HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA"

Átírás

1 HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között

2 Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn Az dt kifejezés jelentése A közszférábn kezelt dtok két fő típus A személyes dt foglm A közérdekű dt foglm Obtv. 29. (1) E törvény lklmzásábn - (2) bekezdésben foglltk kivételével - htóság: h) kötelező tgság lpján működő köztestület A személyes és közérdekű dtok főszbályszerű sors Személyes dtok főszbályszerű bizlmsság: z információs önrendelkezés Az információs önrendelkezési jog z Alkotmánybn és z Alkotmánybíróság gykorltábn Az információs önrendelkezési jog két lehetséges megvlósulási szintje Az információs önrendelkezési jog szbályozásánk rendszere: áltlános törvény szektorális törvények Közérdekű dtok nyilvánosság: információszbdság Az információszbdság z Alkotmánybn Az információszbdság szbályozási szintje Az információszbdság korlátozhtóság Az információszbdság áltlános törvényi szbályozás Az információszbdság trtlm A nyilvánosság korláti A közérdekű dtok értékesíthetősége Logiki kpcsoltok z egyes dtcsoportok között mgyr jogbn Közérdekű dt-személyes dt Közérdekű dt-nyilvános dt Személyes dt-nyilvános dt A közérdekből nyilvános dt Közérdekű dt-állmtitok/szolgálti titok-személyes dt Üzleti titok közérdekű dt személyes dt nyilvános dt Bnktitok A nyilvános cégdt A cégnyilvántrtás nyilvánosság és közhitelessége A cégjegyzék A népességnyilvántrtás dti A polgár természetes személyzonosító dti: csládi és utóneve(i), nők esetében leánykori csládi és utóneve(i); neme; születési helye és ideje; nyj leánykori csládi és utóneve(i) ( továbbikbn: nyj neve)...79 lkóhelye: nnk lkásnk címe, melyben polgár él Trtózkodási helye: nnk lkásnk címe, hol - lkóhelye végleges elhgyásánk szándék nélkül - három hónpnál hosszbb ideig trtózkodik, lkcím dt: bejelentett lkóhelyének, illetve trtózkodási helyének címe A törvény htály lá trtozó, külföldön élő mgyr állmpolgár lkóhelye nnk külföldi lkásnk címe, melyet otthonául megjelöl. A személyzonosító jel: szeptember jnuár

3 Adtvgyon Trtlom nyilvántrtás htály lá trtozó polgárok egyedi zonosításár szolgáló, mtemtiki módszerrel képzett kódjel Fogllkozási, hivtási titok Az ügyvédi titok Az orvosi titok Közjegyzői titok Konzuli titok A lelkészi titok, gyónási titok Az elektronikus hírközlés htósági titki Adótitok A meteorológii dtok A földtni dtszolgálttás, geológii dtok A földmérési, térképészeti dt Az ingtlnnyilvántrtás dti Környezeti dt közérdekű dt nyilvános dt A logiki kpcsoltok összefogllás Közgzdsági megközelítés Az dtvgyon hsznosításánk pici megoldás A pici megoldás problémái Egy képviseleti rendszeren lpuló megoldás Politiki gzdságtni megközelítés Htékonyság és méltányosság Pic és méltányosság Méltányosság és két megoldási jvslt További megjegyzések Bevezetés Az állmi dtkezelés jelenlegi formájához vezető út Az dtok elemzésünk szempontjából releváns csoportosítás A tnulmány szerkezete Az dtszolgálttásr vontkozó elméleti eredmények Az dtszolgálttás közjószág jellege Hsznok és költségek, társdlmilg optimális ár Az dtszolgálttó szervezetek bevételigénye és ennek árzási következményei Az dtszolgálttó bevételigénye és árdiszkrimináció Ár- és minőségi diszkrimináció Kétrészes trifák lklmzhtóság Többszintű árzási problémák Társdlmilg optimális picszerkezet z dtszolgálttásbn Az dtszolgálttás okozt externáliák és ezek figyelembevétele z árzásbn A klsszikus közérdekű dtokhoz vló hozzáférés hszni és költségei Az információkeresés lpmodellje Hsznok számszerűsítése Szelektív áttekintés közérdekű dtokhoz vló hozzáférés lehetőségeiről Mgyrországon Keresési lehetőségek megismerése A mgyrorszg.hu és z Ügyfélkpu-rendszer példáj szeptember jnuár

4 Adtvgyon Trtlom Közérdekű tények megismerése A cégnyilvántrtás példáj A gépkocsi-nyilvántrtás példáj Szkértői dtok Az okttási intézmények rngsoránk példáj Többféle dtigényt kielégítő intézmények Az Országos Meteorológii Szolgált A geológii dtszolgálttás Országos Földtni és Geofiziki Adttár Építési Geotechniki Adttár A kuttási célú dtokhoz vló hozzáférés hszni és költségei Mkro-, értelmezett-, mikro- és metdtok Sttisztik és htásvizsgált Az állm htékony működtetése új igények A mikrodtok előállításánk és felhsználásánk technológiáj Mikrodtok hsznált gykorltbn: hzi tpsztltok mikrodtok hsznosításávl kpcsoltbn Összetételhtások kiszűrése mikrodtok segítségével: cigányság fogllkozttás Az összetételhtás és z időbeliség kölcsönhtás: munknélküliségből kilépés vlószínűsége és jövedelmi mobilitás Döntéshozók viselkedését jellemző modellek, prméterek becslése mikrodtokból minimálbér emelésének vizsgált fiskális szemszögből A mikrodtok hozzáférésének költség-hszon elemzése, különös tekintettel z dtvédelem költségeire Egy közvetlen hszon: kuttói visszjelzés Egy rejtett költség: intézményi szvhihetőség és stbilitás A mikrodtokhoz vló hozzáférés nemzetközi tpsztlti Intézményi környezet, mikrodt-szolgálttó picok szerkezete Az észki országok sttisztiki rendszere Az Ameriki Egyesült Állmok sttisztiki rendszere Az Egyesült Királyság sttisztiki rendszere Jogi környezet A szbályozás tárgy A szbályozás szintje és ereje Adtvédelmi gykorlt Hozzáférés z dtokhoz Árzás Társdlmi környezet: közvélemény és kommunikáció szerepe Nemzetközi szervezetek dtszolgálttási gykorlt Az IMF szbályozás Specil Dt Dissemintion Stndrd Generl Dt Dissemintion System Az Európi Unió szbályozás bizlms dtokhoz vló hozzáférésről és zok kuttásáról A 2002/831-es szbályozás rendelkezései z dtszolgálttásról A kuttási célú dtok hozzáférhetőségének hzi tpsztlti A válsztott intézmények szeptember jnuár

5 Adtvgyon Trtlom 9.2.A szolgálttott dtok köre és hozzáférése, metdtok TÁRKI KSH KSH Munkügy KSH Népszámlálás APEH BMKÖANYVH Adtkérők kormányzton belül és kívül Árzási elvek, üzletpolitik, dtkezelési költségek TÁRKI KSH KSH Népszámlálás KSH Munkügy APEH BMKÖANYVH Adtvédelem TÁRKI KSH KSH Népszámlálás KSH Munkügy Adtok összekpcsolásánk lehetőségei: BMKÖANYVH és egy péld Összefoglló gondoltok Gondoltkísérlet: kikényszerített teljeskörű ingyenes dthozzáférés következményei A keresleti oldl A kínálti oldl Az dtnyilvánosság intézményi dottsági Ajánlások Felhsznált és hivtkozott források jegyzéke szeptember jnuár

6 Adtvgyon Bevezetés NEMZETI ADATVAGYON - DEMOKRÁCIA HATÉKONYSÁG BEVEZETÉS E tnulmány mbíciói nem szerények. Szerzői egy átfogó munk első részeként tekintenek rá. Az itt következő oldlknk, fejezeteknek, szerzők szándék szerint, problém-meghtározás feldt (melynek lpján, megítélésünk szerint, már kidolgozhtók nemzeti dtvgyon-politik modelljei, esetleg z dott modellen belüli változtok, mjd ezt követően reményeink szerint meglkothtó Nemzeti dtvgyon törvény.) E munkábn különböző tudományágk és tudások személyes hátterével, ám folymtosn egyeztetett szemlélettel rr törekedtünk, hogy többoldlú megvilágításb helyezzük tárgyunkt. H tnulmány fejezeteinek szemlélete hsonló is, nem zonos. Az lkotmányjogi megközelítés dogmáj közdtok ( közszfér áltl termelt lpinformációk) ingyenessége, mely ennél fogv z árr egyáltlán nincs tekintettel, és csk nnyibn tekint költségviselésre, hogy zt mindenképp z dófizetők állják, de figyelmen kívül hgyj, hogy mennyi telik z dófizetők áldoztiból, és igzságossági elvekkel igzolhtó-e minden dófizető, igz, befizetései rányábn eltérő áldoztválllás. Tekintve, hogy munk célj problém-feltárás, megközelítések különbözőségéből fkdó különbségeket főként csk foglomhsznált egységesítése érdekében tompítottuk. A koherenciát nnyibn őriztük, hogy mind három tnulmány htárköltség-lpú árzást, zz gykorltilg ingyenes dthozzáférést elsődlegesnek látj, de ezen belül jogi elemzés ezt, megvlósíthtóság korlátir tekintet nélkül, feltétel nélküli követelménynek, míg közgzdsági és politiki gzdságtni elemzések csk ideális megoldásnk tekintik, mellyel szemben, meghtározott helyzetekre egyéb változtok is érdemesek megfontolásr szeptember jnuár

7 Adtvgyon Bevezetés Az első rész (A közszférábn kezelt dtok típusi mgyr jogrendszerben) lkotmányjogi és jogági elemzéseiben, mgyr jogrend nemegyszer ötletszerűen létrejött szbályozásánk logikáját tárjuk fel. Ennek eredménye tlán önmgábn is meglepő: h vnnk is olyn elemei hzi szbályozásnk, melyek értelmesen nem helyezhetők el közérdekű-bizlms-nyilvános logiki építmény szerkezetében (például közérdekből nyilvános dt foglm), z egészében áttekintett szbálytömeg meglepő koherenciát mutt, joglogiki szempontból kifejezetten egységes, értelmes egészként leírhtó. Az lkotmányjogi elemzés látszólg leíró jellegű, ám jogintézmények leírásánk, h z nem unlms szbályismertetés, szükségképpen értelmező funkciój vn. A figyelmes olvsó reményünk szerint felismeri érték-szempontjinkt. A szerzők z 1989-es jogállmi forrdlom már már inkább csk pislákoló mécsesének fényében elemzik közérdekű nyilvánosság jogi jelenségeit. Úgy trtjuk, hogy vértelen, zz hlovány, társdlom egészét nem mozgósító jogállmi forrdlom z ezotériák világábn zjlott. Olyn követelések éltették, mint z, mely szerint pártállm információs filozófiájánk forrdlmin rdikális elvetésével tegye közhtlmt és közinformációkt közkinccsé. Ezt, m bármennyire korszerűtlennek is látszik, nem djuk fel. A fejezet kitér személyes dt, közérdekű dt és nyilvános dt értelmezésére, feltárj z egyes dtcsoportok egymáshoz fűződő logiki kpcsoltát, vlmint nnk következményeit, hogy hzi szbályozásbn, eltérően z urlkodó nemzetközi mintáktól, közérdekű és személyes dtok osztály üres logiki osztály. A jogrendszer dtokt érintő logiki viszonyink elemzése extenzív. Kiterjed például olyn dtcsoportok elhelyezésére nyilvánosbizlms tengelyen, mint milyen z üzleti titok, meteorológii dt, jogászi hivtásrendi eredetű szkmi titkok vgy lelkészi titok. A második fejezet zt elemzi, hogy politiki gzdságtn lpján miként értékeljük nemzeti dtvgyon gzdsági felhsználásánk problémáját. Míg közgzdságtn normtív bázisát htékonyság érvényesítésének követelménye szeptember jnuár

8 Adtvgyon Bevezetés jelenti, politiki gzdságtni elemzés zt vizsgálj, hogy htékonyság mellett miképpen érvényesülhetnek további politiki elvek is. Ezek között kikerülhetetlen méltányosság követelményének biztosítás. A nemzeti dtvgyon zon dtok összessége, melyeket közszfér intézményei állítnk elő. Ezek gzdsági hsznosulásánk egyik módj z, h picon értékesítik őket. H eltekintünk z előállításuk költségeitől, kkor ezen picon z dtokt hozzáférhetővé tételük htárköltségén kell eldni hhoz, hogy htékonyság követelménye érvényesülhessen. Ez megoldás számos problémát vet fel. Például: nem egyértelmű, hogy picon dhtó-vehető áru-e egy közszfér termelte dthlmz. És h igen, kkor kérdés, hogy pici szereplőnek tekinthetjük-e közszfér intézményeit. Vjon erőteljes szbályozás illetve bevtkozás nélkül htékony lehet-e z dtvgyon-pic. A fejezet felveti z olyn intézményi berendezkedés lehetőségét, melyben kínálti oldlt potenciális dtfelhsználók képviseleti szerve generálj, míg kvázi-keresleti oldlon törvényi kötelezettségnek tekintjük zt, hogy egy dott közintézmény, költségáron, fenti képviseleti szerv rendelkezésére álljon. A htékonyság elvének érvényesülése nem jelenti önmgábn méltányosság követelményeinek érvényesülését. Egy gzdsági berendezkedés méltányosság bbn állht, hogy egyes gzdsági előnyök megszerzéséhez egyenlő esélyt biztosít mindenkinek, illetve eléri, hogy mindenki rendelkezzen jvk társdlmilg elfogdhtó minimumávl. Ez követelmény-együttes nem összeegyeztethetetlen htékonyság kívánlmivl. Az dtvgyon felhsználásánk problémáj elsősorbn nem méltányossági kérdés, megvizsgálndó zonbn, hogy mennyiben járulht hozzá z dtfelhsználás gzdsági intézményrendszere méltányosság érvényesítéséhez. A hrmdik rész (Közgzdsági gondoltok közszfér dtihoz vló hozzáférésről) több olyn megkülönböztetést tesz, melyek egyrészt léteznek jogi szbályozásbn (dt-metdt), más részében inkább látensen néhány szektorális szeptember jnuár

9 Adtvgyon Bevezetés jognygbn (például levéltári törvényben) jelennek meg ( klsszikus - kuttási dt). A jogi szbályozás számár is értékes lehet z megkülönböztetés, mely szerint vnnk (például sttisztiki, meteorológii, geodézii) szervek, melyek feldtszerűen dtot állítnk elő és vnnk olynok is, melyek tevékenysége során mintegy mellékesen hoznk létre közérdekű dtokt (például szbálysértési htóság). E fejezet tézise szerint klsszikus közérdekű dtok ingyenessége, z elektronikus információszbdság nem feltétlenül méltányos. Felveti differenciált, de szbályozott árzás lehetőségét zzl, hogy teljes információszbdság ngy érték, de igen költséges lehet, ezért lehetséges, hogy nem optimális. H bármilyen irányb eltérünk z ingyenességtől, htékony diszkriminálni. Kétrészes árzás lklmzásánk megfontolás htárköltség lpú árzás előnyeinek megtrtás mellett biztosíthtj finnszírozást. Felfogás szerint megkülönböztethető z elemi információszbdságtól z értéknövelt szolgálttástípus pontos elhtárolás, definiálás fontos. A igen szolgálttások és diszkrimináció z nyilvánosság. lpszolgálttás eredményeként z A két minőségének állmpolgárok ingyenesen jó, z igényesebb felhsználók nem ingyenesen kiemelkedő minőségű termékhez jutnk. A fejezet kitér tudományos kuttás társdlmi hsznánk kodifikálásánk és tudtosításánk kérdésére. Olyn szbályrendszer indokoltság mellett érvel, melyben minden dtgzd számár feldt z dtok szolgálttás megfelelő jogvédelmi intézkedések mellett. Támogtj nem személyes dtbázisok megfelelő körülmények közötti összekpcsolását szeptember jnuár

10 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés A KÖZSZFÉRÁBAN KEZELT ADATOK TÍPUSAI A MAGYAR JOGRENDSZERBEN JOGI-FOGALMI ELEMZÉS Mjtényi László és Szbó Máté Dániel 1. Adtok típusi mgyr jogbn 1.1. Az dt kifejezés jelentése Az dtvédelmi törvény meghtározásibn szereplő dt kifejezés igen tág foglmt tkr, bár mgánk z dt szónk meghtározását nem tláljuk törvényben. Nem zonos z informtiki értelemben vett dt-foglomml, törvény ugynis nem tesz különbséget dt és információ között. Az dt kifejezés ltt mikor z információs jogi szbályozásról beszélünk bármiféle ismeretet, z értelmezett dtot, információt, és ezeknek strukturált hlmzát is értenünk kell. Az dtvédelmi biztos is személyes dt foglmánk széles értelmezéséhez hsonlón tágn értelmezte z dt foglmát. Gykorlt lpján dtnk tekintendők például kép- és hngfelvételeken szereplő dtok, szóbn elhngzó információk, egy per irtnygábn lévő ismeretek, stb. Az dtok természetesen rendszerint nem önmgukbn, hnem több dt lkott dtegyüttes részeként léteznek, vgy egy tág értelemben vett (kár hgyományos, kár elektronikus) dokumentum trtlmzz zokt. A később elemzett törvényi szeptember jnuár

11 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés definíciókból következően mgyr információs jogi szbályozásbn elválik egymástól z dt és z zt trtlmzó irt, dokumentum, hordozó médium foglm. A szbályozás dtközpontú, rendelkezései z dt, és nem z zt hordozó dokumentum kezelésére vontkoznk. Ez megjelenik z dtvédelmi biztos gykorltábn is, ki több esetben csk meghtározott dttrtlmt tekintett személyesnek vgy közérdekűnek, míg z dott irt vgy dokumentum dttrtlmánk más elemeit ettől eltérően ítélte meg. A bírósági gykorltbn ez megkülönböztetés ugyncsk tettenérhető: Legfelsőbb Bíróság z önkormányzt képviselő-testületének üléséről készült jegyzőkönyvvel kpcsoltbn mondt ki zt, hogy dokumentumnk csk meghtározott dttrtlm minősül közérdekű dtnk [BH ], így tehát közérdekű dtokr vontkozó szbályok nem z egész dokumentumr, hnem csk mgukr z ilyen dtokr lklmzndók. Az dtközpontú szbályozási mód mellett szóló érv, hogy jobbn szolgálj z egyén mgánszférájánk védelmét és z állm átláthtóságát, hiszen közérdekű információ megismerhetőségét z zt hordozó médium formájától függetlenül biztosítj. Lehetővé teszi dokumentumb nem fogllt, ttól függetlenül létező dt megismerhetőségét, cskúgy, hogyn zt is biztosítj, hogy nem kizárólg közérdekű információt trtlmzó dokumentumbn lévő közérdekű dt is megismerhető legyen. Emellett z Avtv. szbályi között olyn rendelkezést is tlálhtunk, mely biztosítj z dtot trtlmzó dokumentum megismerhetőségét, 20. (3) bekezdése szerint ugynis közérdekű dtokt trtlmzó dokumentumról vgy dokumentumrészről nnk tárolási módjától függetlenül másolt kérhető. A világ információszbdság törvényei egyébként szinte kivétel nélkül irtról, ktáról, információról szólnk. Az USA mintdónk tekintett információszbdság törvénye például, átfogó értelemmel record kifejezést hsználj. Ezt ztán z Egyesült Állmok évtizedes fejlődés után z elektronikus információszbdság törvénye kiterjesztette z elektronikus dthordozókr, zt technikát lklmzv, hogy z irt szó értelmét kiterjesztette z elektronikus dthordozókr is szeptember jnuár

12 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés Az EU jogábn megtláljuk közdokumentum foglmát: Eszerint foglom kiterjed közigzgtási szerv birtokábn lévő minden ktus, tény, információ megjelenítésére, vgy z ilyen ktusok, tények, információk összeállításir, függetlenül z dthordozó formájától (ppíron vgy elektronikus formábn, illetve hngi, képi vgy udiovizuális eszközön). 1 Ide kell érteni részdokumentumot is.2 Gykori kritiki felvetés hzi információs jogi szbályozássl szemben, hogy nem tesz különbséget dt és információ között, e jogterület művelői szinonimként hsználják e két foglmt. H elfogdjuk zt, hogy két foglom közötti legfőbb különbség z, hogy z dt önmgábn értelmetlen, z információnk ezzel szemben már vn vlmi jelentéstrtlm, kkor igzt kell dnunk ennek megállpításnk. Ugynkkor nem biztos, hogy helytelen z összemosás, z értelmetlen dt és z értelmes információ között élesen meg kellene különböztetnünk. Az értelmetlen (értelmezhetetlen) és értelmes (értelmezhető) egy skál két végpontj, mely között igen sokféle átmenet tlálhtó, és z értelmezhetőség fok igen ngymértékben kontextusfüggő, függ z dttl együtt közölt más dtoktól, z értelmező személyétől, z ő személyes és társdlom szinte vlmennyi tgjánk ismereteitől is. Ugynz szám lehet vlki számár mindent megmgyrázó információ, és vlki más számár egy semmitmondó krktersor (dt). Az dt önmgábn nem hordoz jelentést, hhoz értelmezni kell, kontextusb kell helyezni, zz újból információvá kell válni.3 Érdemes ezért ismeretként felfogni z dtot, információt, függetlenül ttól, hogy hogyn nevezi jog. H igz is, hogy nem definiálj törvény, vlójábn nem hiányzik teljesen z dt foglm jogtárból. Az dt z Alkotmánybn és jogrendszerben számos kontextusbn szerepel, és kontextusok értelmezik kifejezést. A Mgyr /98/EK Irányelv Prembulum, 11. pont, továbbá 2. cikk. 2003/98/EK Irányelv 2. cikk 3. pont, (b). 3 Az z dt, hogy , önmgábn egy bsztrkt mennyiség; forint ennél már többet jelent, persze ttól függően, hogy Hollndiábn vgy Mgyrországon, 1948-bn vgy 1984-ben értelmezendő, z ugynennyi, mi mgyr árfolymon értendő hálpénz már megfoghtó érték, és z, hogy ki miért dj, miért kpj és ez tény kinek tudomásár jut ( ), mind-mind közelebb visz z dttól z újrértelmezett információig. Székely Iván: Fórum. Fundmentum, szám, 48. oldl szeptember jnuár

13 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés Köztársságbn mindenkinek jog vn szbd véleménynyilvánításr, továbbá rr, hogy közérdekű dtokt megismerje, terjessze. 4 illetőleg Vjon elképzelhető-e, hogy z lkotmányozó rr gondolt, hogy z lkotmányos jog z állm átláthtóságár vlmi vlkinek, vgy vlminek megismeréséhez, jellemzéséhez hozzásegítő (nyilvántrtott) tény, részlet, illetve terhelő dt vgy bizonyítékul felhsznált tény lenne, hogy z értelmező kéziszótár definiálj z dtot5? Nyilván nem értelmetlenséget óhjtott z lkotmányozó, hnem zt mint zt világosn ki is nyilvánított, hogy z információszbdság szbállyl zt közszférát, melynek z Alkotmánybíróság is kétségkívül része, átláthtóvá tegye. Erről szól tehát, midőn z dtok megismerését joggá teszi. Máshol is tlálkozunk z dt kifejezéssel z Alkotmánybn: Az országgyűlési bizottságok áltl kért dtokt mindenki köteles rendelkezésükre bocsátni, illetőleg köteles előttük vllomást tenni. 6 Ez másik lkotmánybéli szbály zért is érdemes figyelmünkre, mert muttj, következetes z dt kifejezés hsznált z Alkotmánybn, hiszen z illetőleg szóhsznált (mely és/vgy értelmű) összeköti két kötelezettséget. Vjon ez z lkotmányos kötelezettség értelmezhető-e kéziszótár szócikke szerint? Nyilván nem. Hivtkozhtunk rendőrségi törvény dtkezelési fejezetére is, mely szerint következtetés, vélemény is dt: A rendőrségi dtkezelés során tényeken lpuló dtokt meg kell különböztetni következtetésen, véleményen vgy becslésen lpuló dtoktól.7 A Polgári és Politiki Jogok Nemzetközi Egyezségokmányánk egyik rendelkezése így szól: Mindenkinek jog vn szbd véleménynyilvánításr; ez jog mgábn fogllj mindenfjt dt és gondolt htárokr vló tekintet nélküli - szóbn, írásbn, nyomttásbn, művészi formábn vgy bármilyen más tetszése szerinti módon történő - keresésének, 4 Alkotmány, 61. (1), (3) bek. Lásd pl. 22.P /2004/5 sz. ítéletet, perben z Alkotmánybíróság, z Értelmező Kéziszótárr hivtkozv zt állított, hogy hozzá érkezett, országgyűlési képviselő áltl jegyzett utólgos normkontrollr vontkozó indítvány nem közérdekű dt és nem is dt. 6 Alkotmány 21. (3) bekezdés évi XXXIV. törvény 77. (3) bek szeptember jnuár

14 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés megismerésének és terjesztésének szbdságát is. 8 Vjon miféle szóbn, írásbn, nyomttásbn terjeszthető dtr gondolt itt joglkotó, illetve z egyezségokmány hivtlos mgyr szövegének fordítój? Ugynrról z értelemről vn szó itt is, mint z Alkotmány és z Avtv. esetében. Az eddigiekből már kibontkozódik z, hogy z dt szó számos különböző kontextusbn megfigyelhető hsznált, említése értelmezi kifejezést, megdj jelentését. Az Alkotmánybíróság hol z dószámot,9 hol z láírási íveken szereplő információkt,10 hol trtózkodási helyünket,11 hol z egyszerűsített száml trtlmát,12 sportpályán készült fényképet,13 hol pedig pártállm érdekében kifejtett politiki tevékenységet14 nevezi dtnk. Az Alkotmánybíróság szerint képviselő-testületek ülésének diszkrecionális lpon történő zárttá nyilvánítás közérdekű dtok megismerésére vontkozó jog szükségtelen és ránytln korlátozását jelenti.15 Egy másik döntés szerint pedig: A közérdekű dtok nyilvánosságr hoztl és z zokhoz vló hozzáférhetőség z Alkotmány 2. (1) bekezdésébe deklrált demokrtikus jogállmiság lpvető biztosíték. 16 Az információk vissztrtás, nyilvánosságtól vló elzárás z embereknek közérdekű dtok megismeréséhez vló jogát korlátozz. A szükségtelen, elkerülhető és korlátozássl elérni kívánt célhoz képest ránytln korlátozás lkotmányellenes. 17 Érdemes még felidézni z újbb htároztok közül belső hsználtú- döntéselőkészítő irtos döntést is: A nyílt, áttetsző és ellenőrizhető közhtlmi tevékenység, áltlábn z állmi szervek és végrehjtó htlom nyilvánosság 8 Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszkán december 16-án elfogdott, z évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezségokmány, 19. cikk. 9 26/2004. (VII. 7.) AB htározt /2004. (VII. 7.) AB htározt. 11 8/2004. (III. 25.) AB htározt /2003. (VI. 26.) AB htározt /2002. (VII. 19.) AB htározt /2003. (VI. 4.) AB htározt, 60/1994. (XII. 24.) AB htározt, 18/1997. (III. 19.) AB htározt (ABH 1997, 77.) és 23/1999. (VI. 30.) AB htároztok. 15 1/2005 (II. 4.) AB htározt /1994. (VI. 24.) AB htározt /2004. (XI. 23.) AB htározt szeptember jnuár

15 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés előtti működése demokrtizmus egyik lpköve, jogállmi állmberendezkedés grnciáj. A nyilvánosság próbáj nélkül z állm polgáritól elidegenedett gépezetté, működése kiszámíthttlnná, előreláthttlnná, kifejezetten veszélyessé válik, mert z állm működésének átláthttlnság fokozott veszélyt jelent z lkotmányos szbdságjogokr. 18 Az Alkotmány 61. (1) bekezdése szerint tehát korlátozássl nem érintett közérdekű dtok nyilvánosk. A korlátozássl törvényben szemben formi meghtározott követelmény, eljárás hogy eredményeként korlátozásr kerüljön kizárólg sor. Trtlmi követelmény, hogy korlátozás szükséges és korlátozássl elérni kívánt célhoz képest rányos legyen. Emellett z lpjog érvényesülése érdekében biztosítni kell nyilvánosságkorlátozás feletti érdemi és htékony bírói jogorvoslti lehetőséget, melynek formi kritériumok vizsgáltán túlmenően ki kell terjednie nyilvánosságkorlátozás indokoltságánk trtlmi vizsgáltár. 19 A mgyr információs jogi szbályozás külföldi mintákt nem követi nélkül, hogy definiálná -, nemcsk z dtvédelem, de z információszbdság központi ktegóriájává is z dtot teszi. Ennek indok pedig z 1992-es mgyr törvény világszínvonlú, hldó szemlélete. A legkorszerűbb megközelítés ugynis z, h másodlgosnk tekintjük, hogy festékszlgr ütő fémbetűk ppíroson, vgy merev vgy hjlékonylemezen bitek és bájtok hordozzák-e z információt. Az Avtv. tyji ezek szerint tudtk vlmit, megérezték z kkor már beköszöntött információs kor fuvlltát.20 Így tláltk rá áltlános jelentést tuljdonítv neki z dt szór, és ez z z ok, mi mitt nem óhjtottk törvényi definíciót sem kreálni hozzá. Ezek szerint bármilyen módon rögzített ismeret (dt, dtegyüttes, információ), z dthordozór tekintet nélkül (például elektronikus módon, hgyományos okirton) hzi törvény lpján dt /1994. (VI. 24.) AB htározt. 12/2004. (IV. 7.) AB htározt. 20 A szép Ady vers prfrzálásávl zt gondolhtták, hogy zt z elvet érvényesítik, miszerint z dt z úr, z dthordozó csk cifr szolg szeptember jnuár

16 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés 1.2. A közszférábn kezelt dtok két fő típus Elemzésünkben kizárólg közszférábn, tág értelemben vett közintézményekben fellelhető dtvgyon tipizálásár szorítkozunk. A mgyr szbályozás sjátosságiból következően z dtok két típus különböztethető meg, és ez két típus lefedi közszfér áltl kezelt dtok teljes körét. A közintézményekben ennek megfelelően vgy személyes hrmdik lehetőség nincs. A dtokt, vgy kezelt dt z közérdekű dtokt egyik ktegóriáb kezelnek, bizonyosn beletrtozik, zonbn z is igz, hogy egyszerre nem trtozht mindkét típushoz. Ennek ok közérdekű dt törvényi definíciójábn keresendő A személyes dt foglm A személyes dt foglmát z Avtv pontj z lábbik szerint htározz meg: személyes zonosíthtó) dtnk természetes minősül bármely személlyel ( meghtározott továbbikbn: (zonosított érintett) vgy kpcsoltb hozhtó dt, z dtból levonhtó, z érintettre vontkozó következtetés. A személyes dt z dtkezelés során mindddig megőrzi e minőségét, míg kpcsolt z érintettel helyreállíthtó. A személy különösen kkor tekinthető zonosíthtónk, h őt közvetlenül vgy közvetve név, zonosító jel, illetőleg egy vgy több, fiziki, fiziológii, mentális, gzdsági, kulturális vgy szociális zonosságár jellemző tényező lpján zonosítni lehet Az dt kifejezés trtlmát z 1.1. pontbn kifejtettek szerint tágn kell értelmezni, mindz tény, információ, ismeret, mi egy meghtározott természetes személlyel kpcsoltb hozhtó, ide trtozik. Nem csupán személyeket zonosító dtok személyes dtok tehát, hnem mindz, mit z zonosító dtok segítségével egy meghtározott személyre vontkoztthtunk. Az ismeretnek nem kell feltétlenül vlóságnk lennie. Szintén személyes dt lehet hmis ismeret is, z dt tehát, h megfelel többi kritériumnk, személyes dt függetlenül ttól, szeptember jnuár

17 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés hogy igz-e vgy sem. Adtnk számít végül z egy vgy jellemzően több dtból levonhtó következtetés is.21 A definíció ezen része rendkívüli módon kitágítj személyes dtok körét A személyes dt minőség kritérium, hogy z dt egy meghtározott természetes személlyel kpcsoltb hozhtó legyen. A személyes dt tehát lny nélkül nem létezik, ki pedig mgyr szbályok szerint kizárólg élő természetes személy lehet. Személyes dti tehát csk z embernek lehetnek, és csk születésétől hláláig terjedő időben. Kérdés, milyen mértékben kell meghtározottnk lennie z dtlnynk. A törvény z dtlny tekintetében leglább zonosíthtóságot követel meg, ez zt jelenti, hogy z dtkezelő számár kell z dt lnyánk zonosíthtónk lennie, egyéb rendelkezésére zonosíthtóság és álló dtok kpcsoltb vgy speciális hozhtóság ismeretei zonbn minden lpján. esetben Az kontextustól függ: z dtkezelő körülményeitől, ismereteitől, z érintett dtfjták számától. Így egy-egy ismeret személyes dt volt, tehát z idézett definíciónk vló megfelelése csk minden körülmény körültekintő mérlegelése után állpíthtó meg.22 Vnnk olyn személyes dtok, melyek kifejezetten zért léteznek, vgy melyeket kifejezetten rr hsználunk, hogy segítsenek zonosítni zok (és ezzel együtt más dtok) lnyát. Ezeket nevezzük személyzonosító dtoknk. Ezek egy része természetes (név, születési hely és idő, nyj neve, ujjlenyomt, 21 Egy zsingógábn készült fénykép, melyen vlki helyi öltözködési előírásoknk megfelelő fejfedőben láthtó, lklms rr, hogy z érintett vllásos meggyőződésére vonjunk le következetést, kkor is, h z illető csk vlmely komolyzenei koncert kedvéért látogtott el zsingógáb. A tényszerű személyes dtból miszerint z dott npon ő fejfedőben zsingógábn trtózkodott ebben z esetben tévesen vontunk le következtetést vllási meggyőződésére nézve, ennek ellenére, h kezeljük ezt z dtot, kkor személyes, sőt, különleges dtot kezelünk. Ennek ok pedig érdekes módon z, hogy nem tudunk egy másik tényszerű dtot nevezetesen zt, hogy kkor koncert nem pedig istentisztelet volt zsingógábn, de tudjuk, hogy áltlábn vllásos zsidók járnk zsingógáb. (Szkrális eseményen egyébként sem csk hívők, hnem érdeklődők is részt vesznek). A személyiségprofilok rendszerint múgy is félrevezetőek. 22 Egy áltlános iskoli tnító számár kézírás zonosítj tnulókt, egy egyetemi okttó számár hllgtóink kézírás már áltlábn nem lklms erre. H vlki ujjlenyomtokt gyűjt villmos kpszkodójáról, nem tudj zonosítni zok forrását, de h ezt egy bűnüldöző szerv nyomozój teszi, bűnügyi nyilvántrtásokhoz vló hozzáférési jog mitt megtudhtj, kinek z ujjlenyomtát szerezte meg szeptember jnuár

18 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés rcképmás), másik része mesterséges (különböző személyzonosító számsorok), vnnk állndók (születési hely, idő, nyj neve, tj-szám, ujjlenyomt) és változók (név, rcképmás). Nem minden személyzonosító dt zonosít egyedileg vlkit: egy név (vezeték- és keresztnév kombinációj) több ember neve is lehet, mégis hsználjuk zonosításr önmgábn keresztnevet is, mi sok ezer embert zonosítht. A mesterséges személyzonosító dtokt ezzel szemben zzl z igénnyel készítik, hogy zok egyedileg zonosítsnk vlkit, de természetes személyzonosító dtok megfelelő kombinációjávl is elérhető egy mgsbb szintű zonosítási szint. Véletlen egybeesések pedig mindig lehetnek. A gykorltbn többször felmerül z kérdés, hogy mi helyzet zokkl z dtokkl, melyeknek több lny vn. Kétféle természetű többlnyú személyes dt lehet: z egyik z, mely esetében z dott ismeret mindkét lnyr érvényes, másik pedig z, melyben egy állításból más következik z egyik és másik lnyr nézve.23 Ez utóbbit fel lehet fogni z lnyok számánk megfelelően több személyes dtnk is. Ilyen dttl tlálkozunk kkor, mikor vlki véleményt közli vlki másról. Megtudunk véleményből vlmit rról, kiről nyiltkozik vlki, de megtudjuk z illető véleményét is. Az előző eset ezzel szemben z, melyben egy csoportról állítjuk ugynzt. Itt nem egyetlen meghtározott természetes személlyel hozhtók kpcsoltb z dtok, hnem csoport vlmennyi tgjávl. Az dt személyes voltát itt z dönti el, hogy csoport tgji milyen mértékben zonosíthtók, lehet-e tudni, kik trtoznk z dott csoporthoz. Amennyiben teljes mértékben, úgy egészen biztosn személyes dtokról vn szó, h egyáltlán nem, kkor z dt nem személyes dt, de itt is lehetnek átmenetek Az dt megszemélyesítését z előző pontbn leírt zonosított vgy zonosíthtó lnnyl vló kpcsoltb hozhtóság jelenti. Az dt kkor személyes 23 A szomszéd Ngy házspár elköltözik : itt férjről és feleségről is ugynzt mondtuk el. Ngyné szereti férjét : ebből nemcsk zt tudjuk meg, hogy feleség szereti férjét, hnem zt is, hogy férjet leglább egyvlki szereti. 24 Az első Alkotmánybíróság tgji mind férfik voltk : mivel tudhtó, kik voltk z Alkotmánybírák ebben z időben, ez z állítás zonosíthtó személyekre vontkozik. A Mgyrországon élő ruszin nemzetiségűek mind jól beszélnek mgyrul : hcsk vlki nem muttkozik be nekünk úgy, hogy elárulj ilyen nemzetiségét is, nem tudjuk zonosítni ruszin kisebbséghez trtozó személyeket, így ennek z dtnk z lnyit szeptember jnuár

19 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés dt, h vlkivel kpcsoltb hozhtó, h ez kpcsolt nem létezik (soh nem is létezett, vgy már megszűnt), z dt megszűnik személyes dtnk lenni. A kpcsoltb hozhtóság kérdése személyes dt definíciójánk legérzékenyebb pontj. Nem könnyű ugynis nnk eldöntése, hogy egy ismeret mitől, mikortól és meddig hozhtó kpcsoltb egy meghtározott személlyel. A kpcsoltot leggykrbbn korábbn már említett személyzonosító dtok segítségével hozzuk létre, ezek z dtok kifejezetten rr szolgálnk, hogy vlmely ismeretet és hozzá trtozó személyt összekössenek.25 Ezek mindig kpcsoltb hozhtók vlkivel. Személyes dtokt zonbn áltlábn vlmilyen meghtározott célll szoktk kezelni, z egyes célok eléréséhez pedig legtöbb esetben nem elegendő személyzonosító dtok kezelése.26 Az dtkezelés célját ( személyzonosító dtokkl szembeállítv) z úgynevezett lényegi dtok szolgálják, melyek jellemzője, hogy önmgukbn állv nem személyes dtok, csk kkor, h áll mellettük egy zonosító dt is.27 Az ilyen dtokt ezért könnyű nonimizálni, személyzonosító dtokt pedig lehetetlen. Fontos tehát, hogy kpcsoltb lehet-e hozni z dtot vlkivel, vgy sem. Ennek eldöntése igen nehéz kkor, h nem egyértelmű zonosító dtok segítenek bennünket. Sokszor z zonosító dtok és lényegi dtok közötti kpcsoltot kell megvizsgálnunk hhoz, hogy eldönthessük, személyes dtokról vn-e szó. Kérdés, hogy mikor hozhtó kpcsoltb egy ismeret z lnyávl: h vlmennyi rendelkezésre álló, nem is mindenki, de vlki számár hozzáférhető ismeretet és lehetőséget számításb veszünk kpcsolt létrehoztlár, vgy csk kkor, h z értelmező személynek, befogdónk, vgyis z dtkezelőnek áll rendelkezésére olyn eszköz, mellyel kpcsoltot létre tudj hozni. 25 Egy list, mely cégnél dolgozók fizetését sorolj fel, és nevek nélkül, csk összegeket trtlmz, úgy, hogy nem lehet kitlálni, hogy melyik összeg kié, nem személyes dtokt trtlmz. Az összegeket (dtokt) például úgy tudjuk megszemélyesíteni (személyes dttá tenni), h melléjük írjuk neveket, zokét, kik z egyes összegeket kpják. 26 Egy bnkszámlvezető bnk nyilvántrtj z egyenleget, és ez z ő nyilvántrtásánk célj, nem pedig bnkszámltuljdonos nevének és címének kezelése. 27 Egy cipőméret, egy testmgsság nem árulj el, hogy kiről vn szó szeptember jnuár

20 Adtvgyon Jogi-foglmi elemzés Az első megoldás válsztás zt eredményezi, hogy z dtokt nem lehet soh visszfordíthttlnul nonimizálni, hiszen vlkinek (h másnk nem, z dtlnynk) segítségével mindig helyre tudnánk állítni kpcsoltot. A második megoldás válsztásánk pedig z hátrány, hogy mindig z dtkezelő rendelkezésére álló egyéb információk fényében tudjuk eldönteni, hogy létrehozhtó, helyreállíthtó-e kpcsolt, vgy sem, de z esetek többségében nem tudjuk, hogy mit tud z dtkezelő. Az első szemléletmód objektívebb, zt állítj, hogy személyes dt ilyen dt mindig, függetlenül ttól, hogy kinek kezében vn. A második ezzel szemben z dtkezelő körülményeit veszi lpul, és zt állítj, hogy egy dt lehet személyes z egyik dtkezelőnél, és nem személyes egy másiknál.28 A két megoldás közötti válsztásbn nem segít törvény: személyes dt mindddig megőrzi e minőségét, míg kpcsolt z érintettel helyreállíthtó. De hogyn? Áltlábn? Vgy z dtkezelőnél? Csk gykorltból kpunk válszt, mely ettől még koránt sem egyértelmű: z dtvédelmi biztos szerint h techniki és jogi lehetősége együttesen fennáll nnk, hogy z dtot összekpcsolják z érintettel, z dtot személyes dtnk kell tekinteni. Techniki lehetősége nnk vn z összekpcsolásr, ki fizikilg is képes ezt megtenni. H kpcsoltot jelentő dtokt olyn dthordozón dják vlkinek, melyet nem tud olvsni, ez feltétel esetében hiányzik. Jogi lehetősége nnk vn, ki kpcsoltot létrehozó dtokhoz (például egy nyilvántrtáshoz) jogszerűen hozzáférhet.29 Megjegyezzük, számunkr is ez megoldás tűnik ésszerűbbnek, és továbbikbn mgunk is így értelmezzük személyes dt definícióján belül kpcsoltb hozhtóság foglmát. 28 Az első megoldás szerint egy rendszám mindig személyes dt lenne, hiszen vnnk olyn nyilvántrtások, melyek trtlmzzák z utók tuljdonosink nevét és más dtit. A második megoldás viszont figyelembe veszi zt, hogy ehhez nyilvántrtáshoz nem férhet hozzá bárki. Így egy járókelő kezelésében z rendszám nem személyes dt, mert nem hozhtó kpcsoltb tuljdonossl, rendőr kezelésében viszont, ki felírj rendszámot, hogy megbüntesse z utóst, már személyes dt, mert ő hozzáfér gépjárműnyilvántrtáshoz. 29 Egy korábbi példábn: járókelő áltlábn nem nézheti meg, hogy kié egy dott rendszámú utó, de rendőr munkvégzése okán nnál inkább szeptember jnuár

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (... PÉNZÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET 4791/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...)

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 491/B/1996 Budapest, 2004.04.06 12:00:00 de. Bihari Mihály Dr. 12/2004. (IV. 7.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2004. évi 43. számában

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2 A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1 Gyulavári Tamás 2 Bevezetés A magyar munkajogi szabályozás hagyományosan a munkaviszonyokból és a polgári jogviszonyokból álló

Részletesebben

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen Fodor-Lukács Krisztina l Kádár András Kristóf Kovács Judit l Körtvélyesi Zsolt l Nagy Gusztáv A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen A Független

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük Nekünk az a feladatunk, hogy az alapjogok pártját fogjuk, és ne a társadalomirányítás általános szempontjait vegyük figyelembe Paczol ay Pé t e r r e l, a z l kot m á n y bí róság e lnök é v e l Halmai

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK)

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 31 141. AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) LAPSÁNSZKY ANDRÁS egyetemi docens (SZIE DFK, ELTE ÁJK) I.

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása MAILÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Polgári jogi szekció 3. A vezető tisztségviselő felelősségének új szabályozása

Részletesebben