Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi tevékenységéről...5 Hódmezővásárhely - Szikáncs Településrészi Önkormányzat éves beszámolója...52 A lakáscélú helyi támogatásról szóló 2/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása...61 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet módosításáról.65 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006.(11.10.) Kgy. sz. rendelet módosításáról...74

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: A /2007. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom április 27-én, reggel, 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) óráig: napirend előtti felszólalások, interpellációk, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. A rendes ülés fő napirendi pontjai: 1.) Városi kitüntetések adományozására javaslat Előadó: Városstratégiai Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2.) Önkormányzati társaságok mérlegbeszámolóinak elfogadása Előadó: Érintett társaságok vezetői Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3.) Beszámoló a Belső Ellenőrzés I. negyedévi tevékenységéről Előadó: Jegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4.) Beszámoló Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat tevékenységéről Előadó: Fekete Ferenc képviselő, Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat elnöke Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5.) Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. beszámolója Előadó: Érintett társaság vezetője Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 6.) Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közlekedésének helyzetéről Előadó: Kalocsai Géza Közlekedési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Tanácsadó Testület elnöke és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7.) Egyebek Hódmezővásárhely, április 12. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester országgyűlési képviselő

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2007. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése: április 23. (hétfő) óra Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: április 23. (hétfő) óra Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: április 23. (hétfő) óra Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: április 24. (kedd) 8 00 óra Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: április 24. (kedd) óra Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: április 24. (kedd) óra Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) Hódmezővásárhely, április 17. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzés Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

6 I/A kötet 6. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterétől Iktatószám:../2007. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi tevékenységéről Mell.: Erzsébet Kórház 2oo6. évi belső ellenőri jelentése, határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat intézményi belső ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló beszámoltatás rendje az elmúlt közel három év alatt kialakult és annak gyakorlata véleményem szerint bevált. A negyedéves beszámolók sorába azonban egy új rendelkezés, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. módosításáról szóló évi XCII. tv. 4. /10/ bekezdésében előírtak szerint évente be kell építeni összefoglaló ellenőrzési jelentést is, amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé a zárszámadási rendelettervezet benyújtásakor. A belső ellenőrzés szakterületét érintő új jogszabály alapján a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem a Belső Ellenőrzés évről szóló tevékenységének beszámolóját a már megtárgyalt és elfogadott négy negyedévi jelentés adatainak egybefoglalásával, amelyet az Erzsébet Kórház - Rendelőintézet évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentéssel egészítek ki. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, április 27. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő

7 I/A kötet 7. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS év I. és II. negyedéve során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzések: 1. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának január havi rovancsa 2. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának február havi rovancsa 3. A Városellátóés Beszerzési Kht. gépjárműparkjának üzemeltetési gyakorlatáról 4. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának március havi rovancsa A Kovács-Küry Időskorúak Otthona és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi pénzmaradvány kimutatásainak ellenőrzése 7. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának április havi rovancsa 8-9. A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató, valamint az Erzsébet Kórház és Rendelőintézet évi pénzmaradványának ellenőrzése 10. Az Eötvös József Szakközépiskola és részben önálló intézményei (nyolc szervezeti egység) évi pénzmaradvány kimutatásainak ellenőrzése 11. A Hód-Strand Sport és Fürdőszolgáltató Kft soronkívüli szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése 12. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának május havi rovancsa 13. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának június havi rovancsa 14. Az Okmányiroda iratkezelési gyakorlatának soronkívüli ellenőrzéséről A felsorolt belső ellenőrzési feladataink elvégzése során levont következtetések, valamint a szükségesnek tartott intézkedésekre vonatkozó javaslataink alapján az alábbiakat tartjuk kiemelésre érdemesnek: A) A év első felében is hangsúlyozott munkatervi feladatunk volt az, hogy az Önkormányzat hivatali Házipénztárában havi rendszerességgel, előre meg nem határozott időpontban pénzforgalmi rovancsot tartsunk. A Polgármesteri Hivatal pénztárának folyamatosan megismételt ellenőrzései (1., 2., 4., 7., 12., 13.) során a következőket rögzítettük: a) A Polgármesteri Hivatal pénztárában továbbra is a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történik a napi pénzforgalom kezelése. b) A Pénztár a pénztári és bankbizonylatokon javításokat nem eszközöl, az esetleges rontott bizonylatot szabályszerűen érvényteleníti, megőrzi és helyette újat állít ki. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolja a vonatkozó pénztári alapokmányt; a

8 I/A kötet 8. oldal bizonylatok ügyvitelszerű kezelése, a kiállítástól kezdve az utalványozásig, az érvényesítést is ideértve teljesen szabályosan történik. c) A pénztáros minden be- és kifizetést - a felmerülésük sorrendjében - az erre a célra rendszeresített számítógépes programmal elkészített pénztárjelentésben feljegyez, majd naponta pénztárzárlatot végez. Ennek során megállapítja címletenkénti részletezésben a pénztárban lévő készpénz-állományt, amelynek az előző napi készpénzmaradvány és a napi bevétel-kiadás végösszegek egyenleg összegével kell megegyeznie. A havonta ismétlődő belső ellenőri rovancsok során minden esetben megegyezett a kimutatott egyenleg a ténylegesen pénztárban lévő készpénzállománnyal, sem hiány, sem többlet nem mutatkozott. Az ellenőrzéseink során a pénztár területén idegen pénz, vagy egyéb értéktárgy nem volt fellelhető. d) A szigorú számadású bizonylatok (bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, pénztárjelentés, elszámolási utalványok, készpénzcsekkek stb.) kiállítása során a Pénztár a sorszámozás folyamatosságát biztosítja. A nyomtatványok készletéről és felhasználásukról hitelesített nyilvántartást vezet, amelyből mindenkor megállapítható a készlet-állomány, az, hogy mikor, kinek, milyen típusú és sorszámozású nyomtatvány került kiadásra. e) Az utólagos elszámolásra kiadott beszerzési előlegek nyilvántartását a Pénztár naprakészen vezeti. A Belső Ellenőrzés örömmel nyugtázza, hogy a beszerzési előlegek kezelését érintő korábbi ellenőri véleményeink, javaslataink részbeni figyelembevételével év június hó 30-tól módosult a Pénz- és értékkezelési Szabályzat 6.4. pontjának 4. bekezdése, amennyiben az előleg elszámolásokra korábban meghatározott 5 munkanap 10-re változott. f) Véleményünk szerint év második felében ennek következetes betartatása a Közgazdasági Irodán belüli vezetői felülellenőrzéssel még közelebb vinne a napi realitásokhoz. Megállapítottuk, hogy a kisebb beszerzések lebonyolítása céljából felvett vásárlási előlegek elszámolási határidejének túllépése esetét szabályozó /2004. számú jegyzői utasításnak a pénztáros rendszeresen, minden hónapban eleget tesz. Ennek ellenére folyamatosan előfordul, hogy a nyilvántartásokban megjelölt elszámolási határidőt az aktuális előleg felvevő jelentősen túllépi. Ezért volt kötelességünk rögzíteni a jelentéseinkben, hogy az előlegek elszámolási kötelezettségének betartatására további vezetői intézkedés szükséges. A kisebb vásárlásokra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának gyakorlata stabillá vált ugyan az elmúlt kettő év alatt, mégis az eljárási rend további finomítása érdekében első félévében hat alkalommal kellett javaslattal élnünk a szakterület vezetői felülellenőrzési tevékenységének növelése érdekében. Ettől a remélt intézkedéstől azt vártuk, hogy az előleg elszámolási fegyelem még tovább javul és megfelelő szankcionálás mellett előbb, ennek változatlan elmaradása esetén pedig utóbb betarthatóak lesznek az intézményi belső rendelkezésekben önként megszabottan rövid elszámolási határidők. B) A Városellátó és Beszerzési Kht. gépjárműparkjának üzemeltetési gyakorlatáról A Városellátó és Beszerző Kht.nál elrendelt soronkívüli szabályszerűségi és rendszer ellenőrzésünk tárgya és célja a Közgyűlés határozatai alapján kialakított gépjárműpark realizált üzemeltetési gyakorlatának ellenőrzése volt. A vizsgálatunknak ki kellett terjednie a Kgy. Határozatokból eredő feladatok szabályszerű végrehajtására és a központosított gépjárműpark személy-, illetve tehergépjárműveinek új üzemeltetési gyakorlatára.

9 I/A kötet 9. oldal Megállapítottuk, hogy a Közgyűlési határozattal az önkormányzati fenntartási intézményeknél korábban nyilvántartott gépjárművek használatának koordinálása azt eredményezte, hogy az általunk ellenőrzött Városellátó Kht-nál az üzemeltetett gépjárművek működési költségei egyedi nyilvántartások alapján naprakészen követhetők. Az ellenőrzés keretei nem tették lehetővé olyan mélységű gazdasági elemzés elkészítését, amellyel a korábbi teljes állomány és a jelenlegi (gépjárművek eladását követő) gépjárműpark üzemeltetési költségmegtakarítása pontosan kimutatható lenne. Erről azonban az ügyvezető már év végén a T. Közgyűlést tájékoztatta. Javasoltuk az elkövetkezőkben: - az összes km, h=helyi, m=megyei, o=országos rovatok hiánytalan kitöltését, - a menetlevelek javítása minden esetben a szabályzatban megfelelően történjen Fentieket összegezve rögzíteni kívánjuk a jelen beszámolóban azt, hogy a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Kht.-ben nem tapasztaltunk olyan rendellenességet, szabálytalanságot, amely azonnali vezetői intézkedés megtételét tette volna indokolttá. A Kht. ügyvezetője és az adminisztratív-ügyviteli kollégák a belső ellenőrzési munkánk elvégzését folyamatosan elősegítették és ezt ezúton is köszönjük. C) A évi pénzmaradvány ellenőrzésekről A költségvetési intézmények belső ellenőrzési kötelezettségei közé tartozik az elmúlt gazdasági év pénzmaradvány kimutatásainak ellenőrzése is. Ez a feladat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei közül az alábbiakat érintette: - Kovács-Küry Időskorúak Otthona (5. ellenőrzési jelentés) - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (6.sz. ell.) - HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató (8. sz. ell.) - Erzsébet Kórház és Rendelőintézet (9. sz. ell.) - Eötvös József Szakközépiskola és részben önálló intézményei (10. sz. ell.) o Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium o Eötvös József Szakközépiskola o Németh László Gimnázium és Általános Iskola o Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium o Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola o Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola o Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola o Németh László Városi Könyvtár A Belső Ellenőrzés a kitűzött célja eléréséhez az önálló gazdálkodású intézmények elmúlt évi pénzmaradványának ellenőrzése során a beszámoló garnitúrák 29-es űrlapja adatainak valódiságát vizsgálta. Feladatainkat összegezve rögzítjük, hogy a évi pénzmaradvány elszámolás ellenőrzéséhez az alábbiak áttekintésére volt szükségesünk: az Előző év oszlop adata megegyezik-e az egy évvel korábbi tárgyévi adatokkal, a pénzmaradvány levezetés számszerűen helyes-e, kiszűr-e a kimutatás minden olyan összeget, amelyek nem a tárgyévből származnak,

10 I/A kötet 10. oldal a kimutatás egyes soraiban valós, alátámasztott adatok szerepelnek-e, különös tekintettel a főkönyvi alátámasztásra, a pénzmaradvány-kimutatás, a mérleg, illetve beszámoló más részeinek (pl: pénzforgalom egyeztetése) kapcsolatai, egyezőségei fennállnak-e, a záró pénzkészlet kimutatott összege egyezik-e a bankszámlán illetve készpénzben meglevő pénzállomány december 31-i főkönyvi kivonat adatával, a záró pénzkészlet adatai a főkönyvi számlák mellett a mérlegben kimutatott tételekkel is egyeznek-e, a záró pénzkészletet helyesen módosították-e az aktív és passzív (kiegyenlítő, átfutó és függő) pénzügyi elszámolások, azaz a költségvetési pénzeszközök tárgyévet nem érintő változásaival, a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány kiszámított összege egyezik-e a Költségvetési bevételek és kiadások elszámolási számla év végi -átvezetés előtti- egyenlegével, kiutalatlan támogatás esetén a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzata magasabb-e a tényleges bevételnél és a különbözet összegét, vagy annak egy részét a felügyeleti szerv elismerte-e, a helyesbített pénzmaradványt megnövelték-e a még kiutalatlan költségvetési támogatással, és csökkentették-e a jogosulatlanul megkapott többlettámogatásukkal, a módosított pénzmaradvány milyen mértékben terhelt áthúzódó feladatokra jutó kötelezettségekkel, szállítási szerződésekkel, a pénzmaradványt terhelő elvonásoknál vizsgálandó, hogy az intézmény helyesen számolt-e -- a feladatelmaradás miatti összeggel, -- a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványával, -- a gazdálkodási jogszabályok megsértéséből származó befizetési kötelezettséggel, -- az önkormányzat rendeletében meghatározott bevételek köre utáni befizetési kötelezettséggel. A Belső Ellenőrzés a jogszabályi kötelezettségéből eredő és az előző részelemekből összetevődő költségvetési pénzmaradvány ellenőrzési feladatát elvégezte. Megállapítottuk, hogy a vizsgálat alá vont intézmények sem számszaki, sem tartalmi hibát nem vétettek a évi pénzmaradványuk összeállításakor. A belső ellenőri jelentések összegző táblázataiban szereplő intézmények a évi helyesbített pénzmaradványukat megalapozottan kívánták a Közgazdasági Iroda által közreadott űrlapon megjelölt célokra felhasználni. Az Önkormányzat évi zárszámadási rendeletének megalkotása előtt a Belső Ellenőrzés azt javasolta, hogy az ellenőrzés alá vont intézmények a pénzmaradványaik felhasználására a évre áthúzódó kötelezettségvállalásaik mértékéig kapjanak engedélyt a Tisztelt Képviselőtestülettől. A év május hó 04-ei közgyűlésen előterjesztettek szerint fentieket magába foglalóan hozta meg a Testület a évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozatát. D) A Hód-Strand Sport és Fürdőszolgáltató Kft soronkívüli ellenőrzéséről Az eredeti éves munkatervünkön felüli feladatként ez év május hó 02-án az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaság, a Hód-Strand Sport és Fürdőszolgáltató Kft. soronkívüli

11 I/A kötet 11. oldal ellenőrzésére kaptunk megbízást. A haladéktalanul megkezdett szabályszerűségi és rendszer ellenőrzésünk alapvetően a Kft. ügyvezető feladatköreinek átadás-átvételi körülményeire, az alapító okirat szerinti és rendeltetésszerű működés szabályainak, különösen az anyag-, vegyszer-, valamint az ezzel összefüggő eszköz- és pénzgazdálkodás szabályainak betartására terjedt ki. A jelen beszámolónkban az ellenőrzés főbb megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük: a) A Hód-Strand Kft ügyvezetői munkakörének a vizsgált időszakban történő átadás-átvételére a jelentés elkészítésének napjáig nem került sor, annak év október havi előkészítése elemi hibákkal terhelten pontatlan és szakszerűtlen volt. b) A Hód-Strand Kft a gazdasági társaságtól elvárható legalapvetőbb belső szabályzatokkal sem rendelkezett. Az esetleg mégis fellelhetőket (lásd: Beszerzési Szabályzat) az ügyvezető nem ismerte, előírásait ezért nem is alkalmazhatta. c) A Hód-Strand Kft anyag- és eszközgazdálkodása szabályozatlan, esetleges. A feladattal megbízott alkalmazottak munkaköri leírásai kiegészítésre, megújításra szorulnak az anyagi felelősség elsődleges rögzítése, majd annak későbbi megállapíthatósága, nyomon követhetősége érdekében. d) A Kft. napi tevékenységére is kiható adhoc-szerűség, az anyag-, eszköz-, pénzgazdálkodás területén a vonatkozó pénzügyi, számviteli rendelkezések kereteinek nem megfelelő működés, illetve a közvetlen hatással ügyvezetői, közvetett módon pedig tulajdonosi igénytelenségnek egyenes következménye a B) illetve a C) jelentés részekben megfogalmazott, általunk feltárt és haladéktalanul fölszámolandónak tartott hiányosságok, anomáliák kialakulása. e) A Hód-Strand Kft. számára mind a technikai, mind a személyi föltételek adottak ahhoz, hogy az anyag-, vegyszer-, és egyéb eszközgazdálkodása szabályozott körülmények között, a vonatkozó pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően realizálódjon. Ehhez azonban a szükséges vezetői intézkedéseket meg kell tenni további késlekedések nélkül, tehát lehetőleg azonnal. f) A Hód-Strand Kft pénzkezelése szabályozatlan, annak gyakorlata hanyag. A fürdőszolgáltatások igénybevételére jogosító, sokmilliós Ft-értéket képviselő belépőjegyek tárolása, szigorú számadású nyomtatványként való kezelése, nyilvántartása, értékesítésre pénztárosoknak kiadása, az azokkal történő elszámoltatás jelenlegi gyakorlata nem felel meg a vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályoknak. A Kft legfőbb bevételi forrásának tekintendő belépőjegyek értékével történő pénztárosi elszámoltatás gyakorlata, annak esetlegessége, ötletszerűsége miatt sem az egyéni felelősség megállapítására, sem a Kft valódi vagyoni helyzetének áttekintésére, illetőleg ellenőrzésére nem alkalmas, az a számvitel rendjét sértő. Ezért a Belső Ellenőrzés részéről hivatalból fel kell hívnunk a Kft. tulajdonosainak figyelmét az azonnali intézkedés sorozat megtételének szükségességére. A fenti főbb megállapítások egyenes következménye, hogy az alábbi javaslatokat tettük május hó 31-én: 1)Javasoljuk a munkaköri leírások aktualizálását és a személyre szabottság megteremtését annak érdekében, hogy az egyéni felelősségi körök megállapíthatók és szükség esetén az indokolt szankciók is érvényesíthetők legyenek, ideértve természetesen az ügyvezető személyét is. 2)A Kft tulajdonosai rendeljék el az ügyvezető számára a Hód-Strand Kft szükséges új belső szabályzatainak elkészítését, illetve a már meglévő szabályzatok tartalmi frissítését, aktualizálását lehetőleg 30 napon belüli határidővel, de legkésőbb június 30-ig.

12 I/A kötet 12. oldal 3)A Kft. ügyvezetője a év március hó 27-én általa elrendelt un. évközi leltározási munkálatok befejezését és a leltár kiértékelését készíttesse el év június hó 30-ig a Kft. munkatársaival. 4)A Kft. tulajdonosai haladéktalanul, 8 napot meg nem haladó határidővel követeljék meg az ügyvezetőtől a Hód-Strand Kft. Pénzkezelési Szabályzatának írásbeli rögzítését. Ezen határidőn belül, javaslatunk szerint 3 munkanapon belül azonnali vezetői intézkedés szükséges: - a készpénzforgalom bizonylati rendjének meghatározására, - a fürdőszolgáltatások belépőjegyeinek darabszám és Ft-értéket megállapító leltározására, - a szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartás felfektetésére, valamint a hasz-nálatra korábban kiadott nyomtatványok hitelesítési záradékkal való ellátására, - a jelentős vagyoni értéket képviselő belépőjegyek pénztári értékesítésre kiadás, illetve az azzal történő elszámoltatás gyakorlatának személyes felelősségűvé tételére, - a pénztári bevételekkel történő egyéni elszámoltatás időhatárát maximálisan 3 napban, összeghatárát pedig Ft értékben javasoljuk megállapítani, - az értékesített szolgáltatások árbevételével összefüggő, fajtánként elkülönített szigorú számadású nyomtatványok kezelési rendjére, 5)A HVSZ Rt., mint a Hód-Strand Kft. kisebbségi tulajdonosa végezzen önrevíziót az általa tulajdonolt Kft. házipénztári rendjét illetően, 6)A Hód-Strand Kft. tulajdonosai a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzését bízza meg a szükséges utóellenőrzés elvégzésével év szeptember hó napjai között. A Hód-Strand Sport és Fürdőszolgáltató Kft ügyvezetője haladéktalanul Intézkedési tervet készített a feltárt hiányosságok felszámolása érdekében. Ezt a Belső Ellenőrzés további szakmai vita és érvelés nélkül elfogadta a szeptember-október hónapokban esedékes utóvizsgálat elrendelése reményében. E) Az Okmányiroda iratkezelési gyakorlatának soronkívüli ellenőrzéséről Ez év június 12-én kaptunk megbízást arra, hogy az Okmányirodában haladéktalan kezdéssel szabályszerűségi és rendszer ellemőrzést végezzünk az Irodában kialakult iratkezelési gyakorlatról. A célellenőrzés az elintézési határidőn - különös tekintettel a 30 napon - túli ügyiratok kezelési módjára, azok keletkezési okaira terjedt ki. A vizsgálati időszak év december hó 01-től kezdődő napjának meghatározása a belső ellenőr tetszőleges választásán alapult, mivel ezt megelőzően az Okmányiroda tevékenysége belső ellenőrzés tárgya nem volt. Megállapítottuk, hogy az Okmányiroda hatás- és illetékességi körébe tartozó iratanyagok postabontás után szakterületenként szétosztásra kerülnek. Az okmányirodai OKJ-s képzésben résztvett és eredményes vizsgát tett érdemi ügyintézők a kiadmányozás belső szabályozása szerinti rendnek megfelelően iratanyagaik postázását maguk végzik, a napi munkájuk során keletkezett iratokat munkaidőben, de azon túl is a zárható ügyintézői munkaállásukban /ügyintézői boksz/ tárolják. A konkrét ügyekben szükséges ügyfél levelezés aláírási jogosultsága szabályozott, a küldendő iratokat a kijelölt ügyintézők írják alá, a hatósági határozatokat jegyzői megbízás alapján az

13 I/A kötet 13. oldal Okmányiroda vezetője kiadmányozza, a társhatósági megkeresések és a fellebbezések aláírási jogosultsága azonban csak a jegyzőé. Az iratkezelés napi gyakorlatának ellenőrzésekor megállapíthattuk, hogy az érdemi ügyintézői munka precíz, jó minőségű, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő. A biztonsági (bianco) okmányok, amelyek felhasználását a központi STB program alapján végzik, valamint az iratok tárolása is szabályszerű, törvényes. A befejezett, kész iratanyagot irodavezetői szignálást követően a Polgármesteri Hivatal központi irattárában helyezik el. Az Okmányiroda terhére év január hó 01. és június hó 20. napja között 9277 főszámos és alszámos, összesen darab iratot iktattak. A 30, vagy annál több napja elintézetlennek kimutatott iratok száma értelemszerűen naponta változik. A legutolsó ellenőrzési napon június hó 20-án 165 darab volt, amely az addig beérkezett iratmennyiség 0,77 %-a. Ez az alacsony érték a közigazgatási gyakorlatban igen jónak mondható. Az Okmányirodában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok, valamint az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint történik. Vezetői megfontolásra javasoltuk egy olyan központi iktatási rendszer mielőbbi bevezetését, amely a jelenleginél korszerűbb, alkalmas az igen jelentős önkormányzati iratmennyiség nyomon követésére, az igényelt különféle szempontok szerinti, összehasonlító elemzésekre is alkalmas folyamatos és naprakész statisztikai adatok lekérdezésére. Továbbá javasoltuk, hogy a Polgármesteri Hivatal valamennyi irodavezetője a saját felülellenőrzési tevékenysége során tekintse át az általa vezetett szervezeti egység/ek/ napi iratkezelési gyakorlatát, különös tekintettel az esetleg 30 napon túli iratok kezelési módjára III. negyedév során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzések: 1. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának július havi rovancsa 2. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának augusztus havi rovancsa. 3. A és évi sporttámogatások felülvizsgálatáról I. (15 egyesület) 4. A és évi sporttámogatások felülvizsgálatáról II. (22 egyesület) 5. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának szeptember havi rovancsa. 6. A Hód-Strand Sport és Fürdőszolgáltató Kft utóellenőrzéséről A Polgármesteri Hivatal pénztárának július, augusztus és szeptember havi rovancsairól. Folyamatosan hangsúlyozott munkatervi feladatunk az, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénztárában havi rendszerességgel, de előre meg nem határozott időpontban pénzforgalmi rovancsot tartsunk. Így történt ez a év III. negyedévében is. A július 28-án (1.), augusztus 31-jén (2.) és szeptember hó 29-én (5.) megtartott III. negyedévi pénztári ellenőrzések alapvető célja annak megállapítása volt, hogy a Pénztárban a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a Pénz- és Értékkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően történt-e a pénzkezelés. Mindhárom belső ellenőri pénztárrovancs megállapításainak közös tartalmát a következők szerint rögzítettük:

14 I/A kötet 14. oldal - a címletenkénti bontásban rögzített tényleges pénzkészlet minden esetben megegyezett a könyvszerinti záró pénzkészlettel, - a korábbi rovancsokhoz hasonlóan sem hiány, sem többlet nem mutatkozott, - a pénztár területén sem idegen pénz, sem egyéb értéktárgy nem volt fellelhető, - a pénztárbizonylatokhoz az alapbizonylatok hozzá voltak csatolva, és el voltak látva aláírt utalvánnyal, - a pénztáros valamennyi szigorú számadású nyomtatványról vezette az előírt nyilvántartást. - az étkezési utalványok a dolgozók részére mindhárom hónap során is a szükséges bizonylatolással, változatlanul rendben lettek kiadva. - a valutapénztár bevételi és kiadási pénztárbizonylatairól felfektetett nyilvántartást a pénztáros folyamatosan, naprakészen vezeti. A nyilvántartások szerinti és a tényleges pénzkészletek között egyik esetben sem volt eltérés. Összegezve a megállapításainkat rögzíthettük a belső ellenőri jelentéseinkben azt, hogy a Polgármesteri Hivatal Házipénztárában változatlanul a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történik a pénzkezelés. A megtartott ellenőrzések sem alaki, sem tartalmi kifogást eredményező hibát nem találtak a készpénzkezelés terén. A kisebb vásárlásokra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának gyakorlata stabillá vált ugyan az elmúlt kettő év alatt, mégis az eljárási rend további finomítása érdekében több olyan javaslattal éltünk már év I. félévében is, amelyek a kiadható előleg összegek elszámolási határidejének indokolt mértékű növelésére vonatkoztak. A Képviselőtestület szeptember hó 9-ei ülésére készített I. félévi beszámolónkban leírtuk azt, hogy a beszerzési előlegek kezelését érintő korábbi ellenőri véleményeink, javaslataink részbeni figyelembevételével év június hó 30-tól módosult a Pénz- és értékkezelési Szabályzat 6.4. pontjának 4. bekezdése, amennyiben az előleg elszámolásokra korábban meghatározott 5 munkanap 10-re változott. Véleményünk ennek következetes betartatása a Közgazdasági Irodán belüli felülellenőrzéssel a év III., majd a IV. negyedévében közelebb vihetne a napi realitásokhoz. A beszerzések céljából felvett vásárlási előlegek elszámolási határidejének túllépése esetére a Jegyző asszony korábban /2004. szám alatt már adott ki utasítást, amely többek között a pénztáros jelzési kötelezettségét írta elő. Megállapítottuk, hogy a pénztáros a III. negyedév mindhárom hónapjában eleget tett ezen kötelező feladatának. Ennek ellenére folyamatosan előfordult, hogy a nyilvántartásokban megjelölt elszámolási határidőt az aktuális előleg felvevő jelentősen túllépi. Ezért volt kötelességünk rögzíteni a havi jelentéseinkben, hogy az előlegek elszámolási kötelezettségének betartatására további vezetői intézkedés szükséges. Ez megtörtént. A Közgazdasági Iroda szakmai irányítását, vezetését is ellátó Aljegyző asszony /2006. (okt.20.) számú körlevele szerint az elszámolási határidőt követő 10. munkanapig nem teljesítő írásbeli felszólítást fog kapni és amennyiben az ezt követő újabb 5 munkanapon belül sem számol el az előleget felvevő munkatárs, úgy ellene fegyelmi eljárás indul. A Belső Ellenőrzés részéről ezt a vezetői intézkedést annak realitása okán elfogadtuk A és évi önkormányzati sporttámogatások felülvizsgálatáról (I.- II.) A civilszervezetek önkormányzati támogatásainak belső ellenőrzése során rendszerint azt a feladatot, célt tűzzük ki magunk elé, hogy megállapítsuk, a támogatásban részesült szervezetek vajon a támogatási szerződésben rögzítettek szerint számoltak-e el.

15 I/A kötet 15. oldal Így jártunk el a sportegyesületek esetében is, amikor feladatul tűztük ki a évi megállapodások tartalmi ellenőrzését. Kiemelt célunk volt annak vizsgálata, hogy a kedvezményezett sportegyesületek a támogatást a megállapodásban rögzített célokra használták-e fel, a megállapodásban rögzített határidőket betartották-e. Az ellenőrzés tárgya tehát a sportegyesületek részére és évben támogatási szerződés alapján folyósított összegekkel való elszámolás ellenőrzése. Az ellenőrzés típusa ennek megfelelően szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés volt. Az elmúlt évek során rendszeres munkatervi feladataink között szereplő ellenőrzések jogi háttere az Önkormányzatnak az adott gazdasági évre vonatkozó költségvetési és annak végrehajtási rendelete, a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet. A sportegyesületeket érintő ellenőrzött időszak most a január 01-től év december hó 31-éig tartó volt. A helyszíni ellenőrzés június 19-től augusztus 31-éig tartott. Az éves ellenőrzési munkatervünkben beütemezett vizsgálat a következő sportegyesületekre terjedt ki: I. Csomorkány Vívó SE H Modellező SE H. Kézilabda SE Hód-Mezőgazda Rt. Aranyági Ménes HVSC Hód Fitness SE Hódgép SE Ökölvívó Hód Kerékpáros SE Kosársuli SE Leány Kosárlabda Klub Szikáncsi Labdarúgó Klub Szivárvány SE Tájékozódási Futó Klub Városi Diáksport Szövetség WTF Taekvon-do Egyesület II. Az ellenőrzött szervek: Amatőr Kispályás Futball Liga Center Motorsport Club Dobó Ferenc Horgászegyesület Gold Boys SE Hód Triatlon Sportegyesület Hódiák Sportegyesület Hódmezővásárhelyi Batida Sport Egyesület Hódmezővásárhelyi Férfi Teke Klub Hódmezővásárhelyi Futball Club Hódmezővásárhelyi Futókör Hódmezővásárhelyi Pákozdy Ferenc Sakk SE Hódmezővásárhelyi Tekézők Egyesülete Hódmezővásárhelyi Tenisz Klub

16 I/A kötet 16. oldal Hódtáv Úszó Sportegyesület Honvéd Bercsényi Egyesület ITF Taekwon-do Klub Liss HNKC Polgári Lövészegylet Promenád Sportegyesület Rádió Club Tekézők Hódmezővásárhelyi Társasága Terep- és Vadászíjász Sportegyesület Főbb megállapításaink: a) évben az Önkormányzat 37 sportegyesülettel kötött 38 támogatási szerződést (+1 db szerződés uszodabelépő vásárlásról szólt) összesen Ft összegben, évben 27 sportegyesülettel kötött támogatási szerződést összesen Ft összegben. b) Mindkét évben valamennyi támogatás kifizetésre került. c) Egy egyesület a III. és IV. negyedévi támogatással nem számolt el. d) A sportegyesületek közül évben - a teljes megállapodás szerinti összeggel elszámolt: 36 db - az ellenőrzés lefolytatása alatt pótolta: 1 db e) A sportegyesületek közül évben - a teljes megállapodás szerinti összeggel elszámolt: 25 db - Állami Számvevőszék vizsgálata miatt nem ellenőrzött: 2 db f) A évi ellenőrzés szerinti - 3 db kifizetetlen IV. negyedévi támogatás átutalásra került illetve ezekből egy támogatás duplán került kifizetésre a sportegyesületeknek. - a duplán átutalt 2 db negyedévi támogatást nem vették figyelembe a évi támogatások kifizetésénél. - 1 egyesület csak részben számolt el. g) A évi sporttámogatás ellenőrzésekor javaslatok között szerepelt a következő Azon sportegyesületeknél, szakosztályoknál, amelyeknél engedélyezett a támogatás munkabérre és egyéb személyi jellegű kiadásokra történő felhasználása, azoknál ez kerüljön rögzítésre a megállapodásban, amely a évi megállapodások között 1 sportegyesület esetében lett tartalmi része a megállapodásnak. h) Valamennyi megállapodás és elszámolás iktatásra került. i) A évi megállapodások már rendelkeznek azoknak a támogatásoknak az elszámolási határidejéről, amelyek az aktuális évet követően kerültek kifizetésre. Lényegesebb javaslataink: 1) A évi javaslatunkat továbbra is fenntartjuk, azaz szükségesnek tartjuk a megállapodásban kirészletezni, hogy mi tartozik a közvetlen működési költségek közé (pl: bérleti díj, közüzemi díjak, sportfelszerelések, utazási költségek, nevezési díjak, bírói díjak stb.), valamint az élelmezésre fordítható összeg felső határát. 2) Valamennyi elszámoláson szerepeljen dátum és a sportegyesület vezetőjének aláírása.

17 I/A kötet 17. oldal 3) A könyvelésben tévesen rögzített kifizetéseket a Számviteli Csoport helyesbítse. 4) Az Aranyági Ménes Lovas Szakosztály megállapodásán a javaslatnak megfelelően Aranyági Ménes Hód-Mezőgazda Rt. megnevezés szerepel, azonban a benyújtott számlákon is a fenti támogatott nevét kell szerepeltetni. 5) Javasoltuk, hogy az étkezési utalványok elszámolásaihoz kerüljön becsatolásra az alapdokumentumon kívül az utalványok átvételét igazoló irat is, amely tartalmazza az utalványt átvevők aláírását és az átvétel dátumát. 6) Javasoltuk, hogy amennyiben a támogató engedélyezi a támogatás bér- és bérjellegű kifizetésekre történő felhasználását, úgy arról még a megállapodásban rendelkezzen, a már aláírt megállapodást követő engedélyezést minden esetben dokumentálják. 7) Javasoltuk, hogy a sportreferens fokozottan hívja fel az egyesületi vezetők figyelmét arra, hogy az elszámoláshoz becsatolásra kerülő valamennyi számlát kizárólag a támogatási megállapodásban rögzített egyesület nevére és székhelyére kérjék kiállítani. 6. A Hód-Strand Sport és Fürdőszolgáltató Kft utóellenőrzéséről Az ellenőrzés célja és tárgya szerint a év június hó 01. napjától kezdődő vizsgálati periódus utóellenőrzésének ki kellett terjednie a /2006. számú belső ellenőrzési jelentés megállapításaira és a kft. Ügyvezetője által június 06-án benyújtott intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés volt, utóellenőrzés jelleggel. A jelen utóellenőrzés előzményeként a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságánál, a Hód-Strand Sport és Fürdőszolgáltató Kft-nál május 02-i kezdő nappal soronkívül elrendelt és azonnal megkezdett belső ellenőrzést folytattunk. A vizsgálati programot akkor egyidejűleg helyettesítő megbízólevél hangsúlyozott elemei a következők voltak: A) a Kft. ügyvezetői feladatköreinek átadás-átvétel lebonyolítása, dokumentáltság szabályszerűsége, B) az alapító okirat szerinti és rendeltetésszerű működés szabályainak betartása, különös tekintettel az anyag-, vegyszer-, valamint az ezzel összefüggő eszközgazdálkodás, továbbá a C) pénzkészletek és a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának, kezelésének ellenőrzése. A soronkívüli ellenőrzés megállapításait és az azokból levont következtetéseket, majd javaslatokat a Jelentésünkben megfogalmaztuk. A Kft ügyvezetője a kinevezése előtti időszakra visszanyúlóan feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az elvárt intézkedéseket haladéktalanul megtette, illetve a megadott határidőkön belüli ütemezéssel intézkedési tervet készített, amelyet annak realitása miatt a Belső Ellenőrzés elfogadott.

18 I/A kötet 18. oldal A Kft utóellenőrzésére a év május hó 31-jei Jelentés javaslatainak 6. pontjában rögzítettek alapján került sor, tapasztalatainkat, megállapításainkat összegezve a következőket tartjuk fontosnak kiemelni: A Hód-Strand Kft-nél év május hónapban végzett belső ellenőrzés elérte a célját. Az ügyvezetői munkakör átadás-átvételére még a korábbi ellenőrzésünk befejezése előtti napokban sor került. A Kft ügyvezetője a tulajdonosi (Önkormányzat és a HVSz Zrt.) intézkedéseket meg nem várva haladéktalanul meghozta azokat a döntéseket, amelyek feltétlenül szükségesek voltak az anyag-, eszköz-, pénzgazdálkodási fegyelem megszilárdításához. A Taggyűlés és a Felügyelő Bizottság állásfoglalásainak ismeretében a Kft ügyvezetője: - elkészíttette a gazdasági társaságtól elvárható alapvető belső szabályzatokat, - haladéktalanul befejeztette a pénz- és eszköz leltározást, amelynek hiánya akár a Kft mindenkori mérlegének hitelességét is megkérdőjelezheti, - a leltár kiértékelését a könyvelő HVSZ Zrt elvégezte, - a Kft további eredményes működtetése érdekében meghozta az alapvetően szükséges munkajogi döntéseket, ezzel egyidejűleg előkészítve az indokolt minőségi személycseréket is, - új típusú, a szükséges nyilvántartási rendszerrel nyomon követhető szolgáltatási belépőjegyek kiadásáról intézkedett a korábbiak felleltározása, darabszám és érték megállapítását követő selejtezésével egyidejűleg, - utasítására megtörtént a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának felfektetése és hitelesítése, - intézkedését követően a pénztári bevételek elszámoltatási rendje, a személyes felelősség megállapíthatósága szabályozottá vált, - új pénztárprogram alkalmazásáról döntött, amely később alkalmassá tehető a beléptetőrendszerrel történő összekapcsolásra is, - a munkaköri leírások aktualizálását, az egyéni felelősség hangsúlyozásával annak személyre meghatározottságával elvégezte, - szeptember 1-jétől szakképzett pénzügyi vezetőt alkalmazott, - a házipénztárat szeptember 2. napjától kezdve az őrszolgálat melletti védett helyiségbe helyezte át, - folyamatba tette a HVSZ Zrt. és a Hód-Strand Kft székhelye közötti on-line pénztár és könyvelő program kapcsolat kiépítését, - belső munkaerő átcsoportosítással az anyaggazdálkodásért egyszemélyben felelős raktáros foglalkoztatását megoldotta, - ennek megfelelően értelemszerűen anyag-, eszköz raktár helyiséget biztosított. Fentiek alapján jelenthetjük, hogy a Kft működése jelenleg a vonatkozó pénzügyi, számviteli rendelkezéseknek megfelelő, a pénzkezelés gyakorlata szabályozott és ellenőrizhető. A fürdőszolgáltatások igénybevételére jogosító, sokmilliós Ft-értéket képviselő új belépőjegyek tárolása, szigorú számadású nyomtatványként való kezelése, nyilvántartása, értékesítésre pénztárosoknak kiadása, az azokkal történő elszámoltatás jelenlegi gyakorlata, az anyag- és eszközgazdálkodás rendje megfelel a hatályos pénzügyi, számviteli szabályoknak. Az utóellenőrzést követően az alábbi javaslatokkal éltünk: 1) Ügyvezetői megfontolásra javasoltuk, hogy a FEB 11/2006.(06.21.) számú határozat által elvártan az elmúlt években történt, az anyag-, eszköz-, pénzgazdálkodás területét érintő

19 I/A kötet 19. oldal mulasztásokért felelős személy/-ek/ megállapítására és megnevezésére lehetőleg év december hó 31-jéig, vagy amennyiben ezt a munkajogi körülmények még biztosítják, úgy legkésőbb év március hó 31-jéig kerüljön sor. 2) A Kft. élén történt vezetőváltás tapasztalataiból kiindulva javasoltuk, hogy az ügyvezető dolgozza ki és igazgatói utasításban rendelkezzen a Kft. ügyvitelét meghatározó munkakörökben bekövetkező jövőbeni személycserék esetére a munkakörök átadás-átvételének belső szabályairól, annak dokumentálási kötelezettségéről. 3) Javasoltuk, hogy a belső szabályzatok aktualizálásának követelményét a Kft ügyvezetője továbbra is a jelenlegi, helyesen kialakított gyakorlatához hasonlóan szorgalmazza, folyamatosan tartsa evidenciába. 4) Javasoltuk ügyvezetői átgondolásra, hogy az alkalmazottak munkaköri leírásai a jövőben (a Szervezeti és Működési Szabályzatban jelenleg rögzítetteken túl) tartalmazzák a dolgozók egymás helyettesítésének rendjét személyre szólóan is. 5) A Kft. ügyvezetője intézkedjen a házipénztár üzemeltetésének szabályzatban rögzített biztonsági követelményei biztosításáról a jelenlegi technikai (szobaajtó, pénzkiadó ablak, belső rács, stb.) körülmények esztétikai szempontokat is figyelembe vevő megoldásával. 6) Szükségesnek tartjuk a Pénzkezelési Szabályzat pénztárosokat érintő rendelkezéseit kiegészíteni azzal a már korábbról alkalmazott helyes gyakorlattal, hogy a pénztárosok részére Ft forgópénzt kell biztosítani. 7) A Bizonylati Szabályzat aktualizálását javasoltuk olyan tartalommal, amely a Kft. belső rendjével összefüggő konkrét előírásokat határoz meg. 8) Javasoltuk, hogy a Beszerzési és anyaggazdálkodási Szabályzat legyen kiegészítve a raktározási tevékenység (készletmozgások) bizonylatolási folyamataival és az ellenőrzési feladatok meghatározásával. 9) Javasoltuk, hogy a Kft. ügyvezetője teljes egyetértésben és szakmai összhangban a kisebbségi tulajdonos HVSZ Zrt. igazgatósági elnökével törekedjen arra, hogy a két gazdasági társaság székhelyei között az on-line pénztár és könyvelő program kapcsolat mielőbb, lehetőleg év december hó 31-éig kiépüljön IV. negyedév során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzések: 1. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának november havi első (okt.) rovancsa 5. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának november havi második rovancsa 6. A Kapcsolat Központ vizsgálatáról 7. A középfokú oktatási intézmények önállóvá válásának hatása a költséggazdálkodásra 8. A Jogi- és Munkaügyi Csoportnál tartott évi vizsgálat utóellenőrzése 6. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi rovancsa 7. A HÓDFO Szociális Foglalkoztató évi vizsgálatának utóellenőrzéséről

20 I/A kötet 20. oldal A Polgármesteri Hivatal pénztárának október, november és december havi rovancsairól. Kettő és fél éve folyamatosan hangsúlyozott munkatervi feladatunk az, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénztárában havi rendszerességgel, de előre meg nem határozott időpontban pénzforgalmi rovancsot tartsunk. Így történt ez a év IV. negyedévében is, a hagyományoktól azonban annyiban eltértünk, hogy az önkormányzati pénztárnak az Állami Számvevőszék által október hó végén lebonyolított ellenőrzése miatt a soros október havi ellenőrzésünk tényleges lebonyolításának időpontját november hó 06-ára módosítottuk. A november 06-án (1.), november 30-án (2.) és december hó 28-án (6.) megtartott IV. negyedévi pénztári ellenőrzések alapvető célja annak megállapítása volt, hogy a Pénztárban a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a Pénz- és Értékkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően történt-e a pénzkezelés. Mindhárom belső ellenőri pénztárrovancs megállapításainak közös tartalmát a következők szerint rögzítettük: - a címletenkénti bontásban rögzített tényleges pénzkészlet minden esetben megegyezett a könyvszerinti záró pénzkészlettel, - a korábbi rovancsokhoz hasonlóan sem hiány, sem többlet nem mutatkozott, - a pénztár területén sem idegen pénz, sem egyéb értéktárgy nem volt fellelhető, - a pénztárbizonylatokhoz az alapbizonylatok hozzá voltak csatolva, és el voltak látva aláírt utalvánnyal, - a pénztáros valamennyi szigorú számadású nyomtatványról vezette az előírt nyilvántartást. - az étkezési utalványok a dolgozók részére mindhárom hónap során is a szükséges bizonylatolással, változatlanul rendben lettek kiadva. - a valutapénztár bevételi és kiadási pénztárbizonylatairól felfektetett nyilvántartást a pénztáros folyamatosan, naprakészen vezeti. A nyilvántartások szerinti és a tényleges pénzkészletek között egyik esetben sem volt eltérés. A megállapításainkat összegezve rögzíthettük a belső ellenőri jelentéseinkben azt, hogy a Polgármesteri Hivatal Házipénztárában változatlanul a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történik a pénzkezelés. A megtartott ellenőrzések sem alaki, sem tartalmi kifogást eredményező hibát nem találtak a készpénzkezelés terén. A kisebb vásárlásokra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának gyakorlata stabillá vált ugyan az elmúlt kettő év alatt, mégis az eljárási rend további finomítása érdekében több olyan javaslattal éltünk a megelőző időszakban, amelyek a kiadható előleg összegek elszámolási határidejének indokolt mértékű növelésére vonatkoztak. A Képviselőtestület szeptember hó 9-ei ülésére készített év I. félévi beszámolónkban már leírtuk azt, hogy a beszerzési előlegek kezelését érintő korábbi ellenőri véleményeink, javaslataink részbeni figyelembevételével év június hó 30-tól módosult a Pénz- és értékkezelési Szabályzat 6.4. pontjának 4. bekezdése, amennyiben az előleg elszámolásokra korábban meghatározott 5 munkanap 10-re változott. Akkor véleményt formáltunk arról, hogy ennek következetes betartatása a Közgazdasági Irodán belüli felülellenőrzéssel a év III., majd a IV. negyedévében közelebb vihetne a napi realitásokhoz, ez azonban nem következett be. A beszerzések céljából felvett vásárlási előlegek elszámolási határidejének túllépése esetére a Jegyző asszony korábban /2004. szám alatt már adott ki utasítást, amely többek között a pénztáros

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Tartalomjegyzék Tájékoztató a Tourinform Iroda 2006. január 1 és augusztus 28. közötti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések évi tapasztalatai

Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések évi tapasztalatai Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések 2007. évi tapasztalatai Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola 2007. évben iskolánknál felügyeleti ellenőrzés nem történt. Az OKMT megbízásából az

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Napirend: Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 24 -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2011.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.12.15-én tartandó ülésére Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Illetékes bizottság:

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Intézmények Gazdasági Szolgálata 9400 Sopron, Magyar u. 19. Levelezési cím: 9400 Sopron, Pf. 42 Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: titkarsag@igsz.t-online.hu 2. sz. melléklet Éves ellenőrzési jelentés a 2009.

Részletesebben