Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Ikt.sz.: G-23899/2012 Témafelelős: Korom Pál, Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetés helyzete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi munkatervében a májusi testületi ülés napirendi pontjaként határozta meg Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetés helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalását. Szentes város belterületén a bel- és csapadékvizet összesen 190,9 km hosszúságú csatornahálózat vezeti el. Ebből nyílt szelvényű földárok 116,4 km, burkolt árok 22,4 km, zárt csapadék csatorna 38,7 km és a telkek végében húzódó mirhó, pedig 13,4 km hosszúságú. A nyílt árokszakaszokon összesen 5012 db lakossági kapubejáró, illetve kapubejáró áteresz található. A hálózat befogadója az ATIVIZIG kezelésében lévő Kurca főcsatorna. Közbenső befogadója a város keleti és déli oldalán a Kurcába torkolló, önkormányzati tulajdonú 7,2 km hosszúságú Nagyvölgy csatorna. A város északkeleti oldalán szintén a Kurcába torkolló Talomi belvízcsatornarendszer a befogadó, amely vegyes tulajdonban van, egyes szakaszai állami tulajdonban a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében vannak a többi szakaszai, pedig az önkormányzat tulajdonában állnak. A belterületi önkormányzati tulajdonú bel- és csapadékvíz elvezető hálózat kezelői feladatait a Műszaki Osztály látja el a rendszer üzemeltetési feladatait ellátó Városellátó Intézmény szakmai felügyeletével együtt. A Városellátó Intézmény üzemelteti a Nagyvölgy csatorna átemelő szivattyú telepét is, ami szükség esetén átemeli a Kurcába vizet. A 90-es évek kisebb belvizei rámutattak arra, hogy a Kurca olyan fokon feltöltődött, hogy az veszélyezteti a belvízelvezető funkciójának ellátását. Az ATIVIZIG és az Önkormányzat közös projekt keretében - az Önkormányzat 50%-os támogatottsága mellett valósította meg a Kurca 11 km-es városi szakasza medrének és partjainak teljes rendezését, amely év végére fejeződött be évben alakult ki az első rendkívüli bel- és árvíz helyzet, amely megmutatta a város belterületi elvezető rendszer gyengeségeit. Ennek főbb összetevői a következők voltak: - A Talomi rendszer lefolyási problémái - szivattyú hiánya a Kurcába való bevezetésnél, - helyenkénti elöntések a Kiséri mírhó mentén, - az elvezető rendszer problémái a Szeder telepen, valamint a befogadó hiánya a Horváth telepen,

2 - a csapadékvíz elvezető rendszer hiánya a Nagyhegyszéli úton és a Szeszfőzde dűlőben, - nem megfelelő lejtési viszonyok az árok-hálózat jelentős részén, - mintegy 2000 db kapubejáró átereszeinek lefolyást akadályozó szintje és rossz műszaki állapota, - közel 3 km járdalapos- és beton árokburkolat nem megfelelő műszaki állapota, - a mirhó-rendszer feltöltődöttsége, növényekkel való benőttsége, elgazolódása. A problémák megszüntetésére koncepciózus munka kezdődött, amelynek során napjainkig az alábbi rekonstrukciós munkák valósultak meg, amely munkák az igen jelentős költségek miatt csak a évtől igénybe vehető Uniós források elnyerésével kezdődhettek meg évben Ft AVOP pályázati támogatással, Ft beruházási költséggel valósult meg a Talomi belvízelvezető rendszer város közeli szakaszainak rekonstrukciója mintegy 3,2 km hosszban. A csatorna-rendszer által szállított víz Kurcába való átemelésére pedig, a beruházás részeként szivattyútelep épült az Ilona parti út és a Gázos kövesút kereszteződésében. Ennek üzemeltetési feladatait a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat látja el. - Az elmúlt öt évben lehetőség volt a bel- és csapadékvíz hálózat felújítására és fejlesztésére. Az ÖTM és évi pályázati támogatásával év végéig megvalósult beruházások a következők voltak: - A Farkas Antal utcai főgyűjtő építése során elkészült m csatorna, - a Horváth-telepi csapadékvíz rendszer rekonstrukciója során megépült 4.167,5 m csatorna, - a Szeszfőzde dűlőben kialakításra került 635,5 m zárt rendszerű bel- és csapadékvíz csatorna, - a Várady Lipót Árpád utca és környéke csapadék elvezető árok rekonstrukciója során m csatornával bővült a rendszer, - a Szentes belterületén lévő db kapubejáró átereszeinek két oldalára 1,00 m-es burkolatelemek kerültek elhelyezésre, amelyek megadják a pontos folyásfenék szinteket. A beruházások teljes költsége Ft volt, amelyből a pályázati támogatás Ft-ot tett ki. - Az út és parkoló építés keretében, a Vecseri-foki csatorna lefedésével épült 384,00 m zárt csatorna, Ft teljes beruházási költséggel, Ft DAOP pályázati támogatással - Az ÖM évi pályázati támogatásával évben megvalósult beruházások a következők: - Nagyvölgy csatorna mellett, a Korsós sori átjárónál m 2 területű, m 3 befogadóképességű csapadékvíz vésztározó létesült, amelyre az ATIKTVF határozatban kötelezte az Önkormányzatot még évben. - A belterületi földárok rendszer 100,4 km hosszban kisebb-nagyobb mértékben feltöltődött. A rendezési munkák során sor került a földárkok szintezett kifenekelésére, a rézsük rendezésére, illetve m 3 mennyiségű földfeltöltődés kiemelésére és elszállítására. - Elkészült a belterületi földmedrű árok hálózaton db nem megfelelő szintű és műszaki állapotú lakossági kapubejáró áteresz megfelelő anyagból, átmérővel és folyásfenék szinttel való rekonstrukciója. - A beruházások teljes költsége Ft volt, amelyből a pályázati támogatás Ft-ot tett ki. 2

3 3 Összességében év eleje és év vége között - a szükséges terveztetési és engedélyeztetési feladatok elvégzése mellett - megvalósult: - 1 db belvízátemelő telep létesítése m belvíz csatorna és csapadék árok teljes rekonstrukciója és kiépítése, - 100,4 km hosszban m 3 földfeltöltődés eltávolítása, db lakossági kapubejáró áteresz két oldalára szintkitűző mederidom elhelyezése, db kapubejáró átépítése és m3-es csapadékvíz vésztározó létesítése a Nagyvölgy csatorna mellett. A beruházások összes költsége Ft volt, amiből a pályázati támogatások összege Ft-ot tett ki év kezdetére elkészült Szentes Város Önkormányzati Vízkárelhárítási Terve, amely a jelenleg is zajló felülvizsgálat szerint is mindenben megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság valamint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levélben javasolta a Terv kiegészítését. Erre vonatkozólag árajánlatot kértünk, amelynek költsége mintegy bruttó 500e Ft-ra becsülhető. Az elvégzett munkáknak tulajdonítható, hogy a évben a város területén lehullott mintegy mm csapadék hatására kialakult rendkívüli belvizes év nem okozott komoly vízelvezetési problémákat és károkat a város belterületén. Szükséges ugyanakkor megemlíteni azt, is hogy a közvetlenül a belterületek melletti külterületeken igen jelentős munkák elvégzése vált szükségessé a védekezés során: - Az Alsóréti út csapadék árkának rendezése és bekötése a Talomi II. ágcsatornába. - A 45. sz. főút Hódmezővásárhely felé eső kivezető szakasza mindkét oldalán a csapadékvíz elvezetés rendezése és bekötése a Kórógy főcsatornába. - Gázos kövesút déli oldalán lévő belvízcsatorna kotrása 2 km hosszban. - Kunszentmártoni út déli oldalán lévő csapadékvíz csatorna rendezése a Soós dülőtől a Patéi átereszig. - Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Lapistói út mentén évben a STRART munkaprogram Belvíz védekezés keretében valósul meg a teljes mírhó hálózat, valamint a Nagyvölgy csatorna kitakarítása, egyben állapotfelmérése, az alábbiak szerint: Az éves program egyik célja a 17 km hosszúságú mírhó rendszer illetve csatlakozó árok szakaszok aljnövényzettől, kommunális- és egyéb hulladéktól való mentesítése, kitakarítása, majd szintezése, amely alapján lehet megtervezni a földmunkákat egy következő programhoz. A munkákat nehezíti, hogy azokon a szakaszokon, ahol a mirhó vége nyitott, nem a magán ingatlanokon keresztül kerül sor a hulladékok kihordására, hanem csakis kizárólag a mírhó nyomvonalán keresztül. Ezáltal nagy távolságokról kell a több köbméternyi zöld- és kommunális hulladékokat kihordani. A fallal elzárt szakaszokról a hulladékmentesítést magáningatlanokon keresztül kell megoldani. A program másik célkitűzése a város fő belvíz elvezető csatornájának a Nagyvölgy csatornának teljes hulladék-, illetve növényzet mentesítése 7,2 km hosszban. Az aljnövényzet takarításának akkor van értelme, ha azt az év folyamán folyamatossá tudjuk tenni,

4 ugyanis azokat a növényeket, amelyeket télen-tavasszal visszavágnak, újra kell a nyár és ősz folyamán vágni év elején felmérésre kerültek a jövőben elvégzendő bel-és csapadékvíz hálózati feladatok: - Szentes belterületén 8 db nem megfelelő szintű és műszaki állapotú út alatti csapadék áteresz átépítése. - Az Ilona parti burkolt csapadék árok rekonstrukciója 800 m hosszban. - Mírhó kiváltások építése négy szakaszon, összesen 1840 m hosszban. - Zárt csapadék csatornák építése négy szakaszon összesen 790 m hosszban. - Vasút alatti átvezetés építése a Nagyvölgy csatornáig a Kispaté dülővel szemben, illetve a csatlakozó árkok kiépítése. - Belvíz csatorna felújítás a Gázos kövesút déli oldalán az Ilona parti úttól az elkerülő útig. - Zárt csapadék csatorna építése a Tóth J. utcában 370 m hosszban. - A szükséges tervek elkészítése, megközelítőleg 3,5 MFt értékben. - A rossz állapotú nyílt árok burkolatok rekonstrukciója mintegy 3 km hosszban. Folyamatosan problémát jelent a városunkban az, hogy mind többen szeretnék az ingatlanuk előtti nyílt csapadék árkot zárt csatornára átépíteni. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban alátámasztják azt, hogy jelentős vizek esetében nagyon fontos az, hogy a nyílt árkok térfogata nagyságrenddel nagyobb, mint a zárt csatornáké, ugyanakkor a vizek jelentős részét el is szikkasztják. Ennek a mind gyakoribb aszályos időjárások esetén is komoly jelentősége van, hiszen a lehullott csapadékot nem elvezetik, hanem elszikkasztják a termőrétegbe. Ezért azokon a helyeken ahol ezt más nem indokolja, a továbbiakban sem javasoljuk azt, hogy tömegesen épüljön zárt csatorna a nyílt árkok helyén. Szükséges a beszámoló keretében szólni a város tulajdonába került külterületi belvízcsatorna hálózati szakaszokról is. Szentes Város Önkormányzata tulajdonába került a város külterültén található volt mezőgazdasági nagyüzemek területén létesült, összesen mintegy 132 km hosszúságú belvízcsatorna helyrajzi számok szerinti területe. Az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornák a város teljes külterületén elszórtan helyezkednek el, öblözet-töredékekben, illetve csatornaszakaszokként. A belterületek közelében lévő külterületi csatornák és műtárgyak állapota jelenleg %-os. Ezek a területek az ország legmélyebb fekvésű és belvízzel fokozottan veszélyeztetett területei közé tartoznak évben Szentes Város Önkormányzata döntést hozott arról, hogy megkezdi a külterületi önkormányzati tulajdonú belvízcsatornák rendezésének előkészítését. Ennek a szakemberek összesen öt (tervezési) ütemét különítették el azzal a céllal, hogy az Önkormányzat megszerezze ezek vízjogi fennmaradási engedélyét. A belvízzel legjobban veszélyeztetett I.-II.-III. ütem én megkapta a jogerős vízjogi fennmaradási engedélyt, összesen 32,5 km önkormányzati tulajdonú és a hozzá kapcsolódó 16,2 km nem önkormányzati tulajdonú csatornára, összehangolva ezeket az állami tulajdonú befogadó csatornákkal. Alapvető problémát jelentett azonban az, hogy a város nem tudta üzemeltetni a tulajdonába került hálózatot és erre megfelelő szervezettel sem rendelkezett illetve ilyet létrehozni vállalhatatlanul gazdaságtalan lett volna. A vízgazdálkodásról szóló módosított évi LVII. tv. 7. (3) pontjában foglalt lehetőséggel élve év január 01-től az Önkormányzat üzemeltetésre átadta a tulajdonában lévő külterületi belvízcsatornákat Szentes és Vidéke Vízgazdálkodási Társulatnak 131,732 km, illetve a Mezőtúr- Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulatnak 2 km hosszban. A fentiek szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületet elé megtárgyalásra a Szentes város bel- 4

5 és csapadékvíz elvezetés helyzetéről készült beszámolót. 5./2012.( V.24.) Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetés helyzetéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az előterjesztésben foglalt fejlesztési feladatok meghatározásával. Felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályait, irodáit és a Városellátó Intézményt, hogy a fejlesztési célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat végezzék el: évben kerüljenek elvégzésre a mírhók szintezési munkái. Felelős: Városellátó Intézmény Határidő: évben kerüljön sor Szentes Város Önkormányzati Vízkárelhárítási Tervének kiegészítésére az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Csongrád Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság javaslatai alapján. A tervek elkészítéséhez a Képviselő-testület 500 ezer Ft-ot biztosít a évi költségvetése III. fejezetében a beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, szakértői, tervezési díjak megnevezésű feladat terhére. Felelős: Műszaki Osztály Határidő: A évi költségevetési koncepció készítésekor a Képviselő-testület a lehetőségek szerint figyelembe veszi a év végén felmérésre került elvégzendő bel-és csapadékvíz hálózatfejlesztési feladatok tervezési költségeit. Felelős: Műszaki Osztály Határidő: évi költségvetési koncepció készítése A határozatról értesítést kap: 1./ Városellátó Intézmény 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője 4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, május 8. Czirok Jánosné műszaki osztályvezető

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Szentes Város Polgármesterétől, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta XIX. évfolyam 2. szám v A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja v 2009. ápr.-máj.-jún. Tartalom Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta (1. oldal) Társadalmi konzultáció

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben