SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA"

Átírás

1 XX. évfolyam. 8. szám * 2010 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA Itt van az ősz... Móra Ferencnek Itt van az ősz, itt van megint, széllel szólít, s megint megint: tanyás,vigyázz házra, ólra, télre készülj: fagyra, hóra! Kerted alatt róka figyel, mit tépjen szét, mit vigyen el, kakast akar, tojót vinne, kell neki lúd mája, szíve! Gazdasszony, hol a Bibliád? Megnyugvást csak az Isten ád! S vigyáz tanyádra, magadra. Talán-tán minden magyarra! Itt van az ősz, itt van újra, Lesz tavasz is. Hány év múlva? Donkó László Él a községünkben egy asszony, kit Huszárovics Antalné Agócs Katalinnak hívnak. Bár mindenki inkább úgy ismeri, hogy a szalmafonó Katika, aki igazán birtokában van a szalmafonás rejtelmeinek. Szerény, egyszerű embernek ismertem meg. A nyár folyamán a fülembe súgta: utazik Vietnámba. A szalmafonás kapcsán nyert meghívást Vung Tauba egy hétre. Miután hazaért, kérdeztem tőle, az út hogyan sikerült? Csillogó szemekkel mesélte el a nagy kalandot, melyet Kata unokájával élt át. Mindketten szalmafonói minőségben utaztak a Vietnámban rendezett Word Food Fesztiválra, a világgasztronómiai találkozóra. A magyarországi vietnámi konzul, Váraljai Márton hívta meg a két Katát az étel-világtalálkozóra, amelyen harminckét ország vett részt a tengerparti Vung Tau városban. Nagy örömmel és szeretettel vették körül őket - mesélte. A kommunikáció sem jelentet gondot, hiszen Vietnámból sokan jöttek Magyarországra tanulni, így a magyar nyelv nem ismeretlen számukra. A szalmafonás már annál inkább idegen volt. A vietnámi emberek nagyon rácsodálkoztak erre a mesterségre, mivel ott nem termelnek gabonát, csak rizst. De ettől függetlenül nagyon fogékonyak voltak a szalmafonás fortélyaira. Amit kivitt kiállítási anyagot, azt el is kérték tőle, ott hagyta ajándékba. A Vietnámi Magyar Kulturális Szövetség Székházában rendezett állandó kiállítás részét fogja képezni. Katika és unokája ezzel tovább szélesítette Jászszentandrás hírnevét. Köszönet érte Szalmafonó Katika! Czékmán Lászlóné

2 2 Jász Szó Közérdekű Testületi ülés: szept A ciklus utolsó testületi ülését kettő lépcsőben valósítottuk meg. Együttes ülést tartottunk Jásziványnyal, és beszámolót hallgattunk meg az Általános Iskola es tanév munkájáról és a 2010/2011-es tanév előkészületeiről, beindításáról. - A másik napirendi pont a Körjegyzőség munkájának az értékelése volt. Mindkettőt beszámolót egybehangzóan elfogadtuk. - A csak Jászszentandrásra vonatkozó anyagok tekintetében, az önkormányzat évi pénzügyi tervének első félévi végrehajtását fogadtuk el, valamint támogatjuk, hogy továbbra is részt vegyünk a Bursa Hngarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerben. - A testület a továbbiakban támogatja, hogy május hatodikát Jász-Kun emléknappá nyilvánítsák és tíz könyv megvásárlását is elhatározta, amely a Jászok-Kunok tudományos konferenciája tanulmányából szerkesztett anyagot tartalmazza. - Döntés született, egy problémás közterület megszerzéséről, ellenben elutasításra került egy alternatív fűtési ajánlat, illetve egy turisztikai egyesülethez való csatlakozás lehetősége is. - Elvi támogatásban részesített a testület kettő ötletet és a megválasztandó testület figyelmébe ajánlja, hogy egy szakmunkásképző intézet tanulóival az intézményeinkben nyári karbantartási munkálatokat végezzenek, illetve egy régi dédelgetett elképzelést, hogy a Szent István parkba a névadó mellszobrát helyezzük el. - Foglalkoztunk a strand és a kempinglátogatók leveleivel, amelyek a kiszolgálás színvonalát méltatták, vagy elmarasztalták, valamint sérelmezik, hogy a csend és nyugalom szigete szórakoztató iparággá kezd átalakulni, fiataljaink időnként minősít-hetetlen viselkedése miatt. - A hétfői ingyenes fürdőzés visszásságainak megoldására az ügyvezetőt és az aktuális bizottságot kértük föl. - Támogattuk az Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére tett ajánlatot és egy lehetséges templomi koncert ötletét is. - A költségvetésben nem szereplő tényező miatt elvetettük a közalkalmazottak meleg étkeztetését és egy faházépítésre tett ajánlatot is elutasítottunk a számunkra kedvezőtlen feltételek miatt. Banka Ferenc polgármester 2010/2011.évi tankönyv támogatásról Jászszentandrás Község Önkormányzata a Jászszentandrás községben élő, a helyben tanuló és normatív támogatásban nem részesülő tanulók részére tankönyvköltség és füzetcsomag támogatást az alábbiak szerint állapította meg: l./ A Jászszentandrás községben élő, felsőfokú oktatásban résztvevők közül az első diplomát szerző, nappali tagozaton tanulók Ft/fő támogatásban részesülnek. 2./ A Jászszentandrás községben élő, normatív támogatásra nem jogosult, középfokú oktatásban részesülő gyermekek közül a osztályban tanulók Ft/fő támogatásban részesülnek. 3./ A helyben általános iskolába járó tanulók közül - az 1.osztályba járó, normatív támogatásban nem részesülő tanulók a tankönyveket ingyenesen kapják. - a normatív támogatásban nem részesülő 2-8.osztályosok Ft/fő támogatásban részesülnek. 4./ A Jászszentandrás községben élő, normatív támogatásban részesülő, nem helyben tanuló általános iskolás tanulók, valamint a 6 vagy 8 osztályos gimnáziumban tanuló általános iskoláskorú tanulók a helyi általános iskolai osztálynak megfelelő támogatásban részesülnek. 5./ A helyben tanuló általános iskolás gyermekek részére 400.-Ft/fő füzetcsomag vásárlási támogatásban részesülnek, amely a Napsugár Általános iskolában tanuló helybeli gyermekeket is megilleti. A támogatás az általános iskolások részére az iskolában kerül kifizetésre, illetve a tankönyvfizetésnél jóváírásra. A felsőfokú, a középfokú, a nem helyben tanuló általános iskoláskorú, a 6 vagy 8 osztályos gimnáziumi tanulók részére a támogatás összege iskolalátogatási bizonyítvány becsatolása után a Körjegyzőségi Hivatal pénztárából kerül kifizetésre / pénztári idő alatt /. Kérjük, hogy a támogatás összegét 2010.november 30.-ig felvenni szíveskedjenek. Községi Önkormányzat. Javultak az oktatás feltételei is a nyár folyamán. Megtörtént a sportcsarnok külső szigetelése, tetőcseréje. A tetszetős külső mellett várhatóan a csarnok fűtése is takarékosabban valósulhat meg. Ez úton is megköszönöm a fenntartó önkormányzat támogatását, valamint azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek a felajánlott segítségét, munkáját, akik hozzájárultak a sportcsarnok megújulásához. Szabóné Tóth Erika intézményvezető

3 Jász Szó 3 Banka Ferenc polgármester kérdéseinkre az alábbi válaszokat adta: - Mennyire elégedett az elmúlt években végzett munkájával? - Az emberek szemében rossz üzenete van annak, ha valaki elégedett saját magával. Úgy gondolom, ezt másoknak kell megítélnie másokról. Ennek ellenére azt mondom, hogy minden tőlem elvárható munkát elvégeztem. Csak néhány példa: Stabil az önkormányzat gazdasági helyzete, amit kevés település mondhat el országosan. Az egészségügyben kialakult váratlan helyzetet kezeltük, vélhetően hosszú távra megoldottuk. Az oktatás vonatkozásában megtartottuk önállóságunkat, rendeztük az ott létrejött probléma halmazt. Megrendeztünk egy világtalálkozót, több köztéri emlékművet állítottunk. Az egész világ láthatja Interneten, hogy mi történik településünk főutcáján, térfigyelő kamerák figyelik a fontosabb területeinket. Nem engedtük eltulajdonítani az ivóvízbázisunkat, nem engedtünk kiszervezni alólunk közösségi feladatokat. A civil szervezeteket, kezdeményezéseiket erőnkhöz mérten támogattuk. - Mit tett, mint képviselő a településért? - A polgármesteri feladat napi 24 órás szolgálat és úgy gondolom, hogy különböző gondokkal, bajokkal mindig elérhető voltam még hétvégén is, így ha kellett azonnal tudtam cselekedni. A munkámon túl sok fizikai és szervezési feladatot is elláttam a település érdekében, több esetben pénzzel, adománnyal segítettem a megvalósítandó elképzeléseket. Egyébként pedig semmi mást nem tettem, mint amire felesküdtem. - Mennyire elégedett a település közelmúltbeli fejlődésével? - Ha azt mondom, hogy nem vagyok elégedett, akkor arra gondolok, hogy nagyon sok benyújtott és befogadott pályázatunk forráshiány miatt nem nyert, ezért elmaradtak olyan fejlesztési elképzelések, amelyeket évek óta 4 év 4 kérdés görgetünk magunk előtt /például a strand pavilonsorának megépítése/. Ha viszont arra gondolok, hogy saját erőből mennyi mindent valósítottunk meg, akár elégedett is lehetnék /iskola tetőtér átalakítása, utak, járdák aszfaltozása, országzászló stb./. Mérlegen a 4 év. Az Önkörmányzat valamennyi érintett képviselőjét és a polgármestert is megkértük, hogy a feltett kérdések alapján értékelje a településért végzett munkáját. Fehét Attila és Nagy István képviselők nem nyilatkoztak újságunknak. - Mi az, amit szeretett volna, de nem tudott megvalósítani? - Nem sikerült kilobbizni a Jászapáti-Jászszentandrás összekötő út teljes felújítását, csak részben valósult meg a tanyán élők komfortérzetének javítása, nem nyertek pályázataink a külterület ivóvízellátására, közvilágítására, belterületi járdák, utak szilárd burkolattal történő kiépítésére, az iskola és a tornacsarnok felújítására, pavilonsorra, fedett piac kialakítására, a Mártírok úti fedett csapadék, illetve belvízelvezetésére, kerékpárútra és így tovább. Nagy László alpolgármester összegzése, noha összefüggő, válasz a feltett kérdésekre. Az önértékelés mindig nagyon nehéz dolog, hiszen valamennyien úgy gondoljuk, hogy amit elvégeztünk, vagy esetleg elképzeltünk az a település javát szolgálja. Én most is úgy gondolom, hogy a végzett munkának az értékelése a település választópolgáraira tartozik. Természetesen megpróbáltam munkámat a legjobb tudásom szerint végezni, hogy ez mennyire sikerült, ennek eldöntés nem az én feladatom. A 2006-os választásra tulajdonképpen egy képviselőjelölt csapat indult, s a polgármesterjelölt vezetésével olyan programot alakítottunk ki, amelyet valamennyien tudtunk képviselni és támogatni. E programnak a legfőbb célja az volt, megőrizzük iskolánkat és továbbfejlesszük a strandot, tovább szépítsük településünket. Ebből is látszik, hogy ez nem egy képviselőnek a feladata, és az elért eredmények sem egy képviselőhöz kapcsolódnak, hanem ez egy csapatmunka volt. Az eredmény: megőriztük az iskolánk önállóságát, sikerült a strandunkat továbbfejleszteni, szép közparkokat alakítottunk ki, emlékműveket állítottunk, mindezeket úgy, hogy pályázati pénzt nem nyertünk hozzá. Célunk volt még, hogy a település gazdálkodását, pénzügyeit stabillá tegyük. E célt is sikerült megvalósítani, hiszen nagyon kevés település mondhatja el magáról, hogy olyan pénzügyi helyzetet sikerült elérniük, hogy működési hitel nélkül tudjon gazdálkodni és több tízmilliós fejlesztést tudjon megvalósítani. Azt hiszem, mint képviselő nem mondhatom azt, hogy teljes mértékben elégedett vagyok a település közelmúltbeli fejlődésével, hiszen mint az előzőekben is említettem, szerettünk volna még sokkal több mindent megvalósítani. Utakat, járdákat nem sikerült olyan mértékben felújítani, építeni, ahogyan azt szerettük volna, független attól, hogy nagyon sok pályázatot beadtunk és az ahhoz szükséges önerőt biztosítottuk volna Amivel elégedett vagyok az az, hogy a településünk közparkjai szépen megújultak, szobrok, emlékművek készültek, úgy gondolom, hogy akár Szent András apostol szobor, akár a Szent István parkban lévő országzászló nemcsak szépíti településünket, hanem főleg magyarságtudatunk ébrentartását is szolgálja. Bízom abban, hogy az elkövetkező időszakban, mivel a nagypolitikában 180 fokos fordulat következett be, igaz, hogy mi a település érdekeit helyeztük előtérbe a politikával szemben, még nagyobb sikereket tud elérni a megválasztandó polgármester és a képviselő testület. (dávidné)

4 4 Jász Szó Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága a 2010.október 3.napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba: Polgármester jelölt: 1./ BANKA FERENC FIDESZ-KDNP jelöltje Jászszentandrás, Hunyadi u / KISS FERENC független jelölt Jászszentandrás, Felszabadulás u / CZAKÓ JÓZSEF Történelmi Szövetség, Kisgazdák-Szociáldemokraták Párt jelöltje Jászszentandrás, Kossuth út 25. A polgármester jelöltek választási gyűlésüket az alábbi időpontokban tartják: Banka Ferenc: szeptember óra (Művelődési ház nagy terme) Czakó József: szeptember óra (Művelődési ház nagy terme) Kiss Ferenc: szeptember óra (Művelődési ház nagy terme) Egyéni listás önkormányzati képviselő jelöltségre 18-an adták le a szükséges érvényes ajánlószelvényt. Valamennyitől megkérdeztük: - Mi motiválta abban, hogy képviselőjelöltnek induljon ezen a választáson? 1./ ÁGÓ ATTILA Jászszentandrás, Alkotmány u Megfigyeltem a mostani fiatalokat és megdöbbentem, hogy a korosztályom nagy része elment a településről, a falu meg idősödik. Célom munkalehetőség teremtése helyi vállalkozókkal, illetve külsősökkel. 2./ BALOG JÁNOSNÉ Jászszentandrás, Munkácsy út 4. Itt élek és az eddig összegyűjtött ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS október 3-án élettapasztalatommal, tudásommal szeretném minél hatékonyabban elősegíteni a falu fejlődését. Jelszavam: Jászszentandrás a Jászság ékköve kell hogy legyen és én ezért mindent megteszek. 3./ BANKA BÉLA Jászszentandrás, Szőlős u.3. Úgy gondoltam, hogy tudok tenni valamit a teleülés érdekében és annak gazdasági fellendüléséért, mert az elmúlt 4 ill. 8 évben ez nem volt tapasztalható a teleülésen. 4./ CZAKÓ JÓZSEF (Történelmi Szövetség, Kisgazdák-Szociáldemokraták Párt jelöltje) Jászszentandrás, Kossuth út 25 A tiszta Jászszentandrásért. 5./ CZÉKMÁN LÁSZLÓNÉ Jászszentandrás, Felsőtanyai út 3. Az elmúlt 4 év eredménye bátorított arra, hogy megválasztásom esetén képviselőként folytassam ezt a munkát. 6./ CSONTOS CSABA Jászszentandrás, Járási iskola út 6. A szentandrási fiatalok érdekeit szeretném képviselni, eddig ugyanis az idősebb korosztály volt jelen a képviselőtestületben. 7./ CSONTOS JÓZSEF Jászszentandrás, Hunyadi út 21. Már voltam két cikluson keresztül képviselő, a jó dolgokat mindig megszavaztam, a rossznak ellene volta. Most meg azt látom, hogy az utóbbi 4 évben nemhogy fejlődött volna a település, hanem még pályázaton sem nyert, mert az nonszensz, hogy nincs olyan pályázat, amin nem lehetett volna nyerni, hiszen van olyan település Jászboldogháza strand felújítás, amelyik több mint 100 milliót nyert. Ez a testület meg, ha egy képviselő azt indítványozta volna, hogy mi okosak és szépek vagyunk, azt is megszavazták volna. 8./ ÉLES ANDOR (FIDESZ-KDNP jelölt) Jászszentandrás, Haladás u 1/1. Szeretnék a faluért dolgozni, azt szebbé, jobbá tenni, folytatni azt, ami az elmúlt 4 évben elkezdődött. 9./ FEHÉR ATTILA Jászszentandrás, Bartók Béla u.16. Úgy érzem, nem hajtottam végre azt, amit elterveztem, szeretném Szentandrás Ipari parkját valami úton-módon megvalósítani. 10./ GONDA LÁSZLÓNÉ Jászszentandrás, Kertész út 18. Nekem további céljaim vannak a teleülés érdekében és szeretném megvalósítani azokat. 11./ GUBA BERNADETT Jászszentandrás, Petőfi út 46. A fiataloknak, a frissen családot alapítóknak, kisgyerekeseknek szeretnék segíteni egy bölcsőde létrehozásával, hogy legyen hová elhelyezni gyermeküket, amíg az óvodáskort el nem érik, és persze szakmámból adódóan a művelődést, a kultúrát és a túrizmust szeretném fellendíteni, mert erre a településnek minden adottság meg van. 12./ KEREK JÁNOS Jászszentandrás, Hunyadi út 10. A barátaim, a haverok és az idősek kérésére indulok és ha képviselőnek választanak, tudom őket informálni bármiről, mivel közöttük vagyok nap mint nap. 13./ KERTÉSZ ZOLTÁN (FIDESZ-KDNP jelölt) Jászszentandrás, Rákóczi út 133. Próbálom folytatni azt, amit eddig csináltam, illetve csináltunk a testületben.

5 Jász Szó 5 14./ KORDISZ CSABA (FIDESZ-KDNP jelölt) Jászszentandrás, Rózsa út 33/1. Nyolcadik éve élek családommal Jászszentandráson. Korábban mint köztisztviselő, ma már mint egyszerű magyar állampolgár szívesen segítem az ügyes-bajos dolgaikkal hozzám forduló embereket Hiszem, hogy az ország jó irányban indult el, azt pedig tudom, hogy ezen az úton csak egy irányba szabad haladni, magam is ezt kívánom elősegíteni helyi szinten, amennyiben tagja lehetek a képviselőtestületnek. 15./ KOZMA ISTVÁN Heves, Erkel Ferenc u3/e. Szeretném a fiatalokat támogatni és felkarolni a szentandrási sportéletet. 16./ NAGY LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP jelölt) Jászszentandrás, Bem u 18. Remélem, hogy azzal a csapattal polgármester, képviselők fogok együtt dolgozni, akikkel az előző 4 évben is dolgoztam és a megkezdett fejlesztéseket tudjuk tovább folytatni. 17./ RÓZSA BÉLÁNÉ (FIDESZ-KDNP jelölt) Jászszentandrás, November út 14. Nyugdíjas lettem, szeretnék segíteni öregnek, fiatalnak, meghallgatni őket és segíteni nekik, illetve a község valamennyi lakójának. 18./ SZABÓ LÁSZLÓ Jászszentandrás, Bem u 38. Az előző 4 év sikerei és sikertelenségei A 2010.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán megválasztható önkormányzati képviselők száma Jászszentandrás településen 6 fő.. - dávidné - Kiss Ferenc 57 éves műszaki oktató vagyok. Nős, két felnőtt fiúgyermekem van. Jászszentandráson születtem, itt jártam általános iskolába. Középiskolai tanulmányaimat a Szolnoki Gépipari technikumban végeztem, ahol gépész technikusi oklevelet szereztem. Felsőfokú tanulmányaimat Győrben a Közlekedési és távközlési Műszaki Főiskolán folytattam. Vállalti továbbképzések keretében angol alapfokú nyelvtanfolyamot, majd további kurzus keretében angol idegen nyelvi levelezői tanfolyamot végeztem. Első munkahelyem a MÁV FKG Kft. Jászkiséren, ahol 26 évet töltöttem el. Második és jelenlegi munkahelyem az Elektrolux Lehel Kft. Köszönöm, hogy az önök bizalmából polgármester jelöltként indulhatok a helyi önkormányzati választáson. Amennyiben továbbra is megtisztelnek bizalmukkal, szeretettel várom Önöket szeptember 27-én (hétfőn) 18 órai kezdettel tartandó választási gyűlésemre a helyi Művelődési ház nagytermébe. Üdvözlettel: Kiss Ferenc Független polgármester jelölt Csak úgy firkálgatok Amikor az ember csak szépet és jót akar, amikor szeretné megmutatni magát, hogy íme ez vagyok, ilyen vagyok, látjátok, kedvellek titeket, szeretlek benneteket, akkor elcsodálkozik az értetlenségen, a meg nem értésen, a még többet kívánásokon. Elcsodálkozik a világon, azon a töméntelen igazságtalanságon, ami körül vesz bennünket, amivel tele van a világ, amit szeretnénk megjavítani. Nem akarjuk tudomásul venni, hogy nem lehet. Nem lehet. Ezen fáradoztak a vallásalapítók ezer évek óta. Hirdették a szeretetet, az egymás segítését, aztán megöltek néhány százezer embert, mert mást hirdetett; elgázosítottak, legyilkoltak ártatlan embereket, mert más nyelven beszéltek, mert nem tetszett a színük, a hitük. Hát, ha nekik se sikerült, akkor én mit akarok? Nem értjük, hogy miért nem lehet. Nem értjük, hogy miért nem veszik ezt észre mások, még kevésbé, hogy miért nem veszem észre én magam se. Hiszen értelmes embernek hiszem magam. Bennem lenne a hiba? Én lennék képtelenek felfogni végre, hogy ilyen a világ. Ilyennek terem.(no nem, ezt nem írom le, mert teljesen felesleges, és nem is biztos, hogy igazam van). Olyan sokan másként látják, másképpen hiszik. Amit pedig el akarunk hinni, azt el is hisszük. Hogy miért? Csak. Ilyen a világ, és nincs a néhány milliárd ember között kettő egyforma. Egyedi példányok vagyunk erre a rendkívül rövid időre. Eleget beszéltem, de minek? Biztosan azért, mert azt gondolom, hogy amit én kigondoltam, az rendkívül fontos dolog (László F.)

6 6 Jász Szó TEMPLOMI KONCERT SZENT ISTVÁN NAPJÁN Idvezlégy boldog szent István király,te népednek nemes reménysége, (Ének Szent István királyról) Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány és az Egyházközség augusztus 20-án 17 órai kezdettel ÜNNEPI SZENTMISÉRE, KENYÉRSZENTELÉSRE és az azt követő ÜNNEPI HANGVERSENYRE ZENÉS ÁHITATRA invitálta a község lakosságát, a jászszentandrási Római Katolikus Templomba. Manapság ritkán gyűlnek össze annyian Isten házában, mint egy-egy hangverseny, jelentős nemzeti ünnep alkalmából. Örömünkre szolgál az ilyen esemény, hiszen a lelki feltöltődés azok számára Éneklő kalendárium: GYEREKKOR - gyermekjátékok, mondókák, körjátékok - Az Anyatejes Világnap tiszteletére a helyi védőnői szolgálat és a Községi Könyvtár népdalokból, népmesékből összeállított műsorral kedveskedtek a legkisebb korosztálynak szeptember 10-én a délutáni órákban. Az időjárásnak köszönhető a kisszámú hallgatóság, ám a jelen lévők önfeledten élvezték az előadást, olykor-olykor bekapcsolódva egy-egy játékba, mondóka, dal éneklésébe. Az előadás útmutatóként is szolgálhat az anyukáknak, csemetéik zenei és anyanyelvi nevelésében, a hagyományok szeretetének elplántálásához. A délután jó hangulatáról a BaHorKa Együttes gondoskodott. sem marad el, akik kereszténységüket más módon, avagy nem rendszerességgel gyakorolják. Verset mondott Agócs Csaba tanuló és Juhász Sándorné nyugdíjas, fellépett a Jászapáti Egyházi Kórus Réz István karnagy vezetésével és a Jászszentandrási Kamarakórus Nagy Ilona karnagy vezetésével. A Hevesi Keresztelő Szent János Kórus tagjai Pusker János karnagy vezetésével csak az ünnepi szentmisén énekeltek. A szentmisén és a hangversenyen résztvevők adományaikkal a templomkerti kőkereszt felújításához járultak hozzá. Köszönjük a szervezőknek és a fellépőknek ezt a gyönyörű néhány órát. ( -ds- )

7 Jász Szó 7 50 év Igen hosszú idő, de mintha csak ma lett volna júniusa, amikor az a 12 lány és 8 fiú kilépett véglegesen a Belterületi Általános Iskola kapuján a NAGYBETŰS ÉLETBE, akik hiányzókkal ugyan, de még ma is összejönnek, összejöttek, hogy találkozzanak egymással. Azért hangsúlyozom ki, hogy a BELTERÜLETI Általános Iskola, mert ez időben még működtek a tanyasi iskolák is, ahol szintén velünk egy évfolyamú diákok tanultak. Ez a magyarázata annak, hogy ballagó osztályunkban mindössze csak 20 fő volt, no meg az, hogy sokan elköltöztek, lemorzsolódtak, hisz 5. osztályban még harminchárman voltunk. Talán a kis létszámnak volt köszönhető, hogy a mi osztályunk egy igazi kis közösségé kovácsolódott, s hogy mind a mai napig szoros kapcsolatban állunk egymással, melyet a megértés, a kölcsönös bizalom és az őszinte szeretet jellemez. Ékes bizonyítéka ennek, hogy 1960 óta 5-10 évente rendszeresen megtartjuk osztálytalálkozónkat, igen nagy sikerrel, kitűnő színvonalon, bensőséges, remek hangulatban. Így történt ez most is, az 50. évfordulón: augusztus 28-án (szombaton) délután 16 órától, amikor a 15 élő osztálytársból 11 fő jelezte vissza, hogy részt kíván venni az osztálytalálkozón. Én, mint szervező, ennek módfelett örültem, hiszen ez azt jelentheti, hogy a korábbi összejöveteleink jól sikerültek, remekül érezték magukat az osztálytársak és családtagjaik. 50 éves OSZTÁLYTALÁLKOZÓ A 11 főből végül is 10-en megérkeztek a Fészer Strandvendéglőbe, ahol már terített asztal várta az őket, középen a bekeretezett ballagási tablóval. Szűcs Lajos, Hegyi Erzsébet, Murcsányi Katalin, Járvás Zsuzsanna, Kiss Zsuzsanna, Káli Margit, Meleg Erzsébet Tősér Sándor, Farkas János, Ördög Balázs Üdvözlés, helyfoglalás, a távol maradók leveleinek felolvasása, telefon üzenet átadása stb. - szóval a szokásos kezdeti ceremónia után kiosztottam a meglepetésnek szánt általános iskola 8 éve alatt készült osztályképeket fénymásolva, feltekerve és aranyszínű szalaggal átkötve. E kedves gesztusnak kirobbanó sikere lett, hisz volt, akinek ezek a képek már nem voltak meg, akadtak olyanok, akik egymást alig-alig ismerték fel. Hatalmas kacagások, s derű közepette folyt a társalgás, leginkább találgatás, hogy ki, kicsoda? Szokásunknak megfelelően aláírtuk az előre elkészített EMLÉKLAPOT is, mely szeretett osztályfőnökünk és valamennyiünk fotóját, az évszámot és aláírásunkat is tartalmazza. Egy-egy hűsítő elfogyasztása után magunkhoz vettük a megemlékezés virágait, amit elhunyt tanáraink (4 fő) és osztálytársaink (5 fő) sírján helyeztünk el a temetőben. Kedves osztályfőnökünk, László Sanyi bácsi Szeged nyugszik, az ő csokrát szülei sírján helyeztük el, kegyelettel és nagy szeretettel RÁ EMÉKEZVE! A bőséges és finom vacsora után egyik osztálytársunk meglepetés borával (mátrai borászatuk van) köszöntöttük egymást és jelen lévő tanárainkat, családtagjainkat. A csúcspont a tablóképpel, az 50-es számmal díszített és tűzijátékkal megspékelt, 32 szeletes, marcipántiramisu ízű torta volt, mellyel két osztálytársunk ajándékozta meg a jelenlévőket. A vacsora utáni beszélgetés közben előkerültek a családi fotók is. Örömmel mutogattuk gyermekeink, unokáink fényképeit egymásnak és meséltük, hallgattuk a velük kapcsolatos kedves történeteket. Szervező munkámat finom borcsomaggal és virágcsokorral köszönték meg a jelenlévők. A meglepetések napja volt ez, igazán pazar! Legfőbb ajándék számomra mégis a mosolygó arcokból felém irányuló könnypárás, meghatott tekintet, az egybehangzó búcsú mondat: 5 év múlva újra találkozunk! Úgy legyen! Banka Béláné (Meleg Erzsébet) Várjuk azoknak az évfolyamoknak a fényképes beszámolóját, akik 2010-ben tartják, vagy tartották osztálytalálkozóikat!

8 8 Jász Szó Ismét mammográfiás emlőszűrés lesz! Az ÁNTSZ szervezésében, a MaMMa Klinika együttműködésével behívásos, ingyenes mammográfiás szűrővizsgálatra kerül sor Szolnokon a év közötti két éve szűrésen részt nem vett- hölgyek részére! A mammográfiás szűrésről tudni kell, hogy egész Nyugat-Európában és a Skandináv országokban is évtizedek óta zajlanak, rendkívül kedvező hatásfokkal. Egészségre káros következménye nincs, a sugárzás minimális, melytől nem lehet rákot kapni. A mammográfiás szűréssel az időben felfedezett elváltozások eltávolításával és gyógyításával több ezer nő életét mentették már meg. Érdemes elmenni a szűrésre, mert átvilágítással és nem tapintással, mammográfiával és nem magánorvos ultrahangos vizsgálatával (40 év fölöttiek esetében), két szakorvos kontrolljával, tehát a lehető legjobb technikával történik a szűrés. Fontos, hogy a Magyarországon jelenleg létező legkorszerűbb szűrési technikával is meggyőződhessenek arról, hogy egészségesek és nemcsak egészségesnek hiszik magukat. Szűrés helyszíne: Hetényi Géza Kórház Rendelőintézete MAMMA KLINIKA SZOLNOK, HŐSÖK tere 2-4. A behívás időpontja a behívólevélen szerepel, de ha a megadott időpont végkép nem megfelelő, új időpont kérhető Szolnokon a Mamma Klinikán hétfő, kedd és pénteki napokon óra között az 56/ , vagy H-P: az 56/ telefonszámon. Minden emlőszűrésre behívott részére útiköltség térítés jár, melyet a szűrőállomáson állítanak ki és ezt követően a jeggyel együtt mindenkinek magának kell eljuttatni kifizetés céljából az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárhoz (5000 Szolnok, Mikszáth K.u.3/5.sz.) Nekünk a szervezőknek és a szűrőknek, de bizonyára az Ön családjának is fontos, hogy Ön eljöjjön, hogy időben és ne késve jöjjön! Egyetlen napon néhány órát, esetleg egy napot kétéventeugye tud erre szánni, meg tudja szervezni a családjával, ill. munkahelyén hogy szabad legyen? Aki egészségesnek érzi magát annak is megnyugtató lehet a szűrés elvégeztetése, mert nem attól kell félni, hogy felfedeznek egy elváltozást és az egészséges emberből hirtelen beteg lesz, hanem attól, hogy ha későn megy el a szűrésre, esetlegesen már későn fedezik fel, hogy mégsem egészséges! A szűrés időpontja: szeptember 28. október 1. /: Dr. Sárközi Mária :/ kistérségi tisztifőorvos Bizonyára már Ön is megkapta a helyben történő méhnyakszűrésre szóló értesítő levelet. Kérjen időpontot a védőnőtől helyben vagy a meghívólevélen szereplő telefonszámon, vagy személyesen, hogy a szűrés nyugodt körülmények között elvégezhető legyen. Olvasóink írták Emlékezem... Férjem idős szülei könnyes szemmel értesültek arról, hogy a falu kedves, udvarias, köztiszteletben álló tanára Jámbor Lajos kórházba került, majd elhunyt. Felidézték tetteit, szavait, de kiemelték azt, hogy mindenkihez volt egy kedves szava (lehet, hogy nem volt három diplomája) és mindenkinek köszönt. A legelemibb emberi kapcsolat: KÖSZÖNÖK. Hogy ez most miért jutott eszembe...? (Ballagó) Csodálatos élményt adott az augusztusi koncert, ahol a helyi női kar is fellépett. Már többször bebizonyították, megállják helyüket más kórusok mellett. Az éneklés megnyitja az ember lelkét, boldoggá tesz és elvarázsol vallják. Ezt igyekeznek átadni a hallgatóságnak. Hétfőnként tartják próbáikat és várják azokat, akik szeretnek énekelni. H I R D E T M É N Y Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben a tüdőszűrés november 2-től november 9-ig kerül megtartásra. A 40 év alattiaknak ( után születettek) a szűrésért fizetni kell (kb.: 1000,- Ft), melyet csekken, a postán kell befizetni. Csekket a helyszínen lehet kérni. A SZŰRÉSI IDŐ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL november 2-án KEDD november 3-án SZERDA november 4-én CSÜTÖRTÖK november 5-én PÉNTEK november 8-án HÉTFŐ november 9-én KEDD

9 Jász Szó 9 K L U B É L E T Kirándultunk.. Várakozással telve és az időjárás miatt kicsit izgulva indultunk el a megterve-zett nyári közös kirándulásunkra. Gyöngyösön a felújított Mátra Múzeumot látogattuk meg, mely az Orczy kastélyban található. Hát nem gondoltuk, hogy ennyi látnivaló fogad bennünket! A kastélyba belépve a kb ezer évvel ezelőtt élt mamut látványa tárult elénk. A vadászattörténeti, helytörténeti, ásványtani, természetrajzi és ősmaradványok kiállítása után a csodálatos pálmaházat tekinthettük meg az akváriummal és terráriummal. A preparátumok között sétálva úgy éreztük, mintha a természetben, egy Szeptember 1-jén a törvényi előírásnak megfelelően elkezdődött a 2010/2011-es tanév. Reggel 8 órakor ünnepélyes keretek között nyitottuk meg az iskolai évet. A nyolcadik osztályosok elkísérték az óvodából az első osztályosokat, majd versekkel énekkel köszöntötték a gyerekek az új tanévet. Ebben a tanévben 22 tanuló kezdte meg az általános iskolát. Az iskola tanulói létszáma 190 fő, kilenc tanulócsoportban folyik a munka. Tanulóink közül több mint nyolcvan gyermek utazik az iskolába Jásziványról, Jászapátiról, Jászkisérről iskolabusszal, valamint Hevesről volánbusszal. Az utazó gyermekek napközbeni ellátását is el kell látnunk, így három napközis csoportban közel 120 gyermek veszi igénybe az ellátást. A magas létszámok megnehezítik a szakmai elvárások teljesítését, de igyekszünk megelelni az elvárásoknak. A délutáni tevékenységek szervezése során figyelembe vettük a gyermekek igényeit, így nyelvi szakkörökkel, sportfoglalkozásokkal, erdőben sétálgatnánk. Az idő elrepült felettünk a sok látnivaló közepette. Miután megebédeltünk kisvasúttal utaztunk tovább Mátrafüredre, ahol a Palóc Néprajzi és Babakiállítást tekintettük meg. A régi ISKOLAI HÍREK továbbtanulási felkészítőkkel, kézműves foglalkozással tölthetik délutánjaikat tanulóink. Az iskolai és települési ünnepségek szervezésében is nagy segítséget nyújt az énekkar, valamint az irodalmi szakkör. Egyéb programjainkat a tehetséges gyermekeket támogató alapítvánnyal és a művelődési házzal és a szülői szervezettel közösen szervezzük. Terveink szerint az idei tanév is bővelkedik programokban. Az iskolában személyi változások is történtek. Ismét köszönthettük az aktív pedagógusok körében Fuderné André Anita tanárnőt, aki a magyar nyelv és irodalom tanításának problémáját oldotta meg, feladva a gyermekgondozási idejét. A testnevelés szakos álláshelyet pályázat útján fogom betölteni. A pályázatot meghirdettem a szükséges fórumokon. A pályázati kiírásra több pályázat érkezett, végleges döntést a pályázat lejárta után hirdetem ki. A tanévet szeptember elsején el kellett kezdeni, így Vágó Viktor testnevelés földrajz szakos jászapáti lakhelyű pedagógus látja el a feladatot. viseletbe öltöztetett babák elkápráztattak bennünket. Ezután rövid időre megpihentünk a jó levegőn és elindultunk hazafelé. Kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon érkeztünk haza. Csontos Magdolna - klubvezető Végzett pedagógusként 2007-óta dolgozik, szakmai tapasztalatait futballra szakosodott iskolában szerezte. A szép eredményeket és sikereket elért művészeti csoportunkba néptánc tanszakra várjuk az új növendékek jelentkezését. A hagyományápolás, a népi kultúra továbbvitele mellett aktívan fejlődik a gyermekek mozgáskultúrája. Nem utolsó sorban hazai és külföldi fellépésekre nyílik lehetőségük. A törvényi változásokhoz igazodva az idei tanévtől iskolánkban is alkalmazzuk második osztálytól az érdemjeggyel történő osztályozás lehetőségét. A Pedagógiai Programunkat december 31-ig módosítjuk. Az új oktatásirányítás erősíteni kívánja a felső tagozaton a szakrendszerű oktatást, ennek megfelelően felmenő rendszerben módosul a nem szakrendszerű és szakrendszerű oktatás is. A módosítások ismét többletfeladatot rónak a pedagógusokra, amelyeket az oktatás-nevelés mellett meg kell oldanunk. Szabóné Tóth Erika intézményvezető

JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG

JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG XX. évfolyam 2. szám * 2010 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft TÉLUTÓ - víg reményekkel /Kosztolányinak ajánlom - aki l25 éves lenne Hökken végre a hó. A tél visszavonul, vert fagy-seregével. Figyelem

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk.

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Bársony Mihály emlékév lesz 2015

Bársony Mihály emlékév lesz 2015 XXII. évfolyam X. szám 2014. október Ára: 120 Ft Bársony Mihály emlékév lesz 2015 Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Bársony Mihály Tekerőlantos találkozót a hétvégén, ami egyben Mihály-napi vásár

Részletesebben

Rimóci fiatalok Cipruson. ,,Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást. (Danielle Steel) Ára: 150,-Ft

Rimóci fiatalok Cipruson. ,,Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást. (Danielle Steel) Ára: 150,-Ft 16 Megyei I. osztály Öt forduló után még veretlen felnõtt csapatunk! 3. forduló: Bercel - Rimóc 2-3 (1-0) Bercel, 150 néz õ, vezette: Kovács T. (Babcsán Á., Boda V.) Bercel: Egervári - Kovács P. (Kupecz),

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

2008. SZEPTEMBER 9. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

2008. SZEPTEMBER 9. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja P O LG Á RM E ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2008. SZEPTEMBER 9.

Részletesebben

Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése

Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVIII. é vf. 1. szám 2007. tavasz Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése A képviselő-testület üzleti tevékenységéből származó bevételek lehetőséget

Részletesebben

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával

Részletesebben

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Fotók: VP Főigazgatói kérésnek eleget téve, eredeti elképzeléseinket megváltoztatva, külön ünnepség keretében, a hagyományos szombat délelőtti időpontban ballagtattuk

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január 2 2012. január KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A karácsonyi ünnepek csendesen zajlottak településünkön. A művelődési házban szinte egész decemberben civilszervezetek,

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁJUS 15.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. ÁPRILIS 12.

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember P. Tófeji Vali SZEPTEMBERI HÍVOGATÓ IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember Most itt a szeptember! Hogy múlik az idő! Mögöttünk szép nyár, előttünk dolgos jövő. A köztársasági elnök 2010. október 03. napjára

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom 2012. november Tartalom A járások kialakításáról Szennyvízcsatorna II. üteme Fenyőfára pályáztak Síkosság mentesítési felhívás Hatásosak a sebességmérők Jótékonysági est... Házaspárok jubileumi ünnepsége

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben