Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni."

Átírás

1 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a évi üzleti tervét a Képviselő-testület december 12. napján megtartott rendes ülésére, melyet akkor a Képviselő-testület levett a napirendről és kiegészítésre visszaadta az előterjesztőnek. A Szentes Városellátó Nkft. megtette a szükséges kiegészítéseket az üzleti tervén, amelyet mellékelten terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.../2015.(i.30.) Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta a Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi üzleti tervét, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 2. Szentes Város Önkormányzata évi költségvetése elfogadását követően, annak várható módosulásai miatt felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani kell Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi üzleti tervét. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Varga Sándor ügyvezető 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 5./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Szentes, január 08. Dr. Sztantics Csaba

2 Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Ü Z L E T I T E R V év január Varga Sándor ügyvezető

3 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.3. old. 2. A Társaság bemutatása. 3. old. 3. Szervezeti felépítés old. 5. Személyzeti politika, stratégia.6. old. 6. Működési terv old. 7. Kockázatbecslés..13. old. 8. Pénzügyi terv old. 9. Mellékletek..16. old. 2

4 1. Vezetői összefoglaló Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Üzleti Terv év A Társaság küldetésének tekinti, hogy valamennyi tevékenysége során igényes szolgáltatásokat nyújtson a település lakossága számára, ezzel is elősegítse az életminőségük javítását illetve annak fenntartását. Megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítson a szolgáltatásait igénybe vevők számára. Az év folyamán nyújtott szolgáltatásainak színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok és előírások betartása mellett feleljen meg az elvárásoknak. A vezetői összefoglalóban a tervezés során felmerült meghatározó jelentőségű dolgokat, az év folyamán várható eseményeket foglaltuk össze. A részletes elemeket az egyes szakfeladatok tervezésénél ismertetjük. A napi feladatellátás lényegében nem változik. Cél továbbra is valamennyi szakterületen a szervezési és irányítási feladatok magas szintű elvégzése. A munkavégzés során továbbra is elsődleges cél a tulajdonos önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátása. Ennek érdekében cél a jól szervezett költségtakarékos, de minőségi és mennyiségi munkavégzés. A Társaság bevételeinek több mint 50%-át a tulajdonos önkormányzattól működési támogatásként illetve szolgáltatási szerződés alapján kapott forrás jelenti. A meglevő és az önkormányzat által le nem kötött építőipari kapacitásra folyamatosan kell munkát szerezni. A Társaság évi üzleti tevékenységének tervezésénél továbbra sem számoltunk a jármű és géppark fejlesztésével, megújításával. A feladatok ellátásához igénybe vett eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak, azokat a Társaság üzemeltetési szerződés alapján használja. Az útfenntartáshoz, köztisztasági és téli hó és síkosságmentesítési feladatokhoz használt eszközök átlagéletkora meghaladja a 15 évet, ami jelentősen befolyásolja használhatóságukat és üzembiztonságukat. A Társaság fontos tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, melynek a ös évre vonatkozó előírásai még nem ismertek. Pozitív változás lehet, hogy a lerakási járulék mértéke nem változik, marad Ft/t. A tervezésnél a rezsicsökkentéssel megállapított jelenlegi hulladékszállítási díjakkal számoltunk, mivel az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a évi díjakat még nem határozta meg. Az e-útdíj és a díjfelügyeleti díj a évi szinten szerepel a tervben. A szakfeladat, mint kötelező önkormányzati feladat a takarékos és jól szervezett tevékenység mellett továbbra is jelentős veszteséggel végezhető. Az ágazat és ezzel együtt a Társaság jövőjét is befolyásolhatja a várhatóan július 1-től beinduló, a DAREH társulás keretében működő Központi Közszolgáltatás, melynek részletes működése 100%-ban még nem ismert. Jelenlegi ismereteink szerint a Társaság alvállalkozóként tovább végezheti a települési szilárdhulladék gyűjtését és egy helyben felépülő hulladékátrakóra történő szállítását. A hulladékgazdálkodás vesztesége miatt a évi gazdálkodási tervünket negatív eredménnyel tudtuk összeállítani a jelenlegi érvényes szabályozás miatt. A nehézségek ellenére is a Társaság fő feladata évben az eredményes és hatékony gazdálkodás, a tulajdonosnak és a lakosságnak való megfelelés a közfeladatok és a városüzemeltetés és városgondozás színvonalas ellátása. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Társaság évre tervezett tevékenységét, külső és belső környezetét, azok negatív és pozitív hatásait, melyek megalapozzák az üzleti tervet. 2. A Társaság bemutatása A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával június 30. napjával megszüntette. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága. 3

5 A társaság alapadatai A társaság cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes, hrsz: 5623 Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Társaság elektronikus elérhetősége cím: Tel/fax. 63/ Telephelyei: Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: (Gépjármű-logisztika) 2. Szentes, berki- Hulladékkezelő Telep 6600 Szentes, hrsz: 1398/21 (lezárt hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő) 6600 Szentes hrsz: 01398/24 (hulladékudvar, hulladékválogató) 3. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5. 4. Szentes, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac) 5. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz: (Állat-, Használtcikk piac és Kirakodó vásár) Társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az alapító szavazati jog mértéke: 100 %. A társaság jegyzett tőke: 3 millió forint. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szentes A társaság ügyvezetője: Varga Sándor A FEB tagjai: Dr. Demeter Attila elnök Koltai Iván tag Szeleczkei Antal Zoltán tag A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia A Társaság tevékenységi körei: Főtevékenységi kör : Nem veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítás Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Út, autópálya építése Híd, alagút építése Lakó-és nem lakó épület építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építése Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Közúti áruszállítás Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb postai, futárpostai tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatás 4

6 Sajáttulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Építőipari gépkölcsönzés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Állat-egészségügyi ellátás Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 3. Szervezeti felépítés A Társaság a szervezeti tagozódása 1. Számvitel-könyvelés főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit 1.1. Pénztár 1.2. Főkönyvi könyvelés, 1.3. Munkaügy bér TB. ügyintézés 1.4. Számlázás 1.5. Iktatás, levelezés, irattározás 1.6. Banki ügyvitel 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés 2. Városgondozás részlegvezető: Balogh Györgyi 2.1. Parkgondozás, közterület tisztántartás, növényvédelem, kártevőirtás 2.2. Nyilvános WC. üzemeltetés 2.3. Köztisztasági feladatok (gépi-kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás) 2.4. Játszóterek üzemeltetése és fenntartása 2.5. Közérdekű-, közcélú munka irányítása 2.6. Bírósági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás 3. Hulladékgazdálkodás részlegvezető: Papp Ferenc 3.1. Települési szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, lomtalanítás 3.2. Hulladéklerakó telepek utógondozása, 3.3. Hulladékudvar üzemeltetése 3.4. Komposztáló, inert kezelő tér üzemeltetése 3.5. Szelektívgyűjtés 3.6. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése 3.7. Tiszai partfürdő üzemeltetés 4. Városüzemeltetés részlegvezető: dr. Bújdosó Károly 4.1. Fizető parkolás 4.2. Piacüzemeltetés 4.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep 4.4. Levélkézbesítés 4.5. Temetői szolgáltatás (Dísz szórókút, urnafalak, ravatalozók, magyartési temető üzemeltetése, fenntartása) 4.6. Urnafülke bérbeadás 4.7. Tiszai telek bérbeadás 5. Magas-mélyépítés részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János 5

7 5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés. 6. Szállítás-logisztika részlegvezető: Tóth János 6.1. Telephely üzemeltetés 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása 6.3. Gépjárműjavítás, karbantartás 6.4. Raktározás Műszaki vezető: Kiss Ferenc Jogi képviselet: Dr. Bújdosó Károly jogtanácsos 4. Személyzeti politika, stratégia Személyzeti politika, stratégia A Társaság a megalakulásakor a megszűnt Városellátó Intézmény személyi állományát vette át. A év folyamán az alakuláskori létszám különböző okok miatt 131 főről 121 főre csökkent. Létszámot csak a kiesők pótlására tervezünk felvenni, amennyiben azt a feladatok ellátása indokolja. A jelenlegi létszám szakmai összetétele megfelel a Társaság előtt álló sokrétű, egyszerű és bonyolult feladatainak ellátásához. Mindenképpen gondoskodunk a 2015-ben nyugdíjba vonuló kollégák megfelelő szintű pótlásáról. A változó gazdasági környezet és szakmai előírások miatt tervezzük a munkavállalók képzését. Ez elsősorban a műszaki irányítást, a gépkocsivezetőket, gépkezelőket és a hulladékgazdálkodásban dolgozókat érinti. Ezen felül folyamatos és elengedhetetlen képzést biztosítunk a könyvelés, munkaügy és adózás területén dolgozóknak is. Bérpolitika A évre meghatározott minimálbért ( Ft/hó) illetve a szakmunkás garantált bért ( Ft/hó) az üzleti terv készítésekor figyelembe vettük. Az ilyen bérfejlesztésre nem jogosult dolgozók esetében az esetleges bérfeszültség csökkentése miatt- szintén átlagos 3,4 %-os bérfejlesztést terveztünk. A tervezett bérfejlesztés a járulékkal együtt a Társaságnak éves szinten eft többlet kiadást eredményez, mely költséget beterveztük az önkormányzattól igényelendő működési támogatások körébe is. A Ft/fő/hó hideg étkezési utalványt továbbra is biztosítjuk, de ennek emelésére jelenleg nem látunk esélyt. A téli időszakban a hó és síkosságmentesítés miatt készenléti szolgálatban levő dolgozóknak biztosítjuk a készenléti pótlékot, a készenléti idő alatt történő munkavégzés esetén a túlmunka megfelelő bérezését. A hulladékgazdálkodás területén dolgozók részére fizetjük a veszélyességi pótlékot, megkapják a védőoltásokat és valamennyi fizikai állományú dolgozó a munka illetve a védőruhát. A nyári és a téli időszakokban dolgozóink megkapják a megfelelő védőitalt. A Társaság munkáját segíti az esetenkénti közcélú foglakoztatás, de ennek évi keretei még nem ismertek. Évente főre tehető azok száma, akik a bíróság által kiszabott közmunkabüntetésüket, illetve a szabálysértési bírságukat közmunkában töltik le Társaságunknál. Őket általában a közterület takarítás és a hulladékgazdálkodás területén foglalkoztatjuk. 5. Működési terv 5.1. Számvitel-könyvelés Az új gazdálkodási formához beszerzésre került a megfelelő könyvelési program, melyet a számvitel könyvelés területén dolgozók megtanultak kezelni. Az átállás aránylag zökkenő mentes 6

8 volt. A Társaság önálló bérelszámolást és TB ügyintézést végez, melyhez a szükséges szakképesítéssel rendelkező dolgozó alkalmazásban van. A hulladékszállítás díjának számlázási programja azonban jelentős átalakítást igényelt, mivel január 01. napjától az elkészített lakossági számla formáját és tartalmát jogszabály írja elő. A könyvelés területén dolgozók kiemelt figyelmet fordítanak a kintlévőségek behajtására, de ezen a területen még sok tennivaló van. Vannak próbálkozásaink, melyektől hatékonyabb megtérülést várunk Városgondozás A városgondozás, mint fenntartási tevékenység legjelentősebb eleme a parkfenntartási tevékenység 31 hektár területen, amely tartalmazza a magyartési parkot és játszóteret is. Az összes területből 27 hektár a füves terület, a többi virág, rózsa, cserje, fa, és gyöngykavics, valamint burkolt kerti útfenntartás. Fokozott figyelmet kíván a kártevők és károsítók (kiemelten a levéltetvek és aknázómolyok), szúnyogok és a rágcsálók elleni folyamatos védekezés. A város területén 18 db játszótér található, ezeknek a teljes körű karbantartása, javítása szabványossági ellenőrzése is a parkfenntartás feladatkörébe tartozik. Újabb, növekvő lakossági igény jelentkezik a játszóterek esetében az ivókút és illemhely biztosítására, valamint a lakásban tartott kutyák futtatására szolgáló terület biztosítására és ehhez kapcsolódó melléktermékek rendezett gyűjtésére. Határozottan szorgalmazni kell a közterületek védelme érdekében a fokozott hatósági fellépést, különösen a játszóterek és közparkok tekintetében. 13 parkterületen van kiépített automata öntözőrendszer, ezek üzemeltetése, javítása a parkfenntartás részeként történik. A év során felülvizsgálatra került az automata öntözőrendszer vízellátásának módja, és kísérletképpen a Rózsa Gábor tér új parkjának automata öntözése talajvíz kútról, a Széchenyi liget a Kurcából üzemel. Temetőfenntartáson belül a magyartési temető, az ún. szociális temető, és az urna sírkert gondozása, bővítése valamint a városban található I. és II. Világháborús emlékművek gondozása történik. A 100 éves évforduló alkalmával megtörtént az Erzsébet téri I. Világháborús emlékmű felújítása. A feladatokat az önkormányzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a Társaság Hulladékgazdálkodás A részleg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el Szentes, Szegvár és Nagytőke településeken, heti rendszerességgel összesen mintegy ügyfél körében. A közszolgáltatáshoz Szentes Városban kapcsolódik a lomtalanítás, növényi, szelektív és építési-bontási hulladék begyűjtése, kezelése, illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, a 3 db szentesi lezárt hulladéklerakó hely kezelése, hulladékudvar üzemeltetése. Az Nkft. rendelkezésre áll a tevékenység végzéséhez szükséges az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítési okirata. A év feladatai közé tartozik az Alsó Tisza-vidéki Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott hulladékkezelési engedély megújítása, amely az alapját jelenti a hulladékgazdálkodási tevékenységnek. Figyelembe kell venni, hogy év második felétől tervezi az orosházi központú DAREH Társulás a keretei között kialakuló térségi hulladékgazdálkodási rendszer beindítását. Mint ahogyan azt a Képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta a DAREH jelenlegi tervei szerint egy központi szolgáltató fogja ellátni a közszolgáltatást mind a 84 településen, vélhetően 7

9 alvállalkozóként bevonva a jelenlegi, jellemzően önkormányzati tulajdonú közszolgáltatókat. Ez azt jelenti, hogy a DAREH központi szolgáltatója köt közszolgáltatási szerződést minden érintett önkormányzattal, illetve a lakossággal, vállalkozásokkal. A központi közszolgáltató szedi be a hulladékkezelés díjait, és fizet jelenleg nem ismert mértékű alvállalkozói díjat a szolgáltatást ténylegesen ellátó helyi vállalkozásoknak. Mint ahogyan azt korábban már több alkalommal jeleztük az érvényben levő rezsicsökkentés valamint ezzel egyidejűleg a hulladéklerakási járulék Ft/tonna mértéke, a minimálbér évi összege, a lerakási díj 1,5%-os emelése éves szinten várhatóan eft veszteséget okoz a Társaság települési szilárdhulladék közszolgáltatása tekintetében. A Szentes Városellátó Nkft. üzleti tervének összeállítása időpontjában még nem voltak ismertek az illetékes miniszter által rendeletben kihirdetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás évi díjai. A hulladékgazdálkodási részleg alapvető feladata tehát a kiadások minden lehetséges módon történő csökkentése, valamint a bevételek maximalizálása, valamint felkészülés a várható DAREH rendszer bevezetésére Tiszai partfürdő és üdülőterület üzemeltetése Szentes Városellátó Nkft. a Szentes, tiszai partszakaszon szezonálisan partfürdőt üzemeltet, illetve üdülő telkeket ad bérbe. A bérbe adott telkek száma 150 db. Folyamatos problémát jelent a telekbérlők és a partfürdőt látogató közönség igényei közötti eltérés. A telekbérlők azt várják el, hogy a bérleti díj az üdülőterület fenntartását, fejlesztését szolgálja. A partfürdő látogatói ellenben a fürdőzési körülmények minőségét kifogásolják. A partfürdő üzemeltetés jogszabályi feltételei olyan feladatokat eredményeznek, melyek költségei meghaladják a teljes bérleti díj bevételt. Elenyésző összeg jut az üdülőterület fenntartási munkáira, a fejlesztésre, felújításra szinte semmi. Jelentős problémát okoz, hogy az üdülőterületen a fák, növényzet állapota sok esetben baleset veszélyes a jellemzően vágásérett nyárfa állomány miatt. Az elmúlt évtizedekben az üdülőterület jelentősen beépült, légvezetékekkel sűrűn átszőtt, a faállomány kitermelése, visszacsonkolása rendkívül költséges. Figyelembe véve a kor elvárható igényeit, a telkek bérbe adásának feltételei nem biztosítottak, mert a telkek nincsenek kimérve, a közműellátottság nem biztosított. A növekvő üzemeltetetési költségek ellensúlyozása érdekében már a évben sem vett igénybe Társaságunk alvállalkozót a partfürdő üzemeltetésére. Az üzemeltetési többletfeladat teljesítése a közfoglalkoztatás segítségével volt lehetséges. Az első tanuló év tapasztatai alapján hasonló üzemeltetési móddal, saját keretek között kerül lebonyolításra a évi szezon Városüzemeltetés Városi piacok A Hómezővásárhely Megyei Jogú Város, mint I. fokú Kereskedelmi Hatóság a 1/2013., és 2/2013. számon, a 55/2009. Korm. rendelt 4/A. (6) bekezdés alapján a nyilvántartásba vette a Szentes, Apponyi téri (hrsz. 1913) Élelmiszer és Zöldség piacot, továbbá a Szentes Nagynyomás 49. szám (hrsz.4705) alatt lévő Villogó utcai Állat - Használtcikk és kirakodó vásárt. A városi piacok fenntartása üzemeltetése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. Hatósági ellenőrzések rendszeresek az ÁNTSZ, NÉBIH, APEH, Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Hivatal részéről. A piacok ellenőrzése során eljáró hatóságok nem találtak alapvető hiányosságokat a piacüzemeltető illetve az kereskedők részéről. Az eljáró hatóságokkal jó munkakapcsolat alakult ki. Szakmai kérdésekben minden esetben kikérjük véleményüket. 8

10 Az Apponyi téri Élelmiszer-zöldség és a Villogó utcai Állat - Használtcikk és kirakodó vásár piacok fenntartása, üzemeltetése, a város és környék település lakosainak, továbbá kereskedőinek (Szegvár, Nagytőke, Magyartés) igényeinek megfelelően folyamatosan biztosított. Felújításra került a két piac WC helyisége, ami a szolgáltatás színvonalasabb nyújtását tette lehetővé. Az Apponyi téri piacon átadásra került a piac belső parkolója, ami csökkentette a parkolási gondokat a piaccal határos utcákban. Az Apponyi téri piacon egy fő piacőr került beosztásra, akinek feladata a piac rendjének fenntartása, intézkedések megtétele a hatóságok felé, tájékoztatás, segítségnyújtás az árusítók és a vásárlók felé évben is törekedni kell a költséghatékony üzemeltetésre. A bevételek növelése céljából a piachoz igazodó alkalmi vásárokat szervezünk. A városi piacok fejlesztése, korszerűsítése, az árusítás feltételének javítása, a növekvő elárusítói és vásárlói igények, továbbá jogszabályi változás, az üzemeltető felé fokozott elvárásokat támaszt. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 14-én fogadta el a városi piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítását és hagyta jóvá egységesen a 20%-os díjemelést január 1. napjával. A díjemelés plusz összegét a piacok felújítására, korszerűsítésére kell fordítani. Megoldandó feladatok a piacok vonatkozásában: Az Apponyi téri piacot körül vevő kőkerítés felújítása. Új kerékpártárolók készítése. Az Apponyi téri piacon az árusítóhelyek folyamatos felújítása, festése, esőcsatorna karbantartása, csapadék vízelvezető rendszer felül vizsgálata, közlekedési utak javítása a piaci WC előtt. A Villogó u. piacon belül az elárusítóhelyek kulturált kialakítása, földről történő árusítás megszüntetése, közlekedési utak biztonságos közlekedésre alkalmassá tételének kialakítása, parkoló felújítása. A Villogó u. piacon a kereskedőknek áramvételezés biztosítása, közvilágítás korszerűsítése. A Biztonsági tervben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében az infrastruktúra fejlesztése a piacokon, rendkívüli eseménynél bombariadó, tűzvész, egyéb elemi csapás stb. a piac kiürítése, ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása. Fizető-parkolás A városban a fizető parkoló helyek száma 895 db. Ebből 600 parkolóhely lakóövezeten belül van, ahol csak térítésmentesen történik a parkolás, így itt bevétel nem keletkezik. A fizető parkoló helyek száma a belvárosban a évben Petőfi utca, Kossuth tér 5. sz. és az Ady E. utca átépítésével 23 parkoló hellyel csökkent. A Kossuth tér 5. szám alatt megszűnt 23 db parkolóhely jelentős árbevétel kiesét okoz az üzemeltetőnek, ami év viszonylatban Ft összeget jelent. A fizető parkoló helyek tisztítása, felfestése, parkoló táblák folyamatos karbantartása szükséges, hasonlóan a 19 db közterületre kihelyezett parkolóóra karbantartásához. A parkolóórák szervizelését saját munkatársainkkal végezzük, ami jelentős megtakarítást eredményez. Szentes városában törvényi rendelkezés alapján július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás. A rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni tovább értékesítési díjként. Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a 9

11 szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy Ft bevétel keletkezik az üzemeltetőnél havonta mobilparkolással. Az üzemeltetőnek két okos telefont kellett vásárolni a parkoló járművek adatlekéréséhez. Folyamatosan cseréltük a városban a fizető parkolás tájékoztató táblákat, mivel a nap UV sugárzása tönkretette jelentős részüket évben várható bérlet eladások száma: parkolási engedély 60 db, lakossági bérlet (ingyenes) 700 db, teljes áru bérlet 80 db, mérsékelt áru bérlet 49 db (teljes áru bérlet 50%). A parkolási pótdíj befizetések éves szinten csökkenő mértéket mutatnak. A parkolással kapcsolatos észrevételek kifogások száma éves szinten átlagosan 15 db. A parkolással kapcsolatos ügyintézésre ügyfél szolgáltatási irodát működtetünk H-Cs , P: A terveink szerint a bevétel kiesés ellenére évben a bevételek fedezik a kiadásokat. Állategészségügy- gyepmesteri telep A gyepmesteri tevékenység a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően történik. 25 db kennel áll a rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A telep szakmai irányítását állatorvos látja el. A telep személyi, tárgyi, felszereltsége megfelel a szakmai előírásoknak. Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami nemcsak gyepmesteri feladatokat lát el, hanem részben hatósági feladatokat is (állati minták vizsgálatra küldése, hatóságilag elkobzott kutyák megfigyelése). Mivel a gyepmesteri telep üzemeltetése során bevétel nem keletkezik (csak eseti jelleggel, ami nem jelentős) az üzemeltetés személyi, dologi költségek finanszírozása önkormányzati forrás biztosítása nélkül nem megoldható. A telepen 1 fő gyepmester és 1 fő félállású kisegítő gyepmester dolgozik, valamit 1 fő állatorvos részmunkaidőben, megbízási szerződéssel. A begyűjtött, illetve a telepre kiszállított elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV fehérje Feldolgozó Zrt. végzi. Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtételemelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítás, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte, illetve növelni fogja költségeinket év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában. A Kft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodni. Az ártalmatlanítás költsége éves szinten ,-Ft-ot tesz ki. A gyepmester napi járattal gyűjti be az önkormányzati fenntartású intézményeknél keletkezett állati élelmezésre alkalmas ételhulladékot, amivel jelentős költségmegtakarítást lehet elérni a befogott kutyák élelmezésében, továbbá az érintett intézményeknél megoldódik az ételhulladék szabályos elhelyezése. Temetőszolgáltatás Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a Kft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet. Az engedélyt két tevékenységre kértük: az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására. Képviselő-testület június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét. Ezzel egyidejűleg döntött a Képviselő-testület arról, hogy engedélyezte az Nkft évi nyeresége terhére 58 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült. Az urnafülke bekerülési költsége 4 millió forint volt. Szentes Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló évi XLIII. törvény 24/A. - ban, a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 17/A. - ban előírt törvényi kötelezettségének eleget tegyen január 1. napjával kijelölte a szociális 10

12 temetési helyet. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a köztemetők üzemeltetője Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A temetői szolgáltatások körében a legjelentősebb tevékenység az urna fülkék bérbe adása, a Díszszórókút és a magyartési temető üzemeltetése. Fontos feladat a szentesi ravatalozók helyiségeinek a tisztántartása (hékédi, magyartési, Kálvária), a városi Dísz sírhelyek gondozása. Jelenleg 360 db a kiadott urnafülkék száma és 45 db áll rendelkezésre. A évben átadott Dísz-szórókút szolgáltatást eddig 48-an vették igénybe. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosítása következtében az üzemeltető feladatai növekedtek. Ilyen feladat például a szociális temetés biztosítása, urna elhelyezés biztosítása, köztemetők kijelölése, fenntartása, ravatalozó helyiségeinek, berendezéseinek biztosítása, tárolók, hűtők, temetők közcélú létesítmények infrastruktúrájának fenntartása, nyilvántartó könyvek vezetése. A temetési szolgáltatás díjai a kiadásokat nem fedezték, ezért az önkormányzat évben eft támogatást biztosított e célra. A szociális temetés biztosítása az érvényben levő jogi szabályozás szerint január 1. napjával kötelező minden önkormányzat számára. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete erre a célra a magyartési temetőt jelölte ki. Szociális temetés a Tv. szerint az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő az eltemettető választása szerint koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes. Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna, és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni. A köztemető fenntartója köteles külön szociális parcellát kijelölni a koporsós, valamint az urnás szociális temetési helyek számára. Szociális parcellákra a Korm. rendelet egységes kialakítást határoz meg. A temetéshez kizárólag az állam által biztosított kellékeket (koporsó, urna, sírjel) használhatja fel az eltemettető. Ezeket a büntetés-végrehajtási intézetek állítják elő és szállítják a helyszínre. A köztemető fenntartója pedig gondoskodik a szociális kellékek átvételéről és tárolásáról. Az önkormányzatra nézve a korábbi rendelethez képest a szociális temetés költségei jelentenek új terheket (további adminisztrációs költségek; szociális parcella esetében a sírhely első alkalommal történő megváltásának díja; külső ravatalozó használati díj, halott temetőben történő hűtésének költsége, valamint hatósági áras hamvasztási költségek). A költségeket azok pontos ismeretében évtől az Önkormányzat költségvetésébe be kell tervezni. Lehetőség szerint biztosítani kell Szentes belterületén is a szociális temető rész kialakítását, mivel jelenleg nincs ilyen temető rész csak Magyartésen. Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítését. Éves szinten a tértivevényes levelek száma: db, sima levél: db. A postai díjtételből számított megtakarítás éves szinten 13 millió forint, ami az önkormányzatnál jelentkezik. Mivel a levél kézbesítése során az NKft.-nek bevétele nem keletkezik, így e tevékenység önkormányzati finanszírozással folytatható évben is. 11

13 5.6. Magas-mélyépítés Utak, hidak járdák üzemeltetése és fenntartása Ezen feladatok finanszírozása 100%-ban önkormányzati forrásból történik. Elsődleges cél, hogy a szűkülő pénzügyi fedezettől függetlenül az utak, hidak és járdák biztonságos, balesetveszély mentes üzemeltetése biztosítva legyen. A munkák elvégzésére a szakember gárda és a szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak. Egész évben fokozott ellenőrzések keretében figyeljük az úthibákat, hogy azok kátyúzással minél előbb megszüntetésre kerüljenek. Ez a balesetveszély elhárítás mellett a takarékosság miatt is fontos szempont. A biztonságos üzemeltetés miatt a süllyesztett szegélyű és a szegély nélküli utak folyamatos padkarendezését is végezni kell. A külterületi lakosság részéről jogos igény a dűlő utak karbantartása, melyet jelentősen nehezít a mezőgazdasági vállalkozók felelőtlen magatartása a csapadék utáni határszemlével, és a földutak építési törmelékkel történő feltöltése. A gyalogos járdák folyamatosan romló műszaki állapota indokolttá tenné a folyamatos felújításokat, de sajnos az önkormányzat pénzügyi lehetősége behatárolt. Éves szinten az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján 3000 m 2 felületű aszfalt járda felújításra van lehetőség. A költségesebb aszfaltozás helyett ez egyre inkább a térkő burkolatra történő átépítést jelent. A valamikor lakossági társadalmi munkával kiépített járdalapos járdák az elmúlt években közmunka keretében újultak meg, melyre reményeink szerint a évben is lesz lehetőség. Felméréseink szerint jelenleg több mint m 2 járda felület jelent balesetveszélyt. Szintén a pénzügyi forrás szűkössége miatt az önkormányzati hidak esetében is csak a legszükségesebb állagmegóvási munkák elvégzésre van lehetőség. A műszaki állapotuk miatt az Eszperantó gyalogos Kurca híd és a Kiss Zsigmond utcai közúti híd felújítása a legsürgetőbb, de a szűkös önkormányzati pénzügyi adottság miatt erre évben sem sok esélyt látunk. Az Eszperantó híd átépítéséhez engedélyezett dokumentáció rendelkezésre áll, amelyet azonban a Kurca program miatt módosítani kell. Közlekedésbiztonsági okok indokolják a KRESZ táblák állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, szükség szerinti javítását és pótlását. Az útkereszteződésekben a kilátást illetve a rálátást akadályozó növényzet kivágása, nyesése, metszése is folyamatos feladat, a megsérült vagy meghibásodott víznyelőrácsok és aknafedlapok állapotának és javításának munkájával együtt. Az időjárás függvényében kell végezni az idegenforgalmi szempontokból is fontos közlekedési és kerékpárutak padkáinak és rézsűinek kaszálását. Ezt a tevékenységet átlagban öt alkalommal kell elvégezni géppel, valamint kiegészítő kézi munkával. Az előző években elkészült autóbuszvárók üzemeltetése és fenntartására is e szakterület feladata. Sajnos a külterületi autóbuszvárók rendszeres rongálása egyre több feladatot jelent, mivel a megrongált illetve eltulajdonított borító lemezeket pótolni kell. Az utak, hidak és járdák fentiekben vázolt üzemeltetési és fenntartási munkáinak elvégzése mellett a szabad kapacitások lekötése érdekében végzünk kivitelezési munkákat pályázati források figyelembe vételével - az önkormányzat és egyéb gazdálkodó szervezetek részére, ami évben is előtérbe kerül annak érdekében, hogy a meglévő létszám folyamatos foglalkoztatása biztosított legyen. Az utak hidak járdák üzemeltetését és fenntartását az önkormányzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a társaság. Csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetése és fenntartása A és évben elvégzett felújítási munkák eredményeként a csapadékvíz elvezető rendszereken főleg karbantartási és dugulás elhárítási munkák végzése a feladat. Ehhez 12

14 rendelkezünk a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A Nagyvölgy csatornán telepített átemelő szivattyúk megfelelő műszaki állapotban vannak. Üzembiztonságuk fenntartása fokozott karbantartást és ellenőrzést igényel. A Mentettréten üzemelő átemelő szivattyú is megfelelő állapotban van, folyamatos karbantartása és ellenőrzése a nagy távolság és az átemelő megközelíthetősége (földút) a téli időszakban nehézkes. A évi csapadékos időjárás bebizonyította a Nagyvölgy csatorna biztonságos üzemeltetésének szükségességét, ezért ennek karbantartása évben is elsődleges feladat lesz Szállítás-logisztikai részleg A szállítás-logisztika részleg a Berekháti telephely központtal az egyes részlegek technikai eszközeinek koordinálását, üzemeltetését, karbantartását végzi. Önálló létszámmal, költségelőirányzattal nem rendelkezik, legfőképpen a járműállomány, a raktár és a műhelykapacitás hasznosítását végzi. 6. Kockázatbecslés Belső tulajdonságok Erősségek A Társaság építhet a feladatellátáshoz szükséges dolgozói állomány szakmai felkészültségére, hivatástudatára és munkafegyelmére. A gép és járműpark az elöregedés ellenére megfelelően üzemel, de karbantartása és felújítása egyre nagyobb anyagi ráfordítást igényel. Pótlásuk egyenlőre reménytelen. Gyengeség A napi feladatellátás során konfliktust okozhat a közérdekű feladatok és az üzleti tevékenység összeegyeztethetősége. A Társaság működésének alapvető célja a közérdekű feladatok színvonalas ellátása, ugyanakkor az üzleti tevékenység eredménye nagyban hozzájárul az alapfeladatok finanszírozási forrásának biztosításához, valamint a technikai eszközpark fejlesztéséhez. Magas-mélyépítés, városgondozás ágazatban a folyamatos foglalkoztatás biztosítása (pl. télen) érdekében jelentős feladat az évszakokhoz igazodó rugalmas munkarend kialakítása, mely év egyik fontos feladata kell hogy legyen. Az alacsony bérszínvonal miatt fontos a folyamatos munkavégzés biztosítása, és előtérbe kerülhet a teljesítménybérezés bevezetése. Külső környezet Lehetőség A Társaság eredményes működésének egyik legjelentősebb eleme volt eddig, és lennie kell a jövőben is a szakipari részleg által végzett kivitelezési munka bevétele. A kivitelezési munkák terén legjelentősebb megrendelőnek a Szentes Város Önkormányzatát kell tekinteni a pályázati lehetőségek függvényében. Ameddig az Önkormányzat bizalma megmarad a Társaság iránt, és előnyben részesíti a szóba jöhető beruházások megvalósításánál, addig ez biztos bevételi forrást jelenthet évben ez még jobban előtérbe kerül. Sajnos azonban az Önkormányzat szűkülő forrásai miatt e területen nem lehetünk optimisták. Keresnünk kell az építőipari munkákat. 13

15 A Társaság működését áttekintve számos egyéb területen van lehetőség piaci alapon szolgáltatási tevékenység indítására (pl.: szabad könyvelési kapacitás értékesítése, piaci tevékenység bővítés, szállító kapacitás értékesítése stb.). Veszély Aktuálisan a legjelentősebb veszélyeztető tényező a kiszámíthatatlan, gyorsan változó jogszabályi környezet, amely egy egy szakterületet rövid idő alatt alapvető módon képes megváltoztatni. Bizonytalan például a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység jövőbeni helyzete. A legrosszabb verzió 30 munkavállaló munkaviszonyát veszélyezteti. A belső gyengeségeknél megjelölt közérdekű feladatok és az üzleti tevékenység összeegyeztethetősége a külső veszélyeknél is fennáll. A Társaság belső döntésétől függetlenül is bármikor minősülhet hibásnak egy-egy szakterület szabad kapacitásának piaci alapú értékesítése. Bizonytalan a bevételi oldalon a jelentős piaci alapú, a Társaság profiljának és kapacitásának megfelelő kivitelezési munkák biztosítása. Ennek kivédéséhez reményt adhat a időszak Uniós források által megvalósuló beruházásokban való részvétel. 7. Pénzügyi terv A Társaság pénzügyi helyzete a tervezett veszteség ellenére is megfelelő lehet. Átgondolt gazdálkodással és a tulajdonos eseti támogatásával eleget tudunk tenni a követelményeknek. Ehhez az is szükséges, hogy kintlévőségeinket folyamatosan be tudjuk hajtani, illetve a számlázások időben megtörténjenek. A hulladékgazdálkodás területén kialakult helyzet és a növekvő többlet költségek sajnos továbbra is okozhatnak likviditási nehézségeket. Reményeink és terveink szerint ez a kockázat csökkenthető a lekötött magas és mélyépítő kapacitás bevételeivel, és a törvényi szabályozások miatti elvonások esetleges csökkenésével és kompenzálásával. A bérek és járulékok, továbbá a közüzemi számlák kifizetésének időpontja ismert, ezek kifizetése előre tervezhető. Az anyagi jellegű ráfordítások illetve a szolgáltatások igénybe vétele a pénzügyi helyzetnek megfelelően ütemezhető évben Szentes Város Önkormányzatától származó bevételek terve Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázott összeg (e Ft, bruttó) évi terv évi várható Parkfenntartás Út-híd Temető éven felüliek szemétdíja Temetői szemét szállítás 50% Összesen Működési támogatásként biztosított összeg (e Ft, bruttó) évi terv évi várható Köztisztasági feladatok Belvíz Belvíz és központi irányítás*

16 Terület felelős Tisza üzemeltetés Gyepmesteri telep Minimálbér emelés kompenzálásra (bér+járulék) Hulladék veszteség fedezetére ** Összesen Mindösszesen * A évi tervben a központi irányítás költsége arányosan felosztásra került az elvégzendő feladatok előirányzata között ** A hulladék veszteség fedezete az eredeti tervben meghatározotthoz képest változott: eredeti veszteség minimálbér emelés 2520 hulladék lerakási díj 1,5 %-os emelése 388 veszteség összesen A év tervezésekor csak részben vettük figyelembe a évi várható adatokat ben a közcélú foglalkoztatásból származó 25.6 millió forintos bevétellel nem számoltunk annak bizonytalansága miatt. Figyelembe vettük viszont azt a tényt, hogy a Társaság létszáma a évi tervhez képest 10 fővel csökkent, jelenleg 121 fő. A tervezéskor ennek bevételt csökkentő hatását is kalkuláltuk. 15

17 8. Mellékletek "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) 1. sz. melléklet Tételszám A tétel megnevezése évi terv adatok e Ft Hulladék gazdálkodás Egyéb tevékenységek Összesen várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele önkormányzati támogatás a veszteség fedezetére Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés 13./a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolymnyeresége 14./a /a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek /a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17./a Ebből: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

18 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18./a Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 19./a Ebből: kapcsolt vállalakozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21./a Ebből: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

19 2. sz. melléklet évi likviditási terv e Ft I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Összesen Nyitó Bevétel Egyéb bevétel Anyag, energia, szolgáltatás Személyi jellegű kifizetés Egyéb adó jellegű kifizetés Záró

20 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 3. sz. melléklet Sor szám A tétel megnevezése terv adatok e Ft 01. A. Befektetett eszközök I.IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak étékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.viszonyban álló 22. vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 34. Készletekre adott előlegek 19

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a 2015. évi üzleti tervét, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a 2015. évi üzleti tervét, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ügyiratszám: Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben