GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 689 TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet A Magyarországon, magyar nyelven között megjelent gyógyszerészi folyóiratok Dr. Sági Erzsébet Az elmúlt bő másfél évszázadban a magyarországi gyógyszerészi szaklapkiadás keretei között jelentős számú kiadvány jelent meg; összefoglaló ismertetésükre eddig nem került sor. Jelen közlemény ezt az elmaradást igyekszik pótolni. Módszertan A folyóiratok zöme a fővárosban jelent meg. A kiadás helyét csak az esetben tüntetem fel, amennyiben az vidéki városban történt. Általában csak a lap első szerkesztőjének, vagy szerkesztőinek a nevét tüntetem fel. Közlöm a folyóirat célkitűzését, önmeghatározását, mely olykor változott. A lapok a megjelenési időszakot olykor több alkalommal is megváltoztatták, melynek a bemutatását mellőzöm. Néhány lapot ugyanazon a néven, több évvel később más is kiadott, a folytonosság vállalása nélkül, azt I., II. számmal láttam el. Az 1919-es évben a tanácsköztársaság miatt, majd 1944-ben, valamint 1956-ban az akkori legtöbb lap kiadása bizonyos ideig szünetelt, vagy végleg megszűnt. Két lap esetében tértem el egy évvel felfelé a évi időhatártól, mert azok egy másikhoz szorosan kapcsolódnak. A XIX. században alapított gyógyszerészi folyóiratok Láng Adolf Ferenc a Gyógyszerészi Hirlap tulajdonos szerkesztője Gyógyszerészi Hírlap (I) augusztus november 15., Nyitra. Szerkesztő és laptulajdonos Láng Adolf Ferenc. Kétheti lap. Megjelent minden hó 15- én és 30-án, A-5 méretben. A 7 számból jelenleg az 1 6 ismert. A szabadságharc alatt a rossz postajárás miatt a lapot szüneteltetni kellett, majd nem lehetett újraindítani. Gyógyszerészi Hetilap január május 17. Engedélyét megvonták. Szerkesztője Schédy Sándor. Önmeghatározása szerint a gyógyszerészeti tudományok fejlődésének közlönye. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész Testület hivatalos lapja lett végétől nyomtatta fejlécére, hogy: a magyar gyógyszerészet szociális törekvéseinek legrégibb közlönye között az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (I) keretén belül jelent meg, majd ismét önálló lett július 1-től az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II) közösségéhez csatlakozott. Melléklapjai: 1. Új Gyógyszerek és Rendeletek május február 4. Szerkesztő-tulajdonos dr. Varságh Zoltán, segédszerkesztő Vondrasek József. Gyógyszerészi érdekű havi közlöny. 2. Közegészségügyi Tudósító Szerkesztette Karlovszky Geyza. A Gyógyszerészi Hirlap első számának címoldala Vegyészet és Gyógyszerészet január augusztus száma jelent meg. Szerkesztő-

2 II. feléig: Üzleti értesítő a magyarországi gyógyszerészi kar részére, utána A magyar gyógyszerészet független közlönye, majd Tudományos és gyakorlati hetilap, a magyar gyógyszerészet közérdekeinek független lapja. Szünetelt március október 26. között tól 1938 végéig az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (I) keretében jelent meg végén a lap engedélyét megvonták. Melléklapja: Havi Értesítő, december, egyetlen szám ismert. Gyógyszerészi Híradó (I) február 1-től 17 szám, május 1-ig 9 szám ismert. Tulajdonos és szerkesztő: Moder Dénes. Közérdekű és üzleti gyógyszerészeti havi, majd havi kétszeri füzet, tudományos, közérdekű és üzleti gyógyszerészeti szakközlöny. Moder Dénes a polgármesteri hivatalban bejelentette, hogy 1 1/2 évi szünet után januártól a lapot magyar és német tartalommal havonta fogja megjelentetni. Példány nem maradt fenn. Az között folyamatosan megjelent Gyógyszerészi Hetilap első számának címoldala tulajdonos Felletár Emil, társszerkesztő Nékám Sándor. A vegytan, a gyakorlati gyógyszerészet, s a vele rokon természettudományok általános közlönye. Aesculap (I). Alcíme: Organum Pharmaciae február május. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Rácz Károly. Hetilap a gyógyszerészet érdekében. Gyógyszerészi Közlöny március április 29. Engedélyét megvonták. Szerkesztője és kiadója Csurgay Kálmán. Hetilap a gyógyszerészet tudományos céljai és közérdekei előmozdítására, később a gyógyszerészet tudományos, gazdasági és kulturális hetilapja. Szünetelt március október 15. között között az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (I) keretében háromhetenként jelent meg, 1933-tól önálló lett július 1-től az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II)-höz csatlakozott. Melléklapja a Gyógyszerészgyakornoki Közlöny november december 21. Orvos-Gyógyszerészi Értesítő (I) december január 27. Összesen 6 szám jelent meg. Kiadta és szerkesztette Telegdy Béla gyógyszerész. Gyógyszerészi Értesítő (I) december 12. Tulajdonos-szerkesztő Lukács István. Alcíme Országos Gyógyszerészeti Híradó Valamennyi magyarországi gyógyszertárnak díjtalanul járó szemle. Kiadó-tulajdonos a Petőfi Magi Központ. Kiadóvállalat: Budapest, III. Zsigmond u. 53. Az első évfolyamból nem maradt fenn példány. A második évfolyam 1 4. száma ismert: január 20-tól április 20-ig. Megjelent minden hó 20-án a következő budapesti gyógyszertár-tulajdonosok állandó közreműködése mellett: Bayer Antal, dr. Egger Leó, Fonagy József, Hazslinszky Károly, dr. Rosenberg Sándor, Schwartzmayer Lajos. A lap témái: döntvények és határozatok gyógyszerészetre vonatkozó ügyekben, cikkek, szerkesztői üzenetek, lapszemle, szakmai-társasági hírek. Auróra , 2 szám. Matolcsy Miklós bibliográfiája és az Országos Széchényi Könyvtár adattára szerint, ebből nem maradt fenn példány. Főszerkesztő és laptulajdonos Grósz (majd Nagy) Samu és Faragó Andor. Utána Új Auróra (1899. október október 1-ig), majd A Gyógyszerész (I.) néven jelenik meg, (1901. október július 1.) folytatólagos lapszámozással. A szerkesztők ugyanazok, csak címváltoztatás történt. A gyógyszerészet tudományos és közérdekű folyóirata. Megjelent havonta háromszor. Melléklapja: A Gyógyszerész Üzleti Tudósítója március július. A XX. század első felében alapított gyógyszerészi folyóiratok Gyógyszerészet (I) május II. félév. Misztótfalu. Szerkesztette: Simon Aurél és Teleki Béla. A magyarországi gyógyszerészet és ezzel rokon szakmák értesítője.

3 691 Gyógyszerészi Folyóirat január december végéig. Dr. Deér Endre közreműködésével szerkeszti Weszelszky László és Rossberger (később Réthelyi) József. Kéthavi, majd havilap. A magyarországi gyógyszerész egyletek hivatalos lapja. Gyógyszerészek Lapja (I) február 1-től. Kiadó-tulajdonos és szerkesztő Vondrasek József hites gyógyszerész, majd február l5-én bejelenti, hogy a lap megszűnt. Példányt nem ismerünk. Tudományos és gyakorlati szakközlemények és hírek. Gyógyszerész Segédek Lapja (I) augusztus június 14., majd címváltoztatással Gyógyszerészek Lapja (II) június június 15-ig. Megjelent havonta kétszer. Szerkesztették Csikós Ádám és Orosz László. Az előbbi címen: a magyarországi gyógyszerész segédek érdekeinek független lapja, majd a gyógyszerészek hivatalos közlönye. A szerkesztők személyében és a számozásban folytonosság van. Szünetelt: március 30-tól szeptember 13-ig. Aesculap (II). Az első szám megjelenését a kiadótulajdonos és szerkesztő Lukács Emil november l5-re ígérte, példányt nem ismerünk, Közegészségügyi és gyógyszerkülönlegességi szaklap. Gyógyszertár Adás-vételi Tudósító I. évfolyam, ismert a 2. száma október 15-i és a 3. száma november 15-i keltezéssel. Szerkeszti és kiadja az Auróra iroda, Budapest, IV. Múzeum krt. 15. Megjelenik havonta. Ingyen hirdetés az ország minden gyógyszertár tulajdonosának. A lap feltehetően kereskedelmi hirdetésekből tartotta fenn magát. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Hivatalos Értesítője. Az I. évfolyam 1. és 2. száma ismert: május 1. és december 31-i keltezéssel. Ezen értesítőt az egyesület tagjai ingyen kapták. Megjelent évharmadonként 1200 példányban. Szerkesztő Rossberger József titkár (a következő számon Réthelyi néven). A lap az egyesület elnökének Bayer Antalnak miniszterekhez írott felterjesztéseit, közgyűlési határozatokat ismertet, valamint hírt ad a FIP-be lépésről, éves pénzelszámolást tesz közzé. Gyógyszerész Segédek Lapja (II) március december 25. Szerkesztő Maurer Armand és Szántó Sándor. A Magyarországi Gyógyszerész Segédek Országos Szövetségének hivatalos lapja. Folytatójának minősítette magát a Gyógyszerész Újság (I) (1914. január június 18.). Az utolsó évben 15 szám jelent meg. Szerkesztője Szántó Sándor. Az előbbiek folytatója volt a Gyógyszertári Munkások Lapja. Megjelent június 25-től július 23- ig, a szerkesztő nevének feltüntetése nélkül, az előbbi kiadóhivatalának a címén, folyamatos számozással: 7. évfolyam, szám. Önmeghatározása szerint a Gyógyszertári Munkások Szakszervezetének a lapja. Gyógyszerész Gazdasági Szemle. A kiadó és felelős szerkesztő Csikós Ádám február 15-re ígérte az első szám megjelenését, majd március 15-én a lap megszűnését jelentette be, példányt nem ismerünk. Gyógyszergazdasági ügyekkel foglalkozó hetilap. Gyógyszerészi Szemle (I) szeptember március. Szerkesztői Sándor Imre és Kiss Vilmos, kiadója Bársony Elemér. Hetilap, a tanácsköztársaság alatt végleg megszűnik. Herba (I) Szerkesztette dr. Darvas Ferenc gyógyszerész. A gyógy-, fűszer- és ipari növények gyűjtésével, termesztésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozók közlönye. Havilap volt. Gyógyszerészi Híradó (II) , megjelent 29 szám. Nyitra. Felelős szerkesztő Salamon Jenő. A gyógyszerészet tudományos és szociális törekvéseinek közlönye. Egyesített Gyógyszerészi Lapok (I). Ide tartozott a Gyógyszerészi Hetilap, a Gyógyszerészi Közlöny (1932 végéig, utána ismét önálló lett) és a Gyógyszerészi Értesítő 1923-tól 1938-ig. Az első három csatlakozó mindegyike egymást váltva háromhetenként jelent meg a saját arculatával és szerkesztésében. A megkisebbedett országban, a megkevesbedett számú gyógyszertár az infláció mellett nem tudott három lapot eltartani, előfordult, hogy az előfizetési díjak a nyomdaköltséget sem fedezték. Hozzájuk még két másik lap csatlakozott: A Magyar Gyógyszerész 1934-től és a Gyógyszerészi Szemle 1936-tól, mindkettő 1938-ig. Amelyek lapengedélyét nem vonták meg, azok a gazdasági fellendülés idején megint külön lapként folytatták tevékenységüket. A fenti díjtalan melléklapja volt A Gyógyszerészet Haladása. Karlovszky Geyza, a Gyógyszerészi Hetilap akkori szerkesztője szerkesztette. Kéthavi lap volt, az I. évfolyamban augusztus 1-től 3, a II.-ban február 1-től 6, a III.-ban február 1-től augusztus 1-ig 4 szám jelent meg. Tudományos és gyakorlati gyógyszerészeti folyóiratként határozta meg magát. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője május 1-től szeptember 15-ig, XX. évfolyam, 5. szám. Szünetelt április 1-ig. A XXI. évfolyam az 1/2 számmal indult újra. Az október 1-i 5/6 számtól alcíme: Acta Pharmaceutica Hungarica. Szerkesztője dr. Lipták Pál 1948-ig, dr. Széki Tibor, dr. Schulek Elemér közreműködésével, majd címe

4 692 A Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője augusztusig. Főszerkesztők voltak: Schulek Elemér és Végh Antal professzorok. A lapot megszüntették, majd az Acta Pharmaceutica Hungarica októberben a XXIV/A évfolyam, l. számozással indult. (Az év volt a XXIV/B Prof. dr. Lipták Pál a évfolyam.) FőszerkeszMagyar Gyógyszerésztője dr. Schulek Elemér, tudományi Társaság közreadója az OrvosÉrtesítője első szerkesztője Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsoportja volt. Az előszava szerint Folytatása legyen a Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjének, mely a gyógyszerészet tudományos megbecsülését hazánkban és külföldön egyaránt megalapozta. A szaklap szünetelt augusztustól (XXVI. évfolyam 4. szám), újra indult: február/április hónapban a XXVII. évfolyam 1/2 számmal. Felelős szerkesztő: dr. Bayer István márciustól (XXXVI. évfolyam 2. számtól) a Magyar Gyógyszerészeti Társaság folyóirata, augusztustól (LXXI. évfolyam 2. szám) az MGYT tudományos folyóirata ben még fennáll, mint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos folyóirata. Megjelenik negyedévente. Magyar Gyógyszerész szeptember november 27. Felelős szerkesztő dr. Varságh Zoltán, felelős kiadó Salomváry Jenő. Tudományos és gazdasági gyógyszerészeti hetilap től megszűntéig az Egyesített Gyógyszerészi Lapokhoz csatlakozott. Vidéki Pénztári Orvosok és Vidéki Gyógyszerészek Lapja február 20-tól, majd Vidéki Orvosok és Gyógyszerészek Lapja március 20-tól. Orvosok és Gyógyszerészek Lapja április hónaptól végéig. Kiadásának helye Debrecen. Főszerkesztő: dr. Erdélyi Pál, felelős szerkesztő és kiadó dr. Lengyel Zoltán, a gyógyszerészi rész szerkesztői: dr. Rex Sándor és dr. Rex Ferenc, majd 1935 januárjától dr. Rex Ferenc és dr. Mikó Gyula. Független pénztárorvosi és gyógyszerész-társadalmi közlöny. Melléklapja: Orvostörténelem ( ). A Gyógyszerészet Őre , és években, összesen 5 szám. Szerkesztője Roboz Zoltán. A gyógyszerészek Rákóczi bajtársi egyesületének időszaki értesítője. Gyógyszerész Újság (II) július 20-tól év végéig, szünetelt ben, 1935-ben újraindult, A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjének címoldala 1925-ben 1938 végén lapengedélyét megvonták. Szerkesztő Fried Ernő. A Gyógyszerész Segédek Lapja (II) folytatójának tartotta magát, de több év kihagyással, más néven, más szerkesztővel, I. évfolyam 1. számmal indult. Gyógyszerészi Közérdek február 28., egyetlen száma ismert. Szerkesztő-tulajdonos Czaich Zs. Kornél. Közérdekű tudományos és gazdasági gyógyszerészeti szaklap. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Hivatalos Közleményei június 17. A 25. számú az utolsó ismert szám. Szerkesztette Koritsánszky Ottó. Megjelent minden hó 1-én, az egyesület tagjai tagsági illetményként kapták. Az egyesület feloszlatása után az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II) közlése szerint a Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szövetsége magát jogutódnak tekintvén, nem nyújtott be lap alapítási kérelmet, hanem a fenti lapot július 13-tól folytatólagos számozással kiadta. Ebből egyetlen példányt sem sikerült előtalálni. A lap folytatójának a szakma a Budapesti Gyógyszerész Testületi Körlevelek-et tekinti ( ). Független Gyógyszerész január augusztus. Évi tíz szám. Felelős szerkesztő Helmy Jenő, kiadó Rochlitz Emil. A Független Gyógyszerészek Társaságának közlönye.

5 Gyógyszerészi Szemle (II) november április 29. Engedélyét megvonták. Szerkesztette Szász Tihamér. A magyar gyógyszerészet gazdasági és kulturális szaklapja, majd a magyar gyógyszerészet független, gazdasági és kulturális hetilapja július 1-től az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II) közösségéhez csatlakozott. Herba (II) január december 15. Felelős szerkesztő és kiadó Giovannini Rudolf, dr. Augusztin Béla és dr. Száhlender Károly gyógyszerészek közreműködésével. Havilap, a gyógy-, vegyipari és fűszernövények termesztésével és értékesítésével foglalkozók lapja. Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II). Szerkesztők Löcherer Tamás, Szász Tihamér és N. (=németprónai) Wolff Lajos július 1-től december 2-ig. Szerény terjedelemben jelent meg, főként rendeleteket, szakmai híreket tett közzé. A Gyógyszerészi Hetilap, a Gyógyszerészi Közlöny, valamint a Gyógyszerészi Szemle kiadó közösségének lapja. A II. világháború után alapított folyóiratok A Gyógyszerész (II) október október 1. Szerkesztő Márkus Dezső és Székely Jenő, felelős szerkesztő Harangi Sándor. Kezdetben havonta 2 szám jelent meg. A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete Gyógyszerész Szakosztályának hivatalos lapja, az IV. évf. 2. számtól az OrvosEgészségügyi Szakszervezet Gyógyszertári Dolgozók hivatalos lapja, a VI. évfolyam 6. számtól (1951. június 1.) az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Gyógyszerész Szakcsoportjának hivatalos lapja. 693 ig dr. Brantner Antal, majd Hankó Zoltán január 1-től a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja. A Gyógyszerészet legfontosabb feladatául a gyógyszerész továbbképzést jelöli meg, valamint egyéb szakmai és közérdekű hírek közlését is vállalja. Herba Hungarica Évi három szám jelent meg. Felelős szerkesztő dr. Tétényi Péter, szerkesztő Tiborcz György. A Gyógynövény Tárcaközi Bizottság kiadványa. Melléklapja volt a Newsletter of Medicinal and Aromatic Plants (1984-től az számig). Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle, majd Gyógyszerterápiás Szemle Felelős szerkesztő Ragettli Tamás, 1965től dr. Dörnyei Sándor. Közreadta az Országos Gyógyszerészeti Intézet és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság. Célja, hogy a gyógyszerrel foglalkozó szakemberek számára a szakirodalom áttekintésében segítséget nyújtson. Rendszerezett címjegyzéke már az induláskor 127 folyóiratra terjedt ki. Megjelent negyedévenként. Spectrum Pharmaceuticum. Quarterly bibliography of pharmaceutical literature. A Gyógyszerterápiás Szem- Gyógyszereink től, 2005-ben még megjelenik. Felelős szerkesztő dr. Fritz Gusztáv. Kiadó 1951től a Gyógyszeripari Központ Orvostudományi Osztály, január 16-tól a Gyógyszertári Központ Gyógyszerismertető Orvostudományi Osztály, márciustól az Egészségügyi Minisztérium Anyagellátó Igazgatóság Gyógyszerismertető Osztály augusztus, 4. számtól főszerkesztő dr. Fritz Gusztáv, felelős szerkesztő dr. Fäller Károly, őket mások követték ben az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványa. Melléklapja a Gyógyszereink Supplementuma 1994-től időszakonként jelenik meg. Gyógyszerészet (II) májustól. Az OrvosEgészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsoport lapja volt, majd a Magyar Gyógyszerészeti Társaság gondozta. Havi megjelenésű lap. Főszerkesztő dr. Végh Antal, szerkesztő-titkár dr. Kovács László volt. Felelős szerkesztője 1981-ig dr. Láng Béla, A Gyógyszerészet első számának címoldala 1957-ben

6 694 le angol nyelvű társlapja. Megjelent 1978-tól 1987-ig negyedévenként. Felelős szerkesztője dr. Dörnyei Sándor. Kiadója az Országos Gyógyszerészeti Intézet. Kapcsolódik a KGST Egészségügyi Állandó Bizottság munkatervének 11. Komplex Problémájában összefoglalt gyógyszerügyi kérdésekkel. A kiadvány 160 gyógyszerészeti, kémiai, orvosi folyóiratot dolgozott fel rendszeresen. Gyógyszerésztörténeti Diárium. Megjelent között, mint időszakos kiadvány. Szerkesztőbizottsági elnök prof. dr. Végh Antal, felelős szerkesztő dr. Hegedűs Lajos volt. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztály lapja. OGYI Közlemények tól, 2004 végén még fennáll. Kezdetben repülőlapos volt, keltezés, évfolyamszámozás nélkül, téma szerinti beosztásban, az érvényes közlésnek megfelelő, cserélendő lapokként. Szakmai irányelveket, minőségi előírásokat közölt tól jelenik meg füzetes formában évfolyam- és lapszámozással ben még négy szám jelenik meg. Első főszerkesztő dr. Bayer István volt. Kiadja az Országos Gyógyszerészeti Intézet. A Gyógyszerészeti Tudomány Aktuális Kérdései között jelent meg évente kétszer, majd ritkábban, összesen 13 szám, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság kiadványaként. Főszerkesztő prof. dr. Burger Kálmán, majd 1990-től prof. dr. Szász György volt. Gyógyszerészi Hírlap (II). l990. januártól. Az első szerkesztőbizottsági elnök prof. dr. Vincze Zoltán, a felelős szerkesztő Hankó Zoltán volt, jelenleg a főszerkesztő dr. Zalai Károly, felelős szerkesztő Horváth Judit, a szerkesztőbizottság megbízott elnöke dr. Szabó Sándor. A Magyar Gyógyszerész Kamara hivatalos lapja, megjelenik havonta egy alkalommal. Melléklete: a Gyógyszerészi Értesítő (II), januártól. Jelenleg felelős kiadó Hávelné Szatmári Katalin. Megjelenik: havonta. Hálózati Gyógyszerészet február-július, 4 szám jelent meg. A Magyar Demokrata Fórum Gyógyszerészeti Munkacsoport alkalmi kiadványa. A szerkesztőség helye: Kiskunmajsa, felelős szerkesztő Csada Gábor. Megjelenik 1700 példányban. A lap célja: A gyógyszerészet problémainak feltárása. Gyógyszerpiac től, utolsó ismert száma november december, 6. évf. 8. szám. Felelős szerkesztő Horváth Judit, szerkesztőbizottsági elnök dr. Farsang Csaba. Kiadó a Magyar Hírlap Rt. A gyógyszerforgalmazás szakmai folyóirata. Kezdetben havonta, majd ritkábban jelent meg, ingyenes lap volt. Interneten februártól: http./www.byk.de; szeptembertől ekkor a felelős szerkesztő dr. Szarvasházi Judit. A Gyógyszerészeti Tudomány Aktuális Kérdései első számának borítója 1987-ben Pharmorient októbertől. Felelős szerkesztő Fekete Tibor, kiadó KF&T Kft. Gyógyszerészeti tájékoztató folyóirat, megjelenik havonta. Fitoterápia májustól. Főszerkesztő: prof. dr. Petri Gizella, majd dr. Kéry Ágnes. Eleinte a Magyar Gyógyszerészeti Társaság gondozásában, mint a Magyar Fitoterápiás Társaság folyóirata jelent meg. Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős kiadó: Fári István. A lap célja a gyógynövények és készítményeik véleményezésével a gyakorló orvosoknak, a tára mellett dolgozó gyógyszerészeknek segítséget nyújtani, hogy naprakész információval szolgálhassanak a hozzájuk forduló betegeknek. Megjelenik negyedévente. Szünetelt az években. Újra indult 1999-ben. Jelenleg szünetel, de nem szűnt meg. Gyógyszertári Practicum szeptembertől. Főszerkesztő dr. Szarvasházi Judit. A Gyógyszertári Dolgozók Szakszervezete, a Gyógyszertári Asszisztensek Szakmai Egyesülete és a Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete közös szakfolyóirata gyógyszertári szakdolgozók részére. Megjelenik negyedévente. Az előbbihez kapcsolódik, annak mintegy társlapjaként a Supplementum 2001-től. Főszerkesztő dr. Szarvasházi Judit. A távoktatási program hivatalos kiadványa.

7 695 Hírmondó I. negyedévtől. Főszerkesztő dr. Pintye János. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének hivatalos lapja. Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., felelős kiadó: Fári István. Megjelent negyedévenként. Időközben megszűnt. Richter Gedeon 1904-ben lapkiadási engedéllyel megjelentette a Pharmakotherapiai Értesítőt, melynek alcíme: Közlemények az organotherápia köréből volt. Első száma: december 15. Megjelenik évente négyszer, majd 1907-től havonta. Német nyelvű társlapja volt a Pharmakotherapeutische Rundschau. A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár adattára szerint 1915-ben megszűnt majd 1925-ben újra indult. Egyetlen ismert helye jelenleg: a Széchényi Könyvtár, nem teljes sorozatban. A lapot a gyógyszergyár orvosoknak szánt termékismertetőjének lehet minősíteni. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője jogutódaként megjelenő Acta Pharmaceutica Hungarica legutóbbi számának címoldala Gyógyszertári Practicum távoktatási program gyógyszertári asszisztensek részére. Megjelenik havonta. Budapesti Patikus március 18-tól. A Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezetének lapja. Kiadja az MGYK Budapesti Szervezete. Felelős szerkesztő dr. Starcz Judit. Időközben megszűnt. Magyar Egészségpiac június, I. évf. 1. számtól. Főszerkesztő Horváth Judit. A szerkesztőbizottság elnöke dr. Farsang Csaba. Célja az információs fehér foltok kitöltésével az orvosok és a gyógyszerészek mindennapi munkájának segítése. Ingyenes havi lap. Időközben megszűnt. *** A gyógyszeripari lapoknak, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság vidéki szervezetei kiadványainak, valamint a gyógyszertári központok és a nagykereskedők nem rendszeres időközönként megjelentetett nyomtatványainak bemutatását ez a feldolgozás nem tartalmazza. IRODALOM Az 1 9. sz. irodalom az MGYT honlapjáról (www.mgyt.hu) letölthető és kérésre a szerkesztőség az érdeklődőknek megküldi. Egyéb forrás: Az Ernyey Könyvtár, az Országos Gyógyszerészeti Intézet könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet szolgálati katalógusa, Fővárosi Levéltár: a Polgármesteri elnöki ügyosztály és a Tanácsi ügyosztály központi irattára, a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. szíves közlése, valamint a felsorolásban szereplő szaklapok tanulmányozása. E. S á g i : The pharmaceutical periodicals published in Hungarian between 1848 and 2000 in Hungary A szerző címe: Budapest, Lónyay u

GALENUS KIADÓ SZAKMAI LAPOK

GALENUS KIADÓ SZAKMAI LAPOK GALENUS KIADÓ SZAKMAI LAPOK STUDIUM & ACTICUM A Studium & Practicum gyógyszerészeti folyóirat akkreditált továbbképzési cikkekkel CÉLCSOPORT: gyógyszerész PÉLDÁNYSZÁM: 1000 MEGJELENÉS: évente 10 alkalommal

Részletesebben

Szakmai lapjaink médiaajánlat

Szakmai lapjaink médiaajánlat Szakmai lapjaink médiaajánlat Gyógyszertári Practicum novum egyediség forrása Továbbképző folyóirat gyógyszertári asszisztensek részére akkreditált továbbképző cikkekkel. évi fő téma: Bababarát Program

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Az Acta Pharmaceutica Hungarica gyógyszerésztörténeti vonatkozású szakcikkeinek listája

Az Acta Pharmaceutica Hungarica gyógyszerésztörténeti vonatkozású szakcikkeinek listája Az Acta Pharmaceutica Hungarica gyógyszerésztörténeti vonatkozású szakcikkeinek listája 1955-2014 1955 1. Nékám Lajosné: Régi olasz patikaedények. - In: Acta Pharmaceutica Hungarica 1955. (25. évf.), 3.

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZET 2007/1. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. Prof. dr. Erõs István az MGYT új elnöke

GYÓGYSZERÉSZET 2007/1. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. Prof. dr. Erõs István az MGYT új elnöke GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL Prof. dr. Erõs István az MGYT új elnöke Beszámoló az MGYT 52. küldöttközgyûlésérõl Neves magyar gyógyszerészek évfordulói 2007-ben

Részletesebben

Propedeutika előkészítés, bevezetés

Propedeutika előkészítés, bevezetés Propedeutika előkészítés, bevezetés Receptek: Formula magistralis Formula officinalis Formula normalis Fromula originalis Formula nosocomialis Fontosabb szakkönyvek, folyóiratok; Gyógyszernormatívumok

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalapítása és fejlődése 1924-2014 1

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalapítása és fejlődése 1924-2014 1 2014. augusztus GYÓGYSZERÉSZET 463 Gyógyszerészet 58. 463-467. 2014. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalapítása és fejlődése 1924-2014 1 Vincze Zoltán 1 A 2014-ben megrendezett CPH XV.-ön elhangzott

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

A M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R É S Z T U D O M Á N Y I T Á R S A S Á G L A P J A

A M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R É S Z T U D O M Á N Y I T Á R S A S Á G L A P J A G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T A M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R É S Z T U D O M Á N Y I T Á R S A S Á G L A P J A A TARTALOMBÓL Lectori salutem! Az 51. küldöttközgyûlésrõl Fõtitkári

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE

PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE BEADANDÓ EGY NYOMTATOTT ÉS EGY ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYBAN PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMRE TÖRTÉNŐ SZAKKÉPZŐ HELLYÉ MINŐSÍTÉSHEZ Kérjük, hogy a megpályázott

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata időszaki lapjának és hivatalos honlapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 (egységes szerkezetben

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989 között

Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989 között 997. augusztus GYÓGYSZERÉSZET 485 NEGYVEN ÉVES A GYÓGYSZERÉSZET IV RÉSZ Negyven évvel ezelőtt, 9.57 májusában jelent meg eléiszö a Gyógyszerészet" Az évforduló alkalmából május 6-án ünnepi előadóülést

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

XLI. ÉVFOLYAM SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL

XLI. ÉVFOLYAM SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL GÉPIPAR XLI. ÉVFOLYAM 2010. 11.-12. SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL 2 XLI. ÉVFOLYAM 2010. 11.-12. SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZET 2007/2. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. Interjú prof dr. Erõs István MGYT elnökkel

GYÓGYSZERÉSZET 2007/2. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. Interjú prof dr. Erõs István MGYT elnökkel GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL Interjú prof dr. Erõs István MGYT elnökkel Kérdõíves gyógysezrtári vizsgálat Németországban A BPH kezelésre alkalmas szerekrõl

Részletesebben

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE)

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) A Nyugat-magyarorsz magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk nyvtári hálózatah Szolgáltat ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) Központi KönyvtK nyvtárában Tompa Mónika Informatikus könyvtáros

Részletesebben

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Ideje: 2014. január 21. (kedd) 11.00 óra Helye: Napirend: Hungaropharma Zrt. Irodaház 252-es tárgyalóterem 1006 Budapest, Király u. 12. 1. Elnöki köszöntő Megemlékezés

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések x. országos patika nap Időpont:. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája ajánlat MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések X. országos patika nap Időpont. JÚnIUs 5. (szerda) Helyszín

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

2013. Február XIV. évfolyam - 2. szám Bútorbörze 2013. március 2.-án (szombaton) 9:00-12:00 óráig a tűzoltószertárnál a művelődési ház használt bútoraiból (székek, szekrények, asztalok) börzét tartunk.

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2007. május GYÓGYSZERÉSZET 303 GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet 51. 303 307. 2007. A Magyar Gyógyszerészet Pantheonjának története Szmodits László Példaképek ebbõl merít idealizmust a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Honlapszerkesztési szabályzat

Honlapszerkesztési szabályzat Honlapszerkesztési szabályzat 1. Hatály 1. Jelen honlapszerkesztési szabályzat a Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) általános honlapja (www.mol.gov.hu) tartalmi karbantartásának felelőseit,

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 8. szám 2010. október 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 184/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Beszámolók a Soroksári Hírlap évi működéséről

Beszámolók a Soroksári Hírlap évi működéséről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámolók a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

HÍRADÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA

HÍRADÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA KISZOMBORI HÍRADÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 6.SZÁM 2015. 6. SZÁM JÚNIUS XXIV. ÉVFOLYAM RENDEZVÉNYEK 2 KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 6. szám 2006. október 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Médiaajánlat 2009-2010

Médiaajánlat 2009-2010 Médiaajánlat 2009-2010 Bemutatkozás Portálunk célja interaktív közösségi teret biztosítani a hazai és általában a magyar ajkú biológusoknak, kutatóorvosoknak és az élettudományok illetve a kapcsolódó ipar

Részletesebben

Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság (HMÉB) évi II. féléves munkájáról

Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság (HMÉB) évi II. féléves munkájáról Ikt. sz.: 12-50/2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság (HMÉB) 2015. évi II. féléves munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 216/1999. (IX.27.) számú h a t á r o z a t a az iskolaszékekben a fenntartói képviselet módosításáról A Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

1945 - Orvosi Egyetem létesült Marosvásárhelyen 1948 - a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar megalakulása 1962-ig a teljes gyógyszerészképzés magyar

1945 - Orvosi Egyetem létesült Marosvásárhelyen 1948 - a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar megalakulása 1962-ig a teljes gyógyszerészképzés magyar GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI ELADÁSOK ÉS KÖZLEMÉNYEK AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZ-TUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYA KERETÉBEN AZ ÚJRAINDULÁSTÓL A NAPJAINKIG Prof. Dr. Gyéresi Árpád Marovásárhelyi

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 3 hónap 1 fő 2013.11.20. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Szervezeti és személyzeti adatok

Szervezeti és személyzeti adatok Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei. Hivatalos

Részletesebben

A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei

A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei (1. rész) A tételes jogszabályokra vonatkozó információszolgáltatás VARGA Tímea Bevezetô Jogi információn legáltalánosabb értelemben a jogalkotási, jogalkalmazási

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT. A Gyógyszertári Practicum Novum akkreditált továbbképzési szaklap gyógyszertári asszisztensek részére

MÉDIAAJÁNLAT. A Gyógyszertári Practicum Novum akkreditált továbbképzési szaklap gyógyszertári asszisztensek részére MÉDIAAJÁNLAT A Gyógyszertári Practicum Novum akkreditált továbbképzési szaklap gyógyszertári asszisztensek részére TÉNYEK A pontszerzô szakcikkekkel az akkreditált továbbképzéssel évi 20 pont gyûjthetô

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT. A Studium&Practicum akkreditált továbbképzési szaklap gyógyszerészeknek

MÉDIAAJÁNLAT. A Studium&Practicum akkreditált továbbképzési szaklap gyógyszerészeknek MÉDIAAJÁNLAT A Studium&Practicum akkreditált továbbképzési szaklap gyógyszerészeknek TÉNYEK A pontszerzô szakcikkekkel az akkreditált továbbképzésen évi 20 pont gyûjthetô 2000 gyógyszerész fizet elô a

Részletesebben

KARRIER NAP. 2015. március 31. BGF. Gyakorlat teszi a mestert! KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR

KARRIER NAP. 2015. március 31. BGF. Gyakorlat teszi a mestert! KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR KARRIER NAP 2015. március 31. BGF KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR Gyakorlat teszi a mestert! BGF KVIK Karrier és Alumni Iroda kiadványa. Szerkesztők: Kovács Veronika Kiss Emese Szandra

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Múzeumpatikák Magyarországon

Múzeumpatikák Magyarországon Múzeumpatikák Magyarországon Dobson Szabolcs Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság Pécs, 2016. 10. 14. www.gyogyszeresztortenet.hu Megjegyzés: számos helytörténeti vonatkozású gyógyszerészi szakcikk múzeumi,

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Magyar Gyógyszerészi Kamara 2016-évi első Küldöttközgyűlése elnöki beszámoló

Magyar Gyógyszerészi Kamara 2016-évi első Küldöttközgyűlése elnöki beszámoló Magyar Gyógyszerészi Kamara 2016-évi első Küldöttközgyűlése elnöki beszámoló 2016. március 09. Dr. Brezanóczy Ferenc MGYK PMSZ Ügyviteli testülete 2015. - Elnök: Dr. Brezanóczy Ferenc Alelnökök: Dr. Inczeffyné

Részletesebben

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke 1 A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke A Bányász (1926 1939) 442. tekercs: 1926. okt. 30. 1939. júl. A mi lapunk (Losonc, cserkészújság( (1921 1932) 590. tekercs: 1921. jan.

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap 2015/12/14 2015/12/07 A magyarországi műtárgyak állapotát a változó időjárás és a raktárak műszaki állapotának romlása miatt egyre több vízkár éri. A december

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor.

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója vezetőségei 1958 1989 között: 1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Adalékok a Szemészet folyóirat százötven éves történetéhez (1864 2013)

Adalékok a Szemészet folyóirat százötven éves történetéhez (1864 2013) HORUS Adalékok a Szemészet folyóirat százötven éves történetéhez (1864 2013) Kótyuk Erzsébet dr. Első sorban a szemészeti tudomány fejlesztése magyar nyelven levén feladatunk. (Schulek Vilmos) Az Orvosi

Részletesebben

A gyógyszerészi szakirodalom, Gyógyszerkönyvek, FoNo /orvosi-gyógyszerészi/

A gyógyszerészi szakirodalom, Gyógyszerkönyvek, FoNo /orvosi-gyógyszerészi/ A gyógyszerészi szakirodalom, Gyógyszerkönyvek, FoNo /orvosi-gyógyszerészi/ Propedeutika Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet 2016 Szakkönyvek - tankönyvek - enciklikák - közlönyök - folyóiratok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 14., vasárnap 18. Tartalomjegyzék 27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet 1036/2010. (II. 14.) Korm. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben