Körforgalomtól a nõi kézilabdáig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Körforgalomtól a nõi kézilabdáig"

Átírás

1 ÉRDI VI. LAP évfolyam 16. szám augusztus 14. Ingyenes kétheti lap példányban Görög Étterem Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Ételrendelés: 11-tõl 20 óráig Telefon: 06-23/ A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Sikeres volt a Zenélõ Udvar idei sorozata Orlai Sándor Körforgalomtól a nõi kézilabdáig Július 30-án és augusztus 6-án tartották a Polgárok Házában a szokásos sajtótájékoztatókat. Az elsõn Szabó Béla önkormányzati képviselõ, a csatornatársulás megválasztott elnöke, a másodikon Tekauer Norbert képviselõ volt T. Mészáros András polgármester partnere. Ajúliusi utolsó ajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András: huszonöt millió forintot nyert a város útfelújításra. Sajnálatos azonban az, hogy több pályázatunkkal nem nyertünk, mert a legtöbb pénzt Budapest vitte el. A rendelkezésre álló összeg nagyobbik részét a fõváros kapta, holott Pest megyében hatszor annyi földút van. Bejelentette azt is a polgármester, hogy augusztus 18-án elkezdik a Tárnoki-Bajcsy- Riminyáki utak találkozásánál a lámpás keresztezõdés kiépítését, és szeptember végén, október elején be is fejezik. Azért döntött a város e mellett, és nem a körforgalom mellett, mert a rendelkezésre álló szûkös anyagi források nem tették lehetõvé a drága kisajátításokat, amellyel a körforgalom járna. Az építkezés természetesen közlekedési nehézségeket is fog okozni, amiért elõre is elnézést kért az autósoktól. A Tárnoki út mindkét irányban le lesz Évek óta minden nyár várva várt eseménye a Zenélõ Udvar koncertsorozata, amely mára komoly rangot vívott ki magának. Színvonalas elõadók, gyönyörû környezet, tartalmas szórakozás. A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ igazgatójával, Szedlacsek Emíliával beszélgettem a Zenélõ Udvar múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl. Az idei a 7. alkalom volt, ez nem rövid idõ. Mint mindennek, ennek a endezvénynek is idõrõl-idõre meg kell újulnia. Vissza kell tekintenünk erre a hat évre, végigvenni hibáit, erényeit, mit kell megtartani és mit elhagyni. Õsszel végig fogom sokmindenkivel beszélni, és csinálunk egy értékelést. Az azonban biztos, hogy a közönség minden évben nagyon várja. Kedvelik, visszajáró vendégei vannak a sorozatnak, és amikor neves, különleges elõadó lép fel, akkor megnövekszik az alkalmi nézõk száma is. Nyár lévén elsõsorban a szórakoztatáson van a hangsúly, méghozzá az igényes szórakoztatáson. Hagyományosan a Bach Kamarazenekar nyitja meg a sorozatot. Igen, és azon, hogy legyen benne hagyományos, megszokott vendég is. Törekszünk a minõségre, és ezért nem is válogatunk a mûfajok között, a komolyzenétõl a könnyûzenéig, minden mûfaj és stílus sorra kerül. Minden évben van komolyzenei koncert, vagy opera, és a legkíválóbbakat szeretnénk bemutatni. A könnyû mûfajokban az operett, a musical szerepel, de vannak olyan mûsoraink is, amelyek egy-egy hangszert mutatnak be, például a pánsípot, a szaxofont. A zene mellett az irodalom is szóhoz jut, mint az idén Vincze Lilla mûsorában, de korábban is léptek fel színészek. Az idén kiemelkedõ résztvevõ volt a Muzsikás Együttes, mert velük a magyar népzene is megjelent, mégpedig világszínvonalon. zárva, a Bajcsy-Zsilinszki és a Riminyáki út pedig felváltva egy irányba, itt az építkezés alatt lámpával szabályozzák a közlekedést. Szabó Béla önkormányzati képviselõ most mint a csatorna társulat elnöke is bemutatkozott. Röviden ismertette az eddigi eredményeket, és elmondta, hogy szeptember 30-ig változatlan feltételekkel be lehet lépni a társulatba, és akár a részletfizetést, akár az egyösszegû befizetést az eddigi feltételek szerint lehet választani. Az ügyfélszolgálati iroda az Alispán u. 8. sz. alatt (telefon: 23/ ) rendelkezésre. (Folytatás a 3. oldalon) Igen, a népzene kissé háttérbe szorult, bár lépett fel egy érdi együttes, szerepelt Kóka Rózsika is mesékkel, Petrás Mária is énekelt nálunk, de most a Muzsikás Együttessel úgy érzem, pótoltunk valamennyit. Lassan elkezdõdik a jövõ évi program szervezése is. Vannak-e már elképzelések, esetleg konkrét tervek? (Folytatás a 3. oldalon) Gyökértelenül Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne mondja Ábel, és elsõ szent királyunk ünnepén elgondolkodhatunk ennek a mondásnak igazságán. Mert sajnos a mai világ éppen nem az otthon levést erõsíti, nem a gyökereket növeszti egyre mélyebbre és kapaszkodóbbá. Az elmúlt hat évben folyamatosan rángatják gyökereinket, felejtetik el múltunkat. Mesének, legendának, mosolyogtató kitalációnak minõsítik eredetmondánkat, az õstörténetünket kutatókat pedig fantasztáknak. Igaz, néhányan okot is adnak erre, de nem a vadhajtások minõsítenek egy tudományágat. Sok olyan nép van, amelyik a legendákat, a múlt homályába veszõ mondákat történelme szerves részének tartja, és ez így helyes. A legendák nem mindig veendõk szó szerint, hiszen a materialistáktól eltérõen nem csak egy síkon értelmezhetõk. A Hartvik püspök által megírt Szent István-legenda szerint Sarolt fejedelemasszony álmában megjelent Szent István vértanú, és így szólt hozzá: Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz szülni, akinek e nemzetségben elõször jár korona és királyság, és az én nevemet ruházd reá. Azt is megmagyarázza Hartvik püspök, hogy ami István a görög nyelvben, az korona a latin beszédben, vagyis Szent István és a korona nevükben egyek, latinra fordítva szent koronát jelent, ezért az õ nevét viselõ tárgy, a Szent Korona a keresztény magyar államiság megtestesítõje lett. A legenda szerint a Szent Korona élõ, valóságos személyiség, és az ország, az állam az õ tulajdona. Ezért tulajdonítanak nagy jelentõséget az egyik oldalon a Szent Korona-tannak, és ezért próbálnak mindent megtenni lejáratásáért, negligálásáért (micisapka, vagy Gyurcsány kifakadásai) a másik oldalon. Mert ha elérik azt, hogy elszakítsák a magyarságot ezeréves legendáitól, a múltban gyökerezõ történelmétõl, tényleges gyökereitõl fosztják meg, s egy gyökértelen néppel bármit meg lehet tenni. Egyszerû a recept mindkét oldalon: egyfelõl megismerni történelmünket, meséinket, legendáinkat, irodalmunkat stb., másrészt mindezt elhanyagolni, elfelejteni, nevetségessé, jelentéktelenné tenni. A globalizmus és a szolgálatába szegõdött politikus- és médiahad ez utóbbiért szorgoskodik, természetesen egyben jól felfogott önös érdekeikért is. A rómaiak Trójából eredeztetik magukat, a románok a dákoktól, és sokfelé látni náluk is a Romulust és Remust szoptató anyafarkas szobrát, a szlovákok is erõlködnek múltjuk kitatálásán, mi pedig elfeledkezünk a csodaszarvasról, a fehér lóról, Emese álmáról, el a gesztákról, szent királyainkról. Kevés olyan nép van Európában, amelyiknek ezeréves az állami múltja, de olyan nép is kevés van, amelyik erre ne lenne büszke. Ne legyünk közöttük! ORLAI SÁNDOR Következõ számunk augusztus 28-án jelenik meg, és tartalmazni fogja a Kilométeres Utcabál részletes programját!

2 2 Ki érti ezt? Támadás Támad a bulvár írtam két héttel ezelõtt, és valóban, az említett Nagy László újból támad: helyreigazítást kér és bírósággal fenygetõzik, csakúgy, mint egy tavalyi cikk miatt másfél milliónyi kártérítést követelõ magyarnemzetértmozgalmas önjelölt, valamint egy szintén fenyegetõzõ szippantós, aki zagyva levelében olyasmit kívánt helyreigazíttatni, amit le sem írtunk. Nagy László helyreigazítást kér és perrel fenyeget, de ezt már megszoktuk. Egy idõ után menetrendszerûen bekövetkeznek az ilyen reakciók, mert néhányan nehezen viselik el a nyilvánosságot. Ha mi is így tennénk, indíthattunk volna néhány pert, de minek. Nagy László ráadásul egy már azóta megszûnt újság (Pest Megyei 7 Nap) becsületének védelmében ragadott tollat, és persze sajátjáért is, amelyet egy bizonyos sajtótájékoztatón volt szerencsétlensége elveszíteni. Most úgy gondolja, az általános amnézia kiterjed erre az eseményre is, és az ott megjelent néhány újságíró, sajtós, politikus egyike sem emlékszik arra, mit mondott a polgármester. Ha baloldaliak lennénk, még reménykedhetne is, de szerencsétlenségére nem azok vagyunk. A memóriánk nem csak három-hat hétre terjed. Támad a bulvár írtam két hete, és valóban, szó szerint. Támad. Talán abból a meggondolásból, hogy mindenképpen szerepelni kell, mindenképpen szenzáció kell, és egy helyreigazítási kérelem, egy bírósági per, egy fenyegetõzõ levél már elég arra, hogy beszéljenek róla, hogy a negatív reklám is reklám forogjon a neve. Sajnos bizonyos szempontból igaza van, mert lám, írunk róla. Abban reménykedem azonban, hogy a polgári oldal olvasóink emlékezete másként mûködik, mint az agysorvasztáson átesett balliberális szavazóké. Nem az a lényeg, hogy szerepelt valahol a neve, hanem az, milyen összefüggésben. Aki eljátszotta becsületét, aki mindenáron szenzációt hajhászva nekiment a csatornázásnak és megpróbálta Érd újkori történetének egyik legnagyobb beruházását megakadályozni, ne számítson tõlünk kíméletre. Le kell számolni azzal az illúzióval, hogy az N. L.-hez hasonló ellendukkerek valaha is jószántukból mellénk állnak. Nem, nekik kizárólag a haszon jelent valamit. Ha jól megfizetnénk õket, írnának néhány cikket mellettünk. Ha nem, akkor csakis ellenünk. Kérdés: kellenek-e nekünk? A válasz egyszerû: Nem. * * * Egészségügyi reform ABalaton-Felvidéken nyaralt egy érdi család két kisgyermekével, Nagyvázsony közelében. Történt egyik este, hogy a nyolchónapos csecsemõ belázasodott. Kapott rögtön lázcsillapító kúpot, de a láz csak nem akart múlni, sõt, éjfél körül negyven fok közelébe emelkedett. Az édesanya kétségbeesetten próbált orvost keresni. A 112-es segélykérõ számon a rendõrség jelentkezett, aztán nagynehezen megtudta a nagyvázsonyi orvosi ügyelet számát, ahol is kiderült, hogy az egészségügy átszervezése óta Nagyvázsonyban nincs gyermekorvos, a legközelebbi Veszprémben van (27 km). A veszprémi ügyeletes orvos viszont közölte, hogy csak Veszprém területén belül mennek ki a beteg gyerekhez, a vidéki üljön autóba, és vigye be hozzájuk. Az anya megjegyzésére, miszerint a másik, kétéves gyerekkel mit kezdjen, az volt a válasz, hogy oldja meg, hozza azt a gyereket is. Éjjel! Akinek meg nincs autója, annak peche van. Egészségügyi reform? Ez? VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ Dinnyés József az ÉFOÉSZ-nál Dinnyés József daltulajdonos, aki nemrég szabadegyetemet tartott a mûvelõdési központban, vállalása szerint minden hónapban jótékonysági elõadást tart. Egyszer börtönben, másszor nevelõotthonban, most pedig Érden, az Áfonya utcai házban élõ fogyatékosokat látogatta meg, Bartucz Ilona meghívására. A ház lakóinak lelkét erõsítette, és nyújtott számukra maradandó élményt dalaival, énekelt versekkel. Tizenöt dévai gyereket látott vendégül Bartha Béla és felesége kezdeményezésére és szervezésében családoknál a postástelepi plébánia. A gyerekek augusztus 4-én, hétfõn érkeztek, és egy hét múlva utaztak haza Erdélybe. Az itt töltött idõ alatt számtalan programot szerveztek számukra, egy percig sem unatkozhattak. Az elsõ napokat a vendéglátó családokkal töltötték, majd a város támogatásával és Aradszki András alpolgármester kíséretében városnézésen vettek részt Érden majd Martonvásáron. Ellátogattak természetesen a fõvárosba is. Vasárnap közös szentmisén vettek részt a Kármelhegyi Boldogaszszony templomban Maklári István atyával. Gyûjtés is folyt a Dévai Az Európai Gyáriparosok Kerekasztala (ERT) mintegy 45 európai eredetû, nemzetközi szinten mûködõ nagyvállalat (többek között az Electrolux, Ericsson, MOL, Nestlé, OMV, Philips, SAP) legfelsõ vezetõjének fóruma. Alábbi megállapításaik nyarán közzétett jelentésükbõl valók: Magyarországon a közvélemény nem követeli meg a politikusoktól azt az erkölcsi szintet, amely a fejlett európai országokban elvárás. Súlyos problémákat vet fel, hogy Magyarországon a minimálbér és a szociális segély közel azonos szinten van. Ennek következtében nagyszámú munkaképes állampolgár nem jelenik meg a legális munkaerõ piacon, hanem szociális segélyen él, és alkalmasint feketemunkával egészíti ki maga és családja jövedelmét, ezzel erõsítve a feketegazdaságot. Dévai gyerekek Érden Gyermekotthon javára, és a gyûjtés eredménye mintegy egymillió forint volt. A mise után szeretetvendégség A minimálbéren történõ foglalkoztatás nemcsak a már említettek miatt káros, de veszélyt is rejt magában, hisz rövid idõn belül közel fél millió emberrel kell számolnia az országnak, akik a minimálbér után fogják kapni nyugdíjukat. Ez nemcsak komoly megélhetési, de társadalmi problémákat is elõrevetít. A munkaképes korosztály közel 50%-a nem dolgozik. A korrupció Magyarországon 3 25%-kal növeli az árakat, és a közbeszerzéseket 20 25%-kal drágítja. Magyarországon nemcsak példák vannak arra, hogy egy-egy állami beruházás irreálisan magas áron valósul meg, hanem mindez következmények nélkül is maradhat. A Magyarországon jelenleg érvényes programok - Új Magyarország Fejlesztési Terv, Konvergencia program - egyike sem foglalkozik VI. évfolyam 16. szám augusztus 14. keretében bográcsolás, kürtös kalács sütés következett, és a búcsú. Ami a nyilvánosságból kimarad sem direkt, sem indirekt módon a demográfiai helyzet javításával. Magyarországon alacsony a várható élettartam, rossz egészségi állapotú az aktív és idõs korosztály egyaránt. A kis- és közepes vállalatok helyzetét tovább nehezíti a tõkehiány, illetve a körbetartozás, amely különösen az építõiparban jelentõs. A körbetartozás végiggyûrûzik a piaci folyamatokon, érinti azok minden szereplõjét, bizonytalanná és kockázatossá téve a mûködést. Bár számos okra vezethetõ viszsza, hogy miért nehéz változásokat elérni Magyarországon, az egyik legfontosabb akadály az emberek mentalitása. Jelentõs tudati változásokra lenne szükség, elsõsorban pozitív hozzáállásra, a can do ( meg tudom csinálni - a Szerk.) attitûdre az ország és az egyének fejlõdésének érdekében. VIRÁGOS ÉRD MOZGALOM felhívása Hagyományunknak megfelelõen az Összefogás Egyesület és a Városszépítõ és Honismereti Egyesület idén is meghirdeti a VIRÁGOS ÉRD mozgalmat. Jelentkezni lehet: telefonon és faxon. Tel/fax: ; tel.: ; írásban: Összefogás Egyesület Érd Alsó u. 8. Az eddigi résztvevõknek nem kell külön jelentkezni, Õket a szervezõ bizottság automatikusan felkeresi. Városunk idén is benevezett a VIRÁGOS MAGYARORSZÁG mozgalomba. Ennek az országos versenynek célja, a közterületek, utcák, parkok, épületek intézmények, mûemlékek virágosítása, a turisztikai kulturális emlékek megõrzése. Ebben a munkában részt vesz Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata is. Kérjük Önöket, hogy szûkebb környezetük, utcájuk rendbetételével, virágosításával járuljanak hozzá a mozgalom sikeréhez. Tegyük szebbé, élhetõbbé lakóhelyünket! CÉL : VIRÁGOS KERTVÁROS ÉRD Várjuk jelentkezésüket!

3 VI. évfolyam 16. szám augusztus Körforgalomtól a nõi kézilabdáig (Folytatás az 1. oldalról) Elmondta T. Mészáros András polgármester azt is, hogy rendet szeretnének a városban minden területen. Példaként hozta fel az engedély nélküli építkezéseket, amelyek elszaporodtak Érden. Ezért a közterület-felügyelõk fokozottan ellenõrzik az építkezéseket. Most van a parlagfûszezon, a hetekben éri el legnagyobb koncentrációját a parlagfû pollenje a levegõben, ezért fontos, hogy mindenütt rendesen kaszáljanak. Beszámolt T. Mészáros András egy felháborító esetrõl is, amely szintén nem egyedi: ellopták a korpuszt a Spar áruház elõtti körforgalomnál álló zöld keresztrõl. A gátlástalan fémtolvajok elvisznek mindent, ami mozdítható: a városháza elõl például két fém hulladékgyûjtõ kosarat vittek el, és emlékezhetünk a Városvédõ Angyal hála Istennek sikertelen elfûrészelésére is. Tekauer Norbert a nõi kézilabda csapat sikerérõl számolt be, akik bejutottak az NB I/B-be. Elmondta, hogy a kézilabdasport mindig is jelen volt a város életében, és a ben elfogadott sportkoncepció szerint a többi sporthoz képest nagyobb támogatást kap. Magyarországon kb kézilabda csapat van, Érd most a legjobb 24 közé jutott. Jó szereplésre készülnek, a távolabbi cél az NB I, késõbb pedig a nemzetközi szereplés. A cél eléréséhez az utánpótlást is megerõsítették, jelenleg gyerek választotta a kézilabdát az eddigi helyett, mert vonzó számukra az érdi csapat jó szereplése, és a magyar kézilabdasport nemzetközi sikerei is. Tavaly leigazolták a csapathoz a világválogatottban is szerepelt Németh Helgát, aki most egyben az utánpótlás csapat szakmai igazgatója is lett. Természetesen a mérkõzések lebonyolításához létesítmények is kellenek, ezért felújítják a Battyány iskola tornatermét, ahol fõs lelátót is kialakítanak, de a távolabbi cél a sportcsarnok megnyitása, akkor kerülhetnek korszerû körülmények közé. Amíg ezek nem állnak rendelkezésre, a Treff csarnokban játszák a mérkõzéseket, ahol ülõhely áll rendelkezésre. Sikeres volt a Zenélõ Udvar idei sorozata (Folytatás az 1. oldalról) Igen, már jönnek ajánlatok és javaslatok, habár a konkrét programot csak tavasszal fogjuk összeállítani. Felmerült Szulák Andrea neve, aki nagy sikerrel szerepelt már egyszer, aztán a dzsessz is szóba került, mert az eddig kimaradt a mûsorból. A nyár kissé holtszezon a kulturális programok számára, hiszen sokan szabadságon vannak, nyaralnak, vagyis Érd kissé kiürül. Tervezik-e a programok átvitelét õszre, vagyis akkorra, amikor az érdiek már itthon vannak, esetleg nem szabadtérre, hanem a színházterembe? Valóban, én is bizonytalan voltam abban, lesz-e sikere ennek a rendezvénynek, de azt gondolom, hogy mivel az önkormányzat kezdettõl fogva támogatta, a Zenélõ Udvar sikerre volt ítélve. Mivel Érd nem fürdõhely, ezért nem várható nagy közönség, de ez mára bejáratódott, nem kérdés az, hogy legyen-e vagy sem, mert van közönsége. Mikor a Zenélõ Udvart megterveztük, a második évtõl már kezdtünk egy színházi sorozatban is gondolkodni, hogy átvezessük ezt a közönséget a Mûvelõdési Központba. Akkor indult a színházbérletünk is, 2004-tõl. Most ott tartunk, hogy ezt a jól bevált sorozatot tovább tudnánk bõvíteni elõadóestekkel, zenei estekkel. Két apró akadálya van mindössze: az egyik természetesen a pénz, mert sajnos ezek nem tartják el magukat, úgyhogy valamilyen támogatás feltétlenül szükséges. A másik az, hogy egy igazi elõadóteremre lenne szükségünk, ahová beférne kétszáz ember, mert a színházterem túl nagy, a kamaraterem pedig túl kicsi ezekhez a rendezvényekhez. A zenélõ udvar helyszíne gyönyörû, és ezekhez a tavasztól õszig tartó programokhoz ideális, habár több kiszolgáló helyiségre lenne szükség. Nagyon jó lenne, ha bõvülhetne a Mûvelõdési Központ, és az is segítene rajtunk, ha létrejönne a Gesztelyiházban az érdi galéria, és az idõszakos kiállítások oda költöznének, mert ekkor felszabadulhatna a kamaraterem. Ám az új galéria is alkalmas lenne rendezvények tartására, mert élõbb úgy egy kiállítóterem, ha egyéb eseménynek, koncertnek is helyet ad, mert így szélesedik a látogatói kör, más érdeklõdõket is vonz. Egy kétszáz fõs terem jelentené a továbblépési lehetõséget. Minden évben volt a Zenélõ Udvarnak valamilyen megújulása, ez lehetett akár technikai is, mert kényelmesebbek lettek a székek, jobb lett a hangosítás, de új programokat is vezettünk be, mint például a Múzeumok éjszakája, amihez a Földrajzi Múzeum is hozzáadja saját szakmai programjait. Az idén ekkor nyílt meg a Helytörténeti gyûjtemény. Mi azzal is bõvítettük a kínálatunkat, hogy nem csak zene volt, hanem vendéglátás is. Legutóbb Laisz András koktélokat kínált, annak elõtte a Hudák pince borait kóstolhatták a vendégek. Ugyanígy vinnénk tovább a jövõben is, meg-megújulva, de az eddigi eredményekre támaszkodva A fasizmus réme Miután a magyar politikai élet leggyalázatosabb formációja, a liberális szadesz többszörösen bebizonyította magáról, hogy mekkora csapás a magyar nemzet számára, újabb ködösítésbe kezdtek elõretolt emberei. Eddigi tevékenységük annyira penetránssá vált még a végtelenül jámbor és sokszor átverhetõ magyar polgárok elõtt is, hogy ma a liberósok közutálatnak örvendõ, a parlamentbe nem valónak minõsített társaság. Ennek ellenére, mesterembereik szemrebbenés nélkül lépnek át e tényen és úgy viselkednek, mintha a hatalom teljes birtokosai lennének. Az igazsághoz persze hozzá tartozik, hogy igazuk lehet, hisz a markukban tartott, a hatalom csúcsára juttatott emberük nem más, mint maga a miniszterelnök. Igaz ez akkor is, ha most látványos haragszomrád-ot játszanak a közvélemény elõtt. Mostanra talán teljesen világossá vált minden gondolkodó ember számára, hogy a szadesz nem csinált mást, mint otthagyta az általa kierõszakolt hatalmas csõdtömeget, mint eb a sz át és igyekszik az ellenzék szerepében tetszelegni. Amikor meg számon kérik rajta a következetes fellépést a kormánnyal szemben, rögtön rávágja, hogy õk konstruktív ellenzéki szerepben vannak mostanság, és az ugye nem jelenti, hogy le is szavaznák eddigi kollegáikat. Magyarország számára már évek óta szükség lenne egy jól látható kibontakozási stratégiára, a mellé rendelt eszközrendszerrel és azzal a végrehajtó apparátussal, amelyik személyenként is számon kérhetõ. Ezzel szemben nem látunk mást csak pótcselekvést, mesterségesen kreált problémákat, botrányt botrányra halmozó fõembereket, egy következmények nélküli ország nevetséges vergõdését. Göbbelsnek tulajdonítják a mondást, hogy ha valamit következetesen sulykolnak egy nép számára, azt elõbb utóbb valóságnak fogja fel, és el is hiszi. A szadesz és ideológusai jó pár éve már, hogy elhatározták, hogy a magyar népet kirekesztõ, fajgyûlölõ, szélsõséges és intoleráns nemzetnek állítják be. Cselédsajtójuk és kozmopolita értelmiségük segítségével konok következetességgel sulykolják már évek óta a gyalázatos vádakat. Természetesen kitûnõ koreográfusaik rendre teremtenek alkalmakat, amikor addig heccelik a társadalmat, amíg ki nem derül, hogy a magyarok tényleg utálják a haszontalan naplopókat, amibõl rögtön az következik, hogy gyûlöljük a kisebbségeket. Egyetlen kisebbségnek van csak néhány kollaboráns vezetõje, akik rögtön rasszizmusról kezdenek visítani, ha gyermekeiket iskolába akarják kényszeríteni. Az összes többinek pedig van vagy 16 kisebbségi népcsoport eszébe sem jut ez ellen tiltakozni. Ma már szinte arcról is felismerhetõ kb fõbõl álló hivatásos hõbörgõ, verekedõ, rendõrökre is rátámadó botránykommandó létezik, akik mintegy megrendelésre megcsinálják a balhét, amirõl aztán hetekig lehet cikkezni, jajveszékelni a fasizálódás rémérõl, mondván ilyen a jobboldal, ettõl kell minden eszközzel megvédeni az országot. Érdemes egy kicsit körülnéznünk a különbözõ megbélyegzések és lejárató jelzõk között, amiket a nemzeti erõkkel szemben oly szívesen szoktak használni! Kezdjük mindjárt a jobboldali jelzõvel. Ennek az ellentét párja a baloldal. Hosszú évtizedekig megfellebbezhetetlen axióma, sarokpont volt fõleg Európa kommunista uralom alatti, szovjet gyarmatain, hogy a társadalmi haladás, a progresszió, az új iránti fogékonyság, a modernség az a baloldal privilégiuma. Ezzel szemben a maradiság, a tespedtség, a haladás elvetése az meg a jobboldaliság meghatározói. A konzervativizmus sajátja az olyan meghaladott eszmék és értékek, mint a valláserkölcs, a család szentsége, a nemzet mindenek felettisége. Aki tehát ezekhez ragaszkodik az retrográd, a haladás kerékkötõje, a modern dolgok ellenzõje, a társadalmi fejlõdés akadályozója. A leghangosabb ripacsok a tömegkommunikáció korlátlan használatával hányszor csúfolták meg, figurázták ki, kacagtatták a népet a vallásos, családos, nemzetét szeretõ embereken. Hányan voltak úgy, hogy kínosan együtt röhögtek a kispolgáron gúnyolódó csepûrágó közönségével és röstellték, hogy elsírják magukat a Himnuszt hallgatva, vagy szinte kisebbrendûnek vélték magukat, hogy nem gyûrték meg még párjukon kívül mással a lepedõt. Lassan már azért is lehet restelkedni, ha az ember nem kedveli a természet zsákutcáját jelentõ, humán fogyatékkal élõ homoszexuálisokat, illetve sokkal inkább azokat a tenyérbemászó ripacsokat közülük, akik folyamatosan provokálják a környezetüket. Kozmopolitáink megkövetelik maguknak a jogot, hogy fenntartsák a jobboldal-baloldal besorolást, sõt még azt is, hogy kiket hová osztanak be. Ha most nem vesszük észre, hogy a -tõlünk függetlenglobalizációs folyamatokban egy nemzet látványos öngyilkosságához vezet az erõk ilyen fajta megosztása, nem sok reménye marad az utánunk jövõ nemzedékeknek. Tessék tudomásul venni, hogy belátható idõn belül a világ ismét a nemzetek közötti verseny színtere lesz, ahol nem a jobb és baloldal között dõl el a gyõzelem, hanem magyarok, románok, vagy szlovákok között. Na itt mi most vészes lemaradásban kezdünk lenni. A jobb és baloldali értékek nemzeti szinten való egységesítése az egyetlen lehetséges kiút. A másik terület a mocskos eszmékkel való besározásunk. Nagyon kedvelt liberális eszköz Magyarország fasizálódásával riogatni a képzetlen embereket. Mesteri módon keverik a fasiszta és a náci jelzõket. Ezt is érdemes lenne egyszer helyére tenni. A náci jelzõ a Hitler által felfejlesztett Német Nemzetiszocialista Munkáspártot jelenti. Ez nem más, mint a kommunisztikus eszmék németországi torz szülötte. A másik, az eredeti eszméhez valamivel közelebb lévõ szovjet bolsevik párt. Mind a két formája a sátáni eszméknek totalitárius, kirekesztõ, antiszemita, vallásellenes, a kijelölt ellenség fizikai megsemmisítését megvalósító, az általános emberi értékeket, a humanitás alapjait semmibe vevõ, összességében százmilliókat elpusztító ideológia volt. Ezzel szemben a Mussolini féle fasiszta mozgalom és olasz fasiszta párt a nemzet erõinek összefogását megvalósító, a nemzet érdekeinek az egyén érdekét alárendelõ eszme. Eszményképe a nagy Római Birodalom volt. Valláserkölcsi alapon mûködött és olyannyira nem volt antiszemita, hogy a húszas években, a Numerus Clausus miatt az egyetemre felvételt nem nyert magyar zsidók egész sora éppen Olaszországban szerzett diplomát. Éppen Sztalin volt az a 30-as években aki -hogy csökkentse a névbeli közelséget a német náci párt és a szovjet szocialista eszmerendszer között- tudatosan kezdte fasisztának titulálni a német testvérpártot. Azok, akik szitokszóként használva a fasiszta jelzõt, antiszemita világvégével riogatnak, vagy jól kiszámítottan manipuláló gazemberek, vagy történelmi ismeretek híján lévõ sötét tahók. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Molnár V. József A természetben élô ember a világot, a Mindenséget kereknek észlelte: kerek határ, kerek világ, s e kerekség kellôs közepét, a föld köldökét szentnek tartotta. A moldvai csángó-magyarok szerint a föld köldökirû, ha van szó, az mindenkinek az a hely, hul született, ahul ôsapáink tájai, ahul él az ember, ahul nyeri mindennapi kenyerit, ott hul ismeri az egész világot. Aföld köldökét az égi biztos ponttal, féltekénken az északi sarkcsillaggal az égig érô fa kötötte össze (az eget tartó világoszlop, a Mindenség tengelye), amelynek csúcsán a Teremtô trónol, aki rendet tesz a világ látszólagos káoszában, s jeleket támaszt, amelyekkel tudatja a rendet, s parancsait. Õ rakta az ég búrájára a csillagokat (s alkotta a csillagképeket), a Napot és a Holdat, azokat az égi lényeket, akik az égig érô fa körül keringenek fáradhatatlanul. Ezek segítségével tájékozódott a régi ember, mind a kerek világ, mind a kerek esztendô és nap születést, életet, halált hordozó, ciklikusan váltakozó tartományában, a tér-idô misztikus mezején. A természet szüntelen körforgásában, az évszakok változásaiban: tavaszi újulásban és ôszi érettségben, nyári gazdagságban és téli álomban a napok mellett, az esztendô a legkerekebb idôbeli egység. Ezt a ritmikus váltakozást és nyomában a vegetáció bontakozását a Nap járása idézi elô, amely az ember napi életét és munkáját, a gazdasági élet alapvetô feltételeit megszabja. Az esztendôt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus fordulatait a mai napig számontartja. Errôl tanúskodik a Galga mentén máig megôrzött találós mese is: Kerek istenfája, Szép tizenkét ága, Szép tizenkét ágának Ötvenkét virága, Ötvenkét virágán Három aranyalma. Aki ezt kitalálja, Hull az áldás arra. Ünnepeink Szent István Isten kerek esztendeje tizenkét más-más ágat, hónapot hajt, a tizenkét hónap ötvenkét hetét virágzik, s az ötvenkét hét három nagy ünnepet (karácsony, húsvét, pünkösd) terem. A három aranyalma archaikusabb felfogásban a Nap keltének és leszentülésének három kardinális helyét jelölte, jelentette: a téli és a nyári napfordulati, s a két napéjegyenlôség azonos helyét. Szent István (A régiségben Szent Király ; ig uralkodott.) Az ország és a nemzet mennyei patrónusa, istápja. Pogány nemzetségeink eredethagyománya, égi választottsága az Árpád-ház szentségi tekintélyében él tovább. István legendájának legarchaikusabb eleme, amikor is éjszakának évadján életére törnek: az utód örökölni akarja az öreg király bölcsességét, mágikus szentségi erejét. A Szent Király koronáját, a magyar Szent Koronát a középkorban élô személyként tisztelték. A vele megkoronázott király a szertartás által nemcsak közjogi elismerésben, hanem István és Koronája szentségi karizmájában is részesült: integritás, sacralis contactus! Az édesanyának, Saroltának Vajk születése elôtt a protomártír Szent István jelent meg álmában. Megjósolta, hogy fia király lesz, s parancsolta, hogy az ô nevét adják majd neki. Gézának az Isten angyala adta tudtul, hogy mûvét nem fejezheti be, mert kezéhez vér tapad; fia születik, akinek a földi korona után a mennyei korona is megadatik. Az egri székesegyházból minden vasárnap körmenet indult a régiségben a Szent István templomba, az égi koronát elnyert Szent Király ereklyéinek köszöntésére. István uralkodásának emberfeletti próbái adódtak: Imre korai halála, a pogánysághoz húzó törzsek megfékezése, az ország megvédése. Élete végén a Szent Koronával lelkét és nemzetét, az egész hazát Boldogasszony oltalmába ajánlotta. Koporsójának dombormûképei a Mennyei Királyt megilletô szimbólumok. A középkorban szakadatlanul zarándokoltak e koporsóhoz, idegenek is. Számtalan beteg lelte gyógyulását sírjánál, akadt olyan is, aki már útközben gyógyulását kapta. Hatalmas kôrakást halmoztak föl sírjánál a hálás meggyógyultak. Székesfehérvár az ô ereje miatt válhatott szent magyar várossá. A legenda szerint István Asztrikot küldte koronáért és áldásért a pápához. Azidôn a lengyelek fejedelme is követet küldött Rómába, Szilveszter pápa el is készíttette részére a koronát, de az Úr Istvánt választotta. Asztrikkal a korona mellett Szent Keresztet is küldött a pápa, hogy azt István apostolsága jeléül majd elôtte vigyék. (A legújabb kutatások szerint a magyar Szent Korona készítése évszázadokkal megelôzte István korát. A pápa a koronát visszaadta a magyaroknak.) A magyar Szent Korona az örök királyi méltóságot jelenti, az egymás után következô halandó királyok sorát. A XIV. századtól a tanúkat a Szent Koronára is eskették. A korona elhurcolása után, amint hazakerült, mindig, minden jobbra fordult. Egyes uralkodók, például Rudolf jól tudták, ha a koronát birtokolják, az országot is kezükben tartják. Rudolf lemondása után díszes menet hozta haza Prágából a koronát. Az ôt fogadó tömeg eképpen köszöntötte: Légy üdvözölve hazánknak isteni ereje... Krisztus képe! A Szent Jobb, István király jobb keze, a magyarság egyik legtiszteltebb jelértékû ereklyéje. A Napot idézô Szent Jobb tiszteletét az Aranybulla törvénybe iktatta. Az Úr csodát mûvelt: a király gyógyító és áldó jobbját megkímélte az enyészettõl. Ünnepi miséjében egyebek között ezt találjuk: Szegd meg a kenyeredet az éhezõknek, s a szegényeket, a bújdosókat fogadd hazádba. A Szent Jobbra a XVIII. században Ragúzában akadtak rá. Mária Terézia hozatta vissza ben Bécsbe, majd nemsokára Budára került. Amerre vitték, az országutakat elözönlötte a jámbor nép. Megállt a munka, zúgtak a harangok, dörögtek a mozsarak. Az ereklye országjárása 1938-ban és 1986-ban megismétlôdött. Boldogasszony után, Szent Márton mellett Szent István az ország patrónusa. Szerte a világon számos templomnak ô a védôszentje. Búcsúnapján, szeptember 2-án szobrát kultikus tánc és ének kíséretében hordozzák körül. Ikonográfiájában a Szent Koronát ajánlja föl Boldogasszonynak. István nemcsak a szent, hanem a történelmi héroszt is jelenti számunkra. Mária Terézia 1774-ben Szent István lovagrendet alapított. Csizmadiák, szabók, bányászok, pénzverõk védôszentje. A gabonaszállító hajókat Szent Istvánra keresztelték. Alkalmam nyílt két friss animációs filmet is megtekinteni. Nagy kõ esett le a szívemrõl, mikor konstatáltam, nincsenek egyedül a természetvédõk és buddhisták, Amerika is elkezdett egy más szemléletet táplálni az ifjoncokba. Az egy másik téma, hogy sorra jönnek az ebben a témában operáló alkotások. A BBC híres Bolygónk, a Föld sorozata A Föld címmel lett mozivászonra adaptálva. Amerika vallás-bigottságát fogja a Religulous amolyan Michael Moore boncolási móddal szétszedni. Viszont most két aranyos, de mégis jelentõs tartalommal megtöltött animációs filmrõl van szó: a Kung Fu Panda és a Wall-e mondanivalójáról. Szó se róla, gyerkõcöknek készültek, egyszerû, lineáris a történet, nem bonyolultak a karakterek, de pont ezért lesz annál szembetûnõbb a központi kérdés, ami köré felépítették varázslatok kreativitással a lényeget. A Panda egy új Buddha A Panda álmával már az elején lerombolódik a szokványos kung fu filmek beállítottsága. Szertefoszlik a képzelet és mehet tésztalevest szervírozni. Nem sokkal ezután már a bölcs teknõs, Oogway mester szavait halljuk: Aki kerüli a végzetét, az gyakran összefut vele az úton. Hogy fogja egy mozgásképtelen panda legyõzni a sötét oldal rettenthetetlen harcosát. Szép párhuzamot vonhatnak a felnõttebbek: hogy gyõzhetnek le valamit az életben? Természetesen, mikor Po erre ráeszmél, és hezitálva megemlíti, lehet inkább vissza kéne mennie levest készíteni, ismét bölcseletet hallhatunk: Menjek? Ne menjek? Leves? Nem leves? Túlságosan leköt, hogy mi volt és, hogy mi lesz. Van egy mondás! A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma adomány. Becsüld a jelent, mert jót jelent! Még egy szellemi párbaj is kibontakozik egy barackfa és magja példáján, hogy mi irányítható és mi nem. Mi az, amit kontrollálhatunk és mi az, amibe bele kell törõdni. Szintén párhuzamot vonhatunk a tudósok nagy vitájával kapcsolatban, hogy vajon hány százalékban függünk elménktõl, és mennyiben fix genetikai alapunktól. A folyamatos lelki erõsítés és edzés megteszi hatását. Nem más harcosokra kell hasonlítani, mindenki a saját testét, szellemét és beállítottságát kell, hogy kitapasztalja. Ismerd meg önmagad! A panda így már készen áll a harcra. Csak az utolsó lépés hiányzik, hogy legyõzhesse ellenfelét, a Sárkány-tekercs titkos tartalma. De a tekercs üres, egy betû sincs rajta - ne feledjük, hogy Buddha legmagasabb tanításai a legegyszerûbbek. Nagy elkeseredésében Po visszamegy leveskészítõ apjához, aki nagyon büszke rá, hogy visszajött és így már elárulhatja a titkot. A titkos összetevõjû titkos leves titkos összetevõje: a semmi. Elég, hogy ha elhiszed róla, hogy különleges és akkor az is lesz. Nincs titkos összetevõ, önmagunk vagyunk egy sárkányharcos, egy uniqum. Te csak egy nagy hájas panda vagy!. VI. évfolyam 16. szám augusztus 14. Hollywood is ráeszmél Nemcsak, egy nagy hájas panda, hanem A Nagy Hájas Panda! Jó lenne, ha mindenki tényleg ott mélyen, nagy betûvel írná a nevét, nem összekeverve a jelenkor Egoizmusával. WALL-E szereteten és megértésen alapuló természet- és környezetvédelem Nem a filmet szeretném boncolgatni. Az a filmkritikusok dolga. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha egy gyerekeknek készült filmmel ilyen hatást lehet elérni, akkor a felnõtteknél ez tán még jobban mûködne, ha a filmkészítõknek lenne merszük nekik is hasonló modorral és humorral ábrázolni önnön, pusztuló társadalmunkat. WALL-E (Watt - takarékos Lánctalpas kivitelû Limlom és hulladékkezelõ - E sorozat) egy robot, az utolsó a Földön. A Föld még durvábban néz ki, mint a Mátrixban, mert reális közeljövõnk, hogy mindent elborít a szemét. (100 millió tonna mûanyag ütközhet össze a Hawaii-szigetekkel, Az utóbbi években a Csendes-óceán gyakorlatilag szemétlerakóvá vált jelenleg annyi mûanyag szemét lebeg rajta, mint az Egyesült Államok szárazföldi területeinek duplája állítják a tudósok. Forrás: Greenfo). WALL-E-t bekapcsolva hagyták, és csak végzi a dolgát, szemetet alakít préselt kockákká, közben kiválogatja korunk kritikát kiérdemlõ kellékeit és tárgyait. Szépen mutat rá futószalaglelkünkre, ahogy WALL- E, a robot aki érzelmekkel teli, gondolkodó, és mindenen elmélázó, elemzõ megcsodálja az öngyújtó lángját, annak fényét és melegségét. Vajon hányan tesszük ezt mindennapi valósan robot életünk folyamán a kávék és cigik közben? Ahogy a szemét elborította a Földet, úgy menekültek el róla az Axióma mega-ûrhajóval az emberek. Van rajta minden, ami jelenlegi kultúránkat jellemzi. BnL (Buy and Large Vegyél és Sokat) a márkajelzése mindennek, továbbá megvezetés, direktívák, diktatúra?, reklámok, elhízáshoz vezetõ fölösleges kényelem, komplett ebéd egy italban, a fejünket körülvevõ állandó audiovizuális hatás, folyamatos csetelés még ha mellettünk ül is az illetõ. Érezzük ugye? Ez az anyahajó küld idõközönként szondát a földre, hogy az élet jeleit kutassa rajta. Így találkozik EVA (Extraterresztriális Vegetáció Analizáló) WALL-E-val, és amint átvergõdnek a kapcsolatok stációin, szerelembe csúcsosodnak ki érzelmeik. EVE és WALL-E együtt fordítják feje tetejére a rendet az Axiómán és az egész univerzumban. WALL-E viszont belerokkan a kalandba. EVA cserél ki rajta minden alkatrészt (önt bele életet), de a kis robot így már nem a régi. Nemhogy nem szerelmes, de fel sem ismeri EVA-t, tenné tovább robot teendõjét, ha EVA nem lenne kitartó és egy csodás érintéssel nem lobbanna újra a melegség robotok és emberek szívében egyaránt. Félreérthetetlen utalás ez, hogy a szeretet, kitartás és megértés, milyen csodákra képes a gyarló fogyasztói társadalommal szemben. Látszólag semmiség, de ez az a kapocs mely folytán a Föld... A filmben. És a valóságban? PACSUTA PÉTER Sörösdobozokat gyûjtünk! Az érdi Környezetvédõ Egyesület szeptember én megrendezi II. Megújuló energia-napok rendezvényét, amelyen többek között részt vesznek az érdi Sörkollektor építõk is. Kérjük gyûjtsék nekünk a fém sörös, illetve üdítõs dobozokat, ebbõl ugyanis napkollektort fogunk építeni, amit majd tombolán meg lehet nyerni. Amennyiben nagyobb mennyiség összegyûlt, szeptember elején elmegyünk érte, kérjük hívják a es számot.

5 VI. évfolyam 16. szám augusztus Ha komolyan vesszük magunkat Tóth Tamás amikor azt akarjuk, hogy virágzó várost hozunk létre, akkor Érd városa rendelkezik munkahelyekkel, kenyeret ad lakosainak. Ennek eredményeként növekszik a város közösségi bevétele, tehát az eredmény nem marad el. akkor városunkban jól mûködõ intézményeket tartunk fenn, olyan intézményeket, amelyek a jó színvonalat megfelelõ gazdaságosság mellett érik el. Tehát az eredmény nem marad el. akkor merünk nagyot álmodni. Ha az álmokból terveket csinálunk, a terveket a megfelelõ idõpontban, megfelelõ színvonalon pályázatra benyújtjuk, akkor a pályázat eredményesen szerepel, az eredmény nem marad el. akkor megtervezzük a saját szennyvíztisztító telepet és a saját jól mûködõ szennyvízgyûjtõ hálózatot, és megszervezzük mindezek megépítéséhez a szükséges közösséget. Az eredmény nem marad el. Ha komolyan vesszük magunkat a többezer hektárnyi határban, szakszerûen és gondosan gazdálkodunk, akkor a termelés gazdaságos lesz, a környezet tiszta és egészséges lesz. Az eremény nem marad el. helyreállítjuk az érdi talaj tisztaságát, a talajban lévõ víz mennyiségét és minõségét. Akkor kevesebb lesz a megbetegedés, több lesz az egészséges, vidám gyermek és felnõtt, az eremény nem marad el. és olcsóbb-, tisztább ivóvízzel látjuk el városunkat, akkor az eredmény nem marad el, mert megfizethetõ és egészséges lesz életünk. akkor olyan közlekedési hálózatot tervezünk, ahol az utak és a közösségi szállító jármûvek összhangja biztosítva van, könnyen, gyorsan, akadálytalanul tudjuk elérni intézményeinket, elintézni dolgainkat, és a gyors és kényelmes elõvárosi vasútra a nap bármely szakán fel tudunk szállni, el tudunk utazni az ország bármely pontjára, vagy akár az Adriára. Az eredmény nem marad el. mások is komolyan vesznek minket. tiszteletben tartjuk mások érdekeit, akkor mások is elõsegítik érdekeink érvényre juttatását. Végül is vegyük komolyan magunkat, céljainkat, kötelességeinket, mert akkor az eredmény nem maradhat el! akkor észrevesszük polgártársunk igyekezetét, jó szóval illetjük munkája eredményét, segítjük és buzdítjuk. Akkor az eredmény egészen bizonyosan nem marad el! Babits Mihály szavait idézem, érted van minden dolog benned a Cél és nálad a Kulcs. Tisztelt Hirdetõink és Olvasóink! Az Érdi Lap elérhetõségei: az Ügyfélszolgálaton keresztül személyesen: Érd, Budai út (az Okmányirodával szemben), telefonon/faxon: 06/ , mobilon: 06-20/ , Szatmári Mónika mobil: , en: szerkesztõség: A Kiadó

6 6 Olvasónk írja Kinek tiszta a lelkiismerete? Kedves szülõk! Legendát szõni, mítoszt teremteni magunk köré megmosolyogtató. Hazudni, csalni lelkiismeretlenség. Mint minden számban, a július 31-iben is megtalálható Votin József: Egy érdlakó feljegyzései, s benne részlet Harmat Béla: Bíró András és a Baumgarten-díj c. füzetbõl Az átlagember csak olvas egy ilyen leleplezõ cikket, és elámul. Nem azért, mert ma már bárkire lehet rosszat mondani, gyanúba keverni, nem azért. Ez tény. Hanem a miértet kutatja. Miért pont most derül ez ki? Miért nem szavahihetõ Bíró András? Harmat Bélával többször voltak közvetlen munkatársi kapcsolatban, például az január 15-én induló Érdi Újságnak nyolc számon keresztül Bíró András volt a fõszerkesztõje, míg Harmat Béla a polgármesteri teendõket látta el. Fél év múlva Bíró András egy új lap fõszerkesztésével állt elõ (Érdi Polgár), a felelõs kiadó személye is változott, de a kommunikációs kapcsolat megmaradt. (Ebbõl is ugyanúgy nyolc szám jelent meg, aztán anyagi nehézségek miatt abbamaradt. Tiszta lap volt mindkettõ, nem bántott senkit, csak várospolitikával foglalkozott, országos ügyekkel nem.) A tiszta lelkiismeret ügyében nem akkoriban kellett volna lépni? Bíró András életrajza, polgári állásai, díjai mindenkinek hozzáférhetõk a internetes oldalon, ugyanúgy a Baumgarten-díjról is számtalan információt szerezhetünk a netrõl. Való igaz, az õ neve nem szerepel a díjazottak között. Viszont számtalan gyûjteményes kötet (nemcsak Érd városi, de országos, sõt nemzetközi is), lexikon, enciklopédia hivatkozik az elnyert ösztöndíjra. Hogy ezek az ismeretek is mind Bíró Andrástól származnak? Persze, valószínûleg felkérték õt a bibliográfiák szerkesztõi, hogy írja meg az ismertetõt magáról. Én azt gondoltam, ellenõrzik az adatok hitelességét. Egyetlenegy irodalomtörténésznek se tûnt fel a legenda? 2007 márciusában jelent meg az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Babits- kutatócsoport gondozásában a Babits-epizódok II. kötete. Ennek 114. oldalán olvasható Bíró András neve, hogy 1947-ben augusztustól havi részletekben kapja az ösztöndíjat, a lábjegyzetben pedig részletesen a találkozó Schöpflin Aladárral és Basch Lóránttal (az említett irodalmi díj egyik kurátorával és a titkárral). A Babits-könyv szerkesztõje, Téglás János irodalomtörténész kifejti véleményét az elveszett dokumentumokról, de nem kérdõjelezi meg a létezését: elkallódhatott. A Bíró Andrásnak írt személyes hangú levélben megköszöni a kiegészítést, és kitér arra, hogy közel egy évtizedes késéssel tudja csak felhasználni. Ilyen hosszú idõ csak elég volt arra, hogy kutasson: ha nem is talált a korabeli híradásokban utalást a költõ nevére, valaki csak emlékezhetett a még élõ díjazottak közül. Azt tudhatjuk mi is a történelembõl, hogy az ÁVH emberéletek százezreit oltotta ki, jelen esetben csak néhány irat, oklevél eltüntetésérõl van szó szerencsére. Ha Bíró András nem nyakaskodik annyit, és aláírja Rákosinak a hûségnyilatkozatot, nem zárják ki az Írószövetségbõl, jobban megbecsülik, és nem radírozzák ki. Mi oka is lenne a ködösítésre, nagy múltú családjában kimutatható a rokonság Ady Endrével és a Bethlen-családdal is. De nem kell az õsökre hivatkozni, saját mûvei: a számtalan regény, verseskötet, újságcikk elég, hogy megbecsüljük és elismerjük õt. Nem azért olvassuk, mert megkapta ezt a díjat. Aztán van itt más is: érdemtelenül anyagi javakban is részesült. Bíró András önzetlenül soha semmit nem tett Érden. Írásaiért honoráriumot kapott, megdolgozott érte. A közéletben ünnepi beszéd elmondásáért honoráriumot kért és kapott!... Nincs itt némi ellentmondás? Ha megdolgozott érte, miért kéne megvetnem? (Csak két ellenpélda: talán van, aki még emlékszik az 1974-ben alakult Érd Baráti Körre. A Hazafias Népfront keretében mûködött, segítettek iskoláknak, óvodáknak apróbb munkálatokban (kerítésfestésben például). Bíró András volt az elnöke honorárium nélkül. Vagy pedig 2001-tõl néhány éven át vezette a Történelembarátok Köre elnevezésû foglakozást a Mûvelõdési Házban ezt is ingyen.) Érd irodalmat szeretõ közössége május elején ünnepelte az író 85. születésnapját. Igaz, az öregség önmagában nem érdem, de nem is ezért köszöntöttük õt olyan sokan, híresek, tekintélyesek és halandók. A mûvei tették õt méltán népszerûvé és szerethetõvé. Bíró András egyébként csakugyan nagy mesemondó, ebben egyetérthetünk. Csakhogy meseszövése nem Háryval rokonítható, hanem az idézett legnagyobbakkal. Az átlagolvasót (aki nem dõl be a szenzációhajhász bulvárhíreknek) különben sem érdeklik a kitüntetések, csak olvasni akar, szórakozni, mûvelõdni. És ha egyszer is találkozott Bíró Andrással, kedves, közvetlen egyéniségével, magában a legmagasabb kitüntetéseket adományozza az írónak. Arról se készül dokumentum, pedig az a legnagyobb elismerés. DARÓCI LAJOSNÉ Megnyílt a Három Pillangó Óvoda! Szeretettel várjuk a 2,5-7 éves gyerekeket családias hangulatú óvodánkban! Bõvebb információ: mobil: (20) , 2030 Érd, Vereckei u Ismerd meg Érdet! Parkvárosi ismerõsöm csodálkozott a Zenélõ Udvar elõadásán, hogy jé, Érden ilyen park is van? Van bizony, és még sok más is. Sorozatunk célja az, hogy megismertesse lakóival Érdet, legyenek otthon benne, s ha akad némi szabadidejük, itt is el tudják tölteni, mert tudják, hová lehet menni, mit lehet látni. A Múzeumkerttel kezdjük, aztán újságszámról újságszámra bemutatjuk nem csak nevezetes helyeit, hanem tippeket adunk szabadidejük egyéb eltöltéséhez is. Aváros központjában található az egykori híres Pelikánnak nevezett vendégfogadó, majd késõbb Wimpffen-kúria klasszicista stílusjegyeket viselõ épületegyüttese. Sem pontos építési idejét, sem tervezõjét nem ismerjük, csak feltételezéseink vannak az építészeti formajegyek alapján, hogy Hild József alkotása lehet. A Budáról Székesfehérvár felé vezetõ forgalmas országút mellé 1820 és 40 között építették fel a vendégfogadó fõépületét és a különálló kiszolgáló épületszárnyakat (a két istállóként mûködõ oldalszárnyat és a középen elhelyezkedõ kocsiszínt). A kocsiszínt 2001-ben újították fel, azóta ez a helyszíne a tavaszi és nyári városi ünnepségeknek, a Zenélõ Udvar koncertsorozatának. A árnyas park padjain lehet pihenni, lehet sétálni, és közben a szoborparkot végignézve meg lehet ismerkedni a földrajztudomány hazai nagyjaival. A kertben felállított szobrok: Antal Károly alkotása: Kõrösi Múzeumkert Csoma Sándor. Domonkos Béla alkotásai: Teleki Sámuel, Stein Aurél, Baktay Ervin, Déchy Mór, Teleki Pál, Prinz Gyula, Reguly Antal, Almásy László, Balázs Dénes, Sáska László, Vámbéry Ármin. VI. évfolyam 16. szám augusztus 14. A kocsiszín és Kõrösi Csoma Sándor szobra Dr. Sáska László mellszobra MUSTRA FELHÍVÁS ASzepes Gyula Mûvelõdési Központ érdi fiatal alkotók jelentkezését várja, akik hivatásból vagy hobbiból festenek, rajzolnak, fotóznak és alkotásaikkal szívesen résztvennének, bemutatkoznának egy közös kiállításon. A jelentkezés feltételei: éves kor, maximum két lehetõség szerint keretezett festmény, grafika, fotó, illetve kizárólag falra kihelyezhetõ alkotás. A mûvek beadásának ideje: szeptember 1-jén és 2-án (hétfõ, kedd) 8-18 óráig a mûvelõdési központban Lukács Orsolyánál. A beérkezett alkotásokat szakmai zsûri értékeli és az általuk javasolt munkákból a Parkvárosi Közösségi Ház kiállítótermében rendezünk kiállítást. Megnyitó: szeptember 24. szerda 18 óra. A kiállítás október 22-ig, hétköznap óráig tekinthetõ meg. Kérjük, hogy akit érdekel feltétlenül jelezze részvételi szándékát az címen július 30-ig. CIFRA POKER CLUB ÉRD, FEHÉRVÁRI ÚT 20. MINDEN NAP ESTE ÓRÁTÓL. BEJELENTKEZÉS TELEFONON: WELCOME DRINK MINDEN JÁTÉKOSNAK! Szobrok és padok A város távolabbi terveiben sétáló utca megnyitása szerepel az Alsó és Felsõ utcák között, ekkor a park jobban bekapcsolódhat a város életébe, hiszen ez a kert déli oldalán fog végighúzódni. ÉFOÉSZ Érdi Támogató Szolgálata a fogyatékossággal élõ lakosságért Az ÉFOÉSZ segít a fogyatékos embereknek. Támogató szolgálatot mûködtet, tanácsokat ad, szakembert küld a fogyatékos ember családjához. A szolgáltatás ingyenes. A kísérés is ingyenes. Hívják az ÉFOÉSZ-t! Cím: 2030 Érd, Áfonya u. 14. Telefon: 06-23/ (9 és 15 óra között) OKLEVELET ADÓ MASSZÁZSTANFOLYAM indul Százhalombattán szeptember 11-én, Budapesten szeptember 13-án, Érden szeptember 15-én. Ára: 40 ezer Ft. Érdeklõdni: (Okévsz: ) NÉMET, ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, egyéni tudásszinthez igazodva. Diákok oktatása saját otthonukban. Szinten tartó beszélgetés nyelvtannal. Érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Telefon:

7 VI. évfolyam 16. szám augusztus Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 408. Mostanában valahogy búcsúzkodó hangulatom van. Mintha elutazna valakim és én ott maradnék, állva, ahol utoljára együtt voltunk. Mint aki otthagytak. Úgy érzem, csak állok itt, és néha sajgó csontjaim azt jelzik, hogy jön az õsz. (Talán még nem a közelítõ tél.) Lehet, hogy nem kellett volna elolvasnom az elmúlt nyolc év feljegyzéseit nem szembesülnék a hibák megismétlõdésével, a problémák újra és újra feléledésévek, a kicsinyes gondok mindennaposságával és a jószándékú az erõfeszítések erõtlenségével mind a magánéletben, mind pedig a közéletben.. Még itt a nyár, augusztus még nem nyárutó, és mégis. Mintha valaminek a vége felé közelednék, napról-napra. Nem tudom megmondani, minek a végére érek hamarosan. Az is lehet, hogy én fogok befejezni valamit, valaminek, ami már hosszabb ideje csinálok, a végére pontot teszek. Abbahagyom, befejezem. Hogy mi lesz azután? Most még nem érdekel. Meglátjuk. Mire eljön az õsz, eldöntöm. Most csak azt látom valószínûnek, hogy idén õsszel nem megyek az ófalusi búcsúba. Szeptember utolsó (pontosabban 29.-e utáni, vagy újabban a közeli) vasárnapján van a búcsú, mivel a templom védõszentje Szent Mihály. Néha nagyon magányosnak érzem magam, de nem vonzanak a sokadalmak. Sem a kuruntáj, sem az országos vásárok. Még a falunap, a majális, vagy a kilométeres utcabál sem. Az azonban jellemzõ, hogy a többi érdi templom tituláris szentjét nem tudom felsorolni. Azt jelenti ez, hogy Érd nekem elsõsorban Ófalut jelenti? Nem, inkább valahogy fordítva van: Ófalu egyértelmûen Érdet jelenti számomra. Nem laktam ott soha. (Egyszer majdnem megvettünk egy házat. Jó lett volna. A közismert helyi festõ lakott benne azelõtt, de az ebben a faluban és ebben a közösségben szokásos módon a szabálytalan elõzõ elõbb ért a célba. Ez az eset is egyik példája lett annak, hogy megjárhatja az ember, ha tartja magát az elvéhez, hogy családon belül nem háborúzik. És arra is példa, hogy pénzügyekben néha érhet annyit egy plébános, mint a párttitkárból lett tanácselnök szava. Semmit.) Laktam és lakom Újfaluban, és egy kicsike házban, szoba-konyhában éltem a Fácánosban is. Igaz, nem sokáig, de ott nagyon jól éreztem magam. Körülbelül egyformán vannak ismerõseim Ófalun kívül Parkvárosban, Postástelepen, Ligeten, a lakótelepen és a város más részein is. De Érd valahogy mégis leginkább Ófalu. A templommal és környékével, a zegzugos utcácskákkal, a kastély néven emlegetett támfallal, a mélyúttal, a gyormával és a zbeggel, a gáttal és a Szigettel. Elegánsan mostanában Beliczay-szigetnek szeretik emlegetni de ezzel el is veszti minden romantikus vadregényességét. Egy emberhez kötik ezzel, egyik utolsó bérlõjéhez vagy tulajdonosához. Nem is tudom pontosan. A szememben csak annyit jelent, hogy egyvalakié lesz, nem mindenkié. Emlékszem, mennyire tetszett, szinte megkapó, de minden érdekes volt, hogy az ófalusiaktól régebben nem azt hallottam, hogy a Szigeten van a Nagyrét, hanem úgy mondták, hogy lemegyünk a Szigetbe. Kétszeresen is kifejezõ mondat: egyrészt, mert csak a gátról le juthatunk oda, oda be, mert a gát falként öleli körül nem a falut, mint a szomszéd Battán Dunafüredet, hanem a Szigetet. Ahová be megy az ember, és nem át, mint például a Csepel-szigetre. Ott, ahol a Termál parkolója van manapság, ott állították föl, ott pörgött-forgott a körhinta, napestig. Talán még van valakinek fényképe errõl a éve már a környékünkön sem látható primitív alkalmatosságról, amely itt Érden ugyanilyen, csak sokkal kisebb, a helyhez illõ méretû volt, mint a filmbeli körhinta. Körülötte nyüzsgött az ünneplõ tömeg. Valami recsegõ hangszóróból zene is szólt. A gyerekek már nem voltak egészen kicsik, öt-hatévesek lehettek. Önállóan nézelõdtek az árusok sátrainál, hevenyészett asztalainál. Különösen Zsolt, aki óvodás kora óta nap mint nap járt erre, amikor a nagymamához ment a dolgozójába, a presszóba. A majdani szálló épületében volt ez az eszpresszó, a Pálháziék házában, ahol a mozi is üzemelt valamikor. (Majdnem úgy folytattam, hogy idõvel a mozi is, az üzlet is bezárt. Katica néni meghalt, az örökösök a házat eladták, anyósom is jobblétre szenderült van viszont egy Thermal Hotel Liget, külföldön is ismert gyógyfürdõ, szálloda, étteremmel és konferencia teremmel. A rendelõben kapott beutalóval gyógyulni vágyó ismerõseim rendszeresen látogatják. Sõt, alkalmanként Budatéténybõl is átruccannak ide fürdõbe, úszni vágyók.) Sóval a gyerekek nézelõdtek, nézelõdtünk-lökdösõdtünk mi is. Aztán egyszer, amikor lassulni kezdett a körhinta, megláttam az ötéves-forma Dórát az átellenes oldalon. Nagyon szeretett hintázni, most is az egyik megürült székre pályázott. Egy nagyobbacska fiú leugrott róla, a kislány megfogta a szék láncát, amikor egy nálam valamivel idõsebb férfi odalépett, elrántott-ellökte a gyereket és egy kisfiút ültetett föl a hintára. Kislányom keserves sírásra fakadt. Máig elõttem van a kiszolgáltatott gyerek síró arca és ugyanazt a tehetetlenséget érzem, mint éreztem életem azon apróbb-nagyobb katasztrófáinál, amikor nem tehettem semmit. Lehet, hogy ma már csak én emlékszem erre a kellemetlen epizódra. S annak ellenére, hogy sok más, fájdalmasabb emlékhez képest ez jelentéktelen, mégis közrejátszhat abban, hogy valószínûleg idén sem megyek mulatni az ófalusi búcsúba Ellopták a nevemet. Sok sok éve találtam ki és használom nyilvánosan az érdlakó (írói) nevet, ezeknek a feljegyzéseknek a fejlécén. Ezen a néven publikáltam már az Érdi Tükörben, majd, megszûnése óta, a megjelenés rendszerességével, folyamatosan itt, az -ban. És akkor, néhány éve felbukkant az internetes fórumon egy Érdlakó, aki a mai napig 2958 hozzászólással gazdagította a közcsevelyt. Elõször, amikor észrevettem a névbitorlást, megpróbáltam felhívni az illetõ figyelmét arra, hogy eljárása mennyire nem etikus. (Lehet, hogy hiba volt az idegen szó használata?) Ez a dolog kettõnk ügye, még ha bizonyos vonatkozásban túlmutat két ember viszonyán, így nem akartam a fórumot terhelni a tisztázással ugyanis eleinte még a tájékozatlanságát, a tévedésének a lehetõségét sem zártam ki. Gondoltam: levelezésben megbeszéljük és korrigálhatja a hibát. De ez nem egyszerû dolog, mert a neten kalózkodó, kekeckedõ, eszet osztó, kellemetlenkedõ és grafomán szófosó mellett õ is gondosan ügyel arra, hogy rejtve maradjon: nem közöl sem nevet, sem elérhetõséget. A neve nem is érdekel már, de az elérhetõség kizárása egy nem kezdõ, hanem aktív fórumozónál véleményem szerint sunyi dolog. Gyávaság. (Ismerõsöm azt mondja: alattomos magatartás.) Észrevételem lepergett róla, mint politikusainkról a kritika, vagy úgy is mondhatom, hogy lerázta magáról, mint kutya a bolhát. Végül is úgy látszik, a számára is mérvadó azon közszereplõk erkölcse, (még ha az internetes fórumok korlátozottan közszereplõk is,) akik szerint a politikai erkölcs más, mint a köznapi erkölcs. Ha a köznapi, a mindenki számára kötelezõ erkölcs = az erkölcs, és a politikusok erkölcse más, akkor az nem erkölcs. Valami más. Ahol a hazugság nem hazugság és így tovább. Ennek a felfogásnak az eredményét láthatjuk nap mint nap, a városban és az országban. És úgy látszik, terjed a közügyek iránt érdeklõdõk között is Emberlétünk lényegéhez tartozik a gondolkodás, ehhez fogalmakat alkotunk. Ezért nevezzük meg a világ dolgait. Hogy is kezdõdött? Az Írás szerint: azután az Úr Ádám elé vezette a teremtményeket, hosszú sorban az állatokat és Ádám megnevezte azokat. Nevet adott nekik = Hatalmat kapott felettük. Az Ótestamentum népe nem mondja ki Isten nevét, csak körülírja. Sok kultúrában (és nem csak az illegalitásban vagy a szubkultúrákban) még ma is tabu a név. Nem mondhatod ki a másik ember nevét, hogy ne legyen hatalmad fölötte. A neve, vagy képe ha birtoklod, uralod. Mágikus a hatalmad. Több, mint a lehetõséged és ezért veszélyes. Mégis vagy épp ezért? törekszünk arra, hogy mindennek neve legyen. Kell a rendhez. Vagy a hatalomhoz? Anélkül, hogy gondolnánk rá, ott lappang törekvéseink mélyén a mindentudás és a mindenhatóság kísértése? Lehet. De valahol van egy láthatatlan határ, amely elválasztja, megkülönbözteti tettre sarkalló vágyainkat szívünk rendetlen vágyától. Mint a fáknál. Gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Ez is fa, az is fa, mégis: a jó fa jó gyümölcsöt terem Augusztus elsõ napjaiban, hatodika és kilencedike között Hirosima és Nagaszaki között éltünk. Igaz nem idén, hanem 1945-ben. És nem mi, hanem a japánok. Nálunk ki gondol rájuk? Az esti tévéhíradók, talán. Régen volt. De nem talán igaz sem volt, hanem igaz volt. Mint a KZ, mint a gulág, mint Recsk, Kistarcsa, Sopronkõhida és a Musza Dag másfélmillió örmény halottja, mint a Sztálin-éra elpusztított 7 millió ukránja, mint a kongóiak, nigériaiak, ruandaiak, a Pol Pot és a Vörös Khmerek, mint a kulturális forradalom, mint És mindez igaz, és nem csak volt, hanem ma is van. Minden nap. És akkor az amerikaiak Japánban, a németek Lengyelországtól Oroszországig, néhány éve az USA Irakban, az oroszok tegnaptól Grúziában: béketeremtõ, békefenntartó jelszavakkal gátlástalan pusztítása, mindegy, hogy hívták, hogy hívják az államfõt, a fõparancsnokot. (1956-ban a Kádárék helyzetének konszolidálására Budapestre bevonult ellenforradalmi megszálló szovjet csapatok nagyobb és értelmetlenebb rombolást végeztek, mint a II. világháború amerikai, angol és orosz szõnyegbombázásai ) Ne is beszéljünk ezekrõl a dolgokról. Hirosimában kongatták a harangot. Az emlékezés és kegyelet harangját. De hát nem rétünk szól a harang ki figyel oda? Mindjárt kezdõdik a Gyõzike show, vagy akármi. JÁTÉK! Telefonáljon MOST! Aranylakodalom Kedves Szüleink! Aranylakodalmatok alkalmából megköszönjük a nagyon szép gyermekkorunkat, neveltetésünket és a sok-sok szeretetet, melyet Tõletek kaptunk: Zsuzsa és János

8 8 VI. évfolyam 16. szám augusztus 14.

9 VI. évfolyam 16. szám augusztus A baseball Érden Akövetkezõ hetekben sok izgalmas esemény vár csapataink játékosaira és edzõire. Felnõtt férfi csapatunk (AEROS) elsõ alkalommal bejutott a Magyar Kupa döntõjébe, melynek megrendezésére Jánossomorján kerül sor augusztus én. Ezen mérkõzések segítségével igyekszik a csapat ráhangolódni az NBII-es bajnokság négyes döntõjében való helytállásra. A bajnokság alapszakaszában ugyanis a második helyen végzett a csapat, és ezen eredmény biztosítja az újbóli megmérettetés lehetõségét, akár a bajnoki elsõség is lehet a végcél. Serdülõ csapatunk sem szeretett volna lemaradni a felnõttek mögött. A csapat (Pirates) az alapszakaszban szintén a második helyezést érte el. A négyes döntõ során egy célja van a játékosainknak, felülmúlni a országos bajnokság során megszerzett harmadik helyet. Fiatal csapatunk több fronton is tudd készülni a négyes döntõre. Négy játékosunkat az Érdi Pirates Serdülõ csapatból, valamint vezetõ edzõnket, Terry Lingenhoelt beválasztották a Magyar Nemzeti Serdülõ csapatba, hogy augusztus között játsszanak az Európa Kupában Olaszországban (Kenko). Kétségtelenül legnagyobb tervünk és legmerészebb vállalkozásunk egy felnõtt méretû, a hivatalos szabványoknak is megfelelõ baseball pálya építése. Érd város önkormányzata beleegyezett egy olyan terület átadásába, melyen az újonnan alakult helyi rögbi szövetséggel osztoznánk. Ez a terület a Duna mellett, gyönyörû környezetben a város történelmi részében található. A területre a végsõ engedélyt 2007 októberében kaptuk meg. Együttmûködést fogunk kialakítani a helyi rögbi szövetséggel egy, edzõteremmel, pihenõ termekkel és zárt öltözõkkel ellátott klubház felépítésére. Ezzel a létesítménnyel házigazdái kívánunk lenni hazai és nemzetközi összecsapásoknak, versenysorozatoknak. Érd elérhetõ közelségben van Budapesthez, így ideális helyszín a Magyar Baseball Szövetség számára is ilyen tornák házigazdaként történõ lebonyolítására. Ezekhez a tervekhez egy olyan felkészült játékosokból-edzõkbõl és csapatvezetõkbõl álló közösséggel szeretnénk neki vágni, melynek értékei: Hiszünk abban, hogy a fiatalok és a felnõttek bevonása a baseballba az alábbi pozitívumokkal jár: A játékosok megtanulják értékelni a közösséget és azt, hogyan kell csapatban dolgozni. A felkészítéseken és edzéseken keresztül, valamint a részvétel révén a játékosok olyan önbizalomra, önuralomra és önfegyelemre tesznek szert, melyeket aztán életük más területein is hasznosíthatnak. A csapatvezetõk és edzõk olyan keresztény értékeket képviselnek, szemléltetnek és tanítanak meg, mint mások szolgálata, mások elõtérbe helyezése magunkkal szemben, és egyéni áldozatvállalás a csapat sikere érdekében. Amennyiben további, illetve rendszeres naprakész információkra lenne szüksége klubunkról és csapatunk tevékenységérõl, kérjük látogasson el honlapunkra: Ha valakinek sikerült felkeltenie az érdeklõdését és részt kíván vállalni az Érdi Baseball Csapat Szövetség munkájában, esetleg támogatóként (szponzorként), vagy szurkolóként partner lenne, az alábbi elérhetõségeken találhat kapcsolatot: Terry Lingenhoel elnök ( ) Bajtai Béla szponzor kapcsolattartó ( ) VÁR EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: születésûek Balogh Tünde, és idõsebb születésûek: Havril Károly, LEGYÉL TE IS EGY JÓ CSAPAT TAGJA!!! Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete RENDELÉSI IDÕ Hétköznap: 9 19 Szombat: 9 12 Vasárnap: MÛTÉTI IDÕ DR. FORGÓ EDINA pszichológus adjunktus MANÓFALVA MAGÁNÓVODÁJA 1,5-6 éves gyermekeket felveszünk, szeptemberben nyitunk! Tel.: 06-20/ Érd-Parkváros, Zengõ u (23) , (20) Ha baj van, már nem kell Budapestre mennie! Kedvence gyógykezelésére létrehoztunk egy magas színvonalú állatgyógyászati centrumot, amely az ambuláns, a mûtéti és a kórházi ellátás területén egyedülálló Érden. Légkondicionált környezetben, hidegvíz automatával és televízióval fölszerelt váróban fogadjuk Önt és kedvencét. SZOLGÁLTATÁSAINK: védõoltások ivartalanítás sebészeti és szülészeti ellátás csontsebészet csípõízületi szûrés laborvizsgálatok ultrahangos fogkõeltávolítás A LEGKORSZERÛBB MÛSZEREKKEL DOLGOZUNK: ultrahang röntgen számítógépes EKG altatógépek AMIBEN EGYEDÜLÁLLÓAK VAGYUNK: A kórházi betegelhelyezés és az intenzív õrzés biztosítása. Szeretettel várja Önt és kedvencét az Érdi Állatkórház minden munkatársa. Nézzen be hozzánk!

10 10 VI. évfolyam 16. szám augusztus 14. Futómûállítás Zöldkártya Vizsgáztatás Szélvédõjavítás Karosszériajavítás Alufelni, lemezfelni javítás Villamosság 06-70/ / Szaküzletünk: Szinkron Autósbolt Érd, Béke tér III. 2/b. 23/ Aki az Érdi Lap ezen példányát bemutatja, az 5% kedvezményt kap a fürdõbelépõ árából! Felhívás Az érdi birkózók szeptember 20-án 35 éves évfordulós találkozót szerveznek, egész napos programmal és bállal. Várom minden volt birkózó jelentkezését a szervezés érdekében július 15-ig a 20/ telefonszámon. TAR MIHÁLY POLISZTIROLLAP AKCIÓ! 4 cm-es 540 Ft/nm 5cm-es 650 Ft/nm 8 cm-es 1100 Ft/nm 10 cm-es 1300 Ft/nm ÜVEGSZÖVETHÁLÓ 145 g 100 Ft/nm 2mm-es MÛGYANTÁS VÖDRÖS SZÍNES VAKOLAT 500 Ft/nm NAGY SZÍNVÁLASZTÉKKAL! Áraink az ÁFÁT tartalmazzák KÜL- ÉS BELTÉRI FESTÉKEK FORGALMAZÁSA GABO-THERM KFT. ÉRD BAJCSY-ZSILINSZKI NYITVA: H-P:8-16-ig SZ: 8-12-ig Tel.: Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig Csütörtök: de ig Új és használt számítógépek és laptopok kedvezõ áron! Új PC-k összeállítása az Ön igényei szerint, rövid határidõvel Régi gépének bõvítése, garanciával Használt márkás gépek (IBM, Dell, Compaq) forgalmazása, garanciával Új és használt laptopok forgalmazása Laptopok javítása (Portocom, Gericom, IBM, HP) 17 év szerviztapasztalattal Számítógépek javítása, operációs rendszerek telepítése, vírusirtás, adatmentés Internet (ADSL) beállítása, hálózatok kialakítása, konfigurálása Rendszerfelügyelet, átalánydíjas karbantartás Igény esetén kiszállással, hétvégén is Tapasztalatunk, tudásunk garancia az Ön problémájának megoldására! Telefon/Fax: 06-23/ Mobil: 06-70/ Honlap:

11 VI. évfolyam 16. szám augusztus APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA AZ BA: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, Érd, Budai 11. Tel./Fax: 06-23/ , 06-20/ , SZATMÁRI MÓNIKA: 06-20/ GYÉMÁNT INGATLAN, Érd, Balatoni út 66., Casino Üzletház, tel.: 06-23/ SZOLGÁLTATÁS Családi házak építését, tetõkészítését, fedését, régi tetõk átrakását, falazást, vakolást, külsõ-belsõ szigetelését, színezést, tetõterek ajtó-ablak elhelyezéseit, gipszkartonozást, lambériázást, szobafestést, mázolást, tapétázást, burkoló munkát vállalok , Árnyékolástechnika! Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , Építészmérnök tervezést vállal. Családi házak, melléképületek átalakítása, bõvítése, tetõtérbeépítése , Bionet B. S. F. program! Test és alakformálás. Több új termékek pl.: AQUA-C vízkezelõ berendezés lúgos- és savas víz, Prostosan készítmény megelõzésre is, Noni kozmetikum, Purex1 méregtelenítõ, Purex2 regeneráló, Purex3 vértisztító és szíverõsítõ program. Ezen kívül sok más termék mellékhatás nélkül. Érdeklõdni: Pap Margit, Ház körüli karbantartást vállal ezermester kisvállalkozás. Fûnyírást, kertrendezést, villanyszerelést, asztalos munkát, nyílászárók légszigetelését, lakatosmunkát, stb. Tel.: Automata mosógép javítás garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: Új tetõk készítését, régi tetõk átrakását, tetõterek belsõ szigetelését, gipszkartonozást, lambériázást, festés-mázolást vállalok. Tel.: Masszázs Érden elfogadható áron! Relaxáló-, talp-, arc-, zsírégetõ- és fogyasztó masszázsra várom vendégeimet kellemes környezetben. Bejelentkezés: Pszichológus tanácsadás. Egyéni élethelyzetek, átmeneti nehézségek, stressz, pszichoszomatikus betegségek kezelése. Autogén tréning pedagógus és vezetõi szupervízió. Érd, Bajcsy-Zs. u. 73. Tel.: Kertépítést, kertfenntartást, fûnyírást, növényültetést, átültetést, öntözõrendszer telepítést és egyéb kerti munkákat vállalok társasházaknak és közületeknek is. Izsold Gyõzõ, tel.: Redõny, reluxa, szunyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Ne csak a hitele, a megtakarítása is legyen svájci frankban! Mindkettõben segítek! Tel.: Televízió LCD Plazma, TFT Monitor, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszervíz , hétvégén is hívható. Klímaszerelés, javítás, karbantartás (kisebb munkák is) Érden lakatos munkák és polikarbonát fedések. Érdeklõdni: Fémszerkezetek ill. gépek bontása magyar vállalkozás. Érdeklõdni: Masszást vállalok. Közérzetjavító, talp, alakformálást. Telefon: Kõmûves munkálatokat, kerítést, színezést, térburkolat készítést azonnali kezdéssel korrekt áron vállalok. Tel.: Ács-tetõfedõ-bádogos lapostetõ szigetelés, épület festés (faszerkezet) is,munkát vállalok garanciával ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉT VÉGÉN ÉS ÜN- NEPNAPOKON IS. Tel: 06/ ; 06/ Vállalkozások teljes körû könyvelése, adótanácsadás, bevallások elkészítése. 06/ , 06/ , 06-23/ VILLANYSZERELÉS! Boylerek vízkõtelenítése, mérõhelyek szerelése, stb Érintésvédelmi, Tûzvédelmi, Villámvédelmi EPH, stb.. felülvizsgálata , , Hûtõgépek, mosógépek, mosogatógépek, mikrosütõk, villanyboylerek, hõtárolós kályhák, gázkészülékek javítása garanciával , , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások. Dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Dugulás elhárítás garanciával! Mosogatók, padlóösszefolyók, csatornák tisztítása. Nyugdíjas kedvezménnyel minden nap. tel: , Egy igazi stresszoldó masszázs! MA-URI masszázs! Másfél óra Ft, Érden a Szovátai u. 62-ben, az Ezer-sziget szépségszalonban. Bejelentkezés és információ a 06-30/ telefonszámon. ÁLLÁS Földmérõ mellé segédet (figuránst) keresek. Érd.: Fodrász kollégát keresünk! Bogjás Fodrászat, Korall ház lakótelep felõli oldal Ft pénzügyi területen érettségizetteknek. Jelentkezni: címen önéletrajzzal. Tel.: Érdi üzletünkbe pultost felveszünk Az érdi Tescoba takarítókat keresünk! Tel.: Oktatási területen jártas jelentkezõket, akár nyugdíjasokat is keres tankönyvkiadó önálló területi képviselõi, iskola és óvodalátogatói munkára Pest megye nyugati részére. Agilitás, számlaképesség, Internet kapcsolat és felhasználói szintû számítógépes ismeret, saját gépkocsi szükséges. Részletes tájékoztató és jelentkezési feltételek: Érdi autószervíz fiatal, megbízható munkatársat keres, lehet kezdõ is. Érd.: Diplomásokat keresünk szellemi munkára. Azonnali munkakezdés. Érd- és környékiek elõnyben. Tel.: Tapasztalt fényezõt keres érdi autófényezõ mûhely. Akár azonnali kezdéssel Zöldség-gyümölcsösbe áru ki-berakodó fiatalt felveszek. Érdiek elõnyben MUNKÁT VÁLLAL Építõipari munkálatokat vállalok: Családi ház generál kivitelezése, teljes körû felújítási munkálatok. Tel.: Leinformálható nõ takarítást, vasalást és gyerekfelügyeletet vállal! Érd területén takarítást vállalok. Tel.: Fiatalos, 60 éves értelmiségi hölgy angol nyelvtudással, jogosítvánnyal háztartásvezetést vállal ottlakással. Tel.: ELADÓ INGATLAN 18 M Ft-ért eladó Ófaluban 1700 m 2 -es telken, örökpanorámás, háromszintes, cirkófûtéses, kétteraszos ház garázzsal, pincével (170 m2). Tel.: Új építésû, 3 szobás, 2 fürdõs, amerikai konyhás, 2 kocsibeállós igényesen kivitelezett családi ház eladó. Irányár: 30,5 millió. Tel.: M7-es út mellett Érd-Parkvárosban 1036 m 2 -es közmûves telken faház forintért eladó. Reggel és este hívható: A Deák térhez közel a Király utcában 2 szoba komfortos, 1. emeleti, 46 m 2 -es lakás eladó. Reggel és este hívható: négyszögöl telek, minden igényt kielégítõ összkomfortos házzal, sürgõsen, áron alul eladó. Tel.: Megvásárlás esetén azonnal beköltözhetõ. Tárnokon 1 éves full-extrás mediterrán családi ház 35 M Ft-ért sürgõsen eladó külföldre költözés miatt. Tel.: Parkvárosban 2 szintes, új építésû mediterrán kastély 130 M Ft-ért eladó. Van benne 8 szoba, 3 fürdõ, szauna, klíma és minden földi jó. Tel.: Tárnokon 2 szintes családi ház és lakható melléképület 745 m 2 -es nagyon szép telekkel 27 M Ft-ért eladó. Tel.: Kertes ház egy panelgarzon áráért! Ercsi Új sor lakónegyedében igényesen felújított 52 m 2 -es ház pici telken 7,6 M Ft-ért eladó. Tel.: Felsõ Parkvárosban dupla telken 100 m 2 -es ház melléképülettel 28,2 M Ft-ért eladó. Tel.: Sürgõsen keresek eladó családi házat 25 M Ft-ig! Tel.: Tárnokon eladó 100 m 2 -es kétlakásos családi ház melléképülettel. Irányára 17 M Ft. Tel.: Érd központjában (busz és vasútállomáshoz közel) eladó egy másfél szobás, 55 m 2 -es komfortos ház 167 négyszögöles telekkel. Irányár: Ft. Tel: Érdi lakótelepen II. emeleti, felújított 57 m 2 -es összkomfortos lakás eladó. Tel.: Igalon üdülõövezetben 400 n-öles telek amelybõl 200 n-öl szõlõ eladó. Víz, villany van, részben be van kerítve. Tel.: Sürgõsen eladó! Érdligeten 6-os út mellett, kiváló közlekedési lehetõséggel, zöldövezetben, osztatlan közös tulajdonú telek, szoba, konyha, fürdõszoba, kamra és melléképület továbbépítési bõvítési engedéllyel. Csatorna az udvarban. Az utcáról víz, gáz, telefon, kábeltévé bevihetõ! Érdeklõdni a telefonszámon lehet. Érd központjában 100 m 2 alapterületû családi ház, 200 négyszögöl összközmûvesített telken eladó / KIADÓ INGATLAN Érden házrész kiadó. Egy szoba összkomfort, bútorozott, egy-két fõ részére Ft + rezsi + kaució. Tel.: Érd-Parkvárosban 53 m 2- es tetõtéri lakás max. 2 fõnek Ft + rezsivel kiadó Hõszigetelt házban 2 nõ részére szoba kiadó Ft + rezsi Garázs raktározásra is kiadó Érd központjában kertes családi ház kiadó munkásoknak 8 fõig, illetve családnak hosszú távra kerthasználattal, kétféle fûtési lehetõséggel. Tel.: Érdligeten, családi házban különbejáratú, három szoba összkomfortos, bútorozott lakás gyermektelen párnak vagy négy munkásnak kiadó. Érd.: Érden a Jegyzõ utcában kétszobás önálló családi ház klímával, garázzsal, kerthasználattal hosszú távra lakásnak, vagy irodának kiadó Ft /hó + rezsi. Tel.: Õrmezõi lakótelepen 3 szobás lakás kiadó Ft + rezsiért. Két havi kaució szükséges! Tel.: Albérlet. 1-2 személynek kiadó: szoba, konyha, zuhanyzó (gázfûtéses, bútorozott). Kaució 1 hó, Ft + rezsi. Érd, Alsó u. 14. Tel: összkomfortos, nagy szoba egyenként kiadó hölgyek részére. Szobánként Ft + rezsi. Tel.: Bútorozott szoba kiadó fürdõszoba, konyha használattal. Nemdohányzó nõ (1 fõ) részére Ft + rezsi. Tel.: , Érden, nagyon jó helyen 40 m 2 -es 1 szoba összkomfortos kis ház kiadó fiatal párnak vagy 2-3 személynek. Érdeklõdni: OKTATÁS, TANFOLYAM Gimnazista lányomhoz keresek korrepetáló tanárt heti 5 alkalommal. Angol, német nyelvekhez és reál tárgyakhoz. Tanári végzettség nem feltétel. Egyetemisták elõnyben! REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕT önálló munkavégzésre érdi irodába azonnali belépéssel felveszünk. Tel: RÉGISÉGET VÁSÁROLOK! Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, bronz- és réztárgyakat, kar- zseb- és díszórákat, régi kitüntetéseket, bizsut, ezüstöt, régi és használt könyveket , EGYÉB Kedves Allergiások figyelem! Szeretne megszabadulni allergiás tüneteitõl? Kineziológiai stresszoldással lehetséges. Más problémák esetében is segít a kineziológia. Migrén, függõségek, depresszió, tanulási nehézségek stb. Nemere Krisztina, Robogó sürgõsen, olcsón eladó , Élettársat keresek 40 év körüli hölgy személyében Borszõlõ eladó! Zalagyöngye szõlõ szüretelve szeptember Várható mustfok: Ára 8000 Ft/q. Tel: Eltartási szerzõdést kötök idõs nénivel. Elhelyezés érdi saját házamban. Bizalom, megértés. Tel.: Zsaluzódeszka, pulcfa, palló, állványlétra, gurulóállvány, betonkeverõgép, betonvibrátor, vizes kõvágógép, hordozható elektromos szekrény, állványos gyorsdaraboló, építõanyag felvonó és 80 m 2 homlokzati burkolótégla féláron eladó. Tel.: Sony házimozi, TV, kerti grillezõ, italhûtõ és új C-24 kéményes Ferroli gázkazán féláron eladó. Tel.: Eladó 1 raklap, Tondach tetõcserép (piros, hornyolt, ívesvágású), továbbá: 1 db 3 lapos gáztûzhely (Karancs), bontásból származó ablak tokkal (fa), ajtólapok és tokok. Tel.: Keresek év körüli nemdohányzó, özvegyembert barátnak. Közepesen csinosnak mondott özvegyasszony. Tel.: Eladó: 200 db falaznivaló, bontott tégla (20 ezer Ft), 1 db új, termoüveges ablak 150x90 (8 ezer Ft), 1 db bontott öntöttüveges ablak (3 ezer Ft). Tel.: , Eladó: dió szekrénysor (10 ezer Ft), fotelek (2 ezer Ft/db), szõnyegek, varrógép (15 ezer Ft), gáztûzhely 2 gázpalackkal (15 ezer Ft). Tel.: , , Hastánc Érden! Sem korod, sem alkatod nem akadály! Az órák hétfõn, szerdán, szombaton vannak egész nap. Érdeklõdni lehet: Holland bútor (minõségi tölgybútorok). Új! Bútorbizományi. Megkezdtük egyéb bútorok bizományos vétel-eladását. Érd, Diósdi út 35. Tel.: Ipari, 3 szálas Singer interlock eladó. Tel.: VÉGKIÁRUSÍTÁS! A KÍNAI ÁRUHÁZBAN (Érd, Diósdi út 2-4.) augusztus 6-tól október 29-ig Minden áru 30%-70% árengedménnyel! (A meglévõ akciós árakra a kedvezmény nem vonatkozik!) NYEREMÉNY AKCIÓ díjainak sorsolása: szeptember 15. Fõdíj: LCD televízió II. hûtõgép III. mosógép IV. 5 db kerékpár V. 20 db 5000 forintos vásárlási utalvány

12 12 VI. évfolyam 16. szám augusztus 14. BEÉPÍTETT BÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc bútorasztalos 06/ , 06/ Ha HITELre van szüksége! Ha ALACSONYABB TÖRLESZTÕRÉSZLETet akar! Ha HAMARABB le akarja tudni az adósságát! Ismerje meg családi, személyre szabott adósságrendezõ programunkat. Díjmentes konzultáció minden érdeklõdõnek! 06/ MÛSZAKI VIZSGABÁZIS PARKVÁROSBAN MOTORKERÉKPÁROK, SZEMÉLYGÉPKOCSIK TEHERGÉPKOCSIK 12 T-ig, UTÁNFUTÓK és PÓTKOCSIK 10 T-ig MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT (ZÖLDKÁRTYA) EREDETISÉG VIZSGÁLAT AUTÓJAVÍTÁS ARAL és MOTOREX KENÕANYAGOK HALMAI és SZÉKELY JÁRMÛ KFT Érd Burkoló u 21. Tel./Fax.: Óra-Ékszer Üzleteink: A Stop Shop-ban Nyitva a hét minden napján! Diósdi út 4. (a Ritmus parkolójában) Telefon: 23/ Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9-17 óráig, Szombaton 9-12 óráig Telefon: 23/ ARANYÉKSZER 10% EZÜST ÉKSZER 10% ÓRÁK 5% VALÓDI KÖVES EZÜSTGYÛRÛK MÁR 1200 FT-TÓL TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK: ÉKSZERKÉSZITÉS: 1-3 HÉT JAVITÁS: MAX 1 HÉT KÕPÓTLÁS: EGYEDI ÉS BRILLKÖVEK GRAVIROZÁS: KÉZZEL ÉS GÉPPEL EGYEDI KIVITELEK IS EZÜSTÉKSZEREK AJÁNDÉKTÁRGYAK NÕI ÉS FÉRFI KARÓRÁK GARANCIÁVAL MÁR 1990 FT/db-tól NAGYOBB ÖSSZEGÛ VÁSÁRLÁSNÁL KEDVEZMÉNY Ha kérdésük van: 06-23/ vagy Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , KERTVÁROS A TETÕTÉRBEN A GRÁNIT házban ÜZLETEK, LAKÁSOK ELÉRHETÕ ÁRON Érdeklõdni: ÉRDI IPAROS KFT, telefon: 06-1/

13 VI. évfolyam 16. szám augusztus A további részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe! BPB Kft Budakeszi, Budaörsi út 15. Telefon: 23/

14 14 VI. évfolyam 16. szám augusztus 14. Ajánlat készletes autóinkra! 0 Ft önerõ 0 Ft üzembehelyezési díj Induló havi törlesztés: Ft

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Évnyitó Elnökségi ülés Bajon

Évnyitó Elnökségi ülés Bajon 2012. január - IV. évf. 1. szám Évnyitó Elnökségi ülés Bajon 2012. január 12-én tartotta évnyitó ülését a Vértes-Gerecse Közösség Elnöksége. A napirendi pontok között az alábbi témák szerepeltek: 1. Fejlesztési

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8.

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Napló Mennyeiné Várszegi Judit Mándli Gyula, aki tizennyolc éve lendületben tartja a szervezet munkáját, elnöki

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Vincze Lilla rajongók lapja III. évfolyam 2. szám 2010. nyár www.ejvarazs.hu

Vincze Lilla rajongók lapja III. évfolyam 2. szám 2010. nyár www.ejvarazs.hu Vincze Lilla rajongók lapja III. évfolyam 2. szám 2010. nyár www.ejvarazs.hu Pejkó Gergő felvétele BEKÖSZÖNTŐ Kedves Olvasók! Jól van dolga mostanság Lilla rajongóinak, és bőven van dolga a rajongói lap(ok)

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek! 2010. január - II. évf. 1. szám Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek! Az Akciócsoport új feladatai A Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete és a tatai iroda 2009.

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T 2014. február Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2014. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál és Vásár szórakoztató és vendéglátó

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja Tisztelt Lakosok! Legyen játszótere Badacsonytördemicnek! A játszótér elnyeréséhez a Delikát 8 által indított mozgalomban mi is szeretnénk részt venni. Ehhez csupán az szükségeltetik, hogy a Delikát 8

Részletesebben