típusú VIDEOMAGNÓ MAGNETOWID VIDEO REKORDER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "típusú VIDEOMAGNÓ MAGNETOWID VIDEO REKORDER"

Átírás

1 típusú VIDEOMAGNÓ MAGNETOWID VIDEO REKORDER SV-665GX SV-661GX SV-465GX SV-461GX SV-265GX SV-261GX asznalati Útmutato Priruãnik za upotrebu CR PAL

2 Néhány szó a használati útmutatóról Tartalomjegyzék Köszönjük, hogy SAMSUNG gyártmányú videomagnót (VCR) vásárolt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék beállításával és használatával kapcsolatban. Kérjük szánjon kellœ idœt a kezelési útmutató átolvasására, hogy megismerkedjen a készülék sokrétı szolgáltatásaival. A használati útmutató négy videomagnó típus leírását tartalmazza: SV-665GX, SV-661GX, SV-465GX, SV-461GX, SV-265GX és SV-261GX. MielŒtt tanulmányozni kezdené a használati útmutatót, kérjük ellenœrizze a készülék hátlapján található típusszámot. BEVEZETÕ Biztonsági óvintézkedések... 5 A VIDEOMAGNÓ ÁTTEKINTÉSE A videomagnó elœlapja... 6 A videomagnó hátlapja... 7 Infravörös távvezérlœ... 8 A kijelzœ... 9 Tartozékok (SV-665GX): Kivételek bizonyos típusok, pl.: SV-665GX. - A szürkével keretezett területre beírt, csillaggal jelölt útmutatások azt jelentik, hogy azok csak bizonyos típusokra vonatkoznak. Összehasonlító táblázat Feature SV-665GX SV-661GX SV-465GX SV-461GX SV-265GX SV-261GX Intelligens képélesség-állítás (IPC) 16:9 képméretarány Vátoztatható (normál/lassú) felvételi sebesség (SP/LP) Kódolt fizetœ adásokhoz szükséges dekóder-csatlakozó ShowView felvétel Pontos mısorfelvétel vezérlés (PDC) Pontos mısorfelvétel vezérlés (VPS) RCA audio/video bemeneti kábel csatlakoztatása A2/NICAM Videomagnó/ mıködtetésére alkalmas távvezérlœ i-fi * A használati utasításban, a kezelœszervek magyar megnevezése után a zárójelben lévœ jelek vagy angol megnevezések megegyeznek a készüléken, ill. a távvezérlœn található jelekkel vagy feliratokkal. ** A többfunkciós gomboknál, az egyszerıség kedvéért, mindig csak azt a magyar megnevezést írjuk, amelyik az adott kezelœszerv esetében aktuális, de az angol megfelelœjénél megtartottuk a kezelœszervnél látható teljes szöveget. A VIDEOMAGNÓ CSATLAKOZTATÁSA A videomagnó csatlakoztatásai A videomagnó csatlakoztatása a -hez koax kábellel A videomagnó csatlakoztatása a -hez SCART kábellel Kódolt fizetœ adásokhoz való dekóder csatlakoztatása A videomagnó mıholdvevœhöz vagy egyéb készülékhez történœ csatlakoztatása A videomagnó csatlakoztatása a hálózathoz és automatikus beprogramozás A hangolása a videomagnóra A VIDEOMAGNÓ BEÁLLÍTÁSA Az elemek behelyezése a távvezérlœbe A dátum és az óra beállítása A képernyœn megjelenœ információ kijelzése/eltıntetése A nyelv kiválasztása A videomagnó kimeneti csatornájának beállítása A rádiófrekvenciás hangkimenet (RF OUT) beállítása (B/G-D/K) adók automatikus beprogramozása adók manuális beprogramozása adó törlése a programhelyrœl Programhelyek megváltoztatása Átkapcsolás a és a videomagnó között MıSOROK FELVÉTELE Kazetta-játékidŒ kiválasztása A felvételi sebesség kiválasztása (SV-665GX/SV-661GX/SV-465GX/ SV-461GX) NICAM (SV-665GX/SV-661GX) Mısoros kazetták védelme Mısor azonnali felvétele Mısor felvétele automatikus leállítással A ShowView üzemmód használata (SV-665GX/SV-465GX/ SV-265GX) A ShowView programozás módosítása (SV-665GX/SV-465GX/ SV-265GX) Az Idõzítés használata IdŒzített felvétel beállításának ellenœrzése IdŒzített felvétel beállításának törlése

3 Tartalomjegyzék (folytatás) Biztonsági óvintézkedések LEJÁTSZÁS Videokazetta lejátszása A kép sávontartásának automatikus beállítása (SV-661GX/SV-465GX/ SV-461GX/SV-265GX/SV-261GX) A kép sávontartásának manuális beállítása Intelligens képélesség-állítás (IPC) Intelligens képélesség-állítás (IPC) (SV-661GX/SV-465GX/SV-461GX/ SV-265GX/SV-261GX) :9 (szélesített) képméretarány A színrendszer kiválasztása A hangkimenet kiválasztása (SV-665GX/SV-661GX) Automatikus némítás (SV-465GX/SV-461GX/SV-265GX/SV-261GX) A következœ rajzos ábrák a videomagnó használatával kapcsolatos óvintézkedésekre hívják fel a figyelmet. Az egyenlœszárú háromszögben lévœ villámjel arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében elektromos áramütésveszélyt okozó részek vannak. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT! Javítás esetén forduljon képzett szakemberhez. KERESÉS Videokazetta lejátszása lassú sebességgel Jelenet lejátszása képrœl-képre Képkeresés, Gyors elõre/gyors hátra Kiválasztott jelenet megkeresése Kazetta lejátszásának automatikus ismétlése Egy jelenet ismételt lejátszása % 75% 40 C 5 C EGYSZERù ASZNÁLAT ShowView bõvítés (SV-665GX/SV-465GX/SV-265GX) A szalaghossz-számláló használata BONYOLULTABB FELVÉTELI MÓDOK RCA audio/video bemeneti kábel csatlakoztatása (SV-665GX/SV-661GX) Illesztéses szerkesztés Felvétel másik videomagnóról vagy kamkorderrœl Ne tegye ki a videomagnót szélsœséges hœmérséklet (5 C-nál alacsonyabb és 40 C-nál magasabb) vagy páratartalom (10%-nál alacsonyabb és 75%-nál magasabb) hatásának. Ügyeljen arra, hogy közvetlen napfény ne érje a videomagnót. Vigyázzon arra, hogy semmilyen folyadék ne érje a készüléket, ill. ne jusson a belsejébe. EGYÉB ÜZEMMÓDOK ÉS ASZNOS TANÁCSOK A mıködtetése a videomagnó távvezérlœjével (SV-665GX) Automatikus kikapcsolás Készenléti teljesítményfelvétel csökkentése Mıszaki adatok PROBLÉMAMEGOLDÁSOK Problémák és megoldások adók táblázata Tájékoztató szótár Ne tegyen semmilyen tárgyat a videomagnóra vagy a távvezérlœre. Vihar és/vagy villámlás esetén húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és az antennát az antennacsatlakozóból. a hosszabb ideig nem használja a távvezérlõt, vegye ki az elemeket és hıvös, száraz helyen tárolja Œket. A kezelési útmutatóban az ábráknál bizonyos dolgokra különbözœ jelzések hívják fel a figyelmet. Ezek jelentése: A KÉSZÜLÉK IPARI KÖRNYEZETBEN VALÓ ASZNÁLATRA NEM ALKALMAS! 1 1 Nyomja/tolja Tartsa nyomva 1 = A lépés száma Fontos Megjegyzés Választási lehetœség 4 5

4 I I A videomagnó elœlapja A videomagnó hátlapja (SV-465GX/ SV-265GX) (SV-665GX) ÜZEMI KAZETTA- KAPCSOLÓ KIADÓ FELVÉTEL VIDEOKAZETTA BE-/KIADÓ NYÍLÁS ÁLLJ GYORSCSÉV. ÁTRA GYORSCSÉV. ELÖRE ANTENNA- CSATLAKOZÓ AV2 (DEC./EXT.) 21 PÓLUSÚ SCART CSATLAKOZÓ EJECT STANDBY/ON EJECT STANDBY/ON REW F.F AV2 (DEC./EXT.) I I PROG REC STOP I I P/S OUT/SORTIE VIDEO L R LINE IN R/D AV1 (EURO AV) L/G KÜLSŒ VIDEO KÉSZÜLÉK BEMENETI CSATLAKOZÓ KÉSZÜLÉK BEMENETI CSATL. BAL, JOBB CSATORNA PROGRAMELY- VÁLASZTÓ PILLANAT/ÁLLÓKÉP LEJÁTSZÁS KIMENETI CSAT- LAKOZÓ -EZ AV1(EURO AV) BE-/KIMENETI CSATL 21 PÓLUSÚ SCART KIMENETI CSATL. BAL/JOBB CSATORNA (Csak az SV-665GX/SV-661GX típusoknál) I I (SV-461GX/ SV-261GX) (SV-661GX) ÜZEMI KAPCSOLÓ KAZETTA- KIADÓ VIDEOKAZETTA BE-/KIADÓ NYÍLÁS ÁLLJ GYORSCSÉV. ÁTRA GYORSCSÉV. ELÖRE EJECT STANDBY/ON EJECT STANDBY/ON REW F.F VIDEO L R PROG REC STOP PLAY LINE IN 2 KÜLSŒ VIDEO KÉSZÜLÉK BEMENETI CSATLAKOZÓ KÉSZÜLÉK BEMENETI CSATL. BAL, JOBB CSATORNA PROGRAMELY- VÁLASZTÓ I I FELVÉTEL PILLANAT/ÁLLÓKÉP LEJÁTSZÁS 6 7

5 SLOW OK Infravörös távvezérlœ A kijelzœ (SV-665GX) VIDEOMAGNÓ ÜZEMI KAPCSOLÓ VCR STANDBY/ON SLOW STANDBY/ON ÜZEMI KAPCSOLÓ LASSÚ LEJÁTSZÁS SUTTLE SZALAGSEBESSÉG-SZABÁLYOZÓ V-LOCK FÜGGŒLEGES SZINKRONBEÁLLÍTÓ TÖRLŒ ÉS NULLÁZÓ -VÁLASZTÓ VIDEOMAGNÓ-VÁLASZTÓ CLR/RST F.ADV INDEX -/-- SELECT VCR INPUT REPEAT INDEX LÉPTETÉS KÉPRŒL-KÉPRE TUNER, AV1, AV2, AUX / ISMÉTLÉS VIDEO STEREO ANGERÕSZABÁLYOZÓ OX ANGKIMENET KIVÁLASZTÁSA ÁLLJ GOMG GYORSCSÉVÉLÉS/KERESÉS ÁTRA VOL DISP./ PROG/TRK PROGRAMELY-VÁLASZTÓ/ SÁVONTARTÁS OK KIJELZŒ LEJÁTSZÁS/PILLANAT ÁLLJ/ÁLLÓKÉP FELVÉTEL MENÜVÁLASZTÓ MENÜVÁLASZTÁS LEFELÉ FELVÉTELI SEBESSÉG VÁLASZTÓ REC MENU OK SPEED DUB /VCR TIMER GYORSCSÉVÉS/KERESÉS ELŒRE MENÜ MENÜVÁLASZTÁS FELFELÉ MENÜVÁLASZTÓ JÓVÁAGYÓ IDÕZ0TÉS/SOWVIEW /VIDEOMAGNÓ ÁTKAPCSOLÓ 1 Kazetta-jelzés 2 Lejátszás (PLAY) jelzés 3 Többfunkciós kijelzœ 4 IdŒzítés-jelzŒ 5 Videomagnó (VCR) jelzés 6 STEREO-jelzŒ (Csak az SV-665GX/SV-661GX) 7 Felvétel-jelzŒ (SV-661GX/SV-465GX/SV-461GX/ SV-265GX/SV-261GX) STANDBY/ON EJECT VIDEOMAGNÓ ÜZEMI KAPCSOLÓ LASSÚ LEJÁTSZÁS SLOW ÜZEMI KAPCSOLÓ Tartozékok SUTTLE SZALAGSEBESSÉG-SZABÁLYOZÓ FÜGGŒLEGES SZINKRONBEÁLLÍTÓ V-LOCK TÖRLŒ ÉS NULLÁZÓ AUTO SÁVBEÁLLÍTÁS INTELLIGENS KÉPÉLESSÉG-ÁLLíTÓ ANGERÕSZABÁLYOZÓ OX ANGKIMENET KIVÁLASZTÁSA (SV-661GX) NÉMÍTÁS (SV-465GX/SV-461GX/ SV-265GX/SV-261GX) ÁLLJ GOMG GYORSCSÉVÉLÉS/KERESÉS ÁTRA FELVÉTEL CLR/RST F.ADV INDEX A.TRK IPC INPUT REPEAT DISPLAY TRK PROG REC MENU INDEX LÉPTETÉS KÉPRŒL-KÉPRE TUNER, AV1, AV2, AUX (Csak az SV-661GX)/ ISMÉTLÉS PROGRAMELY-VÁLASZTÓ KIJELZŒ LEJÁTSZÁS/PILLANAT ÁLLJ/ÁLLÓKÉP GYORSCSÉVÉS/KERESÉS ELŒRE MENÜ MENÜVÁLASZTÁS FELFELÉ A most vásárolt SAMSUNG videomagnóval (VCR) együtt a következœ tartozékokat találja a dobozban: TAVVEZÉRLŒ SPEED DUB /VCR TIMER V-LOCK CLR/RST F.ADV INDEX A.TRK IPC INPUT TRK PROG REC MENU REPEAT DISPLAY STANDBY/ON EJECT SUTTLE ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KOAXIALIS KABEL MENÜVÁLASZTÓ OK MENÜVÁLASZTÓ MENÜVÁLASZTÁS LEFELÉ JÓVÁAGYÓ FELVÉTELI SEBESSÉG VÁLASZTÓ (SV-661GX/SV-465GX/SV-461GX) SPEED DUB /VCR TIMER IDÕZ0TÉS/SOWVIEW (SV-465GX/SV-265GX) /VIDEOMAGNÓ ÁTKAPCSOLÓ 8 9

6 A videomagnó csatlakoztatásai A videomagnó csatlakoztatása a -hez koax kábellel Az audio vagy video készülékek csatlakoztatásakor különbözœ tényezœket kell figyelembe vennie: Milyen csatlakozók vannak a készülékeken Milyen készülékek vannak állandóan (pl. mıholdvevœ) vagy ideiglenesen (pl. kamkorder) hozzákapcsolva a vidomagnóhoz A videomagnón a következœ csatlakozók találhatók: A adások vétele érdekében a következœ jelforrások valamelyikébœl jelnek kell jutnia a videomagnó bemenetére: külsœ antenna szobai antenna kábel hálózat mıholdvevœ A kábelek csatlakoztatásakor a -nek és a videomagnónak kikapcsolt állapotban kell lennie. EllenŒrizze ezt a csatlakoztatások elœtt! 1 úzza ki az antenna vagy a kábel vezetékét a -bœl. 2 AV2 (DEC./EXT.) AV1 (EURO AV) OUT/SORTIE R/D L/G Csatlakozó elye Fajtája Jel iránya Ajánlott csatlakoztatás AV1 hátlap SCART be/ki MıholdvevŒ AV1 (EURO AV) Másik videomagnó AV2 hátlap AV2 (DEC./EXT.) SCART be/ki Kódolt fizetœ adásokhoz való dekóder Például: CANAL+/Premiere MıholdvevŒ Másik videomagnó 2 Csatlakoztassa ezt a kábelt a videomagnó hátoldalán lévœ - jelı antenna-csatlakozóhoz. 3 A mellékelt koaxiális kábelt csatlakoztassa a videomagnó - jelı csatlakozójához. 4 A koaxiális kábel másik végét dugja abba a csatlakozóba a -n, amelyik elœzœleg az antenna csatlakoztatására szolgált. 5 A jobb kép és hangminœség érdekében SCART kábellel is összekapcsolhatja a videomagnót a -vel (lásd a következœ részt), amennyiben van a készülékén ilyen csatlakozó. AV2 (DEC./EXT.) AV1 (EURO AV) 3 4 OUT TO hátlap 75 Ω be koaxiális A videomagnó csatlakoztatása a -hez SCART kábellel IN FROM ANT. hátlap 75 Ω ki Antenna koaxiális Kábel hálózat MıholdvevŒr KülsŒ antenna AUX elœlap Audio/Video (RCA) be Audio i-fi készülékek (SV-665GX) Kamkorder I I Másik videomagnó VIDEO L R (SV-661GX) VIDEO L R LINE IN 2 RF kábel 3 AV2 (DEC./EXT.) AV1 (EURO AV) OUT/SORTIE R/D L/G 4 Audio output hátlap Audio (RCA) ki Audio i-fi készülékek OUT/SORTIE R/D L/G (Csak az SV-665GX/SV-661GX típusoknál) Amikor audio- vagy video készüléket csatlakoztat a videomagnóhoz, mindegyik készülék legyen I I kikapcsolt állapotban. A részletes csatlakoztatási útmutatások és az ezekkel kapcsolatos biztonsági elœírások a készülékhez mellékelt használati útmutatóban találhatók. SCART Kábel 2 A videomagnót SCART kábellel kapcsolhatja össze a -vel, amennyiben van a készüléken ilyen csatlakozó. Ekkor: jobb minœségı képet és hangot kap a videomagnó beállítása egyszerıbbé válik Függetlenül attól, hogy milyen csatlakoztatást választott, a mellékelt koaxiális kábelt mindig csatlakoztatni kell. Különben nem látható kép a képernyœjén, amikor ki van kapcsolva a videomagnó. A kábelek csatlakoztatásakor a -nek és a videomagnónak kikapcsolt állapotban kell lennie. EllenŒrizze ezt a csatlakoztatások elœtt! A videomagnót i-fi készülékekkel is összekapcsolhatja. (Csak az SV-665GX/SV-661GX típusoknál) Például: i-fi minœségben szeretné hallgatni a hangot, vagy fel akarja venni a videomagnó hangját. 1 A fenti rajz szerint csatlakoztassa a koaxiális kábelt. 2 A SCART kábel egyik végét csatlakoztassa a videomagnó hátoldalán lévœ AV1(EURO AV) csatlakozóhoz. 3 A SCART kábel másik végét a készülék SCART csatlakozójához csatlakoztassa. 4 Az RCA audio vezetékkel kösse össze a videomagnó audio kimenetét a i-fi berendezés audio bemenetével. (Csak az SV-665GX/SV-661GX típusoknál) 10 11

7 OUT/SORTIE R/D L/G Kódolt fizetœ adásokhoz való dekóder csatlakoztatása A videomagnó csatlakoztatása a hálózathoz és automatikus beprogramozás AV2 (DEC./EXT.) Antanna Antanna-csatlakozó 3 SCART kábel OUT/SORTIE R/D 2 DEKÓDER Amikor videomagnóját elsœ alkalommal csatlakoztatja a hálózathoz, az automatikusan behangolja és beállítja magát. A adók eltárolásra kerülnek a memóriában. Ez a mıvelet néhány percet vesz igénybe. Ezután a videomagnó használatra kész állapotban van. 1 A 11. oldalon lévœ ábra szerint csatlakoztassa a koaxiális kábelt. (A koaxiális kábellel kösse össze a videomagnóját a -vel.) 2 A videomagnó hálózati csatlakozóját dugja a konnektorba. Eredmény:Megjelenik a nyelvkiválasztás (NYELV BEALLITASA) menü. 3 A ➐ vagy ❷ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet. AV2 (DEC./EXT.) AV1 (EURO AV) SCART kábel AV1 (EURO AV) A videomagnó alkalmas a kódolt adások vételére. Például: CANAL+ vagy premier adók Ezért: Felveheti egy kódolt adás mısorát, miközben másik mısort néz Felvehet egy másik mısort, miközben egy kódolt adás mısorát nézi Amikor az AV2 csatlakozóval köti össze a dekódert, az AV2 csatlakozó beállítása (AV2 BEÁLLITÁS) menüsort dekóder (DEC) állásba kell állítania. 1 A 11. oldalon leírtak szerint kösse össze a videomagnót a -vel. 2 A dekóderhez mellékelt SCART kábelt csatlakoztassa a videomagnó hátoldalán lévœ AV2 (DEC./EXT.) - csatlakozóhoz. 3 A kábel másik végét csatlakoztassa a dekóderhez. a DVD lejátszót csatlakoztat a készülék hátlapján lévœ AV2(DEC./EXT.) bemenethez, ki kell választani a normál video kimenetet, a DVD videokijelzœ menüjében. L/G A videomagnó mıholdvevœhöz vagy egyéb készülékhez történœ csatlakoztatása 4 Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott nyelv tárolásához. 5 Nyomja meg az OK gombot. 6 A ➐ vagy ❷ gomb megnyomásával válassza ki azt az országot, ahol a készüléket használja. (SV-665GX/SV-661GX) A képmagnó a kiválasztott országhoz tartozó, elœzetesen összeállított preferencialista alapján megkeresi a adókat. 7 Nyomja meg az OK gombot, hogy elkezdœdjön az automatikus hangolás. A videomagnó ahány adót talál, azt beprogramozza a memóriájába. 8 A Pontos idœ és a dátum jelenik meg automatikusan a kijelzœn. EllenŒrizze a dátumot és az idœt. ha az: helyes, akkor a MENU gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a menübœl. nem pontos, akkor lapozzon a 14. oldalra. Az automatikus elœre beprogramozás úgy végezhetœ el, hogy kazetta behelyezése nélkül legalább 5 másodpercen keresztül lenyomva tartja a videomagnón a (megállítás) - t. A hangolása a videomagnóra CLOCK ❿ ➐❷ 12:00 1/JAN/2003 WED 2 END:MENU A videomagnót SCART kábellel kapcsolhatja össze a mıholdvevœvel vagy egy másik videomagnóval, amennyiben a másik készüléknek van ilyen csatlakozója. A következœ ábrák a csatlakoztatási lehetœségekre mutatnak példát. 1. AV2 IN bemeneti csatlakozó: 21 pólusú Scart kábellel Amikor mıholdvevœt vagy más készüléket csatlakoztat az AV2 csatlakozóhoz, az AV2 BEÁLLITÁS menüsort EXT állásba kell állítania. A mıholdvevœ vagy egyéb készülék SCART kábelét csatlakoztassa a videomagnó hátoldalán lévœ AV2(DEC./EXT.) csatlakozóhoz. A csatlakoztatás után a bemenet-választó (INPUT) gomb megnyomásával válassza ki az AV2 bemenetet. 2. Koaxiális RF kábellel A csatlakoztatás után be kell programoznia a mıholdvevœn keresztül vett adókat. MıholdvevŒ vagy más készülék 1 Antenna-csatlakozó 2 AV2 (DEC./EXT.) Antenna SCART kábel A -t csak akkor kell behangolni a videomagnóról jövœ mısor fogadására, ha az összekötœ vezeték nem Scart kábel Scart kábel alkalmazása esetén a video-magnó mısorát akkor nézheti, ha audio/video (AV) üzemmódba kapcsolja a -t. 1 Kapcsolja be a -t. 2 Kapcsolja be a videomagnót az elœlapján lévœ üzemi kapcsoló (STANDBY/ON) vagy a távvezérlœn lévœ kapcsoló (VCR STANDBY/ON ill. STANDBY/ON) gomb segítségével. 3 Válassza ki azt a programhelyet a -n, amelyet a videomagnó számára kíván lefoglalni. 4 elyezzen be egy kazettát a videomagnóba. Figyelje meg, hogy a magnó megkezdte-e annak lejátszását; ha nem, nyomja meg a lejátszás/pillanat állj ❿II gombot. 6 Végezzen finomhangolást a -n, amíg a kapott kép és hang nem lesz éles és tiszta. 7 a nem kap képet és hangot a -n, vagy a közeli csatornák interferenciát okoznak, módosítani kell a videomagnó kimeneti jelét (lásd a Problémák és megoldások c. részt a használat útmutató 47. oldalán). 8 a éles a kép és tiszta a hang, programozza be a -n ezt a csatornát a kívánt programhelyre. Eredmény: Ezzel a programhelyet beállította a videomagnó számára. OUT/SORTIE R/D 5 Indítson el egy hangolást a -n vagy álljon a 36-os csatornára. AV1 (EURO AV) L/G SCART kábel 12 13

8 Az elemek behelyezése a távvezérlœbe A dátum és az óra beállítása A videomagnó kimeneti csatornájának beállítása adók automatikus beprogramozása Elemeket kell helyezni a távvezérlœbe, vagy ki kell cserélni azokat, amikor: Megvásárolta a videomagnót Azt tapasztalja, hogy már nem megfelelœen mıködik a távvezérlœ 1 Távolítsa el a távvezérlœ hátoldalán lévœ elemtartó rekesz fedelét úgy, hogy a megjelölt helyen a nyíl irányába tolja a fedelet. 2 Ügyelve a helyes polaritásra, tegye be 2 db AA, R6 vagy ezekkel azonos elemet úgy, hogy azok: + kivezetése a távvezérlœ + jelölésı része - kivezetése a távvezérlœ - jelölésı része felé nézzen. 3 Az elemtartó rekesz fedelét illessze vissza a távvezérlœhöz és tolja zárásig a helyére. Ne használja keverve a különbözœ fajtájú (pl.: mangán és alkáli) elemeket. 1 A képernyœn megjelenœ információ kijelzése/eltın-tetése ; A videomagnó a legtöbb információt a saját kijelzœjén és a televízión is kijelzi. Választhat, hogy ez az információ megjelenjen-e a képernyœjén vagy sem, kivéve az indexet, a menüt és a ShowView funkciót (csak az SV-665GX/SV-465GX/ SV-265GX tépusoknál), melyeket nem lehet kikapcsolni.) BEÁLLITÁS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a felhasználói beállítás (BEÁLLITÁS) menü. 4 Nyomja a ➐ vagy ❷ gombot, a KÉPERNYÔ KIJELZÉS sor kiválasztásához. 5 Cél: Nyomja meg a vagy a ❿ gombot, amíg az... Jelenjen meg információ BE jelzés meg nem a képernyœn. jelenik. Ne jelenjen meg információ KI jelzés meg nem a képernyœn. jelenik. 6 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja A videomagnó tartalmaz egy 24 órás órát és egy naptárt, amivel: A felvétel automatikusan leállítható Beprogramozhatja a videomagnót, hogy automatikusan vegyen fel mısorokat Be kell állítani a dátumot és az órát, amikor: Megvásárolta a videomagnót. Ne felejtse el beállítani az órát, amikor téli idœszámításról nyárira tér át és fordítva. 1 Nyomja meg a menü (MENU) gombot a távvezérlœn. ORA BEÁLLITÁSA sor kiválasztásához. 3 A kívánt menü kiválasztása érdekében nyomja meg a OK gombot. Eredmény: Megjelenik az órabeállítás (ORA BEÁLLITÁSA) menü. 4 Az óra, perc, nap, hónap és év értékek kiválasztását a vagy ❿ gombok megnyomásával végezze. Eredmény: A kiválasztott érték villog. 5 Az értékek növelése vagy csökkentése érdekében nyomja meg a ➐ vagy a ❷ gombot. Gyorsabban változnak az értékek, ha lenyomva tartja a ➐ vagy ❷ gombot. 6 Befejezésként nyomja meg kétszer a menü (MENU) gombot, hogy kilépjen a menübœl. A nyelv kiválasztása NYELV BEALLITASA sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a nyelvkiválasztás (NYELV BEALLITASA) menü. 4 A ➐ vagy ❷ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet. 5 Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott nyelv tárolásához. 6 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja Eredmény: EttŒl kezdve minden információ a kiválasztott nyelven jelenik meg a képernyœn. a interferenciát tapasztal a képen vagy a -n nem jelenik meg a videomagnóról jövœ kép, csatornát kell változtatni. Akkor is változtathat csatornát, ha módosítani akarja a frekvenciát, amelyiken megjelenik az információ a képernyœn. ÜZEMBEELYEZÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a beállítás (ÜZEMBEELYEZÉS) menü. 4 Nyonja meg a ➐ vagy ❷ gombot az(rf KIMENET) sor kijelöléséhez. 5 A vagy ❿ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt (C21-C69) csatornát. 6 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja Ezután hangolja be újra a -t (lásd a 13. oldalon). A rádiófrekvenciás hangkimenet (RF OUT) beállítása (B/G-D/K) A videomagnóhoz csatlakoztatott szerint ki kell választania a hang normát (B/G vagy D/K). ÜZEMBEELYEZÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a beállítás (ÜZEMBEELYEZÉS) menü. 4 Nyonja meg a ➐ vagy ❷ gombot a (ANG RENDSZER) sor kijelöléséhez. 5 A ❿ gomb megnyomásával válassza ki a G vagy a K rendszert. 6 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja Nincs szükség a adók beprogramozására, ha már végrehajtotta azt automatikusan. (Lásd a 13. oldalon A videomagnó csatlakoztatása a hálózathoz és automatikus beprogramozás c. részt.) Videomagnójának saját tunere van, ami önállóan képes venni a különbözœ adók mısorát. A tuner által vett adóknak programhelyeket kell kijelölni. Ez a következœ módon történhet: A videomagnónak a hálózathoz történœ csatlakoztatásával és automatikus beprogramozással (lásd a 13. oldalon) Automatikusan Manuálisan (lásd a 16. oldalon) A videomagnón 80 adó programozható be. ogy kódolt fizetœ adások vételére alkalmas legyen a videomagnó, a hangolás után be kell kapcsolni a dekódert (lásd a 16). ÜZEMBEELYEZÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a beállítás (ÜZEMBEELYEZÉS) menü. 4 Nyonja meg a ➐ vagy ❷ gombot az (AUTO BEÁLLITÁS) sor kijelöléséhez. Ezután a ❿ gomb megnyomásával válassza ki ezt a mıveletet. 5 A ➐ vagy ❷ gomb megnyomásával válassza ki azt az országot, ahol a készüléket használja. (SV-665GX/SV-661GX) A képmagnó a kiválasztott országhoz tartozó, elœzetesen összeállított preferencialista alapján megkeresi a adókat. 6 Nyomja meg az OK gombot, hogy elkezdœdjön az automatikus hangolás. Eredmény: A képernyœjén a KÉREM VÁRJON (Kérem várjon) felirat kezd el villogni. A hangolás az elsœ frekvenciasávval kezdœdik, és az elsœ vett adó kijelzésre és beprogramozásra kerül. A magnó ezután tovább folytatja a hangolást. Amikor az automatikus hangolás befejezœdött, a videomagnó automatikusan az 1-es programhelyre kapcsol. A videomagnó ahány adót talál, azt beprogramozza a memóriájába. 7 a a hangolást még a befejezœdése elœtt meg akarja állítani, nyomja meg háromszor a MENU gombot, hogy kilépjen a menübœl. Az automatikus hangolás befejezése után lehet, hogy néhány adó egynél többször lett beprogramozva; válassza ki ezek közül a legjobbat és törölje a többit (lásd a 16. oldalon)

9 adók manuális beprogramozása Nincs szükség a adók beprogramozására, ha már végrehajtotta azt automatikusan. ogy kódolt fizetœ adások vételére alkalmas legyen a videomagnó, a hangolás után be kell kapcsolni a dekódert. ÜZEMBEELYEZÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a beállítás (ÜZEMBEELYEZÉS) menü. 4 Nyonja meg a ➐ vagy ❷ gombot a (KÉZI BEÁLLITÁS) sor kijelöléséhez. 5 A ❿ gomb megnyomásával válassza ki ezt a mıveletet. Eredmény: A adók táblázata ( ADOTÁBLÁZAT) megjelenik. 6 A ➐ vagy ❷ gomb megnyomásával válassza ki a programhelyszámot. 7 Nyomja meg a ❿ gombot az adóállomások kiválasztásához. Eredmény: A kézi behangolás (KÉZIANGOLÁS) megjelenik. 8 Nyomja meg a vagy a ❿ gombot, hogy elkezdœdjön a hangolás. Eredmény: MegkezdŒdik a hangolás és az elsœ vett adó kijelzésre kerül. a tudja a nézni kívánt csatorna számát, nyomja meg a távvezérlœn a megfelelœ számgombokat, pl. az E21 csatorna érdekében nyomja meg a 0, a 2 és 1 gombokat (lásd a 29. oldalon). 9 Nyomja a ❷ gombot a DECODER kiválasztásához. 10 a szükséges, a ❿ gombbal kapcsolja be vagy ki a dekódert, a adás szerint. 11 Nyomja meg a ➐ vagy ❷ gombot a (NÉV) kiválasztásához. 12 a az adó nevét is meg akarja változtatni, nyomja meg a ❿ gombot. Eredmény: A név elsœ betıje villogni kezd. 13 a a feladat... Akkor... Egy karakter kivá- Nyomja meg a ➐ vagy ❷ lasztása a névben gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter (betı, szám vagy - jel.). Léptetés a követke- Nyomja meg a ❿ vagy a zœ vagy az elœzœ gombot. karakterhez 14 a a kijelzett adót... Akkor... be akarja programozni nem akarja beprogramozni Nyomja meg a ➐vagy ❷ gombot, az MFT sor kijelöléséhez. a szükséges, a vagy a ❿ gomb megnyomásával állítson a képen. Az OK gomb megnyomásával fejezze be a programozást. Nyomja meg a ➐vagy ❷ gombot, a CAST sor kijelöléséhez. Nyomja meg a vagy a ❿ gombot, hogy folytatódjon a hangolás, és a következœ adó kerüljön kijelzésre. Menjen vissza a 14. lépés kezdetéhez. 15 A 6. lépéstœl kezdve ismételje az eljárást, amíg valamennyi kívánt adót be nem programozott. 16 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja meg háromszor a MENU gombot. adó törlése a programhelyrœl a beprogramozott olyan adót, amit: Soha nem néz Más programhely-számmal akarja jelölni akkor törölheti arról a programhelyrœl. ÜZEMBEELYEZÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a beállítás (ÜZEMBEELYEZÉS) menü. 4 Nyonja meg a ➐ vagy ❷ gombot a (KÉZI BEÁLLITÁS) sor kijelöléséhez. 5 A ❿ gomb megnyomásával válassza ki az adótáblázatot( ADOTÁBLÁZAT). 6 Nyomja meg a ➐ vagy ❷ gombot a kívánt programhely kiválasztásához. 7 Nyomja meg a törlés/visszaállítás (CLR/RST) gombot. 8 A 6. lépéstœl kezdve ismételje az eljárást, amíg nem törölt valamennyi adót, amit törölni akart. 9 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja meg háromszor a MENU gombot. Programhelyek megváltoztatása A már programhely-számmal ellátott adókat kívánság szerint átrendezheti új programhelyszámokat adhat ÜZEMBEELYEZÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a beállítás (ÜZEMBEELYEZÉS) menü. 4 Nyonja meg a ➐ vagy ❷ gombot a (KÉZI BEÁLLITÁS) sor kijelöléséhez.a ❿ gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüsort. Eredmény: A adók táblázata ( ADOTÁBLÁZAT) megjelenik. 5 Nyomja meg a ➐ vagy ❷ gombot a programhely kiválasztáshoz. Eredmény: Az adó mısora megjelenik a képernyœn. 6 A programhely számának megváltoztatásához jelölje ki az adót a távvezérlõ OK gombját megnyomva. (Például, egy adót áttenni az 1-es programhelyrõl a 3-asra.) 7 Nyomja a ➐vagy ❷ gombot a hely kiválasztásához. Majd nyomja meg az OK gombot a cseréhez. 8 További programhelyek cseréjéhez ismételje az eljárást az 5 lépéstõl. 9 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja meg háromszor a MENU gombot. Átkapcsolás a és a videomagnó között A /videomagnó váltókapcsoló (/VCR) lehetœvé teszi egy mısor felvételét, mialatt egy másikat néz a -n. Amikor a VCR A képernyœjén a... jelzése... megjelenik nem látszik (vagy ki videomagnó) videomagnóról jövœ mısoranyag látható, és a videomagnó vagy a távvezérlœ gombjaival (PROG ➐ vagy ❷) válthat a programhelyek között. saját antennája vagy a kábel hávan kapcsolva a lózatról származó mısor jelenik meg. Ekkor a gombjaival válthat át másik csatornára. A VCR -jelzést be- és kikapcsolhatja, ha egyszerıen csak megnyomja a /videomagnó váltókapcsoló (/VCR). A felvételi sebesség beállítása (Csak az SV-665GX/SV-661GX/SV-465GX/ SV-461GX típusoknál) Kétféle sebességgel készíthet felvételt: SP = normál sebességgel LP = lassú sebességgel Lassú sebességnél: A lejátszási idœ kétszeres A felvétel minœsége kicsit gyengébb Felvétel készítése gombot, hogy az... Normál sebességgel Lassú sebességgel Jelzés Felv.idŒ (norm.seb.) E perc = 3óra E perc = 4óra E perc = 4 ó 20 p E perc = 5óra Nyomja meg a sebesség (SPEED) SP jelzés jelenjen meg. LP jelzés jelenjen meg. Kazetta-játékidŒ kiválasztása a azt akarja, hogy a szalaghossz-számláló kijelezze a kazettán még rendelkezésre álló mısoridœt, akkor ki kell választania a behelyezett kazettának megfelelœ állást. BEÁLLITÁS sor kiválasztásához. 4 Nyomja a ➐ vagy ❷ gombot a (SZALAGOSSZ) sor kiválasztásához. 5 Annyiszor nyomja meg a vagy a ❿ gombot, amíg a megfelelœ szalaghossz jelzés kijelzésre nem kerül. E180 E240 E 300 E260 6 Nyomja meg kétszer a MENU gombot, hogy kilépjen a menübœl NICAM (Csak az SV-665GX/ SV-661GX típusoknál) A NICAM i-fi sztereo hang háromféle módon hallgatható vissza. NICAM sztereo, NICAM mono és kétnyelvı (egy másik nyelven). A NICAM hang mellett mindig felvételre kerül a normál mono hang, így kiválaszthatja a kívánt hangot. Lásd a 22. oldalon. BEÁLLITÁS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a felhasználói beállítás (BEÁLLITÁS) menü. 4 Nyomja a ➐ vagy ❷ gombot a (NICAM) sor kiválasztásához. 5 A kívánt beállítás... Nyomja meg a vagy a ❿ gombot, amíg meg nem jelenik az... MONO... KI felirat. KI:Csak akkor kapcsolja be ezt a helyzetet, ha a NICAM hanggal sugárzott adás hangját monoban akarja felvenni, mert a vételi viszonyok miatt torz a hang. NICAM... BE felirat. BE:Normál esetben ezt a helyzetet állítsa be. 6 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja 16 17

10 1 Mısoros kazetták védelme Mısor azonnali felvétele MielŒtt felvételt készítene egy -mısorról, elœtte a magnót be kell programoznia a megfelelœ adóra (hacsak nem egy külsœ jelforrásról készít felvételt). a ez még nem történt meg, lásd a 15. és 16. oldalt. 1 Kapcsolja be a -t. 2 A felvenni kívánt program figyelése érdekében álljon a videomagnó számára lefoglalt programhelyre (vagy az AV bemenetre, ha ahhoz csatlakoztatta a videomagnót). 3 Tegye be a felvételre szánt kazettát úgy, hogy a kazetta ablaka, ahol látszik a szalag, felfelé nézzen, a kazetta véletlen törlését megakadályozó lemezkéje pedig ne legyen kitörve, vagy a nyílás legyen letakarva ragasztószalaggal. Eredmény: A videomagnó automatikusan bekapcsolódik. 4 Válassza ki a felvenni kívánt adót a: PROG/TRK (➐ vagy ❷) ill. a PROG (➐ vagy ❷) gomb megnyomásával vagy ha mıholdvevœ vagy más videomagnó a mısorforrás, a bemenet-választó (INPUT) gombbal válassza ki az AV1, AV2 vagy AUX (Cask az SV-665GX/SV-661GX típusoknál) bemenetet. Eredmény: Megjelenik a programhely-szám, és a mısor látható a képernyœjén. Az SV-665GX/SV-661GX/SV-465GX/SV-461GX típusoknál felvételi sebességet (SP/LP) is választhat. Nyomja meg a sebesség (SPEED) gombot. (Lásd a 17. oldalon.) 5 A felvétel elindítása érdekében rövid ideig tartsa nyomva a felvétel [REC] gombot. Eredmény: A felvétel-jelzœ megjelenik a képernyœn és a videomagnó kijelzœjén. Egy indexjel is felvételre kerül (lásd a 23 oldalon). 6 Megállítja a felvételt, ha egyszer megnyomja az állj ( ) gombot. a a felvétel elindításakor kitolódik a kazetta, ellenœrizze, hogy a kazetta véletlen törlését megakadályozó lemezkéje ép-e, vagy ha ki van törve, le van-e ragasztva a nyílás. a felvételkor a szalag a végéhez ér, automatikusan visszacsévélœdik az elejéhez. A videkazettákon van egy véletlen törlést megakadályozó kitörhetœ lemezke. a ezt eltávolították, a kazettára nem lehet felvételt készíteni. 1 a meg akarja védeni a kazettát a véletlen törlés ellen, egy kis csavarhúzóval törje ki a kitörhetœ lemezkét. 2 a késœbb mégis szeretne felvételt készíteni a védett kazettára, ragasztószalaggal takarja le a nyílást. Mısor felvétele automatikus leállítással Az üzemmód max. 9 órányi mısor felvételét teszi lehetœvé. (LP felvételnél) A kívánt idœtartam eltelte után a magnó automatikusan megáll. 1 Kapcsolja be a -t. 2 A felvenni kívánt program figyelése érdekében álljon a videomagnó számára lefoglalt programhelyre (vagy az AV bemenetre, ha ahhoz csatlakoztatta a videomagnót). 3 Tegye be a felvételre szánt kazettát úgy, hogy a kazetta ablaka, ahol látszik a szalag, felfelé nézzen, a kazetta véletlen törlését megakadályozó lemezkéje pedig ne legyen kitörve, vagy a nyílás legyen letakarva ragasztószalaggal. Eredmény: A videomagnó automatikusan bekapcsolódik. 4 Válassza ki a felvenni kívánt adót a: PROG/TRK (➐ vagy ❷) ill. a PROG (➐ vagy ❷) gomb megnyomásával vagy ha mıholdvevœ vagy más videomagnó a mısorforrás, a bemenet-választó (INPUT) gombbal válassza ki az AV1, AV2 vagy AUX (Cask az SV-665GX/SV-661GX típusoknál) bemenetet. Eredmény: Megjelenik a programhely-szám, és a mısor látható a képernyœjén. Az SV-665GX/SV-661GX/SV-465GX/SV-461GX típusoknál felvételi sebességet (SP/LP) is választhat. Nyomja meg a sebesség (SPEED) gombot. (Lásd a 17. oldalon.) 5 A felvétel elindítása érdekében rövid ideig tartsa nyomva a felvétel [REC] gombot. Eredmény: A felvétel-jelzœ megjelenik a képernyœn és a videomagnó kijelzœjén. Egy indexjel is felvételre kerül (lásd a 23. oldalon). 6 Nyomja meg néhányszor a felvétel [REC] gombot, hogy a felvétel idœtartama növekedjen: 30 perces idœközökkel max. 4 óráig 1 órás idœközökkel max. 9 óráig [Lassú (LP) felvétel esetén] Eredmény: Az idœtartam kijelzésre kerül. A kiválasztott mısor a kívánt idœtartamig felvételre kerül. Az idótartam végén a videomagnó automatikusan megállítja a felvételt. 7 a a beállított idœtartam lejárta elœtt akarja kikapcsolni a felvételt, nyomja meg az üzemi kapcsolót VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON). a felvétel közben a szalag a végére ér: Megáll a felvétel A videomagnó automatikusan kikapcsolódik A ShowView üzemmód használata (Csak az SV-665GX/SV-465GX/SV-265GX típusoknál) MielŒtt beállítaná a videomagnót: Kapcsolja be mind a -t, mind a videomagnót EllenŒrizze, hogy a dátum és az óra beállítása helyes-e Tegye be a felvételre szánt kazettát (a véletlen törlést megakadályozó lemezkéje ne legyen kitörve) Max. 6 mısort lehet beprogramozni. 1 Nyomja meg a TIMER gombot. Eredmény: Megjelenik a felhasználói beállítás (IDOZITÉSI MOD) menü. 2 Nyomja meg a ➐ vagy ❷ gombot a SOWVIEW sor kiválasztásához. 3 Nyomja a ❿ gombot a SOWVIEW kód megadásához. Eredmény: Megjelenik a kód (CODE) felirat, lehetœvé téve a ShowView -kód megadását. a már mind a hat beprogramozási lehetœség ki van töltve, megjelenik a PROGRAM BETELT (IdŒzítés megtelt) felirat. a törölni akar egyet a hat lehetœség közül, a 20. oldalon leírtak szerint járjon el. 4 A mısorújságokban kódszámok láthatók a mısorok felsorolásánál. Nyomja meg a felvételre szánt mısor kódszámának megfelelœ számgombokat. a korrigálni akarja a ShowView -kódokat, amit ép bead: Nyomja meg a gombot, amíg a módosítani kívánt digit nem törlœdik Írja be a helyes számot 5 Nyomja meg a MENU gombot. Eredmény: A mısorra jellemzœ információk megjelennek. Amikor elœször kapcsolja be a ShowView üzemmódot, és a adók be vannak programozva, a programhely-szám villog. Most az egy alkalommal manuálisan kell megadnia a prograhely-számokat a ➐ vagy a ❷ gomb megnyomásával. Lásd a következœ oldalt, ha: A programhely-szám vagy az idœpont értékek villognak Módosítani akarja a már beállított programot. 6 a a beírt adatok (programhely-szám, idœpontok) helyesek, nyomja meg a menü gombot. 7 Nyomja meg az üzemi kapcsolót (VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON)), hogy az idœzítœ aktiválódjon. 8 Lásd a 20. oldalon leírtakat, ha: EllenŒrizni akarja, hogy helyesen lett-e beállítva a magnó Törölni akar egy idœzítést Az egyes mısorok mellett található számok a ShowView-kódok, melyek megadásával, a távvezérlœ segítségével közvetlenül be lehet programozni a felvételeket. Egyszerıen csak nyomja meg a kódszámnak megfelelœ sorrendben a számgombokat. A SOWVIEW a Gemstar Developement Corporation védjegye. A SOWVIEW rendszer a Gemstar Developement Corporation licensze alapján készült.. A ShowView programozás módosítása (Csak az SV-665GX/SV-465GX/SV-265GX típusoknál) a javítani akarja a kijelzett programot, vagy bizonyos elemeit - pl. a felvételi sebességet - módosítani akarja, akkor megteheti azt, mielœtt jóváhagyásként másodszor megnyomná a menü (MENU) gombot. a a szándéka... Akkor... Egy külsœ mısorforrás- Nyomja meg a vagy a ❿ AV1, AV2 vagy AUX- gombot, amíg a PR választási (SV-665GX) kiválasztása lehetœség nem villog A bemenet-választó (INPUT) gomb megnyomásával válassza ki a mısorforrást Eredmény: A programhelyszám helyére lép az: A1, A2 vagy AU jelzés, aszerint, hogy a mıholdvevœt vagy a másik video készüléket (pl. videomagnót) hová csatlakoztatta A bemeneti jelforrást azelœtt kell kiválasztania, mielœtt bármilyen más értéket megváltoztatna. Minden nap (hétfœtœl Nyomja meg a vagy a ❿ vasárnapig),ugyanabban gombot, amíg a nap (DAY) az idœben felvenni egy felirat nem villog. mısort Nyomja meg a ➐ vagy a ❷ gombot, amíg a naponta (DLY = Daily) felirat nem jelenik meg. Minden héten ugyanazon Nyomja meg a vagy a ❿ a napon, ugyanabban gombot, amíg a nap (DAY) az idœben felvenni gy felirat nem villog. mısort Nyomja meg a ➐ vagy a ❷ gombot, amíg a hét (W-= Week) felirat nem jelenik meg, amelyet a kívánt nap követ. Példa: W-SA (Weekly Saturday = hetente szombaton) A felvétel idœtartamának Nyomja meg a vagy a ❿ növelése gombot, amíg az állj (STOP) felirat nem villog. A ➐ vagy a ❷ gomb megnyomásával növelje vagy csökkentse az idœtartamot. VPS/PDC ( ) felvétel Nyomja meg a vagy a ❿ beállítása (SV-665GX) gombot, amíg a V/P jelzés nem villog. Az adók vezérlœjelet sugároznak, Nyomja meg a ➐ vagy a ❷ így mısor-csúszás esetén is gombot, amíg az ON csak a tényleges mısor (bekapcsolva) vagy a - kerül felvételre. Magyarországon (kikapcsolva) felirat nem még nincs ilyen! jelenik meg a képernyœn. Csak akkor kapcsolja be a VPS üzemmódot, ha biztos abban, hogy a felvenni kívánt adás sugároz ilyen indítójelet. a bekapcsolta a VPS indítást (ON), a kezdési idœpontot PONTOSAN a mısorújságban szereplœ értékre kell beállítania, különben nem jön létre az idœzített felvétel. A felvételi sebesség Nyomja meg a vagy a ❿ kiválasztása (SV-665GX/ gombot, amíg a felvételi SV-465GX) sebesség kiválasztása nem villog. Nyomja meg a ➐ vagy a ❷ gombot, amíg a helyes jelzés meg nem jelenik: AUTO (Automatikus sebességválasztás): lásd a 20. oldalon SP (Normál sebesség) LP (Lassú sebesség) 18 19

11 Az idõzítés használata IdŒzített felvétel beállításának ellenœrzése Videokazetta lejátszása Intelligens képélesség-állítás (IPC) Az idõzítés üzemmód lehetõvé teszi, Önnek, hogy a készüléket egy hónapra elõre beállítsa adások felvételére. at mûsor felvételének elõre beállítására van lehetõség. A beprogramozás elœtt ellenœrizze, hogy a dátum és az óra beállítása helyes-e. 1 - Nyomja meg a távvezérlœn a gyorsprogramozás (TIMER) gombot. Nyomja a ➐ vagy a ❷ gombot a NORMÁL sorhoz és azután ❿ gombot vagy, Nyomja meg a távvezérlœn a menü (MENU) gombot. A kiválasztás érdekében nyomja meg a OK gombot. Eredmény: Megjelenik az idœzített beprogramozás (IDÔZITÉS) menü. 2 A ❿ gomb megnyomásával válassza ki a bemeneti mısorforrást. 3 A ➐ vagy a ❷ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt adót, ill. az AV1, AV2 vagy AUX (SV-665GX/SV-661GX) bemenetet, a csatlakoztatott mısorforrás szerint. 4 A ❿ gomb megnyomásával lépjen felvételi nap (DAY) állásba. 5 A ➐ vagy a ❷ gombbal válassza ki a kívánt napot. 6 A ❿ gomb megnyomásával álljon kezdési idœpont (START) állásba. 7 A ➐ vagy a ❷ gombbal állítsa be a kívánt óraértéket. 8 A ❿ gombbal lépjen a percek beállításához. 9 A ➐ vagy a ❷ gombbal állítsa be a kívánt percértéket. 10 A ❿ gomb megnyomásával álljon befejezési idœpont (STOP) állásba. 11 A ➐ vagy a ❷ gombbal állítsa be a kívánt befejezési idœpontot ugyanúgy, mint a kezdési idœpontnál. Az SV-665GX/SV-661GX típusoknál felvételi sebességet (AUTO/SP/LP) is választhat. a. A ❿ gomb megnyomásával álljon felvételi sebesség állásba. b. Nyomja meg a ➐ vagy a ❷ gombot, hogy kapcsoljon a különbözœ sebességek [automatikus (AUTO), normál (SP) és lassú (LP)] között. Az SV-665GX/SV-661GX típusoknál VPS/PDC üzemmód is bekapcsolható. a. A ❿ gomb megnyomásával álljon VPS/PDC beállítási helyzetbe. b. A ➐ vagy a ❷ gomb megnyomásával válassza ki kívánság szerint a bekapcsolt (ON) vagy a kikapcsolt (-) állapotot. 12 a végzett a beállítással, nyomja meg a menü gombot. 13 Nyomja meg az üzemi kapcsolót (VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON)), hogy az idœzítœ aktiválódjon. Eredmény: MielŒtt elkezdœdne a felvétel, a videomagnó ellenœrzi, hogy a kazettán még hátralévœ mısoridœ elegendœ-e a beállított felvétel számára. Automatikus szalagsebesség-beállítás (Csak az SV-665GX/ SV-661GX/SV-465GX/SV-461GX típusoknál) A videomagnó automatikus szalagsebesség-beállító funkciója a felvétel megkezdése elœtt összehasonlítja a beprogramozott idœtartamot a kazettán még hátralévœ idœvel. a automatikus üzemmódban a hátralévœ szalagidœ nem elegendœ, a video-magnó automatikusan átkapcsol lassú (LP) üzemmódra, hogy a teljes program felvételre kerüljön. Pl.: a AUTO üzemmódban 60 percnyi felvétel van beállítva és csak 40 perc hosszúságú a hátramaradt szalagidœ, akkor a videomagnó 20 percet normál sebességgel (SP) vesz fel, utána a maradék 40 percet pedig lassú (LP) sebességgel. EllenŒrizheti a felvétel beprogramozását: Amikor befejezte a videomagnó programozását a elfelejtette, hogy milyen mısort programozott be 1 - Nyomja meg a távvezérlœn a gyorsprogramozás (TIMER) gombot. Nyomja a ➐ vagy a ❷ gombot a NORMÁL sorhoz és azután ❿ gombot vagy, Nyomja meg a távvezérlœn a menü (MENU) gombot. A kiválasztás érdekében nyomja meg a OK gombot. Eredmény: Megjelenik az idœzített beprogramozás (IDÔZITÉS) menü. 2 A ➐ vagy a ❷ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programsort. 3 A vagy a ❿ gomb megnyomásával válassza ki és kívánság szerint változtassa meg a szükséges adatot. Részletesebben lásd az elœzœ oldalon. 4 Befejezésként nyomja meg kétszer a menü (MENU) gombot. IdŒzített felvétel beállításának törlése Törölhet bármilyen programot, ami: elytelenül van beprogramozva A továbbiakban már nincs rá szükség 1 - Nyomja meg a távvezérlœn a gyorsprogramozás (TIMER) gombot. Nyomja a ➐ vagy a ❷ gombot a NORMÁL sorhoz és azután ❿ gombot vagy, Nyomja meg a távvezérlœn a menü (MENU) gombot. A kiválasztás érdekében nyomja meg a OK gombot. Eredmény: Megjelenik az idœzített beprogramozás (IDÔZITÉS) menü. 2 A ➐ vagy a ❷ gomb megnyomásával válassza ki azt a programsort, amit törölni akar. 3 Nyomja meg a törlés (CLR/RST) gombot, hogy a kiválasztott programsor törlœdjön. Eredmény: Minden adat törlœdik és az adás nem kerül felvételre. 4 Befejezésként nyomja meg kétszer a menü (MENU) gombot. Mısoros kazetták lejátszása érdekében az alábbiak szerint járjon el. 1 Kapcsolja be mind a -t, mind a videomagnót. 2 Tegye be a lejátszani kívánt kazettát. a a kazetta véletlen törlést megakadályozó biztonsági lemeze nincs kitörve, nyomja meg a lejátszás/pillanat állj (❿ll) gombot. Egyébként a lejátszás automatikusan megkezdœdik. A kazetta betételekor automatikusan beállítódik a fej, elkerülve ezzel a különbözœ magnók fejállásai közötti eltérésbœl eredœ hibát (Digitális automatikus sávontartás). Lejátszáskor, ha a végéhez ér a szalag, a készülék automatikusan visszacsévéli azt az elejére. A videomagnó alkalmas az NTSC rendszerben felvett magnókazetták lejátszására, de NTSC felvételre nem. 3 Cél: Nyomja meg a... gombot A lejátszás megállítása állj [STOP ( )] A kazetta kivétele kazetta kiadás [EJECT ( )] A kép sávontartásának automatikus beállítása (Csak az SV-661GX/SV-465GX/ SV-461GX/SV-265GX/SV-261GX típusoknál) A kép beállítás üzemmód lehetõvé teszi a szalag helyzetének automatikus beállítását a lehetõ legjobb képhez. Amikor zajsávok vagy csíkok tünnek fel lejátszás közben, állítsa be a képet a A.TRK gomb megnyomásával. Eredmény: A beállítósáv megjelenik. A készülék automatikusan beállítja a képet. A beállítósáv eltünik, amikor az automatikus beállítás befejezõdött. A kép sávontartásának manuális beállítása Ez a képbeállítási mód lehetœvé teszi a kép manuális beállítását, hogy a lehetœ legjobb képet kapjuk a lejátszás közben nem stabil és zajos a kép, annyiszor nyomja meg a sávontartás [PROG/TRK (➐ vagy ❷) / TRK ( vagy )] gombot, amíg nem kap stabil, zajmentes képet. Eredmény: Csíkok jelennek meg Megtörténik a képbeállítás Amikor elengedi a gombot, a csíkok eltınnek A készülék intelligens képélesség-állító képessége lehetœvé teszi, hogy a kép élességét az Ön óhaja szerint automatikusan beállítsa. 1 Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlœn a menü (MENU) gombot. BEÁLLITÁS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a felhasználói beállítás (BEÁLLITÁS) menü. 4 Nyomja meg a ➐ vagy ❷ gombot az (IPC) sor kiválasztáshoz. 5 A ❿ gomb megnyomásával válassza ki az IPC - beállítási lehetœséget. Amikor ez bekapcsolt (BE) állapotban van, a képélesség automatikusan beállítódik. 6 a manuálisan akarja állítani a képélességet, a ❷ gomb megnyomásával állítsa kikapcsolt (KI) állásba az IPC -t. 7 Annyiszor nyomja meg a vagy a ❿ gombot, amíg a kép leginkább megfelel az elképzelésének. a 10 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen gombot, a képmenü (KÉP) automatikusan eltınik. 8 Befejezésként nyomja meg ismét a menü gombot. Intelligens képélesség-állítás (IPC) (Csak az SV-661GX/SV-465GX/SV-461GX/ SV-265GX/SV-261GX típusoknál) A készülék intelligens képélesség-állító képessége lehetœvé teszi, hogy a kép élességét az Ön óhaja szerint automatikusan beállítsa. 1 Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlœn az intelligens képélesség-állítás (IPC) gombot. 2 A ❷ gomb megnyomásával kapcsolja be (BE) vagy ki (KI) a képélesség-állítást. Bekapcsolt helyzetben a képélesség-állítás automatikusan történik. 3 a manuálisan akarja beállítani a képélességet, a kikapcsolt (KI) állást válassza. Egy vízszintes vonal jelenik meg a beállításhoz 4 Annyiszor nyomja meg a vagy a ❿ gombot, amíg a kép leginkább megfelel az elképzelésének. a 10 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen gombot, a képmenü (KÉP) automatikusan eltınik. 5 Befejezésként nyomja meg ismét a menü gombot

12 16:9 (szélesített) képméretarány A színrendszer kiválasztása A videomagnó automatikusan érzékeli ha az AV2 bemenetrœl vagy egy mısoros videokazettáról 16:9 (szélesített) képméretarányú anyag érkezik. A 21 pólusú scart kábel szintén alkalmas ilyen mısoranyag átvitelére. BEÁLLITÁS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a felhasználói beállítás (BEÁLLITÁS) menü. 4 Nyomja meg a ➐ vagy ❷ gombot a (16:9) sor kiválasztáshoz. 5 A ❿ gomb megnyomásával válassza ki az AUTO BE KI (automatikus bekapcsolt kikapcsolt) állapotot. AUTO Ezt az állást szélesített képcsövı alkalmazása esetén válassza. A videomagnó mind lejátszásnál, mind felvételnél érzékeli, hogy milyen a mısorforrás anyaga. BE A videomagnó képe lejátszásnál és felvételnél kompatibilis a 16:9 képméretarányú képcsœvel. Ezt akkor állítsa be, ha a videomagnó AUTO állásban nem érzékeli a szélesített képméretarányt. KI a nem szélesített képcsövı -t csatlakoztat a videomagnóhoz, ezt a beállítást válassza. 6 Befejezésképpen, hogy kilépjen a menübœl, nyomja A hangkimenet kiválasztása (Csak az SV-665GX/SV-661GX típusoknál) Amikor mûsort néz, vagy lejátszik i-fi video felvételt, nyomja meg az gombot a hang beálltásához. Amint az gombot megnyomta, a hang kimenet és a kijelzés következõk szerint változik: ang mód Sztereó Kétnyelvû hang Kijelzés L R L R MIX MONO Sztereó hang (bal csatorna és jobb csatorna. Bal csatorna hallható mindkét oldalról. Jobb csatorna hallható fmindkét oldalról. Mono hang hallható. I.csatorna (FÕ hang) hallható balról, II. csatorna (AL hang) hallható jobbról. I.csatorna (FÕ hallható mindkét oldalról. II.csatorna(AL hang) hallható mindkét oldalról. I.csatorna (FÕ hang) hallahtó mindkét oldali hangszóróból. Normál hang Mono hang hallható. Mono hang hallható. Mono hang hallható. ang keverék, bal, jobb csatorna és normál audio sáv. Mono hang hallható. Felvétel vagy lejátszás elœtt lehetœség van a kívánt színrendszer kiválasztására. Egyébként, ha az AUTO állást választja, a készülék automatikusan meghatározza a video rendszert. Lejátszáskor a videomagnó automatikusan beállítja a színrendszert. Amikor NTSC rendszerı felvételt játszik le a videomagnón, a beállítást aszerint végezze, hogy milyen a -je. a a -je csak PAL rendszerı, az NTPB beállítást válassza (NTSC rendszerı felvétel csak lejátszásra). a a -je több rendszer fogadására alkalmas (kompatibilis az NTSC 4.43 rendszerrel), beállításnál válassza az NT at, és készíthet NTSC 4.43 rendszerı felvételt. BEÁLLITÁS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a felhasználói beállítás (BEÁLLITÁS) menü. 4 Nyomja meg a ➐ vagy ❷ gombot a (SZIN NORMA) sor kiválasztáshoz. 5 A ❿ gomb megnyomásával válassza ki az AUTO (automatikus) PAL MESECAM B/W (fekete/fehér) video rendszert. AUTO Lejátszáskor a videomagnó automatikusan meghatározza, hogy a behelyezett kazetta milyen rendszerı felvételt tartalmaz. B/W Fekete-fehér 6 Befejezésként, hogy kilépjen a menübœl, nyomja Automatikus némítás (Csak az SV-465GX/ SV-461GX/SV-265GX/SV-261GX típusoknál) Választhat olyan üzemmódot, amelynél a hang kikapcsolható. A hang némítását be- és kikapcsolhatja, ha egyszerıen megnyomja a távvezérlœn az gombot. Videokazetta lejátszása lassú sebességgel Lassú sebességgel is lejátszhatja a videokazettát. Lassú sebességı lejátszás közben hang nem hallatszik. 1 Nyomja meg a: lejátszás/pillanat állj (❿ll ) gombot, hogy megkezdœdjön a kazetta lejátszása SLOW lassú [SLOW ( )] gombot annyiszor, ahányszor szükséges, hogy csökkentse vagy növelje az aktuális sebességet Visszatér a normál sebességre, ha kétszer megnyomja a lejátszás/pillanat állj (❿ll) gombot. 2 Lassú sebességgel történœ lejátszáskor elœfordulhat képremegés, torzítás. Ennek minimalizálása érdekében nyomja meg a sávontartás [PROG/TRK (➐ vagy ❷) ill. a TRK ( vagy )] gombot. a 5 percnél hosszabb ideig lassú sebességgel játssza le a kazettát, a videomagnó automatikusan átkapcsol normál lejátszásra, hogy védje a: kazettát video fejeket Képkeresés, Gyors elõre/gyors hátra A képkeresés üzemmód lehetõvé teszi a Gyors elõre vagy Gyors hára keresést a szalagon. 1 Nyomja meg a PLAY gombot, a készülék elindítja a lejátszást. Közben nyomja meg a ❿❿ vagy gombot. A készülék 5-szörös sebességgel elindtja a keresést. 2 A normál lejátszáshoz nyomja meg a ❿II gombot. 3 a lenyomva tartja a ❿❿ vagy gombot, a készülék 9-szeres sesebességgel indítja el a keresést. Újra megmyomva a ❿❿ gombot, visszatér az 5-szörös sebességhez. A normál lejátszás üzemmódhoz nyomja meg a ❿II gombot. 4 a képkeresés közben megnyomja a ❿❿ gombot újra, a videomagnó normál gyors elõre üzemmódba kapcsol. 5 Ugyanígy, ha képkeresés hátra közben megnyomja a gombot újra, a videomagnó normál gyors hátra üzemmódra vált. 6 a gyors hátra ( ) vagy gyors elõre (❿❿) közben nyomja a vagy ❿❿ gombot, a készlék képkeresésre kapcsol. Jelenet lejátszása képrœl-képre Ezt a lejátszást a következœ módon végezheti: Egy kívánt képnél megállíthatja a szalagot KéprŒl-képre viszi elœre a szalagot KéprŒl-képre történœ lejátszás esetén hang nem hallatszik. 1 Nyomja meg a következœ gombot: lejátszás/pillanat állj (❿ll) gombot, hogy elkezdœdjön a kazetta lejátszása lejátszás/pillanat állj (❿ll) gombot, hogy egy adott képnél megálljon a szalag F.ADV léptetés elœre [F.ADV ( )] gombot, hogy képrœl-képre haladjon tovább a lejátszás 2 Visszatér a normál sebességre, ha megnyomja a lejátszás/pillanat állj (❿ll) gombot. a 5 percnél hosszabb ideig képrœl-képre haladva játssza le a kazettát, a videomagnó automatikusan átkapcsol normál lejátszásra, hogy védje a kazettát és a video fejeket. FüggŒleges stabilitás: KéprŒl-képre történœ lejátszásnál elœfordulhat képtorzulás. Ennek csökkentése érdekében nyomja meg a függœleges szinkronbeállító [V-LOCK V-LOCK ( ) gombot. Indexszámok alapján történœ keresés Minden alkalommal, amikor felvételt készít, egy indexszám is automatikusan felvételre kerül. A készülék gyors elœrevagy hátracsévéléssel meg tudja keresni az indexszámot, és a lejátszást attól a ponttól kezdi. Az iránytól függœen, az indexszámok a következœképpen változnak: stb. Az elœzœ mısorrész A videomagnóban lévœ index üzemmód szabványos (VISS). Ennek eredményeként a készülék felismeri a más készülékkel, ugyanilyen rendszerrel, felvett indexjeleket és ugyanígy a más készülékek is felismerik az e magnóval felvetteket. INTRO SCAN 1 A keresés elindtásához nyomja meg az INDEX gombot. 2 Nyomja meg a vagy ❿❿ gombot attól függõen, hogy a keresett mûsor melyik irányban található. 3 a indexjelet talál a készülék 5 másodpercre lejátszásra kapcsol, majd folytatja a keresést. 4 a nézni akarja a megtalált részt, nyomja meg a ❿II gombot. Index keresés: Ez az üzemmód lehetõvé teszi az elõre/hátra keresést a szalag adott pontjától. Pl.: a 3 különbözõ mûsort vett fel a szalagra, és vissza- csévélte a szalagot az elejére, ezzel az üzemmóddal közvetlenül elindíthatja a 2. mûsor lejátszását, egyszerûen az INDEX gomb megnyomásával. 1 Nyomja meg az INDEX gombot a keresés elindításához. 2 Nyomja meg a vagy ❿❿ gombot kétszer. Ezzel közvetlenül elindítja a kívánt mûsort, a keresés után. 3 Az INDEX keresés történhet elõre: (❿❿) vagy hátra: ( ). 4 Az INDEX keresés törléséhez nyomja meg a ❿II vagy gombot. Az éppen játszott mısorrész A következœ mısorrész stb

13 Kazetta lejátszásának automatikus ismétlése Bekapcsolhatja az ismételt lejátszást, hogy a videomagnó folyamatosan ismételje a kazettát a kezdetétœl a végéig. 2 Nyomja meg a ➐,❷ vagy, ❿ gombot az KÖNNYÜ ÜZEMELTETÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik az egyszerı kezelhetœség (KÖNNYÜ ÜZEMELTETÉS) menü. 4 Nyomja meg a megfelelõ ➐ vagy ❷ gombot a (LEJÁTSZÁS ISMÉTLÉS) sor kiválasztásához. 5 Cél: Annyiszor nyomja meg a vagy a ❿ gombot, amíg az... A kazetta BE felirat meg nem jelenik. ismétlése Az ismétlés KI felirat meg nem jelenik. megszüntetése 6 Befejezésként, hogy kilépjen a menübœl, nyomja ShowView bõvítés (Csak az SV-665GX/ SV-465GX/SV-265GX típusoknál) Megelõzni a késéseket vagy csúszásokat a készülék lehetõvé teszi a ShowView BÕVÍTÉS használatát, a felvételi idõ kiterjesztését egészen 60 percig. Csak, ha a PDC nem használható vagy kikapcsolta. 2 Nyomja meg a ➐,❷ vagy, ❿ gombot az KÖNNYÜ ÜZEMELTETÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik az egyszerı kezelhetœség (KÖNNYÜ ÜZEMELTETÉS) menü. 4 Nyomja meg a megfelelõ ➐ vagy ❷ gombot a (SOWVIEW BOVITÉS) sor kiválasztásához. 5 Nyomja a vagy ❿ gombot a ShowView BõVÍTÉS idejének 10 perces növeléséhez. 6 A kikapcsoláshoz nyomja a vagy ❿ gombot ismételten ( KI). Egy jelenet ismételt lejátszása Bekapcsolhatja azt az ismételt lejátszást, amikor a videomagnó többször ismétel egy kiválasztott jelenetet. 2 Nyomja meg a ➐,❷ vagy, ❿ gombot az KÖNNYÜ ÜZEMELTETÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik az egyszerı kezelhetœség (KÖNNYÜ ÜZEMELTETÉS) menü. 4 Nyomja meg a megfelelõ ➐ vagy ❷ gombot a (RÉSZ ISMÉTLÉS) sor kiválasztásához. 5 Cél: Nyomja meg a ❿ gombot, amíg az... A jelenet ismételt 5, 10, 15 jelzés meg nem lejátszása jelenik. (a kiválasztott számszor ismétli a jelenetet) A jelenet ismételt KI felirat meg nem jelenik. lejátszásának megszüntetése 6 Befejezésként, hogy kilépjen a menübœl, nyomja 7 Lejátszás közben kiválaszthatja a jelenetet, ha a kívánt pontnál megnyomja a bemenet/ismétlés (INPUT/REPEAT) gombot. Eredmény: Megjelenik az RÉSZ ISMÉTLÉS BEÁLLITÁS (Jelenet ismétlésének beállítása) felirat. A végpontnál annyiszor nyomja meg az INPUT/ REPEAT gombot, ahányszor meg szeretné ismételni a jelenetet. Eredmény: A magnó automatikusan visszacsévéli a szalagot a kezdœponthoz. Megjelenik az RÉSZ ISMÉTLÉS (Jelenet ismétlése) felirat. A szalaghossz-számláló használata A szalaghossz-számláló: Lejátszás és felvétel közben az eltelt idœt mutatja (óra, perc és másodperc) Amikor betesz egy kazettát, a videomagnó szalaghossz-számlálója nullázódik LehetŒvé teszi, hogy könnyen megtalálja a mısorrészek kezdetét Ahhoz, hogy a számláló helyesen mutassa a szalagon még hátralévœ mısoridœt, meg kell adnia a behelyezett kazetta mısoridejét. 1 Tegyen be egy kazettát a videomagnóba. 2 Egy mısorrész kezdeténél nullára állítja a számlálót, ha: Megnyomja kétszer a kijelzœ (DISP./ ill. a DISPLAY) gombot, hogy látszódjon a számláló Annál a pontnál, ahol nullázni akarja a számlálót, megnyomja a nullázás (CLR/RST) gombot. 3 Amikor kész, Indítsa el a lejátszást vagy a felvételt. Nyomja meg a gombot. A gyorscsévéléssel elõre vagy hátra tekerheti a szalagot ahhoz a ponthoz, ahol nullázta a számlálót ( vagy ❿❿). Néhány videomagnóra vonatkozó információ megjelenik a képernyœjén (amennyiben nem kapcsolta ki az információ megjelenítést, OSD ON állásban van; lásd a 16. oldalon). Nyomja meg a kijelzœ (DISP./ ill. a DISPLAY) gombot: Egyszer, hogy a pillanatnyi kijelzés (programhelyszáma, felvételi sebesség, dátum, óra- és számláló által mutatott érték) megjelenjen Kétszer, hogy csak a számláló állása jelenjen meg áromszor, hogy megjelenjen a kazettán még hátralévœ mısoridœ Négyszer, hogy eltınjön a kijelzés. RCA audio/video bemeneti kábel csatlakoztatása (Csak az SV-665GX/ SV-661GX típusnál) Audio/video kábelekkel más audio/video készülékeket is csatlakoztathat a videomagnóhoz, amennyiben a csatlakoztatandó berendezések rendelkeznek ilyen csatlakozókkal. Például: Át akar másolni egy videokazettát egy másik videomagnó segítségével. Le akar játszani és/vagy másolatot akar készíteni egy kamkorderrel felvett anyagról. A kábelek csatlakoztatásakor a -nek és a video- magnónak kikapcsolt állapotban kell lennie. EllenŒrizze ezt a csatlakoztatások elœtt! 1 Az RCA audio/video kábel egyik végét csatlakoztassa a videomagnó elœlapján lévœ VIDEO csatlakozóhoz. 2 A kábel másik végét a másik készülék (videomagnó vagy kamkorder) megfelelœ kimeneti csatlakozójához csatlakoztassa. 3 Az RCA audio/video kábel egyik végét csatlakoztassa a videomagnó elœlapján lévœ csatlakozóhoz. A csatlakoztatásnál ügyeljen a helyes színkódra. (Bal csatorna fehér, jobb csatorna piros.) (Csak az SV-665GX/SV-661GX típusnál) 4 A kábel másik végét a másik készülék (videomagnó, kamkorder vagy i-fi berendezés) megfelelœ kimeneti csatlakozójához csatlakoztassa. Felvétel másik videomagnóról vagy kamkorderrœl Videomagnójával készíthet felvételt másik videomagnóról vagy kamkorderrœl is. Mısoros kazetták másolása vagy bármilyen formában történœ, engedély nélküli, átvétele a szerzœi jogok megsértését jelenti és ez törvénybe ütközœ. 1 A másolandó kazettát tartalmazó videomagnót csatlakoztassa a videomagnója hátoldalán lévœ megfelelœ SCART audio és video bemeneti csatlakozóhoz, a 11. oldalon látottak szerint. RCA audio és video vezetéket is használhat, ezt a videomagnója elœlapján lévœ AUX bemenethez csatlakoztassa. (SV-665GX/SV-661GX ) 2 A felvételre szánt kazettát tegye a videomagnóba. 3 A másolandó kazettát tegye a másik video készülékbe (videomagnó vagy kamkorder). 4 A bemenet-választó (INPUT) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelœ bemenetet a magnóján: AV1 vagy AV2 bemenetet, SCART csatlakozónál AUX (SV-665GX/SV-661GX) bemenetet, RCA csatlakozónál Illesztéses szerkesztés Ezzel a szerkesztési móddal, a szalag bizonyos pontján, nagyon finom átmenetet biztosítva, el lehet indítani egy új felvételt. 1 Tegye be a szerkesztésre szánt kazettát a videomagnóba. 2 A lejátszás/pillanat állj (❿ll) gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást. 3 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahonnan el akarja indítani az új felvételt, nyomja meg a ❿ll gombot. 4 Ahányszor csak szükséges, nyomja meg a léptetés F.ADV elœre [F.ADV ( )] gombot, hogy képrœl-képre haladva elérje a felvétel pontos kezdœpontjának helyét. 5 Amíg a videomagnó állókép üzemmódban van, egy kis ideig tartsa nyomva a felvétel [REC] gombot, hogy bekapcsolódjon az illesztéses szerkesztési mód. Eredmény: A kijelzœn villog a felvétel-jelzés. 6 Válassza ki a felvételre szánt mısorforrást a következœk szerint: Programhely-szám léptetés [PROG/TRK (➐ vagy ❷) ill.prog (➐ vagy ❷)] gomb megnyomásával, ha csatorna a mısorforrás A bemenet-választó (INPUT) gomb megnyomásával, ha a mısorforrás az AV1, AV2 vagy AUX (SV-665GX/SV-661GX) bemenethez csatlakozik. 7 A lejátszás/pillanat állj (❿ll ) gomb megnyomásával indítsa el a felvételt. 8 A felvétel befejezéseként nyomja meg az állj [STOP ( )] gombot. 5 Indítsa el a másolandó kazetta lejátszását. 6 Egy kis ideig tartsa nyomva a felvétel [REC] gombot, hogy elkezdœdjön a felvétel. 7 A felvétel befejezéseként nyomja meg mindkét magnón az állj [STOP ( )] gombot. a másolás közben nézni akarja a felvételt: A szokásos módon kösse össze a videomagnóját a -vel (további részleteket lásd a 10. oldalon)

14 A mıködtetése a videomagnó távvezérlœjével (SV-665GX) A videomagnó Samsung és azzal kompatibilis márkájú készülékkel kapcsolható össze. ogy az Ön által használt kompatibilis-e vagy sem, megtudja, ha végig követi az alábbiakban leírtakat. 1 Kapcsolja be a -t. 2 A távvezérlœt irányítsa a felé. 3 Tartsa nyomva a gombot, és a megfelelœ számgombok megnyomásával adja meg a márkája szerinti kódszámot. Márka Kód Márka Kód SAMSUNG PILIPS 02, 20, 22 AKAI 09, 23 SABA 13, 14, GRUNDIG 09, 17, 21 SONY 15, 16 LOEWE 02 TOMSON 13, 14, 24 PANASONIC 08, TOSIBA 07, 16-19, 21 Eredmény: a a -je kompatibilis a távvezérlœvel, kikapcsolódik. Ezzel be is programozta, hogy a távvezérlœ mıködtesse a -t. a több kódszám is szerepel a márkanév mellett, mindet próbálja ki, amíg meg nem találja azt, amelyikkel mıködik a távvezérlése. Amikor elemet cserél a távvezérlœben, újra meg kell adnia a kódot, az elœbbiekben ismertetett módon. Ezután ellenœrizheti a mıködését a következœ gombnyomásokkal. Gomb STANDBY/ON vage VCR Rendeltetés A készülék be- és kikapcsolására szolgál. E gombbal vagy video üzemmódra kapcsol. Video állásban csak a hangerœ-szabályozás [VOL (+ vage ) és a üzemi kapcsolója ( STANDBY/ON) mıködik. -/-- A gomb kétszámjegyı programhelyszám megadására szolgál. Eredmény: A 12. programhelyszám kiválasztása érdekében nyomja meg a -/-- gombot, utána az 1 és 2 számgombokat. INPUT E gombbal külsœ mısorforrást választhat ki. VOL + vage A gombok a hangerejének szabályo-zását végzik. PROG/TRK A kívánt programhely-szám kiválasztására szolgál.(➐ vage ❷) DISP./ E gombbal külsœ mısorforrás és a mısor között kapcsolhat át. Nem minden készüléken mıködik az összes funkció. Ilyen esetben közvetlen a gombjait kezelje. Automatikus kikapcsolás Az automatikus kikapcsolás (AUTO POWER OFF) üzemmód automatikusan kikapcsolja a készüléket, bármilyen gomb megnyomása nélkül, ha nincs jel a bemenetén, és nem állított be kikapcsolási idœt. 2 Nyomja meg a ➐,❷ vagy, ❿ gombot az KÖNNYÜ ÜZEMELTETÉS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik az egyszerı kezelhetœség (KÖNNYÜ ÜZEMELTETÉS) menü. 4 Nyomja meg a megfelelõ ➐ vagy ❷ gombot a (AUTO KIKAPCSOLÁS) sor kiválasztásához. 5 A ❿ gomb megnyomásával válassza ki azt az idœtartamot, ami után a videomagnó automatikusan kikapcsolódik. KI 2OUR 3OUR (Kikapcsolva) (2 ÓRA) (3 ÓRA) 6 Befejezésként, hogy kilépjen a menübœl, nyomja Mıszaki adatok Készenléti teljesítményfelvétel csökkentése Csökkenti a készülék teljesítményfelvételét készenléti üzemmódban. asznos például, ha elmegy otthonról szabadságra. Megtakarít, ha kikapcsolja a készüléket. BEÁLLITÁS sor kiválasztásához. Eredmény: Megjelenik a beállítás (BEÁLLITÁS) menü. 4 Nyomja meg a megfelelõ ➐ vagy ❷ gombot a (LEJÁTSZÁS ISMÉTLÉS) sor kiválasztásához. 5 Nyomja a ❿ gombot, a 3 W -os üzemmód bekapcsolásához. Így, amikor a video készenlében van, a kijelzõ is kikapcsol. Még az óra sem látszik. Megnyomva a Készenlét/be (VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON)) gombot a kijelzés újra látható. 6 A befejezéshez nyomja meg a MENU gombot kétszer. A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, típusú videomagnók megfelelnek az alábbi mıszaki jellemzœknek: MODEL SV-665GX/SV-661GX SV-465GX/SV-461GX/SV-265GX/SV-261GX Formátum VS PAL VS PAL Fejek Video: 4 forgófej Video: 4 forgófej (SV-465GX/SV-461GX) Video: 2 forgófej (SV-265GX/SV-261GX) i-fi audio: 2 forgófej Audio/VezérlŒ: 1 állófej Audio/VezérlŒ: 1 állófej TörlŒ: 1 teljes sávú törlœfej TörlŒ: 1 teljes sávú törlœfej Vételi sávok VF-I, VF-III, UF, kábelsáv/hipersáv VF-I, VF-III, UF, kábelsáv/hipersáv rendszerek B/G, D/K, A2-NICAM B/G, D/K Világosságjel FM azimuth felvétel FM azimuth felvétel Színjel PAL/MESECAM/NT4.43: Alulkonvertált PAL/MESECAM/NT4.43: Alulkonvertált hordozójú fázistolásos közvetlen felvétel hordozójú fázistolásos közvetlen felvétel NTSC felvétel lejátszása PAL -n NTSC felvétel lejátszása PAL -n Szalagsebesség SP mm/s SP mm/s LP mm/s LP mm/s (SV-465GX/SV-461GX) Felvételi/lejátszási idœ SP 3 óra (E-180 kazettával) SP 3 óra (E-180 kazettával) LP 6 óra (E-180 kazettával) LP 6 óra (E-180 kazettával) (SV-465GX/SV-461GX) Gyorscsévélési idœ hátra Kb. 60 s (E-180 kazettával) Kb. 60 s (E-180 kazettával) VIDEO Bemenet Vp-p; 75 ohm aszimmetrikus Vp-p; 75 ohm aszimmetrikus Kimenet Vp-p; 75 ohm aszimmetrikus Vp-p; 75 ohm aszimmetrikus Jel-zaj arány Jobb mint 43 db (SP) Jobb mint 43 db (SP) Vízszintes bontás Több mint 240 sor (SP) Több mint 240 sor (SP) Bemenet - 8 dbm, 47 kohm aszimmetrikus - 8 dbm, 47 kohm aszimmetrikus Kimenet - 8 ± 3 dbm, 1 kohm aszimmetrikus - 8 ± 3 dbm, 1 kohm aszimmetrikus Nyávogás (súlyozva) max. 0.4 % (SP) max. 0.4 % (SP) Jel-zaj arány min. 68 db (IF A szırœvel) min. 42 db (IF A szırœvel) Frekvenciaátviteli sáv 20z - 20kz 100z - 8kz álózati feszültség V~, 50z V~, 50z Teljesítményfelvétel Kb. 17 W Kb. 15 W Üzemi hœmérséklet- 5 C - 40 C 5 C - 40 C tartomány Üzemi légnedvesség- 10 % - 75 % 10 % - 75 % tartomány Tömeg 2.8 kg (nettó) 2.8 kg (nettó) Méretek (szél.xmag.xmélys.) 360 x 94 x 240 mm 360 x 94 x 240 mm A mıszaki adatok és a kivitel megváltoztatásának jogát fenntartjuk

15 Problémák és megoldások adók táblázata a problémát tapasztal, mielœtt a szervizhez fordulna, végezze el a következœkben leírt egyszerı ellenœrzœ lépéseket. Probléma Nincs hálózati feszültség Nem lehet betenni videokazettát. A -mısor nem került felvételre. Az idœzített felvétel nem készült el. Nincs kép lejátszáskor vagy torz a kép. A normál adások nem láthatók. Magyarázat/Megoldás EllenŒrizze, hogy a hálózati csatlakozó be van-e dugva a konnektorba. Megnyomta az üzemi kapcsoló (VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON)) gombot? Videokazettát csak úgy lehet betenni, hogy az ablaka, ahol látszik a szalag felfelé, a véletlen törlést megakadályozó kitörhetœ lemezkéje pedig Ön felé nézzen. EllenŒrizze az antenna csatlakoztatását. A videomagnó tunere helyesen lett beállítva? EllenŒrizze, hogy a kazetta véletlen törlést megakadályozó lemezkéje nincs-e kitörve. Megnyomta az üzemi kapcsoló (VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON)) gombot, hogy aktiválja az idœzítést? EllenŒrizze újra a felvétel kezdœ-/záró idœpontjának beállítását. a áramkimaradás volt, a beállított idœzítés törlœdik. EllenŒrizze, hogy olyan kazettát tett-e be, amelyiken van felvétel. EllenŒrizze a tuner/külsœ készülék (TUNER/EXTERNAL) választást. Annak TUNER állásban kell lennie. EllenŒrizze a /videomagnó antenna-csatlakoztatásait. Lejátszáskor zajsávok vagy csíkok látszanak. A sávontartás [PROG/TRK (➐ vagy ❷) ill. a TRK ( vagy )] gombok megnyomásával minimalizálja ezt a hibát. a lejátszás közben megnyomja a Általában az állókép zajosabb, és ez a szalag állapotától is függ. ❿ll gombot, az állóképen zajcsíkok, Kapcsoljon lassú lejátszásra és a sávontartás [PROG/TRK -sávok látszanak. (➐ vagy ❷) ill. a TRK ( vagy )] gombok megnyomásával minimalizálja ezt a hibát. Video fej tisztítása. Amikor hangolást végez a -n, és nem találja a videomagnóról érkezœ test ábrát, vagy nagyon zajos az ábra, ez azért van, mert az Ön lakóhelyén a videomagnó-ról jövœ jel összeverœdik egy csatorna jelével. Ebben az esetben a video kimeneti csatornát meg kell változtatni a következœ módon. a több kazetta esetén is gyenge képminœséget tapasztal, akkor szükségessé válhat a videofejek tisztítása. Ez nem mindennapos probléma, a fejeket általában nem kell tisztítani. A videofejek tisztítása esetén tartsa be a fejtisztító kazettához mellékelt útmutatásokat. A helytelen fejtisztítás maradandóan károsíthatja a videofejeket. 1. úzza ki az antenna-csatlakozót a videomagnó hátoldalán lévœ (antenna jellel jelölt) csatlakozóból. 2. ajtsa végre a és a videomagnó összehangolása c. résznél leírtakat (lásd a 14. oldalon). 3. ajtsa végre A videomagnó kimeneti csatornájának beállítása c. fejezetben leírtakat (lásd a 17. oldalon), áltoztassa meg a kimeneti csatornát néhány csatornával lejjebb (pl.: a 36-ról 33-ra). 4. Tegye vissza az antenna-csatlakozót a videomagnó hátoldalán lévœ (antenna jellel jelölt) csatlakozóba. 5. angolja be újra a -t a és a videomagnó összehangolása c. résznél leírtak szerint (lásd a 14. oldalon). 6. a még mindig fennáll a probléma, ismételje meg az 1-5 lépéseket és változtasson csatornát. a a fenti útmutatások elolvasása után sem képes megoldani a problémát, akkor jegyezze fel: a készülék hátoldalán található típus- és gyáriszámot a garanciára vonatkozó információkat a probléma világos leírását Ezután lépjen kapcsolatba a legközelebbi SAMSUNG márkaszervizzel. 002~012 :CCIR STD VF 244~250 :MOROCCO 013~020 :ITALY 251~255 :BELGUIM 021~069 :CCIR STD UF 071~075 :CCIR CABLE 201~241 :CCIR STD CABLE DISP C Band Fp STD DISP C Band Fp STD DISP C Band Fp STD 002 E02 V-L CCIR 003 E03 V-L CCIR 004 E04 V-L CCIR 005 E05 V CCIR 006 E06 V CCIR 007 E07 V CCIR 008 E08 V CCIR 009 E09 V CCIR 010 E10 V CCIR 011 E11 V CCIR 012 E12 V CCIR 013 A V-L Italy 014 B V-L Italy 015 C V-L Italy 016 D V Italy 017 E V Italy 018 F V Italy 019 G V Italy 020 V Italy 021 E21 UF CCIR 022 E22 UF CCIR 023 E23 UF CCIR 024 E24 UF CCIR 025 E25 UF CCIR 026 E26 UF CCIR 027 E27 UF CCIR 028 E28 UF CCIR 029 E29 UF CCIR 030 E30 UF CCIR 031 E31 UF CCIR 032 E32 UF CCIR 033 E33 UF CCIR 034 E34 UF CCIR 035 E35 UF CCIR 036 E36 UF CCIR 037 E37 UF CCIR 038 E38 UF CCIR 039 E39 UF CCIR 040 E40 UF CCIR 041 E41 UF CCIR 042 E42 UF CCIR 043 E43 UF CCIR 044 E44 UF CCIR 045 E45 UF CCIR 046 E46 UF CCIR 047 E47 UF CCIR 048 E48 UF CCIR 049 E49 UF CCIR 050 E50 UF CCIR 051 E51 UF CCIR 052 E52 UF CCIR 053 E53 UF CCIR 054 E54 UF CCIR 055 E55 UF CCIR 056 E56 UF CCIR 057 E57 UF CCIR 058 E58 UF CCIR 059 E59 UF CCIR 060 E60 UF CCIR 061 E61 UF CCIR 062 E62 UF CCIR 063 E63 UF CCIR 064 E64 UF CCIR 065 E65 UF CCIR 066 E66 UF CCIR 067 E67 UF CCIR 068 E68 UF CCIR 069 E69 UF CCIR 071 X V-L CCIR 072 Y V-L CCIR 073 Z V-L CCIR 074 Z+1 V-L CCIR 075 Z+2 V-L CCIR 101 S01 V-L CCIR 102 S02 V-L CCIR 103 S03 V-L CCIR 104 S04 V-L CCIR 105 S05 V-L CCIR 106 S06 V-L CCIR 107 S07 V CCIR 108 S08 V CCIR 109 S09 V CCIR 110 S10 V CCIR 111 S11 V CCIR 112 S12 V CCIR 113 S13 V CCIR 114 S14 V CCIR 115 S15 V CCIR 116 S16 V CCIR 117 S17 V CCIR 118 S18 V CCIR 119 S19 V CCIR 120 S20 V CCIR 121 S21 V CCIR 122 S22 V CCIR 123 S23 V CCIR 124 S24 V CCIR 125 S25 V CCIR 126 S26 V CCIR 127 S27 V CCIR 128 S28 V CCIR 129 S29 V CCIR 130 S30 V CCIR 131 S31 V CCIR 132 S32 V CCIR 133 S33 V CCIR 134 S34 V CCIR 135 S35 V CCIR 136 S36 V CCIR 137 S37 UF CCIR 138 S38 UF CCIR 139 S39 UF CCIR 140 S40 UF CCIR 141 S41 UF CCIR 142 1A V-L lndoesia V-L Nez V-L Angola V-L Angola V-L Angola V S/Afri V S/Afri V S/Afri V S/Afri V S/Afri V S/Afri V S/Afri V S/Afri V S/Afri 201 R1 V-L OIRT 202 R2 V-L OIRT 203 R3 V-L OIRT 204 R4 V-L OIRT 205 R5 V-L OIRT 206 R6 V OIRT 207 R7 V OIRT 208 R8 V OIRT 209 R9 V OIRT 210 R10 V OIRT 211 R11 V OIRT 212 R12 V OIRT 244 M4 V Morocco 245 M5 V Morocco 246 M6 V Morocco 247 M7 V Morocco 248 M8 V Morocco 249 M9 V Morocco 250 M10 V Morocco 251 U1 V Belguim 252 U2 V Belguim 253 U3 V Belguim 254 U4 V Belguim 255 U5 V Belguim 28 29

16 Tájékoztató szótár Az alábbiakban a képernyõn megjelenõ menükben szereplõ angol szavakat és azok magyar megfelelõjét tüntetjük fel abc sorrendben. AUTO AUTO SET UP AUTO POWER OFF AV2 SET C (Channel) CLOCK CLOCK SET CLR/RST (Clear/Reset) CODE COLOR SYSTEM CORRECT DECODER DELETE DUB. (=DUBBING) E180 EASY OPERATION END F.ADV F.ADV ( ) FORMAT 16:9 INDEX INPUT INPUT/REPEAT INSTALLATION IPC (Intelligent Picture Control) LANGUAGE SET LENGT LP (Long Play) MANUAL SET UP MENU NO. OF INTERVAL REPEAT:5 OFF ON OSD (On-Sreen Display) PLEASE WAIT PROG/TRK PRESS REC PRESS OK TO CONTINUE PRESS MENU TO EXIT Q-PRO (Quick Programming) REPEAT PLAY RESET SET SET LENGT SARPEN SOFTEN SORT SP (Standard Play) SPEED TAPE SELECT TIMER IS FULL TIMER PROGRAMMING TRK STATION TABLE SYSTEM USER SET VCR OUTPUT C YOUR DATA WILL BE LOST audio (hang) automatikus automatikus behangolás a készülék automatikus kikapcsolódása AV2 csatlakozó beállítása csatorna óra órabeállítás törlés/nullázás kód színrendszer javít dekóder törlés utóhangosítás 180 perc mısoridejı videokazetta egyszerı kezelhetœség vége, kilépés a menübœl léptetés elœre 16:9-es képméretarány index-szám bemenet-választó bemenet/ismétlés beállítás intelligens képélesség-állítás nyelvkiválasztás hosszúság, idœtartam lassított sebesség manuális behangolás menü... sz. részlet ismétlése 5-ször kikapcsolva bekapcsolva képernyœn megjelenœ jelzések kérem várjon programhely-szám léptetés/sávontartás nyomja meg a felvétel [REC ( )] gombot a folytatás érdekében nyomja meg az OK gombot a kilépés érdekében nyomja meg a MENU gombot gyorsprogramozás ismételt lejátszás visszaállítás (alaphelyzetbe) beállítás állítsa be az idœtartamot élesít lágyít választás normál sebesség sebesség kazettaválasztás idœzítés megtelt idœzített beprogramozás sávontartás adók táblázata hangrendszer felhasználói beállítás videomagnó kimenet csatornája elvesznek az adatai A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA: ELECTRONICS 30 AC

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 3-084-917-31 (1) HU DVD Player/ Video Cassette Recorder Használati útmutató PAL SLV-D910N/R 2003 Sony Corporation VIGYÁZAT A tűz és áramütés megelőzése végett ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség

Részletesebben

Használati útmutató DVD-HR720. www.samsung.com. English Magyar âesky Slovenãina AK68-00819G-00

Használati útmutató DVD-HR720. www.samsung.com. English Magyar âesky Slovenãina AK68-00819G-00 Használati útmutató DVD-HR70 English Magyar âesky Slovenãina www.samsung.com K68-0089G-00 Bevezetés Figyelmeztetések Z ÁRMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE KÉSZÜLÉK BURKOLTÁT. KÉSZÜLÉK

Részletesebben

DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HASZNÁLATI

DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HASZNÁLATI DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL R HASZNÁLATI INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HU VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, NE NYISSA FEL FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ELKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET

Részletesebben

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalom A digitális mûholdvevô (DSR) Felhasználói kézikönyve...72 A rendszer...72 1 Üzembe helyezés Kicsomagolás...73

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató E1 DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos tanácsok, tippek és további információkért látogasson el a www.sony-europe.com/myproduct weboldalra. RDR-HX520/HX720/HX722/HX920

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató 3-100-905-F1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct

Részletesebben

Rádiófon / kazettás magnó. Amsterdam TCM 127. Kezelési utasítás

Rádiófon / kazettás magnó. Amsterdam TCM 127. Kezelési utasítás Rádiófon / kazettás magnó Amsterdam TCM 127 Kezelési utasítás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 18 17 16 15 14 13 12 12 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC Jellemzők Távirányítóval vezérelhető LCD TV. HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is. 200 programhely

Részletesebben

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x405p műholdvevő Feldolgozás dátuma: 2012.03 (1.07.3965 készülék szoftver alapján W.V) Tartalomjegyzék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 1. Környezetvédelem 5 2.

Részletesebben

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kameleon 10 univerzális távirányító Rend.sz: 352021 A készülék jellemzői A KAMELEON 10 könnyen kezelhető, univerzális távirányító. A felhasználóbarát

Részletesebben

HD-95CX. Használati utasítás

HD-95CX. Használati utasítás HD-95CX Használati utasítás Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 JELLEMZŐK... 3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 4 A DOBOZ TARTALMA... 4 KÖNNYŰ HASZNÁLAT... 4 TÁVVEZÉRLŐ... 5 ELŐLAP... 6 HÁTLAP... 6 CSATLAKOZTATÁS

Részletesebben

5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése. 5.3 Hangerő szabályozás. 5.4 Információs sáv. 5.5 Nyelv kiválasztása

5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése. 5.3 Hangerő szabályozás. 5.4 Információs sáv. 5.5 Nyelv kiválasztása Használati utasítás Intek HDPV-C12CX HD digitális vevőkészülék 1 Tartalomjegyzék 1. Biztonsági előírások 5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése 7.3.3 Csatorna zárolása 2. Általános jellemzők

Részletesebben

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalomjegyzék Üdvözöljük a digitális televíziózás világában Környezetvédelmi adatlap Biztonsági előírások

Részletesebben

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-310-61(1) IC Recorder Használati utasítás Üzembe helyezés Alapvető műveletek Egyéb rögzítési műveletek Egyéb lejátszási műveletek Üzenetek szerkesztése A menü funkció A számítógép használata Kiegészítő

Részletesebben

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903 Picture similar Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés 2 1.1 Biztonsági előírások 2 1.2 Tárolás 2 1.3 A készülék beállítása 3 1.4 Tartozékok 3

Részletesebben

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W R USB Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, olvassa

Részletesebben

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-92(1) Digital Video Camera Recorder A kamera használati útmutatója Návod na používanie SK DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Először ezt olvassa el Mielőtt használatba venné

Részletesebben

A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10)

A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10) Tartalomjegyzék A távvezérlő és a tv-készülék gombjai/kijelzései A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10) Tv-nézés Tv-nézés...(15) A digitális elektronikus

Részletesebben

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD Biztonsági előírások Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és őrizze azt meg. Tápfeszültség AC 90-250, 50/60Hz

Részletesebben

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel Kezelési útmutató DAR-RD100 2005 Sony Corporation Csatlakoztatási útmutató Körültekintően olvassa el ezt a Csatlakoztatási útmutatót a rendszer részegységeinek

Részletesebben

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S TÍPUS LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZÍNES LCD-TELEVÍZIÓ LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE nyilatkozat: Alulírott, SHARP Electronics (Europe)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék TV funkciók... 2 Tisztelt SHARP vásárló!... 3 Fontosabb biztonsági óvintézkedések... 3 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 6 A csomag tartalma... 7 TV vezérlőgombok és működtetés...

Részletesebben

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0 2-318-581-11(2) Hálózati audiorendszer Kezelési útmutató Vásárlói feljegyzés A készülék típusjelzése és sorozatszáma a készülék alján található. Jegyezze fel a készülék sorozatszámát az alábbi rovatba.

Részletesebben

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver THT504 Digital Terrestrial HD Receiver User Manual Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Ръководство на потребителя Evolution.

Részletesebben

DCR-PC1000E. Kezelési útmutató. Digitális videokamera. Felvétel/ lejátszás. Mielőtt hozzákezdene. A menü használata. Másolás/Szerkesztés

DCR-PC1000E. Kezelési útmutató. Digitális videokamera. Felvétel/ lejátszás. Mielőtt hozzákezdene. A menü használata. Másolás/Szerkesztés 2-591-679-11 (1) Digitális videokamera Mielőtt hozzákezdene 7 Kezelési útmutató H Felvétel/ lejátszás 20 A menü használata 36 DCR-PC1000E Másolás/Szerkesztés Számítógép használata 63 73 Hibaelhárítás 86

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-VR375 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376126

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-VR375 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376126 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

THD-3000 CHD-3000. THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék

THD-3000 CHD-3000. THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék THD-3000 CHD-3000 THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék Használati útmutató 2 CHD-3000 / THD-3000 1. BIZTONSÁG....................................

Részletesebben

TARTALOM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTALOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD TV HU TARTALOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BEÁLLÍTÁS ÉS BIZTONSÁG 6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7

TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 2. BEVEZETŐ...3 3. JELLEMZŐK...4 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 5. AZ ELŐLAP...7 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7 8. ALAPFUNKCIÓK...9 8.1 A VEVŐKÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA...9

Részletesebben