Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete"

Átírás

1 Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 21. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg január december Eger, május 15. P.H. a társadalmi szervezet vezetője

2 MOZGÁSSÉRÜLTEK HEVES MEGYEI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Időszak: Záradék A Közhasznúsági jelentést a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének május 26.-án megtartott Küldöttközgyűlése egyhangúlag elfogadta. Eger, május 29. Készült: május 15.

3 Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 1. Befektetett eszközök I. IMMATERIALIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT PÜ.ESZK.ÉRTÉKHELY. 6. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TOKE/JEGYZETT TÖKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉG VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV. 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

4 Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Eredménylevezetés év # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól 5 b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól d, egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16 C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 18 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 28 G. Közhasznú tevékenység eredménye Tárgyévi pénzügyi eredménye Nem pénzben realizált eredménye H. Vállalkozási tevékenység Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye Nem pénzben realizált- adóalapot jelentő -tárgyévi eredmény Adózás előtti eredmény 36 I. Összes pénzügyi eredmény J. Adófizetési kötelezettség 38 K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye

5 I. Tartalmi beszámoló A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete közhasznúsági egyesületként működik Egerben. Az egyesület elsődleges feladata, hogy Egerben és vonzáskörzetében élő, mozgásukban korlátozott emberek érdekeit képviselje az élet minden területén. Az egyesületet én, a Heves Megyei Bíróság a Pk /1989/2 sz. végzésével a 136 nyilvántartási számon jegyezte be közhasznú egyesületként. Az egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a vállalkozási bevétel és a vállalkozási kiadás is 0 Ft volt a 2011-es évben. Taglétszámunk december 31-én 1789 fő volt, melyből 6 fő pártoló tagunk. Az egyesület munkáját az elnök és 15 fő vezetőségi tag segíti, valamint nyolc területi csoportvezető. A 2008-ban történt akkreditáció során 6 fő megváltozott munkaképességű dolgozót tud egyesületünk foglalkoztatni, 7, 6 és 4 órás munkaidőben. Egyesületünknél 2011-ben NRSZH tartott ellenőrzést. Az ellenőrzés kiterjedt a dolgozók bérének kifizetési időpontjára, jelenléti ívek vezetésére, az irodahelyiség akadálymentes vizsgálatára. Az egyesület ellenőrző bizottsága pedig, a 2011 évi gazdálkodást, iratkezelést, valamint az előírt szabályzatok meglétét vizsgálta. A két ellenőrzés az egyesület munkájában mindent rendben talált. Egyesületünk anyagi forrásai: - Tagdíjak - MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatás - A Regionális munkaügyi központtól kapott bér és járuléktámogatás - NCA pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati pályázatokon elnyert támogatások - LÁT ügyintézés költségtérítése (2011. május 15-ig) - SZJA 1 %-os támogatás - Önkormányzatoktól, gazdasági társaságoktól kapott támogatások - Magánszemélyektől kapott támogatások - Adományok Az egyesületünknek a mérleg fordulónapján Ft kötelezettsége volt összesen, melynek kifizetését én teljesített is. Követelésünk pedig az év végével Ft.

6 Az egyesület december 31-én Ft eszközzel rendelkezett, melyből Ft pénzeszköz volt. Az egyesületünk által végzett feladatok bemutatása Egyesületünk tagja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének, mely országos szinten képviseli a mozgásukban korlátozott sorstársak érdekeit, a mindenkori kormányzattal tartva a kapcsolatot. Éppen ezért a MEOSZ által meghirdetett programokon tevékenyen részt vesz egyesületünk, így helyi szinten is egyesületünk dolgozói megfelelő tájékoztatást kapnak. Egyesületünknél rendelkezésre állnak azok a szakemberek, saját dolgozók és önkéntesek, akik a sorstársak mindennapi életében előforduló gondokat, kéréseket orvosolni tudják. A két irodahelyiségben (Eger, Gyöngyös) fogadják dolgozóink a hozzájuk forduló sorstársakat, ügyfeleket. Ahhoz, hogy pontos, szakszerű tájékoztatást tudjanak adni, részt vesznek a különböző fórumokon, tanfolyamokon. Megrendeltük a Civil Közlönyt is, ami segítséget nyújt megismerni a törvények változásait, főleg azokat, amelyek a mozgáskorlátozottakat érinti elsősorban. Ugyancsak itt tervezik éves programjaikat, ügyintézik a fogyatékossági támogatás igénylésével kapcsolatos kérelmeket, a LÁT kérelmeket, a személygépkocsi szerzési támogatásokkal kapcsolatos kérelmeket. Tagjainknak minden évben körlevelet küldünk, melyben tájékoztatjuk őket a reájuk vonatkozó törvények változásairól, a szabadidő eltöltésére szervezett kirándulásokról, valamint az egyesület gazdálkodásáról. A mozgásukban korlátozott emberek életében nagyon fontos az egészségi állapotuk szinten tartása, javítása. Ehhez az egyesület segítséget nyújtott a sorstársaknak azzal, hogy az EGER TERMÁL Kft.-vel szerződést kötött az uszoda és a strand használatára. Így a megvásárolt éves bérlettel minden nap két órára/fő használhatják az uszodát, a strandon pedig minden hét keddjén este héttől kilencig (zártkörű) fürödhetnek a mozgássérültek. Egyesületünknél 2010-ben indult el az úgynevezett Sorstársi Tanácsadó szolgáltatásunk. Helye, Eger, Rózsa Károly u. 21. A hét szerdai napjain du óráig előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján várja sorstársainkat kolléganőnk. Ezt a tevékenységet több tanfolyamon való részvétel után végzi fogyatékos munkatársunk, aki segítséget tud nyújtani olyan sorstársaknak, akik fogyatékosságuk elfogadásával küzdenek. Nagyon fontosnak tarjuk ezt a szolgáltatásunkat, hiszen tudva levő, hogy egy fogyatékossággal küzdő ember

7 nagyon nehezen nyílik meg, így a tanulás, emberekkel való kapcsolattartás, munkahelykeresés is nehezebb számukra az egészséges emberekkel szemben. A visszajelzések igen pozitívak voltak, ezért tervezzük, hogy nem csak a szerdai napokon, hanem több alkalommal tartunk ilyen fogadóórákat. Ugyancsak nagy sikere volt az úgynevezett Mentori tevékenységünknek is. Kolléganőnket az Álláskulcs program keretében 21 fő kereste meg az elmúlt évben. A munkáltatókkal folyamatos a kapcsolattartásunk, így remélhetőleg több mozgássérült sorstársunkat sikerül munkahelyhez juttatni. Telefonnal a Rászorultakért Alapítvánnyal is szoros az egyesület kapcsolata. Az elmúlt évben három tagtársunkat sikerült támogatáshoz juttatni. Az egyesület tagjai sorában a fiatalok létszáma sajnos igen kevés. Annak érdekében, hogy a mozgássérült fiatalokat meg tudjuk szólítani, két ifjúsági klubot hoztunk létre Egerben és Gyöngyösön. Klubdélutánokat szerveztünk részükre. Remélhetőleg ezeknek a délutánoknak a szervezésével egyre több fiatal mozgássérült kerül tagjaink közé. Egy-egy klubdélutánon már a résztvevők száma elérte a 25 főt, így remélhetőleg egyre több fiatalt tudunk a bezárt világukból, magányukból kimozdítani. Az egyesület több pályázat beadásával nyert működési támogatást. Ez nagyon nagy segítséget jelentett az egyesületnek. A támogatások által felszabadult önerőből több rendezvényt, kirándulást tudtunk szervezni sorstársaink részére. Így eljutottunk a nyíregyházi Vadas Park -ba, a Szihalmon megrendezett Kemencés nap -ra, a füzesabonyi Civil Expo kulturális és művészeti rendezvényre, a Hatvanban megrendezett regionális esélyegyenlőségi napra. Egerben, az Érsekkertben lévő Városi Stadionban több alkalommal tudtunk sportrendezvényt szervezni. Év végén pedig Egerben és Gyöngyösön megrendeztük a Szeretet Ünnep -et, amely nagyon várt rendezvény a mozgássérültek életében. Több száz tagtársunk vett részt ezeken az ünnepi rendezvényeken. Az egyesületünk mind a társszervezetekkel, Önkormányzatokkal, a Megyei Kormány Hivatallal, mind a Civil szervezetekkel igen jó kapcsolatot ápolt a múlt évben is. A kiadások és bevételek összege és nagysága takarékos, megfontolt gazdálkodásra vallott 2011-ben is, hasonlóan a korábbi évekhez. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

8 Közhasznúsági jelentés Név: Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Időszak: I. Tartalmi beszámoló A mozgássérült emberek esélyegyenlőségének elősegítése közhasznú tevékenységben a szervezet tagjai és segítői, munkájukat 2010-ben folyamatosan végezték. A Szervezetet én a Heves Megyei Bíróság a Pk 60121/1989/2 sz. végzésével a 136 nyilvántartási számon jegyezte be közhasznú szervezetként. A Szervezet 2008 novemberétől a Munkaügyi Központ támogatásának köszönhetően 6 fő állandó alkalmazottat foglalkoztat. Közhasznú tevékenysége során 0 Ft a vállalkozási bevétel és 0 Ft a vállalkozási kiadás. A közhasznú tevékenység bevétele e Ft. A közhasznú tevékenység összes kiadása e Ft. Ebből eredően e Ft vagyonváltozás történt. A Szervezet a mérleg fordulónapján e Ft eszközzel rendelkezett, melyből e Ft pénzeszköz. A kötelezettségek összege 396 e Ft. Követelések 473 e Ft. A kiadások és bevételek összege és nagysága takarékos, megfontolt gazdálkodásra vallott 2011-ben is, hasonlóan a korábbi évekhez. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

9 II. Támogatások részletezése forrásonként Támogatások 680 Pályázatok Önkormányzattól kapott támogatások 408 Magánszemélytől kapott támogatás 13 NAV 1% 220 Munkaügyi központ támogatás Egyéb bevétel 399 Bank kamat 235 Összesen: III. Cél szerinti juttatások LÁT támogatás 234 SZÜT támogatás 319 Egyéb 26 Összesen: 579 IV. Tagdíj Tagdíj 1.375

10 V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése Anyagjellegű ráfordítások 3324 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés 463 Egyéb ráfordítások 4895 Összesen: VI. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 5990 Megbízási díj 969 Természetbeni juttatás 575 Utiköltség elszámolás 439 Reprezentáció 495 Egyéb személyi jellegű ráfordítások 59 Munkabérek közterhei Összesen:

11 Kiegészítő melléklet a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének évi Beszámolójához Eredmény levezetés részletezése A, Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú működésre kapott támogatás Központi költségvetéstől SZJA 220 Helyi önkormányzat 408 Egyéb LÁT 234 Magánszemély 13 SZÜT 319 Munkaügyi központ támogatás Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás KIM 777 Nemzeti Fejlesztési Ü Egyéb 647 Tagdíjak Egyéb bevételek Igazolvány 26 Bankkamat 235

12 B, Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagköltség: 430 Iroda és tisztítószer 216 Közüzemi díjak 189 Egyéb anyag 25 Munkabér költség Egyéb személyi jellegű kifizetés 1568 Bérek, megbízási díjak közterhei 1869 Igénybe vett szolgáltatások: Telefon 500 Posta 419 Hirdetés 111 Szakkönyv, folyóirat 33 Biztosítás 52 Tagdíj 12 Szállítási ktg 263 Karbantartás 37 Bankköltség 210 Egyéb 1257 Értékcsökkenés 463 Egyéb ráfordítások 4895 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 660 Közhasznú tevékenység eredménye: Pénzügyi eredmény Nem pénzben realizált eredmény -463

13 C, Mérleg részletezés Befektetett eszközök: Bruttó érték Eddigi értékcsökkenés Forgóeszközök: 1618 Követelések 473 APEH 3 Egyéb 470 Pénzeszközök Pénztár Eger 437 Pénztár Gyöngyös 16 Bankszámla 692 Lekötött betét 0 Eszközök összesen 4380 Saját tőke: 3984 Indulő tőke Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Kötelezettségek: 252 Rövid lejáratú kötelezettségek 396 NAV járulékok+levonás 396 Források összesen 4380

14 Közhasznúsági jelentés Bevételek Tagdíjak Támogatások Pályázatok SZJA 1% 220 Egyéb Összesen: Kiadások Anyagjellegű 3306 Személyi jellegű Egyéb 5376 Összesen:

15 1/4 oldal Kigyűjtés alapja : K2011ARC.DB K2011FOT.DB Listakészítés dátuma : :40 Infotéka Kontír Cég :MOZGÁSSÉRÜLTEK HEVES M. EGYES. Adónyilvántartási szám: A program regisztrált felhasználója :SZÁM-GAZDA BT. RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT Listázási feltételek Időintervallum: Főkönyviszám intervallum: Számlasz. Tartozik Követel T Egyenleg K Egyenleg 0.számlaosztály 0,00 0,00 0,00 * 12 Ingatlanok és kapcs. vagyoni é , , ,00 0, Épületek, épületrészek, tul.há ,00 0, ,00 0,00 * 129 Ingatlanok ter szerinti écs 0, ,00 0, , Épületek terv szerinti écs 0, ,00 0, , Üzemi gépek, berend., felszere ,00 0, ,00 0, Irodai, igazg. ber., felszerel ,00 0, ,00 0,00 * 149 Egyéb berend.felsz.terv sz.écs 0, ,00 0, , Üzemi gép,ber. terv szer. écs 0, ,00 0, , Iroai berendez. terv szer. écs 0, ,00 0, ,00 * 16 Beruházások, felújítások , ,00 0,00 0, Befejezetlen beruházások , ,00 0,00 0,00 1.számlaosztály , , ,00 2.számlaosztály 0,00 0,00 0,00 * 361 Munkavállalókkal szembeni köve ,00 0, ,00 0, Előlegek ,00 0, ,00 0, Munkaügyi kp. tám. elsz , ,00 0,00 0, Rövid lejáratú kölcsönadott pé ,00 0, ,00 0,00 * 381 Pénztár , , ,00 0, Pénztár-Eger , , ,00 0, Pénztár Gyöngyös , , ,00 0,00 * 384 Elszámolási betétszámlák , , ,00 0, bank elszámolási betétszla , , ,00 0, Kamatozó betészámlák , ,00 0,00 0, Átvezetési számla , ,00 0,00 0,00 3.számlaosztály , , ,00 * 41 Saját tőke , ,00 0, , Jegyzett tőke 0, ,00 0, , Eredménytartalék ,00 0, ,00 0,00 * 452 Rövid lejáratú hitelek 7 730, ,00 0,00 0, Rövid lejárató hitelek forintb 7 730, ,00 0,00 0, Szállitók , ,00 0,00 0,00 * 46 Rövid lejáratú kötelez. (adók) , ,00 0, , Személyi jövedelemadó elszámol , ,00 0, ,00 * 463 Ktgvet. befizet. kötelezettség , ,00 0, ,00 Folytatás a következő oldalon

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 Statisztikai számjel: 18666777-9133-569-13 (adószám, csekkszámlaszám) 18666777-1-13 Cégjegyzék

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Nagycenk, Kiscenki u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I/A. Mérleg I/B. Közhasznú eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója 1 9 5 2 6 3 4 1 4 adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója 2 1 1 ÉV FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 5661 ÚJKÍGYÓS, PETŐFI U. 45. címe

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben