megfeleltetés ne sérüljön. Követelmény, hogy az adatok kódolás előtti utáni formája között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megfeleltetés ne sérüljön. Követelmény, hogy az adatok kódolás előtti utáni formája között"

Átírás

1 1.1. NÉHÁNY Információ ALAPFOGALOM információt és dt Az Új Minden hír közlése nygi olyn vlki rendszer többféleképpen dt, számár. trtlmz melyet megfoglmzták, egy információt, rendszer mely álljon működése bizonyos itt néhány: során fjt felhsznál. lemezhető. A tlm. döntéselméleti Minél ngyobb definíció egy szerint rendszer z információ rendezettsége, bizonytlnságot nnál ngyobb szüntet rendezettséggel z információtr- meg, döntést jel- készít Az információ elő. olyn tájékozódás, tény, mely új tudkozódás, ismereteket z trtlmz, értesülés ezáltl és felvilágosítás csökkenti eredménye. foglom ságot. Bármelyik mgyráztát. megfoglmzás Az információ tűnik szimptikusnk, olyn tudás, mi mindegyik vlki (vgy vlmilyen vlkik) számár szemszögből bizonytln- fontos. lefedi tik információ Mtemtik I. kurzusit szubjektív II. látogtják, elődások foglom: időpontj tehát mindenkinek ez számukr teljesen más mellékes nem fontos. információ. A zon fontosság hllgtók A helyzet idővel számár, megváltozik, is változht. kik Mtem- h Például: vlki Az teljesíti módszer. Az első Mtemtik definícióbn I. követelményeit. megjelent egy számunkr Az információ fontos mérésére foglom, egyelőre z dt. nincs Az IBM elfogdott kációr, mi kezőképpen megjelenése, foglmzt mely lklms meg z dt z emberi foglmát: vgy Az z dt utomtikus tények, foglmk, eszközök áltl eligzítások történő olyn kommuni- követrázt, mely értelmezésére, szerint z dt feldolgozásár. vlmilyen formábn Ennél létezik tárolt egy ismeretet tömörebb, jelent. és tlán világosbb mgy- forvri Az egységek dt ngy Az tuljdonképpen kijelzőkön dt bit és vlkinek bájt. vgy (Részletesen rögzített vgy weben vlminek kiírv információ. lásd dtnk egy z Adtmennyiség rögzített Az számít, dt jellemzője. mennyisége hngosbemondóvl című fejezetet.) A mérhető. vsúti menetrend bemondv A szokásos nem pályud- mérték- dt Jel Az dtot f! ), (ezzel szimbólum z információt ( ), testmozdult is) különböző ( ), z jelek elektromos hordozzák. feszültség Jel lehet változás például stb. hng jelentéstrtlm 1.3. Kódolás kölcsönös Kódolásról beszélünk, mikor átlkítunk egy információt más formár úgy, hogy nnk ( Vigyázz, megfeleltetés ne sérüljön. Követelmény, hogy z dtok kódolás előtti utáni formáj között dől elme függő szbht. szbályrendszer A kódolásnk A kódolásról számtln hsználtáról legyen. legtöbb formáj A kódolás embernek másik lehet, áttérést jelkészletre vriációk titkosírás jelent és szám z jut szbályrendszerre. egyik eszébe. végtelen, jelkészlet A titkosítás htárt és z csk tuljdonképpen hrmdik egy dtfolym fél számár. eltorzítás Vnnk zonbn úgy, hogy kilkult nnk szbályok, eredeti trtlm melyek ne zt jelentsen célt szolgálják, információt hogy egy ezzel z emberi össze- jel lás, hétköznpjinkbn mindenki mely egységeleme elengedhetetlenek ugynzt krkter. szimbolizálj. Krkterek számunkr. Ezek lehetnek: A lejegyzett betűk, számok szöveg és egyéb is egyfjt olyn nyilvános jelek, melyek kódo-

2 kis és ngybetűk (, b, c,, A, B, C, ) különleges számjegyek jelek (0, 1, (?, 2, /, 3, *, ) tersoroztok. Csk betűkből álló krktersoroztot %, =, ) nálhtók numerikus soroztok. Amelyben lfbetikusnk mindkettő jelen nevezzük, vn, zok csk z lfnumerikus számokt trtlmzó rendszer legyenek. A krktereket A számítógépes még tovább feldolgozásbn szoktuk kódolni, Neumnn-elv hogy más egyik körülmények eleme, között kettes is krk- szám- hsz érvényesül. ténik. Kommunikáció Két Kommunikációnk kommunikáció ember beszélgetése modellje: nevezünk vgy minden vsúti olyn hngosbemondó folymtot, közlése miben is információ kommunikáció. továbbítás törvezik. szándékozik. Például kommunikáció egy tnuló zért tudj kezdődik rr kérdésre el, mert vlkinek válszt, mit közlendője tnár vn. felelőtől A közlendőt kérdez, hírnek és súgni ne- másmilyen A hírt formájúvá A kérdésre továbbításhoz zért, dndó hogy vlmilyen válsz továbbíthtó hír, módon súgni legyen kódolni szándékozó z kell. átviteli A kódolás tnuló cstornán: z hírforrás. információ olyn lkúr átlkítás kell ló hozni, változás, mely fényerőváltozás meg tudj változttni stb). A kódolt z átviteli hír cstorn közlemény. vlmilyen A kód fiziki lehet jellemzőjét beszélt nyelv, (légnyomás- útjár vgy beszéd z elektromos formájábn feszültségek kódolj hírt, szintjei és stb. szájábn Az előző tlálhtó péld folyttás: hngképző szervekkel súgni szándékozó közleményt z tnu- írás, sze bocsátj.) zvró levegő ismernie A közeg. közlemény kell A közleményt kódolás vlmilyen módját vevő cstornán értenie felelő (közegen) kell hngfelfogó beszédet keresztül szervei, z továbbítódik. dott gy nyelven. dekódolj. A A súgós hír Ehhez példábn különböző per- ( ht lőhöz. tnár hibás htások pont kódolásból súgás következtében és közben dekódolásból kérdez, torzulht. is. és A Legtöbb torzított hngj esetben zj hír eljut részben cstornábn címzetthez, elfedi keveredik jelen súgást), példábn de zj szármz- jelhez 1.5. Információs rendszer, informtik feledolgoz kis vezett és együttese, Az továbbít. információs mellyel A szervezet rendszer szervezet meghtározásáb mindzon tevékenységéhez módszerek, éppúgy eljárások, információt beletrtozik folymtok állít egy elő, ngyválllt, befogd, és eszközök tárol, mint szer- felsánk flusi Az iskol, informtik lényeg z folymt, információs mellyel rendszerek z információt fejlesztésének, hsznosítni működtetésének, tudj. hsznosítá- egy glomzvr fogllkozik. törvényszerűségeivel A számítástechnik lép fel, mikor z fogllkozó z informtik informtikánk tudományág. és számítástechnik csk A egy mgyr részterülete, nyelvhsználtbn kifejezés mely előkerül. főleg sok z eszközökkel esetben fo- 2 Adó Információs cstorn Vevő

3 1.6. Adtmennyiségek tő, Az A bit dtmennyiséget (BInry digit) bitben, z dt illetve legkisebb bájtbn mértékegysége, mérjük. féle bit z információ legkisebb egysége ez nem igz, hiszen z információ jele: b. (Néhány önmgábn tnkönyv nem szerint: például: csk z dt.) Egy eldöntendő kérdésre dhtó válsz értéke pont egy bit ugynis pont mérheleképpen válsz Tegnp lehetséges: Sopronbn igz este vgy 10-kor hmis (másképpen: volt-e teljes 0 holdfogytkozás?. vgy 1; 0V -5V stb.) Erre Eldöntendő kérdésre kérdés kétfé- kétsze, nyolc Vlmivel A lehet bájt eldöntendő 1. válszolni: bitjének ngyobb kérdésre egyértelmű mértékegység tárolht kétféle igennel válszt. lehet bájt vgy (1, (byte A nemmel. bájt 0). A jele: BinrY 2. bit B. TErmin). értéke is Egy kétféle bájt lehet. 8 bitből A áll két ösz- bit (2 együttesen 22 = 4 lehetőség). kétszer Ugynezt kettő, tehát gondoltmenetet négyféle különböző folytthtjuk értéket 3 vehet bitre fel (2 (11, 2 210, = 23 01, = 00 8 érték: - ez pont módon: 110, 2 101, , , 2 2 = 010, 28 = , érték). 000), Tehát 4 bitre 1 bájton (2 256-féle = érték 24 = 16 (később érték), tárgylndó 8 bitre 111, (KB), jellemzésére megbájt krkter, Mind hsználjuk) bit képpont (elsősorbn meglehetősen szín stb.) átvitel tárolhtó. jellemzésére kis érték, ezért hsználjuk), többszöröseiket mind bájt is hsználjuk: (elsősorbn kilobájt tárolás (B) (MB), = 8 gigbájt bit (b)(gb),..., kilobit (Kb), megbit (Mb), gigbit (Gb)... MB KB GB (kilobájt) (gigbájt) (megbájt) = 1024 B MB =210 KB = B B = 1048 B = B 741 = B B=230 B 1 TB Mb Kb (terbájt) b Kb =210 b GB = 1024 b = b = b B = B = 1040 B Mivel Gb = 1024 bitek, Mb bájtok = 1024 trtlm legegyszerűbben b = kettes 824 b számrendszerben = 220 b írhtó (hiszebn SI-ben minden kettes is bit hsznált számrendszert ez kétféle utóbbikt prefixumoktól értéket ngy hsználják vehet betűvel (kilo-, fel, - rövidítjük. emitt meg-, és bájt lett gig-, bitekből váltószám ) megkülönböztessük áll), z 210 informtikábn = 1024, és z nem informtikábn leggykrb Hogy hsználtkt, z (hrdwre) 1.7. A A számítógép számítógép működésének működésének feltételei lentyűzet, Az és első szoftver csoportot (softwre). szemmel feltételeit láthtó, kézzel két lpvető foghtó csoportb dolgok lkotják: sorolhtjuk: monitor, hrdver hngszóró működéséhez stb. hjlékonylemezek Hrdveren zon (floppy), fiziki berendezések különböző egerek, összességét memóri, értjük, szünetmentes melyek számítógép tápegység, bildául hrdvert egy A mentett működtető számítógép szükségesek. dokumentum). dolgokt működéséhez nevezzük. Mindezekben szükségesek közös, hrdvert hogy nem működtető kézzelfoghtók. progrmok, Szoftvernek dtok (pél- 3

4 1.8. Anlóg és digitális jelek ben zött folytonos, Az dtokt nlóg két jel értékhtár változás jelek szállítják. idő- kö-a jel lehet nlóg vgy digitális. Anlóg prt víz bármilyen hullámzásánk jel például értéket egy érzékelése tó felszínén felvehet. mélységmérőn mentén álló folytonosn mélységmérővel. változik A r vehet vábbi vízszint (végtelen mgsság, sokféle) és értéket bármekkofonnl, relitás htárin belül. feltár, példák: hngrögzítés hngfelvétel mgnókzet- mikro- To- hőmérséklet mán. képrögzítés A digitális változás videomgnóvl, jelek np két foly- ér-tékhtámástól vehetnek zás ugrásszerű. jól fel. között elkülöníthető Az ilyen Digitális véges jelek értékeket sok, jel válto- egy- Anlóg jel dául ór ugrik másodpercmuttój. egy egyik hgyományos, másodpercről muttós A másikr, nem 60 különböző muttj. másodpercek A digitális állpotot A másodpercmuttó jelek közötti vehet egy fel. spe- időt pélciális érték jelek. dtokt. esete, A lehetséges. gykorltbn A kétféle mikor Ezek értéket csk hsznált kétféle bináris jelölhetjük számítógépek 0-vl binárisn Digitális és 1-gyel. jel ses lehet dttárolásnál például különböző különböző feszültségszint irányú mágnesezettség, 0-t jelentheti tárolják, A optiki gykorlti 0V, továbbítják esetben z elektronikus 1-et pedig és fény dolgozzák hiány, megvlósítás +5V. Mágne- illetve fel z megléte tásr, tó. illetve dhtj digitális két jelek állpotot. A számítógépeink szándékos előnye digitális átlkításkor z nlóg (pontosbbn (például jelekkel erősítéskor) bináriskkl) szemben, hogy fellépő mennyiségekkel kevéssé torzulás érzékenyek könnyen működnek, kijvíth- külső viszont hoz, lumon hogy körülöttünk munkához z belül nlóg digitális lévő jelet z nlóg világbn nem jel lehet jeleket kevesebb gykori veszteségmentesen digitlizálni z állpotot nlóg jel, különböztet kell. például Ez digitálissá z nlóg-digitális meg, kép lkítni. és mint hng. z nlóg Például A átlkítás. számítógépes - ebből másodpercmuttó problém, állpotok vezők (digitális) z számát elvárt hiszen nem pontosságnk lklms és legtöbb egyben esetben másodpercek zt, megfelelően hogy elegendő milyen között válszthtják z értéktrtományt időt eltelt másodperc idő meg. (nlóg) Készíthetnek tekintenek pontossággl mérésére. egy olyn mérni. értéknek Ez áltlábn órát, A digitális melyik ter- nem Egy következik, intervl- tárolás- például százd- 4 vgy ezredmásodpercenként ugrik (stopperór). Nyilván úgy fogják megválsz-

5 tni információvesztést. tók. hng Anlóg-digitális kép Az esetében jelátlkítókt nlóg z jelek állpotok szükséges tlálunk számát, számítógépben, (tetszőleges) hogy érzékszerveink pontossággl például már hngkárty digitálissá ne vegyék bemenetein jellé lkíthtók. (hová kell Ez lkítni. mikrofon folymt Digitális-nlóg Például cstlkozik). digitális-nlóg jelátlkítót tárolt A zenéket számítógépben jelátlkítás. tlálunk (digitális) például tlálhtó A hng digitális hngkárty formájábn digitális jelek dtokt veszteség kimenetein (nlóg) esetenként krjuk nélkül (hová nlóggá visszfl cstlkozik). lkíth- észre z kpni. hng- 5

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN KMPLEX SZÁMK GEMETRIÁBN Mirce Bechenu Ismert, hogy kölcsönösen egyértelmű (ijektív) megfeleltetés létezik sík pontji és komplex számok hlmz közt. Ez megfeleltetés lehetővé teszi zt, hogy komplex számokt

Részletesebben

Mágneses anyagok. Mágneses anyagok gyors (és felületes...) osztályozása

Mágneses anyagok. Mágneses anyagok gyors (és felületes...) osztályozása Mágneses nygok A továbbikbn mágneses nygok néhány tuljdonságink hőmérséklettől vló függését fogjuk tnulmányozni. Előbb röviden osztályozzuk mágneses nygokt, mjd bevezetjük zokt fiziki mennyiségeket, melyek

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA 0854. MODUL GEOMERIAI ISMÉLÉS Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése KÉSZÍEE: PUSZAI JULIANNA 0854. Geometrii ismétlés Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése nári útmuttó

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek értni helek 89 III. értni helek 3.. Lineáris feltételekkel dott mértni helek Gkrn tlálkoztok oln feldttl, melekben eg közös tuljdonsággl rendelkező pontok hlmzát kell meghtározni. ár z áltlános iskolából

Részletesebben

5. foglalkozás. Húsz találgatás Információelmélet

5. foglalkozás. Húsz találgatás Információelmélet 5. foglalkozás Húsz találgatás Információelmélet Röviden Mennyi információ van egy 1000 oldalas könyvben? Egy 1000 oldalas telefonkönyvben vagy 1000 üres lapon vagy Tolkien A Gyűrűk Ura könyvében van több

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Mi az az IKT? PIL Akadémia bevezető

Mi az az IKT? PIL Akadémia bevezető Mi az az IKT? Az IKT (angolul ICT) az információs és kommunikációs technológiákat jelöli. Ha azt halljuk, hogy IKT, gyakran nem gondolunk másra, mint a számítógépekre és / vagy az interaktív táblákra.

Részletesebben

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda.

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda. CCD kamerák A CCD kamerák alapelvét még 1970 táján fejlesztették ki a Bell Laboratóriumokban. A kutatás eredményeként olyan eszközöket készítettek, melyek ún. MOS (Metal Oxide Semi-conductor, Fém-Oxid

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben