Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban"

Átírás

1 Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regional Phare 2001 Programme Supporting Tourism Development in Northern Hungary HU

2 Köszöntő To the Reader Készült az Európai Unió támogatásával Published with the support of the European Union A magyarországi területfejlesztési Phare programok alakulása és az Észak-magyarországi Régió fejlődése a kezdetektől igen szoros kapcsolatot mutat. A fő mérföldköveket számba véve 1992-ben Borsod- Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult az első regionális Phare program, majd a következő évi Phare program célterülete szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megye volt. Az es kísérleti Phare program már nagyban közelített az Európai Unió strukturális alapjainak rendszeréhez, melynek 22 millió euró támogatási kerettel a hat megyét összefogó Északkelet-Magyarország is részese volt. A és a évi Phare programokban végül már mint Észak-Magyarországi Régió vett részt. Az előcsatlakozási alapok szerepét tekintve a regionális Phare program 1992 óta motorja a területfejlesztési törvény kialakításának, a magyar területfejlesztési rendszer intézményei kísérleti modelljei bevezetésének, valamint az integrált térségfejlesztési gyakorlat kialakulásának. A Phare 2001 program kifejezetten a strukturális alapok előkészítését szolgálta, melyben a régió önálló regionális programalapot indított Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban címmel és céllal. A programban 4 millió euró támogatási keretet fordíthatott a régió a termál- és konferenciaturizmus infrastrukturájának fejlesztésére jelentősen hozzájárulva ezzel Észak-Magyarország turisztikai vonzerejének növeléséhez, kedvező adottságainak jobb kihasználásához, a térség jövedelemtermelő képességének javításához. Kiadványunk az Észak-magyarországi Régió turizmusfejlesztési programjáról és annak eredményeiről ad képet Sárospatakon, Miskolc-Diósgyőrben, Mezőkövesden, Egerben, Miskolc-Tapolcán és Tokajban. The implementation of Phare programmes aiming at regional development in Hungary is from the very beginning in close relationship with the development in the Northern Hungarian Region. Considering the main milestones, the first regional Phare programme was launched in 1992 in Borsod-Abaúj-Zemplén and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, and the target region of the next Phare programme of year 1995 was also Borsod-Abaúj- Zemplén county. The pilot Phare programme of 1997 was already rather similarly implemented to the scheme of EU Structural Funds programmes. North Eastern Hungary covering six counties received a support of 22 million Euro from this programme. In the Phare programmes of years 2000 and 2001 the region participated as Northern Hungarian Region already. Concerning the role of pre-accession funds, since 1992 the regional Phare programme has been promoting the formulation of the Regional Development Act as well as the introduction of pilot models for the institutional structure of regional development in Hungary, in addition to elaborating an integrated practice of regional development. Phare 2001 programme aimed explicitly at the preparation for the use of Structural Funds. Within this Phare programme the region launched an individual regional programme named Supporting Tourism Development in Northern Hungary. The latter programme aimed at the infrastructure development of thermal and conference tourism in the region, with a support of 4 million Euro. The programme significantly contributed to the increase of the attractiveness of the region s tourism and to the better utilization of its favourable resources, furthermore, it increased the earnings trend of the region. Our brochure gives an overview of the projects implemented through the tourism development program of the Northern Hungarian Region, and it provides a summary of the results achieved in Sárospatak, Miskolc (Diósgyőr), Mezőkövesd, Eger, Miskolc- Tapolca and Tokaj. Galovicz Mihály programengedélyező ügyvezető Mihály Galovicz programme authorizing officer 1

3 A Phare 2001 Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Program Regional Phare 2001 Programme Supporting Tourism Development in Northern Hungary The national and regional background of the programme A évi regionális Phare program támogatási területeiként az infrastrukturális és környezetvédelmi, valamint a régiók gazdasági bázisának megújulását szolgáló üzleti beruházásokat, a humánerőforrásfejlesztést és munkahelyteremtést jelölték ki. A 24 millió euró Phare támogatási keret kibővülve a magyar társfinanszírozással összességében több mint 12 milliárd forint értékű fejlesztést tett lehetővé a célrégiókban Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön. Az Észak-magyarországi Régió komplex turizmusfejlesztési ezen belül is termálfürdő- és konferenciaturizmus-fejlesztési programot indított, melynek célja a régió gazdasági fejlődésének elősegítése a turisztikai infrastruktúra fejlesztése révén, a turizmus jövedelmezőségének növelése, a helyi értékekre alapozott turisztikai szolgáltatások fejlesztése, a szezonális ingadozások csökkentése, a vendégéjszakák számának növelése volt. A 2002-ben 4 millió euró támogatási kerettel meghirdetett turizmusfejlesztési program az Európai Unió Phare támogatásával és a Magyar Kormány társfinanszírozásával valósult meg. The investments in infrastructure, environment, business investments aiming the renewal of the economic basis of the regions, human resource development and creation of new jobs were set to be granted by the regional Phare 2001 programme. The Phare grant frame of 24 million Euro, complemented by the Hungarian co-financing enabled developments of over 12 billion Forint in the target regions - Northern Hungary, Northern Great Plain and Southern Great Plain. The Northern Hungarian Region launched a complex tourism development inside this thermal bath and conference tourism development programme, the aim of which was the promotion of the economic development of the region by the development of the tourism infrastructure, increasing the earning trend in tourism, development of tourism services based on local values, decreasing the seasonality, increasing the number of guest nights. The tourism development programme of a grant frame of 4 million Euro, published in 2002 was implemented through European Union Phare funding that was cofinanced by the Hungarian Government. A program országos és regionális háttere Magyarországon az elmúlt tíz év óta dinamikusan növekszik a turizmus gazdasági-társadalmi jelentősége. Az ország turizmusból származó jövedelme 1999-ben több mint háromszorosa volt az évinek, az összes turisztikai konvertibilis devizabevétel 1999-ben 3,4 milliárd dollár volt. Közel 250 ezren dolgoznak a turisztikai szektorban, elsősorban kis- és középvállalkozások alkalmazottaiként. E vállalkozások működésének támogatása összhangban van a kormányzat gazdaságfejlesztési stratégiájával. Az Észak-magyarországi Régió turizmusfejlesztési stratégiája központi szerepet szán a termálés konferenciaturizmusnak, mivel azok erős multiplikátor hatást gyakorolhatnak a turisztikai kínálat más elemeire is (lovasturizmus, falusi turizmus, borturizmus), hozzájárulhatnak a turisztikai szezon meghosszabbításához, valamint kiegészítő tevékenységeket vonzanak a régióba jövedelemnövekedést eredményezve. A fő turisztikai vonzerők fejlesztése emellett a magánszektor vállalkozókészségét is növeli, ami pozitív hatással van a régió gazdasági növekedésére. The economic and social significance of tourism has dynamically increased in Hungary for the last decade. The country s revenues deriving from tourism tripled from 1990 to The overall convertible foreign currency revenue was 3.4 million US dollars in Approximately 250 thousand people work in the tourism sector, mostly employed by small and medium size enterprises. Supporting the operation of SMEs is in line with the economic development strategy of the central government. The strategy for tourism development of the Northern Hungarian Region assigns a central role to thermal and conference tourism, since those have a strong multiplier effect on other tourism offers (equestrian tourism, rural tourism, wine-tourism) and contribute to the prolongation of the tourism season, attract complementary activities to the region and result in revenue growth. Developing the main tourism attractions, also increases the private sector s readiness for entrepreneurship, which has a positive effect on the region s economic growth. Thermal and conference tourism fits well with regional facilities. Currently there are 16 medicinal and thermal baths in Northern Hungary that attract an average of 224,833 visitors per year. The rate of the average yearly hotel booking is 40%, which reaches 62% in high season. A termál- és konferenciaturizmus jól illeszkedik a régió adottságaihoz. Jelenleg 16 gyógy- és termálfürdő működik Észak-Magyarországon, a látogatók átlagos száma évente fő. Az éves átlagos szállodai foglaltság mértéke 40%, ami a főszezonban eléri a 62%-ot. 2 3

4 A program célkitűzései A program tágabban értelmezett célja az Északmagyarországi Régió gazdasági fejlődésének elősegítése a turisztikai infrastruktúra fejlesztése révén. Közvetlen célja: a turizmus jövedelmezőségének növelése, összpontosítva a gyógy- és termálturizmus, illetve az üzleti és konferenciaturizmus fejlesztésére; a helyi értékekre alapozott turisztikai termékek és szolgáltatások nemzetközi versenyképességének biztosítása, valamint a szezonális ingadozások csökkentése a régió turizmusában. A program támogatási kerete A program támogatási kerete 4 millió eurót tett ki, amelyből 3 millió eurót az Európai Unió, 1 millió eurót a társfinanszírozó központi költségvetés biztosított. A termálfürdő-fejlesztési komponensre 2,67 millió euró, a konferenciaturizmus-fejlesztési komponensre 1,33 millió euró támogatást lehetett fordítani. A termálfürdő-fejlesztési komponens esetében a megpályázható támogatás minimum 100 ezer euró, a konferenciaturizmus-fejlesztési komponensben 70 ezer euró volt. Termálfürdő-fejlesztésre maximum 500 ezer euró, konferenciaturizmus-fejlesztésre 299 ezer euró támogatást lehetett az egyes projekteknek odaítélni. A turizmusfejlesztési programban a régióból beérkezett 15 pályázat közül 12 nyertes jutott támogatáshoz, lekötve ezzel a rendelkezésre álló 4 millió euró keret teljes egészét. A tizenkét projekt, melyek közül tíz a termálturizmus, kettő a konferenciaturizmus fejlesztését célozta, 2003-ban indult el a megvalósítás útján a támogatási szerződések aláírásával októberéig nyolc hét termál- és egy konferenciaturizmus fejlesztési beruházás fejeződött be Sárospatakon, Miskolc-Diósgyőrben, Mezőkövesden, Egerben, Miskolc-Tapolcán és Tokajban. The objectives of the programme The programme s broader objective is the enhancement of economic development in the Northern Hungarian Region by developing the tourism infrastructure. The direct objective: Increasing the profitability of tourism focusing on the development of medicinal and thermal tourism as well as business and conference tourism; Ensuring the international competitiveness of tourism products and services based on local values and resources; Decreasing the seasonal fluctuation of the region s tourism. The grant frame of the programme The grant frame amounted to 4 million Euro, of which 3 million Euro is European Union funding and 1 million Euro is co-financed by the national budget. Under the thermal bath development component 2.67 million Euros have been allocated, and for the conference tourism development component 1.33 million Euros have been assigned. Project providers were eligible for a minimum of 100,000 Euro funding in case of the thermal bath development component, and a minimum of 70,000 Euro funding in case of the conference tourism development component. The maximum share of funding of a winning project provider could not exceed 500,000 Euro in case of the thermal bath development component, and 299,000 Euro funding in case of the conference tourism development component. Out of the 15 applications 12 were granted, covering the total grant frame of 4 million Euro. Out of the 12 projects, two aim at the development of conference tourism and ten focus on the development of thermal tourism. The beneficiaries started the implementation of their projects in 2003 after having concluded the support contracts. By October, 2005 eight projects seven in thermal and one in conference tourism were finished in Sárospatak, Miskolc-Diósgyőr, Mezőkövesd, Eger, Miskolc-Tapolca and Tokaj. A turizmus, mint fejlesztési terület az európai uniós támogatású regionális programokban Magyarország turisztikai vonzerőkben gazdag, számos természeti és kulturális örökséggel rendelkezik. A turisztikai attrakciók azonban területileg egyenetlen eloszlásúak, kihasználtságukban meghatározó a szezonalitás, jellemző az idegenforgalmi vonzerők egymástól független fejlesztése és piaci megjelenése, a fogadó-kapacitás szűk keresztmetszete. Magyarországon a kilencvenes évek elején indultak az első területfejlesztési Phare programok az Európai Unió támogatásával, melyek mind a regionális, mind a határ menti programok közvetve vagy közvetlenül jelentős turisztikai fejlesztéseket eredményeztek. Turisztikai elemek számos formában mutatkoztak meg a projektekben, így szálláshelyek kialakítása és bővítése, kulturális rendezvények, fesztiválok szervezése a határtérségekben, kerékpárutak építése, vagy önálló területként, mint a Termálgyűrű a Dél-Alföldön vagy a Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban programokban csak néhányat említve a példák hosszú sorából. A Phare programokban megszerzett tapasztalatok már biztos alapot és hasznos segítséget jelentenek a 2004-ben meghirdetett Regionális Fejlesztési Operatív Programban (ROP), melynek keretében a közötti időszakban közel 110 milliárd forint támogatás fordítható fejlesztésekre. A ROP egyik kiemelt területe a természeti értékek és a kulturális örökség turisztikai célú fenntartható hasznosítása, ezen belül is a turisztikai vonzerők fejlesztése és a turisztikai fogadóképesség javítása. A turizmus fejlesztése céljából támogatható: - olyan nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakció, termék fejlesztése, amely az ország sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire épít, az idegenforgalmi vonzerők regionális koncentráltságának csökkentése és az ezekhez kapcsolódó marketing tevékenységek; - kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása, új szálláshelyek létesítése, a szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése, turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szolgáltatások bővítése. A 2008-ban befejeződő program több mint 400 projektjének egynegyede szolgál turisztikai fejlesztést, a támogatási keret több mint 50 milliárd forint. Tourism as a development area in the regional programmes funded by the European Union Hungary is endowed with an abundance of tourism sites and possesses ample natural and cultural heritage. However, tourism attractions are dispersed unevenly in regional terms, and seasonality is a determining feature in their exploitation. The development and marketing of tourism sites are independent of each other, and the bottleneck of their hosting capacity is narrow. In Hungary, the first territorial development Phare programs were launched with the support of the European Union at the beginning of the 1990 s. These regional and cross-border programs resulted - directly or indirectly, in the significant development of the tourism industry. Tourism elements were incorporated in the projects in several forms. Just to enlist a few of the examples: creation and expansion of accommodation facilities, cultural events, organization of festivals in the border areas, construction of cycling routes either as a separate area, as in the Thermal-ring in the Southern Great Plain, or within the Development of Tourism in the Northern Hungarian Region programmes. The experience gained in the Phare programmes serve as a secure basis and useful aid in the implementation of the Operational Programme for Regional Development (OPRD) that was launched in In the period nearly 110 billion HUF funding can be used for development. One of the accentuated areas of OPRD is the sustainable tourism-related utilization of natural assets and cultural heritage, including the development of tourism attractions and the improvement of tourism hosting capacity. The following are eligible activities for funding related to the development of tourism: - the development of internationally competitive tourism attractions and products that are based on the country s unique cultural heritage and natural assets, reducing the regional concentration of tourism attractions and promotion of the marketing activities related to these developments. - enhancing the standard and services of commercial accommodation and to establish new accommodation facilities, environmentally friendly operation of accommodations, expanding the range of services related to tourism attractions. One forth of the 400 projects of the programme ending in 2008 serves tourism development purposes, and the available funding is more than 50 billion HUF. 4 5

5 Turizmusfejlesztési projektek Tourism development projects Barlangfürdő: élmény és egészség VFV Miskolc Zrt. (volt MIVÍZ Rt.) 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Támogatás összege: euró A miskolctapolcai Termál Barlangfürdőt üzemeltető Miskolci Vízművek Fürdők és Csatornázási Vállalat a MIVÍZ Rt., majd VFV Miskolc Zrt. jogelődje 1913-ban alakult. A tulajdonos Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság fő tevékenysége a víztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a csatornaszolgáltatás. Nem profitorientált, hanem közfeladatot ellátó szervezetként működnek. A világon egyetlen, természetes barlangrendszerben működő gyógyfürdő, a Miskolc-Tapolcán üzemelő Termál Barlangfürdő iránti turisztikai kereslet az utóbbi években jelentősen megnőtt, aminek a fürdő kapacitása a korábbi bővítések ellenére nem tudott eleget tenni. Cave bath: experience and health VFV Miskolc Cc. - VFV Miskolc City Bath Operating, Asset Management and Services Close Company (previously Miskolc Waterworks PLC) 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Amount of funding: Euro The Miskolc Waterworks, Bath and Sewerage Company the predecessor of Miskolc Waterworks PLC, that currently operates the Miskolctapolca cave and thermal medicinal bath was founded in The proprietor is the local government of Miskolc City. The company s main profile is water production, maintenance and supply, and sewage service provision. They operate, in accordance with their activities, not as a for profit but as quasi public organization. A beruházás előtt a legnagyobb problémát a nyári főszezonban, a barlangi járatokban és az öltözőkben egyaránt tapasztalható zsúfoltság, a szabadtéri napozóterületek és medencék szűk keresztmetszete, az erős szezonális ingadozás jelentette. A Phare program támogatásával felújították a meglévő 440 m 2 -es kagylómedencét, a szaunaliget és a csobbanó medence kialakításával új rekreációs szolgáltatásokat vezettek be, növelve ezáltal a fürdő egyidejű befogadóképességét. A fejlesztés közvetlen célja a Termál Barlangfürdő jövedelmezőségének növelése volt, összpontosítva a gyógy- és termálturizmus, a helyi értékekre alapozott turisztikai termékek és szolgáltatások nemzetközi versenyképességének biztosítására. A közvetlen célok között kell megemlíteni a térségben a munkahelyteremtést, egyrészt a fürdőben, másrészt a projekt multiplikátor hatása révén további munkahelyek létrehozásával. A fürdő továbbfejlesztésével lehetővé vált a szezonális ingadozás mérséklése, a bevételek növelése, a vonzerő kínálat javítása. A projekt keretében elkészült egy új élménymedence, kialakítottak négy, egyenként 10 fős szaunát öltözővel, zuhanyzóval, pihenővel. A szaunák előterében új, hideg-vizes merülős medence épült vízforgatóval, valamint felújították és jelentősen kibővítették a kültéri kagyló alakú medencét, így az úszási célra is megfelelővé vált. A medencében dögönyözőt és hidromasszázs élményelemeket létesítettek. A medence rekonstrukcióját száloptikás és víz alatti világítás kialakítása egészítette ki. A három fejlesztési akcióterülethez szorosan kapcsolódott az igénybevett területek bekerítése, kertészeti kialakítása, valamint padokkal, nyugágyakkal, külső világítással való felszerelése. A beruházás eredményeként széles kínálatú és magas színvonalú szolgáltatások biztosítják a termálturizmus folyamatos növekedését. A barlangi élményfürdő szolgáltatásainak gazdagodásával, változatosabbá válásával hozzájárult a vendégkör komplexebbé válásához. The direct objective of the project was to increase the profitability of the thermal and cave bath, by focusing on increasing the international competitiveness of medicinal and thermal tourism, and on tourism products and services that are based on local values. Further direct objectives of the project were the creation of work places. On the one hand this will be realized in the bath, and on the other hand, due to the multiplier effect of the project, additional workplaces will be created. By the development of the bath, the seasonal fluctuation can be decreased, the revenues can be increased, and the attractiveness of the services can be further improved. Within the project, a new entertainment pool was constructed; four saunas, each with a capacity for ten persons were built together with changing rooms, showers and resting area. In the forefront of the saunas a new cold water merging pool was built equipped with water rotating system, furthermore, the open-air shell shaped pool was renewed. Massaging shower and hydro-massage elements were created in the pool. The reconstruction of the pool was supplemented by the creation of a fibre optics under-water lighting system. The enclosure of the territories needed, landscape gardening, equipping the outdoor areas with benches, deckchairs and lighting are all closely connected to the three main development areas. 6 7

6 Barlangfürdő: terápiás épület létrehozása VFV Miskolc Zrt. (volt MIVÍZ Rt.) 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Támogatás összege: euró A miskolctapolcai Termál Barlangfürdőt üzemeltető Miskolci Vízművek Fürdők és Csatornázási Vállalat a MIVÍZ Rt., majd VFV Miskolc Zrt. jogelődje 1913-ban alakult. A tulajdonos Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság fő tevékenysége a víztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a csatornaszolgáltatás. Nem profitorientált, hanem közfeladatot ellátó szervezetként működnek. A világon egyetlen, természetes barlangrendszerben működő gyógyfürdő, a Miskolc-Tapolcai Termál Barlangfürdő látogatottsága évről évre növekvő tendenciát mutat, ezért létesítményeinek, épületeinek és szolgáltatásainak átalakítása, megújítása és a kapacitás bővítése időről időre szükségessé válik. Az újabb fejlesztéseket a fürdő adottságai lehetővé tették, hiszen növelhető volt a terület és nem volt kétséges a bővülő kapacitás kihasználása. Cave bath: construction of a therapeutic building VFV Miskolc Cc. - VFV Miskolc City Bath Operating, Asset Management and Services Close Company (previously Miskolc Waterworks PLC) 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Amount of funding: Euro The Miskolc Waterworks, Bath and Sewerage Company the predecessor of Miskolc Waterworks PLC, that currently operates the Miskolctapolca cave thermal bath was founded in The owner is the local government of Miskolc City. The company s main profile is water production, maintenance and supply, and sewage service provision. They operate, in accordance with their activities, not as a for profit but as quasi public organization. The project aims at increasing the profitability of tourism by improving the international competitiveness of tourism products and services based on local values and resources, A Barlangfürdő: terápiás épület létrehozása projekt a turizmus jövedelmezőségének növelését, ezen belül a helyi értékekre alapozott turisztikai termékek és szolgáltatások nemzetközi versenyképességének javítását és a turisztikai infrastruktúra fejlesztését, a szezonális ingadozások csökkentését tűzte ki célul. Az értékesítés növelése érdekében a gyógyterápiás egység befogadóképességét bővítették. A beruházással létrejött egy reumatológiai, ortopédiai, mozgásszervi rehabilitációs, traumatológiai és idegsebészeti utókezelésre alkalmas komplexum. Az új háromszintes terápiás épületben kialakításra került egy 520 m 2 -es gyógymedence, egy 4 személyes súlyfürdő gerincbetegek kezelésére, 4 új masszázs helyiség és egy 14 férőhelyes, szanatórium jellegű elektroterápiás kezelőhelyiség. A következő években jelentős forgalomnövekedés várható a befogadóképesség növekedésének és a szolgáltatás minőségi javulásának köszönhetően. A kórházzal való együttműködés eredményeképpen a látogatottság nagyarányú élénkülése vetíthető előre. A fürdőlátogatók számának növekedésével egyenes arányban emelkednek a származékos bevételek: a szak-, mellék- és gyógyszolgáltatások díjbevételei, valamint a reklám- és a vendéglátó egységek bérbeadásából, a szak-, mellék- és gyógyszolgáltatásokból, wellness tevékenységekből befolyó bérleti díj bevételek. developing the tourism infrastructure and decreasing seasonal fluctuation. The direct objective of the development was to increase marketability. By the completion of the investment a therapeutic centre is established that caters for rheumatology and orthopaedic patients, offers locomotor disease rehabilitation and post-treatment services for traumatological and neurosurgery patients. In the newly constructed three-storey therapeutic building the following facilities were created during the project: a 520m2 medicinal pool, a weight bath with a capacity for four people for patients with spine problems, four new massage rooms and a sanatorium-like electrotherapy room with a capacity for 14 people. 8 9

7 Eger Termálfürdő fejlesztési részprogram Development of Eger Thermal Bath programme component Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér 2. Támogatás összege: euró Eger City Local Government 3300 Eger, Dobó tér 2. Amount of funding: Euro A projekt célja volt Eger, mint barokk város és egyúttal a régió turisztikai központja kulturális és történelmi vonzerejének megtartásával fürdőváros jellegének kialakítása, látogatottságának növelése, Eger integráló szerepének erősítése és a strandszezon meghosszabbítása révén a szezonális ingadozás mérséklése. A fürdő fejlesztési programja hozzájárul Észak-Magyarország gazdasági fejlődéséhez, a régió termál- és gyógyfürdő kapacitásának növeléséhez, a szolgáltatás színvonalának javulásához és a termékstruktúra gazdagításához. Further objectives were: to develop features that enhance the importance of spas and baths in Eger, the tourism capital of the region, which was originally a baroque city of spas, while maintaining the city s cultural and historic sites and attractions, to increase attendance in the region, to further strengthen the integrating role of Eger, to prolong the open-air bath season, and to decrease seasonal fluctuation. Az egri termálfürdőt az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. üzemelteti, amelyet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Városgondozás Eger Kft. és a Heves Megyei Vízmű Rt. alapított 1995-ben azzal a céllal, hogy a korábban veszteséges strandfürdő üzemeltetése nyereségessé váljon. Az egri termálfürdő látogatottsága főidényben már olyan szintet ért el, ami a teljesítőképesség határát súrolta, nem egyszer fordult elő napi ötezres látogatói létszám. A főszezonon kívüli látogatottság növelése érdekében elengedhetetlenné vált a meleg gyógyvizes medence rekonstrukciója, és ezt a célt szolgálta a medence melletti kertészház felújításával a fitnesswellness szolgáltatások skálájának bővítése. The thermal bath of Eger is operated by the Eger Thermal Bath Management Ltd that was established in 1995 by the local government, the City Servicing Eger Ltd and the Heves County Waterworks PLC with the intention to transform the operation and management of the open air bath from loss-making to a profitable venture. The broader objective of the project is to contribute to the economic growth of the Northern Hungarian Region, to increase the capacity of the region s thermal and medicinal baths, to improve the level of services and to enrich the existing product structure. A beruházás keretében megújult és élményelemekkel bővült a melegvizes gyógymedence, az egykori kertészházat felújították, és benne fitness- és wellness szolgáltatásokkal rekreációs centrumot alakítottak ki, amelyet fedett, fűtött folyosó köt össze a 2004-ben épült új téli öltözővel. Strandfoci- és strandröplabda-pályát létesítettek, a gyermekeknek játszóteret építettek, és mindezt parkosítással, valamint a térvilágítás megújításával egészítették ki. A projekt illeszkedik a régió turizmusfejlesztési célkitűzéseihez azáltal, hogy növeli a turizmus, ezen belül is a gyógy- és termálturizmus jövedelmezőségét, meghosszabbítja a strandszezont, és ezzel csökkenti a szezonális ingadozásokat, szélesíti a termálstruktúrát, bővíti a termál- és gyógyfürdő kapacitást, emeli a szolgáltatások színvonalát. The project s scope covered the following: the hot-water medicinal pool has been renewed and equipped with entertainment features, the former gardener s house has been transformed into a fitness, wellness and recreational centre. The centre is connected by a covered and heateable corridor to the new winter changing rooms that were built in beach-football and beach-volleyball fields have been built, a playground has been built for children, the landscape and the outdoor lighting system has also been reconstructed

8 Medence rekonstrukció a Diósgyőri Strandfürdőben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. Támogatás összege: euró A miskolctapolcai Termál Barlangfürdőt üzemeltető Miskolci Vízművek Fürdők és Csatornázási Vállalat a MIVÍZ Rt., majd VFV Miskolc Zrt. jogelődje 1913-ban alakult. A tulajdonos Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság fő tevékenysége a víztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a csatornaszolgáltatás. A fejlesztések előtt a több évtizede üzemelő Diósgyőri Strandfürdő medencéje korszerűségében és vízminőségében nem felelt meg sem a vendégkör igényeinek, sem a hatályos üzemelési előírásoknak. Reconstruction of the pool at the open-air bath of Diósgyőr Miskolc City Local Government 3525 Miskolc, Városház tér 8. Amount of funding: Euro The Miskolc Waterworks, Bath and Sewerage Company the predecessor of Miskolc Waterworks PLC was founded in The proprietor is the local government of Miskolc City. The company s main profile is water production, maintenance and supply, and sewage service provision. The primary objective of the Castle-bath was to increase the tourism revenues of the city. The direct objective of the project was to regain the high standard and reputation of the bath that is situated in an advantageous location but was in a bad condition. To decrease the strong seasonality as much as possible is also an important national and local goal. A projekt keretében a Diósgyőri Várfürdőben a technológiai és higiéniai szempontból egyaránt elavult medence helyén egy, a jelen kor igényeinek minden tekintetben megfelelő, vízforgatott fürdőmedencét alakítottak ki. A Várfürdő fejlesztésének célja az volt, hogy a jó földrajzi adottságokkal rendelkező fürdő visszanyerje népszerűségét, ezáltal a város turisztikai bevételei növekedjenek, és csökkenjen a térség idegenforgalmára jellemző erős szezonalitás. A beruházás fő elemeként megtörtént a fürdő korábban töltő-ürítő rendszerben működő medencéjének rekonstrukciója. A vízforgató és kezelő berendezések beépítésével a medence kialakítása jelentősen megváltozott: az egykori úszómedence helyén egy 25x15 méteres úszómedencét és egy 150 m 2 -es gyerekmedencét létesítettek az ezekhez szükséges vízgépészettel együtt. A fejlesztés hatásaként a város várturisztikai kínálata egy újabb, magasabb minőséget képviselő szolgáltatással egészült ki, növelve a város turisztikai vonzerejét, amely az eddiginél nagyobb látogatottságot eredményez. Az új technológiai fejlesztéssel a fürdő alapvetően hideg vize könnyebben és gazdaságosabban melegíthető, ennek köszönhetően a látogatók száma minden bizonnyal kevésbé lesz az időjárásváltozástól függő, azaz mérséklődik a szezonalitás. The investment focused on the reconstruction of the bath s pool, which previously operated with a fill-up drain-off system. The built-in water rotating and maintenance devices necessitated the pool s major modernization, and as a result the old pool was replaced by a 25x15m swimming pool and was complemented by a children s pool and the necessary water mechanical engineering equipment

9 Termálturizmus fejlesztése Sárospatakon Development of thermal tourism in Sárospatak Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Támogatás összege: euró Sárospatak City Local Government 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Amount of funding: Euro A fejlesztés célja az Észak-magyarországi Régió, Borsod- Abaúj-Zemplén megye és Sárospatak termálturizmusának fellendítése a szolgáltatások korszerűsítésével. A projekt közvetlen hatásaként bővül a Végardói Termálfürdő jelenlegi vendégköre, javul a szolgáltatások színvonala. A Sárospataki Önkormányzat a Városi Tanács, illetve a Borsod Megyei Vízművek Vállalat után 1993-ban lett a Végardói Termálfürdő tulajdonosa és üzemeltetője. A fürdő üzemeltetését az önkormányzat önként vállalt kötelezettségként végzi. Az 5,5 ha nagyságú területen kialakításra került egy 22x35 méteres, hét egységre tagolt ülőmedence. A medence különböző élményberendezésekkel pezsgőágy, nyakzuhany, légbefúvó, padlóbefúvó, pezsgőlap egészült ki, továbbá vízforgató, illetve vízszűrő berendezéssel is felszerelték. By the renovation of the sitting pool the needs of the elderly and those in need of locomotor disease rehabilitation could be met. The widening range of services will expectedly bring about that foreign tourists mostly from Slovakia, Ukraine and Poland will not only pass through the town, but also spend a few nights in Sárospatak. Az önkormányzat az új létesítmények műszaki fenntartásáról és karbantartásáról a évi üzembehelyezést követően 10 évig gondoskodik. A Végardói Termálfürdő korábbi ülőmedencéje nem felelt meg a közfürdők létesítésére és működésére vonatkozó jogszabályok előírásainak, a termálfürdő legrégebbi medencéjeként felújítása, korszerűsítése közegészségügyi szempontból is teljes mértékben indokolttá vált. A fürdőben 1994-ben szintén Phare támogatás segítségével megkezdett rekonstrukciós és fejlesztési munkálatok elsősorban a fiatalabb és középkorú vendégkör kiszolgálását célozták. Időszerű volt ezért az idősebb korosztály igényeit is figyelembe véve az ülőmedence felújítása. On 1 January 1993, the Végardó Thermal Bath was taken over and has been operated since then by Sárospatak Local Government. Previously the bath was operated by the City Council and the Borsod County Waterworks Company. The operation of the bath is a self-imposed commitment of the local government. The indirect objective of the project was the development of thermal tourism and the modernization and widening of the range of services already provided in the Northern Hungarian region, in Borsod-Abaúj-Zemplén County and in Sárospatak. The direct objective of the project was to broaden the current circle of visitors at the Végardó thermal bath, and to increase the quality of services. Az ülőmedence felújításával a fürdő az idősebb korosztály és a mozgásszervi rehabilitációt kereső vendégek igényeinek is meg tud felelni. A szolgáltatási kínálat bővülésével a külföldi elsősorban szlovák, ukrán és lengyel turisták várhatóan nem csak átutaznak, hanem néhány vendégéjszakát is eltöltenek Sárospatakon. As a result of the reconstruction a 22 x 35 m sitting pool has been completed, which is divided into seven parts. The different parts of the pool are equipped with various entertainment features such as effervescent bed, neck shower, air blow-in system, floor blow-in system, effervescent floor. Furthermore, the pool is now equipped with a water rotating and filtering system

10 Vízforgató berendezés létesítése, medence átalakítás Creation of a water rotating system, reconstruction of the pool A strandfürdő üdülőterületen helyezkedik el, vendégforgalma Miskolc MJV Önkormányzata Miskolc City Local Government elsősorban a belföldi turizmusból adódik, és igen jelentős a külföldi 3525 Miskolc, Városház tér Miskolc, Városház tér 8. látogatók száma is. Az üdülőterület továbbá a város és a régió megítélése, turisztikai forgalmának alakulása Támogatás összege: euró Amount of funding: Euro jelentős hatással van a fürdő forgalmára. Fontos volt ezért, hogy a minőségi turizmus infrastruktúrájának megteremtésében a strand A miskolci strandfürdő tulajdonosa Miskolc Város Önkormányzata, üzemeltetője az 1996-ban alakult Tapolcai Kékhullám Kft. Fő tevékenységi köre fürdőüzemeltetés. A miskolci strand a fejlesztések előtti állapotában nem felelt meg a vendégfogadás minőségi feltételeinek. Szükségessé vált ezért a medence átalakítása és vízforgató berendezéssel való ellátása. A hatályos jogszabályok alapján ez egyben követelmény is, így a beruházás elmaradása a strandfürdő további üzemeltetését is veszélyeztette volna. The Miskolc open-air bath is owned by the local government of Miskolc and is operated by the Tapolca Blue Wave Ltd, founded in The main activity of the company is bath operations and maintenance. is szerepet vállaljon. A strandfürdő egyik medencéjét teljesen átépítették és vízforgató berendezéssel látták el. Felújították a medence vasbeton szerkezetét, a medencéhez új lépcsőket, lábmosókat és kényszerzuhanyzókat építettek. Ezen kívül kialakítottak egy megfelelő méretű gépházat és egy túlfolyó medencét. A technológiai és szolgáltatásbővítő fejlesztés révén többfunkciós, a minőségi turizmus igényeinek is megfelelő, komplex turisztikai vonzerő alakult ki a Miskolci barlangfürdővel egységben. A külföldi vendégek számában mutatkozó csökkenés megállíthatóvá vált és az átlagos tartózkodási idő is növelhető lett. A szolgáltatási színvonal emelkedése több vendéget vonz, és magasabb bevételeket eredményez. A government statute prescribed for the operator and the proprietor to renew and equip the pool with a water rotating system. The lack of development, therefore, would have endangered the further operation of the open air bath. With the technological development and the widening range of services, in cooperation with the Miskolctapoca thermal and cave bath, a multifunctional tourist attraction was created that meets quality tourism needs. In the framework of the project, one of the bath s pools was reconstructed and equipped with a water rotating system. The pool s ferro-concrete frame was reinforced, and new steps, foot cleansing pools and compulsory showers were added adjacent to the pool. Furthermore, an appropriate engine house and a spillway pool were also constructed. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc régióközpontként betöltött szerepe The open-air bath was not able to meet the quality requirements for receiving visitors before the felértékelődjön, vonzóbbá váljon a külföldi tőke és a turizmus számára. development

11 Zsóry fürdő fejlesztése Development of Zsóry bath Mezőkövesd Város Önkormányzata Mezőkövesd City Local Government 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u Támogatás összege: euró 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u Amount of funding: Euro Mezőkövesd és térsége turisztikai adottságai egyedülállóak. A gyógy- és termálvizek mellett változatos táji környezet, élő népi kultúra, rendkívüli értékeket hordozó épített és tárgyi emlékek, hagyományteremtő rendezvények várják az idelátogatókat. Mezőkövesd Város Önkormányzata óta a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kizárólagos tulajdonosa, melyet 1994-től a többségi tulajdonában lévő Mezőkövesdi Városgazdálkodási Részvénytársaság működtet. A társaság feladata többek között a fürdőüzemeltetés, ivóvíz szolgáltatás, gőz-, melegvízellátás, szennyvízkezelés, hulladékkezelés és a helyi járatú autóbusz üzemeltetése. A mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdő a régió 16 gyógy- és termálfürdőjének egyike, amely strandfürdőként is működik. A fejlesztés célja a kistérség fő vonzerejének, a mezőkövesdi Zsóry fürdő turisztikai kínálatának bővítése és ezáltal Mezőkövesd és térsége turisztikai adottságainak, javuló közlekedésföldrajzi helyzetének kihasználása, a térség turisztikai attrakcióinak komplex értékesítése volt. A result of the project is that the steel-framed main entrance had been dismantled, and a new multifunction main entrance hall was built that serves the purposes of the bath and the holiday resort better, gives room for services and harmonizes with the image of Zsóry bath. On the ground floor of the new building public service functions are located: entrance with cashiers, hateable bus shelter, Tourinform office, news-stand and high capacity changing rooms. Észak-Magyarország gazdasági helyzetének, versenyképességének alakulását jelentős mértékben befolyásolja a régió turisztikai fejlesztéseinek iránya és üteme. The local government of Mezőkövesd became the exclusive proprietor of Zsóry Thermal and Open-Air Bath on 1 January From 1 January 1994, the local government has given the bath for lease for purposes of operation and management to Mezőkövesd City Management PLC. The company s activities include bath operation, drinking-water supply, steam and hot water supply, wastewater management, waste management and operation of local bus transport. The broader objective of the project was to take advantage of the resources and the improved transport-geographic location of Mezőkövesd and its surroundings, and to promote the marketing of the area s tourist attractions. The direct objective of the project is to broaden the range of tourist offers at Zsóry bath in Mezőkövesd, since the bath is the main attraction of the area. A beruházás eredményeként az acélvázas főbejárat elbontása után egy új, sokfunkciós, mind a fürdő, mind az üdülőterület ellátottságát javító, új szolgáltatásoknak helyet adó, a Zsóry fürdő arculatához igazodó főbejárati csarnok épült. Az új épület földszintjén kaptak helyet a közönségforgalmi funkciók: a bejárat pénztárokkal, fűthető autóbuszváró, Tourinform iroda, hírlapárusító helyiség és nagykapacitású öltözők. Térburkolattal és térvilágítással tették impozánssá a bejárat környékét. A kör- és hullámmedence komplexumot élmény- és látványelemek beépítésével átalakították, a medencéket kiszolgáló infrastruktúrát felújították, valamint jégbüfét alakítottak ki a hullámmedence feletti teraszon. A többfunkciós gyógy, termál és strand fürdő megújításával, a kínálat fokozatos bővítésével lehetőség nyílik arra, hogy a régió szélesebb turisztikai vevőkört nyerjen meg. A gyógy- és termálturizmus hatásaként az idelátogatók hosszabb időt töltenek Mezőkövesden és mérséklődhet a turizmus szezonális ingadozása. Road surface and outdoor lighting system were constructed around the building. The round and wave pools were rebuilt and equipped with entertainment and scenic features. The infrastructure connected to the pools was renewed, and an icecream bar was established on the terrace above the engine house of the wave pool

12 Tokaj belváros rendezvény és konferencia terme Programme and conference room in Tokaj downtown A régióban egyedül a szállás- von Holland Kereskedelmi Rt Budapest, Meredek u. 27. von Holland Trade PLC Budapest, Meredek u. 27. helyeket illetően mutatkozik turisztikai túlkínálat. További fejlesztések, beruházások indokoltak a víziturizmus, The aim of the project was to increase the profitability of conference tourism in Tokaj by transforming a building situated in the most popular part of town into a conference facility. Previously the building operated as a fish restaurant, and then it became out of use. Támogatás összege: euró Amount of funding: Euro a sport, a zenei rendezvények terén, illetve a konferenciaturizmus és egyéb rendezvények megtartására alkalmas létesítmények tekintetében is. A projekt célja Tokaj város központjában egy konferenciaterem kialakítása. The von Holland Trade Public Limited Company has been entered in the commercial register on 1 May 1989 by the Budapest Registry Court. A történelmi borvidék városközpontjában elhelyezkedő, korábban csárdaként A von Holland Kereskedelmi Részvénytársaság ben alakult eredetileg Philips szórakoztatóelektronikai és professzionális berendezések magyarországi forgalmazására. Tevékenységi köre azóta jelentősen bővült, a projektet érintően kiemelendő az éttermi vendéglátás és szálláshely szolgáltatás. Tokaj-Hegyalja az elmúlt évtizedekben keveset profitált a tokaji bor révén évszázadok alatt megszerzett hírnevéből. Bár a borászat terén már bíztató lépések tapasztalhatók, a térség turisztikai hasznosítása még mindig elmarad a lehetőségekhez képest. The original profile of the company was the distribution of Philips entertainment electronic and professional devices in Hungary. Later, as a result of share capital increase, the activity range of the company has been diversified and modified. The company engages in multiple activities, out of those restaurant catering and accommodation services can be emphasised. működött épületet alkalmassá tették konferenciák lebonyolítására is. A beruházás keretében a 70-es évek óta felújítatlan épületet teljes egészében átalakították, belső terét kibővítették, és a falakon kívül mindent újjáépítettek. A projekt egyik részfeladata az átépítési munka, a másik technikai eszközök (teremhangosító felszerelések, projektor, laptop, televízió, számítógép, digitális fényképezőgép, telefax) beszerzése volt. Hegyalja turisztikai forgalma jellemzően szezonfüggő, az idény az elmúlt időszakban a borturizmus fejlődésével kissé hosszabbra nyúlt. A konferenciaturizmus kevésbé szezonális jellegű, éppen a téli időszakban mutatkozik rá nagyobb igény, amikor más turisztikai ágak forgalma kevésbé jelentős. Tokaj (tokaji bor) névvel a szolgáltatás várhatóan egész évben jól értékesíthető. The building situated in the centre of the historic wine region, which previously operated as a restaurant, has been transformed and adapted to serve as a conference facility. Within the framework of the project, the building that had not been renovated since the 1970 s has been completely reconstructed, the interior area has been expanded and apart from the walls everything else has been rebuilt. The project consisted of two components: one part was the reconstruction works, the other was the procurement of technical devices (public-address system, equipment, beamer, laptop, television, computer, digital camera, fax machine)

13 A regionális Phare program szerződő hatósága, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning, contracting authority of the regional Phare programme A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Társaság a területrendezés és területfejlesztés, a vidékfejlesztés, továbbá az épített környezet védelme és alakítása, az építésügy közcélú állami feladatainak ellátása céljából jött létre. Ezeken a területeken elsősorban kormányzati döntés-előkészítő és szolgáltató háttérszervezetként működik, de megbízói közé megyei és helyi önkormányzatok is tartoznak. A VÁTI Kht. közreműködik az ország fejlesztéspolitikai irányvonalát és a támogatási rendszerek felépítését is jelentősen meghatározó Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában és folyamatos aktualizálásában, a megvalósulását figyelemmel kísérő éves országgyűlési jelentések elkészítésében. Szakmai tudását hasznosítja a területfejlesztés intézményrendszerének fejlesztésében és a fejlesztési támogatások felhasználásának értékelésében. Aktív szerepet vállal a régiók fejlesztési terveinek, programjainak koordinálásában. Tevékenységében új feladatként jelent meg 1997-től kezdődően a regionális Phare és a határon átnyúló együttműködéseket támogató Phare CBC programok kezelése. Ezek a programok elsősorban a hátrányos helyzetű térségek gazdasági, infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése területén nyújtottak segítséget. A programok fokozatosan terjedtek ki az ország minden régiójára és határtérségére, és járultak hozzá az európai uniós támogatás felhasználásához szükséges ismeretek, gyakorlat elsajátításához, az ezt szolgáló intézményrendszer kialakításához. A Társaság a Phare programok lebonyolításában szerzett tapasztalatainak köszönhetően nyerte el a közreműködő szervezeti besorolást a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) keretében. Komoly szerepet vállalt a ROP hét intézkedésének és a pályázatok kezelésének kidolgozásában. A kht. végső kedvezményezettje két központi ROP képzési programnak. A határon átnyúló programok lebonyolításának tapasztalatait a VÁTI Kht. az INTERREG Közösségi Kezdeményezés menedzselésében hasznosítja, a közötti időszakban közös szakmai titkársági, illetve közreműködő szervezeti feladatokat lát el. A évben 4 milliárd forintból gazdálkodó és összességében közel 200 milliárd forint támogatást kezelő közhasznú társaság több mint félévszázados tapasztalatot, tudást halmozott fel, amelyet a mindig megújuló szakembergárda folyamatosan megőriz és tovább visz. A kht. versenyképességét alapozza meg, és a minőségi munkára garancia, hogy a 350 munkatárs 80%-a felsőfokú végzettséggel és háromnegyede nyelvvizsgával rendelkezik, és szintén 75% a 40 év alattiak aránya. A kht. erőssége elsősorban az európai uniós programok menedzselésében az ország 12 városában működő regionális képviseletek hálózata. VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning was established to carry out public state tasks related to construction engineering, territorial planning and development, rural development, and the protection and reshaping of the built environment. The company operates in these areas mostly as a back-organization of governmental decision preparation and service provision, but its clients include county and local governments as well. VÁTI is involved in the drafting and updating of the National Regional Development Concept (NRDC) that greatly determines the country s development policy and the setup of the support systems. The company also plays a part in the preparation of the yearly parliamentary report that monitors the implementation of the NRDC. The professional knowledge of the company is employed in the improvement of the institutional system related to territorial development and the evaluation of the utilization of the development funds. The company assumes an active role in the coordination of the development plans and programmes of the regions. The scope of activities was expanded, and from 1997 the company has assumed a new responsibility to manage and coordinate the regional Phare programmes and Phare cross-border cooperation programmes. These programmes were primarily aimed at assisting disadvantaged areas in economic, infrastructural and human resource development. The programmes gradually covered all regions and border areas of the country, and contributed to acquiring the know-how and gaining practical experience needed for the utilization of European Union funds, and to the creation of the institutional system. In consequence to the company s involvement and experience in the implementation of Phare programmes, VÁTI became the intermediary body for the Operational Programme for Regional Development (OPRD). The company plays a key role in the preparation of seven OPRD measures and in planning the management of the applications submitted. The company is the final beneficiary of two OPRD central training programmes. The experience of managing cross-border programmes is applied in the implementation of the INTERREG Community Initiative between , in which the company performs common professional secretariat and intermediary body tasks. VÁTI, which manages 4 billion HUF and handles altogether 200 billion HUF subsidies in 2005, has accumulated experience and knowledge of over half a century that is preserved and carried on by a body of constantly improving/ rejuvenating professionals. The competitiveness of the company is based and the high quality performance is ensured by a staff of 350 persons, 80% of which are university graduates and three fourth of them speak languages. Moreover, almost 75% of the staff is younger than 40. Another strength of the company is the network of regional representation offices operating in 12 cities in Hungary

14 Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban program Development of tourism in the Northern Hungarian Region Programme Projekt helye Miskolc-Tapolca Miskolc-Tapolca Eger Miskolc- Diósgyőr Sárospatak Miskolc-Tapolca Mezőkövesd Tokaj Pásztó Szikszó Bükkszék Eger Projekt címe Barlangfürdő: élmény és egészség (élménymedence, szauna liget kialakítása, kültéri medence rekonstrukció) Barlangfürdő: terápiás épület kialakítása (fizioterápiás épület, gyógy-, kavicságyas medence, súlyfürdő, masszázs-, balneoterápiás-egység) Termálfürdő fejlesztési részprogram (műemlék védelem alatt álló kiszolgáló épület rekonstrukció, szolgáltatás bővítés-röplabdaés strandfoci-pálya) Medence rekonstrukció a Diósgyőri Strandfürdőben (az elavult fürdőmedence helyére rozsdamentes, vízforgatóval ellátott medence létesül) Termál turizmus fejlesztése Sárospatakon (termálmedence rekonstrukció élmény elemekkel, vízforgató gépészettel) Vízforgató berendezés létesítése, medence átalakítás (leromlott állapotú medence korszerűsítése élményelemekkel, gépészettel) Zsóry fürdő fejlesztése (főbejárat, kiszolgáló épületek, kör- és hullám medencék felújítása funkcióbővítéssel, térburkolat, térvilágítás, élmény- és látványelemek létesítése) Tokaj belváros rendezvény és konferencia terme (tönkrement csárda épület rekonstrukciója konferenciateremmel bővítve) Pásztói termálfürdő modernizálása (téliesíthető úszó, gyermek, ülő medence, vízforgató gépészet) Szikszói termálvizű szabadidőközpont építése (fedett fürdőépületek építése, infrastruktúra fejlesztés, kiszolgáló épületek létesítése) Termálfürdő szolgáltatásbővítő fejlesztése (fedett fürdőépület, öltöző, gyógyászati blokk kialakítása) Hotel Eger Park konferenciaterem fejlesztés (konferenciaközpont kialakítása) Hivatkozási szám Támogatás euró Megvalósulás HU HU HU HU HU HU HU HU HU Sikertelen közbeszerzés HU Sikertelen közbeszerzés HU Visszalépett HU Visszalépett Project location Miskolc-Tapolca Miskolc-Tapolca Eger Miskolc- Diósgyőr Sárospatak Miskolc-Tapolca Mezőkövesd Tokaj Pásztó Szikszó Bükkszék Eger Project title Cave bath: experience and health (construction of entertainment pool, saunas, reconstruction of the outdoor pool) Cave bath: construction of a therapeutic building (physiotherapy building, medicinal-, pebblestone bedded pool, weight pool, massage and balneotherapy unit) Development of Eger Thermal Bath program component (reconstruction of a service building, which is under national monument protection, widening the range of services, creation of volleyball and football fields) Reconstruction of the pool at the open-air bath of Diósgyőr (replacement of the outdated pool with a non-corrosive pool equipped with water rotating system) Development of thermal tourism in Sárospatak (reconstruction of the pool with entertainment features and water rotating system) Creation of a water rotating system, reconstruction of the pool (modernization of the run-down pool with entertainment features and mechanical engineering) Development of Zsóry bath (main entrance, service buildings, renewal of round- and wave pools with added functions, creation of road surface and outdoor lighting system, adding entertainment and scenic features) Program and conference room in Tokaj downtown (reconstruction of the bankrupt restaurant building and creation of a conference facility) Modernization of the thermal bath in Pásztó (swimming pool that is equipped for use in the wintertime, children pool, sitting pool, water rotating system) Construction of recreation centre that uses thermal water at Szikszó (construction of a covered bath building, development of the infrastructure, and creation of service buildings) Widening the range of services at the thermal bath (construction of a covered bath building, changing rooms, and therapy centre) Development of a conference room at Hotel Eger Park (creation of a conference centre) Reference number Funding Euro Completion HU HU HU HU HU HU HU HU HU Unsuccessful public procurement HU Unsuccessful public procurement HU Withdrawn HU Withdrawn 24

15 Kiadó/Publisher: VÁTI Magyar Regionáls Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Szerkesztő/Editor: HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. Tervező és tördelő/layout & Design: Vizuálisművek Kft. Nyomda/Press: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A program az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ BEFEKTETÔI FELHÍVÁS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ CALL FOR INVESTORS FOR THE DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF TASZÁR AIRPORT, IN SOUTHWEST HUNGARY Megbízó: Somogy Megyei Önkormányzat

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8 Tartalom AZ FHB 2004. ÉVI TELJESÍTMÉNYE 2 KÖSZÖNTÕ 4 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2004-BEN 6 A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share.

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share. Misszió Our Mission Teljes körű eszközfinanszírozás, ahol a stratégiát, a folyamatokat, a termékeket az ügyfelek és a szállítók szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, hosszú távra alakítjuk

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben