A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében"

Átírás

1 A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében Endrődi Judit III. évf. ELTE Környezettudományi Doktori Iskola Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Témavezetők: Dr. Horváth Gergely, Dr. Csüllög Gábor június 10.

2 A vizsgált terület Dunántúli-khg. Bakonyvidék Balatonfelvidék és kismedencéi Vászolyi- fiók medence Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlati körzet Pannonicum flóratartomány Bakonyiku m flóravidék Balatonicum flórajárás Balaton-felvidék öv Veszprém megye (korábban Zala vármegye) Balatonfüredi Statisztikai Kistérség, Balaton-felvidéki Nemzeti Park (100%-ban nemzeti parki terület) Balatonfüred-Csopaki borvidék Balatonudvari- Örvényes-Vászoly Hegyközség (Balatoni Arany és Rubin Hegyközség)

3 Vászoly (Vaschull, Wazil, Wazol, Vassoly, Vaszol ) és környéke T=8,85 km 2 Pécsely Balatonszőlős Vászoly

4 A kutatás céljai Tájalkotó elemek és jelenségek történeti idősíkon való feltárása, rendszerezése (XIX-XX. sz.) A történeti tájhasználat és a kultúrtájat alakító korábbi és recens folyamatok vizsgálata Kultúrtáj-elemek tipológiája A kultúrtáj egyensúlyi állapotának, valamint az átalakítottság mértékének meghatározása, recens ökológiai állapotfelmérés Egyedi tájmozaikok, tájkarakterek meghatározása Tájkonfliktusok, tájproblémák megfogalmazása Tájvédelmi, tájtervezési célok, lokális társadalmi célok, ökoturisztikai és ökomuzeális lehetőségek megfogalmazása

5 Kultúrtáj-elemek tipológiai rendszerezése KULTÚRTÁJ- ELEMEK Felületi megjelenés Vonalas megjelenés Potenciális vegetáció Természetes/ természetközeli Egykori tájhasználat tájelemei Infrastrukturá lis tájelemek Élőhelytípusok Területhasználati típusok XVIII. sz. - i előtörténet XIX. sz. XX. sz. első fele XX. sz. második fele Pontszerű megjelenés Természetes/ természetközeli Ex lege védett értékek Egyedi tájértékek Antropogén Egyéb

6 Kultúrtáj-elemek tipológiai rendszerezése KULTÚRTÁJ- ELEMEK Felületi megjelenés Vonalas megjelenés Potenciális vegetáció Természetes/ természetköz -eli Egykori tájhasználat tájelemei Infrastrukturá lis tájelemek Élőhelytípusok Területhasználati típusok XVIII. sz. - i előtörténet XIX. sz. XX. sz. első fele XX. sz. második fele Pontszerű megjelenés Természetes/ természetköz -eli Ex lege védett értékek Egyedi tájértékek Antropogén Egyéb

7 Adatforrások és alkalmazott módszerek az eredmények tükrében: térképek Katonai felmérések (1783, 1852, 1880), topográfiai térképek (1953, 1980), légifelvételek (1977, 1984, 2005) Kataszteri térképek (1858, 1927), földrészleti jegyzőkönyvek (1858, 1909, 1913, 1923, ), művelési ág kimutatás (1966), földkönyvi kivonat (1987) Élőhelytérkép ( ) Területhasználatra vonatkozó tendenciák (M=1:10 000; 1:28 800; 1:25 000) Részletes információk a művelési ágak változásaira, a dűlőterületekre, birtokviszonyokra, bel- és külterületi infrastruktúrára, valamint egyéb antropogén tevékenységekre vonatkozóan (M=1:2 880) Jelenlegi ökológiai állapot

8 Történeti tájhasználat és tájlefedettségi típusok Felületi megjelenés Potenciális vegetáció Élőhely-típusok Területhasználati típusok Dombor -zat Vízrajz Talaj Á-NÉR kategóriák Mindenkori kataszteri térképek XVIII. sz. XIX. sz. XX. sz. első fele XX. sz. másodi k fele társulások élőhelyek területhasználati formák

9 A vizsgált terület potenciális vegetáció térképe (felhasznált paraméterek: lejtőszögtérkép, lejtőkitettség térkép, vízpufferkapacitás) 1 bokorfüzes és puhafaligeterdő 2 tatárjuharos lösztölgyes 3 cseres-tölgyes 4 gyertyános-tölgyes 5 mész- és melegkedvelő tölgyes 6 karsztbokorerdőlejtősztepp 7 bükkös

10 Kataszter Kód Felszínborítás 1 (szántó) Dűlő 30 (Öreghegy) Parcellaszám(1927) 1671 Birtokos 5 (Barnag) A vászolyi Öreghegy határhasználata az 1927-es kataszter szerint Összesen 2115 parcella és út Öreghegyen 721 bedigitalizált parcella és út

11 Művelési ágak szerinti elemzés Történeti statisztikák, levéltári dokumentumok, néprajzi gyűjtés 1858 (Veszprém Megyei Levéltár) 1927 (Veszprém Megyei Levéltár) Extraneus birtoklású szőlők a vászolyi Öreghegyen és a Hosszúmezőalja dűlőben ban 1781 (Veszprémi Érseki Levéltár)

12 szántó szőlő erdő legelő rét kert vegyes művelésű terület a dúlő részesedése az összes területből % A szőlőművelés a filoxéravészt követő időkben Szentegyház Pusztaszentgyház Pécselyi útra Öreghegy Malomvölgy Lóakol Kislapos Kakashegy I. osztály Hosszúmezőalja Határmegye Fenyves Babvölgy Apagy A szőlőművelés által érintett dűlők részesedése az egyes művelési ágak területi eloszlásában az 1923-as birtokösszeírás szerint

13 Kultúrtáj-elemek tipológiai rendszerezése KULTÚRTÁJ- ELEMEK Felületi megjelenés Vonalas megjelenés Potenciális vegetáció Természetes/ természetköz eli Egykori tájhasználat tájelemei Infrastrukturá lis tájelemek Élőhelytípusok Területhasználati típusok XVIII. sz. - i előtörténet XIX. sz. XX. sz. első fele XX. sz. második fele Pontszerű megjelenés Természetes/ természetköz eli Ex lege védett értékek Egyedi tájértékek Antropogén Egyéb

14 Felszíni vízfolyások gazdasági szerepe és ökológiai állapotfelmérés Elméleti futásirány A) Település Káposztáskertek Káposztáskertek B) Káposztáskertek dűlő Ábra: Varga Á. C) Malomvölgy D) Babvölgy Malomvölgy Malomvölgy

15 % Ökológiai állapotfelmérés a Borhidi-féle rendszer alapján A Pécselyi Őrkerület élőhelytérképe ( ) Fajok természetességi értékének gyakorisága a Pécselyi Őrkerület mintatrületen 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Természetességi értékszám (Val) -3 (AC) Agresszív tájidegen inváziós fajok -2 (RC) Ruderális kompetítorok -1 (I és A) Idegen és Jövevényfajok 1 (W) Természetes gyomfajok 2 (DT) Zavarástűrő természetes fajok 3 (NP) Természetes pionírok 4 (G) Generalisták 5 (C) Kompetítorok 6 (S) Specialisták

16 % % % % Ökológiai állapotfelmérés a Borhidi-féle rendszer alapján zavart, degradált területek 40,0 Val gyakoriság U3 (Falvak) élőhelyen Val gyakoriság O8 (Domb és hegyvidéki gyomos üde gyepek) élőhelyen 30,0 20,0 10,0 0, Val 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Val Val gyakoriság T6 (Kistáblás mozaikok) élőhelyen Val gyakoriság T7 (Nagyüzemi szőlők és gyümölcsösök) élőhelyen 80,0 60,0 50,0 40,0 40,0 20,0 0, Val 30,0 20,0 10,0 0, Val

17 Franciaperjés domb- és hegyvidéki rétek Pusztafüves lejtősztyeppek, erdősztyepprétek Középhegységi montán és szubmontán bükkös Élőhelytípusok előfordulása Vászoly fokozottan védett területein ( ) Cseres tölgyesek Lombelegyes, tölgyes jellegű sziklai maradványerdők Spontán cserjésedő-erdősödő területek Erdei és feketefenyvesek Szántó Rét Legelő Erdő Kert Út Épület Területhasználat Vászoly fokozottan védett területein (1927) Egyéb Szántó és adómentes kopárság Erdő és rét

18 % % Fajok természetességi értékének gyakorisága Vászoly fokozottan védett területein 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Természetességi értékszám (Val) Fajok természetességi értékének gyakorisága a Pécselyi Őrkerület mintatrületen 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Természetességi értékszám (Val)

19 Kultúrtáj-elemek tipológiai rendszerezése

20 Egyedi tájérték kataszterezése A vászolyi kultúrtájban többnyire pontszerűen megjelenő, természetes, vagy antropogén eredetű, védendő tájelemek, értékek Eddig 67 db felvételezett tájérték, főként (90%) a Településsel kapcsolatos egyedi tájértékek kategóriában

21 Egyedi tájértékek Vászoly külterületén ( ) Marton-pince Öreghegy ( ) Mészégető gödrök Alsó-erdő ( ) Mésztufagát Malomvölgy (2.1.2.) Alsó-kereszt Falualja ( )

22 Eredmények további munkálatok Történeti térképek tájhasználat-vizsgálata: Katonai térképek, topográfiai térképek Történeti statisztikák, néprajzi gyűjtés és adatfeldolgozás Levéltári forrásfeldolgozás (folyamatban) Kataszteri térkép 1858 (folyamatban) Kataszteri térkép 1927 Földhivatali térkép a jelenlegi állapotról (folyamatban) Művelési ágak szerinti vizsgálatok : Szőlőművelés témakörének komplex feldolgozása

23 Eredmények további munkálatok Vonalas tájelemek vizsgálata: Természetes/természetközeli tájelemek (vízfolyások) Egykori tájhasználat elemei (pl. kősáncok) (részben) Egyedi tájértékek kataszterezése (kiértékelés folyamatban) Ökológiai állapot felmérése (kiértékelés folyamatban) Kultúrtáj-elemek tipológiája (részben) Végső következtetések: Egyedi tájmozaikok, tájkarakterek meghatározása Tájkonfliktusok, tájproblémák megfogalmazása Tájvédelmi, tájtervezési célok, lokális társadalmi célok, ökoturisztikai és ökomuzeális lehetőségek megfogalmazása

24 Publikációk Endrődi J. 2009: A szőlőművelés jelentősége a tájhasználati struktúrákban egy Balaton- felvidéki mintaterületen. In: Frisnyák S. Gál A. (szerk): A Kárpát-medence környezetgazdálkodása. V. Tájföldrajzi Konferencia. Szerencs, pp Endrődi J. 2009: A tájhasználati térstruktúra változása a Vászolyi-medencében. In: V. Kárpát-medencei Könyezettudományi Konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, pp Endrődi J. 2009: A szőlőművelés múltja és jelene a Vászolyi-medencében. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD-ROM Endrődi J Varga Á. 2009: A felszíni vízfolyások szerepe Vászoly településen. In: Szabó V.-Fazekas I. (szerk): Települési környezet. II. Települési Környezet Konferencia. Debrecen. Pp Endrődi J Varga Á. 2010: Az ember tájalakító tevékenységének ökológiai hatásai egy Balaton-felvidéki település területhasználatának példáján. In: Kárpát-medencei Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciája (TUDOC 2010). Gödöllő. CD-ROM Endrődi J Varga Á. 2010: A vízhasználati módok történeti-ökológiai szempontú vizsgálata a vászolyi Séd példáján. In: Conexus. Thesaurus Scientiarum. I. Környezet. szerk.: Forgó Melinda Ilyash György, ELTE. Bp., pp Endrődi J. Érdy M. 2010: A filoxéravész települési szinten jelentkező társadalmi-gazdasági hatásai a XX. század első felében. VIII. Tájtörténeti Konferencia. Kalocsa. Abstract Endrődi J. 2009: Landscape utilisation changes in the Vászoly Basin (Abstract) In: V. Kárpát-medencei Könyezettudományi Konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, p Endrődi J Varga Á. 2009: A felszíni vízfolyások szerepe Vászoly településen. In: Települési környezet. II. Települési Környezet Konferencia. Debrecen. Pp Endrődi J. 2010: Landscape utilisation in the Vaszoly Basin an example for ecological effect of human landtransforming. In: Kárpát-medencei Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciája (TUDOC 2010). Gödöllő. CD- ROM

25 Tervezett Idegen nyelvű publikációk 2011/20112: Central European Journal of Geosciencies European Countryside (Reviewed International Scientific On-Line Journal in the Field of Rural Research) Landscape and Environment (Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék angol nyelvű rendszeres kiadványa) Hungarian Geographical Bulletin (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet negyedéves angol nyelvű periodikája) Oktatási tevékenység: lln90665/1-kultúrföldrajzi vizsgálatok egy magyarországi kistájon (speciálkollégium és kapcsolódó terepgyakorlat) a Földrajz és a Környezettudomány BSc hallgatói számára, ELTE TTK (2008/2009-2; 2009/2010-1; 2009/2010-2) llln29451/1-tájvédelem, tájelemzés, tájértékelés (gyakorlat) a Földrajz és a Környezettudomány BSc hallgatói számára, ELTE TTK (2009/2010-1; 2009/2010-2; 2010/2011-1; laan4061/4-tájelemzés, tájértékelés (gyakorlat) a Földtudományi BSc hallgatói számára, ELTE TTK (2009/2010-2; 2010/2011-2) lh2n1105-a kárpát-medence idegenforgalmi földrajza: 2 előadás (2010/2011-2) lh2n1008-tájfoldrajz, tájkutatás MSc Környezettudomány hallgatói számára: 1 előadás (2010/2011-1; 2010/2011-2) lh2n1008-tájföldrajz, tájkutatás MsC geográfus hallgatók számára: 1 előadás (2010/2011-2)

26 Köszönöm a figyelmet! Köszönettel tartozom témavezetőimnek: Dr. Horváth Gergelynek, Dr. Csüllög Gábornak, valamint Dr. Szabó Máriának továbbá Varga Ádámnak és Tóth Szilviának

Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola

Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban

Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban Dedák Dalma 1 Sulyán Péter Gábor 2 Természetföldrajzi Közlemények TFK A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban 1 hallgató,

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Tájökológiai Lapok 7 (2): 473 484 (2009) 473 Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Mravcsik Zoltán 1, Harmos Krisztián 2, Malatinszky Ákos 1 1 Szent István Egyetem,

Részletesebben

A területhasználat változásának okai és következményei a Káli-medence példáján 1

A területhasználat változásának okai és következményei a Káli-medence példáján 1 Földrajzi Értesítõ 2003. LII. évf. 3 4. füzet, pp. 189 214. A területhasználat változásának okai és következményei a Káli-medence példáján 1 SZILASSI PÉTER 2 Abstract Causes and effects of land use transformation:

Részletesebben

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MEGALAPOZÓ A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNRE ÉS VÉDŐÖVEZETÉRE VONATKOZÓ VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 155-164. Demény Krisztina 1,2 -Centeri Csaba 2 A GÖDÖLLİI-DOMBSÁG TÁJTÖRTÉNETI ELEMZÉSE KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 155-164. Demény Krisztina 1,2 -Centeri Csaba 2 A GÖDÖLLİI-DOMBSÁG TÁJTÖRTÉNETI ELEMZÉSE KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Demény Krisztina 1,2 -Centeri Csaba 2 A GÖDÖLLİI-DOMBSÁG TÁJTÖRTÉNETI ELEMZÉSE KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN BEVEZETÉS A táj és a környezet vizsgálata napjainkban egyre jelentısebb szerepet kap. A tájjal kapcsolatos

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Csorba, Péter,, DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. Horváth, Gergely,, ELTE Környezet- és

Részletesebben

A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS

A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSE ÉS FENNTARTÓ HASZNÁLATA AZ ÖKOTURIZMUS FORMÁINAK FEJLESZTÉSE RÉVÉN KÖZÉP ÉS KELETEURÓPAI BIOSZFÉRA REZERVÁTUMOKBAN AG 2. ALPROGRAM BESZÁMOLÓ A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS

Részletesebben

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig)

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) Konferencia részvétel (előadó) 1, Sütő L. - Ráczkevi J. Szádvár - Szögliget környékének környezetmodellje és értékei. XXIII. OTDK, Környezetvédelem

Részletesebben

Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén

Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (Ph.D.) értekezés Tézisek Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén

Részletesebben

TV története Magyarországon

TV története Magyarországon TV története Magyarországon 1426. Zsigmond király az erdők védelmére hívja fel a figyelmet I. Előtörténet: 1829-79- mozgósítás II. Kezdeti szakasz 1879-1919 erdészet és ornitológusok: 1879. I. Erdőtörvény-véderdő

Részletesebben

Készítette: Szénási Valentin Készült: 2005.11.09.

Készítette: Szénási Valentin Készült: 2005.11.09. A Göd-felsői kékperjés láprét helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület, és a felsőgödi nádas terület botanikai jellemzése, és természetvédelmi szempontú értékelése Készítette: Szénási Valentin Készült:

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE BABAI DÁNIEL Pécsi Tudományegyetem BEVEZETŐ Előszó A tavak sorsa sokáig az volt, hogy eltűnjenek. Hogy örökre lehunyják égre tekintő tükrös szemeiket.

Részletesebben

138. évfolyam, 2. szám

138. évfolyam, 2. szám 138. évfolyam, 2. szám 2014 Földrajzi Közlemények A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata Geographical Review Geographische Mitteilungen Bulletin Géographique Bollettino Geografico Географические

Részletesebben

A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén

A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológia Doktori Iskola Botanika Program A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén PhD értekezés Biró Marianna Témavezető: Dr. Fekete

Részletesebben

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Soproni Tájvédelmi Körzet bővítésének (I.) természetvédelmi kezelési terve Sarród 2005 A tervezési terület neve: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. A terv készítésért

Részletesebben

A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése

A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése ZÁRÓJELENTÉS Előirányzat száma: 10/5/1 KGI témaszám: 4001-31881 Témafelelős: Takács András Attila OKTVF Természetvédelmi

Részletesebben

6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. Szerkesztette: Dombos Miklós és Lakner Gábor 1 2 6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM II. SZAKKKÖR KONFERENCIA SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT II. SZAKKKÖR KONFERECIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Molnár Zsófia

Budapesti Corvinus Egyetem. Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Molnár Zsófia Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Molnár Zsófia Az Alsó-Tisza-völgyi holtágak tájvizsgálata és tájrehabilitációs elvei Doktori

Részletesebben

A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Tájökológiai Lapok 9 (1): 1 11. (2011) 1 A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN SZABÓ Boglárka 1, CENTERI Csaba 1, VONA Márton 2 1 SzIE-Gödöllő,

Részletesebben

TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN

TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN Tájökológiai Lapok 4 (2): 419 425. (2006) 419 TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN FÓRIÁN TÜNDE Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. : 92/502-102, fax: 92/311-474. E-mail: jegyzo@zalaegerszeg.hu... napirendi pont anyaga ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Földtudományi és Tájépítészeti szekció. Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István

Földtudományi és Tájépítészeti szekció. Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István Földtudományi és Tájépítészeti szekció Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István Tartalomjegyzék: ÁRGYELÁN TÍMEA: A DÉL-BALATONI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ EGY SZAKASZÁNAK HATÁSA A TÁJRA

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN Földrajzi Közlemények 2014. 138. 2. pp. 89 106. TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN MÓGA JÁNOS SZABÓ MÁRIA MARI LÁSZLÓ BORSODI ANDREA KÉRI ANDRÁS KNÁB MÓNIKA

Részletesebben

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS Tájökológiai Lapok 12 (1): 137 147. (2014) 137 Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS KÖRNYEZETÉNEK tájhasználatintenzitás-vizsgálata Krausz Edina 1, Saláta Dénes 2, Bidló András 1, Pető Ákos 3 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Tájvédelmi Kézikönyv 2014, internetes verzió TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN

Tájvédelmi Kézikönyv 2014, internetes verzió TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN 2014 1 A kiadvány a Tájvédelmi Kézikönyv negyedik, átdolgozott kiadásának internetes verziója. Az eredeti változatot írta (2006):

Részletesebben