Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 1

2 2

3 Eger nyitva 3

4 4

5 5

6 1. Eger, az igazi város: Európa kicsiben Egerbe estefelé érkeztem, s rögtön láttam, hogy város. Nem úgy város, mint Budapest vagy Berlin, hanem igazibban. Márai Sándor Eger ezer éve Magyarország egyik kulturális fővárosa. Eger ezer éve püspöki székhely, oktatási központ, történelmi zarándokhely, az ország leglátogatottabb vidéki turisztikai célpontja. Eger ezer éve szakrális tér. Eger fogalom. Ha valahol Magyarországon Eger városa és a kultúra szóba kerül, akkor megmelegszik a szív, és bólint a fej: igen, mégiscsak Egerben kellene élni. Mert itt lehet élni. Egerben ezer éve lehet élni. Hogyan is írja Márai Sándor, a XX. század egyik legnagyobb magyar írója, akinek Eger volt a legkedvesebb városa? Motozunk a szobában, könyvet keresünk elő, leballagunk a szálloda kertjébe, vagy az érsekkertbe, leülünk a virágágyak között, a százados fák árnyékában, s egyszerre megejt a varázsos érzés, hogy otthon vagyunk valahol. Eger az a város, ahol nem elég megérkezni. Hazaérkezni is lehet Egerbe. De ehhez idő kell, csalódás, a béke egy válfaja. Hazaérkezünk Egerbe, s egyszerre csönd lesz körülöttünk. Ezt a csendet nem zavarja az állandó harangzúgás, inkább csak bekeretezi: mint egy aranyléccel egy szürke acélmetszetet. A várost a XI. század elején a magyarok első királya, Szent István alapította, de nem csak a magyaroknak. Eger ugyanis az alapítása óta nem más, mint soknemzetiségű és multikulturális város: különböző származású, különböző vallású és különböző kultúrájú népek találkozóhelye. Csakúgy, mint Európa. Európa ugyanis nem más, mint különböző származású, különböző vallású és különböző kultúrájú népek találkozóhelye. Európa szakrális tér. Európa fogalom. Ha valahol a világon Európa és a kultúra szóba kerül, akkor megmelegszik a szív, és bólint a fej: igen, mégiscsak Európában kellene élni. Eger ezer éves története azt üzeni Európának: egymásra kell találnunk, mert másképp nem megy. Együtt kell élnünk, mert külön-külön nem lehet élni. Eger nem más, mint Európa találkozóhelye. Adjunk esélyt a nagy találkozásnak! 2. Eger: az ezerféle náció városa Este moziba mentem. A jegyszedőnőnek török szeme volt. Márai Sándor Nincs még egy magyar település, amelynek történetében oly nagy szerepet játszottak volna a különféle nációk, mint Eger históriájában. A városban már a XI. század közepén vallon földművesek telepedtek le, akik Liège-ből érkeztek, s akik századok múltán, egrivé válva sem feledkeztek meg gyökereikről: vallon krónikák tanúskodnak arról, hogy 1447-ben egri zarándokok utaztak Liège-be, hogy ott felkeressék őseiket. Őseink, az egrivé vált vallonok emlékét ma utca őrzi a városban: a Vallon utca. A XV. században olaszok telepedtek meg a városban, részben nekik köszönhetjük a híres egri várat, ugyanis egy olasz építész, Alessandro de Vedano tervei alapján kezdődött meg a külső és a belső vár építése. Őseink, az egrivé vált olaszok emlékét ma utca őrzi a városban: az Olasz utca. A XVI. században a terjeszkedő török birodalom katonái telepedtek meg a városban. A vár 1596-os elfoglalása után Eger 91 évre igazi török várossá lett: a település az úgynevezett Egri Ejalet székhelye volt, amelynek területe Hatvantól Debrecenig, Szegedtől Putnokig terjedt. Ezt az óriási kiterjedésű török közigazgatási területet Egerből igazgatta az egri pasa. A városban csaknem száz éven keresztül több ezer török élt, nem véletlen, hogy a magyarok arra panaszkodtak: a város olyannyira eltörökösödik, olyannyira átveszi a török kulturális szokásokat, hogy lassan alig lehet megkülönböztetni egy anatóliai muszlim településtől: a XVII. században Eger 17 városrésze közül 10-ben muszlimok, 7-ben keresztények laktak. A város 1687-es visszafoglalása után több ezer török maradt a városban, akik az idők folyamán keresztényekké, magyarrá és egrivé lettek. Őseink, az egrivé vált törökök emlékét ma többek között Európa legészakibban fekvő muszlim épülete, a Minaret őrzi a városban. A XVII. században görög-keleti vallású délszlávok szerbek, bosnyákok és bolgárok telepedtek le Egerben, akiket az egriek rácoknak hívtak. A betelepülő rác iparosok és kereskedők hamar otthonra leltek a városban, ahol külön városrészben, a Szent Miklós negyedben laktak. Gyönyörű templomot emeltek maguknak, az úgynevezett rác templomot amely ma is áll, s amely ma is Eger egyik legszebb nevezetessége. Őseink, az egrivé vált szerbek és bosnyákok emlékét a templomukon kívül ma egy tér őrzi a városban: a Ráckapu tér. A XVIII. században Egerben görög-keleti vallású görög kereskedők találtak menedéket, akiknek a számukra akkor megadott kettős állampolgárság révén szabad kereskedési joguk volt Magyarország és a török birodalom között. A Makedóniából és Konstantinápolyból érkezett görögök a város északi részén, a rácok lakta Szent Miklós városrészben telepedtek le. Közülük sokan nagy vagyonra tettek szert: egy Panakoszta nevű kereskedő a belvárosban épített magénak pompás lakóházat, amelyben ma a városi zeneiskola működik. Görögök a huszadik század közepén is érkeztek Egerbe, amikor Görögországból sokezres menekülthullám indult útnak észak felé, Európába. Őseink, az egrivé vált görögök emlékét egykori lakóhelyük környékén ma utca őrzi a városban: a Görög utca. A XVII XVIII. században nagyszámú német bevándorló érkezett Egerbe Ausztria, Szászország, Szilézia és Bajorország területéről. A németek iparosok és kereskedők voltak, akik keresztény vallásúak révén átépítették és birtokba vették a török mecseteket, amelyeket katolikus templomokká alakítottak át. Erre az időre kialakult a város közigazgatási rendszere is: a települést 12 tagú belső tanács és 24 tagú külső tanács irányította. A tanácsok egyik fele magyar nemzetiségű polgárokból állt, a másik felén pedig arányosan osztoztak a németek, a szerbek és a görögök. Nem véletlen, hogy a város főjegyzőjének abban az időben a magyar és latin nyelven kívül értenie kellett németül és szerbül is. Őseink, az egrivé vált németek emlékét ma számos, általuk épített barokk lakóház őrzi Egerben. A XIX. század első felében zsidó kereskedők telepedtek le a városban. Miután engedélyt kaptak saját temető megnyitására, zsinagóga és imaház emelésére, a zsidó közösség gyarapodásnak és virágzásnak indult. Részt vettek a város kulturális és gazdasági életének irányításában, s közülük emelkedett ma- 6

7 7

8 gasra a magyar irodalom kiemelkedő alkotója, Bródy Sándor. Őseink, az egrivé vált zsidók emlékét ma felújított zsinagóga és imaház őrzi a városban. A XX. században a korszak zivataros történelmi viszonyai miatt lengyel menekültek ezrei érkeztek Magyarországra, azon belül Egerbe is. A lengyelek megtanulták a nyelvünket, és beilleszkedtek Egerben, de közülük sokan megőrizték identitásukat. Ennek köszönhetjük, hogy a rendszerváltás utáni években, a demokrácia kiteljesedésével lengyel kisebbségi önkormányzat alakult a városban. Őseink, az egrivé vált lengyelek legfontosabb feladatai között tartják számon a lengyel kultúra ápolását. 3. Eger: város a város alatt Lét és nemlét szüli egymást, nehéz és könnyű megalkotja egymást, hosszú és rövid alakítja egymást, sok hang összeolvasztja egymást, korábbi és későbbi követi egymást. Lao-ce: Tao Te King Eger a különbözőségekben megvalósuló egység, az ellentétek, a sötétség és a fény, a lent és fent, a mélység és a magasság városa. Eger nem ér véget a földben: a város magas kultúrája folytatódik a mélyben. A lenti világban a fenti világ tükröződik, és ha hagyjuk, kiteljesíti önmagát, mert a város alatt egy óriási kiterjedésű pincerendszer húzódik, amely alvilági titokzatosságával a fenti fényes világ pontos mása: maga az élő hagyomány, amelynek őrzése a mi feladatunk. A város alatti pincerendszer ágas-bogas termeibe igazi multikulturális csodapalotát varázsol a teremtő képzelet, és odahord minden kincset, amit a város lakói a századok során felhalmoztak. A város kicsiben ugyanaz, mint Európa nagyban: a sokszínű egység. Mi az, amit Eger, e megduplázott világ meg akar mutatni Európának? Eger megmutatja a mélységet és a magasságot, a fényt és az árnyékot, az igent és a nemet, a feketét és a fehéret. Eger megmutatja, hogy megfér egymással a nyugat és a kelet. Megfér egymással Európa és Ázsia. Megfér egymással a magyar és a vallon, az olasz és a szerb, a német és a görög, a török és a zsidó. Megfér egymással a keresztény és a görög-keleti, a muszlim és az izraelita. Többek között e gondolatok jegyében tervezzük megvalósítani a Város a város alatt elnevezésű programot, amelynek keretében a történelmi városmag alatt húzódó érseki pincerendszerben egy több mint háromezer négyzetméteres területen látványparkot alakítunk ki. Elképzeléseink szerint ott kap helyet egy, a város történetét a legmodernebb technikai és informatikai eszközök segítségével interaktív módon bemutató kiállítás, egy igazi történelmi vásártér, és több olyan átjáró és passzázs is, amely a mindennapi közlekedés számára köti össze majd a fenti világot az alsóval. Az a célunk, hogy ne pusztán múzeumot hozzunk létre, hanem igazi, pezsgő várost a város alatt, nézelődő és vásárló turistákkal, árusokkal, játszó gyerekekkel, szórakozó fiatalokkal és a dolgukra siető egriekkel. Az a szándékunk, hogy a régészeti kutatások eredményeit felhasználva elevenítsünk föl elsüllyedt korokat a felszínen lüktető XXI. századi város alatt. A föld alatti helyiségekben régizene-együttesek koncertjei, hang- és fényjátékok, hadijátékok szórakoztatják a látogatókat, és éttermekben, kávézókban, borozókban sem lesz hiány. Ugyancsak a föld alatt valósul meg a város patinás felsőoktatási intézményének, az Eszterházy Károly Főiskolának a beruházásában az a létesítmény, amely a több száz éves Líceum épülete alatt kap helyet. Ide a XXI. század kihívásainak és követelményeinek megfelelő, három szintes tudásközpontot terveznek, ahol helyet kap könyvtár, informatikai és multimédiás szint, színház- és konferencia terem is. Ez a tudásközpont a tervek szerint összekapcsolódik majd valamennyi város alatti szakasszal és a mélygarázzsal is, így létrejöttével teljesen átalakul a főiskola főépületének helyet adó Eszterházy tér. Ha elnyerjük az Európa kulturális Fővárosa címet, akkor az a tervünk, hogy a város alatti pincerendszerbe beköltöztetjük Európát is. Elképzeléseink szerint az Európai Unió minden egyes tagországa külön-külön pinceágat kapna a város alatt, amelyet a saját belátása szerint rendez be, és ahol 2010-ben saját kulturális programot bonyolíthat le. Mindebből természetesen nem akarjuk kizárni azokat az európai országokat sem, amelyek jelenleg nem tagjai az uniónak. Lehetőséget szeretnénk adni a Balkán félsziget államainak és a csatlakozásról ezekben az években tárgyaló Törökországnak is az Egerbe vagyis Európába való beköltözésre. Vagyis Eger az európai egység megvalósítása érdekében felveszi a kapcsolatot a Balkán államaival, és a közös kulturális, történelmi múlt hagyományaira alapozva meginvitálja őket az Európai Unióba a 2010-es évre. Ez azt jelenti, hogy a balkáni államok tiszteletbeli európai uniós országgá válhatnak a 2010-es év időtartamára. Ugyancsak az európai egység megvalósítása érdekében azt tervezzük, hogy felkérjük Törökországot: nyisson török kulturális konzulátust Egerben a 2010-es évre, amikor különböző politikai fórumokat és nemzetközi konferenciákat lehetne rendezni a Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatos kérdések megvitatására. 4. Eger: a múlt, a jelen és a jövő Eger az a város, ahol nem elég megérkezni. Hazaérkezni is lehet Egerbe. Márai Sándor Európa Kulturális Fővárosának lenni nem csupán megtiszteltetés, hanem óriási felelősség is. Mi az, amit Eger, Magyarország e kicsiny városa üzenni képes a hatalmas Európának? A mi üzenetünk az: egymásra kell találnunk, mert másképp nem megy. Együtt kell élnünk, mert egymástól elszigetelten nem lehet élni. Ezt az üzenetet közvetíti felénk az egri múlt, ezt példázza számunkra az egri történelem, és ezt tanítják nekünk az egri ősök. Megértettük az üzenetet, megfejtettük a példázatokat és megtanultuk a tanítást: az a dolgunk, hogy ne hagyjuk elveszni az évszázadok során felgyülemlett tudást, s hogy örökítsük át az egymás mellett élés kultúrájáról és történelméről vallott víziónkat a jövő nemzedékeinek. Az a küldetésünk, hogy Egerben hozzuk egy közös fedél alá Európa országait. Azt szeretnénk, ha ebben a városban legalább egy évre igazi otthonra lelne nyugat és kelet, észak és dél, keresztény és muszlim, görög-keleti és zsidó, fehér és színesbőrű. De nem csak egy évre, nem csak a 2010-es esztendőre tervezünk, mert azt szeretnénk, ha Eger városa a tartós együttélés szinonímáját jelentené a különböző európai nyelvekben. Azt szeretnénk, ha mindez épületekben és különböző nagyrendezvényekben is kifejezést nyerne. Azt tervezzük, hogy a város alatti pincerendszer egyik ágában létrehozunk egy multikulturális teret, amelyet a Föld legjelentősebb vallásainak és metafizikai tanításainak ősi szimbólumai díszítenek majd. Hitünk szerint megfér egymás mellett az iszlám félhold, a keresztény kereszt, a zsidó Dávid-csillag, a hindu hármasistenség és a buddhista imamalom. 5. Eger: a fényközpont A design valódi értelme és célja az, hogy gazdagítsa a világot; s ez a gazdagodás valóban az alkotó képzeletből ered. Kepes György Eger a különbözőségekben megvalósuló egység, az ellentétek, a lent és fent, a mélység és a magasság városa. A sötétség és a fény városa. Eger valójában Európa kicsiben: a sokszínűség és az ellentétpárok hazája. Kepes György, az egri származású világhírű festőművész, fotós, építész, tudós és 8

9 designer azt írta: a sötétség a fény megszüntetése, a fény a sötétség megszüntetése. Az a célunk, hogy létrehozzuk Európa legsajátosabb és legeredetibb fényművészeti, vizuális központját a városunkban. Kepes Györgynek a városnak adományozott hagyatéka jelenleg is látogatható Egerben, de azt tervezzük, hogy ezt az értékes gyűjteményt egy, a XXI. század legmodernebb installációs technikáival felszerelt kiállítási térben helyezzük el. Elképzeléseink szerint az új Kepes-központot a belvárosban található volt zsinagóga épületében hozzuk létre, ahol felidézve Kepes György egyedülálló fénytani kísérleteit a fény és árnyék hatásait kibontó üvegfalakat, úgynevezett hártyákat és rózsaablakokat alakítunk ki. Azt tervezzük, hogy az új vizuális központban a legapróbb részleteket is Kepes György fénytani kutatásainak és műveinek egyfajta lenyomataként építjük meg. A többfunkciós tér egyben a város látványközpontja lesz. A belső tér az átláthatóságra, a transzparenciára, a fény legkülönbözőbb hatásaira épül majd. Jól példázza törekvésünket, hogy az átrium középső mezőjében fémből és üvegből egy kivilágítható hidat építünk, amely bekapcsolja a különböző irányokból érkező látogatókat a központi térbe. A világító fém-üveg felület egyben digitalizált híd lesz, amelyre Kepes György nagyméretű műveit vetíthetjük majd. Az a célunk, hogy a központ minden elemében kifejezze Kepes Györgynek a fénytannal és a művészettel kapcsolatos tanítását. Kepes György azt vallotta: Csak akkor élhetünk a ma teljességében, ha a valóság minden vonatkozásában korunk emberei leszünk. Csak akkor tudunk a jövő felé haladni, ha beteljesítjük jelenlegi fejlődési folyamatunk lehetőségeit. Ha egyszer volt korunk teljes értelmét kívánjuk megtalálni, mindenekelőtt azt kell látnunk, hogy azzá, amik vagyunk, társadalmi létünk és a természet megértésének közös törekvései folytán lettünk. Azt reméljük, hogy a fényközpontban a fény, a művészet és tudomány együttes hatását felhasználó és bemutató gyűjtemény új virtualitást, új látásmódot ad majd a kiállítás leendő látogatóinak. Teret kell adni annak is, hogy a fény milyen fontos szerepet tölt be az informatikában, a híradástechnikában és a szórakoztató iparban. 9

10 Európa Kulturális Fővárosaként 2010-ben megrendezzük az Európai Fényfestők Találkozóját, a Nemzetközi Fényszimpoziumot, amelyen a művészek fénybemutatókat tartanak, és a művészetnek eme új, fiatal ágával foglalkozó szakemberek megvitatják a fényművészet aktuális kérdéseit. Így lehet a Kepes-központ a különbözőségekben megvalósuló egység, a fény és az árnyék, a lent és fent, a mélység és a magasság látványcentruma. Az ellentétpárok szimbóluma az ellentétpárok városában. 6. Eger: a régióközpont Vannak nemes tájak; az egri is ilyen, a toscanai, a burgundiai és a Verona-vidéki is. Márai Sándor Eger évszázadok óta Észak-Magyarország egyik legjelentősebb egyházi, oktatási, közigazgatási, szellemi, kereskedelmi és legrégibb történelmi borvidékének központja. Az egri egyházmegye délről, az alföldi megyéktől kezdve egészen északig, a Felvidékig, a jelenleg Szlovákiához tartozó Kassa vidékéig terjedt. Egerben tanult és végzett papok szolgáltak az észak-magyarországi régióban, az Egerben élő kereskedők árucikkeivel voltak tele a szomszédos települések heti és éves nagyvásárai, egri szőlősgazdák borát itták a környéken, sőt a középkorban egykorú források szerint Kassától le egészen Debrecenig, sőt a jelenleg Romániához tartozó Nagyváradig egri kisiparosok látták el a vidéket különböző iparcikkekkel, hiszen a városban nagy számban dolgoztak például aranyozók, cserepezők, gombkészítők, képfaragók, posztósok, paszományszövők, patkósok és szeggyártók. Eger híres nevezetességei mellett ugyanakkor a régió sem szűkölködik nevezetes történelmi és kulturális helyszínekben, látnivalókban: az Egerhez tartozó régióban található a tarnaszentmáriai románkori templom a XI. századból; a román stílusú feldebrői altemplom a XI. századból, ahová Aba Sámuel királyt temették a XI. század közepén; a szintén román stílusú bélháromkúti ciszter templom a XIII. századból. Ezek a műemlékek Közép-Kelet-Európában is ritkaságszámba menő kora középkori építmények. Eger és a régió közúti, vasúti és légi megközelíthetősége kedvező: a fővárossal, valamint az ország második legnagyobb városával, Debrecennel a településnek közvetlen vasúti összeköttetése van. Ugyancsak biztosított Eger északi vasúti összeköttetése a Szilvásvárad-Putnok mellékvonalon, valamint kelet felé, Miskolc irányába. Ezek az utak a középkorban és az újkorban Egert a felvidéki Kassával kötötték össze, azzal a várossal, amellyel az ország trianoni feldarabolása előtt szerves, élő, mindennapi kapcsolatot ápolt. Kiváló a város közúti megközelíthetősége is, hiszen a várostól negyedórányira húzódik az M3-as autópálya, s ezen kívül két főközlekedési út is átszeli Egert: nyugati irányból, a Mátra felől a 24-es számú főközlekedési út, míg dél felől, Heves irányából a 25-ös számú főközlekedési út éri el a települést. Egy Eger melletti faluban Makláron repülőtér található, ahol rendszeres kisrepülőgépforgalom zajlik: Egerbe ma is gyakran érkeznek üzletemberek a maklári repülőtér érintésével. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése ne csak Eger és közvetlen térsége, hanem az egész észak-magyarországi régió számára biztosítson hoszszú távú fejlődést. Ezért kiemelkedő jelentőségű az a regionális várprogram, amelyben az Észak-magyarországi Turisztikai Régió és a jelenleg Szlovákiához tartozó Felvidék azon települései vesznek részt, melyek idegenforgalmi szempontból jelentős várral rendelkeznek. A projekt a régió területén a következő településeket érinti: Boldogkőváralja, Cserépváralja, Eger, a szlovákiai Fülek, Füzér, Hollókő, Kisnána, Diósgyőr, Ónod, Regéc, Salgótarján, Sárospatak, Sirok és Szerencs. A turisztikai régió magába foglalja Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területének legnagyobb részét. A régió várainak turisztikai célú fejlesztésével hozzájárulhatunk a hosszú távon fenntartható kulturális turizmus megvalósításához. Az észak-magyarországi várak régiós szintű, egységes és komplex fejlesztésével a meglévő nemzeti értékek megmentése mellett biztosítható a turizmus jövőbeni fejlődése is. A várak komplex fejlesztése hatással lesz a várak környékén található településeken a falusi turizmusra, az ökoturizmusra és az ifjúsági turizmusra is. A projekt célja az is, hogy a várak bemutassák a települések történelmét és kultúráját, hogy a régió egységes kulturális öröksége megmaradjon a jövő generációk számára. A régiós együttműködés fejlesztése szempontjából fontos, hogy működőképes legyen az országos viszonylatban egyedülálló Felső-magyarországi Borút, amelynek célja a régió történelmi borvidékeinek bemutatása, a borkultúra terjesztése, a borminőség javítása, valamint a helyi és térségi gasztronómiai hagyományok ápolása és felelevenítése. A programhoz négy történelmi borvidék kapcsolódik. Az Európa Kulturális Fővárosa akcióban az egri borvidék mellett kiemelt figyelmet szánunk a Világörökség részévé nyilvánított Tokaj-hegyaljának. A regionális borút létrejötte nagy lehetőségeket rejt az érintett települési önkormányzatok és a lakosság, gazdálkodók együttműködésében, a természeti, építészeti és kulturális örökség védelmében, új munkahelyek teremtésében, a régiónak mint perspektivikus élettérnek a megjelenítésében, az elvándorlás megállításában és a régió jövedelemtermelő képességének növelésében. Európa Kulturális Fővárosaként azt tervezzük, hogy 2010-ben megrendezzük az európai borászok találkozóját, ahová Európa leghíresebb és legnagyobb eredményeket elért borászait hívjuk meg. Elképzeléseink szerint a borászok nem jönnek üres kézzel, hanem magukkal hozzák saját termelésű borukat, amelyre a legbüszkébbek, hogy szakértő zsűri kiválaszthassa közülük a 2010-es év Legjobb Európai Borát. Ha megnyerjük az Európa Kulturális Fővárosa címet, az a tervünk, hogy a programok lebonyolításába bevonjuk az egész régiót, amelyre Eger jelenleg is kisugárzással bír. Vasúton úgynevezett kultúrcity járatokat szeretnénk indítani Eger és a környező, nagyobb települések között, sőt terveink szerint a szlovákiai Kassára is. Ez utóbbit nem csak a közös történelmi gyökerek, az ott élő nagyszámú magyar lakosság miatt tartjuk fontosnak, hanem azért is, mert e két várost összeköti annak a Márai Sándor írónak a szellemi hagyatéka, aki Kassán született ugyan, de Egerbe járt haza. Az a tervünk, hogy a régió gyermekei számára a 2010-es évre kulturális és történelmi alkotótáborokat szervezünk a Nemzeti Park területén. A térség gazdag állat- és növényvilágát tanösvények és túraútvonalak kialakításával és kiterjesztésével mutatjuk meg. 7. Eger: az európai építészet remeke Ezt a várost nem hatalom és tömeg, hanem ízlés és lélek alkotta. Márai Sándor Eger ma is megcsodálható barokk jellegű történelmi belvárosa a XVIII. században alakult ki. A városképet olyan rendkívül nagy műveltségű katolikus főpapok, egri püspökök építkezései határozták meg, mint Telekessy István, Erdődy Gábor, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly. A barokk város- 10

11 mag meghatározó épületei osztrák, német és olasz származású tervezők, építőmesterek munkáját dicsérik. Olyan neves külhoni építészek dolgoztak és telepedtek le Egerben, mint Gerl Mátyás, Gerl József, Fellner Jakab, Giovanni Battista Carlone, Falk János, Nitsmann János, Franz József, s rajtuk kívül a városunkban élt Fazola Henrik vasműves mester, valamint a kor egyik leghíresebb európai freskófestője, Kracker János Lukács. Ez utóbbi művész alkotta meg az Eszterházy Károly Főiskolának helyet adó Líceum ma is szemet gyönyörködtető barokk freskóit. A felsorolt művészek munkájának köszönhetően ma Eger Magyarország legszebb barokk jellegű települése: a belvárosban szép számmal találhatók barokk templomok, más egyházi épületek, paloták mint például a kis- és nagypréposti palota, oktatási létesítmények mint például a már említett Líceum, Eger egyik legszebb barokk- és copf-stílusú nevezetessége valamint ma már féltett műemléknek számító egy- vagy többszintes polgári lakóházak is. Büszkék vagyunk arra, hogy évekkel ezelőtt Egerben talált székhelyre a műemlékvédelem nemzetközi szervezetének (az ICOMOS-nak) a Történeti Városok Nemzetközi Bizottsága (CIVIH). Ez azt jelenti, hogy lényegében nálunk formálódott az az alapvető dokumentum, amely útmutatást, tanítást ad a nagyvilág történeti városai számára a felbecsülhetetlen értékű épített emlékeik megóvására. Egerben amely az elsők között kapta meg a történelmi városok által elismert és megbecsült Hild Érmet az értékmegőrző kulturális misszió gyakorlata évtizedek óta máig hatóan érvényesül. Az önkormányzat kiérlelt városfejlesztési koncepcióval rendelkezik, amelyben kiemelt hangsúlyt helyezünk a műemlékvédelem korszerű elveire. A fejlesztési terveink a város egésze és a történeti városmag együttélését, a rehabilitációt, a megfontolt és érzékeny fejlesztést szolgálják. Egerben három évtizedes múltra tekint vissza az Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem, amely a szakma legkiválóbbjai számára nyújt lehetőséget színvonalas eszmecserére. Azt tervezzük, hogy 2010-ben, Európa Kulturális Fővárosaként megszervezzük az Európai Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet, amelyre meghívót küldünk a kontinens kiemelkedő műemlékvédelmi szakembereinek és az európai történelmi városok képviselőinek. Mi az, amit a mai városlakók Eger gyönyörű városképéhez az elkövetkezendő években hozzá tudnak tenni? Elsősorban is azt tervezzük, hogy a belváros szívében fekvő Dobó téren amelyet három oldalról barokk stílusú, műemlék jellegű épületek öveznek elbontatjuk a történelmi városképet csúfító áruház épületét. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy a tér a régi pompájában ragyogjon. A sokak által szapult épület helyére pihenőparkot tervezünk, ugyanis a városi környezet sok helyütt tele van a múltból magunkkal hozott csúnya sebhelyekkel. Az elképzelésünkhöz szeretnénk megnyerni a város lakosságát is, s mivel a kétszintes áruház lebontása a számításaink szerint mintegy egymilliárd forintba kerül, arra kérjük az egrieket: a 2010-ig hátralévő években pár ezer forintért mindenki váltson ki egy csákányjegyet, aki egyetért a történelmi városmagba nem való épület lebontásával. A csákányjegyből származó bevételeket az önkormányzat az áruház elbontására fordítja majd. Az elképzeléseink között szerepel egy török kert kialakítása Eger történelmi belvárosában, amely illeszkedne a város legfontosabb idegenforgalmi látványosságaihoz, az egri várhoz, a minarethez, vagy a török fürdőhöz. Úgy képzeljük, hogy a kertben törökös, vagyis ázsiai, közel-keleti növényeket telepítenénk, és ennek érdekében testvérvárosi együttműködést kötnénk egy törökországi településsel. Ahhoz, hogy megtanítsuk a gyermekeinket a dolgokat nézni, olyan dolgokat kell adnunk nekik, amelyeket igazán érdemes nézniük. E cél elérése érdekében a gyermekeknek és a gyermekekért megújul és kibővül az egri Forrás Szabadidőközpont és a Harlekin Bábszínház. Az a szándékunk, hogy a bábszínház külső díszítésében és kifestésében saját ötleteikkel és a saját két kezük munkájával részt vehetnek majd a gyerekek is. Mit tervezünk még? A már említett város a város alatt programon és az új Kepes-fényközpont kialakításán túl hasznosítani kívánjuk az úgynevezett Kis-Zsinagógát, felújítjuk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat, kulturális centrumot hozunk létre az egri dohánygyár megüresedő épületeiben. Városrész-rehabilitáció révén egységes városképet alakítunk ki a Felnémet városrészben és a Szent Miklós negyedben, ahol felújítjuk a fiatalság körében országosan is népszerű alternatív zenei klubot, az Egal-t, amely Egerben az úgynevezett köztes kultúra alapvető jelentőségű bázisa és terjesztője. A Szent Miklós negyed felújítása természetesen hatással lesz a város északi részében lévő lakónegyed kulturális életére is, hiszen az oda tervezett kulturális és szociális beruházásokat a terveink szerint a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki igénybe veheti majd. Eger legfiatalabb városrésze a jelenleg Felsővárosnak, a rendszerváltás előtt pedig Eger testvérvárosa, Csuvasia fővárosa iránti tiszteletből Csebokszárinak nevezett lakótelep, amelynek panelházai felújításra szorulnak. Azt tervezzük, hogy a mintegy 17 ezer lakost számláló Felsővárosban komplex panelprogramot valósítunk meg, amelynek kivitelezéséhez az Európai Unió tagállamaiból hívunk meg egy-egy jeles várostervezőt egy csoportos munkára annak érdekében, hogy a helyi lakóközösségekkel összefogva átformálják a felsővárosi lakónegyedet. Azt tervezzük, hogy ennek a panelházakból álló lakótelepnek az ízléses és modern átrajzolásával egy új, követésre érdemes európai modellt teremthetünk meg. Egy tiszta, színes és vidám várost képzelünk el. Ezt jól példázza, hogy Európa Kulturális Fővárosaként 2010-ben arra kérjük meg az Egerben élő fiatalokat, hogy a városkép színesítése céljából 1000 darab egyedi kialakítású, harsány színekkel kifestett hulladéktároló edényt tervezzenek, olyan szeméttárolókat, amelyekre a tartalmuktól függetlenül is öröm ránézni. Ugyancsak a Felsőváros képét javító elképzelés az is, hogy a városrészre vezető közúti felüljáró alatt úgynevezett függő szoborparkot alakítunk ki, hogy ellensúlyozzuk a viadukt egyhangú szürkeségét. Ezen kívül azt tervezzük, hogy az Európai Unió tagországaiból gyermek alkotókat látunk vendégül 2010-ben egy monumentális alkotótáborban, és a Felsővárosban 1000 négyzetméternyi szabad falfelületet bocsátunk a rendelkezésükre, ahol egy általuk elkészítendő, óriási méretű, szabad asszociációs képzőművészeti alkotás révén hagyhatnak lenyomatot az utókornak. Ugyancsak a gyermekeknek, a fiataloknak szóló elképzelésünk, hogy Eger városát és az egri várat egy számítógépes játékprogramban is megörökítjük. Az egri várvédő hősöknek hála, a törökök 1552-ben nem tudták bevenni az egri várat, így az egriek évekre megállították az Európa felé terjeszkedő oszmán birodalmat. Egy olyan stratégiai játék megalkotását kezdeményezzük, amelyben a gyerekek az egri várostromot játszhatják újra. 11

12 8. Eger: a közép-európai kulturális központ Teljesen ki kell használnunk képességeinket: egyszerre kell rendelkeznünk a tudós agyával, a festő szemével és a költő szívével. Kepes György Eger az észak-magyarországi régió egyházi, oktatási és kulturális centruma évszázadok óta. Iskolavárosi jellege miatt Egert a XIX. század és XX. század fordulóján úgy emlegették: a magyar Athén. S valóban: Magyarországon a múlt század első felében Eger volt az egyetlen megyeszékhely, ahol a legtöbb és legtöbb fajta főiskola, középiskola, s más oktatási intézmény működött. A városban volt egy hittudományi főiskola és egy jogakadémia, két egyházi és egy állami gimnázium, két tanítóképző és két kereskedelmi középiskola, három polgári iskola, egy tanonciskola és egy gazdasági népiskola működött. Kevesen tudják, de tény: a XX. század első felében a legalább érettségivel és középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (több mint 16 százalék) Egerben magasan meghaladta az országos átlagot (amely akkoriban csak mintegy 6-7 százalék volt). A város híres egyházi középiskoláiba, valamint jogakadémiájára és hittudományi főiskolájába nemcsak Egerből és közvetlen térségéből, de olyan messzi vidékekről is ezrével jártak a diákok az elmúlt századokban, mint Borsod, Gömör és Nógrád. Ezekben az oktatási intézményekben széles európai műveltségű tanárok oktattak: itt tanított Szvorényi József, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kandra Kabos, akinek Magyar Mythológia című, több mint száz évvel ezelőtt írott műve máig alapműnek számít a témában, Rapaics Rajmund professzor, a XIX. század nagy hatású egyháztörténésze, és egy időben itt dolgozott a német származású Hell Miksa is, korának legnevesebb csillagásza. A város két kiemelkedő írót is adott a magyar irodalomnak: egyikük, Bródy Sándor ( ) itt született, és innét indult országos hírnevet szerezni magának, míg a másik Gárdonyi Géza ( ) nem itt született ugyan, de a harmincas éveitől kezdve Egerben élt a haláláig, így számára ez a város volt az irodalmi szülőhelye. Gárdonyi Géza klasszikussá vált történelmi regényt írt Egri csillagok címmel, amelyben az 1552-ben a törökök ellen sikerrel küzdő egri várvédő hősöknek állított örök emléket. Eger városa ma is megbecsüli és ápolja az említett írók emlékét. A város központjában lévő Érsekkertben Bródy Sándor unokájának, Alexander Bródynak a kezdeményezésére létrehoztuk a Múzsák ligetét, ahol olyan nagy magyar írók és más közéleti szereplők ültettek fát az elmúlt években, mint például Faludy György, Esterházy Péter vagy Kornis Mihály. Azt tervezzük, hogy Európa Kulturális Fővárosaként Tokajjal együttműködve európai írótalálkozót szervezünk, amelyre meghívjuk a kortárs európai és magyar irodalom legnagyszerűbb alkotóit. A városban már a XIX. század első felétől kezdve rendszeresen tartottak színházi előadásokat különböző vándortársulatok, így a kornak olyan neves színészei léptek föl Egerben, mint Déryné, Egressy Gábor, Latabár Endre, Pálmay Ilka, Rákosi Szidi vagy Jászai Mari. A városban a helyi polgárság adománygyűjtő akciója révén 1904-ben emeltek kőszínházat, s azóta ha voltak is olyan évek, amikor a városnak nem volt saját színtársulata Eger szellemi életében a teátrum fontos, jelentős szerepet játszik. De a város kulturális élete ma pezsgőbb, mint valaha. Egerben hosszú évek óta működik a Nemzetközi Filmművészeti Nyári Egyetem, amelynek több napos filmbemutatóira, rendezvényeire és szakmai előadásaira nem csak Magyarországról, de Európa számos országából, sőt a tengerentúlról is rendszeresen érkeznek visszatérő vendégek és előadók minden évben. A Filmművészeti Nyári Egyetem mára a hazai filmes szakma egyik legrangosabb fórumává nőtte ki magát, amelynek nemzetközi szakmai érdeklődést kiváltó rendezvényein olyan világhírű szakemberek fordultak meg, mint az operatőr Zsigmond Vilmos és Koltay Lajos, a filmrendező Jancsó Miklós és Szabó István. Európa leendő Kulturális Fővárosaként az Európai Filmművészeti Nyári Egyetemre meghívjuk a kortárs európai filmművészet legjelesebb alkotóit. Az esemény szervezésében együttműködünk Potsdammal, ahol 2010-ben filmzenei fesztivált rendeznek. Egerben fennállásának legsikeresebb évadait éli a százéves születésnapját ünneplő Gárdonyi Géza Színház, amely az országos színházi szakma figyelmének homlokterébe kerül. Azt tervezzük, hogy 2010-ben a Valahol Európában című musical angol nyelvű előadását mutatjuk be európai sztárok közreműködésével, és Európa kulturális fővárosaként Európai Monodráma Fesztivált rendezünk, amelyre meghívjuk a kontinens vezető színházi szakembereit. Büszkék vagyunk rá, hogy Egerben egy évtizede működik a MÁS majd Egal Klub, amely alternatív zenei együttesek, kísérletező képzőművészek és a legkülönfélébb közösségi műfajokban alkotó underground előadók által rendszeresen látogatott szórakozóhely a város pincerendszerében. Az Egal Klub a kortárs európai underground művészet egyik hazai fellegvára, az Európai Unió Phare Demokrácia és LIEN programjának mintaprojektje. Azt tervezzük, hogy 2010-ben, Európa Kulturális Fővárosaként Európai Underground Fesztivált rendezünk az Egal Klubban. A Művészetek Háza a város kulturális és művészeti életének meghatározó intézménye, melynek zenei, színházi, képzőművészeti és táncművészeti rendezvényein országos és nemzetközi hírű előadók, művészek produkcióit élvezheti a közönség. A Ház 2010-ben megrendezi a Feketeszínházak Találkozóját. Mivel a régióban több tízezer roma származású ember él, küldetésünknek érezzük, hogy Európa Kulturális Fővárosaként a sokszínű és egzotikus cigány kultúrát is megjelenítsük. Elképzeléseink között szerepel egy Nemzetközi Cigányfesztivál létrehozása az Eger melletti Kerecsend községben, ahol a lakosság jelentős része roma származású. A kulturális fesztivál célja annak elősegítése, hogy a romák büszkék legyenek saját kultúrájukra és művészetükre, hogy a magyarok és a cigányok jobban megértsék egymást, s hogy a hozzánk látogató külföldiek is megismerhessék Magyarország legnagyobb létszámú kisebbségének hagyományait, életét és művészetét. Reméljük, hogy törekvéseinkkel javíthatjuk a romáknak a társadalomba való beilleszkedését. Eger gazdag szellemi életének egyik jelentős tényezője az is, hogy a Magyar Reklámszövetség szervezésében immár évek óta városunk ad otthont az országos reklámkonferenciának, ahol a marketing és a reklám legjelesebb képviselői találkoznak egymással. Azt tervezzük, hogy 2010-ben Egerben rendezzük meg a Reklámkészítők Világtalálkozóját, ahol a résztvevőknek többek között az lesz a feladata, hogy ezúttal ne egy termékről, hanem a reklámszakmában eddig egyedülálló módon ezúttal egy egész kontinensről, Európáról gyártsanak ötletes és szellemes reklámfilmeket. 12

A h A t á r t A l A n v á r o s

A h A t á r t A l A n v á r o s A h a t á r t a l a n v á r o s várja Önt! 1 Köszöntô Tisztelt Pécsi Polgárok! Kedves Vendégek! Polgármesterként nekem az a legfontosabb, hogy a pécsiek nyerjenek az Európa Kulturális Fôvárosa programmal,

Részletesebben

EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata. Víz és metropolisz. Egy nagyváros kultúrája a 21. században

EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata. Víz és metropolisz. Egy nagyváros kultúrája a 21. században EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata Víz és metropolisz Egy nagyváros kultúrája a 21. században EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata Víz és metropolisz

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 4. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 4. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 0. január. évfolyam. szám Közgyűlés Átmeneti gazdálkodás, helyi adók, távhődíj, költségvetés, támogatások és beszámolók összefogaló a 0. december

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. Keszthely, 2011. február 14. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. A koncepció célja... 5 1.2. A koncepció jogi háttere... 6 1.2.1. A kultúra

Részletesebben

Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET

Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 2 Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 1 2. Veszprém szerepe a múltban és a jelenben, kötődései térséghez, régióhoz, nemzethez. Jelentősége Európa kulturális

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám Közgyűlési összefoglaló A testület májusi ülésén Sneider Tamás lemondott képviselői mandátumáról, mivel a Jobbik

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK A TATAI FESZTIVÁLOK HELYZETE NAPJAINKBAN Konzulens: Lovass Tibor Óraadó

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám Átveszi a város a színházakat Megegyezés született Eger és a Heves Megyei Önkormányzat között, ezt a szándékot

Részletesebben

oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma

oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma 1 oldal 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI... 6 3. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA...

Részletesebben

HAJT-A Csapat Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Bénye Farmos Gomba Káva Kóka Mende Monor Monorierdô Nagykáta Nyáregyháza Pánd Péteri Pilis Sülysáp Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsô

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2014-2020.

TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2014-2020. TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2014-2020. I. Bevezetés: Tata - életében mind a távolabbi, mind a közeli múltat tekintve - fontos színtereként szolgált a kultúrának, a művészetnek. A város természeti

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 2. szám 2012. április hó A TARTALOMBÓL Történeti településeink örökségvédelmének szemléletfejlődése az ICOMOS dokumentumai alapján Előadás

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 4. évfolyam 2. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 4. évfolyam 2. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 4. évfolyam 2. szám Közgyűlés Február végén megszűnik Dr. Estefán Géza főjegyző köztisztviselői megbízatása, nyugállományba vonul,

Részletesebben

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU JEGYZET JEGYZET ...

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU JEGYZET JEGYZET ... 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM ÖRÖKSÉG 4. SZÁM M Û E M L É K R É G É S Z E T M Û T Á R G Y A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU TARTALOM KISPIAC LÁBASHÁZAK, HUET TÉR EVANGÉLIKUS

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa 2 Veszprém megye Egy minden szempontból figyelemre érdemes megye Városai, falvai, tájai, színvonalas rendezvényei egyaránt vonzóvá teszik Veszprém megyét. Érdemes turistaként

Részletesebben

Kreatív város fenntartható vidék

Kreatív város fenntartható vidék Kreatív város fenntartható vidék KŐSZEG VÁROS PÉLDÁJÁN PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ Kreatív város fenntartható vidék Kõszeg város példáján PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete

Részletesebben

Pannónia kincsei. Zala megye. kiadvány

Pannónia kincsei. Zala megye. kiadvány Pannónia kincsei Zala megye Megyéről Megyéről megyére Fedezzük megyére Fedezzük fel fel kincseinket! kincseinket! kiadvány 2015 bárhol, bármikor Hamarosan induló játékunkkal fedezzük fel együtt Pannónia

Részletesebben

Erdőbénye a kádárok völgye

Erdőbénye a kádárok völgye Üzleti és társasági lap Borsod-Abaúj-Zemplén 2005. augusztus Erdőbényei barangolás Erdőbénye a kádárok völgye Régió Azért vagyunk, hogy segítsük a vállalkozókat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Ügyvezető-főszerkesztő:

Részletesebben

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit [ Jegyzet helyett Keményen lágy vonalak Pintér Tamás kiállítására NAGY GÁBOR E számunk szerzõi: ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ DLA, építész BENDE CSABA építészmérnök, KÖH BUDAI AURÉL dr., építészmérnök DUKRÉT GÉZA elnök,

Részletesebben

Az edelényi kistérség helyzetelemzése és fejlesztési koncepciói Margó gazdaságfejlesztési esettanulmány

Az edelényi kistérség helyzetelemzése és fejlesztési koncepciói Margó gazdaságfejlesztési esettanulmány Az edelényi kistérség helyzetelemzése és fejlesztési koncepciói Margó gazdaságfejlesztési esettanulmány Berecz Edina Buda Beatrix Kovács Bianka Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi kar Gazdasági

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya Barokk és borok / 8 A Bükki Nemzeti Park / 12 Vörös és fehér / 17 Gyógyító vizek / 22

b e s z á l l ó k á r t ya Barokk és borok / 8 A Bükki Nemzeti Park / 12 Vörös és fehér / 17 Gyógyító vizek / 22 > Eger és környéke b e s z á l l ó k á r t ya Barokk és borok / 8 A Bükki Nemzeti Park / 12 Vörös és fehér / 17 Gyógyító vizek / 22 A múlt nyomában / 26 A régió követei / 30 Programajánló / 32 B e s z

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

TURIZMUS-MARKETING A HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉGBEN

TURIZMUS-MARKETING A HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉGBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Anyanyelvi tagozat Nemzetközi marketing szakirány TURIZMUS-MARKETING A HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉGBEN Budapest, 2008. Készítette:

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése PROJEKTDOKUMENTUM Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése Kazincbarcika Város Önkormányzata Tartalomjegyzék I. Indoklás...3 II. Stratégia...7 III. Projektek bemutatása...11 IV. Várható

Részletesebben

Vitál Egészség & Turizmus 3. Egészség & Turizmus. Babos Tímea Portré a 14. oldalon. A Cosmo Média Kft. kiadványa

Vitál Egészség & Turizmus 3. Egészség & Turizmus. Babos Tímea Portré a 14. oldalon. A Cosmo Média Kft. kiadványa Vitál Egészség & Turizmus 3 Egészség & Turizmus Babos Tímea Portré a 14. oldalon A Cosmo Média Kft. kiadványa 2 Vitál Egészség & Turizmus Imola Hotel Platán Magyarország első felnőttbarát szállodája, a

Részletesebben