Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 1

2 2

3 Eger nyitva 3

4 4

5 5

6 1. Eger, az igazi város: Európa kicsiben Egerbe estefelé érkeztem, s rögtön láttam, hogy város. Nem úgy város, mint Budapest vagy Berlin, hanem igazibban. Márai Sándor Eger ezer éve Magyarország egyik kulturális fővárosa. Eger ezer éve püspöki székhely, oktatási központ, történelmi zarándokhely, az ország leglátogatottabb vidéki turisztikai célpontja. Eger ezer éve szakrális tér. Eger fogalom. Ha valahol Magyarországon Eger városa és a kultúra szóba kerül, akkor megmelegszik a szív, és bólint a fej: igen, mégiscsak Egerben kellene élni. Mert itt lehet élni. Egerben ezer éve lehet élni. Hogyan is írja Márai Sándor, a XX. század egyik legnagyobb magyar írója, akinek Eger volt a legkedvesebb városa? Motozunk a szobában, könyvet keresünk elő, leballagunk a szálloda kertjébe, vagy az érsekkertbe, leülünk a virágágyak között, a százados fák árnyékában, s egyszerre megejt a varázsos érzés, hogy otthon vagyunk valahol. Eger az a város, ahol nem elég megérkezni. Hazaérkezni is lehet Egerbe. De ehhez idő kell, csalódás, a béke egy válfaja. Hazaérkezünk Egerbe, s egyszerre csönd lesz körülöttünk. Ezt a csendet nem zavarja az állandó harangzúgás, inkább csak bekeretezi: mint egy aranyléccel egy szürke acélmetszetet. A várost a XI. század elején a magyarok első királya, Szent István alapította, de nem csak a magyaroknak. Eger ugyanis az alapítása óta nem más, mint soknemzetiségű és multikulturális város: különböző származású, különböző vallású és különböző kultúrájú népek találkozóhelye. Csakúgy, mint Európa. Európa ugyanis nem más, mint különböző származású, különböző vallású és különböző kultúrájú népek találkozóhelye. Európa szakrális tér. Európa fogalom. Ha valahol a világon Európa és a kultúra szóba kerül, akkor megmelegszik a szív, és bólint a fej: igen, mégiscsak Európában kellene élni. Eger ezer éves története azt üzeni Európának: egymásra kell találnunk, mert másképp nem megy. Együtt kell élnünk, mert külön-külön nem lehet élni. Eger nem más, mint Európa találkozóhelye. Adjunk esélyt a nagy találkozásnak! 2. Eger: az ezerféle náció városa Este moziba mentem. A jegyszedőnőnek török szeme volt. Márai Sándor Nincs még egy magyar település, amelynek történetében oly nagy szerepet játszottak volna a különféle nációk, mint Eger históriájában. A városban már a XI. század közepén vallon földművesek telepedtek le, akik Liège-ből érkeztek, s akik századok múltán, egrivé válva sem feledkeztek meg gyökereikről: vallon krónikák tanúskodnak arról, hogy 1447-ben egri zarándokok utaztak Liège-be, hogy ott felkeressék őseiket. Őseink, az egrivé vált vallonok emlékét ma utca őrzi a városban: a Vallon utca. A XV. században olaszok telepedtek meg a városban, részben nekik köszönhetjük a híres egri várat, ugyanis egy olasz építész, Alessandro de Vedano tervei alapján kezdődött meg a külső és a belső vár építése. Őseink, az egrivé vált olaszok emlékét ma utca őrzi a városban: az Olasz utca. A XVI. században a terjeszkedő török birodalom katonái telepedtek meg a városban. A vár 1596-os elfoglalása után Eger 91 évre igazi török várossá lett: a település az úgynevezett Egri Ejalet székhelye volt, amelynek területe Hatvantól Debrecenig, Szegedtől Putnokig terjedt. Ezt az óriási kiterjedésű török közigazgatási területet Egerből igazgatta az egri pasa. A városban csaknem száz éven keresztül több ezer török élt, nem véletlen, hogy a magyarok arra panaszkodtak: a város olyannyira eltörökösödik, olyannyira átveszi a török kulturális szokásokat, hogy lassan alig lehet megkülönböztetni egy anatóliai muszlim településtől: a XVII. században Eger 17 városrésze közül 10-ben muszlimok, 7-ben keresztények laktak. A város 1687-es visszafoglalása után több ezer török maradt a városban, akik az idők folyamán keresztényekké, magyarrá és egrivé lettek. Őseink, az egrivé vált törökök emlékét ma többek között Európa legészakibban fekvő muszlim épülete, a Minaret őrzi a városban. A XVII. században görög-keleti vallású délszlávok szerbek, bosnyákok és bolgárok telepedtek le Egerben, akiket az egriek rácoknak hívtak. A betelepülő rác iparosok és kereskedők hamar otthonra leltek a városban, ahol külön városrészben, a Szent Miklós negyedben laktak. Gyönyörű templomot emeltek maguknak, az úgynevezett rác templomot amely ma is áll, s amely ma is Eger egyik legszebb nevezetessége. Őseink, az egrivé vált szerbek és bosnyákok emlékét a templomukon kívül ma egy tér őrzi a városban: a Ráckapu tér. A XVIII. században Egerben görög-keleti vallású görög kereskedők találtak menedéket, akiknek a számukra akkor megadott kettős állampolgárság révén szabad kereskedési joguk volt Magyarország és a török birodalom között. A Makedóniából és Konstantinápolyból érkezett görögök a város északi részén, a rácok lakta Szent Miklós városrészben telepedtek le. Közülük sokan nagy vagyonra tettek szert: egy Panakoszta nevű kereskedő a belvárosban épített magénak pompás lakóházat, amelyben ma a városi zeneiskola működik. Görögök a huszadik század közepén is érkeztek Egerbe, amikor Görögországból sokezres menekülthullám indult útnak észak felé, Európába. Őseink, az egrivé vált görögök emlékét egykori lakóhelyük környékén ma utca őrzi a városban: a Görög utca. A XVII XVIII. században nagyszámú német bevándorló érkezett Egerbe Ausztria, Szászország, Szilézia és Bajorország területéről. A németek iparosok és kereskedők voltak, akik keresztény vallásúak révén átépítették és birtokba vették a török mecseteket, amelyeket katolikus templomokká alakítottak át. Erre az időre kialakult a város közigazgatási rendszere is: a települést 12 tagú belső tanács és 24 tagú külső tanács irányította. A tanácsok egyik fele magyar nemzetiségű polgárokból állt, a másik felén pedig arányosan osztoztak a németek, a szerbek és a görögök. Nem véletlen, hogy a város főjegyzőjének abban az időben a magyar és latin nyelven kívül értenie kellett németül és szerbül is. Őseink, az egrivé vált németek emlékét ma számos, általuk épített barokk lakóház őrzi Egerben. A XIX. század első felében zsidó kereskedők telepedtek le a városban. Miután engedélyt kaptak saját temető megnyitására, zsinagóga és imaház emelésére, a zsidó közösség gyarapodásnak és virágzásnak indult. Részt vettek a város kulturális és gazdasági életének irányításában, s közülük emelkedett ma- 6

7 7

8 gasra a magyar irodalom kiemelkedő alkotója, Bródy Sándor. Őseink, az egrivé vált zsidók emlékét ma felújított zsinagóga és imaház őrzi a városban. A XX. században a korszak zivataros történelmi viszonyai miatt lengyel menekültek ezrei érkeztek Magyarországra, azon belül Egerbe is. A lengyelek megtanulták a nyelvünket, és beilleszkedtek Egerben, de közülük sokan megőrizték identitásukat. Ennek köszönhetjük, hogy a rendszerváltás utáni években, a demokrácia kiteljesedésével lengyel kisebbségi önkormányzat alakult a városban. Őseink, az egrivé vált lengyelek legfontosabb feladatai között tartják számon a lengyel kultúra ápolását. 3. Eger: város a város alatt Lét és nemlét szüli egymást, nehéz és könnyű megalkotja egymást, hosszú és rövid alakítja egymást, sok hang összeolvasztja egymást, korábbi és későbbi követi egymást. Lao-ce: Tao Te King Eger a különbözőségekben megvalósuló egység, az ellentétek, a sötétség és a fény, a lent és fent, a mélység és a magasság városa. Eger nem ér véget a földben: a város magas kultúrája folytatódik a mélyben. A lenti világban a fenti világ tükröződik, és ha hagyjuk, kiteljesíti önmagát, mert a város alatt egy óriási kiterjedésű pincerendszer húzódik, amely alvilági titokzatosságával a fenti fényes világ pontos mása: maga az élő hagyomány, amelynek őrzése a mi feladatunk. A város alatti pincerendszer ágas-bogas termeibe igazi multikulturális csodapalotát varázsol a teremtő képzelet, és odahord minden kincset, amit a város lakói a századok során felhalmoztak. A város kicsiben ugyanaz, mint Európa nagyban: a sokszínű egység. Mi az, amit Eger, e megduplázott világ meg akar mutatni Európának? Eger megmutatja a mélységet és a magasságot, a fényt és az árnyékot, az igent és a nemet, a feketét és a fehéret. Eger megmutatja, hogy megfér egymással a nyugat és a kelet. Megfér egymással Európa és Ázsia. Megfér egymással a magyar és a vallon, az olasz és a szerb, a német és a görög, a török és a zsidó. Megfér egymással a keresztény és a görög-keleti, a muszlim és az izraelita. Többek között e gondolatok jegyében tervezzük megvalósítani a Város a város alatt elnevezésű programot, amelynek keretében a történelmi városmag alatt húzódó érseki pincerendszerben egy több mint háromezer négyzetméteres területen látványparkot alakítunk ki. Elképzeléseink szerint ott kap helyet egy, a város történetét a legmodernebb technikai és informatikai eszközök segítségével interaktív módon bemutató kiállítás, egy igazi történelmi vásártér, és több olyan átjáró és passzázs is, amely a mindennapi közlekedés számára köti össze majd a fenti világot az alsóval. Az a célunk, hogy ne pusztán múzeumot hozzunk létre, hanem igazi, pezsgő várost a város alatt, nézelődő és vásárló turistákkal, árusokkal, játszó gyerekekkel, szórakozó fiatalokkal és a dolgukra siető egriekkel. Az a szándékunk, hogy a régészeti kutatások eredményeit felhasználva elevenítsünk föl elsüllyedt korokat a felszínen lüktető XXI. századi város alatt. A föld alatti helyiségekben régizene-együttesek koncertjei, hang- és fényjátékok, hadijátékok szórakoztatják a látogatókat, és éttermekben, kávézókban, borozókban sem lesz hiány. Ugyancsak a föld alatt valósul meg a város patinás felsőoktatási intézményének, az Eszterházy Károly Főiskolának a beruházásában az a létesítmény, amely a több száz éves Líceum épülete alatt kap helyet. Ide a XXI. század kihívásainak és követelményeinek megfelelő, három szintes tudásközpontot terveznek, ahol helyet kap könyvtár, informatikai és multimédiás szint, színház- és konferencia terem is. Ez a tudásközpont a tervek szerint összekapcsolódik majd valamennyi város alatti szakasszal és a mélygarázzsal is, így létrejöttével teljesen átalakul a főiskola főépületének helyet adó Eszterházy tér. Ha elnyerjük az Európa kulturális Fővárosa címet, akkor az a tervünk, hogy a város alatti pincerendszerbe beköltöztetjük Európát is. Elképzeléseink szerint az Európai Unió minden egyes tagországa külön-külön pinceágat kapna a város alatt, amelyet a saját belátása szerint rendez be, és ahol 2010-ben saját kulturális programot bonyolíthat le. Mindebből természetesen nem akarjuk kizárni azokat az európai országokat sem, amelyek jelenleg nem tagjai az uniónak. Lehetőséget szeretnénk adni a Balkán félsziget államainak és a csatlakozásról ezekben az években tárgyaló Törökországnak is az Egerbe vagyis Európába való beköltözésre. Vagyis Eger az európai egység megvalósítása érdekében felveszi a kapcsolatot a Balkán államaival, és a közös kulturális, történelmi múlt hagyományaira alapozva meginvitálja őket az Európai Unióba a 2010-es évre. Ez azt jelenti, hogy a balkáni államok tiszteletbeli európai uniós országgá válhatnak a 2010-es év időtartamára. Ugyancsak az európai egység megvalósítása érdekében azt tervezzük, hogy felkérjük Törökországot: nyisson török kulturális konzulátust Egerben a 2010-es évre, amikor különböző politikai fórumokat és nemzetközi konferenciákat lehetne rendezni a Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatos kérdések megvitatására. 4. Eger: a múlt, a jelen és a jövő Eger az a város, ahol nem elég megérkezni. Hazaérkezni is lehet Egerbe. Márai Sándor Európa Kulturális Fővárosának lenni nem csupán megtiszteltetés, hanem óriási felelősség is. Mi az, amit Eger, Magyarország e kicsiny városa üzenni képes a hatalmas Európának? A mi üzenetünk az: egymásra kell találnunk, mert másképp nem megy. Együtt kell élnünk, mert egymástól elszigetelten nem lehet élni. Ezt az üzenetet közvetíti felénk az egri múlt, ezt példázza számunkra az egri történelem, és ezt tanítják nekünk az egri ősök. Megértettük az üzenetet, megfejtettük a példázatokat és megtanultuk a tanítást: az a dolgunk, hogy ne hagyjuk elveszni az évszázadok során felgyülemlett tudást, s hogy örökítsük át az egymás mellett élés kultúrájáról és történelméről vallott víziónkat a jövő nemzedékeinek. Az a küldetésünk, hogy Egerben hozzuk egy közös fedél alá Európa országait. Azt szeretnénk, ha ebben a városban legalább egy évre igazi otthonra lelne nyugat és kelet, észak és dél, keresztény és muszlim, görög-keleti és zsidó, fehér és színesbőrű. De nem csak egy évre, nem csak a 2010-es esztendőre tervezünk, mert azt szeretnénk, ha Eger városa a tartós együttélés szinonímáját jelentené a különböző európai nyelvekben. Azt szeretnénk, ha mindez épületekben és különböző nagyrendezvényekben is kifejezést nyerne. Azt tervezzük, hogy a város alatti pincerendszer egyik ágában létrehozunk egy multikulturális teret, amelyet a Föld legjelentősebb vallásainak és metafizikai tanításainak ősi szimbólumai díszítenek majd. Hitünk szerint megfér egymás mellett az iszlám félhold, a keresztény kereszt, a zsidó Dávid-csillag, a hindu hármasistenség és a buddhista imamalom. 5. Eger: a fényközpont A design valódi értelme és célja az, hogy gazdagítsa a világot; s ez a gazdagodás valóban az alkotó képzeletből ered. Kepes György Eger a különbözőségekben megvalósuló egység, az ellentétek, a lent és fent, a mélység és a magasság városa. A sötétség és a fény városa. Eger valójában Európa kicsiben: a sokszínűség és az ellentétpárok hazája. Kepes György, az egri származású világhírű festőművész, fotós, építész, tudós és 8

9 designer azt írta: a sötétség a fény megszüntetése, a fény a sötétség megszüntetése. Az a célunk, hogy létrehozzuk Európa legsajátosabb és legeredetibb fényművészeti, vizuális központját a városunkban. Kepes Györgynek a városnak adományozott hagyatéka jelenleg is látogatható Egerben, de azt tervezzük, hogy ezt az értékes gyűjteményt egy, a XXI. század legmodernebb installációs technikáival felszerelt kiállítási térben helyezzük el. Elképzeléseink szerint az új Kepes-központot a belvárosban található volt zsinagóga épületében hozzuk létre, ahol felidézve Kepes György egyedülálló fénytani kísérleteit a fény és árnyék hatásait kibontó üvegfalakat, úgynevezett hártyákat és rózsaablakokat alakítunk ki. Azt tervezzük, hogy az új vizuális központban a legapróbb részleteket is Kepes György fénytani kutatásainak és műveinek egyfajta lenyomataként építjük meg. A többfunkciós tér egyben a város látványközpontja lesz. A belső tér az átláthatóságra, a transzparenciára, a fény legkülönbözőbb hatásaira épül majd. Jól példázza törekvésünket, hogy az átrium középső mezőjében fémből és üvegből egy kivilágítható hidat építünk, amely bekapcsolja a különböző irányokból érkező látogatókat a központi térbe. A világító fém-üveg felület egyben digitalizált híd lesz, amelyre Kepes György nagyméretű műveit vetíthetjük majd. Az a célunk, hogy a központ minden elemében kifejezze Kepes Györgynek a fénytannal és a művészettel kapcsolatos tanítását. Kepes György azt vallotta: Csak akkor élhetünk a ma teljességében, ha a valóság minden vonatkozásában korunk emberei leszünk. Csak akkor tudunk a jövő felé haladni, ha beteljesítjük jelenlegi fejlődési folyamatunk lehetőségeit. Ha egyszer volt korunk teljes értelmét kívánjuk megtalálni, mindenekelőtt azt kell látnunk, hogy azzá, amik vagyunk, társadalmi létünk és a természet megértésének közös törekvései folytán lettünk. Azt reméljük, hogy a fényközpontban a fény, a művészet és tudomány együttes hatását felhasználó és bemutató gyűjtemény új virtualitást, új látásmódot ad majd a kiállítás leendő látogatóinak. Teret kell adni annak is, hogy a fény milyen fontos szerepet tölt be az informatikában, a híradástechnikában és a szórakoztató iparban. 9

10 Európa Kulturális Fővárosaként 2010-ben megrendezzük az Európai Fényfestők Találkozóját, a Nemzetközi Fényszimpoziumot, amelyen a művészek fénybemutatókat tartanak, és a művészetnek eme új, fiatal ágával foglalkozó szakemberek megvitatják a fényművészet aktuális kérdéseit. Így lehet a Kepes-központ a különbözőségekben megvalósuló egység, a fény és az árnyék, a lent és fent, a mélység és a magasság látványcentruma. Az ellentétpárok szimbóluma az ellentétpárok városában. 6. Eger: a régióközpont Vannak nemes tájak; az egri is ilyen, a toscanai, a burgundiai és a Verona-vidéki is. Márai Sándor Eger évszázadok óta Észak-Magyarország egyik legjelentősebb egyházi, oktatási, közigazgatási, szellemi, kereskedelmi és legrégibb történelmi borvidékének központja. Az egri egyházmegye délről, az alföldi megyéktől kezdve egészen északig, a Felvidékig, a jelenleg Szlovákiához tartozó Kassa vidékéig terjedt. Egerben tanult és végzett papok szolgáltak az észak-magyarországi régióban, az Egerben élő kereskedők árucikkeivel voltak tele a szomszédos települések heti és éves nagyvásárai, egri szőlősgazdák borát itták a környéken, sőt a középkorban egykorú források szerint Kassától le egészen Debrecenig, sőt a jelenleg Romániához tartozó Nagyváradig egri kisiparosok látták el a vidéket különböző iparcikkekkel, hiszen a városban nagy számban dolgoztak például aranyozók, cserepezők, gombkészítők, képfaragók, posztósok, paszományszövők, patkósok és szeggyártók. Eger híres nevezetességei mellett ugyanakkor a régió sem szűkölködik nevezetes történelmi és kulturális helyszínekben, látnivalókban: az Egerhez tartozó régióban található a tarnaszentmáriai románkori templom a XI. századból; a román stílusú feldebrői altemplom a XI. századból, ahová Aba Sámuel királyt temették a XI. század közepén; a szintén román stílusú bélháromkúti ciszter templom a XIII. századból. Ezek a műemlékek Közép-Kelet-Európában is ritkaságszámba menő kora középkori építmények. Eger és a régió közúti, vasúti és légi megközelíthetősége kedvező: a fővárossal, valamint az ország második legnagyobb városával, Debrecennel a településnek közvetlen vasúti összeköttetése van. Ugyancsak biztosított Eger északi vasúti összeköttetése a Szilvásvárad-Putnok mellékvonalon, valamint kelet felé, Miskolc irányába. Ezek az utak a középkorban és az újkorban Egert a felvidéki Kassával kötötték össze, azzal a várossal, amellyel az ország trianoni feldarabolása előtt szerves, élő, mindennapi kapcsolatot ápolt. Kiváló a város közúti megközelíthetősége is, hiszen a várostól negyedórányira húzódik az M3-as autópálya, s ezen kívül két főközlekedési út is átszeli Egert: nyugati irányból, a Mátra felől a 24-es számú főközlekedési út, míg dél felől, Heves irányából a 25-ös számú főközlekedési út éri el a települést. Egy Eger melletti faluban Makláron repülőtér található, ahol rendszeres kisrepülőgépforgalom zajlik: Egerbe ma is gyakran érkeznek üzletemberek a maklári repülőtér érintésével. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése ne csak Eger és közvetlen térsége, hanem az egész észak-magyarországi régió számára biztosítson hoszszú távú fejlődést. Ezért kiemelkedő jelentőségű az a regionális várprogram, amelyben az Észak-magyarországi Turisztikai Régió és a jelenleg Szlovákiához tartozó Felvidék azon települései vesznek részt, melyek idegenforgalmi szempontból jelentős várral rendelkeznek. A projekt a régió területén a következő településeket érinti: Boldogkőváralja, Cserépváralja, Eger, a szlovákiai Fülek, Füzér, Hollókő, Kisnána, Diósgyőr, Ónod, Regéc, Salgótarján, Sárospatak, Sirok és Szerencs. A turisztikai régió magába foglalja Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területének legnagyobb részét. A régió várainak turisztikai célú fejlesztésével hozzájárulhatunk a hosszú távon fenntartható kulturális turizmus megvalósításához. Az észak-magyarországi várak régiós szintű, egységes és komplex fejlesztésével a meglévő nemzeti értékek megmentése mellett biztosítható a turizmus jövőbeni fejlődése is. A várak komplex fejlesztése hatással lesz a várak környékén található településeken a falusi turizmusra, az ökoturizmusra és az ifjúsági turizmusra is. A projekt célja az is, hogy a várak bemutassák a települések történelmét és kultúráját, hogy a régió egységes kulturális öröksége megmaradjon a jövő generációk számára. A régiós együttműködés fejlesztése szempontjából fontos, hogy működőképes legyen az országos viszonylatban egyedülálló Felső-magyarországi Borút, amelynek célja a régió történelmi borvidékeinek bemutatása, a borkultúra terjesztése, a borminőség javítása, valamint a helyi és térségi gasztronómiai hagyományok ápolása és felelevenítése. A programhoz négy történelmi borvidék kapcsolódik. Az Európa Kulturális Fővárosa akcióban az egri borvidék mellett kiemelt figyelmet szánunk a Világörökség részévé nyilvánított Tokaj-hegyaljának. A regionális borút létrejötte nagy lehetőségeket rejt az érintett települési önkormányzatok és a lakosság, gazdálkodók együttműködésében, a természeti, építészeti és kulturális örökség védelmében, új munkahelyek teremtésében, a régiónak mint perspektivikus élettérnek a megjelenítésében, az elvándorlás megállításában és a régió jövedelemtermelő képességének növelésében. Európa Kulturális Fővárosaként azt tervezzük, hogy 2010-ben megrendezzük az európai borászok találkozóját, ahová Európa leghíresebb és legnagyobb eredményeket elért borászait hívjuk meg. Elképzeléseink szerint a borászok nem jönnek üres kézzel, hanem magukkal hozzák saját termelésű borukat, amelyre a legbüszkébbek, hogy szakértő zsűri kiválaszthassa közülük a 2010-es év Legjobb Európai Borát. Ha megnyerjük az Európa Kulturális Fővárosa címet, az a tervünk, hogy a programok lebonyolításába bevonjuk az egész régiót, amelyre Eger jelenleg is kisugárzással bír. Vasúton úgynevezett kultúrcity járatokat szeretnénk indítani Eger és a környező, nagyobb települések között, sőt terveink szerint a szlovákiai Kassára is. Ez utóbbit nem csak a közös történelmi gyökerek, az ott élő nagyszámú magyar lakosság miatt tartjuk fontosnak, hanem azért is, mert e két várost összeköti annak a Márai Sándor írónak a szellemi hagyatéka, aki Kassán született ugyan, de Egerbe járt haza. Az a tervünk, hogy a régió gyermekei számára a 2010-es évre kulturális és történelmi alkotótáborokat szervezünk a Nemzeti Park területén. A térség gazdag állat- és növényvilágát tanösvények és túraútvonalak kialakításával és kiterjesztésével mutatjuk meg. 7. Eger: az európai építészet remeke Ezt a várost nem hatalom és tömeg, hanem ízlés és lélek alkotta. Márai Sándor Eger ma is megcsodálható barokk jellegű történelmi belvárosa a XVIII. században alakult ki. A városképet olyan rendkívül nagy műveltségű katolikus főpapok, egri püspökök építkezései határozták meg, mint Telekessy István, Erdődy Gábor, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly. A barokk város- 10

11 mag meghatározó épületei osztrák, német és olasz származású tervezők, építőmesterek munkáját dicsérik. Olyan neves külhoni építészek dolgoztak és telepedtek le Egerben, mint Gerl Mátyás, Gerl József, Fellner Jakab, Giovanni Battista Carlone, Falk János, Nitsmann János, Franz József, s rajtuk kívül a városunkban élt Fazola Henrik vasműves mester, valamint a kor egyik leghíresebb európai freskófestője, Kracker János Lukács. Ez utóbbi művész alkotta meg az Eszterházy Károly Főiskolának helyet adó Líceum ma is szemet gyönyörködtető barokk freskóit. A felsorolt művészek munkájának köszönhetően ma Eger Magyarország legszebb barokk jellegű települése: a belvárosban szép számmal találhatók barokk templomok, más egyházi épületek, paloták mint például a kis- és nagypréposti palota, oktatási létesítmények mint például a már említett Líceum, Eger egyik legszebb barokk- és copf-stílusú nevezetessége valamint ma már féltett műemléknek számító egy- vagy többszintes polgári lakóházak is. Büszkék vagyunk arra, hogy évekkel ezelőtt Egerben talált székhelyre a műemlékvédelem nemzetközi szervezetének (az ICOMOS-nak) a Történeti Városok Nemzetközi Bizottsága (CIVIH). Ez azt jelenti, hogy lényegében nálunk formálódott az az alapvető dokumentum, amely útmutatást, tanítást ad a nagyvilág történeti városai számára a felbecsülhetetlen értékű épített emlékeik megóvására. Egerben amely az elsők között kapta meg a történelmi városok által elismert és megbecsült Hild Érmet az értékmegőrző kulturális misszió gyakorlata évtizedek óta máig hatóan érvényesül. Az önkormányzat kiérlelt városfejlesztési koncepcióval rendelkezik, amelyben kiemelt hangsúlyt helyezünk a műemlékvédelem korszerű elveire. A fejlesztési terveink a város egésze és a történeti városmag együttélését, a rehabilitációt, a megfontolt és érzékeny fejlesztést szolgálják. Egerben három évtizedes múltra tekint vissza az Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem, amely a szakma legkiválóbbjai számára nyújt lehetőséget színvonalas eszmecserére. Azt tervezzük, hogy 2010-ben, Európa Kulturális Fővárosaként megszervezzük az Európai Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet, amelyre meghívót küldünk a kontinens kiemelkedő műemlékvédelmi szakembereinek és az európai történelmi városok képviselőinek. Mi az, amit a mai városlakók Eger gyönyörű városképéhez az elkövetkezendő években hozzá tudnak tenni? Elsősorban is azt tervezzük, hogy a belváros szívében fekvő Dobó téren amelyet három oldalról barokk stílusú, műemlék jellegű épületek öveznek elbontatjuk a történelmi városképet csúfító áruház épületét. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy a tér a régi pompájában ragyogjon. A sokak által szapult épület helyére pihenőparkot tervezünk, ugyanis a városi környezet sok helyütt tele van a múltból magunkkal hozott csúnya sebhelyekkel. Az elképzelésünkhöz szeretnénk megnyerni a város lakosságát is, s mivel a kétszintes áruház lebontása a számításaink szerint mintegy egymilliárd forintba kerül, arra kérjük az egrieket: a 2010-ig hátralévő években pár ezer forintért mindenki váltson ki egy csákányjegyet, aki egyetért a történelmi városmagba nem való épület lebontásával. A csákányjegyből származó bevételeket az önkormányzat az áruház elbontására fordítja majd. Az elképzeléseink között szerepel egy török kert kialakítása Eger történelmi belvárosában, amely illeszkedne a város legfontosabb idegenforgalmi látványosságaihoz, az egri várhoz, a minarethez, vagy a török fürdőhöz. Úgy képzeljük, hogy a kertben törökös, vagyis ázsiai, közel-keleti növényeket telepítenénk, és ennek érdekében testvérvárosi együttműködést kötnénk egy törökországi településsel. Ahhoz, hogy megtanítsuk a gyermekeinket a dolgokat nézni, olyan dolgokat kell adnunk nekik, amelyeket igazán érdemes nézniük. E cél elérése érdekében a gyermekeknek és a gyermekekért megújul és kibővül az egri Forrás Szabadidőközpont és a Harlekin Bábszínház. Az a szándékunk, hogy a bábszínház külső díszítésében és kifestésében saját ötleteikkel és a saját két kezük munkájával részt vehetnek majd a gyerekek is. Mit tervezünk még? A már említett város a város alatt programon és az új Kepes-fényközpont kialakításán túl hasznosítani kívánjuk az úgynevezett Kis-Zsinagógát, felújítjuk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat, kulturális centrumot hozunk létre az egri dohánygyár megüresedő épületeiben. Városrész-rehabilitáció révén egységes városképet alakítunk ki a Felnémet városrészben és a Szent Miklós negyedben, ahol felújítjuk a fiatalság körében országosan is népszerű alternatív zenei klubot, az Egal-t, amely Egerben az úgynevezett köztes kultúra alapvető jelentőségű bázisa és terjesztője. A Szent Miklós negyed felújítása természetesen hatással lesz a város északi részében lévő lakónegyed kulturális életére is, hiszen az oda tervezett kulturális és szociális beruházásokat a terveink szerint a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki igénybe veheti majd. Eger legfiatalabb városrésze a jelenleg Felsővárosnak, a rendszerváltás előtt pedig Eger testvérvárosa, Csuvasia fővárosa iránti tiszteletből Csebokszárinak nevezett lakótelep, amelynek panelházai felújításra szorulnak. Azt tervezzük, hogy a mintegy 17 ezer lakost számláló Felsővárosban komplex panelprogramot valósítunk meg, amelynek kivitelezéséhez az Európai Unió tagállamaiból hívunk meg egy-egy jeles várostervezőt egy csoportos munkára annak érdekében, hogy a helyi lakóközösségekkel összefogva átformálják a felsővárosi lakónegyedet. Azt tervezzük, hogy ennek a panelházakból álló lakótelepnek az ízléses és modern átrajzolásával egy új, követésre érdemes európai modellt teremthetünk meg. Egy tiszta, színes és vidám várost képzelünk el. Ezt jól példázza, hogy Európa Kulturális Fővárosaként 2010-ben arra kérjük meg az Egerben élő fiatalokat, hogy a városkép színesítése céljából 1000 darab egyedi kialakítású, harsány színekkel kifestett hulladéktároló edényt tervezzenek, olyan szeméttárolókat, amelyekre a tartalmuktól függetlenül is öröm ránézni. Ugyancsak a Felsőváros képét javító elképzelés az is, hogy a városrészre vezető közúti felüljáró alatt úgynevezett függő szoborparkot alakítunk ki, hogy ellensúlyozzuk a viadukt egyhangú szürkeségét. Ezen kívül azt tervezzük, hogy az Európai Unió tagországaiból gyermek alkotókat látunk vendégül 2010-ben egy monumentális alkotótáborban, és a Felsővárosban 1000 négyzetméternyi szabad falfelületet bocsátunk a rendelkezésükre, ahol egy általuk elkészítendő, óriási méretű, szabad asszociációs képzőművészeti alkotás révén hagyhatnak lenyomatot az utókornak. Ugyancsak a gyermekeknek, a fiataloknak szóló elképzelésünk, hogy Eger városát és az egri várat egy számítógépes játékprogramban is megörökítjük. Az egri várvédő hősöknek hála, a törökök 1552-ben nem tudták bevenni az egri várat, így az egriek évekre megállították az Európa felé terjeszkedő oszmán birodalmat. Egy olyan stratégiai játék megalkotását kezdeményezzük, amelyben a gyerekek az egri várostromot játszhatják újra. 11

12 8. Eger: a közép-európai kulturális központ Teljesen ki kell használnunk képességeinket: egyszerre kell rendelkeznünk a tudós agyával, a festő szemével és a költő szívével. Kepes György Eger az észak-magyarországi régió egyházi, oktatási és kulturális centruma évszázadok óta. Iskolavárosi jellege miatt Egert a XIX. század és XX. század fordulóján úgy emlegették: a magyar Athén. S valóban: Magyarországon a múlt század első felében Eger volt az egyetlen megyeszékhely, ahol a legtöbb és legtöbb fajta főiskola, középiskola, s más oktatási intézmény működött. A városban volt egy hittudományi főiskola és egy jogakadémia, két egyházi és egy állami gimnázium, két tanítóképző és két kereskedelmi középiskola, három polgári iskola, egy tanonciskola és egy gazdasági népiskola működött. Kevesen tudják, de tény: a XX. század első felében a legalább érettségivel és középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (több mint 16 százalék) Egerben magasan meghaladta az országos átlagot (amely akkoriban csak mintegy 6-7 százalék volt). A város híres egyházi középiskoláiba, valamint jogakadémiájára és hittudományi főiskolájába nemcsak Egerből és közvetlen térségéből, de olyan messzi vidékekről is ezrével jártak a diákok az elmúlt századokban, mint Borsod, Gömör és Nógrád. Ezekben az oktatási intézményekben széles európai műveltségű tanárok oktattak: itt tanított Szvorényi József, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kandra Kabos, akinek Magyar Mythológia című, több mint száz évvel ezelőtt írott műve máig alapműnek számít a témában, Rapaics Rajmund professzor, a XIX. század nagy hatású egyháztörténésze, és egy időben itt dolgozott a német származású Hell Miksa is, korának legnevesebb csillagásza. A város két kiemelkedő írót is adott a magyar irodalomnak: egyikük, Bródy Sándor ( ) itt született, és innét indult országos hírnevet szerezni magának, míg a másik Gárdonyi Géza ( ) nem itt született ugyan, de a harmincas éveitől kezdve Egerben élt a haláláig, így számára ez a város volt az irodalmi szülőhelye. Gárdonyi Géza klasszikussá vált történelmi regényt írt Egri csillagok címmel, amelyben az 1552-ben a törökök ellen sikerrel küzdő egri várvédő hősöknek állított örök emléket. Eger városa ma is megbecsüli és ápolja az említett írók emlékét. A város központjában lévő Érsekkertben Bródy Sándor unokájának, Alexander Bródynak a kezdeményezésére létrehoztuk a Múzsák ligetét, ahol olyan nagy magyar írók és más közéleti szereplők ültettek fát az elmúlt években, mint például Faludy György, Esterházy Péter vagy Kornis Mihály. Azt tervezzük, hogy Európa Kulturális Fővárosaként Tokajjal együttműködve európai írótalálkozót szervezünk, amelyre meghívjuk a kortárs európai és magyar irodalom legnagyszerűbb alkotóit. A városban már a XIX. század első felétől kezdve rendszeresen tartottak színházi előadásokat különböző vándortársulatok, így a kornak olyan neves színészei léptek föl Egerben, mint Déryné, Egressy Gábor, Latabár Endre, Pálmay Ilka, Rákosi Szidi vagy Jászai Mari. A városban a helyi polgárság adománygyűjtő akciója révén 1904-ben emeltek kőszínházat, s azóta ha voltak is olyan évek, amikor a városnak nem volt saját színtársulata Eger szellemi életében a teátrum fontos, jelentős szerepet játszik. De a város kulturális élete ma pezsgőbb, mint valaha. Egerben hosszú évek óta működik a Nemzetközi Filmművészeti Nyári Egyetem, amelynek több napos filmbemutatóira, rendezvényeire és szakmai előadásaira nem csak Magyarországról, de Európa számos országából, sőt a tengerentúlról is rendszeresen érkeznek visszatérő vendégek és előadók minden évben. A Filmművészeti Nyári Egyetem mára a hazai filmes szakma egyik legrangosabb fórumává nőtte ki magát, amelynek nemzetközi szakmai érdeklődést kiváltó rendezvényein olyan világhírű szakemberek fordultak meg, mint az operatőr Zsigmond Vilmos és Koltay Lajos, a filmrendező Jancsó Miklós és Szabó István. Európa leendő Kulturális Fővárosaként az Európai Filmművészeti Nyári Egyetemre meghívjuk a kortárs európai filmművészet legjelesebb alkotóit. Az esemény szervezésében együttműködünk Potsdammal, ahol 2010-ben filmzenei fesztivált rendeznek. Egerben fennállásának legsikeresebb évadait éli a százéves születésnapját ünneplő Gárdonyi Géza Színház, amely az országos színházi szakma figyelmének homlokterébe kerül. Azt tervezzük, hogy 2010-ben a Valahol Európában című musical angol nyelvű előadását mutatjuk be európai sztárok közreműködésével, és Európa kulturális fővárosaként Európai Monodráma Fesztivált rendezünk, amelyre meghívjuk a kontinens vezető színházi szakembereit. Büszkék vagyunk rá, hogy Egerben egy évtizede működik a MÁS majd Egal Klub, amely alternatív zenei együttesek, kísérletező képzőművészek és a legkülönfélébb közösségi műfajokban alkotó underground előadók által rendszeresen látogatott szórakozóhely a város pincerendszerében. Az Egal Klub a kortárs európai underground művészet egyik hazai fellegvára, az Európai Unió Phare Demokrácia és LIEN programjának mintaprojektje. Azt tervezzük, hogy 2010-ben, Európa Kulturális Fővárosaként Európai Underground Fesztivált rendezünk az Egal Klubban. A Művészetek Háza a város kulturális és művészeti életének meghatározó intézménye, melynek zenei, színházi, képzőművészeti és táncművészeti rendezvényein országos és nemzetközi hírű előadók, művészek produkcióit élvezheti a közönség. A Ház 2010-ben megrendezi a Feketeszínházak Találkozóját. Mivel a régióban több tízezer roma származású ember él, küldetésünknek érezzük, hogy Európa Kulturális Fővárosaként a sokszínű és egzotikus cigány kultúrát is megjelenítsük. Elképzeléseink között szerepel egy Nemzetközi Cigányfesztivál létrehozása az Eger melletti Kerecsend községben, ahol a lakosság jelentős része roma származású. A kulturális fesztivál célja annak elősegítése, hogy a romák büszkék legyenek saját kultúrájukra és művészetükre, hogy a magyarok és a cigányok jobban megértsék egymást, s hogy a hozzánk látogató külföldiek is megismerhessék Magyarország legnagyobb létszámú kisebbségének hagyományait, életét és művészetét. Reméljük, hogy törekvéseinkkel javíthatjuk a romáknak a társadalomba való beilleszkedését. Eger gazdag szellemi életének egyik jelentős tényezője az is, hogy a Magyar Reklámszövetség szervezésében immár évek óta városunk ad otthont az országos reklámkonferenciának, ahol a marketing és a reklám legjelesebb képviselői találkoznak egymással. Azt tervezzük, hogy 2010-ben Egerben rendezzük meg a Reklámkészítők Világtalálkozóját, ahol a résztvevőknek többek között az lesz a feladata, hogy ezúttal ne egy termékről, hanem a reklámszakmában eddig egyedülálló módon ezúttal egy egész kontinensről, Európáról gyártsanak ötletes és szellemes reklámfilmeket. 12

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Bemutatkozás Középületek Lakóépületek Felmérések Elérhetőség

Bemutatkozás Középületek Lakóépületek Felmérések Elérhetőség Ahhoz, hogy megtanítsuk gyermekeinket dolgokat nézni, olyan dolgokat kell adnunk nekik, amelyeket érdemes nézni, és a festmények, a becsületes, tisztességes festmények áthidalhatják azt a senki földjét,

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa.

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. Veszprém Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. István, Gizella ősi vártán, mögöttük völgyhíd: kőszivárvány.

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont sajtóanyag 2011. 05. 20. A projekt neve: Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont Pályázati azonosító: ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0001

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Warvasovszky Tihamér polgármester

Warvasovszky Tihamér polgármester Királyi Séta Történelmi időutazás az ezeréves Székesfehérváron Kiemelt projekt Warvasovszky Tihamér polgármester A projekt célja: A régió kiemelt, országos és nemzetközi jelentőségű, kulturális örökségre

Részletesebben

VoltTimer Tudományos Valóságshow

VoltTimer Tudományos Valóságshow VoltTimer Tudományos Valóságshow Mobilis Győr A Felfedezések Háza 1 Mi is a mobilis? A mobilis Európa első mozgásra, közlekedésre fókuszálótematikus tudományos játszóháza 74 interaktív eszköz, 1200 négyzetméteren

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Prémiumkert Várnegyed

Prémiumkert Várnegyed Prémiumkert Várnegyed érték és elegancia Plombatech M I S K O L C Az épület, ahogy elképzeltük... a Prémiumkert Várnegyed létrehozásával mindenképpen szeret nénk megfelelni egy olyan értékszemléletnek,

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS XIV. ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA GYULA 2015. DECEMBER 3-4. GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS Előadó: Komoróczki Aliz Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető TDM menedzser Köszöntő 2015. december 3. A DESZTINÁCIÓ

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 2007. június 29 július 1. Tisztelt Hölgyem / Uram! 2007. június 29 - július 1. közt, immár harmadik alkalommal, a Zele törzs és az

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj Az Európai Ifjúsági Károly-díj lehetőség arra, hogy a fiatalok bemutassák Európára vonatkozó

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Domjánné Nyizsalovszki Rita 1 -Kovács Gyöngyi 1 - Szűcs Csaba 1 -Dávid Lóránt 2 1 Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) I. Helyzetelemzés II. Koncepció Kidolgozó: Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova Kft. 3300.

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) WS 5 OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY 2010. április

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN VÁROSFEJLESZTÉS RT. H-1022 Budapest, Ruszti u.10. Tel.: 346-0210, 346-0211 Fax: 326-6556 e-mail: varosfej@enternet.hu A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben