Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a többcélú intézmények minőségbiztosításának problémái. Bp.: Okker, Makai Katalin: Iskolai önértékelés hogyan? [Bp.]: Okker, [s.a.]. (Minőség és gyakorlat, ISSN ) 3. Minőség - eredményesség - hatékonyság : az Országos Közoktatási Intézet konferenciája, október 7-8. / [szerk.: Simon Mária, Kósa Barbara]. - Budapest : OKI, Setényi János: A minőség iskolája : ellenőrzés, értékelés és biztosítás In.:A közoktatási intézmények tervezése és ellenőrzése. - Bp. : OKI, p Horn Dániel Sinka Edit: A közoktatás minősége és eredményessége p In: Jelentés a magyar közoktatásról / szerkesztette: Halász Gábor, Lannert Judit. - Budapest : Országos Közoktatási Intézet, Farkas Lajosné Gyímesi Ilona Makai Katalin szerk.: Okaim módszertani füzetek III.:Minőségfejlesztési modell a gyakorlatban / Okker Minőségbiztosítási Munkacsoport. - [Bp.]: Okker K., [2000]. 7. Bonstingl, John Jay: A minőség iskolái: A teljeskörű minőségi menedzsment (TQM) alkalmazása az iskolában. Nyiregyháza: School Bt., Minőségfejlesztés a közoktatásban I. : Országos Minőségfejlesztési Konferencia és Vásár. - Bp. : Oktatási Minisztérium, Bíró Jenő: A mérési adatok statisztikai elemzése. Veszprém: Megyei Pedagógiai Intézet, 2000.(Módszertani levelek, ISSN ; 2000 / 1.) 10. Földesi Tamás: Minőségről,tanusításról ISO-szabványok,modellek,filozófiák Budapest: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai RT., Minőségértékelés, minőségbiztosítás az oktatásban : szöveggyűjtemény : segédanyag iskolafenntartók és iskolavezetők részére szervezett megyei tanácskozásra / szerk. Balogh Anna ; [kiad. a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet]. - Székesfehérvár : Fejér M. Ped. Szolgáltató Int., Dézsán Imre: Minőségbiztosítás. Bp.: Nemzeti Tankvk., Tankönyvmester Kiadó, Tóth Tiborné Sárköziné Kollárits Edit: Nevelési rendszerfejlesztés:szociálpedagógia a nevelésközpontú minőségbiztosított iskoláért. Bp.: OKKER Kiadó, [2001].

2 14. Önkormányzat és közoktatás 2000: Szekszárd, október / szerk. Palotás Zoltán. - Budapest: OKI, Bebesiné Turi Katalin: Szervezetfejlesztés és pedagógiai fejlesztés. [Bp.]: Okker, [s.a.]. (OKAIM Módszertani Füzetek, ISSN ; 5.) 16. Bíró Ferenc: A szervezet kultúrája és a kultúra szervezete. [Bp.]: Okker, [s.a.]. (Módszertani Füzetek / sorozatszerk. Trencsényi László, ISSN ; 7.) 17. Eszik Zoltán: Az oktatási minőségbiztosítás grammatikája és lexikája. [Bp.].: OKKER, [s.a.]. (OKAIM - Módszertani Füzetek ) 18. Barlai Róbertné: Szervezetfejlesztés. Eger: MPI, Ellenőrzés, mérés, értékelés, minőségbiztosítás a közoktatási intézményekben / összeáll. Marunák Ferenc, Marunák Ferencné. - [S.l.] : Modinfo Kft., Tenner, Arthur R.: TQM : teljes körű minőségmenedzsment. [Budapest]: Műszaki Kvk., [1997]. 21. Tóth Tiborné: Minőségmenedzsment az iskolában. Budapest: Műszaki Kvk., cop Minőségbiztosítás a gyakorlatban / [szerk. Gerencsér Attila] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int., Baráth Tibor Várady Eszter szerk.: Értékelés : a tanulás minősége - a minőség tanulása. Bp., Szeged: Országos Közoktatási Intézet: Qualitas T&G Kft., Bálint Julianna: Minőség - tanuljuk és tanítsuk. Budapest: Műszaki Kvk.: MMT, cop Horváth Attila: Minőségbiztosítási technikák óvodában és iskolában. Budapest: Műszaki Kvk., cop Kalapács János: Minőségbiztosítás, minőségirányítás a közszolgáltatásban: közoktatás, közigazgatás [Budapest]: X-Level Kft., Fábry Béla: Fenntartói felelősség - fenntartói értékelés. [Budapest]: OKKER, [2001]. (OKAIM - Módszertani füzetek, ISSN ; 4.) 28. Simon Mária szerk.: Válaszol az iskola. Budapest: OKI, (Tények és érvek, ISSN ) 29. Tóth Tiborné: Értékelés és minőség a közoktatásban. Budapest: Műszaki Kvk., cop Kristály Mátyás: Minőségirányítási alapismeretek. [Budapest]: OKKER K., 2001.

3 31. Kurdi László: Kiegészítjük : a minőségirányítási program felülvizsgálatával kapcsolatos intézményi feladatok In: Korszerű iskolavezetés : közoktatási kézikönyv. Bp.: Raabe, K Kurdi László: Írjuk együtt!: az intézményi minőségirányítási program (IMIP) In: Korszerű iskolavezetés : közoktatási kézikönyv. - Bp. : Raabe, K Kern Zoltán: Intézményi minőségirányítási program - hogyan? Bp.: Okker, A helyi értékelési rendszer kialakításának lehetőségei / Kiss Tamásné p. In: Önkormányzat és közoktatás 2001 : Szekszárd, november / szerk. Palotás Zoltán. - Bp. : OKI, Fazekas Károly Köllő János Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, Budapest: ECOSTAT, Trencsényi László: Minőség és gyakorlat. Bp.: OKKER, [2000]. (OKAIM - Módszertani Füzetek, ISSN ; 1.) 37. A közoktatási intézmények tervezése és ellenőrzése. - Bp. : OKI, (NAT-TAN, ISSN ) 38. Minőségbiztosítás és közoktatás :[20 tanulmány]. - Szeged : Qualitas Iroda, 1999.

4 AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TÉMAKÖRÉHEZ 1. Tóth Tiborné: Nevelési rendszerfejlesztés: Szociálpedagógia a nevelésközpontú, minőségbiztosított iskoláért. [Budapest], OKKER, p. 2. Trencsényi László: Minőségbiztosítás a pedagógiai programban - hogyan? : Munkanapló a pedagógiai program módosításához különös tekintettel a minőségbiztosítással összefüggő feladatokra / [összeáll.] Trencsényi László ; [a jogi mellékleteket készítette Süke Amália] ; [az irodalomjegyzéket készítette Bíró Ferenc]. Budapest : Okker K., [1999] 68 p. (OKKER minőségbiztosítás) 3. Minőség és gyakorlat / [összeáll. Trencsényi László] [Budapest] : OKKER K., [2000] ) (OKAIM - Módszertani füzetek I. 4. Minőség és gyakorlat / [összeáll. Trencsényi László]. [Budapest] : OKKER K., [2000] (OKAIM - Módszertani füzetek II. 5. Bebesiné Turi Katalin: Szervezetfejlesztés és pedagógiai fejlesztés. Összeáll. Trencsényi László]. [Budapest] : OKKER K., [2001]. 109 p. (OKAIM - módszertani füzetek 5.) 6. Fürstné Kólyi Erzsébet: A pedagógus új típusú feladatai a modern iskolában: Osztályfőnöki kézikönyv a minőségbiztosítás jegyében. [írta és összeáll.] Fürstné Kólyi Erzsébet és munkacsoportja, Szerk. Fürstné Kólyi Erzsébet. Budapest : Flaccus, p. 7. Fábri Béla: Fenntartói felelősség - fenntartói értékelés. Összeáll. Trencsényi László. [Budapest], OKKER K., [2000]. 122 p. (OKAIM - módszertani füzetek 4.) 8. Baksáné Fodor Krisztina: Minőségbiztosítási program a Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskolában. Eger, Baksáné Fodor Krisztina, , [29] fol. (Szakdolgozat) 9. Eszik Zoltán: Az oktatási minőségbiztosítás grammatikája és lexikája. Összeáll. Trencsényi László. [Budapest], OKKER K., [2001] 139 p. (OKAIM - módszertani füzetek 6.) 10. Farkas Lajosné, Gyímesi Ilona, Makai Katalin: Minőségfejlesztési modell a gyakorlatban. Összeáll. Trencsényi László]. [Budapest], OKKER K., [2000] 97 p. (OKAIM - módszertani füzetek; 3.) 11. Kovács László - Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: A többcélú intézmények minőségbiztosításának problémái. Budapest, OKKER Kiadó, p. (OKKER minőségbiztosítás, ) (Minőség és gyakorlat, ) 12. Tóth Tiborné: Minőségmenedzsment az iskolában. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, p. (Pedagógus könyvek)

5 13. Tóth Tiborné- Tóth Andrea: Értékelés és minőség a közoktatásban. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, cop p. 14. Kele Lászlóné: Jót s jól - s mindezt jobban: igény a pedagógusok teljesítményének értékelésére. = Mentor p. 15. Laminé Antal Éva: AQM gyakorlati útmutató az iskolai minőségirányítási programok tervezéséhez, megvalósításához. Füzesabony, Aquila '89 Humán Szolg. Bt., p. 16. Vokony Éva: Minőségirányítás többféle módon: horizontális tanulás a közoktatási minőségirányításban Budapest, OKKER K., p. 17. Szivák Judit: Értékelés, minőségbiztosítás és módszertani megújulás. In: Iskolavezetés és korszerű tanulási környezet : VII. Vezetésfejlesztési és Vezetőképzési Konferencia : május / [szerk. Balogh László]. Budapest, OKKER, p Sinka Edit: Az értékelés mint irányítási eszköz a közoktatásban. = Iskolakultúra p Pataki József: Hogyan készítsük el intézményi minőségirányítási programunkat? Encs, Önkormányzat, Kovátsné Németh Mária - Albert Sándor:Milyen a jó iskola?. = Módszertani közlemények p Szüdi János: Egyenlőség, minőség, hatékonyság. Esély, kompetencia, értékelés : IX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : előadások, korreferátumok, riportok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba]. Debrecen, Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, p Vass István: Minőségbiztosítás. Iskolai önértékelés. = Magiszter p Brassói Gábor: Az oktatásirányítás értékelési politikája. = Új Pedagógiai Szemle p Gábri Katalin: Az intézményértékelés hazai rendszere, gyakorlata. In: Értékek és értékelés a közoktatásban : VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : előadások, korreferátumok, riportok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba]. Debrecen, Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, p

6 AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÉMAKÖRÉHEZ 1. MacBeath, John: Önértékelés az európai iskolákban: Egy változás története. Ford. Tóth Béla. Közoktatási Vezetőképző Intézet, Országos Közoktatási Intézet. Szeged, [Budapest] : KÖVI : OKI, p. 2. Makai Katalin: Iskolai önértékelés hogyan? : minőség és gyakorlat. [Budapest], Okker, [2003]. 93 p. (Minőségbiztosítás) 3. Földesi Tamás: Önértékelési modell és pedagógiai (minőség-)irányítási rendszer általános iskolák számára : Módszertani útmutató és segédlet. Budapest, MSZT Szabványk., Buer, Jürgen van: Az iskolai terhelés túlélése. Nyíregyháza, Stúdium, p. (Pedagógusmesterség; 13.) 5. Csapó Benő: Tudás és iskola. Budapest, Műszaki Kvk., p. (Tanítás és tanulás) 6. Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária - Serfőző Mónika: "Fekete pedagógia": értékelés az iskolában. [Budapest], Argumentum, p. 7. Pőcze Gábor - Horváth Attila: Közoktatási önellenőrzési kézikönyv. Pedagógustovábbképzési Módszertani és Információs Központ Comenius Igazgatóság, [2001] 4 p., [1], fol. 8. Virágné Katona Zsuzsanna - Tóth Jánosné: Tükörben az iskola, óvoda: Módszertani segédanyag a közoktatási intézmények minőségi díj alapú önértékeléséhez. Szolnok, Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, , [35] p.

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben

TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola A természet nem templom, hanem műhely, benne a munkás az ember. (Turgenyev)

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése MTM0001 Meghirdetés féléve 2., 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy A foglalkozások előkészítésére

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Ábrahámné Győrök Margit - Berey Mária - László Istvánné - Zsuppán Lászlóné: Együtt nevelkedve, Alfa Kiadó, Bp. 1994 Ábrahámné Győrök Margit - Berey

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A LAKOSSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4.

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4. 1 Minősített továbbképzési programok jegyzéke Budapest, 2006. július 4. 2 Sor- 1. I/1/ 2. I/2/ 3. I/3/ 4. I/4/ 5. I/5/ /program címe, óra, oktatási napok a/ Angol nyelv mint munkanyelv Angol középhaladó

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete Könyvtár http://www.pszfs.hu GYARAPODÁSI

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Minőségügy az Információs Társadalomban

Minőségügy az Információs Társadalomban Minőségügy az Információs Társadalomban Konferencia tájékoztató 2007. november 5. 6. 7. helyszín: Hotel Mercure Buda 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43. 2007. november 8. Oktatási Nap helyszín: Gábor

Részletesebben

szeptember 30. (kedd) Szervezô: TIT Teleki László Ismeretterjesztô Egyesület

szeptember 30. (kedd) Szervezô: TIT Teleki László Ismeretterjesztô Egyesület NÓGRÁD MEGYE SZUHA CEGLÉD PEST MEGYE szeptember 30. (kedd) CEGLÉD 14 00-16 00 Népi játékok és mesterségek Játszóház. Vezeti: Báti Jánosné óvónô október 01. (szerda) 14 00-17 00 Tanórán kívüli mûvelôdés,

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL 5. 1. A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN II.) Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben (2002. május 9-10.) Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2012. OKTÓBER 9 11.

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2012. OKTÓBER 9 11. KÖZREMŰKÖDÉS A KÖZNEVELÉS MEGÚJÍTÁSÁBAN HAJDÚSZOBOSZLÓ 2012. OKTÓBER 9 11. Rendezők, szervezők: SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet, Debrecen SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen Helyszín: Hunguest

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

PROGRAMFÜZET V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT. (2005. május 19-20.

PROGRAMFÜZET V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT. (2005. május 19-20. PROGRAMFÜZET V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT (2005. május 19-20.) Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u.

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben