Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium I. A szakképzés jogi háttere SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai programja a szakképzési kerettanterv alapján készült. A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, az Ügyviteli titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet az Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM az Gazdasági informatikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet az Műszaki informatikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet az Gépgyártás-technológiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet az Vegyipari technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom. A szeptembere előtt indult évfolyamokra vonatkozó szabályozás, óratervek stb. az akkor érvényben lévő pedagógiai programban és szakmai programban találhatóak. II. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.

2 Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám szabadsávval éves óraszám szabadsávval 9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év Ögy. 70 óra 70 óra 10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év Ögy. 105 óra 105 óra 11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év Ögy. 140 óra 140 óra 12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év Összesen: 2275 óra 2543 óra évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám szabadsávval éves óraszám szabadsávval 1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év Ögy 160 óra 160 óra 2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év Összesen: 2268 óra 2540 óra (A kizárólag évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) III. IV. A szakképesítés óraterve esti és levelező rendszerű oktatásra Az esti oktatás össz óraszámának a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás esetében legalább tíz százalékát el kell érnie. Az esti oktatás össz óraszáma min. 18 óra/hét. A levelező tagozat össz heti óraszáma min. 6 óra/hét. Esti tagozaton a i óraszámok a nappalis i órák min. 60%-át, az elméleti órák pedig a nappalis óraszám min. 20%-át teszik ki. Levelező képzésen a nappalis i órák min. 20%-át el kell érnie a i óraszámnak. Az értékelés módja: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény. 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. V. A szakmai követelménymodulokhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák A szakmai kerettantervek alapján. VI. Tanulói tevékenység szervezési kerete A szakmai tantárgyak oktatását i tárgyak esetén a köznevelési törvényben meghatározott csoportlétszámokat alkalmazva csoportbontásban végezzük. A csoportbontást a tantárgyak jellegétől függően elméleti tantárgyak esetén is biztosítjuk. VII. A szakmai követelménymodulok tantárgyai, témakörei, azok részletes leírása a szakmai kerettantervekben találhatók az alkalmazható tanulói tevékenységformákkal és sajátos módszerekkel együtt. 2

3 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS XXV. ÜGYVITEL ÁGAZAT A XXV. Ügyvitel ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik: Irodai asszisztens Ügyviteli titkár I. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év Elméleti képzési idő aránya: 40% Gyakorlati képzési idő aránya: 60% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. II. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: - Szakmai előképzettség: - Előírt : - Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 3

4 Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítésspecifikus utolsó évf /13 5/13 és 2/14. heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám heti óraszám ögy heti óraszám e gy e gy e gy e gy e gy e gy 0,5 0, Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció Gazdálkodási alapfeladatok Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Gépírás és iratkezelés Levelezési ismeretek 1 1 Levelezési ,5 85 Kommunikáció alapjai Üzleti kommunikáció Gazdasági alapismeretek 1 3 3, Jogi ismeretek 0, ,5 Vállalkozási ismeretek

5 Titkári ügyintézés Rendezvény- és programszervezés Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven Üzleti adminisztráció Ügyviteli ismeretek 4 Rendezvény és program dokumentáció alapjai Rendezvény és program dokumentáció a ban Hivatali protokoll ismeretek Szakmai idegen nyelv Számviteli alapismeretek 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 2,5 Gyorsírás/Jegyzőkönyvvezetés/Informatika 1,5 2,5 összes óra 3,5 2,5 2,5 4,5 4,5 3, ,5 21, összes óra ,

6 Tantárgyak, témakörök A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakközépiskolai képzés összes óraszáma évfolyam Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismeret nélkül /13. Szakmai követelménymodul Szakképesítésspecifikus szakképzés óraszáma 5/13. és 2/14. A szakképzés összes óraszáma Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek 4 4 Munkaviszony létesítése 4 4 Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerzés Nyelvtani rendszerezés Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs

7 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció Gazd álkod ási alapf elada tok Gépírás és iratkezelés Vakírás alapjai Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok Levelezési ismeretek Üzleti levelezés sajátosságai Hivatali, üzleti- és magánlevelezés Levelezési ismeretek Üzleti levelek készítése, fogadása, továbbítása A hivatali, üzleti élet levelezésének lebonyolítása Kommunikáció alapjai Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokollszabályok Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok Üzleti kommunikáció Üzleti nyelvi kultúra Üzleti magatartás, társalgási protokoll A viselkedéskultúra szabályai Gazdasági alapismeretek

8 Gazdaság alapelemei A pénz fogalma, funkciói. A magyar bankrendszer Gazdálkodási ismeretek Jogi ismeretek Titkári ügyintézés A jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak Szerződésfajták, szerződéskötés követelményei Vállalkozási ismeretek Vállalkozási alapfogalmak Vállalkozás működtetése Vállalkozás dokumentációja Üzleti adminisztráció Az irodai adminisztráció alapjai Iroda tárgyi feltételei, készletgazdálkodás Ügyviteli ismeretek Ügyviteli alapismeretek Ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend, programcsomag Pénzügyi és számviteli előírások Adózással kapcsolatos kötelezettségek 8

9 Rendezvény és program dokumentáció alapjai Rendezvény- és programszervezés A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai A PR szerepe a gazdasági életben, célja, feladata Rendezvény és program dokumentáció a ban Rendezvények forgatókönyvének elkészítése Költségkalkuláció készítés, programokhoz, rendezvényekhez Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven Hivatali protokoll ismeretek Üzleti kommunikáció szabályai Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban Szakmai idegen nyelv Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken Titkári feladatok elvégzése írásban és szóban az adott idegen nyelven

10 Számviteli alapismeretek Gyorsírás/Jegyzőkönyvvezetés/Informatika Összesen Összesen Elméleti óraszámok/aránya 1012 (öt évfolyamos képzésben: 1008) / 39,62% (öt évfolyamos képzésben: 39,39%) Gyakorlati óraszámok/aránya 1542 (öt évfolyamos képzésben: 1551) / 60,38% (öt évfolyamos képzésben: 60,61%) Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/; ögy/összefüggő szakmai A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 10

11 Szabad órakeret (4 óra) felhasználása a évfolyamon Gyorsírás/Jegyzőkönyvvezetés Gyorsírás /Jegyzőkönyvvezetés szakmai kompetenciák Bizalmas információ kezelés technikája Gyorsírási alapismeretek Dokumentáció készítése a ban Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés Bizalmas információk kezelése Információk gyűjtése, felhasználása, őrzése Gyorsírás alapjai Gyorsírási ok Ügyirat, jegyzőkönyv készítése Hivatali, üzleti és magándokumentáció FELADATOK Gyorsírással jegyzi a felettese utasításait, a munkatársak, ügyfelek személyesen, telefonon hagyott x x x x üzeneteit Gyorsírással jegyzi az értekezleten, megbeszéléseken elhangzott információkat x x x x x Egyezteti főnökével az esemény, az adatjegyzés körülményeit x x x x x Összegyűjti az eseménnyel, adatjegyzéssel kapcsolatos információkat x x x Előkészíti a jegyzés körülményeit (tartalmi, tárgyi, technikai előkészületek) x x x Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés támogatásához alkalmazott technikai eszközöket x x x x x Az adatjegyzéssel összefüggésben azonosítja a személyeket, adategyeztetést végez x x x Gondoskodik a birtokába jutott adatok bizalmas kezeléséről x x x A rögzített esemény történéseinek megfogalmazását stilizálja, nyelvhelyességi szempontból javítja x Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, emlékeztetőt, összefoglalót készít x x x A sztenogramból készített áttételt (dokumentumot) megszerkeszti x x x Ügyiratot, levelet készít sztenogramból x x x A rögzített adatokból, történésekből rövidített vagy kivonatos jegyzőkönyvet készít x x x A sztenogramból készített jegyzőkönyvet, iratot és egyéb dokumentumot nyomtatott formában x x x x x megszerkeszti Gondoskodik a jegyzőkönyv és egyéb dokumentumok aláírásáról, hitelesítéséről x x x x A jegyzőkönyvből feljegyzést, emlékeztetőt készít az érintettek számára és gondoskodik az irat eljuttatásáról x x Az előírások betartásával kezeli, tárolja a jegyzőkönyvi és a kapcsolódó dokumentumokat x x x x

12 Szükség szerint adatokat szolgáltat az esemény és az adatok rögzítésével kapcsolatosan az adatvédelmi szabályok betartásával SZAKMAI ISMERETEK x x x x A gyorsírás jelei és jelölési módjai x x A gyorsírás alapvető rövidítései és rövidítési eljárásai x x Az adatrögzítés és szövegjegyzés technikái (gyorsírás, technikai eszközök) x x x x A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai x x A gyorsírással készített dokumentumok szerkesztésének követelményei x x Az adat-, eseményrögzítés, az előkészítés teendői x x x x x x A jegyzőkönyvi dokumentumok fajtái x x A jegyzőkönyvek készítésének tartalmi, nyelvi, formai elemei x x A jegyzőkönyvi dokumentumok kezelésének előírásai x x Az adat-, dokumentum- és iratkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi szabályok előírásai x x SZAKMAI KÉSZSÉGEK Gyorsírás (szövegjegyzés: 120 szótag/perc) x x Áttételkészítés, kivonatolás x x Helyesírás, helyes nyelvhasználat x x x x Gépírás tízujjas vakírással (180 leütés/perc) x x Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése x x SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Kézügyesség x x Precizitás x x x x TÁRSAS KOMPETENCIÁK Közérthetőség x x Tömör fogalmazás x x Visszacsatolási készség x x MÓDSZERKOMPETENCIÁK Kontroll (ellenőrzés) x x Lényegfelismerés (lényeglátás) x x Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x x 1

13 Gyorsírás (kezdő) 144 óra A tantárgy tanításának célja A Gyorsírási ismeretek i oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gyorsírás alapjait, sajátosságait, speciális jelöléseit. Legyenek képesek sztenogramot készíteni diktálás alapján megbeszélésekről, valamint hangüzenetekről. Ismerjék az adatjegyzés alapvető kritériumait, munkájuk során teremtsék meg az adatjegyzés körülményeit, gyűjtsék össze az eseménnyel kapcsolatos információkat és biztonsággal készítsenek ezekről dokumentumokat. Gyakorlati szinten alkalmazzák a jegyzéshez a különböző technikai eszközöket. Gyorsírás alapjai Gyorsírás technikájának alapjai. Gyorsírás jelei és jelölési módjai. Alapvető rövidítések és rövidítési eljárások, elvek. Helyesírás, helyes nyelvhasználat. Gyorsírási ok Készségfejlesztés, helyes írástechnika kialakítása. Adatjegyzés előkészítése, munkakörnyezet kialakítása. Jeltanulás, szabatos írás, jelölési módok, szabályok. Adatjegyzést támogató technikai eszközök. Dokumentumok készítése diktátum, szóbeli információk alapján. Dokumentumok készítése technikai eszközről. Áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. Sztenogram olvasása. Szóképek alkotása, önálló rövidítésalkotás, beszédírás. Sebességfokozó ok. Cél: szótag/perc szöveg 5 perces diktátuma után készített sztenogramból eredményes áttétel készítése. Tudnivalók a feladat elbírálásáról Az egész hibát vízszintes vonallal, a harmadhibát karikával, a hallási hibát H betűvel, a diktálási hibát D betűvel, a sorugrást hiányjellel vagy zárójellel kell jelölni. Nem számít hibának az azonos jelentésű rokonalakok felcserélése (közt-között, állnak-állanak, fel-föl stb.). A szaktanár javítja a dolgozatokat, a hibák számát feltünteti és aláírja; megállapítja a dolgozat eredményét (a harmadhibákat át kell számítani; töredék harmadhibákat nem kell figyelembe venni). Az áttétel hibáinak megállapítása a) Egy hibának számít 1. a kihagyott szó (sorugrás vagy a dolgozat befejezetlensége esetén is); a névszóval együtt kihagyott, közvetlenül előtte álló névelő nem számít hibának, de ha csak a névelő hiányzik, az hiba, 2. a felesleges szó, 3. a megváltoztatott szó, 4. a szórendcsere, 5. a helyesírási hiba, 6. az értelemzavaró központozási hiba, 7. az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetése), 8. a számítógépes program helytelen használatából eredő hiba (pl. valamelyik szövegrész megismétlése). b) Harmadhibának számít: 1. a nem értelemzavaró központozási hiba, 2. az ismétlődő helyesírási hiba, 2

14 3. a gépelési hiba, 4. a nem megfelelő javítás (a pontatlanul beütött betű), 5. a javítás lábjegyzettel, 6. a más léptékkel beszúrt szó. Egy szóban ha többféle hiba van is benne csak a legnagyobb értékű hibát kell számítani. Áttétel eredmények megállapítása Az osztályzatot a vizsgaeredmény megállapítására a 100 szótag/perc sebességű diktátum javításakor a szótagszám függvényében az alábbiak szerint kell megállapítani: 0,5% jeles 1% jó 2% közepes 3% elégséges 4% elégtelen Sebesség 5 Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen perc alatt ha a hibák száma 500 szótag tól Szabatos sztenogram készítése 3 perc 50 szótagos diktátum (A helyes sztenogram csak az áttétel feladat segítségeképpen jelentkezik, annak kiegészítése. Jó sztenogram és a szabályok alkalmazása nélkül ugyanis jó áttétel sem készíthető.) Tudnivalók a szabatos sztenogram értékeléséhez Javítandó a szöveg közepéből vett 100 szótag terjedelmű sztenogram. A hibahatár 6%. Az osztályzatot a javítandó sztenogram szótagszámához viszonyítva, az alábbiak szerint kell megállapítani: Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen 0,00-1,00% hibáig 1,01-2,00% hibáig 2,01-4,00% hibáig 4,01-6,00% hibáig 6,01% hibától A hibák kategóriái: a) Egy hibának számít (aláhúzással jelölve): 1. A jelölési hiba (pl. a mássalhangzók cseréje, a rossz irány, a szabálytalan emelés, a rossz pozíció, a helytelen vastagítás stb.) 2. A súlyos torzulás (a betű formájának, nagyságának nagyobb méretű megváltoztatása, a bizonytalan közel- és távolírás stb.) 3. A tanult, az Alapokmány szerint kötelező rövidítések alkalmazásának hiánya. 4. A kihagyott szó. 5. A felesleges szó. b) Harmadhibának számít (karikával jelölve): 1. A kisebb torzulás, (amelynél a betű formája, nagysága stb. még jól felismerhető). 2. A torlódó mássalhangzók felesleges kiírása. 3. Az ugyanabban a szóban ismétlődő hiba. Az önálló rövidítésalkotást a tanult anyaghoz viszonyítva kell elbírálni: hogyan alkalmazza a rövidítési elveket a tanuló az újonnan előforduló szavakban. A tanulók a sztenogramjukat úgy helyesbíthetik, hogy a hibás szóképet áthúzzák és a helyes szóképet közvetlenül mellé írják. Utólagos javítás nem engedhető meg, ha előfordul, hibának kell számítani. Radírozni nem szabad. 3

15 Gyorsírás haladó/jegyzőkönyvvezetés 144 óra A tantárgy tanításának célja: A Gyorsírás i oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók a levelezési ismeretek és a dokumentációkészítés tantárgyakban elsajátított készségeket használni tudják a gyorsíráson keresztül is. Ismerjék a módját annak, hogy a különböző dokumentumok fajtáit önállóan el tudják készíteni gyorsírásos diktátum után is. Legyenek képesek az aktuális helyesírási szabályok figyelembevételével fogalmazni és stilizálni. Munkájuk során fordítsanak kiemelt figyelmet a dokumentumok hitelesítésére, valamint a munkahelyi előírások betartásával kezeljék és tárolják azokat. Tudjanak diktált vagy írott szöveget sztenografálni, hivatalos levelet sztenogramból hibátlan módon átteni, tudjanak diktátum után jegyzőkönyvi szöveget sztenografálni, majd abból a nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási tanulmányaikat is felhasználva 60-70%-os kivonatot készíteni. Hivatali, üzleti, magándokumentáció jegyzése gyorsírással diktátum alapján, vagy technikai eszközökről. Dokumentáció jegyzése gyorsírással telefonbeszélgetés-, értekezlet-, megbeszélés alapján. Gyorsírással jegyzett dokumentáció áttétele, szerkesztett dokumentumok készítése (Pl. ajánlat, megrendelés stb.). Ügyirat, jegyzőkönyv készítése - Ügyiratkészítés követelményei, szabályai Ügyiratok készítése alaki és formai követelmények szerint. Technikai eszközökről vagy diktátum alapján gyorsírással jegyzett ügyiratok készítése. Jegyzőkönyv formai követelményei. Jegyzőkönyv szerkezeti elemei. Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó dokumentumok (mellékletek). Jegyzőkönyvvezető feladatai, a jegyzés előkészítése. Jegyzőkönyv rögzítése technikai eszközökkel. Jegyzőkönyv jegyzése diktátum alapján. Jegyzőkönyv jegyzése technikai eszközökről. Gyorsírással jegyzett jegyzőkönyvről áttétel készítése. Kivonatos jegyzőkönyv készítése. Sebességfokozás a gyorsírás tanításának célja, hogy a tanuló minél nagyobb sebességgel legyen képes szöveget sztenografálni. Cél, hogy a gyorsírást a hétköznapi életben is használni tudja. Hivatalos levél diktátum utáni sztenografálása, majd áttétele és formába öntése. Cél: szótag/perc sebességű 5 percnyi diktátum sztenografálása és annak eredményes gépi áttétele hivatalos levélformába öntése 2. Jegyzőkönyvvezetés: szótag/perc, 5 percnyi diktátumából sztenogram készítése, és abból 60-70%-os kivonatolt jegyzőkönyv készítése. Osztályozás, értékelés Háromperces, percenként 80 szótagos sebességű szabatos diktátum gyorsírással történő leírása csak mint eszköz jelenik meg a szabatos sztenogram számonkérése az áttételhez. Végső cél a sztenogram utáni hibátlan (elfogadható) áttétel elkészítése Hibahatár: a szótagszámhoz viszonyított 6 százalék. Tudnivalók a szabatos sztenogram értékeléséhez Javítandó a szöveg közepéből vett 200 szótag terjedelmű sztenogram. A hibahatár 6%. Az osztályzatot a javítandó sztenogram szótagszámához viszonyítva, az alábbiak szerint kell megállapítani: Jeles 0,00-1,00% hibáig Elégséges 4,01-6,00% hibáig Jó 1,01-2,00% hibáig Elégtelen 6,01% hibától Közepes 2,01-4,00% hibáig 4

16 A hibák kategóriái: a) Egy hibának számít (aláhúzással jelölve): 6. A jelölési hiba (pl. a mássalhangzók cseréje, a rossz irány, a szabálytalan emelés, a rossz pozíció, a helytelen vastagítás stb.) 7. A súlyos torzulás (a betű formájának, nagyságának nagyobb méretű megváltoztatása, a bizonytalan közel- és távolírás stb.) 8. A tanult, az Alapokmány szerint kötelező rövidítések alkalmazásának hiánya. 9. A kihagyott szó. 10. A felesleges szó. b) Harmadhibának számít (karikával jelölve): 4. A kisebb torzulás, (amelynél a betű formája, nagysága stb. még jól felismerhető). 5. A torlódó mássalhangzók felesleges kiírása. 6. Az ugyanabban a szóban ismétlődő hiba. Az önálló rövidítésalkotást a tanult anyaghoz viszonyítva kell elbírálni: hogyan alkalmazza a rövidítési elveket a tanuló az újonnan előforduló szavakban. A tanulók a sztenogramjukat úgy helyesbíthetik, hogy a hibás szóképet áthúzzák és a helyes szóképet közvetlenül mellé írják. Utólagos javítás nem engedhető meg, ha előfordul, hibának kell számítani. Radírozni nem szabad. 5 perces percenként szótagos sebességű diktátum gyorsírással történő leírása és nyomtatott formába történő áttétele (számítógéppel), hivatalos levél formába öntése. A feladat elbírálása Az egész hibát vízszintes vonallal, a harmadhibát karikával, a hallási hibát H betűvel, a diktálási hibát D betűvel, a sorugrást hiányjellel vagy zárójellel kell jelölni. Nem számít hibának az azonos jelentésű rokonalakok felcserélése (közt-között, állnak-állanak, fel-föl stb.). A szaktanár javítja a dolgozatokat, a hibák számát feltünteti és aláírja; megállapítja a dolgozat eredményét (a harmadhibákat át kell számítani; töredék harmadhibákat nem kell figyelembe venni). A sebességet és az osztályzatot a dolgozat borítólapjára felírja. II.2.3. A dolgozat hibáinak megállapítása a) Egy hibának számít 1. a kihagyott szó (sorugrás vagy a dolgozat befejezetlensége esetén is); a névszóval együtt kihagyott, közvetlenül előtte álló névelő nem számít hibának, de ha csak a névelő hiányzik, az hiba, 2. a felesleges szó, 3. a megváltoztatott szó, 4. a szórendcsere, 5. a helyesírási hiba, 6. az értelemzavaró központozási hiba, 7. az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetése), 8. a számítógépes program helytelen használatából eredő hiba (pl. valamelyik szövegrész megismétlése). b) Harmadhibának számít: 1. a nem értelemzavaró központozási hiba, 2. az ismétlődő helyesírási hiba, 3. a gépelési hiba, 4. a nem megfelelő javítás (a pontatlanul beütött betű), 5. a javítás lábjegyzettel, 6. a más léptékkel beszúrt szó. Egy szóban ha többféle hiba van is benne csak a legnagyobb értékű hibát kell számítani.

17 Eredmények megállapítása Az osztályzatot a vizsgaeredmény megállapítására a szótag/perc sebességű diktátum javításakor az alábbiak szerint kell megállapítani: Sebesség percenként 120/perc= /perc= 750 Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen ha a hibák száma Jegyzőkönyvvezetési dolgozatok értékelése A dolgozatokat szövegesen kell minősíteni, kijavítva a fogalmazási-helyesírási, valamint a szerkesztésiformai hibákat. Jeles a dolgozat, ha a i életben felhasználható volna, a tanuló a lényeges mondanivalókat kiemelte (nem hagyott ki lényeges részleteket és nem emelt ki lényegtelent), változatos és odaillő áthidaló kifejezéseket használt, nincs nagy helyesírási hibája, legfeljebb néhány nem értelemzavaró írásjelhibája, nincs formahibája és gépelési hibája. Jó a dolgozat, ha kisebb javítások után a i életben felhasználható lenne, a mondanivaló lényegét megtalálta, áthidaló kifejezései helytállóak, fogalmazása megfelelő, súlyos helyesírási hibát nem vétett, nincs forma- és gépelési hibája. Közepes a dolgozat, ha csak nagyobb arányú javítás után lenne használható a i életben, a lényeget megtalálta, de fogalmazása kívánnivalót hagy maga után, több kisebb helyesírási hibája van, formailag és gépírási szempontból is kifogásolható a teljesítménye. Elégséges a dolgozat, ha csak alapos átdolgozás és újraírás után lenne elfogadható a i életben, a lényeges mondanivalót csak részben találta meg a tanuló, és fogalmazása erősen kifogásolható, helyesírása elfogadható, formai hibája van, és gépelési hibái meghaladják az 1 százalékot. Amennyiben a diák érettségizett ügyvitelből, tanulmányait a 14. évfolyamon folytatja. Ebben az esetben lehetőség van a gyorsírás kezdő és haladó oktatására csoportbontásban, illetve a 14. évfolyamos tanuló csatlakozhat a 13. évfolyam kezdő csoportjához. 2

18 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT A XXIV. Közgazdaság ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik: Nonprofit menedzser Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási és bérügyintéző Vám -, jövedéki- és termékdíj ügyintéző I. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év Elméleti képzési idő aránya: 70% Gyakorlati képzési idő aránya: 30% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai időtartama: - III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: - Szakmai előképzettség: - Előírt : - Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek Pályaalkalmassági követelmények: - 3

19 Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítésspecifikus utolsó évf /13 5/13 és 2/14. heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám ögy ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 0,5 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Szakmai idegen nyelv 2 4 Foglalkoztatás I. 2 Gazdasági és jogi alapismeretek Ügyviteli ok 2,5 4 5, Általános statisztika Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Statisztika Pénzügyi alapismeretek Pénzügy 1 1,5 Adózási alapismeretek 1 1,5 Adózás 1 1

20 Számviteli alapismeretek 2 2 4, Gazdálkodási feladatok ellátása Számvitel 1 1,5 Gazdálkodási ismeretek 3, Könyvelés számítógépen Könyvvezetés és beszámolókészítés Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok Projektfinanszírozás Könyvelés számítógépen Számvitel 6 Vállalkozásfinanszírozás Vállalkozásfinanszírozás Adózás 3 Elektronikus adóbevallás a Projekt-finanszírozás 2 Projekt-finanszírozás a Projektfolyamatok követése Projektfolyamatokkö vetése Projekttervezés a 2 1 1

21 összes óra összes óra

22 Tantárgyak, témakörök A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakközépiskolai képzés összes óraszáma évfolyam Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismeret nélkül /13. Szakmai követelménymodul Szakképesítésspecifikus szakképzés óraszáma 5/13. és 2/14. A szakképzés összes óraszáma Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoz tatás I. (érettségir e épülő képzések Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek 4 4 Munkaviszony létesítése 4 4 Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Szakmai idegen nyelv* 72* 128* 200 esetén)foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerzés Nyelvtani rendszerezés

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ. 2013. január

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ. 2013. január SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2013. január Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV Közgazdaság ágazati képzés Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 344 01 Érvényes: 2013. szeptember 1-től 1 SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program 0. oldal Szakmai program A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerő-piaci

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben