Tisztelt Választópolgár! Fejld Lábatlan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Választópolgár! Fejld Lábatlan"

Átírás

1 Tisztelt Választópolgár! október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselk, polgármester és megyei közgylési tagok választására kerül sor. A választók névjegyzékbe történ felvételérl az értesítket, az ajánlószelvényeket, továbbá a választás legfontosabb szabályairól a rövid tájékoztatóanyagot a nyár folyamán már kézhez kapták. A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a helyi választási irodához lehet fordulni, de felkereshet a weboldal is. Szeptember közepén a választások kapcsán külön számmal jelentkezik a Lábatlani Hírmondó, melyben a helyi választáson indulók bemutatkozásai és más információk lesznek olvashatók. (Az ezzel kapcsolatos információk a 2. oldalon találhatók. A szerk.) Schantzl Edit, a helyi választási iroda vezetje Torres Dani és a Bon-Bon Lábatlanon! IV. Duna-parti Fzverseny Vasárnap a IV. Duna-parti Fzverseny várja a város és a környez településekrl érkez vendégeket. A szervezk korlátozott számban kedvezményes árú marhahúst biztosítanak a versenyzk számára. A versenyen bármilyen ételkategóriában lehet indulni. A szervezk gondoskodnak a tzifáról, padokról, asztalokról. Nevezni a helyszínen, vagy Bartos Kálmánnál a 30/ és Naszák Istvánnál a 20/ es telefonszámokon lehet. A nap folyamán vízi átkelés lesz Karvára, a lábatlani civilszervezetek programokat, játékos vetélkedket szerveznek, fellép a Silver Blue és a Bon-Bon, lesz máglyagyújtás és utcabál a Szalai zenekarral. A fzverseny díjkiosztása sok érdekességet és izgalmat tartogat, hiszen neves közéleti személyiségek alkotják majd a zsrit, és értékes ajándékok várják a gyzteseket. Hívjuk, várjuk Önöket erre a három napra, szórakozzanak, érezzék jól magukat! Részletes program a 4. oldalon olvasható. (A szerkeszt) Szeptember 22-e és 24-e között kerül sor a Lábatlani Városi Napokra, mely számtalan izgalmas programot nyújt majd mindenkinek. Az els napon, 22-én, pénteken este 8 órakor lesz Torres Dani megasztár koncertje a Gerenday Szabadtéri Színpadon. Ez a nap azonban már délután négy órakor várja a vendégeket, hiszen borsétány és pogácsafesztivál várja a vendégeket, majd helybeli alkotók mutatkoznak be a Gerenday kiállítótermében, s egy környékbeli rock zenekar is bemutatkozik, a Ranks. Szombaton déleltt a sporté a fszerep, lesz kispályás városi kupa, íjászkupa, városrészek vetélkedje a sportpályán, meghívásos judo verseny a Petfi sportcsarnokában. Matinéval várjuk a gyerekeket a Gerenday Szabadtéri Színpadon déleltt 11-kor. Délután a hagyományos szüreti felvonulásra kerül sor a Nyugdíjas Hagyományrzk szervezésében. A felvonulásba a tervek szerint csatlakozik a kisvonat is. Este szüreti bál várja a szórakozni vágyókat. Fejld Lábatlan A nyár folyamán pályázati támogatással elkészült a Szent István Park és a Zalka telep útfelújítása. Részletes beszámolók a 2. a 3. és a 4. oldalon olvashatók a témában. (A szerk.)

2 Önkormányzati választások A Lábatlani Hírmondó minden induló polgármesterjelöltnek, illetve képviseljelöltnek azonos formában és terjedelemben biztosít bemutatkozási lehetséget. Ennek szellemében készítettük el az alábbi, mintát, mely legfeljebb egy negyed oldal terjedelm lehet. A bemutatkozásokat fényképpel mellékelve kérjük egy borítékban, a polgármesteri hivatal portáján leadni szeptember 11-éig, Lábatlani Hírmondó címzéssel. Név: Iskolai végzettség: Foglalkozás: Családi állapot: Rövid bemutatkozás: (5-6 mondat) Elképzelések /Miért vállalja a képviseli polgármesteri munkát?/ (5-6 mondat) LOMTALANÍTÁS A szerkeszt Tisztelt lakosok! szeptember én kerül sor a lomtalanításra, melynek kertében szeretnénk városunkat és környékét a felesleges hulladékoktól mentesíteni. A lomtalanítás utcabeosztása: Szeptember 27. (szerda): Ady E. u., Arborétum u., Balassi B. u., Bem u., Damjanich u., Gyrs u., Hársfa u., Hunyadi u., József A. u., Mandulás u., Piszkei u., Piszkei ltp., Rákóczi F. út, Rozália u., Bem utcával párhuzamos garázssor, Vasút u. Szeptember 28. (csütörtök): Bajcsy-Zs. u., Bartók B. u., Dózsa Gy. út, Gerecse u., Fürst S. u., Honvéd u., Ifjúság u., Jókai u., Kálvária u., Kertalja u., Kossuth L. u., Munkácsy M. u., Paprét u., Petfi S. u., Rózsa F. u., Sallai u., Ságvári E. u., Somogyi B. u., Tompa M. u., Zalka M. ltp, Zrínyi M. ltp. és a hozzá tartozó garázssor, Zsebeházi u. Szeptember 29. (péntek): Dankó u., Kamberek, Öreghegyi u., rhegyi u., Pincék felé vezet út, Szabadság u., Szlhegy, Szk u., Templomalja u., Lomtalanításkor kihelyezhet az INGATLANOKNÁL KELETKEZ HULLADÉK, LOM (NAGYOBB BERENDEZÉSI TÁRGY) Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé az építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, valamint az olyan súlyú és méret tárgy, melynek felemeléséhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges. KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY AZ ELSZÁLLÍTANDÓ LOMOT CSAK A MEGHIRDETETT IDPONTBAN HELYEZZÉK KI!!!! Szeretett édesanyám, Hacsa Györgyné Deáki Katalin halálának egy éves évfordulója lesz szeptember 14-én. Kedves emléke ma is itt van közöttünk. A szeptember 17-én 10 órakor kezdd istentiszteleten róla is emlékezünk a Református Templomban. Barátait, munkatársait várjuk ebbl az alkalomból a templomba, emlékezzenek velünk! Kissné Hacsa Katalin VESZÉLYESHULLADÉK-GYJTÉS A lomtalanítással egyidejleg szeptember 28-án (csütörtök) ismét sor kerül a háztartásokban keletkez veszélyes hulladékok begyjtésére. A POLGÁRMESTERI HIVATAL eltt lesznek elhelyezve az OLAJOS, FESTÉKES ÉS EGYÉB VEGYSZERES GÖNGYÖLEG, AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉK, VALAMINT LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ GYÓGYSZEREK, ELEMEK ÉS AKKUMULÁTOROK gyjtésére alkalmas edények. A begyjtött anyagokra a Polgárrség felügyel. Kérünk mindenkit a köztisztasági elírások betartására! KONTÉNER CSERE A PISZKEI LAKÓTELEPEN Tisztelt Lakók! A hulladékszállítási közszolgáltatásért felels AVE Tatabánya Zrt szeptember 15-én tervezi elvégezni a Piszkei lakótelepen található 1100 literes hulladékgyjt edények cseréjét. A meglév régi fém edényeket, könnyebben tisztítható, korszerbb és esztétikusabb manyag konténerekkel váltják fel. Felhívjuk a tisztelt lakók figyelmét, hogy a fenti napon reggel 6 és 7 óra között ürítjük az edényeket. Kérjük az edények ürítését követen, az új konténerek kihelyezéséig NE RAKJANAK HULLADÉKOT a fém konténerekbe. Ahhoz, hogy az ürítés problémamentes legyen, kérjük, hogy reggel 6 órára nyissák ki a lezárt edényeket, valamint ürítés után se lakatolják azokat vissza! A Zalka lakótelepen található fém hulladékgyjtk cseréjét a szolgáltató jelenleg nem tervezi, mivel ezen a lakótelepen még jellemz a vegyes tüzelés. A keletkez hamu, salak amennyiben nem hlt ki teljesen - a manyag konténereket károsíthatja. A Zrínyi lakótelepen a szolgáltató tervei között szerepel a 2, 5 m 3 konténerek kiváltása 1100 literes hulladékgyjtkkel. Ennek részleteirl egy késbbi idpontban kapnak tájékoztatást az ott élk. Polgármesteri Hivatal Fejld Lábatlan A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati kiírásán elnyert támogatással augusztus 14- én került átadásra a Zalka-lakótelep úthálózatának burkolat felújítása. A beruházást az Árkádok Kft. végezte el, melynek keretében sor került a burkolathibák kijavítására és új aszfaltréteg kialakítására, valamint az út menti szegély javítására, pótlására. A beruházás összköltsége Ft volt, melynek 50%-át a Fejlesztési Ügynökség biztosította. Augusztus 20-án került sort Lábatlan legújabb parkjának a Szent István Parknak az átadására. A fejlesztés révén a Szent István templommal szemközti rendezetlen képet mutató ingatlan pihenésre alkalmas közparkká vált. A beruházás a Holcim Díjon elnyert Ft összeg támogatás segítségével valósult meg az Árkádok Kft, valamint helyi vállalkozók bevonásával. Az elmúlt hónapban megkezddött a sportpálya központi épületének felújítása a Nemzeti Sporthivatal pályázatán elnyert Ft-os támogatás felhasználásával. A fejlesztések részeként az épület nyílászáróinak valamint ftési rendszerének cseréje kezddött meg. P.H.

3 Szép cip is kell, nemcsak ruha! Felújították a Zalka telep útjait A Zalka telep útfelújításával kapcsolatban kérdeztünk meg néhány környékben él lakót, és üzlettulajdonost. Török Géza: Gyorsan, frappánsan valósították meg az útfelújítást. Ettl más lett az arculata az egész lakótelepnek. Eddig olyan volt, mint amikor valaki szépen felöltözik, de csúnya piszkos cip van rajta. Ha a cip szép és új, már az sem nagy baj, ha a ruha egy kissé viseltes. Ha jól emlékszem 1967-ben lett bitumennel lefújva a köves út. Mi, itt élk, több évtizeden keresztül szenvedtük el az út állapotát. Most jól használható, nagyon örülünk neki. Talán szükséges volna sebesség korlátozó táblákat kihelyezni a lakótelep bejárataihoz, hogy az itt élk (fként a gyerekek) nagyobb biztonságban élhessenek. Vénusz János: Nagyon elégedettek vagyunk, örülök, hogy gondolt az itt élkre a város vezetsége. Elégedettek vagyunk a munka minségével. Amit hiányolok az, az, hogy nem épültek meg azok a parkoló szigetek, amelyekre korábban ígéret volt, az út néhány szakasza nagyon keskeny, nehezen férnek el egymás mellett az autók. Remélem a közeli jövben ez is megvalósul. Kissné Hacsa Katalin: Nagyon örülünk az új útnak, a gyerekek is nagyon élvezik. Miden vásárlóm dicséri az új utat, hiszen nem kell a biciklijükkel zötyköldniük többé a rázós, rossz úton. A többi boltos véleményét is tolmácsolom. Nagyon jó az új út, jobb lett a garázssori üzleteknél a parkolási lehetség, kényelmesebben elférnek egymás mellett az autók. Talán egy kicsit magas itt a kanyarban a fekvrendr, de legalább lassítja a forgalmat. (A szerk.) Köszönet A Lábatlani Református Egyházközség köszönettel tartozik Óvári Zsuzsanna rajztanárnnek és az általa vezetett faluszépít tábor diák-tagjainak a lelkes tevékenységért és a sok-sok munkáért, mellyel a templomdombot és a parókiaudvart rendbe tették, gyomtalanították. Nagy örömünkre szolgál, hogy eddig is számíthattunk rájuk, és a táborban résztvev diákok áldozatvállalásukkal tanúsították, hogy megbecsülik, értékelik településünk egyetlen memlék-épületét: a református templomot. Darányiné Csonka Valéria Eboltás szeptember 27-én (szerdán) órától óráig a Ságvári Endre utcában, és órától óráig a Rákóczi Mveldési Ház mellett lesz az eboltás. Pótoltás szeptember 30-án (szombaton) órától óráig a Rákóczi Mveldési Ház mellett, órától óráig a Zrínyi lakótelepen lesz. Az ebek veszettség elleni oltása az évi XCI. Törvény és a 20/2001.) III. 09.) FVM rendelet alapján kötelez. 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet 1 (4) alapján az ebtulajdonos, (ebtartó) köteles minden 3 hónaposnál idsebb ebét beoltatni az alábbiak szerint: - a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül: - az els oltást követen 6 hónapon belül: - ezt követen évenként. Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekrl szóló 218/1999. (XII. 28) kormányrendelet alapján szabálysértési eljárás megindítását, valamint az állategészségügyrl szóló évi XCI. Tv. alapján az eb kártalanítás nélküli kiirtását vonja maga után. A veszettségoltással egy idben 81/2002 (IX. 04.) FVM rendelet szerint kötelez az ebek emberre is fertzésveszélyt jelent parazitái elleni védekezés, azaz a féreghajtása. A féreghajtó tablettákat a kutyák súlyuktól függen kapják: (10 kg/1 tabletta/100 Ft), melynek ára az oltási díjon felül jelentkezik. 1 oltás díja: ,-Ft + féreghajtó tabletta ára. Oltással kapcsolatos további információk: Dr. Fekete Attila állatorvos, telefon: 06/ P. H. Lábatlani mvészek, kézmves alkotók! A Lábatlani Városi Napok programsorozatában, szeptember 22-én egy kiállítást hozunk létre, a Ti alkotásaitokból. Aki részt kíván venni közületek ezen a kiállításon, kérem, hogy nálam jelezze szeptember 15- ig az alábbi elérhetségek egyikén: Naszák István 20/ , Elnyben részesülnek azok, akik még nem állítottak ki Lábatlanon, de természetesen szívesen fogadjuk azok munkáit is, akik már szerepeltek korábbi kiállításon. Naszák István Faragó szakkör indul a Gerecse Tájvéd Egyesület szervezésében A faragás világa meseország, hiszen a faragott anyag mesél az életrl, a faragott formák és díszítmények mesét mondanak a szemléldnek. Ebben az országban üdvözöl Plés Bangó Péter, lábatlani fafaragó. A részletekrl érdekldni és jelentkezni lehet a 20/ es telefonszámon, illetve a címen Plés Péternél, valamint Naszák Istvánnál a és Teller Péternél a címen. Gerecse Tájvéd Egyesület

4 2006. augusztus 20. Lábatlani Városi Napok szeptember 22. (péntek) Gerenday Közösségi Ház és Szabadtéri Színpad 16 órától Borsétány és pogácsafesztivál 17 óra Lábatlani kézmvesek kiállítása 17, 30 óra A Ranks együttes koncertje 20 óra Torres Dani koncert szeptember 23. (szombat) Gerenday Kert 9 óra II. Városi Íjászkupa az Aranyszarvasok szervezésében (Nevezés a helyszínen) Államalapító, vármegyeszervez, egyházat létrehozó szent királyunk ünnepén, hagyományosan a lábatlani Szent István Templomban tartották megemlékezésüket Lábatlan katolikus hívei és közéleti személyiségei. A misét befejez szent áldozás után Szabó János plébános és Török István polgármester közösen koszorúzta meg Szent István szobrát. Ezután a templomi közösség és a vendégek átvonultak az újonnan elkészült Szent István Parkba, s ezzel Lábatlan polgármestere jelképesen átadta az új parkot és parkolót a város lakosainak. Majd János atya megáldotta Lábatlan legújabb létesítményét. Az ünnep utolsó, de talán legszebb pillanata következett: a közösség megette a megáldott és felszentelt új kenyeret. A kenyér elfogyasztása, a Jézussal való egyesülés szép jelképe és valósága egy pillanatra mintha skeresztényi gyülekezetet teremtett volna, megállt az id, az emberek barátságosan nevettek egymásra. A varázs elmúlt, de talán az emléke sokaknak ert ad újabb egy évre az elttünk álló nehézségek elviseléséhez. (a szerkeszt) Gerenday Szabadtéri Színpad 11 óra Gyermekmatiné. Pinocchió bábszínház: Bábcirkusz és más mesék Sportpálya 9 óra II. Városrészek Vetélkedje 12 fs csapatok jelentkezését várjuk minden lábatlani városrészbl, erre a játékos, ügyességi vetélkedre. Városrészenként több csapat is indulhat. Indulhatnak baráti társaságok és munkahelyi csapatok is. Jelentkezni lehet szeptember 20-ig személyesen Naszák Istvánnál, illetve Schrenk Péternél, levélben, telefonon és elektronikus levélben az alábbi elérhetségeken: Levél: Polgármesteri Hivatal, Lábatlan, József Attila út Tel.: Várjuk a csapatok jelentkezését! 13 óra III. Városi Kispályás Felntt Labdarúgó Vándorkupa Információ: Schrenk Péter Tel.: Nevezni lehet szeptember 21-én este 7 óráig. Az els 16 csapat írásos nevezését fogadják el a szervezk. Nyilvános sorsolás a Zigó kocsmában lesz 22-én, este 8 órakor. A versenykiírás és a nevezési lapok szeptembertl a Lábatlan honlapról letölthetk (www.labatlan.hu). 15 órától Szüreti felvonulás az egész település területén a Nyugdíjas Hagyományrz Klub szervezésében Kisvonat 18 órától Szüreti bál a Gerenday Kertben szeptember 24. (vasárnap) Sportpálya 8 óra III. Városi Teniszbajnokság Duna-part 10 órától Vízi átkelés Karvára IV. Duna-parti Fzverseny (részletes információk: Lábatlani Városi Televízió képújság) Gyermekprogramok lábatlani civilszervezetek közremködésével 16 óra Silver Blue gitárduó 17 óra A fzverseny eredményhirdetése, díjátadás 18 óra A Bon-Bon együttes koncertje 19 óra Utcabál a Szalai zenekarral 20 óra Máglyagyújtás

5 Blues Fesztivál volt.. Ötórai tea Július 22-én már negyedik alkalommal volt hangos blues zenétl a Gerenday Kert. A nagy meleg ellenére estefelé már sok-sok lelkes zenerajongó foglalt helyet a szabadtéri színpad padjain, vagy a büfé eltti asztaloknál. 19 órakor vette kezdetét a program, ami a fellép szereplk cseréldésével éjfélig tartott. Az este folyamán hallhattuk Pribojszki Mátyást, Török Ádámot és a Mini együttest, a Cream emlékzenekart Závodi Jánossal, valamint Long Tall Sony and The Wild Cows zenekart. Természetesen fellépett a fesztivál ötletgazdája, Horváth Misi is. Az idjárás igen kellemes volt éjszaka, így a nagyszámú, érdekld vendégsereg ismét egy kellemes élménnyel gazdagodva térhetett haza. Beták Gabi Magyar Judit Mária kiállítása a Gerenday Házban Egy igen érdekes kiállításra várjuk szeptember 8-ig az érdekldket a Gerenday Ház kiállítótermeibe. Magyar Judit Mária Napvirág cím kiállításán az alkotások nem a megszokott technikával készültek. Láthatók a falakon festett kövek, érdekes alakú fadarabok, szárított virágok, levelek, de nem úgy, ahogyan azt várnánk. Beták Gabi Els alkalommal nyitja meg kapuit a Gerenday Teázó a közösségi ház kiállítótermében, szeptember 10-én, 17 órakor. Vendégünk lesz Magyar Judit Mária, aki bemutatja saját kiállítását, és mhelytitkaiba, világlátásába enged bepillantani egy beszélgetés keretei között. Várjuk Önöket szeretettel! Naszák István FELHÍVÁS A Lábatlani Református Egyházközség felhívást intéz minden jó szándékú, segíteni akaró honfitársunkhoz, aki szívügyének érzi egy erdélyi színtiszta magyar iskola megsegítésének ügyét. Testvérgyülekezetünk, a Marosvásárhely közelében elhelyezked Székes község iskolája nagyon rossz állapotban van. Javítását már elkezdték, de a Maros megyei felügyelség felszólította az Egyházközséget, hogy még az sszel hozza rendbe az épületet, máskülönben megszünteti tevékenységét. Ez nagyon hátrányosan érintené az ott tanuló kisdiákokat, (st, óvódásokat is), mert ha ez bekövetkezik, naponta fárasztó utazással jutnának el valamelyik szomszédos település iskolájába. (Errl egy mostanában megjelent újságcikk is beszámolt a Maros megyei napilapban). A körülbelül 200 lelket számláló, mezgazdaságból él falu lakossága, mely mindennapos megélhetési gondokkal küzd, önerejébl képtelen az iskola felújítására. (A faluba egy földút vezet be, nincsen vezetékes vízellátása, közvilágítása, csatornahálózata stb.) Ezért Nagytisztelet BÍRÓ LÁSZLÓ székesi református lelkipásztor azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy egy általa tartott vasárnapi istentisztelet perselypénzét ajánljuk fel a székesi iskola felújítására. Szeretettel meghívunk minden érdekldt a lábatlani református templomban, szeptember 17-én, vasárnap déleltt 10 órakor tartandó istentiszteletre, melyen az Igehirdetés szolgálatát BÍRÓ LÁSZLÓ székesi lelkipásztor úr végzi. Az istentiszteleten elhangzanak majd ének-és zeneszámok, irodalmi mvek. Az alkalom perselypénzét a székesi iskola felújítására ajánljuk fel. Reményik Sándor jól ismert sorával kérjük az Úr Isten segítségét az ottaniak hsi küzdelméhez, mellyel iskolájuk fennmaradásáért küzdenek, úgyszintén az itteniek áldozatvállalásához és együttérzéséhez: Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát! Szeretettel várunk mindenkit, bízva az összefogás és összetartozás erejében: Darányiné Csonka Valéria Református lelkész

6 NYÁR A KUCKÓBAN PÓTGYERMEKNAP BUDAPESTEN június 24-én, Budapesten a III. kerületi máltai játszótéren pótgyermeknapot szerveztek a máltai segítk. Tizenkét gyermeket vittünk. A gyermeknap az indiánnyár jegyében telt. Indián zene mellett egész déleltt indián fejdíszeket, testékszereket készíthettünk. Délben, miután jól belaktunk a virslivel, kezddtek a csaták. Medveöl verseny, halászat-vadászat, és aki jól teljesített jutalmat is kapott. Az egész napos program után fáradtan, de mégis feldobottan érkeztünk haza. NYARALTUNK! Az elmúlt évek hagyományait követve szolgálatunk idén is nyaralni vitte a gyermekeket, de ebben az évben nem Héregen nyaraltunk, hanem Miskolctapolcán július 3-8-a között a Szent Erzsébet Karitas Központ segítségével. A Karitas Központ biztosította számunkra az utazást és a szállást, térítésmentesen. A négy település önkormányzatától kapott hozzájárulásokból pedig tartalmas és izgalmas programokat tudtunk szervezni a gyerekeknek, így teljesen ingyen nyaralhattak. Július 3-án indultunk Miskolctapolcára 20 lábatlani, sütti, bajóti, valamint nyergesújfalui gyermekkel. A szállásunk egy gyönyören felújított és berendezett ház volt, a Szent József Otthon. Délelttönként a szálláson és annak kertjében tartottunk kézmves foglalkozásokat, többek között batikoltunk, rajzoltunk, sorversenyt játszottunk. Ebéd után mindennap szervezett programra vittük a gyerekeket. Voltunk a Vadasparkban, a Barlangfürdben, az erdei kisvasúttal utaztunk a Lillafüredi látványosságokat megnézni. Miskolctapolca legmodernebb játszóterét is többször meglátogattuk. Az utolsó nap ki mit tud ot szerveztünk, majd egy táborzáró bulit, ahol a gyermeket megajándékoztuk a különböz versenyekért (sorverseny, szobatisztasági verseny, ki mit tud). Majd az éjszakába nyúló táncolás után másnap nehéz szívvel, de a hazaérkezés izgalmával elindultunk. Szeretnénk köszönetet mondani a táborban résztvev szakemberek és gyerekek nevében Lábatlan Város Önkormányzatának, hogy támogatásával lehetvé tette a gyermekek számára ezt a felejthetetlen nyári élményt. BAKONYTAMÁSIN TÁBOROZTUNK A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat július ig 12 kamaszkorú fiatal táborozását biztosította ingyenesen Bakonytamásin. A Pápától nem messze fekv kis faluban nemrég vásárolt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy épületet, melyet turistaházzá alakított. Megérkezésünk napján a nagy hségben a teraszon beszélgettünk órákig, majd estefele körbesétáltuk a falut és a focipályán labdáztunk. Kedden és csütörtökön a pápai strandon lubickoltunk. Az élményfürds elemek, a termálfürds rész mellett korlátlanul használható kinti, valamint benti kivilágított csúszdák nyújtották a legtöbb élményt a gyerekeknek. Szerdán, Zircen az arborétum hs fái alatt töltöttük a délelttöt, ebéd után pedig városnézés következett. Pénteken igyekeztünk kihasználni a táborhely tágas kertjét. Pingpong- és tollasmeccseket játszottunk. Este a katonai sátorban csocsóbajnokság folyt, miközben a csapat egy része bográcsban paprikás krumplit készített. Tánc- és énekversennyel zártuk az estét és sajnos a tábort is. A táborozás költségeit a Mobilitás Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda, a Nemzetközi Gyermekment Szolgálat Magyar Egyesülete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a négy település önkormányzatának támogatásából fedeztük. Ezúton szeretnénk megköszönni Lábatlan Város Önkormányzatának segítségét! IV. Kuckó Nyárzáró Nap A nyár folyamán, szerdán délutánonként a nyergesújfalui, csütörtök délutánonként a lábatlani játszószobában népi mesterségekkel, kézmves technikákkal ismerkedhettek a szünidejüket tölt gyermekek. A nyári programok zárásaként augusztus 22-én egy egész napos rendezvényt szerveztünk a lábatlani Gerenday Kertben. 50 önkéntes segítségével, változatos programokkal vártuk a helyi és környékbeli gyermekeket, fiatalokat. Déleltt 10-tl 13 óráig kézmves foglalkozások széles skálájából válogathattak a látogatók.

7 Óvári Zsuzsanna a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt lenygözte a nyomdakészítéssel. Lcsei Kriszti asztalánál sorra formálódtak a szobrok, tálak és gyertyatartók. Vécs Éva gyertyamártás technikája is sok lurkót vonzott az asztalához. A kanócokon egyre vastagodó gyertyák bukkantak el vízbe mártás után. Galba György és felesége útmutatásai alapján a kukoricacsuhéból gyönyör virágok készültek. A játszóházban Sára Lászlóné és Bagi Albertné ujjbábokat, kreppvirágokat alkotott a gyermekekkel. Az ügyességi és szellemi vetélkedk nyertesei Sára Lászlótól édességet és plüssállatokat kaptak jutalomként. Aki emléket szeretett volna vásárolni, az Életút Egyesület fiataljainak agyagedényei, Sára Lászlóné saját kezleg készített bábjai, Vécs Éva nyakláncai, valamint Bagi Albertné fajátékai közül válogathatott. Akik az önfeledt játék közepette megéheztek, azok számára Haselmayer Edit készített májkrémes kenyeret. Délben pedig Kiss Gáborné Juli fzött 100 adag babgulyást. Ebéd után mindenki szaladt a színpadhoz, ahol Raschek László bátorítására sorra jelentkeztek az éneklésre vállalkozó barátok. Akiknek pedig éppen nem jutott mikrofon, azok a színpadon táncolva fergeteges hangulatot teremtettek. A délutáni zápor miatt a mveldési házba költöztünk be óráig a Máltai Szeretetszolgálat Budapestrl érkezett légvárában minden gyermek ingyenesen ugrálhatott. A Pinocchio Bábcsoport eladásakor megtelt a terem. Amíg a kisebbek tátott szájjal nézték a bábokat, a nagyobbak már a táncbemutatóra gyülekeztek. A Total Dance Tánccsoport modern táncokat adott el, a fiúk breakeltek, majd Lukasz Rebeka hastáncával zártuk a napot. A nyergesújfalui Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat Lábatlani Csoportja, valamint Mélykúti Judit, Mélykúti Tibor, Hacsa Katalin, Mészáros Ferenc és Aknainé Sági Erzsébet élelmiszeradományokkal, nyereménytárgyakkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Hálásak vagyunk Raschek Lászlónak, hogy a folyamatosan változó idjárás ellenére fáradhatatlanul biztosította a hangosítást az egész nap folyamán. Köszönjük Lábatlan Város Önkormányzatának, valamint a polgármesteri hivatal dolgozóinak segítségét! A Gondozási Központ Hírei! szi Programajánló: Kirándulás Szlovákiába és az Esztergomi élményfürdbe. Pontos idpontot a klubfoglalkozáson beszéljük meg. Hétfn és csütörtökön délután várjuk a csuhézni, szalmázni, gyékényezni vágyókat. Készülünk a hó 5-én csütörtökön megrendezésre kerül idsek Ki-Mit-Tud?-jára. Szeretettel várunk minden tehetségét megmutatni vágyó idst. A klub egy összeállított msorral készül, ha van kedve, csatlakozzon hozzánk. Október végén ezzel a msorral indulunk a Kisbéri Ki-Mit-Tud?-on is. Jelentkezzen személyesen Richterné Lupkovics Andreánál a klubban. Jelentkezési határid szeptember 30. Minden nap reggel ½ 8- ½ 4-ig várjuk a klubba az idseket. Tisztálkodási lehetség, Tv, újságok, kártyaparti várja Önöket. Mindenkit szeretettel várunk! Gondozási Központ dolgozói CSALÁDI DÉLUTÁN A GERENDAY KERTBEN Július 29-én, szombaton ismét egy szép napot töltöttünk együtt a Gerenday kertben, a Holcim Zrt támogatása által vásárolt játékokkal és sportszerekkel. A gyerekek örömmel vették birtokukba a sok-sok érdekes társasjátékot, sportszert, labdát. Boldogan tekeregtek a TWISTER társasjáték kiterített sznyegén. Mi szülk pedig, nem gyztük kenni a kenyereket, kínálni az üdítket a játékban elmerült gyerekeknek. Jó volt együtt lenni. KEDVES GYEREKEK A Mesepályázat díjkiosztó ünnepsége a Gerenday Közösségi Házban, szeptember 29-én pénteken, délután 16 órakor lesz megtartva. Szakállné Lívi Lábatlani Nagycsaládosok Egyesülete 25 év a gyermekekkel az iskolában Fontos a gyermeknevelésben az iskola, a szül, a tanár, no és természetesen a legfontosabb a gyermek. A szokásos viszonyokon túl, van, amikor a szül nem csak otthon fejt ki nevel tevékenységet, hanem az iskolában. Errl az els látásra paradox helyzetrl már biztosan kitalálták, hogy micsoda: a szüli munkaközösségre gondoltam. A mindennapos munkahelyi, otthoni teendk mellett szívünkön viselni gyermekünk és egy egész osztály, netán egy iskola gondjait is, és segíteni, a szabadidt jól megszervezni a gyerekek számára, szép és nemes feladat. Ezt a feladatot látta el 25 éven keresztül Bujnáné Kéner Erzsébet. - Úgy tudom minden gyermeked a Petfiben végzett. - Igen, mind az öt. Farkas, Zalán, Abigél, János és Kinga. - Hogyan gondolsz vissza erre a negyed századra? - Nagyon szívesen. Öröm volt látni a gyerekeim fejldését, szívesen végeztem ezt a munkát. - A helyzetbl is adódik, hogy ilyen sokáig voltál szüli munkaközösségi tag. Melyek a legkedvesebb emlékeid? - Igen, három igazgató is volt ez alatt az id alatt az iskolában. Szívesen emlékszem vissza az osztálykirándulásokra, a farsangi bálokra. Más szülknek is javaslom, ha tehetik, az iskolával együttmködve támogassák gyermekeiket és mások gyermekeit is. Szép kaland, és sok feladat, de megéri. - Köszönöm a beszélgetést és az eddigi munkádat a gyerekek és a kollégák nevében is. Naszák István

8 Nyári Arany -os hírek Rechnitz-i táborozás Testvérvárosunkban, az evangélikus egyház, évek óta szervez gyermekeknek szabadids tábort, amire immár hagyomány -, hogy iskolánk diákjai is meghívást kapnak. Ennek köszönheten július között 6 csodálatos napot tölthetett 10 tanulónk és 2 tanárunk Rechnitz-ben. Rekken hségben indult velünk az egészségjáratos busz, de feledtette az út fáradalmait az a környezet, ami néhány óra múlva odaát fogadott minket. Az osztrák gyerekek és a táborvezet kedvesen köszöntöttek, majd miután elfoglaltuk rendezett szobáinkat, egy felfedez sétára indultunk. Vendéglátóink megmutatták nekünk azt a baden see-t, ahová késbb fürödni jártunk, és játszhattunk a mellette lév szép játszótéren. Mire visszaértünk ott gzölgött a vacsora az asztalon. Az esti fürdés után a társalgóban gyltünk össze, hogy meghallgassuk utána is minden este az esti mesét, természetesen németül. Az ezt követ napok is tartalmasak voltak: kézmves foglalkozás keretében képeslapot készítettünk otthoni szeretteinknek, vagy papírvirágot, virágcserepet díszítettünk, logikai feladatokat oldottunk meg, ha az ess idjárás miatt nem tudtuk elhagyni a házat. A legizgatottabban a fürstenfeldi egész napos strandolást vártuk, ami végül is csak fél naposra sikeredett a hirtelen kialakult hatalmas eszés miatt. Nagyon sajnáltuk, mert a strand látványa, tisztasága is feledhetetlen élményt nyújtott, hát még ha egész nap fürödni tudtunk volna. A helyi Írottk Természetvédelmi Egyesület 2 túravezet hölgyének segítségével bebarangoltuk Rechnitz hegyeit, erdit, játékos formában ismerkedtünk állat- és növényvilágával. Érdekességeket hallottunk természetesen németül a környék fáiról, az ott él emberek történelmérl. Késbb az idjárás már nem akadályozta, hogy a helyi tóban fürödhessünk, így majd mindennapos vendégek voltunk ott. Sokat csúszdáztunk, lubickoltunk a természet alkotta tóban, melynek hsít vize sokat segített a forróság elviselésében. Az utolsó este a túravezet ismét kirándulni hívott minket: régi és a még mköd vízimalmokat mutatta meg nekünk, majd egy borospincében a lopózás technikáját természetesen nem borral sajátítottuk el. Észre sem vettük, hogy teljesen besötétedett. A lányok félni is kezdtek, hogyan találunk majd haza az erdn keresztül, hogy szinte még az orrunkig sem látunk. Ekkor kerültek el Renie (túravezet) hátizsákjából a fáklyák, melyek csodálatos hangulatot adtak a visszaúthoz. A mögöttünk álló 1 hétben barátságokat kötöttünk, gyarapítottuk német tudásunkat, sokat strandoltunk, és rengeteg élményt gyjtöttünk, szóval igazán hasznosan töltöttük a szabadidnket. Hálásak vagyunk ezért a rechnitz-i vendéglátóinknak, a szülknek, tanároknak és persze Sujbert Feri bácsinak, aki a kisbusszal háztól házig szállított minket. Köszönjük! Madocsai Márta és Marosné Wendl Éva Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola tanárai Jutalomtábor Agostyánban A Holcim Zrt környezetvédelmi pályázatának nyertes tanulói közül az alsó tagozatosok 1 hetet tölthettek augusztus közepén a TÉA agostyáni táborában. Az egy hét alatt a gyerekek gyakorolták a természettel való együttélést, a szelektív hulladékgyjtést, az energia ésszer felhasználását. Örömmel ismerkedtek az smagyar állatfajtákkal, lovagoltak Orkánon, a hucul lovon. Reggelente kecskét fejtek, állatokat etettek. Leidinger Dániel lovas íjász mesélt a honfoglaló magyarok harcmodoráról, az íjászat történetérl, a gyerekek kipróbálhatták a különféle íjakat. A napsütötte réten gyógynövényekkel ismerkedtünk, az általunk szedett gyógynövényekbl készült teát ittuk. Krug Tibor a magyarországi madárfajokat és hüllket mutatta be, figyelemmel kísértük a madarak gyrzését. A tatai kirándulás során egy fél napot töltöttünk az Öreg-tónál, ahol a gyerekeknek felejthetetlen élményben volt részük: kipróbálhatták az evezést. Kajakokkal és kenukkal járták be a tó egy részét. Késbb Labanc Györgyi néni beszélt a középkori Tatáról, érdekes épületeirl. Dunaalmáson Juhász István, a Vasember lovardájában óriási élmény volt a sétakocsikázás, a lovaglás, és hangosan buzdítottuk a lovagi párbaj résztvevit. Este áldozati levest ettünk és frissen sütött lángost. László Zoltán hegymászóval a szikláról leereszkedést gyakorolhatták a tanulók egy hatalmas gyalogtúra keretében. Kiváló szakemberek segítségével ismerkedtek a gyerekek az erd fáival, a patak éllényeivel, a rovarcsapdába esett apró lényekkel és ezek védelmével. A kézmves foglalkozásokon Luca néniékkel természetes anyagokból (br, rafia, gyapjú) ajándéktárgyakat, nyakláncot, karkött, tolltartót, labdát, pénztárcát alkottak, papírfigurákat hajtogattak. Az ajándékba kapott pólóra a kedvenc falevelük lenyomatát készíthették el. Vetélkedkön mérték össze az ügyességüket és a tudásukat. A Kenderke néptáncegyüttes vezetje megismertetett néhány népi hangszerrel, magyar táncokat és népdalokat tanulhattunk, közben nagyon jól szórakoztunk a mókás táncokon. Esténként gitárszó mellett énekeltünk nagyokat és szalonnát sütöttünk. Utolsó este középkori leves készült a fogadóban, a gyerekek segíthettek a lepénykenyér formázásában. A kemencében sült étkeket gyertyafény mellett fogyasztottuk el. Györgyi néni a hét értékelésekor kiemelte a gyerekek munkához való hozzáállását, magatartását, környezettudatos viselkedését. Köszönöm a Holcim Zrt-nek a gyerekek és pedagógustársaim nevében ezt az emlékezetes hetet. Molnárné Harkai Marianna pedagógus

9 Szép napok Szent Iván havában (június ) Kocsit mosni vagy gazolni, nem lelkesít munka egy diáknak, de egészen másként hangzik ez akkor, ha a kocsi egy múlt századi tzoltókocsi, és ha a gyomokkal a 600 éves memléktemplom környékén hadakozunk! Meghívást kaptunk Padányi Lajos helytörténésztl, hogy megismerjük, és dolgozzunk az örökségvéd fiatalokkal a nyergesi néprajzi gyjtemény felújításán. A nyitott kocsiszín alatt sorakoznak a régi szerkezetek. El a sepr, aztán csöbörben, lavórban, csuporban hordjuk a vizet, és alaposan átsikáljuk ket. Kettesével kefélik át a homokfutó kerekeit, kipróbálják a lóféket, bekukkantanak az ülés alatti dobozba, megcsodálják a csiszolt üveg lámpát, a sárvéd ívét, és tapasztalják, hogy nem is olyan könny fel-le szállni róla. A fiúkat a szelel kápráztatja el, alapos tisztogatással minden részét megismerik, és nincs is annál nagyobb öröm, amikor végre mködés közben érthetik meg a gabonatisztítást. A tzoltókocsi szépsége megint régi fényében ragyoghat kezük nyomán. Daráló, zsemleadagoló, favilla, szán - körben mindenütt csupa érdekes tárgy, amirl a neves helytörténész mesél. Majd a házban is körbevezet, a sváb szoba tetszik a legjobban, de az emeleti mterem egyszerre 3 festt is idéz. A református templomnál kora reggel Darányiné Csonka Valéria lelkészasszony fogad bennünket, és ezután kezddik a verseny, ki tud nagyobb kupac gyomot összegyjteni? Lesz is néhány hegynyi! A lépcssen kiépített kertteraszon kezdjük a munkát, és látható lesz a lépcs és kivágjuk az akáchajtásokat a bokrok közül. Majd az udvar következik, és amikor a nap sugarai egyre forróbbak lesznek, a templom déli oldala. Jó érzés, amikor látjuk az eredményt. A templomtörténettel ismerkedünk, felmehetünk a toronyba is a harangokhoz, onnan nézhetünk körbe. Megcsodáljuk a középkori falmaradványokat. A Petfi Iskola 100. évfordulója adta az ötletet, hogy az ez évi helytörténeti pályázatunk legyen iskolatörténet. Meghívtuk Török Gézáné Magdi nénit, aki 50 évig tanított itt, hogy meséljen nekünk. Láthattunk régi beiratkozási könyvet, ahol még görög diákjaink is voltak! Megkerestünk az Iskolagaléria fotói között eseményeket, kezünkbe vehettünk bizonyítványokat, régi tankönyveket. Megismertetett bennünket a jubileumra megjelentetett könyvével, és hallhattuk egy régi diák visszaemlékezéseit. Most már mienk a lehetség, hogy sokszín és érdekes pályázatot írjunk ebbl! A csapat a Nyergesi Alapítvány díjnyertesének litográfiáit láthatta, valamint az Iskolagaléria iskolatörténeti tárlatát. Jártunk Tatán a Görög-római Másolati Múzeumban, és a Víz Zene Virág fesztiválon. Megnézhettük, hogy hogyan oldja meg Tata az örökségvédelmet: a Szent Kereszt templomban adományokból szeretnék felújítani a homlokzatot, teljesen más feladatot kapott a nem mköd zsinagóga, a mesterek összefogással felújították a zenepavilont, megcsodáltuk a belsudvarokból kialakított sétálóutcákat, és az Angolpark is folyamatosan újul. Sorolhatnánk a jó ötleteket. A hét alatt megírtuk élményeinkrl a cikkeket a hagyományosan a szeptemberi tárlatunkon megjelen ÉRTÉKMENT újságunkhoz. Készítettünk nemez állatokat, befejeztük az iskola makettjét, és elkészült a 120x80 cm-es kerámia mozaikunk, agyagoztunk. Az örökségvédelemhez idén hozzájárult diákok: Rés Diána, Rés Blanka, Kerner Kinga, Lohner László, Szántó Judit, Soóky Katalin, Mrsán Tamás, Kégli András, Melis Tamás, Barina Dávid Malota Szilvia, Kállai Krisztián - 3 iskola növendékei. A munkánkat segítette: Résné H. Ottilia gyógypedagógus. A tábor ingyenességét köszönhetjük a Lábatlan NKC Alapítványnak, és Gubody Sándor igazgatónak. Egy hét közösen, immár 8. alkalommal, amikor ilyen szép napokkal kezdhettük a nyarat: Óvári Zsuzsanna szervez

10 Gratulálunk születésnapjukhoz! 80 éves Haraszti Mátyásné ( ) Barcsa Istvánné ( ) 75 éves Buzás István ( ) Bíró Bálintné ( ) Ruzsinszky Mihályné ( ) Házasságot kötöttek: Július hónapban: Riskó György és Zentai Zsuzsanna Augusztus hónapban: Szatai Róbert és Stampf Rita, Kis Gábor és Sterczer Éva, Mohos István és Losonczi Tímea Születtek: Július hónapban: Török Endre és Csordás Katalin fia Gerg Endre, Szabadi Krisztián és Bartus Viktória fia Szabolcs, Bota István és Berta Ildikó ikerfiai István és Bence, Várhidi Csaba és Varga Katalin fia Csaba, Bánfi József és Orsós Gyöngyi leánya Boglárka. Augusztus hónapban: Nagy Tibor és Kunyik Zsuzsanna fia Ádám, Ollé Szilárd és Szabó Nóra leánya Katinka, Juhász Tibor és Gutter Marianna fia András, Barina Noémi leánya Laura, dr. Dézsi László és Burka Éva leánya Laura Petra. Újra együtt Kirándulásból sportnap a kisebbségnél reggeltl estig! A vacsorát a Bartos Kft szolgáltatta, ami kitn volt. Nagyon köszönjük! Továbbá nagyon köszönjük a kiköltözésben és visszaköltözésben való segítséget a Bánfi családnak, és az összes többi felnttnek, aki munkájával hozzájárult a gyerekek napjának szebbé és vidámabbá tételéhez. Maros Zsuzsanna kisebbségi elnök helyettes Redny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló szerelése és javítása rövid határidvel. Lambériázást is vállalok. Hacsa Attila, Lábatlan, Zsebeházi u. 25. Tel.: 06/30/ , 06/33/ vagy 17 óra után 06/33/ TÜZEL AKCIÓ!!! Tokodi brikett 2505,-Ft/q; orosz barna dió 1921,- Ft/q; orosz barna dara 1805,- Ft/q; lendvicei dió 2113,-Ft/q; lendvicei dara 1956,- Ft/q. SZÁLLÍTOK MÉG: homok, sóder, beton, termföld, minség istállótrágya 200,-Ft/q Az árak fuvardíjat nem tartalmazzák. Tel.: 06/20/ , esti órákban 06/33/ Konténerszállítás a legolcsóbban! Sitt, homok, szemét stb. szállítása m 3 es konténerben! Tel.: 06/70/ Paplanszerviz, tolltisztítás! Elhasznált ágynemjébl a tollat, pelyhet korszer német technológiával kitisztítva, és új pehelybiztos anginba töltve gyönyör paplant, párnát készítünk. Érdekldni: Bálint Gáborné, Lábatlan, Rozália u. 2. Tel.: 06/33/ Sajnos az utóbbi években megszokott pusztamaróti helyszín szinte telített volt a sok látogató miatt abban az idpontban, ami a többségnek megfelelt volna. Ezért úgy döntöttünk, hogy ami a lényeg, a focipálya, azt Lábatlanon is megtaláljuk, a többi kellékekkel együtt. Els dolgunk volt, hogy engedélyt kérjünk Schrenk Péter úrtól. Az engedélyt természetesen meg is kaptuk, amit utólag is nagyon köszönünk! Ezután bevásároltunk hideg élelmet és a fzéshez szükséges élelmiszereket, üdít italokat. Jutalomként pedig játékokat a gyerekeknek. Kora reggel megkezdtük a kiköltözést a focipályára. Volt olyan gyerek, aki már kint várt a pályán, mert az izgalomtól nem tudott aludni. Rohamosan érkeztek a gyerekek. Amikor már mindenki megérkezett, reggeliztünk. Majd a reggelit követen kispályás, baráti labdarúgást rendeztünk a felnttek segítségével. Ezután az ügyességi verseny következett, labdapattogató és dekázó verseny. A jutalomjátékoknak rendkívül örültek a gyerekek. E sorok között is szeretnénk köszönetet mondani a gyerekek és magunk nevében is a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítványnak a részünkre biztosított támogatásért. Halmos Laci bácsi és Horváth Norbert Lábatlan séfjei önként és dalolva vállalták az ebéd megfzését, ami nagyon finomra sikerült. Köszönjük! Az ízletes ebéd után, ízlel, szagló és tapintó versenyt rendeztünk. Ez a játék is nagyon tetszett a gyerekeknek, itt köszönjük meg, Kissné Hacsa Katalin ajándékait, amelyek átvétele nagy nevetéssel, vidámsággal zajlott. Az Aranyosi Attila Autós Magániskola havonta indít személygépkocsi-vezet tanfolyamokat! A következ: szeptember 20-án (szerdán) lesz 17: 00 órakor, Lábatlanon, az Arany János Általános Iskolában. A tanfolyam díja négy részletben fizethet és ennek 30 %-át a családból bárki (akár a nagyszül is) a személyi jövedelemadójából levonhatja! Így a tanfolyam díja: ,-Ft!!! Jelentkezni lehet induláskor a helyszínen, vagy a 06/30/ telefonon. Felnttképzési nyilvántartási szám: Akkreditációs 1ajstrom szám: AL-1104

ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK

ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK Hölgybál harmadszor A nyári napforduló éjszakája sokak számára emlékezetes marad 2006-ban, mert a Hölgyek Lábatlanért Klub jótékonysági bálja valódi fiestát, parázs hangulatot varázsolt a Gerenday Közösségi

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar

Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar LÁBATLANI HÍRMONDÓ Meghívó Szeretettel meghívunk minden kedves érdekldt a lábatlani református templomban, 2004. december 11-én, szombaton, délután 2 órakor tartandó ökumenikus hálaadó istentiszteletre,

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 6. szám 2008. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2008. június VÁROSHÁZI HÍREK Beszámoló a képvisel-testület május 29-i ülésérl A testület májusi

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam 6. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2015. június VÁROSHÁZI HÍREK Tájékoztató a testületi üléseken történtekrl Áprilisban munkaterv szerinti ülését

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

Visegrád millenniumi éve elé

Visegrád millenniumi éve elé VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2009. január Visegrád millenniumi éve elé A nagyvilág történései nincsenek igazán tekintettel egy kis közösség ünnepeire. 2009 januárja nemcsak

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA M E G H Í V Ó. Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit. 2014. május 1-jén csütörtökön

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA M E G H Í V Ó. Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit. 2014. május 1-jén csütörtökön XXX. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. április M E G H Í V Ó Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit 2014. május 1-jén csütörtökön Az ezeréves Visegrád városközponti

Részletesebben

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS Dsida Jenő': "Édes jó Istenem, Hallgasd meg imámat, Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat Áldó két kezedet Tartsad mindig rajta, Mosolyogj rá szeretetet,

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

813 CENTIMÉTER KÖSZÖNET CENTIMÉTER AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSÉRT! Árvízbúcsúztató július 13 án 18 órától a Kernstok kertben

813 CENTIMÉTER KÖSZÖNET CENTIMÉTER AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSÉRT! Árvízbúcsúztató július 13 án 18 órától a Kernstok kertben Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. július 813 CENTIMÉTER 813 CENTIMÉTER KÖSZÖNET AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSÉRT! Árvízbúcsúztató július

Részletesebben

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2011. XIII. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Az Intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása a Bocskai István Általános Iskola

Részletesebben

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus A fesztivál részletes programja lapunk 4. oldalán olvasható. MEGHÍVÓ Szent István király

Részletesebben

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 1. a osztály Osztályfőnök: Czentyéné Kerti Judit Napközis nevelő: Marozsánné Bilák Erzsébet Bálega Barbara, Balogh Péter, Baranyi Mirella, Dudás Krisztina, Horváth Ramóna

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

Városi Családi Sportnap és Kerekes Nyerges

Városi Családi Sportnap és Kerekes Nyerges NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta XXIV. évfolyam 2014. szeptember ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában címlapon: Családi Sportnap Városi Családi

Részletesebben

VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP

VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. május VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP MÁJUS 25 ÉN A RÉGI ISKOLA UDVARÁN (NYERGESÚJFALU, KOSSUTH U.

Részletesebben

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött. SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele 2014. július augusztus 5. évfolyam 4. szám Legyen minden nap Gyereknap! játszani is engedd, szép, komoly fiadat! (József Attila) Fantasztikus

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA ÖNKORMÁNYZATI Híradó me lléklet 2012. Szeptember TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA a u g u s z t u s 20 Donkó László Kopogtat a vadgesztenye, Vége van a nyárnak. Anyu mondja: Ideje,

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

A földre szállt szeretet ünnepére

A földre szállt szeretet ünnepére XXX. évfolyam 12. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. december A földre szállt szeretet ünnepére Sík Sándor: A NAPKELETI BÖLCSEK Ama csillag után. A holdsugaras hideg éjszakában, Mint egy

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácaiak!

Tisztelt Csanádapácaiak! Tisztelt Csanádapácaiak! Az eltelt 2 hónap eseményeiről tájékoztatom Önöket. Elsősorban azokról a témákról, amelyek nagy visszhangot váltottak ki a lakosság körében: Körjegyzőség: Csanádapáca és Pusztaföldvár

Részletesebben

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában címlapon: adventi fények

Részletesebben

BERHIDA INGYENES SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI LEHETÕSÉG. banki károsultak és eladósodott családok részére

BERHIDA INGYENES SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI LEHETÕSÉG. banki károsultak és eladósodott családok részére ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 5. szám 2015. június Városi Önkormányzat lapja SOMMERFEST Berhida Német Nemzetiségi Önkormányzata május 30-ára nyárköszöntõ rendezvényt szervezett a Leader Kultúrparkba,

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben