B U É K ! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel."

Átírás

1 XXI. évfolyam JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA B U É K ! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három tündért, jóakarót, az ágyadra szép takarót. Meleg pitét asztalodra, piros tűzet a kályhádba. Minden Kedves Olvasónak békés, boldog, egészségben gazdag új évet kívánok! Sánta Gizella - polgármester Szép szerelmet egész évre, barátságot, saját képre. Isten csókját homlokodra, virágokat kalapodra. Igaz utat, jó szerencsét, háromkirályi köszöntést. Tücsköt, fecskét, szép gerlicét, kenyérrel teli kemencét! JÓTÉKONYSÁGI EST Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele január 10-én 17 órától jótékonysági estet tartunk a művelődési házban. Közreműködik: Fabulya Andrea - a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára, valamint a ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenetanárai. Belépődíj: önkéntes felajánlás alapján ADVENTI VÁRAKOZÁS Immár sokadik alkalommal v á r h a t t u k e g y ü t t a karácsonyt barátainkkal, szomszédainkkal, a község adventi koszorújánál. Jó érzés járta át lekem, hogy ismét együtt éltük át a várakozás élményét. K ö s z ö n ö m m i n d e n résztvevőnek, hogy évről é v r e m e g e r ő s í t e n e k abban, hogy összetartó közösségben élünk. Ahhoz, hogy meghitt ünneplésben lehetett részünk, hozzájárultak településünk intézményei, akik a műsort biztosították. A forralt bor, tea és a sütemény, a hagyományos vendéglátás marasztalta és bensőségessé tette a vasárnap délutánokat. Köszönöm a Baráti Kör, az 50 Felettiek Klubja,a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, az Egészségügyi és Családgondozó Központ, a Gazdakör, a Nagycsaládosok Egyesülete vendéglátását, valamint Révész Juditnak a gyönyörű fotókat. A bevétel teljes összegét a november 10- én balesetben elhunyt Veress Csaba családjának ajánljuk. Köszönöm, hogy 2012-ben ismét együtt ünnepelhettünk. Sánta Gizella - polgármester

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 28-án tartotta rendes ülését, melynek határozatképességét Sánta Gizella polgármester a Képviselő-testület teljes létszámú jelenlétével állapította meg. A napirendek elfogadását követően Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben döntésekről. A lejárt határidejű határozatok között szerepelt az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek tulajdonjogának rendezése, melynek határidő hosszabbítását szavazta meg a Képviselő-testület, majd döntött a Toyota kisbusz ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, majd a GUV-228 forgalmi rendszámú Lada Samara Polgármesteri Hivatalnál maradó tulajdonjogáról. A következő előterjesztés keretében a képviselők megvitatták a évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót. Az év közben eddigi két alkalommal történő költségvetés-módosítás eredményeként a kiadási előirányzat főösszege e-ra, a bevételi főösszeg e-ra nőtt, s a forráshiány összege e-ra csökkent. Az Önkormányzat bevételeinek teljesítése összességében 66,3%-os, míg a pénzforgalmi kiadások összességében 74,4%-os teljesítést mutatnak ebből az intézményenkénti kiadások 70%-84,5% között alakultak. Megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények egyaránt nagy figyelmet fordítottak a bevételek realizálására és a takarékos gazdálkodásra annak érdekében, hogy a likviditási problémák elkerülhetőek legyenek, a forráshiány összege csökkenjen. Az ennek érdekében tett intézkedések eredményesek voltak, az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok támogatására benyújtott pályázat eredményeként az I. fordulóban e kiegészítő támogatásban részesült az Önkormányzat. A tájékoztatót a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a évi költségvetési koncepcióját az előző évekhezviszonyítva igen kevés számadattal, tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság a évi költségvetésére vonatkozó törvényjavaslatot a koncepció elkészítésekor is tárgyalta, így kevésbé számszerű, részletes és pontos koncepció elkészítésére volt lehetőség. Fontos kiemelni azonban, hogy a Képviselő-testület megfogalmazta azon szándékát, hogy a helyi adók mértékén, a vásár- és piactartás díjain nem kíván módosítani, a lakás-és garázsbérek, illetve egyéb bérleti díjak tekintetében is csak a szerződésben szereplő infláció mértékével megegyező mértékű emelést tervez. Összességében azonban meg kell jegyezni, hogy az állami költségvetés tárgyalása során a normatívák összege még módosulhat, a közigazgatási átszervezések és a feladatfinanszírozási rendszer bevezetése sok módosulást fog eredményezni. A Képviselő-testület várhatóan a februári ülésén fogja az Önkormányzat évi költségvetését megalkotni, a koncepciót a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A következő napirendi pontok keretében fogadták el a képviselők a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj, illetve a kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj meghatározására benyújtott ajánlatokat, melyek decemberi elfogadására azonban nem került sor. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj tekintetében az Önkormányzat már nem rendelkezik díjmegállapító hatáskörrel, a kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj tekintetében pedig a beterjesztett díjkalkuláció nem felel meg az új jogszabályi előírásoknak, így azt a Képviselő-testület nem fogadta el. Az ezt követő napirend keretében az egyéb előterjesztések között került egyhangúlag elfogadásra a évi költségvetés módosításának koncepciója, majd használatbaadási szerződéseket hagyott jóvá a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az Egészségügyi- és Családgondozó Központ, a Hétszínvirág Óvoda, a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában tekintettel arra, hogy a évben e tárgyban elfogadott 2. szerződések felülvizsgálata vált szükségessé az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület döntött arról, hogy intézményhez nem telepített szakfeladatként látja el január 1-jétől az iskolai intézményi étkeztetés és a munkahelyi étkeztetési feladatokat. Célszerűségi okok miatt folyamatos egyeztetés zajlik a felügyeleti szervekkel, hogy e feladatok a Hétszínvirág Óvoda Ruzsai Intézményéhez telepíthetőek legyenek, mivel ott már jelenleg is működik konyha. E változás nem érinti sem a dolgozói létszámot, sem a feladatellátás módjának változását. Ezt követően döntöttek egyhangúlag a képviselők Ruzsa Község Önkormányzatának telephelyeiről, majd gépkocsi beszerzéséhez biztosítottak bruttó ,- előirányzatot, mely javaslatot egyhangúlag fogadtak el. A következő napirend keretében a Képviselő-testület elfogadta a VízműÜzemeltetési Intézmény megszüntető okiratát, majd döntött a 38/8. és 363/14. hrsz-ú ingatlanok használatba adásáról pályázati lehetőség kihasználhatósága érdekében. Tekintettel arra, hogy az MVH még nem döntött az Intelligens Faluért Egyesület által benyújtott kifizetési kérelemről, így a szerződés ismételt módosítása vált szükségessé az összeg visszafizetési határidejét illetően. A következő előterjesztés keretében Gilera Stalker segédmotor üzemeltetői szerződését fogadták el a képviselők, majd egyeztettek a települések közbiztonsági lehetőségeinek feltérképezéséről, szükséges intézkedések bevezetéséről. Az egyeztetés során egyértelműen megfogalmazódott, hogy a környékbeli települések eseményeiről tudomást kell vennünk és az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítani ezek elkerülésére. Döntésében a Képviselő-testület kimondta, hogy együttműködik a Szegedi Rendőrkapitányság által összehívott Egyeztető Fórummal, valamint további támogatásáról biztosította a Ruzsai Polgárőr Egyesületet.

3 Ezt követően egy beszámolót vitattak meg a képviselők a KEOP-1.3.0/ kódszámú, Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program megnevezésű projektről, melyet egyhangúlag elfogadtak. Az utolsó előterjesztés keretében bérleti szerződés módosítására került sor a NAGY BÉ-TEX Export-Import Bt-vel névváltozás miatt. Végül a Képviselő-testület hosszas egyeztetés után döntést hozott az adósok listájának februári közzétételéről, befogadta az IFA gépjárműfecskendőre beérkezett vételi ajánlatot, valamint egyeztetés zajlott a közterületnevek módosításának szükségességéről. A napirendi pontok megvitatását követően Sánta Gizella polgármester tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt időszak és az elkövetkező egy hónap fontosabb eseményeiről, ennek keretében a kistérségi üléseken tárgyalt napirendekről. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló tájékoztatót vitattak meg a képviselők. A Képviselő-testület december 19-én tartotta következő soros ülését, melyről részletes beszámolót a következő számában olvashatnak. A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek - a zárt ülésen készült kivételével, valamint az ezekhez kapcsolódó előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu) és a községi könyvtárban. A Képviselő-testület következő soros ülését január 30-án 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) A díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) A községi kitüntető díjak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) A civil szervezetek évi elszámolása, évi támogatás kérése Előadó: Sánta Gizella polgármester 5) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az AUTÓBUSZMENETREND 3. Fődi Anita - jegyző

4 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA Mint azt már helyi lapunkban is közzétettük, az Országgyűlés elfogadta az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításokról szóló évi 167. (CLXVII) törvényt, mely november 23-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került. A törvény rendelkezései értelmében törvényt sértenek a törvényességi felügyeleti szerv által törvényességi felhívásra, bírság kiszabására számíthatnak - azok az önkormányzatok, amelyek január 1-jéig nem változtatják meg a vonatkozó közterületi/közintézményi elnevezéseket. Az Önkormányzat állásfoglalást kért a Magyar Tudományos Akadémiától arra vonatkozóan, hogy sértik-e ezen törvényi rendelkezést a Felszabadulás utca, a Ságvári Endre utca, valamint a Zalka Máté utca elnevezésű közterületeink. A Csongrád Megyei Kormányhivatal állásfoglalása szerint a feladat elvégzését az állásfoglalás megérkezéséig folyamatosnak tekintik. A Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a közterület elnevezése, így a fenti előírások teljesítése érdekében a Képviselő-testületnek dönteni szükséges a korábban említett közterület-elnevezések megváltoztatásáról, melyhez az érintett lakosság véleményét is kérték. Ezúton is tájékoztatom az érintett Lakosságot a közterületelnevezések módosításából eredő adminisztratív feladatokkal kapcsolatos tudnivalókról: ź A legfontosabb, hogy a törvényi rendelkezések értelmében a közterület elnevezés, közterület jelleg változása tekintetében hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt (lakcímkártya) az illetékes járási hivatal (okmányiroda) hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgárok részére (ingyenesen). ź Az illetékekről szóló évi 93. (XCIII.) törvény rendelkezései értelmében illetékmentes az őstermelői igazolvány cseréje, a vállalkozói igazolvány cseréje, a gépjármű törzskönyv cseréje, illetve üzlet működési engedélyének cseréje, amennyiben a módosításokra utcanév önkormányzati döntés alapján történő módosítása miatt kerül sor. Fentiek igazolására a Képviselő-testület döntéséről kivonatot juttatunk el a módosítással érintett utcák lakosainak, mellyel igazolni tudják az illetékmentességre történő jogosultságukat! ź Az egyéb személyi okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány, TAJ kártya, adóazonosító jelet tartalmazó kártya, stb.) lakcímet nem tartalmaznak, így azok cseréje nem válik indokolttá. ź Az érintettek egyebek vonatkozásában (közüzemi szolgáltatók, bankok, posta, egyéb szolgáltatók és cégek) önállóan kell, hogy bejelentsék a lakcímváltozásokat. Az Önkormányzat ezen feladatok megkönnyítése, esetlegesen gördülékenyebbé tétele érdekében levélben tájékoztatja a főbb szolgáltatókat, bejelentéssel él a közterületnevek módosulásáról: ź GDF Suez Energia Magyarország Zrt. ź MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ź Magyar Posta Zrt. Ruzsai fiókja ź Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. ź Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. ź Térségi Vízmű Kft. 4. Elképzelhető azonban, hogy fenti Szolgáltatók valamelyike/mindegyike megköveteli a személyre szóló bejelentést, akkor azt a későbbiekben az érintetteknek kell teljesíteni. Egyéb szerződések (pl.: bankok, nyugdíjpénztárak, telefonszolgáltatók, munkahely, stb ) esetében a közterület nevének megváltozásával összefüggő adatváltozás bejelentése a lakosság feladata! ADÓSLISTA KÖZZÉTÉTELE Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntést hozott arra vonatkozóan, hogy élve az adózás rendjéről szóló évi XCII. (92.) törvény adta felhatalmazással a helyi adók és a gépjárműadó vonatkozásában a tízezer magánszemélyek esetében az egyezer forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0. órától fennálló állapot alapulvételével a helyben szokásos módon közzéteszi. A közzététel tervezett időpontja január 30-i zárással február 10. ÚJ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait januártól a hulladékról szóló évi CLXXXV. (185.) törvény szabályozza, melynek értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat január 1jétől már NEM A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, hanem miniszteri rendelet határozhat meg! Ezen miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató cég a december 31-én alkalamazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Fenti változásokon túlmenően a törvény rögzíti, hogy a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díjhátralék behajtása esetében nem a helyi önkormányzati adóhatóság, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fog eljárni. KÉMÉNYSEPRŐ - IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI Ruzsa Község Önkormányzata évben nem tudta elfogadni a Szolgáltató által beterjesztett díjakat tekintettel arra, hogy az nem felel meg az új jogszabályi előírásoknak, mely szigorú szabályokat vezetett be a évi díjtételeket érintően. E tárgyban egyeztetés zajlik a Szolgáltatóval. ÉTKEZÉS DÍJTÉTELEI A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén 420 /ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a kedvezmény mértéke 225 /ellátási nap. Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, a kedvezmény mértéke 130 /ellátási nap.

5 (2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: ź bölcsőde esetében napi 352,-. (napi négyszeri étkezés), ź Hétszínvirág Óvoda ruzsai feladatellátási helye esetében napi 270,-. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 53,-, az ebéd 164,-, az uzsonna 53,-.), ź Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézménye esetében napi 270,-. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 60,-, az ebéd 160,-, az uzsonna 50,-.)ź általános iskolai napköziotthoni ellátáshoz kapcsolódó étkeztetés 326,-. (a tanulók napi háromszori étkezése, ebből a tízórai 53,-, ebéd 220,-, uzsonna 53,-.), ź menza napi 220,-. INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Az új köznevelési törvény alapján a nemzeti köznevelés biztosításában elsődleges felelősség az államot terheli. A közoktatási-köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás marad. Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés nem csak az óvodás gyermekek, hanem az általános iskolai tanulók vonatkozásában is. Ruzsa Község Önkormányzata vonatkozásában nemcsak az általános iskolai oktatáshoz és az alapfokú művészetoktatáshoz foglalkoztatott pedagógusok és szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozása kerül az állami intézményfenntartó központhoz Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, röviden: KIK -, hanem az intézmény-működtetéssel, fenntartással kapcsolatos feladatok is. A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény január 1-jétől tehát állami fenntartásba és működtetésbe kerül. Az ígéretek szerint a lakosság, a diákok, a szülők nem fogják az átállást érzékelni, a tanév változatlan rendszerben zajlik le. Az ezt követően, szeptember 1-jétől történő változásokról még nem rendelkezünk információval. A korábban meghozott döntéseknek megfelelően december 31. napi hatállyal megszűnik a VízműÜzemeltetési Intézmény, feladatait a TVI Térségi Vízmű Kft. veszi át. Az önkormányzatot terheli továbbra is az egészséges ivóvíz biztosítása a lakosság részére. Az arzénmentesítés megvalósítása kidolgozás alatt áll, az ezzel kapcsolatos költségek még nem ismertek, hiszen év végén lejárt a moratórium, mellyel kapcsolatos intézkedésekről a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a lakosságot! A Polgármesteri Hivatal működését érintő változás, hogy a járási kormányhivatalokhoz átadott államigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan 1 fő ügyintéző áthelyezésre kerül és a betöltetlen hatósági csoportvezetői álláshely megszűnik. Pusztamérges és Öttömös községeknek mivel lakosságszámuk a 2000 főt nem éri el közös hivatal létrehozását írja elő a törvény. Jelenleg is folyamatban vannak egyeztető tárgyalások arra vonatkozóan, hogy Ruzsa érintettje legyen-e a közös hivatal létrehozásának, azonban az új költségvetési törvény kihirdetésével az előzetes kalkulációk nem valósághűek, mivel sokkal alacsonyabb létszámkeret került meghatározásra a törvényben, mint az a törvényjavaslatban szerepelt. Mind a járási hivatalhoz átadott létszám, mind pedig a Polgármesteri Hivataltól GYES-re készülő kismamák munkavégzésének kiesésével jelentős átszervezések kezdődnek meg Hivatalunkban január 1-jétől, melyek elkerülhetetlenül az ügyfélfogadást és az ügyintézési területeket is módosítani fogják. Erről a kialakulást követően részletes tájékoztatást adunk! RÖSZKEI DÍVÁK BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HIRDETMÉNY Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta november 23. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 4 db A típusú pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz. A pályázatok elbírálása és rangsorolása Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2011.(III.31.) Rendeletének 7., és 8 -a szerint történt, amelynek során a 4 A típusú pályázat havi 5.000,--os támogatásban részesült. A típusú pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014-es tanév első féléve, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy ez idő alatt a támogatott beiratkozott hallgatója legyen a felsőoktatási intézménynek, valamint szükség esetén teljesítse a változás-bejelentéseket. A megállapított ösztöndíj összegéről a pályázók értesítést kaptak. Ruzsa, december 20. Fődi Anita - jegyző 5. Fődi Anita - jegyző Földmérés! ź megosztások, telekhatár kitűzések, ź épületfeltüntetés, ź szolgalmi jog bejegyzés, ź művelési ág változás, Elérhetőségünk: ź személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) ź telefon: / ź fax: ź weboldal: ź ź levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

6 SAJTÓKÖZLEMÉNY Minőségi Oktatást segítő könyvtárfejlesztés Rúzsán Azonosító szám: TÁMOP A-11/ október 01. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül Tudásdepó-Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (Ruzsa, Tömörkény tér 1.) Minőségi oktatást segítő könyvtárfejlesztés Rúzsán című pályázata , azaz Harmincnégymillió-négyszázötvenkilencezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az alábbi fő tevékenységek megvalósítására. a) Interaktív honlap kialakítása érdekében: ź honlapfejlesztés, könyvtári kereső-modul telepítése; ź kulturális és közhasznú médiatartalmak feltöltése korábbi adatokkal; ź könyvtári elektronikus katalógus, adatbázis kialakítása, meglévő anyag feltöltése; ź 24 órás könyvtári online szolgáltatások elérhetőségének kialakítása; ź kulturális és közhasznú tartalmak, helytörténeti információk médiatárának kialakítása, folyamatos karbantartása; ź legalább kétnyelvű, interaktív portál kialakításához fordítás. b) Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakításához ź szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok; ź könyvtár tevékenységét és honlapját népszerűsítő kampány; ź fogyatékkal élők számára könyvolvasó számítógép állomás kiépítése; ź digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok; ź író-olvasó találkozók; ź könyvtári kereső modul; ź szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok előállítása; ź kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez szükséges és mobil eszközökkel elérhető szolgáltatások kialakítása. c) Könyvtári munkatárs(ak) részvételének biztosítása a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az Országos Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken könyvtárszakmai akkreditált továbbképzésen megszerzett ismeretekkel rendelkező munkatárs foglalkoztatása; oktatási segédletek munkatársaknak és könyvtárhasználóknak; könyvtárhasználók nem formális és informális képzése; alapfokú számítógépkezelési tanfolyamok gyerekeknek és felnőtteknek. a könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok lebonyolítása; ź az együttműködő partnerekkel közös képzés lefolytatása; ź könyvtári honlapon kifejezetten iskoláskorúaknak szóló szekció létrehozása. Művelődési Ház és Könyvtár Cím: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: (+36) 62/ Honlap: ź ź ź ź ź 6.

7 MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI PRÓBÁK, TANFOLYAMOK Hétfő Gyermek moderntánc Jóga Német nyelvtanfolyam Kedd Gyermek néptánc Citera Szerda Gerinctorna Német nyelvtanfolyam Csütörtök Ifjúsági klub Jóga Aikido VÁSÁROK IDŐPONTJAI DÁTUM január óra január óra ESEMÉNY vegyesáru vásár vegyesáru vásár és bála vásár január óra vegyesáru vásár január óra vegyesáru vásár január óra látásvizsgálat január óra Nő ezer arca programsorozat 2.alkalom LÁJKOLJ A FACEBOOK-ON RUZSA KÖZSÉG és TELEHÁZ RUZSA elérhető már a facebook-on is!!! Lájkolj és tudd meg te is az aktuális programokat, híreket a teleház oldaláról. A község oldalán a legfrissebb programjainkat olvashatod valamint letöltheted a falu rendezvényein készült fotókat is. 7.

8 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra PSZICHIÁTRIAI RENDELÉSEK IDŐPONTJAI RUZSÁN GYÖNGYI OPTIKA Dr. Rekecki Erika szakrendelésének időpontjai: január 7., 14., 21., február 07., 11., 18., március 07., 11., 18., 25. Információ, időpontegyeztetés: Réz Csilla 0630/ Ajánlatunk: ź szürke, barna színre sötétedő lencsék akciója ź fényre sötétedő multifokális lencsék 50% engedménnyel ź keretek 30-50% engedménnyel ź órajavítást is vállalunk VOLÁN INFORMÁCIÓK Szeged helyi közösségi közlekedésben január 1-től változtak a jegy és bérletárak január 1-től érvényes díjak: Jegyfajta m egn evezése V onaljeg y elővételb en V onaljeg y járm űvön 10 db-os g yűjtőjeg y N apijeg y H árom napra szóló jeg y H etijeg y K étheti bérlet Á ltalános havi bérlet T anuló havi bérlet N yu gdíjas h avi bérlet K isg yerm ekes b érlet B iztosítási d íj/d b Á r/d b Ár b iztosítással együ tt/d b Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében Ticket wellness egészségpénztári és Compliments ajándékutalványokat beváltunk! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ Elérhetőségünk: 105 (Szegedi Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma.

9 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés -, oldás, rontáslevétel, fényképanalízis, tenyérjóslás, okleveles kártyajóslás tanfolyam. Interneten is megtekinthető: kartyajoslas.gportal.hu Érd.: 0630/ Kedves Olvasók! A ezen lapszáma a szokásosnál későbbi időpontban jutott el a háztartásokba. Ennek oka, hogy a Planet Corp. nyomda jelentős átalakuláson ment át. A kellemetlenségekért elnézést kérünk! Császár - Fodor Ágota - szerkesztő ANYAKÖNYVI HÍREK 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN MEGÉRKEZTÜNK november 19-én Sós Alexandrának és Balaj Claudiunak Bianka Klaudia ÚJ ÉV ÚJ KÖNYVELŐ! ITT AZ IDEJE A KÖNYVELŐ VÁLTÁSNAK! december 07-én Magyar Adriennek és Kúra Zsoltnak Vivien Sok gondot okoznak Önnek az adótörvények megértése? Nem kap választ a kérdéseire? Kiszolgáltatottnak érzi magát, mert nem könyvelő? Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre keressen minket: mi mindig szabályos megoldást kínálunk Önnek! december 21-én Tanács Bernadettnek és Tanács Istvánnak Ádám nevű gyermeke született. A Szülőknek gratulálunk és az egész családnak jó egészséget kívánunk! HALÁLOZÁS Elérhetőségünk: telefon: 20/ , 62/ TISZTELT LAKOSOK! Kispál Ferencné szül.: Horváth Etelka Zombori József Kovács Imréné szül.: Malatinszky Ilona Juhász Imre József Tanács István Csóti Antalné szül.:kiri Etelka Vecsernyés Józsefné szül.: Barát Julianna A Szeged és Környéke Vízgazdálkodás Társulat január havában fórumot szervez a ruzsai lakosok körében, ahol tájékoztatja a Tisztelt lakosokat a évben, társulati egyéb támogatás jogcímén befizetésre került összeg nagyságáról, valamint a társulat évben a területen végzett közcélú tevékenységéről. A fórum helye és időpontja később kerül meghatározásra. elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! Csókásiné dr. Király Anikó - igazgató 9.

10 RUZSA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI ESEMÉNYNAPTÁRA 31 ORVOSI ÜGYELET KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától másnap reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. RENDŐRSÉGI ÜGYELET Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) 10. január 11., január 25. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTÓBER 21. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTÓBER 21. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. évi M U N K A T E R V E 2012. január 25. (szerda) 15 óra 2.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek október 14-én tartandó együttes testületi ülésére.

Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek október 14-én tartandó együttes testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. október 14-én tartandó együttes testületi ülésére. 1, napirendi pont: Kérem Ambrózfalva

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 6. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi napirendeket fogadta el: 1) Tanyagondnoki rendelet felülvizsgálata 142/2016. (12.01.) számú

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére.

17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére. 1 17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Közterületnevek felülvizsgálata Tapolca

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-189/2012. Tárgy: 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

Részletesebben

2014. évi. M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben

2014. évi. M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében

Részletesebben

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve)

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Tisztelt Képviselő-testület! Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervét valamennyi Bizottság

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 16-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Az előterjesztést

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben