BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LEVELEZŐ tagozat KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS szakirány A GRÓF BUTTLER BORÁSZAT ÚJ GB TERMÉKCSALÁDJÁNAK PIACI BEVEZETÉSE Budapest, 2012 Készítette: Mály Balázs 0

2 Tartalom 1. Bevezetés Borfogyasztás Magyarországon (a GfK 2008-as kutatás alapján) és az egri borvidék 2.1. Borfogyasztási tendenciák Magyarországon, napjainkban A borfogyasztás mértéke, minőségének jellemzői A fogyasztók által borvásárlásra fordított összegek Az egri borvidék összefoglaló leírása A Gróf Buttler Borászat jellemzése 3.1. A Gróf Buttler borászat története A Gróf Buttler borászat termékeinek általános jellemzése Az új "GB" termékcsalád - a könnyű, gyümölcsös borok Az Gróf Buttler borászat termékei Az Gróf Buttler borászat piaci versenyhelyzete A GB márka versenytársainak összefoglaló vizsgálata Swot analízis: GB márka, termékek Marketing mix (4P) és marketing eszközök a Gróf Buttler borai esetében A termék (product) vizsgálata Az értékesítési csatorna (place) vizsgálata Az ár (price) vizsgálata Az ösztönzéspolitika (promotion) vizsgálata Primer kutatások 4.1. Primer kutatásaim: Célok, módszerek, eredmények Mélyinterjúk Mélyinterjúkkal kapcsolatos hipotézisek Az első mélyinterjú leírása A második mélyinterjú leírása Az interjúk összehasonlítása Az interjú és a GfK kutatás összevetése A mélyinterjúk összegzése Fókuszcsoportos kutatás A fókuszcsoporttal kapcsolatos hipotéziseim A fókuszcsoportos interjú leírása

3 5. Összegzés Felhasznált irodalom Ábrák jegyzéke

4 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájául a bormarketing témakörét választottam, azon belül is egy hazai, közepes méretű, mintegy 35 hektáron gazdálkodó, tizenkét főt alkalmazó egri Gróf Buttler Borászattal foglalkozom annak apropóján, hogy a cég, alkalmazkodva az új fogyasztói igényekhez, új termékek bevezetésére készül. Jelen esetben a fogyasztói célcsoportot elsősorban a legfiatalabb és fiatalabb, éves fogyasztói korosztály jelenti. A gróf Buttler borászat a GB termékcsaládját készül bővíteni, mely jelenleg csak néhány terméket tartalmaz. A termékcsalád jelenlegi termékei vörösborok, és a teljes kínálat csak egy kis részét fedik le. A cég ezt a termékskálát kívánja tehát szélesíteni, a GB kategóriát tovább bővíteni könnyed fehér és rozé borokkal. További célkitűzésként fogalmazódik meg, hogy az új, piaci bevezetésre kerülő GB elnevezésű termékcsalád lehetőleg maradéktalanul megfeleljen a fiatalos célcsoport borokkal támasztott sokrétű igényeinek és elvárásainak. Utóbbi, igen széleskörűen értelmezhető meghatározásokat próbálom az általam leginkább fontosnak tartott szempontok alapján leszűkíteni és pontosan kifejteni. Dolgozatom során megkísérlem részleteiben ismertetni az új GB termékcsalád piaci bevezetését, valamint törekszem a releváns, a folyamatot befolyásoló körülmények minél aprólékosabb bemutatására. Először szekunder kutatás végzek a már meglevő bortermeléssel és fogyasztással összefüggő hazai tendenciáikat, hagyományokkal kapcsolatosan. Ezzel összefüggésben, rövid összefoglaló keretében kitekintésként megvizsgálom a gróf Buttler borászat piaci működését közvetlenül befolyásoló makro és mikrokörnyezeti tényezőket. Ezt követően térek rá a cég és a jelenleg piacon lévő termékeinek bemutatására, s ha a teljesség igénye nélkül is, törekszem néhány, az egri borvidéken működő piaci versenytársként jelenlevő borászatok hasonló termékeinek tömör ismertetésére. Dolgozatom írása során a meglevő vezérfonal mellett több olyan új, a témában releváns szempont is felmerül, melyeket érdemesnek tartom belefoglalni a dolgozatba. Kiemelten foglalkozom az átalakulóban lévő fogyasztói szokásokkal, valamint azokkal az új borokkal, melyek egyúttal a cég termékbevezetésének apropójaként is szolgálnak. Megvizsgálom a borászat termékeit és szolgáltatásait a marketing 4 P-je alapján, illetve SWOT analízist készítek a GB márkáról. Szakdolgozatomban így először kitekintek a makro környezetre, Magyarország bortermelésére, részletesebben kitekintve az egri borvidékre a választott borászat otthonára, ezt követően bemutatom a céget, korábbi tevékenységeit, illetve környezetét. A második 3

5 részben megvizsgálom a bevezetendő terméket a termelői oldalról, a harmadik részben pedig kutatásaimat felhasználva a fogyasztói oldalról. Elvégzek két primer kutatást is. Kvalitatív vizsgálattal megkíséreltem feltárni a gróf Buttler borászat által bevezetésre váró termékek fogyasztóinak attitűdjeit. Mindezek mellett megvizsgálom a kereskedői oldalt is, ezt is kvalitatív módszerrel teszem. A vizsgálatok elvégzését megelőzően hipotéziseket állítok fel, majd értékelem azokat. Végezetül a kereskedői csatornákat elemzem, és értékelem hipotéziseimet. A dolgozat több fejezetében hivatkozom, mint állandó forrásként a gróf Buttler Borászat marketing igazgatójával, Konkoly Mihállyal készült interjúmra, melynek során részletesen tájékoztatott a cég alapvető paramétereiről, a termékcsaládról, és a cég környezetéről, működéséről. 1. ábra: A Gróf Buttler Borászat logója (forrás: 4

6 2. Borfogyasztás Magyarországon (a GfK 2008-as kutatás alapján) és az egri borvidék 2.1 A borfogyasztási tendenciák Magyarországon napjainkban A gróf Buttler Borászat új termékbevezetéséhez szorosan kapcsolódik a magyarországi borfogyasztás jelenlegi helyzete, így ebben a fejezetben bemutatom annak fő jellemvonásait, hiszen ezen tényezők vizsgálata mind a szakdolgozat témájához, mind pedig a Borászat jelenlegi célkitűzéseihez erősen kapcsolódik. Több különböző adatforrást is felhasználtam ehhez a részhez, és igyekeztem kiválasztani azokat az információkat, amelyek relevánsak lehetnek a borászat és annak új termékei szempontjából. Hazánkban a bor tradicionálisan nemzeti italnak tekinthető. Számos alkalom során találkozik vele a magyar fogyasztó a mindennapok során, valamint a különféle ünnepek alkalmával egyaránt. Mindennek ellenére a hazai borfogyasztói kultúra felettébb ellentmondásos. A tudatos borvásárlói réteg csak az utóbbi néhány év során kezdett kialakulni. A GfK Hungária piackutató intézet munkatársai a Nemzeti bormarketing program keretében feltérképezték a hazai borfogyasztási szokásokat. Mindenekelőtt tisztázandó a borfogyasztó fogalom. A kutatás borfogyasztónak számít minden olyan 18. életévét betöltött személy, aki legalább egy évben egyszer vásárolt bort. Ilyen értelemben a hazai háztartások 52%-a számít bele ebbe a kategóriába. A felmérés szerint egy alkalommal átlagosan 1,5-2 liternyi bort vásárolunk, ami két-három palacknak felel meg. Egy palack borért pedig 800 Ft-ot fizetünk. 1 A sok egyéb befolyásoló tényező mellett az ár döntően meghatározó a változtatásokra nehezen rávehető fogyasztó számára. A kifinomultabb borfogyasztási kultúra kialakítása érdekében a bor árképzése során feltétlenül igazodni kell a vevők anyagi lehetőségeihez. Ezen a ponton nyilvánvalóan figyelembe kell venni a gazdasági válság okozta személyes, szabadon elkölthető, borvásárlásra fordítható jövedelmek csökkenését is. Mindemellett meg kell találni a megfelelő módját a borok általános ismeretének széles körben való népszerűsítésének is. A magyar lakosság körében egyenetlen fogyasztási arányok alakultak ki a három fő bortípus (vörös, fehér és rozé) szempontjából. A fogyasztott borok közül a legkedveltebb a 1 (letöltés: ) 5

7 vörösbor, ezt követi a fehér, majd a rozé. A sorrendet egyértelműen a vörösbor vezeti 47%-al, ezt követi a fehérbor 30%-al, végül pedig a rozé áll a harmadik helyen ábra (Forrás: GFK, 2008, diagram: saját szerkesztés) A rozé borok népszerűsége folyamatosan és töretlenül növekszik az elmúlt években ben 50%-al több rozébor került a vásárlók kosarába a 2008-hoz képest. 3 Típusukat tekintve a legkedveltebbek az édes és a félédes borok. A tipikus magyar átlagfogyasztó jellemzően édesszájú, az összes megvásárolt borokon belül a legnépszerűbb borfajta a félédes volt ábra (Forrás: GFK, 2008, diagram: saját szerkesztés) Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb borfogyasztó leginkább az egri, a tokaji és a villányi borvidékek termékeit részesíti előnyben, e borvidékek kedveltsége szinte megegyező mértékű, míg számos szintén méltán híres borvidék a többi elmarad ezekhez 2 (letöltés: ) 3 (letöltés: ) 4 (letöltés: ) 6

8 képest és jóformán a feledés homályába merül. Jó példa erre a Balatoni borvidék feltűnő hiánya is. Jobban belegondolva a Balaton hazánk egyik legszebb természetes tava, turisztikai látványossága. Látogatottsága erősen szezonális jellegű, azaz a legtöbb látogató (magyar és külföldi turisták) illetve hétvégi háztulajdonosok, családok, főleg nyáron, akár szabadságuk eltöltése idején tartózkodnak a térségben, viszont a nyári évszak kitűnő alkalmat biztosít a pihenés mellett az olyan gasztronómia élvezetek, mint a régión belüli méltán híres borospincék, borfajták felfedezésére. A borfogyasztás döntő részét képező átlagfogyasztói réteg hajlamos némi fásultságot mutatni a bor vásárlásakor. Jellemző az olyan, már jól megszokott, tradicionális bormárkákhoz való hűség és ragaszkodás, mint a Tokaji vagy az Egri borvidékek. Utóbbiakon belül sem tudatosan keresi a vásárló egy adott pincészetnek a borait, hanem pusztán a borhoz kötött berögzült asszociációik látnak napvilágot. Ezek a fásultnak tekinthető nézetek sajnálatos módon még a fiatal és túlnyomórészt felsőfokú végzettséggel rendelkezők között manapság is jelen vannak. A Borászportál internetes bormagazin által, hazánkban első alkalommal 2011 őszén készített, közel 4000 fős online kutatás a borfogyasztási és borvásárlási szokásokat mérte fel az internetező borfogyasztók körében. A felmérésben résztvevők között meglepően magas volt a női válaszadók (60%) és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A fogyasztók többsége átlagos borfogyasztóként jellemezte magát. A kérdőívet kitöltők (10%-a) igen gyakori borfogyasztóknak napi 50% pedig legalább heti rendszerességű borivónak vallotta magát. 5 Az ismert borvidékek közül a felmérésben résztvevők nagy többsége elsősorban Egert és Tokajt jelölték meg a legismertebbként. A harmadik helyezett Villány volt, amit Badacsony és Szekszárd, amelyet Dél-Balaton és a Balaton-felvidék követtek. Ezzel összefüggésben gyakran csak egy ünnepi alkalom miatt keres ilyen típusú bort a fogyasztó, a vásárolt bor minősége nem elsődleges szempont. Az 1980-as egy főre eső fogyasztás 1988-ra jelentősen lecsökkent, majd a lassú növekedés után 2006-ra kezdte megközelíteni az 1980-es szintet. Az 1980-as évek végére az egy főre jutó borfogyasztás a korábbi, évi literről közel negyven százalékkal, évi literre csökkent. 5 (letöltés: ) 7

9 2.2 A borfogyasztás mértéke, minőségének jellemzői 4. ábra (Forrás: KSH, diagram: saját szerkesztés) Ez a mutató csak az 1990-es évek folyamán mutatott emelkedést, 30 liter körüli szintre, 2001-ben 33,8 liter, 2002-ben 34,1 liter, 2003-ban 32,2 liter volt az egy főre jutó évi borfogyasztás. 6 Ez az érték az utóbbi években tovább csökkent, évi literre. A március 30.-i Szőlő és Bor Nemzetközi Szervezet sajtókonferenciáján elhangzottak alapján elmondható, hogy többek között a gazdasági világválság hatására továbbra is folytatódott a borfogyasztás csökkenése. Az ezredforduló óta nem élt át akkora zuhanást a nemzetközi borkereskedelem, mint a 2009-es év során. Adatokat számszerűsítve, a világ borfogyasztása 2009-ben 236,6 millió hektoliter volt, ami a 2008-as évhez képest nem kevesebb, mint 6,8 millió hektoliteres csökkenést jelent. 7 A rendszerváltás előtti borfogyasztás lecsökkenésének okai főleg a sorozatos hatalmas kiterjedésű, tartós- 50 ezer hektáron és átmeneti, 25 ezer hektáron történt fagykárokban, valamint a Szovjetunió és a hozzá kapcsolódó keleti blokk országok piacai importjának beszűkülésében keresendő. 8 A jelentős mértékű visszaesés természetesen nemcsak világszerte, de hazánkban is nyomon követhető volt. Egy, a GfK Hungária által 2010-ben elvégzett, a háztartások privát fogyasztását vizsgáló Háztartáspanel adataiból kiderül, hogy az otthoni fogyasztásra vásárolt borok hazai piaca öt százalékkal nőtt a 2009-es év során. Ennél jóval nagyobb mértékű hanyatlás következett be a bortípusok minőségét tekintve. Az elemzés szerint: Miközben az üveges 6 Gaál Béla - Párdányi Miklós:Bormarketing. Alfadat Press Kft., 2007, p (letöltés: ) 8 Bodnár László: A szőlészet és borászat helyzete az 1990-es években. Tér és Társadalom 10. évf. 1996/4. p

10 kiszerelésű borokból kilenc százalékkal kevesebbet vásároltak a hazai háztartások, addig az egyre népszerűbb műanyag flakonos borok háztartási vásárlásai hetvennégy százalékkal növekedtek ábra (Forrás: GFK, 2008, diagram: GFK) A személyes megszokáson túlmenően szerepelnek egyéb, a borfogyasztást hátrányosan befolyásoló tényezők is, mint a közlekedésrendészetben alkalmazott zéró tolerancia elve, ami teljesen megtiltja a legkisebb mértékben történő borfogyasztást is. A magyar fogyasztók a kutatás eredményei szerint a bort egy egészséges, és nemzeti italnak tartják, úgy vélik, a bornak a hétköznapi étkezésben is helye van. Véleményem szerint a gyakori fogyasztás és az egészségesség összefügghet a vörösbor pozitív élettani hatásaival. Érdekes megfigyelni, hogy ezeket az állításokat ítélték meg legfontosabbnak a kérdezettek, míg később megfigyelhető a kutatás során, hogy leginkább az ünnepnapokon fogyasztanak bort, illetve vendégségben. Érdekes továbbá az is, hogy a mai magyar fogyasztók számára kifejezetten fontos a bor magyar eredetűsége, a fogyasztásának az eleganciája (elegánsabbnak tartják mint a sörfogyasztást) illetve, hogy ára tükrözze a minőségét. Ezen utóbbi állítás fontosságának mértéke szintén érdekes lehet a fent már korábban említett tendenciával összevetve, miszerint elsősorban az olcsóbb árkategóriájú borokat preferáljuk. A fogyasztások gyakoriságáról elmondható, hogy a bor három kategóriában szerepel első helyen, a hetente egyszer, a hetente kétszer és a kéthetente egyszer fogyasztott italok között is elsőként jelenik meg. Ahhoz képest, hogy a korábbiakban láthattuk, hogy fontosnak vélik a fogyasztók, hogy a bornak a hétköznapi étkezénél is helye van, mégis a naponta 9 (letöltés: ) 9

11 fogyasztott italok kategóriájában a sör végzett az első helyen. Vizsgálták a kutatás során azt is, hogy mik a borfogyasztás elutasításának legfontosabb okai, s érdekes módon nem az került előtérbe hogy más szeszesitalt jobban preferálnak; elsősorban nem kedvelik az ízét akik nem fogyasztják, másodsorban nem szeretik egyáltalán az alkoholt, harmadsorban egészségügyi okokra hivatkoznak a fogyasztók. Az a szempont hogy más alkoholtartalmú italokat jobban kedvelnek csak a negyedik helyen végzett. A borfogyasztás helyei az előző tendenciákkal ellentétben elsődleges a vendégségben, másodlagos az ünnepnapokon, harmadlagos pedig a vendégfogadás esetében történő borfogyasztás. Ez ismét ellentmond azzal, amit az első kérdés esetében láthattunk, hogy a fogyasztók úgy vélik a hétköznapi étkezések része a bor. 6. ábra (Forrás: GFK, 2008, diagram: saját szerkesztés) A legjellemzőbb fogyasztói típusok sorrendje az előző kérdéssel már korrelál, mert a legtöbb fogyasztó light fogyasztó, míg ezt követik a heavy, végül a medium fogyasztók. Utóbbiak számítanak a borfogyasztás gyakorisága mentén kialakított szegmentációs csoportok. Definíciós meghatározás alapján kijelenthető, hogy heavy fogyasztónak számít az, aki hetente többször fogyaszt bort, medium kategóriába tartozik az a fogyasztó, aki legalább kéthetente fogyaszt bort, végül pedig a light csoportba tartoznak az előző kettőnél is ritkább borfogyasztók. A vásárlási helyek közül elsődleges a hipermarket, másodlagos a kis élelmiszer bolt harmadlagos pedig a szupermarketben történő vásárlás. 10

12 7. ábra (Forrás: GFK, 2008, diagram: saját szerkesztés) A vásárlást meghatározó tényezők közül a legfontosabb a bor színe, másodlagos a fajtája, harmadlagos szempont pedig az ár. Érdemes megfigyelni, hogy az ár ismét a harmadik helyre került a felsorolásban, illetve a felsorolt szempontok között gyakorlatilag elenyésző mértékű különbség van. 2.3 A fogyasztók által borvásárlásra fordított összegek A költési hajlandóságot vizsgálva elmondható, hogy az otthoni fogyasztásra szánt összeg átlaga 715 Ft, mivel azonban az átlag egy olyan centrális tendenciamutató, mely érzékeny a kiugró értékekre, itt is, illetve a következő kategóriákban is elengedhetetlen a módusz vizsgálata, ami ebben a kategóriában az 500 Ft-ig kategória, tehát az átlag alatt helyezkedik el. Erre a jelenségre utaltam fent, ez mond ellent a fenti tendenciákkal. Az 500 Ft alatt kapható borok minőségileg már az alsóbb osztályba tartoznak. Érdekes tényként értékelhető, hogy a legolcsóbb Ft árkategóriába tartozó hazai forgalomban kapható borok, túlnyomórészt import borok. A híres egri borászat, az Ostoros Novaj Bor Zrt. elnöke, Soltész Gábor csak a legolcsóbb, forintos kategóriában látja a magyar borokat versenyképtelennek az import olasz termékekkel szemben. 10 Az ajándékba vagy különleges alkalomra vásárolt borokért már többet hajlandó fizetni a fogyasztó, a az ajándék vagy vendégség kategória átlaga 1295 Ft, de itt is megfigyelhető az, 10 (letöltés: ) 11

13 hogy a módusz az átlag alatt helyezkedik el, ugyanis a leggyakrabban választott kategória az 1000 Ft-ig volt. Egyedül a különleges eseményre vásárolt borok esetében fordul meg ez a trend, az átlag ebben az esetben 1901 Ft, míg a leggyakrabban választott kategória a 2000 Ftig. Mi magyarázza ezeket a különbségeket, illetve azt a tényt, hogy az otthoni borfogyasztásra jóval kevesebbet költ a fogyasztó, mint egy különleges alkalom, vagy vendégség esetén. Mint azt korábban láthattuk, a különleges alkalmakhoz kapcsolódik elsősorban a borfogyasztás, s a költési beszámolók alapján valóban, a különlegesebb alkalmakra igyekeznek a fogyasztók minőségibb termékeket vásárolni, de miért nem jellemző ez a tendencia az otthoni borfogyasztás esetében? Érdekes különbség mutatkozik meg a fogyasztók csoportjainál az otthon és a bor közötti kapcsolatot vizsgálva. Egy, A Tokaji borkülönlegességek marketing szempontú értelmezése témakörben írott doktori disszertáció az iskolai végzettség szempontjából vont le következtetéseket a Tokaji borkülönlegességeket fogyasztók rétegeinél. A felmérés szerint a szakmunkásoknál leginkább jellemző az otthoni borfogyasztás. A felsőfokú végzettségűek esetében viszonylag gyakori jelenségként jelentkezik, hogy nem otthoni fogyasztásra, hanem adott esetben privát gyűjteményükbe vesznek bort. 11 Az előző három kérdést jól összegzi az ezt követő, mely arra irányult, átlagosan hány Forintot költ egy fogyasztó borra; az átlag 2126 Forint lett, míg a módusz a több mint 2000 Ft-os kategória. A vendéglátóhelyeken történő borfogyasztással kapcsolatban három állítással értettek a legjobban egyet a fogyasztók mindközül; fontos számukra hogy a pincér ajánljon bort az ételhez, hogy a palackozott bort decinként is lehessen rendelni, illetve úgy érzik a fogyasztók hogy bizalmatlanok a folyó borral kapcsolatban. Ezen utolsó állítás ismét ellentmondásos számomra a korábbiakkal összevetve, mégpedig azzal, hogy az otthoni fogyasztásra szánt bor esetében a tipikus érték maximum 500 Ft. A fogyasztókat egyébként nem zavarja, hogy ha nem értenek a borokhoz, mikor rendelnek, és általában nem szívesen rendelnek egy egész palack bort étteremben. Egyébiránt azért nem fogyasztanak a megkérdezettek étteremben bort, mert ritkán járnak étterembe, és úgy vélik az ott kapható borok elég drágák, valószínűleg ezért preferálják a decinkénti vásárlás lehetőségét. Felvetették továbbá azt, hogy szívesebben fogyasztanának étteremben bort, ha nagyobb lenne a választék, és jobb lenne a minőség. Elképzelhető tehát, hogy a fogyasztóknak bizonyos esetekben nemcsak az éttermekben felszolgált borok 11 Szakál Zoltán: A tokaji borvidék borkülönlegességeinek marketing szempontú elemzése. Debrecen, 2008.(doktori értekezés) 12

14 minőségével összefüggésben, hanem magával a borfogyasztás helyszínéül szolgáló éttermekkel kapcsolatosan merülnek fel kételyeik és aggályaik. Bizonyos jeles alkalmak, illetve ünnepek esetén érdemes lehet tehát olyan helyszínek, akár boréttermek felkeresése, ahol megfelelő választék és kiszolgálás várja a fogyasztókat. A fogyasztó leggyakrabban ismerőseinél, barátainál vagy vendégségben kóstol meg új borokat. Ezt követően a második leggyakoribb alkalom erre az áruházakban történő kóstoltatás, majd ezt követik a boros rendezvények, illetve az ismerősök kifejezett ajánlása. Szintén fontos szempont az akciók hatása, illetve a szakemberek ajánlása e téren. A lista másik végére tekintve elmondható, hogy egyáltalán nem jellemzi a magyar fogyasztót a szervezett kóstoláson, bortúrákon való megismerése a bornak, illetve az sem, hogy egy újságban látott cikk motiválja a vásárlása során, illetve étteremben sem rendel kíváncsiságból. Közismert tény, hogy a magyar átlag borfogyasztó borvásárlás során a relatíve alacsonyabb árkategóriából választ bort. Ennek a jelenségnek több nem feltétlen egyértelmű okai lehetnek. Újfent megjelenő trend miszerint, részben a nehéz gazdasági helyzet miatt, az egyéb fogyasztói csoportokhoz hasonlóan az igényes borfogyasztó réteg jelentős részének is csökken szabadon elkölthető, ez esetben borvásárlásra fordítható pénze. A gazdasági válság kibontakozásával párhuzamosan egyre markánsabban éleződik ki a magyar borfogyasztók egyébként is magas szintű árérzékenysége. Ez az árérzékenység, azaz jelen esetben az inkább olcsóbb borok megvásárlása ugyanakkor az esetek többségében nem párosul az adott borral szemben támasztott elvárások színvonalának kényszerű csökkentésével. Röviden, az igényes borfogyasztó réteg, kedvező ár-érték arány mellett kíván minőségi borokat fogyasztani. Teszi mindezt úgy, hogy nem feltétlen hajlandó pusztán a márkaneve, az adott pincészet vagy borász neve után fizetni. Az igényes borfogyasztók számottevő csoportját sok esetben a fiatalabb, éves, zömében felsőfokú végzettségű, szükségszerűen több rendelkezésre álló, szabadon elkölthető jövedelemmel bíró korosztály jelenti. A kedvező ár-érték arányú borok választása mellett érvényesülni látszik a minél kedvezőbb áru, és kevesebb kiadással járó beszerzési módok favorizálása is e fogyasztók körében. Az ilyen igényes fiatal borfogyasztók kézenfekvő elérési pontjai lehetnek a különféle szórakozóhelyek. A szórakozóhelyek és azok fiatal közönségeinek összefüggésével kapcsolatosan beszélhetünk egy újabb hazai jelenség, az ún. partyborok kialakulásáról is. A partyborok könnyű, fiatalos, játékos (a bor frissessége enyhe játékosságot kölcsönöz a bornak), divatos, (jó dizájn), termőhelyüknek, elkészítésüknek valamint alkotóelemüknek köszönhetően könnyen fogyasztható, lágy karakterű, melyek kiválóan alkalmasak baráti összejövetelekre, 13

15 bulikba, otthon zenehallgatáshoz, gyógyír szerelmi bánatra, vagy koccinthatunk vele, ha előléptettek a munkahelyünkön, vagy átmentünk egy vizsgán. 12 Ez a rövid ismertető is jól érzékelteti a borokat jellemző sokszínűséget és diverzitást. Az ilyen borok kitűnő kellékei és kiegészítői lehetnek a fiatalos életmóddal szorosan összefonódó, azt jellemző különböző élethelyzetek során felmerülő lehetséges borfogyasztási alkalmaknak. A partybor, mint egységes kategória, inkább a könnyed, fehér, vagy rozé típusú borokat foglalja magában. A testesebb vörösborok nem illeszkednek megfelelően ebbe a kategóriába. A promóciókat szervező szakemberek másik fő célja tehát megcélozni a szórakozóhelyek fiatalabb közönségét olyan könnyedebb jellegű, jól fogyasztható borokkal, amelyeket nem kizárólagosan az étkezésekhez lehet megfelelően társítani, hanem azok önmagukban is kitűnően élvezhetőek legyenek, képesek legyenek az éjszaki élet meghatározó szereplőivé válni. Ugyanekkor ezt a szerepet betöltő partyboroknak kedvező áruk mellett mindenképpen magas minőséget kell képviselniük. Nem Ilyen környezetben a legegyszerűbb megszólítási forma a bor promóciók szervezése. Az ilyen módon értékesített borok árának is szükségszerűen kedvezőknek kell lenniük. A promóciók alkalmával is szinte minden esetben akciós áron kínálja termékeit az adott bortermelő. A fogyasztókra is gyakran kizárólagosan, az akciós termék vásárlásának lehetősége hat a legmeghatározóbb vásárlási tényezőként. Utóbbi különösen igaz az ár érzékeny fogyasztókra. Következésképpen több szakember is a prémium borok forgalmának erőteljes hanyatlásáról számol be, míg az olcsóbb kategóriájú borok piacának forgalma enyhe növekedést mutat. 13 A visszaesés nemcsak a boltokban, hanem a vendéglátás területén is érezhető. Bizonyos mértékig a prémium borkategóriát kedvelő réteget is megérintette a változás. Itt is egyre inkább jellemző vonássá vált az árérzékenység. Ezen okból kifolyólag ők is inkább az olcsóbb kategóriájú, de ugyanakkor kiemelkedő ár-érték arányú borokat választják. 14 Ezen a ponton feltehetjük a kérdést, hogy vajon miként lehetne javítani a prémium kategóriába tartozó borok eladási statisztikáin. 12 (letöltés: ) 13 (letöltés: ) 14 resz (letöltés: ) 14

16 Elképzelhető, hogy mindössze a borfajta rosszul meghatározott piaci pozícionálásáról van szó. Vagyis amennyiben az adott bor nem felel meg a hazai fizetőképes kereslet elvárásainak, túl drágának találván azt, ebben az esetben érdemes újragondolni a termék újrapozícionálását. A fogyasztónak megszólítása, a vele való hatékony kapcsolatteremtés és együttműködés kialakítása a borok értékesítése során is kiemelkedő jelentőségű feladatot jelent. A közelmúltban történtek kísérletek a magyar bor hazai lakosság körében történő népszerűsítésére. A közelmúlt egyik talán legjelentősebb kezdeményezése a Magyar Bor Mindenkor online kampány volt. 15 Fontos lépés ez a bormarketing előmozdítása érdekében, ugyanakkor valószínűleg nem képes maradéktalanul megfelelni eredetileg kitűzött céljának, a magyar borok hazai fogyasztókkal történő széleskörű megismertetésének. Ismeretes ugyanakkor az a tény is, hogy minél szélesebb fogyasztói célcsoportot ölel fel a megismertetés, annál nehezebb feladatról beszélünk. Ezért érdemes egy szűkebb, konkrét társadalmi célcsoport kijelölése, ami ezen dolgozat esetében főként a fiatalabb korosztályt jelenti. A megszólítás során fontos szempont a megfelelő kulcsszavak, illetve hirdetési színterek azonosítása. A fiatalabb korosztály esetén ilyen kulcsszavak lehetnek példaként a frissesség, a gyümölcsösség, vagy az üdeség. 16 Másik fontos szempont annak elérése, hogy egy meghatározott bort fogyasztó réteg kellőképpen életmódjának, életvitelének szerves részeként kezelje az általa preferált és vásárolt bortípust. Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő marketingstratégia kialakítása. 15 (letöltés: ) 16 (letöltés: ) 15

17 2.4 Az egri borvidék összefoglaló leírása Az Egri borvidék mintegy 6000 hektárnyi szőlőültetvénye a Bükk hegység déli lankáin terül el. A régió Magyarország történelmi borvidékeinek egyike, amit az is bizonyít, hogy az ott élők már csaknem ezer éve kötődnek a szőlőhöz és a borhoz 8. ábra (Forrás: KSH, diagram: saját szerkesztés) A termővidéken hűvösebb kontinentális éghajlat jellemző, az átlagosnál kevesebb csapadékkal. Mivel a borvidék területének nagy részén megtalálható a miocén korú riolittufa, így sok, a borvidéken készült bor jellemzője a riolitos ásványosság. A változatos talajszerkezet és a különböző kitettségű dűlők változatos és izgalmas borok készítésére adnak lehetőséget. A borvidék egyik legnagyobb presztízsű termőterülete a Nagy-Eged hegy egyik különlegessége az a köves, sziklás mészköves talaj, amely lendületes, de lekerekedett savakkal ajándékozza meg az ott termett szőlőből készült borokat. A legismertebb és legelterjedtebb szőlőfajták az egri borvidéken: Fehérszőlő: olaszrizling, chardonnay, hárslevelű, leányka, királyleányka. Kékszőlő: kékfrankos, merlot, cabernet franc, pinot noir, portugieser, kadarka és cabernet sauvignon. 16

18 9. ábra (Forrás: KSH, diagram: saját szerkesztés) A borvidék legismertebb bora az Egri Bikavér, amely egy olyan házasítás, amelyben szépen olvadnak egybe a felhasznált fajták, s a bor az Egri borvidék területi adottságait is képes közvetíteni. Az elmúlt években a termelők felismerték, hogy szükség lenne egy fehér házasításra is, amely a Bikavérhez hasonlóan vezető szerepet tölthet be az egri fehérborok között. Ezért a közelmúltban, közel száz évvel Gróber Jenő szőlősgazda által megalkotott egri Bikavér után, megszületett az Egri Bikavér fehér párja az Egri Csillag. Az új bortípus fő jellemzői közé tartozik a lendületes savak valamint a gyümölcsös zamatok. Az Egri csillagok név viselésére kizárólag olyan bor jogosult, mely legalább 50%-ban tartalmaz olaszrizling, hárslevelű, leányka, királyleányka, zengő, valamint zenit szőlőfajtákat, míg az illatos fajták, a zefír, tramini, Ottonel muskotály, Irsai, cserszegi fűszeres arányai nem érhetik el a 30%-ot. 17 Mind a Bikavér, mind az Egri csillag készítése során meghatározó irányelv, hogy a házasítás vázát magyar, illetve Kárpát-medencei fajták adják. Az elmúlt néhány évtizedben szigorú borvidéki szabályozást vezetett be a hegyközség több bortípusra is, többek között a Bikavérre és az Egri csillagra. Ennek hatására a Bikavér ismét visszanyerte méltó rangját a hazai és a külföldi borkedvelők között. 17 (letöltés ideje: 03.10) 17

19 Ma a borvidéken a francia mintára elkészített eredetvédelmi rendszer van érvényben, amely termőhelyi kataszterek formájában rögzíti a területeket, termelési értékek szerint. A Rendszerváltás előtt a borvidék egyedüli legnagyobb borászattal foglalkozó vállalata az állami tulajdonban levő Egervin volt. Az Egervin monopol helyzete azzal magyarázható, hogy ez volt a régión belül az egyetlen borászat mely rendelkezett palackozó üzemmel, így megvoltak a palackozott bor előállításához szükséges feltételek. Az egri borvidék legnépszerűbb bora már akkoriban is az Egri Bikavér volt, amit az Egervin, mint a fajta kizárólagos exportőre, kívánt forgalmazni, számos borász tiltakozása ellenére. Románia kivételével, ahol sikerült megszerezni az Egri Bikavér kizárólagos exportálásának jogát, a célkitűzés végül kútba esett ben kezdetét vette az addig döntő mértékben állami kézben levő borpiaci szektor magánosítása. A folyamat eredményeként számos versenyképes borászat alakult. Az elmúlt tíz évben láthatólag lecsökkent a Heves megyén belüli kg-ban mért szőlőtermesztési átlag aránya. 10. ábra (Forrás: KSH, diagram: saját szerkesztés) A reális piaci körülmények között működő termelőszövetkezeteket felváltották a családi pincészetek. Így jelentek meg idővel nemzetközi szinten is olyan kiemelkedő jelentőségű egri borászok és pincészetek, mint az 1998-ban az Év Bortermelőjének választott Gál Tibor. Gál Tibor hazai és külföldi sikerei tovább emelték az Egri borvidék fényét. A teljesség igénye nélkül további jelentős és ismert egri borászok és borászatok között szerepel Thummerer Vilmos, vagy a Lőrincz György tulajdonában levő St. Andrea Pincészet, 18 Birinyi Eszter: Az egri borok megjelenése a nemzetközi piacon.(szakdolgozat) (letöltés: ) 18

20 a Demeter pincészet, vagy a Juhászvin Kft is. Néhány egri borászat is melyeknek nem elhanyagolandó export tevékenységet folytatnak. Az 1990-es évek elejétől kezdődően több borászat is megkezdte sikeres exporttevékenységét a külföldi piacokon, míg az Egervin vezető szerepe fokozatosan elhalványult. A jelentősebb exportőri szerepet betöltő egri borászatok között szerepel az Egri csillagok Zrt., a Monarchia Borászat vagy az Ostoros- Novaj Bor Zrt. is. 3. A Gróf Buttler borászat története Az egri Gróf Buttler Borászatot eredetileg 1999-ben alapította a helyi neves borász, Bukolyi László. Bukolyi 2000-ben hozzáfogott az Egri borvidék egyik legkiválóbb termőterületeinek szőlőtőkével való betelepítéséhez. A vulkanikus talajú Szarkás tetőn 14, a Rácz-hegyen 7, míg Kis-Egeden 1 hektárnyi területen történt ültetés ban kezdődött meg a borvidék egyik legkiválóbb termőterületének, a Nagy-Eged hegyen történő jelentősebb, 20 hektárnyi betelepítése. Utóbbi telepítések meglehetősen magas, közötti tőkeszámmal zajlottak hektáronként ben tulajdonosváltás történt a Kovács Gábor üzletember érdekeltségi körébe tartozó KoGart Holding Zrt. személyében. A Gróf Buttler borászat szőlői Egerben, két dűlőben találhatóak, a Szarkás tetőn és a Nagy-Eged hegyen. A Nagy-Eged hegy mind a talaj, napfény, vagy a csapadék mennyisége szempontjából messzemenően ideális szőlő telepítésére. Magyarország legmagasabban fekvő rendkívüli alapkőzetű és éghajlatú szőlőművelésre alkalmas vidéke ez. Az évi napsütéses órák magas száma, nagyjából 2100 óra, következtében egy külön mikroklíma, az átlag országos klímától eltérő, szubmediterrán mezoklíma alakult ki. A 2003-as telepítés során számos olyan magas minőségű szőlőfajta jelent meg a területen, mint a merlot, a syrah, cabernet franc és sauvignon, a kékfrankos, a pinot noir, kadarka és viognier. 20 Jelenleg megközelítőleg 35 hektárnyi területen folyik szőlőművelés. A kiváló adottságú területnek megfelelően az itt megtermelt borok is első osztályú minőséget képviselnek. Nemcsak a bor előállításához szükséges szőlő minősége, hanem a borkészítés szakmai koncepciója sem ismer kompromisszumokat. A szőlőtőkék terhelésének aránya kimondottan alacsony, 30dkg\tőke, ezzel is elősegítvén a minél jobb minőségű 19 v_lista&act=new&order=datum&sorrend=desc&page=1&hir_kat_id=1&lang= (letöltés: ) 20 (letöltés: ) 19

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A BORFOGYASZTÓI ÉS -VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS FONTOSABB ÖSSZEFÜGGÉSEINEK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány VERSENYKÉPESSÉG ÉS ÉRDEKKÉPVISELET A MAGYAR BOR PIACÁN Budapest, 2006

Részletesebben

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009.

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009. TDK dolgozat Magyarország borhelyzete Soproni borvidék jellemzése Bejczi László Horváth András 2009. Borban az igazság A kőszegi borvidék helyzetelemzése Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány Új országkép és hagyományos borkultúra Magyarországon Készítette:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008

SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008 SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A Velencei tó-vértes borturizmusának

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL Készítette:

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST. Pál József

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST. Pál József BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST A villányi védett eredetű vörösborok szabályozása és élettani hatásai Pál József Informatikus és szakigazgatási agrármérnök szak Készült a Menedzsment

Részletesebben

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája TARTALOMJEGYZÉK 1. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉLELMISZERIPARA...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az osztrák lakosság utazási szokásai, Magyarország ismertsége és imázsa Ausztriában A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, Szabadidõ és Turizmus Csoportja A Magyarország

Részletesebben

EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN

EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN Konzulens: Dr. Bernschütz Mária Főiskolai tanár Németh Zsuzsanna Nappali Kereskedelem és Marketing 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Internet penetráció...

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet. A termékinnováció jelentőségének bemutatása a Zwack Unicum Nyrt. példáján keresztül

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet. A termékinnováció jelentőségének bemutatása a Zwack Unicum Nyrt. példáján keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet A termékinnováció jelentőségének bemutatása a Zwack Unicum Nyrt. példáján keresztül Dr. Molnár László Csontos Csilla Miskolc, 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Segíthetek? riaszt vagy vonz? Eladó-vevő kapcsolatok a ruhaüzletek katedrálisaiban

Segíthetek? riaszt vagy vonz? Eladó-vevő kapcsolatok a ruhaüzletek katedrálisaiban BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Segíthetek? riaszt vagy vonz? Eladó-vevő kapcsolatok a ruhaüzletek katedrálisaiban

Részletesebben

LEGYEN NEKED IS PINCÉD!

LEGYEN NEKED IS PINCÉD! LEGYEN NEKED IS PINCÉD! MARKETING KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: MONORI BORÚT EGYESÜLET MEGBÍZOTT ELYCON TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Monor, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 4 II. A térségmarketing helye, szerepe

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre Készítette: Bozsik Norbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Kommunikáció és Médiatudomány szak. Nappali tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Kommunikáció és Médiatudomány szak. Nappali tagozat 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Kommunikáció és Médiatudomány szak Nappali tagozat Regionális Kapcsolatok és Pályázati Kommunikátor szakirány A JÓ BORÚTNAK IS KELL A CÉGÉR A Móri borvidék

Részletesebben

BORKURÍR. II. évfolyam I. szám 2011. TAVASZ

BORKURÍR. II. évfolyam I. szám 2011. TAVASZ B A L A T O N B O R K U L T Ú R A BORKURÍR II. évfolyam I. szám 2011. TAVASZ 2011. tavasz 2-3 beköszöntő A balatoni borok kis- és nagykereskedése a Balaton Borrégió borászatainak legszélesebb álasztéká

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: Dr. VARGA GYULA MTA

Részletesebben

BORKERESKEDELEM ÉS LOGISZTIKA. Soós Gabriella

BORKERESKEDELEM ÉS LOGISZTIKA. Soós Gabriella BORKERESKEDELEM ÉS LOGISZTIKA Soós Gabriella A BORKULTÚRA KÖZPONT KIADVÁNYAI BORKERESKEDELEM ÉS LOGISZTIKA Soós Gabriella Eger, 2012 Lektorálta: St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet A projekt az Európai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája

A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája 1 Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony 2009 Molnár E. Májer J. Lakatos A. Poór J. Brazsil

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány MAGYARORSZÁG HELYZETE A NEMZETKÖZI BORPIACI KÖRNYEZETBEN AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI

AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés levelező tagozat AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Szabó Katalin Orsolya Budapest,

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012

SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012 SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTER SZAK Levelező tagozat A KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS, MINT ÚJ ONLINE MARKETINGESZKÖZ A SZÁLLODAI ÉRTÉKESÍTÉSBEN

Részletesebben

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 I. HELYZETELEMZÉS...7 I.1. Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Kóstolás feltételei Megfelelő környezet Borospohár: alakja, tartása Megfelelő hőmérséklet: a borok ideális fogyasztási hőmérséklete:

Kóstolás feltételei Megfelelő környezet Borospohár: alakja, tartása Megfelelő hőmérséklet: a borok ideális fogyasztási hőmérséklete: Debreceni Egyetem 2014/15. tavaszi félév Kurzusvezető: dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Andragógia Tanszék Borkóstolás szabályai a száraztól haladjunk

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011.

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011. SZAKDOLGOZAT Birta Barbara 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY A DIVATMARKETING HATÁSA A FOGYASZTÓKRA ESETTANULMÁNY

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék Fényfestők hazánkban Avagy hogyan lehet sikeres egy mikrovállalkozás napjainkban Készítette: Tokai Sándor, Műszaki Menedzser hallgató,

Részletesebben