J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 2-án megtartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: október 2-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u

2 2013. október 2-i nyilvános ülésén alkotott rendeletei: a 9/2013.(X.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

3 2013. október 2-i nyilvános ülésén hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 80/2013.(X.02.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelen előterjesztés szerint a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázat kapcsán adott tájékoztatót elfogadja. 81/2013.(X.02.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács által szeptember 12-én tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a Társulás egy saját 100 % tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/ számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására. 82/2013.(X.02.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja jelen előterjesztés mellékleteként szereplő Társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, és felhatalmazza Merkatz László polgármestert a megállapodás aláírására. 83/2013.(X.02.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező évi költségvetési koncepciót.

4 84/2013 (X.2.) határozata a Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dr. Molnár Mihály fogszakorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés felbontását, amennyiben Mór Város Képviselő-testülete a saját feladat-ellátási szerződését módosítja és Pusztavámot a móri I. számú fogorvosi körzet ellátási területéhez sorolja. Felhatalmazza a polgármester urat a tárgyalások lefolytatására és a vonatkozó szerződések (szerződés bontás) megkötésére. 85/2013.(X.02.) határozata a Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az óvoda működtetésének átalakítást megkezdi. Felhatalmazza Polgármester urat, hogy a vonatkozó szerződéseket, döntési anyagokat jogi szakértő bevonásával készítse elő.

5 Készült: október 2-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u Jelen vannak: Merkatz László Kubinyi Balázs Gerlinger Tibor Zombó Norbert polgármester alpolgármester képviselő képviselő Megjelent meghívott: Bartók Béla István Pratsler János Dr. Légrádi Gábor alpolgármester jegyző Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 4 tagja jelen van. Későbbi érkezését jelentette be munkahelyi elfoglaltság miatt Pintér István képviselő. (Időközben megérkezett Lisztmayer János képviselő.) Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. Napirendi pontok: 1. napirendi pont: Megüresedett képviselői hely betöltése Levezető: polgármester és választási bizottság elnöke 2. napirendi pont: SZMSZ módosítás bizottságok átrendezése, bizottsági tagok megválasztása 3. napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók 4. napirendi pont: Tájékoztató a kistérségben végzett munkáról 5. napirendi pont: Tájékoztató a kistérségben végzett munkáról 6. napirendi pont: A Nemzetiségi Csoportok Tanácsnokának beszámolója Előadó: Nemzetiségi Csoportok Tanácsnoka

6 7. napirendi pont: Bűnmegelőzési Tanácsnok beszámolója Előadó: Bűnmegelőzési Tanácsnok 8. napirendi pont: Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása és gazdálkodó szervezet létrehozásáról szóló döntés 9. napirendi pont: évi költségvetési koncepció elfogadása 10. napirend: Fogorvosi praxis rendezése Mór Pusztavám jegyző 11. napirendi pont: Óvodai átszervezések elindítása konyha, épületüzemeltetés, stb. 12. napirendi pont: képviselői bejelentések, interpellációk 1. napirendi pont: Megüresedett képviselői hely betöltése Levezető: polgármester és választási bizottság elnöke Megüresedett képviselői hely betöltése miatt kell ezt a napirendet tárgyalni. Petrovics István képviselő társunk halálesete miatt üresedett meg ez a képviselői hely. Az egyéni listán megválasztott képviselő halála miatti megüresedésnél a testületben ezt az egy képviselői helyet be kell tölteni. A betöltés módjáról a évi L. törvény rendelkezik, amely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szól. A 21. (1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A évi választás során - mint mindenhol a törvény értelmében - településünkön is működött Választási Bizottság. Köszönti Dim Józsefnét a választási bizottság megválasztott elnökét, majd átadja neki a szót. Dim Józsefné: Ismerteti a évi választások eredményeit, mely során elmondja, hogy 2010-ben a helyi képviselő választáson 11 jelölt indult, és kapott érvényes szavazatot. A törvény értelmében az első 6 legtöbb szavazatot kapott jelölt lett képviselő. A 7. helyen Pratsler János végzett 405 érvényes szavazattal. Elmondja, hogy az előírásoknak megfelelően egyeztetett a soron következő képviselőjelölttel, Pratsler Jánossal, aki nyilatkozott a megüresedett képviselői hely elfogadásáról. Ahhoz, hogy képviselői mandátumát betölthesse, ahhoz esküt kell tennie. Az esküt a választási bizottság előtt kell letennie. Pratsler János az esküt leteszi a Választási Bizottság elnöke előtt.

7 2. napirendi pont: SZMSZ módosítás bizottságok átrendezése, bizottsági tagok megválasztása Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik. Előterjesztést készítettünk, mivel a képviselői mandátummal bizottsági helyekben is változások történnek. Szervezeti és Működési Szabályzatunk rendelkezik a bizottságok felosztásáról. A jelen javaslat elkészítésekor figyelemmel voltunk a jogszabályi helyekre, amik előríják a bizottságok létrehozását, figyelembe vettük az összeférhetetlenségi szabályokat, figyelembe vettük a képviselő-testület elmúlt három évben ez ügyben követett gyakorlatát. Jelenleg két bizottság működik önkormányzatunknál: a Pénzügyi Bizottság 3 fővel, az Ügyrendi Bizottság 3 fővel. Törvény által előírt kötelező bizottság 2000 fő lakos szám felett a pénzügyi ellenőrző bizottság. Ezért teszünk javaslatot a két bizottság összeolvasztására az SZMSZ megfelelő paragrafusainak változtatásával. Illetve felsorolásra kerül a bizottsági tagok névsora is. Eszerint javaslatot teszünk a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba: Zombó Norbert és Pintér István képviselő tagok ezen összevont bizottságba való megválasztására, Zombó Norbert elnökségével, illetve Gergő Gábort javasoljuk a bizottság külsős tagjának. Az előterjesztés második oldalán szintén az SZMSZ-ben javítani kell a képviselők névsorát, ez szerepel itt, illetve a Civil szervezetek tanácsnoka esetében a kieső képviselő helyére belépő képviselő személyére teszünk javaslatot. Megkéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket. Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a következő rendeletet alkotja: a 9/2013.(X.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 3. napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók Ismerteti a két ülés közötti eseményeket. A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésezett. Ismerteti döntéseiket. Általános iskolánknak különböző három feladatra Ft-ot, Óvodánk Ft-ot, Landesrat programokra

8 Ft-ot, valamint a két egyháznak (evangélikus és katolikus) Ft-ot, a három nemzetiségi csoportnak csoportonként Ft támogatást tudtak megítélni. A Landesrat a szeptember 7-i rendezvényéhez kapcsolódóan termeket bérelt településünktől. A bérleti díjak megérkeztek. Mi pedig a múlt hónapban megítélt támogatást elutaltuk részükre. Köszönő levelet kaptunk Dedeu Máriától Budapestről, ő az egyik énekkar tagja volt, aki külön levélben gratulált a település külleméhez, az énekkaros rendezvény szervezéséhez. Elmúlt képviselő testületi ülésen felmerült, hogy Általános Iskolánk műszaki színvonala nagymértékben romolhat, hiszen csak az életveszélyes dolgok javítására ad a fenntartó engedélyt. Felvettük a kapcsolatot az Általános Iskola fenntartójával. A fenntartó levélben válaszolt, melyben egyértelműen cáfolta ezen híreket. Nyáron is volt több tanteremben festés, több tanteremben volt műpadló csere és egyéb eszközbeszerzések is történtek. Az elmúlt testületi ülésen felvetésre került, hogy mérjük fel a Rákóczi utcától a Petőfi utcáig terjedő főutat, hogy mennyi anyagba kerülnek ennek a lemurvázása. A felmérések elindultak fm-t kéne megoldani. Az árajánlatok begyűjtése folyamatban van. Egy festési akciót hajtottunk végre. Az önkormányzatnak sikerült festéket szerezni felajánlásból. Településünkön összesen 360 fm-nyi kerítés került lefestésre. Az általánosan bejelentett pályázati ellenőrzéseken túlmenően hivatalunkat többször ellenőrizték. Ellenőrizték a védőnői tevékenységet, a nyári tábor pályázatát, és munkaügyi ellenőrzésen is részt vettünk. Pénzügyi területünk is átesett belső ellenőrzésen. Ezen túlmenően a Fejér Megyei Levéltár iratkezelési ellenőrzést végzett. Volt az Artisjustól is ellenőrzésünk, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma is közgyűjteményi ellenőrzést is végzett a Tájházunkban. Gyámügyi és gyermekvédelmi ellenőrzésünk is volt. Az elmúlt ülésen döntés született egy hozzájáruláshoz egy országos gyűjtéshez, egy engesztelő kápolna felépítéséhez. Azóta ezen kezdeményezés kormányzati projekt szintjére emelkedett. Résztvevői voltunk Rétimajorban a Megye ünnepén. Ezen az ünnepen két pusztavámi személyt is kitűntettek. Pratsler János képviselő társunkat Wekerle Sándor díjban, Ifj. Unger Jánost Széchenyi Viktor díjban részesítették. Gratulálunk mindkettejüknek! Tájékoztatja a képviselő társakat, hogy a korábban elvégzett művelődési ház körüli parkosítás, parkoló kialakítással kapcsolatban megérkezett a záró kifizetési kérelmünkre a határozat és a pénz is. Így ezt a pályázatot is le tudtuk így zárni. Bejelenti, hogy a napokban elkészült az útfelújítás a Rákóczi utcában, illetve elkészült az A- telepen is az ígért murvázás. Az elkövetkező napokban pedig elkészülnek a kátyúzások is. Felmérésre került az óvoda udvarán belül parkolóhelyek kialakítása. A Bacsó utcai sarok a 8127-es út felújításával fog párhuzamosan haladni.

9 4. napirendi pont: Tájékoztató a kistérségben végzett munkáról Szeptember 11-én volt kistérségi társulási ülés. Itt a költségvetés módosításáról született döntés, valamint a társulás I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. Az átszervezés során miszerint az irodát megszűntettük és a móri Polgármesteri Hivatal látja el a feladatokat elkészültek az ezzel kapcsolatos számítások, mintegy 2,7 M Ft-tal kerül kevesebbe a második félévünk, mint azt eredetileg terveztük volna. Módosításra került a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata. A Szociális Intézményi Társulás is ülést tartott, itt is a évi félévi költségvetés végrehajtása volt napirenden. Itt is keretösszegeken belül sikerült végrehajtani a feladatokat. 5. napirendi pont: A Civil Szervezetek Tanácsnokának beszámolója Megállapított munkatervünkben júliusban erre a napra kértük mind a civil, mind a nemzetiségi, mind a bűnmegelőzési tanácsnokok beszámolóját. A civil tanácsnok felkérte a hozzá tartozó civil szervezeteket az őket érintő beszámolók elkészítésére. A Horgászegyesület, a Polgárőr Egyesület és a Torna Club ezen felkérésnek eleget tett. Sajnos a tanácsnok a beszámolóját már nem tudta megírni. A képviselő testületnek a három szervezet beszámolóját elküldtük. A nemzetiségi és a bűnmegelőzési tanácsnok kéri elnapolni az ő beszámolójuk napirendjét. 6. napirendi pont: A Nemzetiségi Csoportok Tanácsnokának beszámolója Előadó: Nemzetiségi Csoportok Tanácsnoka Gerlinger Tibor képviselő: Kéri elnapolni a beszámolója napirendjét. 7. napirendi pont: Bűnmegelőzési Tanácsnok beszámolója Előadó: Bűnmegelőzési Tanácsnok Lisztmayer János képviselő: Kéri elnapolni a beszámolója napirendjét. 8. napirendi pont: Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása és gazdálkodó szervezet létrehozásáról szóló döntés

10 Három határozati javaslatot küldtünk meg a képviselők részére. Egy egyoldalas tájékoztatást a társulás rendszerfejlesztés pályázat állásáról, illetve magát a Társulási megállapodást is kiküldtük egységes szerkezetben. A társulásnál a módosított szerződések is én aláírásra és állami támogatásra is benyújtásra kerültek. Az állami támogatás összértéke Ft-ot meghaladó összeg. Korábban az állami támogatás a projekt 72,5%-át fedezte volna 2007-ben. Jelenleg a kormányzat a teljes bekerülési összeg 93,2%-át biztosítja. Pályázati kiírás, a közbeszerzés kiírása és az üzemeltetési koncepció elfogadása megtörtént, így gyakorlatilag el tud indulni a folyamat. A képviselő testületnek határozatot kell hoznia, hogy a pályázat kapcsán adott tájékoztatót elfogadja-e, meg kell erősítenünk azt a döntésünket, amelyet mi már meghoztunk a szeptemberi ülésünkön, illetve az aláírásokhoz szükséges társulási megállapodás aláírására felhatalmazást szeretne kérni. A munkálatok a jövő évben el tudnak indulni. A tájékoztató anyagból a részletek is látszanak mindenki előtt. Majd kéri, hogy tegye meg észrevételét a testület. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 80/2013.(X.02.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelen előterjesztés szerint a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázat kapcsán adott tájékoztatót elfogadja. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: Azonnal 81/2013.(X.02.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács által szeptember 12-én tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a Társulás egy saját 100 % tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/ számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására.

11 Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: Azonnal 82/2013.(X.02.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja jelen előterjesztés mellékleteként szereplő Társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, és felhatalmazza Merkatz László polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: Azonnal 9. napirendi pont: évi költségvetési koncepció elfogadása 4 oldalas írásos előterjesztést készítettünk képviselő testületünk részére, rövid határozati javaslattal a végén. Ebben bemutatásra kerültek a jogszabályi változásokat, törvényi változás értelmében a képviselő testületnek október 31-ig kell elfogadnia jövő évi koncepciót. A jogszabályi helyeket bemutattuk, illetve leírásra került a koncepciót meghatározó alapelveket, melyekre javaslatot teszünk. Kiemelt célokat és feladatokat, melyben külön pontként szerepel az intézményrendszer működésének megőrzése. Hitelfelvétel nélkül képzeljük el a további évet is. Foglalkoztatáspolitikai céloknál nem tervezünk nagyobb változtatásokat. A kapcsolattartást továbbra is fontosnak tartjuk a helyben működő szervezetekkel, egyházakkal. Pályázati lehetőségekre ugyanúgy kívánunk figyelni, mint a korábbi időszakban. Az Európai Uniós új költségvetés amely ig tart ebben a ciklusban kevesebb lesz az infrastruktúrára való költhető beruházás. A fejlesztéseknél ezek csak irányok lehetnek, hiszem magába a költségvetésbe kell konkrét tételeket elfogadni, beállítani. A bevételeknél külön vannak feltűntetve az állami támogatások várható szintjei, a helyi adó bevételek, egyéb bevételek, tényezők és a kiadásoknál is ugyanígy terveztünk. Céltartalékot nem kívánunk tervezi a költségvetésbe. Általános tartalékot terveznénk. Majd kéri, hogy mindenki tegye meg észrevételeit, kérdéseit. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 83/2013.(X.02.) határozata

12 Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező évi költségvetési koncepciót. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: Azonnal 10. napirend: Fogorvosi praxis rendezése Mór Pusztavám jegyző Ezen napirendi pontunk Jegyző úr előterjesztésében készült. (Időközben megérkezett Pintér István képviselő.) Valamikor a két körzet szétvált valamikor, de csak papíron a fogorvosi praxis.. Hogy mikor azt nem lehet pontosan tudni. Ez indulásakor móri körzettel közös fogorvosi praxis fő alatt nem is lenne lehetőségünk önálló praxist indítani. Ennek ellenére az OEP-nél és az ANTSZ-nél ez a két körzet szétvált. Jelenleg arra teszünk javaslatot, hogy papíron is visszaállhasson a helyzet, amely a valóságban működik. Dr Légrádi Gábor jegyző: Ismerteti a jogi helyzetet az írásbeli előterjesztéssel egyezően. Megkérdezi, hogy hozzá kíván-e szólni valaki a napirendhez. Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 84/2013 (X.2.) határozata a Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dr. Molnár Mihály fogszakorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés felbontását, amennyiben Mór Város Képviselő-testülete a saját feladat-ellátási szerződését módosítja és Pusztavámot a móri I. számú fogorvosi körzet ellátási területéhez sorolja. Felhatalmazza a polgármester urat a tárgyalások lefolytatására és a vonatkozó szerződések (szerződés bontás) megkötésére. Felelős: Merkatz László polgármester

13 Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december napirendi pont: Óvodai átszervezések elindítása konyha, épületüzemeltetés, stb. Írásos formában képviselő társaink elé került következő napirendi pontunk is. Az óvodánk üzemeltetésével kapcsolatos feladatok átrendezésével kapcsolatban kérünk felhatalmazást az alábbi indokokra tekintetében: az óvoda fenntartója a Móri Többcélú Kistérségi Társulás. Az adminisztratív feladatokat Mór Város Polgármesteri Hivatala látja el. Jogilag egy óvodáról beszélünk a kistérségben. Mivel egy jogi szervről beszélünk, így jó néhány előírást, törvényességi dolgot figyelembe kell vennünk. Elsődleges ilyen dolog az étkeztetéssel kapcsolatban van. Amennyiben az étkeztetést együtt kívánjuk megvalósítani, túl azon, hogy elég nehézkes lenne, hiszen van, ahol külsős beszállító látja el az óvodát, van, ahol az iskolának van konyhája és onnan látják el az óvodai étkeztetést, van, ahol az óvodának van konyhája, mint nálunk is, de ezen túlmenően akkora forintális értéket képvisel, hogy nemzeti közbeszerzést kellene kiírni, mégpedig évente. Így válhatna törvényessé az étkeztetés. A juttatásokra is oda kell figyelni dolgozói szinten, hiszen jelenleg különbözőségek vannak, noha jogilag egy intézményben vagyunk. Az egységességnél az étkeztetésnél fel tudjuk állítani ezen vonal mentén az óvoda és iskolai elszámolások azonosságát, illetve az itt leírt változtatási javaslatok önkormányzatunknak nem kerülnek több pénzébe. A javaslat lényege, hogy a közös fenntartású óvodában ők igénylik meg az állami feladat alapú támogatást. A számításokat elvégeztük. Ezen feladatlapú támogatás az óvodák teljes körű működtetésére, teljes bér, személyi juttatások és teljes szakmai anyag juttatásra elegendő. Amit mi pluszba, mint önkormányzat hozzáfizetünk, azért olyan vegyes, mivel mindenkinek másképp működik az óvodája. Javaslatunk szerint a konyha átkerülne önkormányzati működtetésbe, ugyanúgy dolgozókat kell foglalkoztatnunk, ugyanúgy nyersanyagot kell beszereznünk. Meg kell felelnünk ezeknek az előírásoknak. A konyhai dolgozók önkormányzati állományba kerülnének. Ezáltal ezen költségek önkormányzati költségvetésbe lennének tervezve. Jövő évtől megjelennének az étkezésekből befolyó bevételek, mint ahogy megjelennek az iskolával kapcsolatos bevételek. Négy féle bevételünk lenne. Kettő állami, valamint mindkét intézménytől a szülői befizetések. Kiadásaink lennének a jelenleg ott dolgozó 5 fő személyi juttatásai közterhekkel egyetemben, illetve az ide terhelendő közüzemi díjak, nyersanyagdíjak, az élelmezésvezetéssel kapcsolatos minimális anyagköltség. Ezáltal elérnénk, hogy törvényesen működne az óvodánk. Önkormányzatunknak ez nagy változás nem hozna. Annyi változás lenne csupán, hogy a konyhai dolgozók munkáltatója ettől kezdve a lenne. Ezen feladatok elintézésére három hónapunk van. Ezzel kapcsolatban különböző döntéseink lehetnek még. Senkinek semmilyen éve nem veszne el a dolgozók szempontjából. Ők a változásból fizikailag semmit sem éreznének. Ezen túl rendeznünk kell a konyha működési engedélyét is. Bartók Béla alpolgármester:

14 Az előző napirendhez kíván még hozzászólni. Véleménye szerint az iskola működése biztosított és biztonságos. Az iskolával semmi gond nincsen. Az iskola ezután is ugyanúgy működik, mint ahogy működik jelenleg is. Az óvodával kapcsolatban javasolná a közműköltségek szétválasztást, valahogyan arányosítani kéne, hogy legyen tiszta és világos, hogy mennyi költség jut az óvodaára és a konyhára. Mind az óvoda és a konyha működésénél is mivel közös mérő van, csak arányosítással lehetne szétválasztani a költségeket, hogy mennyi esik az óvodára illetve a konyhára. Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 85/2013.(X.02.) határozata a Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az óvoda működtetésének átalakítást megkezdi. Felhatalmazza Polgármester urat, hogy a vonatkozó szerződéseket, döntési anyagokat jogi szakértő bevonásával készítse elő. Felelős: Merkatz László polgármester Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december napirendi pont: képviselői bejelentések, interpellációk Kubinyi Balázs alpolgármester: Egy alapítványi megkeresést szeretne továbbítani. Az alapítvány pályázatot nyert népművészeti vonalon. Ennek kapcsán keresnek olyan településeket az országban, ahol az országban lévő népművészeti tevékenységeket népszerűsíteni tudnák (pl. fazekasság, faragás, kosárfonás stb.), valamint gyakorlatban is be szeretnék mutatni. Egy képzésre buzdítást indítanának el ezzel. Ez a jövő évben háromszori alkalom lenne jövő év augusztus 31-ig. Ennek keretében megismertetnék a kézművességgel az érdeklődőket gyakorlati és elméleti oldalon is. Ez egy ingyenes program lenne. Javasolja csatlakozni a kezdeményezéshez. Javaslatuk szerint egy farsangi, egy húsvéti, és egy falunapi időszakra tennék ők az alkalmakat. Javasolja, pozitív lehet egy ilyen programsorozat. Javasolja, hogy már a jövő héten egyeztessünk a Művelődési Ház vezetőjével. Gerlinger Tibor képviselő:

15 A nemzetiségi hét programjába szerinte már beilleszthető lenne. Pratsler János képviselő: Nem lehetne-e, hogy a gyógyszerszoba akkor legyen nyitva, mint amikor a háziorvosnak rendelési ideje van? Igen, ez ügyben mindenképpen meg kell keresni az üzemeltetőt. Zombó Norbert: Nyelvtanfolyam indul a művelődési házban. Német és angol indulna. Arra kéri a lakosságot, hogy ha valakit érdekel, jelentkezzen a művelődési ház vezetőjénél. Ezen túl tájékoztatást szeretne kérni, hogy az eladósodott önkormányzatokat kisegítette a kormány? Van-e valamilyen előrelépés? Az angol nyelvtanfolyam indul. Tudomása szerint a német nyelvtanfolyamot 2 fő szerette volna elvégezni. Őket Mórra egy nyelviskolába átirányítottuk. A második felvetésére Zombó Úrnak azt válaszolja, hogy az önkormányzati szféra 67 milliárd forinttal többel gazdálkodhat, mint az idei évben. A BM önkormányzati államtitkárságával kapcsolatban vagyunk. Bármely fejleményről azonnal beszámolunk. November 13-án tartunk testületi ülést munkatervünk szerint. Operatív programok sorában útfelújítási programok is szerepelnek. Ismerteti, hogy a holnap utáni napon lesz a sz. közút projektindítása. Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta. Kmft. Merkatz László polgármester Dr. Légrádi Gábor jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. November 22. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben