S Z A B Á L Y Z A T. az analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z A B Á L Y Z A T. az analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszeréről"

Átírás

1 S Z A B Á L Y Z A T az analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszeréről Készült a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján Érvényes január 01-től Költségvetési szerv vezetője 1

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ l. A szabályzat hatálya: a Polgármesteri Hivatalra (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv), és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki. 2. Célja: a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények által vezetett, főkönyvi könyveléshez, valamint a beszámoló készítés megbízhatóságának, valódiságának, teljességének alátámasztásához szükséges az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatának biztosítása. 3. Tartalma: a Polgármesteri Hivatal költségvetését és beszámolóját alátámasztó főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásainak részletes szabályozása főkönyvi számlánként 4. Az analitikus nyilvántartásokkal szemben támasztott általános követelmények: - a nyilvántartás hitelessége az analitikus nyilvántartás vezetésével megbízott dolgozó és az ellenőrzésére kötelezett dolgozó együttes aláírásával válik hitelessé. - a nyilvántartás azonosíthatósága érdekében valamennyi nyilvántartásra rá kell vezetni az intézmény nevét, címét, és a szervezeti egység megnevezését. - a nyilvántartást tartalmával egyezően, pontosan megfogalmazott címmel kell ellátni. - a nyilvántartás lapjait folyamatos sorszámozással kell ellátni (lapszám, oldalszám, tételsorszám) - többoldalas nyilvántartás esetén a nyilvántartás azonosítását szolgáló adatokat minden oldalnak tartalmaznia kell - a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hozzá tartozó főkönyvi számlák számát és megnevezését - szerkezetében áttekinthetően kell elkészíteni, fejlécében szabatos, rövidítés nélküli megnevezést kell alkalmazni - a nyilvántartásban szükségessé váló javítások csak szabályszerűen eszközölhetők (a javítandó rész egy vonallal történő áthúzása oly módon, hogy az eredeti beírás is olvasható legyen, a rontott szöveg vagy összeg fölé vagy mellé írással, javítást végző kézjegyének és a javítás dátumának feltüntetésével) - üresen maradó sorokat, rovatokat ki kell húzni - hivatkozásokat számának, dátumának pontos feltüntetése (fizetési felszólítás, végrehajtásra való átadás, törlés, stb.) - a hó végi zárás dátumát, a készítő (nyilvántartást vezető) aláírását, az egyeztetés dátumát, az egyeztetést, végző aláírását és az ellenőrzés tényét tartalmaznia kell - a nyilvántartások év végi zárásakor fel kell jegyezni a lezárás dátumát. 2

3 II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK 1. Immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása Az analitikus nyilvántartás alapvető követelménye, hogy teljes körűen tartalmazza a Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó) és az önállóan működő intézmények vagyonát mennyiségben és értékben. A nyilvántartás jelenleg manuális, a számlarendben előírtak alapján kerül vezetésre, párhuzamosan a KATAWIN számítógépes programon kell vezetni. A program fő szolgáltatásai: - egyedi nyilvántartó lapok kiíratása, azok listázása - tárgyévi beszerzések, állománycsökkenések, alleltári változások lekérdezése (tetszőleges időszakra), - nyilvántartások a kialakított csoportosítás szerinti lekérdezése - eszközökkel való gazdálkodást segítő listák készítése, - értékcsökkenés elszámolása - leltárral, leltározással kapcsolatos feladatok segítése, - adatszolgáltatás (főkönyvi könyveléshez feladás elkészítése) biztosítása a beszámolóhoz Az analitikus nyilvántartásba fel kell jegyezni az alábbi adatokat: - az eszközök azonosításához szükséges adatok - beszerzés, létesítés időpontja - használatbavételének időpontja - bruttó érték állományát és változásait - elszámolt értékcsökkenést és változásait - értékcsökkenési leírási kulcsot,.az analitikus nyilvántartással egyeztetett főkönyvi számlák száma és megnevezése - 11.Immateriális javak - 12.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - 13.Gépek, berendezések felszerelések és járművek - 16 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök. analitikus nyilvántartás lezárásáért, a főkönyvi könyvelés feladásának elkészítéséért az analitikus nyilvántartó a felellős, ellenőrzésére kötelezett a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 1/2. Ingatlan beruházások és felújítások analitikus nyilvántartása A beruházásokról és felújításokról a KATAWIN program mellett a Hivatal adatkönyvtárhoz, a pénzügyi csoportnál olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből az üzembe helyezésig 3

4 felmerült ráfordítások beruházásonként, felújításonként megállapíthatók. Ezért a nyilvántartásnak tartalmazni kell - megnevezés - bruttó érték főkönyvi számla száma, - értékcsökkenés főkönyvi számla száma - ingatlan nyilvántartás szerinti száma - helyrajzi szám, - építési dokumentáció száma, - a tervező megnevezése, - a kivitelező megnevezése, - üzembe helyezés kelte, okmány száma, - állományba vételi bizonylat kelte, okmányszáma, - beruházás főkönyvi szla. száma: - az ingatlan tulajdonságai ( alapozás, főfal, válaszfal, födém, tetőszerkezet, tetőfedés, padlóburkolat, nyílászáró szerkezet, fűtés, világítás, beépített lég m3, megvilágított m2, beépített alapterület, telekkönyvi szám, építési terv) - várható használati idő terv szerint (év), - értékcsökkenés elszámolásának módja, - értékcsökkenés százaléka - 0 ra leírás éve terv szerint, - törzsvagyon igen nem, - forgalomképessége (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, forgalomképes) Tárgyévi változásként tartalmazza: - könyvelés kelte, - bizonylat száma, (számla vagy saját kivitelezés esetén belső bizonylat) - szállító megnevezése, kivitelező megnevezése, - mennyiségi egység, mennyiség, - nettó érték (áfa nélkül), - áfa, - aktiválásnál figyelembe vehető érték. A beruházási előleg adott és könyvelt pénzeszközöket is itt kell kimutatni. Analitikus nyilvántartás zárásának, egyeztetések elvégzésének ( KATAWIN programmal beruházásonként) és a feladások leadásának határideje: analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. Az analitikus nyilvántartással egyeztetett főkönyvi számlák száma és megnevezése: Ingatlanok felújítása Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok folyamatban lévő beruházásai Ingatlan és kapcsolódó vagyonért. jogok beruházására adott előlegek 4

5 2. Befektetett pénzügyi eszközök Az analitikus nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból értékpapír-típusonként megállapíthatók legyenek az értékeléshez szükséges adatok és az értékpapírok hozamai. Hivatal adatkönyvtárhoz kell vezetni. Így tartalmazza: - a befektetési szolgáltató megnevezése, - az értékpapír beszerzésének helye, ideje, - a kibocsátó neve székhelye, - a szerződés száma, - az értékpapír megnevezése, sorozatszáma, sorszáma, - a főkönyvi számla száma, - az értékpapír bemutatóra vagy névre szóló, - az értékpapírhoz fűződő jogok, - a teljesítési nap (értéknap), - az értékpapír névértéke, - az értékpapír vételkori árfolyama, - az esetleges lejárati idő, - az osztalék, kamat és egyéb hozamok feltételei, - tőzsdén jegyzett értékpapír esetében a vásárlás óta eltelt idő alatt hogyan alakult az értékpapír árfolyama, - kötvénynél a kibocsátóval szemben fennálló követelés összege, - beváltás kelte (kötvény, kincstárjegy letéti jegy, pénztárjegy), - eladás kelte (részvénynél a kivonás kelte), - költségek (megbízási díj, jutalék) Tárgyévi változások bevezetésénél tartalmaznia kell: - könyvelés kelte, - bizonylat száma, - szöveg, - mennyiségi egység, - bruttó érték (növekedés, csökkenés és egyenleg) - értékcsökkenés (növekedés, csökkenés és egyenleg) - nettó érték, - naplóhivatkozás. analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felellős, ellenőrzésére kötelezett a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 3. Készletekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások Mind a vásárolt, mind a saját előállítású készletekről a kettős könyvvitelen kívül részletező (analitikus) nyilvántartás kell vezetni. Az analitikus nyilvántartásban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. A raktárral rendelkező költségvetési szerveknél a beszerzett készleteik nyilvántartása, készletváltozásainak feljegyzése a raktárban és az anyagkönyvelésben történik. A könyvelés alapját az anyagot kísérő bizonylatok képezik: 5

6 Készletek bevételezése tartalmazza: - gazdálkodó szervezet neve, - szállító megnevezése, telephelye, - szállítólevél száma, - szállítás módja, - rendelési szám, - raktár jele, - bevezetett anyag száma, jele, - bevételezett anyag megnevezése, mérete, minősége, mennyiségi egysége, - egységára, értéke, - új készlet (változás utáni készlet), - tételsorszám, - dátum, aláírás (kiállító, raktári nyilvántartó, könyvelő, ellenőr, átvevő) A bevételezési bizonylat nem csak a vásárlásból származó készletnövekedések elszámolására szolgál, hanem az egyéb raktári bevételt jelentő tételek bevételezésére is ( pl. leltári többlet). Készletek kivételezése Készlet-kivételezési bizonylatot kell kiállítani a raktárak készletét csökkentő készletváltozásokról (munkahelyre, felhasználásra történő kiadása, értékesítés, térítés nélküli átadás). Bizonylat tartalmazza: - gazdálkodó szerv neve, - bizonylat sorszáma - a költségviselő megnevezése, - munkahely megnevezése, - raktár jele, - igényelt készlet száma, megnevezése, mérete, minősége, mennyisége, nyilvántartási ára (tényleges beszerzési ár, átlagár,) - kivételezett készlet mennyisége, nyilvántartási ára, - mennyiség (változás utáni készlet), - tételsorszám, - dátum és aláírás (kiállító, utalványozó, kiadó, átvevő, raktári nyilvántartó, könyvelő, ellenőr). Élelmezési anyagok nyilvántartását az alább felsorolt nyilvántartásokon a konyhával rendelkező részben önálló költségvetési szervek által szabályozottak un. Élelmezési Szabályzat szerint kell nyilvántartani. Heti étlap Étkezők nyilvántartása Élelmezési anyag kiszabás kivételezés nyilvántartása Élelmezési anyag pótkivételezése Élelmezési anyag visszavételezése Élelmezési anyag anyagfel-használási összesítő Élelmezési anya ár- és értéknyilvántartás Élelmezési költségek eltérése 6

7 A raktárral nem rendelkező intézmények készletnyilvántartása csak mennyiségi, azt e szabályzat III. fejezete szabályozza. Az analitikus nyilvántartások elkészítéséért, folyamatos vezetéséért, a főkönyvi könyvelésnek az állományváltozás feladásáért, egyeztetéséért, leltározásáért, az analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 4. Adósokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások Az analitikus nyilvántartás készítésének célja, hogy mivel év közben tényleges befizetés időpontjában a bankszámlákra és a 9 es számlaosztály számláira könyvelünk a mérleg valódiságának biztosítása, év végén a bevételi hátralékok állományának kimutatása. Az analitikus nyilvántartásba az alábbi adatokat kell szerepeltetni: - analitikus nyilvántartás szerinti sorszám, dátum, - adós megnevezése, adós kódja, - számla száma vagy határozat száma kelte, összege, annak ÁFA tartalma, teljesítési határidő, fizetési határidő, - előző évi követelés (évi nyitó állomány), annak kiegyenlítése, - tárgyévi előírás, rendezett, rendezetlen tételek, - összes előírás, - összes előírás és az összes befizetések (főkönyvi számlára való hiv.) havi bontásban, - következő évre átvitt előírás, - hátralék (évi záró állomány), - megjegyzés (behajtásra tett intézkedés stb.) A Hivatal adatkönyvtára több adós analitikát vezet minden analitikát külön e tartalommal. Kivételt képez a helyi adók analitikus nyilvántartása, amelyet az ÖNKADÓ programmal, adónemenként e tartalmi előírások biztosításával, az adócsoport vezet. Az analitikus nyilvántartáshoz egyedi (névszerinti) nyilvántartó kartonok kapcsolódnak. Analitikus nyilvántartást vezet a hivatal: 1. Helyi adó 2. Bérlemények bérleti díja, 3. Nem lakás célú bérleti díjak, 4. Lakásbérlet bérleti díja, 5. Közterület használati díj, Az analitikus nyilvántartásokhoz kapcsolódó főkönyvi számlák: 1. Helyi adókhoz: 2811 Adósok előző évi Helyi adó, 7

8 2812 Adósok tárgy évi Helyi adó, Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok bírságok Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó negyedévet követő hó 20-ig. Az analitikus nyilvántartások elkészítéséért, folyamatos vezetéséért, a főkönyvi könyvelésnek az állományváltozás feladásáért, egyeztetéséért, leltározásáért, az analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 5. Vevők Az analitikus nyilvántartás készítésének célja, hogy mivel év közben tényleges befizetés időpontjában a bankszámlákra és a 9 es számlaosztály számláira könyvelünk a mérleg valódiságának biztosítása, év végén a bevételi hátralékok állományának kimutatása. Az analitikus nyilvántartásba az alábbi adatokat kell szerepeltetni: - analitikus nyilvántartás szerinti sorszám, dátum, - vevők megnevezése, kódja, - számla száma vagy határozat száma kelte, összege, annak ÁFA tartalma, teljesítési határidő, fizetési határidő, - előző évi követelés (évi nyitó állomány), annak kiegyenlítése, - tárgyévi előírás, rendezett, rendezetlen tételek, - összes előírás és az összes befizetések (főkönyvi számla számra való hiv.) havi bontásban, - következő évre átvitt előírás, - hátralék (évi záró állomány), Az analitikus nyilvántartások elkészítéséért, folyamatos vezetéséért, a főkönyvi könyvelésnek az állományváltozás feladásáért, egyeztetéséért, leltározásáért, az analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 8

9 6. Egyéb követelések 6/1. Munkavállalókkal szembeni különböző követelések analitikus nyilvántartása Az analitikus nyilvántartás célja, a munkavállalókkal szembeni követelések nyilvántartása. A nyilvántartás alapja a munkáltatói határozatok a dolgozók visszafizetési kötelezettségeiről. A nyilvántartásnak tartalmazni kell: - lapszám, - költségvetési szerv megnevezése, - főkönyvi számla száma, neve, - a követeléssel érintett szerv, személy neve, címe, azonosító száma, - ügyirat száma, jogcíme, összege, - követelés keletkezésének időpontja, esedékessége, - fizetési feltételek, határidők, - évközi változások (növekedés, csökkenés), naplóhivatkozás, - egyenleg (nyitó, záró), - megjegyzés. Az analitikus nyilvántartások elkészítéséért, folyamatos vezetéséért, a főkönyvi könyvelésnek az állományváltozás feladásáért, egyeztetéséért, leltározásáért, az analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 7. Értékpapírok Az analitikus nyilvántartás célja, az egy évnél rövidebb idejű, rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy, kincstárjegy, kötvény) vásárlásának nyilvántartása. Ha az értékpapírügyletek megkötése, lebonyolítása befektetési szolgáltatón (brókercégen) keresztül 0 portfólió kezelésre szóló szerződés alapján történik, akkor az analitikus nyilvántartást a befektetési szolgáltató vezeti és a szerződésben meghatározottak szerint tájékoztatja a befektető költségvetési szervet. Ha az értékpapírügyletek megkötése, lebonyolítása nem portfólió kezelésére szók, akkor a költségvetési szervnek kell az analitikus nyilvántartást vezetni az alábbi tartalommal: - befektetési szolgáltató megnevezése, - az értékpapír azonosítója, típusa, - a szerződés száma, - a teljesítés nap (értéknap) - az értékpapír névértéke, 9

10 - az értékpapír vételára (árfolyam %-a) - az értékpapír vételár hozama, - a költségek (megbízási díj, jutalék) - az értékpapír értékesítésekor: - a szerződés száma, - az értékpapír azonosítója, - az értéknap (teljesítési nap) - az értékpapír névértéke, - az eladási ár, (árfolyam %) - az eladási ár hozama, - a befektetés (értékesítés) költsége. Az analitikus nyilvántartások elkészítéséért, folyamatos vezetéséért, a főkönyvi könyvelésnek az állományváltozás feladásáért, egyeztetéséért, leltározásáért, az analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős dolgozó. 8. A költségvetési függő kiadások analitikus nyilvántartása A nyilvántartás célja a költségvetési függő kiadások állományának és forgalmának a nyomon követése. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - költségvetési szerv megnevezése, nyilvántartott időszak, - érintett főkönyvi számla neve/ törzsszámalábontás (adatkönyvtárra való utalás) - költségvetési év megnevezése, - sorszám, - kiadások keletkezése: időpont, naplóhivatkozás, megnevezés, összeg, - érintett partner (szerv/személy), - rendezés : időpont, naplóhivatkozás, - korábbi évek függő kiadásainak rendezése, - év közben és december 31-ig rendezett, rendezetlen tételek összege, - év végi forgalmi számla egyenlege, - nyitó állomány, - záró állomány, - megjegyzés. 10

11 Az analitikus nyilvántartások elkészítéséért, folyamatos vezetéséért, a főkönyvi könyvelésnek az állományváltozás feladásáért, egyeztetéséért, leltározásáért, az analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 9. Költségvetési átfutó kiadások analitikus nyilvántartása Az analitikus nyilvántartás célja a költségvetési átfutó kiadás a bérelszámoláshoz kapcsolódó nettó és bruttó különbözetek elszámolásának, állományának és forgalmának nyomon követése. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - költségvetési szerv megnevezése, nyilvántartott időszak, - érintett főkönyvi számla neve/ törzsszámalábontás (adatkönyvtárra való utalás) - költségvetési év megnevezése, - sorszám, - kiadások keletkezése: időpont, naplóhivatkozás, megnevezés, összeg, - érintett partner (szerv/személy), - rendezés: időpont, naplóhivatkozás, - korábbi évek függő kiadásainak rendezése, - év közben és december 31-ig rendezett, rendezetlen tételek összege, - év végi forgalmi számla egyenlege, - nyitó állomány, - záró állomány, - megjegyzés. analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felellős, ellenőrzésére és kötelezett, a számviteli csoportvezető, intézményeknél a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 10. Költségvetési kiegyenlítő kiadások 10/1. Fizetési előlegek analitikus nyilvántartása A nyilvántartás célja a dolgozók által felvett fizetési előlegek név szerinti nyilvántartása, és a törlesztések nyomon követése. A nyilvántartásnak tartalmazni kell: - főkönyvi számla száma, neve, - a követeléssel érintett szerv, személy (dolgozó) neve, címe, azonosító száma, - ügyirat száma, jogcíme, összege, - követelés keletkezésének időpontja, esedékessége, (részletfizetés ideje, összege) - fizetési feltételek, határidők, - évközi változások (növekedés, csökkenés, előírás összesen, törlesztés összesen, egyenleg), naplóhivatkozás, - egyenleg (nyitó, záró), - megjegyzés. 11

12 analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 10/2. Kiküldetési előlegek analitikus nyilvántartása Az analitikus nyilvántartás célja, a dolgozók által kiküldetésre felvett előlege nyilvántartása és elszámolása. A nyilvántartást az alábbi tartalommal kialakított nyomtatványon kell vezetni: - a költségvetési év meghatározása, - sorszám - a felvétel időpontja, - a kiadási pénztárbizonylat száma, - a felvevő neve, - a felvétel jogcíme, - elszámolásra felvett összeg, - az elszámolás határideje, - az elszámolás tényleges időpontja, - a ténylegesen felhasznált összeg, - a visszafizetés bevételi pénztárbizonylatának száma, - megjegyzés. analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 10/3. Vásárlási előlegek analitikus nyilvántartása Az analitikus nyilvántartás célja, a dolgozók által elszámolásra felvett beszerzési előlege nyilvántartása és elszámolása. A nyilvántartást az alábbi tartalommal kialakított nyomtatványon kell vezetni: - a költségvetési év meghatározása, - sorszám - a felvétel időpontja, - a kiadási pénztárbizonylat száma, - a felvevő neve, 12

13 - a felvétel jogcíme, - elszámolásra felvett összeg, - az elszámolás határideje, - az elszámolás tényleges időpontja, - a ténylegesen felhasznált összeg, - a visszafizetés bevételi pénztárbizonylatának száma, - megjegyzés. analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 11. Kötelezettségek analitikus nyilvántartásai 11/1. Hosszú lejáratú kötelezettségek Fejlesztési célú hitelek analitikus nyilvántartása Az analitikus nyilvántartás célja a fejlesztési célú hitelek felvételének és a törlesztések nyomon követése. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - lapszám, nyilvántartási szám, megnevezés, - költségvetési szerv megnevezése, - főkönyvi számla száma, neve, - a hitelt nyújtó neve, címe, hitelszerződés száma, a hitel felvételének időpontja, - törlesztés szerződés szerinti összege, - várható lejárati idő, kamat feltételek, - a hiteltörlesztés kezdő időpontja, törlesztési időszakok, - a hitellel érintett fejlesztés megnevezése - a hitel fedezete, Évközi változások: - bizonylat száma, kelte, naplóhivatkozás, - év eleji nyitó állomány, - felvétel, törlesztés, összevont egyenleg, - év végi záró állomány - szerződés szerinti törlesztő részlet, - szerződés szerinti teljesítéstől való eltérés (túlfizetés, hátralék, adott évi eltérés év végi záró eltérés) - megjegyzés. 13

14 Az analitikus nyilvántartások elkészítéséért, folyamatos vezetéséért, a főkönyvi könyvelésnek az állományváltozás feladásáért, egyeztetéséért, leltározásáért, az analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 11/2. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók analitikus nyilvántartása Az analitikus nyilvántartás célja a beérkezett szállítói számlák nyilvántartása és kiegyenlítésük nyomon követése. Szállítók analitikus nyilvántartásának tartalmaznia kell: - szállító kódja/sorszáma, - megnevezése, - címe, - bankszámla száma, - adószáma, - költségvetési év, - főkönyvi számla száma, - sorszám, kelt,(számla beérkezésének és kiállításának időpontja) - szállító kódja, számla száma, kelte, - számlán feltüntetett teljesítési idő, vásárolt termék vagy szolg. megnevezése, - fizetési mód, határidő, - számla végösszege, ebből ÁFA, (adóalap-áfa), - fizetés időpontja, naplóhivatkozás, - korábbi években keletkezett kötelezettség kiegyenlített összege, - év közben és december 31-ig rendezett, rendezetlen tételek, - nyitó állomány - záró állomány, - megjegyzés Az analitikus nyilvántartások elkészítéséért, folyamatos vezetéséért, a főkönyvi könyvelésnek az állományváltozás feladásáért, egyeztetéséért, leltározásáért, az analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 14

15 III. EGYÉB FŐKÖNYVI SZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK 1. Kisértékű tárgyi eszközök és egyéb berendezések felszerelések analitikus nyilvántartása Az analitikus nyilvántartás alapvető követelménye, hogy teljes körűen tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Vagyonát mennyiségben és szolgálja a vagyon védelmét. A nyilvántartás jelenleg manuálisan történik. Az analitikus nyilvántartásnak alábbiakat kell tartalmazni: - nyilvántartási szám, - főkönyvi számla száma, - megnevezés, - kelt, - bizonylat száma, - szöveg, - nyilvántartási ár, - mennyiség (bevétel, kiadás, készlet) - érték (bevétel), - naplóhivatkozás, Analitikus nyilvántartás zárásának, egyeztetések elvégzésének határideje: analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 2. Könyv folyóirat és egyéb információhordozók analitikus nyilvántartása A könyvtári nyilvántartások analitikus nyilvántartása maga a könyvtári nyilvántartó, amelyet (ágazati jogszabály alapján) kell vezetni és a könyvtárba történő beszerzéseket egyeztetni az adott főkönyvi számlával. Itt az analitikus nyilvántartó a könyvtáros. Annál az intézménynél ahol könyvtár nem működik, az alábbi tartalommal kell nyilvántartást vezetni. - nyilvántartási szám, - főkönyvi számla száma, - megnevezés, - kelt, - bizonylat száma, - szöveg, - nyilvántartási ár, - mennyiség (bevétel, kiadás, készlet) - érték (bevétel), - naplóhivatkozás, - dolgozó neve, átvételt igazoló aláírása (a személyi használatra kiadott) Könyvtári beszerzések 15

16 5442 könyv folyóirat egyéb információhordozó 3. Átvett pénzeszközök analitikus nyilvántartása A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa a meghatározott célra (pályázatok stb.) átvett céljellegű támogatások felhasználásának nyomon követését. A nyilvántartást átvett pénzeszközönként (főkönyvenkénti bontás), az alábbi tartalommal. - intézmény neve, - átvett pénzeszköz, átadott (céljának) megnevezése, - sorszám, - megállapodás kelte, száma, összege, - pénzeszközt átadó megnevezése, - nyitó állomány - tárgyévi forgalom: bank, pt. hivatkozási sz., növekedés, csökkenés, - záró állomány, - megnevezés. Analitikus nyilvántartás zárásának, egyeztetések elvégzésének határideje: analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. 4. A rendszeres személyi juttatások analitikus nyilvántartása Az alábbi tartalommal kell naprakész nyilvántartást vezetni: 1. Rendszeres személyi kiadások kötelezettségvállalás nyilvántartása Tartalmazza: intézmény neve nyilvántartásba vezetés dátuma, okának megnevezése, intézmény engedélyezett létszáma, leköthető bér összesen Ft/hó lekötött bér illetményváltozása, bérfejlesztés, üres állások száma, bére, szabad tartós személyi kiadás 2. Rendszeres személyi juttatás név szerinti nyilvántartása sorszám (álláshelyek sorszáma), dolgozó neve, besorolása, előző évi záró illetménye, alapilletmény, pótlék, stb. (jogcímenként külön oszlop) illetmény, illetményváltozás, 16

17 illetmény összesen megjegyzés, (munkaviszonyra, álláshelyre). 3. Nyilvántartás a Rendszeres személyi juttatások előirányzata és felhasználásának teljesítéséről időszak, (hó), leköthető bér előirányzat, tényleges teljesítés, átmeneti megtakarítás, szabad rendelkezésű előirányzat megbontva: a) tartós átmeneti megtakarítás, b) üres álláshelyek 4 hónapon túli be nem töltéséből keletkezett, c) üres álláshelyek 4 hónapon belüli be nem töltéséből keletkezett d) megtakarítás összesen Analitikus nyilvántartás zárásának, egyeztetések elvégzésének határideje: 5. Munkaruha, védőruha, formaruha, nyilvántartása Nyilvántartások célja, nyomon követni a dolgozók részére kifizetett munkaruha, védőruha ruházati költségtérítés tételeit. A nyilvántartás tartalma: - költségvetési szerv neve, - oldalszám, - dolgozó azonosító száma, - dolgozó neve, - kelt, - bizonylatszám, - munkaruha nyilvántartási száma, - megnevezése, - nyilvántartási ára, - juttatási idő, - a juttatási idő kezdete és lejárata, - bizonylatszám, - kilépéskor térítendő összeg Analitikus nyilvántartás zárásának, egyeztetések elvégzésének határideje: 6. ÁFA analitikus nyilvántartása A nyilvántartás célja, az adóhatósággal történő adóelszámolás biztosítása. A mindenkori adójogszabályoknak megfelelő tartalommal kell vezetni, minden adatkönyvtárnak a TTG program segítségével. 17

18 Analitikus nyilvántartás zárásának, egyeztetések elvégzésének határideje: hónapot követő hó 18. vagy negyedévet követő hó 18, éves adóbevallóknál tárgyévet követő hó 18. analitikus nyilvántartás lezárásáért az analitikus nyilvántartó a felelős, ellenőrzésére kötelezett, a számvitelért felelős gazdasági dolgozó. Analitikus nyilvántartás zárásának, egyeztetések elvégzésének határideje: 7. Kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartás Nyilvántartás tartalmi követelménye: Főkönyvi számlánként az előirányzatok könyvelésével egyező szerkezetben az adott költségvetési évben vállalt kötelezettségeket zárt rendszerben biztosítja. Ehhez a TTG könyvelőprogram kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartás menü lehetőségét használjuk, a jogszabályhoz A kötelezettségvállalások dokumentálásának következő sorszámmal való ellátása, majd a nyilvántartásba történő felvezetésének szabálya: 100 e Ft alatti kötelezettségvállalás esetében: a könyvelési bizonylat (utalványozott, ellenjegyzett) alapján történő felvezetés analitikus nyilvántartásba 100 e Ft feletti kötelezettségvállalás esetében szabályzat szerinti formanyomtatványon történik, azaz ebben az esetben dokumentálni kell a kötelezettségvállalási eljárást. E dokumentum is az analitikába történő bevezetésnek a bizonylata. Egyéb kötelezettségvállalások felvezetése a nyilvántartásba: szerződések, megállapodások, megrendelések stb. (nyilvántartás száma=iktatószám) A kötelezettségvállalások és azok ellenjegyzésének ellenőrzése, nyilvántartási számmal való ellátása, nyilvántartásba történő bevezetése. A nyilvántartása vezetésének módja a TTG kötelezettségvállalás nyilvántartóprogram használata. Csak szabályosan aláírt, ellenjegyzett kötelezettségvállalást lehet befogadni, amennyiben hiányosság merül fel, vissza kell irányítani a feladatot koordinálónak. A befogadott és nyilvántartásba vett kötelezettségvállalásokat visszakereshető módon kell lefűzni, tárolni. Az analitikus nyilvántartás adatairól feladást kell készíteni a főkönyvi könyvelés részére. 18

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása Vagyoni értékű jogok kolátozottan forg. képe 2 088 779 765 545 1 323 234 1113 Vagyoni értékű jogok összesen: 2 088 779 765 545 1 323 234 Szellemi termékek forgalomképtelen 4 009 804 986 075 3 023 729 Szellemi

Részletesebben

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek. analitikus nyilvántartása

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek. analitikus nyilvántartása Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek analitikus nyilvántartása A végleges pénzeszközátadás számlákhoz kapcsolódva a belső információs igények kielégítése céljából célszerű részletező

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: B12

ADATLAP Azonosító: B12 ADATLAP Azonosító: B12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja Bizonylat száma: B. 12-179.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A munkaruha összevont

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi tevékenységről DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-304/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 08. 11:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

2011 Mérleg - IV. negyedév

2011 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26 Mérlegjelentés

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011.

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM I.. igazgató P.H. 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a. a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról

105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a. a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. (12)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben