Körforgalomtól a nõi kézilabdáig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Körforgalomtól a nõi kézilabdáig"

Átírás

1 ÉRDI VI. LAP évfolyam 16. szám augusztus 14. Ingyenes kétheti lap példányban Görög Étterem Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Ételrendelés: 11-tõl 20 óráig Telefon: 06-23/ A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Sikeres volt a Zenélõ Udvar idei sorozata Orlai Sándor Körforgalomtól a nõi kézilabdáig Július 30-án és augusztus 6-án tartották a Polgárok Házában a szokásos sajtótájékoztatókat. Az elsõn Szabó Béla önkormányzati képviselõ, a csatornatársulás megválasztott elnöke, a másodikon Tekauer Norbert képviselõ volt T. Mészáros András polgármester partnere. Ajúliusi utolsó ajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András: huszonöt millió forintot nyert a város útfelújításra. Sajnálatos azonban az, hogy több pályázatunkkal nem nyertünk, mert a legtöbb pénzt Budapest vitte el. A rendelkezésre álló összeg nagyobbik részét a fõváros kapta, holott Pest megyében hatszor annyi földút van. Bejelentette azt is a polgármester, hogy augusztus 18-án elkezdik a Tárnoki-Bajcsy- Riminyáki utak találkozásánál a lámpás keresztezõdés kiépítését, és szeptember végén, október elején be is fejezik. Azért döntött a város e mellett, és nem a körforgalom mellett, mert a rendelkezésre álló szûkös anyagi források nem tették lehetõvé a drága kisajátításokat, amellyel a körforgalom járna. Az építkezés természetesen közlekedési nehézségeket is fog okozni, amiért elõre is elnézést kért az autósoktól. A Tárnoki út mindkét irányban le lesz Évek óta minden nyár várva várt eseménye a Zenélõ Udvar koncertsorozata, amely mára komoly rangot vívott ki magának. Színvonalas elõadók, gyönyörû környezet, tartalmas szórakozás. A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ igazgatójával, Szedlacsek Emíliával beszélgettem a Zenélõ Udvar múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl. Az idei a 7. alkalom volt, ez nem rövid idõ. Mint mindennek, ennek a endezvénynek is idõrõl-idõre meg kell újulnia. Vissza kell tekintenünk erre a hat évre, végigvenni hibáit, erényeit, mit kell megtartani és mit elhagyni. Õsszel végig fogom sokmindenkivel beszélni, és csinálunk egy értékelést. Az azonban biztos, hogy a közönség minden évben nagyon várja. Kedvelik, visszajáró vendégei vannak a sorozatnak, és amikor neves, különleges elõadó lép fel, akkor megnövekszik az alkalmi nézõk száma is. Nyár lévén elsõsorban a szórakoztatáson van a hangsúly, méghozzá az igényes szórakoztatáson. Hagyományosan a Bach Kamarazenekar nyitja meg a sorozatot. Igen, és azon, hogy legyen benne hagyományos, megszokott vendég is. Törekszünk a minõségre, és ezért nem is válogatunk a mûfajok között, a komolyzenétõl a könnyûzenéig, minden mûfaj és stílus sorra kerül. Minden évben van komolyzenei koncert, vagy opera, és a legkíválóbbakat szeretnénk bemutatni. A könnyû mûfajokban az operett, a musical szerepel, de vannak olyan mûsoraink is, amelyek egy-egy hangszert mutatnak be, például a pánsípot, a szaxofont. A zene mellett az irodalom is szóhoz jut, mint az idén Vincze Lilla mûsorában, de korábban is léptek fel színészek. Az idén kiemelkedõ résztvevõ volt a Muzsikás Együttes, mert velük a magyar népzene is megjelent, mégpedig világszínvonalon. zárva, a Bajcsy-Zsilinszki és a Riminyáki út pedig felváltva egy irányba, itt az építkezés alatt lámpával szabályozzák a közlekedést. Szabó Béla önkormányzati képviselõ most mint a csatorna társulat elnöke is bemutatkozott. Röviden ismertette az eddigi eredményeket, és elmondta, hogy szeptember 30-ig változatlan feltételekkel be lehet lépni a társulatba, és akár a részletfizetést, akár az egyösszegû befizetést az eddigi feltételek szerint lehet választani. Az ügyfélszolgálati iroda az Alispán u. 8. sz. alatt (telefon: 23/ ) rendelkezésre. (Folytatás a 3. oldalon) Igen, a népzene kissé háttérbe szorult, bár lépett fel egy érdi együttes, szerepelt Kóka Rózsika is mesékkel, Petrás Mária is énekelt nálunk, de most a Muzsikás Együttessel úgy érzem, pótoltunk valamennyit. Lassan elkezdõdik a jövõ évi program szervezése is. Vannak-e már elképzelések, esetleg konkrét tervek? (Folytatás a 3. oldalon) Gyökértelenül Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne mondja Ábel, és elsõ szent királyunk ünnepén elgondolkodhatunk ennek a mondásnak igazságán. Mert sajnos a mai világ éppen nem az otthon levést erõsíti, nem a gyökereket növeszti egyre mélyebbre és kapaszkodóbbá. Az elmúlt hat évben folyamatosan rángatják gyökereinket, felejtetik el múltunkat. Mesének, legendának, mosolyogtató kitalációnak minõsítik eredetmondánkat, az õstörténetünket kutatókat pedig fantasztáknak. Igaz, néhányan okot is adnak erre, de nem a vadhajtások minõsítenek egy tudományágat. Sok olyan nép van, amelyik a legendákat, a múlt homályába veszõ mondákat történelme szerves részének tartja, és ez így helyes. A legendák nem mindig veendõk szó szerint, hiszen a materialistáktól eltérõen nem csak egy síkon értelmezhetõk. A Hartvik püspök által megírt Szent István-legenda szerint Sarolt fejedelemasszony álmában megjelent Szent István vértanú, és így szólt hozzá: Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz szülni, akinek e nemzetségben elõször jár korona és királyság, és az én nevemet ruházd reá. Azt is megmagyarázza Hartvik püspök, hogy ami István a görög nyelvben, az korona a latin beszédben, vagyis Szent István és a korona nevükben egyek, latinra fordítva szent koronát jelent, ezért az õ nevét viselõ tárgy, a Szent Korona a keresztény magyar államiság megtestesítõje lett. A legenda szerint a Szent Korona élõ, valóságos személyiség, és az ország, az állam az õ tulajdona. Ezért tulajdonítanak nagy jelentõséget az egyik oldalon a Szent Korona-tannak, és ezért próbálnak mindent megtenni lejáratásáért, negligálásáért (micisapka, vagy Gyurcsány kifakadásai) a másik oldalon. Mert ha elérik azt, hogy elszakítsák a magyarságot ezeréves legendáitól, a múltban gyökerezõ történelmétõl, tényleges gyökereitõl fosztják meg, s egy gyökértelen néppel bármit meg lehet tenni. Egyszerû a recept mindkét oldalon: egyfelõl megismerni történelmünket, meséinket, legendáinkat, irodalmunkat stb., másrészt mindezt elhanyagolni, elfelejteni, nevetségessé, jelentéktelenné tenni. A globalizmus és a szolgálatába szegõdött politikus- és médiahad ez utóbbiért szorgoskodik, természetesen egyben jól felfogott önös érdekeikért is. A rómaiak Trójából eredeztetik magukat, a románok a dákoktól, és sokfelé látni náluk is a Romulust és Remust szoptató anyafarkas szobrát, a szlovákok is erõlködnek múltjuk kitatálásán, mi pedig elfeledkezünk a csodaszarvasról, a fehér lóról, Emese álmáról, el a gesztákról, szent királyainkról. Kevés olyan nép van Európában, amelyiknek ezeréves az állami múltja, de olyan nép is kevés van, amelyik erre ne lenne büszke. Ne legyünk közöttük! ORLAI SÁNDOR Következõ számunk augusztus 28-án jelenik meg, és tartalmazni fogja a Kilométeres Utcabál részletes programját!

2 2 Ki érti ezt? Támadás Támad a bulvár írtam két héttel ezelõtt, és valóban, az említett Nagy László újból támad: helyreigazítást kér és bírósággal fenygetõzik, csakúgy, mint egy tavalyi cikk miatt másfél milliónyi kártérítést követelõ magyarnemzetértmozgalmas önjelölt, valamint egy szintén fenyegetõzõ szippantós, aki zagyva levelében olyasmit kívánt helyreigazíttatni, amit le sem írtunk. Nagy László helyreigazítást kér és perrel fenyeget, de ezt már megszoktuk. Egy idõ után menetrendszerûen bekövetkeznek az ilyen reakciók, mert néhányan nehezen viselik el a nyilvánosságot. Ha mi is így tennénk, indíthattunk volna néhány pert, de minek. Nagy László ráadásul egy már azóta megszûnt újság (Pest Megyei 7 Nap) becsületének védelmében ragadott tollat, és persze sajátjáért is, amelyet egy bizonyos sajtótájékoztatón volt szerencsétlensége elveszíteni. Most úgy gondolja, az általános amnézia kiterjed erre az eseményre is, és az ott megjelent néhány újságíró, sajtós, politikus egyike sem emlékszik arra, mit mondott a polgármester. Ha baloldaliak lennénk, még reménykedhetne is, de szerencsétlenségére nem azok vagyunk. A memóriánk nem csak három-hat hétre terjed. Támad a bulvár írtam két hete, és valóban, szó szerint. Támad. Talán abból a meggondolásból, hogy mindenképpen szerepelni kell, mindenképpen szenzáció kell, és egy helyreigazítási kérelem, egy bírósági per, egy fenyegetõzõ levél már elég arra, hogy beszéljenek róla, hogy a negatív reklám is reklám forogjon a neve. Sajnos bizonyos szempontból igaza van, mert lám, írunk róla. Abban reménykedem azonban, hogy a polgári oldal olvasóink emlékezete másként mûködik, mint az agysorvasztáson átesett balliberális szavazóké. Nem az a lényeg, hogy szerepelt valahol a neve, hanem az, milyen összefüggésben. Aki eljátszotta becsületét, aki mindenáron szenzációt hajhászva nekiment a csatornázásnak és megpróbálta Érd újkori történetének egyik legnagyobb beruházását megakadályozni, ne számítson tõlünk kíméletre. Le kell számolni azzal az illúzióval, hogy az N. L.-hez hasonló ellendukkerek valaha is jószántukból mellénk állnak. Nem, nekik kizárólag a haszon jelent valamit. Ha jól megfizetnénk õket, írnának néhány cikket mellettünk. Ha nem, akkor csakis ellenünk. Kérdés: kellenek-e nekünk? A válasz egyszerû: Nem. * * * Egészségügyi reform ABalaton-Felvidéken nyaralt egy érdi család két kisgyermekével, Nagyvázsony közelében. Történt egyik este, hogy a nyolchónapos csecsemõ belázasodott. Kapott rögtön lázcsillapító kúpot, de a láz csak nem akart múlni, sõt, éjfél körül negyven fok közelébe emelkedett. Az édesanya kétségbeesetten próbált orvost keresni. A 112-es segélykérõ számon a rendõrség jelentkezett, aztán nagynehezen megtudta a nagyvázsonyi orvosi ügyelet számát, ahol is kiderült, hogy az egészségügy átszervezése óta Nagyvázsonyban nincs gyermekorvos, a legközelebbi Veszprémben van (27 km). A veszprémi ügyeletes orvos viszont közölte, hogy csak Veszprém területén belül mennek ki a beteg gyerekhez, a vidéki üljön autóba, és vigye be hozzájuk. Az anya megjegyzésére, miszerint a másik, kétéves gyerekkel mit kezdjen, az volt a válasz, hogy oldja meg, hozza azt a gyereket is. Éjjel! Akinek meg nincs autója, annak peche van. Egészségügyi reform? Ez? VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ Dinnyés József az ÉFOÉSZ-nál Dinnyés József daltulajdonos, aki nemrég szabadegyetemet tartott a mûvelõdési központban, vállalása szerint minden hónapban jótékonysági elõadást tart. Egyszer börtönben, másszor nevelõotthonban, most pedig Érden, az Áfonya utcai házban élõ fogyatékosokat látogatta meg, Bartucz Ilona meghívására. A ház lakóinak lelkét erõsítette, és nyújtott számukra maradandó élményt dalaival, énekelt versekkel. Tizenöt dévai gyereket látott vendégül Bartha Béla és felesége kezdeményezésére és szervezésében családoknál a postástelepi plébánia. A gyerekek augusztus 4-én, hétfõn érkeztek, és egy hét múlva utaztak haza Erdélybe. Az itt töltött idõ alatt számtalan programot szerveztek számukra, egy percig sem unatkozhattak. Az elsõ napokat a vendéglátó családokkal töltötték, majd a város támogatásával és Aradszki András alpolgármester kíséretében városnézésen vettek részt Érden majd Martonvásáron. Ellátogattak természetesen a fõvárosba is. Vasárnap közös szentmisén vettek részt a Kármelhegyi Boldogaszszony templomban Maklári István atyával. Gyûjtés is folyt a Dévai Az Európai Gyáriparosok Kerekasztala (ERT) mintegy 45 európai eredetû, nemzetközi szinten mûködõ nagyvállalat (többek között az Electrolux, Ericsson, MOL, Nestlé, OMV, Philips, SAP) legfelsõ vezetõjének fóruma. Alábbi megállapításaik nyarán közzétett jelentésükbõl valók: Magyarországon a közvélemény nem követeli meg a politikusoktól azt az erkölcsi szintet, amely a fejlett európai országokban elvárás. Súlyos problémákat vet fel, hogy Magyarországon a minimálbér és a szociális segély közel azonos szinten van. Ennek következtében nagyszámú munkaképes állampolgár nem jelenik meg a legális munkaerõ piacon, hanem szociális segélyen él, és alkalmasint feketemunkával egészíti ki maga és családja jövedelmét, ezzel erõsítve a feketegazdaságot. Dévai gyerekek Érden Gyermekotthon javára, és a gyûjtés eredménye mintegy egymillió forint volt. A mise után szeretetvendégség A minimálbéren történõ foglalkoztatás nemcsak a már említettek miatt káros, de veszélyt is rejt magában, hisz rövid idõn belül közel fél millió emberrel kell számolnia az országnak, akik a minimálbér után fogják kapni nyugdíjukat. Ez nemcsak komoly megélhetési, de társadalmi problémákat is elõrevetít. A munkaképes korosztály közel 50%-a nem dolgozik. A korrupció Magyarországon 3 25%-kal növeli az árakat, és a közbeszerzéseket 20 25%-kal drágítja. Magyarországon nemcsak példák vannak arra, hogy egy-egy állami beruházás irreálisan magas áron valósul meg, hanem mindez következmények nélkül is maradhat. A Magyarországon jelenleg érvényes programok - Új Magyarország Fejlesztési Terv, Konvergencia program - egyike sem foglalkozik VI. évfolyam 16. szám augusztus 14. keretében bográcsolás, kürtös kalács sütés következett, és a búcsú. Ami a nyilvánosságból kimarad sem direkt, sem indirekt módon a demográfiai helyzet javításával. Magyarországon alacsony a várható élettartam, rossz egészségi állapotú az aktív és idõs korosztály egyaránt. A kis- és közepes vállalatok helyzetét tovább nehezíti a tõkehiány, illetve a körbetartozás, amely különösen az építõiparban jelentõs. A körbetartozás végiggyûrûzik a piaci folyamatokon, érinti azok minden szereplõjét, bizonytalanná és kockázatossá téve a mûködést. Bár számos okra vezethetõ viszsza, hogy miért nehéz változásokat elérni Magyarországon, az egyik legfontosabb akadály az emberek mentalitása. Jelentõs tudati változásokra lenne szükség, elsõsorban pozitív hozzáállásra, a can do ( meg tudom csinálni - a Szerk.) attitûdre az ország és az egyének fejlõdésének érdekében. VIRÁGOS ÉRD MOZGALOM felhívása Hagyományunknak megfelelõen az Összefogás Egyesület és a Városszépítõ és Honismereti Egyesület idén is meghirdeti a VIRÁGOS ÉRD mozgalmat. Jelentkezni lehet: telefonon és faxon. Tel/fax: ; tel.: ; írásban: Összefogás Egyesület Érd Alsó u. 8. Az eddigi résztvevõknek nem kell külön jelentkezni, Õket a szervezõ bizottság automatikusan felkeresi. Városunk idén is benevezett a VIRÁGOS MAGYARORSZÁG mozgalomba. Ennek az országos versenynek célja, a közterületek, utcák, parkok, épületek intézmények, mûemlékek virágosítása, a turisztikai kulturális emlékek megõrzése. Ebben a munkában részt vesz Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata is. Kérjük Önöket, hogy szûkebb környezetük, utcájuk rendbetételével, virágosításával járuljanak hozzá a mozgalom sikeréhez. Tegyük szebbé, élhetõbbé lakóhelyünket! CÉL : VIRÁGOS KERTVÁROS ÉRD Várjuk jelentkezésüket!

3 VI. évfolyam 16. szám augusztus Körforgalomtól a nõi kézilabdáig (Folytatás az 1. oldalról) Elmondta T. Mészáros András polgármester azt is, hogy rendet szeretnének a városban minden területen. Példaként hozta fel az engedély nélküli építkezéseket, amelyek elszaporodtak Érden. Ezért a közterület-felügyelõk fokozottan ellenõrzik az építkezéseket. Most van a parlagfûszezon, a hetekben éri el legnagyobb koncentrációját a parlagfû pollenje a levegõben, ezért fontos, hogy mindenütt rendesen kaszáljanak. Beszámolt T. Mészáros András egy felháborító esetrõl is, amely szintén nem egyedi: ellopták a korpuszt a Spar áruház elõtti körforgalomnál álló zöld keresztrõl. A gátlástalan fémtolvajok elvisznek mindent, ami mozdítható: a városháza elõl például két fém hulladékgyûjtõ kosarat vittek el, és emlékezhetünk a Városvédõ Angyal hála Istennek sikertelen elfûrészelésére is. Tekauer Norbert a nõi kézilabda csapat sikerérõl számolt be, akik bejutottak az NB I/B-be. Elmondta, hogy a kézilabdasport mindig is jelen volt a város életében, és a ben elfogadott sportkoncepció szerint a többi sporthoz képest nagyobb támogatást kap. Magyarországon kb kézilabda csapat van, Érd most a legjobb 24 közé jutott. Jó szereplésre készülnek, a távolabbi cél az NB I, késõbb pedig a nemzetközi szereplés. A cél eléréséhez az utánpótlást is megerõsítették, jelenleg gyerek választotta a kézilabdát az eddigi helyett, mert vonzó számukra az érdi csapat jó szereplése, és a magyar kézilabdasport nemzetközi sikerei is. Tavaly leigazolták a csapathoz a világválogatottban is szerepelt Németh Helgát, aki most egyben az utánpótlás csapat szakmai igazgatója is lett. Természetesen a mérkõzések lebonyolításához létesítmények is kellenek, ezért felújítják a Battyány iskola tornatermét, ahol fõs lelátót is kialakítanak, de a távolabbi cél a sportcsarnok megnyitása, akkor kerülhetnek korszerû körülmények közé. Amíg ezek nem állnak rendelkezésre, a Treff csarnokban játszák a mérkõzéseket, ahol ülõhely áll rendelkezésre. Sikeres volt a Zenélõ Udvar idei sorozata (Folytatás az 1. oldalról) Igen, már jönnek ajánlatok és javaslatok, habár a konkrét programot csak tavasszal fogjuk összeállítani. Felmerült Szulák Andrea neve, aki nagy sikerrel szerepelt már egyszer, aztán a dzsessz is szóba került, mert az eddig kimaradt a mûsorból. A nyár kissé holtszezon a kulturális programok számára, hiszen sokan szabadságon vannak, nyaralnak, vagyis Érd kissé kiürül. Tervezik-e a programok átvitelét õszre, vagyis akkorra, amikor az érdiek már itthon vannak, esetleg nem szabadtérre, hanem a színházterembe? Valóban, én is bizonytalan voltam abban, lesz-e sikere ennek a rendezvénynek, de azt gondolom, hogy mivel az önkormányzat kezdettõl fogva támogatta, a Zenélõ Udvar sikerre volt ítélve. Mivel Érd nem fürdõhely, ezért nem várható nagy közönség, de ez mára bejáratódott, nem kérdés az, hogy legyen-e vagy sem, mert van közönsége. Mikor a Zenélõ Udvart megterveztük, a második évtõl már kezdtünk egy színházi sorozatban is gondolkodni, hogy átvezessük ezt a közönséget a Mûvelõdési Központba. Akkor indult a színházbérletünk is, 2004-tõl. Most ott tartunk, hogy ezt a jól bevált sorozatot tovább tudnánk bõvíteni elõadóestekkel, zenei estekkel. Két apró akadálya van mindössze: az egyik természetesen a pénz, mert sajnos ezek nem tartják el magukat, úgyhogy valamilyen támogatás feltétlenül szükséges. A másik az, hogy egy igazi elõadóteremre lenne szükségünk, ahová beférne kétszáz ember, mert a színházterem túl nagy, a kamaraterem pedig túl kicsi ezekhez a rendezvényekhez. A zenélõ udvar helyszíne gyönyörû, és ezekhez a tavasztól õszig tartó programokhoz ideális, habár több kiszolgáló helyiségre lenne szükség. Nagyon jó lenne, ha bõvülhetne a Mûvelõdési Központ, és az is segítene rajtunk, ha létrejönne a Gesztelyiházban az érdi galéria, és az idõszakos kiállítások oda költöznének, mert ekkor felszabadulhatna a kamaraterem. Ám az új galéria is alkalmas lenne rendezvények tartására, mert élõbb úgy egy kiállítóterem, ha egyéb eseménynek, koncertnek is helyet ad, mert így szélesedik a látogatói kör, más érdeklõdõket is vonz. Egy kétszáz fõs terem jelentené a továbblépési lehetõséget. Minden évben volt a Zenélõ Udvarnak valamilyen megújulása, ez lehetett akár technikai is, mert kényelmesebbek lettek a székek, jobb lett a hangosítás, de új programokat is vezettünk be, mint például a Múzeumok éjszakája, amihez a Földrajzi Múzeum is hozzáadja saját szakmai programjait. Az idén ekkor nyílt meg a Helytörténeti gyûjtemény. Mi azzal is bõvítettük a kínálatunkat, hogy nem csak zene volt, hanem vendéglátás is. Legutóbb Laisz András koktélokat kínált, annak elõtte a Hudák pince borait kóstolhatták a vendégek. Ugyanígy vinnénk tovább a jövõben is, meg-megújulva, de az eddigi eredményekre támaszkodva A fasizmus réme Miután a magyar politikai élet leggyalázatosabb formációja, a liberális szadesz többszörösen bebizonyította magáról, hogy mekkora csapás a magyar nemzet számára, újabb ködösítésbe kezdtek elõretolt emberei. Eddigi tevékenységük annyira penetránssá vált még a végtelenül jámbor és sokszor átverhetõ magyar polgárok elõtt is, hogy ma a liberósok közutálatnak örvendõ, a parlamentbe nem valónak minõsített társaság. Ennek ellenére, mesterembereik szemrebbenés nélkül lépnek át e tényen és úgy viselkednek, mintha a hatalom teljes birtokosai lennének. Az igazsághoz persze hozzá tartozik, hogy igazuk lehet, hisz a markukban tartott, a hatalom csúcsára juttatott emberük nem más, mint maga a miniszterelnök. Igaz ez akkor is, ha most látványos haragszomrád-ot játszanak a közvélemény elõtt. Mostanra talán teljesen világossá vált minden gondolkodó ember számára, hogy a szadesz nem csinált mást, mint otthagyta az általa kierõszakolt hatalmas csõdtömeget, mint eb a sz át és igyekszik az ellenzék szerepében tetszelegni. Amikor meg számon kérik rajta a következetes fellépést a kormánnyal szemben, rögtön rávágja, hogy õk konstruktív ellenzéki szerepben vannak mostanság, és az ugye nem jelenti, hogy le is szavaznák eddigi kollegáikat. Magyarország számára már évek óta szükség lenne egy jól látható kibontakozási stratégiára, a mellé rendelt eszközrendszerrel és azzal a végrehajtó apparátussal, amelyik személyenként is számon kérhetõ. Ezzel szemben nem látunk mást csak pótcselekvést, mesterségesen kreált problémákat, botrányt botrányra halmozó fõembereket, egy következmények nélküli ország nevetséges vergõdését. Göbbelsnek tulajdonítják a mondást, hogy ha valamit következetesen sulykolnak egy nép számára, azt elõbb utóbb valóságnak fogja fel, és el is hiszi. A szadesz és ideológusai jó pár éve már, hogy elhatározták, hogy a magyar népet kirekesztõ, fajgyûlölõ, szélsõséges és intoleráns nemzetnek állítják be. Cselédsajtójuk és kozmopolita értelmiségük segítségével konok következetességgel sulykolják már évek óta a gyalázatos vádakat. Természetesen kitûnõ koreográfusaik rendre teremtenek alkalmakat, amikor addig heccelik a társadalmat, amíg ki nem derül, hogy a magyarok tényleg utálják a haszontalan naplopókat, amibõl rögtön az következik, hogy gyûlöljük a kisebbségeket. Egyetlen kisebbségnek van csak néhány kollaboráns vezetõje, akik rögtön rasszizmusról kezdenek visítani, ha gyermekeiket iskolába akarják kényszeríteni. Az összes többinek pedig van vagy 16 kisebbségi népcsoport eszébe sem jut ez ellen tiltakozni. Ma már szinte arcról is felismerhetõ kb fõbõl álló hivatásos hõbörgõ, verekedõ, rendõrökre is rátámadó botránykommandó létezik, akik mintegy megrendelésre megcsinálják a balhét, amirõl aztán hetekig lehet cikkezni, jajveszékelni a fasizálódás rémérõl, mondván ilyen a jobboldal, ettõl kell minden eszközzel megvédeni az országot. Érdemes egy kicsit körülnéznünk a különbözõ megbélyegzések és lejárató jelzõk között, amiket a nemzeti erõkkel szemben oly szívesen szoktak használni! Kezdjük mindjárt a jobboldali jelzõvel. Ennek az ellentét párja a baloldal. Hosszú évtizedekig megfellebbezhetetlen axióma, sarokpont volt fõleg Európa kommunista uralom alatti, szovjet gyarmatain, hogy a társadalmi haladás, a progresszió, az új iránti fogékonyság, a modernség az a baloldal privilégiuma. Ezzel szemben a maradiság, a tespedtség, a haladás elvetése az meg a jobboldaliság meghatározói. A konzervativizmus sajátja az olyan meghaladott eszmék és értékek, mint a valláserkölcs, a család szentsége, a nemzet mindenek felettisége. Aki tehát ezekhez ragaszkodik az retrográd, a haladás kerékkötõje, a modern dolgok ellenzõje, a társadalmi fejlõdés akadályozója. A leghangosabb ripacsok a tömegkommunikáció korlátlan használatával hányszor csúfolták meg, figurázták ki, kacagtatták a népet a vallásos, családos, nemzetét szeretõ embereken. Hányan voltak úgy, hogy kínosan együtt röhögtek a kispolgáron gúnyolódó csepûrágó közönségével és röstellték, hogy elsírják magukat a Himnuszt hallgatva, vagy szinte kisebbrendûnek vélték magukat, hogy nem gyûrték meg még párjukon kívül mással a lepedõt. Lassan már azért is lehet restelkedni, ha az ember nem kedveli a természet zsákutcáját jelentõ, humán fogyatékkal élõ homoszexuálisokat, illetve sokkal inkább azokat a tenyérbemászó ripacsokat közülük, akik folyamatosan provokálják a környezetüket. Kozmopolitáink megkövetelik maguknak a jogot, hogy fenntartsák a jobboldal-baloldal besorolást, sõt még azt is, hogy kiket hová osztanak be. Ha most nem vesszük észre, hogy a -tõlünk függetlenglobalizációs folyamatokban egy nemzet látványos öngyilkosságához vezet az erõk ilyen fajta megosztása, nem sok reménye marad az utánunk jövõ nemzedékeknek. Tessék tudomásul venni, hogy belátható idõn belül a világ ismét a nemzetek közötti verseny színtere lesz, ahol nem a jobb és baloldal között dõl el a gyõzelem, hanem magyarok, románok, vagy szlovákok között. Na itt mi most vészes lemaradásban kezdünk lenni. A jobb és baloldali értékek nemzeti szinten való egységesítése az egyetlen lehetséges kiút. A másik terület a mocskos eszmékkel való besározásunk. Nagyon kedvelt liberális eszköz Magyarország fasizálódásával riogatni a képzetlen embereket. Mesteri módon keverik a fasiszta és a náci jelzõket. Ezt is érdemes lenne egyszer helyére tenni. A náci jelzõ a Hitler által felfejlesztett Német Nemzetiszocialista Munkáspártot jelenti. Ez nem más, mint a kommunisztikus eszmék németországi torz szülötte. A másik, az eredeti eszméhez valamivel közelebb lévõ szovjet bolsevik párt. Mind a két formája a sátáni eszméknek totalitárius, kirekesztõ, antiszemita, vallásellenes, a kijelölt ellenség fizikai megsemmisítését megvalósító, az általános emberi értékeket, a humanitás alapjait semmibe vevõ, összességében százmilliókat elpusztító ideológia volt. Ezzel szemben a Mussolini féle fasiszta mozgalom és olasz fasiszta párt a nemzet erõinek összefogását megvalósító, a nemzet érdekeinek az egyén érdekét alárendelõ eszme. Eszményképe a nagy Római Birodalom volt. Valláserkölcsi alapon mûködött és olyannyira nem volt antiszemita, hogy a húszas években, a Numerus Clausus miatt az egyetemre felvételt nem nyert magyar zsidók egész sora éppen Olaszországban szerzett diplomát. Éppen Sztalin volt az a 30-as években aki -hogy csökkentse a névbeli közelséget a német náci párt és a szovjet szocialista eszmerendszer között- tudatosan kezdte fasisztának titulálni a német testvérpártot. Azok, akik szitokszóként használva a fasiszta jelzõt, antiszemita világvégével riogatnak, vagy jól kiszámítottan manipuláló gazemberek, vagy történelmi ismeretek híján lévõ sötét tahók. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Molnár V. József A természetben élô ember a világot, a Mindenséget kereknek észlelte: kerek határ, kerek világ, s e kerekség kellôs közepét, a föld köldökét szentnek tartotta. A moldvai csángó-magyarok szerint a föld köldökirû, ha van szó, az mindenkinek az a hely, hul született, ahul ôsapáink tájai, ahul él az ember, ahul nyeri mindennapi kenyerit, ott hul ismeri az egész világot. Aföld köldökét az égi biztos ponttal, féltekénken az északi sarkcsillaggal az égig érô fa kötötte össze (az eget tartó világoszlop, a Mindenség tengelye), amelynek csúcsán a Teremtô trónol, aki rendet tesz a világ látszólagos káoszában, s jeleket támaszt, amelyekkel tudatja a rendet, s parancsait. Õ rakta az ég búrájára a csillagokat (s alkotta a csillagképeket), a Napot és a Holdat, azokat az égi lényeket, akik az égig érô fa körül keringenek fáradhatatlanul. Ezek segítségével tájékozódott a régi ember, mind a kerek világ, mind a kerek esztendô és nap születést, életet, halált hordozó, ciklikusan váltakozó tartományában, a tér-idô misztikus mezején. A természet szüntelen körforgásában, az évszakok változásaiban: tavaszi újulásban és ôszi érettségben, nyári gazdagságban és téli álomban a napok mellett, az esztendô a legkerekebb idôbeli egység. Ezt a ritmikus váltakozást és nyomában a vegetáció bontakozását a Nap járása idézi elô, amely az ember napi életét és munkáját, a gazdasági élet alapvetô feltételeit megszabja. Az esztendôt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus fordulatait a mai napig számontartja. Errôl tanúskodik a Galga mentén máig megôrzött találós mese is: Kerek istenfája, Szép tizenkét ága, Szép tizenkét ágának Ötvenkét virága, Ötvenkét virágán Három aranyalma. Aki ezt kitalálja, Hull az áldás arra. Ünnepeink Szent István Isten kerek esztendeje tizenkét más-más ágat, hónapot hajt, a tizenkét hónap ötvenkét hetét virágzik, s az ötvenkét hét három nagy ünnepet (karácsony, húsvét, pünkösd) terem. A három aranyalma archaikusabb felfogásban a Nap keltének és leszentülésének három kardinális helyét jelölte, jelentette: a téli és a nyári napfordulati, s a két napéjegyenlôség azonos helyét. Szent István (A régiségben Szent Király ; ig uralkodott.) Az ország és a nemzet mennyei patrónusa, istápja. Pogány nemzetségeink eredethagyománya, égi választottsága az Árpád-ház szentségi tekintélyében él tovább. István legendájának legarchaikusabb eleme, amikor is éjszakának évadján életére törnek: az utód örökölni akarja az öreg király bölcsességét, mágikus szentségi erejét. A Szent Király koronáját, a magyar Szent Koronát a középkorban élô személyként tisztelték. A vele megkoronázott király a szertartás által nemcsak közjogi elismerésben, hanem István és Koronája szentségi karizmájában is részesült: integritás, sacralis contactus! Az édesanyának, Saroltának Vajk születése elôtt a protomártír Szent István jelent meg álmában. Megjósolta, hogy fia király lesz, s parancsolta, hogy az ô nevét adják majd neki. Gézának az Isten angyala adta tudtul, hogy mûvét nem fejezheti be, mert kezéhez vér tapad; fia születik, akinek a földi korona után a mennyei korona is megadatik. Az egri székesegyházból minden vasárnap körmenet indult a régiségben a Szent István templomba, az égi koronát elnyert Szent Király ereklyéinek köszöntésére. István uralkodásának emberfeletti próbái adódtak: Imre korai halála, a pogánysághoz húzó törzsek megfékezése, az ország megvédése. Élete végén a Szent Koronával lelkét és nemzetét, az egész hazát Boldogasszony oltalmába ajánlotta. Koporsójának dombormûképei a Mennyei Királyt megilletô szimbólumok. A középkorban szakadatlanul zarándokoltak e koporsóhoz, idegenek is. Számtalan beteg lelte gyógyulását sírjánál, akadt olyan is, aki már útközben gyógyulását kapta. Hatalmas kôrakást halmoztak föl sírjánál a hálás meggyógyultak. Székesfehérvár az ô ereje miatt válhatott szent magyar várossá. A legenda szerint István Asztrikot küldte koronáért és áldásért a pápához. Azidôn a lengyelek fejedelme is követet küldött Rómába, Szilveszter pápa el is készíttette részére a koronát, de az Úr Istvánt választotta. Asztrikkal a korona mellett Szent Keresztet is küldött a pápa, hogy azt István apostolsága jeléül majd elôtte vigyék. (A legújabb kutatások szerint a magyar Szent Korona készítése évszázadokkal megelôzte István korát. A pápa a koronát visszaadta a magyaroknak.) A magyar Szent Korona az örök királyi méltóságot jelenti, az egymás után következô halandó királyok sorát. A XIV. századtól a tanúkat a Szent Koronára is eskették. A korona elhurcolása után, amint hazakerült, mindig, minden jobbra fordult. Egyes uralkodók, például Rudolf jól tudták, ha a koronát birtokolják, az országot is kezükben tartják. Rudolf lemondása után díszes menet hozta haza Prágából a koronát. Az ôt fogadó tömeg eképpen köszöntötte: Légy üdvözölve hazánknak isteni ereje... Krisztus képe! A Szent Jobb, István király jobb keze, a magyarság egyik legtiszteltebb jelértékû ereklyéje. A Napot idézô Szent Jobb tiszteletét az Aranybulla törvénybe iktatta. Az Úr csodát mûvelt: a király gyógyító és áldó jobbját megkímélte az enyészettõl. Ünnepi miséjében egyebek között ezt találjuk: Szegd meg a kenyeredet az éhezõknek, s a szegényeket, a bújdosókat fogadd hazádba. A Szent Jobbra a XVIII. században Ragúzában akadtak rá. Mária Terézia hozatta vissza ben Bécsbe, majd nemsokára Budára került. Amerre vitték, az országutakat elözönlötte a jámbor nép. Megállt a munka, zúgtak a harangok, dörögtek a mozsarak. Az ereklye országjárása 1938-ban és 1986-ban megismétlôdött. Boldogasszony után, Szent Márton mellett Szent István az ország patrónusa. Szerte a világon számos templomnak ô a védôszentje. Búcsúnapján, szeptember 2-án szobrát kultikus tánc és ének kíséretében hordozzák körül. Ikonográfiájában a Szent Koronát ajánlja föl Boldogasszonynak. István nemcsak a szent, hanem a történelmi héroszt is jelenti számunkra. Mária Terézia 1774-ben Szent István lovagrendet alapított. Csizmadiák, szabók, bányászok, pénzverõk védôszentje. A gabonaszállító hajókat Szent Istvánra keresztelték. Alkalmam nyílt két friss animációs filmet is megtekinteni. Nagy kõ esett le a szívemrõl, mikor konstatáltam, nincsenek egyedül a természetvédõk és buddhisták, Amerika is elkezdett egy más szemléletet táplálni az ifjoncokba. Az egy másik téma, hogy sorra jönnek az ebben a témában operáló alkotások. A BBC híres Bolygónk, a Föld sorozata A Föld címmel lett mozivászonra adaptálva. Amerika vallás-bigottságát fogja a Religulous amolyan Michael Moore boncolási móddal szétszedni. Viszont most két aranyos, de mégis jelentõs tartalommal megtöltött animációs filmrõl van szó: a Kung Fu Panda és a Wall-e mondanivalójáról. Szó se róla, gyerkõcöknek készültek, egyszerû, lineáris a történet, nem bonyolultak a karakterek, de pont ezért lesz annál szembetûnõbb a központi kérdés, ami köré felépítették varázslatok kreativitással a lényeget. A Panda egy új Buddha A Panda álmával már az elején lerombolódik a szokványos kung fu filmek beállítottsága. Szertefoszlik a képzelet és mehet tésztalevest szervírozni. Nem sokkal ezután már a bölcs teknõs, Oogway mester szavait halljuk: Aki kerüli a végzetét, az gyakran összefut vele az úton. Hogy fogja egy mozgásképtelen panda legyõzni a sötét oldal rettenthetetlen harcosát. Szép párhuzamot vonhatnak a felnõttebbek: hogy gyõzhetnek le valamit az életben? Természetesen, mikor Po erre ráeszmél, és hezitálva megemlíti, lehet inkább vissza kéne mennie levest készíteni, ismét bölcseletet hallhatunk: Menjek? Ne menjek? Leves? Nem leves? Túlságosan leköt, hogy mi volt és, hogy mi lesz. Van egy mondás! A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma adomány. Becsüld a jelent, mert jót jelent! Még egy szellemi párbaj is kibontakozik egy barackfa és magja példáján, hogy mi irányítható és mi nem. Mi az, amit kontrollálhatunk és mi az, amibe bele kell törõdni. Szintén párhuzamot vonhatunk a tudósok nagy vitájával kapcsolatban, hogy vajon hány százalékban függünk elménktõl, és mennyiben fix genetikai alapunktól. A folyamatos lelki erõsítés és edzés megteszi hatását. Nem más harcosokra kell hasonlítani, mindenki a saját testét, szellemét és beállítottságát kell, hogy kitapasztalja. Ismerd meg önmagad! A panda így már készen áll a harcra. Csak az utolsó lépés hiányzik, hogy legyõzhesse ellenfelét, a Sárkány-tekercs titkos tartalma. De a tekercs üres, egy betû sincs rajta - ne feledjük, hogy Buddha legmagasabb tanításai a legegyszerûbbek. Nagy elkeseredésében Po visszamegy leveskészítõ apjához, aki nagyon büszke rá, hogy visszajött és így már elárulhatja a titkot. A titkos összetevõjû titkos leves titkos összetevõje: a semmi. Elég, hogy ha elhiszed róla, hogy különleges és akkor az is lesz. Nincs titkos összetevõ, önmagunk vagyunk egy sárkányharcos, egy uniqum. Te csak egy nagy hájas panda vagy!. VI. évfolyam 16. szám augusztus 14. Hollywood is ráeszmél Nemcsak, egy nagy hájas panda, hanem A Nagy Hájas Panda! Jó lenne, ha mindenki tényleg ott mélyen, nagy betûvel írná a nevét, nem összekeverve a jelenkor Egoizmusával. WALL-E szereteten és megértésen alapuló természet- és környezetvédelem Nem a filmet szeretném boncolgatni. Az a filmkritikusok dolga. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha egy gyerekeknek készült filmmel ilyen hatást lehet elérni, akkor a felnõtteknél ez tán még jobban mûködne, ha a filmkészítõknek lenne merszük nekik is hasonló modorral és humorral ábrázolni önnön, pusztuló társadalmunkat. WALL-E (Watt - takarékos Lánctalpas kivitelû Limlom és hulladékkezelõ - E sorozat) egy robot, az utolsó a Földön. A Föld még durvábban néz ki, mint a Mátrixban, mert reális közeljövõnk, hogy mindent elborít a szemét. (100 millió tonna mûanyag ütközhet össze a Hawaii-szigetekkel, Az utóbbi években a Csendes-óceán gyakorlatilag szemétlerakóvá vált jelenleg annyi mûanyag szemét lebeg rajta, mint az Egyesült Államok szárazföldi területeinek duplája állítják a tudósok. Forrás: Greenfo). WALL-E-t bekapcsolva hagyták, és csak végzi a dolgát, szemetet alakít préselt kockákká, közben kiválogatja korunk kritikát kiérdemlõ kellékeit és tárgyait. Szépen mutat rá futószalaglelkünkre, ahogy WALL- E, a robot aki érzelmekkel teli, gondolkodó, és mindenen elmélázó, elemzõ megcsodálja az öngyújtó lángját, annak fényét és melegségét. Vajon hányan tesszük ezt mindennapi valósan robot életünk folyamán a kávék és cigik közben? Ahogy a szemét elborította a Földet, úgy menekültek el róla az Axióma mega-ûrhajóval az emberek. Van rajta minden, ami jelenlegi kultúránkat jellemzi. BnL (Buy and Large Vegyél és Sokat) a márkajelzése mindennek, továbbá megvezetés, direktívák, diktatúra?, reklámok, elhízáshoz vezetõ fölösleges kényelem, komplett ebéd egy italban, a fejünket körülvevõ állandó audiovizuális hatás, folyamatos csetelés még ha mellettünk ül is az illetõ. Érezzük ugye? Ez az anyahajó küld idõközönként szondát a földre, hogy az élet jeleit kutassa rajta. Így találkozik EVA (Extraterresztriális Vegetáció Analizáló) WALL-E-val, és amint átvergõdnek a kapcsolatok stációin, szerelembe csúcsosodnak ki érzelmeik. EVE és WALL-E együtt fordítják feje tetejére a rendet az Axiómán és az egész univerzumban. WALL-E viszont belerokkan a kalandba. EVA cserél ki rajta minden alkatrészt (önt bele életet), de a kis robot így már nem a régi. Nemhogy nem szerelmes, de fel sem ismeri EVA-t, tenné tovább robot teendõjét, ha EVA nem lenne kitartó és egy csodás érintéssel nem lobbanna újra a melegség robotok és emberek szívében egyaránt. Félreérthetetlen utalás ez, hogy a szeretet, kitartás és megértés, milyen csodákra képes a gyarló fogyasztói társadalommal szemben. Látszólag semmiség, de ez az a kapocs mely folytán a Föld... A filmben. És a valóságban? PACSUTA PÉTER Sörösdobozokat gyûjtünk! Az érdi Környezetvédõ Egyesület szeptember én megrendezi II. Megújuló energia-napok rendezvényét, amelyen többek között részt vesznek az érdi Sörkollektor építõk is. Kérjük gyûjtsék nekünk a fém sörös, illetve üdítõs dobozokat, ebbõl ugyanis napkollektort fogunk építeni, amit majd tombolán meg lehet nyerni. Amennyiben nagyobb mennyiség összegyûlt, szeptember elején elmegyünk érte, kérjük hívják a es számot.

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel Folytatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András polgármester. Mint ismeretes, idén januártól egy

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Szent István életmûve a mérce Augusztus 20-ára esett az idén az év egyik legforróbb

Szent István életmûve a mérce Augusztus 20-ára esett az idén az év egyik legforróbb ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban X. évfolyam LAP 16. szám 2012. augusztus 23. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Szent István életmûve a mérce Augusztus 20-ára esett az idén az év

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27.

VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Március 15. a városi ünnepség képekben A Tállya utcai emlékmûnél kezdõdött az ünneplés, ahol a pártok, civil szervezetek

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Segítség rászorulóknak

Segítség rászorulóknak Prózamondók XXV. évfolyam, 11. szám 2015. március 26. 3 4 7 Építkezések Egy hónap múlva megkezdõdik az M7-es le- és felhajtójának építése és az Iparos út rendezése. Bezárt a Termál Március 14-én bezárt

Részletesebben

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs XX. évfolyam 14. szám 2012. július 31. Megjelenik: kéthetente Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs BERUHÁZÁS Célegyenesben az Európa Belvárosa Program Újabb uniós

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. MÁJUS 25. Kerületünk lakója, Spiró György legújabb regényét a műfaj újraértelmezőjének

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. MÁJUS 25. Kerületünk lakója, Spiró György legújabb regényét a műfaj újraértelmezőjének ŐRMEZŐ ÚJBUDA KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY XV. ÉVF. 11. SZÁM A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. MÁJUS 25. Találkozzunk a Műegyetem

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 25. szám 2009. december 17. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak Az elmúlt hetek esõzései komoly zavarokat és károkat okoztak Érden is,

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Telefon: +36\20-598-7071, web: www.hangyavar.hu. Váci Napló. XIX/26-27. szám 2010. április 2. péntek

Telefon: +36\20-598-7071, web: www.hangyavar.hu. Váci Napló. XIX/26-27. szám 2010. április 2. péntek Káptalan Udvar: a kényelem otthona a történelmi belváros szívében! Április 15-ig 5% kedvezmény minden lakás árából! Beépített konyha, saját mélygarázs beálló hely, lift, napkollektor és még sok-sok extra

Részletesebben

A kicsinyek számára írt mesekönyvek. lennének azon szép rajzok nélkül, amelyeket az illusztrátorok

A kicsinyek számára írt mesekönyvek. lennének azon szép rajzok nélkül, amelyeket az illusztrátorok XXIV. évfolyam, 23. szám 2014. június 12. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 4 12 Új parkolóhelyek Parkolóhelyek kialakításáról és útépítésekről is szó volt a polgármesteri sajtótájékoztatón.

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Államalapításunk ünnepe

Államalapításunk ünnepe XXIV. évfolyam, 32. szám 2014. augusztus 28. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 3 2 Kampánynyitás Folytatni kell tovább a munkát, hogy Érd családias, virágzó kertváros legyen. Együttmûködés

Részletesebben