1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet."

Átírás

1 Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó augusszzttuss 23..

2 I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Személyi feltételek Tárgyi feltételek Tanulóink TARTALOMJEGYZÉK: II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 1. SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK 2. INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER 3. OKTATÓ- NEVELŐ MUNKA 3.1. Hagyományok Művészeti tevékenység Diákönkormányzat 3.2. Tanulmányi, sport és versenyeredmények 3.3. Egészséges Vásárhelyért program 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 4.1. Kompetenciamérés 4.2. Partneri igény és elégedettségmérés 5. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 5.1. Pályázatok 5.2. TÁMOP A projekt Innováció, intézményi szintű fejlesztések 5.3. TÁMOP COMENIUS 6..KAPCSOLATOK III: ZÁRÓ GONDOLATOK MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kapcsolatok L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 2

3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. /Szent-Györgyi Albert/ 1. BEVEZETŐ A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola 45 éves múltra visszatekintő intézménye Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Az intézmény alapító okiratának megfelelően végzi tevékenységét. Fő feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Az intézmény körzeti iskolai feladatokat lát el, továbbá emelt szintű ének-zenei oktatás keretei között körzethatár nélkül iskoláz be. Az emelt szintű ének- zenei oktatás határozza meg az iskola sajátosságait, hagyományait. Megvalósítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését, oktatását, képességkibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. Iskolaotthonos oktatás megvalósítása mellett napközi és tanulószobai tevékenység segíti a tanulók felkészülését, továbbhaladását. Biztosítja az iskolai diáksport szervezését, az iskolai intézményi étkeztetést, valamint működteti az iskolai könyvtárat. Az alapító okiratban új tevékenységként jelent meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint a közcélú foglalkoztatás. Az iskola célkitűzéseit Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Oktatási Koncepciója, Esélyegyenlőségi Terve, Minőségirányítási Programja határozza meg. Pedagógiai munkánk alapdokumentumai a Pedagógiai Program, IMIP, SZMSZ ennek koherenciájában történt kidolgozásra. A 2009/2010-es tanév cél és feladatrendszerét az iskolai munkatervben rögzítettük. Kiemelt feladatok: Magas színvonalú oktatás-nevelés Kompetencia alapú oktatás: TÁMOP Integrációs nevelés: TÁMOP Egészségnevelés: EVP- Hozd a formád Magyarország! Idegen nyelvi kommunikáció: COMENIUS Hagyományok ápolása Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Az iskola tevékenységét a hatékonyság, gazdaságosság alapján tervezzük. 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Személyi feltételek Iskolánkban jelenleg 33 fő pedagógus teljes és rész munkaidőben tölti be az engedélyezett 31 fő pedagógusi státuszt, 1 fő gazdasági ügyintéző, valamint 1 fő karbantartó-udvaros dolgozik. GYESen, GYED-en lévő kollegáink távollétének idejére 2 fő helyettesítő pedagógus egészíti ki a testületet. Az iskola tisztaságáról közcélú feladatokat ellátó 3 fő takarító gondoskodik. Az Út a munkához program keretében történő foglalkoztatás sikeres volt, a feladatot vállalók a munkakörüknek megfelelőn, eredményesen végezték feladatukat. Prémium éves kollegáink (2 fő) az iskolabuszon látnak el feladatokat. Szakos ellátottság teljes körű. (1. számú melléklet) Módszertani kultúrában a folyamatos megújulás jellemzi nevelőinket. A 2009/2010-es tanévben 3 fő kollega végezte el a Sindelar továbbképzést, mely a fejlesztő munkához ad módszertani segítséget. Nyelvi fejlesztő végzettséget szerzett mester kurzuson 1 fő. Szaktanácsadói feladatokhoz kapcsolódó képzésen, mely az integráció és a kompetencia alapú oktatás területét öleli fel, 2 fő vett részt. Szakmai megújulást hozott a TÁMOP pályázat, a pedagógusok kompetenciaterületek oktatására felkészítő, valamint pedagógiai módszertani továbbképzéseken vehettek részt.(2. sz. melléklet) Tárgyi feltételek Tanulóink tiszta, rendezett tantermekben kezdhették meg a tanévet. A fák metszése a balesetveszély elhárítását szolgálta. Az ősz folyamán a belső udvarban a padok helyreállítása, festése, valamint a kisudvar rendezése valósult meg, ahol POLYBALL eszköz felállítása is megtörtént. Elkezdődött az udvari tanterem kialakítása. L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 3

4 Az alsó tagozaton teljes körűen befejeződött a tanulóbarát osztálytermek berendezése. A fejlesztő szoba átalakítása és korszerű bebútorozása is megtörtént. Ehhez nyújtott támogatást az integrációs pályázat, a TÁMOP pályázat és az iskola alapítványa. Terveink között szerepel a sportcsarnok melletti bozótos rész eltávolításával a kerékpártároló bővítése. Felújításra szorul a belső udvar téglaburkolata, a nyílászárók, valamint az udvar homlokzati része. A fenntartó támogatásával keressük azokat a pályázati lehetőségeket, melyek segítségével ez megvalósítható. Informatikai eszköztárunk is bővült, a TÁMOP pályázatban implementáló pedagógusok munkájukhoz laptopokat kaptak (8 db). Ezen kívül egy fénymásoló, LCD TV, DVD lejátszó, videó kamera, három nyomtató, és két új CD lejátszó beszerzése valósult meg a pályázatból. Informatikai normatívából projektorizzók cseréje, asztali DVD író, hordozható írásvetítők, CD lejátszó, digitális fényképezőgép gazdagítja informatikai eszközeinket, A TIOP pályázat további informatikai eszközök beszerzését teszi lehetővé, mely a korszerű pedagógiai eljárásokat támogatná. A tanulói laptop program újabb pályázati lehetőség volt, a tanórai infokommunikációs kultúra magvalósítását segítheti Tanulóink Iskolánk nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola, ahol 16 tanulócsoportban évfolyamonként párhuzamos osztályokban folyik az oktató-nevelő munka. A 2009/2010-es tanévet 435 tanulóval kezdtük meg, tanév végére 440 fő volt a tanulói létszámunk. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma 23, sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóké jelenleg 5 fő, nevelési tanácsadó segítségét (BTMN) 10 fő veszi igénybe. Tanulók száma évfolyamonként 2009/2010 Évfolyam Tanulólétszám az évfolyamon HH HHH SNI összesen A tanulói összetétel változása Tanév Összlétszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű 1. ábra 2006/ / / / ábra A 2009/2010-es tanévben a HHH-s tanulók aránya 5,2%. A 2010/2011-es tanévben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók várható létszáma 28 fő. A létszámok és arányszámok az Esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott elveket követik. A család erőforrás, megvéd, megalapozza a testi-lelki egészséget, harmóniát. A társadalmi problémák (pl. munkanélküliség) a családok életében is érezhető hatással voltak. A gyermek és ifjúságvédelmi munka az évek során egyre összetettebbé és sokrétűbbé vált. Igyekszünk tanulóinknak és a családoknak minden támogatást megadni ahhoz, hogy esélyegyenlőségük biztosított legyen. Ingyenes tankönyvtámogatásban 172 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 107 fő részesült. Éltünk a Diákétkeztetési Alapítvány, valamint a Tiszta Szívvel Egyesület támogatásával, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk. Gyermek és ifjúságvédelmi felelőseinknek sikerült elnyerni a L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 4

5 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az MKB Bank Zrt pályázatán 2 tanulónak egyszeri támogatást, 1 tanulónak havi ösztöndíjat. 3. ábra 4. ábra II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola stratégiai célja a kor követelményeinek megfelelő magas színvonalú oktatás és nevelés megvalósítása. Az intézmény fejlesztési célja, hogy az új társadalmi kihívásoknak megfelelően korszerűsítse pedagógiai gyakorlatát, segítse a pedagógusok szakmai, módszertani felkészítését. Az ismeretek bővülése, a képességek egyre sokrétűbb megnyilvánulása, a társadalmi változások a pedagógusok számára új szempontokat motiválnak, új súlypontozások válnak szükségessé. A 2009/2010-es tanévben alapcélként fogalmaztuk meg olyan alapműveltség elsajátíttatását, amely biztosítéka annak, hogy tanulóink sikerrel feleljenek meg az elvárásoknak, és nyitott szemlélettel forduljanak az élet kihívásai felé. Ennek megfelelően minden kollega felkészülésében szerepelt a NAT, a kerettanterv, helyi tanterv tantárgyi célkitűzéseire építkező tervezés, fejlesztési terv megfogalmazása. Tantárgyi bemeneti mérések segítették a tervezés korrekcióját. Ebben a tanévben A és B hét ciklikus váltakozása valósult meg. Együttműködő, konstruktív tantestület közreműködésével színes iskolai tevékenység egészíti ki a tantárgyi keretet. Pedagógusaink nyitottak az új pedagógiai eljárások iránt, szívesen és érdeklődve vesznek részt pályázatokban, továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken. 1. SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK A szakmai közösségek közül alsó és felső tagozatos munkaközösség pedagógiai munkánk meghatározó egységei. A rendszeres munkaközösségi megbeszélések, az egy osztályban tanító, az egy tantárgyi területet képviselő pedagógusok konzultációs tevékenysége pedagógiai munkánk alapja. Kiemelt szerep jut az osztályfőnökök koordinációs tevékenységének. Szakmai szempontból kiemelten kezeljük az egymástól tanulás lehetőségét, belső levelezési rendszert működtetünk, mely az információáramlást és a szakmai anyagok megosztását segíti. Munkaközösségi, nevelőtestületi értekezleteink egyben módszertani belső képzéseinket is szolgálják, ahol a kollégák tapasztalataikat átadhatják egymásnak. Fontos, hogy a művészeti, ének-zenei tevékenység átszövi mindennapjainkat és kapcsolódási pontokat jelent a tanári együttműködésnek. Az IPR munkacsoportok működése a pedagógiai műhelymunkára és a tanulók programjaira koncentrálódik. A fejlesztő-és mentortevékenységek rendszeresek, a pedagógusok tevékenysége folyamatos, a kialakított rendnek megfelelő dokumentációs tevékenységet folytatnak. L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 5

6 Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testülete. Fő feladata az intézményi folyamatok előkészítése, a megvalósítás koordinálása, a támogatása, az ellenőrzés, visszacsatolás elvégzése. A szervezeti struktúrában funkcionális felépítés valósul meg. Vezetői feladat a kölcsönös bizalom fenntartása és erősítése a szülőkkel, a fenntartóval, iskolánk partnerintézményeivel. Ezen kívül a humánerőforrás megfelelő szervezése, az iskolai programok, az oktató-nevelő munka koordinációja. Felsős munkaközösség vezető Minőségirányítási vezető Alsós munkaközösség veze- Diákönkormányzat vezető Az iskolavezetés 5. ábra A szülői munkaközösséggel és iskolaszékkel való közvetlen kapcsolattartást, a véleményezési, döntési jogkörök érvényesítését a rendszeresen tartott megbeszélések támogatják. 2. INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER Iskolánk 2007-ben kezdte meg az integrációs pedagógiai rendszer bevezetését. E fejlesztési stratégia és hatása átszövi iskolánk egészének működését. A rendszer bevezetését segítette az iskola részvétele a HEFOP 2.1.5/B pályázatban, mely jelentős szakmai, módszertani fejlődést eredményezett. A TÁMOP pályázat a megkezdett folyamatok erősítését segítette. A 2009/2010-es tanévben újjáalakult az intézményi IPR menedzsment, átalakultak az intézményi munkacsoportok. Elkészült az intézményi IPR munkaterv, cselekvési ütemterv, mely részletesen tartalmazza alapelveinket, az integrációs stratégia kialakítását, személyi és tárgyi feltételeinket, céljainkat. Megjelennek benne a tanulást, tanítást segítő eszközrendszer elemei, a várható eredmények és az ellenőrzés szempontjai. Meghatároztuk a 2008/2009-es intézményi önértékelésből következő feladatainkat is, részletezve erősségeinket és a fejlesztendő területeket: ERŐSSÉGEK Szabadidős tevékenység, közösségi programok Általános és személyre szabott kapcsolatok Civiltámogatás kiépítettsége Rendszeres kapcsolattartás a partnerekkel Gyors problémamegoldás, közvetlen kapcsolat a támogató szervezetekkel Szövegértés és matematika kiemelt kezelése Tanulás tanítása tanfolyam felhasználása Komplex művészeti programok DÖK működése Projektnapok Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás Idegen nyelvi programok Cserediák program Komplex művészeti programokban megjelennek a multikulturális elemek Igazgató Igazgatóhelyettes Szakszervezeti vezető Közalkalmazotti tanács elnöke FEJLESZTENDŐ TERÜLET Hátránykompenzáció lehetőségeinek kutatása Együttműködés fokozása a szülő részéről Az átmenetek támogatása Új módszertani ismeretek alkalmazásának napi gyakorlattá válása Egyénre szabott segítség és után követés IKT eszközök Agressziókezelés területén tapasztalatszerzés Új lehetőségek kutatása, önképzés Módszertani kultúra fejlesztése, alkalmazás színterei Tanórákon is jelenjenek meg a multikulturális elemek 6. ábra A es tanévben célként fogalmaztuk meg erősségeink magas színvonalon tartása mellett a fejlesztendő területeken a lehető legmagasabb szintű eredmények elérését. L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 6

7 A 2009/2010-es tanév I. félévében megvalósult tevékenységek a cselekvési ütemterv és a munkaterv alapján: EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁKKAL EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL, CIVIL SZERVEZETEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A TANTESTÜLETBEN EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZÉPISKOLÁKKAL Suliváró Autómenetes Nap Munkacsoportok Pályaválasztási szülői Játékavató Hozd a formád projektnapok működése értekezlet Ovigaléria megtekintése Belső hospitálások Tájékoztató a helyi EVP-projektnap Konfliktuskezelőtréning szakképzési rendszerről Megemlékezés a Udvarok rendezése TÁMOP pályá- Zenei Világnapról Látogatások az idősek zat Így tanulunk napközi otthonában mi Karácsonyi készülődés Mikulás ünnepség a szülőkkel Bemutató foglalkozás Karácsonyi börze az Észak utcai óvodá- Karácsonyi hangver- ban seny Karácsony a Szabadság téri óvodában A 2009/2010-es tanév II. félévében megvalósult tevékenységek a cselekvési ütemterv és a munkaterv alapján: EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁKKAL Farsang Játsszunk együtt bemutatkozó napok Tavaszváró mulatság Nyuszi parádé Manófalvi mulatságok Így tanulunk mi... Gyermeknap Tanévzáró hangverseny EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL, CIVIL SZERVEZETEKKEL Hozd a formád projektnapok, projekthét Közös programok az idősek napközi otthonának tagjaival (farsang, anyák napja, gyermeknap) Tanév végi hangverseny EGYÜTTMŰKÖDÉS A TANTESTÜLETBEN Munkacsoportok működése Belső hospitálások Esetmegbeszélések Tünet vagy állapot, az iskolai agresszió okai és kezelésének lehetőségei előadáson való részvétel EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZÉPISKOLÁKKAL Pályaválasztási börze Szakmai hét kölcsönös hospitáció általános és középiskolában 7. ábra A munkacsoportok működése határozza meg integrációs tevékenységünket. A nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz a csoportok munkájában. Munkacsoport Műhelymunka szakmai területe IPR mikrocsoport Belépő csoport Lépegető csoport Haladó csoport Komplex művészeti csoport Mérés és értékelés csoport IKCS (iskolai környezeti csoport) Iskolai integrációs program elemeinek beépítése az intézmény pedagógiai rendszerébe Cél: az integrációs, együttnevelő minőségi oktatás megvalósítása. Óvoda-iskola átmenet segítése. A nem szakrendszerű oktatásra való felkészülés, az alsó és felső tagozat közötti átmenet segítése. Középiskolába való átmenet segítése, pályaorientációs tevékenységek Motiváció a művészeti csoportokban való részvételre, a személyiségfejlesztés lehetőségeinek kiépítése. Idegen nyelvi vizsgák támogatása, diagnosztikus mérések értékelések, helyi kompetenciamérés, OKÉV mérések előkészítése, elemzések készítése. Kapcsolatépítés az iskola nem szakmai partnereivel, munkaterv szerinti rendezvények szervezése, kapcsolattartás, érzékenyítés 8. ábra A tevékenységháló alapján elmondhatjuk, gazdag program valósult meg, ami a fejlesztést célozta. Továbbra is kiemelt terület az óvoda-iskola átmenet, illetve a középiskolákkal való együttműködés. A TÁMOP pályázat kapcsán az óvodákkal együttműködve kettős mentorálás, a középiskolákkal való szakmai műhelymunka állt a tevékenységünk középpontjában. 3. OKTATÓ- NEVELŐ MUNKA A pedagógus tevékenységének hatékonyságát, oktató-nevelő munkájának minőségét számos tényező befolyásolja. Szakmai felkészültsége, a sokszínű módszertani kultúra mellett a felelősségérzet, a saját normákban, értékekben való következetesség, a jó emberismeret, a szakmai elkötelezettség, a L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 7

8 kooperatív attitűd és a tolerancia kell, hogy jellemezze a jövő nemzedékét tanító pedagógusokat. A pedagógusnak nem csupán ismeretátadó feladata van, hanem rendkívül fontos szerepe van az értékközvetítésben, a társadalom által megkövetelt normák elsajátításában. A közvetítés akkor hiteles, ha a pedagógus valóban elfogadja és átérzi a közvetített értékeket Hagyományok Művészeti tevékenység Iskolánkban Kodály Zoltán nevéhez fűződő pedagógiai koncepció alapján történik az ének- zenei nevelés. Az ének-zenei nevelés ösztönző hatásának egyik jellemző eredménye a sokrétű, színes, egyéniségre szabott képességfejlesztés. Szoros együttműködés valósul meg a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, így tanulóink az emelt-szintű ének-zenei órák, az énekkari órák mellett, a hangszeres tanulás és néptánc oktatás révén minden nap zene közelben élnek. Kórusaink aktív szerepet vállalnak a város kulturális életében. Díszközgyűléseken vettek részt, Szekeres Adrienn Adventi koncertjén közreműködtek. A XVIII. Országos zenei tábor szervezése Dratsay Ákos művésztanár együttműködésével valósult meg. Megőrizve hagyományát az Éneklő ifjúság programnak szerveztük a városi rendezvényt, a megyei megmérettetésről arany és arany diplomával minősítéssel tért haza mindkét kórusunk. A zenei világnap intézményi projektnapján mély benyomást kaptak tanulóink a zeneiség szépségéről, mely programot az óvodák felé is kiterjesztettük. Karácsonyi és tanévzáró hangversenyünk igazolta, hogy a művészeti tevékenység a megvalósítók mellett azokra is pozitív hatással van, akik befogadói e különleges élménynek. Irodalmi színpadunk Mindannyian mások vagyunk produkciója gyerekszemmel mutatta be világunkat, a drámapedagógia érvényesülésével. A művészetek embernevelő szerepe fontos az országnak, a helyi közösségeknek, a szülőknek, a gyerekeknek. Az utódok kultúrájának előkészítése közös feladatunk, mindannyiunk felelőssége az, hogy a jövő nemzedék hogyan veszi át és adja tovább Diákönkormányzat Iskolai diákönkormányzat élete meghatározó, véleményük, javaslataik beépülnek a mindennapi folyamatainkba. Rendszeresen tartott diákgyűlések alkalmat adnak, hogy megtanulják a feltárást, a megoldáskeresést, a vita lehetőségét. Ebben a tanévben két diákközgyűlést tartottunk, ahol beszélgető kör formájában az összegyűjtött kérdések, vélemények alapján hasznos információáramlás valósult meg. Kiemelt feladat volt a gyermeknapi program, valamint a 4-8. évfolyamot érintő balatonszárszói ismeretszerző kirándulás szervezése. A diákönkormányzat tevékenysége a következő programokban kiemelkedő: Suli váró Testvér osztály kapcsolatok Egészségmegőrző nap Iskolai ünnepélyek Megemlékezés a Zenei világnapról Karácsonyi hangverseny Klubdélutánok Farsang Gyermeknap Tanévzáró műsor és gyermekrajz kiállítás Nyílt tanítási napok Nyolcadik osztályosok búcsúztatása Sportnap Idegen nyelvi nap Cserediák programok szervezése Őszi és tavaszi hulladékgyűjtés Alkotónap Iskolai szaktárgyi versenyek Óvoda-iskola átmenet 9. ábra Iskolaújságunk, a LISZT AKTÁK gazdag szellemiséget tükröz és népszerű olvasói között. Tanulóink által a SULIRÁDIÓ működtetése is megvalósul Tanulmányi, sport és versenyeredmények Alsó tagozaton a szöveges értékelés 1-3. évfolyamon és 4. évfolyam első félévében jelent meg. Érdemjeggyel történő értékelést 4. évfolyam végén kaptak először a tanulók. Örömteli, hogy a konkré- L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 8

9 tabb értékelés az országos oktatás politikában is helyet kapott és a 2010/2011-es tanévben ennek megfelelő módosítása pedagógiai programunkban feladatunk lesz. Hiányzási átlag 53 óra/fő, az igazolatlan hiányzások nem relevánsak. A szülők bejelentési kötelezettségüket teljesítik a hiányzásokkal kapcsolatban és az osztályfőnök figyelemmel kíséri a folyamatot. Tanulóink az egész napos nevelést előnyben részesítik. Első és második évfolyamon az iskolaotthonos oktatás jól működtethető, 3-4. évfolyamon a napközis csoportok, 5-6. évfolyamon a tanulószobai ellátás adják meg tanulóinknak a megerősítő hátteret. Tanulmányi átlag 4-8. évfolyamra vetítve 2009/2010-es tanév végén 4,52. Iskolánk tanulói tantárgyi versenyeken, a Biciniumok éneklési versenyen, a Városi népdaléneklési versenyen kiemelt helyezést értek el, hasonlóan sportversenyeken is. Az iskolai keretek között megvalósuló fejlesztés, pedagógiai munka a tehetséggondozást is támogatja. (3. sz. számú melléklet) Iskolánk az alsó tagozatos tanulóknak szervezte meg a Kistérségi szavalóversenyt az EMLÉKPONTBAN, valamint a Városi idegen nyelvi éneklési versenynek adott helyett, az Éneklő ifjúság mellett. 10. ábra Továbbtanulási mutatók szerint gimnáziumokban, szakközépiskolákban tanulnak tovább tanulóink, de szakiskolai irányultságot is motiváljuk. A középiskolákkal közös szakmai programokkal a célirányos és sikeres továbbtanulás érvényesítésére törekszünk. Tanulóink 87%-a Hódmezővásárhelyen folytatja tovább tanulmányait. 11. ábra Tanulóink közül nagyon sokan élnek a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségével, sokan több tevékenységet is választanak. A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által kínált lehetőségek közül tanulóink igen magas létszámban választják a néptánc tanszakot (179 fő), hangszeren 165 tanuló tanul. Továbbra is szeretnénk, ha tanulóink minél nagyobb létszámban élnének e lehetőségekkel, és célunk, hogy minden tanuló válasszon valamilyen tanórán kívüli művészeti foglalkozást is Egészséges Vásárhelyért program A tantárgyakban megjelenő egészség és környezetvédelmi elemeken túl a következő programokat kezeltük kiemelten: L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 9

10 Hozd a formád Magyarország pályázat megvalósítása. A pályázat időtartama 2 tanév, célja, hogy az iskolák programjaikkal segítsék elő a gyermekkori elhízás kockázatainak csökkentését. Ebben a tanévben Az ételek vásárlása és fogyasztása során a minőség választásának erősítése volt a projekt mottója. Tanév elejétől működtek a zöldség-gyümölcsnapok. Egész iskolára elkészítettük a kért felmérést, tízpróbát kezdeményeztünk tanulóinknak. A projekthét programjában szerepelt interaktív foglalkozás védőnők bevonásával, reggeli torna, táncház, vásárlási szokások alakítása témanap, teaház, kézműves foglalkozások. Készítettünk receptkönyvet, táplálékpiramist. Programjainkban a teljes tanulói, nevelői közösség mellett a családok, szülők is aktívan részt vettek. Öröm számunkra, hogy részesei lehetünk egy ilyen összefogásnak, így minél nagyobb hatással lehetünk a jövő nemzedék egészségmegőrző szemléletére. Erdei iskola megvalósítása: Mártélyon a Bodnár Bertalan Oktatóközpontban 7. évfolyamos tanulóink a TÁMOP pályázat keretében vettek részt. Projektnap szervezése: FOTÓSZAFARI, mely az IKT eszközök felhasználásával a város nevezetességeinek megismerését tűzte ki célul. Nyolc órás kosárlabda: a város diákjainak aktív mozgásra motiváló programot jelentett. Városi EVP napokhoz való csatlakozás: Nők a rák ellen programon iskolánk tanulói és nevelői is képviseltették magukat. Mindennapos testnevelés megvalósítása. A tanulók fizikai állapotának mérése. 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 4.1. Kompetenciamérés Az iskolában folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, melynek elemzése fontos feladatunk. Intézményi szintű elemzés a következő területekre terjedt ki: Iskolai teljesítményszint az országos átlaghoz viszonyítva, előző évek eredményei Képességszintek szerinti elemzés Egyéni teljesítmények Kompetenciamérés eredménye és a tantárgyi jegyek kapcsolata Országos kompetencia-mérés eredménye 6. évfolyam 8. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga Szövegértés Országos átlag Matematika ábra A 2009-es mérésben iskolánk tanulói mindegyik kompetenciaterületen, mindkét évfolyamon az országos átlag felett teljesítettek. Iskolánk a 6. évfolyamon szövegértésből ért el jobb eredményt, mint az várható lett volna. A többi területen az elvárható eredménynek megfelelő teljesítmény figyelhető meg. L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 10

11 13. ábra Az előző évekhez képest a 8. évfolyamon nem különböznek jelentősen az elért eredmények, egyedül a matematika 6. évfolyam mutat szignifikánsan gyengébb eredményt. A családi háttérindex függvényében is az elvárt értéknek megfelelően teljesítettek a tanulók; a 6. évfolyam szövegértés teljesítménye jobb az elvártnál, a többi csoport az elvárt szinten teljesített. A képességeloszlás tekintetében tanulóink nagyrészt a 2. és 3. szinteken helyezkednek el (65%), a 4. szinten teljesítők aránya jó (13%), az 1. és 1. szint alatt teljesítők aránya összesen 22% szint alatt 1. szinten 2. szinten 3. szinten 4. szinten szövegértés 8. évfolyam matematika 8. évfolyam szövegértés 6. évfolyam matematika 6. évfolyam ábra A továbbiakban is arra kell törekedni, hogy minél több tanulónk tudjon a 3-as, illetve 4-es képességszinteken teljesíteni, és minél kevesebb 1-es szinten és 1. szint alatt álló tanuló legyen. Fontos, hogy a fejlesztési tevékenységet erősíteni kell, szükséges az egyéni, személyre szabott segítségadás. Feladatainkat fejlesztési tervünkben rögzítettük. Helyi kompetenciamérést végzünk, mely erősíti a mérésre való felkészítést, a mérési-értékelési tevékenységünket Partneri igény és elégedettségmérés A mérésben a Comenius 2000 intézményértékelési modell alapján kidolgozott mérőeszközöket használtuk. Ezek kérdőívek és információs lapok voltak. A kérdőívek 29 állítást tartalmaztak, melyre 1-4-ig terjedő Likert skálán kellett a megkérdezetteknek a véleményüket bejelölniük. A kérdőív kérdései a következő kérdésköröket tartalmazták: Tanítás és nevelés minősége (8 állítás) Nevelési-oktatási eredmények (8 állítás) Iskolai környezet (8 állítás) Kapcsolattartás pedagógussal, szülővel (5 állítás) A külső partnerek elégedettségének mérésére információs lapokat használtunk, melyek a két intézmény közötti kapcsolatot, iskolánk tevékenységét, eredményességét méri fel a partner intézmény szempontjából, valamint a partnerek igényeit, elvárásait mérték fel az iskolával szemben. 15. ábra L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 11

12 Az iskola legnagyobb erőssége az ének-zenei és művészeti nevelés (93%), ezt követik a tanuláson kívüli kihívások (89%) és a továbbtanulásra való felkészítés (88%). A megkérdezettek elégedettek még a pedagógusokkal történő személyes találkozásokkal (87%) és kiemelték, hogy a gyermekek jól érzik magukat ebben az iskolában (87%). A szülők, pedagógusok és gyermekek egyaránt az iskolai környezetet értékelték a legkevesebb ponttal, elsősorban az iskola külső megjelenése javítandó terület. Figyelmet kell fordítanunk az idegen nyelv tanulására is, valamint az intézmény tisztaságára. A külső partnerek általánosságban elégedettségüket fejezik ki az intézménnyel kapcsolatban, elismerik az itt folyó magas színvonalú nevelő- és oktatómunkát, továbbra is számítanak tanulóink szereplésére versenyeken, hangversenyeken. Számítanak tanáraink közreműködésére az SNI-s, BTMN-es tanulók ellátásánál, kölcsönös óralátogatásokon, tematikus műhelyfoglalkozásokon, szakmai konzultációkon. Lehetőséget látnak a szakmai kapcsolatok bővítésére hospitálások, közös programok, rendezvényeken való szereplések révén, valamint számítanak közreműködésünkre közös pályázatokban is. 5. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 5.1. Pályázatok A pályázati lehetőségek minden intézmény életében fontos fejlesztési lehetőséget teremtenek, mind szakmai, mind eszközök, tárgyi feltételek vonatkozásában. Látnunk kell ennek eredményeit és ennek tükrében egyre szélesebb körben kell pályázati tevékenységünket folytatni. Fontos, hogy kezdeményezéseink támogatásra találtak, és köszönettel lehetünk, hogy fenntartói pályázatokban vehettünk részt. Pályázat témája Pályázat kedvezményezettje Pályázat kódja/azonosító jele/kiíró Egész életen át tartó tanulás Comenius program Integrációs és képesség kibontakoztató Szakmai és informatikai eszközök beszerzése Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés. Megvalósult, elbírált pályázatok Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 09/0128-C/1073 OKM 23/2009 OKM 28/2009 Támogatás összege 12000euro Ft Ft HMJV Önkormányzata TÁMOP / Ft Együtt, hogy jobb legyen HMJV Önkormányzata TÁMOP / Ft Teljes összeg a megvalósításban résztvevőkre. TÁMOP HMJV Önkormányzata Tudásdepó-Express" könyvtári szolgáltatások Ifjúsági programok Hozd a formád Magyarország! Könyvtárfejlesztés Integrációs és képesség kibontakoztató/pedagógus bérkiegészítés Működési pályázat Hódmezővásárhelyi Énekzenei Iskola Alapítvány Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Hódmezővásárhelyi Énekzenei Iskola Alapítvány NCA-DA-09-C-0046 Egészséges Városok Szövetsége Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 7-09/I.-11 OKM 5/2010 NCA-DA Nem nyert Ft Ft/tanév Ft Ft Ft Ft L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 12

13 CSEREDIÁK program Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola ACES 1200 euro Beadott pályázatok TÁMOP Intelligens iskola TÁMOP Referencia intézményi pályázat Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Előkészületben Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Teljes körű egészségfejlesztési program Újrapályáztatás 16. ábra 5.2. TÁMOP A projekt A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben című TÁMOP / számú pályázat során iskolánk 9 tanulócsoportot és 8 pedagógust vont be a projekt helyi megvalósításába. A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a kompetencia alapú nevelés, oktatás elterjesztése. Lehetőség nyílt az iskola eddigi szakmai tevékenységének kiszélesítésére. A megvalósítás folyamatában a teljes tantestület részt vett. Téma részt vevők/fő Implementáció 8 Témahét: A természet ébredése 1 Projekt hét: Tavaszi szél vizet áraszt 1 Tantárgytömbösítés 8 Moduláris oktatás 2 Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 3 SNI képzés 2 IPR kooperatív képzés 20 Erdei iskola ábra A kompetencia alapú programcsomagok a következő műveltségterületeken kerültek bevezetésre: MŰVELTSÉGTERÜLET OSZTÁLY szövegértés-szövegalkotás A modul 1.a és 1.b szövegértés-szövegalkotás C modul 2. a, 2. b, 3.b szociális kompetencia B modul 4.a és 4.b matematika A modul 1.a, 1.b, 5/1 és 5/2 18. ábra Az új tanulásszervezési eljárások közül következő elemek kerültek beépítésre: Témahét Három hetet meghaladó projekt Tantárgytömbösítés Moduláris oktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Erdei iskola Innováció, intézményi szintű fejlesztések Intézményünk hat jó gyakorlattal és négy innovációval rendelkezik, melyek széles skáláját mutatják be az iskola szakmai munkájának. INNOVÁCIÓK: 1. Az ének-zenei nevelés lehetőségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Modulok /komplex tanítási blokkok az ének-zene és matematika kapcsolatrendszerében Ének-zenei nevelés az erdei iskolában L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 13

14 2. Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztés. /TEAM az erdei iskolában 3. Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítését célzó program, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra 4. Művészeti nevelés lehetősége tanórán és a tanórán kívüli tevékenységek rendszerében FOTOSZAFARI iskolai szintű megvalósítása FOTOSZAFARI az erdei iskolában JÓ GYAKORLATOK: 1. É- NEK-TÁR, képesség és készségfejlesztés a kodályi elvek alapján 2. Fejlesztőjátékok tárháza 3. MESE TÁR S HÁZ, avagy az óvoda-iskola kapcsolatának módszertani erősítése 4. Kompetenciamérések intézményi elemzése 5. Cserediák-diákcsere programok szervezése és lebonyolítása 6. SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap Innovációs tevékenységünk eredményeként referenciaintézményi minősítést kértünk, mely lehetőséget ad a TÁMOP pályázatban való részvételre. Célunk, hogy intézményünk referenciaintézményként a megjelölt területeken belül színvonalas szolgáltatást biztosítson, és a régió kiemelkedő szakmai színvonalat képviselő intézményévé váljon. A referenciaintézményi szolgáltatás a mindennapi nevelő-oktató munkába beépítve biztosítson lehetőséget hospitálásokra, az adaptív tanulás és önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. Emellett célunk mintát szolgáltatni a hálózati tanulási folyamathoz és hozzájárulni a szakmai műhelyek tartalmi kínálatának bővítéséhez. Iskolánk két szakmai műhelyben is közreműködő, a Művészeti tevékenységet folytató intézmények fejlesztő műhelyében bázis intézményi feladatokat lát el a következő tanévben TÁMOP A HEFOP 2.1.5/B Kéz a kézben című projekt folytatásaként valósul meg a TÁMOP / számú Együtt, hogy jobb legyen projekt. A pályázat célja a települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak megvalósulásának elősegítése, fenntarthatóságának megalapozása az esélyegyenlőség érvényesülése és az iskolarendszer esélyteremtő szerepének megerősítése érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. Intézményünk feladatai a megvalósítás során Óvodai alprogram Kettős mentorálás -óvoda-iskola átmenet (óvónők és tanítónők) Általános iskolai alprogram Városi IPR menedzsment működtetése Hospitálások szervezése Óvoda-iskola átmenet program 8. osztályos tanulók kettős mentorálása, után követése a középiskolában Pályaorientációs tevékenységek-gyárlátogatások Módszertani támogató alprogram Szülői tájékoztatók lebonyolítása Tanulás módszertani alprogram Tanulás módszertan foglalkozások az iskolákban Osztályfőnöki konzílium működtetése A pályázat mind az óvodai, mind a középiskolai beiskolázás tevékenységét támogatta. 19. ábra 5.4. COMENIUS Iskolánk a Comenius iskolai együttműködések pályázat keretében eurót nyert a tanévekre. A projekt címe: Az én világom, a Te világod, különbségek, melyek összekötnek bennünket, melyben hét ország iskolái vesznek részt: Spanyolország, Németország, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Olaszország, Magyarország (Hódmezővásárhely). A projekt nyelve az angol, célja a résztvevő nemzetek kultúrájának, oktatási rendszerének megismerése. Az együttműködés az iskolában végzett projektmunkák és projekttalálkozók keretében valósul meg. Az első projekttalálkozó megrendezését iskolánk vállalta. A résztvevő országokból 14 vendég érkezett, számukra különleges élmény volt a mártélyi Bodnár Bertalan Oktatási Központ által kínált lehetőség. Oktatási konferenciát L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 14

15 szerveztünk, melyre a város többi iskolájából is meghívtuk az érdeklődőket. Diákjaink színpadi bemutatkozása mellett a város nevezetességeit is bemutattuk a vendégeknek. Az iskolánkat képviselő tanulók kiválasztására pályázatos formában került sor Az egész életen át tartó tanulás programját a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Comenius Iskolák közötti együttműködési alprogramja támogatja, mely a nemzetközi kapcsolatok erősítését, nyelvtanulást és annak fejlesztését szolgálja. Így kapcsolódtunk be a Dán cserediák programba, ahol az angol nyelv teremtette meg a kapcsolódási pontot. Az elmúlt tanév végén Bécsből kaptunk meghívást a GRG 21 iskolából, ahol bár anyanyelvük a német, a projekt kontakt nyelve az angol volt. A program újabb lehetőséget adott az ERSTE ALAPÍTVÁNY pályázatára. A pályázat címe: Találd meg a megoldást! Konfliktuskezelés az iskolában és környezetünkben! A téma fontosságára való tekintettel kértük a pályázatban való részvételünket, a sikeres pályázat újabb lehetőséget ad kitűzött céljaink megvalósítására. Részt vettünk SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILLHARMÓNIA fogadásán és koncertjén. A kórus vezetőjével való beszélgetés a további kapcsolatépítést irányozta elő. Célunk az iskolában oktatott nyelvekhez kapcsolódó projektekben való részvétel lehetőségének a megteremtése. Fő célunk a nyelvtanulás motivációján, az élő idegen nyelv gyakorlásán túl, a pedagógiai, módszertani kultúra fejlesztése, az egymástól tanulás lehetőségének biztosítása, a pedagógusok idegen nyelvi kommunikációs szintjének javítása. Elsősorban az iskolai nyelvtanulás támogatása, másodsorban a művészeti programokon keresztül hazánk, városunk kulturális értékeinek bemutatása, magyarságtudat erősítése. 6..KAPCSOLATOK Az iskola tervszerűen kiépített kapcsolatrendszerét nagyon fontosnak tartom, mely biztosítja a nyitott intézményi modell megvalósulását. Az iskola nyilvánosságát biztosítja iskolánk honlapja (http://lisztferenc.hodtav.hu), mely szerves része Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapjának. Biztosítja számunkra a törvényi kötelezettségeknek való megfelelést is. Egyebekben a (Közoktatás Információs Rendszere) oldalon kell az intézményeknek információkat, adatokat szolgáltatni. Intézmény közvetlen partnerei az óvodák, általános- és középiskolák, a szakmai együttműködésen túl, egymás rendezvényeinek látogatása, támogatása is jellemző. Fontos a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal, az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóval való szoros együttműködés. Kiemelném a könyvtárakkal, múzeumokkal történő közös munkát, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont lehetőségeinek hasznosítását pedagógiai munkánkban. (4. sz. melléklet) III. ZÁRÓ GONDOLATOK Beszámolómat a 2009/2010-es tanévben végzett munkánkról készítettem. A kooperatív iskolában hosszú távon egymás iránt felelősséget érző, tudatosan működő szakmai közössége eredményezi a hatékony munkát. Ez a szemlélet segíti az újszerű pedagógiai módszerek alkalmazását, olyan szemléletváltást, mely a közös cél érdekében való csapatmunkára helyezi a hangsúlyt. Iskolánk értékeinek megőrzésére, szakmai megújulásra, együttműködésre kész innovatív intézmény, rendelkezik önálló arculattal és van jövőképe. A kollégák, a tanulók és szülők együttműködésével, a fenntartó támogatásával a XXI. század értékadó és értékközvetítő iskolája szeretne lenni. Az intézmény valamennyi dolgozója, tanulói, szülői közössége nevében köszönöm Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkánkhoz nyújtott támogatását, a Polgármesteri Hivatal szakmai segítségét. Hódmezővásárhely, augusztus 23. Tisztelettel: Forrainé Kószó Györgyi igazgató L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 15

16 Mellékletek 1. számú melléklet L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 16

17 2. számú melléklet TÁMOP továbbképzések Kompetencia területek Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2. Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Vezető képzés Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés szövegértés 1-4.évf matematika 1-4. évf. matematika 5-8. évf. szociális és életvitel 1-4. évf. Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Tanórai differenciálás heterogén csoportban Kooperatív tanulás Menedzsmentképzés: változásmenedzsment projektmenedzsment Menedzsmentképzés: új oktatásszervezés az intézményben- IKT-val támogatott. 3 fő 1 fő 2 fő 2 fő 14 fő 4 fő 4 fő 14 fő 1 fő 1 fő 20 fő 2 fő L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 17

18 3. számú mellélet L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 18

19

20 4. számú melléklet L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 20

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Pályázati

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben