JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás április 24-i Tanácsülésén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. április 24-i Tanácsülésén"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás április 24-i Tanácsülésén Az ülés helyszíne és időpontja: Polgármesteri Hivatal, 9900 Körmend Szabadság tér 7., 14:30 Jelen vannak a Tanács tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. Bebes István elnök köszöntötte jelenlévőket és megállapította, hogy 17 fővel határozatképes a Tanácsülés. Bebes István, elnök az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadni: A Tanács 17 igennel, egyhangúlag elfogadta április 24-i Tanácsülésének napirendi pontjait. 1. Munkaszervezet vezető beszámolója 2. A Társulás évi zárszámadása 3. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés évről 4. Szent Márton Kulturális Útvonal kialakításához kapcsolódó projektben való részvétel 5. Térségi vasút fenntartása 6. 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács együttműködési lehetőségek 7. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és a települési önkormányzatok szociális alapszolgáltatási feladatai, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény változásaiból eredő kistérségi feladatok 8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9. Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása 10. Iskolabusz szolgáltatás vásárlása falugondnoki szolgáltatást működtető önkormányzattól 11. Kistérségi nyári tábor szervezése 12. Pályázat a kistérségi nyári tábor lebonyolításához a Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságához 13. Pályázat a kistérségi nyári tábor lebonyolításához a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumához 14. Körmend-Güssing kistérségi együttműködés 15. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázatban való részvétel 16. Egyebek Más javaslat nem érkezett így szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. Bebes István (Körmend, elnök) megtartotta napirend előtti elnöki beszámolóját. 1. napirendi pont: Munkaszervezet vezető beszámolója Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető) az írásos beszámolóhoz nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 1

2 A Tanács 17 igennel, egyhangúlag elfogadta a munkaszervezet vezető beszámolóját. 2. napirendi pont: A Társulás évi zárszámadása Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 19/2008. (04.24.) KKTKT hat. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a többször módosított 16/2007. (02.14.) számú költségvetési határozatának végrehajtásáról az alábbi határozatát alkotja: (1) A Tanács a társulás évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: - eredeti bevételi előirányzat ,- eft - módosított bevételi előirányzat ,- eft - bevételi teljesítés ,- eft (2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A Tanács a társulás évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: - eredeti kiadási előirányzat ,- eft - módosított kiadási előirányzat ,- eft - kiadási teljesítés ,- eft (4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak az 1. számú és 4 számú mellékletben foglaltak alapján. adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési c. támértékű k.és pénzeszközáta Gazdálkodási tartalék Beruházás Céltartartalék 294 Összesen (5) A évi normatív, kötött állami támogatásokat és központosított előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) A társulás kiadásait szakfeladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (7) A társulás a felhalmozási jellegű kiadásait a 6. számú mellékletben foglalt feladatonkénti részletezettségben hagyja jóvá. 2

3 (8) A társulás működési célú támogatásértékű bevételeit és pénzeszközátvételeit feladatonként a 7. számú mellékletben hagyja jóvá. (9) A társulás működési célú támogatásértékű kiadásait és pénzeszközátadásait feladatonként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A költségvetési létszámkeretet a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (11) A Kistérségi Fejlesztési Tanács bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (12) A társulás a évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja és jóváhagyja. A évi pénzmaradvány összege e Ft, amely működési jellegű és szabad maradvány. (13) A Tanács a társulás évi vagyonmérlegét az alábbi főösszeggel hagyja jóvá. Eszközök és források összege e Ft. A vagyonmérleg adatainak részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza. Körmend, április 24. Bebes István Elnök Mikos Veronika Munkaszervezet vezető Kihirdetve: április napirendi pont: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés évről Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 20/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a évről a belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 4. napirendi pont: Szent Márton Kulturális Útvonal kialakításához kapcsolódó projektben való részvétel Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Térségi jelentőségű kezdeményezésről van szó. Négy települést érint a körmendi kistérség területén, mint vallásturisztikai állomáshely. Ezek a települések: Nagykölked, Harasztifalu, Körmend, és Nádasd. Ennek keretében a településekhez kapcsolódóan turisztikai termékfejlesztés, pihenőhelyek kialakítása, kiadványok, információs táblák, egyéb gasztronómiai termékfejlesztés és egy közös szlovén- 3

4 magyar projekt bontakozna ki Szent Márton életéhez és szellemi örökségéhez kapcsolódóan, úgy hogy Szombathelytől a franciaországi Toursig tartó kulturális útvonal kiépítésre kerülhessen. Az elnökség határozatának megfelelően felmértük a kistelepülések szándékát és lehetőségeit a projektben való részvétellel. Ezek szerint maximálisan támogatják a projektben való részvételt, azonban az önerő részükről nem biztosított. Mivel úgy gondoljuk, hogy a fejlesztés nem csak a négy település hasznára válna, hanem az egész térség a vendégforgalom, és a turisták költésén keresztül részesülhetne ebből a fejlesztésből, ezért javasoljuk a projekt kistérségi szinten történő kezelését. Jelenleg csak szándéknyilatkozat elfogadásáról lenne szó, a projektelemek kidolgozás és egyeztetés alatt vannak, így értelemszerűen a pontos költségek sem ismertek még. Kovács János (Nádasd, alpolgármester): Nádasd Község Önkormányzata létrehozott egy bizottságot, mely foglalkozik a Szent Márton út kérdéseivel. Valóban egy a térséget Észak- Dél irányban átszelő turistaútvonalról van szó, mely nem csak az érintett települések számára hoz hasznot. Tulajdonképpen egy nemzetközi hálózat része lehet a térség. Nem csak a turisták fogyasztása, költése hozna hasznot a térségnek, hanem a települések is szerepelnének a Szent Márton úttal történő híradásokban. Kistérségi támogatást szeretnénk kérni a projektben való részvételhez. Ennek hiányában Nádasd önállóan is részt vesz a projektben. Varga Gyula (Molnaszecsőd): Csatlakozzunk az önrészről való tájékozatlanság mellett? Bebes István (Körmend, elnök): A projekt kidolgozása jelenleg is folyik. Ennek végeztével ismét a Társulási Tanács elé kerül. A konkrét döntést akkor kell meghozni. Javaslom, hozzunk a támogatásról szándéknyilatkozatot. Varga Gyula (Molnaszecsőd): Keveslem az egyházi támogatást. Francsics Zoltán (Nagykölked): Konkrétumok után beszéljünk a projektről. Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Szlovén-magyar közös határon átnyúló területi együttműködési programban beadandó pályázatról van szó. A pályázati kiírás még nem áll rendelkezésre, annak ismerete sok kérdést el fog dönteni. A résztvevő partnerek köre a kiírástól fog függeni, így az egyház szerepe is. Franciaországig tartó útszakasz kiépítése szakaszonkénti határon átnyúló pályázatokkal valósul meg. Károly Gyula (Magyarszecsőd): Támogatom az együttműködést, viszont egy régebbi projektre visszautalva a kerékpárúttal kapcsolatban a településeink hasonló kérése nem került meghallgatásra. Bebes István (Körmend, elnök): A kerékpárúttal kapcsolatban is először a szándéknyilatkozatokról volt szó, csak ezután foglalkoztunk a konkrétumokkal. 4

5 21/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte és egyetért az Szlovénia-Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Program keretében megvalósuló Szent Márton Kulturális Útvonal kialakításához kapcsolódó pályázat elképzeléseivel, és kinyilvánítja szándékát, hogy támogatásban részesülő partnerként csatlakozni kíván a kezdeményezéshez. 5. napirendi pont: Térségi vasút fenntartása Bebes István (Körmend, elnök): Az előterjesztés kiküldésének idején még nem tudtuk milyen változások várhatóak a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban. A térségi vasúttá nyilvánítás hátrébb sorolódott, de szeretném, hogy a Társulási Tanács szándéknyilatkozatot fogadna el. 22/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa partnerként támogatja a Körmend-Zalalövő vasúti vonalszakasz a jövőben térségi vasútvonalként való további működését, kinyilvánítja a vonal fenntartására irányuló szándékát, hogy finanszírozási kötelezettség nélkül, támogató tagként részt vesz a térségi vasútvonal működtetésében. 6. napirendi pont: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács együttműködési lehetőségek Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): májusában került megküldésre a kistérségi projektlista a Tanács részére. Ebben négy projektjavaslat került kidolgozásra. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács, arra kíváncsi a továbbiakban, hogy melyek azok a projektek, amelyek túlmutatnak a kistérség határain, és amelyekben a Társulási Tanács úgy gondolja, hogy a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács segítségre lehet. A másik kérdés, hogy milyen elvárások vannak a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács további munkájával kapcsolatban. Károlyi Gyula (Magyarszecsőd): Lobbizzanak a Körmend-Egyházashollós kerékpárút mellett. Varga Gyula (Molnaszecsőd): M8-as kiépítése történjen meg. Mondják el, mivel foglakoznak pontosan. Bebes István (Körmend, elnök): Kérjük meg őket, hogy tartsanak kihelyezett ülést és ismertessék, milyen feladatokat látnak el. Valamint levélben kérjük a településeket, hogy április 30-ig jelezzék további javaslataikat a Munkaszervezet felé. 5

6 23/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kéri 1. a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácstól a Körmend Egyházashollós kerékpárút tervezésének és kiépítésének támogatását, 2. valamint az M8-as kiépítésének támogatását, 3. és a települési önkormányzatokat, hogy április 30-ig javaslataikat a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkájáról a Munkaszervezet felé eljuttatni szíveskedjenek. 7. napirendi pont: A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és a települési önkormányzatok szociális alapszolgáltatási feladatai, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény változásaiból eredő kistérségi feladatok Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): A településeknek kiküldött szándéknyilatkozatokat köszönettel visszakaptuk és feldolgoztuk. Ennek alapján a fogyatékos nappali személyek ellátását a települések 72%-a, házi segítségnyújtást a települések 60%-a, gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést pedig a települések 24%-a jelölte meg. Bebes István (Körmend, elnök): Jelenleg a kistérség területén a következő szolgáltatások működnek: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, és szenvedélybetegek nappali ellátása. A 2009-es évtől a közösségi ellátások és a támogató szolgálat nem lesz része a támogatható és választható szociális alapszolgáltatási feladatoknak, a kistérségi együttműködéshez viszont legalább 3 szolgáltatás ellátása szükségeltetik. Varga Gyula (Molnaszecsőd): A fogyatékos nappali ellátás hol működne, milyen finanszírozással? Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): A fogyatékos nappali ellátás számára 24 férőhely van Körmenden. Azért mérjük fel az igényeket a kistérségi együttműködésről, mert van lehetőség pályázat útján intézményi bővülésre a fogyatékos nappali ellátás esetében a Thököly u. 46. alatt. Körmend Város Önkormányzata pályázna erre a kiírásra. Feladatellátási szerződés alapján történő ellátásban gondolkodunk egyelőre. Abban az esetben pályázik Körmend, amennyiben az igények fennállnak a települések részéről, mint azt a felmérés is mutatja. Maximum 60 millió forintra lehet pályázni, az önerő 20%, azaz 72 milliós a pályázat. Ennek egyik része a fogyatékos intézmény létrehozása, a már említett Thököly 46. szám alatti ingatlanban, ahol kiépített infrastruktúra áll rendelkezésre. Mindenképpen szeretnénk a földszinten kialakítani az intézményi egységet, hogy az akadálymentesítés minél kevesebb költséggel járjon. Varga Gyula (Molnaszecsőd): Hogyan történne a fogyatékosok utaztatása vidékről? Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): Most a támogató szolgálat végzi az utaztatást. Ugyan a támogató szolgálat a jövőben nem lesz része a támogatandó ellátásoknak a jövőben is a támogató szolgálat fogja biztosítani az utaztatást. Szükség lenne egy negyedik ellátás kiválasztására is. Jelenleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szenvedélybetegek nappali ellátása és jövőre kikerülő a támogató szolgálat kerül ellátásra. Ha a fogyatékos nappali ellátás kerülne be az ellátási körbe az nem elegendő, mivel a jogszabály a nappali ellátásokat egy körbe veszi. Ezért harmadikként a házi segítségnyújtás felvételét javasolnám, amely tükrözné a települések igényeit is a felmérés alapján. Farkas Tiborné (oktatási referens): A 2 kistérségi feladatellátás mellé kellene kiválasztani a harmadikat, hogy kistérségi kiegészítő normatívát kapjunk. 6

7 Varga Gyula (Molnaszecsőd): Mekkora költséget jelent a településeknek? Farkas Tiborné (oktatási referens): Ezt abban az esetben tudjuk megmondani, ha tudjuk melyik ellátási formát választotta a Társulási Tanács. A házi segítségnyújtás támogatását például a jogszabály 4 csoportba osztja, és amíg nem tudjuk az ellátottak mely csoportba tartoznak addig pontos számításokat sem lehet végezni. Viserálek Sándorné (Szociális Szolgáltató és Információs Központ, intézményvezető): Jelenlegi normatíva alapján: fogyatékkal élők nappali ellátása finanszírozható, nem kell más önkormányzati forrást hozzátenni. Körmend már megteremtette a fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségét is, tehát az ellátottak egyrészt ellátotti normatívát kapnak, másrészt szociális foglalkoztatási normatívát kapunk utánuk, amiből munkabért is fizetünk az ellátottaknak. Amennyiben a jelenlegi központi szemlélet megmarad, az ellátás - a bővítést is magában foglalva - gazdaságosan működtethető. A fogyatékkal élő emberek olyan szintű életminőség javítását lehetne elérni, amely minden polgármester hálás feladata lenne. Bebes István (Körmend, elnök): Olyan ellátási formát célszerű választani, amelyből a kevésbé finanszírozott ellátások kiegészíthetők. Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): A jól finanszírozott fogyatékos nappali ellátás és a rosszul finanszírozott házi segítségnyújtás jól kiegészítik egymást ebből a szempontból. Károlyi Gyula (Magyarszecsőd): Mint minden fejlesztésnek, így ennek is nagyon örülök, viszont alapvető kérdés számomra a fogyatékkal élők mobilizálása, és itt nem az utaztatásukra gondolok, hanem a hajlandóságra. Véleményem szerint a rosszul finanszírozott ellátások közül kell kiválasztani a legjobbat. Kézenfekvő a házi segítségnyújtás felvétele, annak ellenére, hogy természetesen növeli a költségeket. A fogyatékos nappali ellátás nem növelné az ellátott feladatok körét és újabb felmerülő költségeket jelentene. Összességében sajnos a szociális ellátások finanszírozásának csökkenése várható. Farkas Tiborné (oktatási referens): A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő kistérségi forrásokból támogató szolgálatra forintot, a nappali ellátásra forintot, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra pedig forintot adott át Körmend Város Önkormányzatának. Amennyiben nem sikerül megállapodni a harmadik kistérségi feladatellátás keretében ellátott szociális alapszolgáltatásban, akkor ezen források a jövőben nem fognak rendelkezésre állni. Vámosné Marksz Mária (Harasztifalu): Mindenképp hosszú távon kellene gondolkodni. Lehet, hogy amire most nincs szükség arra 5-8 év múlva nagy szükség lesz. Mindenképp fontosnak tartom a fejlesztést, nem szabad kizárólag a jelenlegi rossz anyagi helyzetből kiindulni. Viserálek Sándorné (Szociális Szolgáltató és Információs Központ, intézményvezető): A Körmenden történő ellátás is feszegeti a határokat, ami a férőhelyeket illeti. Körmend megoldja a nem körmendiek ellátását is. A fogyatékos nappali intézmény a jelenlegi finanszírozással számítva teljesen eltartja önmagát. A fogyatékosok nappali ellátásánál Ft normatív támogatás jut 1 főre 1 évre vetítve, míg a házi segítségnyújtásnál ez a mutató és forint között mozog. Az intézményünk 5 fővel látja a 24 fő fogyatékost. Az alkalmazottak bérének, járulékának és minimális dologi kiadásoknak e fedezetéhez 1 gondozónak naponta embert kellene ellátnia. A jogszabály viszont 1 7

8 gondozónak 6 fő ellátását írja elő naponta. Napi 10 ellátottat számolva gondozónként a normatíva fedezi az ellátást, de például 6 fő esetében már nem. A támogatószolgálat, a fogyatékos nappali ellátás valamint a szociális foglalkoztatás pedig többletet is hoz. Farkas Tiborné (oktatási referens): január 1-től van egy új összefüggés a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás között. Ha a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülőnek gondozási szükséglete merül fel, akkor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató köteles házi segítségnyújtást is biztosítani. Olyan összefüggés is van, hogy csak az működtethet jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, akinek házi segítségnyújtása is van. Kovács János (Nádasd, alpolgármester): Egy tisztázó kérdésem lenne. Hány település kell a kistérségben a házi segítségnyújtás felvételéhez? A Nádasdi körjegyzőségben folyamatban van az ellátás szervezése, a körjegyzőség keretein belül most alakul egy új forma. Farkas Tiborné (oktatási referens): A települések 50 százaléka és a lakosságszám 60 százaléka, vagy a települések 60 százaléka és a lakosságszám 50 százaléka szükséges. Bármelyik feltételnek megfelel a Társulás a Nádasdi körjegyzőség települései nélkül is. 13 település kell ahhoz, hogy az 50 százalékot meghaladjuk, tehát bármelyik 13 település Körmenddel együtt tudja produkálni a lakosságszám 60 százalékát. Kovács János (Nádasd, alpolgármester): Ha Nádasd és környéke más ellátási formát választ, nem köt szerződést Körmenddel, akkor az hogyan befolyásolja a normatívát? Farkas Tiborné (oktatási referens): A Többcélú Kistérségi Társulásnak meg kellene állapodnia, külön megállapodást kellene kötnie a szolgáltatóval, hogy a kistérségi ellátásba bevonható legyen. Amennyiben a körjegyzőség más szolgáltatóval bonyolítja az ellátást, akkor külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval ahhoz, hogy normatívát igényelhessen a Társulás. Felmerül egy érdekes összefüggés a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás között. Nádasdon jelzőkészülék van jelen pillanatban. A Közigazgatási Hivatalban érdeklődésünkre elmondták az 1/ bekezdésére hivatkozva, hogy ha a gondozási szükséglet megállapításra kerül, annak kell biztosítania a házi segítségnyújtást, aki a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szolgáltatja. Kovács János (Nádasd, alpolgármester): Gyakorlatilag elképzelhető, hogy ezek a települések is a többcélú társulásban bent vannak, csak a többcélú társulás két szolgáltatóval köt szerződést? Farkas Tiborné (oktatási referens): Igen, ez az oldala így igen. Mindig az ellátottak után kapjuk a normatívát. Dervalics Roland (Hegyháthodász, Pénzügyi Bizottság tagja): Csak hogy tisztázzuk, nálunk folyamatban van gyakorlatilag ennek a házi segítségnyújtásnak is a megszervezése. Ha mi támogatjuk azt, hogy kistérségi szinten legyen ez a feladat megszervezve, az még nem vonja azt maga után, hogy a mi településeink is ebben benne lesznek, ha jól értem. Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Jelen pillanatban nem. Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): Akkor nem. 8

9 Farkas Tiborné (oktatási referens): Akkor nem. A 13 település Nádasd nélkül is megvan. A 15-ben Nádasd sincs bent a 6 településével. Dervalics Roland (Hegyháthodász, Pénzügyi Bizottság tagja): Ha mi itt ezt most támogatjuk, akkor az még nem jelenti azt, hogy a mi településeink is ebben a szolgáltatásban részt vesznek? Farkas Tiborné (oktatási referens): Nem. Bebes István (Körmend, elnök): Nem. Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): Ezenkívül a fogyatékosok nappali ellátására Körmend egyedül fog pályázni, nem kér önerőt a kistérségtől. Bebes István (Körmend, elnök): Csak akkor szavazom meg a határozatot, ha a fogyatékos nappali ellátás és a házi segítségnyújtás is bekerül. Sőre Zoltán (Egyházasrádóc, Pénzügyi Bizottság elnöke): A meglévő feladatellátásokat akkor is finanszírozni kell, ha nincs fogyatékos nappali ellátás. A kormányzat belesodor olyan szociális ellátási formákba, amikből kihátrál. Fölösleges a jövőről beszélni, minden évben új költségvetési törvény van. 24/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a települési önkormányzatoktól beérkezett szándéknyilatkozatok alapján az alábbi szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségi megszervezését kezdeményezi és támogatja: fogyatékos nappali ellátás és házi segítségnyújtás. 8. napirendi pont: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): A január 1-vel hatályos jogszabályváltozás eredményeképpen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban meglévő készülékek mellé kiegészítő visszajelzésre alkalmas jelzőkészülékek vásárlása szükséges. Árajánlatokat kértünk be a Vivago jelzőrendszert működtető Sonaris Kft-től, ez bruttó forintról szól a meglévő készülékeink kiegészítő berendezéssel való felszereléséhez. A határozati javaslatban még beszerzés szerepel, viszont időközben pályázati lehetőségek is megnyíltak a hazai decentralizált források kapcsán. NY-HÖF CÉDE pályázaton szeretnénk indulni, ha a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa is úgy dönt, hogy nyújtsunk be pályázatot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztésére és bővítésére a körmendi kistérségben a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztéseken belül Kistérségi összefogással a harmonikus időskorért jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése, bővítése címmel. Kistérségi pályázat előnyökkel is jár mivel 10%-kal kevesebb, azaz 30% önerő szükséges így, valamint pluszban a pályázati díj, amely a megpályázott összeg 1%-a. A fejlesztés szerepel a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetési koncepciójában, valamint a költségvetési rendeletben a céltartalékok között. Kértünk árajánlatokat újabb jelzőkészülékek beszerzésére is, amelyek beszerzését a kiegészítő berendezéseken (eszköz csatoló) kívül beépítenénk a pályázatba. A 10 darabos 9

10 árajánlat bruttó forintról, a 15 darabos bruttó forintról szól. Két verziót is előkészítettünk. Amennyiben a Tanács a kiegészítő berendezések beszerzésén kívül 10 db készülék beszerzése mellett dönt az összesen bruttó forint kiadást jelent a Társulásnak a tartalék terhére (az önerő bruttó forint, a pályázati díj bruttó forint). Amennyiben a Tanács a kiegészítő berendezések beszerzésén kívül 15 db készülék beszerzése mellett dönt az összesen bruttó forint kiadást jelent a Társulásnak a tartalék terhére (az önerő bruttó forint, a pályázati díj bruttó forint). Bebes István javasolta, hogy a kiegészítő berendezések beszerzésén kívül a 15 készülékes beszerzés kerüljön a pályázatba. Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, abban az esetben pedig önerőből csupán a kiegészítő berendezések kerüljenek beszerzésre. 25/2008. (04.24.) KKTKT hat. 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa támogatja a NYD-HÖF CÉDE pályázaton való részvételt, és a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztéseken belül Kistérségi összefogással a harmonikus időskorért jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése, bővítése címmel pályázatot nyújt be. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa támogatja a NYD-HÖF CÉDE pályázaton való részvételt, amely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges kiegészítő berendezések beszerzését és 15 db új készülék beszerzését célozza. A fejlesztés szerepel a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetési koncepciójában, valamint a költségvetési rendeletben a céltartalékok között. Eszerint a Társulás 70%-os támogatás mellett bruttó Ft-ra pályázik, és 30%-os önerő mellett bruttó Ft önerőt biztosít a tartalék terhére, valamint a pályázat beadásához szükséges pályázati díjat, amely bruttó Ft. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felhatalmazza a Munkaszervezetet, hogy amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, abban az esetben a kiegészítő berendezések beszerzését bonyolítsa le. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az IST Vivago jelzőrendszerre vonatkozó árajánlatot elfogadja és kezdeményezi az eszközök beszerzését a tartalék terhére. 9. napirendi: Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 26/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2005/2006-tól 2008/2009-ig szóló, a közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét a felülvizsgálatot követően elfogadja. 10

11 10. napirendi pont: Iskolabusz szolgáltatás vásárlása falugondnoki szolgáltatást működtető önkormányzattól Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 27/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározza, hogy iskolabusz szolgáltatás vásárlási eljárást folytat le a falugondnoki szolgáltatást működtető Felsőmarác község Önkormányzatával. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felhatalmazza a Munkaszervezetet, és az Elnökséget, hogy a szükséges dokumentumokat és a külön megállapodást készítse elő. Továbbá felhatalmazza az elnököt és az elnökhelyettesek valamelyikét, hogy a külön megállapodásokat az érintett önkormányzatokkal megkösse. 11. napirendi: Kistérségi nyári tábor szervezése Farkas Tiborné (oktatási referens): Az előzetesen tervezettnél jóval több, 150 jelentkező van a kistérségi nyári táborunkra. Jelenleg 2 pályázat van folyamatban, de hivatalos értesítést még nem kaptunk azok elbírálásáról. 28/2008. (04.24.) KKTKT hat. 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a nyári tábor programját és várható költségeit megismerte és jóváhagyja. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a nyári tábor költségkülönbözetének fedezetére , azaz négyszázezer forint keretösszeget biztosít a tartalék terhére. 12. napirendi pont: Pályázat a kistérségi nyári tábor lebonyolításához a Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságához Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 29/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Tanács megismerte és egyetért a kistérségi nyári tábor lebonyolításához szükséges, a Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságához benyújtandó pályázattal, és támogatja azt. 11

12 13. napirendi pont: Pályázat a kistérségi nyári tábor lebonyolításához a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumához Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 30/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Tanács megismerte és egyetért a kistérségi nyári tábor lebonyolításához szükséges, a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumához benyújtandó pályázattal, és támogatja azt. 14. napirendi pont: Körmend-Güssing kistérségi együttműködés Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Körmend és Güssing évek óta jó partneri kapcsolatot ápol, a cél az, hogy a körmendi és a güssingi kistérségek együttműködésére is kiterjedjen a határon átnyúló pályázatok előkészítése. 31/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Tanács egyetért azzal, hogy az osztrák-magyar együttműködés a körmendi és a güssingi kistérségek együttműködésére is kiterjedjen pályázatok előkészítése és közös projektek megvalósítása révén, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. 15. napirendi pont: Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázatban való részvéte Magyar László a Mahill Kft. képviseletében megtartotta előadását. Károlyi Gyula (Magyarszecsőd): A Szabadság tér rehabilitációján kívül mit foglal magában a 28 millió forint kivitelezési és 3 millió forint tervezői költség. Bebes István (Körmend, elnök): Nem tervezői költség, hanem tervezői költségbecslés az egész épület felújítására. Ebben van a Társulásnak 12,34% tulajdonrésze. Kimondottan az épület felújításáról van szó. A többi Körmend önerejével kerül megvalósításra. A pályázat feltételezi, hogy együttműködünk a vállalkozókkal. 12

13 32/2008. (04.24.) KKTKT hat. 1. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Körmend Integrált Városfejlesztési Stratégiáját megismerte és jóváhagyja. 2. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a konzorciumi együttműködési megállapodást megismerte, és támogatja, hogy a Társulás a megállapodásban szerepelő feltételek szerint támogatásban részesülő partnerként részt vegyen a projektben. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a teljes projektből 12,34%-os arányban részesedik, amely a tervezői költségbecslés alapján Ft. Ehhez 85%-os támogatás mellett Ft önerőt biztosít a tartalék terhére. 16. napirendi pont: Egyebek Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által kiírt pályázaton szeretnénk részt venni a tavalyi évhez hasonlóan tematikus kistérségi sporttábor megszervezéséhez. A nyári napközis tábor kapcsán bruttó forintra pályázhatnánk bruttó forint önerő mellett, így összesen bruttó forintot tudnánk a napközis táborhoz hozzátenni. Ezen kívül a tavalyi jó együttműködés kapcsán a Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület keresett meg minket, hogy utánpótlás táborukat szeretnék megszervezni 3 alkalommal. Ez úgy történne, mint tavaly azaz külön megállapodást kötnénk az Egyesülettel arról, hogy a saját táboruk megrendezéséhez szükséges önerőt vállalják, amely 3 tábor esetén összesen bruttó forint. 33/2008. ( ) KKTKT hat. 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságához Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program keretében Gyermekek és települések határok nélkül címmel. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesülettel együttműködésben 75%-os támogatás mellett bruttó Ftra pályázik, és 25%-os önerő mellett bruttó Ft önerőt biztosít a tartalék terhére. Bruttó Ft önerőt a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás saját táborához biztosítja, valamint bruttó Ft önerőt a Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás keretében biztosítja. Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Pszathasz Judit szaktanácsadó, ügyvezető igazgató kereste meg a Duna Televízió turisztikai és kulturális programajánló műsorában való részvétellel a Társulást egy olyan műsorral kapcsolatban, amely 52 héten keresztül mutatná be a kistérséget érintő programokat Duna tér című programajánlóban. A szerződés 1 évre szólna és ára forint + ÁFA lenne. 13

14 34/2008. ( ) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás nem támogatja a Duna Televízió turisztikai és kulturális programajánlójában történő megjelenést. Más kérdés, hozzászólás nem érkezett. Bebes István lezárta a Tanács ülését. Kmf. Bebes István elnök Horváth István jegyzőkönyv-hitelesítő 14

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2008 Előkészítő: Répásy Ildikó/ ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről

Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről Ikt.szám: 141-2 /2011/ált. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. május 12-én 14 00 órai kezdettel a Nagykanizsai

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2011 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-i ülésére Tárgy: költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8044 Kincsesbánya,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 1/ 2016. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2016. január 28-án 18,00 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1. KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. melléklet az ( ) határozathoz. A évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. melléklet az ( ) határozathoz. A évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. melléklet az ( ) határozathoz A 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai Megnevezés Felhalmozási célú ezer forintban Működési célú b e v é t e l e

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: eft

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: eft BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2010 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Örménykút Község Képviselő-testülete Ö r m é n y k ú t Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 14/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. augusztus 23. napján Örménykút Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben