FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/10380/1 sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/10380/1 sz."

Átírás

1 FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/10380/1 sz. jelentéssel augusztus

2 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK A) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 37 I. ORSZÁGGYŰLÉS 39 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA 40 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 41 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 42 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 43 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 44 VI. BÍRÓSÁGOK 46 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 48 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA PÁLYÁZATI ÚTON ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSOK Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött pályázatos támogatások Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése Belterületi belvízrendezési célok támogatása 76 1

4 2. Igénylés alapján kapott támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött pályázatos támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása A Vizitdíj visszatérítésének támogatása A év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés A évi bérpolitikai intézkedések támogatása Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése központi információk alapján biztosított támogatások Az önkormányzatoknál nem, csak a minisztériumoknál ellenőrzött központi információk alapján biztosított támogatások Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása A évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 108 X. MINISZTERELNÖKSÉG 110 MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 118 POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 119 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 122 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 133 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 138 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 143 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 151 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 156 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 161 NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 165 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 166 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 167 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 168 2

5 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 171 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 190 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 201 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜGYELET 203 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 205 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 211 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 212 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 213 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 219 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 220 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 221 XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 224 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 228 AZ EU TÁMOGATÁSOK ÉS AZ UNIÓS TAGSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ HAZAI BEFIZETÉSEK Az uniós elszámolások hazai jogi szabályainak változásai 2008-ban az NFÜ által kezelt programok tekintetében Az uniós források felhasználásának szabályozottsága Uniós jogszabályok a programozási időszakban Az uniós elszámolások hazai jogi szabályozásának változásai ban Jogszabályi környezet változása 2008-ban Az uniós elszámolások hazai jogi szabályozásának változásai 2008-ban, a számvitel területén A 2008-ban hatályba lépett új jogszabályok a felhasználás területén Az Európai Uniótól érkező támogatások felhasználásának szervezeti keretei Az Uniós támogatások felhasználásában részt vevő szervezetek Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Magyar Államkincstár A Magyar Államkincstár szervezeti felépítése és feladatai Együttműködési Megállapodás az NFÜ-vel Ellenőrzési feladatok A Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda (PM NAO Iroda) mint Kifizető Hatóság/Igazoló Hatóság A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Az Ellenőrzési Hatóság 272 3

6 Közreműködő szervezetek Közreműködő szervezetek bemutatása A Közreműködő szervezetek megfelelőségi vizsgálata Nyilvántartási és monitoring rendszerek Az Egységes Monitoring Információs Rendszer Az EMIR történeti áttekintése Az EMIR felépítése Az EMIR működésével kapcsolatos tapasztalatok Fejlesztések 2008-ban Fejlesztések 2009-ben Rendszervizsgálat Az Országos Támogatási Monitoring Rendszer Számviteli nyilvántartási rendszer Eredmény szemléletű kettős könyvviteli nyilvántartások alapján vezetett számviteli nyilvántartási rendszer A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi kezdeményezés program és a Kohéziós Alap számviteli rendszere Az ÚMFT számviteli rendszere Zárás végrehajtása és Beszámoló készítése a PM NAO Iroda tájékoztatása szerint Az eredményszemléletű kettős könyvelési rendszer hiányosságainak hatása az államháztartási szemléletű könyvelésen alapuló beszámolóra A pénzforgalmi szemléletű államháztartási könyvelés Likviditáskezelés A költségvetésben megjelenő uniós támogatások Strukturális támogatások Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Regionális Operatív Program (ROP) Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Kohéziós Alap Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 292 4

7 Végrehajtás Operatív Program (VOP) Regionális Operatív Program (ROP) Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP) Államreform Operatív Program (ÁROP) Eltérés az EMIR és a beszámolók adatai között Egyéb strukturális támogatások Vidékfejlesztési és halászati támogatások Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Halászati Operatív Program (HOP) Schengen Alap Átmeneti támogatás programjai Egyéb Európai Uniós támogatások Uniós elszámolások Hozzájárulás az EU költségvetéséhez Az áfa alapú hozzájárulás GNI alapú hozzájárulás Brit korrekció Az EU költségvetésével összefüggő bevételek Az uniós elszámolások kapcsolata az államháztartással Az uniós előirányzatok teljesülése, forrásösszetétele Központi költségvetésben megjelenő finanszírozás Támogatások központi költségvetésen kívüli finanszírozása Intervenció hatása az államháztartás forráshelyzetére Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői támogatáshoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása 307 B) AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 309 MUNKAERŐPIACI ALAP 311 SZÜLŐFÖLD ALAP 318 KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 324 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 328 WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 330 KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 332 C) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 337 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 339 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 358 5

8 D) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 373 I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT A ÉVBEN MEGILLETŐ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOKAT MEGILLETŐ NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL A normatív hozzájárulások igénylése és elszámolása Lakosságszámhoz és egyéb feltételekhez kötött hozzájárulások Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális jogcímek Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Támogató szolgálat Közösségi ellátások Utcai szociális munka Időskorúak nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés 384 6

9 1.3. Közoktatási alap- és kiegészítő hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Napközis, tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók tankönyvellátásának támogatása A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulás elszámolásának értékelése Normatív, kötött felhasználású támogatások Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása Közoktatási feladatok támogatása Közoktatási intézményi feladat Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás Tagintézményi támogatás és Kistelepülési tagintézményi támogatás Közoktatási szakszolgálati feladat A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása Szociális étkeztetés Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgálat Nappali ellátás 419 7

10 3.4. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása Belső ellenőrzési feladatok támogatása Az előző évről kötelezettségvállalással áthozott támogatás felhasználása A többcélú kistérségi társulások normatív kötött felhasználású támogatás elszámolásának értékelése A helyi önkormányzatokat megillető átengedett személyi jövedelemadó elszámolása A helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódás mérséklésének elszámolása 426 MELLÉKLETEK 1. számú A vizsgált helyi önkormányzatok évi normatív hozzájárulások elszámolásának eltérései 2. számú A normatív hozzájárulások önkormányzati elszámolásában jogcímenként megállapított eltérések 3. számú A normatív hozzájárulások elszámolásában feltárt eltérések önkormányzatonként és kistérségi társulásonként összesítve 4. számú A normatív hozzájárulások évi elszámolásában önkormányzatonként, kistérségi társulásonként és jogcímcsoportonként megállapított eltérések 5. számú A személyi jövedelemadó differenciálódás mérséklésének elszámolása az ellenőrzött önkormányzatoknál 6. számú A személyi jövedelemadó differenciálódás mérséklése miatt a beruházások után visszaigényelhető összeg az ellenőrzött önkormányzatoknál 7. számú A évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. fejezete alapján kapott normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése 8. számú A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásában feltárt eltérések többcélú kistérségi társulásonként II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAIHOZ ÉS REKONSTRUKCIÓIHOZ NYÚJTOTT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSÉRŐL A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentései A beruházások szakmai és műszaki előkészítése A beruházások pénzügyi előkészítése A közbeszerzési törvény előírásainak érvényesülése 456 8

11 5. A támogatási előirányzatok felhasználása és maradványa, a címzett és céltámogatások felhasználásának törvényessége és szabályszerűsége, az előirányzat lemondási kötelezettségek teljesítése A beruházások számviteli elszámolása és a támogatásokkal történő elszámolások A címzett és céltámogatások, illetve a felhasználásukkal megvalósított létesítmények külső és belső ellenőrzése A befejezett beruházások megvalósításának tervszerűsége és a megvalósított létesítmények működtetése 469 MELLÉKLET 1. számú Az ellenőrzött évi címzett és céltámogatások megyék és önkormányzatok szerinti részletezésben 2/a. számú 2/b. számú 2/c. számú Az ellenőrzött évben jóváhagyott címzett támogatások, illetve beruházások főbb adatai a támogatások jóváhagyása szerint Az ellenőrzött évben jóváhagyott címzett támogatások, illetve beruházások főbb adatai a támogatások jóváhagyása szerint Az ellenőrzött évben jóváhagyott céltámogatások, illetve beruházások főbb adatai a támogatások jóváhagyása szerint 3. számú KIMUTATÁS az ellenőrzött befejezett beruházások forrásösszetételének változásáról 4. számú KIMUTATÁS az ellenőrzött címzett és céltámogatások évi felhasználásáról és előirányzat maradványáról 5. számú Az ÁSZ által feltárt címzett támogatási előirányzat lemondási kötelezettségek

12

13 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁAK Zrt. ÁAK Zrt. AAM Zrt. AAM Zrt. ÁBKSz ÁBKSz ÁBPE ACEEEO ADAM ADSL ÁEK AES áfa Áfa tv. ÁFSZ ÁHH Áhsz. ÁHT ÁHT(-szám) Áht. AKA Zrt. ÁKK Zrt. Aktv. ALB AMC AMIR Állami Autópályakezelő Zártkörűen működő részvénytársaság Állami Autópályakezelő Zártkörűen működő részvénytársaság AAM Vezető Informatikai Tanácsadó Zártkörűen működő részvénytársaság AAM Vezető Informatikai Tanácsadó Zártkörűen működő részvénytársaság Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú társaság Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú társaság Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés Közép- és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesülete Adóhatósági adómegállapítás Az Asymmetrical Digital Subscriber Line technológián alapuló szolgáltatás a meglévő közcélú távbeszélőelőfizetői hálózatba telepített sodrott érpárt felhasználva a hagyományos telefon-, ill. ISDN2 típusú szolgáltatás felett nagy sebességű, aszimmetrikus adatátviteli képességet biztosít. Állami Egészségügyi Központ Világméretű független villamosenergia-ipari társaság általános forgalmi adó az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Állami Foglalkoztatási Szolgálat Államháztartási Hivatal az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Államháztartási egyedi azonosító kód költségvetési előirányzat azonosító száma az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Alföldi Koncessziós Autópálya Zártkörűen működő részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény Alkotmánybíróság Agrármarketing Centrum Adósminősítő rendszer 11

14 Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁNI Általános Nukleáris Igazgatóság ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal APEH KAIG Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt Adózók Igazgatósága APEH-SZTADI Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Számítástechnikai és Adatfeldolgozó Intézet ÁPV Zrt. Állami Privatizációs Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság ÁROP Államreform Operatív Program ARSZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Art. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék ÁSZ-FEMI Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet ÁSZI Állami Szociális Intézetek ÁSZTL Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁT Átmeneti Támogatás programjai ÁTBP Állami Támogatású Bérlakás Program ATEV Zrt. ATEV Fehérje Feldolgozó Zártkörűen működő részvénytársaság Atom tv. az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény Atv. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény AVF (FVM) Agrár-vidékfejlesztési Főosztály AVGHA Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Avtv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény BA Rt. Budapest Airport Részvénytársaság BÁH Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal BB Bíráló Bizottság BC Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat BCE Budapesti Corvinus Egyetem BEO Belső Ellenőrzési Osztály Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BESzE Belső Ellenőrzési Szervezeti Egység BÉT Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság BETYKA Betegjogi, Ellátott-jogi és Gyermekjogi Közalapítvány BEVA Befektető-védelmi Alap BÉVER Békéscsabai Vényellenőrző Rendszer BF Büntetőpolitikai Főosztály 12

15 BHSZ Biztonsági Hitelesítés-szolgáltató (korábban IHM-es szervezet, jelenleg a MeH felügyeli) BIR Bíróságok Bit. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény Bjt. a Bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló LXVII. törvény BK Belügyi Közlöny BKIK Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara BKSZ Kht. Budapesti Közlekedési Szövetség Közhasznú társaság BKV Rt. Budapesti Közlekedési Vállalat Részvénytársaság BM Belügyminisztérium BM KANYVH Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal BM KKI BM Központi Kórház és Intézményei BM TÁSZ Belügyminisztérium Távközlési Szolgálat BME Budapesti Műszaki Egyetem BMGE Budapesti Műszaki Gazdasági Egyetem BMIK Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ BNT Befogadó Nemzeti Támogatás BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Bszi. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény BSZJ Bejelentett Személyek Jogviszonyadatai BSZKI Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézet BTT Baromfi Termék Tanács a Baromfi- és Tojástermelők Szövetsége BUÉSZ Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium BV Büntetés-végrehajtás BVOP Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága CBC Határ menti együttműködés CBC cross-border co-operation programs (Határon átnyúló együttműködés programja) Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény CEB Európa Tanács Fejlesztési Bank CÉDE Céljellegű decentralizált támogatás CEDEFOP Európai Szakképzés-fejlesztési Központ CEER Council of European Energy Regulators CERL Európai Tudományos Könyvtárak Társulása (Consortium of European Resecarch Libraries) Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire ( Európai CERN Nukleáris Kutatási Szervezet ) ma:european Organization for Nuclear Research CISZOK Civil Szolgálatok Központok CLAVIS Támogatási Életút Bázis Adatok projekt 13

16 CNB Zrt. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen működő részvénytársaság CONNECT Coordination and stimulation of innovative ITS activities in Central and Eastern European Countries CT Computer Tomográf Csjt. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény DAOP Dél-Alföldi Operatív Program DARFÜ Kht. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság db darab DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program DDRFÜ Kht. Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság DE Debreceni Egyetem DEB Döntés Előkészítő Bizottság DHK Zrt. Diákhitel Zártkörűen működő részvénytársaság DIS Decentralised Implementation System (decentralizált végrehajtási rendszer) DNS Dezoxi-ribonukleinsav DOT Days of Treatment (Terápiás Napok Száma) E Ft Ezer forint E. Alap Egészségbiztosítási Alap ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program ÉARFÜ Kht. Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság EÁV Energetikai Állandó Választott bíróság EBB Egyesített Budapesti Bérlet EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet EBEV (ebev) Elektronikus bevallás EBF Egészségbiztosítási Felügyelet EBH Egyenlő Bánásmód Hatóság Ebptv. az egészségbiztosítási pénztárakról szóló évi I. törvény EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Ebtv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény ECOSTAT ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet EDEM Egységes Európai Hadfelszerelési Piac EDIS Extended Decentralisation Implementation System (kiterjesztett decentralizációs végrehajtási rendszer) EDR Egységes digitális rádiótávközlő rendszer ÉDUKÖVIZIG Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÉEF Építésügyi és Építészeti Főosztály EEKH az EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 14

17 EFER E-Fiz EFK Eftv. EG EGC EGEE EGR EGT EGT FM EGVE EHA EHA EHJC EHJC eho EHP Eht. Éhtv. EIA EIB EIDR EISZ EK EKG EKHO EKK EKKE ÉKKO Kft. EKOP EKP ELMŰ ELTE EMA EMGA ÉMI Kht. EMIR Elektronikus fizetési szolgáltatás és a kapcsolódó fizetési és elszámolási rendszer Elektronikus Fizetési Program Előirányzat-Felhasználási Keretszámla az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény Előirányzat módosításokat tartalmazó űrlap Energiagazdálkodási célelőirányzat Enabling Grids for E-sciencE - gridek hasznosíthatóvá tétele az e-tudományok területén Egységes Gazdálkodási Rendszer Európai Gazdasági Térség Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Energiahatékonysági Hitel Alap Európai Halászati Alap Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelőirányzat Energiahasznosítás javítása célelőirányzat Egészségügyi hozzájárulás Energia Hitel Pályázat az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény Európai Integrációs Alap Európai Beruházási Bank Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer Elektronikus Információszolgáltatás Európai Közösség Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Egységes Közteherviselési Hozzájárulás MeH Elektronikus Kormányzati Központ Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység ÉKKO Építőipari, Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Ellenőrzési Korszerűsítési Projekt Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Európai Menekültügyi Alap Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú társaság Egységes Monitoring Információs Rendszer 15

18 EMK EMMA EMOGA ÉMOP EMPIC ÉMRFÜ Kht. EMU EMVA Energia Központ Kht. ENYV EP EPER EPO EPUBIR EQUAL ÉRÁK ERFA ÉRFI ERRA ESA az ÚMFT Egységes Működési Kézikönyve Egységes Magyar Munkaügyi Alapnyilvántartás Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Észak-Magyarországi Operatív Program EMPIC GmbH Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság Európai Monetáris Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Közhasznú társaság Egységes ügyviteli és nyilvántartási analitikus program Európa Parlament Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer European Patent Office Európai Szabadalmi Hivatal Építésügyi bírságok nyilvántartása a os költségvetési időszak egyik EU-s Közösségi Kezdeményezés Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Európai Regionális Fejlesztési Alap Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Energy Regulators Regional Association Európa Statisztikai Adattár ESA 95 Nemzeti Számlák Európai Rendszere (ESA 1995) ESKI Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet ESS Európai Neutronkutató Központ ESZA Európai Szociális Alap ESZA Kht. ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda, Társadalmi Szolgáltató Közhasznú társaság ESZAK Európai Szén és Acélipari Kutatási Alap ESZIR Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszer ESZK Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ET Európa Tanács ETE Európai Területi Együttműködés ETI Európai Technológiai Intézet ETR Egységes Tanulmányi Rendszer ETT Egészségügyi Tudományos Tanács etük Elektronikus Titkos Ügykezelés EU Európai Unió EU SAVE Európai uniós támogatásból megvalósuló programok EUMETSAT Európai Műholdmeteorológiai Szervezet EUNIA Euro overnight index average (1 napos euro index átlag) EUPM Európai Unió Rendőri Missziója EUR euró 16

19 EURES EURIBOR EUROPAN EUSZA EüM EVA Eva EXIMBANK Zrt. EXPO f.a. FAO FAT FEFK Fejkezut. Feot. FEUVE FF FI FIFA FIK FISEM FKA FKI FKO Flt. FM FM hivatalok FMM FORRÁS SQL FÖMI FPEP FPMNYI FSZ FSZH FSZK FT FTT FVM FVM AVOP IH Európai Foglalkoztatási Szolgálat Frankfurti EUR betéti kamatláb Nemzetközi pályázati rendszer Európai Unió Szolidaritási Alapja Egészségügyi Minisztérium Európai Visszatérési Alap egyszerűsített vállalkozói adó Magyar Export-Import Bank Zártkörűen működő részvénytársaság Nemzetközi Szakmai Vásár felszámolás alatt lévő Food and Agriculture Organization Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete évi LXXXVII. törvény a fogyasztási árkiegészítéséről Feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámla a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2008. (HÉ. 41.) ÖM utasítás a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti Főosztálya KvVM Fejlesztési Igazgatóság Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram Fejlesztési és Innovációs Központ Főigazgatói Irányítású Szervezeti Egységek és Munkakörök Munkaerőpiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze Földművelésügyi Költségvetési Iroda Fejezeti költségvetési osztály a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Finanszírozási Mechanizmus Földművelésügyi Hivatalok Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Integrált ügyviteli rendszer Földmérési és Távérzékelési Intézet Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Forráskezelő Szervezet Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Felügyeleti Tanács Felsőoktatási és Tudományos Tanács Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság 17

20 FVM GH FVMMI GM Kht. FVMMI GM Kkt. GAK GALILEO GDP GEF GEI GEI (IRM) GEI (SZMM) GEP GF GF GFC GFO GFP IH GFS GIIR GKI GKM GNI GNP GOP Grid GSZÁT GSZT GT Gt. GTPER GTTSZ GVH GVOP GVOP-IH GYED Gyer. GYES GYET GYFA FVM Gazdasági Hivatala FVMMI GM Gépminősítő Közhasznú Társaság FVM Műszaki Intézet Gépminősítő Kkt. Gazdaságorientált Agrárgazdasági Kutatások Világméretű műholdas rádió navigációs és helymeghatározó rendszer Gross Domestic Product Bruttó hazai termék Global Environment Facility(Globális Környezeti Alap) Gazdasági Ellátó Igazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság (IRM) Gazdálkodási és Ellátási Iroda (SZMM) Global Enviroment Publicity Gazdasági Főigazgatóság (KKÜ) Gazdálkodási Főosztály Gazdaságfejlesztési célelőirányzat Gazdasági Főosztály Gazdaságfejlesztési programok Irányító Hatósága Government Financial Statistics Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer Gazdaság Kutató Intézet Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gross National Income (Bruttó Nemzeti Jövedelem) Gross National Product (Bruttó nemzeti termék) Gazdaságfejlesztési Operatív Program Olyan rendszerek amelyek nagy mennyiségű adat felügyelt elosztására és menedzselésére képesek. Egy virtuális szuperszámítógép, amely földrajzilag elosztott számítógép hálózatból áll. Gazdasági és Ágazatfinanszírozási Szakállamtitkár Gazdasági és Szociális Tanács Gazdaságbiztonsági Tartalék a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Gazdasági Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság Gyermekgondozási díj a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Gyártmányfejlesztési Forgóalap 18

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról. 0449 T/11700/1. 2004. október

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról. 0449 T/11700/1. 2004. október VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési javaslatáról 0449 T/11700/1. 2004. október 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0124-01 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 17. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 12., péntek 17. Tartalomjegyzék 25/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 26/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 1034/2010. (II. 12.) Korm. 1035/2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0933 J/10541 2009. szeptember

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0933 J/10541 2009. szeptember TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0933 J/10541 2009. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0630 J/879 2006. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4. Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0329 T/4966/1. 2003. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0329 T/4966/1. 2003. augusztus JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 T/4966/1. 2003. augusztus 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság 1.3. Szervezetirányítási és Kapcsolattartási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások...

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS CSOPORTBEOSZTÁS A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport F csoport A1 Mentőszolgálat B1 Központi Statisztikai C1 ÁNTSZ Tisztifőorvosi D1 Szellemi Tulajdon Nemzeti a E1 Alkotmánybíróság F1 Állami

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám: VE-06-027/2007. A tájékoztató elkészítését felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató A tájékoztató összeállításáért

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 17 215,9 713,9 16 393,7 16 870,7

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 878,0 583,3 15 299,4 17

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Központi Bevétel költségvetési EU forrás Strukturális támogatások 1 220 957,8 749 828,7 471 129,1 Nemzeti Stratégiai

Részletesebben

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám: VE-008-025/2010. A tájékoztató elkészítését felügyelte: Dr. Becker Pál főigazgató A tájékoztató összeállításában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 JOGSZABÁLYI KERETEK Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június JELENTÉS A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése 0812 2008. Június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-094/2007-2008.

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 11.779-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 36 294,0 4 430,2 30 952,1 34 333,9

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

2012. évi. törvény. I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2012. évi. törvény. I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2012. évi. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

A évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

A évi európai uniós költségvetési kapcsolatok A 2017. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Kiadás Központi Bevétel költségvetési EU forrás Strukturális támogatások 1 905 918,2 1 349 167,3 556 750,9 2014-2020

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

A privatizációs törvény melléklete szerint 37 társaság egésze, többségi, vagy kisebbségi tulajdonrésze marad tartós állami tulajdonban.

A privatizációs törvény melléklete szerint 37 társaság egésze, többségi, vagy kisebbségi tulajdonrésze marad tartós állami tulajdonban. Tartósan állami marad? A privatizációs törvény melléklete szerint 37 társaság egésze, többségi, vagy kisebbségi tulajdonrésze marad tartós állami tulajdonban. Társaság neve Tartós állami részesedés legalacsonyabb

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Erőforrástérkép Erőforrások feltárása, tervezése Forrásbevonás TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 2008. ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek A Kormány 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozata a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről M A G Y A R

Részletesebben

T/3860/621. Tisztelt Elnök Asszony!

T/3860/621. Tisztelt Elnök Asszony! :7iSai fi A'.'.üa ' i56ni fl n'iü~inf9'rx:~~ 4~id~üi3nmün ümlpi::".iö lih7~i.~?t á i "üi~t(t =r~r AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGY I ÉS SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁGA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Étkezett : 2007

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben