VII. Nemzetközi Médiakonferencia A média hatása a gyermekekre és fiatalokra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. Nemzetközi Médiakonferencia A média hatása a gyermekekre és fiatalokra"

Átírás

1 VII. Nemzetközi Médiakonferencia A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VII. International Media Conference The Effects of the Media on Children and Young People September 2013 Balatonalmádi, Hungary PROGRAM / PROGRAMME 25 SEPTEMBER, WEDNESDAY PLENÁRIS ÜLÉS / PLENARY MEETING Levezető elnök/ Chairperson: Dr. EDVI Péter Regisztráció és / Registration and MEGNYITÓ / OPENING SPEECH Dr. KARAS Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke; President of the National Media and Infocommunications Authority Dr. EDVI Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke; President of the International Children s Safety Service

2 Dr. LÁSZLÓ Miklós A kutatási sorozat a múlt és jelen kontextusában Outlining our Research Serie in the Context of Past and Present SÁGVÁRI Bence Ki, mit, mennyit és hogyan? Mobil virtuózok, kapcsolatfüggők és a többiek Who, What, How much and How? Mobile Virtuosos, Relationship-addicts and the Others Dr. KÓSA Éva Médiapolisz lakói I.: Közvetítés és mediáció The Inhabitants of Mediapolis I: Transmisson and Mediation Dr. LÁSZLÓ Miklós Médiapolisz lakói II.: Értékek és példaképek The Inhabitants of Mediapolis II: Values and Role Models Dr. ANTALÓCZY Tímea / Dr. SZABÓ Andrea Médiapolisz lakói III.: Közérzet és közélet The Inhabitants of Mediapolis III: Well-being and Public Life HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION Dr. KOLTAY András A gyermekek jogi védelme az új médiakörnyezetben The Legal Protection of Children in the New Media Environment Dr. KOLLARIK Tamás Magyar Média Mecenatúra - jó tartalmak gyermekeknek Hungarian Media Patronage Good Contents for Children

3 Hans MARTENS (EU) Az európai szintű fellépés hozzáadott értéke az internet és a mobil eszközök biztonságos és felelős használatának népszerűsítésében The added Value of European Level Action in Promoting a Safe and Responsible Use of the Internet and Mobile Devices Dr. KELEMEN Csaba A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, különös tekintettel a digitális kompetenciák fejlesztésére ICT Strategy, Focusing on the Development of Digital Literacy BORSI Zsuzsanna "Tegyünk együtt a jobb internetért"! Az NGYSZ tevékenysége a Safer Internet programban "Let's create a better Internet together!" - ICSS s Activities in Safer Internet Program Fernando Rui CAMPOS (POR) Az iskolai internetbiztonság Portugáliában The Portuguese approach to e-safety in schools SÁGVÁRI Bence Mindenki másképp csinálja... Az internethasználat jellegzetességei, a kockázatok és a szülői mediáció szempontjából Európában Everybody is Different... Internet Use, Risks and Parental Mediation in Europe Dr. BIRÓ A. Zoltán (RO) Újratermelődik-e a térségi hátrány az internethasználatban? Székelyföldi kutatási tapasztalatok Are Regional Disadvantages Regenerated in Internet Use? Research Experience From Transylvania HOZZÁSZÓLÁSOK és JAVASLATTÉTEL a szekciók munkájára DISCUSSION and PROPOSAL for Work in Sections

4 26 SEPTEMBER, THURSDAY PLENÁRIS ÜLÉS / PLENARY MEETING Levezető elnök/ Chairperson: Dr. EDVI Péter Dr. BODONOVICH Jenő Maradj velünk, királylány... A média szerepe a gyermekek és fiatalkorúak öngyilkosságának megelőzésében Stay with us, Princess The Role of the Media in the Prevention of Suicide among Children and Young People SZILÁGYI Bernadette CsakEredeti Genuine Software RAKONCZA Zsolt Szülői feladatok és eszközök a mai internetes és mobil fenyegetések világában Parental Tasks and Tools in the World of Today's Internet and Mobile Threats FEKETE Gábor A digitális bennszülöttek mint e-ügyintéző generáció? Digital Natives as the New E-administration Generation? TABA Miklós Filmalkotások korhatár-besorolásának hatósági gyakorlata Regulatory Practice of Films Age Classification

5 LEGEZA Katalin Tabletek, kispolski, miegymás Mi is az a Bűvösvölgy? Some Tablets, a Small Car and a Big Idea - What is this Bűvösvölgy (Magic Valley) anyway? HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION Dr. GYURKÓ Szilvia Mobiltelefonnal a gyermekbántalmazás ellen a gyermekvédelem modern koncepciója With Mobile Phone against Child Abuse - A Modern Concept of Child Protection ÚJVÁRI Miklós Gyermekek a médiában (kutatás) Children in the Media (Research) SZÉKELY Levente Háló nélkül a digitális világ páriái. A 8000 fős Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei Without Net Pariahs of the Digital World. Results of the Hungarian Youth Research HALMOS Júlia Csenge Gyermekek médiafogyasztása ( es kutatási eredmények alapján) The Media Consumption of Children (Based on Research) HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION

6 SEPTEMBER, THURSDAY SZEKCIÓ / SESSION TARTALMAK OKTATÁS FEJLESZTÉS JÁTÉK CONTENTS EDUCATION DEVELOPMENT GAMES Szekcióvezető / Session Chairperson: FÁBIÁN László Szekcióvezető megnyitója / Keynote address of the session chairperson ALMÁSI Gizella Digitális világ Digital World KŐRÖSNÉ dr. MIKIS Márta Digitális írástudás minden gyermeknek Digital Literacy For Every Child PINTÉR R. Róbert Okos Doboz digitális taneszközök az oktatásban Smart Box Digital Learning Tools in Education FÁBIÁN László A középfokú médiaoktatás legújabb tapasztalatai középiskolás fiatalok mozgókép- és médiabefogadási szokásainak vizsgálata, a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatásának eredményei és tapasztalatai Recent Experiences of Secondary Media Education Testing the Acceptance of Film and Media among High School Youth, the Results and Experiences of Teaching Film and Media

7 MOLNÁR Bálint A Mathias Corvinus Collegium válasza a média és kommunikációs képzés igényeire Mathias Corvinus Collegium's Response to Media and Communication Training Needs HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION TÓTH Zoltán Mobilsuli Program Mobile School Program NAGY István / STERNER Zoltán A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület pápai számítógépes klubjának Safer Internet-tevékenysége és ennek megvalósulási formái The International Children's Safety Service's Safer Internet Activities in Pápa Computer Club KISS Adél (RO) Internet alapú tanulás vidéki térségben Internet-Based Learning in Rural Areas E. TÓBIÁS Sára Hát persze, hogy tévézzen! A családi televíziózás kiskátéja Of Course Watch TV! The Knowhow of Family Television Use MÁTAY Mónika Hősfigurák a századfordulós ifjúsági irodalomban Hero Characters in the Turn of the Century Youth Literature

8 HAMMER Ferenc Digitális közszolgálat és a fiatalok nethasználata The Public Service Remit and the Net Use of Minors HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION 26 SEPTEMBER, THURSDAY SZEKCIÓ / SESSION FELHASZNÁLÓK USERS Szekcióvezető / Session Chairperson: dr. KÖRMENDY-ÉKES Judit Szekcióvezető megnyitója / Keynote address of the session chairperson Dr. LÁSZLÓ Miklós Média gyorsétterem Media Fast Food DR. ANTALÓCZY Tímea / Dr. KÓSA Éva Kapcsolatok bűvöletében Under the Spell of Relationship SZÉKELY Kinga (RO) Groupleaderek Facebook-használata Groupleaders' Facebook Use TÁLER Orsolya Tizenévesek a világhálón Teenagers on the Web

9 SZAYLY József Fiatalok motiválása a véleményformáló diáksajtósok bevonásával Motivating Young People by Involving Opinion Leader Youth Journalists HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION SÁGVÁRI Bence Élet a "digitális ökoszisztémában" Living in the "Digital Ecosystem" OZSVÁTH BERÉNYI Hajnal (RO) Hogyan káros az internet? Elemzés VII. osztályos tanulók körében How the Internet is Damaging? Analysis among VII. Grade Students BIRÓ Z. Zoltán (RO) Hogyan fogja a gyermekünk használni az internetet? Fiatal családok tervei a családi internetszabályozással kapcsolatban How Will Our Child Use the Internet? Young Families' Plans for Family Internet Rules KURUCZ Imre Veszélyes webes világ? Aggódnak-e a szülők gyermekük internethasználata miatt? Dangerous Web World? Are Parents Anxious about their Children's Internet Use? Dr. PRAZSÁK Gergő Generációk és értékrendszerek: hálózati tudás a XXI. században

10 Generations and Value Systems: Network Knowledge in the 21th Century FROMANN Richárd Virtuális játéktér hová tart a netgeneráció? Virtual Playing Field Where the Netgeneration bounds to? RAGÓ Anett Tudásstruktúrák szerepe a befogadásban The Role of Knowledge Structures in Media Reception HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION 26 SEPTEMBER, THURSDAY SZEKCIÓ / SESSION INTÉZMÉNYEK INSTITUTIONS Szekcióvezető / Session Chairperson: Dr. LENGYEL Márk Szekcióvezető megnyitója / Keynote address of the session chairperson SZŰCS László Új kezdeményezés a gyermekek tudatos internetfogyasztásáért New Initiative for Children's Conscious Internet Use KUTAS István Gyermekeink védelme a digitális világban Protection of Children in the Digital World Dr. SUBA Ferenc

11 A gyermekvédelem és a kiberbiztonság kapcsolata The Relationship of Child Protection and Cyber Security HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION Dr. VASS Ágnes Valóságshow - ez a mi világunk? Reality show Is it our world? Dr. FUTÓ Gábor A Médiatanács klasszifikációs ajánlása (alkalmazással kapcsolatos tapasztalatok, eredmények) The Recommendation of the Media Council regarding the Classification of Content (Experiences of the Application and Results) DETREKŐI Zsuzsa Gyermekvédelem az európai önszabályozás függvényében Child Protection Subject to Self-Regulation in Europe Dr. BARACSI Katalin Alkalmazható e mediáció a világhálón elkövetett jogsértések esetén? Can Mediation be Applied in Case of Infringements Perpetrated on the Web? HOZZÁSZÓLÁSOK és AJÁNLÁS készítése a konferencia közös zárónyilatkozatához / DISCUSSION and RECOMMENDATION for the Final Act of the Conference és

12 27 SEPTEMBER, FRIDAY SZEKCIÓ / SESSION TARTALMAK OKTATÁS FEJLESZTÉS JÁTÉK CONTENTS EDUCATION DEVELOPMENT GAMES Szekcióvezető / Session Chairperson: FÁBIÁN László Dr. BÉNYEI Judit Alsó tagozatos tanulók avatar-választása Egy nemzetközi, tanulást segítő számítógépes program avatarjainak vizsgálata Avatar Selection of Primary Students - Study of Avatars of an International Learning Program FAZEKAS Gergely A klasszikus zene és a mai fiatalok Miként lehet közelebb vinni egyiket a másikhoz? Classical Music and the "Youth of Today" How to Bring Closer to One Another? RUTTKAY Zsófia A kiskakas gyémánt félkrajcárja Egy magyar nyelvű interaktív mesekönyv tanulságai Little Rooster and His Diamond Halfpenny Lessons of an Interactive Storybook KASSAY Réka (RO)

13 Digitális hősök - emblematikus mesefigurák a gyerekek mindennapi életében Digital Heroes Iconic Cartoon Characters in Kids' Everyday Life HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION NAGY Gergő Hírnév! Jólét! VV! Képernyő- és valóságshow-kutatás Fame! Prosperity! VV! Screen- and Reality Show Research BARANYAI Eszter A bűncselekmények médiaképe Media Image of Crime HORVÁTH Vanda A Magyar népmeséktől a Kultúrfitneszig a Közmédia gyermekés ifjúsági műsorainak küldetése From Hungarian Folktales to Culturefitnes The Mission of Public Media's Children and Youth Programs FABIÁNYI Gábor Reklámok a gyermeksávban Advertisements in Child Zone HARTAI László Media literacy az európai tantervekben Media Literacy in European Curricula SOM Zoltán A NAT és a biztonságos internetoktatás kapcsolata, kibertudatosság különböző színtereken

14 The Relationship of NCC and Internet Safety Education, Cyber Awareness on Various Scenes HOZZÁSZÓLÁSOK és AJÁNLÁS készítése a konferencia közös zárónyilatkozatához / DISCUSSION and RECOMMENDATION for the Final Act of the Conference SEPTEMBER, FRIDAY SZEKCIÓ / SESSION FELHASZNÁLÓK USERS Szekcióvezető / Session Chairperson: dr. KÖRMENDY-ÉKES Judit FÜLÖP Hajnalka Facebookról a munka világába? Közösségi oldalak és a pályaorientáció From Facebook to the World of Work? Social Networking Sites and Career Guidance KLAUSZ Melinda Hogyan védjük meg gyermekeinket a közösségi média dzsungelében? How to Protect our Children in the Jungle of Social Media? VESZELSZKI Ágnes A közösségi média hatása a fiatalok nyelvhasználatára The Influence of Social Media on Young People's Language Use CSEH Gabriella

15 Facebook az osztályteremben Facebook in the Classroom HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION FEKETE Zsombor A gamifikáció konzervatív megközelítésben The Conservative Approach of Gamification eapo e-művelődés E-education KATONA György Információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata kisgyermekkorban Using ICT in Early Childhood LÉGRÁDI Ildikó Szerencsejáték-függő fiatalok az interneten, avagy a mentálhigiéné szerepe a kibertérben Gambling-Addicted Young People on the Internet The Role of Mental Health in Cyberspace LÁSZLÓ Kinga / PUHL Gábor Szülői vélemények gyermekeik tévénézési szokásairól Parents' Opinion About Their Children's TV Viewing Habits HOZZÁSZÓLÁSOK és AJÁNLÁS készítése a konferencia közös zárónyilatkozatához / DISCUSSION and RECOMMENDATION for the Final Act of the Conference

16 27 SEPTEMBER, FRIDAY PLENÁRIS ÜLÉS / PLENARY MEETING Levezető elnök/ Chairperson: Dr. EDVI Péter Dr. PÉTERFALVI Attila A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság internetes gyerekjogi projektje The Children Law Web Project of National Authority for Data Protection and Freedom of Information Dr. KISNÉ Dr. SZABÓ Adrienn Új uniós kezdeményezések a gyermekek online védelme érdekében Globális Szövetség a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen New EU Initiatives to Protect Children Online Global Alliance against the Online Sexual Exploitation of Children SCHMIDT Andrea Online bántalmazás Magyarországon - TABBY projekt Cyberbullying in Hungary - Tabby Project PÁL Tamás Gyermekpornográfiai nyomozások 2013 Child Pornography Investigations Dr. ACZÉL Petra Iskolatévé 2.0: az oktatási tartalmak új műfajai "School TV" 2.0: The New Genres of Educational Content TARI Annamária Örömkeresés az online térben. Az intimszféra átalakulása a fiataloknál Searching for Joy in the Online Space. The Transformation of Intimacy in Young People's Life

17 HOZZÁSZÓLÁSOK / DISCUSSION Dr. BÖRÖCZ István A közmédia a gyermekek szolgálatában The Public Media in Service of Children Dr. NÉMETH Gábor Internet? Szülőként lehetünk-e okosabbak, mint egy ötödikes? Az Internet Hotline tapasztalatai Internet? Can you be Smarter as a Parent than a fifth grade Student? - Review of Operating Internet Hotline Service BIRKÁS Bence A NISZ Zrt. tudatosság növelő tevékenységei Awareness raising activities at NISZ Ltd KRASZNAY Csaba Önkéntes oktatói tapasztalatok a Biztonságosabb Internet Programban Volunteer Teaching Experience in the Safer Internet Programme A konferencia zárónyilatkozatának megfogalmazása a konferencia résztvevőivel közösen / ZÁRSZÓ Formulating the joint final act of the conference / CLOSING SPEECH Dr. EDVI Péter A változtatás jogát fenntartjuk.

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia: II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra 2012. szeptember 25-26., Budapest, Magyar Tudományos Akadémia II. International Conference: The Effects of Internet on Children

Részletesebben

PROGRAM. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22.

PROGRAM. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 21-22, 2015 Győr, Hungary PROGRAM Európai Szociális

Részletesebben

PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING. 18 June 2015 2015. június 18.

PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING. 18 June 2015 2015. június 18. 15.00 Regisztráció/Registration PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING 18 June 2015 2015. június 18. 15.30 Megnyitó/Opening remarks Jávor András, a Debreceni Egyetem

Részletesebben

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/ INFORMATION Parking Limited parking lots are available in front of the buliding A (Eszterházy tér 1.). Parking permits can be obtained at the reception (Eszterházy tér 1.). Online video streaming Internet

Részletesebben

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia október 08-10. tervezett programja A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum A épület Október 08. szerda (0. nap) Workshopok 09:00-12:00

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Képzés és Gyakorlat Training & Practice VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia HUMÁN TUDOMÁNYOK TALÁLKOZÁSA INTERDISZCIPLINARITÁS A PEDAGÓGIÁBAN ABSZTRAKTKÖTET Sopron, 2014. november 27. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

1987-1991 Pesht County Social Policy Dep, researcher, and policy advisor

1987-1991 Pesht County Social Policy Dep, researcher, and policy advisor Ph.D. Maria Herczog Current position: Reader, senior researcher, Eszterhazy Karoly College, ELTE Budapest Doctoral School Work experience National 1978-79 Hungarian Television, Social Science Dep., editor

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Január - January Képzés Izbégi Általános Iskola Teacher s Training: Február - February Bemutató: Presentation: Klebersberg

Január - January Képzés Izbégi Általános Iskola Teacher s Training: Február - February Bemutató: Presentation: Klebersberg www.sportpoharak.hu Január - January Képzés: 2014 január 25.-én a szentendrei Izbégi Általános Iskola pedagógusa, Kertészné Ikvai Enikő kezdeményezésére tanári képzést tartottunk az iskola alsós tanárai,

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE

MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE PROGRAMME Friday, 25th Saturday, 26th March 2011 Venue: Hotel Benczúr, 33 Benczúr Street, Budapest, Hungary Research

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Absztraktkötet/Abstract collection

Absztraktkötet/Abstract collection PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK, ROMOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT ÉS WLISLOCKI HENRIK SZAKKOLLÉGIUM UNIVERSITY OF PÉCS FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF

Részletesebben

A Safer Internet Day (SID) Biztonságosabb Internet Nap hazai programjai:

A Safer Internet Day (SID) Biztonságosabb Internet Nap hazai programjai: A Safer Internet Day (SID) Biztonságosabb Internet Nap hazai programjai: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az Európai Unió Safer Internet Program (SIP) hazai konzorciumvezetője a HP Magyarország

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben