Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak"

Átírás

1 Január Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Értékesítési és termelési szövetkezet jelentheti a gazdasági fellendülést, hangzott el Nyujtódon a február 3-án és 10-én megtartott lakossági fórumokon. Szakemberek bevonásával és a megfelelõ gazdasági stratégiával, olyan mezõgazdasági területek kihasználása a cél, amelyek eddig nem voltak alkalmasak megmunkálásra. Az újonnan terítékre került mezõgazdasági módszer a vidékfejlesztési mechanizmusokat is szorgalmazza. A szövetkezet alapja elsõsorban a termékcsere és a munkamegosztás, valamint az öszszefogás, amely a megmaradást és fejlõdést teszi lehetõvé. A Gazdakör szerepe Rácz Károly polgármester felvázolta a termelési és értékesítési szövetkezet típusát, és hogy hogyan lehetne alkalmazni a nyujtódi gazdák megélhetésének biztosítására. Kivitelezésében elengedhetetlen a Gazdakör beavatása, melynek tagjai kulcsfontosságú szerepet kellene vállaljanak, és az eddigi anyagi befektetést használnák fel a megfelelõ mezõgazdasági gépek és technológia beszerzésére. A február 3-i fórumon jelen volt Keizer Róbert, a kolozsvári Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, Horváth Zsolt, a program irányítója, Deák István, a Pankota borászat kereskedelmi igazgatója, Lukács László tanácsos és a Gazdakör elnöke, Koronka Ákos. A feketebodza Keizer Róbert elmondta, hogy az MPP kidolgozta azokat a gazdaságélénkítõ projekteket, amelyek új munkalehetõségek megteremtése révén a vidék fejlesztését segítik. Majd bemutatta ezek kivitelezési stratégiáját, amely megnövelné a nyujtódi lakosok gazdasági hatékonyságát. Mint elhangzott, a fekete bodza (festõbodza) termesztése és értékesítése hektáronként 2000 eurós nyereséget is hozhat, viszonylag rövid idõn belül. Keizer Róbert kitért arra is, hogy eladására a piac adott, a nyugati országok igénylik leginkább, természetes színezékként hasznosítják, fõleg az élelmiszeriparban. Ez már egy mûködõ stratégia, hívta fel a figyelmet a kolozsvári MPP-elnök, Romániában és Magyarországon is termesztik a festõbodzát. Hangya szövetkezet Horváth Zsolt vidékfejlesztési és mezõgazdasági szakember bemutatta a feketebodza termesztési módszerét. Kifejtette a hangya típusú gazdasági szövetkezet elõnyeit és hatékonyságát, amelynek célja fõként az olyan mezõgazdasági területek kihasználása, amelyek nem alkalmasak egyéb kultúra termesztésére, de ideálisak lennének feketebodza, energiafûz vagy diófa számára. Rácz Károly polgármester támogatja a kezdeményezést, mivel a gazdák szövetkezetbe való szervezõdése a hatékonyabb mezõgazdaság fejlõdését jelentené Nyujtódon és környékén. Elõnyök A Gazdakör mellett lenne ideális létrehozni a gazdasági szövetkezetet, amely nem csak a Gazdakör tagjait fogná össze, hanem új tagok belépését is szorgalmazná. Szövetkezetként nem csak állami, hanem Európai Uniós támogatásokra is pályázhatnának. Folytatás a II. oldalon

2 2010. január város és önkormányzat Polgármesteri kabinet II Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak A KÉZDIVÁSÁRHELYI Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott polgármester-találkozón három kulcsfontosságú téma köré csoportosult a megbeszélés. Elsõ napirendi pontként a GospCom szemétgazdálkodási vállalat beruházási tervét vitatták meg. Rácz Károly polgármester felvázolta az említett vállalat jelenlegi helyzetét. Ezt követõen, Kelemen Alpár, a Gosp- Com vállalat vezérigazgatója részletesen beszámolt a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tervekrõl és bemutatta az általa képviselt cég ajánlatát, a szolgáltatások minõségét és mûködési formáját. A beszámolóból kiderült, hogy a vállalat sokkal elõnyösebb szerzõdéskötési feltételeket és szorosabb együttmûködési lehetõségeket nyújt a környezõ községek számára, mint eddig. Ennek eredményeképpen a jelenlevõk egyetértettek abban, hogy a közeljövõben, egy újabb ülés alkalmával, ismét terítékre kerüljön a GospCom által bemutatott szemétgazdálkodással kapcsolatos ajánlat, amelynek során újratárgyalják majd a már érvényben levõ szerzõdéseket. A második napirendi pontban Kézdiszék turisztikai fejlesztésének stratégiáját beszélték meg. Rácz Károly polgármester kiemelte, hogy elengedhetetlen Kézdiszék látványosságainak a feltérképezése és megfelelõ érvényesítése. A célt szolgáló beruházási tervek kivitelezési stratégiáját Török Barna, a Polgármesteri Kabinet munkatársa Folytatás az I. oldalról Az értékesítési és termelési szövetkezet alapfeltétele a munkamegosztás és a termékcsere, amely jelentõs mértékben segítené a nyujtódi gazdákat. Horváth Zsolt felvázolta: ennek a fajta csoportosulásnak már az 1850-es évektõl hagyománya van, jelenleg a szászok lakta területeken mûködik. Keizer Róbert kifejtette, a magyar közösség megmaradásának egyik alapfeltétele egy olyan gazdasági stratégia bevezetése és mûködõképessé tétele, amely hatékony, és hosszútávú jövedelmet biztosít a gazdáknak. A földterületek kihasználásával és termékennyé tételével nem kényszerülnek arra, hogy eladják azokat, így megmaradnak a honos lakóközösségnek, és biztos jövedelmet garantálnak a tulajdonosoknak. Tervek A bemutatott stratégia nagy érdeklõdésnek örvendett, derült ki a hozzászólásokból. Nyujtód fejlesztési tervéhez egy gyógyszertár és egy helyi rendelõ létrehozása is hozzátartozik, amelynek a felszerelése már biztosított, mondta Rácz Károly, az orvosi rendelõ mûködtetésére orvost keresnek. Ugyanakkor egy postahivatal és egy önkormányzati iroda létrehozása is folyamatban van. A résztvevõk elmondták, közel 20 éve nem szerveztek ilyen jellegû fórumot a nyujtódiaknak. Szabó Katalin, a Polgármesteri Kabinet sajtóreferense Rendkívüli polgármester-találkozó Kézdivásárhelyen részletezte. A bemutatott tervekkel a jelenlevõ polgármesterek teljes mértékben egyetértettek, és elfogadták azokat. A téma kapcsán elhangzott, hogy a hatékony népszerûsítés érdekében a Polgármesteri Hivatal munkatársai egy minõségi turisztikai katalógust hoztak létre, amely a térség látványosságainak leírását tartalmazza. Ezt követõen Török Barna elmondta, hogy szeretnék, ha minden egyes település polgármestere magáénak tekintené az említett célkitûzéseket. Ennek érdekében a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal teljes mértékben nyitott újabb javaslatok, ötletek, elképzelések megvitatására. Az is elhangzott, hogy folyamatban van a jelenlegi katalógus bõvítése, amely sokkal részletesebben tartalmazza majd a térség turisztikai látványosságait. A jelenlevõk elégedetlenségüket fejezték ki a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület mûködésével kapcsolatban, mivel az nem népszerûsíti megfelelõképpen a megye látványosságait. Az elmúlt napokban a médiában sokat vitatott nagypályás futballcsapat létrehozásának gondolata is terítékre került. Rácz Károly polgármester a témával kapcsolatos bevezetõje után Dobozi Levente, a kézdivásárhelyi FUTSAL elnöke vette át a szót, aki pontokban vázolta fel ennek kivitelezési és mûködtetési stratégiáját. A polgármester tájékoztatta a résztvevõket, hogy az Országos Futball Szövetséggel való egyeztetés után ismét napirendre kerül a kérdés. Szabó Katalin, a Polgármesteri Kabinet sajtóreferense

3 III Irodák A 2011-es évi adók és illetékek NEM EMELKEDNEK az adók és illetékek a 2011-es évben 2010-hez képest. Azon fizikai személyek, akik március 31-ig kifizetik a 2011-es évre meghatározott épület-, terület- és jármûadójuk teljes összegét, 10 százalékos kedvezményben részesülnek. A kedvezmény érvényes jogi személyek esetében is, 5 százalékos engedménnyel. Április 1-tõl azon személyeknek, akik nem törlesztik az elsõ félévi adójukat, havi 2 százalékos kamatot számolnak. A következõ határidõ az adók és illetékek kamatmentes befizetésére szeptember 30. A 2011-es évben is igényelhetõ fizikai személyek által az adókedvezmény, így adójukat teljes egészében vagy részben eltörlik, ha lakóházon külsõ javításokat vagy olyan munkálatokat végeznek, amelyekhez nem szükséges építési engedély. Ezek a munkálatok a következõk: tetõjavítás, asztalos munka kijavítása, külsõ épületfestés, külsõ falak, járdák, lépcsõfeljáratok javítása. Adómentesség igényelhetõ azon közös lakóházakra, ahol a javításokat a közös részeken végzik, de az eltörlendõ adó nem haladhatja meg a munkálatok értékét. Ugyancsak az adó befizetése alól mentesíthetõk azon személyek, akik a tulajdonukban levõ lakóházat javítják, és a javítás értéke legalább kétszerese az eltörlendõ adónak. Az adómentesítéshez kérést kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójába. A kedvezmény a kérés letételétõl számítva a következõ hónap elsejétõl Magyar Állampolgársági Iroda!!! A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT igénylõknek segítséget nyújtunk a magyar állampolgársági kérelmek megírásában, átnézésében, a fordítások elkészítésében és az iratcsomók (dossziék) összeállításában. Szolgáltatásunk ingyenes (ide tartozik a kérelmek megírása: honosítási kérelem, házassági és születési adatlap, valamint a névmódosítási kérelem kitöltése, és az iratcsomók összeállítása), csak a fordításokért kell fizetni. Az Állampolgársági Irodát felkeresõ emberek olyan elkészített iratcsomót kapnak a kezükbe, amelyek révén nagymértékben felgyorsul az ügyintézés a konzulátusokon. Azon személyeknek, akik Magyarországon szeretnék beadni a magyar állampolgársági kérelmüket, rendkívüli rugalmassággal és odafigyeléssel segítjük az ügyintézést! Állampolgársági Iroda: Kézdivásárhely, Gábor Áron tér, 24. szám (Polgármesteri Hivatal, 9-es szoba) Nyitvatartás: hétfõ-péntek 9-17 óra Elõjegyzés, ingyen tájékoztatás, felvilágosítás az alábbi telefonszámon vagy en: Központi telefonszám: (helyi vezetékes tarifával hívható) Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatala a lakosság tudomására hozza, hogy a lakáskérések elsõdleges névsora február 22-tõl kezdõdõen ki van függesztve a hivatal hirdetõtábláján! Fellebbezési határidõ március 28-a, hétfõ, 15 óra, a hivatal közönségkapcsolat irodájában (3. szoba). város és önkormányzat január lép életbe, például ha a kérést január 12-én iktatták, az adócsökkentés február 1-tõl lépett életbe. A munkálatok megkezdése elõtt a Polgármesteri Hivatal szakirodáját értesíteni kell errõl. Ezek elvégzése után az iroda alkalmazottjai jegyzõkönyvet készítenek. Az adócsökkentés a jegyzõkönyv alapján történik. Ha a munkálatokat nem végzik el, újra megállapítják az épületadót, és kamatot számolnak a kifizetés napjáig. Csupán arra a lakóházra lehet adómentességet igényelni, amely a tulajdonos elsõ lakása, illetve ezen lakhelyét igazolni tudja a személyazonossági igazolványa fénymásolatával. Ugyanakkor fontos, hogy az igénylés benyújtásának idõpontjában az illetõ személynek ne legyen semmilyen adóhátráléka. Kovács Éva irodavezetõ Kereskedelmi iroda A kereskedelmet és szolgáltatásokat felügyelõ testület kötelessége ellenõrizni (az 1982/10-es törvény 15. szakaszának 1. bekezdése alapján) a kereskedelmi társaságok, családi vállalkozások által mûködtetett egységeket az alábbi kötelességek betartása céljából: a. az egészségügyi szabályok szigorú betartása a termelõ, eladási, szolgáltatási és raktározási felületeken, b. a raktározott élelmiszeripari termékek minõségi állapotának megõrzése, c. az egészségügyi mellékhelyiségek, mûszaki felszerelések, bútorzat tisztántartása, d. a hulladékok összegyûjtése és tárolása az erre a célra kijelölt helyeken. Ezenkívül a kereskedelmi egységek, családi és egyéni vállalkozások vezetõi kötelesek intézkedni a helyiségek és azokhoz tartozó járdák, parkok, útszegélyek tisztaságának biztosítása érdekében, különösen a hideg évszakokban (hó és jég eltakarítása stb.). A kereskedelmet és szolgáltatást felügyelõ testületnek, valamint a polgármester által megbízott személyeknek jogában áll, illetve kötelességük a kihágások esetében pénzbírságot kiróni a törvényt megszegõ jogi és fizikai személyeknek. Minden esetben kötelezõ a jegyzõkönyv felvétele. Pénzbírság esetén a kihágást elkövetõ, ha 48 óra alatt a büntetést kifizeti, akkor az alsó határ felét kell törlesztenie. Dobolyi Árpád irodavezetõ

4 2010. január város és önkormányzat Civil élet IV Lépésrõl lépésre az egészségért! A Bóbita Egyesület legújabb sikere! A játék. Az különös... A BÓBITA EGYESÜLET vezetõjét, Orbán Imolát a Lépésrõl lépésre az egészségért programról kérdeztük. Miért vállalkoztál e program lebonyolítására? Mindig is szívemen viseltem az egészségi problémával küszködõ gyerekek sorsát. Adódott a lehetõség, hát pályáztam. Nagy elõny, hogy a gyerekeknek a részvétel ingyenes, érdeklõdéssel fogadják a súlytöbblettel küszködõ, táplálkozási tanácsadásra szoruló, hízékony gyerekek. Kik támogatnak a projekt megvalósításában? Nagyon lényeges a szülõk, pedagógusok támogatása olyan értelemben, hogy a megfelelõ információ eljusson a gyerekekhez, a családokhoz, hiszen mi sokszoros energiát fektetünk abba, hogy pályázati támogatásokból, szakemberek bevonásával, kedvezményes vagy épp ingyenes, értékes foglalkozásokat tarthassunk. Kik a partnereitek? Az eddig pályázati úton kapott támogatásokból sikerült Felsõháromszéken A BÓBITA EGYESÜLET nyerte meg a Mol Románia Gyermekgyógyító programja keretén belül és a Közösségért Alapítvány által meghirdetett pályázatot, amely lehetõséget biztosít speciális játékos mozgásterápiás foglalkozásokra túlsúlyos vagy súlytöblettel élõ gyermekek számára. A Civilek Házában február 7-én megtartott hivatalos megnyitón Orbán Imola, a Bóbita Egyesület elnöke beszámolt a Lépésrõl, lépésre az egészségért! program céljáról és annak elengedhetetlen szükségességérõl. A felmérések azt mutatják, hogy 1200 megvizsgált gyerek közül 90-nek ajánlott részt vennie különbözõ terápiás tevékenységeken. A heti rendszerességgel megtartott szakszerû gyakorlatok az egészséges életmód elsajátítását szorgalmazzák, fogalmazta meg többek között az egyesület elnöke. A Civilek Házának egyik termét a város Önkormányzata bocsátotta a Bóbita egy széleskörû szabadidõ-szervezõ, élménypedagógiai központ alapjait lerakni. Most éppen kialakulóban van, és hisszük, hogy tovább erõsödik. Tevékenységünk során pályázatokat nyertünk az Eurotrans, Communitas, Polgár-Társ, Közösségért Alapítványoktól, a MOL Romániától, ezek révén tevékenykedhettünk a helyi Önkormányzat által megszervezett városszintû és határon túli rendezvényeken. A múlt évben nyolc nagyméretû rendezvényünk volt, szerveztünk életmódtábort, képzéseket pedagógusoknak és fiatal önkénteseknek, 18 alkalommal tartottunk karácsonyi kézmûves mûhelyt. Partnereink segítségével szeretnénk az idén is több lehetõséget biztosítani ingyenes vagy résztámogatott akkreditált képzéseken való részvételre pedagógusoknak és fiatal önkénteseknek. A gyarapodó helyi partnerkapcsolataink száma is azt jelzi, hogy a pedagógusok és néhány iskola, óvoda nyitott az alternatív programok iránt. Egyesület rendelkezésére, amely szintén a helyi Önkormányzat és Rácz Károly polgármester támogatásával jött létre. Az elindított szabadidõközpont fõ célja az egészség fogalmának átértelmezése. A program keretén belül nem csak a testi, hanem a mentális, valamint a társadalmi és érzelmi egészség megértését és elsajátítását szorgalmazzák. A megnyitón jelen volt Rácz Károly polgármester, aki megfogalmazta, hogy az egyesület által elindított program tevékenységét teljes mértékben támogatja, mivel az a város lakóinak az egészséges életformára való nevelését segíti elõ, és meghatározó értéke van a település életében. A nagy számban megjelent közönség számára az egyesület meglepetéssel szolgált Molnára Rita pszichogenetikus személyében, akinek elõadása a személyiségtipológia rejtelmeibe vezette be a jelenlevõket. Az otthonosan berendezett terem zsúfolásig megtelt szülõkkel és gyerekekkel, ez is bizonyítja, hogy egy ilyen jellegû kezdeményezésre szükség van, annak fontosságát felismerte a város közössége. Szabó Katalin, a Polgármesteri Kabinet sajtóreferense Kik a munkatársaid? Néhány lelkes, tenni akaró pedagógus, de öröm volt együtt dolgozni fiatal önkéntes diákokkal is. Igyekszünk a diáktanácsok munkáját is segíteni. Hol lehet megtalálni benneteket? Az új évet új székhellyel kezdtük, befejezõdtek a kézdivásárhelyi Civil Ház feljavításának belsõ munkálatai. Többszáz gyermek és szülõ várta ezt lehetõséget: van egy biztos hely, ahol a programokat kivitelezhetjük. Január elején sikerült funkcionálissá tennünk egy termet, az önkéntesek és kollégák, valamint a Református Kollégium és a Manócska Napköziotthon segítségével bebútoroztuk, a higiénikus, fûtött mosdókat a Polgármesteri Hivatal elkészítette, pályázatok révén új képességfejlesztõ játékokat és felszerelést is tudunk biztosítani. Terveitek? Tervezünk farsangi mulatságot, gyermeknapi rendezvényeket, állandó és alkalmi programokat, szolgáltatásokat. Délutáni foglalkoztatásként tematikus játszóházi tevékenységekre gondoltunk, lesz a már említett egészségmegõrzõ és prevenciós program, táncos animációs foglalkozás, szülinapi parti szerviz stb. És az ötletek sokasága határtalan, ha gyerekekrõl, fiatalokról van szó. Koszti Ildikó

5 V Városi Színház Az új társulatvezetõ tervei Új bemutatóra készül a Városi Színház A KÉZDIVÁSÁRHELYI VÁROSI SZÍNHÁZ újabb bemutatójának elõkészületei túl vannak a félidõn. Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli, avagy A meccs c. tragikomédiája bemutatója március 4-ére várható, és ha az idõpont megfelel, a bemutatón jelen lesz a szerzõ, Egressy Zoltán is. Az új produkció rendezõje és egyben jelmeztervezõje Csáki Csilla, díszlettervezõje és a díszlet kivitelezõje Gyurka Csongor. Bár az elõadás alcíme, A meccs egyértelmûvé teszi, hogy a foci a téma, az elõadás mégsem a fociról szól. Igazából egy emberi játszma zajlik a színpadon. Az elõadás megértéséhez nem szükséges sem kedvelni, sem ismerni a futballt. A darab azzal foglalkozik, ami a mérkõzés elõtt és közben történik, azzal, ami a kulisszák mögött, esetünkben a játékvezetõi öltözõben zajlik. Kulisszatitok bármi lehet, ami egy intézményben, munkahelyen bár a nyilvánosság elé nem kerül, az ott dolgozók életét és az intézmény mûködését erõteljesen érinti, befolyásolja. Alapvetõen három különbözõ élettörténetû, jellemû és korú figura kicsinyes, személyeskedõ, egymás ellen áskálódó-furkálódó, elõítéletektõl nyüzsgõ játszmáját láthatjuk. Hármuk esete könnyen ismerõsnek tûnhet valamennyiünknek. A közönség által már több elõadásból is ismert Lung László Zsolt játssza az elõadásban a bírót, aki ambíciós, fiatal, törtetõ, önmagát jól menedzselõ, sikeres magánéleti háttérrel rendelkezõ mai ember. Céltudatos, amit akar, azt sok munkával, hittel, viszonylag becsületesen éri el. Számára a meccs tétje, hogy nemzetközi FIFA bíróvá léptessék elõ. Dukász Péter, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház mûvésze egy öregedõ, megkeseredett, mellõzött, korrupt partjelzõ. Senkije sincs, felesége, két gyereke elhagyta. Élete nagy traumája, hogy bíróból partjelzõvé minõsítették vissza. Rögeszméje, hogy mindennek az oka a fiatal bíró, és eltökélt szándéka, hogy bosszút álljon ezért. A másik partjelzõ a magyar társadalmi valóság tipikus szereplõje. Tehetséges, alkalmas, alkatilag és jellemileg is hivatott város és önkormányzat január KOLCSÁR JÓZSEF sepsiszentgyörgyi színész lett a Városi Színház új társulatvezetõje. Ezt a tisztséget egyelõre másfél évig tölti be, majd az eredmények függvényében a további együttmûködésrõl is tárgyalnak, jelentette be január 10-i sajtótájékoztatóján Rácz Károly polgármester. A fiatal kézdivásárhelyi színház szükségességének bizonyítéka az elsõ, már lejárt évad emelte ki az elöljáró. Elmondta: Csapó Györgyöt, a korábbi társulatvezetõt a marosvásárhelyi színház vezetésére kérték fel. Egy ideig megpróbálta mindkét funkciót betölteni, de ezt hosszú távon lehetetlen megvalósítani. A Vigadó Kulturális Alapítvány kuratóriumának tagja maradt Csapó, de a társulatvezetést másra ruházták át, hangzott el a sajtótájékoztatón. Kolcsár József révén szorosabb együttmûködés alakul ki a kézdivásárhelyi Városi Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház között, Csapó György révén pedig a marosvásárhelyi színházzal. A Vigadó Mûvelõdési Ház épületével kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a sorozatos felújításoknak köszönhetõen teljes egészében használható állapotban van. Hozzátette: mindez létrejött annak ellenére, hogy sokan nem akarták, hogy állandó színház legyen Kézdivásárhelyen. Ferencz Attila, a Vigadó igazgatója kifejtette: három éve dolgoznak együtt Kolcsár Józseffel, neki köszönhetõen indult újra a diákszínjátszás Kézdivásárhelyen. A színház mellett a színjátszókat továbbra is támogatja a társulatvezetõ, tette hozzá Ferencz Attila. Csapó György elkezdett munkáját kívánják folytatni a mostani évadban, mondta a Vigadó igazgatója, aki a színház adminisztratív, gazdasági és technikai problémáival foglalkozik az elkövetkezõkben. Kolcsár József kijelentette, bizakodva vállalta el ezt a funkciót. Hozzátette: hosszútávon gondolkodik, több ember áll mellette, akik tanácsaikkal látják el. Terve a társulatépítés, fejtette ki Kolcsár, hogy egyre kevesebb vendégszínészt kelljen hívni. Ezenkívül a kapcsolatépítésre fekteti a hangsúlyt, más színházakkal és a nézõkkel is. Éppen ezért úgy tervezi, hogy a színészek a város kulturális rendezvényein is részt vegyenek, magyarázta Kolcsár. Újságírói kérdésre elmondta, a társulat bõvítése a költségvetésüktõl is függ, valószínû, hogy a következõ évadra még három színészt szerzõdnek le, így 8-ra bõvül az állandó munkatársak száma. A színház költségvetésérõl Ferencz Attila kifejtette: 550 ezer lejre tervezték az idénre, ebbõl 300 ezer lejre számítnak az önkormányzattól, a többit pedig saját bevételekbõl, szponzorpénzekbõl és pályázatokból kívánják biztosítani. Hozzátette: a 2010-es év végén a színháznak nem volt adóssága. Rácz Károly polgármester hozzáfûzte: a kézdivásárhelyi intézmény a legalacsonyabb költségvetésû színház Erdélyben, egyik színház sem tud akkora önrészt megvalósítani, mint a céhes városé. Csont Zsuzsa szakmájára. Tökéletes lehetne a pályán, ha nem lenne alkoholista. Mindezt tetõzi, hogy friss szerelmi csalódott, s ennek ürügyén mást sem tesz, minthogy önsajnálatba burkolózik. Ártatlan, nem kíván részt venni a két kollégája körül szövõdõ intrikába, ennek ellenére õ sem kerülheti el a végzetét. Hármuk sorsa egy nõ kezében van. Hogy miként alakul, kiderül március 4-én a Vigadó színpadán, a Városi Színház elõadásában. (ferencz)

6 2010. január város és önkormányzat Tanácshatározatok VI Januári tanácshatározatok 2011/1-es Határozat Megalakult Kézdivásárhely municípium közrendészeti bizottsága a következõ összetételben: Elnök: Rácz Károly polgármester Tagok: Dr. Popa Florin a Rendõrség területi fõnöke, Zátyi András Lajos Kézdivásárhely jegyzõje, Török György a helyi Közösségi Rendõrség vezetõje, Cseh József helyi tanácsos, Lukács László helyi tanácsos, Török Sándor helyi tanácsos Elfogadták a megalakult bizottság szervezési és mûködési szabályzatát, amit a melléklet tartalmaz. E Határozat elfogadásával hatályát veszíti a 2005/2-es Határozat 2-es cikkelye, mely a fentiekkel kapcsolatos. 2011/2-es Határozat Megszavazza a különbözõ beruházásokra, utak javítására és karbantartására, megvalósíthatósági tanulmányokra, valamint új beruházásokra és munkálatokra vonatkozó árajánlatok elbírálását végzõ bizottság összetételét: Elnök: Szarvadi József István alpolgármester, titkár: Vizi Attila szakértõ, tagok: 1. Bartha János mérnök, 2. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ, 3. a tevékenységben érdekelt iroda vezetõje, póttag: Antal Emõke almérnök. Kinevezi a különbözõ építõanyagokra vonatkozó árajánlatokat elbíráló bizottságot a következõ összetételben : 1. Szarvadi József István alpolgármester elnök, 2. Demeter Enikõ építészmérnök titkár, 3. Prunel Daniel közgazdász tag, 4. Antal Emõke almérnök tag, 5. Bartha János mérnök tag, 6. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ póttag Kinevezi a különbözõ szolgáltatások árajánlatait elbíráló bizottságot a következõ összetételben: 1. Szarvadi József István alpolgármester elnök, 2. Vizi Attila szakértõ titkár, 3. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ tag, 4. Bartha János mérnök tag, 5. a szolgáltatásban érdekelt iroda vezetõje tag, 6. Antal Emõke almérnök póttag 2011/3-as Határozat Módosul a 2010/190-es Határozat 1. Melléklete, mely a fõtéri faházikók kiosztásának és a bérek megállapításának a szabályzatát tartalmazza, úgy, hogy hatálytalanítják a 9-es cikkelyt. 2011/4-es Határozat A Helyi Tanács tulajdonában levõ épületek Klasszikus fûtés- és melegvíz elõállító rendszerének kicserélése címû projekt értelmében benyújtja a pályázatot a Környezetgazdálkodási Alaphoz. Elfogadják az erre vonatkozó megvalósíthatósági tervet a következõ középületeket illetõen: Városi Könyvtár, Lakosságnyilvántartó iroda épülete, Gábor Áron Iskolaközpont, sportcsarnok, Municípiumi Kórház. A terveket az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os mellékletek tartalmazzák. Biztosítják a szükséges önrészt a projekt kivitelezéséhez a következõképpen: lejt, ami a projekt visszatérítendõ teljes összegének 20%-a, valamint lejt, ami a projekt nem visszatérítendõ összege, a 7-es melléklet szerint. Felhatalmazza Rácz Károlyt, Kézdivásárhely polgármesterét, hogy képviselje a várost a Környezetgazdálkodási Alappal való kapcsolattartás során. 2011/5-ös Határozat Elfogadja a 47-es Udvartér 3. sz. alatti, épület nélküli, két parcellából álló terület árveréssel történõ eladását. Az ingatlanok a es sz. telekkönyvi számmal, es kataszteri számmal (157 nm), valamint a ös telekkönyvi és ös kataszteri számmal (32 nm) azonosíthatóak. A területet nem terheli adósság, és nem visszaigényelt terület. A licit kiindulási ára 115 lej/nm (26 euró/nm), az 1-es mellékletben szereplõ felmérési jelentés alapján. Elfogadják az árverés tenderfüzetét (2- es melléklet), valamint az erre vonatkozó utasításokat (3-as melléklet). Elfogadják az árverezési bizottság öszszetételét: 1. Szarvadi József István alpolgármester elnök, 2. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ titkár, 3. Tóth Csilla Enikõ jogtanácsos tag, 4. Kovács Gyöngyi felügyelõ tag, 5. Kovács Éva szakértõ tag 2011/6-os Határozat Elfogadja a 13-as Udvartér 1. sz alatti II. lakás nyilvános árverésen történõ eladását. Az ingatlan az 5713-as köztelekkönyv számmal, 1943, 1944-es topszámokkal, valamint a 5715-ös magántelekkönyvi, 1943/II, 1944/II-es topszámokkal azonosítható. Hasznos felülete 45,88 nm, szoba, konyha, elõszoba, 9,75 nm-en a fél illemhely és pince, valamint 67/430 közhasznú rész. Az árverés kiindulási ára lej, az 1-es mellékletben szereplõ felmérési jelentés alapján. Elfogadják az árverés tenderfüzetét (2-es melléklet) és az utasításokat (3-as melléklet). Elfogadják az árverezõ bizottságot: 1. Szarvadi József István alpolgármester elnök, 2. Bokor Erzsébet Piroska könyvelõ tag, 3. Tóth Csilla Enikõ jogtanácsos tag, 4. Kovács Gyöngyi felügyelõ tag, 5. Kovács Éva szakfelügyelõ tag 2011/7-es Határozat Visszavonja a 2010/159-es Határozatot, mely a Kézdivásárhely municípium belterületén fekvõ egyik területnek a román állam magántulajdonából a város magántulajdonába való átírására vonatkozik. 2011/8-as Határozat Visszavonja a 2010/197-es, a költségvetés módosításra vonatkozó Határozatot. 2011/9-es Határozat elhatározza : Módosul a 2010/61-es Határozat. Az 1-es cikkely V. bekezdésének b és c pontja a következõt tartalmazza: A teniszpálya használata diákoknak, 18 éven aluliaknak és nyugdíjasoknak 3 lej/óra, felnõtteknek 5 lej/óra. A 2010/61-es határozat 1-es melléklete 2. cikkelye, mely a sportbázis használatára vonatkozik szintén a fentiek szerint módosul. A módosítás értelmében a 2-es mellékletben szereplõ árak a sportcsarnok használatára vonatkozóan is módosulnak a következõképpen: kézdivásárhelyi szervezetek és klubok számára a bér 100 lej/óra. A 2-es melléklet 3-as pontja így szól: A KSE Futsal részlege hetente 10 órát használhatja a sportcsarnokot edzés és mérkõzések céljára.

7 VII Tanácshatározatok város és önkormányzat január 2011/10-es Határozat Megállapítják a sportszálló szobáinak használati díját 10 lej/nap/személy öszszegben a február 4-6 között zajló Erdélyi Matematika Verseny idejére. Elfogadják az erre vonatkozó szabályzatot, a mellékletnek megfelelõen. Az innen befolyt összeg a sportbázis fenntartásához szükséges alap része. 2011/11-es Határozat Létrehozzák Kézdivásárhely municípium Helyi Rendõrségét, amely nem jogi személy, a Közösségi Rendõrség átvételét jelenti a helyi Polgármesteri Hivatal apparátusába, és amely felelõs az építkezések, a környezetvédelem és a kereskedelem területén történõ kihágásokért. Elfogadják a Helyi Rendõrség szervezési és mûködési szabályzatát, a mellékletnek megfelelõen. Mindezek értelmében a Helyi Rendõrség átveszi a Közösségi Rendõrség szerepét. 2011/12-es Határozat Elfogadják a különbözõ javak értékesítésébõl származó potenciális jövedelem értékét. Olyan javakról van szó, melyek fölöslegessé válnak, a mellékletnek megfelelõen. Hatálytalanítják a 2006/74-es, a fentebb elfogadott összegekre vonatkozó Határozatot. 2011/13-as Határozat Elfogadják azon munkálatok tervét, melyeket a szociális segélyben részesülõ családok munkaköteles tagjainak kell végezni az év folyamán, a mellékletnek megfelelõen. A ledolgozandó órákat a segély összegének függvényében határozzák meg. Ennek kiszámításakor az országos bruttó minimálbér és a havi ledolgozott átlag munkaidõ arányát veszik figyelembe. Az átlagos munkaidõ napi 8 óra. 2011/14-es Határozat Megállapítják a Kézdivásárhely municípium erdejében bélyegzett faanyag értékesítési árát, a mellékletnek megfelelõen. Ez február 14-tõl érvényes. 2011/15-ös Határozat A 2010/165-ös Határozat mellékletét, mely a város erdejébõl származó faanyag árára vonatkozik, kicserélik a jelen határozat mellékletével. Az ebbe foglaltak február 14-tõl érvényesek. 2011/16-os Határozat Elfogadja a Határér utca parcellájának kataszteri kettéválasztására vonatkozó technikai dokumentációt, amelyet a megyeszékhelyi Satelit NT Kft. készített. Az ingatlan 1075 nm-es része a 8854-es telekkönyv 63-as kataszteri számával, 2864/2/1/1-es topszámmal azonosítható, 690 nm-es része a 2865/2/3-as topszámmal, 346 nm a 67-es kataszteri számmal és 2864/2/1/2-es topszámmal, valamint egy 323 nm-es része a 2865/2/4-es topszámmal. 2011/17-es Határozat Elfogadja az Ady Endre utca 1. sz. alatti, a 26359(547)-es telekkönyvbeli 716/1- es, 717/1-es topszámokkal azonosítható, 1600 nm-es terület hat parcellára osztását a Satelit NT Kft. által készített technikai dokumentáció alapján. 2011/18-as Határozat Elfogadják a 12-es Udvartér 1. szám alatti két helyiség, amely 15 nm-es, ill. 27,62 nm-es, azaz 42,62 nm használható összfelületû, nyilvános árverésen történõ bérbeadását szolgáltatásnyújtási céllal, mely a os telekkönyben a es, 1912-es és 1913-as kataszteri számokkal azonosítható. Kiindulási ár 225/hó /helyiség (15 lej/nm/hó), valamint 414,3 lej/hó/helyiség (15 lej/nm/hó), a 2008/155-ös Határozat értelmében, melyet a 2010/47-es Határozat módosított. Elfogadják az árverés tenderfüzetét (1- es melléklet), illetve az erre vonatkozó utasításokat (2-es melléklet). Megalakul az árverezõ bizottság: 1. Szarvadi József alpolgármester elnök, 2. Bokor Erzsébet könyvelõ tag, 3. Tóth Csilla Enikõ jogtanácsos tag, 4. Kovács Gyöngyi fõépítész tag, 5. Kovács Éva szakfelügyelõ tag 2011/19-es Határozat Visszavonják a 2009/168-as Határozatot, amely a köz- vagy magánterületeken árusított autókra vonatkozik. 2011/20-as Határozat Visszavonják a 2009/127-es Határozatot, amely a nem kijelölt helyen történõ parkoló, elhagyott vagy eladásra kínált autók esetén azok elszállítására, raktározására, valamint felszabadítására vonatkozik. 2011/21-es Határozat Elfogadják a Kézdivásárhely területén a 2011-es év folyamán szabadban szervezett sport és kulturális rendezvények listáját a melléklet értelmében. A listán nem szereplõ rendezvények szervezésére 30 nappal az idõpont elõtt kérhetõ engedély. 2011/22-es Határozat Elfogadják a 11-es nemzeti út mentén létesítendõ Autópark szerelõmûhellyel DN 11 elnevezésû létesítmény városrendészeti tervét. 2011/23-as Határozat A 2010/61-es Határozat, mely a sportbázis használatára vonatkozik, az alábbiak szerint módosul: A sportegyesületek heti 11 órát bérmentesen használhatják a sportpályát edzés és mérkõzések céljából, a sportiroda által készített programozás szerint. A sportcsarnokban mûködõ szauna és fitnesz terem használata: fitnesz-bérlet felnõtteknek 50 lej/hó fitneszbérlet diákoknak 40 lej/hó fitnesz terem-díj 5 lej/nap szauna-bérlet 40 lej/hó (8 alkalom, a sportiroda programozása szerint) kedvezmény adható 50%-ig a férfiaknak, 100%-ig a nõknek) a polgármester utasítására, a teljes szolgáltatás igénybe vétele esetén (a szaunát kivéve) 1-3 hónapos idõszakra.

8 2010. január város és önkormányzat Sport VIII Sporthírek Tanuljunk korcsolyázni! Január 3-án elindítottuk a Tanuljunk korcsolyázni programot a jégpályán. Minden hétköznap óra között szülõi felügyelettel lehetõség adódik korcsolyázni az óvodás korú gyermekeknek. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, a belépés ingyenes. Asztalitenisz iskola Sportirodánk január 10-én elindította az asztalitenisz iskolát a sportcsarnokban. Hetente két alkalommal tartunk edzéseket I-VIII. osztályos gyermekek számára, azzal a céllal, hogy megkedveltessük az asztaliteniszezést minél több tanulóval, sportra, egészséges életmódra neveljük ezt a korosztályt. Még 4 gyermek számára van hely, edzések hétfõn és szerdán vannak óra között. Érdeklõdni, beiratkozni a os telefonszámon lehet Kocsis Zoltán sportiroda vezetõnél. Önkormányzati Asztalitenisz Bajnokság és Kelemen Attila Emlékverseny Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának sportirodája és a Nagy Mózes Iskolás Sportklub felhívására 63 versenyzõ állt asztalhoz január 29-én a céhes város sportcsarnokában. Az Önkormányzati pingpongversenyen 14 személy vett részt, Rácz Károly polgármester és alkalmazottai 9 órától kezdték a bajnokságot. A következõ Városgazdálkodás JANUÁR FOLYAMÁN a városgazdálkodás építõcsoportja befejezte az oroszfalvi iskolánál az illemhely kialakítását, a jégpályánál pedig belsõ munkálatokat végeztek, fûtés átalakítást és kiképzést. A villanyszerelõ csoport lebontotta a decemberi díszítést. A közvilágításban elvégezték a szükséges karbantartási és javítási munkálatokat. Két tornateremben a világítótestekre védõhálót gyártottak, és felszerelték azokat. A lakatosok folytatták a zöldövezetek kerítéseinek javítását. Az egész város területén forgalmi táblákat szereltünk. Az asztalosok javítási munkálatokat eredmények születtek: Hölgyek: I. Kovács Mária II. Fábián Judit Férfiak: I. Popov Sándor II. Marthi Attila III. Rácz Károly A kilencedik alkalommal megrendezett Kelemen Attila Emlékversenyre Brassóból, Oneºtirõl, Sepsiszentgyörgyrõl, Kovásznáról, Barótról, Nagybaconból, Esztelnekrõl, Szentkatolnáról, Felsõrákosról és Kézdivásárhelyrõl érkeztek asztaliteniszezõk. Az ifjúsági korosztályban elsõ díjat nyert Babos Béla (Kézdivásárhely), másodikat Balázs Gergõ (Sepsiszentgyörgy) és harmadikat Molnár Arnold (Kézdivásárhely). A felnõttek eredményei: I. Barti Szilárd (Kézdivásárhely) II. Barti Lóránd (Kézdivásárhely) III. Ditu Daniel (Oneºti) Öregfiúk: I. Pethõ Mihály (Felsõrákos) II. Mikola Zoltán (Kovászna) III. Köntzey József (Kézdivásárhely) Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevõnek, aki megtisztelt jelenlétével. Köszönjük Dobolyi Aladár tanár úrnak és tanítványainak a bajnokságok levezetésében nyújtott segítségüket. Jégkorong A KÉZDIVÁSÁRHELYI jégpálya adott otthont január 8-a és 9-e között az országos U12-es országos bajnokság dik helyeiért folyó szakaszának. A helyi végeztek a sportcsarnoknál és a sportszállónál, az Önkormányzat katrosai házának folyosóján falburkolatot szereltek. A kertészetben a nõi alkalmazottak az üvegházban dolgoztak, míg a férfiak az útmenti fákat nyesték meg. Az utak tisztítását három hóekével és két szórógéppel végeztük, szükség esetén két traktor szórt sós homokot. Megkezdtük a városgazdálkodáshoz tartozó jármûvek és erõgépek javítását, hogy majd a tavaszi munkálatok idejére megfelelõek legyenek. Egy csoport állandó foglalkozása a favágás volt, hogy tudjuk ellátni az óvodákat és a fafûtéses középületeket tûzifával. Szánthó Csaba-Sándor Bikák a tornát az elsõ helyen zárták. Eredmények: HC Bikák Kézdivásárhely Progym Gyergyószentmiklós 4 2 HC Bikák Kézdivásárhely Galaci Gladiátorok 4 3 HC Bikák Kézdivásárhely Triumf Bukarest 17 2 Galaci Gladiátorok Progym Gyergyószentmiklós 2 5 * Harmadik alkalommal adott otthont a kézdivásárhelyi jégpálya a Fashion Kupa elnevezésû gyerek jégkorong tornának. Az U10-es korosztályú tornán közel 200 gyerek vett részt, az eredmény nem számított, a cél a jégkorong megszerettetése a gyerekekkel. Résztvevõ csapatok: Gyergyószentmiklós, Csíkszereda I., Csíkszereda II., Brassó-i Korona, Brassó-i MSK, Gyergyócsomafalva, Csíkkarcfalva, Sepsiszentgyörgy-i Királypingvinek és a házigazda Bikák. Edzõ: Márton Sándor. Kocsis Zoltán sportiroda vezetõ Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatalának havi tájékoztatója. Felelõs kiadó: Rácz Károly polgármester A Polgármesteri Hivatal címe: Kézdivásárhely, Gábor Áron tér 24. szám. Telefon: , , , Fax: , A város hivatalos honlapja:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: 163- /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS POLGÁRMESTER

ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS POLGÁRMESTER ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS POLGÁRMESTER 2012/310. SZ. RENDELKEZÉS Kovászna Város Helyi Tanácsa 2012. júl. 12-én 14 00 órakor kezdődő SOROS ülésének összehívásáról Kovászna város polgármestere:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága április 20.-án (szerdán) órakor

M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága április 20.-án (szerdán) órakor AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 6/ 12-7/2016 NAPIREND M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 91/2012. (XI.14.) A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról 92/2012. (XI.14.) 93/2012.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 68/2009. (IV. 28.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. április 28.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: a Sport koncepció

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőcei Művelődési Ház díszterme (2621

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Lövő 2014.évi szakmai beszámolójának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Lövő 2014.évi szakmai beszámolójának elfogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 6-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 21/2015.(V.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 22/2015.(V.28.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 71//2014.(IX.30.) Közbeszerzési bizottság elnökének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagyterme Jelen

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. április 16-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben