Kedves Olvasónk! FALUDI VIKTÓRIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasónk! FALUDI VIKTÓRIA"

Átírás

1 Kedves Olvasónk! Augusztusi számunk idén is a szakmai képzéssel, illetve továbbképzéssel foglalkozik. A szakma jövőjét az új generációnak átadott, megtanított tudás alapozza meg. Nem elég csupán a csúcstechnikát képviselő méregdrága berendezésekre költeni, fontos, hogy az alkalmazottak szaktudása is megállja a helyét, hozzáértésük legyen világszínvonalú, ami elengedhetetlen a legkorszerűbb technika működtetéséhez. A nyomdaipar mindig az elsők között alkalmazza a csúcstechnológia legújabb berendezéseit, ugyanakkor a szakmai tudásunk hozzávetőleg háromévente elévül. A szakma elismert képviselői - jórészt autodidakta módon - folyamatosan fejlesztik tudásukat, míg a legtöbb szakemberhez a gép- és segédanyaggyártókon keresztül jutnak el a friss szakmai információk, ami persze elsősorban az adott gyár termékeire, berendezéseire fókuszál. Nagyon szerencsés, hogy mostantól a nyomdaipari gépek karbantartását is tanítják a nyomdamérnökképzés keretein belül. Ez a rendkívül fontos tevékenység - sajnos nem csak az oktatásban - méltánytalanul kevés figyelmet kapott eddig. Mint már a flexó különszámunk reprezentatív felméréséből is kiderült, nagy igény van a speciális szakterületek képzési gondjainak megoldására. Számos szimpóziumot, tanfolyamot szervezett egyesületünk, s a jövőben is tevékenyen részt veszünk a szakmai életben. Fontos, hogy minél több vélemény, konkrét igény jusson el hozzánk. A posztgraduális képzés sok szakterületen bevált formája a távoktatás, talán a nyomdaipar továbbképzési igényére is megoldást jelenthetne ez az oktatási forma. Jelen számunkban bemutatjuk a közép- és felsőfokú szakmai képzés helyzetét, kitekintést adunk ugyanezen terület nemzetközi lehetőségeire. Szakmai eseményekben bővelkedő nyarunk továbbra is tartogat érdeklődésre számot tartó témákat, amit a Magyar Grafika is taglal. Következő különszámunk a Printexpo újdonságaival foglalkozik. Ebben tájékoztatjuk olvasóinkat arról, hogy mely gyártók milyen anyagokkal, gyártóeszközökkel, termékekkel és eljárásokkal jelennek meg a vásáron. Térképpel és egyéb információkkal is segítjük a látogatókat abban, hogy könnyűszerrel megtalálhassák az általuk keresett termékeket, standokat és kiállítókat. FALUDI VIKTÓRIA

2 Európai szakoktatási körkép UNIÓS OKTATÁSI PROGRAMOK AZ ELEKTRONIKUS ÍRÁSTUDATLANSÁG, A TÁRSADALOM DIGITÁLIS ÉS IDEGEN NYELVI MEGOSZTOTTSÁGA ELLEN Eiler Emil 1. rész; Helyzetkép és trendek. Uniós oktatáspolitika. Új szakoktatási formák. Képesítések nemzetközi elismerése. Az oktatás pénzügyi forrásai. Támogatott uniós oktatási programok. Szakképzés a világhálón. Külföldi nyomdaipari felsőoktatási intézmények címei. Oktatási keresőszavak (keywords) internetezőknek 2. rész: Uniós szakoktatási és nyelvoktatási projektek. (Grundtvig, Socrates, Üngua, EU-USA stb.) Pályázati, tanulmányút- és szakembercsere lehetőségek. HELYZETKÉP, OKOK, KÖVETKEZMÉNYEK ÉS MEGOLDÁSOK Az utóbbi időben Európában két, az emberek élet-, munka- és oktatási körülményeit alapvetően meghatározó esemény következett be. Az egyik az Európai Unió létrejötte, a másik az Uniónak a digitális Európa (e-europe) megteremtésére irányuló akcióterve. Ez utóbbiról lapunk 2001/3. számában adtunk tájékoztatást, beszámolva arról, hogy - akkor - tagországonként hol tart a terv megvalósítása. Az Unió megalkotásával egy közös monetáris, bel-, kül- és védelmi politikával, közös fizetőeszközzel és - ami számunkra kiemelten fontos - közös, egységes oktatáspolitikával rendelkező nemzetállam-közösség jött létre. Ez többnyelvű (tnulti-linguális) és többkultúrájú (multi-kulturális). Ezért logikusan igényel egy olyan kommunikációs, közösségi összekötő nyelvet, amely lehetővé teszi a többnyelvű társadalom kormányzását, közigazgatási és egyéb ügyeinek intézését, beleértve az oktatást, szakképzést és szakoktatást is. A közös nyelv - mint látjuk - az angol lett, valószínűleg a számítástechnikai angol szaknyelv kialakulása okán. Következmény a nemzetállamok nyelvi elangolosodása, a vészesen terjedő anglománia", angol kór", amely nemcsak nálunk okoz nyelvvédelmi gondokat, hanem az EU-ban kivétel nélkül mindenütt. Sajátos módon, még az angol nyelvterületen is, mivel egyes szavak a szaknyelvben a hétköznapitól eltérő jelentést nyernek. Naponta jönnek létre a szótárakban ritkán található újabb fogalmak, az írott szövegben pedig hemzsegnek az ismeretlen rövidítések és betűszavak. A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében a Digitális Európa Akció Tervben foglalt célkitűzések 2002 decemberével lényegében teljesültek: ezen túl minden kommunikációs eljárás-, eszköz- és termékfejlesztés csakis az egységes, kompatibilis, azaz egymással összeférő digitális eljárások világméretű alkalmazását segítheti elő. Terjed az internet és más hálózatok használata, megvalósulóban van a világméretű elektronikus kereskedelem, a távoktatás és a távmunka. Egyre több a csak elektronikus hálózatokban létező, virtuális főiskola, egyetem és virtuális könyvtár. Létrejött az egész világot behálózó digitális infosztráda (az Information Super Htghway), amelyen hazánk is jelen van. A hálózatokon szinte a világ valamennyi gyártó, fejlesztő vállalata, szaklapja, könyvtára, nyitott adatbázisa, szakvására, konferenciája és szemináriuma elérhető, és az ott kiválasztott információk kinyomtathatóak. Korábban soha ilyen tömegű értékes műszaki információ nem állt a hazai nyomdásztársadalom rendelkezésére, mint most. Főként angolul... A felsorolt kedvező változások azonban nem mindenütt egyforma sebességgel, nem egyforma módon és nem mindenki számára elérhetően vagy hasznosíthatóan valósulnak meg. A különböző fejlettségű országok, közösségek, a különböző képzettségűek, életkorúak vagy a digitális ismeretekkel, főképpen pedig a használható nyelvi, idegen szaknyelvi ismeretekkel nem rendelkezők számára

3 ezek az információk továbbra is elérhetetlenek maradnak. Sokan már a lapokban megjelenő cikkek szakkifejezéseit is alig értik meg. A probléma nem egyszerűsíthető le a számítógép hiányára, vagy az internethasználat hazai, világviszonylatban magas költségeire. Az egyes emberek, társadalmi csoportok között ezáltal létrejött digitális és nyelvi megosztottság, tudásszakadék (gap), a digitális és idegen nyelvi süketnémaság nem sajátosan magyar probléma. Ezt a helyzetet a változások túlzottan gyors volta és az azokra időben történő felkészülés hiánya is okozta mindenütt Európában. Az idegen szaknyelv magyarosítása szép törekvés, de ez nem jelenti a probléma végleges megoldását, csak egy megállíthatatlannak tűnő folyamatot lassít le. Az Európai Unió, felismerve ezt a tarthatatlan helyzetet, a képzési, szakképzési és nyelvoktatási politikáját úgy alakítja, hogy különféle oktatási és egyéb programokban (ún. projektekben) megnyilvánuló, jelentős összegeket képviselő támogatási rendszert tart fenn. így igyekszik kezelni azt a jelenségcsoportot, amely egyes személyek, társadalmi csoportok leszakadásához, perifériára szorulásához vezet, tovább fokozva ezáltal a munkanélküliséget és a társadalmi feszültségeket. A fenti problémákat elemző cikkünkben foglaltakat az Európai Unió információs szerveitől szerzett tájékoztatások, az EU weboldalak és a külföldi országok nyomdaipari felsőoktatási intézményeinek közleményei, kérdésünkre adott válaszai alapján állítottuk össze. Olvasóink részére az interneten történő eredményes keresést az egyes tárgykörökhöz tar- Lozó angol keresőszavak/kulcsszavak (keywords) megadásával kívánjuk elősegíteni. Az Európai Unió oktatáspolitika}a Az Európai Unió az oktatást/szakoktatást és szakképzést megtérülő humán erőforrás beruházásnak tekinti, törekedve arra, hogy területén ezt a témát összehangoltan, egységes szempontok szerint kezeljék. Oktatáspolitikájáról, amelynek legfőbb célja az internethasználat széles körűvé tétele, a tudásanyag europaizáíása, nemzetköziesítése, más szóval a tudásglvbalizálás, az Unió honlapjain naponta frissített információk találhatók: (www.europa.eu.int/pol/educ/index_en.html, a szakképzés politikájáról pedig a és a weboldalak számolnak be, [mely utóbbiban az e.uropean trainingvillage (ETV) kifejezés rövidítése képletesen európai oktatófalut" jelent.j Az EU-oktatáspolitika prioritásai; - Anyagi forrásokat biztosító oktatási programokkal (projektekkel), alprogramokkal és akciókkal (Leonardo da Vinci, Grundtvig, Socrates, Lingua stb.) segíteni a tagállamok oktatási intézményeit és az oktatásban részt vevőket az információs társadalom és a digitális Európa felépítéséhez fűződő oktatási feladatok megoldásában. - A hagyományos iskolarendszerű oktatás és szakképzés mellett szorgalmazni még az autonóm felnőtt önképzést, az ún. önirányításos tanulást (Aduit self-training); a digitális eszközök alkalmazásával történő oktatást (e- Leamtng); és a távoktatást (Distance Learning ÜL; Open and Distance Learning, ODL); a hálózatos oktatást (Networked Learning); a virtuális felsőoktatási intézmények (Cyber High Schools and Universities) alapítását; a Nemzeti Digitális Adatbázisok (ilyen 2003-ban nálunk is létrejött!), digitális könyvtárak és hálózatok létrehozását, működtetését. Az EU, az ismeretanyagok gyors elavulásának, a társadalom digitális, elektronikus analfabetizmusának ellensúlyozására, tudáskarbantartásra, az egész életen át tartó tanulást (Life Long Learning, LLL) is támogatja. Az Európai Unió által kiemelten támogatott korszerű távoktatási formák A következőkben olyan oktatási formákat ismertetünk, amelyek közös jellegzetessége az, hogy lényegét tekintve mind a távoktatás kategóriába sorolhatóak, mivel az oktatóhely és az oktatott személy egymástól térben és időben egyaránt tetszőleges távolságban lehet. Alkalmazásuk célja:, a tudásalapú társadalom, a munkaerőpiac és piacgazdaság kihívásainak eleget tenni képes munkaerőképzés. Alkalmazásuk során az elektronikus eszközök: internet, intranet vagy más hálózatok, számítógépek két- vagy többoldalú kapcsolatot biztosítanak az oktatóhely, az oktatók és az oktatottak számára, például video-

4 konfcrcnciás vagy chatroom, azaz internetes csettelés megoldások formájában, amelyek látszólag (virtuálisan) az oktatóhelyi jelenlét érzetét keltik a tanulóban. A felsorolt lehetőségek szolgáltatásként vehetők igénybe, általában térítés ellenében, rendszerint a tartalomszolgáltató állam nyelvén, + angolul, vagy még néhány EU hivatalos nyelven. Ilyen szolgáltató például a külföldi ÉLIG (eleamíng Industry Group) vagy a SkillSoft cég elektronikus könyvtára, amely húszezer, különféle tananyagtémával rendelkezik erre a célra. Hazánkban a TEMPUS Közalapítvány (www.tpf.iif.hu) foglalkozik a távoktatás témakörével, időről időre különféle tematikákat, projekteket megjelentetve és az érdeklődők jelentkezésére várva. A (technikai) tartalomszolgáltató (web provider, contentprovider) részére a folyamatosan frissített tananyagot megfelelő észkombájn szervezet (általában felsőoktatási intézmény) folyamatosan állítja elő, illetve részben importálja azokat. A felhasználó részéről a távoktatás bármely formájának igénybevételi feltétele a tartalomszolgáltató kiválasztása után a regi sztráltatás, a tananyag fogadására alkalmas saját multimédiás technikai háttér biztosítása: számítógép, nyomtató, távoktatási szoftver az előírt grafikai programokkal, köztük kiemelten az internetről ingyenesen letölthető Adobe Reader és a Photoshop szoftver, továbbá a GIF tömörítés lehetősége, hogy a képeket, a megoldandó házi feladatokat is tartalmazó anyagot a tanuló saját rendszerébe átemelhesse és feldolgozni tudja. így a tanulói környezet nem valóságos, hanem virtuális tanterem (computer classroom, virluul classroom, Virtual Learning Environment, VLE), ahol" foglalkozni lehet a tananyag feldolgozásával, elsajátításával. A szaknyelvi gondok megoldását, ilyen körülmények között, nyelvi laboratóriumok segítik. A távoktatás előnyei nyilvánvalóak: - az oktatóhely és a tanuló költségei jelentősen csökkennek; - a tananyag friss és naprakész, szemben a nyomtatott tankönyvben foglaltakkal; - a résztvevők a számukra megfelelő időbeosztással dolgozhatnak; - a virtuális technika biztosítja a multimédiás megoldások alkalmazását, a hálózatos konferenciákon, szemináriumokon való részvétel és az animáció lehetőségét, hogy csak néhányat említsünk. E szolgáltatások között, a célkitűzéseiket, tananyagaik tematikáit, színvonalát tekintve, természetesen igen nagy különbségek lehetnek, hiszen más célokat kell kitűzni egy autonóm (önképzéses) felnőttoktatásban, felnőtt továbbképzésben, főiskolai vagy egyetemi virtuális oktatásban, és megint más a célja az elektronikus vagy más néven virtuális könyvtárszolgáltatásnak. Ismét más lehet a szerepe, célkitűzése a tananyagok gyors elévülését ellensúlyozandó, az alapképzést követő, még egy esélyt nyújtó, az egész életen át végzett tanulásnak is, amelyről lapunk globalizáció tárgyú cikksorozatában részletes ismertetőket közöltünk. A tanulási eredmény kiértékelése (a vizsgaköteles kurzusok esetében) az időszakosan megoldott feladatok, interaktív tesztek és a végfeladat (diplomamunka) minősége alapján történhet, megfelelő vizsgadíj ellenében. A téma iránt érdeklődő és internethozzáféréssel rendelkező olvasóink részére feltétlenül ajánljuk az alábbi weboldalak gyakori felkeresését, ahol mindig a legfrissebb hírekkel, kiadványokkal, sajtóközleményekkel találkozhatnak: - Távoktatás: Online Kurs, letölthető szakszótárral (Glossary): és vanyikc^tpf.hu; - Elektronikus oktatás: pa.info; - Hálózatos oktatás, virtuális főiskolák, egyetemek: Schulcn ans Nctz: - Die vernetzte Schule e.v: - Egész életen át történő tanulás: A fentiekkel kapcsolatban érdemes elolvasni Maróti Andor: Mi a távoktatás?" című összefoglaló könyvét is, amelyet a Nemzeti Távoktatási Tanács jelentetett meg. Az író ebben összehasonlítja az önként vállalt aktivitási formát a hagyományos oktatás kényszerhatású aktivitásává]. A hátrányok között a tanári jelenlét hiányából eredő fokozott lemorzsolódás veszélyét hangsúlyozza ki. Ennek az oktatási formának a tananyaga nagyfokú önállóságra, belső késztetésen alapuló problémafclismerésre és -megoldásra nevel, párbeszédre alapozott felépítésű, szerencsés esetben testre szabott (Costumised,

5 TaylOT-made), irányított didaktikus kapcsolattartásra ösztönöz, amely az elméletet és a gyakorlatot fokozottan kapcsolja össze, tehát alapvetően eltér a megszokott tankönyvi felépítéstől. A nyelvvizsgák, szakképesítések, közép-, felsőfokú és egyetemi végzettségek nemzetközi elismerése Minden érintett számára egyre izgalmasabb a kérdés: elismertethető-e a korábban megszerzett és dokumentált tudás, ha majd belépünk az Unióba?! Vegyük sorba a dolgokat: - A magyar állami nyelvvizsgát, nem ismerik el, mert olyan nincs, hogy egységes EUnyelvvizsga"'. Léteznek ugyanakkor olyan nemzetközi elismertségnek örvendő nyelvvizsgák (ILTS, TOFL), amelyek valamelyiket főiskolai, egyetemi felvételhez kérheti az adott iskola. Ezeket Magyarországon is le lehet tenni, az angolt például a brit kulturális képviseleten, a British Councilban. Megjegyzendő, hogy felvétel esetén sokszor nem annyira a bizonyítvány, mint inkább a használható nyelvtudás a döntő! - A szakmai képesítést (szakmát) általában elismerik, ha ahhoz használható nyelvismeret is társul, de az alkalmazóknak joguk van ragaszkodni bizonyos türelmi időhöz, amely alatt az ingyenes nyelvvizsga letételének a lehetőségét is biztosítják. (Egyébként az angol nyelvi oktatás az Unió legtöbb államában térítésmentesen vehető igénybe, nem úgy, mint nálunk!) - A magyar főiskolai, egyetemi diplomát csak akkor ismerik el, ha valaki azért akarja azt elismertetni, mert azt a tevékenységet, amelynek végzésére a diploma feljogosítja, egy másik országban gyakorolni szeretné. Tehát, ha csak" továbbtanulni szeretne, és nem külföldön elhelyezkedni, vagy vállalkozóként dolgozni, akkor továbbra is a kiválasztott ország belső előírásait kell követnie. (Megjegyzendő, hogy az Unió tagállamaiban a főiskolai és egyetemi végzettség nem egyenrangú: a főiskolai nem számít mérnöki végzettségnek!). A diplomaelismertetésnek kétféle közelítése lehetséges. Automatikus az elismerés az olyan szakmákban, mint fogorvos, orvos, állatorvos, ápolónő, szülésznő, gyógyszerész, építész és ügyvéd. Ilyen esetekben még a nyelvvizsga megszerzését sem írják elő. - A többi szabályozott szakma" esetében az alapelv az, hogy ha egy állampolgár az egyik EU-államban megszerezte a szakmai címét, akkor bármely más tagállamban is gyakorolhatja a szakmáját. Ennek ellenére a diploma elismerését ezen esetekben is kérvényezni kell, és ekkor a kérvényező által elvégzett tanulmányokat összevetik a cclországban lévő képzéssel. Abban az esetben, ha lényeges különbséget találnak, felkérhetik a folyamodót, hogy továbbképzésben vegyen részt, vagy tegyen különbözeti vizsgát. A nem szabályozóit szakmák" esetében nem a közösségi jog szerint történik az elismerés, hanem külön módszer: a nostification, azaz honosítási, rccognition of diploma, azaz diplomaelismerési, illetve equivalency, azaz egyenértékűség-elismerési eljárásban, az egyes tagállamok belső jogszabályai szerint. Egyes tevékenységeknél (pl. az újságíró, szerkesztő, tördelő, grafikus, tipográfus, reklámszervező, fordító, szakfordító, fényképész stb.) előfordul, hogy nincs is erre szükség, és külön képesítésigazolás nélkül is el lehet helyezkedni. Ilyen esetekben az alkalmazói döntéshozatalt a meghallgatás során tanúsított magatartás, nyelvtudás és szakértelem befolyásolja. Vállalkozói esetben pedig senkit nem érdekel a hozzáértés vagy annak a hiánya, hiszen a kockázat nem a befogadó államé! Az oklevélelismerési eljárást a célország megfelelő formanyomtatványainak idegen nyelvű kitöltésével és az eljárási költség befizetését igazoló szelvény és a végzettséget igazoló dokumentumok eredetije fénymásolatának és hiteles fordításának mellékelésével lehet kezdeményezni, ha azok nem az EU valamely hivatalos nyelvén íródtak. Szükség lehet a nyelviskolai végzettség igazolására, a szakmai önéletrajzra is. (Lásd a 9. oldalon lévő ábrát.) Postai feladás esetén a személyi adatok és a lakcím hatósági igazolását szintén mellékelni kell. Az eljárás időtartama esetenként és tagállamonként változó, de általában nem hosszú, az eljárási (adminisztratív) és kiegészítő költség pedig euró között változhat. A különböző országok (szak)oktatási intézményeiben elért pontszámok, továbbtanulás esetén, más EU-tagállamokban is felhasználhatóak, érvényesíthetőek (Credit-

6 rendszer, mint itthon, lásd a címen). A szabályokkal és jogi feltételekkel kapcsolatban naprakész és használható információt mindig az adott tagország megfelelő F.U-honlapján lehet szerezni. A külföldön szerzett diplomák hazai elismerésével a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ foglalkozik az Oktatási Minisztériumon belül. Az idevágó honlapinformációk: recognition/index.htrnl és Cikk.ivy?artid=j45uj.html&colid=f556b051-7a03-4bdf-9d61-41ef487ae8b9, illetve itthon az Oktatási Minisztérium honlapja: továbbá a A szakoktatás és -képzés pénzügyi forrásai Az Unió-beli nyomdaipari felsősoktatási intézmények egy része állami finanszírozású, amelyek kiegészítésképpen különféle pénzügyi szervezetek (EU Strukturális Alapok, EU Közalapítványok), nagyobb technológiafejlesztő, gyártó, nemzetközi forgalmazó vállalatok támogatásait is igénybe veszik. A vállalati szerepvállalásnak ez a formája kifejezi, hogy mennyire fontos az, hogy az ifjúság az ő termékeiket ismerje, használja. A piacgazdaságban az oktatás mint szolgáltatás is üzlet, amely világszerte magániskola, magánegyetem formában testesül meg. (Hasonló kezdeményezésekkel már itthon is találkozhatunk.) Vannak vállalati kézben lévő főiskolák, egyetemek, ilyenek pl. a Heuielberg oktatási intézményei, amelyekből több is akad széles e világon (lásd a felsőoktatási intézmények címjegyzékét). A pénzügyi támogatás jellegzetesen EU formái az Oktatási Programok (projektek), pl. a szakképzési tematikájú Leonardo da Vinci, az oktatási tárgykörű Socrates vagy az idegennyelv-ismeret terjedését segítő Lingua. Ezek számunkra is elérhetőek, ezért részletesen ismertetjük őket. Az EUprojektekkel, ezekkel az új típusú oktatásfinanszírozási megoldásokkal, az üzemgazdasági és pedagógiai gondolkodásmód sajátos ötvözését sikerült megvalósítani. EU Strukturális Alapok Az Európai Unió meghatározott programszakaszokra, jelen esetben a os időtartamra, különféle oktatásvonatkozású célkitűzéseket határoz meg, amelyek alapján a tagországok, pályázati úton, igénybe vehelik a Strukturális Alapok támogatását. Ezek az EU legfontosabb pénzügyi forrásai, amelyek a tagországok felzárkóztatását, illetve a gazdasági és társadalmi kohézió támogatását szolgálják. A támogatási keret a Nemzeti Fejlesztési Terv kcrctmcgállapodásától függ. Magyarországon 2004 és 2006 között 1,5 milliárd eurót lehet majd felhasználni e célokra. A hazai NFT Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Programja a társadalmi beilleszkedés elősegítését, ezen belül az oktatás, szakképzés fejlesztését, a változó munkaerőpiaci és piaci szükségletekhez alkalmazkodó, kompetenciaalapú képzési programokat támogatja. A szakképzés jelenleg általában szétaprózódott, nehezen finanszírozható és működtethető iskola- és intézményrendszere nem képes a munkaerő-piaci igényeket megfelelően szolgálni. Ezért támogatják a szakképesítések tartalmi átdolgozását, második szakképesítés megszerzését, az autonóm felnőttoktatást, továbbképzést és új szakmák létrejöttét. EU Oktatási közalapítványok Hazánkban a különféle uniós programok megvalósítási költségeinek fedezésére a következő alapítványok állnak rendelkezésre: Tempus Közalapítvány Nemzeti Iroda, 1082 Budapest, Üllői út 82. honlap: az Európa-tanulmányok közalapítvány és a Képzési Központ (www.om.hu). Feladatuk felkészíteni az érintetteket olyan projektek megtervezésére, amelyek 2004-ben támogatást kaphatnak a Strukturális Alapokból, továbbá a pályázatok elkészítésére és a pénzügyi fedezetek fogadására, kezelésére és a vállalt feladatok teljesítésére.

7 Uniós oktatási projektek és akcióprogramok Leonardo da Vinci szakoktatási program (Leonardo Vocational Training Project) Magyarország 1997 óta vesz részt hivatalosan az Európai Unió Leonardo da Vinci szakképzési együttműködési programjában. Azóta a magyar pályázók mintegy hárommilliárd forintnyi támogatást igényeltek a program keretében. A program ötéves tervperiódusokra épül. Főbb témakörei: - a szakképzés rendszerének és szerkezetének fejlesztése; - vállalatok és dolgozók szakképzésének fejlesztése; - nyelvismeret, idegennyelvtudás fejlesztése; - a szakmai képzés ismereteinek terjesztése; - továbbá az ezekhez fűződő járulékos akciók. A magyar intézmények valamennyi Leonardo pályázattípusban szabadon pályázhatnak. A Tempus segítségével tájékozódni lehet az EU szakoktatás-politikájáról, az éppen érvényes programokról, a jelentkezési feltételekről, és a jelentkezési űrlap is megszerezhető nála. (Az EU információs központokban kapható a magyar nyelvű és ingyenes Leonardo Magazin, amely friss információkkal segíti az érdeklődőket.) Fontos, hogy minden honlapnál mindig nézzük meg, mikor frissítették utoljára az információkat, nehogy tévesen, lejárt témákra alapozzunk! Lehet magyarul is pályázni, de ezzel a lehetőséggel nem célszerű élni, ha azt szeretnénk, hogy anyagunkat a külföldi partnerek is értsék. Belépésünk után az évente kiutazók száma %-kal nő majd. A Leonardo oktatási termék adatbázis A hazai Leonardo Nemzeti Iroda a projektismertető adatbázisát kiegészítette egy magyar nyelvű, lekérdezhető oktatási termék adatbázissal, abból a célból, hogy áttekinthetőbbé tegye a program keretében kifejlesztett termékek sorát (www.tpf.iif.hu), segítve azoknak a hazai szakképzésbe történő beépülését. Hasonló német és angol nyelvű adatbázis található még a tc.org címen is. (Bővebbet: Hazai Leonardo szakoktatási vonatkozású rendezvények az év hátralévő részében A Leonardo Nemzeti Iroda rendezvényekkel is segíti a téma iránt érdeklődőket. Ezek időpontja, a letölthető jelentkezési űrlap és a program a weblapon található június 12-én és 17-én például pályázatíró szemináriumokat tartottak a formai, tartalmi és pénzügyi feltételek megismertetése céljából A B (kísérleti, szaknyelvi, hálózati projektek) és C típusú (referenciaanyagok, tematikus projektek) Leonardo-pályázatokkal kapcsolatos információs rendezvény Budapesten lesz. E projekttípusok esetében a következő pályázatbeadási határidő október 3. Pályázatot csak intézmény nyújthat be, amellyel intézményenként egy fő kiutazása támogatható. Az utazás, az ehhez kapcsolódó biztosítás, a kinttartózkodás, szállás és a megélhetés költségeit az EU biztosítja, személyenként forint erejéig. A pályázatokat a Tempus közalapítványhoz kell benyújtani címről letölthető jelentkezési űrlapon. (Bővebbet a címen.) Az egyéb EU és EU-USA oktatási projektekkel majd cikkünk folytatásában foglalkozunk.

8 Valóságos és virtuális nyomdaipari felsőoktatási intézmények, könyvtárak és hálózatok Anglia: The London Institute, London College of Printing Technology: Elephant & Castle, London SE1 6SB, Great Britain. Amerikai Egyesült Államok: Pillsburg State University, Dep. Graphics and lmaging Technology S Broadway Pittsburg, Kansas 66762, USA. (A további közel 50 USA oktatási intézmény az internetes keresőprogramokkal a "High Schools and Univcrsitics, Printing, Paper and Packaging Industries, USA" linkeken található meg.) Ausztrália: Sydney Institute of Technology, Dep. Graphic Árts: Broadway, New South Wales 2007, Australia. Ausztria: l : achhochschule St. Pölten: 3100 St. Pölten Austria; Höhere Grafische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt. Lcyscrstrasse Wien Austria. Belgium: Flemish Innovation Center for Graphic Communication: Spoorwegstraat 7. Turnhout 2300, Belgium. Brazília: Escolas SENAI Félicio Lanzara": Rua Bresser, 2315-Moóca, Sao-Paulo SP, Brazil. Cseh Köztársaság: n.a. Dánia: DGH The Graphic College of Denmark> 67 Glentewej, 2400 Copenhagen, Denmark Egyiptom: Print Media Acadcmy Cairo, 14 El Obour Building, Salah Salem St. Nasr City Cairo, Egypt. Finnország: n.a. Franciaország: EFPG Institute National Polytechnique de Grenoble: 461, rue de la Papeterie (DU), BP St-Martin-d' Heres Cedex, Francé. Görögország: n.a. Hollandia: Horvátország: n.a. Írország: n.a. Japán: Print Media Academy Tokyo, 3-21 Minami-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo, Japán és Tokyo Institute of Polytechnics, 1583Iiyama, Atsugi, Kanagawa , Japán. Kanada: The Southern Alberta Intitute of Technology and Printing Management, 1301, 16th Avenue Northwest, Calgary, Alberta T2M ol 4, Canada és; Kenya: The Jomo Kenyatta Foundation P.O.B Enterprise Road, Industrial Area, Nairobi, Kenya. Kína: Print Media Centre Shenzhen, Building No. 710, Liantang Industrial Park, Luo Hu District, Shenzhen China. Lengyelország: Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland. Luxemburg: Lycée technique des Árts et métiers: Magyarország: Könnyűipari Műszaki Főiskola, Nyomdaipari Tanszék, Doberdő u Budapest. Malajzia: Heidelberg Asean Print Media Academy, 1A, Jalan 205/Jalan Tandang Petaling Jaya, Negeri Selangor Darui Ehsan, Malayzia. Németország: Heidelberg Print Media Akademy: Kurfürstenanlage Heidelberg, Germany: Ausbildungszcntrum Polygrafie.e.V: Bildung-Druck, Papierverarbeitung und Medien e.v: BSZ Alois Senefelder: Fachschule für Druck- und Medientechnik: és FH Hamburg Fachbereich Medientechnik: Fotografie Forum fotós felső tagozat: Gewerbliche Schule Ravensburg (pdf és online tananyag): Hochschulc der Medien, Stuttgart (médiafőiskola); oktatási intézmények működéséről, tananyagairól részletes és naprakész információk a honlapon találhatók. Norvégia: The Norvégián Institute for the Graphic Árts Industries, Gaustadalléen 21, 0371 Oslo, Norway. Olaszország: n.a. Oroszország: Print Media Academy Moscow, (Heidelberg CIS), 2a Prjanishnikova Street Moscow, Russia. Portugália: n.a. Spanyolország: n.a. Svájc: F.cole Suisse d' Ingénieurs des Industries graphiques et de cmballage, Rue de Genéve 63, 1004 Lausenne, Switzerland. Svédország: n.a. Törökország: n.a. Tajvan: NIA, National Institute of the Árts, 1 Hsuen-Yuan Road, Peitou, Taipei, Taiwan R.O.C.

9 Thaiföld: R.N.C University, Department of Photographic Acience and Printing, Phya-thai Road, Bangkok Thailand. Új-Zéland: Auckland Institutc of Technolgy, National School of Printing, Priváté Bag 92006, Auckland, New Zealand. A közölt weboldalakon, tartalomjegyzékek segítségével, többek között, az oktatási intézmények működéséről, tananyagairól, külföldi pályázati, tanulási és cserelehetőségekről, az adott ország nyomdaiparáról és az ott megjelent szaklapok érdekesebb sajtóközleményeiről, oktatással összefüggő rendezvényekről lehet információt szerezni, és az internet segítségével azokat letölteni. Szakoktatás tárgyú konferenciák és szemináriumok elérhetősége az interneten a nemzetközi szakkiállítások kapcsán Cebit: Dataprint: Dima: Druck- Form; Drupa: embaxprint Brno: Fespa: Frankfurter Buchmesse {Frankfurti könyvvásár): Graph Expo: Ifra: Imprinta: Ipex: Labelexpo: Leipziger Buchmesse (Lipcsei könyvvásár): www. leipziger-buchmesse.de; Print: www. gasc.org/ (évszám)print/ index.htm; Seybold Publishing Seminars kiadói szemináriumok: Ha tudjuk, mit keresünk, az ismertetett címekkel együtt célszerű évszámot is megjelölni, pl. így: 2001/print/ index.htm, mert az anyagokat sokszor évekig tárolják a hálózaton. Szakoktatás, a világhálón szakképzés Európai Unió tanácsa: és Európai Oktatási Kikötő: www. webkikötő Iiurópai Szakképzési Könyvtár és adatbázis: library/asp EU elektronikus könyvtári adatbázis: int/ aclas Európai Tájékoztatási Központ (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3.: Nemzeti Szakképzési Intézet könyvtár, dokumentumtár és internetes adatbázis: Országos Közoktatási Intézet: Holland szakmai honlap (adatbázis, letölthető angol nyelvű kiadványok, sajtószemlék, legfrissebb EU hírek stb.): common.asp?id=5/4&instan tie-0 Oktatási Minisztérium: Szakképzések, diplomák kölcsönös elismerése ügyében a legfrissebb hírek: recognition/index.html Szakképzés (CEDEFOP): edu cation/life/index, htrnl Szakképzés: eu.int/comm/education/lan gmin.html Szakképzés: szakképzés Szakképzés: Európai Oktatási/Szakképzési Központ (European Training Foundation): és info(<i ) etf.eu.int UNESCO oktatási infoközpont: Európai nyelvtanulással foglalkozó tanulmányok az egyes tagállamokban: int. comm/e ducation/languagcs/downlo ad/survey.html Európai Pályázati Előkészítő Alap: Heidclberg weboldalak: és Interaktív (szak)oktatási weboldal: Nyomdaipari szakképző intézmények, főiskolák, egyetemek: Képzési és tanulmányi lehetőségek az uniós tagországokban: universum.de Szakképzési témakörű négykötetes pdf formátumú szakszótár (1: vizsgák, képesítések, titulusok; 2: Oktatási intézmények; 3: Oktatók, szakképzők; 4: Menedzsment, megfigyelések és. támogatások.) Csak térítés ellenében tölthető le! mediaires/term_tools/en/glo ssaries.html Prepress, Cross-Media-Publishing, nyomtatás és to-

10 vábbfeldolgozás témakörű szakismereti anyagok: weblap portáljain Új médiák az oktatásban/ szakoktatásban/ továbbképzésben: Bibliográfia és ajánlott szakirodalom az I. részhez Testre szabott szakképzési anyagok a weben és nyomtatott formában. Ilelene Juhola. VIT Information Technology. Papírról a webre és vicaversa, oktatási anyag megoldások. Sanja Kopilovic oktatási anyag. (E két témakört tartalmazó 1AR1GAI konferencia kiadvány a PNYME-ben található meg.) Az európai felsőoktatásban részt vevő tanulók anyagi támogatása. (Eurydice kiadvány.) Az általános és a szakképzés helyzete az EU egyes országaiban. Euridyce/ /CEDEFOP kiadvány. (Az előzővel együtt a budapesti EU infoközpontban található: ndex.html.) A piacgazdaság és szakképzés. Benedek András (www.om.hu) A szakképzés finanszírozásának forrásai a nemzetközi gyakorlatban és Magyarországon (www.om.hu) Az Agfa QP rendszerek Dél-Amerikában is rendkívül népszerűek Az egyik legnagyobb chilei napilapkiadó nyomdájában (Consorcio Periodístico de Chile, COPE- SA) július l-jén üzembe helyezték az új Agfa CtP rendszert. Még aznap megjelent a La Hóra újság, egyike a COPESA napilapjainak, mely így az első CtP technológiával előállított chilei napilap lett. A COPESA 2003 márciusában rendelte meg az Agfa CtP rendszert, és a megrendeléstől számított nem egészen három hónapon belül a berendezés már teljes kapacitással üzemel. A teljes konfiguráció kettő Poláris looev-t, kettő LP82 Ultra on-line hívógépet és kettő NewsDrive szoftvert tartalmaz, valamint egy Agfa Xcalibur 45 CtP berendezést az egyéb nyomtatványok előállításához. Augusztusra a COPESA munkáinak több mint 60%-a már CtP technológiával készült. Az Agfa CtP rendszerek Brazíliában is nagy népszerűségnek örvendenek. A napilap szegmensben az Agfa piacvezető a CtP technológiában. Eddig 18 CtP installálás volt Brazíliában, melyből 15 Agfa berendezés, melyből hat Poláris és hatai 3850 gép. Az elmúlt hónapokban az Agfa Palladio CtP is egyre sikeresebb Brazíliában, mivel tökéletesen megfelel a különleges brazil igényeknek, Brazíliában a nálunk megszokottnál kisebb méretű panorámalemezeket használnak (pl. 660x586 vagy 650x600), és a kisebb újságnyomdák lemezfelhasználása lemez/nap, melyhez tökéletesen megfelel a Palladio 20 lemez/órás teljesítménye. Az első Agfa Palladio berendezést Brazíliában a jornal de jundiai vásárolta meg idén januárban. A Palladio nagyon megbízható, s tökéletesen megfelel a vevő elvárásainak, és a CtP technológiának köszönhetően a lapzártát negyven sikerült kitolni. A jornal de jundiai sikerén felbuzdulva két további nyomda is (jornal da Cidade és Correio da Páráiba) Agfa Palladio CtP-t rendelt.

11 ANGOL OKTATÁSI KULCSSZAVAK (KEYWORDS) INTERNETEZŐKNEK Angol-magyar oktatási szakszótár (internetes keresőfogalmak) Application deadline Calls for tender Certification, certificate Content provider Costs of learning Course book Course of Study Credit Credit System Curriculum Vitae (CV) Data dictionary Degree DicLionary Diploma Distance education Distance Learning (DL) Downloadable Education Electronic learning (el) Examination Clossary Craduation High School ICT Information Society Keyword Knowledge Based Economy/Society Language Language course Learning Learning languages Lexicon Life Long Learning (LLL) Networked learning (nl) Offline learning jelentkezesi határidő pályázati felhívás bizonyítvány, tanúsítvány, igazolás tartalomszolgáltató (interneten) tandíj nyelvkönyv, tankönyv tanulmányi idő halmozható (máshová átvihető) pontszám kredit rendszer életrajz adatszótár fokozat szótár diploma távtanulás távtanulás (internetről) letölthető oktatás, képzettség elektronikus tanulás vizsga szókincs, szókészlet, szószedet (szótár) főiskolai, egyetemi fokozat Főiskola információs és kommunikációs technológia információs társadalom kulcsszó, internetes keresőszó tudásalapú gazdaság/ társadalom nyelv nyelvtanfolyam/kurzus tanulás nyelvtanulás szótár, lexikon tanulás egész életen át tanulás hálózaton tanulás hálózati kapcsolat nélkül Ongoing training Online learning Open and Distance Learning (ODL) Postgraduation Qualification Qualified Retraining Recognition of Diploma School Twinnig School year Search engine Self directed /self organised learning Self training Skill Study Teacher Teaching Textbook Trainer Training University Virtual education Virtual Learning Environment (VLE) Virtual University Vocational Vocational Education and Training (VET) Vocational education Vocational trainer Vocational training Web provider Web Publishing folyamatban lévő képzés tanulás hálózati kapcsolattal tanulás távol a tanteremtől posztgraduális képzés (diploma utáni) képesítés képzett újra képzés, átképzés diploma elismerése multimédiás kapcsolat, iskolával tanév keresőgép (interneten) önképzés önképzés, önszerveződéses képzés gyakorlat, szakértelem, jártasság tanulmány tanító tanítás tankönyv, szakkönyv oktató képzés egyetem virtuális oktatás virtuális tanulás tanár és tanuló közti online kapcsolat virtuális (csak elektronikus hálózatban létező) egyetem szóösszetételekben: szakszakoktatás, szakképzés szakoktatás szakoktató szakképzés tartalomszolgáltató (interneten) kiadás interneten

12 KÖRKÉP A HAZAI SZAKMAI KÉPZÉSRŐL Tevan Andor is büszke lenne - de aggódna is Prukner 7olrán A tevanosok valamit tudnak. A több mint húsz éve útjára indított Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) mintegy felét békéscsabai diák nyerte. Az ezredfordulón egyenesen négyen jutottak el a fináléba. Az Idén csak" hárman. Talán újabb jubileumra várnak. Közeleg, jövőre lesz negyven esztendős a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola, A hagyományosan jó szereplésre a szöveg- és képszerkesztő Tóth Judit tette fel a koronát első helyével, de dicséret illeti a végül ötödik helyen végző kézi könyvkötő Kis Adriennt és a hatodik szöveg- és képszerkesztőt, Fazekas Tündét is. Pedig igen kis létszámú a csapat, hiszen a három gimnáziumi mellett évfolyamonként egyetlen osztály indul. Idén huszonketten érettségiztek: nyolcan gépmester, tizen szöveg- és képszerkesztő, mindösszesen négyen könyvkötő szakosak. Az ötre bővült évfolyamon békéscsabaiak és Békés megyeiek mellett Szeged környékéről és Lajosmizséről is tanulnak itt diákok, sőt akad köztük MÁV-kollégista is, a korábbi (volt) jugoszlávok és szlovákok azonban elszoktak" innen. Jók a továbbtanulási mutatók is, évente általában négy-nyolc végzős lép tovább egyetemre, és nagyon kevesen morzsolódnak le vagy kerülnek el más szakmába. Olyan diákjuk is akad az idén - meséli Kovács Sándor igazgatóhelyettes, a nyomdaipari osztályok főnöke" - aki, miután érettségivel felvételt nyert, évet halaszt az 5. (na jó, hivatalosan a 13.) osztály, a szakmunkásvizsga kedvéért. Munka is akad, főként a helyi Kner Nyomdában; de a fiatalok elég mobilisak, van, aki Győrben, Zalalövőben talált munkát. A szakmai stáb hét fős, négyen elméletet, hárman gyakorlatot oktatnak. Fogékonyak az újdonságokra, de a szakmai továbbképzés náluk is inkább egyéni ambíció kérdése, bár a bázisüzemtől sok segítséget kapnak, az MTESZ révén pedig eljutnak egy-egy hazai előadásra, új termék bemutatójára. Jó lenne egy drágább internetkapcsolat a fejlődés érdekében. Nyelvtanulási szinten történt előrelépés, hiszen a korábbi heti két órát az első két évfolyamon heti négyre, a osztályban pedig heti háromra emelték. Gondot legfeljebb az okoz, hogy az angolt több mint kétszer annyian választják, mint a németéi. De azért minden náluk sem tejfel. Például nagyon sajnálják, hogy a nyomdai iskolák között igen távoli a kapcsolat, az egykori újpalotai iskola pedig gyakorlatilag megszűnt, illetve alapítványi iskolává lett. A debreceniekkel néha a Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZ1) továbbképzésein találkoznak és cserélhetnek eszmét, de napi kapcsolatra, összefogásra nincs különösebb akarat vagy szándék. A tananyag - a fentiek alapján logikusan - nem a legkorszerűbb, vannak kismértékben használható tankönyvek. Az oktatási minisztérium és az NSZI dolga lenne felkutatni, kiadásukban támogatni olyan, modern ismeretanyagot tárgyaló szakmunkákat, amelyek az Unióban elfogadottak, vagy felkérni hazai szakembereket, persze rövid átfutással, ilyenek megírására - a szakma vadul vágtató musztánghoz hasonlatos, ami csak hozzáértő és magabiztos lovast tűr meg a hátán, a tétovázót pillanatok alatt otthagyja. A szakképesítések hozzáigazítása az európai normákhoz és szabályrendszerekhez... értelmetlen tétlenül várni, amíg a musztáng bevágtat a kapuinkon. A tevanos diákok (is) jelzik a történelemzagyváló igazságot: lóra termett a magyar!

13 Van nyomdai oktatás az EU-n kívül? KÉRDŐJELEK. VÁLASZOK Prukner Zoltán A puding próbája az evés, tartja a fáma. E sorok szerzője megboldogult ifjonckorában az azóta szinte teljesen kihalt kéziszedő szakmát tanulta. Nos, érettségi és műveltség ide vagy oda, köztudomású volt, hogy a kissé lekezelt szakmunkásképzősök összehasonlíthatatlanul többet tudtak meg a szakmai fogásokról a vizsgáig eltelt három év alatt, mint a szakközepesek. Ők ugyanis használták azokat az eszközöket, amelyekkel mi csak tankönyvek lapjain ismerkedhettünk. A középfokú szakmunkásoktatásban kevés a gyakorlat, sok az elmélet, a százalékos arány ez utóbbi javára! - vélekedik Zentai Csilla, az Alföldi Nyomda humánpolitikai és oktatási osztályvezetője. Úgy tűnik, nemigen változtatott ezen a szakképzés ötosztályossá alakítása a debreceni Könnyűipari Szakközépiskola és Szakképzőintczetben sem. A osztályban a szakma jószerivel csak műszaki ismeretek révén van jelen, a következő két évben aztán végre szerepet kap az alapismeretek szintjén, és az érettségi megszerzése után kerül, mondhatni, reflektorfénybe, legalábbis azok számára, akik célul tűzték ki maguk elé a szakmunkás-bizonyítvány megszerzését. S csak ezután jelentkezhet a jelölt a kétéves technikusi képzésre, így tovább tanul, mint az, aki szakmai képesítés nélkül, érettségi után végez okleveles üzemmérnökként vagy felsőfokú mérnökasszisztensként. Nem tűnik a legjobb megoldásnak. A debreceni műhely kis iskola, évente diákot vesz fel. Mintegy negyedük a megyéből, elvétve a Nyírségből érkezik, a többi debreceni. Túlnyomórészt az Alföldi Nyomdában végzik szakmai gyakorlatukat - ahol már az 1950-es évek óta működik tanulóképzés -, néhányan pedig kisebb vállalkozásoknál. A géppark így természetesen megfelelő, ha valaki tényleg késztetést érez, komoly jártasságot szerezhet. Miután kikerülnek az iskolapadból, igazán nehéz helyzetben a kiadványszerkesztők vannak, közülük kevesen tudnak a környéken elhelyezkedni, talán csak a kis stúdiókban, vagy önfoglalkoztatóként megpróbálhatnak vállalkozást beindítani. A többiek elvándorolnak a megyéből, vagy... a szakmából. A gépmestereknél már nincs ilyen gond, és a könyvkötőknél sem, ők azonban a gépmestereknél kevesebb jövedelemre számíthatnak. Ezen tények figyelembevételével érdemes lenne iskolákra és helyi viszonyokra kialakítani a képzések menetét, hiszen aligha azzal kezdenek bele a képzés öt-hét evébe a diákok, hogy végül például adminisztrátorok legyenek némi számítógépes tudással felvértezve. Kár értük. Egyébként éppen egy nagyüzemi könyvkötő, Kun Anett szerepelt a legjobban az idei OSZTV-n; bejutott a döntő hetes mezőnyébe, és ott a negyedik helyen végzett. Több ilyen megmérettetésre és rendezvényre lenne szükség, díjazásokkal, értékelésekkel, kiállításokkal, összejövetelekkel mesterek és tanítványok között, hogy élőbb lehessen a szakmával való kapcsolatuk, komolyabb a kötődésük hozzá. Másik nehézség az oktatói gárda szakmaipedagógiai továbbképzése. Ritkán jutnak el konferenciákra, konzultációkra, bár igyekeznek, néha önerőből is. Tudásuk fejlesztéséhez, a döbbenetes ütemben tapasztalható technológiai fejlődés gyakorlati megismeréséhez nem elég a szaklapok tanulmányozása. Ezt mindenképpen erőteljesebben kéne finanszírozni. Ez végső soron a diákok tudásában, globálisan az iparban csapódna le, márpedig ezt az uniós csatlakozás előtt ilyen kevéssel már nem is lehet időben elkezdeni. Próbálkoznak képzések megpályázásával, de olyan anyagi lehetősége nincs az iskolának, amellyel a szükséges önrész kifizetését vállalni tudnák. Az Alföldi Nyomda pedig a tör-

14 vény betűi szerint nem csoportosíthat át a munkaerő-piaci alapból a nem alkalmazásában álló tanárok oktatására. Apropó, EU! A kikerülő végzősök számítástechnikai és nyelvismerete, utóbbin belül nyomdai és számítástechnikai S7ak?sargonismerete átlagosan legföljebb közepes. A rájuk vonatkozó munkajogi kérdésekkel sincsenek tisztában, nem is foglalkoztatja őket. Ez utóbbi persze szociológiai kérdés elsősorban, ám egy ezzel kapcsolatos tananyag segíthetne felnyitni a szemüket, hogy ne védtelenül lépjenek ki az életbe. Zentai Csillát a jobbítás vágya vezérli, nem a siránkozás kényszere. Éppen ezért kommentár nélkül hadd citáljak egy korábbi lapszámunkban Eiler Emil által már idézett heidelbcrgi jellemzésből kettőt a nyomdaiparról (Szakoktatási követelmények és opciók. Springer Kiadó, 2002.): Iparunk magas munka-, munkabér- és tőkeigényű." Más iparágakhoz viszonyítva műszaki, szakmai ismeretanyaga igen gyorsan (a Drupa, az Ipex és más világkiállítások által bizonyítottan), két-három évente megújul." Tótfalusi: Megváltozott világ LEPNI, DE FÜRGÉN Prukner Zoltán Eltelt az első esztendő az alapítványi iskolává lett, hét fős kuratórium által felügyelt - négyüket a fővárosi önkormányzat, hármukat a szakma delegálja - Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola életében. A legtöbben - ez már szinte természetes - kiadványszerkesztőnek tanulnak, mellettük leendő ofszet- és ívnyomó gépmesterek, nyomtatványszerkesztő és nyomtató technikusok, valamint nyomdai szövegrögzítők képzése folyik, érettségizetteknek. Az egykori, építési hibái miatt viharokat is kavart égszínkék üvegpalota" már nem visszhangzik a nyomdaipari tanulók lármázásától. A Tolnai Lajos utcai tanműhely lett az Iskola", vagyis jókora átépítések várhatóak, de a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem az idén, csak a jövő nyáron, addig kell várni a korszerű osztálytermek, a tornaterem, az elengedhetetlen nyelvi és számítástechnikai kabinet kialakítására és egyéb munkálatokra, amelyek méltóvá teszik az iskolát az európai szintű szakmai oktatáshoz. Addig maradnak a kiselejtezett irodák, és persze a többnyire elavult géppark felújítása. Rövid idő alatt harminc számítógépet kell lecserélni, elsősorban tizenkét, ezen a szinten már ódonnak számító, jószerivel semmire sem használható Maclntosh-t. A nyomógépeknél nem ilyen drámai a helyzet, a négyszínes gépen tudnak dolgozni, a kétnyomóművesek pedig felújításra várnak. A kilencvenes évek közepéig még a régi tanműhelyt vezető Bodnár Árpád igazgató örömmel számolt be arról, hogy két tanulójuk is bejutott az OSZTV döntőjébe, ahol egyiküket betegsége távol tartotta a végső megmérettetéstől, Edelényi Zsuzsanna nyomtatványszerkesztő viszont a képzeletbeli dobogó harmadik fokára került (itt közöljük, hogy az összeállításunkban nem szereplő Boros Attila szerezte meg - egyetlen fiúként - a második helyet, ő az egri Evanus Üzleti és Műszaki Szakközépiskola kiadványszerkesztő tanulója). Elnyert pályázat eredményeként négy internctvonal működik az iskolában. Ugyanakkor komolyabb állami, vállalkozói támogatások megszerzésére nincs reményük a merev szabályozások hatásaként, hiszen előző évi tanulólétszámra nem tudtak hivatkozni, mivel akkor még a mai formában nem léteztek", az igényelt összegek bizonyos százalékai önrészként pedig nem állnak rendelkezésre, minekután egyetlen bevételük az

15 egyébként sokszor és sok helyütt elátkozott kvóta szerinti ellátásból származott. A tavalyi szakképzési hozzájárulás ugyan segítette működésüket; ám ha az nem lehet folyamatos, a fejlődést, korszerűsítéseket képtelenség követni, anélkül pedig tartósan működni és szilárdan talpon maradni reménytelen. igyekeznek élő kapcsolatokat kiépíteni a szakmával, volt már a Szikra Lapnyomda nagyüzemi szekciójának a vendége, és jó a viszony az Állami Nyomdával is, rendszeresen meghívják őket tájékoztató beszélgetésekre. A tankönyvek túlnyomó többségéről viszont lesújtó a véleménye, de hát nyílt titok ezek elavultsága. Hivatalosan megrendelt kötetek elkészülésében nem hisz: ezek annyi idő alatt születnének meg, amennyi éppen elég a túlhaladottságukhoz. Viszont tudna egy megoldást: a Szakmai Szövetségnek jegyzetíróknak kellene fedezetet nyújtania, és az így elkészült, naprakész műveket le lehetne fűzni a más területeken már meghonosodott, bár széles körben nem elterjedt kapcsos könyvek" mintájára. Azt is nagy megelégedéssel venné, ha a nyelvtanulást a szakmai nyelv előtérbe helyezésével okítanák, akár külön tanórák keretében is. S ne higgye senki, hogy nem tartja fontosnak a hagyomány szerepét a korszerűségre való mindenekfölötti óhajtásában: miközben nyilvánvaló, hogy a diákok és a szakma minden mást kizáró érdeke a versenyképesség, a friss tudás; az elsőéveseket bevezeti saját magasnyomó műhelyébe, hogy a kezükben érezzék a betűket, az ólmot, hogy megfoghatóvá tegye azt, amit sokuk szinte csak a képernyőn keresztül, egyfajta virtuális valóságként érzékel: ám a digitális betű is a valóságos emberi szó és gondolat közvetítője, s a hús-vér embert szolgálja. A betű nem Batman. Legyen minőség! És Iőn? EURÓPÁHOZ KÖZEL Prukner Zoltán Litográfia, rézkarc, retus, magasnyomó formakészítés, mélynyomás, síknyomtatás... Komputertechnika, PowerPoint, word, corel, paíntshop adobe photoshop, kukac pont hu... Akkora a különbség e két rövid felsorolás fogalmai között, mint Miki egér és egérpad közt, vagy annyi a közük egymáshoz, mint a csodálatos emlékű tipográfusnak, Haiman Györgynek a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszékének vezetőléhez, Molnár Gyulához. Ez utóbbi megállapítás igaz. Kétszeresen Is. Tényleg annyi a közük egymáshoz. Molnár Gyula tökéletesen tudja, s ami ennél több, átérzi, hogy egy-egy adott korszak művészete nem szeparálható el az előző időszakoktól, nem egy különleges vákuumból robbant elő, hanem sok körülmény együttes fejlődésének eredményeként, magába építve a korábbi eredményeket, ismérveket, tulajdonságokat. Ez az egyszerű igazság mintha elfelejtődne zaklatott korunkban. Soha enynyi médiatermék nem vette körül az embert, és ezek sajnálatosan nagy része felrúg minden esztétikai és tipográfiai szabályt. Persze csak azt lehet felrúgni, amit ismerünk, amivel törődünk. Molnár Gyula azon munkálkodik, hogy a keze alól kikerülő grafikusok értsék és tiszteljék választott szakmájukat, no meg azokat, akiknek készítik műveiket vagy termékeiket. Ennek érdekében megismerteti Őket a kezdetekkel, betűkészleteket, régi eszközöket ad a kezükbe, és a fiatalok nagyon élvezik, hogy maguk szedhetnek ki egyszerű nyomóformákat, miközben fizikailag is átérzik, mit is jelent az, amit csinálnak. A másik szellemi kapcsolat: Molnár Gyula annak a tanszéknek az irányítója, amelyet

16 még maga a nagy előd alapított alkalmazott grafikusok részére. Azóta persze alaposan kiszélesedett a tevékenységi kör, miként az a tanszék elnevezéséből is kitűnik, és négy speciális, egymástól elkülönülő szakból áll, úgymint grafika, animáció, fotó és video/av. A mi szakmánkhoz az első kettő kötődik. A grafikai stúdiumokon (tizenöt-hússzoros a túljelentkezés a teljes tanszékre) a hallgatók megannyi lehetőséget kapnak arra, hogy a grafikai tervezés több ágában fejlesszék tudásukat, vagy szakosodjanak a könyvtervezésre és a tipográfiára, miként azt a fő tantárgyak is mutatják: hirdetés, illusztráció, könyv- és laptervezés, betűtervezés, kalligráfia, komputergrafika, üzletportálok, kiállítás szignalizáció. Az animáció szak tevékenysége grafikai és komputeranimációs feladatokból áll, és munkájukat segíti a Pannónia Filmstúdió. (Hasonló felsőfokú képzés rajtuk kívül csupán két helyen működik még az országban, a Pécsi Tudományegyetemen és a Nyugat- Magyarországi Egyetem soproni Faipari Mérnöki Karán.) Egy-egy évfolyamra főt vesznek fel évente, akik között tizenkettő a grafikus (ez a legnépesebb szak), hat az animációs, és az első két évben két részre csoportosítva általános képzést kapnak, hogy megismerkedjenek az állókép (grafika, fotó) és a mozgókép (animáció, videó) bázisaival, elsajátítsák különböző szakirányok kultúráit. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy a hallgatók átjelentkezzenek valamely másik szakra, de akkor újra kell kezdeniük a második évet. Emellett mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy az Erasmushálózat jóvoltából külföldön töltsön egy-két szemesztert és vice versa, mi is fogadunk külhoni hallgatókat, a legtöbben Franciaországból érkeznek. S hogy ez mennyire elérhető? A tanszék hallgatóinak mintegy hetven százaléka el tud menni az öt év alatt. így elérhető, hogy testközelből ismerjék meg az európai minőségrendszereket, így az EU-tag Magyarországon is naprakészebbek lesznek az ismereteik és könnyebben alkalmazkodhatnak az európai követelményrendszerekhez. Persze mindig nagy kérdés, hogy miként tudnak elhelyezkedni a végzősök. A piac még nem telített, de érezhetően telítődik. A grafikusok két nagy felvevőpiacon tudnak elhelyezkedni, nagyobb reklámügynökségeknél vagy kisebb grafikai stúdióknál. Illetve, ha rendelkeznek megfelelő tőkével és eltökéltséggel, beindíthatnak önálló vállalkozást. Az pedig már az egyéniségen, a kreativitáson és kitartáson múlik, ha valaki ki akar lépni a - valljuk meg - kisebb-nagyobb mértékben monoton, robotikus taposómalomból, és művészeti területre aspirál. Sok nemzetközi díjat besöpörtek már a tanszék hallgatói, legutóbb Zana Krisztián illusztrációja szerzett elismerést egy ismert szaklap pályázatán. Molnár Gyula reméli, hogy előbb-utóbb leülepszik az igénytelen mindent lehet" felfogás immár évtizede felvert pora, és az értékek az őket megillető helyre kerülnek. Példaként említi Németországot, ahol - modern kor ide, digitalizáció oda - a könyvek, sajtótermékek minősége hűen tükrözi az elmúlt korok nagy tervezőinek, tipográfusainak, nyomdászainak szellemi örökségét. Úgy legyen!

17 Hol tart a hazai nyomdamérnökképzés? Péteri Károly Magyarországon jó évtizedes szünet után 1963-ban indult újra a felsőfokú nyomdaipari képzés, először csupán esti és levelező formában a Felsőfokú Könnyűipari Technikumban. Majdnem évtizedes folyamatos működés után az intézmény újabb - magasabb szintű - tantervvel főiskolai rangot kapott. A Könnyűipari Műszaki Főiskolán 1971-től nyomda-, papír-, ruha-, bőripari és textiltechnológia szakon képeztek üzemmérnököket immár nappali tagozaton is. 1972/73-ra elkészült a főiskola saját épülete és kollégiuma Óbudán, ahol ősszel immár harminckettedik évfolyamát kezdi meg az iskola. Az intézményben, az utóbbi években végbement alapvető változásokról kérdeztük űr. Endrédy Ildikó professzorasszonyt, a Nyomdaipari Tanszék vezetőjét. A főiskola a megalakulása óta eltelt három évtizedben szinte változatlan felállásban és struktúrával működött. Bár a tanterveket, tananyagot - és természetesen a hozzájuk tartozó gyakorlati oktatás eszközeit is - rendszeresen felújították, alapvető változás csupán a számítástechnika-informatika és a menedzseri ismeretek egyre növekvő hányada volt. A képzés formájából jó ideje elmaradt az esti tagozat, és a továbbiakban is kizárólag nappali és levelező formában folyik a képzés; jelenleg pedig a távoktatás feltételeinek megteremtésén dolgoznak. - Mi hozott változást a főiskola munkájába, ami nagyarányú szerkezetváltozást eredményezett? Az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületeként megalakult a Budapesti Műszaki Főiskola, amely rajtunk kívül a Kandó Kálmán Villamosipari és a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolát olvasztotta magába. Az egyesülés azonban jóval többet jelentett, mint csak a három szakterület összevonását egyetlen intézménybe. Egyúttal két új kar is alakult. A Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar képzésének súlypontja a műszaki menedzselés és a gazdasági informatika, míg a Neumann János informatikai Főiskolai Kar műszaki informatikusokat képez. Emellett e két új szakterület oktatási anyaga lényegesen nagyobb súllyal szerepel - a kor változó igényeivel összhangban - a három korábbi, immár karokként működő főiskolai szakok oktatási anyagában is. - Mennyiben, miben változott az oktatás felépítése, szerkezete? A nyomdaipari szakirány mellett megjelent tanszékünkön a médiatechnológia szakirány, ahol a fő hangsúlyt a könyvek és egyéb nyomtatott médiumok nyomdát megelőző - tehát szerkesztési, kiadási, tervezési - munkái és ezek nyomtatásra való előkészítése; valamint természetesen a nyomdaipari ismeretek képezik. Rokonainknál" a Papíripari Tanszéken már korábban megjelent a csomagolástechnika önálló szakirányként. így a négy szakirány alkotja a Rejtő Sándor Könnyűipari Kar Médiatechnológia Intézetét, amelynek, személyemben a nyomdaipari és médiatechnológiai szakok vezetője vagyok intézetvezetőhelyettesi beosztásban. A mérnökképzés mellett kétéves előkészítés után az elmúlt tanévben megindult a szintén érettségi előképzettséget igénylő kétéves (nappali és levelező) mérnökasszisztensképzés is. A tantervben szereplő 30% műszaki alapismeret és 30% gazdasági ismeret alapvetően mind az öt főiskolai kar tananyagában azonos, így - a mi karunkon - valamennyi hall-

18 gató azonos könnyűipari mérnöki oklevelet kap, a mi esetünkben nyomdaipari vagy médiatechnológiai szakirány megjelöléssel. - Hogyan alakult a hallgatói létszám és a tanszék oktatói állománya? A főiskola (az eredeti KMF) hallgatói létszáma a rendszerváltás tizenkét éve alatt az eredeti létszám ötszörösére (!) nőtt. így azután az eredetileg is szűkre szabott fizikai kereteket alaposan kinőttük. Az öt főiskolai kar négyezer-hatszáz elsős hallgatója közül hétszázhúsz a könnyűipari kar hallgatója. Az évi mintegy száz új mérnökhallgatónk mellett hasonló a létszáma az új mérnökasszisztens ágazat hallgatóinak is. Tanszékünkön az elmúlt nyáron huszonkilenc nappali mellett kilenc levelező hallgató védte meg diplomamunkáját és nyerte el oklevelét az államvizsgán. A tanszék oktatói létszáma tizenkét fő, akik részben főállásban, részben félállásban és óraadóként végzik oktatói munkájukat. Bár a soproni Nyugat-magyarországi Egyetemen is lehet kiegészítő képzéssel okleveles mérnöki címet szerezni (nyomda-, papír- és csomagolásszakon); felsőfokú nyomdaipari képzés hazánkban változatlanul csak tanszékünkön folyik. - Mennyire biztosított az oktatás anyagi háttere? Vár-e együttműködést, segítséget az ipartól? Kikre számíthat (vagy kikre nem) ez ügyben? Az oktatás alapja a hallgatói létszám szerinti normatív ellátmány, ami persze nagyon kiszámított. Igen sok segítséget kapunk a nyomdaipartól, a nyomdászoktól minden formában, különböző nagyságrendben. Külön szeretném megköszönni a nyomdaüzemektől kapott szakképzési támogatást. Nagyon örülnénk a nyomdaipari beszállítók (pl. Agfa, Heidelberg) segítségének mondjuk eszközökben, anyagokban. - Mennyiben európai az oktatásunk? Mennyiben adekvát az uniós oktatással? A felsőoktatási intézmények nemzetközi (európai) szervezetében hol foglal helyet a BMF Nyomdaipari Intézeti Tanszéke, és milyen szerepet tölt be Endrédy Ildikó mint a nyomdatanszék vezetője? A jelen pillanatig oktatásunk szinte tökéletesen adekvát a legtöbb európai hasonló intézmény oktatásával tananyagban, tematikában, óraszámban, DE! Az 1988-ban indult és a Bolognai Nyilatkozatban megfogalmazott elvek megvalósításához jelentős átalakításokat kell végrehajtanunk valamennyiünknek az oktatás szerkezetében. A Nyilatkozatban leírtak lényege az egységes háromszintű - bachelor / master (BSc. / MSc. / Ph.D) - képzés megvalósítása Európa valamennyi felsőfokú oktatási intézményében. Kissé leegyszerűsítve ez az (üzem)mcrnök - okleveles mérnök - egyetemi doktor fokozatoknak felel meg, olyan megoldással, hogy adott hallgató egy BSc. fokozat megszerzéséhez szükséges hat szemesztert akár hat iskolában is elvégezhesse anélkül, hogy ez zavart jelentene tanulmányai folytonosságában - attól eltekintve természetcsen, hogy az oktatás mindenütt az adott ország nyelvén folyik. Ennek megvalósítása az alapok egyeztetése után is legalább két-három évet vesz igénybe. Ezen a téren abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy tizenegy EU-tag ország oktatási intézménye mellett a mi főiskolánk lehet része az MSc. fokozat eléréséhez szükséges közös tanterv kidolgozásának. Ehhez szeptemberben Óbudán ül össze az említett iskolák értekezlete. Az európai felsőfokú nyomdaipari oktatási intézmények egyébként már hosszú évtizedek óta szinte minden területre kiterjedő együttműködést folytatnak, ami mostanra már Európán túlnőve szinte az egész világot átfogó közös tevékenységgé nőtte ki magát. Az ebben a szervezetben együttműködő felsőfokú - nyomdaipari - iskolák következő értekezletére októberben, Taskentben, az üzbég fővárosban kerül sor. Az iskolák közötti átjárhatóságra visszatérve egyébként hadd mondjam el, hogy jelenleg is van lehetőség arra - például az ERAS- MUS program keretében -, hogy akár a mi hallgatóink hallgassanak vendégként más intézményben egy-egy szemesztert, amire minden évben van példa, akár társintézmények hallgatói jöjjenek hozzánk tanulni. Az, hogy erre viszonylag kevés példa van, annak oka egyrészt, hogy a program talán kevéssé ismert a hallgatók körében; másrészt a tanuláshoz alapos nyelvismeret szükséges.

19 Szakdolgozat témák 2003 NYOMDAIPARI INTÉZETI TANSZÉK július 3-4-én záróvizsgázott hallgatók Könyvt. SZ. D D D D D D D D D D D D 1807S D n D D D D D D n 1 RfiaR D D D Szakdolgozat címe A digitális és az oíszetnyomtatás gazdasági és minőségi összehasonlítása Digitális nyomtatással készült nyomatok vizsgálata Reproüzem tervezése és kivitelezése A heatset nyomtatás példányszám-el len őrzésének kérdései Körszita-technológia ipari alkalmazásban Színmérés és denzitásmérés helye és szerepe a nyomóüzemben... Frekvencia modulált és amplititdómodulált rácsozás! módszerek összehasonlítása, előnyei, hátrányai Hullámpapír nyomtatásának vizsgálata a Petőfi Nyomdában A digitális montíroíás lehetőségei napjainkban Színmérő műszerek a nyomdaiparban Lógok tervezése és megvalósítása vektorgrafikus program segítségével Arculat tervezése és kivitelezése a Zalaegerszegi CM Stúdió számáfa Kitöltési arány mérés nyomólemezeken Frekvencia- és amplitudómodulált rácsok feloldóképességének vizsgálata az ofszetnyomtatásban, a rácssűrűség és a rácselforgatás függvényében Az Európa Könyvkiadó által gondozott, Tótfalusi Kis Miklós Amszterdami Bibliája című kiadvány digitális u rafeldolgozasanak lehetőségei Példányszámnyom tatás színcgyenletesség-vizsgálata Szépirodalmi kiadványok tervezése és megvalósítása az Európa Könyvkiadóban Multimédiás elemek alkalmazása a grafikai programokban Levéltárak, könyvtárak, múzeumok anyagának digitalizálása, valamint digitális reprint kiadása Szabványos színskálák alkalmazása grafikai és képfeldolqozó programokban Bryce program bemutatása és vizsgálata háromdimenziós képek készítésénél Különböző gyártmányú pozitív működésű olszet nyomólemezek pontterület-változásának mértéke a megvilágítási idő függvényében Eladáshelyi reklámeszközök, display tervezése, gyártási folyamata és szerepe Digitális információhordozók Különböző festékekkel fe eltérő s7ínsorrenddel készült nyomatok fényállósságának vizsgálata Hallgató BALÁZS ÁNOS JÁRMV MÁRTON ÁRÓKA ÁRPÁD MOLNÁR TAMÁS OLASZ KRISZTINA SERBÁN ATTILA SZÉKELY FERENCZ UJVÁRY BÁLINT PAPP ZSUZSANNA DIÓS LtNDA ZSÍROS TIBOR TÓTH CECÍLIA MÜHL BAIÁ7S MATÓ IÓZSEF ILLMER DÁNIEL GÁDOROSI KATALIN CSANÁDI KATALIN BÁTORLIGET1 FERENC CSANÁDI KATALIN DÁNIEL ISTVÁN DÉNES FELVINr7l CSARA KATÓ VERONIKA LACZÓ MARIANN MISÁNGYI MIKLÓS n i omn Különböző gyártmányú analóg ofszet nyomólemezek optimális megvilágítási idejének meghatározása, p i.... t c rtuna D D D D D es a rácspont területének változása a megvilágítási idő függvényében Kémhatásra színtváltó ofszet nyomdafesték vizsgálata (laborvizsgálatok) Az internetes kereskedelem megvalósításának hardver feltételei A flexó nyomóforma készítés technológiai paramétereinek hatása a nyomat minőségére Szövegszerkesztő és törd elitprogram ok összehasonlítása kiadványszerkesztés szempontjából A digitális próbanyomat és gépnyomai szín- és árnyalaleloszlásának összehasonlító vizsgálata s7ín méress el (ClELab színtérben) ClELab színtérben meghatározott színatlasz megjelenítése monitoron, különös tekintettel a weba lka lm ázásokban történő reprodukálhatóságra n 1fin77 D D D Termelésirányítás gyakorlati problémái és megoldásai az íves ofszetnyom tatással készült karton csomagolóeszközök területén Modern nyomdaipar, a számítástechnika térnyerése a nyomdaiparban Öntapadó bélyeg gyártási lehetőségei Szíta- és ofszet nyomtatásban használt lestékrendszerek vizsgálata speciális nyomathordozókon RATADICS ADÉL KA TOR BÁLINT KOSA ATTILA NAGY IZABELLA NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA SAVANYÓ TÍMEA TAKÁCS GYÖNGYVÉR TRYBEKNÉ PÁLFi DOROTTYA VERESS ZOLTÁN VIOLA RÓBERT A Budapesti Műszaki Főiskola Nyomdaipari Intézeti Tanszéke munkatársat keres főiskolai adjunktus beosztásba, a médiatethnológía szakirányú oktatás vezetésére. Elvárások: egyetemi végzettség, prepress vagy kiadói gyakorlat, idegennyelvtudás (angol vagy német). A sikeres pályázó hosszú távú, felelősségteljes munkára számíthat, szakmai fejlődési lehetőségét biztosítjuk, jelentkezés: részletes szakmai önéletrajz megküldésévei postán (1034 Budapest, Doberdó út 6.) vagy ben: pndredyí kmf-hu

20 Medibel Molnár Szabolcs A Medibel szervezetet 1997-ben hozták létre Belgiumban azzal a céllal, hogy a különböző magazinokban és napilapokban megjelenő, külső forrásbál elektronikus úton beszállított hirdetések minőségét biztosítani lehessen. A MedíbelPlus tagjai között elsősorban nem a gyártói, hanem a felhasználói oldal képviselteti magát: megtalálhatjuk a médiacsoportokat, mint pl. a Roularta Media, valamint az összes nagyobb reklámügynökséget (Ogilvy, Leo Burnett, McCann-Erikson, DDB, BBDO stb.). A költséghatékonyság megköveteli az elektronikus állományküldést, ugyanakkor kiemelt jelentőséget kap a megbízható és gyors adatátvitel és a magas szintű színkezelés. A Medibel- Plus e három területen alakította ki szabványait. Az adatátviteli megoldások területén végbement fejlődés (DSL) miatt maga az adatátvitel egyre kevésbé jelent gondot. Annál izgalmasabb kérdés számunkra az átadott állomány formátuma. A Medibel két formátumra teszi le a voksot, ezek PDF és a TIFF- IT. Mivel a TIFF-IT formátum nagyfelbontású rácsozott állomány, így a küldött anyag menynyisége viszonylag nagy. Ráadásul előállításához célszoftver szükséges, így elsősorban a PDF lett jellemző kommunikációs szabvány a Medibel tagjai között. A PDF önmagában azonban sok olyan dolgot is tartalmazhat, amely a további feldolgozásnál gondot okozhat, ezért mindenképpen szükséges egy olyan paraméterkészlet (job option), amely a PDF előállítását szabályozza, valamint egy olyan kritériumrendszer (PDF profil), amelynek segítségével a PDF ellenőrizhető. A PDF előállítására a Medibel az Adobe Acrobat Distillert és az Agfa Apogee Create szoftvercsomagját javasolja. A PDF ellenőrzésére a Medibel vizsgálatai alapján az Enfocus PitStop pluginjét találta a leginkább megfelelőnek. Az Apogee Create szoftvercsomag előnye, hogy a PDF előállítása után a szükséges ellenőrzést, valamint javításokat is el tudja végezni, a beépített PitStop modul segítségével. Természetesen a Medibel által kialakított paraméterkészletek (Job option) és kritériumrendszerek (PDF profilok) is letölthetőek a Medibel honlapjáról (www.medibelplus.be). Jelenleg a 4-es verzióra való átállás folyik, amelynek alkalmazása január l-jétől kötelező (!) lesz az anyagok átadásakor. A Medibel tagjai számára rendszeresen szervez tanfolyamokat. Ezekre az eseményekre meghívják a gyártók képviselőit is, az Agfa Europe részéről Freddy Cluckers úr tartott előadásokat a Medibel hallgatósága számára az Apogee Create használatáról és a színkezelés tárgykörében. Kiemelendő, hogy a Medibel nem kívánja magát egy gyártó mellett sem elkötelezni, hanem folyamatos műhelymunkát végezve teszteli a lehetséges megoldásokat, és a leghatékonyabbnak ítélt eljárásokat publikálja mint ajánlást. Mivel a Medibel ajánlásai nyilvánosak és az általa képviselt cégek súlya igen nagy Belgiumban, ezért a Medibel-ajánlások elterjedtek és de facto szabványokká váltak. Mindez igen nagy szerepet játszott abban, hogy Belgiumban gyakorlatilag teljessé vált a hirdetések digitális beszállítása a magazin- és napilapkiadókhoz. Mi sem mutatja e szemléletbeli váltást jobban, mint az, hogy a bérlevilágítás mint szolgáltatás szinte kihalt Belgiumban: a napilapok és magazinok szinte kivétel nélkül közvetlen lemezlevilágítással (CtP) készülnek. Ám ha valamelyik nyomda még nem rendelkezik CtP berendezéssel, akkor is jobban kedveli a digitális anyagbeszállítást, hiszen teljes lemez méretű kilőtt filmet készít, és így saját maga által ellenőrzött, jó minőséget kap, valamint megtakarítja a drága és pontatlan montírozást.

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Így tehát, nyarától több sikeres pályázatot valósíthatunk meg az Egész életen át tartó tanulás címet viselő európai uniós oktatási programban.

Így tehát, nyarától több sikeres pályázatot valósíthatunk meg az Egész életen át tartó tanulás címet viselő európai uniós oktatási programban. Újra nemzetközi partnerségi programok indulnak iskolánkban Az Egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning) programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Benedek András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Változás és stabilitás a szak- és felnőttképzésben V. Országos Szak-

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2017/2018 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Európai Uniós pályázati lehetıségek

Európai Uniós pályázati lehetıségek UWEX: Urban Water Expert Európai Uniós pályázati lehetıségek Egész életen át tartó tanulás program Bethleni Zsuzsanna Tempus Közalapítvány Budapest, 2011. október 11. Pályáztatás Tempus Közalapítvány Egész

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Szakmai képzés Németországban

Szakmai képzés Németországban Szakmai képzés Németországban Német Szövetségi Köztársaság Területe: 352 022 km² Lakossága: 82 millió Fővárosa: Berlin (3,4 mio lakos) Internet: www.bund.de Tartományai: ZWH Zentralstelle für die Weiterbildung

Részletesebben

Digitális? Oktatás? C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r

Digitális? Oktatás? C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r Digitális? Oktatás? D r. B a l o g h A n i k ó K ö z é p - E u r ó p a i E g y e t e m C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r Digitális? Oktatás? Digitális? Digitális eszközök használati

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Egy nyelvet beszélünk? Öveges Enikő 2011. november 21. 1 Kitekintés legalább egy idegen nyelv kötelező 18 éves korig (pl. Bulgária, Csehország:

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY PÁLYÁZATI ŰRLAP (Kérjük, válaszoljon minden kérdésre. Megfelelő esetben válaszoljon "nem"-mel. Ne hagyjon üres helyet, és ne alkalmazzon kihúzást. Az űrlapot írógéppel,

Részletesebben

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön Összeállította: Kereszty Péter Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban Egy-egy ország aktuális oktatáspolitikájáról

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Akkreditációs lajstromszám: AL 1975 Felnőttképzési nyilvántartási szám 13-0544-06, 01002-2008 www.topschool.hu TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Informatikai

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

2013&1&HU1&LEO05&09615!

2013&1&HU1&LEO05&09615! Beköszöntő* A! pályázat! célja! az! Informatikai! Szakmai! Társaságok! Európai! Tanácsa! (CEPIS)! által! kidolgozott!eucip!core!(european!certification!of! Informatics! Professionals)! képzési! program!

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben