A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.513/14/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T- ot. A Döntőbizottság a Hunép Universal Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u , a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelme alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., a továbbiakban: ajánlatkérő) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ÉL jelű épületének részleges sportcélú átalakítása ( BME Sportközpont kialakítása ) tárgyú közbeszerzési eljárása ellen indított jogorvoslati eljárásban a jogorvoslati kérelemnek részben helyt ad, és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 83. (1) bekezdését, ezért megsemmisíti az ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lezáró döntését. Az elkésetten előterjesztett kérelmi elemek tekintetében a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti. Kötelezi a Döntőbizottság ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmező részére Ft, azaz hétszázhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan a felek viselik az eljárás során felmerült további költségeiket. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel lehet kérni. A külön jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának dokumentumai, valamint a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg: Ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárást indított, amelyre vonatkozó ajánlati felhívása án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S szám alatt. A felhívás feladására napján került sor. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt és az alternatív ajánlattételt nem biztosította. A felhívás II.2.1) pontjában ajánlatkérő a következők szerint határozta meg a szerződés teljes mennyiségét: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ÉL jelű épületének részleges sportcélú átalakítása, az átalakítással érintett rész teljes átépítése és felújítása mintegy 2840 nettó m²-en, új előtető-előlépcső és új főbejárat kialakítása, komplett rétegrendet érintő tetőszigetelés, az érintett részeken komplett homlokzati nyílászáró-csere. A meglévő 3 szintes épület 2 szintjén kialakításra kerül 2 db kosárlabdapálya, 4 db squashpálya, konditermek, teremfutball-terem, cselgáncsterem, büfé és előadóterem, irodahelyiségek és öltözőblokkok 2 db szaunával. A mobil sporteszközök (pl. kondigépek), valamint a falmászó fal kiépítése nem tárgya az ajánlatkérésnek. Főbb mennyiségek: Meglévő falazott és acélszerkezetek, lift, liftakna és acéllépcső bontása, aljzatok, nyílászárók, elektromos és gépészeti vezetékek bontása összesen 1150 m³ m² teljes rétegrendet illető tetőszigetelés-csere. 420 fm új natúr eloxált alumínium attikalefedés. 840 m² meglévő shed-tetők ferde síkú szigetelésének új rétegrendje. 650 m² homlokzati hőhídmentes alumínium nyílászáró-csere toktoldásokkal. 400 m² függőleges felületű felülvilágító nyílászáró-csere. 160 m² járható lapostető és előlépcső. 40 m² új főbejárati acélszerkezetű előtető. 1 db új mon. vb. liftakna és személylift kialakítása (alsógépházas). 377 m² gipszkarton előtétfal. 651 m² greslap falburkolat m² úsztatott aljzatok, aljzatkiegyenlítők m² hideg és meleg, ill. speciális (sportpadló) padlóburkolatok m² monolit és szerelt álmennyezetek.

3 3 Komplett új hűtési-fűtési-szellőzési rendszerek, tetőn elhelyezett kültéri egységekkel. Komplett erős- és gyengeáramú rendszerek. 550 m² festés és glettelés mennyezeten együttesen. 15 tonna acélváz (a kültéri gépék tartószerkezete). 254 m² nagytáblás szálcement homlokzatburkolat. 105 m² sávos fém homlokzatburkolat. Összesen m² festés, mázolás, glettelés, vakolatkészítés. 18 m² új főbejárati hőhídmentes alumínium portálszerkezet. 86 db különféle beltéri ajtó (részben tűzgátló kivitelben). Árbócállványozás 20,00 m padlómagasságig 630 m³. Homlokzati csőállvány 12 m padlómagasságig 1100 m². Betonacélszerelés 9.15 t. Porvédőfal 960 m². Válaszfalazás mészhomok válaszfalelemekből 315 m². Szerelt válaszfalak 623 m². 4 db infra kabin. Fain-coil készülék 4 csöves rendszerhez összesen 10 db. Légtechnikai vezetékek hő és hangszigetelése 2100 m². Légcsatornák tűzvédelmi szigetelése 250 m². 4 légkezelő berendezés m³/h légmennyiség. Szünetmentes áramforrás 20 kva-es by-pass kivitelben. Univerzális digitális kontroller 3 db. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározta a kizáró okokra vonatkozó előírásait, és alkalmassági követelményrendszerét. A felhívás III.2.3) pontjában a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében ajánlatkérő - egyebek mellett - a következőket rögzítette: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1.: Referenciaigazolás a Kbt. 68. (2) bekezdése alapján, amely legalább a következőket tartalmazza: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (év, hónap, nap feltüntetésével) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az elvégzett építési munkák jellege, továbbá a másik fél által adott nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha: M/1.: nem rendelkezik az előző 3 évben (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) teljesített (befejezett teljesítéssel), összesen legalább 3 db, meglévő épület átalakítási és/vagy felújítási munkáira vonatkozó építési referenciával,

4 4 amely referenciák értéke külön-külön meghaladja a nettó HUF-ot. [Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján]. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kívánta elbírálni. Az ajánlattételi határidőt , az eredményhirdetés időpontját , a szerződéskötés tervezett időpontját napjában határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt is készített, mely tartalmazta az útmutatót, a szerződéstervezetet, nyilatkozatmintákat és az árazatlan költségvetést. Az ajánlati dokumentáció pontja a következő előírását tartalmazta:,,2.17. A beépítésre megajánlott ablakok megfelelőségét igazoló dokumentumok. Az ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell, hogy az általa beépítésre megajánlott ablaktípusok műszaki paraméterei teljesítik az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban beépítésre meghatározott ablaktípusoknál előírt műszaki követelményeket. Az ajánlatkérő a megfelelőség igazolásaként minden olyan dokumentumot elfogad, amelyből egyértelműen kitűnik az ajánlattevő által beépítésre megajánlott ablakok típusa, valamint egyértelműen kitűnnek belőle az adott ablaktípus műszaki paraméterei, amelyek ismeretében megállapítható, hogy az teljesíti az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban beépítésre meghatározott ablaktípusoknál előírt műszaki követelményeket. Ilyen lehet pl. gyártóművi és hazai honosítási műbizonylat, a szükséges vizsgálati eredmények okmányai, építőipari műszaki engedély, szállítói (gyártóművi) megfelelőségi nyilatkozat (nem taxatív felsorolás). Az ajánlatkérő nem fogadja el a megfelelőség igazolásként az ajánlattevő saját nyilatkozatát [kivéve, ha az egyben szállítói (gyártóművi) megfelelőségi nyilatkozatnak is minősül]. A megfelelőség igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban az ajánlatba csatolni. Az ajánlattevőnek abban az esetben is be kell csatolnia az ajánlatba a megfelelőség igazolására szolgáló dokumentumokat, ha ugyanazokat az ablakokat ajánlja meg, amik az ajánlati dokumentációban szerepelnek. A műszaki dokumentációban lévő külső nyílászárók konszignációja szerint a nyílászárók típusa Wicona Wicline 60 E hőhídmentes alumínium vagy ezzel megegyező minőségű és megjelenítésű, illetve Wicona Wictec 50 hőhídmentes alumínium függönyfalrendszer ablakokkal, vagy ezzel megegyező minőségű és megjelenítésű.

5 5 A konszignáció egyebek mellett pontos műszaki meghatározást adott az üvegezésre, a távtartóra, a külső / belső üvegre, a fényáteresztésre, a külső reflexióra, a teljes napenergia áteresztésre, a hőátbocsátási tényezőre, az üvegszerkezet léghanggátlásra. Az eljárásban ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nyújtott. Ajánlattételi határidőre a következő ajánlattevők tettek ajánlatot az alábbiak szerint: FK-Raszter Építő Zrt Ft HUNÉP Universal Építőipari Zrt. és Ft HUNÉP Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. közös ajánlattevők (Kérelemző) Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt Ft Laki Épületszobrász Zrt Ft Strabag MML Magas-és Mérnöki Létesítmény Építő Kft Ft PRÍM Építő Építőipari Kft Ft AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft Ft Kérelmező ajánlata 51. oldalán egy kitöltés nélküli, a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti 6. sz. nyilatkozatminta, az 52. oldalon a HUNÉP Capital-Bau Kft. Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozata szerepel. Ezen hivatkozott nyilatkozatokban sem alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezetet nem jelölt meg a HUNÉP-Capital Bau Kft. Az ajánlat 55. oldalára került csatolásra a referenciák ismertetése körében tett nyilatkozat. Az ajánlat 58. oldalán került csatolásra a HUNÉP-MEDIKUS Hostel Zrt. által a HUNÉP Universal Zrt. részére kiállított DEOEC II. sz. Kollégium rekonstrukciós munkáinak fővállalkozásban történő megvalósítása. referenciaigazolás. Vállalkozás témája: DEOEC II. sz. Kollégium rekonstrukciós munkáinak fővállalkozásban történő megvalósítása. Meglévő épület átépítése és tetőtér beépítése nettó (hasznos alapterület) 4.367,21 m2-en. Ezen belül emeletráépítés nettó 720,14 m2. Bontási és építési munkák kivitelezése, közművek kiépítése, illetve kiváltása, környezetrendezés. Az épületgépészeti, elektromos, gyengeáramú rendszerek kiépítése, berendezések és felszerelések beszerzése, beépítése.

6 6 LB-KNAUF homlokzati hőszigetelő (8 cm vtg) rendszer készítése dűbelezve, üvegszövet beágyazásával, külső réteg felhordásával. Homlokzati nyílászárók cseréje, lift kiépítése szerelése, új bútorzat beépítése. Meglévő épület átépítése + tetőtér beépítése 23x4=92 db 3 ágyas szoba 276 fő Új épületrész: 16x5=80 db 2 ágyas szoba 160 fő Vállalkozó szerepe a beruházásban: Fővállalkozó (tervezés, kivitelezés, szolgáltatás-üzemeltetés) Szerződéses nettó érték: Ft. Az ajánlat 60. oldalán a Karcag, Kátai Gábor Kórház részleges rekonstrukciójával kapcsolatos referencia került csatolásra. Vállalkozó neve: HUNÉP Universal Építőipari Zrt. Vállalkozó neve: IMOLA ÉPÍTŐ Fővállalkozó Szolgáltató Kft. Vállalkozó szerepe a beruházásban: Generálkivitelező Saját teljesítésben végzett feladatok a referenciamunka teljes összegéhez viszonyítva: 50-50% Szerződéses nettó érték: Ft. Az ajánlat 61. oldalán Gödöllő Város Önkormányzata által kiállított Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola bővítése és felújítása teljeskörű generálkivitelezés keretében. referencia került csatolásra. Vállalkozás témája: Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola bővítése és felújítása teljeskörű generál-kivitelezés keretében. Az iskolában 16 tanterem, 3 csoportszoba, 5 szaktanterem, könyvtár, tornaterem, tálalókonyha, ebédlő és egyéb kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. Földszint: 2765,95 m2, I. emelet: 2270,11 m2. A meglévő épület belső és külső felújítása, nyílászárócsere, burkolatcsere, tetőszerkezet átalakítása laposról magas tetőre, valamint új épületek bővítése, kivitelezése. Szerződéses nettó érték: Ft. Kérelmező az ajánlat , oldalai tekintetében akként nyilatkozott, hogy az üzleti titkot tartalmaz, így annak nyilvánosságra hozatalát megtiltotta. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata 95. oldalán található a Pesti Vigadó bontási, építési munkái tárgyú referenciaigazolás. Műszaki tartalma szerint belső építési, felújítási, átalakítási munka nettó Ft értékben. A

7 7 kivitelezés műszaki tartalmába egyebek mellett beletartozott a komplett tető és tetőfelülvilágító építése. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata 96. oldalán található Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében a Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt kivitelezése tárgyú referenciaigazolás. Műszaki tartalma szerint műemléki múzeumépületek komplett tervezési, restaurátori és kivitelezési munkái, illetve műemléki környezetben lévő közterületek, parkok komplett tervezési és építési munkái munka nettó Ft értékben. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata 185. oldalán található A-1047/2000 sz én kiállított WICONA típusú nyílászárók ÉME engedélye ig érvényes. Az engedély 15. oldalán az utóellenőrzések pont az alábbi előírást tartalmazza: Az ÉME érvényességi ideje alatt elvégzendő utóellenőrzések: évente egyszer. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, és az ÉMI Kht. törli az érvényes Építőipari Műszaki Engedélyek adatbázisából. A Laki Épületszobrász Zrt. ajánlata 186. oldalán az engedély I.5. pontja (a jogi szabályozás és általános feltételek) a következő szabályozást tartalmazza: Ha az ÉME érvényességi idején belül honosított harmonizált európai szabványt adnak ki a termékre, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében az ÉMI Kht.-nak az ÉME-t vissza kell vonni a közzétételt követő egy éven belül, kivéve, ha a termék a szabványban foglaltaktól lényegesen eltér. A Laki Épületszobrász Zrt. az ajánlat 4., oldalai tekintetében akként nyilatkozott, hogy az üzleti titkot tartalmaz, így annak nyilvánosságra hozatalát megtiltotta. Ajánlatkérő én hiánypótlást rendelt el, mely a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. és a HUNÉP Capital-Bau Kft. közös ajánlattevők esetében egyebek mellett az alábbiakat tartalmazta: 3. Az ajánlat 51. oldalán becsatolt, a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozat [Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja tekintetében] hiányos: a nyilatkozatminta szövege nincsen kitöltve, és nincsen cégszerűen aláírva. 5. A közös ajánlattevők nem igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlati felhívás III.2.3.) pont M/1. alkalmassági követelményeknek. Az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás szerint a referenciamunkát a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 50%-os részvétellel teljesítette. A referenciamunka értékének 50%-a nem haladja meg a nettó 600 millió Ft-ot, így a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciamunka tekintetében nem

8 8 rendelkezik olyan referenciával, mely megfelelne az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek. A fenti okok miatt csak 2 db referenciaigazolás fogadható el az előírt legalább 3 db referenciaigazolás helyett. Az ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciaigazolás hiánypótlása során is be kell tartaniuk a Kbt. 68. (2) bekezdésében írt rendelkezéseket. Ajánlatkérő a Laki Épületszobrász Zrt.-től hiánypótlás keretében a következő dokumentumok csatolását kérte: 7. sorszámmal: Az ajánlatba becsatolt, a beépítésre megajánlott ablakok megfelelőségét igazoló Építőipari Műszaki Engedély érvényessége november 30-án lejárt. Az ajánlattevő a hiánypótlás során nyújtsa be a beépítésre megajánlott ablakok megfelelőségét igazoló érvényes Építőipari Műszaki Engedélyt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beépítésre megajánlott ablakok megfelelősége az építőipari műszaki engedélyen kívül igazolható pl. gyártóművi és hazai honosítású műbizonylattal, a szükséges vizsgálati eredmények okmányaival, szállítói (gyártóművi) megfelelőségi nyilatkozattal is (lásd: Ajánlati Dokumentáció pont). A közös ajánlattevők hiánypótlásukhoz csatolt, a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat szerint a HUNÉP Universal Zrt. a Kbt. 69. (8) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek az IMOLA Építő Kft. alvállalkozóval együtt felel meg. A hiánypótlás 13. oldalán csatolásra került az IMOLA Építő Kft. részére az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. megrendelő által kiállított referenciaigazolás, amely Ft nettó szerződéses értékű igazolás a vállalkozás tárgykörében a következőket rögzítette: A műemlék egri Törökfürdő rekonstrukciója és a Reumakórház fejlesztése, új kórházi szárny építése műemléki környezetben - Török fürdő épület átalakítása, tetőtér beépítése tetőszerkezet felújításával - Török fürdő épület és kórházépület közötti nyaktag építése (pince, földszint, tetőtér) beépítés tagozódással - Kórházépület átalakítása - Kórházépület bővítése új szárny építésével - A szükséges elektromos, épületgépészeti és vízgépészeti rendszer kiépítése - A meglévő medencék felújítása, átalakítása (157 m 2 ), új gyógyászati medencék építése (150 m 2 ) - A teljes beruházás 2.788,5 m 2, amelyből 1383,7 m 2 új épület építését és 1.414,8 m 2 meglévő épület átalakítását jelenti. Összes vízfelület a kivitelezés teljes területén 307 m 2.

9 9 Laki Épületszobrász Zrt. hiánypótlása 17. oldalán csatolta a Hydro Building System Kft.-nek címzett, ÉMI Kft. A-1074/2000 számú ÉME utóellenőrzése tárgyú i levelét. Melyben: Kérésére ezúton igazoljuk, hogy az A-1074/2000 számú ÉME utóellenőrzésére vonatkozó megrendelésüket cégünknél nyilvántartásba vettük, az eljárás folyamatban van. Az eljárás keretében megtörténik a fenti engedély kiegészítése és érvényességének meghosszabbítása. Az utóellenőrzés befejezéséig (várható határidő: ) a fenti számú Építőipari Műszaki Engedélyt az abban foglaltak tartalmi változtatása nélkül érvényesnek tekintjük. Az eredményhirdetésre én került sor, melyről készült összegezés szerint érvénytelen ajánlatot nyújtott be a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., az FK-Raszter Építő Zrt., az AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. és a PRÍM Építő Építőipari Kft. Nyertes ajánlattevőként a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. és HUNÉP Capital- Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. közös ajánlattevőt hirdette ki ajánlatkérő. A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő a Laki Épületszobrász Zrt. lett. Ajánlatkérő döntését a Laki Épületszobrász Zrt. a Döntőbizottság előtt kifogásolta, a Döntőbizottság az ajánlatkérő eljárás lezáró döntését a D.303/13/2011. számú határozatában megsemmisítette. Ezt követően én ajánlatkérő kérelmező részére hiánypótlási felhívást és a Kbt a szerinti tájékoztatáskérést küldött. 1. A közös ajánlattevők pótolják az ajánlatuk oldalain becsatolt referenciaigazolások hiányosságait. Jelen hiánypótlás során nyújtsák be az ajánlatba becsatolt referenciaigazolást olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljes szerződéses nettó értékből mekkora összeget tesz ki a meglévő épület átalakítási és/vagy felújítási munkálataira vonatkozó feladatok ellenértéke (nettó HUF-ba megadva) VAGY Az ajánlat oldalain becsatolt referenciaigazolás helyett nyújtsanak be olyan referenciaigazolást, amely alkalmas arra, hogy a közös ajánlattevők igazolhassák vele az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelésüket. 2. A közös ajánlattevők pótolják az ajánlatuk 61. oldalán becsatolt referenciaigazolás hiányosságait. Jelen hiánypótlás során nyújtsák be az ajánlatba becsatolt referenciaigazolást olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljes szerződéses nettó értékből mekkora összeget tesz ki a meglévő épület átalakítási

10 10 és/vagy felújítási munkálataira vonatkozó feladatok ellenértéke (nettó HUF-ba megadva) VAGY Az ajánlat 61. oldalán becsatolt referenciaigazolás helyett nyújtsanak be olyan referenciaigazolást, amely alkalmas arra, hogy a közös ajánlattevők igazolhassák vele az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelésüket. 3. A közös ajánlattevők pótolják a én kelt hiánypótlásuk 13. oldalán becsatolt referenciaigazolás hiányosságait. Jelen hiánypótlás során nyújtsák be az 1. hiánypótlás során benyújtott referenciaigazolást olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljes szerződéses nettó értékből mekkora összeg tesz ki a meglévő épület átalakítási és/vagy felújítási munkálataira vonatkozó feladatok ellenértéke (nettó HUF-ba megadva) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciaigazolások hiánypótlása során is be kell tartaniuk a Kbt. 68. (2) bekezdésében írt rendelkezéseket. Felhívjuk a T. Közös ajánlattevőket, írásban adjanak felvilágosítást arról, hogy az ajánlat oldalain becsatolt referenciaigazolás kiállítása a Kbt. 68. (2) bekezdésének szabályai szerint történt-e, azaz a referenciaigazolást valóban a szerződést kötő másik fél állította-e ki a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. részére. 1. A közös ajánlattevők tájékoztassanak bennünket arról: Ha a referenciaigazolás tárgya szerinti munkák beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma írta ki és folytatta le, és az erről szóló szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény (TED 2008/S ) szerint a nyertes ajánlattevő a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. lett, akkor a referenciaigazolás szerinti munkákat szerződést kötő másik félként miért a HUNÉP-MEDIKUS HOSTEL Zrt. állította ki, és miért nem a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma. 2. A közös ajánlattevők tájékoztassanak továbbá bennünket arról, hogy a referenciaigazolás tárgya szerinti munkák teljességében a HUNÉP-MEDIKUS HOSTEL Zrt. milyen szerepben (pozícióban) vesz vagy vett részt. Kérelmező az előírt határidőig ( én) pótolta a referenciaigazolásokat, és megválaszolta a szükséges információkat. 1. Az ajánlat oldalain becsatolt referenciaigazolás helyett újabb referenciaigazolást csatolunk be. 2. Az ajánlat 61. oldalán becsatolt referenciaigazolás helyett újabb referenciaigazolást csatolunk be.

11 11 3. A én kelt hiánypótlásuk során benyújtott egri referenciaigazolás hiányosságait nem kívánjuk pótolni, helyette az alapajánlatban szereplő karcagi referenciaigazolást önkéntes hiánypótlás keretében csatoljuk. Az 3. pontban említett referenciaigazolás alapszerződéses árát kiegészíti a pótmunka és a kiegészítő építési beruházás értékével így a teljes nettó szerződéses ár Ft. A kérelmezőnek az 1. és 2. pontban említett új referenciaigazolásait a Magyar Építő Zrt. igazolta. Kérelmező továbbá csatolta a 6. sz. nyilatkozatmintát, amelyben a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti 10%-ot meg nem haladó alvállalkozóként csak a Magyar Építő Zrt.-t nevezi meg. Ajánlatkérő ezt követően án új eljárást lezáró döntést hozott, ahol a kérelmező ajánlatát érvénytelenné, a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlatát érvényessé és nyertessé nyilvánította. Kérelmező ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását ajánlatkérő a következők szerint indokolta: Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők nem felelnek meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. Indokolás: A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő én hiánypótlást rendelt el többek között - a közös ajánlattevők ajánlatának 60. oldalán becsatolt, Karcag Város Önkormányzata által kiállított referenciaigazolással kapcsolatban (1. sz. hiánypótlási felszólítás, IV.5. pont). Az l. sz. hiánypótlási felszólítás IV.5. pontja szerint: A közös ajánlattevők nem igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek. Az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás szerint a referenciamunkát a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 50%-os részvétellel teljesítette. A referenciamunka értékének 50%-a nem haladja meg a nettó 600 millió Ft-ot, így a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciamunka tekintetében nem rendelkezik olyan referenciával, mely megfelelne az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek. A közös ajánlattevők én kelt hiánypótlásukban az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás helyett új referenciaigazolást nyújtottak be (hiánypótlás, 13. oldal). A hiánypótlás 13. oldalán benyújtott referenciaigazolást az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. állította ki az Imola Építő Kft. részére. A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. az Imola Építő Kft.-t a közbeszerzési eljárásban Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti szervezetként szerepelteti (hiánypótlás, 4. oldal). Az ajánlatkérő án kelt - utóbb megsemmisített - eljárást lezáró döntésével érvényesnek és megfelelőnek fogadta el a közös ajánlattevők ajánlatának oldalán és 61. oldalán, valamint a hiánypótlás 13. oldalán

12 12 benyújtott referenciaigazolásokat. Az ajánlatkérő megállapította, hogy a közös ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a szerződés teljesítésére (eljárást lezáró 1. döntés, A.2. pont). Az ajánlatkérő én a közös ajánlattevőket hirdette ki az eljárás nyertesének. A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság én kelt, D.303/13/2011. sz. határozatában megsemmisítette az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. Az ajánlatkérő által érvényesnek és megfelelőnek nyilvánított, a közös ajánlattevők által benyújtott 3 db referenciaigazolás mindegyikével kapcsolatban kimondta: egyikből sem tűnik ki egyértelműen, hogy a teljes szerződéses nettó értékből mekkora összeget tesz ki a meglévő épület átalakítási és/vagy felújítási munkálataira vonatkozó feladatok ellenértéke. Emiatt az ajánlatkérő az ajánlat bírálata során nem állapíthatta volna meg jogszerűen azt, hogy a közös ajánlattevők megfelelnek az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynek. A Közbeszerzési Döntőbizottság szerint az ajánlatkérőnek valamennyi érvényesnek és megfelelőnek elfogadott referenciaigazolással kapcsolatban hiánypótlást kell elrendelnie, valamint az ajánlat oldalain becsatolt igazolással kapcsolatban felvilágosítást is kell kérnie a közös ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő én elrendelte a hiánypótlást a referenciaigazolásokkal kapcsolatban (2. sz. hiánypótlási felszólítás). A 2. sz. hiánypótlási felszólításban csak az ajánlat oldalain és az ajánlat 61. oldalán becsatolt igazolások esetében tette lehetővé azt, hogy a közös ajánlattevők a 2. hiánypótlás során új referenciaigazolásokat nyújtsanak be. Az 1. hiánypótlási dokumentum 13. oldalán becsatolt igazolás esetében az ajánlatkérő új igazolás benyújtását nem tette lehetővé, összhangban a Kbt. 83. (5) bekezdés rendelkezéseivel, valamint a D.303/13/2011. sz. határozat megállapításaival. A Kbt. 83. (5) bekezdése szerint: A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető. A közös ajánlattevők a én kelt 2. hiánypótlásukban az ajánlat oldalán, valamint az ajánlat 61. oldalán becsatolt referenciaigazolások helyett 1-1 új, a Magyar Építő Zrt. nevére szóló referenciaigazolást csatoltak be. A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. a Magyar Építő Zrt.-t a közbeszerzési eljárásban Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti szervezetként szerepelteti (lásd: 2. hiánypótlási dokumentum). A közös ajánlattevők a én kelt 2. hiánypótlásukban az 1. hiánypótlási dokumentum 13. oldalán becsatolt igazolás hiányosságainak pótlása helyett önkéntes hiánypótlás keretében az ajánlat 60. oldalán becsatolt igazolást nyújtották be, kibővített tartalommal. Az ajánlatkérő véleménye szerint a közös ajánlattevők által az önkéntes hiánypótlás keretében benyújtott referenciaigazolás a Kbt. 83. (7) bekezdés

13 13 rendelkezései alapján az ajánlat bírálata során nem vehető figyelembe, mivel az ily módon teljesített önkéntes hiánypótlás a Kbt. 83. (5) bekezdése alapján tilalmazott. A közös ajánlattevők a 2. hiánypótlási szakaszban az önkéntes hiánypótlás során olyan hiányosságot pótoltak, amely már az l. sz. hiánypótlási felszólításban hiányként volt megjelölve: ez a hiány az ajánlat 60. oldalán becsatolt, a tartalma miatt megfelelőnek el nem fogadható referenciaigazolás volt. A közös ajánlattevők a 2. hiánypótlás során nem az l. hiánypótlási dokumentum 13. oldalán becsatolt igazolás hiányosságait pótolták, hanem az ajánlat 60. oldalán becsatolt referenciaigazolás hiányosságát. Erre pedig sem a 2. sz. hiánypótlási felszólítás, sem a Kbt. fent idézett hiánypótlási szabályai nem adnak számukra lehetőséget. Az ajánlatkérő véleménye szerint a közös ajánlattevők által benyújtott referenciaigazolások közül csak a 2 db, a Magyar Építő Zrt. nevére szóló referenciaigazolás fogadható el megfelelőnek és érvényesnek. Emiatt a közös ajánlattevők nem rendelkeznek az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont M/1. alkalmassági követelménynél előírt legalább 3 db építési referenciával. Kérelmező ezt követően iratbetekintést indítványozott, ajánlatkérő az iratbetekintést én biztosította. Kérelmező az iratbetekintést követően előzetes vitarendezést kezdeményezett án, a tartalma megfelel a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak. Kérelmező előzetes vitarendezését ajánlatkérő án kelt válaszában elutasította, az általa kihirdetett eljárást lezáró döntést nem változtatta meg. Kérelmező én jogorvoslati kérelmet terjesztett elő. Kérte a Döntőbizottságot, hogy a Kbt (2) bekezdés d) pontjára tekintettel a Kbt (3) bekezdésének b) pontja szerint a Kbt. 1. (3) bekezdésének, a Kbt. 88. (1) bekezdés e)-f) pontjainak, a Kbt. 81. (1)-(4) bekezdésének, a Kbt. 91. (1) bekezdésében és a Kbt. 96/A (3) bekezdésében foglaltak megsértésének megállapítása mellett, az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás során hozott döntését semmisítse meg és állapítsa meg a jogsértés megtörténtét. Kérte a Döntőbizottságot, hogy a Kbt (2) bekezdésének g) pontja alapján rendelkezzen az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárás során felmerült költségek ajánlatkérő részéről történő viseléséről. Jogsértő esemény megtörténte, a tudomásra jutás időpontja: Az 1-7. kérelmi elemek esetében: a jogsértő esemény megtörténte , az eredményhirdetés napja az összegezés átadása/megküldése, a tudomásra jutás időpontja a Kbt (4) bekezdés c) pontja alapján az előzetes vitarendezésre küldött ajánlatkérői álláspont megküldésének időpontja, azaz július 18.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.789/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.473/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.316/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 számú támogatási szerződések

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben