Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember"

Átírás

1 E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám szeptember Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Nem szerződésszerű teljesítés korrekciójának egyes esetei Írta: Bonácz Zsolt adószakértő Birtokba vehető dolog (az Áfa tv. alkalmazásában: termék) értékesítése esetén akkor valósul meg a szerződésszerű teljesítés, ha az eladó által a vevő részére átadott termék a szerződésben meghatározott mennyiségi és minőségi, valamint az esetlegesen kikötött egyéb paraméter(ek)nek teljes mértékben megfelelt. Amennyiben az eladó részéről hibás teljesítés történik, akkor ezt az eladó korrigálni köteles. A terjedelmi korlátokra tekintettel a következőkben ezt a témát nem teljes körűen tárgyaljuk, a kijavításra, az árleszállításra és az elállásra vonatkozó adózási rendelkezésekre térünk ki. A hibás teljesítés korrekciója történhet a vevőtől kötött megállapodása alapján a termék kijavításával, feltéve, hogy ez lehetséges. Az Áfa tv. alkalmazásában lényegtelen, hogy a kijavítás szavatosság vagy jótállás keretében került sor, hiszen a gazdasági esemény tartalmát a hibás teljesítés korrekciójának jogcíme nem befolyásolja. A termék kijavítása nem keletkeztet az Áfa tv. tárgyi hatálya alá ügyletet (szolgáltatást) az eladó és a vevő között, feltéve, hogy a kijavításra a termék értékesítésére vonatkozó szerződésből fakadóan kerül sor, valamint az eladó a kijavításra nem külön ellenérték fejében kötelezett. Tartalom ÁFA Nem szerződésszerű teljesítés korrekciójának egyes esetei ART A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről ELLENŐRZÉS Az új elektronikus adóellenőrzés folyamata JÁRULÉKOK Röviden az innovációs járulékról JÖVEDÉKI ADÓ A jövedéki adótörvény évi módosulásai OLVASÓI KÉRDÉSEK: Reklámadó adóelőlegével kapcsolatos kérdések Szerzők: Bonácz Zsolt adószakértő Dr. Kovács Ferenc adószakértő Dr. Németh Nóra NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Botházy Béla NAV, Ellenőrzési Osztály Pethő Imre Jövedéki adó szakértő Tisztelt Olvasónk! E-AdóTanácsadó szakmai folyóiratunk a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez a vezetőket érintő legfontosabb változásokra, amelyhez a megújult tartalom is igazodik. Reméljük, hogy az átalakítás az Önök legnagyobb megelégedésére szolgál a jövőben is. Honlapunkról - - a JOGSZA- BÁLYFIGYELÉSEN és az ADÓNAPTÁRATON túl további szerkeszthető segédleteket tölthet le. Az Ön felhasználóneve: adoell2014 Az Ön jelszava: segedletek697 A kézirat lezárásának dátuma: augusztus 24. Üdvözlettel: Varga Szabolcs Termékmenedzser 1

2 Ha a kijavítást az eladó saját maga végzi el, akkor ennek során a felmerült beszerzéseket terhelő áfa teljes mértékben levonásba helyezheti, feltéve, hogy a kijavítás adólevonásra jogosító kijavítás által már szerződésszerűen teljesített termékértékesítéshez kapcsolódik, továbbá az adott beszerzés áfájára vonatkozóan nem áll fenn tételes tiltás. Amennyiben az eladó és a vevő közötti szerződés nem zárja ki, akkor az eladó a kijavítást nem köteles saját maga elvégezni, hanem harmadik személlyel is elvégeztetheti. Ebben az esetben az eladó és a kijavítást elvégző harmadik személy között az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozó ügylet jön létre, amellyel összefüggésben az eladót teljes mértékű áfalevonási jog illeti meg, feltéve, hogy a vevő felé adólevonásra jogosító termékértékesítést teljesít. Előfordulhat, hogy a kijavítást végző harmadik személy által nyújtott szolgáltatással összefüggésben az Áfa tv a teljes vagy részbeni áfalevonási korlátozást tartalmaz (például a személygépkocsi üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások). Az Áfa tv a a továbbközvetítési célú szolgáltatás-igénybevételhez kapcsolódóan az áfalevonási korlátozásokat feloldja. Véleményem szerint a hibás teljesítés korrigálása érdekében igénybe vett kijavítás esetében megállapítható a továbbközvetítési cél, ezáltal teljes áfalevonás jogszerűnek minősíthető, feltéve, hogy a kijavítás adólevonásra jogosító kijavítással szerződésszerűen teljesített termékértékesítéshez kapcsolódik. Előállhat az az eset is, hogy valamilyen ok folytán a kijavítást a vevő saját maga végzi el, vagy saját költségén harmadik személlyel végezteti el. Ekkor kétféle jogértelmezés adódhat: a vevő a kijavítás saját költségen történő elvégzésével (elvégeztetésével) szolgáltatást nyújt az eladó felé, illetve az eladó a vevő részére speciális árleszállítást biztosít. Ha a vevő általi kijavítás költségei megtérítésének kötelezettsége közvetlenül a kijavítás tárgyát képező termék értékesítésére vonatkozó szerződésből fakad (tehát külön kötelmi jogviszony a kijavítás elvégzésére nem jött létre az eladó és a vevő között), akkor az eladó által megtéríteni vállalt összeg az általa biztosított utólagos árleszállításként értékelendő, amelynek elszámolási szabályait az alábbiakban részletezzük. A vevő a kijavítás elvégzése érdekében felmerült beszerzéseket terhelő áfát teljes mértékben levonásba helyezheti, feltéve, hogy a kijavítás tárgyát képező terméket kizárólag adólevonásra jogosító tevékenységéhez kapcsolódik, továbbá az adott beszerzés áfájára vonatkozóan nem áll fenn tételes tiltás. Árleszállítás esetén a termék kijavítására az eladó nem kötelezett, az eladó és a vevő megállapította a teljesítés hibás voltát, s ebből adódóan a szerződést akként módosították, hogy az ügylet tárgya a hibás termék lesz, amelynek ellenértékét az eredetileg meghatározott ellenértéknél alacsonyabb összegben határozzák meg. Ennek következtében a különbözet azon része a vevőnek visszajár, amelyet az eladó részére megfizetett. Az eladó és a vevő döntése következtében a teljesítés időpontja nem változik, hiszen a szerződés módosítása következtében az ügylet tárgyává már a hibás termék vált. Tehát az eredetileg számlázott áfát a teljesítés időpontját magában foglaló bevallási időszakban mindenképpen el kell számolni, akár önellenőrzés útján is, függetlenül attól, hogy az ellenérték későbbiekben csökkent. Amenynyiben valamely okból az eladó az eredeti ellenértékről számlát nem állított ki, akkor ezt a mulasztását minél előbb pótolnia kell, hiszen az ellenérték csak utólag módosult. Az ellenérték csökkenése következtében az eladó jogosulttá válik az eredeti ellenértéket tartalmazó számlájának módosítására. A módosító számla alapján az eladó a korábban bevallott fizetendő adóját csökkentheti, amelynek szabályait az Áfa tv. 153/B. -a tartalmazza. Az Áfa tv. 153/B. -a szerint a korábban bevallott fizetendő adót legkorábban abban a bevallási időszakban lehet legkorábban korrigálni az ellenérték csökkentéséből adódó áfa-különbözet fizetendő adót csökkentő tételként történő elszámolásával, amikor a módosító számla a vevő rendelkezésére áll. Amennyiben a módosító számla az eredetileg kibocsátott számla elszámolását magában foglaló bevallás benyújtásáig kiállításra került (feltételezve, hogy az elszámolás helyes bevallási időszakban 2

3 történt), akkor a bevallásban csak a csökkentett összegű áfát kell bevallani. Minden más esetben a fizetendő adó utólagos csökkentésére van mód, tehát kizárólag a bevallott (bevallandó ) adót csökkenthető, mivel az Áfa tv. 153/B. -a kizárólag utólagos és önellenőrzés nélküli adócsökkentést tesz lehetővé. A vevő szempontjából viszont a bevallott levonható adó csökken, amely elszámolásának szabályait az Áfa tv. 153/C. (1) bekezdése foglalja magában, amely szerint a bevallott levonható adó csökkentését a különbözet fizetendő adót növelő tételként történő elszámolásával a módosító számla kézhezvételét, de legkésőbb a módosító számla kibocsátásának hónapját követő 15. napját magában foglaló bevallási időszakban kell figyelembe venni. Tegyük fel, hogy a vevő valamely okból a módosító számla kézhez vételéig az eladó által kibocsátott eredeti számlára nem alapozott áfalevonást! Ekkor a módosító számla kézhezvétele azt eredményezi számára, hogy már csak a csökkentett összegű áfa levonására jogosult. A hibás teljesítés mértéke feljogosíthatja az eladót arra is, hogy elálljon az ügylettől, ezáltal a felek között a szerződés visszamenőleges hatállyal szűnik meg, így az eredeti állapot visszaáll. Ebben az esetben az eladónak érvénytelenítenie kell az eladónak a vevő részére kibocsátott számláját, mivel az eladói elállás következtében az eredetileg számlázott ügylet teljesítése meghiúsult. Az eladó a vevői elállástól függetlenül a hibás teljesítés alapján kiszámlázott áfát a hibás teljesítés időpontját magában foglaló bevallási időszakban fizetendő adóként köteles elszámolni. Abban az esetben, ha ezen bevallási időszakra vonatkozó bevallás benyújtását megelőzően a vevői elállás alapján az érvénytelenítő számlát kiállította, akkor ezt jogosult figyelembe venni, így fizetendő adót nem köteles elszámolni. Minden más esetben (ideértve azt is, ha az előzőek szerint a bevallás benyújtását megelőzően kiállított érvénytelenítő számla bármely ok folytán nem került figyelembe vételre) a bevallott fizetendő adó csökkentése történhet meg, amelyre a már említett Áfa tv. 153/B. -a az irányadó hiszen az eladó adófizetési kötelezettség nem az Áfa tv. 55. (2) bekezdése alapján keletkezett, amely a bevallott fizetendő adó utólagos és önellenőrzés nélküli csökkentésére nyújt módot. A vevő szempontjából a bevallott levonható adó csökken, amely elszámolásának szabályait szintén a már említett az Áfa tv. 153/C. (1) bekezdése foglalja magában. Tegyük fel, hogy a vevő valamely okból az érvénytelenítő számla kézhez vételéig az eladó által kibocsátott eredeti számlára nem alapozott áfalevonást! Ekkor az érvénytelenítő számla kézhezvétele megfosztja az áfalevonás tényleges lehetőségétől, hiszen az eredeti és az érvénytelenítő számlát ugyanazon bevallási időszakban lehet elszámolni. ART A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Írta: Dr. Kovács Ferenc adószakértő A nemzetgazdasági miniszter új rendeletet adott ki [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet] a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről, mely sok tekintetben új rendelkezéseket tartalmaz. Jelen cikk ezen új szabályokat kívánja részletezni. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla, a számlázó programmal előállított számla, továbbá a számítógéppel előállított nyugta akkor minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha megfelel az új NGM rendeletben foglalt előírásoknak. 3

4 Pénztárgéppel kiállított nyugta adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy a pénztárgép megfeleljen a Pénztárgép rendeletben meghatározott feltételeknek. A taxaméterrel kiállított nyugta adóigazgatásra való alkalmasságának feltétele, hogy a taxaméter megfeleljen a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával, nyugtával szemben követelmény, hogy a) a nyomtatványt nyomdai úton állítsák elő, b) a nyomtatvány beszerzője rendelkezzen az új NGM rendelet szerinti tartalommal kibocsátott számlával, továbbá c) a nyomtatványt szigorú számadású nyomtatványként kezeljék. A nyomtatvány előállításával kapcsolatos szabályok nem változtak. A nyomtatványt továbbra is az adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával kell előállítani. A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának írásos kérelmére jelöli ki. Az adóhatóság a kijelölt sorszámtartományt a nyomtatvány fajtájának és előállítójának megjelölésével a kijelöléstől számított 15 napon belül közzéteszi a honlapján. A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa értékesített nyomtatványt a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla másodpéldánya alapján sorszám szerint nyilvántartani. A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő a nyomtatványt kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni. A nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán fel kell tüntetni a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével, b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát. Az adóalany a szigorú számadás alá vonás keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként külön-külön tartalmazza: a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével, b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, c) a nyomtatvány beszerzésének keltét, d) a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig, e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. Számlázó programmal szembeni követelmények Az előzőekkel ellentétben ugyanakkor a számlázó programokkal kapcsolatban az NGM rendelet sok újdonságot tartalmaz. A számlázó programmal szemben követelmény, hogy a) a számlázó program kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és b) a számlázó programot az adóhatósághoz bejelentsék. A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely kö- 4

5 teles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát. A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról. E dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre. A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon a dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása. A számlázó programot használó adóalany a dokumentációt, valamint annak valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet. A megőrzési kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is. Az adóalany köteles az általa használt számlázó program a) nevét, azonosítóját; b) fejlesztőjének nevét, és ha van adószámát; c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy saját fejlesztésű program használata esetén a rendeltetésszerű használatba vételének időpontját a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program a) adatait; b) használatból történő kivonásának időpontját a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. Az online számlázó rendszert használó adóalany köteles a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét; b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát; c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. Az online számlázó rendszert használó adóalany köteles a) a rendszer adatait; b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. A október 1-jét megelőzően beszerzett és október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok adatait az adóalany november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A október 1-je és október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését az adóalany november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A számítógéppel előállított nyugta A számítógéppel előállított nyugtával szemben követelmény, hogy a program a sorszámozást kihagyás és ismétlés nélkül biztosítsa. A program értékesítésekor az értékesítő köteles a vevő 5

6 részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani ezen program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt. A dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a program valamennyi funkciójának ismertetését. A program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre. A programot használó adóalany a dokumentációt az ezen programmal kibocsátott nyugta kibocsátását magában foglaló évtől számított ötödik év végéig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet. Másolatkészítés és megőrzés A számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla, valamint a számítógéppel előállított és papírra nyomtatott nyugta kibocsátónál maradó példánya papírra nyomtatás helyett elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. a) vagy b) pontjában meghatározott mód (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásvagy zárt rendszer) valamelyikeként történik. A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet előírásai szerint kell eljárni a) nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számláról és nyugtáról, továbbá papírra nyomtatott számláról és nyugtáról (ideértve a pénztárgéppel és taxaméterrel kiállított számlát és nyugtát is) történő elektronikus másolatkészítés során, valamint b) a papír alapon létrehozott, de elektronikus számlaként kibocsátott számláknak az elektronikus formátumba történő átkonvertálásánál. Számla és nyugta ellenőrzése Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére a) a helyszínen biztosítani a számla és a nyugta olvashatóságához szükséges technikai eszközöket, b) rendelkezésre bocsátani az a) pontban említett eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá c) megadni az a) pontban említett eszközök használatához szükséges felvilágosítást. Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére elektronikus kimenetet és az adatok külső adathordozóra történő archiválását biztosítani. ELLENŐRZÉS Az új elektronikus adóellenőrzés folyamata Írta: Botházy Béla NAV, Ellenőrzési Osztály július 1-jétől az adóhatóság az ellenőrzést a megbízólevél elektronikus kézbesítésével is megkezdheti. Az új rendelkezésre az ellenőrzések gyorsabb, hatékonyabb lefolytatása érdekében van szükség. Mire készülhetnek az adózók az új szabály életbe lépésével? Az adózók jelentős körének ez a változás inkább segíti majd a munkáját, az adóhatósággal történő együttműködését, semhogy újabb terhet jelentene. Az adóhatóság ellenőrei az ellenőrzés során az adózóval történő mielőbbi kapcsolatfelvételben érdekeltek. Különösen akkor, amikor az ellenőrzésre kapcsolódó vizsgálat keretében kerül sor. Az ellenőrzés megkezdésétől, azaz a megbízólevél átadásától, kézbesítésétől a határidő számítása megindul, azonban az ellenőrzés számára kapcsolat felvétel hiányában nem állhatnak rendelkezésre az ellenőrzéshez szükséges iratok, adatok. 6

7 Az adóhatóságot azonban szorítja az ellenőrzésre nyitva álló határidő, tehát ennek következtében az ellenőrök általában nem érdekeltek abban, hogy a megbízólevelet megküldjék anélkül, hogy az adózóval vagy képviselőjével felvették volna a kapcsolatot. Emiatt nem kell arra számítani, hogy a korábbi, papír alapú iratküldésnél gyakrabban él majd az adóhatóság az új lehetőséggel. Elsősorban a jogutód nélküli megszűnésekkel kapcsolatos ellenőrzések esetében várható az új lehetőség alkalmazása gyakrabban, amely ezekben az esetekben a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést valóban segíti. A változások a hatóság és az ügyfél közötti teljes körű elektronikus ügyintézés felé haladnak. A megbízólevél elektronikus kézbesítése esetén az adózó a világ bármely pontján értesülhet a kézbesítésről az interneten. Ezzel megszűnik az a probléma, amely a postai kézbesítés megkísérlésekor a címen éppen nem tartózkodó adózó (vagy képviselője) részére a postaládában hátrahagyott értesítés, pontosabban annak eltűnése okozhatott. Ez fontos előny. Az iratok postai kézbesítése esetén előfordulhatott, hogy a postás által elhelyezett értesítéseket az adózó valamilyen oknál fogva mégsem kapta meg, vagy a postaládájában elhelyezték, de távolléte miatt nem szerez róla tudomást, így emiatt a vizsgálat elrendeléséről, megkezdéséről nem is értesülhetett január 1-jétől ennek kiküszöbölése érdekében az adóhatóság a honlapján köteles közzé tenni a kézbesítéssel kapcsolatos, az Art (8) bekezdésében előírt adatokat. A megbízólevél elektronikus kézbesítése esetén is mint más értesítés megküldése esetén az elektronikus kézbesítési tárhelyre érkezett küldemény elhelyezéséről a rendszer a regisztrációban megadott címre értesítést is küld. A megbízólevél elektronikus kézbesítésének lehetőségével párhuzamosan július 1-jétől változott az Art (5) bekezdése is. A jogalkotó definiálta az elektronikusan küldött adóhatósági irat kézbesítési időpontjának keletkezését, módját, valamint az elektronikusan küldött adóhatósági irat kézbesítési vélelem megvalósulásának feltételeit. Adóügyekben az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon áll be. Az ellenőrzés során, az adóhatóság előtt az adózót az Art. 7. -ában meghatározott személyek képviselhet(ik): magánszemélyt ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, más nagykorú személy, jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben az előzőekben említett személyeket termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti. Az elektronikusan kézbesített megbízólevél esetén is biztosítani kell, hogy a megbízólevél az adózó kép- 7

8 viseletére jogosult személy részére, azaz kizárólag a jogosult által hozzáférhető elektronikus tárhelyre történjen. Fontos szem előtt tartani, hogy a bevallások elektronikus benyújtására irányuló meghatalmazás nem teljes körű, tehát az adóhatóság előtti képviseletre más ügyekben nem jogosít. Az új szabály jelentős változást nem hoz az adóeljárásokban, azonban fontos lépcsőfoka a hatóság és az ügyfél közötti elektronikus ügyintézés teljes körű megvalósulásának. JÁRULÉKOK Röviden az innovációs járulékról Írta: Dr. Németh Nóra NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály A január 1-jétől működő Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételi forrását a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló évi C. törvény [Szt.] hatálya alá tartozó gazdasági társaságok által befizetendő innovációs járulék bizotsítja. Az elkülönített állami pénzalap rendeltetése a jogalkotó szándéka szerint az, hogy kiszámítható, biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására, lehetővé tegye a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein megvalósuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és a külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. 1. Az innovációs járulék fizetésére kötelezettek köre A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény [Atv.] 3. (1) bekezdése szerint az innovációs járulék megfizetésére meghatározott kivételekkel az Szt. hatálya alá tartozó belföldi székhelyű gazdasági társaságok kötelezettek. E körbe a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság tartozik a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:89. -a szerint. Az Atv. idézett rendelkezéséből következően nem kötelezett innovációs járulékfizetésre a külföldi székhelyű gazdálkodó, az egyéni vállalkozó, a polgári jogi társaság, az építőközösség, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviselete, továbbá az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva tv.) szerinti bevételi nyilvántartást vezető közkereseti társaság, betéti társaság, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyai sem. Szintén nem terheli járulékfizetési kötelezettség azon gazdálkodót, amely annak ellenére, hogy az Szt. alanya, nem minősül gazdasági társaságnak. Ilyen például a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, az egyéni cég, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a társasház, az erdőbirtokossági társulat, az ügyvédi iroda, az MRP szervezet, az egyház, az alapítvány, az egyesület, a költségvetési intézmény. Az Atv. egyes rendelkezései további kivételeket nevesítenek, így az előzőekben felsorolt szervezeteken kívül mentes az innovációs járulékfizetési kötelezettség alól: az üzleti év első napján a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (KKV tv.) szerint mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság [Atv. 3. (2) bekezdés]; a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyon Zrt., a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság [Atv. 3. (2) bekezdés]; a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága a cégbejegyzés évében [Atv. 3. (3) bekezdés]; a közhasznú nonprofit gazdasági társaság [Atv. 3. (3) bekezdés]. Ahogy említettük, a KKV tv. szerinti mikro-, kisvállalkozásokat sem terheli innovációs járulékfizetési kötelezettség. A vállalkozási méret meghatározásához óta a KKV tv. összes rendelkezését figyelembe kell venni, azaz a pénzügyi mutatóértékek mellett, az állami és önkormányzati tulajdonra vonatkozó, a kapcsolódó- és partnervállalkozásokkal összefüggő, illetve az ún. kétéves szabállyal kapcsolatos előírások is irányadók a 8

9 besoroláskor. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazdasági társaságok méret szerinti besorolása azonos elvek alapján történik az innovációs járulék, illetve a társasági adó rendszerében. (Bár a vállalkozási mérettől függő társasági adóbeli kedvezmények vonatkozásában fő szabály szerint az adóév utolsó napja szerinti besorolás az irányadó, innovációs járulék tekintetében azonban az adóév első napjára meghatározott besorolás.) Az Atv. 3. (3) bekezdése értelmében mentesített időszaknak minősül a kezdő vállalkozás előtársasági időszaka, valamint az azt követő üzleti év, illetve, ha a társaság az előtársasági időszakról külön beszámolót (a számviteli törvény szabályai szerint) nem nyújt be, akkor a társasági szerződés ellenjegyzésétől, közokiratba foglalásától az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő első üzleti év. Ennek alapján az új alapítású társaság az első két üzleti évében az előtársasági időszakában és az azt követő üzleti évében, illetve az összevont első üzleti évében nem kötelezett innovációs járulékfizetésre. Az első két üzleti év kezdő napja eshet azonos naptári évre is, de akár olyan helyzet is előállhat, hogy az előtársaság cégbírósági bejegyzése áthúzódik az egyik naptári évről a másik naptári évre. A mentesítés bármelyik esetben mindkét üzleti évre kiterjed. Ha például egy bt. társasági szerződésének ellenjegyzésére december 30-án kerül sor, azt követően pedig előtársaságként működik egészen a január 16-ai cégbírósági bejegyzés időpontjáig, úgy a mentesített időszakok az alábbiak szerint alakulnak: december január 16. (első üzleti év), január december 31. (második üzleti év). Így a naptári év szerint működő bt. először a január 1-jével kezdődő üzleti évében lehet az innovációs járulék alanya. 2. Az innovációs járulék alapja, mértéke A járulék alapja a helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) 39. (1) bekezdése szerint meghatározott adóalap, csökkentve a Htv. szerint kimutatott, külföldi telephelyre jutó iparűzési adóalap-rész összegével [Atv. 4. (1) bekezdés]. A Htv. rendelkezése szerint az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes a Htv. 39. (4)-(8) bekezdései szerint számított összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. A Htv. szerinti nettó árbevétel fogalma nem azonos az Szt. szerint meghatározott értékesítés nettó árbevételével. A Htv. önálló fogalom-meghatározást alkalmaz, e szerint a nettó árbevétel összege úgy számolható ki, hogy az Szt. szerinti értékesítés nettó árbevételét csökkenteni kell a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) szerinti jogdíjbevétellel, továbbá bizonyos feltételek fennállása esetén az adóhatósággal szemben elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, energiaadó összegével, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételeként elszámolt öszszeggel [Htv pont a) alpont]. A biztosítók, a befektetési vállalkozások, a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások tekintetében az értékesítés nettó árbevételének meghatározására speciális szabályokat írnak elő a Htv pont b)-d) alpontjai. Az eladott áruk beszerzési értékét az Szt. rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. A nettó árbevétel annak nagyságától függően, sávosan csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével, illetve a közvetített szolgáltatások együttes értékével. A nettó árbevétel 500 millió forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg egésze, 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a, 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forin- 9

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 4. szám április Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli,

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

A reklámadó. 2014. október 6. dr. Németh Nóra

A reklámadó. 2014. október 6. dr. Németh Nóra A reklámadó 2014. október 6. dr. Németh Nóra 1 Jogforrás A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én jelent meg, rendelkezései a 2014. évi XXXIV.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. május IX. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Bankszámláról felvett pénzösszeg

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. április X. évfolyam 4. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Tartalom Kereskedelmi képviselet Írta: Bonácz Zsolt

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra 2015. június 25. dr. Németh Nóra 1 Jogforrás A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] o Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Reklámadó 2014. Reklámadó 2014

Reklámadó 2014. Reklámadó 2014 Törvényi háttér: a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], Módosította: a 2014. évi XXXIV. törvény Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én jelent meg. 2014. augusztus 15-étől hatályos.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

A reklámadó. Adóvilág 2014. október XVIII. Évfolyam 11. szám. I. Az adóköteles tényállások és az értelmezésükhöz szükséges fogalmak

A reklámadó. Adóvilág 2014. október XVIII. Évfolyam 11. szám. I. Az adóköteles tényállások és az értelmezésükhöz szükséges fogalmak Adóvilág 2014. október XVIII. Évfolyam 11. szám A reklámadó A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. tör - vény [Ratv.], amelynek rendelkezéseit már

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2013.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2013. A társasági adó legfontosabb szabályai 2013. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben