J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Tisza Horgászegyesület január 23. én órakor megtartott megismételt közgyűléséről. Jelen vannak: Egyesületi tagok jelenléti ív szerint (jelenléti ív csatolva) Napirendi pontok: 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, megválasztása - szavazás az 1. napirendi pontról 2. Az elnökség beszámolója a 2012 év teljesítéséről, az egyesületi élet alakulásáról Előadó: Mochnács Sándor titkár - szavazás a 2. napirendi pontról 3. Pénzügyi beszámoló a 2012 év teljesítéséről Előadó: Csoma Gábor gazdaságvezető - szavazás a 3. napirendi pontról évi költségvetési terv előterjesztése Előadó: Csoma Gábor gazdaságvezető - szavazás a 3. napirendi pontról 5. Egyéb előterjesztések, változások, kedvezmények. Mochnács Sándor az egyesület titkára órakor megállapítja, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a megismételt közgyűlésen 35 fő egyesületi tag jelent. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, azonban csak az eredeti napirendi pontok tekintetében hozhat határozatot.

2 1. napirendhez: 2 Javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Az elfogadott Alapszabály értelmében a közgyűléseken történő előterjesztéseket a titkárnak kell végrehajtani ezért e feladatot személyesen látná el. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Nagy Margó Fodor István Kökény József sporttársakat Kérdezi a közgyűléstől, hogy van e más javaslat. Más javaslat nem volt ezért a beterjesztett javaslatról szavazást rendelt el. 1/2013.( ) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással Levezető elnöknek választotta: Jegyzőkönyvvezetőnek választotta: Jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta: Mochnács Sándort Nagy Margó Fodor István Kökény József sporttársakat 2. napirendhez: Mochnács Sándor titkár tájékoztatja a közgyűlést, hogy Hoffman Imre felügyelő szolgálati elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, megállapításait azonban írásban leadta, kéri a közgyűlést járuljon hozzá, hogy a beszámolót ismertesse. A közgyűlés egyhangú szavazással hozzájárult ahhoz, hogy a felügyelő beszámolóját Mochnács Sándor titkár terjessze elő. Felügyelő beszámolója: Az Elnökség rendszeres időközönként tart ülést, melyre a Felügyelő minden alkalommal meghívást kap. Az elnökségi ülésen a vezetőség valamennyi tagja beszámol a végzett feladatokról, és a következő időszak feladatairól. A Felügyelő Bizottság javaslatai a döntés előtt minden alkalommal figyelembe lettek véve. A vezetett nyilvántartások pontosak, naprakészek, azokból a szükséges információk

3 3 előállíthatók. A könyvelés adataiban a szükséges egyezőségek biztosítottak, a beszámoló adatai a valóságnak megfelelnek. Az egyesület adatszolgáltatási, adóbevallási kötelezettségének rendben az előirt formában eleget tett. Az egyesületnek semmilyen tartozása nincs. A szövetség által biztosított létszámnyilvántartó program nagymértékben segíti a valós alapokon nyugvó pontos létszám meghatározását, ugyanakkor hatékony gyors ügyintézést tesz lehetővé. Sajnálatos módon a bevezetésre került az úgynevezett SZÁK program, melynek törekvéseivel alapvetően egyet lehet érteni, azonban a rendszer működési problémái az engedély kiadásokat lassítja. A haltelepítések tervezettek, nyomon követhetők a valóságos helyzetet tükrözik. A haltelepítések nyilvánosak. A működési kiadások megfelelő visszafogottságot tükröznek, fő hangsúlyt a haltelepítés, a horgászbál és a versenyek jelentenek. Ebben a kérdésben érdemes mérlegelni a versenyek költségeinek csökkentését. A versenyekre fordított összeg a bevételek mintegy 30% - át emésztik fel, amit a jelenlegi helyzetben a működés zavartalansága érdekében célszerű vissza fogottabban kezelni. A különféle helyszíneken történő ellenőrzéseink alkalmával tapasztaltuk, hogy a környezetvédelem, a horgászhelyek tisztaságának, kulturáltságának területén, érezhető előrelépés nem történt. Összességében az ellenőrzéseink tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy az egyesület működése a törvényi előírásoknak megfelel, tulajdonvédelmünk biztosított, az egyesület alapszabályában rögzített célok megvalósulnak. Hozzászólás észrevétel nem volt, ezért a beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 2/2013.( ) számú határozat: A felügyelő beterjesztett beszámolóját a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. 3. napirendhez: Szervezeti, egyesületi munka: Az egyesületi munkát az elnök irányításával a titkár és a gazdaságvezető végzi. A feladatok végrehajtásában tanácskozási joggal a felügyelő is részt vesz évben elnökségünk negyedévente tartott megbeszélést, egyeztetést, gondolta át az

4 4 egyesület munkájának, lehetőségeinek körülményeit, feladatait. A megbeszélésekről jegyzőkönyv készül, bár esetenként előfordul, hogy a jegyzőkönyv kicsit rövidre sikerül. Egyesületünk a Horgászegyesületek Heves megyei Szövetségének a tagja, a szövetség munkájában aktívan részt vesz. A tagsággal kötelezettségek is járnak, a szövetségi tagdíj és a versenyzői alap, és más vonatkozásában, ami nem kis terhet jelent az egyesület számára. Taglétszám alakulása 2012 évben: A gazdaságban bekövetkezett változások természetszerűen nem hagyták ki az egyesületet sem, érezhető bizonyos visszafogottság évben taglétszámunk 4264 fő volt évben a létszám 3941 fő ami mintegy 10 % - os csökkenést jelent az előző évhez képest 2010 évben a létszám 2947 fő, ami további 25% pontos csökkenés 2011 évben a létszám 2986 fő, ami a 2010 évi létszámot némileg meghaladja évben a létszám 2880 fő, ami mintegy 4% pontos csökkenés. Mint ahogy az adatokból is kitűnik, a gazdaságban bekövetkezett változás továbbra is rányomja bélyegét a horgászlétszám alakulására évben az egyesület bevezette az üdülési csekkel történő fizetés lehetőségét, amely igen nagy népszerűségnek örvendett a horgászok körében, mind a mai napig. A pénzügyi beszámolóban Csoma Gábor úr majd jelzi, hogy ezt a kedvezményt hányan is vették igénybe. Rendkívül magas az arány. Sajnos az Üdülési csekket a kormányzat megszüntette, a helyette bevezetett SZÉP kártya pedig már a szabadidős tevékenység ezen elfoglaltságát nem preferálta, nem támogatta. A meglévő üdülési csekkek december 31. ig voltak felhasználhatók. Az egyesületünk vezetése lépéseket kezdeményezett, vélhetően másokkal együtt hogy a SZÉP kártya is tartalmazza a horgászati tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolhatóságát. Örömmel jelenthetjük, hogy törekvéseinket pozitívan bírálták el és a SZÉP kártya lehetőségét a jogszabály módosításával, a Horgászattal kiegészítették. Egyesületünk ezek után kialakította annak lehetőségét, hogy SZÉP kártyával is lehessen horgászengedélyt váltani, melyhez három pénzintézettel kötötte meg az elfogadáshoz szükséges szerződéseket.

5 5 Szervezeti élet: Egyesületünk 2012 évben is megrendezte a hagyományos horgászbálját, ami igen széles tömegeket tud megmozgatni és igen népszerű. Az árak vonatkozásában igyekszünk a lehető legoptimálisabb árat kialakítani, ami az egyszerű horgászok számára is megfizethető. Sajnos ebben a kérdésben az elkövetkezőkben már a valós költségekhez jobban igazodó árakat leszünk kénytelenek meghatározni évben is igyekeztünk befolyással lenni az engedélyek árának meghatározásakor. Azt is tudjuk, hogy a vízkezelő a piac szorító közegében, gazdasági alapokon működik, mindenképpen nyereségorientált, vannak olyan állandó költségei, amin nem tud és nem is akar változtatni. Ezen tények figyelembe vételével azt gondolom, eredményként értékelhetjük, hogy a területi engedélyek nem emelkedtek. Csak a központilag meghatározott emelések hatásai kerültek beépítésre. Az emelés mértékéről majd Csoma Gábor úr beszámolójában tesz említést évben is megrendezzük a horgászbálunkat március 02. án. Mint már az előzőekben említettem a részvételi díjat kénytelenek vagyunk mi is a valós költségekhez igazítani. Ennek figyelembe vételével a díj 4,000,- Ft/fő összegben került meghatározásra. Ezen díj mellett is az egyesületnek a számítások szerint még valamennyit szükséges pótolni évben is havonta rendeztünk versenyeket. Ezek a versenyek népszerűek tagjaink körében. Az eredmények és a versenyekről készített fotók a oldalon megtekinthetők évre is kialakított versenynaptárunkat. Az időpontok az engedéllyel kiadott naptáron olvashatók. A versenyekkel kapcsolatosan azonban lényeges változások kerülnek bevezetésre, annak érdekében, hogy a versenyek arról szóljanak, amiért az meghirdetésre kerül. Nevezetesen a sportszerű versengésről és a halfogás öröméről. Ne arról szóljon, hogy mindenáron halat kell elvinni évben a versenyeken elvitt hal ára ,- Ft volt. Ehhez még hozzájött az ellátás a díjak értéke, ami ,- Ft volt. Ezt az összeget már az egyesület bevételei nem tudják a továbbiakban finanszírozni. Ezen adatok ismeretében elnökségünk a 2013 évben 7 versenyt rendez. 5 verseny a tavon 2 verseny a csónakázó tavon kerül megrendezésre. A versenyeken halat elvinni nem lehet, mely alól 2 verseny lesz kivétel, a családi és az éjszakai verseny. Azonban ezeken a versenyeken is csak korlátozott mennyiségű hal vihető majd el.

6 6 A versenyek nevezési díját az elnökség, figyelembe véve a változásokat elfogadható mértékben kívánja meghatározni. Az ebéddel egybekötött évadnyitó, évadzáró és az éjszakai versenyek díja azért egy kicsivel több lesz. Saját vizek vonatkozásában: Az egyesület az ártéri horgásztó működését vette horgászkezelésbe. A tulajdonosokkal történő megegyezés alapján bérleti díj fizetése mellett horgásztóként működtetjük évben 103 parti és 83 csónakos engedély váltására került sor. A tavon, amikor az megfelelő vízállással rendelkezik, szépen lehet fogni benne, azonban a megközelítés az időjárástól függően meglehetősen problémás. A horgásztóba az év folyamán a vízállás alacsony volta miatt nem volt lehetőség telepíteni. Továbbra is gondot jelent a környezetvédelem. Szomorú, hogy minden igyekezetünk ellenére néhányan elfeledkeznek a jó nevelésről. A horgásztó környezete szemetes. Ezt a szemetet csak horgász viszi oda. Az elkövetkezendő időben is úgy gondolom, szigorúbban fel kell lépni a szemetelőkkel szemben. Továbbra is gond, melyről jelzéseket kapunk a méret és darabkorlátozás szabályainak betartása. Nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megnyugtatóan ellenőrizni az éjszakai fogásokat, annak ellenére, hogy a halőrök sürün kint vannak. Versenycsapat: Az egyesület versenycsapata, az utóbbi évek munkájának köszönhetően rendkívül megerősödött. Hallani már a megyei versenyen olyan hangokat, hogy minek induljunk, a Tiszások úgyis megnyerik. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a megyei versenyen ahol a Tiszások elindulnak, ott mindent szinte meg is nyernek. Így volt ez 2012 évben is. Mielőtt elszállnánk, saját nagyságunktól azért azt meg kell jegyezni, hogy vakok között félszemű a király. Ugye tudjuk miről is beszélek. Az egyesület által indított két csapat a megyei versenyen az első és a harmadik helyezést érte el. Azt is el kell mondani, hogy a Szövetség verseny csapatát az OHCSB versenyen az egyesület tagjai képviselték. Az OHCSB csapatban csak Tiszások szerepelnek évben az országos versenyen a csapat, a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Köszönhető ez annak, hogy mind az egyesület, mind a szövetség rendkívüli erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a csapatot tudja anyagilag is támogatni.

7 Mielőtt bárki az elért eredményt nem tartaná nagy eredménynek, elmondhatom, hogy a megyei horgászcsapatok rendkívül felkészültek, erősek, hiszen majd minden csapatban van egyéni országos bajnok, csapat világbajnok, euróba bajnok csapattag. A mezőny igen erős. Az is tény, hogy a csapat 4 éve minden évben a dobogó valamely fokán áll. A csapat: Nagy Benedek, Kökény József, Csillag László, Csomor Péter, Németh János, Gyulánszki Nikolett, Mezei Bence, Mezei Kristóf, Furkó Bence. Nem hagyható ki a csapat eredmény megszületésében a segítők szerepe, akik önzetlenül segítik a csapatot. Csák Attila, Vágó János Dr Furkó Kálmán, Balogh László, Mezei László, Szabó Imréné. Köszönet nekik. Az egyesület elnöksége törekvései eredményeként versenycsapat kivívta a megyei szövetség, horgásztársadalom elismerését, tiszteletét, támogatását. Ahol a csapat megjelenik, esélyesként kezelik, tisztelik, és nagy figyelemmel kísérik eredményeit. Rendkívül kedvező az hogy az egyesület elnöksége anyagilag is támogatja a versenycsapatot, ugyanakkor a megyei szövetségnél létrehozott versenyzői alap biztos lehetőséget nyújt az eredményes versenyzés végrehajtása érdekében. Ahhoz azonban, hogy az eredményeket meg lehessen őrizni további erőfeszítésekre és forrásokra lesz szükség. Az sem mellékes szempont, hogy 2012 évben egy igen nagy múlttal rendelkező szponzort nevezetesen az SENSAS horgász birodalmat sikerült a csapat mögé állítani, akik igen kedvező feltételeket biztosítanak számunkra. Bízom abban, hogy ezt a típusú támogatást a következő években is sikerül fenntartani, megőrizni. Egyéni döntök támogatottsága: Az egyesület tagjainak sorából a verseny szakbizottság 7 fő horgásztárs nevezési díját támogatta az Országos egyéni horgászbajnokságon. Az egyéni bajnokságon indulók igen szép eredményeket értek el. Nagy Benedek, Kökény József, Csillag László, Csomor Péter, Dr Nánai Zoltán, Varga László, Gyulánszki Nikolett. Valamennyien a döntőbe kerültek. Nagy Benedek országos 2.-ik helyezést ért el. Míg a többiek az élmezőnyben végeztek. XXXIV. Országos Ifjúsági Horgásztáborba egyesületünktől 1 főt delegáltunk Mezei Kristófot. Környezetvédelem: 7 Az elmúlt évek eredménytelensége következtében 2012 évben környezetvédelmi nap meghirdetésére nem került sor. Azt gondolom, hogy ez hiba. Bár a tapasztalataink ez irányban

8 meglehetősen kedvezőtlenek, hiszen számtalan ilyen akció alkalmával szembesültünk az érdektelenséggel, azt hiszem, szükség lenne rá. Helyén valónak érzem elgondolkodni a Horgász és a környezet, vagy a Horgász és a hal kérdésén. Nem filozófiai értelemben értem. 8 Problémák: Fogási naplók leadása, vezetése. Ezen a területen is szükséges nagyobb figyelem és pontosság. Bár a fogási eredmények összesítése most folyik, előzetesen az azonban látszik, akik írtak is valamit a fogási naplójukba, azok eredményesen horgásztak 2012 évben. Problémát jelentenek a horgászok által elkövetett szabálytalanságok. Sajnos még sokszor tapasztalható olyan nézet, hogy a horgászatot valamilyen kereseti lehetőségként kezeli. Azt hiszem, hogy a sporthorgászat már nem erről szól. A természet által nyújtott csodás érzés, a fogás öröme és nem utolsó sorban a zsákmány az, ami valódi kikapcsolódást, aktív pihenést tud biztosítani. A szabályzók. Az elmondott adatok figyelembe vételével különféle szervezetek, hatóságok különféle szabályok bevezetését határozzák meg. Egyesületünk a szabályok kialakításánál igyekszik képviselni a tisztességesen, kulturáltan, szabályokat betartó horgászok érdekeit. Egyesületünk vezetése nem ért egyet azzal az elmélettel, hogy a kisebbség miatt büntessük a többséget. Inkább az ellenőrzések hatékonyságának, gyakorításának növelésével, a szabálytalankodók szigorú büntetésével ért egyet. A másik sarkalatos probléma a szemetelés. Sajnos sokan nincsenek tekintettel a környezetükre és másokra sem, mert a horgászhelyet sok esetben meglehetősen szemetes módon hagyják el. Területi engedélyárak alakulása 2012 évben: 2012 évben az egyesület vezetésének javaslatára az engedélyárak csak a központilag meghatározott mértékben változtak. Azt kell megállapítanunk, hogy a véleményünket a területi engedélyárak kialakításánál figyelembe vették, de nem léphetünk át és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdasági helyzet változásait, hatásait. Néhány szó a telepítésekről:

9 9 A halász KFT. Által végrehajtott telepítéseken az egyesület elnöksége minden esetben képviselteti magát, a telepítések nyilvánosak. A végrehajtott telepítések korrektek, de a telepítésekről Csoma Gábor úr részletesen beszámol majd. Az egyesület és a Megyei szövetség kapcsolata: Azt kell elmondanunk, hogy a szövetséggel való kapcsolatunk rendkívül jó, segítő, támogató. A szövetségi munkában elnökségünk részt vesz, véleményünket meghallgatják. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy meghatározó egyesület vagyunk a szövetség életében. Végezetül szóljunk arról is röviden, hogy milyen terveket célozunk meg a 2013 évben: A legfontosabb feladatnak látom az egyesület pénzügyi stabilitásának megtartását. Mindenképpen igyekszünk a taglétszámunkat megóvni, megőrizni. Ez azért is jelent nehéz feladatot, mert a gazdaságban bekövetkezett változásokat, várhatóan ezután sem fognak lényegesen javulni. Ugyanakkor nem csak nálunk, más egyesületeknél is megfigyelhető, hogy egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy kiváltja az állami jegyét, és nem vált éves területi engedélyt, hanem akkor vásárol napi jegyet, amikor horgászni megy. Olyan szervezeti életet próbálunk az elkövetkezendő időben is folytatni, amely a horgászok részére vonzó és megfizethető évben is megrendezzük a hagyományos horgászbálunkat. A horgászbál időpontja március 02. Versenycsapatunkat a továbbiakban is kiemelten kívánjuk támogatni. Azt hiszem, hogy a meglévő eredményeink megőrzése komolyabb feladat. Az egyesület tagjai részére pedig folyamatos versenyeket biztosítunk. A lehetőségek mentén szeretnénk egy környezetvédelmi napot megszervezni, mert a környezet megóvása közös feladatunk. Továbbra is arcpoétikánk, hogy az egyesület tagjai ne csak a területi engedélyek, váltásakor találkozzanak az egyesülettel és egész évben, ne tudjanak semmit egyesületükről, az egyesületi tevékenységről. Megyei szövetség vonatkozásában továbbra is aktívan részt kívánunk venni a szövetség munkájában, ezzel is képviselve az egyesületünk tagjainak érvényesítését.

10 10 Ugyancsak törekszünk más egyesületekkel való baráti, sportszerű kapcsolat megtartására. Végezetül engedjék meg, hogy ismételten megköszönjem valamennyi munkatársunknak, azt az önzetlen segítséget, amit elnökségünk, egyesületünk részére nyújtottak. Hozzászólás észrevétel nem volt, ezért a beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 3/2013.( ) számú határozat: Az elnökség beterjesztett beszámolóját a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. 4. napirendhez: 2012 évi Pénzügyi beszámoló: Csoma Gábor gazdaságvezető ismerteti a 2012 évi pénzügyi teljesítés adatait. Elmondja, hogy a külső szorító környezet ellenére az egyesület tudta biztosítani azokat a lehetőségeket melyek a horgásztagságunk kulturált elfoglaltságát voltak hivatottak szolgálni. Az egyesületnek tartozása nincs az évet ugyan mintegy ,- Ft negatív pénzügyi eredménnyel zártuk, azonban ez csak pénzügyi eredmény, ami annyit jelent, hogy a tárgyévben befolyó bevételeinknél ennyivel költöttünk többet 2012 évben. Az egyesület elnöksége elkötelezett abban az értelemben, hogy az alaprendeltetésből adódó lehetőségeket minél magasabb szinten tudja biztosítani a tagjaink részére. Pénzügyi beszámoló csatolva. Hozzászólás észrevétel nem volt, ezért a beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 4/2013.( ) számú határozat: A gazdaságvezető beterjesztett 2012 évi beszámolóját, mérleget, eredmény levezetést a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 5. napirendhez: 2013 évi költségvetési terv előterjesztése: Csoma Gábor gazdaságvezető ismerteti a 2013 évi költségvetési tervet. Elmondja, hogy figyelembe véve a jelenlegi gazdasági környezetet, a tervezésnél óvatosan terveztek, azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit alultervezett a terv, annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő olyan eset, hogy felültervezési hiba miatt az egyesület nehéz helyzetbe kerüljön, esetleg többet költsön, mint ami a tényleges lehetősége.

11 2013 évi költségvetési terv csatolva. 11 Hozzászólás észrevétel nem volt, ezért a beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 5/2013.( ) számú határozat: A gazdaságvezető beterjesztett 2013 évi költségvetési tervét a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. 6. napirendhez: Csoma Gábor tájékoztatja a közgyűlést a halászati és horgászati törvény várható változásairól. Elmondja, hogy nagyobb szigorral lépnek fel a halásztevékenység végzőkkel szemben, többféle szabályozás fog ebben a kérdésben megszületni. Hozzászólások: Molnár Lajos: Kérdezi, hogy van e lehetőség arra, hogy a telepítések ideje egy héttel előtte meghirdetésre kerüljenek, mert van úgy, hogy a horgász a vízparton értesül arról, hogy telepítés miatt nem lehet horgászni. Kormos Béla: Tapasztalja, hogy a Kenderáztatóban, amikor kevés víz volt rengeteg hal pusztult el. Miért nem történik meg a halmentés. Az iszapgiliszta és a nadály gyűjtése a Tisza és a Zagyva környezetében nem gyűjthető, Ki javasolta ezt a szabályozást? Az egyesület által tervezett versenyeket lehetne e több más vízre szervezni, például a Tiszára? Mochnács Sándor titkár válaszol: A 2013 évi versenyek 5 alkalommal a Milléri horgásztóra, 2 verseny a Tiszaligeti csónakázó tóra van tervezve. Természetesen ez menetközben a kialakult közös vélemény alapján máshová is meg lehet szervezni. A Tiszán való versenyzés már más kérdés, a folyó az kicsit nehezebb helyzet elé állítja a horgászt. Csoma Gábor gazdaságvezető válaszol: Halmentést több alkalommal is megpróbáltak a jelzett helyeken végezni azonban az engedélyezési eljárás elnyúlása miatt sokszor okafogyottá vált. 6/2013.( ) számú határozat: A felvetett kérdésekre adott válaszokat a tájékoztatást a közgyűlés elfogadta.

12 12 Más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, a napirendi pontok mindegyikében döntés született ezért a közgyűlést a levezető elnök bezárta. Szolnok, január 23. /: Nagy Margó:/ /:Mochnács Sándor:/ Jegyzőkönyvvezető Levezető elnök Jegyzőkönyv hitelesítők záradéka: A jegyzőkönyvben foglaltak a valóságnak megfelelően kerültek rögzítésre. Azok pontosan, tényszerűen tartalmazzák a közgyűlésen elhangzottakat január 23. /: Fodor István : / / : Kökény József : / Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült 2011. január 8. napján 16.15 órakor a Lipóti Sporthorgász Egyesület megismételt rendes közgyűlésén az egyesület székhelyén.

JEGYZŐKÖNYV. amely készült 2011. január 8. napján 16.15 órakor a Lipóti Sporthorgász Egyesület megismételt rendes közgyűlésén az egyesület székhelyén. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. január 8. napján 16.15 órakor a Lipóti Sporthorgász Egyesület megismételt rendes közgyűlésén az egyesület székhelyén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET 2011. FEBRUÁR 9-EI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV

HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET 2011. FEBRUÁR 9-EI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET 2011. FEBRUÁR 9-EI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. február 9-én, Zalaszentgyörgyön, a Kultúrházban. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 1. Tóth István elnök köszönti

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli 2010.Május27.15:00óra AMagyarFallabda(Squash)Szövetség 2009éviközgyűlése GriffSportcentrumHotelGrifftárgyalótermében (BudapestXI.,BartókBélaút152.) JEGYZŐKÖNYV A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 2010.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Horgászegyesület Elnöke

Horgászegyesület Elnöke Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége H V D SZ 8 0 0 0 S z é k e s f e h é r v á r S z é c h e n y i u. 4. Nyt. Szám: 15/2014 Horgászegyesület Elnöke SZÉKHELYÉN Tárgy: Versenykiírás

Részletesebben

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit.

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit. Teljesítménytúrázók Társasága Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110. Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6. e-mail: ttt.levelek@gmail.com Telefon: +36 70 9412258 elnök: Jakab Annamária Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/ május 9.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/ május 9. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/2014 2014. május 9. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett (megismételt) Rendkívüli Időpont: 2014. május 9. 11h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Horgászegyesület Elnöke

Horgászegyesület Elnöke HORGÁSZEGYESÜLETEK VELENCEI-TAVI és DUNAMENTI SZÖVETSÉGE Pákozd, Budai út 72. Nyt. Szám: /2016 Horgászegyesület Elnöke SZÉKHELYÉN Tárgy: Versenykiírás Tisztelt Sporttársunk! A Horgászegyesületek Velencei-tavi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlésen jelen vannak a jelenléti ív szerinti 7 tagegyesület képviselői:

JEGYZŐKÖNYV. a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlésen jelen vannak a jelenléti ív szerinti 7 tagegyesület képviselői: JEGYZŐKÖNYV a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről A közgyűlés helye: 7396, Magyarszék, Kossuth Lajos utca 51. A közgyűlés időpontja: 2014. február 22. 10:00 óra A közgyűlésen jelen

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közgyűlést vezeti: Takács-Babos Judit elnök Tisztelettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2012. március 27-én 9.00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Tápiószőlősi Községi Sportegyesület

Tápiószőlősi Községi Sportegyesület Tápiószőlősi Községi Sportegyesület JEGYZŐKÖNYV Készült: Tápiószőlős Községi Sportegyesületének 2010. március 27-én megtartott közgyűlésén Az ülés helye: Sportépület-Sport út 3. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Krizsai Sándor elnök, Ádám Kálmán elnökhelyettes, Szentpéteri Károly gazdaságvezető, Molnár György tag,

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Krizsai Sándor elnök, Ádám Kálmán elnökhelyettes, Szentpéteri Károly gazdaságvezető, Molnár György tag, Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 25-án 17.30 órakor a Jászkiséri Sportegyesület megismételt Közgyűléséről, A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény helyiségében. Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel Német

Részletesebben

Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2015. január 20-ai soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak: a bizottság tagjai (6 fő) a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án (pénteken) 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - az 2. számú Mellékletként csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (32 fő + 2 fő vendég )

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - az 2. számú Mellékletként csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (32 fő + 2 fő vendég ) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. március 13-án 14:15-i kezdettel a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület éves rendes taggyűlésén.

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51.

Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51. Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51. Adószám: 18880302-1-18 Pk.60.168/1992/23 2016. évi Közhasznúsági jelentése Bérbaltavár, 2017.

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2/ sz. határozat: Nádasi Tibor ismertette a meghirdetett napirendet, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott:

Jegyzőkönyv. 2/ sz. határozat: Nádasi Tibor ismertette a meghirdetett napirendet, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott: 1 Jegyzőkönyv mely készült a MBSZ megismételt rendes közgyűlésén, melyet 2012. május 18-án tartottak, a Budapest XII. ker., Böszörményi út 20-22. szám alatt. A Magyar Bridzs Szövetség Elnöksége a szokásos

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2015. május 15. napján megtartott Közgyűléséről

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A jelenlévők közül a közmeghallgatás napirendjéhez hozzászólás, kérdés, javaslat nem volt.

A jelenlévők közül a közmeghallgatás napirendjéhez hozzászólás, kérdés, javaslat nem volt. Iktatószám:T-62-10/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.november 30-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Közmeghallgatás Téma: Kisebbségek helyzete Biatorbágyon,

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség rendkívüli közgyűlése. Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség rendkívüli közgyűlése. Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség rendkívüli közgyűlése Dátum: 2011. augusztus 27. 10 óra Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) Résztvevők: Németh Miklós (MFSZ elnök),

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a MAMS Elnökségi üléséről március 5. 19h Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdasági alelnök, levezető elnök

JEGYZŐKÖNYV a MAMS Elnökségi üléséről március 5. 19h Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdasági alelnök, levezető elnök JEGYZŐKÖNYV a MAMS Elnökségi üléséről 2008. március 5. 19h Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jelen vannak: Csiba Péter Pusztai Csaba Daragó István Kökényesi György Sasvári Sándor Tóth

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 20-án (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2012. január 29-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben