Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni."

Átírás

1 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a évi üzleti tervét a Képviselő-testület december 12. napján megtartott rendes ülésére, melyet akkor a Képviselő-testület levett a napirendről és kiegészítésre visszaadta az előterjesztőnek. A Szentes Városellátó Nkft. megtette a szükséges kiegészítéseket az üzleti tervén, amelyet mellékelten terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.../2015.(i.30.) Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta a Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi üzleti tervét, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 2. Szentes Város Önkormányzata évi költségvetése elfogadását követően, annak várható módosulásai miatt felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani kell Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi üzleti tervét. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Varga Sándor ügyvezető 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 5./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Szentes, január 08. Dr. Sztantics Csaba

2 Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Ü Z L E T I T E R V év január Varga Sándor ügyvezető

3 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.3. old. 2. A Társaság bemutatása. 3. old. 3. Szervezeti felépítés old. 5. Személyzeti politika, stratégia.6. old. 6. Működési terv old. 7. Kockázatbecslés..13. old. 8. Pénzügyi terv old. 9. Mellékletek..16. old. 2

4 1. Vezetői összefoglaló Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Üzleti Terv év A Társaság küldetésének tekinti, hogy valamennyi tevékenysége során igényes szolgáltatásokat nyújtson a település lakossága számára, ezzel is elősegítse az életminőségük javítását illetve annak fenntartását. Megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítson a szolgáltatásait igénybe vevők számára. Az év folyamán nyújtott szolgáltatásainak színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok és előírások betartása mellett feleljen meg az elvárásoknak. A vezetői összefoglalóban a tervezés során felmerült meghatározó jelentőségű dolgokat, az év folyamán várható eseményeket foglaltuk össze. A részletes elemeket az egyes szakfeladatok tervezésénél ismertetjük. A napi feladatellátás lényegében nem változik. Cél továbbra is valamennyi szakterületen a szervezési és irányítási feladatok magas szintű elvégzése. A munkavégzés során továbbra is elsődleges cél a tulajdonos önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátása. Ennek érdekében cél a jól szervezett költségtakarékos, de minőségi és mennyiségi munkavégzés. A Társaság bevételeinek több mint 50%-át a tulajdonos önkormányzattól működési támogatásként illetve szolgáltatási szerződés alapján kapott forrás jelenti. A meglevő és az önkormányzat által le nem kötött építőipari kapacitásra folyamatosan kell munkát szerezni. A Társaság évi üzleti tevékenységének tervezésénél továbbra sem számoltunk a jármű és géppark fejlesztésével, megújításával. A feladatok ellátásához igénybe vett eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak, azokat a Társaság üzemeltetési szerződés alapján használja. Az útfenntartáshoz, köztisztasági és téli hó és síkosságmentesítési feladatokhoz használt eszközök átlagéletkora meghaladja a 15 évet, ami jelentősen befolyásolja használhatóságukat és üzembiztonságukat. A Társaság fontos tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, melynek a ös évre vonatkozó előírásai még nem ismertek. Pozitív változás lehet, hogy a lerakási járulék mértéke nem változik, marad Ft/t. A tervezésnél a rezsicsökkentéssel megállapított jelenlegi hulladékszállítási díjakkal számoltunk, mivel az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a évi díjakat még nem határozta meg. Az e-útdíj és a díjfelügyeleti díj a évi szinten szerepel a tervben. A szakfeladat, mint kötelező önkormányzati feladat a takarékos és jól szervezett tevékenység mellett továbbra is jelentős veszteséggel végezhető. Az ágazat és ezzel együtt a Társaság jövőjét is befolyásolhatja a várhatóan július 1-től beinduló, a DAREH társulás keretében működő Központi Közszolgáltatás, melynek részletes működése 100%-ban még nem ismert. Jelenlegi ismereteink szerint a Társaság alvállalkozóként tovább végezheti a települési szilárdhulladék gyűjtését és egy helyben felépülő hulladékátrakóra történő szállítását. A hulladékgazdálkodás vesztesége miatt a évi gazdálkodási tervünket negatív eredménnyel tudtuk összeállítani a jelenlegi érvényes szabályozás miatt. A nehézségek ellenére is a Társaság fő feladata évben az eredményes és hatékony gazdálkodás, a tulajdonosnak és a lakosságnak való megfelelés a közfeladatok és a városüzemeltetés és városgondozás színvonalas ellátása. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Társaság évre tervezett tevékenységét, külső és belső környezetét, azok negatív és pozitív hatásait, melyek megalapozzák az üzleti tervet. 2. A Társaság bemutatása A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával június 30. napjával megszüntette. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága. 3

5 A társaság alapadatai A társaság cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes, hrsz: 5623 Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Társaság elektronikus elérhetősége cím: Tel/fax. 63/ Telephelyei: Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: (Gépjármű-logisztika) 2. Szentes, berki- Hulladékkezelő Telep 6600 Szentes, hrsz: 1398/21 (lezárt hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő) 6600 Szentes hrsz: 01398/24 (hulladékudvar, hulladékválogató) 3. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5. 4. Szentes, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac) 5. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz: (Állat-, Használtcikk piac és Kirakodó vásár) Társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az alapító szavazati jog mértéke: 100 %. A társaság jegyzett tőke: 3 millió forint. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szentes A társaság ügyvezetője: Varga Sándor A FEB tagjai: Dr. Demeter Attila elnök Koltai Iván tag Szeleczkei Antal Zoltán tag A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia A Társaság tevékenységi körei: Főtevékenységi kör : Nem veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítás Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Út, autópálya építése Híd, alagút építése Lakó-és nem lakó épület építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építése Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Közúti áruszállítás Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb postai, futárpostai tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatás 4

6 Sajáttulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Építőipari gépkölcsönzés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Állat-egészségügyi ellátás Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 3. Szervezeti felépítés A Társaság a szervezeti tagozódása 1. Számvitel-könyvelés főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit 1.1. Pénztár 1.2. Főkönyvi könyvelés, 1.3. Munkaügy bér TB. ügyintézés 1.4. Számlázás 1.5. Iktatás, levelezés, irattározás 1.6. Banki ügyvitel 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés 2. Városgondozás részlegvezető: Balogh Györgyi 2.1. Parkgondozás, közterület tisztántartás, növényvédelem, kártevőirtás 2.2. Nyilvános WC. üzemeltetés 2.3. Köztisztasági feladatok (gépi-kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás) 2.4. Játszóterek üzemeltetése és fenntartása 2.5. Közérdekű-, közcélú munka irányítása 2.6. Bírósági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás 3. Hulladékgazdálkodás részlegvezető: Papp Ferenc 3.1. Települési szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, lomtalanítás 3.2. Hulladéklerakó telepek utógondozása, 3.3. Hulladékudvar üzemeltetése 3.4. Komposztáló, inert kezelő tér üzemeltetése 3.5. Szelektívgyűjtés 3.6. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése 3.7. Tiszai partfürdő üzemeltetés 4. Városüzemeltetés részlegvezető: dr. Bújdosó Károly 4.1. Fizető parkolás 4.2. Piacüzemeltetés 4.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep 4.4. Levélkézbesítés 4.5. Temetői szolgáltatás (Dísz szórókút, urnafalak, ravatalozók, magyartési temető üzemeltetése, fenntartása) 4.6. Urnafülke bérbeadás 4.7. Tiszai telek bérbeadás 5. Magas-mélyépítés részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János 5

7 5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés. 6. Szállítás-logisztika részlegvezető: Tóth János 6.1. Telephely üzemeltetés 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása 6.3. Gépjárműjavítás, karbantartás 6.4. Raktározás Műszaki vezető: Kiss Ferenc Jogi képviselet: Dr. Bújdosó Károly jogtanácsos 4. Személyzeti politika, stratégia Személyzeti politika, stratégia A Társaság a megalakulásakor a megszűnt Városellátó Intézmény személyi állományát vette át. A év folyamán az alakuláskori létszám különböző okok miatt 131 főről 121 főre csökkent. Létszámot csak a kiesők pótlására tervezünk felvenni, amennyiben azt a feladatok ellátása indokolja. A jelenlegi létszám szakmai összetétele megfelel a Társaság előtt álló sokrétű, egyszerű és bonyolult feladatainak ellátásához. Mindenképpen gondoskodunk a 2015-ben nyugdíjba vonuló kollégák megfelelő szintű pótlásáról. A változó gazdasági környezet és szakmai előírások miatt tervezzük a munkavállalók képzését. Ez elsősorban a műszaki irányítást, a gépkocsivezetőket, gépkezelőket és a hulladékgazdálkodásban dolgozókat érinti. Ezen felül folyamatos és elengedhetetlen képzést biztosítunk a könyvelés, munkaügy és adózás területén dolgozóknak is. Bérpolitika A évre meghatározott minimálbért ( Ft/hó) illetve a szakmunkás garantált bért ( Ft/hó) az üzleti terv készítésekor figyelembe vettük. Az ilyen bérfejlesztésre nem jogosult dolgozók esetében az esetleges bérfeszültség csökkentése miatt- szintén átlagos 3,4 %-os bérfejlesztést terveztünk. A tervezett bérfejlesztés a járulékkal együtt a Társaságnak éves szinten eft többlet kiadást eredményez, mely költséget beterveztük az önkormányzattól igényelendő működési támogatások körébe is. A Ft/fő/hó hideg étkezési utalványt továbbra is biztosítjuk, de ennek emelésére jelenleg nem látunk esélyt. A téli időszakban a hó és síkosságmentesítés miatt készenléti szolgálatban levő dolgozóknak biztosítjuk a készenléti pótlékot, a készenléti idő alatt történő munkavégzés esetén a túlmunka megfelelő bérezését. A hulladékgazdálkodás területén dolgozók részére fizetjük a veszélyességi pótlékot, megkapják a védőoltásokat és valamennyi fizikai állományú dolgozó a munka illetve a védőruhát. A nyári és a téli időszakokban dolgozóink megkapják a megfelelő védőitalt. A Társaság munkáját segíti az esetenkénti közcélú foglakoztatás, de ennek évi keretei még nem ismertek. Évente főre tehető azok száma, akik a bíróság által kiszabott közmunkabüntetésüket, illetve a szabálysértési bírságukat közmunkában töltik le Társaságunknál. Őket általában a közterület takarítás és a hulladékgazdálkodás területén foglalkoztatjuk. 5. Működési terv 5.1. Számvitel-könyvelés Az új gazdálkodási formához beszerzésre került a megfelelő könyvelési program, melyet a számvitel könyvelés területén dolgozók megtanultak kezelni. Az átállás aránylag zökkenő mentes 6

8 volt. A Társaság önálló bérelszámolást és TB ügyintézést végez, melyhez a szükséges szakképesítéssel rendelkező dolgozó alkalmazásban van. A hulladékszállítás díjának számlázási programja azonban jelentős átalakítást igényelt, mivel január 01. napjától az elkészített lakossági számla formáját és tartalmát jogszabály írja elő. A könyvelés területén dolgozók kiemelt figyelmet fordítanak a kintlévőségek behajtására, de ezen a területen még sok tennivaló van. Vannak próbálkozásaink, melyektől hatékonyabb megtérülést várunk Városgondozás A városgondozás, mint fenntartási tevékenység legjelentősebb eleme a parkfenntartási tevékenység 31 hektár területen, amely tartalmazza a magyartési parkot és játszóteret is. Az összes területből 27 hektár a füves terület, a többi virág, rózsa, cserje, fa, és gyöngykavics, valamint burkolt kerti útfenntartás. Fokozott figyelmet kíván a kártevők és károsítók (kiemelten a levéltetvek és aknázómolyok), szúnyogok és a rágcsálók elleni folyamatos védekezés. A város területén 18 db játszótér található, ezeknek a teljes körű karbantartása, javítása szabványossági ellenőrzése is a parkfenntartás feladatkörébe tartozik. Újabb, növekvő lakossági igény jelentkezik a játszóterek esetében az ivókút és illemhely biztosítására, valamint a lakásban tartott kutyák futtatására szolgáló terület biztosítására és ehhez kapcsolódó melléktermékek rendezett gyűjtésére. Határozottan szorgalmazni kell a közterületek védelme érdekében a fokozott hatósági fellépést, különösen a játszóterek és közparkok tekintetében. 13 parkterületen van kiépített automata öntözőrendszer, ezek üzemeltetése, javítása a parkfenntartás részeként történik. A év során felülvizsgálatra került az automata öntözőrendszer vízellátásának módja, és kísérletképpen a Rózsa Gábor tér új parkjának automata öntözése talajvíz kútról, a Széchenyi liget a Kurcából üzemel. Temetőfenntartáson belül a magyartési temető, az ún. szociális temető, és az urna sírkert gondozása, bővítése valamint a városban található I. és II. Világháborús emlékművek gondozása történik. A 100 éves évforduló alkalmával megtörtént az Erzsébet téri I. Világháborús emlékmű felújítása. A feladatokat az önkormányzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a Társaság Hulladékgazdálkodás A részleg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el Szentes, Szegvár és Nagytőke településeken, heti rendszerességgel összesen mintegy ügyfél körében. A közszolgáltatáshoz Szentes Városban kapcsolódik a lomtalanítás, növényi, szelektív és építési-bontási hulladék begyűjtése, kezelése, illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, a 3 db szentesi lezárt hulladéklerakó hely kezelése, hulladékudvar üzemeltetése. Az Nkft. rendelkezésre áll a tevékenység végzéséhez szükséges az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítési okirata. A év feladatai közé tartozik az Alsó Tisza-vidéki Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott hulladékkezelési engedély megújítása, amely az alapját jelenti a hulladékgazdálkodási tevékenységnek. Figyelembe kell venni, hogy év második felétől tervezi az orosházi központú DAREH Társulás a keretei között kialakuló térségi hulladékgazdálkodási rendszer beindítását. Mint ahogyan azt a Képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta a DAREH jelenlegi tervei szerint egy központi szolgáltató fogja ellátni a közszolgáltatást mind a 84 településen, vélhetően 7

9 alvállalkozóként bevonva a jelenlegi, jellemzően önkormányzati tulajdonú közszolgáltatókat. Ez azt jelenti, hogy a DAREH központi szolgáltatója köt közszolgáltatási szerződést minden érintett önkormányzattal, illetve a lakossággal, vállalkozásokkal. A központi közszolgáltató szedi be a hulladékkezelés díjait, és fizet jelenleg nem ismert mértékű alvállalkozói díjat a szolgáltatást ténylegesen ellátó helyi vállalkozásoknak. Mint ahogyan azt korábban már több alkalommal jeleztük az érvényben levő rezsicsökkentés valamint ezzel egyidejűleg a hulladéklerakási járulék Ft/tonna mértéke, a minimálbér évi összege, a lerakási díj 1,5%-os emelése éves szinten várhatóan eft veszteséget okoz a Társaság települési szilárdhulladék közszolgáltatása tekintetében. A Szentes Városellátó Nkft. üzleti tervének összeállítása időpontjában még nem voltak ismertek az illetékes miniszter által rendeletben kihirdetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás évi díjai. A hulladékgazdálkodási részleg alapvető feladata tehát a kiadások minden lehetséges módon történő csökkentése, valamint a bevételek maximalizálása, valamint felkészülés a várható DAREH rendszer bevezetésére Tiszai partfürdő és üdülőterület üzemeltetése Szentes Városellátó Nkft. a Szentes, tiszai partszakaszon szezonálisan partfürdőt üzemeltet, illetve üdülő telkeket ad bérbe. A bérbe adott telkek száma 150 db. Folyamatos problémát jelent a telekbérlők és a partfürdőt látogató közönség igényei közötti eltérés. A telekbérlők azt várják el, hogy a bérleti díj az üdülőterület fenntartását, fejlesztését szolgálja. A partfürdő látogatói ellenben a fürdőzési körülmények minőségét kifogásolják. A partfürdő üzemeltetés jogszabályi feltételei olyan feladatokat eredményeznek, melyek költségei meghaladják a teljes bérleti díj bevételt. Elenyésző összeg jut az üdülőterület fenntartási munkáira, a fejlesztésre, felújításra szinte semmi. Jelentős problémát okoz, hogy az üdülőterületen a fák, növényzet állapota sok esetben baleset veszélyes a jellemzően vágásérett nyárfa állomány miatt. Az elmúlt évtizedekben az üdülőterület jelentősen beépült, légvezetékekkel sűrűn átszőtt, a faállomány kitermelése, visszacsonkolása rendkívül költséges. Figyelembe véve a kor elvárható igényeit, a telkek bérbe adásának feltételei nem biztosítottak, mert a telkek nincsenek kimérve, a közműellátottság nem biztosított. A növekvő üzemeltetetési költségek ellensúlyozása érdekében már a évben sem vett igénybe Társaságunk alvállalkozót a partfürdő üzemeltetésére. Az üzemeltetési többletfeladat teljesítése a közfoglalkoztatás segítségével volt lehetséges. Az első tanuló év tapasztatai alapján hasonló üzemeltetési móddal, saját keretek között kerül lebonyolításra a évi szezon Városüzemeltetés Városi piacok A Hómezővásárhely Megyei Jogú Város, mint I. fokú Kereskedelmi Hatóság a 1/2013., és 2/2013. számon, a 55/2009. Korm. rendelt 4/A. (6) bekezdés alapján a nyilvántartásba vette a Szentes, Apponyi téri (hrsz. 1913) Élelmiszer és Zöldség piacot, továbbá a Szentes Nagynyomás 49. szám (hrsz.4705) alatt lévő Villogó utcai Állat - Használtcikk és kirakodó vásárt. A városi piacok fenntartása üzemeltetése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. Hatósági ellenőrzések rendszeresek az ÁNTSZ, NÉBIH, APEH, Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Hivatal részéről. A piacok ellenőrzése során eljáró hatóságok nem találtak alapvető hiányosságokat a piacüzemeltető illetve az kereskedők részéről. Az eljáró hatóságokkal jó munkakapcsolat alakult ki. Szakmai kérdésekben minden esetben kikérjük véleményüket. 8

10 Az Apponyi téri Élelmiszer-zöldség és a Villogó utcai Állat - Használtcikk és kirakodó vásár piacok fenntartása, üzemeltetése, a város és környék település lakosainak, továbbá kereskedőinek (Szegvár, Nagytőke, Magyartés) igényeinek megfelelően folyamatosan biztosított. Felújításra került a két piac WC helyisége, ami a szolgáltatás színvonalasabb nyújtását tette lehetővé. Az Apponyi téri piacon átadásra került a piac belső parkolója, ami csökkentette a parkolási gondokat a piaccal határos utcákban. Az Apponyi téri piacon egy fő piacőr került beosztásra, akinek feladata a piac rendjének fenntartása, intézkedések megtétele a hatóságok felé, tájékoztatás, segítségnyújtás az árusítók és a vásárlók felé évben is törekedni kell a költséghatékony üzemeltetésre. A bevételek növelése céljából a piachoz igazodó alkalmi vásárokat szervezünk. A városi piacok fejlesztése, korszerűsítése, az árusítás feltételének javítása, a növekvő elárusítói és vásárlói igények, továbbá jogszabályi változás, az üzemeltető felé fokozott elvárásokat támaszt. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 14-én fogadta el a városi piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítását és hagyta jóvá egységesen a 20%-os díjemelést január 1. napjával. A díjemelés plusz összegét a piacok felújítására, korszerűsítésére kell fordítani. Megoldandó feladatok a piacok vonatkozásában: Az Apponyi téri piacot körül vevő kőkerítés felújítása. Új kerékpártárolók készítése. Az Apponyi téri piacon az árusítóhelyek folyamatos felújítása, festése, esőcsatorna karbantartása, csapadék vízelvezető rendszer felül vizsgálata, közlekedési utak javítása a piaci WC előtt. A Villogó u. piacon belül az elárusítóhelyek kulturált kialakítása, földről történő árusítás megszüntetése, közlekedési utak biztonságos közlekedésre alkalmassá tételének kialakítása, parkoló felújítása. A Villogó u. piacon a kereskedőknek áramvételezés biztosítása, közvilágítás korszerűsítése. A Biztonsági tervben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében az infrastruktúra fejlesztése a piacokon, rendkívüli eseménynél bombariadó, tűzvész, egyéb elemi csapás stb. a piac kiürítése, ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása. Fizető-parkolás A városban a fizető parkoló helyek száma 895 db. Ebből 600 parkolóhely lakóövezeten belül van, ahol csak térítésmentesen történik a parkolás, így itt bevétel nem keletkezik. A fizető parkoló helyek száma a belvárosban a évben Petőfi utca, Kossuth tér 5. sz. és az Ady E. utca átépítésével 23 parkoló hellyel csökkent. A Kossuth tér 5. szám alatt megszűnt 23 db parkolóhely jelentős árbevétel kiesét okoz az üzemeltetőnek, ami év viszonylatban Ft összeget jelent. A fizető parkoló helyek tisztítása, felfestése, parkoló táblák folyamatos karbantartása szükséges, hasonlóan a 19 db közterületre kihelyezett parkolóóra karbantartásához. A parkolóórák szervizelését saját munkatársainkkal végezzük, ami jelentős megtakarítást eredményez. Szentes városában törvényi rendelkezés alapján július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás. A rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni tovább értékesítési díjként. Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a 9

11 szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy Ft bevétel keletkezik az üzemeltetőnél havonta mobilparkolással. Az üzemeltetőnek két okos telefont kellett vásárolni a parkoló járművek adatlekéréséhez. Folyamatosan cseréltük a városban a fizető parkolás tájékoztató táblákat, mivel a nap UV sugárzása tönkretette jelentős részüket évben várható bérlet eladások száma: parkolási engedély 60 db, lakossági bérlet (ingyenes) 700 db, teljes áru bérlet 80 db, mérsékelt áru bérlet 49 db (teljes áru bérlet 50%). A parkolási pótdíj befizetések éves szinten csökkenő mértéket mutatnak. A parkolással kapcsolatos észrevételek kifogások száma éves szinten átlagosan 15 db. A parkolással kapcsolatos ügyintézésre ügyfél szolgáltatási irodát működtetünk H-Cs , P: A terveink szerint a bevétel kiesés ellenére évben a bevételek fedezik a kiadásokat. Állategészségügy- gyepmesteri telep A gyepmesteri tevékenység a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően történik. 25 db kennel áll a rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A telep szakmai irányítását állatorvos látja el. A telep személyi, tárgyi, felszereltsége megfelel a szakmai előírásoknak. Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami nemcsak gyepmesteri feladatokat lát el, hanem részben hatósági feladatokat is (állati minták vizsgálatra küldése, hatóságilag elkobzott kutyák megfigyelése). Mivel a gyepmesteri telep üzemeltetése során bevétel nem keletkezik (csak eseti jelleggel, ami nem jelentős) az üzemeltetés személyi, dologi költségek finanszírozása önkormányzati forrás biztosítása nélkül nem megoldható. A telepen 1 fő gyepmester és 1 fő félállású kisegítő gyepmester dolgozik, valamit 1 fő állatorvos részmunkaidőben, megbízási szerződéssel. A begyűjtött, illetve a telepre kiszállított elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV fehérje Feldolgozó Zrt. végzi. Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtételemelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítás, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte, illetve növelni fogja költségeinket év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában. A Kft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodni. Az ártalmatlanítás költsége éves szinten ,-Ft-ot tesz ki. A gyepmester napi járattal gyűjti be az önkormányzati fenntartású intézményeknél keletkezett állati élelmezésre alkalmas ételhulladékot, amivel jelentős költségmegtakarítást lehet elérni a befogott kutyák élelmezésében, továbbá az érintett intézményeknél megoldódik az ételhulladék szabályos elhelyezése. Temetőszolgáltatás Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a Kft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet. Az engedélyt két tevékenységre kértük: az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására. Képviselő-testület június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét. Ezzel egyidejűleg döntött a Képviselő-testület arról, hogy engedélyezte az Nkft évi nyeresége terhére 58 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült. Az urnafülke bekerülési költsége 4 millió forint volt. Szentes Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló évi XLIII. törvény 24/A. - ban, a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 17/A. - ban előírt törvényi kötelezettségének eleget tegyen január 1. napjával kijelölte a szociális 10

12 temetési helyet. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a köztemetők üzemeltetője Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A temetői szolgáltatások körében a legjelentősebb tevékenység az urna fülkék bérbe adása, a Díszszórókút és a magyartési temető üzemeltetése. Fontos feladat a szentesi ravatalozók helyiségeinek a tisztántartása (hékédi, magyartési, Kálvária), a városi Dísz sírhelyek gondozása. Jelenleg 360 db a kiadott urnafülkék száma és 45 db áll rendelkezésre. A évben átadott Dísz-szórókút szolgáltatást eddig 48-an vették igénybe. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosítása következtében az üzemeltető feladatai növekedtek. Ilyen feladat például a szociális temetés biztosítása, urna elhelyezés biztosítása, köztemetők kijelölése, fenntartása, ravatalozó helyiségeinek, berendezéseinek biztosítása, tárolók, hűtők, temetők közcélú létesítmények infrastruktúrájának fenntartása, nyilvántartó könyvek vezetése. A temetési szolgáltatás díjai a kiadásokat nem fedezték, ezért az önkormányzat évben eft támogatást biztosított e célra. A szociális temetés biztosítása az érvényben levő jogi szabályozás szerint január 1. napjával kötelező minden önkormányzat számára. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete erre a célra a magyartési temetőt jelölte ki. Szociális temetés a Tv. szerint az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő az eltemettető választása szerint koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes. Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna, és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni. A köztemető fenntartója köteles külön szociális parcellát kijelölni a koporsós, valamint az urnás szociális temetési helyek számára. Szociális parcellákra a Korm. rendelet egységes kialakítást határoz meg. A temetéshez kizárólag az állam által biztosított kellékeket (koporsó, urna, sírjel) használhatja fel az eltemettető. Ezeket a büntetés-végrehajtási intézetek állítják elő és szállítják a helyszínre. A köztemető fenntartója pedig gondoskodik a szociális kellékek átvételéről és tárolásáról. Az önkormányzatra nézve a korábbi rendelethez képest a szociális temetés költségei jelentenek új terheket (további adminisztrációs költségek; szociális parcella esetében a sírhely első alkalommal történő megváltásának díja; külső ravatalozó használati díj, halott temetőben történő hűtésének költsége, valamint hatósági áras hamvasztási költségek). A költségeket azok pontos ismeretében évtől az Önkormányzat költségvetésébe be kell tervezni. Lehetőség szerint biztosítani kell Szentes belterületén is a szociális temető rész kialakítását, mivel jelenleg nincs ilyen temető rész csak Magyartésen. Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítését. Éves szinten a tértivevényes levelek száma: db, sima levél: db. A postai díjtételből számított megtakarítás éves szinten 13 millió forint, ami az önkormányzatnál jelentkezik. Mivel a levél kézbesítése során az NKft.-nek bevétele nem keletkezik, így e tevékenység önkormányzati finanszírozással folytatható évben is. 11

13 5.6. Magas-mélyépítés Utak, hidak járdák üzemeltetése és fenntartása Ezen feladatok finanszírozása 100%-ban önkormányzati forrásból történik. Elsődleges cél, hogy a szűkülő pénzügyi fedezettől függetlenül az utak, hidak és járdák biztonságos, balesetveszély mentes üzemeltetése biztosítva legyen. A munkák elvégzésére a szakember gárda és a szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak. Egész évben fokozott ellenőrzések keretében figyeljük az úthibákat, hogy azok kátyúzással minél előbb megszüntetésre kerüljenek. Ez a balesetveszély elhárítás mellett a takarékosság miatt is fontos szempont. A biztonságos üzemeltetés miatt a süllyesztett szegélyű és a szegély nélküli utak folyamatos padkarendezését is végezni kell. A külterületi lakosság részéről jogos igény a dűlő utak karbantartása, melyet jelentősen nehezít a mezőgazdasági vállalkozók felelőtlen magatartása a csapadék utáni határszemlével, és a földutak építési törmelékkel történő feltöltése. A gyalogos járdák folyamatosan romló műszaki állapota indokolttá tenné a folyamatos felújításokat, de sajnos az önkormányzat pénzügyi lehetősége behatárolt. Éves szinten az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján 3000 m 2 felületű aszfalt járda felújításra van lehetőség. A költségesebb aszfaltozás helyett ez egyre inkább a térkő burkolatra történő átépítést jelent. A valamikor lakossági társadalmi munkával kiépített járdalapos járdák az elmúlt években közmunka keretében újultak meg, melyre reményeink szerint a évben is lesz lehetőség. Felméréseink szerint jelenleg több mint m 2 járda felület jelent balesetveszélyt. Szintén a pénzügyi forrás szűkössége miatt az önkormányzati hidak esetében is csak a legszükségesebb állagmegóvási munkák elvégzésre van lehetőség. A műszaki állapotuk miatt az Eszperantó gyalogos Kurca híd és a Kiss Zsigmond utcai közúti híd felújítása a legsürgetőbb, de a szűkös önkormányzati pénzügyi adottság miatt erre évben sem sok esélyt látunk. Az Eszperantó híd átépítéséhez engedélyezett dokumentáció rendelkezésre áll, amelyet azonban a Kurca program miatt módosítani kell. Közlekedésbiztonsági okok indokolják a KRESZ táblák állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, szükség szerinti javítását és pótlását. Az útkereszteződésekben a kilátást illetve a rálátást akadályozó növényzet kivágása, nyesése, metszése is folyamatos feladat, a megsérült vagy meghibásodott víznyelőrácsok és aknafedlapok állapotának és javításának munkájával együtt. Az időjárás függvényében kell végezni az idegenforgalmi szempontokból is fontos közlekedési és kerékpárutak padkáinak és rézsűinek kaszálását. Ezt a tevékenységet átlagban öt alkalommal kell elvégezni géppel, valamint kiegészítő kézi munkával. Az előző években elkészült autóbuszvárók üzemeltetése és fenntartására is e szakterület feladata. Sajnos a külterületi autóbuszvárók rendszeres rongálása egyre több feladatot jelent, mivel a megrongált illetve eltulajdonított borító lemezeket pótolni kell. Az utak, hidak és járdák fentiekben vázolt üzemeltetési és fenntartási munkáinak elvégzése mellett a szabad kapacitások lekötése érdekében végzünk kivitelezési munkákat pályázati források figyelembe vételével - az önkormányzat és egyéb gazdálkodó szervezetek részére, ami évben is előtérbe kerül annak érdekében, hogy a meglévő létszám folyamatos foglalkoztatása biztosított legyen. Az utak hidak járdák üzemeltetését és fenntartását az önkormányzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a társaság. Csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetése és fenntartása A és évben elvégzett felújítási munkák eredményeként a csapadékvíz elvezető rendszereken főleg karbantartási és dugulás elhárítási munkák végzése a feladat. Ehhez 12

14 rendelkezünk a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A Nagyvölgy csatornán telepített átemelő szivattyúk megfelelő műszaki állapotban vannak. Üzembiztonságuk fenntartása fokozott karbantartást és ellenőrzést igényel. A Mentettréten üzemelő átemelő szivattyú is megfelelő állapotban van, folyamatos karbantartása és ellenőrzése a nagy távolság és az átemelő megközelíthetősége (földút) a téli időszakban nehézkes. A évi csapadékos időjárás bebizonyította a Nagyvölgy csatorna biztonságos üzemeltetésének szükségességét, ezért ennek karbantartása évben is elsődleges feladat lesz Szállítás-logisztikai részleg A szállítás-logisztika részleg a Berekháti telephely központtal az egyes részlegek technikai eszközeinek koordinálását, üzemeltetését, karbantartását végzi. Önálló létszámmal, költségelőirányzattal nem rendelkezik, legfőképpen a járműállomány, a raktár és a műhelykapacitás hasznosítását végzi. 6. Kockázatbecslés Belső tulajdonságok Erősségek A Társaság építhet a feladatellátáshoz szükséges dolgozói állomány szakmai felkészültségére, hivatástudatára és munkafegyelmére. A gép és járműpark az elöregedés ellenére megfelelően üzemel, de karbantartása és felújítása egyre nagyobb anyagi ráfordítást igényel. Pótlásuk egyenlőre reménytelen. Gyengeség A napi feladatellátás során konfliktust okozhat a közérdekű feladatok és az üzleti tevékenység összeegyeztethetősége. A Társaság működésének alapvető célja a közérdekű feladatok színvonalas ellátása, ugyanakkor az üzleti tevékenység eredménye nagyban hozzájárul az alapfeladatok finanszírozási forrásának biztosításához, valamint a technikai eszközpark fejlesztéséhez. Magas-mélyépítés, városgondozás ágazatban a folyamatos foglalkoztatás biztosítása (pl. télen) érdekében jelentős feladat az évszakokhoz igazodó rugalmas munkarend kialakítása, mely év egyik fontos feladata kell hogy legyen. Az alacsony bérszínvonal miatt fontos a folyamatos munkavégzés biztosítása, és előtérbe kerülhet a teljesítménybérezés bevezetése. Külső környezet Lehetőség A Társaság eredményes működésének egyik legjelentősebb eleme volt eddig, és lennie kell a jövőben is a szakipari részleg által végzett kivitelezési munka bevétele. A kivitelezési munkák terén legjelentősebb megrendelőnek a Szentes Város Önkormányzatát kell tekinteni a pályázati lehetőségek függvényében. Ameddig az Önkormányzat bizalma megmarad a Társaság iránt, és előnyben részesíti a szóba jöhető beruházások megvalósításánál, addig ez biztos bevételi forrást jelenthet évben ez még jobban előtérbe kerül. Sajnos azonban az Önkormányzat szűkülő forrásai miatt e területen nem lehetünk optimisták. Keresnünk kell az építőipari munkákat. 13

15 A Társaság működését áttekintve számos egyéb területen van lehetőség piaci alapon szolgáltatási tevékenység indítására (pl.: szabad könyvelési kapacitás értékesítése, piaci tevékenység bővítés, szállító kapacitás értékesítése stb.). Veszély Aktuálisan a legjelentősebb veszélyeztető tényező a kiszámíthatatlan, gyorsan változó jogszabályi környezet, amely egy egy szakterületet rövid idő alatt alapvető módon képes megváltoztatni. Bizonytalan például a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység jövőbeni helyzete. A legrosszabb verzió 30 munkavállaló munkaviszonyát veszélyezteti. A belső gyengeségeknél megjelölt közérdekű feladatok és az üzleti tevékenység összeegyeztethetősége a külső veszélyeknél is fennáll. A Társaság belső döntésétől függetlenül is bármikor minősülhet hibásnak egy-egy szakterület szabad kapacitásának piaci alapú értékesítése. Bizonytalan a bevételi oldalon a jelentős piaci alapú, a Társaság profiljának és kapacitásának megfelelő kivitelezési munkák biztosítása. Ennek kivédéséhez reményt adhat a időszak Uniós források által megvalósuló beruházásokban való részvétel. 7. Pénzügyi terv A Társaság pénzügyi helyzete a tervezett veszteség ellenére is megfelelő lehet. Átgondolt gazdálkodással és a tulajdonos eseti támogatásával eleget tudunk tenni a követelményeknek. Ehhez az is szükséges, hogy kintlévőségeinket folyamatosan be tudjuk hajtani, illetve a számlázások időben megtörténjenek. A hulladékgazdálkodás területén kialakult helyzet és a növekvő többlet költségek sajnos továbbra is okozhatnak likviditási nehézségeket. Reményeink és terveink szerint ez a kockázat csökkenthető a lekötött magas és mélyépítő kapacitás bevételeivel, és a törvényi szabályozások miatti elvonások esetleges csökkenésével és kompenzálásával. A bérek és járulékok, továbbá a közüzemi számlák kifizetésének időpontja ismert, ezek kifizetése előre tervezhető. Az anyagi jellegű ráfordítások illetve a szolgáltatások igénybe vétele a pénzügyi helyzetnek megfelelően ütemezhető évben Szentes Város Önkormányzatától származó bevételek terve Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázott összeg (e Ft, bruttó) évi terv évi várható Parkfenntartás Út-híd Temető éven felüliek szemétdíja Temetői szemét szállítás 50% Összesen Működési támogatásként biztosított összeg (e Ft, bruttó) évi terv évi várható Köztisztasági feladatok Belvíz Belvíz és központi irányítás*

16 Terület felelős Tisza üzemeltetés Gyepmesteri telep Minimálbér emelés kompenzálásra (bér+járulék) Hulladék veszteség fedezetére ** Összesen Mindösszesen * A évi tervben a központi irányítás költsége arányosan felosztásra került az elvégzendő feladatok előirányzata között ** A hulladék veszteség fedezete az eredeti tervben meghatározotthoz képest változott: eredeti veszteség minimálbér emelés 2520 hulladék lerakási díj 1,5 %-os emelése 388 veszteség összesen A év tervezésekor csak részben vettük figyelembe a évi várható adatokat ben a közcélú foglalkoztatásból származó 25.6 millió forintos bevétellel nem számoltunk annak bizonytalansága miatt. Figyelembe vettük viszont azt a tényt, hogy a Társaság létszáma a évi tervhez képest 10 fővel csökkent, jelenleg 121 fő. A tervezéskor ennek bevételt csökkentő hatását is kalkuláltuk. 15

17 8. Mellékletek "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) 1. sz. melléklet Tételszám A tétel megnevezése évi terv adatok e Ft Hulladék gazdálkodás Egyéb tevékenységek Összesen várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele önkormányzati támogatás a veszteség fedezetére Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés 13./a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolymnyeresége 14./a /a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek /a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17./a Ebből: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

18 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18./a Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 19./a Ebből: kapcsolt vállalakozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21./a Ebből: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

19 2. sz. melléklet évi likviditási terv e Ft I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Összesen Nyitó Bevétel Egyéb bevétel Anyag, energia, szolgáltatás Személyi jellegű kifizetés Egyéb adó jellegű kifizetés Záró

20 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 3. sz. melléklet Sor szám A tétel megnevezése terv adatok e Ft 01. A. Befektetett eszközök I.IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak étékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.viszonyban álló 22. vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 34. Készletekre adott előlegek 19

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2014. évi

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal -

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2005. (IV.21.) Kgy. h. Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről 1 30/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Dr. Horváth István történész, muzeológus

Részletesebben

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Márton Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentesi

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: A Szentesi

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV Budapest, 2013 november 29. Kovács István Ügyvezető igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. ALAPADATOK 2 3. A BÖK KFT. MŰKÖDÉSE,

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. december 31.

Éves beszámoló 2012. december 31. Éves beszámoló 2012. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 52.780.000, teljes egészében befizetve. TIGÁZ GEPA KFT. 2012 ÉVES

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről 1 ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről összeállította: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 2 Tartalom I. A vállalkozás általános bemutatása... 3 II. Gazdálkodási jellemzők... 5 III.

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete 2011. év Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BESZÁMOLÓHOZ.6 1.1. A Társaság bemutatása 6

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben