J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Tisza Horgászegyesület január 23. én órakor megtartott megismételt közgyűléséről. Jelen vannak: Egyesületi tagok jelenléti ív szerint (jelenléti ív csatolva) Napirendi pontok: 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, megválasztása - szavazás az 1. napirendi pontról 2. Az elnökség beszámolója a 2012 év teljesítéséről, az egyesületi élet alakulásáról Előadó: Mochnács Sándor titkár - szavazás a 2. napirendi pontról 3. Pénzügyi beszámoló a 2012 év teljesítéséről Előadó: Csoma Gábor gazdaságvezető - szavazás a 3. napirendi pontról évi költségvetési terv előterjesztése Előadó: Csoma Gábor gazdaságvezető - szavazás a 3. napirendi pontról 5. Egyéb előterjesztések, változások, kedvezmények. Mochnács Sándor az egyesület titkára órakor megállapítja, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a megismételt közgyűlésen 35 fő egyesületi tag jelent. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, azonban csak az eredeti napirendi pontok tekintetében hozhat határozatot.

2 1. napirendhez: 2 Javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Az elfogadott Alapszabály értelmében a közgyűléseken történő előterjesztéseket a titkárnak kell végrehajtani ezért e feladatot személyesen látná el. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Nagy Margó Fodor István Kökény József sporttársakat Kérdezi a közgyűléstől, hogy van e más javaslat. Más javaslat nem volt ezért a beterjesztett javaslatról szavazást rendelt el. 1/2013.( ) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással Levezető elnöknek választotta: Jegyzőkönyvvezetőnek választotta: Jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta: Mochnács Sándort Nagy Margó Fodor István Kökény József sporttársakat 2. napirendhez: Mochnács Sándor titkár tájékoztatja a közgyűlést, hogy Hoffman Imre felügyelő szolgálati elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, megállapításait azonban írásban leadta, kéri a közgyűlést járuljon hozzá, hogy a beszámolót ismertesse. A közgyűlés egyhangú szavazással hozzájárult ahhoz, hogy a felügyelő beszámolóját Mochnács Sándor titkár terjessze elő. Felügyelő beszámolója: Az Elnökség rendszeres időközönként tart ülést, melyre a Felügyelő minden alkalommal meghívást kap. Az elnökségi ülésen a vezetőség valamennyi tagja beszámol a végzett feladatokról, és a következő időszak feladatairól. A Felügyelő Bizottság javaslatai a döntés előtt minden alkalommal figyelembe lettek véve. A vezetett nyilvántartások pontosak, naprakészek, azokból a szükséges információk

3 3 előállíthatók. A könyvelés adataiban a szükséges egyezőségek biztosítottak, a beszámoló adatai a valóságnak megfelelnek. Az egyesület adatszolgáltatási, adóbevallási kötelezettségének rendben az előirt formában eleget tett. Az egyesületnek semmilyen tartozása nincs. A szövetség által biztosított létszámnyilvántartó program nagymértékben segíti a valós alapokon nyugvó pontos létszám meghatározását, ugyanakkor hatékony gyors ügyintézést tesz lehetővé. Sajnálatos módon a bevezetésre került az úgynevezett SZÁK program, melynek törekvéseivel alapvetően egyet lehet érteni, azonban a rendszer működési problémái az engedély kiadásokat lassítja. A haltelepítések tervezettek, nyomon követhetők a valóságos helyzetet tükrözik. A haltelepítések nyilvánosak. A működési kiadások megfelelő visszafogottságot tükröznek, fő hangsúlyt a haltelepítés, a horgászbál és a versenyek jelentenek. Ebben a kérdésben érdemes mérlegelni a versenyek költségeinek csökkentését. A versenyekre fordított összeg a bevételek mintegy 30% - át emésztik fel, amit a jelenlegi helyzetben a működés zavartalansága érdekében célszerű vissza fogottabban kezelni. A különféle helyszíneken történő ellenőrzéseink alkalmával tapasztaltuk, hogy a környezetvédelem, a horgászhelyek tisztaságának, kulturáltságának területén, érezhető előrelépés nem történt. Összességében az ellenőrzéseink tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy az egyesület működése a törvényi előírásoknak megfelel, tulajdonvédelmünk biztosított, az egyesület alapszabályában rögzített célok megvalósulnak. Hozzászólás észrevétel nem volt, ezért a beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 2/2013.( ) számú határozat: A felügyelő beterjesztett beszámolóját a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. 3. napirendhez: Szervezeti, egyesületi munka: Az egyesületi munkát az elnök irányításával a titkár és a gazdaságvezető végzi. A feladatok végrehajtásában tanácskozási joggal a felügyelő is részt vesz évben elnökségünk negyedévente tartott megbeszélést, egyeztetést, gondolta át az

4 4 egyesület munkájának, lehetőségeinek körülményeit, feladatait. A megbeszélésekről jegyzőkönyv készül, bár esetenként előfordul, hogy a jegyzőkönyv kicsit rövidre sikerül. Egyesületünk a Horgászegyesületek Heves megyei Szövetségének a tagja, a szövetség munkájában aktívan részt vesz. A tagsággal kötelezettségek is járnak, a szövetségi tagdíj és a versenyzői alap, és más vonatkozásában, ami nem kis terhet jelent az egyesület számára. Taglétszám alakulása 2012 évben: A gazdaságban bekövetkezett változások természetszerűen nem hagyták ki az egyesületet sem, érezhető bizonyos visszafogottság évben taglétszámunk 4264 fő volt évben a létszám 3941 fő ami mintegy 10 % - os csökkenést jelent az előző évhez képest 2010 évben a létszám 2947 fő, ami további 25% pontos csökkenés 2011 évben a létszám 2986 fő, ami a 2010 évi létszámot némileg meghaladja évben a létszám 2880 fő, ami mintegy 4% pontos csökkenés. Mint ahogy az adatokból is kitűnik, a gazdaságban bekövetkezett változás továbbra is rányomja bélyegét a horgászlétszám alakulására évben az egyesület bevezette az üdülési csekkel történő fizetés lehetőségét, amely igen nagy népszerűségnek örvendett a horgászok körében, mind a mai napig. A pénzügyi beszámolóban Csoma Gábor úr majd jelzi, hogy ezt a kedvezményt hányan is vették igénybe. Rendkívül magas az arány. Sajnos az Üdülési csekket a kormányzat megszüntette, a helyette bevezetett SZÉP kártya pedig már a szabadidős tevékenység ezen elfoglaltságát nem preferálta, nem támogatta. A meglévő üdülési csekkek december 31. ig voltak felhasználhatók. Az egyesületünk vezetése lépéseket kezdeményezett, vélhetően másokkal együtt hogy a SZÉP kártya is tartalmazza a horgászati tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolhatóságát. Örömmel jelenthetjük, hogy törekvéseinket pozitívan bírálták el és a SZÉP kártya lehetőségét a jogszabály módosításával, a Horgászattal kiegészítették. Egyesületünk ezek után kialakította annak lehetőségét, hogy SZÉP kártyával is lehessen horgászengedélyt váltani, melyhez három pénzintézettel kötötte meg az elfogadáshoz szükséges szerződéseket.

5 5 Szervezeti élet: Egyesületünk 2012 évben is megrendezte a hagyományos horgászbálját, ami igen széles tömegeket tud megmozgatni és igen népszerű. Az árak vonatkozásában igyekszünk a lehető legoptimálisabb árat kialakítani, ami az egyszerű horgászok számára is megfizethető. Sajnos ebben a kérdésben az elkövetkezőkben már a valós költségekhez jobban igazodó árakat leszünk kénytelenek meghatározni évben is igyekeztünk befolyással lenni az engedélyek árának meghatározásakor. Azt is tudjuk, hogy a vízkezelő a piac szorító közegében, gazdasági alapokon működik, mindenképpen nyereségorientált, vannak olyan állandó költségei, amin nem tud és nem is akar változtatni. Ezen tények figyelembe vételével azt gondolom, eredményként értékelhetjük, hogy a területi engedélyek nem emelkedtek. Csak a központilag meghatározott emelések hatásai kerültek beépítésre. Az emelés mértékéről majd Csoma Gábor úr beszámolójában tesz említést évben is megrendezzük a horgászbálunkat március 02. án. Mint már az előzőekben említettem a részvételi díjat kénytelenek vagyunk mi is a valós költségekhez igazítani. Ennek figyelembe vételével a díj 4,000,- Ft/fő összegben került meghatározásra. Ezen díj mellett is az egyesületnek a számítások szerint még valamennyit szükséges pótolni évben is havonta rendeztünk versenyeket. Ezek a versenyek népszerűek tagjaink körében. Az eredmények és a versenyekről készített fotók a oldalon megtekinthetők évre is kialakított versenynaptárunkat. Az időpontok az engedéllyel kiadott naptáron olvashatók. A versenyekkel kapcsolatosan azonban lényeges változások kerülnek bevezetésre, annak érdekében, hogy a versenyek arról szóljanak, amiért az meghirdetésre kerül. Nevezetesen a sportszerű versengésről és a halfogás öröméről. Ne arról szóljon, hogy mindenáron halat kell elvinni évben a versenyeken elvitt hal ára ,- Ft volt. Ehhez még hozzájött az ellátás a díjak értéke, ami ,- Ft volt. Ezt az összeget már az egyesület bevételei nem tudják a továbbiakban finanszírozni. Ezen adatok ismeretében elnökségünk a 2013 évben 7 versenyt rendez. 5 verseny a tavon 2 verseny a csónakázó tavon kerül megrendezésre. A versenyeken halat elvinni nem lehet, mely alól 2 verseny lesz kivétel, a családi és az éjszakai verseny. Azonban ezeken a versenyeken is csak korlátozott mennyiségű hal vihető majd el.

6 6 A versenyek nevezési díját az elnökség, figyelembe véve a változásokat elfogadható mértékben kívánja meghatározni. Az ebéddel egybekötött évadnyitó, évadzáró és az éjszakai versenyek díja azért egy kicsivel több lesz. Saját vizek vonatkozásában: Az egyesület az ártéri horgásztó működését vette horgászkezelésbe. A tulajdonosokkal történő megegyezés alapján bérleti díj fizetése mellett horgásztóként működtetjük évben 103 parti és 83 csónakos engedély váltására került sor. A tavon, amikor az megfelelő vízállással rendelkezik, szépen lehet fogni benne, azonban a megközelítés az időjárástól függően meglehetősen problémás. A horgásztóba az év folyamán a vízállás alacsony volta miatt nem volt lehetőség telepíteni. Továbbra is gondot jelent a környezetvédelem. Szomorú, hogy minden igyekezetünk ellenére néhányan elfeledkeznek a jó nevelésről. A horgásztó környezete szemetes. Ezt a szemetet csak horgász viszi oda. Az elkövetkezendő időben is úgy gondolom, szigorúbban fel kell lépni a szemetelőkkel szemben. Továbbra is gond, melyről jelzéseket kapunk a méret és darabkorlátozás szabályainak betartása. Nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megnyugtatóan ellenőrizni az éjszakai fogásokat, annak ellenére, hogy a halőrök sürün kint vannak. Versenycsapat: Az egyesület versenycsapata, az utóbbi évek munkájának köszönhetően rendkívül megerősödött. Hallani már a megyei versenyen olyan hangokat, hogy minek induljunk, a Tiszások úgyis megnyerik. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a megyei versenyen ahol a Tiszások elindulnak, ott mindent szinte meg is nyernek. Így volt ez 2012 évben is. Mielőtt elszállnánk, saját nagyságunktól azért azt meg kell jegyezni, hogy vakok között félszemű a király. Ugye tudjuk miről is beszélek. Az egyesület által indított két csapat a megyei versenyen az első és a harmadik helyezést érte el. Azt is el kell mondani, hogy a Szövetség verseny csapatát az OHCSB versenyen az egyesület tagjai képviselték. Az OHCSB csapatban csak Tiszások szerepelnek évben az országos versenyen a csapat, a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Köszönhető ez annak, hogy mind az egyesület, mind a szövetség rendkívüli erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a csapatot tudja anyagilag is támogatni.

7 Mielőtt bárki az elért eredményt nem tartaná nagy eredménynek, elmondhatom, hogy a megyei horgászcsapatok rendkívül felkészültek, erősek, hiszen majd minden csapatban van egyéni országos bajnok, csapat világbajnok, euróba bajnok csapattag. A mezőny igen erős. Az is tény, hogy a csapat 4 éve minden évben a dobogó valamely fokán áll. A csapat: Nagy Benedek, Kökény József, Csillag László, Csomor Péter, Németh János, Gyulánszki Nikolett, Mezei Bence, Mezei Kristóf, Furkó Bence. Nem hagyható ki a csapat eredmény megszületésében a segítők szerepe, akik önzetlenül segítik a csapatot. Csák Attila, Vágó János Dr Furkó Kálmán, Balogh László, Mezei László, Szabó Imréné. Köszönet nekik. Az egyesület elnöksége törekvései eredményeként versenycsapat kivívta a megyei szövetség, horgásztársadalom elismerését, tiszteletét, támogatását. Ahol a csapat megjelenik, esélyesként kezelik, tisztelik, és nagy figyelemmel kísérik eredményeit. Rendkívül kedvező az hogy az egyesület elnöksége anyagilag is támogatja a versenycsapatot, ugyanakkor a megyei szövetségnél létrehozott versenyzői alap biztos lehetőséget nyújt az eredményes versenyzés végrehajtása érdekében. Ahhoz azonban, hogy az eredményeket meg lehessen őrizni további erőfeszítésekre és forrásokra lesz szükség. Az sem mellékes szempont, hogy 2012 évben egy igen nagy múlttal rendelkező szponzort nevezetesen az SENSAS horgász birodalmat sikerült a csapat mögé állítani, akik igen kedvező feltételeket biztosítanak számunkra. Bízom abban, hogy ezt a típusú támogatást a következő években is sikerül fenntartani, megőrizni. Egyéni döntök támogatottsága: Az egyesület tagjainak sorából a verseny szakbizottság 7 fő horgásztárs nevezési díját támogatta az Országos egyéni horgászbajnokságon. Az egyéni bajnokságon indulók igen szép eredményeket értek el. Nagy Benedek, Kökény József, Csillag László, Csomor Péter, Dr Nánai Zoltán, Varga László, Gyulánszki Nikolett. Valamennyien a döntőbe kerültek. Nagy Benedek országos 2.-ik helyezést ért el. Míg a többiek az élmezőnyben végeztek. XXXIV. Országos Ifjúsági Horgásztáborba egyesületünktől 1 főt delegáltunk Mezei Kristófot. Környezetvédelem: 7 Az elmúlt évek eredménytelensége következtében 2012 évben környezetvédelmi nap meghirdetésére nem került sor. Azt gondolom, hogy ez hiba. Bár a tapasztalataink ez irányban

8 meglehetősen kedvezőtlenek, hiszen számtalan ilyen akció alkalmával szembesültünk az érdektelenséggel, azt hiszem, szükség lenne rá. Helyén valónak érzem elgondolkodni a Horgász és a környezet, vagy a Horgász és a hal kérdésén. Nem filozófiai értelemben értem. 8 Problémák: Fogási naplók leadása, vezetése. Ezen a területen is szükséges nagyobb figyelem és pontosság. Bár a fogási eredmények összesítése most folyik, előzetesen az azonban látszik, akik írtak is valamit a fogási naplójukba, azok eredményesen horgásztak 2012 évben. Problémát jelentenek a horgászok által elkövetett szabálytalanságok. Sajnos még sokszor tapasztalható olyan nézet, hogy a horgászatot valamilyen kereseti lehetőségként kezeli. Azt hiszem, hogy a sporthorgászat már nem erről szól. A természet által nyújtott csodás érzés, a fogás öröme és nem utolsó sorban a zsákmány az, ami valódi kikapcsolódást, aktív pihenést tud biztosítani. A szabályzók. Az elmondott adatok figyelembe vételével különféle szervezetek, hatóságok különféle szabályok bevezetését határozzák meg. Egyesületünk a szabályok kialakításánál igyekszik képviselni a tisztességesen, kulturáltan, szabályokat betartó horgászok érdekeit. Egyesületünk vezetése nem ért egyet azzal az elmélettel, hogy a kisebbség miatt büntessük a többséget. Inkább az ellenőrzések hatékonyságának, gyakorításának növelésével, a szabálytalankodók szigorú büntetésével ért egyet. A másik sarkalatos probléma a szemetelés. Sajnos sokan nincsenek tekintettel a környezetükre és másokra sem, mert a horgászhelyet sok esetben meglehetősen szemetes módon hagyják el. Területi engedélyárak alakulása 2012 évben: 2012 évben az egyesület vezetésének javaslatára az engedélyárak csak a központilag meghatározott mértékben változtak. Azt kell megállapítanunk, hogy a véleményünket a területi engedélyárak kialakításánál figyelembe vették, de nem léphetünk át és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdasági helyzet változásait, hatásait. Néhány szó a telepítésekről:

9 9 A halász KFT. Által végrehajtott telepítéseken az egyesület elnöksége minden esetben képviselteti magát, a telepítések nyilvánosak. A végrehajtott telepítések korrektek, de a telepítésekről Csoma Gábor úr részletesen beszámol majd. Az egyesület és a Megyei szövetség kapcsolata: Azt kell elmondanunk, hogy a szövetséggel való kapcsolatunk rendkívül jó, segítő, támogató. A szövetségi munkában elnökségünk részt vesz, véleményünket meghallgatják. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy meghatározó egyesület vagyunk a szövetség életében. Végezetül szóljunk arról is röviden, hogy milyen terveket célozunk meg a 2013 évben: A legfontosabb feladatnak látom az egyesület pénzügyi stabilitásának megtartását. Mindenképpen igyekszünk a taglétszámunkat megóvni, megőrizni. Ez azért is jelent nehéz feladatot, mert a gazdaságban bekövetkezett változásokat, várhatóan ezután sem fognak lényegesen javulni. Ugyanakkor nem csak nálunk, más egyesületeknél is megfigyelhető, hogy egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy kiváltja az állami jegyét, és nem vált éves területi engedélyt, hanem akkor vásárol napi jegyet, amikor horgászni megy. Olyan szervezeti életet próbálunk az elkövetkezendő időben is folytatni, amely a horgászok részére vonzó és megfizethető évben is megrendezzük a hagyományos horgászbálunkat. A horgászbál időpontja március 02. Versenycsapatunkat a továbbiakban is kiemelten kívánjuk támogatni. Azt hiszem, hogy a meglévő eredményeink megőrzése komolyabb feladat. Az egyesület tagjai részére pedig folyamatos versenyeket biztosítunk. A lehetőségek mentén szeretnénk egy környezetvédelmi napot megszervezni, mert a környezet megóvása közös feladatunk. Továbbra is arcpoétikánk, hogy az egyesület tagjai ne csak a területi engedélyek, váltásakor találkozzanak az egyesülettel és egész évben, ne tudjanak semmit egyesületükről, az egyesületi tevékenységről. Megyei szövetség vonatkozásában továbbra is aktívan részt kívánunk venni a szövetség munkájában, ezzel is képviselve az egyesületünk tagjainak érvényesítését.

10 10 Ugyancsak törekszünk más egyesületekkel való baráti, sportszerű kapcsolat megtartására. Végezetül engedjék meg, hogy ismételten megköszönjem valamennyi munkatársunknak, azt az önzetlen segítséget, amit elnökségünk, egyesületünk részére nyújtottak. Hozzászólás észrevétel nem volt, ezért a beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 3/2013.( ) számú határozat: Az elnökség beterjesztett beszámolóját a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. 4. napirendhez: 2012 évi Pénzügyi beszámoló: Csoma Gábor gazdaságvezető ismerteti a 2012 évi pénzügyi teljesítés adatait. Elmondja, hogy a külső szorító környezet ellenére az egyesület tudta biztosítani azokat a lehetőségeket melyek a horgásztagságunk kulturált elfoglaltságát voltak hivatottak szolgálni. Az egyesületnek tartozása nincs az évet ugyan mintegy ,- Ft negatív pénzügyi eredménnyel zártuk, azonban ez csak pénzügyi eredmény, ami annyit jelent, hogy a tárgyévben befolyó bevételeinknél ennyivel költöttünk többet 2012 évben. Az egyesület elnöksége elkötelezett abban az értelemben, hogy az alaprendeltetésből adódó lehetőségeket minél magasabb szinten tudja biztosítani a tagjaink részére. Pénzügyi beszámoló csatolva. Hozzászólás észrevétel nem volt, ezért a beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 4/2013.( ) számú határozat: A gazdaságvezető beterjesztett 2012 évi beszámolóját, mérleget, eredmény levezetést a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 5. napirendhez: 2013 évi költségvetési terv előterjesztése: Csoma Gábor gazdaságvezető ismerteti a 2013 évi költségvetési tervet. Elmondja, hogy figyelembe véve a jelenlegi gazdasági környezetet, a tervezésnél óvatosan terveztek, azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit alultervezett a terv, annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő olyan eset, hogy felültervezési hiba miatt az egyesület nehéz helyzetbe kerüljön, esetleg többet költsön, mint ami a tényleges lehetősége.

11 2013 évi költségvetési terv csatolva. 11 Hozzászólás észrevétel nem volt, ezért a beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 5/2013.( ) számú határozat: A gazdaságvezető beterjesztett 2013 évi költségvetési tervét a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. 6. napirendhez: Csoma Gábor tájékoztatja a közgyűlést a halászati és horgászati törvény várható változásairól. Elmondja, hogy nagyobb szigorral lépnek fel a halásztevékenység végzőkkel szemben, többféle szabályozás fog ebben a kérdésben megszületni. Hozzászólások: Molnár Lajos: Kérdezi, hogy van e lehetőség arra, hogy a telepítések ideje egy héttel előtte meghirdetésre kerüljenek, mert van úgy, hogy a horgász a vízparton értesül arról, hogy telepítés miatt nem lehet horgászni. Kormos Béla: Tapasztalja, hogy a Kenderáztatóban, amikor kevés víz volt rengeteg hal pusztult el. Miért nem történik meg a halmentés. Az iszapgiliszta és a nadály gyűjtése a Tisza és a Zagyva környezetében nem gyűjthető, Ki javasolta ezt a szabályozást? Az egyesület által tervezett versenyeket lehetne e több más vízre szervezni, például a Tiszára? Mochnács Sándor titkár válaszol: A 2013 évi versenyek 5 alkalommal a Milléri horgásztóra, 2 verseny a Tiszaligeti csónakázó tóra van tervezve. Természetesen ez menetközben a kialakult közös vélemény alapján máshová is meg lehet szervezni. A Tiszán való versenyzés már más kérdés, a folyó az kicsit nehezebb helyzet elé állítja a horgászt. Csoma Gábor gazdaságvezető válaszol: Halmentést több alkalommal is megpróbáltak a jelzett helyeken végezni azonban az engedélyezési eljárás elnyúlása miatt sokszor okafogyottá vált. 6/2013.( ) számú határozat: A felvetett kérdésekre adott válaszokat a tájékoztatást a közgyűlés elfogadta.

12 12 Más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, a napirendi pontok mindegyikében döntés született ezért a közgyűlést a levezető elnök bezárta. Szolnok, január 23. /: Nagy Margó:/ /:Mochnács Sándor:/ Jegyzőkönyvvezető Levezető elnök Jegyzőkönyv hitelesítők záradéka: A jegyzőkönyvben foglaltak a valóságnak megfelelően kerültek rögzítésre. Azok pontosan, tényszerűen tartalmazzák a közgyűlésen elhangzottakat január 23. /: Fodor István : / / : Kökény József : / Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt horgásztársak!

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt horgásztársak! Tisztelt Közgyűlés, tisztelt horgásztársak! Szeretettel köszöntöm Önöket a 2011-es évzáró közgyűlésén, ami egyben a 2012-es év nyitó közgyűlése is. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket! Lajos Zsigmond

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. május 24. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 9. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

2015.04.19-i Megismételt Közgyűlés

2015.04.19-i Megismételt Közgyűlés Helye: Budaörsi repülőtér, Körépület aula Ideje: 2015.04.19. 10:00 2015.04.19-i Megismételt Közgyűlés Jelen vannak: Mészáros László Mészáros Norbert Mészáros Zoltán Dr. Hamar Sándor Vizaknai Erzsébet elnök

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1.3. Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra. Az egyesület célja, tevékenysége

I. Általános rendelkezések. 1.3. Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra. Az egyesület célja, tevékenysége Gyulai Sporthorgász Egyesület alapszabálya (A 2012.02.13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg, a módosítások vastag, dőlt betűvel kiemelve)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről.

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-5/2011. (STB-30/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-5/2011. (STB-30/2010-2014.) STB-5/2011. (STB-30/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport és turizmusbizottságának 2011. március 23-án, szerdán, 9 óra 02 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 5-én 15.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről 3-1-3/2001. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről Jelen vannak: Baumgartner Sándor, dr. Benkovicsné dr. Benkő K. Klára, Bókay Endre, dr. Bödő

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben