FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/10380/1 sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/10380/1 sz."

Átírás

1 FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/10380/1 sz. jelentéssel augusztus

2 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK A) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 37 I. ORSZÁGGYŰLÉS 39 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA 40 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 41 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 42 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 43 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 44 VI. BÍRÓSÁGOK 46 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 48 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA PÁLYÁZATI ÚTON ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSOK Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött pályázatos támogatások Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése Belterületi belvízrendezési célok támogatása 76 1

4 2. Igénylés alapján kapott támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött pályázatos támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása A Vizitdíj visszatérítésének támogatása A év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés A évi bérpolitikai intézkedések támogatása Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése központi információk alapján biztosított támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött központi információk alapján biztosított támogatások Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása A évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 108 X. MINISZTERELNÖKSÉG 110 MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 118 POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 119 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 122 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 133 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 138 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 143 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 151 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 156 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 161 NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 165 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 166 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 167 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 168 2

5 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 171 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 190 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 201 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜGYELET 203 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 205 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 211 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 212 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 213 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 219 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 220 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 221 XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 224 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 228 AZ EU TÁMOGATÁSOK ÉS AZ UNIÓS TAGSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ HAZAI BEFIZETÉSEK Az uniós elszámolások hazai jogi szabályainak változásai 2008-ban az NFÜ által kezelt programok tekintetében Az uniós források felhasználásának szabályozottsága Uniós jogszabályok a programozási időszakban Az uniós elszámolások hazai jogi szabályozásának változásai ban Jogszabályi környezet változása 2008-ban Az uniós elszámolások hazai jogi szabályozásának változásai 2008-ban, a számvitel területén A 2008-ban hatályba lépett új jogszabályok a felhasználás területén Az Európai Uniótól érkező támogatások felhasználásának szervezeti keretei Az Uniós támogatások felhasználásában részt vevő szervezetek Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Magyar Államkincstár A Magyar Államkincstár szervezeti felépítése és feladatai Együttműködési Megállapodás az NFÜ-vel Ellenőrzési feladatok A Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda (PM NAO Iroda) mint Kifizető Hatóság/Igazoló Hatóság A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Az Ellenőrzési Hatóság 272 3

6 Közreműködő szervezetek Közreműködő szervezetek bemutatása A Közreműködő szervezetek megfelelőségi vizsgálata Nyilvántartási és monitoring rendszerek Az Egységes Monitoring Információs Rendszer Az EMIR történeti áttekintése Az EMIR felépítése Az EMIR működésével kapcsolatos tapasztalatok Fejlesztések 2008-ban Fejlesztések 2009-ben Rendszervizsgálat Az Országos Támogatási Monitoring Rendszer Számviteli nyilvántartási rendszer Eredmény szemléletű kettős könyvviteli nyilvántartások alapján vezetett számviteli nyilvántartási rendszer A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi kezdeményezés program és a Kohéziós Alap számviteli rendszere Az ÚMFT számviteli rendszere Zárás végrehajtása és Beszámoló készítése a PM NAO Iroda tájékoztatása szerint Az eredményszemléletű kettős könyvelési rendszer hiányosságainak hatása az államháztartási szemléletű könyvelésen alapuló beszámolóra A pénzforgalmi szemléletű államháztartási könyvelés Likviditáskezelés A költségvetésben megjelenő uniós támogatások Strukturális támogatások Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Regionális Operatív Program (ROP) Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Kohéziós Alap Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 292 4

7 Végrehajtás Operatív Program (VOP) Regionális Operatív Program (ROP) Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP) Államreform Operatív Program (ÁROP) Eltérés az EMIR és a beszámolók adatai között Egyéb strukturális támogatások Vidékfejlesztési és halászati támogatások Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Halászati Operatív Program (HOP) Schengen Alap Átmeneti támogatás programjai Egyéb Európai Uniós támogatások Uniós elszámolások Hozzájárulás az EU költségvetéséhez Az áfa alapú hozzájárulás GNI alapú hozzájárulás Brit korrekció Az EU költségvetésével összefüggő bevételek Az uniós elszámolások kapcsolata az államháztartással Az uniós előirányzatok teljesülése, forrásösszetétele Központi költségvetésben megjelenő finanszírozás Támogatások központi költségvetésen kívüli finanszírozása Intervenció hatása az államháztartás forráshelyzetére Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői támogatáshoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása 307 B) AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 309 MUNKAERŐPIACI ALAP 311 SZÜLŐFÖLD ALAP 318 KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 324 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 328 WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 330 KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 332 C) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 337 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 339 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 358 5

8 D) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 373 I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT A ÉVBEN MEGILLETŐ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOKAT MEGILLETŐ NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL A normatív hozzájárulások igénylése és elszámolása Lakosságszámhoz és egyéb feltételekhez kötött hozzájárulások Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális jogcímek Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Támogató szolgálat Közösségi ellátások Utcai szociális munka Időskorúak nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés 384 6

9 1.3. Közoktatási alap- és kiegészítő hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Napközis, tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók tankönyvellátásának támogatása A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulás elszámolásának értékelése Normatív, kötött felhasználású támogatások Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása Közoktatási feladatok támogatása Közoktatási intézményi feladat Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás Tagintézményi támogatás és Kistelepülési tagintézményi támogatás Közoktatási szakszolgálati feladat A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása Szociális étkeztetés Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgálat Nappali ellátás 419 7

10 3.4. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása Belső ellenőrzési feladatok támogatása Az előző évről kötelezettségvállalással áthozott támogatás felhasználása A többcélú kistérségi társulások normatív kötött felhasználású támogatás elszámolásának értékelése A helyi önkormányzatokat megillető átengedett személyi jövedelemadó elszámolása A helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódás mérséklésének elszámolása 426 MELLÉKLETEK 1. számú A vizsgált helyi önkormányzatok évi normatív hozzájárulások elszámolásának eltérései 2. számú A normatív hozzájárulások önkormányzati elszámolásában jogcímenként megállapított eltérések 3. számú A normatív hozzájárulások elszámolásában feltárt eltérések önkormányzatonként és kistérségi társulásonként összesítve 4. számú A normatív hozzájárulások évi elszámolásában önkormányzatonként, kistérségi társulásonként és jogcímcsoportonként megállapított eltérések 5. számú A személyi jövedelemadó differenciálódás mérséklésének elszámolása az ellenőrzött önkormányzatoknál 6. számú A személyi jövedelemadó differenciálódás mérséklése miatt a beruházások után visszaigényelhető összeg az ellenőrzött önkormányzatoknál 7. számú A évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. fejezete alapján kapott normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése 8. számú A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásában feltárt eltérések többcélú kistérségi társulásonként II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAIHOZ ÉS REKONSTRUKCIÓIHOZ NYÚJTOTT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSÉRŐL A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentései A beruházások szakmai és műszaki előkészítése A beruházások pénzügyi előkészítése A közbeszerzési törvény előírásainak érvényesülése 456 8

11 5. A támogatási előirányzatok felhasználása és maradványa, a címzett és céltámogatások felhasználásának törvényessége és szabályszerűsége, az előirányzat lemondási kötelezettségek teljesítése A beruházások számviteli elszámolása és a támogatásokkal történő elszámolások A címzett és céltámogatások, illetve a felhasználásukkal megvalósított létesítmények külső és belső ellenőrzése A befejezett beruházások megvalósításának tervszerűsége és a megvalósított létesítmények működtetése 469 MELLÉKLET 1. számú Az ellenőrzött évi címzett és céltámogatások megyék és önkormányzatok szerinti részletezésben 2/a. számú 2/b. számú 2/c. számú Az ellenőrzött évben jóváhagyott címzett támogatások, illetve beruházások főbb adatai a támogatások jóváhagyása szerint Az ellenőrzött évben jóváhagyott címzett támogatások, illetve beruházások főbb adatai a támogatások jóváhagyása szerint Az ellenőrzött évben jóváhagyott céltámogatások, illetve beruházások főbb adatai a támogatások jóváhagyása szerint 3. számú KIMUTATÁS az ellenőrzött befejezett beruházások forrásösszetételének változásáról 4. számú KIMUTATÁS az ellenőrzött címzett és céltámogatások évi felhasználásáról és előirányzat maradványáról 5. számú Az ÁSZ által feltárt címzett támogatási előirányzat lemondási kötelezettségek

12

13 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁAK Zrt. ÁAK Zrt. AAM Zrt. AAM Zrt. ÁBKSz ÁBKSz ÁBPE ACEEEO ADAM ADSL ÁEK AES áfa Áfa tv. ÁFSZ ÁHH Áhsz. ÁHT ÁHT(-szám) Áht. AKA Zrt. ÁKK Zrt. Aktv. ALB AMC AMIR Állami Autópályakezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Állami Autópályakezelő Zártkörűen működő részvénytársaság AAM Vezető Informatikai Tanácsadó Zártkörűen működő részvénytársaság AAM Vezető Informatikai Tanácsadó Zártkörűen működő részvénytársaság Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú társaság Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú társaság Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés Közép- és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesülete Adóhatósági adómegállapítás Az Asymmetrical Digital Subscriber Line technológián alapuló szolgáltatás a meglévő közcélú távbeszélőelőfizetői hálózatba telepített sodrott érpárt felhasználva a hagyományos telefon-, ill. ISDN2 típusú szolgáltatás felett nagy sebességű, aszimmetrikus adatátviteli képességet biztosít. Állami Egészségügyi Központ Világméretű független villamosenergia-ipari társaság általános forgalmi adó az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Állami Foglalkoztatási Szolgálat Államháztartási Hivatal az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Államháztartási egyedi azonosító kód költségvetési előirányzat azonosító száma az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Alföldi Koncessziós Autópálya Zártkörűen működő részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény Alkotmánybíróság Agrármarketing Centrum Adósminősítő rendszer 11

14 Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁNI Általános Nukleáris Igazgatóság ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal APEH KAIG Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt Adózók Igazgatósága APEH-SZTADI Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Számítástechnikai és Adatfeldolgozó Intézet ÁPV Zrt. Állami Privatizációs Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság ÁROP Államreform Operatív Program ARSZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Art. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék ÁSZ-FEMI Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet ÁSZI Állami Szociális Intézetek ÁSZTL Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁT Átmeneti Támogatás programjai ÁTBP Állami Támogatású Bérlakás Program ATEV Zrt. ATEV Fehérje Feldolgozó Zártkörűen működő részvénytársaság Atom tv. az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény Atv. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény AVF (FVM) Agrár-vidékfejlesztési Főosztály AVGHA Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Avtv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény BA Rt. Budapest Airport Részvénytársaság BÁH Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal BB Bíráló Bizottság BC Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat BCE Budapesti Corvinus Egyetem BEO Belső Ellenőrzési Osztály Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BESzE Belső Ellenőrzési Szervezeti Egység BÉT Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság BETYKA Betegjogi, Ellátott-jogi és Gyermekjogi Közalapítvány BEVA Befektető-védelmi Alap BÉVER Békéscsabai Vényellenőrző Rendszer BF Büntetőpolitikai Főosztály 12

15 BHSZ Biztonsági Hitelesítés-szolgáltató (korábban IHM-es szervezet, jelenleg a MeH felügyeli) BIR Bíróságok Bit. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény Bjt. a Bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló LXVII. törvény BK Belügyi Közlöny BKIK Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara BKSZ Kht. Budapesti Közlekedési Szövetség Közhasznú társaság BKV Rt. Budapesti Közlekedési Vállalat Részvénytársaság BM Belügyminisztérium BM KANYVH Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal BM KKI BM Központi Kórház és Intézményei BM TÁSZ Belügyminisztérium Távközlési Szolgálat BME Budapesti Műszaki Egyetem BMGE Budapesti Műszaki Gazdasági Egyetem BMIK Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ BNT Befogadó Nemzeti Támogatás BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Bszi. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény BSZJ Bejelentett Személyek Jogviszonyadatai BSZKI Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézet BTT Baromfi Termék Tanács a Baromfi- és Tojástermelők Szövetsége BUÉSZ Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium BV Büntetés-végrehajtás BVOP Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága CBC Határ menti együttműködés CBC cross-border co-operation programs (Határon átnyúló együttműködés programja) Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény CEB Európa Tanács Fejlesztési Bank CÉDE Céljellegű decentralizált támogatás CEDEFOP Európai Szakképzés-fejlesztési Központ CEER Council of European Energy Regulators CERL Európai Tudományos Könyvtárak Társulása (Consortium of European Resecarch Libraries) Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire ( Európai CERN Nukleáris Kutatási Szervezet ) ma:european Organization for Nuclear Research CISZOK Civil Szolgálatok Központok CLAVIS Támogatási Életút Bázis Adatok projekt 13

16 CNB Zrt. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen működő részvénytársaság CONNECT Coordination and stimulation of innovative ITS activities in Central and Eastern European Countries CT Computer Tomográf Csjt. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény DAOP Dél-Alföldi Operatív Program DARFÜ Kht. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság db darab DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program DDRFÜ Kht. Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság DE Debreceni Egyetem DEB Döntés Előkészítő Bizottság DHK Zrt. Diákhitel Zártkörűen működő részvénytársaság DIS Decentralised Implementation System (decentralizált végrehajtási rendszer) DNS Dezoxi-ribonukleinsav DOT Days of Treatment (Terápiás Napok Száma) E Ft Ezer forint E. Alap Egészségbiztosítási Alap ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program ÉARFÜ Kht. Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság EÁV Energetikai Állandó Választott bíróság EBB Egyesített Budapesti Bérlet EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet EBEV (ebev) Elektronikus bevallás EBF Egészségbiztosítási Felügyelet EBH Egyenlő Bánásmód Hatóság Ebptv. az egészségbiztosítási pénztárakról szóló évi I. törvény EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Ebtv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény ECOSTAT ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet EDEM Egységes Európai Hadfelszerelési Piac EDIS Extended Decentralisation Implementation System (kiterjesztett decentralizációs végrehajtási rendszer) EDR Egységes digitális rádiótávközlő rendszer ÉDUKÖVIZIG Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÉEF Építésügyi és Építészeti Főosztály EEKH az EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 14

17 EFER E-Fiz EFK Eftv. EG EGC EGEE EGR EGT EGT FM EGVE EHA EHA EHJC EHJC eho EHP Eht. Éhtv. EIA EIB EIDR EISZ EK EKG EKHO EKK EKKE ÉKKO Kft. EKOP EKP ELMŰ ELTE EMA EMGA ÉMI Kht. EMIR Elektronikus fizetési szolgáltatás és a kapcsolódó fizetési és elszámolási rendszer Elektronikus Fizetési Program Előirányzat-Felhasználási Keretszámla az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény Előirányzat módosításokat tartalmazó űrlap Energiagazdálkodási célelőirányzat Enabling Grids for E-sciencE - gridek hasznosíthatóvá tétele az e-tudományok területén Egységes Gazdálkodási Rendszer Európai Gazdasági Térség Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Energiahatékonysági Hitel Alap Európai Halászati Alap Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelőirányzat Energiahasznosítás javítása célelőirányzat Egészségügyi hozzájárulás Energia Hitel Pályázat az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény Európai Integrációs Alap Európai Beruházási Bank Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer Elektronikus Információszolgáltatás Európai Közösség Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Egységes Közteherviselési Hozzájárulás MeH Elektronikus Kormányzati Központ Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység ÉKKO Építőipari, Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Ellenőrzési Korszerűsítési Projekt Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Európai Menekültügyi Alap Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú társaság Egységes Monitoring Információs Rendszer 15

18 EMK EMMA EMOGA ÉMOP EMPIC ÉMRFÜ Kht. EMU EMVA Energia Központ Kht. ENYV EP EPER EPO EPUBIR EQUAL ÉRÁK ERFA ÉRFI ERRA ESA az ÚMFT Egységes Működési Kézikönyve Egységes Magyar Munkaügyi Alapnyilvántartás Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Észak-Magyarországi Operatív Program EMPIC GmbH Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság Európai Monetáris Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Közhasznú társaság Egységes ügyviteli és nyilvántartási analitikus program Európa Parlament Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer European Patent Office Európai Szabadalmi Hivatal Építésügyi bírságok nyilvántartása a os költségvetési időszak egyik EU-s Közösségi Kezdeményezés Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Európai Regionális Fejlesztési Alap Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Energy Regulators Regional Association Európa Statisztikai Adattár ESA 95 Nemzeti Számlák Európai Rendszere (ESA 1995) ESKI Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet ESS Európai Neutronkutató Központ ESZA Európai Szociális Alap ESZA Kht. ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda, Társadalmi Szolgáltató Közhasznú társaság ESZAK Európai Szén és Acélipari Kutatási Alap ESZIR Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszer ESZK Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ET Európa Tanács ETE Európai Területi Együttműködés ETI Európai Technológiai Intézet ETR Egységes Tanulmányi Rendszer ETT Egészségügyi Tudományos Tanács etük Elektronikus Titkos Ügykezelés EU Európai Unió EU SAVE Európai uniós támogatásból megvalósuló programok EUMETSAT Európai Műholdmeteorológiai Szervezet EUNIA Euro overnight index average (1 napos euro index átlag) EUPM Európai Unió Rendőri Missziója EUR euró 16

19 EURES EURIBOR EUROPAN EUSZA EüM EVA Eva EXIMBANK Zrt. EXPO f.a. FAO FAT FEFK Fejkezut. Feot. FEUVE FF FI FIFA FIK FISEM FKA FKI FKO Flt. FM FM hivatalok FMM FORRÁS SQL FÖMI FPEP FPMNYI FSZ FSZH FSZK FT FTT FVM FVM AVOP IH Európai Foglalkoztatási Szolgálat Frankfurti EUR betéti kamatláb Nemzetközi pályázati rendszer Európai Unió Szolidaritási Alapja Egészségügyi Minisztérium Európai Visszatérési Alap egyszerűsített vállalkozói adó Magyar Export-Import Bank Zártkörűen működő részvénytársaság Nemzetközi Szakmai Vásár felszámolás alatt lévő Food and Agriculture Organization Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete évi LXXXVII. törvény a fogyasztási árkiegészítéséről Feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámla a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2008. (HÉ. 41.) ÖM utasítás a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti Főosztálya KvVM Fejlesztési Igazgatóság Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram Fejlesztési és Innovációs Központ Főigazgatói Irányítású Szervezeti Egységek és Munkakörök Munkaerőpiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze Földművelésügyi Költségvetési Iroda Fejezeti költségvetési osztály a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Finanszírozási Mechanizmus Földművelésügyi Hivatalok Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Integrált ügyviteli rendszer Földmérési és Távérzékelési Intézet Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Forráskezelő Szervezet Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Felügyeleti Tanács Felsőoktatási és Tudományos Tanács Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság 17

20 FVM GH FVMMI GM Kht. FVMMI GM Kkt. GAK GALILEO GDP GEF GEI GEI (IRM) GEI (SZMM) GEP GF GF GFC GFO GFP IH GFS GIIR GKI GKM GNI GNP GOP Grid GSZÁT GSZT GT Gt. GTPER GTTSZ GVH GVOP GVOP-IH GYED Gyer. GYES GYET GYFA FVM Gazdasági Hivatala FVMMI GM Gépminősítő Közhasznú Társaság FVM Műszaki Intézet Gépminősítő Kkt. Gazdaságorientált Agrárgazdasági Kutatások Világméretű műholdas rádió navigációs és helymeghatározó rendszer Gross Domestic Product Bruttó hazai termék Global Environment Facility(Globális Környezeti Alap) Gazdasági Ellátó Igazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság (IRM) Gazdálkodási és Ellátási Iroda (SZMM) Global Enviroment Publicity Gazdasági Főigazgatóság (KKÜ) Gazdálkodási Főosztály Gazdaságfejlesztési célelőirányzat Gazdasági Főosztály Gazdaságfejlesztési programok Irányító Hatósága Government Financial Statistics Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer Gazdaság Kutató Intézet Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gross National Income (Bruttó Nemzeti Jövedelem) Gross National Product (Bruttó nemzeti termék) Gazdaságfejlesztési Operatív Program Olyan rendszerek amelyek nagy mennyiségű adat felügyelt elosztására és menedzselésére képesek. Egy virtuális szuperszámítógép, amely földrajzilag elosztott számítógép hálózatból áll. Gazdasági és Ágazatfinanszírozási Szakállamtitkár Gazdasági és Szociális Tanács Gazdaságbiztonsági Tartalék a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Gazdasági Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság Gyermekgondozási díj a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Gyártmányfejlesztési Forgóalap 18

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/1062/1 sz.

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/1062/1 sz. FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/1062/1 sz. jelentéssel 2010. augusztus Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán

Részletesebben

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz.

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. jelentéssel 2011. augusztus Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0443 T/11020/1. 2004. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0443 T/11020/1. 2004. augusztus JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0443 T/11020/1. 2004. augusztus 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0035 Az

Részletesebben

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei 18 486,4

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei 18 486,4 1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez neve I. ORSZÁGGYŰLÉS I. F E J E Z E T 1. melléklet a 2013. évi... törvényhez Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei

Részletesebben

Kiemelt előirányzat neve I. ORSZÁGGYŰLÉS

Kiemelt előirányzat neve I. ORSZÁGGYŰLÉS . melléklet a 0. évi C. törvényhez előirányzat neve I. F E J E Z E T 0. évi előirányzat Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei I. ORSZÁGGYŰLÉS Ellátottak pénzbeli juttatásai Állambiztonsági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 313/2011. (XII. 13.) KE határozat 314/2011. (XII. 13.) KE határozat 315/2011.

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

2015. évi költségvetési adatok - 1.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

2015. évi költségvetési adatok - 1.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 00 00 00 00 I. ORSZÁGGYŰLÉS 01 01 01 00 00 Országgyűlés hivatali szervei 560,0 20860,5 560,0 20860,5 55,7 2329,8 01 01 01 00 00 K1 - Személyi juttatások 11216,2 11216,2 908,5 01 01 01 00 00 K2 - Munkaadókat

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

2006. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről *

2006. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről * 006. évi. törvény a Magyar Köztársaság 007. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 007. évi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

Magyar Köztársaság Kormánya

Magyar Köztársaság Kormánya Magyar Köztársaság Kormánya T/465. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 0. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

Törvények. 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről*

Törvények. 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről* 84 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 97. II. Törvények 05. évi C. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/794. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 05. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 05. évi. törvény Magyarország 06. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 06. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.XII.31. ) 2009. évi CXXX. törvény

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.XII.31. ) 2009. évi CXXX. törvény / 69 00.08.. :06 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 0.XII.. ) 009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 00. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 3968 0. évi CLXXXIX. törvény Magyarország

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 558 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 84. 04. évi C. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 05. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005

KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005 KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005 Kézirat lezárva 2005. február 1., Európai Ügyek Hivatala és Europe Direct hálózat 2005. április 1. Várjuk a kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat: Miniszterelnöki

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS. a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15071 2015. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0589-184/2014

Részletesebben