk sajátos egyénisége, nevelésünk összhangja címmel elõadást hallhattak. Kicsit csalódottak voltunk, mert nagyon kevesen jöttek el, pedig a szakmai fórumon hasznos tanácsokat kaptak az érdeklõdõk a gyerekek neveléséhez és a felmerülõ problémás kérdésekhez. Az ünnepi hetünk befejezéseként, a 70 év emlékére egy fát ültettünk az utókor számára. Megbizonyosodtunk felõle,hogy múltunkra építve biztos úton járunk a jelenben, hisz hagyományainkat tisztelve leszünk képesek átörökíteni gyerekeinknek az értéket, tradíciókat is csak így alakíthatunk ki. Az erõs hagyományokat õrzõ,nyitott közösségek képesek az innovációra,mert itt a legerõsebb a közösség önmegtartó ereje. Az értékrendet, viselkedésmintát, tudást, tapasztalatot így közvetíthetjük nemzedékrõl-nemzedékre. A múltban gyökerezik jelenünk és jövõnk, ahogy Kodály Zoltán gyönyörû gondolata is megfogalmazza: Gyermekeink a magyarság holnapját fogják felépíteni, de azt nem építhetik a levegõbe, hanem a tegnap, a tegnapelõtt, õseink által összehordott kövekre. Ezúton szeretném támogatóinknak megköszönni, hogy hozzájárultak rendezvényeink sikerességéhez: CBA-Polyák Center, Diószegi Miklós, Ifj. Eleven Lajos, Dr. Horváth Mária, képviselõ-testület, Martonvásári Óvodamúzeum, Pékmester Biscuits Kft., Református Egyházközség, Szabó Kft., Szóládi Ferenc cukrász, Szülõk Szervezete, Tóth Imre (galambröptetés), Vegyeske Papír-Írószerbolt, Vér házaspár, Virágboltok: Naturflóra, Zsuzsi Virág, Ghéczy Károlyné. Thury Attiláné intézményvezetõ

6 6 Tourinform Hírek Aktuális Szálláslista Minden Balatonkenesén és Balatonakaratytyán lévõ szobakiadó, kérem, fáradjon be május hónapban a Tourinform irodába, s újítsa meg, vagy kérje felvételét a szobakiadó taglistába. A rendszerben szereplés, illetve a kiajánlás természetesen továbbra is díjtalan, s csak elõnyökkel jár. Az iroda munkatársai minden évben az aktuális listából dolgoznak, az elmúlt évi adatokat elévültnek tekintjük. Mindannyiunk érdeke a pontos, megbízható információ, ami révén, közvetítésünkkel egymásra találhat a vendég s a szobakiadó. Tavaszi marketing munka Irodánk 2008-ban is részt vett országunk legnagyobb idegenforgalmi bemutatóján az Utazás nemzetközi turisztikai kiállítás és vásáron. A Balaton parti Tourinform irodák a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság standján képviselték a településeiket. Az elmúlt kiállítási évadok igazolták, hogy a régiós megjelenésben rejlõ elõnyök mindenki számára hasznosak. A kiállításra elkészítettük a 2008-as Balatonkenese és Balatonakarattya kiadványt. Amely az elmúlt évek formáját követõ hasznos zsebkalauz. Az eddig megszokott megoldás helyett idén azonban újításként, illetve a turisták igényeihez alkalmazkodva, a korábbi két betétlapból a közérkedû információkat beszerkesztettük a füzetbe, míg a rendezvénynaptár önálló kiadvánnyá lépett elõ. Kiadványunkból elsõ körben 5000 példány készül magyar német angol nyelven egy kötetben, melybõl közel 2000 már elfogyott a többek közt a már említett Utazás 2008 kiállításon és a vidéki vásárokon. Nagy örömünkre az idei évben a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel összefogva Veszprém megyei turisztikai kiállítás és vásáron kívül még további két nagy forgalmú turisztikai seregszemlén is lehetõségünk volt résztvenni, úgymint a március eleji Börze Szegeden és az április elején megrendezett Menjünk világgá kiállítás Miskolcon. A Tourinform iroda nyári dolgozókat keres Kenesén 2003-tól a Balaton partján, a Széchenyi parkban van információs pontunk, s 2004-ben nyílt a lakosok és az ott nyaralók nagy megelégedésére egy info pont Balatonakarattyán is az ABC parkolójában. Sokan ugyanis, akik csak fürdeni, vagy vásárolni állnak meg, s be se jönnek a központba. Õket is szeretnénk naprakész információval ellátni, s természetesen hosszabb tartózkodásra és visszatérésre ösztönözni. Sajnos, jó pár sikeres év után 2007 nyarán a két nyári információs pontunkat nem tudtuk szûkös anyagi lehetõségeink okán mûködtetni ban azonban a turisták, illetve irodánk örömére mind a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága, mind a Magyar Turizmus Zrt. anyagilag is támogatja irodánk mûködését, illetve nyári nyújtott nyitva tartását, így módunk van mindkét információs pontunkat júniustól megnyitni. Ide keresünk angolul vagy németül jól beszélõ s településünket, annak kínálatát jól ismerõ lelkes, a turizmus és a vendégfogadás iránt elkötelezett kollégákat. Szakmai gyakorlat letöltésére is várunk minden érdeklõdõt. Az információs ponton dolgozók munkába lépés elõtt egynapos betanuláson vesznek részt a Tourinformban, illetve minden napi munkájuk során is maguk mögött tudhatták az anyairodát, ha bármi problémájuk akadt. Az õ feladatuk fõként a községi, és régiós rendezvények a standokon és a településeken történõ kiplakátolása, illetve a helyi, gyors információnyújtás. Jelentkezni elektronikus vagy postai levélben lehet a Tourinform címén. Jelige nyári dolgozó. Kelemen Viktória irodavezetõ Kecskés József Mióta Mióta naponként várjuk, Hogy kimondja a mesebeli szót Az a bátor kisgyerek, Mert az apák nem merik. Miért csak nézik a mindennapi Tehetetlenség nyomasztó terheit, A horpadt, megviselt arcokat, A gennyedzõ, fájó sebeket? Van megrendítõ példa, nem egy: Dugovics, Zsilinszky, Teleki A tett fontossága elõbbre állt, Mint a mohó harácsolás. Nem tudja még a kisgyerek, De látja a hazug sereget, S ki elõl menetel, arra kiált: Apa! Meztelen a király! Az ökrösfogat az égbe ment Kálmán bácsi köztiszteletben állt. Ökröket nevelt. Párja nem volt ebben és a magántulajdonhoz való ragaszkodásban sem. Amíg bírta, tette a dolgát megviselt portáján. Itt fogadta nehezen mozogva a kamerával látogatót, akinek szívesen, lelkesen, el-elérzékenyülve mesélt felejthetetlen emlékeirõl. A látogató kedvéért talán utoljára felült az ökrösfogat bakjára. Kihajtott az úttestre, s tovább a felhõk irányába, a végtelenbe. Az elkészült filmen így tûnt A látogatót fájdalmasan érintette, hogy halálhíre nem ért el hozzá, így a végtisztességen nem vehetett részt. A mulasztásért dörömbölt benne a kérdés: Hogy lehet ezt helyrehozni? Eszébe jutott, egyszer azt kérte tõle, mondja meg annak az öt embernek a nevét, akiket a községben szívéhez közel érzett. A látogató bekopogtatott János bácsihoz, Kálmán bácsi legbecsületesebbnek tartott barátjához. Az idõs, õsz, de fiatalos ember higgadtsága, tisztelettel teljes megnyilvánulása mindig megragadta. Elkeseregte bánatát. Szép, nagy gyülekezet volt mondta derûs arccal János bácsi. A látogató szorongása meglepõdve felengedett, mert a folytatás így szólt, nem volt Kálmán sose búskomor, inkább harcos. Az igazságért. Vidáman poharazna velünk Érdekes, pár napja volt a temetés, s milyen jókedvûen emlegetjük jegyezte meg a látogató. Hát, igen! Néha összevitatkoztunk, mert csökönyös is tudott lenni. A TSZ-t nem volt hajlandó elfogadni. Menekült elõle, ami nem volt egyszerû. A tiltakozás nagyon megviselte, de nem engedett. Kint maradt egyedül a fiával! Könnyezett, mikor énekelt egy olyan temetési éneket, amit tanítója énekkarában tanult. Büszkén mondta a kamerába, hogy tenor kettõt énekelt, s ilyen hangfekvése volt a tanító úrnak is. Azt tudja-e János bácsi, hogy legjobb barátai közé sorolta? Nem! kapta fel a fejét az idõs ember. Csodálkozom, mert sokat vitatkozott velem. Talán éppen ezért. A látogató vette a kalapját. Elköszönt. Hazafelé magában mormolta, mi a titka a végtelenbe mentnek, s mi az üzenete a még maradóknak. Felütötte soros olvasmányát, Steinbeck: Édentõl keletre címû regényét, amiben megtalálta a választ: Az igazság gyors fájdalma elmulatik, de a hazugság lassú, maró gyötrelme végtelen, kiapadhatatlan fájdalom. Ezért tudtunk mosolyogva emlékezni a már csillaggá lett ökrös szekér után nézve K. J.

7 7 Rátalálás önmagamra Mottó gyanánt: Pál apostol így emlékezteti a tesszaloniki keresztényeket nagyszerû életprogramjukra: Megtanultátok tõlünk, hogyan kell Istennek tetszõ életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre elõbbre. Hiszen az Úr nem bûnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. (1 Tessz 4,1.7) Folytatásnak szánom ezt az írást Akik olvasták az elidegenedésrõl szóló fejtegetéseimet, azokban fölmerülhet egy konkrét életprogram felvázolásának igénye. Nem magam lépek elõ tanítónak, hanem csupán írnokként próbálom összefoglalni életünk követelményrendszerét a lehetõ legegyszerûbb módon és közérthetõ nyelven. Ugyanis a legtöbb ember azt mondja magában: Boldog, mûvelt, kiegyensúlyozott, sikeres ember akarok lenni, s közben minél több dolgot szeretnék látni, kipróbálni, megélni úgy, hogy közben jól érezzem magam általuk. De hogyan...? Az igazi probléma a vágy megfogalmazása után merül fel: nevezetesen, itt és most konkrétan mit kell tennem, vagy célom elérése érdekében mit kell elkerülnöm? Errõl, a konkrét cselekvést megelõzõ: Most mit is tegyek? kérdésrõl szól az alábbi összeállítás. Induljunk ki az elõzõ írásunkban felvázolt négy relációból, vagyis az embernek, (azaz nekem) Istenhez, a többi emberhez, a világhoz és önmagamhoz fûzõdõ viszonyából. Szemlélõdéseim során a világmindenség központjának érezhetem magamat, noha jól tudom, hogy a rajtam kívül létezõ világ hatalmasabb, gazdagabb és tartósabb nálamnál. Spontán és ösztönös tapasztalatomból kiindulva gyakran megpróbálom érvényesíteni saját akaratomat velük szemben. Az utánuk sorakozó kudarcok azonban meggyõznek arról, hogy helyes cselekvésem elsõ aktusának a megismerésnek kell lennie, és nem az elképzelésembõl (vagyis belõlem) kiinduló akaratból kell származnia. Tehát mindenek elõtt az ismeretszerzésre kell törekedni, melynek során föltárulkozik elõttem Isten, az emberi világunk, s persze az új ismereteket befogadó önmagam is. Ennek lehetõsége létezésem kezdete óta dinamikusan mûködtethetõ folyamat, melynek intenzitása lényegében tõlem függ. Kétségkívül én ismerek meg, de arra kell törekednem, hogy a dolgokat és személyeket a maguk megismerhetõ valóságában annak elõttem feltárulkozó újdonságában ismerjem meg, és ne elõítélettel közelítsek hozzájuk. Elõbb-utóbb tudatában kell lennem, hogy a megismerésem a könnyen érzékelhetõ tapasztalati dolgokból az egyre szellemibb valóságok felé halad, mert természete szerint a jelenségek és a létezõk legvégsõ okát keresi. A megismerés kisgyermekkori ösztönös kíváncsiságától a bonyolult gondolkozás és értelmezés mélységei felé halad; ha akarom, s ha hagyom. Tehát arra a kérdésre, hogy mit tegyek?, az a válasz, hogy kíméletlen õszinteséggel keresd az igazságot, és általa gyarapítsd ismereteidet! Mielõtt azonban kétségbe esnénk a végtelennek tûnõ ismeretek tömegére gondolva, miközben tapasztaljuk az emberek érdeklõdési területeinek (képességeinek) különbözõségeit és megbecsülhetõ határait, nyugodjunk meg abban, hogy itt a lényeg nem a mennyiségen van, hanem a négy relációra való nyitottságon. Vagyis bármelyik irány felé fordulunk egy konkrét helyzetben vagy feladat során, a többi három relációt is magunkkal visszük. Ez azt jelenti, hogy minél jobban megismerem Istent, annál jobban tisztába jövök önmagammal (hiszen az Õ képét és hasonlatosságát hordozom); minél jobban behatolok a világ rejtett titkaiba, annál csodálatosabbnak tûnik a Teremtõ zsenialitása, melynek részletei ott motoszkálnak a kutató emberi elmékben. Rá kell döbbennem, hogy az igazság szabaddá tesz bennünket (vö.: Jn 8,32) a hétköznapi szûkebb világunkban is. Sohasem fejezõdhet be családtagjaim, munkatársaim és barátaim megismerése, mert bennük és általuk folytatódhat Isten és önmagam reális szemlélése, ami átvezet az aktivitás külsõ területére, amit jó akaratból való cselekvésnek, vagy más szóval a szeretet mûvének nevezünk. Mielõtt azonban az akarati cselekvés mezejére lépnénk, iktassunk be egy fontos kitérõt a lelkiismeretrõl. A lelkiismeret ugyanis akkor lép mûködésbe, amikor bizonyos ismeretek vagy kihívások alkalmával cselekvésre kerül a sor. Megszemélyesítve a lelkiismeretünket hasonlíthatjuk egy bennünk lakó kis testvérünkhöz, aki bennünk szólal meg, mindig igazat mond, s csak minket figyelmeztet cselekvéseink erkölcsi értékére: bátorít a jóra, de vissza akar tartani a rossztól. Természetesen nem a lelkiismeretünk cselekszik, hanem mi magunk; ha hallgatunk szavára, akkor erkölcsileg mindig jót teszünk, s nyugalom, rend és harmónia uralkodik bensõnkben, ha viszont lelkiismeretünk figyelmeztetése ellenére cselekszünk, akkor az bûnt jelent, mely nyomán belsõ konfliktussal, lelkiismeret-furdalással, békétlenséggel és nyugtalansággal találja magát szembe az ember a legbensõbb világában. Begyûjtött ismereteink birtokában, és mûködõ lelkiismeretünk támogatása mellett szabad akarattal cselekszik az ember. A szabad akarat döntõen fontos. Ez ugyanis nemcsak objektív értékét biztosítja cselekedeteinknek, hanem személyes karaktert is ad nekik. Gazdag és helyes ismeretek birtokában, személyes szabad akarati döntések során magvalósult jó cselekedetek sorozatában talál rá az ember igazi önmagára. Így bontakoztathatja ki képességeit (talentumait), s válhat azzá az értékes, és mindenki mástól különbözõ egyedi személlyé, aki csak õ lehet. Úgy véljük, hogy az önmagunkra való rátalálás nem keserves töprengés vagy lázas keresgélés eredménye, hanem készenlét a naponta felkínált értékek vagy ajándékok elfogadására; amit hajdan szüleinktõl, családunktól, tanárainktól, lelkipásztorainktól, sõt magától a társadalomtól kaptunk, és folyamatosan kapunk. Még a nehézségek és a bonyolult, esetleg nem megoldható feladatok is ebbe a kategóriába tartoznak. Az ember értékét nemcsak az minõsíti, amit könnyedén megoldott vagy teljesített, hanem az is, amit elviselt, felajánlott vagy amirõl tudatosan lemondott. Így lassan-lassan kialakul a már majdnem tökéletes önmaga. Sajnos ebbe az irányba kevesen haladnak, pedig a lehetõség mindenki számára adva van. Végezetül, az önmagára talált ember legértékesebb gyümölcsérõl, érzelemvilága örömérõl kell szólnunk. Ez elsõsorban nem külsõ siker (bár az is lehet), hanem lelki gyümölcs vagy ajándék, amelynek legbensõbb megnyilvánulása a lelkiismeret boldogsága. Egy idõ után kimondhatatlanul ragaszkodik hozzá, mert mindennél értékesebbnek és örömtelibbnek éli meg. S ha valaki azt gondolná, hogy körülbástyázta magát, és valami belsõ várkastélyban magányosan örül, az nagyon téved, mert belsõ öröme valami hallatlan külsõ harmóniával párosul ama négy reláció felé való nyitottságban, amelyek megismerésérõl és szeretetérõl folyamatosan gondoskodik. Otthon van a lelkében és együtt él minden létezõvel. dr. Balázs Pál Reneszansz év keretében A balatonkenesei múzeum-látogatók kis csapata megtekintette a Szépmûvészeti Múzeumban Budapesten a Medici képtár különleges kiállítását, ami a világon egyedülálló ebben az összetételben. A Budai Várban és az Országos Széchenyi Könyvtárban is gazdag gyüjtemény emlékezteti az érdeklõdõket a reneszánsz kor remekmûveinek bemutatásával a valós érték-teremtésre. A múzeum-barátok elhatározták, hogy szeptember második felében Pannonhalmára látogatnak egész napos kirándulás keretében. Minden érdeklõdõt és javaslatokat, kezdeményezéseket várunk továbbra is. vagi

8 8 Megemlékezés a béke napján Mielõtt kelet vagy dél felõl megközelítenénk a Balaton északi partját, Akarattya elõtt egy hatalmas vöröskõ fogadja az érkezõt a Margit-vonal véres harcaira emlékeztetve december 6-tól március 23- ig borzalmas csaták dúltak ezen a tájon. Hullott a magyar, a német, az orosz és több más nemzetiség fia. Balatonkenese Nagyközség lakói kegyeleti kötelességüknek tekintették, hogy idõtlen idõkig emlékeztessenek erre a szörnyû pusztításra. Május 9-én, az európai béke napján a kenesei iskolások adtak rövid, de a történtekhez méltó mûsort az emlékkõnél. A rettenetes eseményeket Sörédi Györgyné polgármester asszony idézte föl. Nekünk, akik békében élhetünk, kötelességünk kimutatni tiszteletünket azok iránt, akik nem Fejezetek a szociális gondoskodás történetébõl Protestáns kezdetek II. A szociális gondoskodás területén az elõzõekben láthattuk, hogy a prostestáns egyházak milyen intenzíven követték a szeretett útján a jézusi tanítást, és igyekeztek ezt megvalósítani a mindennapokban is. Kálvin elkötelezettségének hatására Lasco János megszervezi a szegénygondozást Angliában, Brémában és Lengyelországban. XIII. század végén Angliában nagyarányú ébredés, (keresztény újjászületés) a puritanizmus Willhelm Amerius franekerrai és Gisbert Voetius utrechti professzorok voltak a puritanizmus kiemelkedõ képviselõi. A német evangélikus egyházban a XVIII. században Jacob Philip Spener 1675-ben adta ki Pia desideria címû könyvét. Egyebek mellett sürgeti, hogy szûnjenek meg a keresztény felekezetek közötti dogmatikai viták, s ezek helyett a szeretetszolgálatban és jóságban versenyezzenek az egyházak. Ez az elv túllépte Németország határait. A pietizmus diakóniájának (diakónus: asztalnál szolgálni) képviselõje és vezéralakja August Hermon Francke. (Több mint negyvenezer levelet ír pénzsegélyt kérve ben szegényiskolát alapított szegény városi polgár gyermek tanulhatott az iskolában, sõt emellett nemesi családok gyermekei is járhattak ide. Létesített már intézményeket is, így további iskolát is. Halálakor 2200 tanulója volt, 183 tanító, az árvaházban 134 gyermek kapott elhelyezést. Ezen kívül 250 egyetemi hallgató kapott némi díjért ellátást. A 19. századot a protestantizmus kialakulása jellemzi. Theodor Flied 1833-ban megalapítja a Börtönbõl Elbocsátott Nõk születtek olyan szerencsés korban, mint mi hangzott. A mögöttünk hagyott század mindkét világégésérõl beszélt, és kifejezte reményét, hogy hazánkban soha többé nem ismétlõdnek meg hasonló események, és hamarosan ott is elhallgatnak a fegyverek, ahol most még azt hiszik, hogy harcok révén megoldhatják problémáikat. Az akarattyai ünnepség után minden évben a kenesei temetõben is megemlékeznek a béke napjáról. Az iskolások szép mûsorát követõen itt is a polgármester aszszony beszélt, s a több tucat magyar és sok száz német katonára emlékeztetõ fejfák erdejében fennen hangzott: Legyünk méltóak a hõsök és az áldozatok emlékéhez, s az elesettek álma legyen békés, nyugodt! Márkus Zoltán Menedékhelyét. Saját lelkészi lakása kertjében 1836-ban a nõk háziipari foglalkoztatását szolgáló kötõiskolát is. Létrehozza a Protestáns Betegápoló Intézetet, valamint a Fliedner gyermekmentõ szolgálatot ben megkezdik a férfi diakónusok képzését ben már 380 diakonissza szolgál otthon, 83 személy pedig külön állomáshelyen és 26 Fliedner-féle diakoniszsza intézet mûködik a világon. Johann Hinrich Wichern is elvégzi ezt az iskolát, hazatérve Hamburgba kallódó kisvárosi utcagyerekeket szed õsze. Kibérel egy parasztházat. A munkát édesanyjával és nõvérével kezdi el. Gondozottjainak száma növekszik. Wichern 1844-ben Diakónusképzõ Intézetett alapít ban Wittenbergi egyházi napokon az Õ hatására megalakul a Belmisszió Központ Bizottsága ben Berlinben mint fõtanácsos irányítja a belmisszió munkáját ban szélütés érte, de még 8 évig bénán tevékenykedett. Wicher a társadalom egyre növekvõ szociális problémáit igyekezett megoldani a Belmisszió karitatív tevékenysége révén. Biefeld mellett mûködött Bethel intézet Fridrich von Bodelschwig lelkész jóvoltából. Ebben az idõben már mûködött Rajna-Westfáliában a Belmisszió Egyház irányítása alatt egy epilepsziás kórház. Bodelschwing Sorepta diakonissza intézetet lendítette fel. A földön ez a legnagyobb és legeredményesebb kutatóközpont ben például 600 ágyon kezeltek epilepsziás beteget. Bethelnek 1300 diakonisszája, több száz diakónusa, orvosa és lelkésze volt. Varga Ákos Idõsek Klubja programja május június Május 21. szerda: séta Május 22. csütörtök: kertészkedés Május 26. hétfõ, 9.30: filmvetítés Május 27. kedd: torna, játék Május 29. csütörtök, 9.30: filmvetítés Május 30. péntek: kertészkedés Június 2. hétfõ, 9.30: filmvetítés Június 3. kedd, 14.00: torna, játék Június 5. csütörtök, 14.00: sajtószemle, házi praktikák Június 6. péntek, 14.00: a hónap költõjére emlékezünk Június 9. hétfõ, 14.00: jeles napok június hónapban Június 10. kedd, 14.00: a Biblia éve alkalmából Szentírási részletek felolvasása Június 11. szerda: séta, filmvetítés Június 12. csütörtök: játék egész nap Június 16. hétfõ, 14.00: A kedvenc könyvem Június 17. kedd, 9.30: filmvetítés, torna, egészségügyi tanácsadás Június 19. csütörtök: sajtószemle, könyvtárlátogatás Néhány programunk szervezés alatt! A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óra között ELÉRHETÕSÉG: Szabóné Öcsi Mónika szociális gondozó tel.: Varga Ákos szociális gondozó tel: FELHÍVÁS Ezúton értesítünk minden kenesei- akarattyai vállalkozót, hogy az intézményünk által szervezett szabadtéri rendezvények alkalmával természetesen idén is lehetõség nyílik a kitelepülésekre vendéglátó egységek üzemeltetõi, illetve másfajta vállalkozási tevékenységet végzõk részére. Szeretnénk, ha a már jól ismert programokon helyi, vagy helyben vállalkozást végzõk élveznék az árusítással járó elõnyöket. Jelentkezéseket a Faluházban várunk! Tel.: Gyõrfi Károlyné int. vez.

9 9 Tátorján Játékvár programajánló Várjuk Önöket, ha közös játékra, elérhetõ gyermekprogramra vágynak és/vagy gyermekfelügyeletet igényelnek. Mindezt kedvezõ áron, színvonalas körülmények között biztosítjuk a családok számára! Ezen kívül számos kiegészítõ szolgáltatást nyújtunk, amelyek segíthetnek a gyermeknevelésben. Fejlesztõ játékok és a szabad alkotást elõsegítõ, változatos eszközök. Komplex foglalkozások apróknak (torna, mese, dalok, mondókák és az alkotás öröme). 400 Ft/óra Gyermekfelügyelet játéktárunkban nyitvatartási idõ alatt. 650 Ft/óra Házi gyermekfelügyelet igény szerinti helyszínen. Mesés szombat délután! Interaktív bábjáték a meséhez kapcsolódó alkotó tevékenységgel kiegészítve. Május : A nyulacska harangocskája Május : Hamupipõke Június : A három pillangó Június : A gyémánt félkrajcár Június : Az égig érõ fa 600 Ft/gyermek Gyermeknap Május 25-én a Tátorján Játékvár ingyenesen látogatható. Szeretettel várjuk családját! Gyermeknapi játékvásár intézményünkben május 20-tól! Tipegõ klub 0 3 éves gyermekek és szüleik civil szervezetének klubnapja. Június Egészségünk és környezetünk védelme. ingyenes Ramazuri játéktábor A Tátorján Játékvárban egész nyáron napközis ellátás formájában (napi háromszori étkezéssel) is vállaljuk bölcsõdés, óvodás, kisiskolás gyermeke felügyeletét hétfõtõl péntekig 8 18 óráig. A tábor díja tartalmazza a gyermek étkezését is Ft/hét SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK A programokat weboldalunkon részletezzük, és folyamatosan frissítjük, a programváltozást jelezzük! Testvérkedvezmény 20%. Kísérõ felnõtteknek minden program ingyenes. Nyitva tartási idõ májusban: kedd péntek: és óráig, szombat: óráig vasárnap hétfõ: zárva. Nyitva tartási idõ júniustól: kedd péntek: és óráig, szombat vasárnap: óráig hétfõ: zárva. Intézményünk címe: Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Telefonszáma: 06/ Web: Tipegõ klub Dínó-park Ausztria Klubnapjainkon örömmel tapasztalhatjuk, hogy klubtagjaink (0 3 év közötti gyermekek és szüleik) hónapról hónapra szaporodnak. Áprilisi összejövetelünkön Kovács József mentõ szakápoló a gyermekbalesetekrõl tartott elõadást, majd májusban a Születés Hete programsorozat keretében Horváth Tiborné védõoltásokról szóló összeállítását hallgathattuk meg. Elõadóink önzetlen, segítõ szándékú felkészülését igazán köszönjük! Nagy örömünkre szolgál, hogy körzeti védõnõnk, Évike rendszeresen részt vesz a klub életében, ötleteivel, régi és új klubtagok hívogatásával is segíti találkozóinkat. Következõ klubnapunk június 4- én óráig tart, amin többek között a nyári életmóddal és környezetünkkel kapcsolatos lényeges kérdésekrõl beszélgetünk. Júliusban és augusztusban a Vak Botytyán strandon találkozunk! Szeretettel várjuk klubtagjainkat, és természetesen számítunk új klubtagok jelentkezésére is! Farkasné Galántai Krisztina - szervezõ A TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Édesanyám címû rajzpályázatának díjazottjai Óvodások között: 1. Pahola Virág 2. Csõszi Janka 3. Jurcsó Janka és Lipták Friderika Iskolások között: 1. Goór Júlia 2. Kuti Luca 3. Tóth István Különdíjas: Táncsics Borbála és Koronczai Fanni GRATULÁLUNK! A rajzpályázaton résztvevõ gyermekeknek köszönjük a Tátorján Játékvárat díszítõ sok gyönyörû rajzot! A Nagycsaládosok Csoportja kirándulást szervez június 8-án az ausztriai Styrassik-parkba, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A busz 6 órakor indul a Polgármesteri Hivatal elõl. A Park egy öthektáros gyönyörû erdõben, életnagyságú, valósághû modellekkel mutatja be a dinoszauruszok történetét. A délutánt pedig a pápai élményfürdõben töltjük. Az útiköltség: 3000 Ft Dínó-park belépõ: diák: 5 Euro; felnõtt: 8,5 Euro; fürdõbelépõ: 4 évesig: ingyenes; 4 14 évesig: 800 Ft; felnõtt: 1100 Ft; nyugdíjas, diák: 1050 Ft Jelentkezni lehet: Ádám Ferencné 06/70/ Nyemcsok Györgyné 06/70/ Az útiköltség felét (1500 Ft) május 29-ig kérjük befizetni, a többit a buszon szedjük össze. Jöjjenek velünk, kiránduljunk együtt! Nagycsaládosok Csoportja Balatonkenese

10 10 Köszönjük! Kezdjük újra! A májusi rendezvényeink is csak úgy lehettek sikeresek, hogy számíthattunk sokak támogatására. Köszönjük és bízunk a további sikeres együttmûködésben! A május 1-jei programmal kapcsolatban köszönjük a Katica Pékségnek a lepényeket, melyekkel mókás lepényevõ-versenyt szervezhettünk, valamint a sátorépítést. Köszönjük Hartai Ervinnek, Nagy Bélánénak az egyéb versengések hozzávalóinak biztosítását. Köszönjük Tömör Istvánnak és Szili Gabriellának a sárkányrepülõrõl történõ cukorszórást, mellyel nagy örömet szereztek az apróságoknak. Köszönjük a Tátorján Játékvárnak a játszó lehetõségek biztosítását, a pedagógusoknak a játékvezetéseket, a Falugondnokságnak a helyszín rendbe tételét, a Rendõrségnek a nyitottságot. A Tátorján Fesztivállal kapcsolatban örülünk, hogy ismét sokféle megpróbáltatás elé állíthattuk a résztvevõ csapatokat. A pengõgyûjtõ állomásokon a következõk segítségére számíthattunk, melyet ezúton is köszönünk: Eleven Lajos internetes totót készített, a Katica Pékségben kalácsfonásért és lepényevésért lehetett pengõt gyûjteni, a Sorompó büfében puzzle játékkal találkoztak a csapatok, az Elizabeth vendéglõben italsaccoló volt a feladat. A Polgárõrség gránátdobást és lövészetet vezényelt le, az óvónõk a madarak és fák napját helyezték elõtérbe, a Tátorján Játékvárban akadályfutás, zenebona, mesefelismerés okozott némi nehézséget, a Kreatív Kenese egyesület a tatárlikakkal kapcsolatos feladatot szerkesztett, illetve a repülõhajtogatást vezényelte. A Tájház udvarát is benépesítették folyamatosan a pengõ-szerzõk. A két nap csúcspontja a Lovardában a kecskefogás volt, mely ezúttal is százakat vonzott Boda Endre udvarába. A Faluház elõtti téren népi játékok ügyes megoldásával lehetett pengõket szerezni. Köszönjük Szabóné Öcsi Mónika segítségét is a tátorján tarisznyákkal kapcsolatban. A színpadi mûsorban a neves sztárok mellett fellépett a Kid rock and roll csoport kenesei tagozata is, nagy sikerrel, valamint Budai Roland bohóc különszáma kapott sok-sok tapsot. A Tátorján tanösvény rendbe tételében a Falugondnokság jeleskedett, míg Soós Lajos sírjának gondozását ezúttal is az iskolások vállalták Bánfy Zoltánné irányításával. A statisztikai hírek ekképpen szólnak. Ami ennél is fontosabb: bebizonyosodottismét, hogy szeretünk játszani, önfeledten szórakozni, nevetni. 32 csapat küzdött két napon át a pengõkért, játékosan, keményen, becsületesen. Hiszem, hogy nem a nyereményért, sokkal inkább a közösen szerzett élményekért. Jó volt tapasztalni, hogy a hétköznapok problémái között egy-egy napra, délutánra, egy-egy programra elõtérbe kerülhet a közösséghez tartozás fontossága. Bízzunk közösen abban, hogy az együtt megélt élmények talán olyan kiindulópontot jelentenek, melyek eredménye majd nemcsak a szórakoztató rendezvények alkalmával lesznek érzékelhetõk! Következik június 7-én a Csintalan Palacsinta Nap. Ugye ott lesznek? A sütésben jeleskedõ csapatokat már most várjuk! Gyõrfi H. Marianna Kiegészítés a Szivárvány Csajág felett címû cikkhez Sikeresen szerepelt az említett csajági kulturális rendezvényen a felsoroltakon kívül Mérey Istvánné szólóénekes. A cikk írója, vagy a szerkesztõség elnézést kérhetett volna. Parragh Márta Szerkesztõségünk nevében gratulációnkat és nagyrabecsülésünket fejezzük ki a Szivárvány Népdalkör minden tagjának az eredményes szereplésekért. A fent említett eseményen a tagok közül többen egyéni produkcióikkal is felhívták a közönség és a szakmai zsûri figyelmét tehetségükre. Szíves elnézést kérünk Mérey Istvánnétól, és ezúton is kívánunk további töretlen, sikeres szereplést! Gyõrfi H. Marianna Május 25. Orbán napja: I. Urbánus pápa között uralkodott. Állítólag õ rendelte el, hogy a misekelyheket nemesfémbõl készítsék. Orbánt a szõlõmûvesek, kádárok, kocsmárosok választották védõszentjüknek. Szobrot, kápolnát emeltek a szõlõhegyen tiszteletére. Ha neve napján szép idõ járja, szobrát felvirágozzák, ha fagyot hoz, kõvel dobálják, megpálcázzák szobrát. A méhek, az új méhcsaládok rajzásának ideje. Ezért nevezik Orbán bogarainak a méheket. Sok helyen azt tartják, hogy ez a fagyosszentek utolsó napja, tehát utána nagyon Csízió május 15 június 15. hideg napok már nem következhetnek. Június 8. Medárd napja: Idõjóslás: Ha Medárd napján esik az esõ, negyven napig nem hagyja abba. Szent Medárd püspök ( +545) a legenda szerint egy "ünneprontó" társaságot, mely a táncolást a püspök intésére sem hagyta abba, úgy kergetett szét, hogy negyvennapos esõt imádkozott a nyakukba. Medárd ennek köszönhetõen lett a gazdák, kertészek patrónusa. A Medárd napi esõzés a tengeri eredetû légtömegek beáramlásával magyarázható. Június 10. Margit napja: Népiesen azt mondják "retkes", mert nagyon jó ez a nap a retek, a káposzta vetésére, különösen, ha esõs. Június 11. Barnabás napja: A szénakaszálás kezdõ napja Gyógyfûszedés napja Pulai Istvánné

11 11 Szõlész-borász találkozó Az 1762-ben Alsóörsön született és 1825-ben Tótvázsonyban meghalt tudós Fábián József református lelkész emlékére minden évben szõlész-borász találkozót rendeznek az alsóörsi mûvelõdési házban. Az idei már a 8. volt a sorban. Ezeken az összejöveteleken két-két borvidék szakembere beszél fáradozásaikról, és bemutatja termékeiket. Egertõl Villányig és Somlótól a Badacsonyig már elég sok régió mutatkozott be. Nem véletlen, hogy a magyar borok népszerûsítésének szentelt alsóörsi alkalom már országos rangú, sõt, a híre-neve túljutott határainkon. Idén a soproni Lõvér pince és a megyénk-, sõt térségbeli, a balatonfõkajári Feindl borház mutatkozott be. Magyar Dezsõ, a soproni cég ügyvezetõje elmondta, hogy náluk már 1846 óta hegyközség segíti a szõlõ- és bortermelést. Nem véletlen, hogy ennek nagyobb részét a Fertõ-tó környékén alakították ki. Az Alpok felõl érkezõ hûs szél és a tóvidék párássága hozzájárul a kékfrankos jellegzetes íz- és illatanyagának kialakulásához. Azt is megtudtuk, hogy a rendkívül káros filoxéra-vész lecsengését követõen kezdõdött el a kékfrankos termesztésének kultúrája. Különben ennek a szõlõfajtának az eredete ismeretlen. A nevét onnan kapta, hogy Napóleon borra szomjas katonái annak idején kék színû francia papírpénzzel, vagyis kék frankkal fizettek a soproni gazdáknak. A szocialista idõt tömegtermelés jellemezte. Ezt a rekonstrukció követte. Fontosnak tartják a kékfrankos bor fahordós érlelését. Kisebb mennyiségben ma már chardonnayt, veltinit, királylánykát és többféle vörösborféleséget termesztenek. A pincéhez 85 hektár szõlõ tartozik. Talán a fentinél is nagyobb érdeklõdést tanúsított a mintegy másfélszáz vendég a hozzánk közeli, kajári telephellyel rendelkezõ Feindl Lajos beszámolója iránt. Sikertörténet elevenedett meg. Úgy kezdõdött, hogy az agrármérnök 1993-ban családi kárpótlásként jutott hozzá 15 hektár szõlõhöz. Rá egy évre telepítéssel növelték a területet. Jelenleg 82 hektáron szõlészkednek. Eddig minden év hasznát visszaforgatták a fejlesztésbe. Megragadnak minden nemzeti és eu-s támogatást. Mûanyag edényekkel kezdtek, de ma már saválló tartályokkal rendelkeznek. Meg kellett oldani a hûtés gondját. A kannás értékesítés 15 20%-ra csökkent, a többi palackos. Ez utóbbi 10%-át Kínába exportálják szuper év volt, a 2007-es pedig a gépfejlesztésé. Be kívánják bizonyítani, hogy kék szõlõt is lehet termeszteni Aligán. A 9 hektáros telepítés feltételezi a faedények biztosítását. A több lábon élés biztonsága jegyében 240 hektáron növénytermesztéssel foglalkoznak. Szó szellõ, tartja a közmondás, ezért minden informálást követõen borkóstoló zárja a rendezvényt, amelyen egyéb borászatok is szívesen kínálják, hogy népszerûsítsék termékeiket. Kultúrmûsorok színesítik az alsóörsi összejöveteleket. Idén a Sirály Nyugdíjas Egyesület kórusa bordalokkal járult hozzá a térségi találkozó sikeréhez. Meghívó M. Z. Saáry Éva a svájci Lugánóban élõ író, költõ, festõmûvész településünk szülötte május 30-án pénteken látogatást tesz Balatonkenesén. Ebbõl az alkalomból órakor a Faluházban, (vagy a könyvtárban) találkozhatnak vele az érdeklõdõk. Televízió-javítás Fülep István Távközlési üzemmérnök Telefon: ÜGYINTÉZÉS HELYBEN! Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, hogy biztosítási ügyeik intézésére teljes körû szolgáltatással állok rendelkezésükre! Szolgáltatások: - Biztosítások kötése (élet-lakás-vállalkozás-gépkocsi) - Jelzálog hitel igénylése (svájci frank alapú) - EUROS befektetés (minimum 720 /év - Nyugdíjpénztári belépés (magán és önkéntes pt.) - Személyi és vagyonkárok bejelentése - Egyéb (fentiekkel kapcsolatos változások rendezése, díjfizetéssel kapcsolatos felvilágosítás, stb.) Kérem, hívjanak, szívesen felkeresem Önöket! (Ha telefonon idõpontot egyeztetünk, szívesen fogadom Önöket!) Vinklár Mihályné az AEGON Magyarország Biztosító helyi képviselõje Elérhetõségeim: Tel: 30/ vagy Lakcím: 8172 B.akarattya, Kodolányi János u. 3.

12 forintos hirdetések Manikûr, mûköröm építés Balatonkenesén: 06/30/ Könnyen összeszerelhetõ állványok és 2 db vasbak eladó Ft-ért. Érd.: Babaruha börze június 12-én, a Faluházban. Szezonális üzlet általában délutános eladót keres júniustól. Érd.: Jó állapotban lévõ Hajdú automata mosógép eladó tízezer forintért. Érd.: ; Pizza házhoz szállítás május 1-tõl minden nap. Party Pizzéria: Pedikür- manikür- mûkörömépítés. Érd.: PIZZÉRIA- ÉTTEREM ELADÓ! Kislány ruhák eladók as méretekben. Vegyesen tavaszi, nyári farmerek, nadrágok, felsõk, pólók, szoknyák, halásznadrágok. Érd.: Hosszú távra garzonlakás Akarattyán kiadó Üdülõ- családi ház, egyéb biztosítások helyrehívással. Generáli üzletkötõ. Hajasi István : Balatonkenesén központtól, Balatontól 5 percre, csendes nyugodt helyen összkomfortos kis családi ház eladó. Érd.: Hideg, melegkonyhai, szobaasszonyi gyakorlattal, közgazdasági szakközépiskolai végzettséggel és angol nyelvtudással munkát vállalnék. Tel: Megbízható, pontos, munkájára igényes házaspár keres gondnoki állást, vállal fûnyírást és apróbb ház körüli teendõk elvégzését Kenesétõl Akarattyáig Vállaljuk idõs hozzátartozója alkalmankénti felügyeletét, illetve gyermeke(i) néhány órás felügyeletét kölcsönös szimpátia esetén: db Bonanza tálalószekrény (barna) Balatonakarattyán eladó. Érd.: Kenesén július végétõl augusztus végéig 2-3 szobás nyaralót keresünk Fiatal pár albérletet keres, egy gyerekkel. Érd.: Balatonakarattyára strandi büfébe gyakorlattal rendelkezõ pultos diákot, kézilányt felveszek alkalmi munkakönyvvel. Érd.: Mini abc szakképzett eladót felveszek. Csabai Lajos, Balatonvilágos, Hunor u. 46. Balatonkenesén bútorozott albérlet kiadó kertmûvelõ részére. 3 szoba, teakonyha, fürdõszoba wc-vel, nagy terasz. Havi Ft, plusszköltség: áram, gáz, víz, szemét. Háziállat nélkül. Tel.: Szép trófea, összecsukható vendégágy, tv állvány eladó. Érd.: Szerelmes füzetek 100 Ft-ért, magazinok 50 Ft-ért eladó. Érd.: Hagyományos fûtésû üzemképes konyhai tûzhelyet (sparherd) vennék. Érd.: Kifogástalan állapotban lévõ 28-as kontrás kerékpár eladó. Irányár: 5000 Ft. Majdnem új állapotban lévõ félautomata német gyártmányú mosógép. Irányár: Ft; 30 l-es használt zománcos fazék. Irányár: 1500 Ft; Kerékpárra akasztható gázpalack szállító. Irányár: Ft; 100 éves, cintányéros billenõs mérleg, Irányár: Ft; Többféle kerti szerszám és kertészeti szakkönyv. Érd.: , Balatonakarattyai társasnyaralóban 34 m 2 -es lakrész 5 millió forintért eladó. Érd: 06/ Balatonkenesén 2275 m 2 telek reklám áron eladó. Érd.: 06/ ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) honlap: Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-kedd: Szerda-csütörtök-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Elérhetõség: Szabóné Öcsi Mónika: Varga Ákos: Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88) A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8 12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: 17 19

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. június 15. XVIII. évfolyam, 6. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA 2006-ban 15 éves a Tájház Csak a múltnak megbecsülésével épülhet

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

2012. május Balatonkenesei Hírlap 3

2012. május Balatonkenesei Hírlap 3 2012. május Balatonkenesei Hírlap 3 Béke-napi megemlékezés Emlékezni gyûltünk össze, de láthatóan egyre kevesebben vagyunk abból a korosztályból, akiknek személyes élmény volt a háború. 1991-ben a Gróf

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál XVIII. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft - A bajnokságban jelenleg a negyedik helyen áll az együttes, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról. Koller Tamás a

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM HÍRLAP 2 Tavasz van Tavasz van. A feltámadás és az újjászületés ideje. Ideje annak, hogy a keresztény emberek lelkében újra

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január A város Adventi ünnepsége A település közös várakozásának ünnepét december 21-én tartottuk a templomtéren és a Szent Imre

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben