B U É K ! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel."

Átírás

1 XXI. évfolyam JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA B U É K ! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három tündért, jóakarót, az ágyadra szép takarót. Meleg pitét asztalodra, piros tűzet a kályhádba. Minden Kedves Olvasónak békés, boldog, egészségben gazdag új évet kívánok! Sánta Gizella - polgármester Szép szerelmet egész évre, barátságot, saját képre. Isten csókját homlokodra, virágokat kalapodra. Igaz utat, jó szerencsét, háromkirályi köszöntést. Tücsköt, fecskét, szép gerlicét, kenyérrel teli kemencét! JÓTÉKONYSÁGI EST Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele január 10-én 17 órától jótékonysági estet tartunk a művelődési házban. Közreműködik: Fabulya Andrea - a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára, valamint a ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenetanárai. Belépődíj: önkéntes felajánlás alapján ADVENTI VÁRAKOZÁS Immár sokadik alkalommal v á r h a t t u k e g y ü t t a karácsonyt barátainkkal, szomszédainkkal, a község adventi koszorújánál. Jó érzés járta át lekem, hogy ismét együtt éltük át a várakozás élményét. K ö s z ö n ö m m i n d e n résztvevőnek, hogy évről é v r e m e g e r ő s í t e n e k abban, hogy összetartó közösségben élünk. Ahhoz, hogy meghitt ünneplésben lehetett részünk, hozzájárultak településünk intézményei, akik a műsort biztosították. A forralt bor, tea és a sütemény, a hagyományos vendéglátás marasztalta és bensőségessé tette a vasárnap délutánokat. Köszönöm a Baráti Kör, az 50 Felettiek Klubja,a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, az Egészségügyi és Családgondozó Központ, a Gazdakör, a Nagycsaládosok Egyesülete vendéglátását, valamint Révész Juditnak a gyönyörű fotókat. A bevétel teljes összegét a november 10- én balesetben elhunyt Veress Csaba családjának ajánljuk. Köszönöm, hogy 2012-ben ismét együtt ünnepelhettünk. Sánta Gizella - polgármester

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 28-án tartotta rendes ülését, melynek határozatképességét Sánta Gizella polgármester a Képviselő-testület teljes létszámú jelenlétével állapította meg. A napirendek elfogadását követően Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben döntésekről. A lejárt határidejű határozatok között szerepelt az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek tulajdonjogának rendezése, melynek határidő hosszabbítását szavazta meg a Képviselő-testület, majd döntött a Toyota kisbusz ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, majd a GUV-228 forgalmi rendszámú Lada Samara Polgármesteri Hivatalnál maradó tulajdonjogáról. A következő előterjesztés keretében a képviselők megvitatták a évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót. Az év közben eddigi két alkalommal történő költségvetés-módosítás eredményeként a kiadási előirányzat főösszege e-ra, a bevételi főösszeg e-ra nőtt, s a forráshiány összege e-ra csökkent. Az Önkormányzat bevételeinek teljesítése összességében 66,3%-os, míg a pénzforgalmi kiadások összességében 74,4%-os teljesítést mutatnak ebből az intézményenkénti kiadások 70%-84,5% között alakultak. Megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények egyaránt nagy figyelmet fordítottak a bevételek realizálására és a takarékos gazdálkodásra annak érdekében, hogy a likviditási problémák elkerülhetőek legyenek, a forráshiány összege csökkenjen. Az ennek érdekében tett intézkedések eredményesek voltak, az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok támogatására benyújtott pályázat eredményeként az I. fordulóban e kiegészítő támogatásban részesült az Önkormányzat. A tájékoztatót a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a évi költségvetési koncepcióját az előző évekhezviszonyítva igen kevés számadattal, tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság a évi költségvetésére vonatkozó törvényjavaslatot a koncepció elkészítésekor is tárgyalta, így kevésbé számszerű, részletes és pontos koncepció elkészítésére volt lehetőség. Fontos kiemelni azonban, hogy a Képviselő-testület megfogalmazta azon szándékát, hogy a helyi adók mértékén, a vásár- és piactartás díjain nem kíván módosítani, a lakás-és garázsbérek, illetve egyéb bérleti díjak tekintetében is csak a szerződésben szereplő infláció mértékével megegyező mértékű emelést tervez. Összességében azonban meg kell jegyezni, hogy az állami költségvetés tárgyalása során a normatívák összege még módosulhat, a közigazgatási átszervezések és a feladatfinanszírozási rendszer bevezetése sok módosulást fog eredményezni. A Képviselő-testület várhatóan a februári ülésén fogja az Önkormányzat évi költségvetését megalkotni, a koncepciót a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A következő napirendi pontok keretében fogadták el a képviselők a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj, illetve a kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj meghatározására benyújtott ajánlatokat, melyek decemberi elfogadására azonban nem került sor. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj tekintetében az Önkormányzat már nem rendelkezik díjmegállapító hatáskörrel, a kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj tekintetében pedig a beterjesztett díjkalkuláció nem felel meg az új jogszabályi előírásoknak, így azt a Képviselő-testület nem fogadta el. Az ezt követő napirend keretében az egyéb előterjesztések között került egyhangúlag elfogadásra a évi költségvetés módosításának koncepciója, majd használatbaadási szerződéseket hagyott jóvá a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az Egészségügyi- és Családgondozó Központ, a Hétszínvirág Óvoda, a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában tekintettel arra, hogy a évben e tárgyban elfogadott 2. szerződések felülvizsgálata vált szükségessé az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület döntött arról, hogy intézményhez nem telepített szakfeladatként látja el január 1-jétől az iskolai intézményi étkeztetés és a munkahelyi étkeztetési feladatokat. Célszerűségi okok miatt folyamatos egyeztetés zajlik a felügyeleti szervekkel, hogy e feladatok a Hétszínvirág Óvoda Ruzsai Intézményéhez telepíthetőek legyenek, mivel ott már jelenleg is működik konyha. E változás nem érinti sem a dolgozói létszámot, sem a feladatellátás módjának változását. Ezt követően döntöttek egyhangúlag a képviselők Ruzsa Község Önkormányzatának telephelyeiről, majd gépkocsi beszerzéséhez biztosítottak bruttó ,- előirányzatot, mely javaslatot egyhangúlag fogadtak el. A következő napirend keretében a Képviselő-testület elfogadta a VízműÜzemeltetési Intézmény megszüntető okiratát, majd döntött a 38/8. és 363/14. hrsz-ú ingatlanok használatba adásáról pályázati lehetőség kihasználhatósága érdekében. Tekintettel arra, hogy az MVH még nem döntött az Intelligens Faluért Egyesület által benyújtott kifizetési kérelemről, így a szerződés ismételt módosítása vált szükségessé az összeg visszafizetési határidejét illetően. A következő előterjesztés keretében Gilera Stalker segédmotor üzemeltetői szerződését fogadták el a képviselők, majd egyeztettek a települések közbiztonsági lehetőségeinek feltérképezéséről, szükséges intézkedések bevezetéséről. Az egyeztetés során egyértelműen megfogalmazódott, hogy a környékbeli települések eseményeiről tudomást kell vennünk és az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítani ezek elkerülésére. Döntésében a Képviselő-testület kimondta, hogy együttműködik a Szegedi Rendőrkapitányság által összehívott Egyeztető Fórummal, valamint további támogatásáról biztosította a Ruzsai Polgárőr Egyesületet.

3 Ezt követően egy beszámolót vitattak meg a képviselők a KEOP-1.3.0/ kódszámú, Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program megnevezésű projektről, melyet egyhangúlag elfogadtak. Az utolsó előterjesztés keretében bérleti szerződés módosítására került sor a NAGY BÉ-TEX Export-Import Bt-vel névváltozás miatt. Végül a Képviselő-testület hosszas egyeztetés után döntést hozott az adósok listájának februári közzétételéről, befogadta az IFA gépjárműfecskendőre beérkezett vételi ajánlatot, valamint egyeztetés zajlott a közterületnevek módosításának szükségességéről. A napirendi pontok megvitatását követően Sánta Gizella polgármester tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt időszak és az elkövetkező egy hónap fontosabb eseményeiről, ennek keretében a kistérségi üléseken tárgyalt napirendekről. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló tájékoztatót vitattak meg a képviselők. A Képviselő-testület december 19-én tartotta következő soros ülését, melyről részletes beszámolót a következő számában olvashatnak. A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek - a zárt ülésen készült kivételével, valamint az ezekhez kapcsolódó előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu) és a községi könyvtárban. A Képviselő-testület következő soros ülését január 30-án 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) A díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) A községi kitüntető díjak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) A civil szervezetek évi elszámolása, évi támogatás kérése Előadó: Sánta Gizella polgármester 5) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az AUTÓBUSZMENETREND 3. Fődi Anita - jegyző

4 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA Mint azt már helyi lapunkban is közzétettük, az Országgyűlés elfogadta az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításokról szóló évi 167. (CLXVII) törvényt, mely november 23-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került. A törvény rendelkezései értelmében törvényt sértenek a törvényességi felügyeleti szerv által törvényességi felhívásra, bírság kiszabására számíthatnak - azok az önkormányzatok, amelyek január 1-jéig nem változtatják meg a vonatkozó közterületi/közintézményi elnevezéseket. Az Önkormányzat állásfoglalást kért a Magyar Tudományos Akadémiától arra vonatkozóan, hogy sértik-e ezen törvényi rendelkezést a Felszabadulás utca, a Ságvári Endre utca, valamint a Zalka Máté utca elnevezésű közterületeink. A Csongrád Megyei Kormányhivatal állásfoglalása szerint a feladat elvégzését az állásfoglalás megérkezéséig folyamatosnak tekintik. A Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a közterület elnevezése, így a fenti előírások teljesítése érdekében a Képviselő-testületnek dönteni szükséges a korábban említett közterület-elnevezések megváltoztatásáról, melyhez az érintett lakosság véleményét is kérték. Ezúton is tájékoztatom az érintett Lakosságot a közterületelnevezések módosításából eredő adminisztratív feladatokkal kapcsolatos tudnivalókról: ź A legfontosabb, hogy a törvényi rendelkezések értelmében a közterület elnevezés, közterület jelleg változása tekintetében hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt (lakcímkártya) az illetékes járási hivatal (okmányiroda) hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgárok részére (ingyenesen). ź Az illetékekről szóló évi 93. (XCIII.) törvény rendelkezései értelmében illetékmentes az őstermelői igazolvány cseréje, a vállalkozói igazolvány cseréje, a gépjármű törzskönyv cseréje, illetve üzlet működési engedélyének cseréje, amennyiben a módosításokra utcanév önkormányzati döntés alapján történő módosítása miatt kerül sor. Fentiek igazolására a Képviselő-testület döntéséről kivonatot juttatunk el a módosítással érintett utcák lakosainak, mellyel igazolni tudják az illetékmentességre történő jogosultságukat! ź Az egyéb személyi okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány, TAJ kártya, adóazonosító jelet tartalmazó kártya, stb.) lakcímet nem tartalmaznak, így azok cseréje nem válik indokolttá. ź Az érintettek egyebek vonatkozásában (közüzemi szolgáltatók, bankok, posta, egyéb szolgáltatók és cégek) önállóan kell, hogy bejelentsék a lakcímváltozásokat. Az Önkormányzat ezen feladatok megkönnyítése, esetlegesen gördülékenyebbé tétele érdekében levélben tájékoztatja a főbb szolgáltatókat, bejelentéssel él a közterületnevek módosulásáról: ź GDF Suez Energia Magyarország Zrt. ź MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ź Magyar Posta Zrt. Ruzsai fiókja ź Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. ź Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. ź Térségi Vízmű Kft. 4. Elképzelhető azonban, hogy fenti Szolgáltatók valamelyike/mindegyike megköveteli a személyre szóló bejelentést, akkor azt a későbbiekben az érintetteknek kell teljesíteni. Egyéb szerződések (pl.: bankok, nyugdíjpénztárak, telefonszolgáltatók, munkahely, stb ) esetében a közterület nevének megváltozásával összefüggő adatváltozás bejelentése a lakosság feladata! ADÓSLISTA KÖZZÉTÉTELE Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntést hozott arra vonatkozóan, hogy élve az adózás rendjéről szóló évi XCII. (92.) törvény adta felhatalmazással a helyi adók és a gépjárműadó vonatkozásában a tízezer magánszemélyek esetében az egyezer forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0. órától fennálló állapot alapulvételével a helyben szokásos módon közzéteszi. A közzététel tervezett időpontja január 30-i zárással február 10. ÚJ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait januártól a hulladékról szóló évi CLXXXV. (185.) törvény szabályozza, melynek értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat január 1jétől már NEM A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, hanem miniszteri rendelet határozhat meg! Ezen miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató cég a december 31-én alkalamazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Fenti változásokon túlmenően a törvény rögzíti, hogy a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díjhátralék behajtása esetében nem a helyi önkormányzati adóhatóság, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fog eljárni. KÉMÉNYSEPRŐ - IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI Ruzsa Község Önkormányzata évben nem tudta elfogadni a Szolgáltató által beterjesztett díjakat tekintettel arra, hogy az nem felel meg az új jogszabályi előírásoknak, mely szigorú szabályokat vezetett be a évi díjtételeket érintően. E tárgyban egyeztetés zajlik a Szolgáltatóval. ÉTKEZÉS DÍJTÉTELEI A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén 420 /ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a kedvezmény mértéke 225 /ellátási nap. Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, a kedvezmény mértéke 130 /ellátási nap.

5 (2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: ź bölcsőde esetében napi 352,-. (napi négyszeri étkezés), ź Hétszínvirág Óvoda ruzsai feladatellátási helye esetében napi 270,-. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 53,-, az ebéd 164,-, az uzsonna 53,-.), ź Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézménye esetében napi 270,-. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 60,-, az ebéd 160,-, az uzsonna 50,-.)ź általános iskolai napköziotthoni ellátáshoz kapcsolódó étkeztetés 326,-. (a tanulók napi háromszori étkezése, ebből a tízórai 53,-, ebéd 220,-, uzsonna 53,-.), ź menza napi 220,-. INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Az új köznevelési törvény alapján a nemzeti köznevelés biztosításában elsődleges felelősség az államot terheli. A közoktatási-köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás marad. Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés nem csak az óvodás gyermekek, hanem az általános iskolai tanulók vonatkozásában is. Ruzsa Község Önkormányzata vonatkozásában nemcsak az általános iskolai oktatáshoz és az alapfokú művészetoktatáshoz foglalkoztatott pedagógusok és szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozása kerül az állami intézményfenntartó központhoz Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, röviden: KIK -, hanem az intézmény-működtetéssel, fenntartással kapcsolatos feladatok is. A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény január 1-jétől tehát állami fenntartásba és működtetésbe kerül. Az ígéretek szerint a lakosság, a diákok, a szülők nem fogják az átállást érzékelni, a tanév változatlan rendszerben zajlik le. Az ezt követően, szeptember 1-jétől történő változásokról még nem rendelkezünk információval. A korábban meghozott döntéseknek megfelelően december 31. napi hatállyal megszűnik a VízműÜzemeltetési Intézmény, feladatait a TVI Térségi Vízmű Kft. veszi át. Az önkormányzatot terheli továbbra is az egészséges ivóvíz biztosítása a lakosság részére. Az arzénmentesítés megvalósítása kidolgozás alatt áll, az ezzel kapcsolatos költségek még nem ismertek, hiszen év végén lejárt a moratórium, mellyel kapcsolatos intézkedésekről a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a lakosságot! A Polgármesteri Hivatal működését érintő változás, hogy a járási kormányhivatalokhoz átadott államigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan 1 fő ügyintéző áthelyezésre kerül és a betöltetlen hatósági csoportvezetői álláshely megszűnik. Pusztamérges és Öttömös községeknek mivel lakosságszámuk a 2000 főt nem éri el közös hivatal létrehozását írja elő a törvény. Jelenleg is folyamatban vannak egyeztető tárgyalások arra vonatkozóan, hogy Ruzsa érintettje legyen-e a közös hivatal létrehozásának, azonban az új költségvetési törvény kihirdetésével az előzetes kalkulációk nem valósághűek, mivel sokkal alacsonyabb létszámkeret került meghatározásra a törvényben, mint az a törvényjavaslatban szerepelt. Mind a járási hivatalhoz átadott létszám, mind pedig a Polgármesteri Hivataltól GYES-re készülő kismamák munkavégzésének kiesésével jelentős átszervezések kezdődnek meg Hivatalunkban január 1-jétől, melyek elkerülhetetlenül az ügyfélfogadást és az ügyintézési területeket is módosítani fogják. Erről a kialakulást követően részletes tájékoztatást adunk! RÖSZKEI DÍVÁK BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HIRDETMÉNY Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta november 23. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 4 db A típusú pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz. A pályázatok elbírálása és rangsorolása Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2011.(III.31.) Rendeletének 7., és 8 -a szerint történt, amelynek során a 4 A típusú pályázat havi 5.000,--os támogatásban részesült. A típusú pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014-es tanév első féléve, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy ez idő alatt a támogatott beiratkozott hallgatója legyen a felsőoktatási intézménynek, valamint szükség esetén teljesítse a változás-bejelentéseket. A megállapított ösztöndíj összegéről a pályázók értesítést kaptak. Ruzsa, december 20. Fődi Anita - jegyző 5. Fődi Anita - jegyző Földmérés! ź megosztások, telekhatár kitűzések, ź épületfeltüntetés, ź szolgalmi jog bejegyzés, ź művelési ág változás, Elérhetőségünk: ź személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) ź telefon: / ź fax: ź weboldal: ź ź levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

6 SAJTÓKÖZLEMÉNY Minőségi Oktatást segítő könyvtárfejlesztés Rúzsán Azonosító szám: TÁMOP A-11/ október 01. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül Tudásdepó-Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (Ruzsa, Tömörkény tér 1.) Minőségi oktatást segítő könyvtárfejlesztés Rúzsán című pályázata , azaz Harmincnégymillió-négyszázötvenkilencezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az alábbi fő tevékenységek megvalósítására. a) Interaktív honlap kialakítása érdekében: ź honlapfejlesztés, könyvtári kereső-modul telepítése; ź kulturális és közhasznú médiatartalmak feltöltése korábbi adatokkal; ź könyvtári elektronikus katalógus, adatbázis kialakítása, meglévő anyag feltöltése; ź 24 órás könyvtári online szolgáltatások elérhetőségének kialakítása; ź kulturális és közhasznú tartalmak, helytörténeti információk médiatárának kialakítása, folyamatos karbantartása; ź legalább kétnyelvű, interaktív portál kialakításához fordítás. b) Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakításához ź szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok; ź könyvtár tevékenységét és honlapját népszerűsítő kampány; ź fogyatékkal élők számára könyvolvasó számítógép állomás kiépítése; ź digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok; ź író-olvasó találkozók; ź könyvtári kereső modul; ź szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok előállítása; ź kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez szükséges és mobil eszközökkel elérhető szolgáltatások kialakítása. c) Könyvtári munkatárs(ak) részvételének biztosítása a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az Országos Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken könyvtárszakmai akkreditált továbbképzésen megszerzett ismeretekkel rendelkező munkatárs foglalkoztatása; oktatási segédletek munkatársaknak és könyvtárhasználóknak; könyvtárhasználók nem formális és informális képzése; alapfokú számítógépkezelési tanfolyamok gyerekeknek és felnőtteknek. a könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok lebonyolítása; ź az együttműködő partnerekkel közös képzés lefolytatása; ź könyvtári honlapon kifejezetten iskoláskorúaknak szóló szekció létrehozása. Művelődési Ház és Könyvtár Cím: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: (+36) 62/ Honlap: ź ź ź ź ź 6.

7 MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI PRÓBÁK, TANFOLYAMOK Hétfő Gyermek moderntánc Jóga Német nyelvtanfolyam Kedd Gyermek néptánc Citera Szerda Gerinctorna Német nyelvtanfolyam Csütörtök Ifjúsági klub Jóga Aikido VÁSÁROK IDŐPONTJAI DÁTUM január óra január óra ESEMÉNY vegyesáru vásár vegyesáru vásár és bála vásár január óra vegyesáru vásár január óra vegyesáru vásár január óra látásvizsgálat január óra Nő ezer arca programsorozat 2.alkalom LÁJKOLJ A FACEBOOK-ON RUZSA KÖZSÉG és TELEHÁZ RUZSA elérhető már a facebook-on is!!! Lájkolj és tudd meg te is az aktuális programokat, híreket a teleház oldaláról. A község oldalán a legfrissebb programjainkat olvashatod valamint letöltheted a falu rendezvényein készült fotókat is. 7.

8 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra PSZICHIÁTRIAI RENDELÉSEK IDŐPONTJAI RUZSÁN GYÖNGYI OPTIKA Dr. Rekecki Erika szakrendelésének időpontjai: január 7., 14., 21., február 07., 11., 18., március 07., 11., 18., 25. Információ, időpontegyeztetés: Réz Csilla 0630/ Ajánlatunk: ź szürke, barna színre sötétedő lencsék akciója ź fényre sötétedő multifokális lencsék 50% engedménnyel ź keretek 30-50% engedménnyel ź órajavítást is vállalunk VOLÁN INFORMÁCIÓK Szeged helyi közösségi közlekedésben január 1-től változtak a jegy és bérletárak január 1-től érvényes díjak: Jegyfajta m egn evezése V onaljeg y elővételb en V onaljeg y járm űvön 10 db-os g yűjtőjeg y N apijeg y H árom napra szóló jeg y H etijeg y K étheti bérlet Á ltalános havi bérlet T anuló havi bérlet N yu gdíjas h avi bérlet K isg yerm ekes b érlet B iztosítási d íj/d b Á r/d b Ár b iztosítással együ tt/d b Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében Ticket wellness egészségpénztári és Compliments ajándékutalványokat beváltunk! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ Elérhetőségünk: 105 (Szegedi Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma.

9 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés -, oldás, rontáslevétel, fényképanalízis, tenyérjóslás, okleveles kártyajóslás tanfolyam. Interneten is megtekinthető: kartyajoslas.gportal.hu Érd.: 0630/ Kedves Olvasók! A ezen lapszáma a szokásosnál későbbi időpontban jutott el a háztartásokba. Ennek oka, hogy a Planet Corp. nyomda jelentős átalakuláson ment át. A kellemetlenségekért elnézést kérünk! Császár - Fodor Ágota - szerkesztő ANYAKÖNYVI HÍREK 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN MEGÉRKEZTÜNK november 19-én Sós Alexandrának és Balaj Claudiunak Bianka Klaudia ÚJ ÉV ÚJ KÖNYVELŐ! ITT AZ IDEJE A KÖNYVELŐ VÁLTÁSNAK! december 07-én Magyar Adriennek és Kúra Zsoltnak Vivien Sok gondot okoznak Önnek az adótörvények megértése? Nem kap választ a kérdéseire? Kiszolgáltatottnak érzi magát, mert nem könyvelő? Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre keressen minket: mi mindig szabályos megoldást kínálunk Önnek! december 21-én Tanács Bernadettnek és Tanács Istvánnak Ádám nevű gyermeke született. A Szülőknek gratulálunk és az egész családnak jó egészséget kívánunk! HALÁLOZÁS Elérhetőségünk: telefon: 20/ , 62/ TISZTELT LAKOSOK! Kispál Ferencné szül.: Horváth Etelka Zombori József Kovács Imréné szül.: Malatinszky Ilona Juhász Imre József Tanács István Csóti Antalné szül.:kiri Etelka Vecsernyés Józsefné szül.: Barát Julianna A Szeged és Környéke Vízgazdálkodás Társulat január havában fórumot szervez a ruzsai lakosok körében, ahol tájékoztatja a Tisztelt lakosokat a évben, társulati egyéb támogatás jogcímén befizetésre került összeg nagyságáról, valamint a társulat évben a területen végzett közcélú tevékenységéről. A fórum helye és időpontja később kerül meghatározásra. elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! Csókásiné dr. Király Anikó - igazgató 9.

10 RUZSA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI ESEMÉNYNAPTÁRA 31 ORVOSI ÜGYELET KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától másnap reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. RENDŐRSÉGI ÜGYELET Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) 10. január 11., január 25. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX.

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX. XX. évfolyam 2012. OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket.

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február XVI. évfolyam 2. szám 2008. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 2008. február 13-án (szerda) 13.30 perckor tartja

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben