JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás április 24-i Tanácsülésén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. április 24-i Tanácsülésén"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás április 24-i Tanácsülésén Az ülés helyszíne és időpontja: Polgármesteri Hivatal, 9900 Körmend Szabadság tér 7., 14:30 Jelen vannak a Tanács tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. Bebes István elnök köszöntötte jelenlévőket és megállapította, hogy 17 fővel határozatképes a Tanácsülés. Bebes István, elnök az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadni: A Tanács 17 igennel, egyhangúlag elfogadta április 24-i Tanácsülésének napirendi pontjait. 1. Munkaszervezet vezető beszámolója 2. A Társulás évi zárszámadása 3. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés évről 4. Szent Márton Kulturális Útvonal kialakításához kapcsolódó projektben való részvétel 5. Térségi vasút fenntartása 6. 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács együttműködési lehetőségek 7. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és a települési önkormányzatok szociális alapszolgáltatási feladatai, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény változásaiból eredő kistérségi feladatok 8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9. Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása 10. Iskolabusz szolgáltatás vásárlása falugondnoki szolgáltatást működtető önkormányzattól 11. Kistérségi nyári tábor szervezése 12. Pályázat a kistérségi nyári tábor lebonyolításához a Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságához 13. Pályázat a kistérségi nyári tábor lebonyolításához a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumához 14. Körmend-Güssing kistérségi együttműködés 15. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázatban való részvétel 16. Egyebek Más javaslat nem érkezett így szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. Bebes István (Körmend, elnök) megtartotta napirend előtti elnöki beszámolóját. 1. napirendi pont: Munkaszervezet vezető beszámolója Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető) az írásos beszámolóhoz nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 1

2 A Tanács 17 igennel, egyhangúlag elfogadta a munkaszervezet vezető beszámolóját. 2. napirendi pont: A Társulás évi zárszámadása Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 19/2008. (04.24.) KKTKT hat. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a többször módosított 16/2007. (02.14.) számú költségvetési határozatának végrehajtásáról az alábbi határozatát alkotja: (1) A Tanács a társulás évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: - eredeti bevételi előirányzat ,- eft - módosított bevételi előirányzat ,- eft - bevételi teljesítés ,- eft (2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A Tanács a társulás évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: - eredeti kiadási előirányzat ,- eft - módosított kiadási előirányzat ,- eft - kiadási teljesítés ,- eft (4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak az 1. számú és 4 számú mellékletben foglaltak alapján. adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési c. támértékű k.és pénzeszközáta Gazdálkodási tartalék Beruházás Céltartartalék 294 Összesen (5) A évi normatív, kötött állami támogatásokat és központosított előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) A társulás kiadásait szakfeladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (7) A társulás a felhalmozási jellegű kiadásait a 6. számú mellékletben foglalt feladatonkénti részletezettségben hagyja jóvá. 2

3 (8) A társulás működési célú támogatásértékű bevételeit és pénzeszközátvételeit feladatonként a 7. számú mellékletben hagyja jóvá. (9) A társulás működési célú támogatásértékű kiadásait és pénzeszközátadásait feladatonként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A költségvetési létszámkeretet a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (11) A Kistérségi Fejlesztési Tanács bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (12) A társulás a évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja és jóváhagyja. A évi pénzmaradvány összege e Ft, amely működési jellegű és szabad maradvány. (13) A Tanács a társulás évi vagyonmérlegét az alábbi főösszeggel hagyja jóvá. Eszközök és források összege e Ft. A vagyonmérleg adatainak részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza. Körmend, április 24. Bebes István Elnök Mikos Veronika Munkaszervezet vezető Kihirdetve: április napirendi pont: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés évről Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 20/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a évről a belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 4. napirendi pont: Szent Márton Kulturális Útvonal kialakításához kapcsolódó projektben való részvétel Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Térségi jelentőségű kezdeményezésről van szó. Négy települést érint a körmendi kistérség területén, mint vallásturisztikai állomáshely. Ezek a települések: Nagykölked, Harasztifalu, Körmend, és Nádasd. Ennek keretében a településekhez kapcsolódóan turisztikai termékfejlesztés, pihenőhelyek kialakítása, kiadványok, információs táblák, egyéb gasztronómiai termékfejlesztés és egy közös szlovén- 3

4 magyar projekt bontakozna ki Szent Márton életéhez és szellemi örökségéhez kapcsolódóan, úgy hogy Szombathelytől a franciaországi Toursig tartó kulturális útvonal kiépítésre kerülhessen. Az elnökség határozatának megfelelően felmértük a kistelepülések szándékát és lehetőségeit a projektben való részvétellel. Ezek szerint maximálisan támogatják a projektben való részvételt, azonban az önerő részükről nem biztosított. Mivel úgy gondoljuk, hogy a fejlesztés nem csak a négy település hasznára válna, hanem az egész térség a vendégforgalom, és a turisták költésén keresztül részesülhetne ebből a fejlesztésből, ezért javasoljuk a projekt kistérségi szinten történő kezelését. Jelenleg csak szándéknyilatkozat elfogadásáról lenne szó, a projektelemek kidolgozás és egyeztetés alatt vannak, így értelemszerűen a pontos költségek sem ismertek még. Kovács János (Nádasd, alpolgármester): Nádasd Község Önkormányzata létrehozott egy bizottságot, mely foglalkozik a Szent Márton út kérdéseivel. Valóban egy a térséget Észak- Dél irányban átszelő turistaútvonalról van szó, mely nem csak az érintett települések számára hoz hasznot. Tulajdonképpen egy nemzetközi hálózat része lehet a térség. Nem csak a turisták fogyasztása, költése hozna hasznot a térségnek, hanem a települések is szerepelnének a Szent Márton úttal történő híradásokban. Kistérségi támogatást szeretnénk kérni a projektben való részvételhez. Ennek hiányában Nádasd önállóan is részt vesz a projektben. Varga Gyula (Molnaszecsőd): Csatlakozzunk az önrészről való tájékozatlanság mellett? Bebes István (Körmend, elnök): A projekt kidolgozása jelenleg is folyik. Ennek végeztével ismét a Társulási Tanács elé kerül. A konkrét döntést akkor kell meghozni. Javaslom, hozzunk a támogatásról szándéknyilatkozatot. Varga Gyula (Molnaszecsőd): Keveslem az egyházi támogatást. Francsics Zoltán (Nagykölked): Konkrétumok után beszéljünk a projektről. Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Szlovén-magyar közös határon átnyúló területi együttműködési programban beadandó pályázatról van szó. A pályázati kiírás még nem áll rendelkezésre, annak ismerete sok kérdést el fog dönteni. A résztvevő partnerek köre a kiírástól fog függeni, így az egyház szerepe is. Franciaországig tartó útszakasz kiépítése szakaszonkénti határon átnyúló pályázatokkal valósul meg. Károly Gyula (Magyarszecsőd): Támogatom az együttműködést, viszont egy régebbi projektre visszautalva a kerékpárúttal kapcsolatban a településeink hasonló kérése nem került meghallgatásra. Bebes István (Körmend, elnök): A kerékpárúttal kapcsolatban is először a szándéknyilatkozatokról volt szó, csak ezután foglalkoztunk a konkrétumokkal. 4

5 21/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte és egyetért az Szlovénia-Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Program keretében megvalósuló Szent Márton Kulturális Útvonal kialakításához kapcsolódó pályázat elképzeléseivel, és kinyilvánítja szándékát, hogy támogatásban részesülő partnerként csatlakozni kíván a kezdeményezéshez. 5. napirendi pont: Térségi vasút fenntartása Bebes István (Körmend, elnök): Az előterjesztés kiküldésének idején még nem tudtuk milyen változások várhatóak a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban. A térségi vasúttá nyilvánítás hátrébb sorolódott, de szeretném, hogy a Társulási Tanács szándéknyilatkozatot fogadna el. 22/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa partnerként támogatja a Körmend-Zalalövő vasúti vonalszakasz a jövőben térségi vasútvonalként való további működését, kinyilvánítja a vonal fenntartására irányuló szándékát, hogy finanszírozási kötelezettség nélkül, támogató tagként részt vesz a térségi vasútvonal működtetésében. 6. napirendi pont: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács együttműködési lehetőségek Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): májusában került megküldésre a kistérségi projektlista a Tanács részére. Ebben négy projektjavaslat került kidolgozásra. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács, arra kíváncsi a továbbiakban, hogy melyek azok a projektek, amelyek túlmutatnak a kistérség határain, és amelyekben a Társulási Tanács úgy gondolja, hogy a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács segítségre lehet. A másik kérdés, hogy milyen elvárások vannak a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács további munkájával kapcsolatban. Károlyi Gyula (Magyarszecsőd): Lobbizzanak a Körmend-Egyházashollós kerékpárút mellett. Varga Gyula (Molnaszecsőd): M8-as kiépítése történjen meg. Mondják el, mivel foglakoznak pontosan. Bebes István (Körmend, elnök): Kérjük meg őket, hogy tartsanak kihelyezett ülést és ismertessék, milyen feladatokat látnak el. Valamint levélben kérjük a településeket, hogy április 30-ig jelezzék további javaslataikat a Munkaszervezet felé. 5

6 23/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kéri 1. a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácstól a Körmend Egyházashollós kerékpárút tervezésének és kiépítésének támogatását, 2. valamint az M8-as kiépítésének támogatását, 3. és a települési önkormányzatokat, hogy április 30-ig javaslataikat a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkájáról a Munkaszervezet felé eljuttatni szíveskedjenek. 7. napirendi pont: A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és a települési önkormányzatok szociális alapszolgáltatási feladatai, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény változásaiból eredő kistérségi feladatok Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): A településeknek kiküldött szándéknyilatkozatokat köszönettel visszakaptuk és feldolgoztuk. Ennek alapján a fogyatékos nappali személyek ellátását a települések 72%-a, házi segítségnyújtást a települések 60%-a, gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést pedig a települések 24%-a jelölte meg. Bebes István (Körmend, elnök): Jelenleg a kistérség területén a következő szolgáltatások működnek: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, és szenvedélybetegek nappali ellátása. A 2009-es évtől a közösségi ellátások és a támogató szolgálat nem lesz része a támogatható és választható szociális alapszolgáltatási feladatoknak, a kistérségi együttműködéshez viszont legalább 3 szolgáltatás ellátása szükségeltetik. Varga Gyula (Molnaszecsőd): A fogyatékos nappali ellátás hol működne, milyen finanszírozással? Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): A fogyatékos nappali ellátás számára 24 férőhely van Körmenden. Azért mérjük fel az igényeket a kistérségi együttműködésről, mert van lehetőség pályázat útján intézményi bővülésre a fogyatékos nappali ellátás esetében a Thököly u. 46. alatt. Körmend Város Önkormányzata pályázna erre a kiírásra. Feladatellátási szerződés alapján történő ellátásban gondolkodunk egyelőre. Abban az esetben pályázik Körmend, amennyiben az igények fennállnak a települések részéről, mint azt a felmérés is mutatja. Maximum 60 millió forintra lehet pályázni, az önerő 20%, azaz 72 milliós a pályázat. Ennek egyik része a fogyatékos intézmény létrehozása, a már említett Thököly 46. szám alatti ingatlanban, ahol kiépített infrastruktúra áll rendelkezésre. Mindenképpen szeretnénk a földszinten kialakítani az intézményi egységet, hogy az akadálymentesítés minél kevesebb költséggel járjon. Varga Gyula (Molnaszecsőd): Hogyan történne a fogyatékosok utaztatása vidékről? Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): Most a támogató szolgálat végzi az utaztatást. Ugyan a támogató szolgálat a jövőben nem lesz része a támogatandó ellátásoknak a jövőben is a támogató szolgálat fogja biztosítani az utaztatást. Szükség lenne egy negyedik ellátás kiválasztására is. Jelenleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szenvedélybetegek nappali ellátása és jövőre kikerülő a támogató szolgálat kerül ellátásra. Ha a fogyatékos nappali ellátás kerülne be az ellátási körbe az nem elegendő, mivel a jogszabály a nappali ellátásokat egy körbe veszi. Ezért harmadikként a házi segítségnyújtás felvételét javasolnám, amely tükrözné a települések igényeit is a felmérés alapján. Farkas Tiborné (oktatási referens): A 2 kistérségi feladatellátás mellé kellene kiválasztani a harmadikat, hogy kistérségi kiegészítő normatívát kapjunk. 6

7 Varga Gyula (Molnaszecsőd): Mekkora költséget jelent a településeknek? Farkas Tiborné (oktatási referens): Ezt abban az esetben tudjuk megmondani, ha tudjuk melyik ellátási formát választotta a Társulási Tanács. A házi segítségnyújtás támogatását például a jogszabály 4 csoportba osztja, és amíg nem tudjuk az ellátottak mely csoportba tartoznak addig pontos számításokat sem lehet végezni. Viserálek Sándorné (Szociális Szolgáltató és Információs Központ, intézményvezető): Jelenlegi normatíva alapján: fogyatékkal élők nappali ellátása finanszírozható, nem kell más önkormányzati forrást hozzátenni. Körmend már megteremtette a fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségét is, tehát az ellátottak egyrészt ellátotti normatívát kapnak, másrészt szociális foglalkoztatási normatívát kapunk utánuk, amiből munkabért is fizetünk az ellátottaknak. Amennyiben a jelenlegi központi szemlélet megmarad, az ellátás - a bővítést is magában foglalva - gazdaságosan működtethető. A fogyatékkal élő emberek olyan szintű életminőség javítását lehetne elérni, amely minden polgármester hálás feladata lenne. Bebes István (Körmend, elnök): Olyan ellátási formát célszerű választani, amelyből a kevésbé finanszírozott ellátások kiegészíthetők. Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): A jól finanszírozott fogyatékos nappali ellátás és a rosszul finanszírozott házi segítségnyújtás jól kiegészítik egymást ebből a szempontból. Károlyi Gyula (Magyarszecsőd): Mint minden fejlesztésnek, így ennek is nagyon örülök, viszont alapvető kérdés számomra a fogyatékkal élők mobilizálása, és itt nem az utaztatásukra gondolok, hanem a hajlandóságra. Véleményem szerint a rosszul finanszírozott ellátások közül kell kiválasztani a legjobbat. Kézenfekvő a házi segítségnyújtás felvétele, annak ellenére, hogy természetesen növeli a költségeket. A fogyatékos nappali ellátás nem növelné az ellátott feladatok körét és újabb felmerülő költségeket jelentene. Összességében sajnos a szociális ellátások finanszírozásának csökkenése várható. Farkas Tiborné (oktatási referens): A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő kistérségi forrásokból támogató szolgálatra forintot, a nappali ellátásra forintot, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra pedig forintot adott át Körmend Város Önkormányzatának. Amennyiben nem sikerül megállapodni a harmadik kistérségi feladatellátás keretében ellátott szociális alapszolgáltatásban, akkor ezen források a jövőben nem fognak rendelkezésre állni. Vámosné Marksz Mária (Harasztifalu): Mindenképp hosszú távon kellene gondolkodni. Lehet, hogy amire most nincs szükség arra 5-8 év múlva nagy szükség lesz. Mindenképp fontosnak tartom a fejlesztést, nem szabad kizárólag a jelenlegi rossz anyagi helyzetből kiindulni. Viserálek Sándorné (Szociális Szolgáltató és Információs Központ, intézményvezető): A Körmenden történő ellátás is feszegeti a határokat, ami a férőhelyeket illeti. Körmend megoldja a nem körmendiek ellátását is. A fogyatékos nappali intézmény a jelenlegi finanszírozással számítva teljesen eltartja önmagát. A fogyatékosok nappali ellátásánál Ft normatív támogatás jut 1 főre 1 évre vetítve, míg a házi segítségnyújtásnál ez a mutató és forint között mozog. Az intézményünk 5 fővel látja a 24 fő fogyatékost. Az alkalmazottak bérének, járulékának és minimális dologi kiadásoknak e fedezetéhez 1 gondozónak naponta embert kellene ellátnia. A jogszabály viszont 1 7

8 gondozónak 6 fő ellátását írja elő naponta. Napi 10 ellátottat számolva gondozónként a normatíva fedezi az ellátást, de például 6 fő esetében már nem. A támogatószolgálat, a fogyatékos nappali ellátás valamint a szociális foglalkoztatás pedig többletet is hoz. Farkas Tiborné (oktatási referens): január 1-től van egy új összefüggés a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás között. Ha a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülőnek gondozási szükséglete merül fel, akkor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató köteles házi segítségnyújtást is biztosítani. Olyan összefüggés is van, hogy csak az működtethet jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, akinek házi segítségnyújtása is van. Kovács János (Nádasd, alpolgármester): Egy tisztázó kérdésem lenne. Hány település kell a kistérségben a házi segítségnyújtás felvételéhez? A Nádasdi körjegyzőségben folyamatban van az ellátás szervezése, a körjegyzőség keretein belül most alakul egy új forma. Farkas Tiborné (oktatási referens): A települések 50 százaléka és a lakosságszám 60 százaléka, vagy a települések 60 százaléka és a lakosságszám 50 százaléka szükséges. Bármelyik feltételnek megfelel a Társulás a Nádasdi körjegyzőség települései nélkül is. 13 település kell ahhoz, hogy az 50 százalékot meghaladjuk, tehát bármelyik 13 település Körmenddel együtt tudja produkálni a lakosságszám 60 százalékát. Kovács János (Nádasd, alpolgármester): Ha Nádasd és környéke más ellátási formát választ, nem köt szerződést Körmenddel, akkor az hogyan befolyásolja a normatívát? Farkas Tiborné (oktatási referens): A Többcélú Kistérségi Társulásnak meg kellene állapodnia, külön megállapodást kellene kötnie a szolgáltatóval, hogy a kistérségi ellátásba bevonható legyen. Amennyiben a körjegyzőség más szolgáltatóval bonyolítja az ellátást, akkor külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval ahhoz, hogy normatívát igényelhessen a Társulás. Felmerül egy érdekes összefüggés a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás között. Nádasdon jelzőkészülék van jelen pillanatban. A Közigazgatási Hivatalban érdeklődésünkre elmondták az 1/ bekezdésére hivatkozva, hogy ha a gondozási szükséglet megállapításra kerül, annak kell biztosítania a házi segítségnyújtást, aki a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szolgáltatja. Kovács János (Nádasd, alpolgármester): Gyakorlatilag elképzelhető, hogy ezek a települések is a többcélú társulásban bent vannak, csak a többcélú társulás két szolgáltatóval köt szerződést? Farkas Tiborné (oktatási referens): Igen, ez az oldala így igen. Mindig az ellátottak után kapjuk a normatívát. Dervalics Roland (Hegyháthodász, Pénzügyi Bizottság tagja): Csak hogy tisztázzuk, nálunk folyamatban van gyakorlatilag ennek a házi segítségnyújtásnak is a megszervezése. Ha mi támogatjuk azt, hogy kistérségi szinten legyen ez a feladat megszervezve, az még nem vonja azt maga után, hogy a mi településeink is ebben benne lesznek, ha jól értem. Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Jelen pillanatban nem. Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): Akkor nem. 8

9 Farkas Tiborné (oktatási referens): Akkor nem. A 13 település Nádasd nélkül is megvan. A 15-ben Nádasd sincs bent a 6 településével. Dervalics Roland (Hegyháthodász, Pénzügyi Bizottság tagja): Ha mi itt ezt most támogatjuk, akkor az még nem jelenti azt, hogy a mi településeink is ebben a szolgáltatásban részt vesznek? Farkas Tiborné (oktatási referens): Nem. Bebes István (Körmend, elnök): Nem. Gombásné Nardai Ibolya (Körmend, aljegyző): Ezenkívül a fogyatékosok nappali ellátására Körmend egyedül fog pályázni, nem kér önerőt a kistérségtől. Bebes István (Körmend, elnök): Csak akkor szavazom meg a határozatot, ha a fogyatékos nappali ellátás és a házi segítségnyújtás is bekerül. Sőre Zoltán (Egyházasrádóc, Pénzügyi Bizottság elnöke): A meglévő feladatellátásokat akkor is finanszírozni kell, ha nincs fogyatékos nappali ellátás. A kormányzat belesodor olyan szociális ellátási formákba, amikből kihátrál. Fölösleges a jövőről beszélni, minden évben új költségvetési törvény van. 24/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a települési önkormányzatoktól beérkezett szándéknyilatkozatok alapján az alábbi szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségi megszervezését kezdeményezi és támogatja: fogyatékos nappali ellátás és házi segítségnyújtás. 8. napirendi pont: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): A január 1-vel hatályos jogszabályváltozás eredményeképpen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban meglévő készülékek mellé kiegészítő visszajelzésre alkalmas jelzőkészülékek vásárlása szükséges. Árajánlatokat kértünk be a Vivago jelzőrendszert működtető Sonaris Kft-től, ez bruttó forintról szól a meglévő készülékeink kiegészítő berendezéssel való felszereléséhez. A határozati javaslatban még beszerzés szerepel, viszont időközben pályázati lehetőségek is megnyíltak a hazai decentralizált források kapcsán. NY-HÖF CÉDE pályázaton szeretnénk indulni, ha a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa is úgy dönt, hogy nyújtsunk be pályázatot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztésére és bővítésére a körmendi kistérségben a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztéseken belül Kistérségi összefogással a harmonikus időskorért jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése, bővítése címmel. Kistérségi pályázat előnyökkel is jár mivel 10%-kal kevesebb, azaz 30% önerő szükséges így, valamint pluszban a pályázati díj, amely a megpályázott összeg 1%-a. A fejlesztés szerepel a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetési koncepciójában, valamint a költségvetési rendeletben a céltartalékok között. Kértünk árajánlatokat újabb jelzőkészülékek beszerzésére is, amelyek beszerzését a kiegészítő berendezéseken (eszköz csatoló) kívül beépítenénk a pályázatba. A 10 darabos 9

10 árajánlat bruttó forintról, a 15 darabos bruttó forintról szól. Két verziót is előkészítettünk. Amennyiben a Tanács a kiegészítő berendezések beszerzésén kívül 10 db készülék beszerzése mellett dönt az összesen bruttó forint kiadást jelent a Társulásnak a tartalék terhére (az önerő bruttó forint, a pályázati díj bruttó forint). Amennyiben a Tanács a kiegészítő berendezések beszerzésén kívül 15 db készülék beszerzése mellett dönt az összesen bruttó forint kiadást jelent a Társulásnak a tartalék terhére (az önerő bruttó forint, a pályázati díj bruttó forint). Bebes István javasolta, hogy a kiegészítő berendezések beszerzésén kívül a 15 készülékes beszerzés kerüljön a pályázatba. Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, abban az esetben pedig önerőből csupán a kiegészítő berendezések kerüljenek beszerzésre. 25/2008. (04.24.) KKTKT hat. 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa támogatja a NYD-HÖF CÉDE pályázaton való részvételt, és a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztéseken belül Kistérségi összefogással a harmonikus időskorért jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése, bővítése címmel pályázatot nyújt be. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa támogatja a NYD-HÖF CÉDE pályázaton való részvételt, amely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges kiegészítő berendezések beszerzését és 15 db új készülék beszerzését célozza. A fejlesztés szerepel a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetési koncepciójában, valamint a költségvetési rendeletben a céltartalékok között. Eszerint a Társulás 70%-os támogatás mellett bruttó Ft-ra pályázik, és 30%-os önerő mellett bruttó Ft önerőt biztosít a tartalék terhére, valamint a pályázat beadásához szükséges pályázati díjat, amely bruttó Ft. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felhatalmazza a Munkaszervezetet, hogy amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, abban az esetben a kiegészítő berendezések beszerzését bonyolítsa le. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az IST Vivago jelzőrendszerre vonatkozó árajánlatot elfogadja és kezdeményezi az eszközök beszerzését a tartalék terhére. 9. napirendi: Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 26/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2005/2006-tól 2008/2009-ig szóló, a közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét a felülvizsgálatot követően elfogadja. 10

11 10. napirendi pont: Iskolabusz szolgáltatás vásárlása falugondnoki szolgáltatást működtető önkormányzattól Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 27/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározza, hogy iskolabusz szolgáltatás vásárlási eljárást folytat le a falugondnoki szolgáltatást működtető Felsőmarác község Önkormányzatával. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felhatalmazza a Munkaszervezetet, és az Elnökséget, hogy a szükséges dokumentumokat és a külön megállapodást készítse elő. Továbbá felhatalmazza az elnököt és az elnökhelyettesek valamelyikét, hogy a külön megállapodásokat az érintett önkormányzatokkal megkösse. 11. napirendi: Kistérségi nyári tábor szervezése Farkas Tiborné (oktatási referens): Az előzetesen tervezettnél jóval több, 150 jelentkező van a kistérségi nyári táborunkra. Jelenleg 2 pályázat van folyamatban, de hivatalos értesítést még nem kaptunk azok elbírálásáról. 28/2008. (04.24.) KKTKT hat. 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a nyári tábor programját és várható költségeit megismerte és jóváhagyja. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a nyári tábor költségkülönbözetének fedezetére , azaz négyszázezer forint keretösszeget biztosít a tartalék terhére. 12. napirendi pont: Pályázat a kistérségi nyári tábor lebonyolításához a Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságához Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 29/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Tanács megismerte és egyetért a kistérségi nyári tábor lebonyolításához szükséges, a Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságához benyújtandó pályázattal, és támogatja azt. 11

12 13. napirendi pont: Pályázat a kistérségi nyári tábor lebonyolításához a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumához Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban. 30/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Tanács megismerte és egyetért a kistérségi nyári tábor lebonyolításához szükséges, a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumához benyújtandó pályázattal, és támogatja azt. 14. napirendi pont: Körmend-Güssing kistérségi együttműködés Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Körmend és Güssing évek óta jó partneri kapcsolatot ápol, a cél az, hogy a körmendi és a güssingi kistérségek együttműködésére is kiterjedjen a határon átnyúló pályázatok előkészítése. 31/2008. (04.24.) KKTKT hat. A Tanács egyetért azzal, hogy az osztrák-magyar együttműködés a körmendi és a güssingi kistérségek együttműködésére is kiterjedjen pályázatok előkészítése és közös projektek megvalósítása révén, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. 15. napirendi pont: Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázatban való részvéte Magyar László a Mahill Kft. képviseletében megtartotta előadását. Károlyi Gyula (Magyarszecsőd): A Szabadság tér rehabilitációján kívül mit foglal magában a 28 millió forint kivitelezési és 3 millió forint tervezői költség. Bebes István (Körmend, elnök): Nem tervezői költség, hanem tervezői költségbecslés az egész épület felújítására. Ebben van a Társulásnak 12,34% tulajdonrésze. Kimondottan az épület felújításáról van szó. A többi Körmend önerejével kerül megvalósításra. A pályázat feltételezi, hogy együttműködünk a vállalkozókkal. 12

13 32/2008. (04.24.) KKTKT hat. 1. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Körmend Integrált Városfejlesztési Stratégiáját megismerte és jóváhagyja. 2. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a konzorciumi együttműködési megállapodást megismerte, és támogatja, hogy a Társulás a megállapodásban szerepelő feltételek szerint támogatásban részesülő partnerként részt vegyen a projektben. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a teljes projektből 12,34%-os arányban részesedik, amely a tervezői költségbecslés alapján Ft. Ehhez 85%-os támogatás mellett Ft önerőt biztosít a tartalék terhére. 16. napirendi pont: Egyebek Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által kiírt pályázaton szeretnénk részt venni a tavalyi évhez hasonlóan tematikus kistérségi sporttábor megszervezéséhez. A nyári napközis tábor kapcsán bruttó forintra pályázhatnánk bruttó forint önerő mellett, így összesen bruttó forintot tudnánk a napközis táborhoz hozzátenni. Ezen kívül a tavalyi jó együttműködés kapcsán a Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület keresett meg minket, hogy utánpótlás táborukat szeretnék megszervezni 3 alkalommal. Ez úgy történne, mint tavaly azaz külön megállapodást kötnénk az Egyesülettel arról, hogy a saját táboruk megrendezéséhez szükséges önerőt vállalják, amely 3 tábor esetén összesen bruttó forint. 33/2008. ( ) KKTKT hat. 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságához Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program keretében Gyermekek és települések határok nélkül címmel. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesülettel együttműködésben 75%-os támogatás mellett bruttó Ftra pályázik, és 25%-os önerő mellett bruttó Ft önerőt biztosít a tartalék terhére. Bruttó Ft önerőt a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás saját táborához biztosítja, valamint bruttó Ft önerőt a Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás keretében biztosítja. Mikos Veronika (Munkaszervezet vezető): Pszathasz Judit szaktanácsadó, ügyvezető igazgató kereste meg a Duna Televízió turisztikai és kulturális programajánló műsorában való részvétellel a Társulást egy olyan műsorral kapcsolatban, amely 52 héten keresztül mutatná be a kistérséget érintő programokat Duna tér című programajánlóban. A szerződés 1 évre szólna és ára forint + ÁFA lenne. 13

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben