E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 március 30-i testületi ülésére a Tárgy: Egészségügyi Központ éves beszámolója. 5. sz. napirendi ponthoz. Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető Tisztelt Képviselő Testület! B E S Z Á M O L Ó A BALATONBOGLÁRI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL Jelenleg a központi háziorvosi ügyelet által ellátott állandó lakosok száma fő. A Balatonboglár és környéke háziorvosi ügyeleti szolgálat tevékenysége az alábbi települések lakosságára terjedt ki: Balatonboglár (6099 fő), Balatonlelle (5089 fő), Látrány (1400 fő), Visz (226 fő), Somogytúr (435 fő), Gamás (909 fő), Somogybabod (555 fő), Karád (1774 fő) és Ordacsehi (815 fő) is. Az ügyeleti szolgáltatást hétköznap ig, hétvégén és ünnepnapon óráig biztosítjuk. Ezen időtartam alatt 1 fő orvos, 1 fő asszisztensnő és 1 fő gépkocsivezető van munkában. Nyári időszakban, 2009-ben betegség miatt nem tudtuk megvalósítani a dupla ügyeletes orvosi szolgáltatást, de mint utóbb kiderült, igazán erre szükség sem volt, hiszen az ügyeleti munka gördülékeny, reklamációmentes volt ekkor is. Ennek megfelelően 2010 évtől humán erőforrás hiányában, már nem is terveztem dupla ügyeletes orvosi tevékenységet. A területen tevékenykedő gyermekmentő alapítvány által üzemeltetett nyári mentőorvosi szolgálat segítsége következtében ez semmi fennakadást nem okozott, szolgáltatásunk nyújtásában a nyári meg növekedett igények ellenére sem. Az ügyelethez tartozva főállásban 3 fő általános asszisztensnőt, 3 fő gépkocsivezetőt és 1 fő takarítónőt foglalkoztattunk. A fennmaradó munkaidőre időszakonként külső humán erőforrást vettünk igénybe. A meglévő humán erőforrás fejlesztését folyamatosan végezzük. Az adott időszakban összesen 5165 főt láttunk el az ügyeleten (2009. évben 5355 fő ). Az ellátott személyek lakossági aránya megfelel az ügyelethez tartozó települések lakosságának arányával. A korábban tapasztalt átmeneti betegforgalmi növekedés után (melyet a vizitdíj eltörlés okozott), a tavalyi évben mintegy 10%-al csökkent már ismételten az ügyeleti betegforgalom. A betegforgalomból az ügyeleti helyiségben 4115 főt láttunk el (2009 évben 4140 főt), míg a hívások száma évben 1050 volt (2009. évben 1215 fő).

2 A vizsgált időszakban az ügyeletes gépkocsi által teljesített kilométer km volt, mely a év ugyanezen időszakával összehasonlítva csökkenést mutat (19519 km). Az itt tapasztalható csökkenés oka reményeim szerint, a páciensek felelősségteljesebb viselkedése, illetve a nyári szezonban a területen dolgozó gyermekmentő szolgálat aktív segítsége volt. A gyermekmentő szolgálat az egyeztetéseink alapján, úgy tűnik az idei évi nyári szezonban, tehát 2011-ben is tevékenykedni fog. Munkanapokon átlagban 10 fő, munkaszüneti napokon átlagban 24 fő volt az ügyeleten ellátottak száma. Az ilyen betegforgalmi mutatók alapján, a jelenleg személyi és tárgyi feltétel mellett, szakmailag megnyugtató módon lehet ellátni az ellátási terület lakosságát. Az ügyeletre vonatkozó, törvényileg előírt eszköz és épületszerkezeti minimumfeltételnek jelenleg megfelelünk. A korábbi felújítás következtében lényegesen jobb körülmények között tudjuk fogadni a betegeinket. Az előző évben az ügyeletre, új, nagyobb értékű műszert nem vásároltunk, de a számítógépes rendszer teljes körű (szoftver, hardwer) felújítása itt is megtörtént. Az ügyeleti szolgáltatás minőségirányítási rendszerének kidolgozását elvégeztük, azt belső auditálásnak alávetettük ben megtörtént az ügyelet telefonjának üzenetrögzítővel való ellátása, az esetleges vitás, problémás esetek korrekt tisztázása céljából. Ennek segítségével minden be és kijövő ügyeleti telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, így az visszakereshető. Folyamatos volt a műszerek, eszközök és infrastruktúra szervízelése és karbantartása. Az ügyeleti orvosi munkát változatlanul a területet ellátó családorvosok végzik. A jelenlegi felállásban az európai munkaügyi direktíváknak megfelelünk és az ügyeleti díjakat is, a törvényi előírásnak megfelelően tudjuk biztosítani. Költségvetésünk a települések hozzájárulása és az OEP finanszírozása mellett stabil. Ezeket időarányosan, rendszeresen megkaptuk. (Kivéve egy település.) Az ügyeleten folytatott munkával kapcsolatban súlyosabb szakmai probléma az előző évre vonatkozóan nem merült fel. A kisebb problémák megoldását saját hatáskörben megoldottam. Az egész épület felújítása, bővítése, az ügyelet munkáját nem zavarta, mely reményeim szerint az idei évre vonatkozóan, annak befejezéséig is igaz lesz. Tisztelettel: Balatonboglár, március 08. Dr. Balázs Lajos intézményvezető

3 B E S Z Á M O L Ó A BALATONBOGLÁRI JÁRÓ BETEG SZAKELLÁTÁS évi MUNKÁJÁRÓL Beszámolóm két részből fog állni, elsőként taglalom a szakorvosi járó beteg szolgálatot, majd a védőnői szolgálat évi munkájáról írok. A szakorvosi szakellátások területi ellátási kötelezettsége, a korábban meglévő szakmák tekintetében változatlanul csak Balatonboglár, Balatonlelle, Visz, Látrány, Somogytúr települések lakossága, illetve vendégei részére vonatkozik. Az újonnan létesített szakmákban, viszont már sikerült az ellátási területet kibővíteni Ordacsehi, Karád, Gamás, Somogybabod közigazgatási területére is, melyek így már szerepelnek az új finanszírozási szerződésünkben is. Az eljáró hatóságoktól komoly ígéretet kaptam, hogy a rövid időn belül, az országosan kialakított új területi ellátási rendben, már az általunk nyújtott összes tevékenységnél, a kérésünknek megfelelően, kiterjesztésre kerül a területi ellátási kötelezettségünk. Törvényi lehetőségek hiányában, szakorvosi óraszámbővítést 2010-ben sem sikerült realizálni, de a meglévő kapacitásunk átcsoportosításával, két új szakmával bővült a szolgáltatásunk. Ez a pszihiátria (Dr. Bollók Sándor) és a belgyógyászat (Dr.Retih Ibolya). A megnyert pályázatunkhoz kapcsolódóan, a korábbi Egészségügyi Minisztérium és a DRET, a kért óraszámbővítésünket befogadta, amely alapján reményeink, illetve az ígéretek szerint a projekt befejezését követő hónap 01-től kezdődően, bővíteni tudjuk a már meglévő szakorvosi ellátások óraszámát, valamint új szolgáltatásokat is be tudunk majd indítani, a lakosság jobb kiszolgálása céljából. A vizsgált időszakban, a szolgáltatásban résztvevő szakorvosok, illetve szakdolgozók személye, létszáma nem változott, az említett két szakmán kívül. A rendelési idők kissé módosultak. A jelenlegi struktúrát és a rendelési időket a melléklet tartalmazza. Melléklet tartalmazza az előre láthatólag től induló új és bővített idejű szolgáltatások heti óraszám növekedését. A lakosság részéről kirívó, illetve feltétlenül orvosolandó elégedetlenségről nem tudok. Igaz, ismételten megkerestek azzal a kéréssel, hogy a rendelő emeleti részét az eddigi 6,45 helyett már korábban nyissuk meg, de ezt változatlanul személyzet hiányában, vagyonvédelmi szempontok miatt, nem tartom praktikusnak. A pályázat alapján végzett bővítés munkálatai az ellátást eddig átmenetileg sem zavarta meg. A tervezhető szolgáltatások nagy részénél (szinte az összes működő egység), a beteg fogadás előjegyzés alapján történik ben a betegforgalom fő volt, mely 2010-ben főre emelkedett (ez körülbelül 5 %-os forgalomnövekedést jelent). Ebben, az utolsó két évre vonatkozó betegforgalom növekedési tendenciában, már a vizitdíj eltörlése nem játszott szerepet. Mindegyik szakorvosi szolgáltatás jelenleg megfelel a törvényi előírás személyi és tárgyi minimum feltételeinek.

4 Hiányosságot csak az ellátó helyiségek szűkössége, illetve egyes műszerek kora jelent. Ezen hiányosságokat, ebben az évben, a pályázat keretében megfogjuk tudni szüntetni. Az értékelt időszakban a szakrendeléseken műszeres fejlesztés nem volt, de az intézményi informatikai rendszert, a kor és a törvényi kívánalmaknak megfelelően, teljesen lecseréltük (hardver, szoftver). Folyamatosan megtörtént a szakrendelések műszereinek, eszközeinek, infrastruktúrájának karbantartása, szervizelése. A siófoki és a kaposvári kórházzal hosszú távú együttműködési szerződést kötöttünk az elmúlt években. Fonyódi Egészségügyi KHT-val, hogy mindkét település pályázata nyertessé válhasson a DDOP pályázaton, megállapodást kötöttünk a betegellátási területeinkről. Ez alapján Fonyódhoz a Fonyódi kistérségből csak Fonyód és Balatonfenyves lakossága tartozik, míg a fennmaradó területek intézményünk ellátási köréhez tartozik. (Ezt a tényt a kistérség összes hozzánk tartozó településének képviselő-testülete határozattal támogatta, illetve megerősítette.) Urológia tekintetében a fonyódi lakosok is a balatonboglári szolgáltatáshoz, míg a boglári lakosság kardiológiai ellátás szempontjából a fonyódi szolgáltatóhoz tartozik ezen szerződés alapján. Minőségirányítási rendszer kiépítését befejeztük 2010-ben, amelyről a minősítő dokumentumot is megkaptuk. Ez reményeink szerint a munka minőségét, és a betegek elégedettségét is növelni fogja. Az elmúlt év legnagyobb sikerének, a hosszú évek óta több ember közös munkájaként sikerre vitt pályázatunk alapján, a bővítés megkezdését tartom. A vizsgált időszakban a szakrendelések bevételi és kiadási oldalának korábbi egyensúlya megbillent, az önkormányzat által költségvetésben vállalt ,- Ft-s támogatás elmaradása miatt. Ez a napi munkát még nem nehezítette meg, de ez a pénz, a fél milliárdos projekt nem várt költségeire félretett tartalékunkból került kifizetésre. Így bizonytalanná vált, hogy ígéretemhez hű tudok-e maradni (plusz forrást nem kérek a bővített intézmény működtetésének elindításához). Hiszen erre pénzre elengedhetetlen szükségünk van. Az OEP-től a lejelentett teljesítmény arányos német pontoknak megfelelő finanszírozást rendszeresen megkaptuk. Költségvetésünkből fedeztük előző évben a pályázati anyag elkészítésében segítő Ilex Kft. munkadíját. Sőt, ebben a tekintetben is, intézményünknek adósa az önkormányzat, hiszen az intézményünk által ígért ,- Ft önrész támogatás helyett, az önkormányzat számlájára már ,- Ft-ot utaltunk át. A sikeres projekt befejezés miatt, ismételten kérem, ezt a jelzett adósságot is rendezni szíveskedjenek! A következő részben a védőnői szolgálat munkájáról számolok be. A védőnői szolgálat működtetését sikerült az OEP finanszírozásból megoldani. Így, az előző évben sem járult hozzá az önkormányzat, a korábbi éveknek megfelelően, ezen szolgáltatás költségvetéséhez. Balatonbogláron két védőnő látja el a szolgálat munkáját.

5 I.körzet: Meireiszné Veszner Szilvia/ Kórház, Szabadság utca és azoktól nyugatra eső terület és Ordacsehi község / II.körzet: Antalné Szakál Edit / a fenti utcáktól keletre, délre fekvő városrész és Szőlőskislak / Munkánk biztosítja családok számára hozzáférhető különböző szintű preventív gondozást. Tevékenységünk a családtervezés, terhes-, csecsemő-, és gyermekgondozás, valamint az ifjúságvédelem területére terjed ki. Várandós- és gyermekágyas gondozás A tanácsadás az egyik legfontosabb tényező a terhesgondozásban. A védőnő a várandósság kezdetétől folyamatos, egyéni és célzott gondozást végez az anya és fejlődő magzata egészsége érdekében. Ezzel elősegíti a koraszülések számának csökkenését és a terhesség zavartalan kihordását. A terhes tanácsadás szakmai felügyelője Dr. Hadnagy János, aki a Siófoki Városi Kórház szülészet-nőgyógyászatának osztályvezető főorvosa, a szakrendelést is ő látja el. A tanácsadás időpontja: kedd óra, előtte önálló védőnői tanácsadást tarunk. Mivel szabad orvosválasztás van, a várandósok több, mint fele Siófokon szüli meg gyermekét,illetve szívesen választják Marcalit és Kaposvárt is. Tanácsadási forgalmak: 2010-ben 461 megjelenés volt, összesen 65 várandóst gondoztunk 2009-ben 378 megjelenés volt, összesen 58 várandóst gondoztunk Látogatásaink során felmérjük a kismamák egészségügyi és szociális körülményeit. Felkészítjük őket a szülésre, az újszülött fogadására és a csecsemő gondozására. Az anyasági segély kifizetéséhez szükséges igazolásokat kiadjuk. A gyermekágyas anyákat szülés után hat hétig gondozzuk, ezt követően fontos a gyermekágyas utóvizsgálat a későbbi szövődmények és nem kívánt terhesség elkerülése érdekében. Az anyát felvilágosítjuk a korszerű fogamzásgátlás lehetőségeiről. Csecsemő- és kisgyermekgondozás Az újszülött hazaérkezése után 48 órán belül meglátogatjuk a családot. Ezt követően hat hétig hetente, majd havonta illetve szükség szerint megyünk. Tanácsainkkal segítjük a csecsemő ellátását, egészségének megőrzését. Fontos az anyatejes táplálás népszerűsítése. Ennek érdekében évente anyatejes napot szervezünk, melyre azokat az édesanyákat hívjuk meg, akik legalább 6 hónapos korig szoptatták gyermeküket. A rendezvény megtartását az önkormányzatok az Egészségügyi Központ és helyi vállalkozók illetve gyógyszergyártó cégek adományai teszik lehetővé. Hetente egy alkalommal kedd óra Dr. Kovács Franciska gyermekorvossal tartunk szaktanácsadást. Ennek keretében történik az életkorhoz kötött védőoltások beadása, a státuszvizsgálatok elvégzése. Hétfőnként 8-14 óráig fogadónapot, önálló tanácsadást tartunk, a gondozottak így tanácsadási időn kívül is megkereshetnek bennünket problémáikkal. Tanácsadási forgalmak: Csecsemő: 2010-ben 570 megjelenés volt éves születésszám 46. (2009-ben 449 megjelenés, éves születésszám 35.) Kisded: 2010-ben 387 megjelenés volt kisdedek átlagos száma 89 (2009-ben 390 megjelenés, 1-3 évesek átlagos száma 108 ) Kisgyermek: 2010-ben 343 megjelenés, 3-6 évesek átlagos létszáma 180 (2009-ben 341 megjelenés, 3-6 évesek száma átlagosan 181 ) Óvodás- és iskoláskorú gyermekek gondozása Minden óvodást évente szűrünk a gyermekorvossal, a szülő jelenlétében a tanácsadásokon. Az általános iskolások vizsgálata kétévente kötelező: a 2., 4., 6., 8., évfolyamokat nézzük.

6 Testtömeg, testmagasság, mell- és fejkörfogat, vérnyomásmérés, illetve látás, színlátás és hallásszűrés zajlik. A vizsgálati eredményekről írásos tájékoztatót kapnak a szülők. A szűrések a tanácsadóban és a gyermekorvosi rendelőben történnek, szerdai napokon, ehhez kapcsolódóan egészségnevelést végzünk. A tisztasági vizsgálatok óvodában, iskolában negyedévente ill. igény szerint zajlanak. A 6 7. és 8 osztályok kötelező védőoltása a tanácsadóban történik. Rendszeresen részt veszünk osztályfőnöki órákon a tanmenet szerinti témákban. A 2009/10 tanévben 48 órát tartottunk meg. A felső tagozat egészségnapján aktívan részt vettünk illetve az óvodákban is tartottunk egészségneveléseket. Az iskolaegészségügyi munkáról minden tanév végén a KSH és az ÁNTSZ Városi Intézetébe /Marcali/ kell jelentést küldenünk. Nővédelmi munka A Nemzeti Népegészségügyi Program keretén belül zajló mammográfiai vizsgálatot a védőnői szolgálat szervezi, mivel ez 2 évente zajlik, ennek kivitelezése 2011-ben várható újra. Családlátogatások. A családlátogatás a védőnői munka gerince, ekkor mérjük fel a család szociális helyzetét, lakásviszonyát, a családi közösség belső erőit, segítő, támogató védőhálóját. Ez a védőnőtől magas fokú szociális érzékenységet, érzelmi megértést és segítőkészséget kíván. Az összes szaklátogatások száma 2010-ben 2007 volt 261 családot gondoztunk. Az összes szaklátogatások száma 2009 évben 1955, a gondozott családok száma 273. Adminisztrációs tevékenység A védőnői munka szerves része a pontosan vezetett adminisztráció, ami munkánknak kb. egyharmad részét képezi. Minden gondozott szerepel a nyilvántartásban, törzslapja van, amin szerepelnek adatai, oltásai, a látogatások és tanácsadások alkalmával tapasztaltak. A számítógépes és papír alapú nyilvántartásunk van. Számszerű jelentést küldünk havonta az OSZMK oldalra, negyedévente és évente a vezető védőnőnek, az ÁNTSZ-hez. Kapcsolattartás Munkáltatónk az Egészségügyi Központ, szakmai felügyeletünket Laposnyik Jánosné vezető védőnő látja el Marcaliból. Közvetlen kapcsolatban állunk a gyermekorvossal, a szülész-nőgyógyásszal és a háziorvosokkal. Szükség esetén jelzést teszünk a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi előadó felé. Részt veszünk a szakmai partnereink által szervezett rendezvényeken és továbbképzéseken, valamint minden második hónap második szerdáján védőnői konzultáción, Marcaliban. A védőnői munka végzésének feltétele a főiskolai végzettségen kívül, az országos nyilvántartásba vétel, illetve ennek ötévenkénti megújítása. Ehhez továbbképzéseken, konferenciákon kell részt venni, melyeknek pontértéke van. Ezen elvárásoknak folyamatosan megfelelünk. A gondozottak száma és megoszlása körzetek szerint decemberi adatok alapján: I.-es körzet II.-es körzet Összesen Újonnan felvett várandós/veszélyezt./ 25/14 17/11 42/25 Csecsemő/veszélyezt. 26/6 18/1 44/7 Kisded/veszélyeztetett 46/4 43/11 89/15 Kisgyermek/veszélyezt. 80/11 102/21 182/ éves/veszélyezt. 2/2 1/1 3/3 otthon gondozott Óvodába beíratottak száma ( ) Ordacsehi Iskolába beíratottak száma ( ) Ordacsehi

7 Kérem beszámolóm szíves elfogadását! Üdvözlettel: Balatonboglár, március 08.. Dr. Balázs Lajos Intézményvezető 1. számú melléklet Rendelési idők DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT OEP FINANSZÍROZOTT SZAKRENDELÉSEI BALATONBOGLÁR, VIKÁR B. U 4. SZAKRENDELÉS HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SEBÉSZET 2.sz helyiség Dr. Balázs Lajos Tel: 06/20/ LABORATÓRIUM 8.sz. helyiség (beutaló köteles) Tel: 06/20/ :00-14:00 8: :00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14: :00 8:00-14:00 8:00-14:00 FIZIOTERÁPIÁS KEZELÉS 7.sz. helyiség(beutaló köteles) 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-8:00 12:00-15:30 RHEUMATOLÓGIA 7.sz.helyiség (beutaló köteles) Dr. Kerekes Zsuzsanna IDEGGYÓGYÁSZAT 6.sz. helyiség (beutaló köteles) Dr. Jófejű Etelka SZEMÉSZET 6.sz. helyiség Tel: 06/20/ FÜL-ORR-GÉGÉSZET Ügyeleti helyiség Dr. Tóth Ákos Tel.: 06/20/ NŐGYÓGYÁSZAT 4.sz.helyiség Dr. Hadnagy János Tel: 06/20/ UROLÓGIA 4.sz. helyiség Dr. Farkas József Tel: 06/20/ Dr.Karaszi Katalin 16:00-20:00 Előjegyzés: minden munkanap 12:00-14:00 Előjegyzés: Minden munkanap 12:00-14:00 12:00-16:00 Előjegyzés: Minden munkanap 12:00-14:00 13:00-16:00 14:00-16:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-12:00 8:00-12:00 Dr.Vida Beáta 9:00-13:00

8 BŐRGYÓGYÁSZAT 4.sz. helyiség Dr. Nyírő Ilona ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA 4.sz. helyiség (beutaló köteles) Dr. Gallé Judit ORTOPÉDIA 2.sz. helyiség (beutaló köteles) Dr. Vázsonyi Éva 06/20/ BELGYÓGYÁSZAT Ügyeleti helyiség (beutaló kell) Dr.Retih Ibolya PSYCHIATRIA 6.sz.helyiség Dr.Bollók Sándor KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT Fsz. Tel.: 85/ :15-11:15 Előjegyzés: Minden nap 12:00-14:00 15:00-18:00 15:00-18:00 13:00-15:00 9:30-12:30 16:00-21:00 Hétköznap 16:00-08:00 Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-08:00 BŐVEBB INFORMÁCIÓ AZ eukozpontbboglar.com WEB OLDALON. Határozati javaslat: 1./../2011. (III..26.) sz. határozat Ordacsehi Község Képviselő-testülete a sürgősségi betegápolásról és a járóbeteg ellátásról szóló beszámolót elfogadja. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő : értelem szerint

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-3/2011. Sorszám: 14. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 március 28 - i testületi ülésére a Tárgy: Egészségügyi Központ éves beszámolója 2. sz. napirendi ponthoz. Előterjesztő: : Kiss

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. július boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

- családlátogatást végez:

- családlátogatást végez: I. A területi védőnő feladatai (előzmények összefoglalása) A védőnő megelőző tevékenység végzésére, az egészségfejlesztésre képzett, felsőfokú képesítéssel rendelkező egészségügyi szakember. 1. A védőnői

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya, Községháza

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558 T Á J É K O Z T A T Ó K e n g y e l e g é s z s é g ü g y i k ö z s é g e l l á t á s á r ó l TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A rendszerváltást követően 1992-ben megkezdődött az egészségügy átalakítása. Ennek első

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. EMELTSZINTŰ KOMPLEX JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS LÉTREHOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, BALATONBOGLÁR VONZÁSKÖRZETÉBEN A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Ügyvezető Főorvosától. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont.

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont. 2. sz. előterjesztés Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont.hu BESZÁMOLÓ 2014. évi intézményi gazdálkodásról

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 108-2/2015. 1 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a település

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról A védőnői tevékenységet szabályozó alapjogszabályok: 49/2004.(VI.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező

Részletesebben

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2011. évi tevékenységéről 2011. január 1-től az Egészségmegőrzési Központ tevékenységi köre jelentősen kibővült azzal, hogy a védőnői szolgálat az intézményhez került.

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz.: 143/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben