Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak"

Átírás

1 Január Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Értékesítési és termelési szövetkezet jelentheti a gazdasági fellendülést, hangzott el Nyujtódon a február 3-án és 10-én megtartott lakossági fórumokon. Szakemberek bevonásával és a megfelelõ gazdasági stratégiával, olyan mezõgazdasági területek kihasználása a cél, amelyek eddig nem voltak alkalmasak megmunkálásra. Az újonnan terítékre került mezõgazdasági módszer a vidékfejlesztési mechanizmusokat is szorgalmazza. A szövetkezet alapja elsõsorban a termékcsere és a munkamegosztás, valamint az öszszefogás, amely a megmaradást és fejlõdést teszi lehetõvé. A Gazdakör szerepe Rácz Károly polgármester felvázolta a termelési és értékesítési szövetkezet típusát, és hogy hogyan lehetne alkalmazni a nyujtódi gazdák megélhetésének biztosítására. Kivitelezésében elengedhetetlen a Gazdakör beavatása, melynek tagjai kulcsfontosságú szerepet kellene vállaljanak, és az eddigi anyagi befektetést használnák fel a megfelelõ mezõgazdasági gépek és technológia beszerzésére. A február 3-i fórumon jelen volt Keizer Róbert, a kolozsvári Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, Horváth Zsolt, a program irányítója, Deák István, a Pankota borászat kereskedelmi igazgatója, Lukács László tanácsos és a Gazdakör elnöke, Koronka Ákos. A feketebodza Keizer Róbert elmondta, hogy az MPP kidolgozta azokat a gazdaságélénkítõ projekteket, amelyek új munkalehetõségek megteremtése révén a vidék fejlesztését segítik. Majd bemutatta ezek kivitelezési stratégiáját, amely megnövelné a nyujtódi lakosok gazdasági hatékonyságát. Mint elhangzott, a fekete bodza (festõbodza) termesztése és értékesítése hektáronként 2000 eurós nyereséget is hozhat, viszonylag rövid idõn belül. Keizer Róbert kitért arra is, hogy eladására a piac adott, a nyugati országok igénylik leginkább, természetes színezékként hasznosítják, fõleg az élelmiszeriparban. Ez már egy mûködõ stratégia, hívta fel a figyelmet a kolozsvári MPP-elnök, Romániában és Magyarországon is termesztik a festõbodzát. Hangya szövetkezet Horváth Zsolt vidékfejlesztési és mezõgazdasági szakember bemutatta a feketebodza termesztési módszerét. Kifejtette a hangya típusú gazdasági szövetkezet elõnyeit és hatékonyságát, amelynek célja fõként az olyan mezõgazdasági területek kihasználása, amelyek nem alkalmasak egyéb kultúra termesztésére, de ideálisak lennének feketebodza, energiafûz vagy diófa számára. Rácz Károly polgármester támogatja a kezdeményezést, mivel a gazdák szövetkezetbe való szervezõdése a hatékonyabb mezõgazdaság fejlõdését jelentené Nyujtódon és környékén. Elõnyök A Gazdakör mellett lenne ideális létrehozni a gazdasági szövetkezetet, amely nem csak a Gazdakör tagjait fogná össze, hanem új tagok belépését is szorgalmazná. Szövetkezetként nem csak állami, hanem Európai Uniós támogatásokra is pályázhatnának. Folytatás a II. oldalon

2 2010. január város és önkormányzat Polgármesteri kabinet II Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak A KÉZDIVÁSÁRHELYI Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott polgármester-találkozón három kulcsfontosságú téma köré csoportosult a megbeszélés. Elsõ napirendi pontként a GospCom szemétgazdálkodási vállalat beruházási tervét vitatták meg. Rácz Károly polgármester felvázolta az említett vállalat jelenlegi helyzetét. Ezt követõen, Kelemen Alpár, a Gosp- Com vállalat vezérigazgatója részletesen beszámolt a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tervekrõl és bemutatta az általa képviselt cég ajánlatát, a szolgáltatások minõségét és mûködési formáját. A beszámolóból kiderült, hogy a vállalat sokkal elõnyösebb szerzõdéskötési feltételeket és szorosabb együttmûködési lehetõségeket nyújt a környezõ községek számára, mint eddig. Ennek eredményeképpen a jelenlevõk egyetértettek abban, hogy a közeljövõben, egy újabb ülés alkalmával, ismét terítékre kerüljön a GospCom által bemutatott szemétgazdálkodással kapcsolatos ajánlat, amelynek során újratárgyalják majd a már érvényben levõ szerzõdéseket. A második napirendi pontban Kézdiszék turisztikai fejlesztésének stratégiáját beszélték meg. Rácz Károly polgármester kiemelte, hogy elengedhetetlen Kézdiszék látványosságainak a feltérképezése és megfelelõ érvényesítése. A célt szolgáló beruházási tervek kivitelezési stratégiáját Török Barna, a Polgármesteri Kabinet munkatársa Folytatás az I. oldalról Az értékesítési és termelési szövetkezet alapfeltétele a munkamegosztás és a termékcsere, amely jelentõs mértékben segítené a nyujtódi gazdákat. Horváth Zsolt felvázolta: ennek a fajta csoportosulásnak már az 1850-es évektõl hagyománya van, jelenleg a szászok lakta területeken mûködik. Keizer Róbert kifejtette, a magyar közösség megmaradásának egyik alapfeltétele egy olyan gazdasági stratégia bevezetése és mûködõképessé tétele, amely hatékony, és hosszútávú jövedelmet biztosít a gazdáknak. A földterületek kihasználásával és termékennyé tételével nem kényszerülnek arra, hogy eladják azokat, így megmaradnak a honos lakóközösségnek, és biztos jövedelmet garantálnak a tulajdonosoknak. Tervek A bemutatott stratégia nagy érdeklõdésnek örvendett, derült ki a hozzászólásokból. Nyujtód fejlesztési tervéhez egy gyógyszertár és egy helyi rendelõ létrehozása is hozzátartozik, amelynek a felszerelése már biztosított, mondta Rácz Károly, az orvosi rendelõ mûködtetésére orvost keresnek. Ugyanakkor egy postahivatal és egy önkormányzati iroda létrehozása is folyamatban van. A résztvevõk elmondták, közel 20 éve nem szerveztek ilyen jellegû fórumot a nyujtódiaknak. Szabó Katalin, a Polgármesteri Kabinet sajtóreferense Rendkívüli polgármester-találkozó Kézdivásárhelyen részletezte. A bemutatott tervekkel a jelenlevõ polgármesterek teljes mértékben egyetértettek, és elfogadták azokat. A téma kapcsán elhangzott, hogy a hatékony népszerûsítés érdekében a Polgármesteri Hivatal munkatársai egy minõségi turisztikai katalógust hoztak létre, amely a térség látványosságainak leírását tartalmazza. Ezt követõen Török Barna elmondta, hogy szeretnék, ha minden egyes település polgármestere magáénak tekintené az említett célkitûzéseket. Ennek érdekében a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal teljes mértékben nyitott újabb javaslatok, ötletek, elképzelések megvitatására. Az is elhangzott, hogy folyamatban van a jelenlegi katalógus bõvítése, amely sokkal részletesebben tartalmazza majd a térség turisztikai látványosságait. A jelenlevõk elégedetlenségüket fejezték ki a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület mûködésével kapcsolatban, mivel az nem népszerûsíti megfelelõképpen a megye látványosságait. Az elmúlt napokban a médiában sokat vitatott nagypályás futballcsapat létrehozásának gondolata is terítékre került. Rácz Károly polgármester a témával kapcsolatos bevezetõje után Dobozi Levente, a kézdivásárhelyi FUTSAL elnöke vette át a szót, aki pontokban vázolta fel ennek kivitelezési és mûködtetési stratégiáját. A polgármester tájékoztatta a résztvevõket, hogy az Országos Futball Szövetséggel való egyeztetés után ismét napirendre kerül a kérdés. Szabó Katalin, a Polgármesteri Kabinet sajtóreferense

3 III Irodák A 2011-es évi adók és illetékek NEM EMELKEDNEK az adók és illetékek a 2011-es évben 2010-hez képest. Azon fizikai személyek, akik március 31-ig kifizetik a 2011-es évre meghatározott épület-, terület- és jármûadójuk teljes összegét, 10 százalékos kedvezményben részesülnek. A kedvezmény érvényes jogi személyek esetében is, 5 százalékos engedménnyel. Április 1-tõl azon személyeknek, akik nem törlesztik az elsõ félévi adójukat, havi 2 százalékos kamatot számolnak. A következõ határidõ az adók és illetékek kamatmentes befizetésére szeptember 30. A 2011-es évben is igényelhetõ fizikai személyek által az adókedvezmény, így adójukat teljes egészében vagy részben eltörlik, ha lakóházon külsõ javításokat vagy olyan munkálatokat végeznek, amelyekhez nem szükséges építési engedély. Ezek a munkálatok a következõk: tetõjavítás, asztalos munka kijavítása, külsõ épületfestés, külsõ falak, járdák, lépcsõfeljáratok javítása. Adómentesség igényelhetõ azon közös lakóházakra, ahol a javításokat a közös részeken végzik, de az eltörlendõ adó nem haladhatja meg a munkálatok értékét. Ugyancsak az adó befizetése alól mentesíthetõk azon személyek, akik a tulajdonukban levõ lakóházat javítják, és a javítás értéke legalább kétszerese az eltörlendõ adónak. Az adómentesítéshez kérést kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójába. A kedvezmény a kérés letételétõl számítva a következõ hónap elsejétõl Magyar Állampolgársági Iroda!!! A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT igénylõknek segítséget nyújtunk a magyar állampolgársági kérelmek megírásában, átnézésében, a fordítások elkészítésében és az iratcsomók (dossziék) összeállításában. Szolgáltatásunk ingyenes (ide tartozik a kérelmek megírása: honosítási kérelem, házassági és születési adatlap, valamint a névmódosítási kérelem kitöltése, és az iratcsomók összeállítása), csak a fordításokért kell fizetni. Az Állampolgársági Irodát felkeresõ emberek olyan elkészített iratcsomót kapnak a kezükbe, amelyek révén nagymértékben felgyorsul az ügyintézés a konzulátusokon. Azon személyeknek, akik Magyarországon szeretnék beadni a magyar állampolgársági kérelmüket, rendkívüli rugalmassággal és odafigyeléssel segítjük az ügyintézést! Állampolgársági Iroda: Kézdivásárhely, Gábor Áron tér, 24. szám (Polgármesteri Hivatal, 9-es szoba) Nyitvatartás: hétfõ-péntek 9-17 óra Elõjegyzés, ingyen tájékoztatás, felvilágosítás az alábbi telefonszámon vagy en: Központi telefonszám: (helyi vezetékes tarifával hívható) Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatala a lakosság tudomására hozza, hogy a lakáskérések elsõdleges névsora február 22-tõl kezdõdõen ki van függesztve a hivatal hirdetõtábláján! Fellebbezési határidõ március 28-a, hétfõ, 15 óra, a hivatal közönségkapcsolat irodájában (3. szoba). város és önkormányzat január lép életbe, például ha a kérést január 12-én iktatták, az adócsökkentés február 1-tõl lépett életbe. A munkálatok megkezdése elõtt a Polgármesteri Hivatal szakirodáját értesíteni kell errõl. Ezek elvégzése után az iroda alkalmazottjai jegyzõkönyvet készítenek. Az adócsökkentés a jegyzõkönyv alapján történik. Ha a munkálatokat nem végzik el, újra megállapítják az épületadót, és kamatot számolnak a kifizetés napjáig. Csupán arra a lakóházra lehet adómentességet igényelni, amely a tulajdonos elsõ lakása, illetve ezen lakhelyét igazolni tudja a személyazonossági igazolványa fénymásolatával. Ugyanakkor fontos, hogy az igénylés benyújtásának idõpontjában az illetõ személynek ne legyen semmilyen adóhátráléka. Kovács Éva irodavezetõ Kereskedelmi iroda A kereskedelmet és szolgáltatásokat felügyelõ testület kötelessége ellenõrizni (az 1982/10-es törvény 15. szakaszának 1. bekezdése alapján) a kereskedelmi társaságok, családi vállalkozások által mûködtetett egységeket az alábbi kötelességek betartása céljából: a. az egészségügyi szabályok szigorú betartása a termelõ, eladási, szolgáltatási és raktározási felületeken, b. a raktározott élelmiszeripari termékek minõségi állapotának megõrzése, c. az egészségügyi mellékhelyiségek, mûszaki felszerelések, bútorzat tisztántartása, d. a hulladékok összegyûjtése és tárolása az erre a célra kijelölt helyeken. Ezenkívül a kereskedelmi egységek, családi és egyéni vállalkozások vezetõi kötelesek intézkedni a helyiségek és azokhoz tartozó járdák, parkok, útszegélyek tisztaságának biztosítása érdekében, különösen a hideg évszakokban (hó és jég eltakarítása stb.). A kereskedelmet és szolgáltatást felügyelõ testületnek, valamint a polgármester által megbízott személyeknek jogában áll, illetve kötelességük a kihágások esetében pénzbírságot kiróni a törvényt megszegõ jogi és fizikai személyeknek. Minden esetben kötelezõ a jegyzõkönyv felvétele. Pénzbírság esetén a kihágást elkövetõ, ha 48 óra alatt a büntetést kifizeti, akkor az alsó határ felét kell törlesztenie. Dobolyi Árpád irodavezetõ

4 2010. január város és önkormányzat Civil élet IV Lépésrõl lépésre az egészségért! A Bóbita Egyesület legújabb sikere! A játék. Az különös... A BÓBITA EGYESÜLET vezetõjét, Orbán Imolát a Lépésrõl lépésre az egészségért programról kérdeztük. Miért vállalkoztál e program lebonyolítására? Mindig is szívemen viseltem az egészségi problémával küszködõ gyerekek sorsát. Adódott a lehetõség, hát pályáztam. Nagy elõny, hogy a gyerekeknek a részvétel ingyenes, érdeklõdéssel fogadják a súlytöbblettel küszködõ, táplálkozási tanácsadásra szoruló, hízékony gyerekek. Kik támogatnak a projekt megvalósításában? Nagyon lényeges a szülõk, pedagógusok támogatása olyan értelemben, hogy a megfelelõ információ eljusson a gyerekekhez, a családokhoz, hiszen mi sokszoros energiát fektetünk abba, hogy pályázati támogatásokból, szakemberek bevonásával, kedvezményes vagy épp ingyenes, értékes foglalkozásokat tarthassunk. Kik a partnereitek? Az eddig pályázati úton kapott támogatásokból sikerült Felsõháromszéken A BÓBITA EGYESÜLET nyerte meg a Mol Románia Gyermekgyógyító programja keretén belül és a Közösségért Alapítvány által meghirdetett pályázatot, amely lehetõséget biztosít speciális játékos mozgásterápiás foglalkozásokra túlsúlyos vagy súlytöblettel élõ gyermekek számára. A Civilek Házában február 7-én megtartott hivatalos megnyitón Orbán Imola, a Bóbita Egyesület elnöke beszámolt a Lépésrõl, lépésre az egészségért! program céljáról és annak elengedhetetlen szükségességérõl. A felmérések azt mutatják, hogy 1200 megvizsgált gyerek közül 90-nek ajánlott részt vennie különbözõ terápiás tevékenységeken. A heti rendszerességgel megtartott szakszerû gyakorlatok az egészséges életmód elsajátítását szorgalmazzák, fogalmazta meg többek között az egyesület elnöke. A Civilek Házának egyik termét a város Önkormányzata bocsátotta a Bóbita egy széleskörû szabadidõ-szervezõ, élménypedagógiai központ alapjait lerakni. Most éppen kialakulóban van, és hisszük, hogy tovább erõsödik. Tevékenységünk során pályázatokat nyertünk az Eurotrans, Communitas, Polgár-Társ, Közösségért Alapítványoktól, a MOL Romániától, ezek révén tevékenykedhettünk a helyi Önkormányzat által megszervezett városszintû és határon túli rendezvényeken. A múlt évben nyolc nagyméretû rendezvényünk volt, szerveztünk életmódtábort, képzéseket pedagógusoknak és fiatal önkénteseknek, 18 alkalommal tartottunk karácsonyi kézmûves mûhelyt. Partnereink segítségével szeretnénk az idén is több lehetõséget biztosítani ingyenes vagy résztámogatott akkreditált képzéseken való részvételre pedagógusoknak és fiatal önkénteseknek. A gyarapodó helyi partnerkapcsolataink száma is azt jelzi, hogy a pedagógusok és néhány iskola, óvoda nyitott az alternatív programok iránt. Egyesület rendelkezésére, amely szintén a helyi Önkormányzat és Rácz Károly polgármester támogatásával jött létre. Az elindított szabadidõközpont fõ célja az egészség fogalmának átértelmezése. A program keretén belül nem csak a testi, hanem a mentális, valamint a társadalmi és érzelmi egészség megértését és elsajátítását szorgalmazzák. A megnyitón jelen volt Rácz Károly polgármester, aki megfogalmazta, hogy az egyesület által elindított program tevékenységét teljes mértékben támogatja, mivel az a város lakóinak az egészséges életformára való nevelését segíti elõ, és meghatározó értéke van a település életében. A nagy számban megjelent közönség számára az egyesület meglepetéssel szolgált Molnára Rita pszichogenetikus személyében, akinek elõadása a személyiségtipológia rejtelmeibe vezette be a jelenlevõket. Az otthonosan berendezett terem zsúfolásig megtelt szülõkkel és gyerekekkel, ez is bizonyítja, hogy egy ilyen jellegû kezdeményezésre szükség van, annak fontosságát felismerte a város közössége. Szabó Katalin, a Polgármesteri Kabinet sajtóreferense Kik a munkatársaid? Néhány lelkes, tenni akaró pedagógus, de öröm volt együtt dolgozni fiatal önkéntes diákokkal is. Igyekszünk a diáktanácsok munkáját is segíteni. Hol lehet megtalálni benneteket? Az új évet új székhellyel kezdtük, befejezõdtek a kézdivásárhelyi Civil Ház feljavításának belsõ munkálatai. Többszáz gyermek és szülõ várta ezt lehetõséget: van egy biztos hely, ahol a programokat kivitelezhetjük. Január elején sikerült funkcionálissá tennünk egy termet, az önkéntesek és kollégák, valamint a Református Kollégium és a Manócska Napköziotthon segítségével bebútoroztuk, a higiénikus, fûtött mosdókat a Polgármesteri Hivatal elkészítette, pályázatok révén új képességfejlesztõ játékokat és felszerelést is tudunk biztosítani. Terveitek? Tervezünk farsangi mulatságot, gyermeknapi rendezvényeket, állandó és alkalmi programokat, szolgáltatásokat. Délutáni foglalkoztatásként tematikus játszóházi tevékenységekre gondoltunk, lesz a már említett egészségmegõrzõ és prevenciós program, táncos animációs foglalkozás, szülinapi parti szerviz stb. És az ötletek sokasága határtalan, ha gyerekekrõl, fiatalokról van szó. Koszti Ildikó

5 V Városi Színház Az új társulatvezetõ tervei Új bemutatóra készül a Városi Színház A KÉZDIVÁSÁRHELYI VÁROSI SZÍNHÁZ újabb bemutatójának elõkészületei túl vannak a félidõn. Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli, avagy A meccs c. tragikomédiája bemutatója március 4-ére várható, és ha az idõpont megfelel, a bemutatón jelen lesz a szerzõ, Egressy Zoltán is. Az új produkció rendezõje és egyben jelmeztervezõje Csáki Csilla, díszlettervezõje és a díszlet kivitelezõje Gyurka Csongor. Bár az elõadás alcíme, A meccs egyértelmûvé teszi, hogy a foci a téma, az elõadás mégsem a fociról szól. Igazából egy emberi játszma zajlik a színpadon. Az elõadás megértéséhez nem szükséges sem kedvelni, sem ismerni a futballt. A darab azzal foglalkozik, ami a mérkõzés elõtt és közben történik, azzal, ami a kulisszák mögött, esetünkben a játékvezetõi öltözõben zajlik. Kulisszatitok bármi lehet, ami egy intézményben, munkahelyen bár a nyilvánosság elé nem kerül, az ott dolgozók életét és az intézmény mûködését erõteljesen érinti, befolyásolja. Alapvetõen három különbözõ élettörténetû, jellemû és korú figura kicsinyes, személyeskedõ, egymás ellen áskálódó-furkálódó, elõítéletektõl nyüzsgõ játszmáját láthatjuk. Hármuk esete könnyen ismerõsnek tûnhet valamennyiünknek. A közönség által már több elõadásból is ismert Lung László Zsolt játssza az elõadásban a bírót, aki ambíciós, fiatal, törtetõ, önmagát jól menedzselõ, sikeres magánéleti háttérrel rendelkezõ mai ember. Céltudatos, amit akar, azt sok munkával, hittel, viszonylag becsületesen éri el. Számára a meccs tétje, hogy nemzetközi FIFA bíróvá léptessék elõ. Dukász Péter, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház mûvésze egy öregedõ, megkeseredett, mellõzött, korrupt partjelzõ. Senkije sincs, felesége, két gyereke elhagyta. Élete nagy traumája, hogy bíróból partjelzõvé minõsítették vissza. Rögeszméje, hogy mindennek az oka a fiatal bíró, és eltökélt szándéka, hogy bosszút álljon ezért. A másik partjelzõ a magyar társadalmi valóság tipikus szereplõje. Tehetséges, alkalmas, alkatilag és jellemileg is hivatott város és önkormányzat január KOLCSÁR JÓZSEF sepsiszentgyörgyi színész lett a Városi Színház új társulatvezetõje. Ezt a tisztséget egyelõre másfél évig tölti be, majd az eredmények függvényében a további együttmûködésrõl is tárgyalnak, jelentette be január 10-i sajtótájékoztatóján Rácz Károly polgármester. A fiatal kézdivásárhelyi színház szükségességének bizonyítéka az elsõ, már lejárt évad emelte ki az elöljáró. Elmondta: Csapó Györgyöt, a korábbi társulatvezetõt a marosvásárhelyi színház vezetésére kérték fel. Egy ideig megpróbálta mindkét funkciót betölteni, de ezt hosszú távon lehetetlen megvalósítani. A Vigadó Kulturális Alapítvány kuratóriumának tagja maradt Csapó, de a társulatvezetést másra ruházták át, hangzott el a sajtótájékoztatón. Kolcsár József révén szorosabb együttmûködés alakul ki a kézdivásárhelyi Városi Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház között, Csapó György révén pedig a marosvásárhelyi színházzal. A Vigadó Mûvelõdési Ház épületével kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a sorozatos felújításoknak köszönhetõen teljes egészében használható állapotban van. Hozzátette: mindez létrejött annak ellenére, hogy sokan nem akarták, hogy állandó színház legyen Kézdivásárhelyen. Ferencz Attila, a Vigadó igazgatója kifejtette: három éve dolgoznak együtt Kolcsár Józseffel, neki köszönhetõen indult újra a diákszínjátszás Kézdivásárhelyen. A színház mellett a színjátszókat továbbra is támogatja a társulatvezetõ, tette hozzá Ferencz Attila. Csapó György elkezdett munkáját kívánják folytatni a mostani évadban, mondta a Vigadó igazgatója, aki a színház adminisztratív, gazdasági és technikai problémáival foglalkozik az elkövetkezõkben. Kolcsár József kijelentette, bizakodva vállalta el ezt a funkciót. Hozzátette: hosszútávon gondolkodik, több ember áll mellette, akik tanácsaikkal látják el. Terve a társulatépítés, fejtette ki Kolcsár, hogy egyre kevesebb vendégszínészt kelljen hívni. Ezenkívül a kapcsolatépítésre fekteti a hangsúlyt, más színházakkal és a nézõkkel is. Éppen ezért úgy tervezi, hogy a színészek a város kulturális rendezvényein is részt vegyenek, magyarázta Kolcsár. Újságírói kérdésre elmondta, a társulat bõvítése a költségvetésüktõl is függ, valószínû, hogy a következõ évadra még három színészt szerzõdnek le, így 8-ra bõvül az állandó munkatársak száma. A színház költségvetésérõl Ferencz Attila kifejtette: 550 ezer lejre tervezték az idénre, ebbõl 300 ezer lejre számítnak az önkormányzattól, a többit pedig saját bevételekbõl, szponzorpénzekbõl és pályázatokból kívánják biztosítani. Hozzátette: a 2010-es év végén a színháznak nem volt adóssága. Rácz Károly polgármester hozzáfûzte: a kézdivásárhelyi intézmény a legalacsonyabb költségvetésû színház Erdélyben, egyik színház sem tud akkora önrészt megvalósítani, mint a céhes városé. Csont Zsuzsa szakmájára. Tökéletes lehetne a pályán, ha nem lenne alkoholista. Mindezt tetõzi, hogy friss szerelmi csalódott, s ennek ürügyén mást sem tesz, minthogy önsajnálatba burkolózik. Ártatlan, nem kíván részt venni a két kollégája körül szövõdõ intrikába, ennek ellenére õ sem kerülheti el a végzetét. Hármuk sorsa egy nõ kezében van. Hogy miként alakul, kiderül március 4-én a Vigadó színpadán, a Városi Színház elõadásában. (ferencz)

6 2010. január város és önkormányzat Tanácshatározatok VI Januári tanácshatározatok 2011/1-es Határozat Megalakult Kézdivásárhely municípium közrendészeti bizottsága a következõ összetételben: Elnök: Rácz Károly polgármester Tagok: Dr. Popa Florin a Rendõrség területi fõnöke, Zátyi András Lajos Kézdivásárhely jegyzõje, Török György a helyi Közösségi Rendõrség vezetõje, Cseh József helyi tanácsos, Lukács László helyi tanácsos, Török Sándor helyi tanácsos Elfogadták a megalakult bizottság szervezési és mûködési szabályzatát, amit a melléklet tartalmaz. E Határozat elfogadásával hatályát veszíti a 2005/2-es Határozat 2-es cikkelye, mely a fentiekkel kapcsolatos. 2011/2-es Határozat Megszavazza a különbözõ beruházásokra, utak javítására és karbantartására, megvalósíthatósági tanulmányokra, valamint új beruházásokra és munkálatokra vonatkozó árajánlatok elbírálását végzõ bizottság összetételét: Elnök: Szarvadi József István alpolgármester, titkár: Vizi Attila szakértõ, tagok: 1. Bartha János mérnök, 2. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ, 3. a tevékenységben érdekelt iroda vezetõje, póttag: Antal Emõke almérnök. Kinevezi a különbözõ építõanyagokra vonatkozó árajánlatokat elbíráló bizottságot a következõ összetételben : 1. Szarvadi József István alpolgármester elnök, 2. Demeter Enikõ építészmérnök titkár, 3. Prunel Daniel közgazdász tag, 4. Antal Emõke almérnök tag, 5. Bartha János mérnök tag, 6. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ póttag Kinevezi a különbözõ szolgáltatások árajánlatait elbíráló bizottságot a következõ összetételben: 1. Szarvadi József István alpolgármester elnök, 2. Vizi Attila szakértõ titkár, 3. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ tag, 4. Bartha János mérnök tag, 5. a szolgáltatásban érdekelt iroda vezetõje tag, 6. Antal Emõke almérnök póttag 2011/3-as Határozat Módosul a 2010/190-es Határozat 1. Melléklete, mely a fõtéri faházikók kiosztásának és a bérek megállapításának a szabályzatát tartalmazza, úgy, hogy hatálytalanítják a 9-es cikkelyt. 2011/4-es Határozat A Helyi Tanács tulajdonában levõ épületek Klasszikus fûtés- és melegvíz elõállító rendszerének kicserélése címû projekt értelmében benyújtja a pályázatot a Környezetgazdálkodási Alaphoz. Elfogadják az erre vonatkozó megvalósíthatósági tervet a következõ középületeket illetõen: Városi Könyvtár, Lakosságnyilvántartó iroda épülete, Gábor Áron Iskolaközpont, sportcsarnok, Municípiumi Kórház. A terveket az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os mellékletek tartalmazzák. Biztosítják a szükséges önrészt a projekt kivitelezéséhez a következõképpen: lejt, ami a projekt visszatérítendõ teljes összegének 20%-a, valamint lejt, ami a projekt nem visszatérítendõ összege, a 7-es melléklet szerint. Felhatalmazza Rácz Károlyt, Kézdivásárhely polgármesterét, hogy képviselje a várost a Környezetgazdálkodási Alappal való kapcsolattartás során. 2011/5-ös Határozat Elfogadja a 47-es Udvartér 3. sz. alatti, épület nélküli, két parcellából álló terület árveréssel történõ eladását. Az ingatlanok a es sz. telekkönyvi számmal, es kataszteri számmal (157 nm), valamint a ös telekkönyvi és ös kataszteri számmal (32 nm) azonosíthatóak. A területet nem terheli adósság, és nem visszaigényelt terület. A licit kiindulási ára 115 lej/nm (26 euró/nm), az 1-es mellékletben szereplõ felmérési jelentés alapján. Elfogadják az árverés tenderfüzetét (2- es melléklet), valamint az erre vonatkozó utasításokat (3-as melléklet). Elfogadják az árverezési bizottság öszszetételét: 1. Szarvadi József István alpolgármester elnök, 2. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ titkár, 3. Tóth Csilla Enikõ jogtanácsos tag, 4. Kovács Gyöngyi felügyelõ tag, 5. Kovács Éva szakértõ tag 2011/6-os Határozat Elfogadja a 13-as Udvartér 1. sz alatti II. lakás nyilvános árverésen történõ eladását. Az ingatlan az 5713-as köztelekkönyv számmal, 1943, 1944-es topszámokkal, valamint a 5715-ös magántelekkönyvi, 1943/II, 1944/II-es topszámokkal azonosítható. Hasznos felülete 45,88 nm, szoba, konyha, elõszoba, 9,75 nm-en a fél illemhely és pince, valamint 67/430 közhasznú rész. Az árverés kiindulási ára lej, az 1-es mellékletben szereplõ felmérési jelentés alapján. Elfogadják az árverés tenderfüzetét (2-es melléklet) és az utasításokat (3-as melléklet). Elfogadják az árverezõ bizottságot: 1. Szarvadi József István alpolgármester elnök, 2. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ tag, 3. Tóth Csilla Enikõ jogtanácsos tag, 4. Kovács Gyöngyi felügyelõ tag, 5. Kovács Éva szakfelügyelõ tag 2011/7-es Határozat Visszavonja a 2010/159-es Határozatot, mely a Kézdivásárhely municípium belterületén fekvõ egyik területnek a román állam magántulajdonából a város magántulajdonába való átírására vonatkozik. 2011/8-as Határozat Visszavonja a 2010/197-es, a költségvetés módosításra vonatkozó Határozatot. 2011/9-es Határozat elhatározza : Módosul a 2010/61-es Határozat. Az 1-es cikkely V. bekezdésének b és c pontja a következõt tartalmazza: A teniszpálya használata diákoknak, 18 éven aluliaknak és nyugdíjasoknak 3 lej/óra, felnõtteknek 5 lej/óra. A 2010/61-es határozat 1-es melléklete 2. cikkelye, mely a sportbázis használatára vonatkozik szintén a fentiek szerint módosul. A módosítás értelmében a 2-es mellékletben szereplõ árak a sportcsarnok használatára vonatkozóan is módosulnak a következõképpen: kézdivásárhelyi szervezetek és klubok számára a bér 100 lej/óra. A 2-es melléklet 3-as pontja így szól: A KSE Futsal részlege hetente 10 órát használhatja a sportcsarnokot edzés és mérkõzések céljára.

7 VII Tanácshatározatok város és önkormányzat január 2011/10-es Határozat Megállapítják a sportszálló szobáinak használati díját 10 lej/nap/személy öszszegben a február 4-6 között zajló Erdélyi Matematika Verseny idejére. Elfogadják az erre vonatkozó szabályzatot, a mellékletnek megfelelõen. Az innen befolyt összeg a sportbázis fenntartásához szükséges alap része. 2011/11-es Határozat Létrehozzák Kézdivásárhely municípium Helyi Rendõrségét, amely nem jogi személy, a Közösségi Rendõrség átvételét jelenti a helyi Polgármesteri Hivatal apparátusába, és amely felelõs az építkezések, a környezetvédelem és a kereskedelem területén történõ kihágásokért. Elfogadják a Helyi Rendõrség szervezési és mûködési szabályzatát, a mellékletnek megfelelõen. Mindezek értelmében a Helyi Rendõrség átveszi a Közösségi Rendõrség szerepét. 2011/12-es Határozat Elfogadják a különbözõ javak értékesítésébõl származó potenciális jövedelem értékét. Olyan javakról van szó, melyek fölöslegessé válnak, a mellékletnek megfelelõen. Hatálytalanítják a 2006/74-es, a fentebb elfogadott összegekre vonatkozó Határozatot. 2011/13-as Határozat Elfogadják azon munkálatok tervét, melyeket a szociális segélyben részesülõ családok munkaköteles tagjainak kell végezni az év folyamán, a mellékletnek megfelelõen. A ledolgozandó órákat a segély összegének függvényében határozzák meg. Ennek kiszámításakor az országos bruttó minimálbér és a havi ledolgozott átlag munkaidõ arányát veszik figyelembe. Az átlagos munkaidõ napi 8 óra. 2011/14-es Határozat Megállapítják a Kézdivásárhely municípium erdejében bélyegzett faanyag értékesítési árát, a mellékletnek megfelelõen. Ez február 14-tõl érvényes. 2011/15-ös Határozat A 2010/165-ös Határozat mellékletét, mely a város erdejébõl származó faanyag árára vonatkozik, kicserélik a jelen határozat mellékletével. Az ebbe foglaltak február 14-tõl érvényesek. 2011/16-os Határozat Elfogadja a Határér utca parcellájának kataszteri kettéválasztására vonatkozó technikai dokumentációt, amelyet a megyeszékhelyi Satelit NT Kft. készített. Az ingatlan 1075 nm-es része a 8854-es telekkönyv 63-as kataszteri számával, 2864/2/1/1-es topszámmal azonosítható, 690 nm-es része a 2865/2/3-as topszámmal, 346 nm a 67-es kataszteri számmal és 2864/2/1/2-es topszámmal, valamint egy 323 nm-es része a 2865/2/4-es topszámmal. 2011/17-es Határozat Elfogadja az Ady Endre utca 1. sz. alatti, a 26359(547)-es telekkönyvbeli 716/1- es, 717/1-es topszámokkal azonosítható, 1600 nm-es terület hat parcellára osztását a Satelit NT Kft. által készített technikai dokumentáció alapján. 2011/18-as Határozat Elfogadják a 12-es Udvartér 1. szám alatti két helyiség, amely 15 nm-es, ill. 27,62 nm-es, azaz 42,62 nm használható összfelületû, nyilvános árverésen történõ bérbeadását szolgáltatásnyújtási céllal, mely a os telekkönyben a es, 1912-es és 1913-as kataszteri számokkal azonosítható. Kiindulási ár 225/hó /helyiség (15 lej/nm/hó), valamint 414,3 lej/hó/helyiség (15 lej/nm/hó), a 2008/155-ös Határozat értelmében, melyet a 2010/47-es Határozat módosított. Elfogadják az árverés tenderfüzetét (1- es melléklet), illetve az erre vonatkozó utasításokat (2-es melléklet). Megalakul az árverezõ bizottság: 1. Szarvadi József alpolgármester elnök, 2. Bokor Erzsébet könyvelõ tag, 3. Tóth Csilla Enikõ jogtanácsos tag, 4. Kovács Gyöngyi fõépítész tag, 5. Kovács Éva szakfelügyelõ tag 2011/19-es Határozat Visszavonják a 2009/168-as Határozatot, amely a köz- vagy magánterületeken árusított autókra vonatkozik. 2011/20-as Határozat Visszavonják a 2009/127-es Határozatot, amely a nem kijelölt helyen történõ parkoló, elhagyott vagy eladásra kínált autók esetén azok elszállítására, raktározására, valamint felszabadítására vonatkozik. 2011/21-es Határozat Elfogadják a Kézdivásárhely területén a 2011-es év folyamán szabadban szervezett sport és kulturális rendezvények listáját a melléklet értelmében. A listán nem szereplõ rendezvények szervezésére 30 nappal az idõpont elõtt kérhetõ engedély. 2011/22-es Határozat Elfogadják a 11-es nemzeti út mentén létesítendõ Autópark szerelõmûhellyel DN 11 elnevezésû létesítmény városrendészeti tervét. 2011/23-as Határozat A 2010/61-es Határozat, mely a sportbázis használatára vonatkozik, az alábbiak szerint módosul: A sportegyesületek heti 11 órát bérmentesen használhatják a sportpályát edzés és mérkõzések céljából, a sportiroda által készített programozás szerint. A sportcsarnokban mûködõ szauna és fitnesz terem használata: fitnesz-bérlet felnõtteknek 50 lej/hó fitneszbérlet diákoknak 40 lej/hó fitnesz terem-díj 5 lej/nap szauna-bérlet 40 lej/hó (8 alkalom, a sportiroda programozása szerint) kedvezmény adható 50%-ig a férfiaknak, 100%-ig a nõknek) a polgármester utasítására, a teljes szolgáltatás igénybe vétele esetén (a szaunát kivéve) 1-3 hónapos idõszakra.

8 2010. január város és önkormányzat Sport VIII Sporthírek Tanuljunk korcsolyázni! Január 3-án elindítottuk a Tanuljunk korcsolyázni programot a jégpályán. Minden hétköznap óra között szülõi felügyelettel lehetõség adódik korcsolyázni az óvodás korú gyermekeknek. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, a belépés ingyenes. Asztalitenisz iskola Sportirodánk január 10-én elindította az asztalitenisz iskolát a sportcsarnokban. Hetente két alkalommal tartunk edzéseket I-VIII. osztályos gyermekek számára, azzal a céllal, hogy megkedveltessük az asztaliteniszezést minél több tanulóval, sportra, egészséges életmódra neveljük ezt a korosztályt. Még 4 gyermek számára van hely, edzések hétfõn és szerdán vannak óra között. Érdeklõdni, beiratkozni a os telefonszámon lehet Kocsis Zoltán sportiroda vezetõnél. Önkormányzati Asztalitenisz Bajnokság és Kelemen Attila Emlékverseny Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának sportirodája és a Nagy Mózes Iskolás Sportklub felhívására 63 versenyzõ állt asztalhoz január 29-én a céhes város sportcsarnokában. Az Önkormányzati pingpongversenyen 14 személy vett részt, Rácz Károly polgármester és alkalmazottai 9 órától kezdték a bajnokságot. A következõ Városgazdálkodás JANUÁR FOLYAMÁN a városgazdálkodás építõcsoportja befejezte az oroszfalvi iskolánál az illemhely kialakítását, a jégpályánál pedig belsõ munkálatokat végeztek, fûtés átalakítást és kiképzést. A villanyszerelõ csoport lebontotta a decemberi díszítést. A közvilágításban elvégezték a szükséges karbantartási és javítási munkálatokat. Két tornateremben a világítótestekre védõhálót gyártottak, és felszerelték azokat. A lakatosok folytatták a zöldövezetek kerítéseinek javítását. Az egész város területén forgalmi táblákat szereltünk. Az asztalosok javítási munkálatokat eredmények születtek: Hölgyek: I. Kovács Mária II. Fábián Judit Férfiak: I. Popov Sándor II. Marthi Attila III. Rácz Károly A kilencedik alkalommal megrendezett Kelemen Attila Emlékversenyre Brassóból, Oneºtirõl, Sepsiszentgyörgyrõl, Kovásznáról, Barótról, Nagybaconból, Esztelnekrõl, Szentkatolnáról, Felsõrákosról és Kézdivásárhelyrõl érkeztek asztaliteniszezõk. Az ifjúsági korosztályban elsõ díjat nyert Babos Béla (Kézdivásárhely), másodikat Balázs Gergõ (Sepsiszentgyörgy) és harmadikat Molnár Arnold (Kézdivásárhely). A felnõttek eredményei: I. Barti Szilárd (Kézdivásárhely) II. Barti Lóránd (Kézdivásárhely) III. Ditu Daniel (Oneºti) Öregfiúk: I. Pethõ Mihály (Felsõrákos) II. Mikola Zoltán (Kovászna) III. Köntzey József (Kézdivásárhely) Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevõnek, aki megtisztelt jelenlétével. Köszönjük Dobolyi Aladár tanár úrnak és tanítványainak a bajnokságok levezetésében nyújtott segítségüket. Jégkorong A KÉZDIVÁSÁRHELYI jégpálya adott otthont január 8-a és 9-e között az országos U12-es országos bajnokság dik helyeiért folyó szakaszának. A helyi végeztek a sportcsarnoknál és a sportszállónál, az Önkormányzat katrosai házának folyosóján falburkolatot szereltek. A kertészetben a nõi alkalmazottak az üvegházban dolgoztak, míg a férfiak az útmenti fákat nyesték meg. Az utak tisztítását három hóekével és két szórógéppel végeztük, szükség esetén két traktor szórt sós homokot. Megkezdtük a városgazdálkodáshoz tartozó jármûvek és erõgépek javítását, hogy majd a tavaszi munkálatok idejére megfelelõek legyenek. Egy csoport állandó foglalkozása a favágás volt, hogy tudjuk ellátni az óvodákat és a fafûtéses középületeket tûzifával. Szánthó Csaba-Sándor Bikák a tornát az elsõ helyen zárták. Eredmények: HC Bikák Kézdivásárhely Progym Gyergyószentmiklós 4 2 HC Bikák Kézdivásárhely Galaci Gladiátorok 4 3 HC Bikák Kézdivásárhely Triumf Bukarest 17 2 Galaci Gladiátorok Progym Gyergyószentmiklós 2 5 * Harmadik alkalommal adott otthont a kézdivásárhelyi jégpálya a Fashion Kupa elnevezésû gyerek jégkorong tornának. Az U10-es korosztályú tornán közel 200 gyerek vett részt, az eredmény nem számított, a cél a jégkorong megszerettetése a gyerekekkel. Résztvevõ csapatok: Gyergyószentmiklós, Csíkszereda I., Csíkszereda II., Brassó-i Korona, Brassó-i MSK, Gyergyócsomafalva, Csíkkarcfalva, Sepsiszentgyörgy-i Királypingvinek és a házigazda Bikák. Edzõ: Márton Sándor. Kocsis Zoltán sportiroda vezetõ Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatalának havi tájékoztatója. Felelõs kiadó: Rácz Károly polgármester A Polgármesteri Hivatal címe: Kézdivásárhely, Gábor Áron tér 24. szám. Telefon: , , , Fax: , A város hivatalos honlapja:

Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat: Csomafalvi Hírlap A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások, Jogi tanácsadó Önkénteseket keresünk A mezőgazdasági hírek Csomafalvi kékfény, Közérdekű információk Szelektív hulladékgyűjtés, Tanácshatározatok

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Szabadidõ, szeretem! újratöltve

Szabadidõ, szeretem! újratöltve XXI. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. március 27. Autó a rendõrkapitányságnak Gépkocsit adományozott az önkormányzat a III. kerületi Rendõrkapitányságnak a hatékonyabb

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. április / I. 30 ÉVE ÉPÜLT 1978. április 2-án adták át Mezõberényben a Mûvelõdési Központot. Az "új, korszerû mûvelõdési és

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Becsöngettek az új tanévre

Becsöngettek az új tanévre XIV. évfolyam 16. szám 2005. szeptember 14. Becsöngettek az új tanévre Boldog új évet köszöntötték egymást jó pedagógusszokás szerint a kerület tanítói és tanárai az augusztus 30-ai központi tanévnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Európai kulturális ötletbörze a Csokonaiban

Európai kulturális ötletbörze a Csokonaiban XIII. évfolyam 22. szám 2004. december 15. A barátságosabb környezetért Akörnyezetvédelmi program jövô évi intézkedési tervérôl tartott közmeghallgatást a kerületi önkormányzat képviselô-testülete az Újpalotai

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről 1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. március 26- án megtartott

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. szeptember 30. I. évfolyam 7. szám MACIKA PÁLYÁZAT KIFIZETÉS 2006-ban AMagyarországi Cigányokért Közalapítvány elõzõ években kiírt pályázata folytatódik

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. 2010. február

III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. 2010. február III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 2010. FEBRUÁR Sokfogásos menü Terítéken a városõrség Közélet Az Alacskai úton tûzifát szállító tolvajokat füleltek le, míg a horgásztavaknál a rapsicok az utóbbi idõben

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Fejlesztések Pannónia-telepen. 40 éves Teátrum

Fejlesztések Pannónia-telepen. 40 éves Teátrum KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. FEBRUÁR 13. 6 Fejlesztések Pannónia-telepen Mint múlt heti számunkban megírtuk, tartaléklistáról

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Újpesti Napló. Nagy tervek Káposztásmegyeren CENTENÁRIUM NYÁRI SZÜNET LÉPCSŐHÁZI BORZALOM VÁROSHÁZI HÍREK

Újpesti Napló. Nagy tervek Káposztásmegyeren CENTENÁRIUM NYÁRI SZÜNET LÉPCSŐHÁZI BORZALOM VÁROSHÁZI HÍREK Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. július 6., I. évf., 11. szám hivatalos lapja Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu NYÁRI SZÜNET VÁROSHÁZI HÍREK

Részletesebben

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XX. évfolyam, 4. szám, 2013 Május elsején nyílik az uszoda Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost Május első napján reggel 9-kor

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben