SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK"

Átírás

1

2

3 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK / B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s. h u

4 AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Emberi Erõforrások Minisztériuma 1055 Budapest, V. Szalay u Telefon: AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, 1051 Budapest, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉS V. Arany János u ÉS TOVÁBBKÉPZÉS TEKINTETÉBEN Telefon: FELELÕS KIADÓ FELELÕS SZERKESZTÕ Dr. Szél Ágoston rektor Márton Emõke titkárságvezetõ Semmelweis Kiadó 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Az évkönyvet tervezte és megvalósította a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. SKD: 426 Nyomta és kötötte az Avaloni Kft.

5 Tartalom A Semmelweis Egyetem vezetõ tisztségviselõi A Szenátus összetétele Rektori Titkárság Rektorhelyettesi Titkárság Rektori Hivatal Humánerõforrás-Gazdálkodási Igazgatóság Marketing és Kommunikációs Igazgatóság Ellenõrzési Igazgatóság Jogi Képviselet Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet Külföldi Hallgatók Titkársága Továbbképzési Központ Nyelvi Kommunikációs Központ Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda E-learning és Digitális Tartalomfejlesztõ Központ (továbbiakban EDTK) Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Sportiskola Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Tudományos Diákkör (TDK) Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program Irodája Innovációs Központ Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága MR Kutatóközpont (MRKK) MTA Semmelweis Egyetem Egyesült Kutatási Szervezet Nanomedicina Kutatási és Oktatási Központ (NKOK) Klinikai Központ Orvos-Fõigazgatóság Orvosszakmai, Finanszírozási és Minõségbiztosítási Igazgatóság Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság Gazdasági Fõigazgatóság Pénzügyi Igazgatóság Vagyongazdálkodási Igazgatóság Beszerzési Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság

6 TARTALOM Tömb Igazgatóság Elméleti Orvostudományi Központ Ferenc Téri Tömb Kútvölgyi Klinikai Tömb Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Városmajori Klinikák Operatív Fõigazgatóság Operatív Irányító Központ (OIK) Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság Informatikai Technológiai és Üzemeltetési Igazgatóság Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság Alumni Karrier Központ Kollégiumok Fõigazgatósága Központi Könyvtár Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Semmelweis Egyetem Baráti Köre Semmelweis Egyetem újság Szerkesztõsége Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (SEK) Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft Semmelweis Kutatásfejlesztési és Szolgáltató Kft

7 A Semmelweis Egyetem vezetõ tisztségviselõi REKTOR ÁLTALÁNOS ÉS KLINIKAI REKTORHELYETTES OKTATÁSI REKTORHELYETTES Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, az MTA doktora Dr. Gál János egyetemi tanár Dr. Tímár József egyetemi tanár az MTA doktora Központi szervezeti egységek TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES Dr. Molnár Mária Judit egyetemi tanár az MTA doktora AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR (ÁOK) DÉKÁNJA Dr. Hunyady László egyetemi tanár az MTA levelezõ tagja AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR (ETK) DÉKÁNJA Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár az MTA doktora AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR (EKK) DÉKÁNJA Dr. Gaál Péter egyetemi docens A FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR (FOK) DÉKÁNJA Dr. Hermann Péter egyetemi tanár A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR (GYTK) DÉKÁNJA Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár az MTA doktora A TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF) DÉKÁNJA Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora A DOKTORI TANÁCS ELNÖKE Dr. Rácz Károly egyetemi tanár, az orvostudomány doktora OPERATÍV FÕIGAZGATÓ Verseghi-Nagy Miklós GAZDASÁGI MB. FÕIGAZGATÓ Baumgartnerné Holló Irén EGYETEMI FÕTITKÁR Dr. Balitzky Alexandra 7

8 A Szenátus összetétele az SZMSZ 7. (2) és (4) bekezdéseinek megfelelõen 1. Dr. Szél Ágoston 2. Dr. Molnár Mária Judit 3. Dr. Tímár József 4. Dr. Gál János 5. Dr. Rácz Károly 6. Baumgartnerné Holló Irén 7. Dr. Hunyady László 8. Dr. Mandl József 9. Dr. Kellermayer Miklós 10. Dr. Szendrõi Miklós 11. Dr. Mészáros Judit 12. Dr. Domján Gyula 13. Dr. Vingender István 14. Dr. Fejérdy Pál 15. Dr. Gera István 16. Dr. Hermann Péter 17. Dr. Noszál Béla 18. Dr. Bagdy György 19. Dr. Zelkó Romána 20. Dr. Nagy Zoltán Zsolt 21. Dr. Radák Zsolt 22. Dr. Hamar Pál 23. Dr. Sós Csaba 24. Dr. Gaál Péter 25. Dr. Sinkó Eszter 26. Dr. Pethesné Dr. Dávid Beáta 27. Wiedemann Petra 28. Gyánó Marcell 29. Vámosi Péter 30. Somogyi Andrea 31. Köteles István 32. Szalay Bence Balázs 33. Nagy Lilla Nikoletta 34. Gera Dorottya 35. Fehérvári Norbert 36. Kuron Bence Gergely 37. Dr. Fügedy Gergely 38. Dr. Antmann Katalin 39. Bognár Krisztina 40. Bárkovits Imréné 41. Dr. Weltner János 42. Dr. Balitzky Alexandra MEGHÍVOTTAK Dr. Tulassay Tivadar Dr. Karádi István Verseghi-Nagy Miklós Dr. Hermann Csaba Dr. Salamon Ferenc Riesz Istvánné Pillmann József Berényi Zsuzsa Gesztes William Dr. Pop Marcel Kovács Eszter Márton Emõke a felügyeletet ellátó minisztériumok képviselõi 8

9 Rektori Titkárság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em , , TITKÁRSÁGVEZETÕ Márton Emõke , / ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕK Besze Erzsébet Katalin , / Pintér Mária , / Orvos-jogász Dr. Mogyorósi Dorottya Központi szervezeti egységek Rektorhelyettesi Titkárság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕK Nyíri Ivett , / Tatainé Vas Zsuzsanna , / Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em TITKÁRNÕ Könyves Melinda , /

10 Rektori Hivatal 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. központi FÕTITKÁR Dr. Balitzky Alexandra / (II. em. 213.) / JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY (II. em ) ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕK Dr. Diószegi Péter / Dr. Kóbor Katalin Gréta / Dr. Kõhidi Ákos /55245 Dr. Sedlák Rita / Csike Edina / Hertelendy Bernadett / Dr. Jákyné S. Edina / Valyon Beatrix / TITKÁRNÕK Soós Henrietta , /55239 (II. em. 213.) Grünstein Angéla , / FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOR (XII. Alkotás út 44.) Horváth Balázs

11 OKTATÁSI CSOPORT (II. em. 213.) / ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕ Pap Ildikó / ÜGYINTÉZÕ Tarnóczy-Tóth Katalin / Központi szervezeti egységek INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS ÉS TUDOMÁNYOS CSOPORT (III. em. T17.) / CSOPORTVEZETÕ Kerekes Petra / Szabó-Pista Edit (jelenleg GYES) KÖZPONTI IRATTÁR (P17.1 szoba) /55246 Csík Tamás Dávid Edina KÖZPONTI POSTÁZÓ (P17. szoba) Halóka Brigitta Mayer Melinda Somogyiné Kiss Katalin Peitl Éva KÖZPONTI LEVÉLTÁR 1085 Budapest, VIII., Üllõi út /55253, /55158 LEVÉLTÁRVEZETÕ Dr. Molnár László / SEGÉDLEVÉLTÁROSOK Baloghné Medvegy Teréz Magasházyné Székesvári Ildikó Ondrik Sándorné KUTATÓSZOLGÁLAT hétfõ, kedd, csütörtök: óráig 11

12 Az egyetem elõször 1982-ben rendeztette levéltári anyagát, saját levéltára 1993-tól mûködik. Jelenleg 520 folyóméternyi történeti anyagot kezelünk, egyes iratsorozatok az Orvoskar alapításának idejéig nyúlnak vissza. A levéltári gyûjtemény egyetemünk történetének legjelentõsebb forrásbázisa. Az iratanyag gondozása, valamint a kutató- és ügyfélszolgálat biztosítása mellett a levéltár látja el az egyetemi iratkezelés ellenõrzését és az egyetemi múzeum megalapításáig a tárgyi emlékekkel kapcsolatos feladatokat is. A levéltár nyilvános, gyûjteményünk a vonatkozó jogszabályok szerinti módon mindenki számára hozzáférhetõ. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KARI RÉSZLEG 1123 Budapest, XII., Alkotás u /1222 A TF levéltári anyagának elsõ rendezését folyamán az ELTE Levéltárának munkatársai végezték el, a gyûjtemény 1997-ben nyerte el a szaklevéltári rangot. Az egyetemi integráció után, 2001-ben a korábbi SOTE és TF levéltárak szervezetileg egyesültek, de mindkét gyûjtemény eredeti õrzési helyén maradt. Az itteni részleg jelenleg 94 folyóméternyi történeti iratanyaggal rendelkezik, a kutatószolgálatot a Kari Könyvtárral együttmûködésben látjuk el. 12

13 Humánerõforrás-Gazdálkodási Igazgatóság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. fszt , , /55222, , /55283 IGAZGATÓ Berényi Zsuzsa /55241 OSZTÁLYVEZETÕ Dr. Thürmer Andrea /55105 TITKÁRNÕ Pitti Katalin /55311 ÜGYINTÉZÕK Csonkáné Bóza Beatrix /55168 Darócziné Varju Magdolna /55130 Gajdos Györgyné /55313 Gyenes Péterné /55169 Horváth-Hegedûs Angéla /55115 Karazsia Kitti Kormos Dorottya /55163 Kovács Tünde /55163 Kun Attila /55054 Márczi János /55281 Márczi Jánosné /55282 Márkus Andrea /55138 Némedi Gyöngyi /55115 Orbánné Gyenes Katalin /55053 Pandur Judit Pém-Urbán Anita /55107 Rajki Anita /55165 Sebõk Mónika /55330 Szabóné Vers Erzsébet /55148 Tóth Jánosné /55179 Tóthné Kállai Klaudia /55178 Központi szervezeti egységek 13

14 Marketing és Kommunikációs Igazgatóság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em , / , /55349 IGAZGATÓ Kovács Eszter / TITKÁRNÕ Kissné Bányász Bettina /55392 KOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT CSOPORTVEZETÕ Dobozi Pálma / Í SAJTÓREFERENS Czétényi Rita /55207, SZERKESZTÕ Sági Zenina /55439 (honlapok) FELELÕS SZERKESZTÕ Tóth-Szabó Szilvia /55439 (SE újság) FÉNYKÉPÉSZ Kovács Attila /55426, ÜGYVIVÕ SZAKÉRTÕ Bódi Bernadett /55439, RENDEZVÉNY ÉS KULTURÁLIS CSOPORT CSOPORTVEZETÕ Jeneiné Kisszebeni Zsófia / RENDEZVÉNYSZERVEZÕ Csutak Orsolya / PR-MUNKATÁRS Fekete-Zán Tímea / Az MKI kommunikációs csoportjának feladat az egyetem megújult honlapjának tartalmi frissítése, honlapcikkek írása, közösségi médiatartalmak, fotók és filmek, illetve alhonlapok készítése. Az igazgató és a sajtóreferens tartja a kapcsolatot a külsõ sajtóval, interjúkat és sajtóeseményeket szerveznek, heti témaajánlókkal generálják az egyetemrõl szóló pozitív híreket. Az MKI munkatársai napi sajtófigyelést készítenek, amely bárki számára elérhetõ a honlap Médiasarok felületén. A kommunikációs csoportvezetõ gondozza az egyetemhez kapcsolódó angol és magyar nyelvû kiadványok tartalmát. Ugyancsak ide tartozik a Semmelweis Egyetem Újság szerkesztése, újságcikkek írása és a központi hirdetések tervezése is. A rendezvény és kulturális csoport szervezi a központi, lakossági és szalonrendezvényeket, valamint egyes tudományos eseményeket. A csoport az egyetemi élethez kapcsolódó kulturális és mûvészeti programokat rendez, valamint ellátja az egyetemi ajándéktárgyakkal, az arculati kézikönyvnek megfelelõ névjegyekkel, borítékokkal kapcsolatos háttérmunkát is.

15 Ellenõrzési Igazgatóság 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. Központi IGAZGATÓ Riesz Istvánné / , SZEMÉLYI TITKÁR Horváth Nikoletta 56233, / REVIZOR Gilányi Judit Hunyadvári Ágnes Tóth Józsefné Varga Erika Központi szervezeti egységek 15

16 Jogi Képviselet 1085 Budapest, Üllõi u. 26. (II. em. 215.) / /55227, 55408, ÜGYVÉD Dr. Salamon Ferenc /55227, ÜGYVÉD Dr. Salamonné dr. Bódis Enikõ /55227, ÜGYINTÉZÕ-TITKÁRNÕ Kincses Annamária / Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet 1082 Budapest, Tömõ u PROJEKTVEZETÕ Kókai Gáspár PROJEKTVEZETÕ-HELYETTES Földesné Nagy Anna MÛSZAKI KOORDINÁTOR Szentiványi Zsolt PROJEKT KOORDINÁTOROK Kóbor Ágnes Farkas Gábor

17 Külföldi Hallgatók Titkársága 1094 Budapest, IX. Tûzoltó utca IGAZGATÓ Dr. Kollai Márk / , egyetemi tanár TÁRSIGAZGATÓ Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár TITKÁRSÁGVEZETÕ Fonyó Magdolna , /60088 (1.607 szoba) GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ Marton Gyuláné / (1.602 szoba) / /60067 Központi szervezeti egységek NÉMET NYELVÛ OKTATÁSI CSOPORT (I. em szoba) , PROGRAMIGAZGATÓ Dr. Ligeti Erzsébet /60070 egyetemi tanár MUNKATÁRSAK Dr. Merkeiné Szõke Mária /60082 Fekete Andrea / Gimpl Edit /60086 Kovácsné Jónás Rita /60083 Müller Ildikó /60177 Sándor Edina /60084 Ükös Krisztina /60089 ANGOL NYELVÛ OKTATÁSI CSOPORT (I. emelet szoba) , PROGRAMIGAZGATÓ Dr. Kollai Márk egyetemi tanár /60071 CSOPORTVEZETÕ Orbánné Ványi Olga /60078 MUNKATÁRSAK Bácskai Adrienn /60072 Galambosné Bögi Zsuzsanna /60079 Hárskúti András /60074 Istvánfi Csaba /60077 Jurászik Tímea /

18 Kapisinszky Tímea /60074 Kovács Edit /60075 Reményiné Farádi Sz. Márta /60076 Sajtos Orsolya /60073 Szabó Petronella /60081 KÜLFÖLDIEK MAGYAR NYELVÛ OKTATÁSÁNAK CSOPORTJA (I. em ) MUNKATÁRS Filipné Lantai Sarolta /60087 Továbbképzési Központ 1088 Budapest, VIII. Szentkirályi u. 47. VII. em /59329 IGAZGATÓ Dr. Fejérdy Pál , /59325 egyetemi tanár TITKÁRNÕ Porpáczy Judit GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ Blahóné Sviderszky Erika / /59393 TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT TITKÁRSÁG 1083 Budapest, Tömõ u I.e ; / HIVATALVEZETÕ Dr. Szombath Dezsõ , / TITKÁRNÕ Dr. Steinbach Antalné , / CSOPORTVEZETÕ Dr. Antalicsné Bulejsza Hajnalka / ELÕADÓ Kovácsné Vig Gabriella / ÜGYFÉLFOGADÁS hétfõ, péntek: óráig szerda: 13:00 15:45 óráig

19 Nyelvi Kommunikációs Központ 1094 Budapest, IX. Ferenc tér 15. / IGAZGATÓ Dr. Kovács Éva PhD / NYELVTANÁROK Dr. Ittzés Dániel PhD /53812 (igazgatóhelyettes) Illés Imre Áron / Keresztélyné Barta Andrea / Nagy Borbála / Dr. Sárközyné Vincze Katalin / Varga Éva Katalin / Végh Ágnes / András Sándor /53811 Finta Brigitta /53813 OKTATÁSTECHNIKUS Pascu Imre / TITKÁRSÁGVEZETÕ Rajkai Ferencné / NYELVVIZSGA-KOORDINÁTOR BÍRÓ-SZABÓ ANGELIKA / GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ Vamberszki Andrea , / A Semmelweis Egyetem egyik legrégebbi szervezeti egysége, 1948 óta mûködik (régen Lektorátus néven). Fõ tevékenysége az egyetemi hallgatók idegen nyelvi oktatása és vizsgáztatása egészségügyi szaknyelvbõl: orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti, egészségügyi informatikai területen. Intézetünkben hét nyelvet oktatunk, egyedülállóan a magyarországi orvosegyetemek között: latin, angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz. Részt veszünk a külföldi hallgatók magyar mint idegen nyelv és latin terminológia oktatásában. A nyelvórákon lehetõség nyílik az egyetemi záróvizsgára felkészítõ csoportokban elsajátítani a követelményeknek megfelelõ anyagot minden nyelvbõl. Angol és német nyelvbõl PROFEX I., II. nyelvvizsgaelõkészítõ kurzusok segítik a hallgatók vizsgára való felkészülését. Szaknyelv I., II., III., IV. kurzusaink célja felmenõ szinten elõsegíteni a már meglévõ általános nyelvtudásra épülõ szaknyelvi ismeretek elsajátítását, szintfenntartását, kommunikációs készség fejlesztését a fenti hat élõ nyelvbõl. Szaktanáraink irányításával multimédiás eszközök, tananyagok használata az önálló tanulás lehetõségét is biztosítja. A NYKK vizsgahelye angol, német nyelvbõl PROFEX egészségügyi szaknyelvi, LEXINFO informatikai, PANNON Központi szervezeti egységek 19

20 általános, az összes többi nyelvbõl ORIGO általános nyelvvizsgarendszernek. Kurzusaink félévesek. A heti két órás záróvizsgára elõkészítõ kurzus teljesítése esetén 2 kreditpontot (kivéve az ÁOK-n), a többi heti négy órás kurzus teljesítése esetén 3 kreditpontot kapnak a hallgatók. Szívesen fogadjuk az Egyetem dolgozóit, rezidenseit, PhD hallgatóit is nyelvóráinkon és a nyelvvizsgákon. A Nyelvi Kommunikációs Központ tevékenységérõl részletesebb információt honlapunkon olvashatnak semmelweis-egyetem.hu/oktatas/kozponti-oktatasi-egysegek/ Oktatás/Oktatási Központok/Nyelvi Kommunikációs Központ/ vagy en, telefonon keresztül kaphatnak. Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. XIX. em szoba , /56203, / ELNÖK Dr. de Châtel Rudolf egyetemi tanár TITKÁR Dr. Berki Zoltán ÜGYINTÉZÕK Csitári Adrienn Szilágyi Patrícia E-learning és Digitális Tartalomfejlesztõ Központ (továbbiakban EDTK) 1123 Budapest Alkotás utca 44. Fõépület, fsz.17. sz. iroda IGAZGATÓ Dr. Kokovay Ágnes PhD / egyetemi docens , INFORMATIKAI VEZETÕ Dr. Tornóci László /56145 TITKÁRNÕ Gyömbér Csilla KÜLSÕ MUNKATÁRS Anders Tamás Napjaink egyik legdinamikusabban fejlõdõ oktatási technológiája az e-learning és a hozzá illeszkedõ új módszertani megoldások. Intézményünkben is gombamód szaporodnak a különféle digitálisan elérhetõ tartalmak. A Semmelweis Egyetem vezetése felismerte az elektronikus tananyagok egységes kezelésének szükségességét és 2011 novemberében létrehozta az EDTK-t, melynek feladatait a következõkben határozta meg: 20 a Semmelweis Egyetem e-learning fejlesztési stratégiájának kidolgozása és végrehajtása; az egységes e-learning keretrendszer (MOODLE) létrehozása, amelybe a már meglévõ, a fejlesztés alatt álló és az ezután fejlesztésre kerülõ anyagok beintegrálásra kerülnek; az E-tartalmak minõségbiztosítási rendszerének kidolgozása és alkalmazása kapcsolódó szolgáltatásként a Semmelweis Egyetem Központi Azonosító Rendszerének (SEKA) létrehozása és mûködtetése; az egységes arculat kialakítása; az E-tananyagfejlesztések szakmai módszertani hátterének biztosítása;

21 a blended learning koncepció elveinek kidolgozása és megismertetése; épzõk képzése az oktatók folyamatos igény szerinti felkészítése az elektronikus tananyagok fejlesztésére; segítség nyújtása a TÁMOP pályázatokban vállalt egyetemi kötelezettségek teljesítéséhez; lehetõség biztosítása nemzetközi képzési struktúrák befogadására és létrehozására. Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep 1107 Budapest X. Zágrábi út , IGAZGATÓ Dr. Kiss Kálmán IGAZGATÓHELYETTES Fodor Ákos TESTNEVELÕ TANÁROK Fodor Ákos Katona László Lehel Zsolt Sótonyiné Hrehuss Nóra TITKÁRSÁGVEZETÕ Varga Judit , GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ Varga Ágnes TANULMÁNYI FELELÕSÖK Hörcsik Andrea Kiss Viktor Központi szervezeti egységek ZÁGRÁBI ÚTI SPORTTELEP ÉS SPORTCSARNOK 1107 Budapest, X. Zágrábi út 14. (Zágrábi út Száva u. sarok) PORTA , NÉPLIGETI SPORTTELEP 1101 Budapest, X. Vajda Péter u /39. hrsz. PORTA , Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Sportiskola 1125 Budapest, Diana utca , , IGAZGATÓ Steiner László az iskola számai/33 mellék 06 20/ IGAZGATÓHELYETTESEK Egresy Ildikó 06 20/ , az iskola számai/34 mellék Urbányi Eszter 06 20/ , az iskola számai/34 mellék Hegedüs András 06 20/ , az iskola számai/34 mellék 21

22 TITKÁRSÁG Eperjessyné Szabó Ilona az iskola telefonszámai/32 mellék iskolatitkár Uliczáné Bognár Andrea az iskola telefonszámai/32 mellék iskolatitkár GAZDASÁGI IRODA Bar Sándorné az iskola telefonszámai/36 mellék ügyviteli asszisztens Nagy Alexandra az iskola telefonszámai/37 mellék gazdasági ügyintézõ Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, VIII. Elnök u. 4. ÓVODAVEZETÕ Daróci Sándorné / Tudományos Diákkör (TDK) 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. fszt Budapest, Pf /56351, , ELNÖK ALELNÖK TITKÁR KOORDINÁTOR KARI TDK-ELNÖKÖK TF ETK Dr. Merkely Béla egyetemi tanár Dr. Káldi Krisztina egyetemi docens Dr. Széplaki Gábor tanársegéd Müller Mónika Dr. Kovács Katalin egyetemi docens Csík Zsuzsanna fõiskolai adjunktus 22 A Semmelweis Egyetem tudományos diákköre hosszú évtizedekre visszamenõen kiemelkedõen magas szakmai színvonalat képviselt. Jelenleg az egyetem hallgatói közül csaknem 1300-an dolgoznak tudományos diákkör keretében az egyetemi és külsõ kutatóhelyeken. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán két TDK-s esemény határozta meg a 2012/13-as tanévben a hallgatók felkészülését novemberében a Kar rendezte a Házi Konferenciát, míg 2013 áprilisában Szegeden rendezett Országos TDK-n szerepeltek kiválóan hallgatóink. Négy négy elõadás nyerte el az elsõ- és a másodikat helyezést. Ezen túl jelentõs számban hoztak haza harmadik helyezést és különdíjat diákjaink. Kiemelkedõ tudományos tevékenységért több hallgatónk nyert külföldi ösztöndíjat és pályázik szép reményekkel Ph.D. képzésre illetve Pro-Scientia díjra. A házi TDK rendezvényen háromban mutatták be kutatásaikat a diákok (A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai; A mozgás humánbiológiai vizsgálatai; A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban). A XXXI Országos TDK konferencián a TSK diákjai kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, mivel a tervezett és/vagy várt elsõ- és második helyezések számának dupláját gyûjtötték be hallgatóink. A szakmai zsûri által kiosztott prezentációs díj az idei évben Bognár Gáborhoz és Schuth Gáborhoz (témavezetõjük: Dr Tihanyi József) került, így a Magyar Tudományos Akadémián megrendezésre kerülõ konferencián a Testnevelés- és Sporttudományi Szekciót Schuth Gábor képviselheti. Az Egészségtudományi Kar diákköre által az elõzõ tanévben szervezett konferencián 19 hallgató tartott elõadást, míg az ÁOK-FOK-GYTK TDK-konferenciáján több mint 350 elõadás szerepelt.

23 A legsikeresebb diákkörös hallgatók közül 56 fõ tarthatott elõadást a XXXI. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában, melyet Szegeden rendeztek meg 2013 tavaszán. A Testnevelés- és Sporttudományi Szekciónak ebben a tanévben a TF adott otthont februárjában második alkalommal került megrendezésre a Semmelweis International Students Conference elnevezésû nemzetközi TDK-konferencia. A rendezvénynek a Nagyvárad Téri Elméleti Tömb adott helyet. Az esemény fontosságát hangsúlyozza, hogy összesen 75 regisztrált résztvevõje volt a konferenciának, de az ugyanabban az idõpontban megrendezett egyetemi TDK-konferencia résztvevõi közül is sokan érdeklõdve hallgatták a nemzetközi szekciók elõadásait.a nemzetközi konferenciára 10 egyetemrõl, összesen 53 elõadással jelentkeztek a hallgatók. A 2013 évi Semmelweis Egyetem Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Tudományos Diákköri Konferencia egyik tétje az XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételi lehetõség elnyerése volt. A legutóbbi OTDK-n egyetemünk hallgatói nagy sikerrel szerepeltek: a hat kar hallgatói összesen 23 elsõ, 24 második, 9 harmadik és 31 különdíjat nyertek el. Az OTDK-n elsõ díjat nyert hallgatók pályázatot nyújthatnak be Pro Scientia Aranyéremre, amely a diákköri kutatómunka és tanulmányi eredmények legmagasabb szintû elismerése a hazai felsõoktatásban: kétévente mindössze 45 hallgató veheti át. Az utóbbi 11 alkalommal 24-szer kapta meg egyetemünk diákköröse ben fejezõdött be a diákköri munka irányításának a Semmelweis Egyetem megalakulásából fakadó átalakítása. Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar diákköreinek 2001-es közgyûlése úgy döntött, hogy élve a Semmelweis Egyetem Diákköre Szervezeti és Mûködési Szabályzatában leírt lehetõséggel közös Kari Diákköri Tanácsot alakít. A Testnevelési és Sporttudományi Kar, valamint az Egészségtudományi Kar Kari Tanácsainak delegáltjaival együtt e három egység alkotja az Egyetemi Diákköri Tanácsot, amely 2001-ben, 2004-ben és 2007-ben is dr. Csermely Péter professzort választotta meg elnökéül óta az Egyetemi Diákköri Tanács elnök dr. Merkely Béla, a Kardiológiai Központ Kardiológia Tanszék vezetõ professzora. A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2011-ben hagyta jóvá az SE TDK jelenleg is érvényes Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A 2010/2011. tanévben ennek módosításával 35 fõre bõvült a Tudományos Diákköri Tanács, melyben a minimális hallgatói képviselet 40%. Az elnöki tisztet Dr. Merkely Béla professzor látja el, az alelnök Dr. Káldi Krisztina, az Élettani Intézet Kronofiziológiai Laboratóriumának vezetõje, a titkári teendõket pedig Dr. Széplaki Gábor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika tanársegéde látja el. A további tagok: Prof. Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, Dr. Csordás Katalin PhD-hallgató, Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program, Horváth Zoltánné fõiskolai docens, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Dr. Kovács Katalin egyetemi docens, Sportjáték Tanszék, Dr. Kovács Kristóf egyetemi tanársegéd, Gyógyszerészeti Intézet, Dr. Kõhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt- és Immunbiológia Intézet, Dr. Lohinai Zsolt egyetemi adjunktus, Konzerváló Fogászati Klinika, Dr. Pilinszki Attila egyetemi tanársegéd Mentálhigiéné Intézet, Dr. Prohászka Zoltán tudományos fõmunkatárs, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Prof. Dr. Radák Zsolt dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi tanár, a TF tudományos dékánhelyettese, Sporttudományi Kutató Intézet, Dr. Sótonyi Péter egyetemi adjunktus, Érsebészeti Klinika, Suhajdáné Dr. Urbán Veronika adjunktus, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, Dr. Szijártó Attila adjunktus, I. Sz. Sebészeti Klinika, Dr. Tábi Tamás egyetemi adjunktus, Gyógyszerhatástani Intézet, Dr. Törõ Klára egyetemi docens, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Prof. Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, Orálbiológia Tanszék, Dr. Várnai Péter egyetemi docens, Élettani Intézet, Dr. Csete Dániel PhD-hallgató, Élettani Intézet, Dr. Dobai Adrienn, Arc-Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Jan Grimminger, Asklepios Medical School, Dr. Grolmusz Vince PhD hallgató, II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Haraszti Réka Ágnes ÁOK VI., I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Heim Attila ügyvivõ-szakértõ, TSK Stratésiai és Nemzetközi Igazgatóság, Herczeg Kata ÁOK VI., Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Dr. Kálmán Fanni Sára PhD-hallgató,Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, Dr. Marosi Attila PhD-hallgató, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Dr. Toldi Gergely PhD hallgató, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Dr. Turóczi Zsolt PhD hallgató, I. Sz. Sebészeti Klinika, Zalai Lilla TF IV. BSc, Sporttudományi Kutatóintézet, Farzhad Hashemi GYTK, Ehsan Kani FOK, Nadav Pam ÁOK. A TDT a legjobb diákkörösök elismerésére a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse kitüntetést alapította meg. Az ,- Ft jutalommal együtt járó címben évente a legjobb 10 végzõs diákkörös részesülhet. A TDK Tanács a munka értékelésében az alábbi szempontokat tartja a legfontosabbnak: - TDK konferencia I-II-III. hely (országos és egyetemi) - rektori pályázat I-II-III. hely - elsõszerzõs tudományos cikk - a hallgató által megtartott eloadás hazai vagy nemzetközi tudományos konferencián. Központi szervezeti egységek 23

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Központi Szervezeti Egységei

A Semmelweis Egyetem Központi Szervezeti Egységei A Semmelweis Egyetem Központi Szervezeti Egységei REKTOR ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK Rektori Titkárság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. I. em. 101. 317-2400, 317-9055, 317-2220 TITKÁRSÁGVEZETÕ

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2015/2016 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Telefon: 88/511-310 Fax: 88/511-340 hivatal@ajka.vemkh.gov.hu www.kormanyhivatal.hu Okmányirodai

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Ha valaki nem találja a nevét, hívja Gabit vagy Nórát!

Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Ha valaki nem találja a nevét, hívja Gabit vagy Nórát! Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Ha valaki nem találja a nevét, hívja Gabit vagy Nórát! 50-órás angol kezdő Tanár: Oláh Dávid 2013. április 22 június 28. Terem:

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG Titkárságvezető CSÁNYINÉ dr. FEJES TEKLA (62/54-64-17) Kari adminisztrátor TÓTH JÁNOSNÉ (62/54-50-25) Ügyviteli alkalmazott ZSINDELY JÁNOS PÁLNÉ (62/54-50-25) Elérhetőségek

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím Bajó Zsanett, osztályvezető, A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI FRISSÍTVE: 2013. JÚLIUS 9. MINISZTERI TITKÁRSÁG 79-51167, 79-50631 zsanett.bajo@nfm.gov.hu MINISZTERI KABINET Kaiser

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben