GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 689 TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet A Magyarországon, magyar nyelven között megjelent gyógyszerészi folyóiratok Dr. Sági Erzsébet Az elmúlt bő másfél évszázadban a magyarországi gyógyszerészi szaklapkiadás keretei között jelentős számú kiadvány jelent meg; összefoglaló ismertetésükre eddig nem került sor. Jelen közlemény ezt az elmaradást igyekszik pótolni. Módszertan A folyóiratok zöme a fővárosban jelent meg. A kiadás helyét csak az esetben tüntetem fel, amennyiben az vidéki városban történt. Általában csak a lap első szerkesztőjének, vagy szerkesztőinek a nevét tüntetem fel. Közlöm a folyóirat célkitűzését, önmeghatározását, mely olykor változott. A lapok a megjelenési időszakot olykor több alkalommal is megváltoztatták, melynek a bemutatását mellőzöm. Néhány lapot ugyanazon a néven, több évvel később más is kiadott, a folytonosság vállalása nélkül, azt I., II. számmal láttam el. Az 1919-es évben a tanácsköztársaság miatt, majd 1944-ben, valamint 1956-ban az akkori legtöbb lap kiadása bizonyos ideig szünetelt, vagy végleg megszűnt. Két lap esetében tértem el egy évvel felfelé a évi időhatártól, mert azok egy másikhoz szorosan kapcsolódnak. A XIX. században alapított gyógyszerészi folyóiratok Láng Adolf Ferenc a Gyógyszerészi Hirlap tulajdonos szerkesztője Gyógyszerészi Hírlap (I) augusztus november 15., Nyitra. Szerkesztő és laptulajdonos Láng Adolf Ferenc. Kétheti lap. Megjelent minden hó 15- én és 30-án, A-5 méretben. A 7 számból jelenleg az 1 6 ismert. A szabadságharc alatt a rossz postajárás miatt a lapot szüneteltetni kellett, majd nem lehetett újraindítani. Gyógyszerészi Hetilap január május 17. Engedélyét megvonták. Szerkesztője Schédy Sándor. Önmeghatározása szerint a gyógyszerészeti tudományok fejlődésének közlönye. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész Testület hivatalos lapja lett végétől nyomtatta fejlécére, hogy: a magyar gyógyszerészet szociális törekvéseinek legrégibb közlönye között az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (I) keretén belül jelent meg, majd ismét önálló lett július 1-től az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II) közösségéhez csatlakozott. Melléklapjai: 1. Új Gyógyszerek és Rendeletek május február 4. Szerkesztő-tulajdonos dr. Varságh Zoltán, segédszerkesztő Vondrasek József. Gyógyszerészi érdekű havi közlöny. 2. Közegészségügyi Tudósító Szerkesztette Karlovszky Geyza. A Gyógyszerészi Hirlap első számának címoldala Vegyészet és Gyógyszerészet január augusztus száma jelent meg. Szerkesztő-

2 II. feléig: Üzleti értesítő a magyarországi gyógyszerészi kar részére, utána A magyar gyógyszerészet független közlönye, majd Tudományos és gyakorlati hetilap, a magyar gyógyszerészet közérdekeinek független lapja. Szünetelt március október 26. között tól 1938 végéig az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (I) keretében jelent meg végén a lap engedélyét megvonták. Melléklapja: Havi Értesítő, december, egyetlen szám ismert. Gyógyszerészi Híradó (I) február 1-től 17 szám, május 1-ig 9 szám ismert. Tulajdonos és szerkesztő: Moder Dénes. Közérdekű és üzleti gyógyszerészeti havi, majd havi kétszeri füzet, tudományos, közérdekű és üzleti gyógyszerészeti szakközlöny. Moder Dénes a polgármesteri hivatalban bejelentette, hogy 1 1/2 évi szünet után januártól a lapot magyar és német tartalommal havonta fogja megjelentetni. Példány nem maradt fenn. Az között folyamatosan megjelent Gyógyszerészi Hetilap első számának címoldala tulajdonos Felletár Emil, társszerkesztő Nékám Sándor. A vegytan, a gyakorlati gyógyszerészet, s a vele rokon természettudományok általános közlönye. Aesculap (I). Alcíme: Organum Pharmaciae február május. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Rácz Károly. Hetilap a gyógyszerészet érdekében. Gyógyszerészi Közlöny március április 29. Engedélyét megvonták. Szerkesztője és kiadója Csurgay Kálmán. Hetilap a gyógyszerészet tudományos céljai és közérdekei előmozdítására, később a gyógyszerészet tudományos, gazdasági és kulturális hetilapja. Szünetelt március október 15. között között az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (I) keretében háromhetenként jelent meg, 1933-tól önálló lett július 1-től az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II)-höz csatlakozott. Melléklapja a Gyógyszerészgyakornoki Közlöny november december 21. Orvos-Gyógyszerészi Értesítő (I) december január 27. Összesen 6 szám jelent meg. Kiadta és szerkesztette Telegdy Béla gyógyszerész. Gyógyszerészi Értesítő (I) december 12. Tulajdonos-szerkesztő Lukács István. Alcíme Országos Gyógyszerészeti Híradó Valamennyi magyarországi gyógyszertárnak díjtalanul járó szemle. Kiadó-tulajdonos a Petőfi Magi Központ. Kiadóvállalat: Budapest, III. Zsigmond u. 53. Az első évfolyamból nem maradt fenn példány. A második évfolyam 1 4. száma ismert: január 20-tól április 20-ig. Megjelent minden hó 20-án a következő budapesti gyógyszertár-tulajdonosok állandó közreműködése mellett: Bayer Antal, dr. Egger Leó, Fonagy József, Hazslinszky Károly, dr. Rosenberg Sándor, Schwartzmayer Lajos. A lap témái: döntvények és határozatok gyógyszerészetre vonatkozó ügyekben, cikkek, szerkesztői üzenetek, lapszemle, szakmai-társasági hírek. Auróra , 2 szám. Matolcsy Miklós bibliográfiája és az Országos Széchényi Könyvtár adattára szerint, ebből nem maradt fenn példány. Főszerkesztő és laptulajdonos Grósz (majd Nagy) Samu és Faragó Andor. Utána Új Auróra (1899. október október 1-ig), majd A Gyógyszerész (I.) néven jelenik meg, (1901. október július 1.) folytatólagos lapszámozással. A szerkesztők ugyanazok, csak címváltoztatás történt. A gyógyszerészet tudományos és közérdekű folyóirata. Megjelent havonta háromszor. Melléklapja: A Gyógyszerész Üzleti Tudósítója március július. A XX. század első felében alapított gyógyszerészi folyóiratok Gyógyszerészet (I) május II. félév. Misztótfalu. Szerkesztette: Simon Aurél és Teleki Béla. A magyarországi gyógyszerészet és ezzel rokon szakmák értesítője.

3 691 Gyógyszerészi Folyóirat január december végéig. Dr. Deér Endre közreműködésével szerkeszti Weszelszky László és Rossberger (később Réthelyi) József. Kéthavi, majd havilap. A magyarországi gyógyszerész egyletek hivatalos lapja. Gyógyszerészek Lapja (I) február 1-től. Kiadó-tulajdonos és szerkesztő Vondrasek József hites gyógyszerész, majd február l5-én bejelenti, hogy a lap megszűnt. Példányt nem ismerünk. Tudományos és gyakorlati szakközlemények és hírek. Gyógyszerész Segédek Lapja (I) augusztus június 14., majd címváltoztatással Gyógyszerészek Lapja (II) június június 15-ig. Megjelent havonta kétszer. Szerkesztették Csikós Ádám és Orosz László. Az előbbi címen: a magyarországi gyógyszerész segédek érdekeinek független lapja, majd a gyógyszerészek hivatalos közlönye. A szerkesztők személyében és a számozásban folytonosság van. Szünetelt: március 30-tól szeptember 13-ig. Aesculap (II). Az első szám megjelenését a kiadótulajdonos és szerkesztő Lukács Emil november l5-re ígérte, példányt nem ismerünk, Közegészségügyi és gyógyszerkülönlegességi szaklap. Gyógyszertár Adás-vételi Tudósító I. évfolyam, ismert a 2. száma október 15-i és a 3. száma november 15-i keltezéssel. Szerkeszti és kiadja az Auróra iroda, Budapest, IV. Múzeum krt. 15. Megjelenik havonta. Ingyen hirdetés az ország minden gyógyszertár tulajdonosának. A lap feltehetően kereskedelmi hirdetésekből tartotta fenn magát. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Hivatalos Értesítője. Az I. évfolyam 1. és 2. száma ismert: május 1. és december 31-i keltezéssel. Ezen értesítőt az egyesület tagjai ingyen kapták. Megjelent évharmadonként 1200 példányban. Szerkesztő Rossberger József titkár (a következő számon Réthelyi néven). A lap az egyesület elnökének Bayer Antalnak miniszterekhez írott felterjesztéseit, közgyűlési határozatokat ismertet, valamint hírt ad a FIP-be lépésről, éves pénzelszámolást tesz közzé. Gyógyszerész Segédek Lapja (II) március december 25. Szerkesztő Maurer Armand és Szántó Sándor. A Magyarországi Gyógyszerész Segédek Országos Szövetségének hivatalos lapja. Folytatójának minősítette magát a Gyógyszerész Újság (I) (1914. január június 18.). Az utolsó évben 15 szám jelent meg. Szerkesztője Szántó Sándor. Az előbbiek folytatója volt a Gyógyszertári Munkások Lapja. Megjelent június 25-től július 23- ig, a szerkesztő nevének feltüntetése nélkül, az előbbi kiadóhivatalának a címén, folyamatos számozással: 7. évfolyam, szám. Önmeghatározása szerint a Gyógyszertári Munkások Szakszervezetének a lapja. Gyógyszerész Gazdasági Szemle. A kiadó és felelős szerkesztő Csikós Ádám február 15-re ígérte az első szám megjelenését, majd március 15-én a lap megszűnését jelentette be, példányt nem ismerünk. Gyógyszergazdasági ügyekkel foglalkozó hetilap. Gyógyszerészi Szemle (I) szeptember március. Szerkesztői Sándor Imre és Kiss Vilmos, kiadója Bársony Elemér. Hetilap, a tanácsköztársaság alatt végleg megszűnik. Herba (I) Szerkesztette dr. Darvas Ferenc gyógyszerész. A gyógy-, fűszer- és ipari növények gyűjtésével, termesztésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozók közlönye. Havilap volt. Gyógyszerészi Híradó (II) , megjelent 29 szám. Nyitra. Felelős szerkesztő Salamon Jenő. A gyógyszerészet tudományos és szociális törekvéseinek közlönye. Egyesített Gyógyszerészi Lapok (I). Ide tartozott a Gyógyszerészi Hetilap, a Gyógyszerészi Közlöny (1932 végéig, utána ismét önálló lett) és a Gyógyszerészi Értesítő 1923-tól 1938-ig. Az első három csatlakozó mindegyike egymást váltva háromhetenként jelent meg a saját arculatával és szerkesztésében. A megkisebbedett országban, a megkevesbedett számú gyógyszertár az infláció mellett nem tudott három lapot eltartani, előfordult, hogy az előfizetési díjak a nyomdaköltséget sem fedezték. Hozzájuk még két másik lap csatlakozott: A Magyar Gyógyszerész 1934-től és a Gyógyszerészi Szemle 1936-tól, mindkettő 1938-ig. Amelyek lapengedélyét nem vonták meg, azok a gazdasági fellendülés idején megint külön lapként folytatták tevékenységüket. A fenti díjtalan melléklapja volt A Gyógyszerészet Haladása. Karlovszky Geyza, a Gyógyszerészi Hetilap akkori szerkesztője szerkesztette. Kéthavi lap volt, az I. évfolyamban augusztus 1-től 3, a II.-ban február 1-től 6, a III.-ban február 1-től augusztus 1-ig 4 szám jelent meg. Tudományos és gyakorlati gyógyszerészeti folyóiratként határozta meg magát. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője május 1-től szeptember 15-ig, XX. évfolyam, 5. szám. Szünetelt április 1-ig. A XXI. évfolyam az 1/2 számmal indult újra. Az október 1-i 5/6 számtól alcíme: Acta Pharmaceutica Hungarica. Szerkesztője dr. Lipták Pál 1948-ig, dr. Széki Tibor, dr. Schulek Elemér közreműködésével, majd címe

4 692 A Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője augusztusig. Főszerkesztők voltak: Schulek Elemér és Végh Antal professzorok. A lapot megszüntették, majd az Acta Pharmaceutica Hungarica októberben a XXIV/A évfolyam, l. számozással indult. (Az év volt a XXIV/B Prof. dr. Lipták Pál a évfolyam.) FőszerkeszMagyar Gyógyszerésztője dr. Schulek Elemér, tudományi Társaság közreadója az OrvosÉrtesítője első szerkesztője Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsoportja volt. Az előszava szerint Folytatása legyen a Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjének, mely a gyógyszerészet tudományos megbecsülését hazánkban és külföldön egyaránt megalapozta. A szaklap szünetelt augusztustól (XXVI. évfolyam 4. szám), újra indult: február/április hónapban a XXVII. évfolyam 1/2 számmal. Felelős szerkesztő: dr. Bayer István márciustól (XXXVI. évfolyam 2. számtól) a Magyar Gyógyszerészeti Társaság folyóirata, augusztustól (LXXI. évfolyam 2. szám) az MGYT tudományos folyóirata ben még fennáll, mint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos folyóirata. Megjelenik negyedévente. Magyar Gyógyszerész szeptember november 27. Felelős szerkesztő dr. Varságh Zoltán, felelős kiadó Salomváry Jenő. Tudományos és gazdasági gyógyszerészeti hetilap től megszűntéig az Egyesített Gyógyszerészi Lapokhoz csatlakozott. Vidéki Pénztári Orvosok és Vidéki Gyógyszerészek Lapja február 20-tól, majd Vidéki Orvosok és Gyógyszerészek Lapja március 20-tól. Orvosok és Gyógyszerészek Lapja április hónaptól végéig. Kiadásának helye Debrecen. Főszerkesztő: dr. Erdélyi Pál, felelős szerkesztő és kiadó dr. Lengyel Zoltán, a gyógyszerészi rész szerkesztői: dr. Rex Sándor és dr. Rex Ferenc, majd 1935 januárjától dr. Rex Ferenc és dr. Mikó Gyula. Független pénztárorvosi és gyógyszerész-társadalmi közlöny. Melléklapja: Orvostörténelem ( ). A Gyógyszerészet Őre , és években, összesen 5 szám. Szerkesztője Roboz Zoltán. A gyógyszerészek Rákóczi bajtársi egyesületének időszaki értesítője. Gyógyszerész Újság (II) július 20-tól év végéig, szünetelt ben, 1935-ben újraindult, A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjének címoldala 1925-ben 1938 végén lapengedélyét megvonták. Szerkesztő Fried Ernő. A Gyógyszerész Segédek Lapja (II) folytatójának tartotta magát, de több év kihagyással, más néven, más szerkesztővel, I. évfolyam 1. számmal indult. Gyógyszerészi Közérdek február 28., egyetlen száma ismert. Szerkesztő-tulajdonos Czaich Zs. Kornél. Közérdekű tudományos és gazdasági gyógyszerészeti szaklap. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Hivatalos Közleményei június 17. A 25. számú az utolsó ismert szám. Szerkesztette Koritsánszky Ottó. Megjelent minden hó 1-én, az egyesület tagjai tagsági illetményként kapták. Az egyesület feloszlatása után az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II) közlése szerint a Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szövetsége magát jogutódnak tekintvén, nem nyújtott be lap alapítási kérelmet, hanem a fenti lapot július 13-tól folytatólagos számozással kiadta. Ebből egyetlen példányt sem sikerült előtalálni. A lap folytatójának a szakma a Budapesti Gyógyszerész Testületi Körlevelek-et tekinti ( ). Független Gyógyszerész január augusztus. Évi tíz szám. Felelős szerkesztő Helmy Jenő, kiadó Rochlitz Emil. A Független Gyógyszerészek Társaságának közlönye.

5 Gyógyszerészi Szemle (II) november április 29. Engedélyét megvonták. Szerkesztette Szász Tihamér. A magyar gyógyszerészet gazdasági és kulturális szaklapja, majd a magyar gyógyszerészet független, gazdasági és kulturális hetilapja július 1-től az Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II) közösségéhez csatlakozott. Herba (II) január december 15. Felelős szerkesztő és kiadó Giovannini Rudolf, dr. Augusztin Béla és dr. Száhlender Károly gyógyszerészek közreműködésével. Havilap, a gyógy-, vegyipari és fűszernövények termesztésével és értékesítésével foglalkozók lapja. Egyesített Gyógyszerészi Lapok (II). Szerkesztők Löcherer Tamás, Szász Tihamér és N. (=németprónai) Wolff Lajos július 1-től december 2-ig. Szerény terjedelemben jelent meg, főként rendeleteket, szakmai híreket tett közzé. A Gyógyszerészi Hetilap, a Gyógyszerészi Közlöny, valamint a Gyógyszerészi Szemle kiadó közösségének lapja. A II. világháború után alapított folyóiratok A Gyógyszerész (II) október október 1. Szerkesztő Márkus Dezső és Székely Jenő, felelős szerkesztő Harangi Sándor. Kezdetben havonta 2 szám jelent meg. A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete Gyógyszerész Szakosztályának hivatalos lapja, az IV. évf. 2. számtól az OrvosEgészségügyi Szakszervezet Gyógyszertári Dolgozók hivatalos lapja, a VI. évfolyam 6. számtól (1951. június 1.) az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Gyógyszerész Szakcsoportjának hivatalos lapja. 693 ig dr. Brantner Antal, majd Hankó Zoltán január 1-től a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja. A Gyógyszerészet legfontosabb feladatául a gyógyszerész továbbképzést jelöli meg, valamint egyéb szakmai és közérdekű hírek közlését is vállalja. Herba Hungarica Évi három szám jelent meg. Felelős szerkesztő dr. Tétényi Péter, szerkesztő Tiborcz György. A Gyógynövény Tárcaközi Bizottság kiadványa. Melléklapja volt a Newsletter of Medicinal and Aromatic Plants (1984-től az számig). Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle, majd Gyógyszerterápiás Szemle Felelős szerkesztő Ragettli Tamás, 1965től dr. Dörnyei Sándor. Közreadta az Országos Gyógyszerészeti Intézet és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság. Célja, hogy a gyógyszerrel foglalkozó szakemberek számára a szakirodalom áttekintésében segítséget nyújtson. Rendszerezett címjegyzéke már az induláskor 127 folyóiratra terjedt ki. Megjelent negyedévenként. Spectrum Pharmaceuticum. Quarterly bibliography of pharmaceutical literature. A Gyógyszerterápiás Szem- Gyógyszereink től, 2005-ben még megjelenik. Felelős szerkesztő dr. Fritz Gusztáv. Kiadó 1951től a Gyógyszeripari Központ Orvostudományi Osztály, január 16-tól a Gyógyszertári Központ Gyógyszerismertető Orvostudományi Osztály, márciustól az Egészségügyi Minisztérium Anyagellátó Igazgatóság Gyógyszerismertető Osztály augusztus, 4. számtól főszerkesztő dr. Fritz Gusztáv, felelős szerkesztő dr. Fäller Károly, őket mások követték ben az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványa. Melléklapja a Gyógyszereink Supplementuma 1994-től időszakonként jelenik meg. Gyógyszerészet (II) májustól. Az OrvosEgészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsoport lapja volt, majd a Magyar Gyógyszerészeti Társaság gondozta. Havi megjelenésű lap. Főszerkesztő dr. Végh Antal, szerkesztő-titkár dr. Kovács László volt. Felelős szerkesztője 1981-ig dr. Láng Béla, A Gyógyszerészet első számának címoldala 1957-ben

6 694 le angol nyelvű társlapja. Megjelent 1978-tól 1987-ig negyedévenként. Felelős szerkesztője dr. Dörnyei Sándor. Kiadója az Országos Gyógyszerészeti Intézet. Kapcsolódik a KGST Egészségügyi Állandó Bizottság munkatervének 11. Komplex Problémájában összefoglalt gyógyszerügyi kérdésekkel. A kiadvány 160 gyógyszerészeti, kémiai, orvosi folyóiratot dolgozott fel rendszeresen. Gyógyszerésztörténeti Diárium. Megjelent között, mint időszakos kiadvány. Szerkesztőbizottsági elnök prof. dr. Végh Antal, felelős szerkesztő dr. Hegedűs Lajos volt. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztály lapja. OGYI Közlemények tól, 2004 végén még fennáll. Kezdetben repülőlapos volt, keltezés, évfolyamszámozás nélkül, téma szerinti beosztásban, az érvényes közlésnek megfelelő, cserélendő lapokként. Szakmai irányelveket, minőségi előírásokat közölt tól jelenik meg füzetes formában évfolyam- és lapszámozással ben még négy szám jelenik meg. Első főszerkesztő dr. Bayer István volt. Kiadja az Országos Gyógyszerészeti Intézet. A Gyógyszerészeti Tudomány Aktuális Kérdései között jelent meg évente kétszer, majd ritkábban, összesen 13 szám, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság kiadványaként. Főszerkesztő prof. dr. Burger Kálmán, majd 1990-től prof. dr. Szász György volt. Gyógyszerészi Hírlap (II). l990. januártól. Az első szerkesztőbizottsági elnök prof. dr. Vincze Zoltán, a felelős szerkesztő Hankó Zoltán volt, jelenleg a főszerkesztő dr. Zalai Károly, felelős szerkesztő Horváth Judit, a szerkesztőbizottság megbízott elnöke dr. Szabó Sándor. A Magyar Gyógyszerész Kamara hivatalos lapja, megjelenik havonta egy alkalommal. Melléklete: a Gyógyszerészi Értesítő (II), januártól. Jelenleg felelős kiadó Hávelné Szatmári Katalin. Megjelenik: havonta. Hálózati Gyógyszerészet február-július, 4 szám jelent meg. A Magyar Demokrata Fórum Gyógyszerészeti Munkacsoport alkalmi kiadványa. A szerkesztőség helye: Kiskunmajsa, felelős szerkesztő Csada Gábor. Megjelenik 1700 példányban. A lap célja: A gyógyszerészet problémainak feltárása. Gyógyszerpiac től, utolsó ismert száma november december, 6. évf. 8. szám. Felelős szerkesztő Horváth Judit, szerkesztőbizottsági elnök dr. Farsang Csaba. Kiadó a Magyar Hírlap Rt. A gyógyszerforgalmazás szakmai folyóirata. Kezdetben havonta, majd ritkábban jelent meg, ingyenes lap volt. Interneten februártól: http./www.byk.de; szeptembertől ekkor a felelős szerkesztő dr. Szarvasházi Judit. A Gyógyszerészeti Tudomány Aktuális Kérdései első számának borítója 1987-ben Pharmorient októbertől. Felelős szerkesztő Fekete Tibor, kiadó KF&T Kft. Gyógyszerészeti tájékoztató folyóirat, megjelenik havonta. Fitoterápia májustól. Főszerkesztő: prof. dr. Petri Gizella, majd dr. Kéry Ágnes. Eleinte a Magyar Gyógyszerészeti Társaság gondozásában, mint a Magyar Fitoterápiás Társaság folyóirata jelent meg. Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős kiadó: Fári István. A lap célja a gyógynövények és készítményeik véleményezésével a gyakorló orvosoknak, a tára mellett dolgozó gyógyszerészeknek segítséget nyújtani, hogy naprakész információval szolgálhassanak a hozzájuk forduló betegeknek. Megjelenik negyedévente. Szünetelt az években. Újra indult 1999-ben. Jelenleg szünetel, de nem szűnt meg. Gyógyszertári Practicum szeptembertől. Főszerkesztő dr. Szarvasházi Judit. A Gyógyszertári Dolgozók Szakszervezete, a Gyógyszertári Asszisztensek Szakmai Egyesülete és a Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete közös szakfolyóirata gyógyszertári szakdolgozók részére. Megjelenik negyedévente. Az előbbihez kapcsolódik, annak mintegy társlapjaként a Supplementum 2001-től. Főszerkesztő dr. Szarvasházi Judit. A távoktatási program hivatalos kiadványa.

7 695 Hírmondó I. negyedévtől. Főszerkesztő dr. Pintye János. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének hivatalos lapja. Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., felelős kiadó: Fári István. Megjelent negyedévenként. Időközben megszűnt. Richter Gedeon 1904-ben lapkiadási engedéllyel megjelentette a Pharmakotherapiai Értesítőt, melynek alcíme: Közlemények az organotherápia köréből volt. Első száma: december 15. Megjelenik évente négyszer, majd 1907-től havonta. Német nyelvű társlapja volt a Pharmakotherapeutische Rundschau. A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár adattára szerint 1915-ben megszűnt majd 1925-ben újra indult. Egyetlen ismert helye jelenleg: a Széchényi Könyvtár, nem teljes sorozatban. A lapot a gyógyszergyár orvosoknak szánt termékismertetőjének lehet minősíteni. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője jogutódaként megjelenő Acta Pharmaceutica Hungarica legutóbbi számának címoldala Gyógyszertári Practicum távoktatási program gyógyszertári asszisztensek részére. Megjelenik havonta. Budapesti Patikus március 18-tól. A Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezetének lapja. Kiadja az MGYK Budapesti Szervezete. Felelős szerkesztő dr. Starcz Judit. Időközben megszűnt. Magyar Egészségpiac június, I. évf. 1. számtól. Főszerkesztő Horváth Judit. A szerkesztőbizottság elnöke dr. Farsang Csaba. Célja az információs fehér foltok kitöltésével az orvosok és a gyógyszerészek mindennapi munkájának segítése. Ingyenes havi lap. Időközben megszűnt. *** A gyógyszeripari lapoknak, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság vidéki szervezetei kiadványainak, valamint a gyógyszertári központok és a nagykereskedők nem rendszeres időközönként megjelentetett nyomtatványainak bemutatását ez a feldolgozás nem tartalmazza. IRODALOM Az 1 9. sz. irodalom az MGYT honlapjáról (www.mgyt.hu) letölthető és kérésre a szerkesztőség az érdeklődőknek megküldi. Egyéb forrás: Az Ernyey Könyvtár, az Országos Gyógyszerészeti Intézet könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet szolgálati katalógusa, Fővárosi Levéltár: a Polgármesteri elnöki ügyosztály és a Tanácsi ügyosztály központi irattára, a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. szíves közlése, valamint a felsorolásban szereplő szaklapok tanulmányozása. E. S á g i : The pharmaceutical periodicals published in Hungarian between 1848 and 2000 in Hungary A szerző címe: Budapest, Lónyay u

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 34 GYÓGYSZERÉSZET 2015. január Gyógy sze ré szet 59. 34-38. 2015. GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK ANNO... Neves magyar gyógyszerész évfordulók 2015-ben Szmodits László 175 éve 1840. augusztus 31-én

Részletesebben

TOUNÄ MEGY»; 1873-1980 MEGYEI KÖNYVTÁR

TOUNÄ MEGY»; 1873-1980 MEGYEI KÖNYVTÁR TOUNÄ MEGY»; E A J T Ó B I B I k I O G R Ä F l ^ i J A t 1873-1980 S Z E K S Z Á R D MEGYEI KÖNYVTÁR 19 8 0 ÖsszenUitotta; F Ü L Ö P A T T I L A Lektorálté" D R. B E R Z A L Á S S zerke sztette; P A C

Részletesebben

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013 A könyv megjelenését támogatták: PÉTER H.. MÁRIA Magyar Gyógyszerészi Kamara- Budapest Békéshelp Non-profit Kft Budapest BHP bekeshelp hu Gedeon Richter gyógyszergyár - Marosvásárhely GEDEON RICHTER ROMANIA

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Szmodits László, Dobson Szabolcs A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET A XIX. SZÁZAD VÉGÉIG 4

Részletesebben

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT**

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** Dr. Gödölle István* A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** 1. MEGALAKULÁS 1905-BEN Az őszi szélben, október elején indult meg a mozgalom, amely alig

Részletesebben

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga 1 Készítette: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kutatócsoport-vezető:

Részletesebben

MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. www.motesz.hu SUPPLEMENTUM II.

MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. www.motesz.hu SUPPLEMENTUM II. T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T SUPPLEMENTUM II. MOTESZ M A G A Z I N XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március www.motesz.hu Magyar Orvostársaságok

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1. évfolyam 1. szám 2011 7 16 oldal AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON Oroszi Sándor Magyar Mezôgazdasági Múzeum ELÔZMÉNYEK A magyar erdészeti folyóiratok és periodikák története a XIX. század

Részletesebben

9. szám. 59. évfolyam 2009. december. 293 332. oldal

9. szám. 59. évfolyam 2009. december. 293 332. oldal 9. szám 59. évfolyam 2009. december 293 332. oldal Az országos gyógyszerészeti intézet kiadványa Kedves Kollégáink! A Főszerkesztő rovata Szepezdi Zsuzsanna dr. Ebben az évben az utolsó Gyógyszereink

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai 7. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában Tóthné Bordé Katalin A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában A nyomdaalapítás alapvető feltételei közé tartozik, hogy egy adott településnek olyan fejlettek legyenek a gazdasági,

Részletesebben

Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976)

Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976) Acta Ph11.rmaeeutica Hunt;nriea!'it.. 215-284 198f Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976) ZAIAI KÁROl Y Érkezett: 1981. VIII. 3 A századforduló történésze - a XX. század letűnése alkalmából --- visszatekintve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2009. június 27. Jelenlévők: ld. l. sz. melléklet: jelenléti

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből Szállási Árpád Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből I. rész A sebészet hazánkban a Magyar Sebésztársaság megalakulásáig A borbélysebészek A magyarországi borbély-sebészek első önkéntes

Részletesebben

ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966)

ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966) DR. MED. HABIL. MÓZSA SZABOLCS ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966) Tények és események a Magyar Radiológusok Társasága történetéből Magyar Radiológusok Társasága Magyar

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2008. április GYÓGYSZERÉSZET 221 GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet 52. 221-222. 2008. Kazay Endre neves magyar gyógyszerész oktatási tevékenysége 1 Dr. Lárencz László és 2 Szmodits László

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2014. 11. évf. 3. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 Informatio Scientifica Informatio Medicata 2014... 4 Szakmai program...

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram Az MKVK elnöksége 2007. I. félévi munkarendjének napirendi pontjai közül kiemelést érdemel az új kamarai

Részletesebben

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben