A mezőberényi Ká/món Fiirdó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezőberényi Ká/món Fiirdó"

Átírás

1 jtelepü1ési/tájeysé2i!rneyei/kiilhoni magyarságj értéktárba történő felvételéhez A mezőberényi Ká/món Fiirdó 1 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. Rendelethez Készítette: Mezőberény, július 22. Hanó Krisztina Forrás: mezobereny. hu/#5 1. 2c3 tai Javaslat

2 A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Smiriné Kokauszki Erika Levelezési cím: 5650 Mezőberény Fő ót 6. Telefonszám: 66/ cím: hu II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése A mezőberényi Kálmán FJrdó 1 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása o agrár- és élelmiszergazdaság X egészség ás életmód o Ipari ás műszaki megoldások o kulturális örökség o sport o természeti környezet o turizmus o épített környezet 3. A nemzeti érték f ellelhetőségének helye Mezőberény, Tessedík S. tér 1. PS koordindták: E. sz. : K. h. : Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik X települési x tájegységi x megyei o külhoni magyarság

3 Mezőberény elsó versenysportra ís alkalmas medencéjét 1932 ás támogatók közreműködésével ás a település hozzájárulásóval. A medence vasbetonból készült, a kivíte/ezést a Schöfer-Köhler cég végezte. A március 29-én megalakult a Mezőberényi Fürdő Egylet, melynek megnyitásra 1935-ben került sor között építtette Kálmán István, helyi vállalkozók ás önkéntes Népművészet Mestere munkája. 1972) / 1932 ÉS 1935 KÖZÖTT ÉPÍTTETTE, HELYI VÁLLALKOZÓK És felhasználásával Süle Mihály készítette. A táblát tartó pad Tóth Sándor, a NEVET VISELI. / A NÉVADÁST KEZDEMÉNYEZTE ÉS AZ EMLÉKTÁBLÁT EWESÜLET. / A L/WSZTUS 20. DÖNTÉSE ALAPJÁN A LÉTESÍTMÉNY/ EZENTÚL A KÁLMÁN FÜRDŐ ÚJÍTO TTA FEL. / ALAPÍTÓJÁNAK EMLÉKÉRE A KÉPVISELŐ- TESTÜLET István portréja mellett az alábbi felirattal: A TELEPÜLES ELSÓ Az elnök Irányi Dezső nyugalmazott polgári iskolai tanár, í.yvezető elnök céljait, elfogadták az alapszabályt ás megválasztották a tisztségviselőket. Bartos gyula, polgári iskolai tanár lett. azóta a település fenntartásában működik. A fürdőt a 2005-ben történő szeptemberében ajánlotta fel azt Mezőberánynek megvételre. A strand felújításakor, a Mezőberényi Városszépítő ás Városvédő Egyesület kezdeményezésére ás Kálmán István tiszteletére, Kálmán fürdőnek nevezték létre a Mezőberényi Úszó Egyesület, ahol meghatározták az egyesület elnöke Bárdy Ernő evangélikus lelkész, a/esperes; elnökhelyettese dr. el. Ebből az alkalomból emléktáblát is állítottak a strand területén. Valentínyi Károly úgyvéd volt. Ugyanebben az évben, szeptember 27-én Jött Ebben az évben kezdődött el az úszósoktatás is, 1943 őszén pedig már Országos ószóversenyt is rendeztek itt. 5. A nemzeti érték rövid. szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása mezobereny. hu/fo.j/ok/hir/mhhon/apro. pdf A fürdőt községi tulajdonba kerüléséig Kálmán István üzeme/tette, aki 1948 A Lestyán 9oda János által készített emléktábla bronzból készült, Kálmán VERSENYSPORTRA IS ALKALMAS MEDENCEJET KÁLMÁN ISTVÁN (1894- ÖNKÉNTES SE6ÍTÖK KÓZREMOKÖDÉSÉVEL. / A STRANDFÜRDŐT BEN MEZÖBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZA TI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE/ A BÉKÉS ME6YEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS TÁMO6A TÁSÁVAL ÁLLÍTOTTA: / A MEZŐBERÉNYI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROS VÉDŐ A tábla hátoldalán látható fotómontázst Szalai Barna fotóinak http ://regio/da/. mezobereny. hu/cikkek/1415

4 Tej.. 66/ TeL: 66/ Mezőberény, Kossuth tér Mezőberény, Békési u. 3. Mezó berény Város Önkormányzata Városi Közszolgáltató Intézmény Tulajdonos/fenntartó Üzemeltető Forrás: http ://www. mezobereny. hu/s/cikk/l 30/Strand talpmélységű kút vízébói nyernek. Á fürdőt hálózati vízbói is táplálják. pihenésre, helyszínt biztosít az úszásoktatás, szabadidős tevékenységek Pl. Áquafitness számára, s nyaranta néhány nap végén éjszakai fürdőzésre ís. kerülő városi ószóverseny. Az esemény a Serény Napok elnevezésű rendezvény keretein belül szerveződik, és az márciusában megalakult fürdőt. A verseny megrendezésével méltán adózunk elődeinknek, akik sokat az is, hogy az iskolák tanulói tanítóikkal ás tanáraikkal igénybe vehessék a Mezőberényí Fürdő Egyletnek állít emléket, melynek céljai között szerepelt Hagyománynak számít már, az augusztus 20-án, évrói évre megrendezésre 8 órálg várja a kikapcsolódni vágyókat, nyójt lehetőséget ószásra, Á fürdő szezonálisan tart nyitva, májustól szeptemberig reggel 6 órától este mozgásszervi megbetegedések és reumatikus panaszok megszüntetésére ís. C-t. Segítség az ízületi panaszok, mészhiánnyal kapcsolatos betegségek, más néven hévíz, olyan rétegvíz, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 formái egyre jelentősebb szerepet játszanak Magyarországon ís. Á gyógyturizmus vagy más elnevezés szerint az egészségturizmus különböző Á mezőberényi Kálmán Fürdő vize alkálihidrogén-karbonátos termálvíz vagy mennyiségileg és minőségileg világméretekben is kiemelkedő Á magyar termálvízkincs az ország vízrajzának különleges adottsága, 6. lndokis az értéktárba történő felvétel meliett Forrás: datekla. eu/índex. php?cidl04l/nzhufidz25 Látogatottságí adatok 2000-ben vendég, 2005-ben vendég. Fedett terület: 60 m 2-es öltöző ülőmedence, gyermekmedence, pancsoló. Kültéri medencék: úszómedence (strandmedence), meleg vizes Kültérí terület: 3,5 hektár Minősített kutak száma, jele: 8-55 ás 8-59 Engedélyezett befogadó kapacitás: nyáron 1517 fő rendelkezésére. Vize alkálíhídrogén-karbonátos hévíz, melyet egy 1200 m Á Kálmán Fürdő parkjában, napjainkban 4 medence áll a vendégek

5 http ://www. m ezobereny. hu/s/cikk/l 30/Strand megőrzendő értéke. A fürdő a nyári időszak társasági életének egyik központja, városunk szabadban, nem csak városunk, de a környék településeinek lakói számára is. Megújult környezetben nyújt minden korosztály számára kikapcsolódást a 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http ://www. datekla. eu/índex. php?cidl04ljin=hucfid=25 honlapok, multimédiás források) 7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia. népszerűsítéséért. tettek /vlezőberényben a feltételek megteremtéséért, az úszás

6 d Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális M ELLÉKLETEK m ezobereny. hu/galeria/ ejszakai-furdozes htt://kozszoi.mezobereny.hu/aierak

7 $ htp://kozszoir. m ezobereny. h u/raleria/ stradfod-kuia http ://www. mezobereny. h u/s/raleria/ varosi-uszoverseny

8 2. A Htv. 1. (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok. támogató és ajánló levelek * Törskönyv Az elismert dsváiiji izehrói és gyógyvizekről *Ko,,J7L)cs,,i..Szikiai Ciii: Gi ógrító hétköznapok a mnezőberé,ii i strandon *10 inagyarfürdó, ahol forint alatt pih euhetsz! Közzétéve: július 8.

9 IÖRZSKÖNY V Az d: m:t ás ány ya á { és. yó Az 1: LíQ rog Ii ti Ui Ofl tit; A);/i I I UIL1,Lí!()\L/ id,i Ái \vtegye : Békés [TLEPÜLÉS : Mezőbetén A miid5sítt[ vz adó víznyeiőhety OKK száma és tg[levzésc: B-95 (Strct;id/7; Iá Ii.) A nii;1a.ííeíi ví ;;ieg;;e e:ése: A víz iuinősíés: - elswcí ás\ áflvví2: tüls7 haső kízáióta psiac.kzási éiú hziiátatra - yógvvz kültső hiső szná!at; A niiősílő halarozat száma: 7515/Gyf/2OO7 Feíülvizsgá[aiok: A törzsköny vi nyilván[artás szánni : VI1!435 Aa I:gészseügyi Kázhh;yhn vitó közzéétr1 száma: 52/2OO8(1üK..) Gyf. I/i \ I

10 Gyógyító hétköznapok a i,iezőberéiiyi strandoii A 79 éve létrehozott mezőberéni i stra,,don évtizedek óta folyik és folyt űz Úszásoktatás gyerekekiiek, feliiőtteknek. Bizoiiyos időszakokbai,, iskolai foglalkozások keretébe,, történt iii eg az Úszásoktatás (térítésiil eliteseli,). A fürdő környezete, űz általa nyújtott lehetőségek, a medencék sokfélesége kedvező feltételeket biztosítanak mind űz irányított, miiid a szabadidő eltöltésére is. A különböző foglalkozásokat a tanárok, edzők általában a iiyitvatartási idő,, kívül tartották, nem zavarva így a pihenésre vágyó fürdőzőket, Úszókat. Az Úszás mellett 1999-be,, a vízitorna is beindult. Az aqua-fittiiest sok ember kedveli, ezzel is Új lehetőség nyílt ii szabadidő hasznos eltöltésére a város és a környékbeli települések lakói számára. A strand területéii működött a rászorulók számára ajizikoterápia és 1986-tól a gyógytorna is, egészen an,iak 2010 áprilisában történt áthelyezéséig. Ide ortopédiai és belgyógyászati betegségben szeli vedó szakorvosok által beutaltak jártak. A gyógyulni vágyók felépülését a szakemberek terápiája mellett a fürdő alkálihidrogén karbo,,átos hévize is segítette. A niezőberéiiyi Kálinái, Fürdő városu,,k megőrzendő értéke, támogatom anizak Mezőberénj Települési Értéktárba i aló kerülését. Mezőberéiiy, július 21. Konyecsni-Sziklai Ciii LL C

11 Az országot járva Számos kisebb, azonban még is komplex élményt nyújtó fürdővel találkozhatunk, melyekről talán még nem is hallottunk. Hajdúdorogtól Berettyóújfalun át egészen Kiskunhalasig utazunk cikkünkben és mutatjuk meg, képekkel illusztrálva milyen lehetőségeink is nyílnak a kikapcsolódásra. Bemutatónk első és egyben legolcsóbb fürdője a Hajdúdorogi Strandfürdő: Alapterülete 8,9 HA, így kényelmes elhelyezkedést biztosít a pihenni és kikapcsolódni vágyóknak. Területén gyógymedence,tanmedence, pancsoló és gyermekmedence található. Avíz a fürdő területén található hideg-és termálvizes kútból, valamint a település ivóvízhálózatáról van biztosítva. A termálkút strandszezonban folyamatosan üzemel és a felnőttek 600.-Forintos, a gyermekek és nyugdíjasok pedig 500.-Forintos áron válthatnak belépőt. Ez véleményünk szerint nagyon jól hangzikl Másodiknak a Nagybánhegyesi Termálfürdőt szeretnénk kiemelni, ami jódos termálvizet tartalmaz. Tehát elsősorban mozgásszervi megbetegedések gyógyításában játszik fontos Szerepet. Ugyanakkor a bőrbetegségek leküzdéséhez is hozzásegítheti az arra rászorulókat. A napi belépő pedig felnőtteknek 600.-Forint, nyugdíjasoknak Forint a gyerekeknek pedig 500.-Forint. Kényelmes parkolási lehetőség is adott a fürdő mellett. Továbbá mindhárom SZEP kártyával igénybe vehetjük a szolgáltatásokat Forintos felnőtt belépőért a sorban a harmadik kedvencünk a Tarnamérai Termál és Strandfürdő! A Strandfürdő és Kemping Eger és Gyöngyös között, csodálatos természeti környezetben, egy ősparkban, közvetlen a Tarna patak mentén terül el. A fürdőben egy feszített viztükrű medence (24 méter x 14 méter x 1, 35 méter - 1,60 méter), gyermekmedence,élménymedence és termálmedence talál ható. A hagyományos rendszerű körmedence termál vize 39 C fokos, enyhén jód és vas tartalmú, ami jótékony hatással van a mozgásszervi meg betegedésekre. Nádudvari Strandfürdő a negyedik a sorban. Ide a felnőttek Forintos az idősebb generáció pedig 690.-Forintos jegy váltásával léphetnek be. A közel negyven éve működő fürdő 2000 óta teljes felújítássai várja a pihenni, gyógyulni, kikapcsolódni vágyókat a hét minden napján óta pedig gyógyászati részleg is működik a Strandfürdő területén hétfőtől péntekig 8-16 óráig.

12 A mezőny felénél járva, ötödik gyógyfürdőnk a mezőberényi Kálmán Fürdő! Érdemes megnéznünk, hogy a Víz összetétele alkálihidrogén-karbonátos hévíz, ami jó az ízületi panaszok, mészhiánnyal kapcsolatos betegségek, mozgásszervi megbetegedések és reumatikus panaszok megszüntetésére. Fontos szempont továbbá, hogy a Diák, nyugdíjas napi jegy 650.-Forintba kerül, míg a felnőtt belépő 900.-Forint. -j J- : 1 _

13 Az alábbi medencékkel várja a fürdőzni vágyókat: élmény és úszómedence, hátmasszázsos alakították ki. A sportolni vágyókat fedett és nyitott úszómedencék, míg a gyógyulni vágyó és a Bonyhádi Termálfürdő építése. A fürdő szezonálisan üzemel (május elejétől szeptember végéig). fürdő tényleges kivitelezésére majdnem 20 évet várni kellett, hiszen 2009-ben kezdődött el korosztály igényét figyelembe véve az uszodacsarnokban 3 medencét alakítottunk jegy felnőtteknek Forint, a nyugdíjasoknak pedig 600.-Forint. termálvizet 1991-ben találták, melyre egy évvel később kutat is építettek (ami 963 méter mély). A az egészség megőrzés céljából fürdözó vendégeket fedett és nyitotttermálmedencék várják. Minden ki:gyógyvizes termálmedence 36 C, felnőtt úszómedence 26 C, gyermek medence 31 C. A napi Hetedik kiemeltünk a képek alapján is meggyőző Bonyhádi Termálfürdő. A településen a Forrás: Gyogyvizek.hu , nyugdíjasoknak Forint! mozgásszervi betegségek esetén jótékony hatású. A teljesárú napijegy pedig felnőtteknek Termáifürdő, mely minősített gyógyvizű fürdő. A közeli Népligetben található az a gyógyvizes kút, Minisztérium Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága Tizedik és egyben utolsó kedvező árú fürdőnk a Berettyóújfalui Bihar Termálliget Strand- és Kenézy Kórház Rendelőintézetének Reumatológiai Osztálya, a DOTE Társadalomorvostani az itt találhatónátriumos, hidrogénkarbonátos, metakovasavas gyógyvíz elsősorban degeneratív Intézete és a Gróf Tisza István Kórház együttesen elvégzett vizsgálata igazolta. A vizsgálatok alapján ben nyilvánított gyógyvízzé. Termáivizünk gyógyhatását a Hajdú Bihar megyei Onkormányzat melyből a 63 C fokos, védett vízzáró rétegekből származó hévíz folyik, és amelyet a Népjóléti vizű strandmedence (31-32 C-os), melegitett vizű pancsoló (31-32 C-os), mely medencék sz:ntén Forintba kerül. terület, labdázásra, játékra csábít. A bejárattól balra van a 100 egységes kabinsorés az újonnan valamint stranclröplabda pálya is a május 1-én megnytott strandfürdöben. A beépö élményfürdő elemekkel lettek felszerelve (gomba, vízesés). Taláható még kispályás focipálya, úszómedence. Kicsit távolabb található az újonnan épített termál medence (38 C-os), melegített neki pihenésre legalkalmasabb helyet. A medencék környékén napozhatunk, a távolabbi füves Termálfürdő! Területe 7,1 ha,ebből a zöldterület 90%. A zöldterületen mindenki megtalálhatja a épített női-férfi öltöző, előtte a 18x33m-es felújított feszített víztükrű, C-os Kilencedik fürdő, amit szeretnénk pár mondatban bemutatni: a Kunhegyesi Szent István (úszómedence, gyermekmedence, termálmedence) valamint 3 csúszdával rendelkező gyógyhatású. Az alábbi panaszok enyhítésére al kalmas:mozgásszervi panaszok, nőgyógyászati északi részén található. Gépkocsival megközelíthető a Budapest - Jászberény - Jászszentandrás útvonalon. A termálfürdő csendes falusi környezetben lévő, 4 modern medencével létesítmény. A strand melletti parkban található egy nagy kiterjedésű kemping. amely kiépített problémák. is, ami töredéke a teljes napijegynek, azaz 700.-Forintba kerül. Jászszentandrás az Alföld élvezhetjük. Természetesen van lehetőség a később érkezőknek óra utáni jegy vásárlására táborhelyekkel és 4 személyes faházakkal várja a látogatókat. A fürdőtermálvize vas tartalma miatt Az Forintos karszalag kiváltása után Jászszentandrási Termálfürdő szolgáltatásait haladják meg! ülőmedence, gyermek pancsolómedence. Belépői pedig a borsos :) 990.-Forintos árat sem kórház szomszédságában helyezkedik el! A fürdőt minden korosztály igényét figyelembe véve Listánkon a hatodikként szereplő Kiskunhalasi Haiasthermái a város központjában, a Városi

14 A lulírott S,;z iriné Kokauszki Erika hozzájárulok, lwgi az információkat, melyeket a Hozzájárulási nyilatkozat hozzájáruló nyilatkozat 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és fllmek feihasznáiásáia vonatkozó Hozzájárulok továbbá, hog; az érték valamely értéktárba történő felvétele esetén, az értéktárak szá,,,ára készített internetes oldalon és a TV-csatornák által flvett, vágott MeZőberén), Július 22. aiiyagokban, valaimi int az értékeket bem utató reklám,, okban iii egjelenjen. vétele mellett szabadon felhasználhatja. Javaslat a Kálmá,, fürdő települési értéktárba történő felvételéhez Smiriné Kokauszki Erika kl rüiés esetén az aktuális értéktári bizottság,) az ide vonatkozó jogszabálvokfigyelembe című udatlap tartalmaz, a Mezőberény Települési Értéktár Bizottság ( egyéb értéktárba LJQLJ

Bács-Kiskun megye fürdői

Bács-Kiskun megye fürdői Kerekdomb Tiszakécske Ballószög Kecskemét Lakitelek Kiskôrös Kiskunfélegyháza Kalocsa Kiskunmajsa Kiskunhalas Nagybaracska Dávod 1 Ballószög Aranykor Wellness Termálfürdô 2004-ben került átadásra a ballószögi

Részletesebben

1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2.A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P.

Részletesebben

SPA & Wellness. www.termalegeszsegipariklaszter.hu

SPA & Wellness. www.termalegeszsegipariklaszter.hu SPA & Wellness Egészségturizmus www.termalegeszsegipariklaszter.hu A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága jóváhagyásával valósult meg. Európai

Részletesebben

Dél-Alföld vizei. Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu

Dél-Alföld vizei. Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu Dél-Alföld vizei Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu Tisztelt Olvasó! A Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyét magába foglaló Dél-alföldi Régióban minden kedves látogató megtalálhatja

Részletesebben

Magyarország. Békéscsaba. Békés megye

Magyarország. Békéscsaba. Békés megye Békés megye Vizeink Magyarország Békéscsaba Békés megye Kedves Érdeklődő! Ön a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület Vizeink című kiadványát tarja kezében. Ezt a kiadványt a Békés megyében található

Részletesebben

Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Czöndör Mihály és Tüke László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 24. (település, dátum)

Részletesebben

Ábrák és táblázatok jegyzéke

Ábrák és táblázatok jegyzéke Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. A kutatás menete... 5 3. Múlt, jelen és jövő a fürdővezetők szemszögéből... 6 3.1. A Makói Hagymatikum története... 6 3.2. Gyopárosfürdő története... 10 3.3. A Várfürdő

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐK

DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐK DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐK ELÉRHETŐSÉGEK ÉS TARTALOMJEGYZÉK DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY-ÉS TERMÁLFÜRDŐK EGYESÜLETÉNEK TAGJAI DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐK 3. Térkép 4-5.- BARCSI GYÓGYFÜRDŐ ÉS

Részletesebben

Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 2. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐK

DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐK DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐK 2 0 1 3 KÖSZÖNTŐ! Rendkívül jó érzés egy olyan kiadványba írni néhány köszöntő sort, amelyből a tisztelt olvasó megismerheti a Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők

Részletesebben

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNY A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi

Részletesebben

Budapesti Kommunikáció és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar. Szakdolgozat

Budapesti Kommunikáció és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar. Szakdolgozat Budapesti Kommunikáció és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar Szakdolgozat A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő szaunavilágának fejlesztése és működésének értékelése Konzulens neve:

Részletesebben

MEOSZ Pihenőház Siófok, 8621 Zamárdi, Rózsa utca 55. MEOSZ Központ Budapest, Soós Angéla, tel: +36 1 388 2387

MEOSZ Pihenőház Siófok, 8621 Zamárdi, Rózsa utca 55. MEOSZ Központ Budapest, Soós Angéla, tel: +36 1 388 2387 MEOSZ Pihenőház Siófok, 8621 Zamárdi, Rózsa utca 55. MEOSZ Központ Budapest, Soós Angéla, tel: +36 1 388 2387 Megközelítés: Siófoktól 4 km-re Balatonszéplak-alsó területén van az üdülő, a Balatonszéplak-alsó

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról OptiJUS Opten Kft. I 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 2014.09.05. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A nemzeti

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A magyarországi gyógyfürdõk versenyképessége Egy magyar és egy ausztriai létesítmény összehasonlító elemzése 1

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A magyarországi gyógyfürdõk versenyképessége Egy magyar és egy ausztriai létesítmény összehasonlító elemzése 1 A magyarországi gyógyfürdõk versenyképessége Egy magyar és egy ausztriai létesítmény összehasonlító elemzése 1 Szerzõ: Szûcs Mariann 2 Magyarország egyike a nemzetközileg elismert, hagyományos gyógyturisztikai

Részletesebben

Lázárné Fodor Ibolya 1

Lázárné Fodor Ibolya 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. Lázárné Fodor Ibolya 1 A STUDY-TOUR SZEREPE AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI KÍNÁLAT PROMÓCIÓJÁBAN A cikk a study-tour-ok - a turizmusban használt sajátos promóciós

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013

Tartalomjegyzék. Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS ÉS A MUNKA TARTALMA... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.2 A tanulmány célja... 3 1.3 A koncepció és fejlesztési program felépítése... 3 1.4 Az elkészítés módszere... 4 1.5 Nyilatkozat...

Részletesebben

TERRA STUDIO Kft. Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a

TERRA STUDIO Kft. Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a 1 / 72 TERRA STUDIO Kft Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a Terra Studio Kft. és a Dr. Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt. Terra Studio Kft. részéről Felelős tervező

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA

MEZŐKÖVESD VÁROS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA MEZŐKÖVESD VÁROS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készült: 2015. március TARTALOM: I. BEVEZETÉS II. HELYZETELEMZÉS 2.1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 2.1.1. Földrajzi fekvés 2.1.2. Infrastruktúra 2.1.3. Gazdaság 2.1.4.

Részletesebben

Az utazás élménye mindenkié!

Az utazás élménye mindenkié! Az utazás élménye mindenkié! AKADÁLYMENTES AJÁNLATOK 2014 Tartalom: Bemutatkozunk... 3 Kirándulások... 4-7 Esztergom... 4 Győr... 5 Komárom, Mór... 6 Szentendre... 7 Fürdőlátogatások... 8-11 Agárd... 8

Részletesebben

Hajdúszoboszló és az egészségturizmus

Hajdúszoboszló és az egészségturizmus Hajdúszoboszló és az egészségturizmus Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...2 1. A gyógyfürdőhely története...3 2. A szoboszlói gyógyvíz jellemzői, hatásai...4

Részletesebben

Javaslat a. Pusztaszabolcsi helyi televíziózás, az évtizedes érték. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Pusztaszabolcsi helyi televíziózás, az évtizedes érték. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Pusztaszabolcsi helyi televíziózás, az évtizedes érték települési értéktárba történő felvételéhez Máté G. Péter interjút készít Debreceniné Varga Annamáriával Készítette: Máté G. Péter (név).

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Tápiószentmárton. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken

Tápiószentmárton. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken Tápiószentmárton Hajt-a csapat a Tápió-vidéken 1 Elnöki köszöntõ A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, természetjáró

Részletesebben

Egy csepp Mecsek testnek, szívnek, léleknek

Egy csepp Mecsek testnek, szívnek, léleknek Egy csepp Mecsek testnek, szívnek, léleknek MECSEK-HEGYHÁT TDM A Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület Komló, Bodolyabér, Magyarhertelend, Liget, Magyarszék, Mecsekpölöske és Mánfa települések összefogásával

Részletesebben

Egy csepp Mecsek testnek, szívnek, léleknek

Egy csepp Mecsek testnek, szívnek, léleknek Egy csepp Mecsek testnek, szívnek, léleknek MECSEK-HEGYHÁT TDM A Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület Komló, Bodolyabér, Magyarhertelend, Liget, Magyarszék, Mecsekpölöske és Mánfa települések összefogásával

Részletesebben