SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK"

Átírás

1

2

3 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK / B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s. h u

4 AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Emberi Erõforrások Minisztériuma 1055 Budapest, V. Szalay u Telefon: AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, 1051 Budapest, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉS V. Arany János u ÉS TOVÁBBKÉPZÉS TEKINTETÉBEN Telefon: FELELÕS KIADÓ FELELÕS SZERKESZTÕ Dr. Szél Ágoston rektor Márton Emõke titkárságvezetõ Semmelweis Kiadó 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Az évkönyvet tervezte és megvalósította a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. SKD: 426 Nyomta és kötötte az Avaloni Kft.

5 Tartalom A Semmelweis Egyetem vezetõ tisztségviselõi A Szenátus összetétele Rektori Titkárság Rektorhelyettesi Titkárság Rektori Hivatal Humánerõforrás-Gazdálkodási Igazgatóság Marketing és Kommunikációs Igazgatóság Ellenõrzési Igazgatóság Jogi Képviselet Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet Külföldi Hallgatók Titkársága Továbbképzési Központ Nyelvi Kommunikációs Központ Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda E-learning és Digitális Tartalomfejlesztõ Központ (továbbiakban EDTK) Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Sportiskola Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Tudományos Diákkör (TDK) Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program Irodája Innovációs Központ Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága MR Kutatóközpont (MRKK) MTA Semmelweis Egyetem Egyesült Kutatási Szervezet Nanomedicina Kutatási és Oktatási Központ (NKOK) Klinikai Központ Orvos-Fõigazgatóság Orvosszakmai, Finanszírozási és Minõségbiztosítási Igazgatóság Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság Gazdasági Fõigazgatóság Pénzügyi Igazgatóság Vagyongazdálkodási Igazgatóság Beszerzési Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság

6 TARTALOM Tömb Igazgatóság Elméleti Orvostudományi Központ Ferenc Téri Tömb Kútvölgyi Klinikai Tömb Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Városmajori Klinikák Operatív Fõigazgatóság Operatív Irányító Központ (OIK) Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság Informatikai Technológiai és Üzemeltetési Igazgatóság Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság Alumni Karrier Központ Kollégiumok Fõigazgatósága Központi Könyvtár Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Semmelweis Egyetem Baráti Köre Semmelweis Egyetem újság Szerkesztõsége Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (SEK) Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft Semmelweis Kutatásfejlesztési és Szolgáltató Kft

7 A Semmelweis Egyetem vezetõ tisztségviselõi REKTOR ÁLTALÁNOS ÉS KLINIKAI REKTORHELYETTES OKTATÁSI REKTORHELYETTES Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, az MTA doktora Dr. Gál János egyetemi tanár Dr. Tímár József egyetemi tanár az MTA doktora Központi szervezeti egységek TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES Dr. Molnár Mária Judit egyetemi tanár az MTA doktora AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR (ÁOK) DÉKÁNJA Dr. Hunyady László egyetemi tanár az MTA levelezõ tagja AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR (ETK) DÉKÁNJA Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár az MTA doktora AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR (EKK) DÉKÁNJA Dr. Gaál Péter egyetemi docens A FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR (FOK) DÉKÁNJA Dr. Hermann Péter egyetemi tanár A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR (GYTK) DÉKÁNJA Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár az MTA doktora A TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF) DÉKÁNJA Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora A DOKTORI TANÁCS ELNÖKE Dr. Rácz Károly egyetemi tanár, az orvostudomány doktora OPERATÍV FÕIGAZGATÓ Verseghi-Nagy Miklós GAZDASÁGI MB. FÕIGAZGATÓ Baumgartnerné Holló Irén EGYETEMI FÕTITKÁR Dr. Balitzky Alexandra 7

8 A Szenátus összetétele az SZMSZ 7. (2) és (4) bekezdéseinek megfelelõen 1. Dr. Szél Ágoston 2. Dr. Molnár Mária Judit 3. Dr. Tímár József 4. Dr. Gál János 5. Dr. Rácz Károly 6. Baumgartnerné Holló Irén 7. Dr. Hunyady László 8. Dr. Mandl József 9. Dr. Kellermayer Miklós 10. Dr. Szendrõi Miklós 11. Dr. Mészáros Judit 12. Dr. Domján Gyula 13. Dr. Vingender István 14. Dr. Fejérdy Pál 15. Dr. Gera István 16. Dr. Hermann Péter 17. Dr. Noszál Béla 18. Dr. Bagdy György 19. Dr. Zelkó Romána 20. Dr. Nagy Zoltán Zsolt 21. Dr. Radák Zsolt 22. Dr. Hamar Pál 23. Dr. Sós Csaba 24. Dr. Gaál Péter 25. Dr. Sinkó Eszter 26. Dr. Pethesné Dr. Dávid Beáta 27. Wiedemann Petra 28. Gyánó Marcell 29. Vámosi Péter 30. Somogyi Andrea 31. Köteles István 32. Szalay Bence Balázs 33. Nagy Lilla Nikoletta 34. Gera Dorottya 35. Fehérvári Norbert 36. Kuron Bence Gergely 37. Dr. Fügedy Gergely 38. Dr. Antmann Katalin 39. Bognár Krisztina 40. Bárkovits Imréné 41. Dr. Weltner János 42. Dr. Balitzky Alexandra MEGHÍVOTTAK Dr. Tulassay Tivadar Dr. Karádi István Verseghi-Nagy Miklós Dr. Hermann Csaba Dr. Salamon Ferenc Riesz Istvánné Pillmann József Berényi Zsuzsa Gesztes William Dr. Pop Marcel Kovács Eszter Márton Emõke a felügyeletet ellátó minisztériumok képviselõi 8

9 Rektori Titkárság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em , , TITKÁRSÁGVEZETÕ Márton Emõke , / ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕK Besze Erzsébet Katalin , / Pintér Mária , / Orvos-jogász Dr. Mogyorósi Dorottya Központi szervezeti egységek Rektorhelyettesi Titkárság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕK Nyíri Ivett , / Tatainé Vas Zsuzsanna , / Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em TITKÁRNÕ Könyves Melinda , /

10 Rektori Hivatal 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. központi FÕTITKÁR Dr. Balitzky Alexandra / (II. em. 213.) / JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY (II. em ) ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕK Dr. Diószegi Péter / Dr. Kóbor Katalin Gréta / Dr. Kõhidi Ákos /55245 Dr. Sedlák Rita / Csike Edina / Hertelendy Bernadett / Dr. Jákyné S. Edina / Valyon Beatrix / TITKÁRNÕK Soós Henrietta , /55239 (II. em. 213.) Grünstein Angéla , / FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOR (XII. Alkotás út 44.) Horváth Balázs

11 OKTATÁSI CSOPORT (II. em. 213.) / ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕ Pap Ildikó / ÜGYINTÉZÕ Tarnóczy-Tóth Katalin / Központi szervezeti egységek INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS ÉS TUDOMÁNYOS CSOPORT (III. em. T17.) / CSOPORTVEZETÕ Kerekes Petra / Szabó-Pista Edit (jelenleg GYES) KÖZPONTI IRATTÁR (P17.1 szoba) /55246 Csík Tamás Dávid Edina KÖZPONTI POSTÁZÓ (P17. szoba) Halóka Brigitta Mayer Melinda Somogyiné Kiss Katalin Peitl Éva KÖZPONTI LEVÉLTÁR 1085 Budapest, VIII., Üllõi út /55253, /55158 LEVÉLTÁRVEZETÕ Dr. Molnár László / SEGÉDLEVÉLTÁROSOK Baloghné Medvegy Teréz Magasházyné Székesvári Ildikó Ondrik Sándorné KUTATÓSZOLGÁLAT hétfõ, kedd, csütörtök: óráig 11

12 Az egyetem elõször 1982-ben rendeztette levéltári anyagát, saját levéltára 1993-tól mûködik. Jelenleg 520 folyóméternyi történeti anyagot kezelünk, egyes iratsorozatok az Orvoskar alapításának idejéig nyúlnak vissza. A levéltári gyûjtemény egyetemünk történetének legjelentõsebb forrásbázisa. Az iratanyag gondozása, valamint a kutató- és ügyfélszolgálat biztosítása mellett a levéltár látja el az egyetemi iratkezelés ellenõrzését és az egyetemi múzeum megalapításáig a tárgyi emlékekkel kapcsolatos feladatokat is. A levéltár nyilvános, gyûjteményünk a vonatkozó jogszabályok szerinti módon mindenki számára hozzáférhetõ. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KARI RÉSZLEG 1123 Budapest, XII., Alkotás u /1222 A TF levéltári anyagának elsõ rendezését folyamán az ELTE Levéltárának munkatársai végezték el, a gyûjtemény 1997-ben nyerte el a szaklevéltári rangot. Az egyetemi integráció után, 2001-ben a korábbi SOTE és TF levéltárak szervezetileg egyesültek, de mindkét gyûjtemény eredeti õrzési helyén maradt. Az itteni részleg jelenleg 94 folyóméternyi történeti iratanyaggal rendelkezik, a kutatószolgálatot a Kari Könyvtárral együttmûködésben látjuk el. 12

13 Humánerõforrás-Gazdálkodási Igazgatóság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. fszt , , /55222, , /55283 IGAZGATÓ Berényi Zsuzsa /55241 OSZTÁLYVEZETÕ Dr. Thürmer Andrea /55105 TITKÁRNÕ Pitti Katalin /55311 ÜGYINTÉZÕK Csonkáné Bóza Beatrix /55168 Darócziné Varju Magdolna /55130 Gajdos Györgyné /55313 Gyenes Péterné /55169 Horváth-Hegedûs Angéla /55115 Karazsia Kitti Kormos Dorottya /55163 Kovács Tünde /55163 Kun Attila /55054 Márczi János /55281 Márczi Jánosné /55282 Márkus Andrea /55138 Némedi Gyöngyi /55115 Orbánné Gyenes Katalin /55053 Pandur Judit Pém-Urbán Anita /55107 Rajki Anita /55165 Sebõk Mónika /55330 Szabóné Vers Erzsébet /55148 Tóth Jánosné /55179 Tóthné Kállai Klaudia /55178 Központi szervezeti egységek 13

14 Marketing és Kommunikációs Igazgatóság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em , / , /55349 IGAZGATÓ Kovács Eszter / TITKÁRNÕ Kissné Bányász Bettina /55392 KOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT CSOPORTVEZETÕ Dobozi Pálma / Í SAJTÓREFERENS Czétényi Rita /55207, SZERKESZTÕ Sági Zenina /55439 (honlapok) FELELÕS SZERKESZTÕ Tóth-Szabó Szilvia /55439 (SE újság) FÉNYKÉPÉSZ Kovács Attila /55426, ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕ Bódi Bernadett /55439, RENDEZVÉNY ÉS KULTURÁLIS CSOPORT CSOPORTVEZETÕ Jeneiné Kisszebeni Zsófia / RENDEZVÉNYSZERVEZÕ Csutak Orsolya / PR-MUNKATÁRS Fekete-Zán Tímea / Az MKI kommunikációs csoportjának feladat az egyetem megújult honlapjának tartalmi frissítése, honlapcikkek írása, közösségi médiatartalmak, fotók és filmek, illetve alhonlapok készítése. Az igazgató és a sajtóreferens tartja a kapcsolatot a külsõ sajtóval, interjúkat és sajtóeseményeket szerveznek, heti témaajánlókkal generálják az egyetemrõl szóló pozitív híreket. Az MKI munkatársai napi sajtófigyelést készítenek, amely bárki számára elérhetõ a honlap Médiasarok felületén. A kommunikációs csoportvezetõ gondozza az egyetemhez kapcsolódó angol és magyar nyelvû kiadványok tartalmát. Ugyancsak ide tartozik a Semmelweis Egyetem Újság szerkesztése, újságcikkek írása és a központi hirdetések tervezése is. A rendezvény és kulturális csoport szervezi a központi, lakossági és szalonrendezvényeket, valamint egyes tudományos eseményeket. A csoport az egyetemi élethez kapcsolódó kulturális és mûvészeti programokat rendez, valamint ellátja az egyetemi ajándéktárgyakkal, az arculati kézikönyvnek megfelelõ névjegyekkel, borítékokkal kapcsolatos háttérmunkát is.

15 Ellenõrzési Igazgatóság 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. Központi IGAZGATÓ Riesz Istvánné / , SZEMÉLYI TITKÁR Horváth Nikoletta 56233, / REVIZOR Gilányi Judit Hunyadvári Ágnes Tóth Józsefné Varga Erika Központi szervezeti egységek 15

16 Jogi Képviselet 1085 Budapest, Üllõi u. 26. (II. em. 215.) / /55227, 55408, ÜGYVÉD Dr. Salamon Ferenc /55227, ÜGYVÉD Dr. Salamonné dr. Bódis Enikõ /55227, ÜGYINTÉZÕ-TITKÁRNÕ Kincses Annamária / Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet 1082 Budapest, Tömõ u PROJEKTVEZETÕ Kókai Gáspár PROJEKTVEZETÕ-HELYETTES Földesné Nagy Anna MÛSZAKI KOORDINÁTOR Szentiványi Zsolt PROJEKT KOORDINÁTOROK Kóbor Ágnes Farkas Gábor

17 Külföldi Hallgatók Titkársága 1094 Budapest, IX. Tûzoltó utca IGAZGATÓ Dr. Kollai Márk / , egyetemi tanár TÁRSIGAZGATÓ Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár TITKÁRSÁGVEZETÕ Fonyó Magdolna , /60088 (1.607 szoba) GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ Marton Gyuláné / (1.602 szoba) / /60067 Központi szervezeti egységek NÉMET NYELVÛ OKTATÁSI CSOPORT (I. em szoba) , PROGRAMIGAZGATÓ Dr. Ligeti Erzsébet /60070 egyetemi tanár MUNKATÁRSAK Dr. Merkeiné Szõke Mária /60082 Fekete Andrea / Gimpl Edit /60086 Kovácsné Jónás Rita /60083 Müller Ildikó /60177 Sándor Edina /60084 Ükös Krisztina /60089 ANGOL NYELVÛ OKTATÁSI CSOPORT (I. emelet szoba) , PROGRAMIGAZGATÓ Dr. Kollai Márk egyetemi tanár /60071 CSOPORTVEZETÕ Orbánné Ványi Olga /60078 MUNKATÁRSAK Bácskai Adrienn /60072 Galambosné Bögi Zsuzsanna /60079 Hárskúti András /60074 Istvánfi Csaba /60077 Jurászik Tímea /

18 Kapisinszky Tímea /60074 Kovács Edit /60075 Reményiné Farádi Sz. Márta /60076 Sajtos Orsolya /60073 Szabó Petronella /60081 KÜLFÖLDIEK MAGYAR NYELVÛ OKTATÁSÁNAK CSOPORTJA (I. em ) MUNKATÁRS Filipné Lantai Sarolta /60087 Továbbképzési Központ 1088 Budapest, VIII. Szentkirályi u. 47. VII. em /59329 IGAZGATÓ Dr. Fejérdy Pál , /59325 egyetemi tanár TITKÁRNÕ Porpáczy Judit GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ Blahóné Sviderszky Erika / /59393 TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT TITKÁRSÁG 1083 Budapest, Tömõ u I.e ; / HIVATALVEZETÕ Dr. Szombath Dezsõ , / TITKÁRNÕ Dr. Steinbach Antalné , / CSOPORTVEZETÕ Dr. Antalicsné Bulejsza Hajnalka / ELÕADÓ Kovácsné Vig Gabriella / ÜGYFÉLFOGADÁS hétfõ, péntek: óráig szerda: 13:00 15:45 óráig

19 Nyelvi Kommunikációs Központ 1094 Budapest, IX. Ferenc tér 15. / IGAZGATÓ Dr. Kovács Éva PhD / NYELVTANÁROK Dr. Ittzés Dániel PhD /53812 (igazgatóhelyettes) Illés Imre Áron / Keresztélyné Barta Andrea / Nagy Borbála / Dr. Sárközyné Vincze Katalin / Varga Éva Katalin / Végh Ágnes / András Sándor /53811 Finta Brigitta /53813 OKTATÁSTECHNIKUS Pascu Imre / TITKÁRSÁGVEZETÕ Rajkai Ferencné / NYELVVIZSGA-KOORDINÁTOR BÍRÓ-SZABÓ ANGELIKA / GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ Vamberszki Andrea , / A Semmelweis Egyetem egyik legrégebbi szervezeti egysége, 1948 óta mûködik (régen Lektorátus néven). Fõ tevékenysége az egyetemi hallgatók idegen nyelvi oktatása és vizsgáztatása egészségügyi szaknyelvbõl: orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti, egészségügyi informatikai területen. Intézetünkben hét nyelvet oktatunk, egyedülállóan a magyarországi orvosegyetemek között: latin, angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz. Részt veszünk a külföldi hallgatók magyar mint idegen nyelv és latin terminológia oktatásában. A nyelvórákon lehetõség nyílik az egyetemi záróvizsgára felkészítõ csoportokban elsajátítani a követelményeknek megfelelõ anyagot minden nyelvbõl. Angol és német nyelvbõl PROFEX I., II. nyelvvizsgaelõkészítõ kurzusok segítik a hallgatók vizsgára való felkészülését. Szaknyelv I., II., III., IV. kurzusaink célja felmenõ szinten elõsegíteni a már meglévõ általános nyelvtudásra épülõ szaknyelvi ismeretek elsajátítását, szintfenntartását, kommunikációs készség fejlesztését a fenti hat élõ nyelvbõl. Szaktanáraink irányításával multimédiás eszközök, tananyagok használata az önálló tanulás lehetõségét is biztosítja. A NYKK vizsgahelye angol, német nyelvbõl PROFEX egészségügyi szaknyelvi, LEXINFO informatikai, PANNON Központi szervezeti egységek 19

20 általános, az összes többi nyelvbõl ORIGO általános nyelvvizsgarendszernek. Kurzusaink félévesek. A heti két órás záróvizsgára elõkészítõ kurzus teljesítése esetén 2 kreditpontot (kivéve az ÁOK-n), a többi heti négy órás kurzus teljesítése esetén 3 kreditpontot kapnak a hallgatók. Szívesen fogadjuk az Egyetem dolgozóit, rezidenseit, PhD hallgatóit is nyelvóráinkon és a nyelvvizsgákon. A Nyelvi Kommunikációs Központ tevékenységérõl részletesebb információt honlapunkon olvashatnak semmelweis-egyetem.hu/oktatas/kozponti-oktatasi-egysegek/ Oktatás/Oktatási Központok/Nyelvi Kommunikációs Központ/ vagy en, telefonon keresztül kaphatnak. Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. XIX. em szoba , /56203, / ELNÖK Dr. de Châtel Rudolf egyetemi tanár TITKÁR Dr. Berki Zoltán ÜGYINTÉZÕK Csitári Adrienn Szilágyi Patrícia E-learning és Digitális Tartalomfejlesztõ Központ (továbbiakban EDTK) 1123 Budapest Alkotás utca 44. Fõépület, fsz.17. sz. iroda IGAZGATÓ Dr. Kokovay Ágnes PhD / egyetemi docens , INFORMATIKAI VEZETÕ Dr. Tornóci László /56145 TITKÁRNÕ Gyömbér Csilla KÜLSÕ MUNKATÁRS Anders Tamás Napjaink egyik legdinamikusabban fejlõdõ oktatási technológiája az e-learning és a hozzá illeszkedõ új módszertani megoldások. Intézményünkben is gombamód szaporodnak a különféle digitálisan elérhetõ tartalmak. A Semmelweis Egyetem vezetése felismerte az elektronikus tananyagok egységes kezelésének szükségességét és 2011 novemberében létrehozta az EDTK-t, melynek feladatait a következõkben határozta meg: 20 a Semmelweis Egyetem e-learning fejlesztési stratégiájának kidolgozása és végrehajtása; az egységes e-learning keretrendszer (MOODLE) létrehozása, amelybe a már meglévõ, a fejlesztés alatt álló és az ezután fejlesztésre kerülõ anyagok beintegrálásra kerülnek; az E-tartalmak minõségbiztosítási rendszerének kidolgozása és alkalmazása kapcsolódó szolgáltatásként a Semmelweis Egyetem Központi Azonosító Rendszerének (SEKA) létrehozása és mûködtetése; az egységes arculat kialakítása; az E-tananyagfejlesztések szakmai módszertani hátterének biztosítása;

21 a blended learning koncepció elveinek kidolgozása és megismertetése; épzõk képzése az oktatók folyamatos igény szerinti felkészítése az elektronikus tananyagok fejlesztésére; segítség nyújtása a TÁMOP pályázatokban vállalt egyetemi kötelezettségek teljesítéséhez; lehetõség biztosítása nemzetközi képzési struktúrák befogadására és létrehozására. Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep 1107 Budapest X. Zágrábi út , IGAZGATÓ Dr. Kiss Kálmán IGAZGATÓHELYETTES Fodor Ákos TESTNEVELÕ TANÁROK Fodor Ákos Katona László Lehel Zsolt Sótonyiné Hrehuss Nóra TITKÁRSÁGVEZETÕ Varga Judit , GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ Varga Ágnes TANULMÁNYI FELELÕSÖK Hörcsik Andrea Kiss Viktor Központi szervezeti egységek ZÁGRÁBI ÚTI SPORTTELEP ÉS SPORTCSARNOK 1107 Budapest, X. Zágrábi út 14. (Zágrábi út Száva u. sarok) PORTA , NÉPLIGETI SPORTTELEP 1101 Budapest, X. Vajda Péter u /39. hrsz. PORTA , Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Sportiskola 1125 Budapest, Diana utca , , IGAZGATÓ Steiner László az iskola számai/33 mellék 06 20/ IGAZGATÓHELYETTESEK Egresy Ildikó 06 20/ , az iskola számai/34 mellék Urbányi Eszter 06 20/ , az iskola számai/34 mellék Hegedüs András 06 20/ , az iskola számai/34 mellék 21

22 TITKÁRSÁG Eperjessyné Szabó Ilona az iskola telefonszámai/32 mellék iskolatitkár Uliczáné Bognár Andrea az iskola telefonszámai/32 mellék iskolatitkár GAZDASÁGI IRODA Bar Sándorné az iskola telefonszámai/36 mellék ügyviteli asszisztens Nagy Alexandra az iskola telefonszámai/37 mellék gazdasági ügyintézõ Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, VIII. Elnök u. 4. ÓVODAVEZETÕ Daróci Sándorné / Tudományos Diákkör (TDK) 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. fszt Budapest, Pf /56351, , ELNÖK ALELNÖK TITKÁR KOORDINÁTOR KARI TDK-ELNÖKÖK TF ETK Dr. Merkely Béla egyetemi tanár Dr. Káldi Krisztina egyetemi docens Dr. Széplaki Gábor tanársegéd Müller Mónika Dr. Kovács Katalin egyetemi docens Csík Zsuzsanna fõiskolai adjunktus 22 A Semmelweis Egyetem tudományos diákköre hosszú évtizedekre visszamenõen kiemelkedõen magas szakmai színvonalat képviselt. Jelenleg az egyetem hallgatói közül csaknem 1300-an dolgoznak tudományos diákkör keretében az egyetemi és külsõ kutatóhelyeken. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán két TDK-s esemény határozta meg a 2012/13-as tanévben a hallgatók felkészülését novemberében a Kar rendezte a Házi Konferenciát, míg 2013 áprilisában Szegeden rendezett Országos TDK-n szerepeltek kiválóan hallgatóink. Négy négy elõadás nyerte el az elsõ- és a másodikat helyezést. Ezen túl jelentõs számban hoztak haza harmadik helyezést és különdíjat diákjaink. Kiemelkedõ tudományos tevékenységért több hallgatónk nyert külföldi ösztöndíjat és pályázik szép reményekkel Ph.D. képzésre illetve Pro-Scientia díjra. A házi TDK rendezvényen háromban mutatták be kutatásaikat a diákok (A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai; A mozgás humánbiológiai vizsgálatai; A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban). A XXXI Országos TDK konferencián a TSK diákjai kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, mivel a tervezett és/vagy várt elsõ- és második helyezések számának dupláját gyûjtötték be hallgatóink. A szakmai zsûri által kiosztott prezentációs díj az idei évben Bognár Gáborhoz és Schuth Gáborhoz (témavezetõjük: Dr Tihanyi József) került, így a Magyar Tudományos Akadémián megrendezésre kerülõ konferencián a Testnevelés- és Sporttudományi Szekciót Schuth Gábor képviselheti. Az Egészségtudományi Kar diákköre által az elõzõ tanévben szervezett konferencián 19 hallgató tartott elõadást, míg az ÁOK-FOK-GYTK TDK-konferenciáján több mint 350 elõadás szerepelt.

23 A legsikeresebb diákkörös hallgatók közül 56 fõ tarthatott elõadást a XXXI. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában, melyet Szegeden rendeztek meg 2013 tavaszán. A Testnevelés- és Sporttudományi Szekciónak ebben a tanévben a TF adott otthont februárjában második alkalommal került megrendezésre a Semmelweis International Students Conference elnevezésû nemzetközi TDK-konferencia. A rendezvénynek a Nagyvárad Téri Elméleti Tömb adott helyet. Az esemény fontosságát hangsúlyozza, hogy összesen 75 regisztrált résztvevõje volt a konferenciának, de az ugyanabban az idõpontban megrendezett egyetemi TDK-konferencia résztvevõi közül is sokan érdeklõdve hallgatták a nemzetközi szekciók elõadásait.a nemzetközi konferenciára 10 egyetemrõl, összesen 53 elõadással jelentkeztek a hallgatók. A 2013 évi Semmelweis Egyetem Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Tudományos Diákköri Konferencia egyik tétje az XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételi lehetõség elnyerése volt. A legutóbbi OTDK-n egyetemünk hallgatói nagy sikerrel szerepeltek: a hat kar hallgatói összesen 23 elsõ, 24 második, 9 harmadik és 31 különdíjat nyertek el. Az OTDK-n elsõ díjat nyert hallgatók pályázatot nyújthatnak be Pro Scientia Aranyéremre, amely a diákköri kutatómunka és tanulmányi eredmények legmagasabb szintû elismerése a hazai felsõoktatásban: kétévente mindössze 45 hallgató veheti át. Az utóbbi 11 alkalommal 24-szer kapta meg egyetemünk diákköröse ben fejezõdött be a diákköri munka irányításának a Semmelweis Egyetem megalakulásából fakadó átalakítása. Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar diákköreinek 2001-es közgyûlése úgy döntött, hogy élve a Semmelweis Egyetem Diákköre Szervezeti és Mûködési Szabályzatában leírt lehetõséggel közös Kari Diákköri Tanácsot alakít. A Testnevelési és Sporttudományi Kar, valamint az Egészségtudományi Kar Kari Tanácsainak delegáltjaival együtt e három egység alkotja az Egyetemi Diákköri Tanácsot, amely 2001-ben, 2004-ben és 2007-ben is dr. Csermely Péter professzort választotta meg elnökéül óta az Egyetemi Diákköri Tanács elnök dr. Merkely Béla, a Kardiológiai Központ Kardiológia Tanszék vezetõ professzora. A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2011-ben hagyta jóvá az SE TDK jelenleg is érvényes Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A 2010/2011. tanévben ennek módosításával 35 fõre bõvült a Tudományos Diákköri Tanács, melyben a minimális hallgatói képviselet 40%. Az elnöki tisztet Dr. Merkely Béla professzor látja el, az alelnök Dr. Káldi Krisztina, az Élettani Intézet Kronofiziológiai Laboratóriumának vezetõje, a titkári teendõket pedig Dr. Széplaki Gábor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika tanársegéde látja el. A további tagok: Prof. Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, Dr. Csordás Katalin PhD-hallgató, Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program, Horváth Zoltánné fõiskolai docens, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Dr. Kovács Katalin egyetemi docens, Sportjáték Tanszék, Dr. Kovács Kristóf egyetemi tanársegéd, Gyógyszerészeti Intézet, Dr. Kõhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt- és Immunbiológia Intézet, Dr. Lohinai Zsolt egyetemi adjunktus, Konzerváló Fogászati Klinika, Dr. Pilinszki Attila egyetemi tanársegéd Mentálhigiéné Intézet, Dr. Prohászka Zoltán tudományos fõmunkatárs, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Prof. Dr. Radák Zsolt dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi tanár, a TF tudományos dékánhelyettese, Sporttudományi Kutató Intézet, Dr. Sótonyi Péter egyetemi adjunktus, Érsebészeti Klinika, Suhajdáné Dr. Urbán Veronika adjunktus, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, Dr. Szijártó Attila adjunktus, I. Sz. Sebészeti Klinika, Dr. Tábi Tamás egyetemi adjunktus, Gyógyszerhatástani Intézet, Dr. Törõ Klára egyetemi docens, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Prof. Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, Orálbiológia Tanszék, Dr. Várnai Péter egyetemi docens, Élettani Intézet, Dr. Csete Dániel PhD-hallgató, Élettani Intézet, Dr. Dobai Adrienn, Arc-Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Jan Grimminger, Asklepios Medical School, Dr. Grolmusz Vince PhD hallgató, II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Haraszti Réka Ágnes ÁOK VI., I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Heim Attila ügyvivõ-szakértõ, TSK Stratésiai és Nemzetközi Igazgatóság, Herczeg Kata ÁOK VI., Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Dr. Kálmán Fanni Sára PhD-hallgató,Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, Dr. Marosi Attila PhD-hallgató, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Dr. Toldi Gergely PhD hallgató, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Dr. Turóczi Zsolt PhD hallgató, I. Sz. Sebészeti Klinika, Zalai Lilla TF IV. BSc, Sporttudományi Kutatóintézet, Farzhad Hashemi GYTK, Ehsan Kani FOK, Nadav Pam ÁOK. A TDT a legjobb diákkörösök elismerésére a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse kitüntetést alapította meg. Az ,- Ft jutalommal együtt járó címben évente a legjobb 10 végzõs diákkörös részesülhet. A TDK Tanács a munka értékelésében az alábbi szempontokat tartja a legfontosabbnak: - TDK konferencia I-II-III. hely (országos és egyetemi) - rektori pályázat I-II-III. hely - elsõszerzõs tudományos cikk - a hallgató által megtartott eloadás hazai vagy nemzetközi tudományos konferencián. Központi szervezeti egységek 23

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Semmelweis Egyetem Győzelem az elmúláson Kokárdás nemzeti ünnep egyetemünkön A kórházak nyilvános minősítésének indikátorrendszere Semmelweis Egyetem Az Or vose gye

Részletesebben

Digitális kapszulába zárt tudás

Digitális kapszulába zárt tudás Digitális kapszulába zárt tudás Mint ahogy az írás nem szorította ki a szót, a könyv az írást, ugyanígy nem csorbítja az oktatásban alkalmazott elektronika a tananyagot. Sőt, olyan elektronikus eszköz

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 4 / 2 0 0 5 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE GYÓGYSZERÉSZ SZAK 1 1. FEJEZET 1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE A Debreceni Egyetem történeti háttere Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) A gyógyszerészképzés kialakulása és fejlõdése A gyógyszerészi képesítés megszerzése hazánkban a XVII. századig céh jellegû volt. A szakmában kellõ jártasságra

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve NymE-PRESS a Nyugat-magyarországi Egyetem kiadója 2012. Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA X. évfolyam 3. szám 2009. március 23. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 4 / 2 0 1 5 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A Semmelweis Alumni programjai:

A Semmelweis Alumni programjai: XIV. évfolyam 2. szám 2013. március 25. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Egészségügyi Közszolgálati,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN,

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, 2014. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...3 A ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2015/2016 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 5 / 2 0 1 6 B u d a p e s t w w w. s e m m e l

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 5 / 2 0 0 6 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Csak weben olvasható cikkeink Az Egészségügyi Menedzserképző Központban június 10-én tartott Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórumról szóló beszámolót Sándor Judit tollából

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA 2011. április 7-9. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

A2012-es esztendõ új kihívásokat

A2012-es esztendõ új kihívásokat 2 Tisztelt Kolléganõk és Kollégák, Kedves Dolgozóink! A2012-es esztendõ új kihívásokat hoz, melyek csak részben voltak elõre láthatók, így több esetben rögtönzésekre kényszerülünk. Így pl. a kar tavalyi

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. www.motesz.hu SUPPLEMENTUM II.

MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. www.motesz.hu SUPPLEMENTUM II. T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T SUPPLEMENTUM II. MOTESZ M A G A Z I N XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március www.motesz.hu Magyar Orvostársaságok

Részletesebben

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák!

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák! 2 TARTALOMALOM Dr. Miseta Attila dékán köszöntõje ADoktori Tanács ülése (dr. Fischer Emil) A dékáni pályamunkák sorrendje Nyertes OTKA-pályázatok (Bognár Rita) Eötvös József koszorút kapott Gallyas Ferenc

Részletesebben

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem publicisztika Tartalomból Őszölő Semmelweis Egyetem Tanévköszöntő 3. oldal Tulassay Tivadar rektor úr a Művészetek Palotájában szeptember 3-án tanévnyitón köszöntötte egyetemünk új polgárait. Ünnepi beszédéből

Részletesebben