Májusban érkezünk meg az 5. osztályos ének-zene tananyag ékkövéhez: Kodály Zoltán Pünkösdölõ -jéhez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Májusban érkezünk meg az 5. osztályos ének-zene tananyag ékkövéhez: Kodály Zoltán Pünkösdölõ -jéhez."

Átírás

1

2 KIRÁLY KATALIN Kikeletkor jó pünkösd havában Opus 5 Etûdök az ének-zene tanításához Májusban érkezünk meg az 5. osztályos ének-zene tananyag ékkövéhez: Kodály Zoltán Pünkösdölõ -jéhez. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, mivel mindig a húsvétot követõ ötvenedik napon veszi kezdetét. Általában május 10. és június 13. között ünnepeljük a pünkösdöt, ezért mozgóünnepként emlegetjük. Eredetileg zsidó ünnep, miszerint kezdetben az aratást, majd késõbb a Sínai-hegyi törvényhozást ünnepelték. Ekkor kapta Mózes a kõtáblákra vésett törvényeket Istentõl. A magyar nép tavaszt köszöntõ ünnepe szorosan összeforrt a kereszténység harmadik ünnepével, a pünkösddel. Ezt az idõszakot így dicséri Balassi Bálint: Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje, Mindent egészséggel látogató ege, Hosszú úton járókat könnyebbítõ szele A magyar pünkösdjárásban, s Európa számos népének pünkösdi ünnepében keveredtek az õsi pogány, az ókori és a keresztény elemek. A Krisztus mennybemenetelét követõ 50. napon az összegyûlt apostolokra, Máriára és a tanítványokra leszállt a Szentlélek, nagy hangzavar és viharos szél kíséretében és lángnyelvek formájában. A hagyomány szerint ezt úgy jelenítik meg az ünnep során, hogy a befogadók udvarában és a templomban lila, illetve vörös szirmokat hintenek, továbbá gyakori a templom tornyából leengedett égõ kóc. Közben az 5. osztályos tankönyvünk 64. oldalán lévõ elsõ dallamot énekelik a következõ szöveggel: Tüzes nyelveknek szólása, Dícsértessék Atyaisten, Úgy, mint szeleknek zúgása, Mindörökké Fiúisten Leszállott az õ fejökre Szentlélekkel egyetemben Nagy hirtelenséggel A nagy Úristenben. Szóban teszik hozzá: Segélje mi királynénkat, / Királyné kisasszonyunkat! Alle alleluja! Szent Péter ekkor kezdett prédikálni, melyet meglepõ módon mindenki megértett, s létrejött az elsõ keresztény gyülekezet. Tehát a pünkösd egyben az egyház születésnapja is. És mikor a Pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok. Apostolok cselekedetei 2, 1 4. Így az egyház immáron kétezer éve hirdeti az evangéliumot, az örömhírt a Szentlélek erejével. Ezen elõzményekre vezethetõk vissza a pünkösdi szokások, hagyományok: istenszolgálatra buzdítanak, köszöntik a kereszténységet és az új évszakot, termékenységet kívánnak. A gyerekek ügyességi játékokkal választanak pünkösdi királyt, aki számos kiváltságban részesül a rövid uralkodása idején. A pünkösdi királyné általában egy kicsike leány, akinek a kezében egy szirmokkal teli kosárka van. Jókai Mór Egy magyar nábob címû regényében élményekben gazdag leírás olvasható a pünkösdi királyválasztás hagyományáról. (Feltétlenül ajánljuk a diákjaink figyelmébe!) 2

3 OPUS 5 A ZENE APOSTOLA KOCSIS ZOLTÁN KÖSZÖNTJÜK 60. SZÜLETÉSNAPJÁN 2012 A király és királyné meghordozása közben mint egy baldachint, rojtos kendõt tartanak a fejük fölé. A pünkösdjárók kezében cinkus (bokrétás bot) van. A menetet zárók üres kosarukba várják az adományokat: diót, almát, tojást. A népi szokás szerint a királyné és a leányok szerepe nagyobb volt, mint a fiúké, ezért a király csupán csendes kísérõként jelent meg. A pünkösd hagyományos ételei: csirke, liba, báránypaprikás, báránysült. Gyakoriak a gyümölccsel töltött tészták. A pünkösd jelképe a rózsa, melynek szirmait vízbe áztatva mosakodtak a lányok az egészségük megtartása érdekében. A legények pünkösdi rózsából készítettek csokrot, melyet a szerelmük ablakába helyeztek el. Zöld ágakat nyírfa, bodza tûztek az épületekre, hogy távol tudják tartani a gonosz szellemeket. A Szentlélek megjelenítésére fehér galambokat engedtek szabadon repülni. A pünkösdi népszokásokat és hagyományokat többféle változatban ismerjük a dialektusoknak megfelelõen. Pl. a Tisza mentén a megtisztulás és a betegségek elûzése céljából pünkösd szombatján az emberek megfürödtek a folyóban. Se az oda-, se a visszavezetõ úton nem beszéltek, sõt fürdõzés közben sem, hogy mindenféle rontást elkerüljenek. Az énekekben, táncokban és jókívánságokban gazdag népi szokásunk, mint termékenység-varázslat, napjainkban az egyik legértékesebb népmûvészeti kincsünk. Kodály Zoltán Pünkösdölõ címû mûvének elsõ dallama a pünkösdhimnusz, melynek dallamára énekelhetõ az ünnep befejezését hirdetõ népi szöveg: Már minékünk el kell menni, Csillag után kell sietni, Mert a csillag nem vár minket, Mindörökké ámen. KIRÁLY KATALIN A zene apostola Kocsis Zoltánt köszöntjük 60. születésnapján! Kocsis Zoltán május 30-án született Budapesten, s már ötéves korában barátságba került a zongorával tól a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola hallgatójaként végezte a zongora-zeneszerzés szakot, ezt követõen, 1968-ban került a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolára, ahol zongora szakosként lehetett tanítványa Kadosa Pálnak és Rados Ferencnek. A Magyar Rádió Beethoven-versenyét tizennyolc évesen nyerte meg, ami meghatározta nemzetközi karrierjét. Számos rangos koncertre kapott meghívást: Európa, Dél- és Észak-Amerika, Távol-Kelet. A mûvész életében kiemelt helyet foglal el Szvjatoszláv Richter meghívása Franciaországba, ahol a közönség örömére négykezes koncerteket adtak. Kevesek kiváltsága, de Kocsis Zoltánnak megadatott, hogy szólistaként zongorázhatott a Berlini Filharmonikusokkal, a Bécsi Filharmonikusokkal, a Chicagói Szimfonikus Zenekarral és a San Franciscói Szimfonikus Zenekarral is ban, Fischer Ivánnal karöltve hívta életre a Budapesti Fesztiválzenekart óta karmesterként is elismert mûvész, életét a komponálás teljesíti ki. Lemezcégek sora készített felvételeket: Denon, Hungaroton, Nippon Columbia, Phonogram és a Quintana. A Philipsnél vette fel Bartók Béla összes zongoramûvét. A Bartók-zongoraversenyek felvétele után Edison-díjjal, a Debussy-lemezéért Gramophone-díjjal, majd az Év Hangszeres Felvétele-díjjal ismerték el tudását õszétõl a Magyar Állami Hangversenyzenekar ma Nemzeti Filharmonikus Zenekar fõzeneigazgatója. Az elõadómûvész, karmester, komponista nagyságát a további magyar és nemzetközi elismerések igazolják: 2002-ben a Mûvészeti Érdemrend Lovagi Fokozata (francia) 2004-ben Életmûdíj a Cannesi Midemen 2005-ben a második Kossuth-díj (1978 után) 2006-ban Bartók Pászthory-díj 2007-ben A magyar kultúra követe 2012-ben a születése napján a 2001-ben újjáélesztett Corvin-lánc kitüntetéssel jutalmazták. A leírtak tükrében néha álljunk meg egy pillanatra az ének-zene órákon, és osszuk meg a tanítványainkkal azokat az információkat, amelyeknek óriási személyiségformáló ereje van! 3

4 2012 A ZENE APOSTOLA KOCSIS ZOLTÁN KÖSZÖNTJÜK 60. SZÜLETÉSNAPJÁN OPUS 5 A gyerekekkel közösen tûnõdjünk el egy kicsit Kocsis Zoltán alábbi gondolatain! Mozart zenéje olyan, amilyen õ maga. Mozart gazdagabb egyéniség volt annál, mintsem hogy egyszerûen csak csipkés legyen, bár talán nem véletlenül van a nevében a zart szó, amely németül gyöngédet, finomat jelent. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minthogy teljes életet élt, a zenéje is teljes. Minden benne van. Nem tudnám Mozartot Haydnnel összetéveszteni, mint ahogy Bachot sem Händellel. Utóbbi nem annyira polifonikus, ugyanakkor virgoncabb és egyszerûbb. De Vivaldinak is, akit Sztravinszkij unalmas alaknak nevez, megvannak a maga egyértelmû személyiségjegyei. A felsorolt zeneszerzõk Bartók legmagasabb elvárásainak is megfelelnek, hiszen tökéletes mesterségbeli tudással komponáltak, teljesen egyéni és egyedi mûveket hagytak hátra. Nekem még nem sikerült úgy játszani, hogy elégedett legyek önmagammal. Lehet, hogy majd egyszer elérkezik ez a pillanat. Én azt hiszem, egy tisztességes zenésznek minimum egy hangszeren tisztességesen kell tudni játszani. Pilinszky nyomán mondhatom, hogy olyan sokan próbálják az elõadómûvészeten belül is elhitetni velünk, hogy a középszer azonos az arany középúttal. Ez egyszerûen nem igaz. Ha ugyanúgy játsszuk és hallgatjuk Bartókot, mint Mozartot, évfordulóktól, napi széljárástól is függetlenül, akkor talán elviselhetõbb, esetleg jobb lesz az életünk. KIRÁLY KATALIN A gyermekek életét döntõen meghatározó értékelés és osztályozás felelõssége Atanév végéhez közeledve nem könnyû feladat vár a tanítókra és tanárokra. A legnehezebb kihívásnak kell eleget tenni ahhoz, hogy igazságosan, türelmesen átgondolva adjunk olyan érdemjegyet, amely megfelel az elvárásoknak, de a gyermek egyénisége, rátermettsége, szorgalma, érdeklõdése is helyet kap a döntésünk meghozatalában. Természetesen ez a tíz hónapos munka eredményeként jelenik meg, azonban nem árt átgondolni e feladat súlyát, mielõtt az utolsó óráról beesnénk az osztályozó konferenciára. A tanítás hatásfokát, eredményességét a tanulók ismereteinek, készségeinek és jártasságainak ellenõrzése és értékelése útján tudjuk lemérni. Az osztályozás sokirányú és értékes funkciót tölt be az oktatás folyamatában: tájékoztat és visszajelzést nyújt a tanuló, a tanár és a szülõ számára. A helyes ellenõrzés és értékelés tükrében felfedhetõ a közösen végzett munka eredménye, és ennek megfelelõen alakítható a további tökéletesítés. A pozitív értékelés mindig ösztönzõbb hatású, mint a negatív. Ezért az ellenõrzés és értékelés soha nem lehet megtorló, elmarasztaló, hibát, vagy nem-tudást keresõ, kutató. Munkánk e területének inkább nevelõ jellegûnek, útmutatónak és segítõ szándékúnak kell lennie! Ez a fajta megközelítés szárnyakat adhat a kevésbé tehetséges, de érdeklõdõ gyerekeknek is! Óráról órára megbizonyosodhatunk arról, hogy a gyerekek milyen mértékben érték el a kitûzött célt, milyen mélységben sajátították el a követelményeket. Mivel a cél az oktatásban is a sokoldalúan fejlett személyiség, ezért az osztályozást is a személyiségfejlesztés szempontjai alapján kell megvalósítani. Tehát nem csupán az ismeret vagy a készség ellenõrzésérõl van szó, hanem ezeknek a személyiség fejlõdésében betöltött szerepérõl is. Így ezen tevékenység nem válhat csupán adminisztratív felméréssé, hanem a fejlesztést és nevelést együttesen kell szolgálnia. Az értékelés sohasem válhat öncélúvá, ugyanis a siker vagy a sikertelenség szinte íratlan törvényként hat vissza a tanításra, a tanár és diák munkájára. Innen gyökerezik az ellenõrzés és értékelés céltudatosságának és színvonalának fontossága. A feleltetést, azaz a tanuló tanulmányi munkájának valamilyen formában történõ ellenõrzését a személyiségfejlesztés és az oktatási folyamat egészében kellene szemlélnünk. Súlyos pedagógiai hibának tartom ezeket az oktatási tevékenységeket külön részegységnek tekinteni, és az oktatási folyamat egy-egy mozzanatára korlátozni, pl. a tanítási óra elsõ egysége a számonkérõ, feleltetõ rész. Tudomásul kell vennünk, hogy nem minden gyerek reagál egyformán a fel kell állnom és meg kell szólalnom szituációra. Gátlásos, visszahúzódó tanulók gyakran kerülnek indiszponált állapotba, és nem tudják azt nyújtani, amire valójában képesek lennének. Ebben az esetben további problémát jelent még az is, hogy ez az értékelési forma sok idõt vesz igénybe (heti egy óra?!?) és közben a többiek aktivitása nincs megfelelõen biztosítva. Ha mégis odafigyelnek, akkor is inkább csak passzív ez a szerep. Az ellenõrzésnek és értékelésnek csak akkor van értelme, ha a tanításunk világos, érthetõ, kiegyensúlyozott, és toleránsak vagyunk a tanítványokkal. Napjainkban az írásbeli ellenõrzés szerepe egyre inkább növekszik, azonban nem mondhatunk le teljesen a szóbeliségrõl sem. A szóbeli számonkérés alkalmával a tanár és a tanuló között közvetlen és elevenen élõ kapcsolat jön létre, amely elõnyösen hat a gyerekekre. Ebben az esetben nincsenek annyira magukra hagyva, mint 4

5 OPUS 5 A ZENE APOSTOLA KOCSIS ZOLTÁN KÖSZÖNTJÜK 60. SZÜLETÉSNAPJÁN 2012 az írásbeli megmérettetések esetében. Feleletük milyenségét a tanár tekintetébõl vagy a társak viselkedésébõl ki tudják következtetni, s így már közben is tudják javítani a hibákat. Számonkérések során jobban megismerhetjük a diákjaink egyéniségét, gondolkodásmódját, kifejezõkészségét és fellépését. Ezek segítségével válhat a munkánk még hatékonyabbá. A rendszertelenség és következetlenség végzetes lehet a diákok számára. Az ellenõrzés és értékelés eszköze az osztályozás. Az osztályozás szükségszerû, de a félelem legfõbb forrása az iskolában, amit az elõítéletek megszüntetésével és az igazságossággal fel lehet (kellene!) oldani. Számos hiba forrása lehet, ha a tanár részérõl nem iktatható ki a rokon- és ellenszenv, vagy ha egy negatív benyomás általánosítja az értékítéletet. Érdekes és elgondolkodtató jelenség az is, ha egy adott tanuló magatartása az egyik tanárnál élénkséget és életrevalóságot jelent, míg a másik tanár szemtelenségrõl, neveletlenségrõl beszél. Sajnos ezek a kategorizálások is kihathatnak az osztályozásra. Pedig tudnunk kell, hogy a kevésbé jó magatartás nem azonos a tantárgyi aktivitással, tudással. Az osztályozás egyes káros hatásai szorongás, félelem nem szükségszerûek. Gyakorta a szülõknek köszönhetõek ezek a nehezen feldolgozható, kínos érzések, mivel többet követelnek gyermeküktõl, mint amennyire õk a képességeik függvényében képesek lehetnének. Az osztályozás fontosságát nem vitathatjuk, hiszen visszajelez, ösztönöz, s az egészséges versenyszellem kialakítására motivál. Pedagógiai munkánk céljaként kell kiemelni az ellenõrzés, értékelés és osztályozás tökéletesítését és objektívvá tételét! Élet bárhol is mutatkozzék, Igazság bárhol is jelentkezzék, Ez az, amit nem szeretnék elhibázni. Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij Az ének-zene osztályzásának egy tanéves tervezete az augusztusi számban következik. FÜLELÕ Zenei programok ajánlása május 30-án, 20 órakor, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem MÜPA Kocsis Zoltán Jótékonysági Koncertje a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat javára Mozart és R. Strauss mûveit az Erkel Ferenc Kamarazenekar adja elõ Szólisták: Berkes Kálmán klarinét, Lakatos György fagott Vezényel: Kocsis Zoltán június 1 3. XVI. BORSODI FONÓ Folkfesztivál a diósgyõri várban Célja a Kárpát-medence népmûvészetének, autentikus népzenéjének és táncainak bemutatása, a világzene megszólaltatásával a muzsika egyetemességének hirdetése. Fellépõ együttesek: Muzsikás, Kaláka, Ghymes, Csík, Söndörgõ, Agyagbanda, Palya Bea és még sokan mások. Zenei kincskeresõ 1. Melyik korban alkottak a következõ zeneszerzõk: Erkel Ferenc, Palestrina, Weiner Leó, Bakfark Bálint, Beethoven és Farkas Ferenc? (romantika, reneszánsz, XX. század, magyar barokk, bécsi klasszicizmus, XX. század) 2. Ki írta Erkel Ferenc Bánk bán címû operájának szövegét? (Egressy Béni írta, Katona József tragédiája nyomán.) 3. Sorolj fel hat fafúvós hangszert! (Furulya, fuvola, klarinét, oboa, fagott, szakszofon.) 4. A 2012-es nyári Miskolci Nemzetközi Operafesztivál melyik két zeneszerzõ mûveit mutatja be? (Bartók Béla + G. Puccini) 5. Mit jelent a scherzo, mint zenei szakszó? (tréfa) Da Capo al Fine 2012 júniusában 5

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja PÜnküsd - vakáció A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XV. évf. 2. szám Pünkösd - vakáció 2008. június Pünkösd Boldog, aki nem lát és mégis hisz. Jn. 20, 29 Ballagtak a vén diákok

Részletesebben

Yehudi Menuhin 1974-ben, az UNESCO Zenei Tanácsának elnökeként fogalmazta meg felhívását,

Yehudi Menuhin 1974-ben, az UNESCO Zenei Tanácsának elnökeként fogalmazta meg felhívását, Opus 10 Etûdök az ének-zene tanításához KIRÁLY KATALIN PRELÛD: A Zene Világnapja október 1. Yehudi Menuhin 1974-ben, az UNESCO Zenei Tanácsának elnökeként fogalmazta meg felhívását, miszerint az õ kezdeményezésére

Részletesebben

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3 KALENDÁRIUM LANG LANG KÍNAI ZONGORAMÛVÉSZ VARSÓI GÁLAKONCERTJÉVEL MEGKEZDÔDÖTT A CHOPIN SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFOR- DULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EMLÉKÉV LENGYELORSZÁGBAN. Idén mintegy kétezer programmal ünneplik

Részletesebben

Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit itt, Nyíregyházán?

Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit itt, Nyíregyházán? Szabó Dénes Makó, 1947 A karvezetőnek egy keréken is kell tudni pörögni! Minden pillanatban készen kell állni! Alapvetően az énekkar tanítja az embert Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit

Részletesebben

A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI.

A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI. KALENDÁRIUM A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI. Alan Gilbert, az elsô New York-i a zenekar élén, már azzal eltér az eddigi zeneigazgatói szokástól, hogy a közönség felé fordul, mûismertetôket tart,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 5 1. A Zeneiskola rövid története és alaptevékenysége... 5 2.

Részletesebben

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy Hadd maradjon gyáva földön a göröngy! /Vörösmarty M: Fóti Dal/ A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ!

BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! A 2011-2012. tanév elsô Hírmondójával jelentkezünk most, melyet tíz évvel ezelôtt a Fodor évkönyvek mintájára indítottunk útjára. Nem tudhatjuk, hogy az utókor mit tart majd híreinkbôl

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai program A fa nem mag, nem vessző, hajlékony törzs, majd végül kiszáradt rönk. Nem kell részekre bontani ahhoz, hogy megismerd. A fa az az erő, amely lassan magába öleli az eget. Akárcsak te,

Részletesebben

Pünkösd ünnepe. Jöjj Szentlélek..!

Pünkösd ünnepe. Jöjj Szentlélek..! Gondolatok anyák napjára Utólag is sok szeretettel és megbecsüléssel köszönt a szerkesztőség minden édesanyát! Anya - még ha - szülő is mindig anya marad! Gyöngéden ölelő karok és anyaillat. Vajh hány

Részletesebben

Kedves Kollégák! Ismét egy gazdag, hasznos gyûjtemény! Telitalálat, hogy a kánonok zenetörténeti koronként, a szerzõk. Opus 4

Kedves Kollégák! Ismét egy gazdag, hasznos gyûjtemény! Telitalálat, hogy a kánonok zenetörténeti koronként, a szerzõk. Opus 4 KIRÁLY KATALIN Könyvajánló TUTTI-kánon Opus 4 Etûdök az ének-zene tanításához Kedves Kollégák! Megjelent új zenei kiadványunk, a TUTTI-kánon c. gyûjteményünk, amelynek elsõ kötete felsorakoztatja az európai

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA FÜGEDI-BÁRD JUDIT A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA Vass Lajos pedagógiai munkássága DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2008 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) A XX. SZÁZAD UTOLSÓ

Részletesebben

Széki Hírek A magyarszéki civil szervezetek és az Önkormányzat kiadványa

Széki Hírek A magyarszéki civil szervezetek és az Önkormányzat kiadványa A magyarszéki civil szervezetek és az Önkormányzat kiadványa VI. évfolyam, 3. szám Önkormányzati hírek Készülő és megvalósult beruházások Elkészült a Bem utcában a járda és a fásítás, az Árpád utcában

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011/7. ESÔ ESETÉN: FEDETT HELYSZÍN INFO: PERIFERICRECORDS.COM TEL.. 06 30 814 2290 VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3 4 5. BP. IX. BAKÁTS TÉR RÁDAY U. KÁLVIN TÉR LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

CSABA PÉTER művészeti vezető és vezető karmester / Artistic Director & Chief Conductor. KESSELYÁK GERGELY karmester / Conductor

CSABA PÉTER művészeti vezető és vezető karmester / Artistic Director & Chief Conductor. KESSELYÁK GERGELY karmester / Conductor 70 ÉVES A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA IS 70 YEARS OLD ALAPÍTÁS ÉVE 1945 / FOUNDED IN 1945 A zenekar fővédnöke Dr. Czepek Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára.

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK! BEKÖSZÖNTÔ Én úgy érzem, hogy az építészet sokkal kevésbé történelmi, vagy ha úgy tetszik, emlékezô mûvészet, mint az irodalom és a zene. Épületeinkkel a jövôbe törünk: olyasminek akarunk látható otthont

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5.

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. A REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL története lassú, de biztos fejlődést mutat minden tekintetben. Soha ennyi helyszín és program nem adatott meg a fesztivál

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató Freund Tamás döbbenetes vallomása Istenről Az Istenhit összeegyeztethető-e a tudománynyal? 10. oldal Gondolatok a rosszról Böjte Csaba testvér írása Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül... 10. oldal

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

A KULTÚRPONT IRODA HÍREI

A KULTÚRPONT IRODA HÍREI A KULTÚRPONT IRODA HÍREI BEMUTATTÁK A PÉCS2010 PROGRAMJAIT 2009. június 12-én Pécsett ünnepélyes keretek között bemutatták a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa programsorozat kulturális rendezvényeit.

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft A zene ünnepe........ 2-3 Interjú Baráti Kristóffal...... 3 Emlékezés az aradiakra.....

Részletesebben