A CALDERONI PROGRAM. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és innovációs tervei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CALDERONI PROGRAM. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és innovációs tervei"

Átírás

1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Telefon: (06-1) ; Fax: (06-1) Calderoni Taneszköz-információs és Oktatástechnológiai Központ 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49 Telefon/Fax: (06-1) ; CALDERONI ELEKTRONIKUS TANULÁSI FORRÁSKEZELŐ RENDSZER ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PROGRAMADATBÁZIS A CALDERONI PROGRAM Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és innovációs tervei Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézeteként a magyar oktatás fejlesztése érdekében kutatási és innovációs tevékenységet végez, és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. Aktív szerepet vállal az oktatás teljes vertikumában alkalmazható tudományos eredmények létrehozásában, gyarapításában, terjesztésében. Tevékenységeiben a tudományos normák, a közigazgatási-kormányzati szféra, továbbá az oktatási és intézményirányítási gyakorlat szempontjainak azonos súlyú figyelembevételével törekszik az oktatás minőségének, hatékonyságának, eredményességének és méltányosságának javítására. Munkájával igyekszik elősegíteni azt, hogy Magyarország az oktatás modernizálása érdekében hatékonyan kihasználhassa a nemzetközi együttműködésben és az európai integrációban rejlő lehetőségeket. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet égisze alatt működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) szakmai tevékenységének célja, hogy gyűjteményeivel és szolgáltatásaival elősegítse a neveléstudomány és az oktatásügy területén dolgozók széles körű tájékoztatását, gyakorlati és elméleti munkáját, önképzését, valamint a pedagógiai kutatást. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Új Magyarország Fejlesztési Terv számos központi programjának és kiemelt projectjének megvalósításában vállal feladatot, pl. az új tanulási formák és rendszerek, az informatikai infrastruktúra, a minőségfejlesztés, általában a 21. századi köz-, szak-, és felsőoktatás fejlesztése területén. OFI OPKM A Magyar Pedagógusok Háza 1 Összeállította: Nádasi András február 18

2 Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez vezető egyik híd az itt bemutatandó a Nemzeti Fejlesztési terv HEFOP keretében megvalósuló Calderoni Program. Különös indokoltságát az adja, hogy A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése (HEFOP 3.3.1), és A kompetencia-alapú tanításitanulási programok elterjesztése a pedagógus-képzésben (HEFOP 3.3.2) intézkedések fő céljain túlmutatva, széles célcsoport részére teszi hozzáférhetővé az ott létrejött produktumokat. A kompetencia-alapú pedagógusképzési programok kidolgozása a Calderoni Programmal összehangoltan, jelenleg is folyik. Az eddigi hazai pedagógusképzési gyakorlattól eltérően az új típusú képzésre történő felkészítés először pedagógus-továbbképzésben került sor, ezért a Calderoni Program az itt szerzett módszertani tapasztalatokat is hasznosítani kívánja a pedagógusképzésben. Calderoni és Társa egy vállalat a hazai taneszköz-fejlesztés múltjából Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2008-ban indított Calderoni Program az olasz származású Stefano Calderoni ( ) lombardiai optikusról kapta az elnevezését, aki a XIX. századi Magyarországon letelepedvén a hazai taneszköz-ügy meghatározó személyiségévé vált. A hazai tanszerkereskedelem, a magyar látszerészet, és a műkedvelő fotográfia egykori zászlóshajójának tekinthető, 1819-ben alapított úttörő vállalkozás, a Calderoni és Társa 100 év alatt fogalommá lett. Hopp Ferenc Calderoni István Az alapító társa a morva származású, németajkú Franz Hopp ( ) látszerész, a későbbi világutazó akit tanszerkereskedőként alig, de Ázsia szerelmeseként, műgyűjtőként, múzeumalapítóként jól ismerhet a művelt közönség. Részben nekik köszönhető, hogy a közoktatásában akkor használt legmodernebb taneszközök elterjedhettek, és az Eötvös-féle népoktatási törvényben megfogalmazott taneszközi elvárások a gyakorlatban is teljesülhet- 2

3 tek. A Calderoni vállalkozás már beírta magát a magyar ipar-, kereskedelemoktatás-, sőt a művészet- és irodalomtörténet valóságos és virtuális képeskönyvébe. Mindezt a műgyűjtők által ma is keresett, optikai és fényképészeti eszközök, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint az Országos Műszaki Múzeum birtokában lévő források, dokumentumok és műtárgyak, valamint a róluk írt, értékes tanulmányok bizonyítják. Élő bizonyíték az is, hogy a legalább 100 évet megért magyar iskolák egykori ter- A Calderoni és Társa cég 100 éves hirdetése az Országos Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum évi Hivatalos Értesítőjének 2. számában mészettani és természetrajzi szertáraiban, még fellelhető egy-egy szépművű, működőképes fizikai demonstrációs eszköz,állványos glóbusz, preparált kisragadozó, Csaszny Valér lunáriuma, a Süss Tanműhelyben gyártott műszer, vagy gőzgép modell, egy Zier-féle precíziós mérleg, a könyvtárban néhány Kogutowicz Manó rajzolta atlasz, vagy térkép, esetleg Márki Sándor történelmi szemléltető falikép-sorozata. Ezek a taneszközök az iskolai értesítők és a leltárkönyvek adatai szerint többségükben a Calderoni raktárából származnak. Az iskolák bizonyára báró Eötvös József, Gönczy Pál, Trefort Ágoston, Csáky Albin, Vlassics Gyula, vagy gróf Klebelsberg Kuno, egykori miniszterek, oktatáspolitikusok által sikerre vitt reformok következtében, a mindenkori miniszter rendeletére vásárolták meg azokat. A Calderoni Mű- és Tanszervállalat Részvénytársaság által 1910-ben kiadott 52. sz. fizikai készülékek árjegyzéke 2121 fametszetekkel illusztrált demonstrációs és kísérleti eszközt, a 60. sz. árjegyzék a tanszerekről c. 139 oldalas katalógus, további 1822 taneszközt; földrajzi, történelmi, állattani, növénytani, kémiai, természettani, számtani és geometriai, szabadkézi rajzi, női kézimunka és tornászati felszerelést ajánl. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2008-ban létrehozandó elektronikus tanulási forráskezelő rendszer és kompetenciafejlesztő programadat- 3

4 bázis korunk interaktív tanszerkatalógusa. A létrehozására indított program kidolgozói ezért, és tiszteletből választották a Calderoni nevet. A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár A Calderoni Program közvetlen informatikai és metodikai előzménye, a 2003-ban, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban indított META projekt, amely a közoktatást segítő Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Magyar Taneszköz Etalontár létrehozására irányult. A META már több mint 6500 tételt tartalmaz, amely az Interneten a oldalon található. Az adatbázis és az etalontár szempontjából taneszköznek tekintendő minden tartalom ill. információhordozó, 3D demonstrációs, kísérleti és szemléltető eszköz, grafikai, audiovizuális és elektronikus, digitális oktatómédia. Az interaktív META adatbázis a taneszközöket a kerettantervben meghatározott tantárgyakhoz, tantervi modulokhoz rendeli, évfolyam szerinti bontásban. Tartalmazza az egyes taneszközök megnevezését, besorolását, rövid funkcionális és tartalmi leírását, jellemzőit, esetenként a képét is, valamint az árát, gyártóját és forgalmazóit. A Calderoni Programnak köszönhetően, az Idén nyílt először lehetőségünk multimédiás bemutatóhelyünk nagyközönség felé való megnyitására, amely azt jelenti, hogy a nagy forgalmú META adatbázison túl, valós, kézzel fogható taneszközöket is tudunk szolgáltatni az érdeklődőknek. A META és a MATE bázisán épülő Calderoni elektronikus tanulási forráskezelő rendszer és kompetenciafejlesztő programadatbázis sem kíván egy végtelennek tűnő, de mégis zárt, személytelen virtuális térbe vonulni. A Calderoni Program fő célja az adatbázis-építés és a nyilvánosság Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által, 2008-ban indított HEFOP K /1.0 sz. Calderoni Program fő célja egy új, alapvetően felsőoktatási célú, elektronikus tanulási forráskezelő rendszer és kompetenciafejlesztő program adatbázis létrehozása. Az adatbázis alapját a Nemzeti Fejlesztési Terv 1. HEFOP keretében, a felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése és fejlesztése, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők át- 4

5 és továbbképzése, illetve a felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatása céljából létrehozott elektronikus dokumentumok képezik. A Calderoni Program feladata az 50 felsőoktatási intézményben kifejlesztett termékek; minőségbiztosítási rendszerek, digitális tananyagok, e- learning programok disszeminációjának kiegészítése és kiteljesítése. További fontos cél és feladat a Nemzeti Fejlesztési Terv 1. HEFOP Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógus-képzésben c. projektben résztvevő 5 pedagógusképző intézmény ill. konzorcium kompetencia alapú pedagógusképzési programjainak, módszereinek adatbázisba gyűjtése, az elektronikus programcsomagok, e-learning kurzusok hozzáférhetővé tétele. A program során létrehozandó, nyílt és fejleszthető tanulási forráskezelő rendszer a fejlesztés első szakaszában, közel 2000, digitalizált, teljes szövegű oktatási célú dokumentum tematika, jegyzet, teszt, módszertani ajánlás, audiovizuális információhordozó, programcsomag, vagy e-learning rendszer elérését teszi lehetővé. A Calderoni Program célcsoportjainak meghatározása a felhasználók A kor követelményeinek megfelelő, korszerű internetes forráskezelő felület, különböző fejlettségű on-line szolgáltatásokat foglalhat magába. A Calderoni rendszer célja az anyagok elérhetőségének biztosításán túl a kereshetőség, a bemutatás és hozzáférés-menedzselt szolgáltatások, valamint a WEB-2 koncepció keretében, a megosztási és közösségi felhasználás elősegítése. A program célcsoportjai eltérő igényekkel léphetnek fel. CÉLCSOPORT KÖZVETLEN KÖZVETETT FEJLESZTŐ A produktumokat létrehozó intézmények oktatói és kutatói A Calderoni referensi képzésben részt vevők, C rendszerfejlesztők Nevelési, oktatási és képzési intézmények fenntartói; önkormányzati oktatási vezetők és munkatársak Oktatók, szakértők, szaktanácsadók és szolgáltatók, C könyvtár-informatikusok Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és háttérintézményeinek munkatársai FELHASZNÁLÓ A konzorciumokban részt vevő oktatási intézmények hallgatói A kompetencia alapú pedagógusképzésbe belépő hallgatók A köz-, és szakoktatásban részesülő diákok személyes tanulási programjuk és pályaorientációjuk kialakítása céljából A sajátos nevelési igényű tanulók a kompetencia-alapú pedagógusképzésben végzett pedagógusok szakmai - pedagógiai munkája révén 5

6 A felhasználók körét, a fejlesztés, ill. felhasználás alapján, illetve a projekt eredményeiből történő közvetlen, ill. közvetett részesülés alapján csoportosítottuk. A célcsoport részesülése a projekt eredményeiből a rendszer hozzáférési szintjei és a megegyezésen alapuló jogosultságok szerint differenciálódik: A konzorciumok által végzett tartalomfejlesztésben közvetlenül részt vevők jogosultak az anyagok módosítására, folyamatos frissítésére. A Calderoni referensek operatív feladatuk keretében jogosultak az adatbázis integrációjának rendszeres felügyeletére. A képzési folyamatokat közvetlenül irányító oktatók, képzés-szervezők, akik a tartalomfejlesztésben nem vettek részt, jogosultak a létrehozott anyagokba való korlátlan betekintésre, és azok változatlan formában történő felhasználására. A képzésben részt vevő, vagy arra jelentkező hallgatók jogosultak a rendszerben hozzáférhető tananyagok és tanulást segítő anyagok megismerésére, és felhasználni ezeket személyes tanulási programjuk és pályaorientációjuk kialakítása során. A közoktatási intézmények tanulói jogosultak a rendszerben hozzáférhető tananyagok és tanulást segítő anyagok megismerésére, és felhasználni ezeket személyes tanulási programjuk és pályaorientációjuk kialakítása során. A közvetett célcsoporton belül a hátrányos helyzetű, különösen a roma, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók a kompetencia-alapú pedagógusképzésben végzett pedagógusok szakmai - pedagógiai munkája révén részesülnek a projekt eredményeiből. A Calderoni Programiroda szervezete és működése Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum részeként megalakult Taneszköz- információs Osztály január 1-től működik a következő feladatkörrel: A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis - META - fejlesztése és szolgáltatása tanárok, iskolafenntartók és szakmai szervezeteik részére Aktuális internetes magyar és külföldi weboldalak hozzákapcsolása a META-ban szereplő tantárgyakhoz és taneszközökhöz A Magyar Taneszköz Etalontár - MATE - nyilvános szemléltető, kísérleti eszköz, audiovizuális és digitális oktató média gyűjtemény gyarapítása és gondozása Tematikus taneszköz kiállítások, multimédia bemutatók, médiadidaktikai és média informatikai szakmai fórumok, továbbképzések szervezése, szaktanácsadás, tájékoztatás 6

7 Részvétel az OM közoktatási taneszköz ajánlásainak, jegyzékeinek, programjainak kidolgozásában, az OKNT Tankönyv és Taneszköz Bizottságának munkájában Magyar képviselet a Nemzetközi Taneszköz Tanács (International Council for Educational Media) és a WorldDidac szakmai fórumain Taneszköz történeti, elméleti és fejlesztő kutatások végzése, publikálás, részvétel nemzetközi, európai ill. regionális kutatási projektekben A Taneszköz- információs Osztály január 1-től az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet önálló részeként, Calderoni Taneszköz-információs és Oktatástechnológiai Központ elnevezéssel működik, és otthont ad a Calderoni Programirodának is. A Calderoni program során elvégzendő feladataink A felsőoktatás igényeihez illeszkedő, felhasználó-központú, korszerű elektronikus keretrendszer megtervezése, specifikálása és ehhez kapcsolódó szoftverfejlesztés. 7

8 A minőségbiztosítás elemeinek fejlesztése összhangban a kompetencia alapú képzés kialakítására vonatkozó programok kidolgozásával. Az oktatási programcsomagok alkalmazásához szükséges oktatástechnológiai és szakmetodikai ismeretek és készségek beépítése a tanárképzési programokba. A pedagógiai mérési-értékelési rendszert, az értékelési kultúrát megújító programok elérhetőségének biztosítása, a készségek integrálása a tanárképzési tematikákba. Az elektronikus tanulási és más forráskezelési kultúra iránti érzékenyítés, különböző szervezeti; közösségi és egyéni hasznosítási algoritmusok kidolgozása Az előző pontokhoz kapcsolódó Internet alapú, szabadon elérhető program, módszer, tananyag és taneszköz, adatbázis, központi etalontár létrehozása, működtetése, a kurzusok egységes platformon történő elérésének megalapozása.. A Calderoni Adatbázis kereső, és tárgyszó rendszerének kialakítási elvei A feldolgozásra kerülő anyag terjedelme és tartalmi sokszínűsége komoly feladatot jelent a tartalmi és formai feltárás számára. Éppen ezért a rendszer nyitott, következésképpen megadja a lehetőséget arra, hogy bármely tudományterületet a lehető legnagyobb részletességgel feltárjunk, és a későbbiek során finomítsuk az osztályozás mélységét. A Calderoni kereső tárgyszavak szerinti visszakeresést biztosító egységes rendszer, amely figyelembe veszi az egyes tudományterületek belső hierarchiáját, és ezt tükrözi felépítésében, szerkezetében. Tartalmaz tárgyszavakat, összetett tárgyszavakat és ezek invertált változatait, tartalmaz utalókat, amelyek a szinonimák és kvázi szinonimák köréből kerülnek ki. A csoportos tárgyszóalkotás lehetőséget teremt arra, hogy egy tudományterület legfontosabb ágazatait együtt láthassuk, valamint különválaszthassuk egy speciális terület jellemzőit. Szándékaink szerint, ez az osztályozás a tartalom kreatív szolgáltatását szolgálja. Az elv a relevancián alapszik, tehát csak releváns dolgok kerülhetnek kapcsolatba egymással. Végül, az informatikai, a szoftveres háttérnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy kirajzolja ezt a relevancia térképet (akár valóban térkép formájában), megkönnyítve a keresést azok számára is, akik nehezen igazodnak el a szakkifejezések útvesztőjében, de mélyebben szeretnének foglalkozni az adott szakterülettel. A Calderoni Adatbázis kereső és tárgyszó rendszere adatbázis marketing adatvédelem adóelmélet Adótan Adózási ismeretek (tantárgy) affektív tényezők agrár szakoktatás agrárpolitika agresszió ajánlott irodalom aktív tanulás algebra álláskeresés alsó tagozat általános iskolások 8

9 amortizáció analízis (gépészeti) analízis (matematika) Andragógia alapszak angol nyelv animáció animátorképzés annotált bibliográfia annuitás jelenérték (közgazdaságtan) annuitás jövőérték (közgazdaságtan) ANSYS 8.1 tervezőprogram anyagtechnológia anyagtudomány ArchiCad archív fotó árukereskedelem audit, működési B2B marketing BA képzés Bacardi rum bank lásd pénzintézet bankismeretek (tantárgy) án befektetés, pénzügyi belső piac beruházás bérügyvitel beszámoló (projektmunkáról) beszámoló, pénzügyi beszédszituáció beszédtechnika beszerzési menedzsment biztonságpolitika blended learning BSc képzés burnout CAD program CAD/CAM l CAE képzés CD-ROM-jegyzék civil társadalom Coedu internetes oktatási keretrendszer controlling Corvinus Egyetem l cukorrépatermesztés családgondozás családkutatás családpedagógia csoportalakulás csoportfejlesztés csoportműködés Deutschspachiger Studiengang i BWL Deutschspachiger Studiengang i BWL dia lásd ppt prezentáció diagnosztika (műszaki tudomány) didaktika differenciálás differenciáló pedagógia differenciálszámítás digitális installáció direktmarketing diszkont tényezők (közgazdaságtan) döntéselmélet döntéstámogatás drámajáték drámapedagógia dramaturg lásd színházi dramaturg dramaturgia (tantárgy) drogprevenció egész életen át tartó tanulás egészségtudomány egészségügyi ismeretek egyetemi előadás egyház szerepe együttműködési technikák e-kereskedelem e-kommunikáció eladás lásd értékesítés elearning elearning l elearning tananyag elégedettségmérés elekronikus taneszköz elektromosságtan elektronikus sajtó szakirány elektronikus tananyag elektronikus tananyagfejlesztés elektronikus tanulás elektronikus tanulás elektrotechnika élelmezéstan élelmiszerhigiéné élethosszig tartó tanulás életpálya-tervezés életviteli kompetencia ellátási-lánc menedzsment előadás előadás, egyetemi előadásvázlat előadói segédanyag emberi erőforrás emberi erőforrás menedzsment emberi erőforrás-menedzsment (tantárgy) Emberierőforrás-menedzsment (tantárgy) encounter gyakorlat építészmérnök képzés Érd érdekegyeztetés (munkaügy) eredménykimutatás (pénzügyi) ergonómia értékdimenzió értékelő lap értékesítés értékesítés (emberi szempont) értékesítés lásd még franchise rendszer értékesítés, bolton kívüli értékesítés, online értékesítés, személyes értékesítés, telefonos értékesítés, vállalati értékesítési folyamat értékesítési rendszer értékesítési tárgyalás értékesítési technika értékpapír értelmi képességek mérése érzékelő gyakorlat érzelmi nevelés eseményalgebra esettanulmány esettanulmány módszer Esztergomi Hittudományi Főiskola esztétika etika, üzleti etikett etikett, nemzetközi etikett, üzleti Európa tanulmányok Európai Képzési Alapítvány kompetenciái Európai Unió európai uniós ismeretek európai uniós ismeretek fejlesztési program feladatgyűjtemény feladatgyűjtemény feladatrendszeres oktatás feljegyzés felnőttképzés felnőttképzés rendszere (tantárgy) felnőttoktatás lásd felnőttképzés felső tagozat felsőfokú alapképzés felsőfokú CAE képzés felsőoktatás felsőoktatás fejlesztése felsőoktatás-fejlesztés fenntarthatóság pedagógiája fenntarthatóság pedagógiája film lásd videoklip filmterjesztés filozófia filozófia finanszírozás finanszírozás, vállalati fizika, mérnöki Floralia ünnep fogalomtár foglalkozásterv lásd óravázlat foglalkoztatási politika fogyasztóvédelem fólia lásd írásvetítő fólia forgótőke gazdálkodás forrásjegyzék lásd irodalomjegyzék forráslista lásd irodalomjegyzék fotó fotó lásd még archív fotó főiskolai szintű képzés földi mérés franchise rendszer függvények (matematika) gadaságfejlesztés gazdálkodás gazdálkodás, nemzetközi gazdaság lásd még világgazdaság gazdaságfejlesztés gazdaságföldrajz gazdasági jog gazdasági kapcsolat gazdasági matematika gazdasági modellezés gazdasági szaknyelv gazdasági ügyvitel gazdaságmódszertan gazdaságpolitika gazdaságpszichológia gazdaságtörténet gépészet gépészmérnök képzés GIS lásd térinformatikai rendszer globális pozicionáló rendszer globalizáció 9

10 glosszárium gondolkodási hibák Gorsium Régészeti Park GPS lásd globális pozicionáló rendszer gyakorlat gyakorlati képzés gyakorlati útmutató gyakorlótanítás gyermek- és ifjúságvédelem gyermekirodalom gyermekvédelem gyógypedagógus-képzés Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola Kar lásd Debreceni Egyetem. Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar hallgatói kézikönyv hallgatói segédanyag halmazelmélet halmazok hangmester (alapszak) hardver ismeretek határérték-számítás hatékonyságmérés Hátrányos helyzet - multikulturális nevelés modul hátrányos helyzetű tanulók HEFOP 12. sz. modul HEFOP 3. sz. modul HEFOP HEFOP HEFOP 5 sz. modul HEFOP hitelintézet lásd pénzintézet hivatkozás hospitálás hőtan html dokumentum humán erőforrás lásd emberi erőforrás Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program humán kontrolling humánmenedzsment lásd emberi erőforrás menedzsment idegenforgalom identitás, kulturális identitás, települési IKT alkalmazása IKT kompetencia immateriális javak individualizálás lásd differenciálás információmenedzsment információs és kommunikációs technikák lásd IKT információs rendszer, személyügyi információs rendszer, vezetői informatika informatika (tantárgy) informatika (tantárgyi program) informatika lásd még kereskedelmi informatika informatika informatika lásd még személyügyi informatika informatika lásd még üzleti informatika informatika, kereskedelmi informatika, pénzügyi infrastruktúrafejlesztés integráció integrálszámítás integrált-inkluzív nevelés integrált-inkluzív nevelés intelligencia interaktív tábla interkulturális kommunikáció intézményfejlesztés intézményrendszer ipari mérés IPOO-modell írásvetítő fólia irodalomjegyzék irodalomjegyzék lásd még annotált bibliográfia írott sajtó szakirány játék lásd szimulációs játék játék-kompetencia lásd játszóképesség játéktár játszóképesség jegyzet lásd tankönyv jegyzőkönyv jelenléti ív jelentés jog jog, gazdasági jog, közösségi jog, pénzügyi jog, társasági jog, turisztikai jog, üzleti jogászképzés jogi alapismeretek jövőkutatás Kacsó Erzsébet, Hollóné lásd Hollóné Kacsó Erzsébet kamatos kamat kameramann-képzés kapcsolatmenedzsment karrier lásd életpálya-tervezés kártérítési felelősség Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium képességfejlesztés képzési csomag képzési és kimeneti követelmény képzési követelmény képzési program lásd szakleírás Képzők képzése kérdőív kérdőíves vizsgálat kereskedelem kereskedelem kereskedelem lásd még árukereskedelem kereskedelem lásd még e- kereskedelem kereskedelem lásd még külkereskedelem kereskedelem lásd még szolgáltatáskereskedelem kereskedelem lásd még világkereskedelem kereskedelem, nemzetközi kereskedelempolitika kereskedelmi informatika készségfejlesztés készségfejlesztés, nyelvi kézikönyv lásd még segédanyag kézikönyv, hallgatói kézikönyv, tanári kilincsmű kiselőadás módszertana kiskereskedelem lásd kereskedelem kistérségek kérdései kisvállalkozás Kitanics Tünde, Bokorné lásd Bokorné Kitanics Tünde kollektív szerződés kombinatorika kommiunikáció, interkulturális kommunikáció Kommunikáció - médiatudomány alapszak kommunikáció anyanyelven kommunikáció lásd még e- kommunikáció kommunikáció lásd még kríziskommunikáció kommunikáció lásd még szervezeti kommunikáció kommunikáció lásd még tárgyalástechnika kommunikáció, interkulturális kommunikációelmélet kommunikációs gyakorlat kommunikációs készség kompetencia alapú képzés kompetencia alapú tanítás kompetencia-fejlesztés kompetenciák kompetenciaterület kompetenciamérés kompetencia-térkép kompetenciaterületek koncentrációs gyakorlat konferencia konferencia-emlékeztető konfliktuskezelés konstruktív pedagógia kontrolling lásd controlling kooperatív tanulás korszerű pedagógiai módszerek a felsőoktatásban költségvetés költségvetési intézmény költségvetési kapcsolat könyvelés lásd könyvvitel könyvelő program könyvtárhasználati ismeretek (tantárgy) könyvvezetés lásd könyvvitel könyvvitel könyvvizsgálat (pénzügy) környezetgazdaságtan környezeti etika környezeti nevelés környezetpolitika környezetszociológia kötvényértékelés Közép-dunántúli Régió középiskolás korosztály közigazgatás közjavak Közoktatási Szakértői Konferencia (Hajdúszoboszló)(9)(2007) közösség iránti attitűd közösségfejlesztés közösségi jog kreativitásfejlesztő gyakorlat kriminológia 10

11 kríziskommunikáció kulcskompetenciák kultúraközvetítés kulturális identitás kulturális marketing kulturális menedzsment kurzusismertető lásd tantárgyi program kutatásmódszertan külkereskedelem Learning Management System Leeds Metropolitan University lelkipásztori gondozás Lépésről - Lépésre program Lifelong Learning lízing LMS r logisztika MA képzés lásd mesterfokozatú képzés magatartás, pedagógusé magatartás, szervezeti magatartási problémák Magyarország makroökonómia márkaépítés márkapolitika marketing marketing lásd még adatbázis marketing marketing lásd még régiómarketing marketing lásd még településmarketing marketing lásd még turizmusmarketing marketing, kulturális marketing, nemzetközi marketing, online marketingkommunikáció marketing-mix marketingtervezés matematika lásd még algebra matematika lásd még analízis (matematika) matematika lásd még differenciálszámítás matematika matematika lásd még gazdasági matematika matematika lásd még halmazelmélet matematika lásd még integrálszámítás matematika lásd még kombinatorika matematika lásd még kombinatorika matematika lásd még számsorozatok matematika lásd még valószínűségszámítás matematika tanítása matematikai kompetencia Mátra Cukor mechatronika médiagazdaságtan médiaismeret médiakutatás médiakutatás médiapedagógia médiapszichológia meghívó megismerés, tanulóké menedzsment menedzsment menedzsment lásd még kapcsolatmenedzsment menedzsment lásd még projektmenedzsment menedzsment lásd még tevékenységmenedzsment menedzsment lásd még tevékenységmenedzsment menedzsment, beszerzési menedzsment, kulturális menedzsment, művészeti menedzsment, nonprofit menedzsment, stratégiai mentálhigiéné mérés lásd még elégedettségmérés mérés lásd még földi mérés mérés lásd még hatékonyságmérés mérés lásd még pedagógiai mérés mérés lásd még térinformatika mérés, értelmi képességeké mérés, ipari mérés, pedagógiai mérleg, (pénzügy) mérnöki fizika mérnökinformatikai képzés lásd felsőfokú CAE képzés mérnökképzés mérnökképzés lásd még építészmérnök képzés; gépészmérnök képzés mérnöktovábbképzés mesterfokozatú képzés metaadat-szabvány metodika lásd módszertan mezőgazdasági szakoktatás mezőgazdasági szaktanárképzés Microsoft Excel használata mikroökonómia mikrorendszer-technika mikrotanítás mimetrikus gyakorlat minőségbiztosítás a felnőttképzésben (tantárgy) minőségfejlesztés minőségirányítás minőségmenedzsment mintatanterv modellezés, gazdasági módszertan módszertan, óvodai nevelés módszertan, tanítási módszertani segédanyag morfológia mozgáskultúra mozgókép (alapszak) multimédia ismertek multimédiafejlesztő alkalmazások multinacionális vállalat munkabér munkaerőgazdálkodás munkaerő-kölcsönzés munkaerő-piac munkaerőpiaci képzés munkaerőpiaci képzés munkaerőpiaci politikák munkafüzet munkagazdaságtan munkahelyi képzés munkaidő munkajog munkapszichológia munkaügy munkaügyi nyilvántartás munkaügyi vita munkavállalás munkavédelem munkaviszony múzeumpedagógia műfajelmélet működési audit műsorrendező, televíziós műsorszerkezet műsorvezető, televíziós műszaki ábrázolás műszaki menedzsment műszaki rajz műszaki termodinamika művelődéspolitia művelődéstörténet művelődésszervező szakirány művészeti menedzsment művészetpedagógia nagykereskedelem lás kereskedelem német nyelv nemzeti és etnikai kisebbségek Nemzeti Fejlesztési Terv nemzetközi etikett nemzetközi gazdálkodás nemzetközi gazdasági ismeretek nemzetközi gazdaságtan nemzetközi kereskedelem nemzetközi marketing Nevelési Tanácsadók neveléstudomány lásd pedagógia nonprofit alapismeretek nonprofit menedzsment nyelvi készségfejlesztés nyelvoktatás nyelvtörténet nyilvános szereplés OECD kereszttantervi kompetenciái OKÉV oktatási dráma oktatási környezet oktatási módszer oktatási módszertani segédanyag oktatási segédanyag oktatási segédanyag lásd még írásvetítő fólia oktatási segédanyag lásd még óravázlat oktatási segédanyag lásd még ppt prezentáció oktatási segédanyag lásd még szemináriumi tematika oktatáspolitika oktatásszervezési keretrendszer oktatásszervezői ismeretek (tantárgy) oktatói segédanyag oktatói segédanyag 11

12 oktatóprogram operációkutatás operációs rendszer óravázlat osztalékértékelés osztalékpolitika óvodai nevelés kompetenciaterület óvoda-iskola átmenet óvodapedagógus-képzés óvodás korosztály óvóképzés lásd óvodapedagógus-képzés ökonometria önellenőrző kérdések önértékelési modell önismereti tréning önkormányzati választás önvédelem ösztönzési rendszerek pályairányulás pályaorientáció pályázati ismertető pályázatírás pedagógia pedagógiai koncepció pedagógiai mérés pedagógiai szakszolgálat Szakértői Bizottság pedagógiai szituációk pedagógiai szolgáltatók lásd pedagógiai intézetek Vizsgaközpont pedagógiatörténet pedagógus személyisége pedagógusi magatartás lásd magatartás, pedagógusé pedagógusképzés Pedagógusokkal a pedagógusokért pedagógus-továbbképzési program példatár példatár lásd még feladatgyűjtemény pénzáramlás lásd cash flow pénzintézet pénzügy pénzügyek, vállalati pénzügyek, vállalati pénzügyek, vállalati pénzügyek, vállalati pénzügyi befektetés pénzügyi beszámoló pénzügyi elemzés pénzügyi informatika pénzügyi jog pénzügyi számítások pénzügyi tervezés pénzügytan Perbitviews HR (szoftver) piacelemzés piacszerkezetek pihenőidő PISA vizsgálat polgári jog politikatörténet politikatudomány lásd politológia politológia politológia ppt prezentáció ppt-prezentáció készítés PR lásd Public Relations prezentáció lásd írásvetítő fólia prezentáció lásd ppt prezentáció prezentációs technika problémamegoldási módszer problémamegoldó viselkedés program-eredmények programértékelés programismertető programleírás lásd tantárgyi program programok projektismertető lásd pályázati ismertető projektmenedzsment projektmunka projektvezetés protokoll pszichológia pszichológia lásd még gazdaságpszichológia Public Relations Public Relations publicisztika reflektív pedagógus régiómarketing régiómenedzsment regionális gazdaságtan regionális politika regionális stratégia regionalitás reklám reklámelemzés rendezvényszervezés részvényértékelés retorikai szituáció riport robotika roma tanulók romológia RS lásd távérzékelő rendszer sajátos nevelési igényű gyermekek sajtóismeret SAP projekt SCORM verzió SDT segédanyag hallgatói kézikönyvhöz segédanyag tanári kézikönyvhöz segédanyag terepgyakorlathoz segédanyag, előadói segédanyag, módszertani segédanyag, oktatási segédlet lásd segédanyag segédlet, oktatási sillabusz slide lásd ppt prezentáció SolidWorks sorozatok (matematika) sportmarketing statisztika stratégiai menedzsment stratégiai tervezés Sulinet Digitális Tudásbázis lásd SDT szabadság (munkajog) szakalapítási kérelem szakértői vélemény szakindítási kérelem szakkollégium szakleírás szakmai nap szaknyelv, gazdasági szaknyelv, német szakszervezet szaktanárképzés, mezőgazdasági szaktanár-képzés, mezőgazdasági szakvezetők felkészítése szállodai ismeretek szállodai menedzsment számítógép alkalmazása lásd IKT alkalmazása számítógépes modellezés számítógépes tervezés számsorozatok számvitel személyiségfejlesztés személyiségjegyek személyügy személyügyi információs rendszer szemináriumi tematika szemléltetés szenvedélybetegségek kezelése szenzortechnika szerkezetek tervezése szervezetfejlesztés szervezeti kommunikáció szervezeti magatartás szervezetpszichológia szimulációs eljárás szimulációs játék színházi dramaturg szak színházrendező színművész szintakszis szituációs gyakorlat szlovák nyelv szlovák-magyar kapcsolatok szociális dimenzió szociális és életviteli kompetencia szociális munka szociálpedagógia alapszak szociálpolitika szociálpszichológia szociokulturális animáció szociológia szociológiai felmérés szoftver szoftver ismeretek szolgáltatáskereskedelem szolgáltatásmarketing szövegelemzés szövegszerkesztés szöveggyűjtemény táblázatkezelés takönyvfejezet tananyag tananyagfejlesztés tananyagkezelő rendszer tanári kézikönyv tanári kézikönyv lásd még oktatói segédanyag tanári kompetenciák tanári szerep tanárképzés tanárok tízparancsolata tanayag 12

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis Nádasi András A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézeteként

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 4. prioritás A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2007-2008. 2009. november 1. A prioritás bemutatása

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK 2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 2011 Összeállította: Modláné Görgényi Ildikó szakmai irányításával, Kiszter István, Leffler Adrienn, Longauer Marianna

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR 2007/10/XI/4. sz. MAB határozat 2007. december 7. PÉCSI

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1. Az iskola bemutatása ------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben