BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A GYEREKEKNEK SZÓLÓ REKLÁM, ILLETVE KOMMUNIKÁCIÓ PROBLÉMÁI Készítette: Szűcs Renáta Budapest, 2009

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Technológiai és társadalmi változások Gyermek a családban (egykor és most) Élet a Gutenberg-galaxis után Reklám-Kánaán Magyarországi reklámok Matiné-reklám Lego és Kinder: gyerekhatás a reklámokra Reklámhatás a gyerekekre Etikus reklám Mesevilág Cartoon Network versus m Mesés agresszió? Érvek és ellenérvek a médiahatásról TV-realitás Szocializációs hatás Példaképválasztás Egészséges életmód Erőszakosság

3 5. A gyerekek védelmében Gyermekvédelmi törvény Médiaszabályozás: normatív, társ-és önszabályozás Reklámetikai Kódex Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Médiatudor program Médiapedagógiai program Kutatáselemzés a kisiskolások körében Kid.comm kutatás Saját primer kutatáselemzés A jövő tendenciái Jövőbeni médiaeszközök Ellenőrző szoftverek Összegzés...66 Felhasznált irodalomjegyzék...68 Melléklet

4 Ábrajegyzék 1.sz. ábra: Szektorok költése gyerekeknek (is) szóló termékeknél sz. ábra: A gyerekeknek szóló márka gyártóinak költés alakulása sz. ábra: A reklám célja sz. ábra: TV realitás sz. ábra: TV-nézés percben, 2007 (videó nélkül) sz. ábra: A példakép csoportosítása a három faktor szerint (1998) sz. ábra: A példakép csoportosítása a három faktor szerint (2005) sz. ábra: A példakép csoportosítása a három faktor szerint (2007)

5 A gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy (kínai közmondás) Bevezetés Szakdolgozatom témája a gyerekeknek szóló reklám illetve kommunikáció problémái. Választásom magyarázatául szolgáljon e téma aktualitása és személyes érdeklődésem, hiszen érdekesnek és egyben tanulságosnak tartom a szinte mindennapjainkba begyűrűződő média és a gyerekek kapcsolatát. Köztudott, hogy korunk telekommunikációs eszközei, mindenekelőtt a televízió térhódítása jelentős mértékben alakítják át a szocializációs folyamatokat, továbbá a gyorsan terjedő, új technológiák is egyre nagyobb szerepet játszanak a gyerekek életében. A szakdolgozat tehát a média hatásának általános elméleti kérdéseit és a gyerekek médiaértését taglalja. A következőkben e két tényező viszonyát elemzem több szempont alapján. A média szerves részét képezik a reklámok, így szakdolgozatom egyik pillérét a gyerekek és a reklám kapcsolatának megvizsgálása alkotja. Összetett és egymásra ható ez a viszony, így ismernünk kell azt a környezetet, ami körülveszi a gyerekeket, és tisztában kell lennünk azokkal a változásokkal, amelyek ebben a környezetben időről-időre bekövetkeznek. Így részletesebben a gyerekeknek szóló reklámokat (matiné-reklám) vizsgálom nagyító alatt a különböző, gyermekeket védő törvények és törekvések tükrében. A másik fő pillér, amire a szakdolgozatom épül A gyerekek a mesék világában címet kapta. Manapság már nem kell hétvégéig várni a rajzfilmekre, mivel a mozikban, DVD-n és főleg a tematikus mesecsatornákon bármikor élvezhetik azokat. Megvizsgálom tehát a Cartoon Network műsorstruktúráját, kommunikációját összevetve az egyik közszolgálati televízió, az m1 meseműsoraival. Dolgozatom célja - a fentiek tükrében - bemutatni a gyerekek és a média világát, megérteni és megértetni ezt a kusza viszonyt, továbbá rávilágítani a média-gyerek-hatás sötét foltjaira. Mindezt gyakorlati példákkal támasztom alá: a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében különböző szakvélemények bemutatásával, ütköztetésével és többek között egy saját kutatással. 6

6 1. Technológiai és társadalmi változások A XX-XXI. század embere radikális változások tanúja. Eddig soha nem látott tudományos és technikai eszközök, találmányok, felfedezések egész sora jelzi az átalakulást. Az emberi tudatot feldolgozhatatlan mennyiségű információ ostromolja. A média milliók számára teszi lehetővé, elérhetővé a naprakész tájékozódást. A tanulás fontossága, a művelődés felismerése, az információéhség új intézményeket, új eszközöket teremt, melyek alkalmasak gondolatok, művészeti és művelődési irányzatok közvetítésére. A közelmúlt egyik legjelentősebb találmánya és a változások ösztönzője, egyben az átalakulás rögzítője a televízió. E médium minden elődjénél gyorsabban és szélesebb körben terjedt el a világon, aminek oka elsősorban sokoldalú felhasználhatóságában keresendő. Kétségtelen tény, hogy a televízió mai életünk szerves része, napirendünk alakítója, interakcióink állandó szereplője. Televíziót nézni megszokott, magától értetődő, a napi programhoz szervesen kapcsolódó tevékenység, függetlenül attól, hogy milyen nem, korosztály vagy társadalmi csoport tagjai vagyunk. A film és a televízió minden eddig ismert kulturális jelenségnél hatékonyabban épül be a felnőttek és a fiatalok életébe. S éppen e bámulatos tömeghatású művészet értését és élvezését tanulmányozzák és tanítják a legkevésbé. Az említett átalakulások mellett az a tény változatlannak tűnik, mely szerint a gyerekek felnőttkori személyiségének, karakterének, értékeinek és világképének kialakulását alapvetően három nagy szocializációs forrás befolyásolhatja: 1. a család, illetve a közvetlen ismeretségi kör, 2. az iskola (benne a kortárs-csoportok) és 3. a tömegkommunikáció médiumain keresztül megismerhető társadalmi tapasztalat, tudás és értékrendszer, azaz a kulturális környezet. Ez utóbbi személyiségformáló tényező szerepének előtérbe kerülése párhuzamosan halad a társadalom komplexitásnövekedésével: ismereteink egyre jelentősebb hányadát nem a közvetlen, személyes tapasztalat útján szerezzük, sokkal inkább a mediatizált kommunikáció egyirányú és egyre nehezebben ellenőrizhető csatornáin. 1 1 László Miklós: Példa-Kép. A tizenéves korosztály értékválasztásai és a média. (Jel-Kép, 1999/4, 1.o.) 7

7 1.1. Gyermek a családban (egykor és most) A család ősi, emberi intézmény, melynek összetételét befolyásolják az adott kor gazdasági, társadalmi viszonyai. A középkorban a világ megismerése a személyes tapasztalatok útján történik, a gyerek a felnőtt világ részese születésétől kezdve. Ha gondolatban összehasonlítjuk a mai gyerekek fejlődésének és felnevelkedésének körülményeit a néhány évtizeddel ezelőtti feltételekkel, az egyik döntő különbséget abban találhatjuk, hogy hogyan szereznek a gyerekek tapasztalatokat a világról. A XIX. század végétől egy olyan új korszak köszönt be, mely körülbelül a XX. század közepéig tart, és meghatározó eleme az írásbeliség, illetve az iskoláztatás általánossá válása, ennek következtében a gyerekkor elkülönülése, a védett gyerekkor kialakulása. Ebben az időszakban a világ megismerése továbbra is a személyes tapasztalatokon alapul, ami kiegészül - az olvasás révén - a nyomtatásban rögzült és felhalmozott ismeretekkel. A XX. század második felében döntő szerepet játszik egy kitüntetett médium, a televízió elterjedése. A televízió gyökeresen megváltoztatta a korábbiakban kialakított fokozatos átmenetet a gyerekkorból a felnőttkorba. Az általa ábrázolt világ nagymértékben eltér attól, amit a gyerekeknek szánt mesék értékei tartalmaznak: itt gyakran nem az igazság és a rend uralkodik, gyakran nem győz a jó és a becsület, sok a megtorlás nélküli, sőt eredményes erőszak és a szexualitás sem a szerelem szép velejárója. Ráadásul a fiktív, gyakran eltúlzott tartalmak a kellő tapasztalattal nem rendelkező gyerekek számára valóságnak tűnnek. Mindez abban az életkorban tűnik igazán kedvezőtlennek, amikor a morális értékrend, a világkép, a társas együttműködés alapjai kialakulnak. Megfigyelhető, hogy a régi társadalmakban az életre nevelést maga a család oldotta meg. A különböző rétegeknek meg volt a kialakult családképe, az emberi kapcsolatok meghatározott kereteken belül, a hagyományoknak megfelelően működtek. A társadalmi viszonyokhoz szorosan illeszkedő életmód lehetővé tette a gyermekek spontán nevelődését, a példa elsajátítását, az értékek követését. Napjainkra azonban e feladat ellátása gyökeresen megváltozott. A felnőttek életmódjának felborult egyensúlya és a megváltozott szerepek miatt a gyerekekre az egészséges fejlődéshez szükségesnél jóval kevesebb figyelem jut. 2 Régen a gyerekek javarészt a szabadban játszottak társaikkal, régi történeteket hallgattak, a napi feladatok elvégzése közben beszélgettek. Ma a városi gyerekek idejük nagy részét oktató-nevelő 2 Bodonyi Edit-Busi Etelka-Hegedűs Judit-Magyar Erzsébet-Vizely Ágnes: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Család, gyerek, társadalom (Bölcsész Konzorcium, 2006/5) 8

8 intézményekben töltik, szabadidejükben tévét néznek (jobb esetben válogatott filmeket) vagy a számítógép előtt ülnek. Hiányzik életükből a fantázia, a kreatív időtöltés. Általában passzivitás jellemzi őket. Az aktív időtöltés a bevásárlóközpontokban, játéktermekben zajlik a friss levegőn való kirándulás helyett. Sem fizikailag, sem szellemileg nem megfelelő, nem fejlesztő hatású ez az életmód, ha a társadalom nem fordít kellő energiát a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra Élet a Gutenberg-galaxis után Manapság mi épp annyira vagyunk benne az elektronikus korban, mint amennyire annakidején az Erzsébet-koriak a nyomdászat és a mechanika korszakában. És ugyanazt a zavartságot és bizonytalanságot tapasztaljuk, amelyet ők éreztek, mikor egyidejűleg két egymással ellentétes társadalmi formációban és gyakorlatban éltek. Míg az Erzsébet-koriak a középkori rendiség és modern individualizmus életérzése között találták magukat, mi éppen az ő mintáikat váltjuk fel, amikor az elektronikus technológiával kerülünk szembe, mely az individualizmust elavulttá, a közösségi egymásrautaltságot pedig kötelezővé teheti. 3 Ez az idézet alátámasztja azt a feltevést, mely sokunk számára már teljesen igazoltnak látszik, azt, hogy a XX. század fordulóján világszerte jelentős társadalmi, gazdasági és technológiai változások mentek végbe. A "világfalu" kialakulását, a globalizációt nagymértékben a digitális technológia, az információs és kommunikációs hálózatok fejlődése tette lehetővé. A számítógépek és az internethasználat terjedése olyan változásokat indított el, amely azon túl, hogy átalakította az érintett gazdasági ágazatokat (távközlés, informatika), kiterjedt a társadalmi élet szinte összes szférájára. Az internet és a mobiltelefon használatának erősödése megváltoztatta az oktatás, a foglalkoztatás formáit, a szabadidő felhasználás alakulását, a személyközi kapcsolathálózatok és a médiafogyasztás mintázatait. A társadalmi és gazdasági élet szinte minden színterét befolyásoló technológiai változásokat talán nem túlzás "információs forradalomnak" nevezni. Magyarország ennek a sokrétű és mélyreható változási folyamatnak jelenleg is alanya, és a változások több területen éppen csak elkezdődtek. 4 3 McLuhan: AGuttenberg-galaxis. 4 A magyarországi World Internet Project (WIP). Társadalom és a digitális technológiák. 9

9 "Én olyannak képzelem a mennyországot, ahol a reklámok igazak" (Chartres Biron) 2. Reklám-Kánaán A tudomány ma leginkább a reklám pszichológiájával és szociológiájával foglalkozik, míg történetiségét részletesen napjainkra sem dolgozták fel. Ma a reklám már a tényleges és potenciális vásárlókhoz szól, vásárlásra ösztönöz, folyamatosan információkkal szolgál, impulzusokat ad, közben pedig észrevétlenül a társadalom ízlését is formálja. A reklámtevékenység történetében két korszakot különböztethetünk meg. Az első periódus a reklám megjelenésének és fejlődésének előkorszaka, melynek első ránk maradt dokumentuma egy i.e. egyiptomi papirusztekercs. Ez a British Múzeumban őrzött emlék, egy rabszolga szökésére hívja fel a figyelmet. A következő felkutatott állomás, az i.e század, amikor az ókori Görögországban a bortartó edényeken már megjelentek a mostaniakhoz hasonló címkék és az épületek falára rajzolt, megvásárolható árukat hirdető festmények. Majd a középkorban a verbális reklámozás, a kikiáltás került előtérbe, hiszen a lakosság többsége sem írni, sem olvasni nem tudott. Áttörő változást a könyvnyomtatás feltalálása hozott, mely kezdetben csak magának a nyomdaipari terméknek a reklámozását szolgálta. Az igazi hirdetések csak ezután jelentek meg az újságlevelekben, melyek a teák és a fogápolási szerek eladását szerették volna növelni. A napilapokban a XVIII. század közepétől találkozhatunk reklámokkal. Ebben az időszakban már tudományosan is foglalkoztak szakemberek a témával. Ezzel zárul az első korszak. A reklámtörténet második nagy periódusa a XIX. században köszöntött be, amikor már valódi reklámtevékenységről és tudatos fejlesztésről beszélhetünk. A termelés lassan tömegméretűvé vált és ezzel párhuzamosan megindult a technikai eszközök fejlődése. A reklámipart már nem a kereskedők uralták, hanem a gyártók vették át szerepüket. Egyre nagyobb teret kezdett hódítani a cégreklám, hiszen a nagyobb vállalatok a hirdetéseken keresztül szerették volna nevüket megismertetni vásárlóikkal. Kiszélesedett a fogyasztói tábor, és a szükségletek kielégítése mellé felzárkózott a szükségletek felkeltésének igénye is. 10

10 A reklám történetének évszázadai alatt tehát nagyon sok tényező megváltozott, egy dolog azonban végig evidens maradt. Ez pedig az a tény, amit ma is sok szakember emleget, hogy a reklámozási célokra felhasznált költségek egy része mindig kidobott pénz, a kérdés csak az, hogy melyik része Magyarországi reklámok Magyar reklám nemcsak hogy van, de mindig is volt - mondja Takács Ildikó, a Reklám Világszövetség Magyar Tagozatának elnöke, akit a hazai reklámtörténet szakértőjeként is emlegetnek. A magyar reklám múltja egészen a 1800-as évekig nyúlik vissza. Az akkori idők szövetkezetei voltak a reklám úttörői. A II. világháború előtt is kemény reklámélet folyt, elég csak az Unicumot vagy a Royal-bútort említeni. Aztán jött az állami reklámok kora áruházakkal és divatcsarnokokkal. Megalakult a két állami reklámügynökség, a Hungexpo és a Magyar Hirdető. E két cég feladata volt, hogy koordinálja a magyarországi reklámokat és reklámozókat. A reklámeszközök viszont nem voltak hagyományosnak mondhatók. Sokszor az eladás helyén kóstolókkal, bemutatókkal kötötték össze a portékák népszerűsítését és a nagyközönséggel való megismertetését. A szocializmus '60-as éveinek eme reklámstratégiáját változtatta meg a Skála forradalma, azaz 1974-ben megnyitott Skála Áruház. Magyarországon ettől az időponttól számítják a szakemberek a nyugati, egyértelműen a médiára tervezett, klasszikus reklám megjelenését. Az igazán nagy változást a reklámpiac területén is a rendszerváltozás hozta. Ám éppen a megelőző évtizedek modernebb reklámtevékenységének köszönhetően, a térségben Magyarország volt az egyetlen olyan ország, ahol a váltás ezen a területen nem okozott túl nagy gondot. Az átalakulás időszakára ugyanis olyan képzett szakembergárda alakult ki, amelyet a nyugati ügynökségek is elfogadtak. 5 A gyermek-reklám hazai fejlődését pedig az 1990-es években megjelenő kereskedelmi magántelevíziók megjelenésétől számíthatjuk. Ekkor figyeltek fel először a gyerekekre, mint célcsoportra. A szakemberek rájöttek, hogy a vásárlások nagy részében a gyerekek állnak a háttérben, és ők a jövő remélhetőleg tudatos - fogyasztói. 6 5 Tordasi mintafalutól a szenzációs négyesig. 6 Fazekas Ildikó-Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció. (Szókratész Külgazdasági Akadémia, o.) 11

11 2.2 Matiné-reklám A cím azokat a reklámokat jelöli, amelyek a két nagy kereskedelmi csatorna hétvégi meséit, Matinéját szakítják meg. Fontosnak tartom ezen hirdetések elemzését, mivel ebben az időszakban vannak igazán gyerekeknek szóló reklámok. E téma szükségességét a Szonda Ipsos által végzett 2006-os kutatás is megerősíti, melyszerint a felmérés első hullámában megkérdezett gyerekek véleménye alapján (8-16 éves korcsoport) a Melyik tv adót nézed a leggyakrabban típusú kérdésre - ahol válaszlehetőség is adott volt - a legnépszerűbbek, legnézettebbek a kereskedelmi csatornák voltak. Az összes említés 16,5 %-át a két országos kereskedelmi adó az RTL klub és a TV2 adta. 7 A gyerekeknek szóló reklámoknak nincs pontos, tudományosan elismert definíciójuk, talán azért, mert nagyon hasonlóak a felnőtteknek szólókhoz. Eltérés talán a hatékonyabb elérés érdekében alkalmazott specializációban és a stratégia megalkotásában van. Míg a felnőtt reklámoknál leggyakrabban egy értékekkel telített képet látunk, amit tovább erősít a termék mottója, addig a gyerekeknél sokkal hangsúlyosabb az áru bemutatása. Sokszor nincs is szlogen, csupán a termék neve és annak (illetve használatának) részletes leírása szerepel (Shou-Shou baba: beszél, nevet, sír). A gyerekeknél valószínűsíthetően két ok miatt hangsúlyosabbak a termékleírások: egyfelől ők még nem teljesen tudatos fogyasztók, így számukra nem a márkához kapcsolt értékek a fontosak, ezért el kell magyarázni nekik, mire jó, mire használható az adott termék, másfelől a vásárlás aktusa a szülőkhöz köthető, így fontos számukra a pontos tájékoztatás. A matiné-reklámok a hirdetések valamennyi fajtáját bemutatják. Szombaton és vasárnap reggel 6 és 10 között minden mese után reklámblokkot adnak a csatornák. Ilyenkor a gyerek felfokozott állapotban van és talán még könnyebben fogadja be néha észrevétlenül a reklámok anyagát. Nem képes különbséget tenni a mese és a reklám között, főleg akkor, ha a reklámfilmek a mese képi világát tömörítve, annak izgalmait egybezsúfolva jelennek meg. Kutatások bizonyítják, hogy az óvodás korú gyermekkel tulajdonképpen még odafigyelés mellett sem lehet megértetni, hogy ez a mese és ez a reklámblokk, és hogy a kettő egymástól különbözik. Az ilyen típusú értelmi kézségük csak később alakul ki. Persze, ahogyan a felnőttek megunják az intelligens mosópor és a kedvezményes hitelek reklámjait, úgy a gyerekeket sem mindig tudja lekötni a már sokadszorra látott póni vagy pókember figura. 7 Antalóczy Tímea dr.: Értékdominancia a médiában. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat,

12 Fontos az elején tisztázni, hogy a reklám milyensége a kommunikációs eszközök céljától és azok használatától függ. Lehet a reklám célja csupán az, hogy felhívja a figyelmet a termék létezésére (tájékoztató reklám) és a vásárlást akkor várja el, ha a gyerekek kipróbálták a terméket (például: a vásárstandnál eladásra felkínált ugrálóvár), vagy egy adott időn belüli döntés esetén valamilyen kiegészítőt, reklámtárgyat kínál ajándékba (kicsi póni nyakába cserélhető csengőcske a készlet erejéig), vagy engedményt nyújt az árból. A másik lehetőség, ha a termék reklámozása nyereményjátékként jelenik meg. Alapvetően két fajtája létezik: az egyikben egy adott termék részeinek (általában vonalkód) gyűjtésével nyerhető valamilyen ajándék (Kinder vonalkóddal nyerj álomutazást Disney Landbe); a másik esetben a reklámozni kívánt áru a jutalom egy játékos feladat megfejtéséért (Cheetos labirintus) Az előbbinél elengedhetetlen az áru megvásárlása, hogy azzal esély nyíljon az ajándék megnyerésére. A második esetben a feladat elvégzése növeli a vágyat a termék iránt, tehát a megfejtést az ajándék motiválja. Egyes reklámok közvetlenül is megkísérlik rábírni a fogyasztót a termék kipróbálására, mondjuk egy "Próbáld ki!, Kapd el!" felszólítással, amelyhez a terméket mindenképp meg kell vásárolni (dinoszaurusz tojásra engedj hidegvizet és kikelnek a kis dinók!). Nagyon sok termék reklámozásakor a szakemberek a felnőtt, szülői racionalizmusra építenek. Korábban a rágógumi reklámok csak a fogyasztás nyújtotta élvezetről szóltak. Most viszont felhívják figyelmünket a termék fogszuvasodást gátló hatására (Orbit gyerekeknek) A hamburger, a sült krumpli a "tucat kaja" kategóriájába tartozik. Ezt a beállítódást jól kezeli a McDonald's, mivel reklámjaiban a termékek válogatott alapanyagait hangsúlyozza (bébi répa, bio tej). A következő kategóriába az érzelmekre ható (emocionális) reklámok tartoznak. Nem precíz funkcióleírást adnak a termékről, hanem a használatból (magából a folyamatból és/vagy annak eredményéből) származó élvezetet ábrázolják minél szemléletesebben. Olyan hangulatot varázsolnak a termék köré, amilyenre többnyire a gyerekek vágynak (szépség=barbie baba, könnyedség=pillangó Kisasszony, bátorság=bionicle harcos stb.). Ez a felnőtt racionalizmussal szemben a gyerekvilág hinni akarására épít, hisz, ki ne szeretne a mesevilág részesévé válni, ki ne akarna a legújabb játékokkal vidáman játszani? 8 8 A Volkswagen és a víziló. 13

13 2.3. Lego és Kinder: gyerekhatás a reklámokra A fiatalok beleszülettek a televízió, az informatika és a technika korába. Niel Howe és William Strauss millenniumi generációnak nevezi őket, akikre jellemző, hogy jól ismerik a technológiát, iskolázottak, multikulturálisak, hozzászoktak ahhoz, hogy a média a legkülönbözőbb módon bombázza őket. 9 Melissa Müller szerint manapság a gyermekek már fogyasztóként jönnek a világra, ami azt jelenti, hogy a fiatalok óriási vásárlóerőt képviselnek és a legérdekesebb célpiacok egyikének számítanak. Ők a jövő fogyasztói, márkahűségük kisgyermekkoruktól formálódik. 10 Befolyásuk egyre nő, így már vannak külön nekik szóló termékek, és a TVben is az ő stílusuk szerint alakítják a programokat. Éppen ezért a gyerekeknek szóló reklámok kezelése nemcsak a szülőknek, hanem a marketingszakembereknek is nagy kihívást jelent. A tinédzserek, kamaszok körében ugyanez a helyzet. Óriási mennyiségű piackutatás, attitűdkutatás foglalkozik azzal, hogy mi is kell nekik. A társadalmi változásokra mindig a leggyorsabban és legérzékenyebben reagáló reklám- és marketingszakma képviselői is tanácstalanul állnak, ha azt a feladatot kapják, hogy az egymással zárt körökben kommunikáló, látszólag reklámkerülő, számunkra ismeretlen zenei irányzatokat követő, ki tudja, milyen értékrend alapján ítélő fiatalokhoz próbáljanak eljuttatni valamilyen üzenetet úgy, hogy azt ők el is fogadják. A kutatások szerint azok a spotok nyerik el a tetszésüket, amelyek ellentmondanak a reklámozás eddigi formáinak: nem hangsúlyozzák az áru előnyös tulajdonságait, nem szólítanak fel vásárlásra, és nem zárják ki a termék behelyettesíthetőségét sem, például a Sziget - Ki a király?, vagy Hozd el anyádat is! szlogen. Utóbbi "olyan rossz volt, hogy már jó", vagyis olyan szörnyű lehetőséget villantott fel a fiatalok előtt, hogy ezzel a poénnal lehetett közös kommunikációs térbe vonni őket. 11 A reklámszakma tehát mindent bevetve lohol a fiatalok után, hogy kegyüket elnyerje, azonban ezen korosztály ízlése véletlenszerű és napról-napra, óráról-órára változik, így tetszésüket kiváltani nehéz, elveszíteni viszont annál könnyebb. 9 A reklámhadjáratok célkeresztjében az ifjúság I..http://www.mfor.hu/cikkek/14985.html 10 Melissa Müller: Az áruvilág kicsi királyai (Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 2001.,10. o.) 11 Sümegi Noémi: Ahogy ők ugrálnak. Hozd el anyádat is! - Melyik a legbetegebb hirdetés? 14

14 Szektorok költése gyermekeknek (is) szóló termékeknél (eft listaár) 383% (00/96) 144% (04/01) 100% (06/05) 1.sz. ábra GYERMEKRUHÁZAT TEJES DESSZERT KAKAÓ DESSZERT, FAGYLALT év év 552% (95/91) Forrás: TNS MI, Adex Plus, év év év év év év év év év év év év év év CSOKOLÁDÉ, ÉDESSÉG INTERNET SZÓRAKOZTATÓ ELEKTR. JÁTÉK SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ, SZÖRP INFORMATIKA Az ábrán olyan hirdetési adatok láthatók, amelyek megmutatják, hogy azok a területek, amelyek főként gyerekeknek kommunikálnak, egy évben listaáron mennyi forintot költenek el. Továbbá megfigyelhető a reklámozás dinamikája is: 1991-ben még gyakorlatilag alig voltak ilyen termékhirdetések, mára azonban ezek száma egy nagyon magas szintet ér el. A reklámozás ütemében - 5 éves etapokat véve - csaknem folyamatos duplázódás, vagy még ennél is nagyobb növekedés tapasztalható. A legérintettebb területek és műsorkörnyezetek azok, amelyek az ábra jobb oldalán lévő hirdetéseket tartalmazzák. A legnagyobb bővülés - nem meglepő módon - az édességek területén volt, de azért a játékok, üdítők növekedését is érzékelhetjük. Megjelenik a fagylalt, a más típusú tejes desszertek és a gyermekruházat is. Nyílván ezen területek növekedési üteme különböző. Azonban nem elegendő csak az anyagi dolgokat bemutatni, a megjelenés helye ugyanolyan fontos. Az elmúlt évek vizsgálatai alapján 2 nagy illetve 2 kisebb területet lehet megkülönböztetni egymástól. A legnagyobb terület a sajtóé, ami ha 15 éves távot nézünk, csökkent az utóbbi években. Ezt váltja föl tulajdonképpen a televízió hirdetésmennyisége. Meg kell említeni, hogy ez a típusú hirdetés a kezdeti időszakban 15

15 nagyon drága volt, éppen ezért kevesen és keveset használták. A tematikus csatornák megjelenése óta azonban a tv hihetetlen nagy növekedést mutatott a sajtó rovására. Ennek magyarázata igazából nem ott keresendő, hogy egy adott szektor megtalálta a televíziót és megnövelte volna a hirdetés mennyiséget, hanem sokkal inkább azt lehet mondani, hogy minden fontosabb reklám szektor folyamatosan növelte a tv-ben való jelenlétét, egyre többet költött rá, egyre nagyobb mennyiséget jelentetett meg, akár az üdítőknél, akár a játékoknál. Ez leginkább azért van, mert nagyobb a választék és szükség van arra, hogy egyre magasabb számban érjék el a leendő fogyasztókat. Két hirdetőt próbáltam egy picit közelebbről tanulmányozni: a Kindert és a Legot. Az elmúlt hónapokban megfigyelt matiné reklámokban mindkettő minden héten szerepelt. Az alábbi ábrák az édességek és a játékok legfontosabb hirdetőit mutatják. Jól látszik, hogy a Kindernek borzasztóan nagy növekedése van, a Lego pedig ban a játékgyártók közül a legnagyobb. Ma már ez nem teljesen így van, ugyanis megjelentek olyan hirdetők, mint például az Electronic Arts, amely már nem a hagyományos játékokat, hanem az elektronikus, számítógépes játékokat reklámozza és ezzel konkurenciát jelent a Legonak A gyerekeknek szóló márka gyártóinak költés alakulása (eft-listaár) sz.ábra HARIBO Pom-Bar chips (CHIO- WOLF) Nesquik (NESTLÉ) MATTEL LEGO Kubu (MASPEX) Milka (KRAFT ) HASBRO EPEE Kismackó (GYŐRI KEKSZ) Kinder (FERRERO) EA év év év év év év év év Forrás: TNS MI, Adex Plus,

16 A Kinder és a Lego reklámjai, stratégiái az idők folyamán változtak. Alkalmazkodniuk kellett a magyarországi piachoz, harcolniuk kellet a konkurenciával. Mégis a legjelentősebb szempont a megújulások terén, a gyerek. Lego: ben jól láthatóan a legfontosabb üzenet címzettje a nagyon kicsi gyerek, azonban a hirdetés maga a felnőtteknek szólt (például: ez a játék a te gyereked képességét is fejleszteni fogja stb.). Szerintem a kezdeti ( 98-as) reklám nagyon bonyolult volt, nehéz megérteni, hogy pontosan mit is akartak a hirdetők. Mindezek ellenére a közvélemény kutatások azt mutatták, hogy a megkérdezettek megítélése összes- Buci Maci, 1998 Baba Magazin, 1999 ségében pozitív volt a reklámozott termékekről: A Lego azért jó, mert sok mindent lehet vele csinálni ben megváltozik a hirdetési stratégia. Itt elsősorban az életérzés jelent fontosságot. A hangsúly nem a termék mennyiségi, hanem a minőségi kommunikációján van. A Lego-val való játék örömét, felszabadultságát tartják fontosnak bemutatni a reklámszakemberek. A képi kompozíció egy olyan vidám, barátságos világot mutat, ahol fiúk-lányok Buci Maci, egyaránt szeretnek és akarnak játszani. Ehhez képest a 2007-es hirdetés, melynek kommunikációja már egy évvel korábban elkezdődött, egy sokkal erőszakosabb, a Bionicle harcosok világát mutatja be. Ez a játék a Lego csoport olyan ága, amely változatos szereplőket vonultat fel és kalandjaikat egy összefüggő háttér-történet kapcsolja össze. Maga a hirdetés is máshol jelenik meg, mivel a National Geo Kids, 2007 korábbi reklámok főkommunikációja az 5-9 éveseknek szólt, itt már Nationel Geografic Kids az idősebb gyerekek figyelemfelhívására törekszik, tehát a 7-16 éveseket célozza meg. Rajongói azonban akadnak a felnőtt korosztályból is. Bár a hirdetés képi elrendezése sokkal sötétebb és barátságtalanabb lett, mégis a Bionicle történet hozzáadása hatalmas sikernek bizonyult. 17

17 Kinder: szintén jól mutatja a hirdetői logika változását a gyerekek igényeinek tükrében. A Kinder Meglepetés a legjobb és a legrosszabb ajándék is egyben. A legjobb, mert kevés csoki így kevesebb cukor és zsír van benne, sőt még gyűjthető játékot is talál a gyerek a közepében. A pénztárcánk szempontjából azonban a legrosszabb ajándék, mert ha már egy figurácska megvan, akkor valószínűleg a gyűjtemény többi tagját is akarja a csöppség. Ezzel a Kinder cég pontosan tisztában van, sőt ez a cél, így minden évben változtatja a megszerezhető tárgyak körét, hol kisállatokkal, hol űrlényekkel, hol egyéb figurákkal. Érdemes tehát megnézni a Nők Lapja, 1994 hirdetések alakulását, az üzeneteket és a célcsoportokat. Az első néhány évben, a rendszerváltás után, alapvetően a Kinder a Legohoz hasonlóan a szülőknek kommunikált. Ezt mutatja a Nők Lapjában való megjelenés is. Ez egy fontos szempont, mert a gyermekeknek szánt termékek és reklámok esetén a szülő maga is érzelmi előnyhöz juthat, azaz tulajdonképpen ő maga is a célcsoport tagja lehet. Tehát a szülők bevonása nem csupán etikai, hanem szakmai okokból is feltétlenül szükséges. Nem ritka, hogy az ilyen típusú reklámok a szülő számára is hordoznak információkat, például: kalcium van a tejcsokoládéban, amely erősíti a csontokat stb és 2000 között csak a gyűjthető sorozatokat kommunikálták és az üzenetek címzettjei alapvetően a gyerekek voltak. Innentől kezdve nem élvezett prioritást a termék egészséges volta, íze, mert a fő hangsúlyt a kis játékfigurák gyűjthetősége kapta, például: Astro Comic sorozat, Heppy Hippo sorozat: Gyűjsd össze mind! stb. Ehhez képest 2003-tól egy teljesen másik vonal bontakozik ki, totálisan új jelenség, ahol játékot adnak magában a hirdetésben. Pesti Est, 1999 Tehát interaktívabbá akarják tenni a gyerekeket. Majd 2004-től egy újabb irány, ami ezt az interaktivitást tovább viszi. A stratégia célja: kapcsolatban maradni a termékkel a vásárlás után is. Kitalálták a gyűjthető sorozaton belüli képeslapokat, ami félbe hajtható és tovább küldhető a barátoknak. 18

18 Buci Maci, 2007 A legutóbbi említésre méltó váltás pedig a rajzfilmszerűség alkalmazása. A reklámok a Disney mesék képi megjelenítését felhasználva próbálják elérni a gyerekeket. A tojásban megtalálható játékok már Scooby Doo-hoz, a Hupikék Törpikékhez stb. köthetőek. Az ilyen gyakori váltásoknak több oka is van, de a legjelentősebb az, hogy a gyerekek változnak, pontosabban felnőnek, így akik Kinder meglepetést vásároltak 1995-ben, ma már nem ugyanazzal az attitűddel közelítenek a termékhez. 12 Összességében tehát a gyerekek hatnak a reklámokra, különösen a televíziós reklámokra, hiszen a gyorsan pörgő, zenés, színes képek kavalkádja értük van. A szakemberek pedig mindent megtesznek azért, hogy az ilyen fogásokkal kialakított szimpátiát minél tovább, akár felnőtt korra is fenntartsák Reklámhatás a gyerekekre Ma a reklám szerepét sokféleképpen definiálják. Véleményem szerint a reklám akkor látja el jól a feladatát, ha érzelmeket vált ki. Mintha azt mondaná: Tudom, mit szeretnél, ha engem választasz, nem fogsz csalódni. A sikeres reklámok ezt az érzelmi kapcsolatot építik fel a márka és a gyerekek között. A reklámhatás szintén egy ilyen bonyolult és összetett fogalom, ezért nem véletlen, hogy sokan sokfélét értenek hatásos reklám alatt. Ennek mérése nem könnyű; nehezen különíthető el, mi tulajdonítható reklámnak és mi egyéb fogásnak. A reklámhatás egyik fontos tényezője, hogy a befogadó milyen körülmények között látja/hallja az adott médiumon keresztül továbbított üzenetet, mennyi idő áll rendelkezésére, illetve mennyi időt szán annak befogadására. Ötletesség, kreativitás, újszerűség: ezek a tartalomra és megjelenésre egyaránt vonatkozó fogalmak szorosan összefüggnek a hatásossággal, mert ezek által a reklám tartalmában és megjelenésében is kiemelkedik a "színes forgatagból". Egyes szakértők szerint a mai tv reklámok a legbefolyásolóbb hatással vannak a nagyközönségre. A befogadói szituáció itt a lehető legkedvezőbb, a médiummal való találkozás általában otthon történik, tehát a figyelem magas. Rendkívül jó technikai adottságai miatt komplex hatást nyújt a gyereknek, a képek, a mozgás, a hangok segítik a 12 Máth András: Reklámterhelés és kreativitás változása a gyermek-médiában Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat,

19 figyelem fenntartását. Az ilyen típusú reklám élettartama rövid, de az emlékezeti hatásuk a legjobb. 13 A médiumok bővülésével több és több kereskedelmi reklám jelent meg, így ezek életünk kikerülhetetlen részévé váltak. Az idő haladtával egyre fiatalabb korosztályokat céloz meg, akik egyre több időt töltenek a médiával. Tehát a gyerekek több szempontból is fontosak: önálló (költik a zsebpénzüket) és közvetett (szülővel teljesíttetik kívánságukat) fogyasztók, tanácsadók a vásárlásban és ők a jövő piaca. A Gfk Piackutató Intézet felmérése szerint a gyerekek 66%-a szereti a tévéreklámokat, és 50%-uk a rádiós reklámokat is, azért nézik meg ezeket, hogy szórakozzanak. A felmérésből az is kiderült, vajon a gyerekek mit tartanak fontosnak egy reklámban, mi tetszik nekik. Ez alapján megerősítést kapott az a tény, miszerint a gyerekek szórakozás céljából néznek reklámokat. 75%-uk tartja fontosnak a vicces figurákat, szereplőket a reklámban, és majdnem 50%-uk a humort részesíti előnyben. De ugyanilyen arányban érzik elengedhetetlennek a zenét, illetve az akciót és izgalmakat (mely főleg a fiúknál fordul elő). A szereplőkkel kapcsolatban sokan kiemelték a gyerekszereplőket és a kedvelt, híres embereket is. Körülbelül egyharmaduk a nem várt, meglepő fordulatokat szereti, majdnem ugyanennyien a sok színes képet. Meglepő, hogy mindössze egyötödüknek fontos a reklámból megtudható információ. 14 Tehát egy adott reklámról számos eltérő véleményünk lehet, és azt meghatározni, hogy mi az, ami káros a gyerekre és mi az, ami nem, egy újabb szakdolgozat alapja lehetne. Hiszen a reklám ellentétben más egyéb médiával - amire azt mondják, hogy manipulál - mindig ismert céllal jelenik meg. Köztudott, hogy ez egy olyan kommunikációs szint, ahol egységes játékszabályok vannak, amit a törvény szabályoz. Továbbá megszokott kommunikációs stílusban: hízelgő, bombasztikus stb. és mindig körülhatárolt felületeken jelenik meg, például: nem lehet akárhova kiragasztani egy plakátot, mert megvan a helye. Mindezek ellenére Sas István szerint a gyerekeknél vannak olyan életkori sajátosságok, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni: 1,5 év: felismerik a hang és a kép kapcsolatát 2 év: reklámokhoz, műsorokhoz tudják kötni a zenét: melyik reklámhoz melyik szignál 3-4 év: tv-valóság azonosítása. Tudják, hogy a földrengés, ami a tv-ből jön, nem itt van 5 év: nő a felfogóképességük 13 Fazekas Ildikó-Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció (Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2004., o.) 14 Nagy Tünde: A reklám hatása a 6-9 éves korosztályra. 20

20 6 év alatt: nem tudnak különbséget tenni a reklámok és műsorok között, illetve az üzenet forrása tekintetében: Micimackó vagy a tanár néni mondja, hogy mossanak fogat rendszeresen 7 év: felismerik a reklámokat, kialakul a realitás érzékük, kétségbe vonják a reklámok igazságtartalmát 8 év alatt: nem tudnak különbséget tenni a befolyásoló szándékok fajtái és a cselekvési minták között. Például: étkezés után megnyalom a tíz ujjam, vagy szalvétába törlöm 9-10 év: tv-érettség. Gondolkodva nézés. Meg tudják érteni a reklám háttérgondolatát év: rájönnek, hogy a reklám nem valós dolgokat közvetít Egyéni értékítéletük van. 15 Ezek alapján megállapítható, hogy van egy éles választóvonal 6 és 7 év körül. A 6 évesek nagy része nem tudja, milyen céllal készülnek a reklámok, sőt azzal sincsenek tisztában, mi is számít tulajdonképpen reklámnak. Sokan összekeverik a filmekkel. Szerintem eddig a választóvonalig kell(ene) tartani annak a különös protekciónak, amivel maximálisan meg tudjuk védeni őket a reklám és más egyéb befolyásoló tényezővel szemben. A választóvonal után, mikor már megjelenik az egyéni értékítélet, a disztingváló képességük előbbre hozását kell(ene) segíteni. Ezrért szükségszerű tanítani őket a médiára, beszélni nekik a reklámokról. Az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association, APA) külön bizottságot hozott létre, hogy kivizsgálják a kereskedelmi hirdetések gyermekekre gyakorolt hatásait. 16 Az egyik vizsgálati terület a gyermekek gondolkodási fejlődése és a reklámhatás összefüggése volt Eredményeiket a közelmúltban hozták nyilvánosságra és hasonló fejlődési kategóriákat állítottak fel, mint Sas István. A képregényeket és gyerekmagazinokat kiadó német Egmont Ehapa a gyermekek fogyasztói szokásairól készített felmérést, amely szerint a 6 és 13 év közötti korosztály pontosan ismeri a márkák világát, egy bizonyos kor után - és ez a kor egyre előbbre tolódik pedig gyakorlatilag nem lehet beleszólni a gyerekek márkamániájába. A kutatás szerint a legnagyobb mértékű márkatudatosság a sportcipőknél mutatkozik. 17 A fenti következtetéseket egy hazai, 2007-ben készült kutatás is alátámasztja, amely során 6-10 éveseket kérdeztek a reklámok céljáról. Az első hullámban válaszolók nem rendelkeztek háttér információval, míg a második hullámban lévő gyerekekkel szakértők beszélgettek erről. A válaszadásból ez igen jól leolvasható. Látszik, hogy a második 15 Sas István: Reklám és pszichológia (Kommunikációs Akadémia, Budapest o.) 16 Gyerekek a reklám csapdájában. 17 Márkafüggőség már a gyerekeknél is. 21

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas István A JÖVŐ ÉPÍTŐI Kommunikációs Akadémia Hurka nóta 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM (SZŰRÉS) (SZŰRÉS) KELL KELLAAREKLÁM REKLÁM ELLEN? ELLEN?

Részletesebben

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas SasIstván István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia www.sasistvan.hu www.sasistvan.hu Hurka Gyurka 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Tej-és tejtermékreklámok hatása a fogyasztói magatartásra Varga Ákos Egyetemi adjunktus Gazdaságtudományi Kar Kaposvári Egyetem

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2013 és 2014 egész év, egész nap, Total TV 400 350 370 376 300 250 286 289

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 400 350 375 370 300 250 286 286 200 150 191 202 239 241 100 50 0 TOTAL 4+

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás?

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? Televíziónézési pillanatkép Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? 2011. november Nielsen Közönségmérés - Előfizetés (vételi hierarchia) + A teljes népesség () televíziós vételi platformok szerinti kategóriái

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, "nézik-e" a reklámokat vagy csak "látják" az emberek?

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, nézik-e a reklámokat vagy csak látják az emberek? Műhely Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Bevezető Nézői oldalról vizsgálva az elmúlt éveket, a televíziós reklámpiac nagyléptékű változásainak éveit tudhatjuk magunk mögött. Az országos kereskedelmi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS REKLÁMOK NÉZETTSÉGE 2014 I. FÉLÉV Naponta 7,0 millió ember nézett TV-t. Ebből 6,6 millió látott reklámot. A napi TV-nézési idő 294 perc. Ebből

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya Műhely Ünnepi tévénézés Az év végi ünnepek - Karácsony, Újév és a kettő közötti időszak - a televíziós csatornák számára mindig komoly kihívást jelentenek, hiszen ezen időszak alatt a nézők különlegesen

Részletesebben

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS 2014. NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS LIVE ÉS PLAYBACK NÉZETT IDŐ (ATV) NAPONTA 2014. november CÉLCSOPORT LIVE PERC PLAYBACK PERC PLAYBACK % TELJES NÉPESSÉG 297 3.4 1.1% 4-17 199 2.9

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben!

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben! Médiaajánlat Fizetett politikai hirdetés közzétételére Bevezető Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az emberek hétköznapjait hihetetlen

Részletesebben

Médiaismeret. A televízió Horvát János nyomán

Médiaismeret. A televízió Horvát János nyomán Médiaismeret A televízió Horvát János nyomán Száz éve csak, hogy az Angol Királyi Főpostamester hírül vette, hogy a távoli Amerikában üzembe lépett az első telefonvonal, s értetlenül csak annyit mondott:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

PLATFORMOK, KÉPERNYŐK ÉS NÉZŐK

PLATFORMOK, KÉPERNYŐK ÉS NÉZŐK PLATFORMOK, KÉPERNYŐK ÉS NÉZŐK HTE 2013 Vörös Csilla 2013. október 4. TARTALOM Digitális Mérés Technológiája Analóg Földi Lekapcsolás és Mérés Platformváltók Platformok és Nézettség Képernyő Tények Kitekintés

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27.

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27. TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS Vörös Csilla 2014. Február 27. ELÉRÉS ÉS KÖZÖNSÉGARÁNY A NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS AZ ELÉRÉS Célcsoportok: Teljes lakosság (9 179 449 fő) és 18+ (7 857 565 fő) Idősáv: 02:00-25:59

Részletesebben

VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10.

VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10. VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Digitalia 2013. szeptember 10. TARTALOM TV tények (eszközök, nézési idő, nézést növelő faktorok) Multiplatform (eszközök, külföldi adatok,

Részletesebben

Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban

Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban Játékos barangolás a mesék birodalmában Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban Többféle, közösségben eltölthető kikapcsolódási lehetőséget kínált a nyári szünidőben a vakációzó gyermekek számára a Békefi

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 Média ajánlat RTL Klub műsorszponzorációs megjelenések Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 RTL Klub Barátok közt A Barátok közt hosszú évek óta Magyarország legnépszerűbb sorozata,

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

LifeBOX. Médiaajánlat

LifeBOX. Médiaajánlat LifeBOX Médiaajánlat li e B O X Az élet kép O RENGETEG DOLOG JÓ, DE A LifeBOX, MIÉRT JOBB? A LifeBOX, egy egyedi, internetes tartalomszolgáltató komplex és sokrétű rendszer, amely egyszerre foglalkozik

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig.

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. Röviden televíziónkról A Szombathelyi Televízió 22-25 km- es sugárzási körzetével a vasi megyeszékhely környékét, 55.000 háztartást fed le. Hétköznapokon

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT. Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29.

FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT. Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29. FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29. TARTALOM 1. 2. 3. ESZKÖZÖK A HÁZTARTÁSOKBAN TÉVÉNÉZÉSI TRENDEK 4+ TÉVÉNÉZÉSI TRENDEK 15-29 2 ESZKÖZÖK A HÁZTARTÁSOKBAN 3 FELSZERELTSÉGI

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS Tervezés-Kutatás 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS MÉDIASZABÁLYOZÁS Hatáskör: Jogi szabályozás Gazdasági szabályozás Etikai normatívák Önszabályozás, Belső szabályozás Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Nemzeti Adó-

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

A Kampányismertség, márkamegítélés, hirdetésazonosítás Kvantitatív kutatás eredményei az írás megmarad kutatáshoz

A Kampányismertség, márkamegítélés, hirdetésazonosítás Kvantitatív kutatás eredményei az írás megmarad kutatáshoz A Kampányismertség, márkamegítélés, hirdetésazonosítás Kvantitatív kutatás eredményei az írás megmarad kutatáshoz Szonda-Ipsos 2005. január Összefoglalás Az eredmények alapján az átlagos márkaismertség

Részletesebben

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT 2011 2011 A rádió profilja A Lánchíd Rádió 2007. március 15-én szólalt meg regionális közműsor-szolgáltató adóként a fővárosban és környékén. Jelenleg már Balatonfüred és Székesfehérvár körzetében

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról INNOVATÍV TUDOMÁNY A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tudományos tanácskozása nemzetközi részvétellel Színhely: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, I. emeleti díszterem, Szabadka, Strossmayer u. 11. Időpont:

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

Médiapiac Magyarországon

Médiapiac Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Média és társadalom Médiapiac Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Média és médiafogyasztás

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. SZEPTEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. SZEPTEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. SZEPTEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. szeptember; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2015. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2015. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2015. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2015. június; egész nap; Live Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12

Részletesebben

Pán-európai felmérés 2007 A tévé szerepe a gyermeket nevelő háztartásokban

Pán-európai felmérés 2007 A tévé szerepe a gyermeket nevelő háztartásokban Pán-európai felmérés 2007 A tévé szerepe a gyermeket nevelő háztartásokban RINnr.: 51716 2007 december Magyarország Megállapítások (1) Magyarországon a gyerekek 3-a naponta 1,5 és 3 óra közötti időt tölt

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

A CÉLPONT GYORSAN MOZOG!

A CÉLPONT GYORSAN MOZOG! VIGYÁZZ! A CÉLPONT GYORSAN MOZOG! LŐGYAKORLATOK KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK Sas István Kommunikációs Akadémia www.sasistvan.hu www.koak.hu HEISENBERG FÉLE FÉLE BIZONYTALANSÁGI RELÁCIÓ Egy részecske x helyét

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben