A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.513/14/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T- ot. A Döntőbizottság a Hunép Universal Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u , a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelme alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., a továbbiakban: ajánlatkérő) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ÉL jelű épületének részleges sportcélú átalakítása ( BME Sportközpont kialakítása ) tárgyú közbeszerzési eljárása ellen indított jogorvoslati eljárásban a jogorvoslati kérelemnek részben helyt ad, és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 83. (1) bekezdését, ezért megsemmisíti az ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lezáró döntését. Az elkésetten előterjesztett kérelmi elemek tekintetében a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti. Kötelezi a Döntőbizottság ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmező részére Ft, azaz hétszázhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan a felek viselik az eljárás során felmerült további költségeiket. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel lehet kérni. A külön jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának dokumentumai, valamint a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg: Ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárást indított, amelyre vonatkozó ajánlati felhívása án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S szám alatt. A felhívás feladására napján került sor. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt és az alternatív ajánlattételt nem biztosította. A felhívás II.2.1) pontjában ajánlatkérő a következők szerint határozta meg a szerződés teljes mennyiségét: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ÉL jelű épületének részleges sportcélú átalakítása, az átalakítással érintett rész teljes átépítése és felújítása mintegy 2840 nettó m²-en, új előtető-előlépcső és új főbejárat kialakítása, komplett rétegrendet érintő tetőszigetelés, az érintett részeken komplett homlokzati nyílászáró-csere. A meglévő 3 szintes épület 2 szintjén kialakításra kerül 2 db kosárlabdapálya, 4 db squashpálya, konditermek, teremfutball-terem, cselgáncsterem, büfé és előadóterem, irodahelyiségek és öltözőblokkok 2 db szaunával. A mobil sporteszközök (pl. kondigépek), valamint a falmászó fal kiépítése nem tárgya az ajánlatkérésnek. Főbb mennyiségek: Meglévő falazott és acélszerkezetek, lift, liftakna és acéllépcső bontása, aljzatok, nyílászárók, elektromos és gépészeti vezetékek bontása összesen 1150 m³ m² teljes rétegrendet illető tetőszigetelés-csere. 420 fm új natúr eloxált alumínium attikalefedés. 840 m² meglévő shed-tetők ferde síkú szigetelésének új rétegrendje. 650 m² homlokzati hőhídmentes alumínium nyílászáró-csere toktoldásokkal. 400 m² függőleges felületű felülvilágító nyílászáró-csere. 160 m² járható lapostető és előlépcső. 40 m² új főbejárati acélszerkezetű előtető. 1 db új mon. vb. liftakna és személylift kialakítása (alsógépházas). 377 m² gipszkarton előtétfal. 651 m² greslap falburkolat m² úsztatott aljzatok, aljzatkiegyenlítők m² hideg és meleg, ill. speciális (sportpadló) padlóburkolatok m² monolit és szerelt álmennyezetek.

3 3 Komplett új hűtési-fűtési-szellőzési rendszerek, tetőn elhelyezett kültéri egységekkel. Komplett erős- és gyengeáramú rendszerek. 550 m² festés és glettelés mennyezeten együttesen. 15 tonna acélváz (a kültéri gépék tartószerkezete). 254 m² nagytáblás szálcement homlokzatburkolat. 105 m² sávos fém homlokzatburkolat. Összesen m² festés, mázolás, glettelés, vakolatkészítés. 18 m² új főbejárati hőhídmentes alumínium portálszerkezet. 86 db különféle beltéri ajtó (részben tűzgátló kivitelben). Árbócállványozás 20,00 m padlómagasságig 630 m³. Homlokzati csőállvány 12 m padlómagasságig 1100 m². Betonacélszerelés 9.15 t. Porvédőfal 960 m². Válaszfalazás mészhomok válaszfalelemekből 315 m². Szerelt válaszfalak 623 m². 4 db infra kabin. Fain-coil készülék 4 csöves rendszerhez összesen 10 db. Légtechnikai vezetékek hő és hangszigetelése 2100 m². Légcsatornák tűzvédelmi szigetelése 250 m². 4 légkezelő berendezés m³/h légmennyiség. Szünetmentes áramforrás 20 kva-es by-pass kivitelben. Univerzális digitális kontroller 3 db. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározta a kizáró okokra vonatkozó előírásait, és alkalmassági követelményrendszerét. A felhívás III.2.3) pontjában a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében ajánlatkérő - egyebek mellett - a következőket rögzítette: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1.: Referenciaigazolás a Kbt. 68. (2) bekezdése alapján, amely legalább a következőket tartalmazza: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (év, hónap, nap feltüntetésével) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az elvégzett építési munkák jellege, továbbá a másik fél által adott nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha: M/1.: nem rendelkezik az előző 3 évben (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) teljesített (befejezett teljesítéssel), összesen legalább 3 db, meglévő épület átalakítási és/vagy felújítási munkáira vonatkozó építési referenciával,

4 4 amely referenciák értéke külön-külön meghaladja a nettó HUF-ot. [Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján]. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kívánta elbírálni. Az ajánlattételi határidőt , az eredményhirdetés időpontját , a szerződéskötés tervezett időpontját napjában határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt is készített, mely tartalmazta az útmutatót, a szerződéstervezetet, nyilatkozatmintákat és az árazatlan költségvetést. Az ajánlati dokumentáció pontja a következő előírását tartalmazta:,,2.17. A beépítésre megajánlott ablakok megfelelőségét igazoló dokumentumok. Az ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell, hogy az általa beépítésre megajánlott ablaktípusok műszaki paraméterei teljesítik az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban beépítésre meghatározott ablaktípusoknál előírt műszaki követelményeket. Az ajánlatkérő a megfelelőség igazolásaként minden olyan dokumentumot elfogad, amelyből egyértelműen kitűnik az ajánlattevő által beépítésre megajánlott ablakok típusa, valamint egyértelműen kitűnnek belőle az adott ablaktípus műszaki paraméterei, amelyek ismeretében megállapítható, hogy az teljesíti az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban beépítésre meghatározott ablaktípusoknál előírt műszaki követelményeket. Ilyen lehet pl. gyártóművi és hazai honosítási műbizonylat, a szükséges vizsgálati eredmények okmányai, építőipari műszaki engedély, szállítói (gyártóművi) megfelelőségi nyilatkozat (nem taxatív felsorolás). Az ajánlatkérő nem fogadja el a megfelelőség igazolásként az ajánlattevő saját nyilatkozatát [kivéve, ha az egyben szállítói (gyártóművi) megfelelőségi nyilatkozatnak is minősül]. A megfelelőség igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban az ajánlatba csatolni. Az ajánlattevőnek abban az esetben is be kell csatolnia az ajánlatba a megfelelőség igazolására szolgáló dokumentumokat, ha ugyanazokat az ablakokat ajánlja meg, amik az ajánlati dokumentációban szerepelnek. A műszaki dokumentációban lévő külső nyílászárók konszignációja szerint a nyílászárók típusa Wicona Wicline 60 E hőhídmentes alumínium vagy ezzel megegyező minőségű és megjelenítésű, illetve Wicona Wictec 50 hőhídmentes alumínium függönyfalrendszer ablakokkal, vagy ezzel megegyező minőségű és megjelenítésű.

5 5 A konszignáció egyebek mellett pontos műszaki meghatározást adott az üvegezésre, a távtartóra, a külső / belső üvegre, a fényáteresztésre, a külső reflexióra, a teljes napenergia áteresztésre, a hőátbocsátási tényezőre, az üvegszerkezet léghanggátlásra. Az eljárásban ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nyújtott. Ajánlattételi határidőre a következő ajánlattevők tettek ajánlatot az alábbiak szerint: FK-Raszter Építő Zrt Ft HUNÉP Universal Építőipari Zrt. és Ft HUNÉP Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. közös ajánlattevők (Kérelemző) Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt Ft Laki Épületszobrász Zrt Ft Strabag MML Magas-és Mérnöki Létesítmény Építő Kft Ft PRÍM Építő Építőipari Kft Ft AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft Ft Kérelmező ajánlata 51. oldalán egy kitöltés nélküli, a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti 6. sz. nyilatkozatminta, az 52. oldalon a HUNÉP Capital-Bau Kft. Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozata szerepel. Ezen hivatkozott nyilatkozatokban sem alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezetet nem jelölt meg a HUNÉP-Capital Bau Kft. Az ajánlat 55. oldalára került csatolásra a referenciák ismertetése körében tett nyilatkozat. Az ajánlat 58. oldalán került csatolásra a HUNÉP-MEDIKUS Hostel Zrt. által a HUNÉP Universal Zrt. részére kiállított DEOEC II. sz. Kollégium rekonstrukciós munkáinak fővállalkozásban történő megvalósítása. referenciaigazolás. Vállalkozás témája: DEOEC II. sz. Kollégium rekonstrukciós munkáinak fővállalkozásban történő megvalósítása. Meglévő épület átépítése és tetőtér beépítése nettó (hasznos alapterület) 4.367,21 m2-en. Ezen belül emeletráépítés nettó 720,14 m2. Bontási és építési munkák kivitelezése, közművek kiépítése, illetve kiváltása, környezetrendezés. Az épületgépészeti, elektromos, gyengeáramú rendszerek kiépítése, berendezések és felszerelések beszerzése, beépítése.

6 6 LB-KNAUF homlokzati hőszigetelő (8 cm vtg) rendszer készítése dűbelezve, üvegszövet beágyazásával, külső réteg felhordásával. Homlokzati nyílászárók cseréje, lift kiépítése szerelése, új bútorzat beépítése. Meglévő épület átépítése + tetőtér beépítése 23x4=92 db 3 ágyas szoba 276 fő Új épületrész: 16x5=80 db 2 ágyas szoba 160 fő Vállalkozó szerepe a beruházásban: Fővállalkozó (tervezés, kivitelezés, szolgáltatás-üzemeltetés) Szerződéses nettó érték: Ft. Az ajánlat 60. oldalán a Karcag, Kátai Gábor Kórház részleges rekonstrukciójával kapcsolatos referencia került csatolásra. Vállalkozó neve: HUNÉP Universal Építőipari Zrt. Vállalkozó neve: IMOLA ÉPÍTŐ Fővállalkozó Szolgáltató Kft. Vállalkozó szerepe a beruházásban: Generálkivitelező Saját teljesítésben végzett feladatok a referenciamunka teljes összegéhez viszonyítva: 50-50% Szerződéses nettó érték: Ft. Az ajánlat 61. oldalán Gödöllő Város Önkormányzata által kiállított Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola bővítése és felújítása teljeskörű generálkivitelezés keretében. referencia került csatolásra. Vállalkozás témája: Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola bővítése és felújítása teljeskörű generál-kivitelezés keretében. Az iskolában 16 tanterem, 3 csoportszoba, 5 szaktanterem, könyvtár, tornaterem, tálalókonyha, ebédlő és egyéb kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. Földszint: 2765,95 m2, I. emelet: 2270,11 m2. A meglévő épület belső és külső felújítása, nyílászárócsere, burkolatcsere, tetőszerkezet átalakítása laposról magas tetőre, valamint új épületek bővítése, kivitelezése. Szerződéses nettó érték: Ft. Kérelmező az ajánlat , oldalai tekintetében akként nyilatkozott, hogy az üzleti titkot tartalmaz, így annak nyilvánosságra hozatalát megtiltotta. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata 95. oldalán található a Pesti Vigadó bontási, építési munkái tárgyú referenciaigazolás. Műszaki tartalma szerint belső építési, felújítási, átalakítási munka nettó Ft értékben. A

7 7 kivitelezés műszaki tartalmába egyebek mellett beletartozott a komplett tető és tetőfelülvilágító építése. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata 96. oldalán található Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében a Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt kivitelezése tárgyú referenciaigazolás. Műszaki tartalma szerint műemléki múzeumépületek komplett tervezési, restaurátori és kivitelezési munkái, illetve műemléki környezetben lévő közterületek, parkok komplett tervezési és építési munkái munka nettó Ft értékben. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata 185. oldalán található A-1047/2000 sz én kiállított WICONA típusú nyílászárók ÉME engedélye ig érvényes. Az engedély 15. oldalán az utóellenőrzések pont az alábbi előírást tartalmazza: Az ÉME érvényességi ideje alatt elvégzendő utóellenőrzések: évente egyszer. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, és az ÉMI Kht. törli az érvényes Építőipari Műszaki Engedélyek adatbázisából. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata 186. oldalán az engedély I.5. pontja (a jogi szabályozás és általános feltételek) a következő szabályozást tartalmazza: Ha az ÉME érvényességi idején belül honosított harmonizált európai szabványt adnak ki a termékre, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében az ÉMI Kht.-nak az ÉME-t vissza kell vonni a közzétételt követő egy éven belül, kivéve, ha a termék a szabványban foglaltaktól lényegesen eltér. A Laki Épületszobrász Zrt. az ajánlat 4., oldalai tekintetében akként nyilatkozott, hogy az üzleti titkot tartalmaz, így annak nyilvánosságra hozatalát megtiltotta. Ajánlatkérő én hiánypótlást rendelt el, mely a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. és a HUNÉP Capital-Bau Kft. közös ajánlattevők esetében egyebek mellett az alábbiakat tartalmazta: 3. Az ajánlat 51. oldalán becsatolt, a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozat [Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja tekintetében] hiányos: a nyilatkozatminta szövege nincsen kitöltve, és nincsen cégszerűen aláírva. 5. A közös ajánlattevők nem igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlati felhívás III.2.3.) pont M/1. alkalmassági követelményeknek. Az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás szerint a referenciamunkát a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 50%-os részvétellel teljesítette. A referenciamunka értékének 50%-a nem haladja meg a nettó 600 millió Ft-ot, így a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciamunka tekintetében nem

8 8 rendelkezik olyan referenciával, mely megfelelne az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek. A fenti okok miatt csak 2 db referenciaigazolás fogadható el az előírt legalább 3 db referenciaigazolás helyett. Az ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciaigazolás hiánypótlása során is be kell tartaniuk a Kbt. 68. (2) bekezdésében írt rendelkezéseket. Ajánlatkérő a Laki Épületszobrász Zrt.-től hiánypótlás keretében a következő dokumentumok csatolását kérte: 7. sorszámmal: Az ajánlatba becsatolt, a beépítésre megajánlott ablakok megfelelőségét igazoló Építőipari Műszaki Engedély érvényessége november 30-án lejárt. Az ajánlattevő a hiánypótlás során nyújtsa be a beépítésre megajánlott ablakok megfelelőségét igazoló érvényes Építőipari Műszaki Engedélyt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beépítésre megajánlott ablakok megfelelősége az építőipari műszaki engedélyen kívül igazolható pl. gyártóművi és hazai honosítású műbizonylattal, a szükséges vizsgálati eredmények okmányaival, szállítói (gyártóművi) megfelelőségi nyilatkozattal is (lásd: Ajánlati Dokumentáció pont). A közös ajánlattevők hiánypótlásukhoz csatolt, a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat szerint a HUNÉP Universal Zrt. a Kbt. 69. (8) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek az IMOLA Építő Kft. alvállalkozóval együtt felel meg. A hiánypótlás 13. oldalán csatolásra került az IMOLA Építő Kft. részére az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. megrendelő által kiállított referenciaigazolás, amely Ft nettó szerződéses értékű igazolás a vállalkozás tárgykörében a következőket rögzítette: A műemlék egri Törökfürdő rekonstrukciója és a Reumakórház fejlesztése, új kórházi szárny építése műemléki környezetben - Török fürdő épület átalakítása, tetőtér beépítése tetőszerkezet felújításával - Török fürdő épület és kórházépület közötti nyaktag építése (pince, földszint, tetőtér) beépítés tagozódással - Kórházépület átalakítása - Kórházépület bővítése új szárny építésével - A szükséges elektromos, épületgépészeti és vízgépészeti rendszer kiépítése - A meglévő medencék felújítása, átalakítása (157 m 2 ), új gyógyászati medencék építése (150 m 2 ) - A teljes beruházás 2.788,5 m 2, amelyből 1383,7 m 2 új épület építését és 1.414,8 m 2 meglévő épület átalakítását jelenti. Összes vízfelület a kivitelezés teljes területén 307 m 2.

9 9 Laki Épületszobrász Zrt. hiánypótlása 17. oldalán csatolta a Hydro Building System Kft.-nek címzett, ÉMI Kft. A-1074/2000 számú ÉME utóellenőrzése tárgyú i levelét. Melyben: Kérésére ezúton igazoljuk, hogy az A-1074/2000 számú ÉME utóellenőrzésére vonatkozó megrendelésüket cégünknél nyilvántartásba vettük, az eljárás folyamatban van. Az eljárás keretében megtörténik a fenti engedély kiegészítése és érvényességének meghosszabbítása. Az utóellenőrzés befejezéséig (várható határidő: ) a fenti számú Építőipari Műszaki Engedélyt az abban foglaltak tartalmi változtatása nélkül érvényesnek tekintjük. Az eredményhirdetésre én került sor, melyről készült összegezés szerint érvénytelen ajánlatot nyújtott be a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., az FK-Raszter Építő Zrt., az AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. és a PRÍM Építő Építőipari Kft. Nyertes ajánlattevőként a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. és HUNÉP Capital- Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. közös ajánlattevőt hirdette ki ajánlatkérő. A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő a Laki Épületszobrász Zrt. lett. Ajánlatkérő döntését a Laki Épületszobrász Zrt. a Döntőbizottság előtt kifogásolta, a Döntőbizottság az ajánlatkérő eljárás lezáró döntését a D.303/13/2011. számú határozatában megsemmisítette. Ezt követően én ajánlatkérő kérelmező részére hiánypótlási felhívást és a Kbt a szerinti tájékoztatáskérést küldött. 1. A közös ajánlattevők pótolják az ajánlatuk oldalain becsatolt referenciaigazolások hiányosságait. Jelen hiánypótlás során nyújtsák be az ajánlatba becsatolt referenciaigazolást olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljes szerződéses nettó értékből mekkora összeget tesz ki a meglévő épület átalakítási és/vagy felújítási munkálataira vonatkozó feladatok ellenértéke (nettó HUF-ba megadva) VAGY Az ajánlat oldalain becsatolt referenciaigazolás helyett nyújtsanak be olyan referenciaigazolást, amely alkalmas arra, hogy a közös ajánlattevők igazolhassák vele az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelésüket. 2. A közös ajánlattevők pótolják az ajánlatuk 61. oldalán becsatolt referenciaigazolás hiányosságait. Jelen hiánypótlás során nyújtsák be az ajánlatba becsatolt referenciaigazolást olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljes szerződéses nettó értékből mekkora összeget tesz ki a meglévő épület átalakítási

10 10 és/vagy felújítási munkálataira vonatkozó feladatok ellenértéke (nettó HUF-ba megadva) VAGY Az ajánlat 61. oldalán becsatolt referenciaigazolás helyett nyújtsanak be olyan referenciaigazolást, amely alkalmas arra, hogy a közös ajánlattevők igazolhassák vele az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelésüket. 3. A közös ajánlattevők pótolják a én kelt hiánypótlásuk 13. oldalán becsatolt referenciaigazolás hiányosságait. Jelen hiánypótlás során nyújtsák be az 1. hiánypótlás során benyújtott referenciaigazolást olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljes szerződéses nettó értékből mekkora összeg tesz ki a meglévő épület átalakítási és/vagy felújítási munkálataira vonatkozó feladatok ellenértéke (nettó HUF-ba megadva) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciaigazolások hiánypótlása során is be kell tartaniuk a Kbt. 68. (2) bekezdésében írt rendelkezéseket. Felhívjuk a T. Közös ajánlattevőket, írásban adjanak felvilágosítást arról, hogy az ajánlat oldalain becsatolt referenciaigazolás kiállítása a Kbt. 68. (2) bekezdésének szabályai szerint történt-e, azaz a referenciaigazolást valóban a szerződést kötő másik fél állította-e ki a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. részére. 1. A közös ajánlattevők tájékoztassanak bennünket arról: Ha a referenciaigazolás tárgya szerinti munkák beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma írta ki és folytatta le, és az erről szóló szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény (TED 2008/S ) szerint a nyertes ajánlattevő a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. lett, akkor a referenciaigazolás szerinti munkákat szerződést kötő másik félként miért a HUNÉP-MEDIKUS HOSTEL Zrt. állította ki, és miért nem a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma. 2. A közös ajánlattevők tájékoztassanak továbbá bennünket arról, hogy a referenciaigazolás tárgya szerinti munkák teljességében a HUNÉP-MEDIKUS HOSTEL Zrt. milyen szerepben (pozícióban) vesz vagy vett részt. Kérelmező az előírt határidőig ( én) pótolta a referenciaigazolásokat, és megválaszolta a szükséges információkat. 1. Az ajánlat oldalain becsatolt referenciaigazolás helyett újabb referenciaigazolást csatolunk be. 2. Az ajánlat 61. oldalán becsatolt referenciaigazolás helyett újabb referenciaigazolást csatolunk be.

11 11 3. A én kelt hiánypótlásuk során benyújtott egri referenciaigazolás hiányosságait nem kívánjuk pótolni, helyette az alapajánlatban szereplő karcagi referenciaigazolást önkéntes hiánypótlás keretében csatoljuk. Az 3. pontban említett referenciaigazolás alapszerződéses árát kiegészíti a pótmunka és a kiegészítő építési beruházás értékével így a teljes nettó szerződéses ár Ft. A kérelmezőnek az 1. és 2. pontban említett új referenciaigazolásait a Magyar Építő Zrt. igazolta. Kérelmező továbbá csatolta a 6. sz. nyilatkozatmintát, amelyben a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti 10%-ot meg nem haladó alvállalkozóként csak a Magyar Építő Zrt.-t nevezi meg. Ajánlatkérő ezt követően án új eljárást lezáró döntést hozott, ahol a kérelmező ajánlatát érvénytelenné, a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlatát érvényessé és nyertessé nyilvánította. Kérelmező ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását ajánlatkérő a következők szerint indokolta: Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők nem felelnek meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. Indokolás: A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő én hiánypótlást rendelt el többek között - a közös ajánlattevők ajánlatának 60. oldalán becsatolt, Karcag Város Önkormányzata által kiállított referenciaigazolással kapcsolatban (1. sz. hiánypótlási felszólítás, IV.5. pont). Az l. sz. hiánypótlási felszólítás IV.5. pontja szerint: A közös ajánlattevők nem igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek. Az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás szerint a referenciamunkát a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 50%-os részvétellel teljesítette. A referenciamunka értékének 50%-a nem haladja meg a nettó 600 millió Ft-ot, így a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciamunka tekintetében nem rendelkezik olyan referenciával, mely megfelelne az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek. A közös ajánlattevők én kelt hiánypótlásukban az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás helyett új referenciaigazolást nyújtottak be (hiánypótlás, 13. oldal). A hiánypótlás 13. oldalán benyújtott referenciaigazolást az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. állította ki az Imola Építő Kft. részére. A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. az Imola Építő Kft.-t a közbeszerzési eljárásban Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti szervezetként szerepelteti (hiánypótlás, 4. oldal). Az ajánlatkérő án kelt - utóbb megsemmisített - eljárást lezáró döntésével érvényesnek és megfelelőnek fogadta el a közös ajánlattevők ajánlatának oldalán és 61. oldalán, valamint a hiánypótlás 13. oldalán

12 12 benyújtott referenciaigazolásokat. Az ajánlatkérő megállapította, hogy a közös ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a szerződés teljesítésére (eljárást lezáró 1. döntés, A.2. pont). Az ajánlatkérő én a közös ajánlattevőket hirdette ki az eljárás nyertesének. A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság én kelt, D.303/13/2011. sz. határozatában megsemmisítette az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. Az ajánlatkérő által érvényesnek és megfelelőnek nyilvánított, a közös ajánlattevők által benyújtott 3 db referenciaigazolás mindegyikével kapcsolatban kimondta: egyikből sem tűnik ki egyértelműen, hogy a teljes szerződéses nettó értékből mekkora összeget tesz ki a meglévő épület átalakítási és/vagy felújítási munkálataira vonatkozó feladatok ellenértéke. Emiatt az ajánlatkérő az ajánlat bírálata során nem állapíthatta volna meg jogszerűen azt, hogy a közös ajánlattevők megfelelnek az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek. A Közbeszerzési Döntőbizottság szerint az ajánlatkérőnek valamennyi érvényesnek és megfelelőnek elfogadott referenciaigazolással kapcsolatban hiánypótlást kell elrendelnie, valamint az ajánlat oldalain becsatolt igazolással kapcsolatban felvilágosítást is kell kérnie a közös ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő én elrendelte a hiánypótlást a referenciaigazolásokkal kapcsolatban (2. sz. hiánypótlási felszólítás). A 2. sz. hiánypótlási felszólításban csak az ajánlat oldalain és az ajánlat 61. oldalán becsatolt igazolások esetében tette lehetővé azt, hogy a közös ajánlattevők a 2. hiánypótlás során új referenciaigazolásokat nyújtsanak be. Az 1. hiánypótlási dokumentum 13. oldalán becsatolt igazolás esetében az ajánlatkérő új igazolás benyújtását nem tette lehetővé, összhangban a Kbt. 83. (5) bekezdés rendelkezéseivel, valamint a D.303/13/2011. sz. határozat megállapításaival. A Kbt. 83. (5) bekezdése szerint: A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető. A közös ajánlattevők a én kelt 2. hiánypótlásukban az ajánlat oldalán, valamint az ajánlat 61. oldalán becsatolt referenciaigazolások helyett 1-1 új, a Magyar Építő Zrt. nevére szóló referenciaigazolást csatoltak be. A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. a Magyar Építő Zrt.-t a közbeszerzési eljárásban Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti szervezetként szerepelteti (lásd: 2. hiánypótlási dokumentum). A közös ajánlattevők a én kelt 2. hiánypótlásukban az 1. hiánypótlási dokumentum 13. oldalán becsatolt igazolás hiányosságainak pótlása helyett önkéntes hiánypótlás keretében az ajánlat 60. oldalán becsatolt igazolást nyújtották be, kibővített tartalommal. Az ajánlatkérő véleménye szerint a közös ajánlattevők által az önkéntes hiánypótlás keretében benyújtott referenciaigazolás a Kbt. 83. (7) bekezdés

13 13 rendelkezései alapján az ajánlat bírálata során nem vehető figyelembe, mivel az ily módon teljesített önkéntes hiánypótlás a Kbt. 83. (5) bekezdése alapján tilalmazott. A közös ajánlattevők a 2. hiánypótlási szakaszban az önkéntes hiánypótlás során olyan hiányosságot pótoltak, amely már az l. sz. hiánypótlási felszólításban hiányként volt megjelölve: ez a hiány az ajánlat 60. oldalán becsatolt, a tartalma miatt megfelelőnek el nem fogadható referenciaigazolás volt. A közös ajánlattevők a 2. hiánypótlás során nem az l. hiánypótlási dokumentum 13. oldalán becsatolt igazolás hiányosságait pótolták, hanem az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás hiányosságát. Erre pedig sem a 2. sz. hiánypótlási felszólítás, sem a Kbt. fent idézett hiánypótlási szabályai nem adnak számukra lehetőséget. Az ajánlatkérő véleménye szerint a közös ajánlattevők által benyújtott referenciaigazolások közül csak a 2 db, a Magyar Építő Zrt. nevére szóló referenciaigazolás fogadható el megfelelőnek és érvényesnek. Emiatt a közös ajánlattevők nem rendelkeznek az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynél előírt legalább 3 db építési referenciával. Kérelmező ezt követően iratbetekintést indítványozott, ajánlatkérő az iratbetekintést én biztosította. Kérelmező az iratbetekintést követően előzetes vitarendezést kezdeményezett án, a tartalma megfelel a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak. Kérelmező előzetes vitarendezését ajánlatkérő án kelt válaszában elutasította, az általa kihirdetett eljárást lezáró döntést nem változtatta meg. Kérelmező én jogorvoslati kérelmet terjesztett elő. Kérte a Döntőbizottságot, hogy a Kbt (2) bekezdés d) pontjára tekintettel a Kbt (3) bekezdésének b) pontja szerint a Kbt. 1. (3) bekezdésének, a Kbt. 88. (1) bekezdés e)-f) pontjainak, a Kbt. 81. (1)-(4) bekezdésének, a Kbt. 91. (1) bekezdésében és a Kbt. 96/A (3) bekezdésében foglaltak megsértésének megállapítása mellett, az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás során hozott döntését semmisítse meg és állapítsa meg a jogsértés megtörténtét. Kérte a Döntőbizottságot, hogy a Kbt (2) bekezdésének g) pontja alapján rendelkezzen az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárás során felmerült költségek ajánlatkérő részéről történő viseléséről. Jogsértő esemény megtörténte, a tudomásra jutás időpontja: Az 1-7. kérelmi elemek esetében: a jogsértő esemény megtörténte , az eredményhirdetés napja az összegezés átadása/megküldése, a tudomásra jutás időpontja a Kbt (4) bekezdés c) pontja alapján az előzetes vitarendezésre küldött ajánlatkérői álláspont megküldésének időpontja, azaz július 18.

14 14 A 8. kérelmi elemmel kapcsolatban a jogsértő esemény megtörténte és egyben a tudomásra jutás napja az előzetes vitarendezésre küldött ajánlatkérői válasz időpontja, azaz július 18. Kérelmező a következő kérelmi elemekbe foglalta a jogsértő eseményeket: Első kérelmi elemében előadta, hogy téves ajánlatkérő azon indoklása, hogy Kérelmező a Kbt. 83. (5) bekezdésének tilalmába ütköző eljárási cselekményt követett el. E jogszabályi rendelkezés ugyanazon konkrét hiány másodszori pótlását nem engedélyezi, nem pedig adott esetben egy referencia munkával kapcsolatos más adattartalmú hiánypótlás benyújtását és elrendelését tilalmazza. Álláspontja szerint ennek megfelelőn kell alkalmazni és megítélni a Kbt. 83. (5) bekezdés második fordulatában előírt önkéntes hiánypótlás kérdését is. A fentiekkel összefüggésben az önkéntes hiánypótlás alkalmazása nem kizárt abban az esetben, ha az olyan adattartalom pótlására irányul, amely a korábbi hiánypótlásokban nem szerepelt. A többszöri hiánypótlás tilalma nem az adott dokumentum többszöri bekérésére és benyújtására vonatkozik, hanem ugyanazon adat többszöri hiánypótlására. A szóban forgó referenciamunka esetében nem a többszöri és ugyanazon adattartalom hiánypótlásáról volt szó, hanem az önkéntes hiánypótlás az eredeti ajánlatban található referenciaigazolás olyan adattartalmát érintette, amelyre ajánlatkérő még nem rendelt el hiánypótlást, és amelyre kérelmező még nem alkalmazott önkéntes hiánypótlást. Ebből következőleg az önkéntes hiánypótlás keretében csatolt referenciaigazolást el kellett volna fogadnia ajánlatkérőnek ekként kérelmező ajánlatát érvényessé és nyertessé kellett volna nyilvánítania. Azon ok nem alapozhatja meg kérelmező ajánlata érvénytelenségét, hogy ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásában kifejezetten nem engedte viszont nem is tilalmazta a szóban forgó referenciamunka esetében új referenciaigazolás becsatolását. Új referenciaigazolást nem is nyújtott be, figyelemmel arra, hogy a referenciaigazolást már az eredeti ajánlatában is beadta. A Kbt. 83. (2) bekezdés első fordulata alapján a hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak. Tekintettel-e jogszabályi előírásra is, ajánlatkérőnek nincs jogszerű lehetősége korlátozni az ajánlattevők hiánypótlási jogát és a hiánypótlás körét. A hiánypótlás keretében csatolt referenciamunka megjelölésre került az eredeti ajánlatban is, ekként a benyújtott dokumentum új referenciaigazolásként nem értelmezhető. Ebből következőleg az ajánlatkérő által hivatkozott új referenciaigazolás csatolásának tilalma jelen esetben kizárt, ebből következőleg azt kérelmező megszegni nem tudta. Fentiekre figyelemmel kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő tévesen értelmezte a hiánypótlási eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és jogsértően nem fogadta el kérelmező ajánlatát érvényesnek és nyertesnek.

15 15 Második kérelmi eleme alapján kérelmező álláspontja az, hogy a szóban forgó referenciaigazolás esetében ajánlatkérő olyan előírásnak történő megfelelést kért már az 1. számú hiánypótlásában is, amely előírás a felhívásban nem szerepelt. Ennek következtében álláspontja szerint ezen előírásnak történő megfelelést az ajánlatok értékeléskor alkalmazni nem lehetett. Az 1. számú hiánypótlási felhívás IV/5 pontja szerint a konzorciumban teljesített referenciaigazolás esetében a konzorciumi részvétel %-os arányában határozandó meg a referenciamunka ajánlattevőre eső értéke, és a hiánypótlás alapján ennek megfelelően vizsgálandó az ajánlattevő alkalmassági feltételeknek történő megfelelése. Kérelmező megítélése szerint abban az esetben, ha ajánlatkérő e szempont szerint kívánta vizsgálni referenciaigazolás megfelelőségét, akkor ezt az előírást az ajánlati felhívásban kellett volna rögzítenie. A hiánypótlás jogintézménye kizárólag az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megfogalmazottakkal kapcsolatban alkalmazható, az abban foglaltakon túlterjeszkedve nem gyakorolható. Fentiekre tekintettel kérelmező álláspontja szerint az eredeti ajánlatában benyújtott referenciaigazolás is megfelelt az ajánlatkérő által megfogalmazott alkalmassági feltételnek, ekként ajánlata érvényes. Harmadik kérelmi eleme alapján kérelmező álláspontja az, hogy a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indokként előadta, hogy a 95. oldalán található referenciaigazolás a Pesti Vígadó belső építési, felújítási és átalakítási munkái szerint a munka tárgyát képezte a tető építése és a csatlakozó épületszerkezetek kialakítása is, és a referenciaigazolás tartalmából nem vonható le egyértelmű következtetés arra vonatkozóan, hogy a megjelölt Ft összegből ténylegesen mekkora volt az az összeg, amely az átalakítási és/vagy felújítási munkálatok ellenszolgáltatását jelentette. Kérelmező szerint fennáll annak a lehetősége is, hogy a fentiekben kiemelt munkarészek adott esetben bővítésnek minősülhetnek. Abban az esetben, ha ezen munkarészek bővítésnek minősülnek, akkor ezeknek a munkarészeknek az értékét nem lehet figyelembe venni az alkalmassági feltételeknek történő megfeleléshez. Fentiekre tekintettel kérelmező álláspontja szerint a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata érvényesnek és nyertesnek nem nyilvánítható, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényessége a benyújtott referenciaigazolásból nem állapítható meg. Negyedik kérelmi eleme alapján kérelmező szerint a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indokként előadta, hogy a 96. oldalán található referenciaigazolás a Pécs Európa Kulturális fővárosa 2010 program keretében a nagy kiállítótér Múzeum utca kivitelezése alapján megállapítható, hogy a felújítási munkálatok 11 különálló

16 16 épületre vonatkoztak, viszont az ajánlatkérői előírás alapján olyan referenciaigazolást kellett bemutatni, amelyben a teljes átalakítási és/vagy felújítási munkát egy épületen teljesítették. Ezt támasztja alá az is, hogy az ajánlati felhívás minden esetben épület átalakításról és/vagy felújításról rendelkezik. Fentiekre tekintettel kérelmező álláspontja szerint a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata érvényesnek és nyertesnek nem nyilvánítható, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényessége a benyújtott referenciaigazolásból nem állapítható meg. Ötödik kérelmi eleme alapján kérelmező álláspontja az, hogy a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indokként előadta, a 96. oldalán található referenciaigazolás munka tartalmazott jelentős mennyiségű közterület (Eszperantó park, Aranyos kút) építési, közvilágítás építési, park és környezetrendezési, akadálymentes játszótér építési feladatokat is, és így a referenciaigazolásból nem állapítható meg egyértelműen az épület átalakítási és/vagy felújítási munkáira vonatkozó ellenszolgáltatás összege. Fentiek alapján a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlatának érvényessége és nyertessége jogszerűen nem állapítható meg. Hatodik kérelmi eleme alapján kérelmező szerint az ajánlatkérő a Kbt. 1. (3) bekezdését is megsértette, tekintettel arra, hogy a Laki Épületszobrász Zrt. esetében hiánypótlási eljárás nélkül elfogadta a nem megfelelő tartalmú referenciaigazolásokat, míg kérelmező esetében a hiányt pótoltatta, viszont a referenciaigazolását jogsértően nem fogadta el. Hetedik kérelmi eleme alapján kérelmező álláspontja az, hogy a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen a következő indokok alapján. Az ajánlati dokumentáció pontja a beépítésre megajánlott ablakok megfelelőségét igazoló dokumentumok előírását tartalmazta. Viszont a becsatolt ÉME csak az ablakprofilokra vonatkozik és nem a teljes szerkezetre, az engedély nem tartalmazza a nyitó motorokat, illetve az üvegszerkezeteket sem, amely üvegek a nyílászárók teljes felületének 80%-át teszi ki. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlatában szereplő engedély év januárja óta már nem elfogadható az ajánlatkérő által kért körben az MSZ EN :2006. számú szabvány szerint. Típusvizsgálati bizonyítvány kell az ajánlattevőknek az ajánlatukba foglalni, hogy az ajánlatkérő által támasztott alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében. Nyolcadik kérelmi eleme alapján kérelmező szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 96/A (3) bekezdésében foglaltakat, mert az előzetes vitarendezési kérelmére ajánlatkérő által adott 3. sorszámú válasz (Laki Épületszobrász Zrt.

17 17 érvényességének vizsgálata) nem teljeskörű, annak tartalma ténylegesen nem terjed ki azon elemekre, amelyeket kérelmező az előzetes vitarendezési kérelmében kifogásolt. Az előzetes vitarendezési kérelmére adott ajánlatkérői álláspont nem elégíti ki a Kbt. 96/A (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket. Ajánlatkérő észrevételében kérte a Döntőbizottságot, hogy a kérelmező jogorvoslati kérelmét a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján utasítsa el megalapozatlanság miatt. Kérelmező első kérelmi elemével kapcsolatban azt fejtette ki, hogy az összegezésben és az előzetes vitarendezési kérelemre adott álláspontjában a kérelmező ajánlatának érvénytelenségével kapcsolatban leírt indokokat továbbra is fenntartja. Kérelmező második kérelmi elemével kapcsolatban hivatkozott arra, hogy a kérelem elkésett. Az ajánlatkérő által én elrendelt hiánypótlással kapcsolatban a kérelmező a Kbt. 96/A. (1) bekezdés a) pontja alapján 3 munkanapon belül nyújthatott volna előzetes vitarendezési kérelmet az ajánlatkérőhöz, és/vagy a Kbt (2) bekezdése alapján 15 napon belül nyújthatott volna be jogorvoslati kérelmet a Döntőbizottsághoz. A kérelmező a fenti határidőkön belül nem vitatta az 1. számú hiánypótlási felhívás jogszerűségét, azzal kapcsolatban hiánypótlást is teljesített a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő érdemben azt adta elő, hogy az 1. számú hiánypótlási felhívás tartalma mindenben megfelelt a Kbt. és az ajánlati felhívás rendelkezéseinek. Az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás szerinti munkát a kérelmező csak 50%-os részvétellel teljesítette, így a teljesítés szerint rá vonatkozó összeg nem érte el a nettó 600 millió forintot. Kérelmező harmadik, negyedik, ötödik és hatodik kérelmi elemével kapcsolatban azt fejtette ki, hogy a LAKI Épületszobrász Zrt. által benyújtott referenciaigazolások megfelelnek az ajánlati felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelmény előírásainak, a nyertes ajánlattevő megfelelően igazolta azt, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlatkérő így nem sértette meg a Kbt. 1. (3) bekezdés rendelkezéseit sem. A harmadik kérelmi elem esetében a döntőbizottsági kérdésre előadta ajánlatkérő, hogy fel sem merült a bírálat során az a lehetőség, hogy bővítés is lehet a referenciaigazolás munkanemei között, egyértelműen átalakításnak és felújításnak értékelte a felsorolt munkákat. Az ötödik kérelmi elemmel kapcsolatban előadta ajánlatkérő, hogy észlelte azt, hogy az átalakítási és felújítási munkákhoz képest eltérő munkanemeket is tartalmaz a referenciaigazolás, és csak egyösszegű árajánlat található benne, de a

18 18 munkanemek részletezése, valamint a műszaki mennyiségek alapján úgy értékelte a referenciaigazolást, hogy a teljes ellenszolgáltatásnak az átalakítási és felújítási munkák ellentételezését szolgáló része megalapozza az alkalmasságot. Kérelmező hetedik kérelmi elemével kapcsolatban hivatkozott arra, hogy az ajánlati felhívásban nem írta azt elő, hogy külön igazolást kell becsatolni az ablakok üvegezéséről, a nyitó motorokról vagy az ablakok egyéb összetevőiről. A nyertes ajánlattevő által benyújtott Építőipari Műszaki Engedélyből megállapítható, hogy a Laki Épületszobrász Zrt. az ajánlati felhívásnak megfelelő típusú ablakokat kíván a teljesítés során beépíteni. Az ÉME szóhasználata is alátámasztja ezen ajánlatkérői álláspontot, az engedély 1. oldalán (az ajánlat 185. oldalán), és a további részein is ablaktípusokról szól. A becsatolt ÉME szövegezéséből látható, hogy az engedély nem csak a profilra vonatkozik, hanem az adott profilokból összeépíthető ablakszerkezetre is. Taxatív felsorolást nem tartalmazott a dokumentáció hivatkozott pontjának az előírása arra nézve, hogy mely engedélyeket fogadja el az ajánlatkérő ezen alkalmassági feltétel igazolásaképpen, ezért azt sem írta elő, hogy bizonyos szabványnak kell, hogy megfeleljenek bizonyos engedélyek. Viszont ha már ezen igazolások, engedélyek önmagukban érvényesek és tartalmazzák azon műszaki paramétereknek való megfelelést, amely a dokumentáció előírásainak megfelel, akkor azt már érvényesként fogadta el az ajánlatkérő. Kérelmező nyolcadik kérelmi elemével kapcsolatban azt fejtette ki, hogy valamennyi, az előzetes vitarendezési kérelemben foglalt kérelmezői felvetésre részletesen válaszolt, így nem sértette meg a Kbt. 96/A. (3) bekezdését. Egyéb érdekeltként a LAKI Épületszobrász Zrt. az észrevételében kérelmező első kérelmi elemével kapcsolatban azt adta elő, hogy osztja az ajánlatkérő álláspontját. Az egri referenciaigazolás hiányosságát azaz, hogy nem derült ki belőle, hogy teljes szerződéses értékből mennyi volt a meglévő épület átalakítására és/vagy felújítására vonatkozó ellenszolgáltatás összege kérelmező csak úgy pótolhatta, valamint ajánlatkérő is csak úgy pótoltathatta, hogy maga a hiánypótlás során csatolt egri referenciaigazolás kerül kiegészítésre/pontosításra. A Laki Épületszobrász Zrt. állítása szerint a kérelmező első kérelmi eleme elkésett, kérelmező ugyanis a hiánypótlási felhívás kézhezvételével egyidejűleg (azaz én) szerzett tudomást arról, hogy az egri referencia kapcsán az ajánlatkérő nem adott lehetőséget új (másik) referenciaigazolás csatolására - ellentétben a másik kettő (debreceni, gödöllői) referenciával, ahol vagylagosan megengedte az új referenciaigazolások csatolását.

19 19 A kérelmezőnek a második kérelmi eleme is elkésett megítélése szerint. Az ajánlatkérő ugyanis én rendelt el első ízben hiánypótlást, így nem csak a szubjektív jellegű, de az objektív 90 napos határidő is lejárt. Tekintettel arra, hogy a fent kifejtettek alapján a kérelmező érvénytelen ajánlatot tett, az ügyfélképessége nem állapítható meg a Laki Épületszobrász Zrt. vonatkozásában, a Kbt (1) bekezdése szerint ugyanis az ügyfélképesség fennállásához a jogos érdeksérelem megállapíthatósága szükséges. Kérelmező kizárólag a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlatának érvényessé nyilvánítását támadja és a másik érvényes ajánlatot tevőt akit ajánlatkérő a nyertest követő ajánlattevőként hirdetett ki összegezésében, a STRABAG MML Kft.-t azonban egyáltalán nem támadja. A Laki Épületszobrász Zrt. a kérelmező harmadik, negyedik, ötödik és hatodik kérelmi elemével kapcsolatban azt fejtette ki, hogy az általa becsatolt valamennyi referenciaigazolás megfelelő, ekként alkalmasságát egyértelműen igazolta. A Laki Épületszobrász Zrt. a kérelmező hetedik kérelmi elemével kapcsolatban azt adta elő, hogy az általa benyújtott Építőipari Műszaki Engedély mindenben megfelel az előírásoknak. Az engedély nem csak az ablakprofilokra, hanem az ablakszerkezetre vonatkozik, ellentétben a kérelmezői állással. Az ajánlatának 186. oldalán az engedély I.5. pontjának előírásával is alá kívánta azt támasztani a Laki Épületszobrász Zrt., hogy a kérelmező által említett szabványnak is megfelel mind a megajánlott ablak, mind maga az engedély. A hiánypótlási felhívás alapján kért érvényesség-meghosszabbítást nem adta volna ki az ÉMI, ha ezen pontba ütközött volna mind az ő engedélyének a jogossága, mind pedig az ablaknak a paramétere. Az ajánlatkérői elvárásoknak és az építési beruházások gyakorlatának is teljes mértékben megfelel ezen engedély, ugyanis az ajánlattételi szakaszban csak az ésszerű, hogy az ÉMI engedélynek megfelelő igazolást kérjen az ajánlatkérő, ugyanis típusvizsgálati bizonyítványra, vagy akár szállítói megfelelőségi nyilatkozatra már csak a teljesítés során, az ablakok legyártását követően és a beszerelésükre várva van szükség. A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben alapos. Ajánlatkérő Kbt. IV. fejezete szerinti eljárást megindító hirdetménye napján került feladásra, így a jogorvoslati kérelem elbírálására a Kbt napján hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kbt. 81. (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

20 20 (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. (2) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint ha ezt az ajánlatkérő előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. (3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt a a következőket mondja ki: (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. (2) A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal. (3) A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. (4) Az ajánlattevő - a (2) bekezdésben meghatározott körben - a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. (5) A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza.

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Biharkeresztes Város Önkormányzata 4110. Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Heréden ravatalozó magas

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.303/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.772/9 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez. Módosított összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez. Módosított összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Módosított összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (3793. Cigánd, Fő u. 80.) 2. A

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.210/11/2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Cím: 1163

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Székesfehérvár, Balatoni út 6. Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281 MÁK 10029008-01712041 Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Budapest XIV. kerület, Zugló területén útfelújítási munkálatok elvégzése.

Budapest XIV. kerület, Zugló területén útfelújítási munkálatok elvégzése. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.315/15/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Miskolc Holding Zrt. (3525 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az alábbiakban részletesen kifejtett indokainkra tekintettel a 2. sz. HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS és 2. sz. FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS Kérelmezőre vonatkozó 1. b), d), 2., 4. és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.775/8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: MTA Természettudományi

Részletesebben