Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)"

Átírás

1 ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA szeptember - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel - Pro Musica - Ôsök emlékének tisztelegve - Varázserôvel bíró gyógynövénycsokor kötése a Tájházban - Harcsa Veronika búcsúkoncertje Szent István ünnepén

2 BEHARANGOZÓ ÖNKORMÁNYZAT Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) Szeptemberi becsengetés Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, / Még zöldell a nyárfa az ablak elôtt írta Petôfi Sándor csodálatos versében. Igen, hál Istennek szeptember 3-án kellemes melegben megkezdôdött a 2012/13- as tanév, amely gyermekeink számára azt jelenti, hogy a hétköznapokon ismét korábban kelnek, nevelési-oktatási intézménybe járnak, valamint az iskolásoknak a délutáni órákban tanulniuk kell, fel kell készülniük a következô tanítási napra. Ez így van jól, ez az élet rendje. Reméljük, élményekkel telve, energiával feltöltôdve tértek vissza az iskolapadokba, hiszen az új tanévben számos új feladatnak, kihívásnak kell megfelelniük. Nagy átalakulás elôtt áll a magyar közoktatás, ugyanis szeptembertôl fokozatosan hatályba lép az új köznevelési törvény. Az idei tanévben jelentôs változás, hogy ôsztôl az elsô, az ötödik és a kilencedik évfolyamon felmenô rendszerben bevezetik a mindennapos testnevelést. A mozgás nagyon fontos a fiatalok testi és szellemi fejlôdésében, hiszen a sport fejleszti az akaraterôt, a szorgalmat, a kitartást és az együttmûködésre való hajlandóságot. A tanulók érdekében ellenôrizni fogják az órák megtartását. Az új törvény alapján január 1-jével kerülnek a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba, így a 3000 fô alatti települések esetében a fenntartás és a mûködtetés is az iskola teljes finanszírozása az állam feladata, de a nagyobb lélekszámú települések is kérhetik ezt. Ugyanakkor a jövô évtôl az önkormányzatok köznevelési szerzôdés keretében vállalhatják az intézmények mûködtetését. A tankötelezettség befejezôdésére vonatkozó szabály szintén most szeptember 1-jétôl lép életbe, elôször azok számára csökken 16 évre a tankötelezettségi korhatár, akik a tanévben nyolcadik vagy ennél alacsonyabb évfolyamra jártak. Az iskoláknak december 31-ig kell felülvizsgálniuk pedagógiai programjukat a hatályos törvény, illetve a kerettanterv elôírásainak megfelelôen. Átalakul az érettségi értékelése, ugyanis már a következô május-júniusi vizsgaidôszakban az elégséges érdemjegyhez legalább 25 százalékos eredményt kell majd elérni, az eddigi 20 százalék helyett. A legtöbb változás csak a következô és az azt követô tanévben történik. A Zsámbéki Polgár szeptemberi számában igyekeztünk színes képet adni a kedves olvasónak a város augusztusi eseményeirôl. Miután szeptemberben a tanévkezdés áll fókuszban, ezért a nevelési-oktatási intézmények vezetôi részletesen beszámolnak iskoláik legfontosabb feladatairól. Az új tanévhez gyermekeinknek jó tanulást, a pedagógusoknak eredményes, sikeres munkát kívánok! Az olvasónak pedig szórakozást nyújtó olvasást! Önkormányzati döntések Képviselô-testületünk augusztus 23-án tartotta rendes ülését. Az ülésen az alábbi döntések születtek: A képviselô-testület a 123/2012.(VIII.23) számú határozatával megerôsítette a szemészeti járó- és fekvôbeteg szakellátás Honvéd Kórháztól a János Kórházba történô áthelyezésére vonatkozó kezdeményezést, és jóváhagyta a Zalányi Dent Kft.-vel a II. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzôdés szövegét (124/2012.(VIII.23.) számú határozat). Elfogadta a testület a 91/2012.(V.31.) számú határozat módosítását (125/2012.(VIII.23.) számú határozat) és a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerzôdések tartalmát (126/2012.(VIII.23. számú határozat). A Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2011/2012- Fotó: Gotva Márta Klotz Mária fôszerkesztô es tanévrôl szóló beszámolóját elfogadta a testület, jóváhagyta az intézmény TÁMOP /2. számon kiírt pályázaton történô indulását, a 2012/2013. tanév létszámadatait és figyelemmel a jogszabályi elôírásokra, döntést hozott a logopédiai és gyógytestnevelési feladatokra létrejött tárulási megállapodás megszüntetésérôl és a megszüntetéssel kapcsolatos intézkedések megtételérôl. (127/2012.(VIII.23.), 128/2012.(VIII.23.), 129/2012.(VIII.23.) és 130/2012.(VIII.23.) számú határozatok). Visszavonta a képviselô-testület a víziközmûvek üzemeltetésével kapcsolatban meghozott 122/2012.(VII.13.) számú határozatát, majd döntést hozott a víziközmû vagyonkezelésbe adásával történô mûködtetésérôl az ehhez szükséges intézkedések megtételére felhatalmazta a polgármestert. (131/2012.(VIII.23.) és 132/2012. (VIII.23.) számú határozatok) A 134/2012. (VIII.23.) és 135/2012.(VIII.23.) számú határozatokkal a 3725/4/V, 3725/4/T, 3725/5/M és a 3725/4/A hrsz-ú pincék helyreállításának határidô hosszabbításához járult hozzá a képviselô-testület. Döntést hozott a képviselô-testület a Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévô önkormányzatok közremûködésével létrehozott gazdasági társaságban való részvételrôl, majd határozott arról, hogy a hulladékgazdálkodási törvény 21.. (3) bekezdésében biztosított hatáskörét nem kívánja a Társulásra ruházni. 136/2012.(VIII.23.) és 137/2012.(VIII.23.) számú határozatok). TARTALOM Szeptemberi becsengetés 2 Önkormányzati döntések 2 Szent István ünnepén 3-6 Tanév eleji körkép 6 Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel 7 Pro Musica 8 Ôsök emlékének tisztelegve 9 Kultúra 10 Varázserôvel bíró gyógynövénycsokor kötése a Tájházban 11 Vég és kezdet Harcsa Veronika búcsúkoncertje Hitélet 13 Közbiztonság 14 Mozaik 15 Impresszum ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA szeptember Honlap: Alapító: Zsámbék Város Önkormányzata 2072 Zsámbék, Rácváros u Kiadó, fôszerkesztô: Klotz Mária / ; / Szerkesztôség címe: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék Rácváros u Tördelés, tipográfia: Kerekes István Nyomdai kivitelezés: Syled Express 2094 Nagykovácsi, Bajcsy Zsilinszky. u. 1. Felelôs vezetô: Zgyerka Zsolt ISSN X Lapzárta: minden hónap 5-e. Megjelenik havonta 1900 példányban. Az újság példányai beszerezhetôk Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalában. A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. Címlapfotók: Klotz Mária augusztus 28-án, rendkívüli ülésen 138/2012.(VIII.28.) számon a bölcsôdeprojekt projektzárási feladatainak támogatása érdekében született határozat. Rendeletalkotás 21/2012.(VIII.27.) számon alkotott rendeletet a képviselô-testület, a Képviselô-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 20/2010.(XII.10.) számú rendelet módosításáról, melynek értelmében szeptember 1-tôl a helyi rendeletek megalkotása során a rendelet tárgya szerint érintett társadalmi szervezet részére a rendeletalkotás elôtt 10 nappal, a lakosság részére pedig 4 nappal az önkormányzat honlapján elérhetôvé kell tenni a rendelet-tervezeteket. dr. Malik Dean jegyzô * * * (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetôk meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) SZEPTEMBER

3 Ünnepi szentmise, kitüntetô díjak átadása, szentelt kenyerek kiosztása a Romtemplomnál Ah, hol vagy magyarok tündöklô csillaga... gyülekezô ének soraival kezdôdött az augusztus 20-ai ünnepi szentmise Zsámbékon a Romtemplomnál. Holnapy Dénes Márton plébános celebrálta az szertartást, amelyen az egyházi méltóságok mellett a premontrei nôvérek is részt vettek. Az egyházi kórus gregorián dallamokkal, a Német Nemzetiségi Dalkör tagjai pedig német Mária- -énekekkel tették magasztosabbá az ünnepet. Márton atya ünnepi prédikációjában kiemelte: úgy tíz éve elevenítették fel azt a hagyományt, hogy Zsámbék polgárai a Romtemplomnál összegyûlnek. Augusztus 20-a fontos ünnep nemcsak Szent István ünnepén Holnapy Dénes Márton: Legyünk mindannyian mikroklíma felelôsök! Horváth László: Minden nehézség ellenére jó érzés magyarnak lenni! Zsámbék Város Önkormányzata augusztus 20-án, egész napra szóló rendezvénysorozatot szervezett polgárainak. Államalapító Szent István királyunk ünnepén, a délelôtt folyamán a Romtemplomnál ünnepi szentmise, kitüntetô díjak átadása, szentelt kenyerek kiosztása szerepelt a kínálatban. A déli órákban a temetôben emléktábla avatással és koszorúzással emlékeztek a város elhunyt díszpolgáraira. A délutáni programok a Szent István téren levô Millecentenáriumi emlékmûnél koszorúzással kezdôdtek, majd a Zárdakertben egészen éjfélig kulturális ajánlatok várták az érdeklôdôket. Az est során fellépett a Höcögô Néptáncegyüttes, Szabó Réka; mûsort adtak a Sport Tánc Egyesület, valamint a Mányi Mazsorett táncosai; volt Éjszakai Mûszak koncert. A napot impozáns tûzijáték zárta. az egyháznak, de a városnak is. Kell, hogy legyen olyan ünnepe a településnek, amely az egész közösséget megérinti vélekedett az atya. Hozzátette: ahogyan az öregtemplom az egész város szimbóluma, úgy az ünnep szimbóluma a mindig jobban erôsíthetô egységnek is. Kérte a híveket, hogy mindenki a különbözô rendezvényeken alkosson közösséget, hiszen Szent István királyunk is az egység megvalósítására törekedett. Elmondta, söprögetés közben gyakran szóba elegyedik másokkal és miután kérdezik, mit csinál, azt válaszolja: Én vagyok a mikroklíma felelôs. A globális felmelegedés ellen teszem, hogy meglocsolom a fákat, bokrokat, ezáltal jobb lesz a környezetem. Mindannyian felelôsek vagyunk a föld védelmében a mikroklímáért. Prédikációját így folytatta: ezen a napon nem csupán ökológiai és meteorológiai problémák felvetésérôl van szó, hanem arról, hogy jól lehessen élni az országban, valamint itt Zsámbékon. Megemlítette, a természet és az emberek kizsákmányolásáért egyesek a végsôkig elmennek. Igazságtalanság, embertelenség, hazugság, veszekedés, ellenségeskedés, rablás, gyilkosság mind-mind mérge az életnek. A globális problémák gyökerei nem változtak évszázadokon, évezredeken keresztül. Akik komolyan veszik ezeket a problémákat helyben cselekednek, szolgálatot tesznek, azok sokat tehetnek a megoldásokért. Kiemelte: Szent István királyunkat azért ünnepeljük különösképpen, mert ebben a magyar mikroklímában hôsies tettet valósított meg, mégpedig hazát adott annak a népnek, amelyiknek addig nem volt. Szerinte mindenki tudja, már korábban letelepedett itt ez a nép, de kétséges volt a megmaradása. Márton atya szerint köszönjük meg a Jóistennek, hogy István király helyet adott népének Európában, ezáltal biztosította az ország fejlôdését, növekedését. István királyunk egész életével, életformájával kivívta, hogy a keresztény világ példaképe legyen AKTUÁLIS a középkori Európában. Ezért maradt meg ez az ország, Magyarország mint mikroklíma. Ha helyi szinten erôsíteni akarunk, akkor mindazt a jót, amit ô az ország vezetésében megvalósított, azokat vegyük alapul. Fia, Szent Imre számára írt Intelmekbôl kiolvasható az életszemlélete: befogadó, mindenki számára helyet adó, utat mutató királya volt az országnak. Márton atya úgy vélte: az ô példája alapján mindenkinek feladata van. A gondokat mi magunk okozzuk, pl. azt is, ha úgy érezzük, nem jó itt élni. Egyszerre tudjunk úgy élni és kapaszkodni a régi hagyományokba, hogy olyan mikroklímát alakítsunk magunknak, ahol jobb, szebb, emberségesebb életet biztosíthatunk magunknak. Készüljön itt Zsámbékon egy új mikroklíma! Ha a globális felmelegedés és globális problémák ellenére mindent megteszünk, akkor csoda történik. A jövô kulcsfigurái mi vagyunk jelentette ki Márton atya. Bíztatott, hogy a háttértámogatás is megvan hozzá, hiszen Szent István király, felesége Boldog Gizella, Szent Imre herceg, Szent László király, Szent Gellért püspök, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Kinga és a többi szent példája segít bennünket. Nekünk is fel van adva a lecke, naponta döntenünk kell: úgy éljünk, úgy alakítsuk környezetünket, hogy az megfeleljen Isten szándékainak prédikálta az atya. Emlékeztetett: augusztus 20-án még azok is, akik nem vallásosak, megállnak egy pillanatra és elgondolkodnak a történelmi pillanatokon, vagy olyanokon, hogy idén is van kenyerünk, mert meghozta a föld a gyümölcsét. Mindenünk amink van, Istentôl származik és akkor cselekszünk helyesen, ha azt jóra fordítjuk: igazságra, szeretetre, békére, egyetértésre, közösségeinkben összetartásra. Végül az atya így fejezte be prédikációját: Legyünk mindannyian cselekvô részesei a magyar valóságnak! Legyünk mindannyian mikroklíma felelôsök! Amen. Az ünnepi eseményen fellépett Keresztes Nagy Árpád históriás énekes, aki az Ó, Szent István dicsértessél címû moldvai csángó éneket adta elô. A szentmise a Himnusz eléneklésével ért véget. Kitüntetô díjak átadása a Romtemplomnál Az ünnepi szentmise után augusztus 20-a alkalmából, Zsámbék Város Önkormányzata kitüntetô díjakat adományozott. Köz Szolgálatáért-díjat kapott a Várhegyi házaspár; Zsámbék Kultúrájáért-díjban a Lochberg Tánccsoport részesült, a Pedagógiai-díj tulajdonosa Uhrinyiné Hajdú Etelka lett; Pro Urbe-díjat Lackfi János vehetett át; Díszpolgári címmel pedig Ulmann Péter Ágoston plébánost tüntették ki. Díszpolgári címet az idei évtôl kezdôdôen a város csak kétévente adományoz. Ehhez a címhez nem emlékplakettet, hanem egy 5,3 g súlyú Zsámbék címerét tartalmazó aranygyûrût kapott az érintett. A kitüntetettek méltatását Szûcs Teréz olvasta fel. Az emlékplaketteket és a gyûrût, Csenger- -Zalán Zsolt polgármester nyújtotta át az ünnepelteknek, akik meghatódva köszönték meg a kitüntetô díjakat az önkormányzatnak és azoknak, akik hozzásegítették ôket a díjak méltó viseléséhez. * * * Várhegyi István és Várhegyiné Nagy Rózsa 1985 óta résztvevôi Zsámbék társadalmi és kulturális közéletének. A standard és latin-amerikai táncok magyar bajnok párosa 15 év versenyzés után, a tánc oktatásával próbálják továbbadni tanítványaiknak a standard táncok eleganciáját, igényességét, a latin táncok szenvedélyét, pezsgô vidámságát. A hazai és nemzetközi szaktekintéllyel rendelkezô táncpedagógus házaspár a Zsámbéki Mûvelôdési Házban 1985 szeptemberében indított tánciskolával, éveken át tanította a 8-14 éves gyerekeket a tánc örömére. A tánc varázsa sok gyereket, szülôt, felnôttet magával ragadott. E ragaszkodás eredménye lett a helyi Sziluett Tánccsoport megalakulása. A tánccsoport a Várhegyi házaspár által betanított formációs táncbemutatókkal Miskolcon, Gyôrben, Székesfehérváron rendezett versenyeken szerepelt. Felléptek a Gellért Szállóban, a Medikus bálon. Szerepeltek a község báljain, ünnepségein; testvérvárosi találkozón itthon és Wettenbergben májusa óta a Zsámbéki Tánc Sport Egyesület táncoktatói, ahol három korcsoport táncoktatásával, a évtôl pedig a gyerekek táncversenyre való felkészítésével segítik az egyesület munkáját. Az egyesület tánccsoportjai szintén részt vesznek városunk ünnepségein, fellépnek a helyi civilszervezetek rendezvényein, SZEPTEMBER 3

4 AKTUÁLIS testvérvárosi találkozókon, környékbeli községek, városok rendezvényein. Szakmai hozzáértésükkel segítették a kilencvenes évek elején a Zsámbéki Tavasz, majd és évben a Zsámbék Kupa tánciskolás táncversenyek megrendezését, szervezését. E rendezvények a táncpedagógus házaspár Zsámbékon végzett oktatói munkájának méltó sikerét is bizonyították, a zsámbéki párosok ott elért eredményeivel. De nemcsak hazai pályán van siker, hanem több országosan meghirdetett táncversenyekrôl is gyûjtik a kiemelkedô eredményeket. A táncosok nevelése, táncversenyre való felkészítése mellett, pontozóbírói tisztséget is betöltenek hazai és nemzetközi táncversenyeken. Az elismertséghez kemény, következetes, legfôképpen színvonalas munkával lehet csak eljutni. 27 évi munkásságuk eredményeként Zsámbék közössége megismerkedhetett egy tartalmas, szórakoztató szabadidô elfoglaltsággal, kemény munkát és szenvedélyt igénylô versenytánccal. A táncbemutatókkal, versenytánccal városunk határai megnyíltak, kitágultak. Munkájukkal közösségünk életét fejlesztették, mozgalmassá tették. Lochberg Tánccsoport Elsô táncpróbájukat január 3-án tartották, de azt már 2003 októbere óta szervezték. Elsô fellépésük 5 hónappal a megalakulásuk után, Németországban volt. Megalakulásukat a következô okok és célok motiválták: Zsámbék sváb hagyományainak megôrzése; a páratlanul szép zsámbéki viselet minél szélesebb körben való bemutatása; a fiatalok figyelmének felkeltése, a hagyományôrzésbe való bevonásuk; Zsámbék hírnevének nemzetközi szintû öregbítése; saját rendezvények szervezése, melyek hozzájárulnak Zsámbék kulturális életének felpezsdítéséhez, annak színesítése; a helyi sváb hagyományok dokumentálása, a még fellelhetô néprajzi értékeink bemutatása, széles körben való megismertetése; a regionális ifjúság összefogása, a fiatalság érdekeinek képviselete. A következô országokban képviselték már Magyarországot és Zsámbékot: Németország, Spanyolország, Dánia, Hollandia, Belgium, Svájc, Olaszország. Külföldi fellépéseik sorrendje: május: Mosbach/Deutschland május: Wettenberg/Deutschland július: Zamora-Europeade/Spanien május: Wettenberg/Deutschland július: Horsens-Europeade/Dänemark július: Martigny-Europeade/Schweiz és Wald/Deutschland február: Backnang és Gaildorf/Deutschland május: Gerlingen és Wettenberg/Deutschland augusztus: Brüsszel/Grimmbergen/Belgien július: Bozen-Europeade/Italien Europeade és Gaildorf/Deutschland szeptember: Middelburg és Amszterdam/ Hollandia/Niederlanden április: Gerlingen/Deutschland Évente kb fellépésük van szerte az országban ben Pilisvörösváron társszervezôi voltak a Magyarországi Fiatal Németek Közössége Országos Találkozójának óta kapnak meghívást Európa legnagyobb folklórfesztiváljára, az Europeade-ra, ahol 2006-ban Magyarország reprezentatív csoportjának választották ôket óta háromévente rendezik meg az azóta zsámbéki turisztikai látványossággá vált Zsámbéki Sváb Esküvôt, melyrôl még az M1 is készített riportot és filmanyagot. Ezen kb. 250 népviseletbe öltözött pár vesz részt Zsámbékról és a környékrôl. A rendezvény több ezer nézôt vonz. Szintén 2007 óta rendezték meg 2010-ig minden évben az Október Fesztivált, mely a régió legnagyobb ifjúsági nemzetiségi fesztiválja volt. Ezeken minden alkalommal forgatott az M1, tudósított róla a Petôfi Rádió és az MR ben a Dunamenti Svábok Ifjúsági Világtalálkozójának egyik szervezôi voltak. Aktívan részt vesznek Zsámbék kulturális, nemzetiségi és közéletében. Segítenek a partnerkapcsolatok ápolásában. Szorosan együttmûködnek a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár intézménnyel. Gyakran végeznek közmunkát Zsámbék tisztaságáért: Szent Vendel Dombormûves Népi Lakóház évenkénti takarítása, sváb temetôk takarítása stb. Havonta tudósítanak tevékenységükrôl a zsámbéki és a regionális médiumokban. Kreatív programokat szerveznek gyerekeknek, fiataloknak (Lochberg Ifjúsági Nap), és aktívan részt vesznek a Zichy Miklós Általános Iskola nemzetiségi programjában ben az Abgedreht nemzetiségi ifjúsági filmfesztiválon különdíjat hozott el a Zsámbék öt sváb szokásáról forgatott Emlékképek címû filmjük, amelyet többször bemutatott az M1, vetítették a Vörösmarty Moziban, számos alkalommal látható volt Németországban és az Egyesült Államokban ben Gerlingenben átvették a Rozmaring-díjat, mely a magyarországi németségért végzett hagyományôrzô munka legnagyobb külföldi kulturális elismerése. Karitatív tevékenységük: 2009 óta minden évben segítik a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat munkáját és szívesen lépnek fel idôs, hátrányos helyzetû embereknek. Zsámbék sváb hagyományainak megismertetéséhez egy népszerû honlappal is hozzájárulnak. A napi szinten frissített honlapot 2009-es indulása óta, en látogatták meg. Zsámbék az ô közbenjárásunkkal vette fel újra a kapcsolatot Gerlingennel. Az ô ötletük volt egy Ifjúsági Ház kialakítása, melyhez a német támogatást az ô közbenjárásunkkal kapta meg Zsámbék. Uhrinyiné Hajdú Etelka Tizenöt éves helyi tanári, német nemzetiségi tevékenysége településszerte ismert, elismert. A tanításban hivatását szívvel-lélekkel mûveli. Az iskolaválasztást is befolyásolja, hogy a tanulók és szüleik versengenek azért, ô legyen az iskolában a német nyelvtanáruk. Az általa tanított gyerekek rendszeresen indulnak a tanulmányi versenyeken, amelyeken igen jó eredményeket érnek el! Az elmúlt hat évben a Zichy Miklós Általános Iskolában a Comenius program egyik motorja lett, amely a gyerekeknek nemzetközi tanulási program, a pedagógusoknak nemzetközi szakmai továbbképzés. Nem csak azok nyernek ezzel a programmal, akik részt vesznek benne, hanem minden zsámbéki és minden magyar ember, mert a tapasztalatok szerint a benne résztvevôk igen jó hírünket viszik Európa-szerte. Szinte nincsen a településen olyan iskolai, nemzetiségi illetve önkormányzati ünnep, rendezvény, ahol ne szerepelnének tanítványai. A zsámbéki Hajdú családban, Budainé dr. Hajdú Erzsébet az ELTE Német Tanszékének jegyezte le a helyi német dalkincset, amelybôl az unokahúg Etelka, gyakran dolgozik a gyerekekkel SZEPTEMBER

5 AKTUÁLIS kedvelt mûsorvezetôje, szervezôje. Ebben a szerepében találkozhattak vele az érdeklôdôk éveken keresztül a Zsámbéki búcsú, a korábbi évek augusztus 20-ai, a Szent Márton-napi, valamint a napfordulós ünnepek alkalmával. Mindezek mellett talán legfontosabb, hogy mindenki számára példamutató családi életet él feleségével Bárdos Júliával, aki megbízható segítôje és háttere a mindennapok küzdelmeiben, akivel együtt nevelik öt gyermeküket Zsámbékon ben kettejüket választották a Házasság Hete esemény sorozat arcának. A tanítási feladat mellett jelenôs munkával járul hozzá a település életéhez több területen is. A Zsámbéki Német Önkormányzat képviselôje, ahol a munkában szintén igen aktív. Rendezvényt kiállítást szervez, ha kell tolmácsol is. Mindezek mellett marad ideje a katolikus egyházközségben is dolgozni, a Lochberg Regionális Tánccsoportot segíteni, rá mindenhol mindig lehet számítani. Személyes emberi kapcsolatait is nagy figyelemmel és szeretettel ápolja. Bárki aki ismeri, nagy szeretettel és tisztelettel szól róla településünkön. Lackfi János (született: Budapest, május 18.) magyar költô, író, mûfordító, tanár, fotós. Eredeti nevén Oláh János. Nagy munkabírású, sokoldalú mûvész, aki nem szakadt el a valóságtól, a hétköznapi emberektôl. A kortárs irodalom egyik legismertebb alakja tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, késôbb adjunktusa lett. Irodalmi munkássága széleskörû, honlapján található felsorolás szerint 8 verses kötet, 2 kisregény, regény, novelláskötet szerepel; tíz gyermekkönyvet publikált, ezek közül akad, amely a többedik kiadást is megérte. A Hangzó Helikon sorozatban Lovasi-Lackfi-Heidl elôadásban kiadott hangos könyve az Aranylemez minôsítést is elérte. Szinte felsorolhatatlan mennyiségû kitüntetése között szerepel, többek között az Illyés Gyula-, és a József Attila-díj; több mûve elnyerte az Év Gyermekkönyve kitüntetô címet. Irodalmi munkássága mellet láthattunk már fotóiból összeállított kiállítást is. Zsámbékról a településrôl, az itt élô zsámbéki emberekrôl több írásában nagy szeretettel beszél. A média minden ágában való gyakori szereplésével, Zsámbék jó hírét is terjeszti. Országszerte ismert közszereplô, ismertsége, nyílt közvetlensége révén képes megszerettetni gyermekkel-felnôttel egyaránt általában a költészetet, de ami még fontosabb, hogy saját ismertségét más kortárs mûvészek bemutatására, megismertetésére használja föl, valamint arra, hogy a sok ember által fontosnak tartott emberi értékekrôl beszéljen. Elôadásait, könyvbemutatóit a zsámbékiak diákok és felnôttek egyaránt többször élvezhették az elmúlt években. A zsámbéki katolikus közösség, az Egyházközségi Képviselô-testület, a Scola tagja. Közösségi, egyházi és települési rendezvények Ullmann Péter Ágoston a Gödöllôi Premontrei Perjelség kormányzó perjele ebben az évben ünnepelte szerzetes-pappá szentelésének 40. évfordulóját. Negyven évvel ezelôtt úgy ismerték a faluban, mint a templom kántorát, aki a liturgikus megújulás jegyében az egyházközség liturgikus életét, szépen lassan, szkólát (liturgikus énekkart) gyûjtve maga köré megújította. Tette ezt nagy szakmai tudással, hiszen politikai okokból kirúgott kispapként, majd a hatalom által politikailag alkalmatlannak nyilvánított orvostanhallgatóként, késôbb anyagbeszerzôként dolgozva, végül a Zenetudományi Intézet Népzenei Osztályának munkatársa lett. Nagy egyházzenész szerzetesektôl és világiaktól kaphatott ösztönzést, erôt a szerzetesek szétszóratásának éveiben, a nép ajkán még akkor elevenen élô hagyományok megismerésére, lejegyzésére és továbbadására. Nem is sejthették az akkori idôkben Zsámbékon, hogy a barokk templom kántor-orgonistája, örökfogadalmas premontrei szerzetes, aki éppen ennek az öregtemplomnak, Keresztelô Szent János egyházának szolgálatára tette le fogadalmát az akkori elöljáró, Fényi Ottó atya kezébe. A rejtett szerzetesi közösség tagjaként a rendtársakkal és családjával együtt itt a Nyakas-hegy oldalában, az öregtemplomra tekintô telken, egy faházat épített, amelynek földszinti kápolnájában mutathatta be szentmiséjét, miután Krakkóban, titokban pappá szentelték. A rendszerváltás után, amikor a Rend a Székesfehérvári Püspökségtôl a zsámbéki plébániát megkapta lelkipásztori feladatául, hét éven keresztül plébánosa volt a községnek. A premontrei nôvérek magisztereként segítette a Nôi Rend zsámbéki megtelepedését, majd a napközi otthon és a szakiskola indulását ben rendtársai rendfônökké választották, így a gödöllôi rendi központba szólította feladata, de Zsámbékot mindig megtartotta szívében, SZEPTEMBER 5

6 AKTUÁLIS NEVELÉS OKTATÁS gyakran, hetente többször is felkeresve, támogatva a nôvéreket és a plébániát. Ez a jelenlét erôsödött, amikor a férfi rend, a nehézségek ellenére is vállalta a Keresztelô Szent János Iskola fenntartását. A szegények, perifériára kerültek, cigányok felemelését különösen is fontosnak tekinti, így ad helyet a gödöllôi iskola az évenkénti nyári táboroknak, amelyekben olyan gyerekek nyaralhatnak, akiknek erre másképpen nem volna lehetôségük. A kitelepített németekkel, Jelli Paterrel Zsámbék díszpolgárával baráti kapcsolatot ápol, amely kapcsolat a szociális munka, jelentôs háttér támogató ereje. Rendfônökként gondja van a rend zsámbéki intézményeire, de ápolja mindazokat a személyes kapcsolatokat is, amelyek a rejtett szerzetesi életben megerôsítették hivatásában, és plébánosként az életének fontos részét adták. A Díszpolgári cím odaítélésével a város ezt a kapcsolatot szeretné megköszönni, de egyszersmind meg is erôsíteni. * * * Ünnepi kenyérszentelés a Romtemplomnál Holnapy Dénes Márton plébános ünnepi szavaiban kifejtette: legyen az új kenyér áldott. Megköszönte a Jóistennek, hogy a testi táplálékot ismét rendelkezésünkre bocsátotta. Ezt követôen megszentelte a nemzetiszínû szalaggal átkötött három nagy kenyeret, valamint a több száz cipót. A Lochberg Tánccsoport népviseletbe öltözött tagjai kiosztották a szentelt cipókat a megjelenteknek. Emléktábla avatása és koszorúzás a temetôben A szentmise után a déli órákban a temetôben folytatódott az ünnepi rendezvénysorozat, ahol Zsámbék elhunyt díszpolgárai tiszteletére emléktáblát avattak. Holnapy Dénes Márton az újonnan elhelyezett emléktáblánál tartott beszédében hangsúlyozta: szeretettel és megbecsüléssel emlékeznek azokra a polgárokra, akik tevékenységükkel, munkájukkal hozzájárultak a város fejlôdéséhez, gazdagodásához. A plébános gondolatai után Csenger Zalán Zsolt polgármester, dr. Malik Dean jegyzô és Bittó Róbert képviselô helyezett el koszorút a kegyeleti helyen. A közös emlékezés ideje alatt miközben az önkormányzat képviselôi az új emléktáblán szereplô díszpolgárok neve elôtt fejet hajtottak az MSZP helyi szervezetének képviseletében Zaletnyik János elnök, Keserû János, valamint Búzás Imre külön helyezte el koszorúját a néhai polgármester, Zink Imre sírjánál. Az emlékezôk, valamint az elhunyt díszpolgárok méltóságát sértette, hogy a hivatalos eseménytôl demonstratíve eltérôen történt a megemlékezésük. Fotók: K. M. A kora délutáni órákban a Millecentenáriumi emlékmûnél Horváth László mondott ünnepi beszédet. Az alpolgármester köszöntôben hangsúlyozta: a Szent Istvánról elnevezett téren állított szobor elôtt, a több mint 1000 éves államiságunk története elôtt tiszteleghetünk. Hozzátette: az ünnep akkor szép és teljes, ha együtt vagyunk. Vannak akik tudatosan, vannak akik elégtelenségbôl megzavarják a közös örömöt, akár ma délelôttre, akár a ragyogó olimpiai szereplésen fanyalgókra gondolunk. Az alpolgármester reméli, hogy az ország és Zsámbék lakói is erôsödtek az elmúlt években lelkileg annyit, hogy Tanév eleji körkép ezekkel a negatív hangokkal könnyedén megbirkóznak, ha közös ügyeink védelmérôl és összefogásról van szó. Így folytatta: a mai nap szakrális ünneppel kezdôdött, az ezt követô koszorúzás, az új hagyomány szép kapocsként köti az elôttünk lévô estéhez, ami már tényleg Márton atya által a délelôtti misében felemlegetett, ismerôsök, barátok találkozásáról, közös ünneplésérôl szól. Nem feledve azt, hogy a világ teremtô jóságából kaptuk mindazt, amirôl a mai nap szól. Beszédét a következô szavakkal zárta: koszorú elhelyezésével hálánkat fejezzük ki az iránt, hogy napjainkban egyre többen érezzük úgy, hogy minden nehézség ellenére jó érzés magyarnak lenni. Az ünnepi megemlékezés után Csenger-Zalán Zsolt polgármester, Horváth László alpolgármester, dr. Malik Dean jegyzô, Horgos Zsolt Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, valamint Bittó Róbert képviselô közösen koszorúzott a Millecentenáriumi emlékmûnél. Kulturális program a Zárdakertben Elsôként a Höcögô Néptáncegyüttes, majd Szabó Réka adott ünnepi mûsort a közönségnek. Az est folyamán még a Sport Tánc Egyesület táncosainak programja szórakoztatta a résztvevôket. A Mányi Mazsorettek formációi után, az Éjszakai Mûszak együttes koncertje alapozta meg a hangulatot a színpompás tûzijátékhoz. Klotz A Zichy Miklós Általános Iskolában és EPSZI-ben a 2012/13-as tanévet 340 tanuló kezdte el, ebbôl 50 fô az elsôsök száma. Az iskolában továbbra is népszerûek a nemzetiségi német nyelvet tanuló osztályok, azok a tanulók, akik nem ezt választják, 3. osztálytól kezdve tanulhatnak idegen nyelvet, mely az angol vagy a német lehet. A mostani harmadikosaink fele-fele arányban választották ezt a két nyelvet. Azoknak a tanulóknak, akik a tavalyi évben elkezdték, szakkör formájában továbbra lehetôségük van orosz nyelvet tanulniuk. A tavalyi tanévhez képest mindössze egyetlen pedagógus távozott a tantestületbôl, újak pedig nem érkeztek. A köznevelési törvény hatályba lépésének megfelelôen, az elsôsök és az ötödikesek heti 5 órában vesznek részt testnevelés órákon, melybôl egyet tánc oktatására fordítunk. Az idén is rengeteg tanításon kívüli programot szervezünk. Nagy jelentôségû lesz a tavasszal megrendezésre kerülô nemzetiségi projekt hetünk, mely egybeesik a németek betelepítésének 300 éves jubileuma alkalmából folyó rendezvénysorozat zárásával. Az idén kerül sor a wettenbergi iskolások zsámbéki cserelátogatására is. Az aktuális programjainkról az iskola honlapján lehet tájékozódni (www.zsambekiskola.hu). Tanórán kívüli foglalkozásaink igen széles körûek. Nagyon fontos, hogy nyolcadikosainknak a továbbtanulás elôsegítésére matematikából, magyarból és idegen nyelvekbôl felvételi elôkészítô foglalkozásokat szervezünk. Ezen kívül nyelvi szakkörök, életvitel szakkör, sportfoglalkozások, korrepetálások várják a tanulókat. Természetesen lehetôséget biztosítunk a tanulóknak a református és a katolikus hittan órákon való részvételre is. A tanévnyitó ünnepségen tájékoztattam a szülôket és a tanulókat a köznevelési törvény hatályba lépésével kapcsolatos változásokról is. Kovács Mária igazgató Koszorúzás a Szent István téren levô Millecentenáriumi emlékmûnél SZEPTEMBER

7 Iskolák. Világítótornyok, barátom! A jövô fényjelei! Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belôlük fog megszületni az új, a jobb, a bölcsebb. (Arthur Conan Doyle) Hány tanuló kezdi meg a 2012/13-as tanévet? Az elsô osztályosok száma mennyi? Az elsô tanítási napon szeptember 3-án, 334 tanulónak csengetnek be, ebbôl elsôs 38 fô. Két elsô osztályt indítunk, immár harmadik éve. Milyen tagozatok, osztályok indulnak, vannak? A gimnázium 9. évfolyamában informatika és mûvészeti tagozat indul, a osztályokban angol, német, informatika és mûvészeti tagozat mûködik. Milyen nyelvet/nyelveket tanítanak az új tanévben? Az általános iskola 3-8. osztályaiban angol vagy német, gimnáziumban a osztályokban angol és német nyelv tanítása folyik. A 9. és 10. évfolyamon 2-2 óra társalgást vezettünk be mindkét nyelvbôl. Hány pedagógus dolgozik az iskolában (technikai dolgozók is)? Kezdenek-e új pedagógusok? 42 pedagógusunk van, köztük 16 fô nem pedagógus alkalmazott. Újakat is vettünk fel, 8-an állnak munkába szeptemberben. Elsôsorban a gimnáziumi tagozatot erôsítjük egyetemet végzett középiskolai tanárokkal: 1 magyar szakos, 1 matematika-kémia szakos, 1 angol-latin szakos, 1 vizuális környezet kultúra szakos tanárt, valamint 1 drámapedagógust (aki francia szakos középiskolai tanár egyben) vettünk fel. Továbbá új tanárok tanítanak az általános iskolai tagozaton: 1 matematika-angol szakos tanár, 1 magyar- -történelem szakos általános iskolai és történelem szakos középiskolai tanár. A tanulószobát is új kolléga viszi (ô biológia földrajz szakos általános iskolai és földrajz szakos középiskolai tanár). Miért volt szükség új tanárok felvételére? A tantestület megújításánál a természettudományi tárgyak és a nyelvoktatás erôsítése volt a cél. A mûvészeti tárgyak oktatása és az alsó tagozat hagyományosan erôs, ott nem volt szükség jelentôs változtatásokra. Az új kollégák kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy hívô elkötelezett keresztény tanárok legyenek. Az intézmény vezetésében történt-e változás? Új igazgatóhelyettesünk van, aki matematika szakos középiskolai tanár és katolikus hittanár egyben, vizsgaelnöki, intézményvezetôi szakvizsgával és jelentôs iskola vezetôi gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Mi történt a nyáron az iskolában vagy az iskolához kötôdôen? A magyar kormány 1225/2012.(VII.3.) Kormányhatározatában intézkedik több zsámbéki ingatlan, köztük az iskolánknak otthont adó Zichy Új tanév, új kihívások Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel Elôttünk az új tanév, amit egy megújuló iskolában kezdhetünk el. Megújult a tantestület, megújult az iskolavezetés. Hiszem, hogy lélekben is megújulva, megerôsödve látunk hozzá a munkához, tanuláshoz nyilatkozta lapunknak Kungl György, a Zsámbéki Premontrei Keresztelô Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója. Mint ismeretes, szeptember 1-jétôl fokozatosan lép életbe az új köznevelési törvény. Az új szabályozás egyik alappillére, hogy mindennap lesz testnevelés órája az elsô, ötödik és kilencedik osztályos diákoknak, felmenô rendszerben. Az iskoláknak december 31-ig kell felülvizsgálniuk pedagógiai programjukat a törvény elôírásának megfelelôen. Változás lép életbe az érettségi értékelésénél, ugyanis már a következô május-júniusi vizsgaidôszakban emelkedik az elégséges osztályzathoz szükséges szint: a ketteshez legalább 25 százalékos eredményt kell majd elérni a jelenlegi 20 százalék helyett. kastély állami tulajdonba vételérôl és arról, hogy az ingatlanok az iskolát fenntartó Gödöllôi Premontrei Perjelség vagyonkezelésébe kerüljenek. Rendelkezik továbbá arról, hogy az ingatlanok felújítási-korszerûsítési beruházásaira elôreláthatólag 1,7 milliárd forintot a évi költségvetés tervezése során biztosít. Új tantermeket, új tanári szobákat alakítottunk ki, sôt ôsztôl iskolabüfé várja az iskolahasználókat. Kifestettük a tantermek nagy részét. Ezt a munkát saját magunknak kellett elvégeznünk technikai munkatársaink, tanár kollégáink ragadtak ecsetet, hogy szép tiszta környezet várja a diákokat. Mûvészeti táborban vettek részt diákjaink az iskolában mûvésztanárok irányításával. Mûvészeti táborunk volt Mindszenten is a Tisza partján. Az iskola adott otthont az I. Zsámbéki Mûvésztelepnek, amelyen a hivatásos alkotómûvészek mellett kollégáink, diákjaink is részt vettek, sôt a szülôk közül is volt résztvevô. A tábor munkáiból igen szép, színvonalas kiállítás látható kiállítótermünkben szeptember végéig. Megtekinthetô az iskola nyitvatartási idejében, bejelentkezés alapján. NEVELÉS OKTATÁS Ugyancsak a nyár eseménye, hogy a Nemzeti Tehetségsegítô Tanács elfogadta Tehetségpont mûködési kérelmünket és Regisztrált Tehetségponttá váltunk. Milyen változások várhatók az intézményben? Az új köznevelési törvény elôírásainak megfelelôen új helyi tanterv, új házirend és új SZMSZ készül. A prioritások természetesen megmaradnak: katolikus (keresztény) nevelés és a mûvészeti (kreatív) tantárgyak beépítése az egész vertikumba. Hogyan oldják meg a mindennapos testnevelés oktatást? A mindennapos testnevelés 1, 5, 9. osztályban lép be. Itt nem feltétlenül a hagyományos testnevelésre kell gondolnunk, hanem valamilyen mozgásos órára. Ez azért is indokolt, mert a tornatermünkbe több órát betenni nem lehet, de vannak a néptánc és egyéb mozgásos óra tartására alkalmas nagy termeink. A mozgáskultúra fejlesztésére mi korábban is nagy hangsúlyt fektettünk a néptánc és dráma órák bevezetésével: 1. osztály: 2 óra testnevelés, 1 óra dráma, 2 óra néptánc, 5. osztály: 3 óra testnevelés, 1 óra dráma, 1 óra néptánc, 9. osztály: 4 óra testnevelés, 1 óra dráma. Hogy alakul az intézmény fenntartói sorsa január 1-jétôl? Az iskola marad a Gödöllôi Premontrei Perjelség fenntartásában. Tanórán kívül milyen foglalkozási lehetôségei vannak az iskola tanulóinak? Szakkörök: ECDL, robot programozó, matematika, néptánc, énekkar, scola. Fakultációk a gimnázium osztályában: matematika, biológia, földrajz, informatika, angol, német, magyar, történelem, fizika. DSK: kosárlabda, floorball, foci, mini-tenisz, sakk, gyógytestnevelés. Tanórán kívüli program még heti egy alkalommal filmklub az alsósoknak. Fôleg rajz és animációs filmek kerülnek terítékre. A mûvészeti iskolának mi a kínálata az új tanévben? Az Alapfokú Mûvészeti Iskola tanszakai továbbra is várják az érdeklôdôket az alábbi tanszakokon: mûvészeti iskolai képzés 12 évfolyamon, képzômûvészeti elôképzô 1-2. osztályosoknak, képzômûvészet mûhely elôkészítô 3-5. osztályosoknak, dráma és színjáték elôképzô 1-2. osztályosoknak, képzômûvészeti tanszakok osztályosok számára. Választható tanszakaink: grafika és festészet tanszak, szobrászat és kerámia tanszak, textil és bôrmûves tanszak, fotó és film tanszak. A mûvészeti iskolában jól felkészült mûvésztanáraink tanítanak. K. M. Fotók: Vargha Miklós SZEPTEMBER 7

8 NEVELÉS OKTATÁS Az élet az, ami megtörténik velünk, miközben nekünk egész más elképzeléseink vannak. (Henry Miller) Ha Budapest utcáin járunk, nem csak az tûnik fel, hogy izgalmasan nyüzsög a város. A kultúrára szomjazó járókelô szeme hatalmas plakátokon akad meg, melyek különbözô rendezvényekre, színházba, hangversenyre csábítanak. Nagy mesterek, nagy elôadók mosolyognak ránk. Köztük van Bogányi Gergely, Kossuth- és Lisztdíjas zongoramûvész, aki a világ valamennyi koncerttermének ünnepelt elôadója. Rendszeres koncertturnéi mellett a zeneiskolák fennmaradásáért, megôrzéséért küzd és hirdeti a magyarországi zeneiskola-hálózat fontosságát, mely szerinte egy kulturális kincs. A Magyar Tehetség Nagyköveteként képviseli és segíti a hazai tehetségek gondozásának ügyét. Célja, hogy a zeneiskolák a nehéz gazdasági helyzet ellenére fennmaradjanak, mûködjenek, és ezáltal lehetôséget biztosítsanak a fiatalok minél szélesebb rétege számára a zenével való korai és elmélyült találkozásra. Úgy vélem, hogy bármilyen szorongató napjainkban a gazdasági helyzet, errôl a problémáról beszélni kell és keresni kell a megoldást. Sokan gondoljuk azt, hogy az éneklés, a népdaltanulás mellett helyet kell biztosítani a hangszeres oktatásnak. A világon ma már mindenhol felismerték, hogy a zenei nevelésnek milyen óriási szerepe van a társadalmi beilleszkedésben. A mûvészeti oktatás által egészséges fiatalokat nevelünk, akik értékes tagjai lesznek a közösségnek. A zenetanulás legyen az énekes, vagy hangszeres rendkívül fontos szerepet játszik az egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció tudatos alakításában. A legtöbb neveléselmélet a személyiség fejlôdéséhez nélkülözhetetlennek tartja az esztétikummal való rendszeres találkozást. Mivel az esztétikum a mûvészetek szerves része, a mûvészeti tevékenységek bizonyos ágaiban, így a zenélésben való aktív részvétel a mûalkotások értô befogadására formál. A zenei szakközépiskolák és az alapfokú mûvészetoktatási intézmények olyan ifjú mûvészeket/zenészeket kívánnak felnevelni, akik a kulturális élet mûvészeti területein tevékenykednek, alkotnak, és felnôttként tovább örökítik az emberiség zenei értékeit. A kisebb kaliberû, szerényebb körülmények között mûködô zeneiskolák elsôdleges célja általános zenei mûveltséget adni, valamint finomítani azokat a lelki húrokat, amelyek az embert jobbá, nemesebbé teszik. Húsz évvel ezelôtt városunk néhány lelkes polgára ehhez hasonló gondolatokkal alapította meg a Gungl József Zeneiskolát. Néhány éve a gazdasági átrendezôdések következtében intézményünk elveszítette önálló státuszát és azóta a Szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Telephelyeként mûködik, Zakar Katalin igazgatónô vezetésével. Elmondhatom, hogy a kétszáz fô körüli gyereklétszámot minden évben egy lelkes, szakmailag magasan képzett pedagógus csoport oktatja. Örvendetes tény, hogy évrôl évre egyre több diák jelentkezik zeneiskolai felvételire idén szám szerint negyvennégy, ami a szakmai színvonal fejlesztéséhez kedvezô körülmény. PRO MUSICA azaz gondolatok a zeneiskolák fennmaradásáért Az új tanévben tizenhárom szaktanár tanít a következô felosztásban: Dombi Enikô, Forró Csengele és Horváth Adrien zongora; Rácz Erzsébet hegedû; Horváth József, Kiss Krisztina és Ujj Andrea fúvós hangszerek; Ferge Béla ütô; Kovács Gergely gitár; Demeniv Igor harmonika; Dragony Gábor citera; Lauer Helga Judit szolfézs; Kiss Zsuzsa néptánc. Az elmúlt három évben a szûkös anyagi keretek miatt titkárnô nélkül végeztük az adminisztrációs munkát. A szentendrei anyaiskola nagymértékben támogatta, segítette teendôinket, ennek ellenére nem volt könnyû telephelyünkön adminisztrációs személyzet nélkül dolgozni. Örvendetes hír, hogy ettôl a tanévtôl új fenntartónk, a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ jóvoltából intézményünk félállású titkárnôt alkalmazhat. Ez minden bizonnyal lényegesen megkönnyíti munkánkat, és tanáraink jobban tudnak koncentrálni a szakmai feladatokra. A tanítás és vizsgák mellett fontos helyet foglalnak el a tanulmányi versenyek, valamint a hangversenyek, házi kiskoncertek és a különbözô kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. Megemlítek néhányat tervezett mûsorainkból: szeptemberben Broadway Melody amerikai est a Zsámbéki Mûvelôdési Házzal közös szervezésben; októberben Ãszi kiskoncert; novemberben iskolánk fennállásának 20. évfordulóját ünnepeljük; decemberben Mikulás-, illetve Karácsonyi koncert; februárban Farsangi kiskoncert; márciusban Családi kiskoncert; áprilisban Húsvéti kamarahangverseny; májusban hangszerbemutató hangverseny és júniusban Tanévzáró hangverseny. A részletes programot, idôpontokat és helyszínt az októberi újságban közöljük. Városunkban az önkormányzat a lehetôségekhez mérten mindig támogatta és támogatja zeneiskolánkat. Ez a segítség mind gazdasági, mind fizikai értelemben jelentôs számunkra. Az anyagilag kevésbé tehetôs diákok megsegítésétôl a hangszereink koncerthelyszínekre való szállításáig mindig kaptunk segítséget. A város elöljárói rendszeresen ellátogatnak iskolánk hangversenyeire, rendezvényeire. Úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen elôadás meggyôzô lehet arra nézve, hogy intézményünkben hasznos és eredményes munkát végzünk. Azt tudjuk, hogy a zenei oktatásban matematikailag mérni az eredményességet szinte lehetetlen. A kevés kivételtôl eltekintve legtöbben úgy gondoljuk, hogy a dolgozók, akik megtermelik a mindennapi életünkhöz szükséges javakat, akik az egészségünk megôrzésén munkálkodnak, akik kutatómunkával a fejlôdést, haladást segítik, akik az ökológiai egyensúly megtartásáért küzdenek, és a többi munkaerô, mind igényli azokat a pillanatokat, amikor a zene varázslatos hatására kipiheni fáradalmait és mûvészi élményektôl feltöltôdve a hétköznapi élet örökös körforgását biztosítja. Azt hiszem, ekkor lehet a zenei oktatás eredményességét mérni. Mi a zene és mit jelent zenélni, ezek korántsem egyszerû kérdések. Értékek és elképesztô értéktelenségek korában élünk. Oda kell hát figyelni, hogy mit adunk át az új nemzedéknek, hogy mire neveljük az ifjúságot. Kodály Zoltán azt állította, hogy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. Talán nincs is, vagy nagyon kevés ember van, aki nem hallgat valamilyen zenét. Legyen szomorú vagy, boldog az ember, akármilyen hangulatban van, a zene segít. Egy korabeli kutatás szerint a hajdani ének-zenei oktatás a diákok intelligenciáját, és ezzel összefüggésben szocializációját is fejlesztette. Amióta a kutatási jelentésekbôl ismertté vált, hogy a születéstôl körülbelül 7-8 éves korig tartó idôszakban a zenei foglalkozások hihetetlenül nagy hatással vannak a gyermek fejlôdésére, sok szülô egyre növekvô kíváncsisággal figyeli ezeket a híreket. Természetes, hogy mindenki szeretné a lehetô legjobban megalapozni gyermeke jövôjét, és a legértékesebb tudás elsajátításának lehetôségét felkínálni számára. Ehhez a létfontosságú kompetenciák fejlesztésén keresztül vezet az út, melynek végén a gyermek gyorsan és hatékonyan gondolkodik, képes a könnyed, sokoldalú, többnyelvû kommunikációra, jó kapcsolatépítô és együttmûködô készséggel rendelkezik, ami segíti ôt a társas kapcsolatok alakításában. Bármennyire is különös, a korai évek játékos zenei-esztétikai foglalkozásai mindezt megadhatják a gyermekeknek. Platón óta ismert a mûvészeti nevelés jellemformáló ereje. Ennek fontosságát már az Európai Unió is felismerte és jelentôs mértékben támogatja a mûvészeti oktatást. Az Európai Parlament pedig egy állásfoglalást tett közzé a mûvészeti tanulmányokról, amelyben megfogalmazta, hogy a mûvészeti nevelés a gyermekek és a fiatalok oktatásának lényeges eleme azáltal, hogy hozzájárul a szabad akarat, az érzékenység és a mások iránti nyitottság fejlesztéséhez. A kiadott állásfoglalás értelmében az Európai Parlament felszólította az Európai Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el a lisszaboni stratégiának megfelelôen, hogy a mûvészeti oktatás a kreativitás elôsegítését szolgálja. A legtöbb zsámbéki szülô tisztában van a mûvészeti nevelés fontosságával. Zeneiskolánknak feladata ebben ôket folyamatosan megerôsíteni. Célunk, hogy oktatók és szülôk együttes erôvel tegyék járhatóvá az utat a legmagasabb szintû mûveltség felé a jövô nemzedék számára. Dombi Enikô Fotó: Rozovits Mária SZEPTEMBER

9 A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát. (görög mondás) Meséljen a gyökereirôl! Fiatal kora ellenére, honnan az indíttatás a német nemzetiségi hagyományok ápolásához, továbbörökítéséhez? Zsámbéki ôsöm Melchior Keller, aki a Szent Vendel Házat építtette. Dédnagymamáméknál nôttem fel egy régi sváb házban, kertünk egész a Romtemplom alá ért, így a zsámbéki idillel szívtam magamba minden hagyományt, sváb dalt, tánclépést, mondókát, életvidámságot, mely annyira meghatározó volt a zsámbéki emberek életében. Dédim sokat mesélt a településrôl, a régi idôkrôl és mindenre megtanított, ami zsámbéki volt, vagy amit Zsámbékról tudott. Téli estéken a sistergô kályha mellett számolt be az életérôl, boldogságról, vagy a kitelepítés borzalmairól, a háború utáni idôszakról, mikor megvetették a svábokat a 46 után betelepültek közül sokan. De ô tanított imádkozni minket a másod unokatestvéremmel a kertünkben felállított ôsrégi Máriastációnál, amelyet orgonabokrok öleltek és ahonnan ráláttunk az ôseink által emelt barokk templomtoronyra. Nem volt olyan történet, amit ne ismert volna Zsámbékról és környékérôl, még a bajnai Ördöglovas (Sándor Móric) népemlékezetben olyan elevenen élô meséit is elmondta. Jó hallani, milyen szeretettel beszél a dédijérôl. A gyermekkori emlékek, élmények igencsak meghatározzák az ember további érdeklôdését, szemléletének alakulását, értékrendjét. Nyilván önnél is így van? Nála nôttem fel, egy a rossz dolgoktól, intrikától, bûntôl elzárt csodás világban. Míg élek tudtom, hogy amíg az a ház áll ott a Rácvárosban, nekem mindig menedéket fog jelenteni. Dédim miatt alapítottam meg a Lochberg Tánccsoportot is, hogy amit tôle tanultam ne tûnjön el a városból, mert azzal valahol Zsámbék egy szelete is meghal. Nem szabad hagynunk, mert tartozunk azoknak az embereknek, akik erôs akarattal, hittel, szorgalommal felépítették, felvirágoztatták a török dúlás után a Budai hegyvidéket és Zsámbékot. Aki csak egy kicsit is szereti lakóhelyét, feladata lenne megmenteni annak értékeit, tisztelni azokat a hagyományokat, melyek itt fejlôdtek 300 éven át, és tenni azért, hogy mindez ne tûnjön tova az idô szárnyán. Eddigi életem során azon munkálkodtam, hogy valami maradjon az utódoknak is, ezért döntöttem úgy, hogy összeállítom a 300 éve Zsámbékon... / Seit 300 Jahren in Schambek... címû kiadványt, ami a jubileumi ünnepségre készült. Miért tartotta fontosnak, hogy éppen erre az eseményre jelenjen meg? A szép programok mellett, melyeket az ember csak egyszer élhet át, a könyv örök emlék marad a betelepítési jubileumról. A környéken vannak Ôsök emlékének tisztelegve Megjelent és rögtön el is fogyott a 300 éve Zsámbékon... / Seit 300 Jahren in Schambek... c. kiadvány Fiatal kora ellenére tele van tettrekészséggel. Germanistaként óriási energiával munkálkodik a zsámbéki németek hagyományainak és szokásainak felelevenítésén, a következô generációnak való átadásán nemcsak szavakkal, hanem példamutatással is. Tánccsoportot vezet, táncot tanít, koregráfiákat készít, konferál, tolmácsol, cikkeket és tanulmányokat ír, szervezési feladatokban vesz részt. A zsámbéki svábok betelepítésének 300. évfordulója tiszteletére még egy kiadványt is szerkesztett. Elárulom, Fuchs Sandra Titanilláról van szó, aki édesanyaként, kisfiát kétnyelvûnek neveli és természetesen nagyon büszke sváb ôseire. községek, melyek fontosnak tartják, hogy nagyobb eseményeiken, évfordulóikon kiadásra kerüljenek hasonló összeállítások. Ez eddig Zsámbékon nem volt szokás, remélem ezután többen kedvet kapnak majd. Eddig ismert és elérhetô volt Pati Nagy Elemér Zsámbék történetét bemutató könyve. Aki jól tudott németül, esetleg volt egy kis kötôdése a Zsámbékon élt svábokhoz vagy csak a helytörténet érdekelte, megrendelte a Jelli Pater által összeállított háromkötetes Zsámbék monográfiát melyrôl szintén szó esik a jubileumi kiadványunkban, de összességében mostanában sajnos nem került kiadásra olyan gyûjtemény, mely Zsámbék, a zsámbéki németek és az itt élôk aktuális életét akár két nyelven bemutatta volna. Hogy készült a kiadvány? Milyen gyûjtômunka elôzte meg? A koncepció már a múlt évben megfogalmazódott bennem, de mivel bizonytalan volt a jubileumi rendezvények támogatása és azok idôpontja, ezért húzódott maga a kiadvány összeállításának elkezdése. Idén áprilisban, mikorra úgy tûnt mindez biztossá vált, -ben kértem a helyi és külföldi, a zsámbéki német nemzetiséghez kötôdô intézmények, szervezetek, egyesületek vezetôit és munkatársait, hogy egy összeállítással mutatkozzanak be az említett könyvben. A néprajzi és a történelmi részt kutatómunka elôzte meg, melyhez az ELTE-n végzett szakirányú tanulmányaim miatt már régóta rendelkezésre álltak anyagaim. Milyen részekbôl, fejezetekbôl áll? A kiadvány három nagy részre osztható. Természetesen az elmaradhatatlan elôszóval és ajánlással kezdôdik, majd polgármesteri köszöntôkkel folytatódik. Megtiszteltetés, hogy megkeresésemre mind Gerlingen, Wettenberg és Zsámbék polgármestere nagyon szép gondolatokkal köszöntötte a zsámbéki svábok betelepítésének jubileumát, és hangsúlyozta ennek a kiadványnak a fontosságát. Ezt követi egy általános történelmi összefoglaló, mely a XVIII. századi betelepítések okait, történetét és következményeit boncolgatja, majd egy zsámbéki példán keresztül megismerkedhetünk Melchior és Johann Keller életével és a Szent Vendel dombormû rejtélyével. Ennek az írásnak a végén helyet kapott a Zsámbékra 1712-ben betelepült családok névsora is. Hogy az olvasók jobb bepillantást nyerjenek az akkori körülményekbe és megismerkedhessenek a zsámbéki élet elmúlt 300 évével fontosnak láttuk, hogy megjelentessük dr. Görög János nyugalmazott nagykövet úr aki amatôr családfakutató egy páratlan írását, melyben a saját zsámbéki családi ágának történetét írja le a betelepítéstôl egészen napjainkig. Az írást értékes képanyag színesíti, mely korabeli dokumentumokat keresztlevelet, HAGYOMÁNYÁPOLÁS térképet, családi fotókat tár az olvasó elé. A történeti áttekintés után következik a kiadvány harmadik része, melyben az oktatási-nevelési intézmények, zsámbéki és külföldi egyesületek és a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, hétköznapjait mutatjuk be magyar és német nyelven. Kik segítették a munkában? Legnagyobb segítségem Volosinovszki György és Balázs Mónika Csilla voltak. György a tördelôi és grafikai munkákban vállalt oroszlánrészt, gyakran még a saját szabadidejét is önzetlenül erre áldozta. Csilla pedig a megfelelô eszközöket biztosította. De természetesen nem lett volna ilyen szép a kiadvány, ha a megfelelô anyagokat, képeket nem kapom meg a megkeresett személyektôl. Ezúton is köszönet nekik. A könyv végén egy tételes köszönetnyilvánítás olvasható, mely egy oldalt tesz ki, és amelyben nagyon sok név szerepel. Ez is mutatja, hogy sok ember örült a megkeresésnek, szívesen adtak archív képeket, írtak anyagokat. Ez még jobban ösztönzött a munkában, amelyre nagyon kevés idô állt rendelkezésemre, de így visszatekintve abszolút megérte. Ki adta ki a könyvet? A Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat és a családom. Szponzorok támogatták a kiadás költségeit? Szponzorációról itt sajnos nem beszélhetünk. Két héttel az esemény elôtt még úgy tûnt, hogy a kiadvány meg sem tud jelenni, ugyanis a német önkormányzat által biztosított Ft sajnos kevésnek bizonyult. Számos nyomdát megkerestünk, de a könyvhöz olyan sok anyagot kaptunk, hogy végül is 140 színes oldal lett, melynek kiadásához ez az összeg nem volt elegendô. Így férjemmel az utolsó héten úgy döntöttünk, hogy nem várunk a csodára és személyes keretünkbôl kipótoltuk Ft-tal az összeget. Így, ha minimális példányszámban, de meg tudott jelenni. Ötven példányt nyomtattak? Igen. Így is hatalmas dolog, hogy mindezek után megjelent, ezért itt kell köszönetet mondanom Vass Pál nyomdásznak, aki két nap alatt teljesítette a kiadvány nyomdai elkészítését. A nyomdák kb Ft-tól vállalták volna a nagyobb példányszámot, de erre már nem lett volna keretünk. Milyen volt a visszhangja és mikor lesz a következô kiadás? Nagy örömmel töltött el, hogy már másnapra az utolsó példányig elfogyott a könyv. Ez is mutatja, hogy igény van Zsámbékon az ilyen és ehhez hasonló történelmi és közéleti kiadványokra. Remélem, ezek után nagyobb számban születnek majd ehhez hasonló összeállítások, mert fontos, hogy a zsámbékiak megismerjék, hol is élnek, mit is hagytak ránk ôseink, melyet kötelességünk megôrizni, legyen az egy népi hagyomány vagy egy épített emlék. De fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy kik és mit tesznek manapság Zsámbék épített és szellemi örökségéért. Ezt hál Istennek sikerült 100 archív és színes képpel az írások mellett dokumentálnunk. Sokan keresik azóta is a gyûjteményt, még Németországból is. Készült egy komplett elôrendelô lista, hiszen sokan ajándékba szeretnék adni. Vannak intézmények, könyvtárak, múzeumok, egyesületek, amelyek nagyobb példányt is kértek hogy a hozzájuk látogatók jobban informálódjanak munkájukról és képet kapjanak Zsámbékról, így jó lenne minél elôbb kiadni. Ehhez azonban szükség lenne egy igazi szponzorra, hiszen ezt a családom már sajnos nem tudja megfinanszírozni. Klotz Mária SZEPTEMBER 9

10 KULTÚRA HÍREK ZSÁMBÉKI KÖZMÛVELÔDÉSI INTÉZET ÉS KÖNYVTÁR Állandó helyet talált a bölcsis kiállítás A mûvelôdési házban tavasszal egy hónapig volt látható a zsámbéki bölcsôde 60 évének történetét bemutató fotókiállítás. Az archív anyagok összegyûjtôje, a bölcsôde egykori vezetôje, Hauck Györgyné Piroska keresett meg a pozitív visszajelzések alapján azzal az ötlettel, hogy keressünk állandó helyszínt a kiállításnak. A választás a könyvtár épületére esett, ahol hamarosan ismét láthatóak lesznek a múltidézô tablók. Készül Zsámbék életfája az Ifjúsági Házban A régi óvoda épületének hátsó szárnyában került kialakításra az Ifjúsági Ház, mely a helyhiánnyal küzdô mûvelôdési háznak nagy segítséget jelent, hiszen itt is próbálhatnak az amatôr mûvészeti csoportok, mûködhetnek klubok, találkozhatnak a civil szervezetek tagjai. Az elmúlt két alkalommal már a véradást is ide szerveztük a Vöröskereszt helyi vezetôivel és a jövô évtôl az elôzetes egyeztetés alapján az éves tüdôszûrésnek is itt biztosítunk helyet. Az Ifjúsági Ház tehát a Könyvtár szomszédságában megtalálta a helyét településünk közéletében, viszont a berendezés még meglehetôsen hiányos. Többek között ezért született meg az ötlet, hogy ha bútorok beszerzésére nincs lehetôségünk, öltöztessük fel a falakat! Kemény Mariannról az egykori pinceklubosról tudtam, hogy régóta festeget és facebook oldalán láttam egy nagyméretû falfestményének fotóját. Felhívtam és megkérdeztem, nincs-e kedve az Ifjúsági Ház falára festeni valami hasonlót? Kema gondolkodási idôt kért, majd barátnôjével, Luksz Anitával közösen elvállalták a munkát. Jelenleg a tervezési szakasznál tartunk. Befejezôdött az anyaggyûjtés és elkészült a látványterv elsô változata. Tervünk az, hogy a fa mely önmagában is összetett szimbólum Zsámbék életfájaként mutassa meg a település jellegzetességeit, történelmét, életét, lakóit, értékeit! Megjelennek majd rajta az idô múlását jelképezô évszakok egyegy térhatású levél formájában, a lombkoronán feltûnnek városunk legjellemzôbb épületei, látnivalói. Az ágakon nyíló virágok a Zsámbékon élô nemzetiségek, svábok, jászok, kunok, erdélyiek motívumkincsét idézik meg. Különleges szerepet kapnak a gyökerek és a fa tövéhez támaszkodva Szent Vendel legelteti bárányait A készülô alkotás, mely fiatalos látásmóddal, de a hagyományok mély tiszteletével köti össze a múltat és a jelent, fontos lehet Zsámbék új identitásának megfogalmazásában. A falfestmény avatását október hónapra tervezzük. Fogadd örökbe! 2012 augusztusában történt Tamás Vince zsámbéki magánszemély fenyôléceket adományozott a könyvtárnak, hogy azokra tudjuk majd felszerelni a Zsámbéki Bölcsôde 60 éve címû kiállítást. Kemény Mariann (Kema) és Luksz Anita ingyenesen vállalták Zsámbék Életfájának megtervezését és felfestését az Ifjúsági Ház belsô falára. Köszönjük! Balázs Mónika Csilla intézményvezetô PROGRAMAJÁNLÓ MÛVELÔDÉSI HÁZ szeptember 15. (szombat), 15 óra Lôrincz Zsóka Erzsébet fotókiállítása a mûvelôdési házban Ingyenes program! szeptember 15. (szombat), 18 óra A L'Art Pour L'Art Társulat a Zárdakertben (rossz idô esetén a mûvelôdési házban) Best of dalok és jelenetek a Besenyô család életébôl Jegyár: Ft szeptember 21. (péntek), 19 óra BROADWAY MELODY a 20-as 30-as évek legszebb amerikai slágerei Fellépôk: Bárdosi Zsuzsa, Dombi Enikô, Forró Csengele, Gabonyi Eszter, Sándor Norbert, Tatár Szidónia, Tormáné Kurita Junko Mûvészeti vezetô: Dombi Enikô Az est házigazdája: Jólesz György Technika: Mohácsy Attila Jegyár: 800 Ft szeptember 25. (kedd), 10 óra Mátyás király meg az ördög A Pitypang Színpad elôadása gyerekeknek Mátyás király udvarában nagy ünnepségre készültek, ahová mindenkit meghívtak, még Burkus királyt is, csak Belzebúbot, a csalafinta ördögöt nem. Ô azonban eljött hívás nélkül is és Kalamónával, a boszorkányok öreganyjával közösen alaposan megkavarta az eseményeket. Szerencsére éppen ekkor érkezett az igazmondó juhász... Jegyár: 600 Ft szeptember 26. (szerda), óra Családi Egészségklub a mûvelôdési házban Szeptemberi témák: Környezettudatos gondolkodás, a változtatás lehetôsége Nyílt nap a coachingról - konfliktus- és stresszkezelés a mindennapokban - gyakorlati példák, kötetlen beszélgetés Vendég: Mészáros Ildikó pedagógus-coach Klubvezetô: Simon Anikó Ingyenes program! MÚZEUMOK október (szombat-vasárnap) Nyitott Múzeumok Hétvégéje Romtemplom-Lámpamúzeum-Tájház Minden hónap második szombat-vasárnapján Zsámbék mindhárom múzeuma a Romtemplom, a Lámpamúzeum és a Tájház kedvezményes áron, egyetlen kombinált belépôvel látogatható. Ezeken a hétvégeken hosszú évek után végre újra tárt kapukkal várja vendégeit a Szent Vendel Dombormûves Népi Lakóház és valamelyik múzeumban, a kiállításokhoz illô témákban 1-1 programmal is kedveskedünk a látogatóknak október 13. (szombat), óra Vendel-napi állatsimogató a Tájházban és színezô gyerekeknek. Állandó kiállítás A régi Zsámbék képei válogatás Zombori Imre fotóiból Állandó programok Gyerekeknek: - Kerekítô bábos torna (0-3 év) - Zenebölcsi Füzy Évával (0-3 év) - Néptánc, népi ének (zeneiskola) - Néptánc: Höcögô Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja - Klasszikus balett - Társastánc - Akrobatikus rock and roll - Baba-mama Klub - Angol-ovi Felnôtteknek: - nôi kondicionáló torna - gyógytorna - társastánc - bujutsu kai japán harcmûvészet - tai chi - Családi Egészségklub - Keszkenô Népdalkör - Höcögô Náptáncegyüttes Szépkorúaknak: - Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület - Aranykor Nyugdíjas Egyesület - Szivárvány Tánccsoport - Senior Tánccsoport Mindenkinek: - Kenyérsütés a Falu Kemencéjében - Mátyás Íjászai - Állandó kiállítás: A régi Zsámbék képei Válogatás Zombori Imre fotóiból - Idôszaki kiállítások KÖNYVTÁR szeptember 27. (csütörtök), 18 óra Zene a színpadon II. Egy mûfaj karrierje III. Az opera 2. Ingyenes program! szeptember 13. (csütörtök), 18 óra Zsámbékiak a nagyvilágban úti beszámolók a könyvtárban (sorozat) Az Erdélyi Baráti Kör 20 évének emlékei Ingyenes program! BÔVEBB INFORMÁCIÓ: Telefon: / ; / Web: Az ERDÉLYI BARÁTI KÖR sok szeretettel meghívja Önt és Kedves családját október 6-án 15 órai kezdettel a ZSÁMBÉKI MÛVELÔDÉSI HÁZBA ifj. Bors Gyula Vannak vidékek Barangolás a Homoród mentén címû FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA. A kiállítás megtekinthetô: november 30-ig. (Bejelentkezés: / ) Zsámbék, ahogy én látom Az intézményünk által meghirdetett alkotói pályázatra érkezett mûvekbôl készült kiállítás a mûvelôdési ház után szeptember hónapban az ESPA BIO and ART HOTEL termeiben tekinthetô meg. Az ESPA HOTEL értékes nyereményekkel és a vándorkiállítás szervezésével is segítette a majdnem az egész évet felölelô program megvalósítását. A vándorkiállítás további állomásai október, november és december hónapokban az ABACUS HOTEL ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT (Herceghalom), valamint a TELKI GLOBALL FUTBALL ÉS PARK HOTEL lesznek SZEPTEMBER

11 Varázserôvel bíró gyógynövénycsokor kötése a Tájházban Mária mennybevétele-, vagy gyógynövényszentelô Mária-napi régi zsámbéki sváb hagyomány felelevenítése augusztus 11-én 15 órai kezdettel a Nyitott Múzeumok Hétvégéje augusztusi programjaként, Mária mennybevétele-napi gyógynövénycsokrot (Kreidepussn) köthettek az érdeklôdôk a Szent Vendel Dombormûves Népi Lakóházban. A program a Lochberg Tánccsoport szervezésében, Fuchs Tiborné tanár a régi szokást bemutató ismertetôjével, Kárpáti Tímea természetvédelmi szakértô növényelemzésével, a Wekerle Sándor Alapkezelô pályázati támogatásával valósult meg. Balázs Mónika Csilla a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetôje köszöntôjében rámutatott: a rendezvénysorozat keretében mindig az ünnepkörnek megfelelô, esetenként hagyományokat felelevenítô programmal kedveskednek az érdeklôdôknek. A Sváb Tájház udvarán felállított asztalon gyógynövények sokasága várta a vendégeket abból az alkalomból, hogy egy régi zsámbéki sváb szokást elevenítsenek fel. Mint ismeretes, augusztus 15-én a katolikus egyház Mária halálát és mennybevételét (Assumptio beatae Mariae), Nagyboldogasszony napját ünnepli. A hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának a holtestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta, majd a mennyei dicsôségbe, magához emelte. Ez a nap karácsony és újév mellett a harmadik parancsolt ünnep; nem mindig vasárnapra esik (idén például szerdán tartották). Nagyboldogasszony napját Szent István király avatta ünneppé. Rendkívül fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, ugyanis ezen a napon ajánlotta Magyarországot a Szûzanya oltalmába. Ezért nevezzük ôt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Érdekes egybeesés, hogy államalapító királyunk 1038-ban, éppen ezen a napon halt meg. A katolikus egyházban a Mária-napok között Nagyboldogasszony napja a legmagasztosabb ünnep, amelyhez kapcsolódva a zsámbéki svábok életéhez érdekes hagyomány fûzôdött. Ilyen például a virágokból összeállított gyógynövénycsokor készítés, virágszentelés. Fuchs Tiborné az összejövetelen kifejtette: ezt a hagyományt jó pár éve próbálják közelebb hozni a polgárokhoz. Miután a régi emberek hittek a gyógynövények erejében, ezért augusztus 15-e elôtt a zsámbéki lányok és asszonyok mindenféle gyógyfüveket szedtek. Többféle növénybôl (7 eltérô fajtából) csokrokat kötöttek. Az elôadó elmondása szerint melyet még a nagymamájától tanult Zsámbékra jellemzô volt, hogy kamilla, cickafark, levendula és egyéb gyógynövények mellett, még egy szilvaágat is a bokrétába tettek. Augusztus 15-én ünnepelték az aratás végét, ezért az aratókoszorúval (Schnitökranz, Schnitterkranz) és fúvószenekar által kísért menetben a templomba mentek, ahova az asszonyok és lányok magukkal vitték a gyógynövényekbôl összeállított, kézzel kötött csokraikat. A pap Mária mennybevétele ünnepén (Maria Himmelfahrt, Maria Kreudeweih/Kräuterweihe = gyógynövényszentelô Mária) ezeket megszentelte. Az áldott bokrétákat hazavitték (Kreidepussn, Kräterblumen), és miután a szentelt dolgokat nagy becsben tartották, a mestergerendára (Khalerie, Beschlag) akasztva kiszárították, egészen karácsonyig megôrizték. Szenteste a ház ura a legidôsebb féri a kiszáradt növénycsokrot egy kis lapátkára, vagy öreg tálba helyezte, tömjénen, mirhán felizzította, majd körbejárta vele a házat, mintegy gonoszûzô, bajûzô szerepet szánva neki. A családfô ezzel a füstölôvel minden szobában elmondott egy imát a Kis Jézushoz. Fuchs Tibornétól az érdeklôdôk megtudták, hogy a szilvákat a megszentelés után levették az ágról, szétosztották a család tagjai között, majd a gyümölcsöket megették. Ez a tevékenység az együttlét, az összetartozás, a szeretetet jelképévé vált. Az elôadó azzal fejezte be mondanivalóját, hogy ôseiket követve, ôk is továbbadják ezt a hagyományt. Kárpáti Tímea természetvédelmi szakmérnök elôadásában gyógynövényeket mutatott be. Kiemelte, az esemény lényege: a természethez való régi kötôdés ismételt felélesztése. Érezzük, hogy része az életünknek és mi is része vagyunk a természetnek tette hozzá. Így folytatta: valamikor a virágok azt jelentették, hogy Isten kegyelemben részesít bennünket. A tavaszi virágok megjelenésekor az emberek úgy érezték, eljött a boldogság, az Úr örül, ezért küldi a virágokat, hogy gyönyörködjünk vélte az elôadó. A paradicsom Isten kertjét jelentette, amiben a legjellemzôbb növények a virágok. Amikor az ember felismerte ezek gyönyörködtetô hatását, akkor köszöntötte az ünnepet szomorút és a boldogságosat egyaránt virággal. A szakértô emlékeztetett: augusztus 15-én Mária mennybemenetelét, valamint az aratás végét ünnepelték. Az emberek jól tudták, milyen növények nyílnak ebben az idôszakban, és azok mire használhatók. A csokor mivel Isten ajándékaként varázserôvel bírt Mária köszöntésén kívül azt célt szolgálta, hogy óvja a házat a rontástól, megelôzze a betegségeket, vigyázzon az emberekre. Ennek tudatában állították össze úgy, hogy az általuk kívánt érzés, hatás megvalósuljon, pl. fogfájós ember esetén párlófüvet kötöttek bele, vagy aki hitt a démonokban, az orbáncfüvet tett a csokrába. A szakértô érdekességként kiemelte a számok (7, 3, 21) misztikus jelentôségét. Példaként említette a hetes számhoz, a hetedhét ország, a hétfejû sárkány, a hét fô bûn, a szivárvány hét színe, a hét napjai, a hét vezér, a hétévenkénti életciklus váltás stb. kifejezéseket. A hetes szám fordul a legtöbbször elô, ezért nem véletlen, hogy éppen hétfajta virágból állították elô ezt a csokrot vélte az elôadó. A tömjénrôl és mirháról elmondta, egy-egy keleti fának (balzsamfa) a gyantáiként az égést segítik elô. Kárpáti Tímea elmesélte, hogy kora reggel Balázs Mónika Csillával, valamint magyar vizsla kutyájával szétnéztek a Nyakas- -hegyen és növényeket szedtek. ( A Nyakas-hegy nagy mészkôfennsíkján karsztbokor erdô foltok találhatók. Gazdag madár és rovarvilága egyaránt. 250 millió éves földtörténeti építôpusztító folyamat eredményeként jött létre. ÉLETMÓD Fotó: K. M. Különlegessége a dolomit sziklagyepek. Legmagasabb pontja: 301 m. A valamikori tölgyeseknek már csak a maradványai találhatóak meg itt. Néhány védett növény: ezerjófû, vetôvirág, árvalányhaj óta helyileg védett a terület. Forrás: a szerk.) Kárpáti Tímea ismertetôjét úgy bonyolította, hogy növényelemzésébe bevonta a közönséget, megkérdezte: ki mit ismer? Elsôként a cickafark gyógynövényt mutatta be, amelyrôl a programon résztvevôk megtudták, görcsös jellegû problémákra használták, valamint növényi eredetû antibiotikumot tartalmaz, mint ahogyan a kakukkfû, a hársfa, valamint a kamilla is. A továbbiakban a következôket tudatta: a cickafarkfüvet és csalánt érésgyorsító hatása miatt komposztba, vagy éretlen gyümölcs közé rakták. A katángkóró útszélen is megtalálható, manapság nagyüzemi módon termesztik, tarackjából készül a cikória. Az orbáncfû a legszentebb gyógynövény, több ezer éve ismert, depresszió, epe-, szív- és ideggyengeség kezelésére használták. A levele apró lyukakat, illóolajat tartalmaz. A szurokfû szintén démonûzô, antibakteriális hatású. Az iringó, vagy ördögszekér a nevét arról kapta, hogy amikor megérik, eltörik a szára és pörög mint a szekér, valamint szúróssága miatt ördög. A gyökere tökéletes fehérrépa helyettesítô, ezáltal finom lesz tôle a leves. Az ökörfarkkóró szárítva, köhögés elleni teaként használható. A régi sváb asszonyok a virágját hajfényesítésre is igénybe vették. Népi nevén apró bojtorján, vagy másképp orvosi párlófû nagyszerû gyógynövény, gyulladáscsökkentô hatása miatt sebekre kiváló, a teát ízesíti, feljavítható vele a cickafarkfûbôl készített lé. A bodzáról az elôadó következôképpen nyilatkozott: a germánok szent fája volt, a legnagyobb hiedelemvilággal használt növény, Holle anyó a bodzában lakott, a kipréselt nedve migrén ellen hatékony. A növények ismertetése, megismerése után minden résztvevô kedve szerint, gyönyörû Mária- -napi gyógynövénycsokrot köthetett magának. Klotz Mária Gott, unser Vater und unsere Mutter, du hast uns eine Fülle von Pflanzen geschenkt. Sie machen uns Freude, sie schenken uns Nahrung. Einige sind richtige Heilkräuter: Sie helfen uns, gesund zu bleiben, sie helfen uns, gesund zu werden. Segne diese Kräuter, die wir zu diesem Marienfest gepflückt haben. Allen Menschen sollen sie helfen, gesund zu bleiben. Jedem kranken Menschen, der sie braucht, sollen sie Arznei sein. Wir danken für alle Heilkräuter. Amen. (Maria Himmelfahrt im Kirchenjahr Gebet) SZEPTEMBER 11

12 MESTERSÉGEM CÍMERE Ilyen fiatalon bebizonyította a közönségnek, hogy mennyire sikeres dzsesszénekesi pályát tudhat maga mögött. Volt családtagjai között zenét mûvelô ember? Egy családi legenda alapján mondhatom, az egyik dédnagyapám tamburmajor volt. Anyai nagypapám nagyon szeretett hegedülni, szabóként a nagymamám ablaka alatt csábító szerenádot adott. A szüleim fontosnak tartották a muzsikát, de nem azzal foglalkoztak. Édesapám Budakalász polgármestere volt, édesanyám pedig a Magyar Nemzeti Filmarchívumban dolgozott. A húgom bölcsészként végzett. A zene mindig érdekelt, de nem gondoltam, hogy végül énekes leszek. Hol töltötte gyermekkorát? Budán születtem, négyéves koromban azonban kiköltöztünk Budakalászra. Ott nôttem fel, de budapestinek érzem magam, jelenleg a II. kerületben lakom. Már tizenkét éves koromtól a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium hatosztályos matematika speciális tagozatára jártam. A reáltantárgyakat kedvelte? Igen, a matematika mindig jól ment, ezért a Mûszaki Egyetemre jelentkeztem, ahol négy és fél évig informatikát tanultam. Az útkeresés idôszakában mikor döntötte el, hogy végül a zene lesz élete hivatása? A szüleim hétéves koromban küldtek zeneiskolába, mert tudták, hogy a zene az általános mûveltség része, ezért nem árt, ha foglalkozom vele. Elôször zongorázni, majd szaxofonozni, késôbb énekelni tanultam. Sokáig ez csak hobbi volt számomra, úgy az érettségi környékén éreztem, talán ennél többrôl van szó. Huszonegy évesen felvételiztem a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre, majd amikor felvettek döntöttem el, a zenét választom hivatásomul. Dzsesszének elôadómûvész és tanár szakon végeztem. A Harcsa Veronika Quartettet (HVQ-t) ön alapította? A dzsessztanszak elsô éve után hoztam létre elsô zenekaromat, az említett kvartettet ben Speak Low (magánkiadás) ki is adtunk egy lemezt, amit eredetileg csak egy demo-anyagnak szántam. Ehhez képest nagyon sikeres lett. Még Japánban is felfigyeltek muzsikájukra. Hogyan is történt? A történet hihetetlen: kaptam egy t egy japán terjesztôtôl. Hallott a lemezemrôl és kérte, küldjem el neki. Így jutottam el egy kinti kiadóhoz, akivel leszerzôdtünk, majd két lemezbemutató turnén is részt vettünk Japánban, ahol két albumom (2007: Speak Low Nature Bliss, Tokió; 2008: You Don t Know It s You Smart- Vég és kezdet Nyár és Harcsa Veronika búcsúztató Harcsa Veronika ez év ôszén Brüsszelbe, posztgraduális képzésre utazik. Búcsúkoncertjét egy igen meghitt, különleges atmoszférájú helyszínen, a Zsámbéki Romtemplom lábánál tartotta. Ezen a kellemes nyári estén köszönt el hazai rajongóitól igaz, nem véglegesen. Partnere a gitáros, Gyémánt Bálint volt. Az est meglepetésekkel, izgalmakkal bôvelkedett, ugyanis a szervezôk Maloschik Róbert a Bartók Rádió nyugdíjas dzsessz fôszerkesztôje, és felesége Szász Gabriella Zsámbék díszpolgára, a Jazz Open rendezvények vezetôje segítségével a közönség egy pohár Harcsa Veronika-koktélt ihatott, csoportkép készült a rajongók gyûrûjében az énekes-gitáros duóról, valamint Lackfi János költô felolvasta a mûvésznônek erre az alkalomra írt szerzeményét. A koncert során a résztvevôk megismerhették a formáció új számait, amelyeket Harcsa Veronika csodálatos ruhakölteményben, finom gesztikulálással, hangjának összes elénekelhetô dinamikájával, bravúros hangtechnikával adott elô. Mindezekhez járult Gyémánt Bálint hang- és stílusvirtuóz gitárkísérete ezáltal a két mûvész együttes produkciója szívbemarkolóan hatott. Az énekes eddigi pályájáról, lemezeirôl, a körülötte levô világról tájékoztatta újságunkat. -music, Budapest és Nature Bliss, Tokió) is listavezetô lett a legnépszerûbb terjesztô hálózatuk vokális dzsessz eladási listáján. A lemezeken a dalokat angolul énekli. Miért gondolta, hogy ezen a nyelven szólítja meg a közönséget? A dzsessz, blues, pop dalok anyanyelve az angol. Elsôsorban angolszász területekrôl származnak. Egyébként a magyar nyelvnek ez a típusú zenei világ szerintem nem áll jól, inkább a sanzonos, vagy a latin zenék közege passzol hozzá. Ezzel együtt régóta élt bennem a vágy, hogy magyar nyelven is énekeljek, és ezen a nyelven is adjak ki lemezt. Az elsô három albumon hallható számokban inkább a dzsessz dominál. A késôbbiek folyamán esetleg megjelenik-e más stílus is repertoárjában? Nem teljesen, hiszen nemcsak dzsesszt hallgatok és szeretek, hanem mást is a pop-tól az elektronikus zenéig, és ezek a hatások mind-mind érezhetôk a zenémben. Kifejezetten kísérletezô típus vagyok, most például három zenekarban vagyok érdekelt. Az egyik a quartettem, ami a legrégebbi; a másik Gyémánt Bálint gitárossal alkotott duónk, a legfrissebb. Ez egy teljesen új formáció, most készítjük elsô közös lemezünket. A mai estén is ebbôl adtunk elô dalokat. A harmadik pedig a 2010 óta mûködô Bin-Jip, ami egy kísérleti elektronikus projekt. A Lámpafény (2011) címû negyedik lemezén XX. századi magyar költôk verseit hallhatja a közönség, az ön zenei ízlésének megfelelôen. Hogyan készült az anyag? A válogatásnál az elsôdleges szempont az volt, mennyire állnak hozzám közel, valamint mennyire tudom elképzelni, hogy az én hangomon szólaljanak meg a versek. Mennyire érint meg, milyen erôs érzelmeket hoznak belôlem elô. Általában sokoldalú témájúak a válogatások. Weöres Sándor Út címû verse kifejezetten filozofikus tartalmú. Két József Attila lírából az egyik ars poétika-jellegû alkotás, a másik egy kirohanás a világ ellen. Hangulatfestô vers több is van, pl. Babits Mihály Nyár, valamint a címadó, Tóth Árpád Lámpafény címû költeménye. A lemezt a MÜPÁ-ban mutattuk be, ahol az est vendége Kulka János színmûvész volt. Ô Lackfi János által szerkesztett prózai szövegeket olvasott fel. A sikeres literárium-esteken a MÜPÁ-ban, már többször hallhatták az érdeklôdôk. Miért fontosak ezek a programok? A sorozat vendégei kortárs alkotók, így az elsô meghívottak Karafiáth Orsolya, Térey János, Varró Dániel voltak. Gyémánt Bálinttal kísértük ezeket az esteket, megzenésítettünk az adott költôtôl néhány verset, ezeket adtuk elô. Boldog vagyok, hogy ilyen népszerû a sorozat, hiszen a kortárs felolvasó esteknek általában nem népes a közönsége. Mint már említette, hamarosan új lemezzel lepik meg rajongóikat. Igen, kettôvel is. A Bin-Jip zenekarral nyáron készül az albumunk. Gyémánt Bálinttal pedig régóta dolgozunk együtt, de csak novemberben határoztuk el, önálló lemezt készítünk. Az új formációban együtt írjuk a dalokat, ô is sokat segít a harmóniák, arrange-ok, riffek megalkotásában. Éppen a napokban vettük fel az eddig elkészült duó-anyagunkat, sôt videoklipet is készítettünk. Nagyon izgalmas idôszak a jelenlegi, mert valami új jött létre. A zsámbéki koncerten minden eddig született duódal elhangzott. Ôsszel egy kis idôre elutazik. Hogyan tovább? Nagy örömömre Brüsszelben felvételt nyertem egy kétéves mesterképzésre, de ez nem azt jelenti, hogy örökre elmegyek. Gyakran járok majd haza, koncerteket is adok itthon, de remélem kint is. Valaminek a vége, mindig egy újnak a kezdete. Akkor miért köszönt el rajongóitól, miért tartott búcsúkoncertet? Az ötlet nem tôlem, hanem Maloschik Róberttôl származik. Jó gesztusnak találtam, hogy itt Zsámbékon ahol már harmadszor énekeltem, ezen a lenyûgözô helyszínen búcsúzhattam el közönségemtôl. Klotz Mária Fotók: Kovács István SZEPTEMBER

13 MESTERSÉGEM CÍMERE HITÉLET Lackfi János: NYÁRI REMIX Avagy Veronika búcsúztatása Nyári estén húzza a Veronika, zúzza a Veronika bandája. Dong a bôgô, zongora kenegeti, dob-dana felesel a gitárral. Benn a középen lányka lobog, hajpántjában csillagok. Nyári estén húzza a Veronika, zúzza a Veronika bandája. Ôsszel Brüsszel elnyeli baromira, hol van a Veronika hazája? Jössz-e vissza, fellegeken-egeken vagy gumikerekeken, leányka? Várja közönség vissza-e jössz, bárha megôszül rajta a szösz. Étlen-szomjan várjuk, a Veronika, jaj, csak a Veronika leszállna! * Veronika, Veronika Szellôlány Perdül Zsámbék Színpadján. Veronika, Veronika, Hangodtól Újjáépül Romtemplom. Veronika, Veronika Huss, eltûnt, Sírunk, fújunk, Prüsszentünk! Veronika, Veronika Tvisztelve Átlibben már Brüsszelbe. Veronika, Veronika Mért mész el? Szutykos messze Van Brüsszel! Veronika, Veronika Várunk már, Nincs is jobb hely Nálunknál. * Ég a napmelegtôl a Nyakas-hegy alja, Harcsa Veronika zenedézik rajta, Egy csak egy leány van a színpadon állva, Aki pedig fiú, az a húrt nyiszálja. Fölösleges dolog zenélni oly nagyon, Mikor a csöndnek is örülünk mi nagyon. Még jobban örülünk azonban e hangnak, Épp ezért a népek mind ide rohannak. Repül a könnyû hang, ki tudja, hol áll meg, Brüsszel városában mondják rá az áment. Elválunk egymástól, mint ágtól a szilva, Te fenn lebegsz tovább, mi leszünk pálinka. Pálinkás a magyar, ha búsul magába, Hiszen Brüsszelbe ment kedves Iluskája. Brüsszel városába többé ne menj soha, Így szól Jancsi, hisz az egy gonosz mostoha! Vasból van az orra, seprûbôl járgánya, Gyere haza tüstént, magyar ember lánya! El ne szédítsen az Euro-búgócsiga, Össze-vissza várunk, Harcsa Veronika! Nagyon tanulságos estét töltöttünk együtt Márton atya vezetésével. Egy jobban mûködô egyházközösség megteremtése volt a célja ennek a vitaestnek. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára építô jellegû volt, mert mindenkinek meghallgattunk a véleményét ebben a témában. Több kirándulást szerveztünk a környéken. Jártunk Székesfehérváron, Sárréten, Csókakôn, minden alkalommal 1-1 család vezetésével. Idén is megrendeztük a nagyobb gyerekeknek a bátorságpróbát. Olyan visszajelzések érkeztek, hogy eddig ez volt a legjobb tábori ijesztgetés. Cserébe a gyerekek nagyon élvezetes sorversenyt szerveztek, jól megmozgatták még a felnôtteket is. Több mint 30 gyerek szaladgált a sportpályán, a szüleikkel együtt. Az utolsó napon kipróbálhattuk a gyermekeink által oly sokszor játszott és emlegetett métát, ami jó étvágyat csinált a Csákváron elköltött búcsúebédhez. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára akadtak olyancsaládok, személyek, helyzetek, amibôl lelkileg töltôdhettünk. Jó volt megtapasztalni az egymáshoz való odafordulást, a szeretetet. Remélem, hogy jövôre is megadatik ez a lehetôség közösségünk számára, és akár nagyobb létszámmal is részt tudunk venni egy hasonló közös együttléten. Selymes Anita Római Katolikus Egyházközség hírei Kenuban az egyházközség Iszkaszentgyörgyön táboroztunk Augusztus elején, Iszkaszentgyörgyön töltöttünk egy hetet a lelkigyakorlatos házban. Ide szerveztük a zsámbéki egyházközségi tábort. Sok család érdeklôdött, és sokunknak sikerült is eljutnunk, hogy közösen élhessünk meg sok szép pillanatot. Minden étkezésnek két család volt a felelôse, ami alkalmat adott egymás megismerésére, és a közös munka örömére. Szerintem színesre sikerült a program, sok mindenbe bepillantást nyerhettünk. Ilyen volt pl. a bôrözés, amit egy kézmûves segítségével próbálhattunk ki, kulcstartó és erszénykészítés közben. Az egyik legnagyobb élmény, sokunk számára, a kenuzás volt a Velencei-tavon. Kicsit szkeptikus voltam ezzel a programmal kapcsolatban. Nem is terveztem, hogy részt veszek rajta, de mire felocsúdtam, már a legkisebb gyermekünkön is rajta volt a mentômellény (rá én vigyáztam volna a parton), így én is a hajóban ülve találtam magam. Nyolc személyes kenukkal kezdtük meg a túrát, egy vezetô kíséretével. Gyönyörû vadregényes helyekre eveztünk, ahol elénk tárult a tó vadvilága, amit a partról nincs lehetôség megfigyelni. Ez az esemény nagyon jó csapatépítô tréning is volt (ahogy ezt mostanában divatos használni). Mindannyiunkat közös cél vezérelt, hogy ne boruljunk fel, vagy ne fussunk zátonyra a nádszigeteken. Egymást figyelve, segítve, vidáman ezt el is értük. Fotók: Péntek Gábor SZEPTEMBER 13

14 KÖZBIZTONSÁG Lánglovagok éjjel-nappal tettre készen A Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1995-ben, zömében PEMÛ-s és önkormányzati dolgozókból szervezôdött újjá. Csepilek István azóta elnöke a csoportosulásnak. Munkáját egy öt tagból álló vezetôség segíti: Harcos Tamás (parancsnokhelyettes), Nyírô Tibor (parancsnokhelyettes, titkár), Praksz György (gazdasági vezetô), Dinnyés László (mûszaki vezetô). Az Ifjúsági Tûzoltó Tagozatvezetô, ifj. Csepilek István. Csepilek István tájékoztatta lapunkat a szervezet életérôl, munkájáról, nehézségeirôl. Csepilek István elnök beszámolója szerint laktanyájuk Zsámbék és Tök települések határában, a zsámbéki sportpályával szemben található. Az épületegyüttesben 6 szerállás van, melybôl egy elkülönített állás raktárként funkcionál, egy pedig szabadidôs tevékenységeknek ad helyet. Minden szerállásban, személyre szóló szekrényekben tárolják az egyéni védôeszközöket. A klubhelyiség és díszterem a hónap végi egyesületi gyûléseknek ad helyet, itt bonyolódnak a kulturális programok is. Itt találhatók a különbözô relikviák, dísztárgyak. Az új laktanyaépület augusztus 21-én adták át az egyesület Fotó K. M. számára. Ez az épület már minden igényt kielégít, ami elvárható egy korszerû, jól mûködô tûzoltóságtól. Az új épületben található egy csizmamosó-eszköztisztító. Használati helyiségeik a következôk: parancsnoki iroda, elnöki és titkári iroda, híradó ügyeleti helyiség, konyha, 3 db vizesblokk vécével és tusolóval, pihenô helyiségek, közlekedô, nappali, díszterem, tároló helyiségek. A laktanyában vezetékes gázfûtés üzemel, internet, fax és telefon is rendelkezésre áll. A munkát és kikapcsolódást egy számítógép, egy televízió, egy ping-pong asztal és egy csocsó biztosítja. Kamerarendszerrel védik a tûzoltóságot. A laktanyaudvar mérete és adottságai lehetôséget teremtenek a szerelési gyakorlatokhoz, programok szervezéséhez. Csepilek István tájékoztatása alapján kezdetben nem volt az egyesületnek védô felszerelése, a technikai eszközök is hiányosnak bizonyultak. Jelenleg öt különbözô gépkocsival rendelkeznek, amelyeket a wettenberg-i tûzoltóktól kaptak. Wettenberg testvértelepülés lánglovagaival egyébként 1988 óta állnak kapcsolatban. Az egykori Zsámbéki Tanítóképzô Fôiskola sajnálatos tûzesete után egy Németországban élô, korábban zsámbéki lakos, Karácsonyi Antal (Anton Kaiser) ajándékozott az egyesületnek egy 37 m-es emelôkosaras-létrás tûzoltó gépkocsit. A Homoród-menti erdélyi partnertelepülésekkel 2005 óta mûködnek együtt, nekik egy Tü-2 típusú gépkocsit ajándékoztak a zsámbékiak. Az elnök hangsúlyozta: jelenlegi taglétszámuk 46 fô (24 vonulós, 10 nem vonulós, 5 tiszteletbeli német tûzoltók, 9 fô ifi tûzoltó). Az önkéntes tûzoltók szabadidejüket feláldozva, térítés nélkül végzik tevékenységüket. Minden vonulós tûzoltónak van védô felszerelése. A mûszaki mentéshez és a tûzoltáshoz szükséges elôírt felszerelésekkel rendelkeznek. Zsámbék és Tök településnek szerencsés az elhelyezkedése, ugyanis a Nyakas-hely a nagyobb károktól megvédi azokat. Ennek ellenére az évenkénti vonulások száma változó, átlagosan eset fordul elô, de pl. a évi rendkívüli idôjárás következtében 95 alkalommal hívták ôket kármentésre. Az önkéntes tûzoltók képzésére rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek, az elôírt képesítések megszerzését igyekeznek biztosítani. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek 40 órás alapképzést, folyamatban van most is egy 20 fôs létszámmal induló tanfolyam indítása a környék tûzoltó egyesületei részére közölte az egyesület elnöke. Harcos Tamás. Csepilek István elmondta: mûködésük biztosítására évente általában 5-8 pályázatot írnak, ez a szám az idei évben 2-re csökkent, mivel a pályázati lehetôségek a tûzoltó egyesületek részére korlátozottak. Errôl a kettô pályázatról még nem született döntés, jelenleg éppen erre várnak. A lakosság által befizetett személyi jövedelemadó 1%-ból az elmúlt évben Ft folyt be az egyesület számlaszámára, melyet ezúton is köszönnek. Ezt az összeget védô felszerelésekre és mûködésre fordítják. Az önkormányzati támogatás is csökkent, miután ôk is nehéz helyzetben vannak. A közeljövôben tárgyalást terveznek a képviselô-testülettel annak érdekében, hogy a mûködési költségükhöz járuljanak hozzá (tavalyi évben azokat átvállalták). Jelenleg ott tartanak, hogy a tûzoltó gépkocsikat nem tudják mûködtetni és évek óta adóságot görgetnek. A vállalatok-vállalkozók száma is sajnálatos módon csökkent. Szponzoraiknak köszönik a támogatást: Qualchem Zrt., Wavin Kft., Ziegler Kft., Alex Fémbútor Kft., Zsámbékvíz Kft., Lajkó Autószerviz Kft., Vizsgabázis Zsámbék. Az elnök ismertette, hogy a évben a tûzoltóságnál, átszervezés történt. A hivatásos Tûzoltóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (OKF) részeként, állami lett. Az eddigi önkéntes köztestületi tûzoltóságok önkormányzati tûzoltóságok lettek. Ígéretet kaptak arra, hogy nagyobb jogkörrel rendelkeznek majd május 31-ig azok a tûzoltó egyesületek, akik vállalták, hogy káresetekhez vonulnak, megállapodást köthettek a hivatásos tûzoltó parancsnokságokkal. A zsámbéki tûzoltóknak Esztergommal kellett együttmûködést kötni, mivel a bajnai ôrs az Esztergomi Hivatásos Tûzoltóság ôrse vonul Zsámbékra-Tökre. Kérik a lakosságot, hogy káresetekhez hívják ôket elérhetôségeiken, mert a segítéshez éjjel-nappal tettre készen állnak. Elérhetôség: / / K. M. Tájékoztatás Tisztelt Zsámbéki és Töki Polgárok! Sokan hiányolják, hogy ez évben nagyon keveset látni a Zsámbéki Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjait káreseményeknél január 1-jével teljesen átszervezték a Magyar Tûzoltóságot. A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság az eddigi önkormányzati tûzoltóságot visszaállamosította, ezek hivatásos állami tûzoltóságok (fôváros, Érd, Tatbánya, Székesfehérvár, Esztergom stb.). Zsámbék ÖTE eddig Érdhez tartozott, tôl az Esztergomi Hivatásos Tûzoltósághoz tartozik és a vonulós egységük a Bajnai kihelyezett Örs, akik szolgálatonként 4 fôvel és egy vonulós tûzoltó gépjármûvel rendelkeznek. Együttmûködési megállapodást kellett kötnünk az Esztergomi Tûzoltó Parancsnoksággal, hogy a káreseményekhez vonulhassunk. Ígéretet kaptunk, hogy értesítenek bennünket a zsámbéki és a töki káresetekrôl. Idôközben az OKF létrehozta a Mûvelet Irányítási Központokat, az ország miden megyéjében és a fôvárosban ide futnak be a segélykérések a 105 és 112 telefonszámokról, és ôk egy zárt rendszeren keresztül Pajzs rendszer riasztják a tûzoltó rajokat a káreseményekhez. A Komárom-Esztergom megyei ügyelet Tatabányán van, ôk riasztják a bajnai és a bicskei tûzoltókat. Sajnos ez idáig a tatabányai ügyelet minket nem riaszt le, így nem kapunk tudomást az eseményekrôl. Kérjük a zsámbéki és töki polgárokat, hogy amennyiben tudomásuk van káresetrôl, hívják a / vagy a / ös mobil számot így mi is tudomást szerzünk az eseményrôl és tudjunk vonulni a káreseményhez. Zsámbék, Tisztelettel: Zsámbék ÖTE Vezetôsége és Tagsága A RENDÔRSÉG LÉRHETÔSÉGEI Budaörsi Rendôrkapitányság: / ; / (éjjel-nappal) Budakeszi Rendôrôrs: / Körzeti megbízott: Barati András: / SZEPTEMBER

15 MOZAIK Budakeszi, Pilisvörösvár és Szentendre járási központok lesznek Pest megyében tizennyolc járási székhely lesz, a kormánynak a járások kialakításáról szóló döntése alapján. Járási központ lesz Budakeszi, Pilisvörösvár és Szentendre is. A Magyar Közlönyben közzétett kormányrendelet melléklete alapján január elsejétôl Aszódon, Budakeszin, Cegléden, Dabason, Dunakeszin, Érden, Gödöllôn, Gyálon, Monoron, Nagykátán, Nagykôrösön, Pilisvörösváron, Ráckevén, Szentendrén, Szigetszentmiklóson, Szobon, Vácon és Vecsésen mûködik majd a megyében járási hivatal. A járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyû hozzáférést januárjában országszerte 175 járási, a fôvárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg mûködését. Budakeszi járási hivatalhoz tartozó települések: Biatorbágy, Budajenô, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszôlôs, Telki, Tök Zsámbék. Pilisvörösvári járási hivatalhoz tartozó települések: Pilisborosjenô, Piliscsaba, Pilisjászfalu Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm. Szentendrei járási hivatalhoz tartozó települések: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád. (Forrás: MTI) Fotó K. M. Amíg az ember eszik, iszik, nem fog rajta a szomorúság. (Cervantes) Almás pite Hozzávalók: 35 dkg liszt; 15 dkg zsír (vagy vaj, margarin); 15 dkg cukor; 1 egész tojás; 1 csomag sütôpor; 1 csomag vanília cukor; citrom héja, kevés leve; kevés tej; kb. egy közepes tálnyi reszelt alma. Tetszés szerint cukor és fajéj a reszelt almára. Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrom, két egyforma részre osztom. Az egyiket kinyújtom, lisztezett tepsibe rakom. Rászóróm a reszelt almát, cukrot, fahéjat. A másik tésztát kinyújtom, a tetejére helyezem, végül villával megszurkálom. Elômelegített sütôben kb percig lassú tûzön sütöm. Jó étvágyat! (Forrás: Omi kézzel írt receptfüzetébôl) W Várhegyiné Nagy Rózsa egy pár sorral emlékezett vissza a felemelô ünnepre, melyet elküldött szerkesztôségünknek: Köszönet Ülök a szobámban, kezemben tartom ismét a megtisztelô Levelet. Újra meg újra könny lepi el szememet. Mellettem a kitüntetô oklevél, s a csodaszép érme, Benne kedves Zsámbékunk címere. Augusztus 20-a magasztos fénye, A meghitt órák a Romtemplom tövébe Nehéz ilyenkor bizony megszólalni, Csak egy szép szavunkat, fejünket meghajtva mindenki felé elrebegni, Nagyon szépen KÖSZÖNJÜK. GÓLYAHÍR Sturmberger/Soltvadkerti, Seregélyes Ferenc boldog nagypapa lett augusztus 8-án Karlsruhe-ban megszülettek Feri iker unokái: Sturmberger Zenina, és Sturmberger Emiliana. Jól vannak és már haza is mehettek a kórházból. A lányok az iskolából ismert Seregélyes néni dédunokái. A családnak gratulálunk, az ikreknek jó egészséget kívánunk! (A szerk.) ANYAKÖNYVI HÍREK Nász Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak! Szabari Andrea és Farkas Tibor augusztus 25. Molnár Melinda és Kovács Roland szeptember 1. Gyász Ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak! Faragó Tiborné augusztus 9. HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ Díjak: 1/8 oldal 3.750, Ft; 1/4 oldal 7.500, Ft; 1/2 oldal; , Ft; 1/1 oldal , Ft (+27% Áfa) Kedvezmény: a fél évre elôre fizetett hirdetési díjból egy hónap ingyenes. Apróhirdetés: 500, Ft (+ Áfa) Átutalás esetén a bankszámlaszám: Zsámbék Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Fizetési Számlája. Készpénzes befizetésre a Polgármesteri Hivatal pénztárában van lehetôség. Ügyfélfogadási idôben: Hétfô: óráig Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: óráig óráig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: óráig Telefon: / , / Fax: / Felvilágosítást lehet kérni -en: Telefonon: / ; / A hirdetés szövegét kérjük a befizetéshez csatolni, vagy -en átküldeni SZEPTEMBER 15

16 HIRDETÉS Zsámbék, Mányi út 63. Tel.: / Benedekék Falodája szeretettel várja Önöket a hét minden napján, friss ételekkel és frissen csapolt Edelweiss, Soproni és Gösser sörökkel. Zsámbék, Petôfi S. u. 38. Tel.: / ZSÁMBÉKI NAGYVÁSÁR szeptember 16. (vasárnap 6-16 óráig) állat-, növény- és kirakodóvásár Minden hónap harmadik vasárnapján nagyvásár Zsámbék belterületén! 2 hektáros területen (Zsámbék határában, a Pátyi bevezetô út mellett) várjuk a gazdálkodókat, állattenyésztôket, kézmûveseket, növénytermesztôket és érdeklôdôket. Helyi termék bemutató, MAGYAR TERMÉKEK VÁSÁRA, kis és nagy haszonállatok, lacipecsenye, lángos. ELÔZETES JELENTKEZÉS, ÉRDEKLÔDÉS: / ; / Zsámbéki Hagyományôrzô Baráti Kör A következô Állatvásárt október 21. napján rendezzük. Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt! SZEPTEMBER

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.ÉVI CXC törvény

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Évfolyamok Az intézmény művészeti tagozata 2007-ben kapta meg a: Kiválóra minősített

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 10 iskolaotthonos osztály (20 fő osztálytanító) Magyar

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben