MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend."

Átírás

1 MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 3-i soron következő nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására 4/2014.(II.03.)Kt.sz. az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Vezseny Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről 1/2014.(II.05.)önk.rend 2/2014.(II.05.) önk.rend A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 23/2013 (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására 3/2014.(II.05.) önk.rend Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról A helyi adókról Önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás elfogadásáról a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Emléktábla elhelyezése március 15-re Fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés felmondása 4/2014.(II.05.) önk.rend 5/2014.(II.05.) önk.rend 5/2014.(II.03.) Kt.sz. 6/2014.(II.03.) Kt.sz 7/2014.(II.03.) Kt. sz. 8/2014.(II.03.) Kt.sz. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, belterület 24 helyrajzi számon található nem lakás céljára szolgáló 18,46 m 2 alapterületű helyiség bérbeadásáról 9/2014.(II.03.) Kt.sz. Víz- és csatornadíj támogatási pályázaton való részvételről 10/2014.(II.03.) Kt.sz.

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: Jelen vannak: Községháza Vezseny, Templom u. 1. Szabó Ferenc Deák Péter Fábián János Varga Károly képviselők Az üléstől távolmaradt: Ács László képviselők Az ülésen meghívottként jelen van: Balláné Berecz Enikő aljegyző Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Az 5 képviselőből 4 fő (80%) jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére Deák Péter, és a jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend menetére: Napirend: 1. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Szabó Ferenc 2. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésnek tárgyalása, jóváhagyása Előadó: Szabó Ferenc 3. A temetőről és a temetkezési tevékenységtől szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 4. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet jóváhagyása Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 5. A helyi adóról szóló rendelet jóváhagyása Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 6. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása Előadó: Szabó Ferenc 7. Bejelentések Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

3 3 Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.03.) Kt. számú határozata Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 3-i soron következő nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a február 3-i nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: Napirend: 1. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Szabó Ferenc 2. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésnek tárgyalása, jóváhagyása Előadó: Szabó Ferenc 3. A temetőről és a temetkezési tevékenységtől szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 4. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet jóváhagyása Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 5. A helyi adóról szóló rendelet jóváhagyása Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 6. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása Előadó: Szabó Ferenc 7. Bejelentések Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 2./ Szabó Ferenc helyben 3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben I. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

4 4 Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján az önkormányzat a 2/2013.(II.15.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el: 1. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetését: ezer forint költségvetési bevétellel ezer forint költségvetési kiadással 0 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1, 1.2. melléklete tartalmazza. (3) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Vezseny, február 5. Szabó Ferenc Polgármester Balláné Berecz Enikő aljegyző II. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) Fábián János képviselő Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetését, melyet elfogadott, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasol. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete Vezseny Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)

5 5 bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdése alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. 1. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési egyenleggel, melyből 968 E Ft működési E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának 968 ezer Ft igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az előző év költségvetési maradványának ezer Ft igénybevételét rendeli el. 2. A költségvetés részletezése 2. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat a működési költségvetési kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat éves engedélyezett létszám előirányzatát amely 14.5 fő, ebből közfoglalkoztatott 13 fő a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

6 6 (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Az önkormányzat által támogatásban részesülő szervezeteknek, magánszemélyeknek a részükre nem szociális ellátásként- nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni és testületi ülésen is be kell számolni. A támogatott szervezet, vagy magánszemély amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, annak teljesítéséig további támogatásban nem részesül. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. II. Hatályba léptető rendelkezés 4. (1) Ez a rendelet február 15. napján lép hatályba. Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő aljegyző III. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 23/2013 (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában és a temetőkről és a

7 7 temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi CCLI. törvény 27. -ra - a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 23/2013 (XII.23.) önkormányzati rendelet / továbbiakban: Ör/ módosítására a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti az Ör. 9. (1) a.) pontjában a Szociális sírhely mérete: 210 x 90 cm, mélysége 2 m, a szociális sírhely parcellában a sírdomb magassága 0,5 m lehet. szövegrész. 2. Hatályát veszti az Ör. 9. (1) b.) pontjában a Szociális sírbolt mérete: 210x90 cm, mélysége 2 m. A szociális sírhely parcellában a sírdomb magassága 0,5 m lehet. szövegrész. 3. Hatályát veszti az Ör 9. (4) pontja 4. Hatályát veszti az Ör a 5. Az Ör. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép 6. Ez a rendelet február 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Vezseny január 28. Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő aljegyző Melléklet a 3/2014 (II..) Ör. sz. rendelethez Sírhelyek megváltásának és újraváltásának díja Megváltás Újraváltás egyes sírhely 4.000,-Ft 4.000,-Ft kettős sírhely 8.000,-Ft 8.000,-Ft sírbolt ,-Ft ,-Ft személyes sírbolt ,-Ft ,-Ft személyes sírbolt ,-Ft ,-Ft személyes urnasírhely, 2.000,-Ft 2.000,-Ft urnafülke urnasírbolt 4.000,-Ft 4.000,-Ft IV. Napirendi pont tárgyalása A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

8 8 Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki részére Vezseny Községi Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 2. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére nyújthat támogatást. (2) Támogatásban részesülhet: a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában támogatás kerül megállapításra, b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be, c) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be. 3. (1)A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket: a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot, b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása, c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. (2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el legkésőbb a kérelem benyújtását követő tervezett testületi ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testületi ülés időpontja között 15 napnál kevesebb idő van, ez esetben a kérelem elbírálásának határideje a kérelem beérkezését követő második tervezett testületi ülés. (3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell : a) támogatott nevét, b) a támogatás összegét, c) a támogatás célját, d) a kifizetés módját. (4)A támogatás kifizetése történhet: a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában; b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.

9 9 A támogatási megállapodás 4. (1)Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét, b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát, c) a forrás összegét, d) a forrás felhasználásának célját, e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét f) a pénzügyi teljesítést, g) a teljesítés ütemezését, h) az elszámolás, beszámolás módját, idejét, i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit, j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit. (3) Az önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott. A támogatások elszámolása 5. (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni. (2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik. (3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni. (4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni. (5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni. 6. Amennyiben a Képviselő-testület a 2. (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázatot ír ki, a ban meghatározott szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

10 10 7. Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt. 8. Államháztartáson kívüli forrás átvételekor vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit. Záró, átmeneti rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 10. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Vezseny, január 29. Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő aljegyző V. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. -ának (1) bekezdésében, 6. -ában és 43. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Építményadó 1. Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. 2. Az adó évi mértéke: 50,-Ft/m (1) Adómentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. (2) A (1) bekezdés szerint mentességre jogosult adóalanyok mentesülnek a bevallásbenyújtási kötelezettség alól is. Magánszemélyek kommunális adója

11 11 4. (1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és telek. (2) Adókötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 5. Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 5.000,-Ft. 6. (1) Mentesül az adó megfizetése alól a lakcímnyilvántartás szerinti lakása után az az adóalany, a) aki tárgyévben saját háztartásában három, vagy több 18. év alatti gyermeket nevel, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket, vagy egyedülállóként két, vagy több 18. év alatti gyermeket nevel, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét. Az adómentesség legkésőbb a gyermek 18. életévének betöltése évében illeti meg az adóalanyt. b) aki az előző év végéig a 65. életévét betöltötte és nincs vele együtt élő eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója, és havi nettó jövedelme nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. c) aki az előző év végéig a 65. életévét betöltötte, és akinek házastársa vagy élettársa az előző év végéig a 65. életévét szintén betöltötte, és nincs velük együtt élő más eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozójuk, és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség iránti kérelmet minden év március 15-ig lehet benyújtani. A kérelemhez az adózónak mellékelni kell egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolást. (3) Adómentes az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi telek, ami után az adóalanyok mentesülnek a bevallás-benyújtási kötelezettség alól is. Záró rendelkezések 7. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 26/2012 (XI.30.) Ör.sz. rendelet. (3) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, előírásait január 1-jétől kell alkalmazni. Vezseny, január 29. Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő aljegyző

12 12 Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(II.03.) Kt.sz. határozata Önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás elfogadásáról Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály törvényességi felhívását A helyi adókról szóló szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban tudomásul veszi és gondoskodik a törvényes állapot helyre állításáról. Határidő: február 15. Felelős: Szabó Ferenc Határozatról értesül: 1.) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben 2.) Szabó Ferenc helyben 3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi, ellenőrzési és felügyeleti főosztály VI. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.03.) Kt.sz. határozata a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé. Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Ferenc Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 2./ Szabó Ferenc helyben

13 13 3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szolnok VII. Napirendi pont tárgyalása 1. Szabó Ferenc Szeretném kérni a képviselő-testület támogatását, a parkban található beton obeliszk felújításával kapcsolatban. Nekem az a javaslatom, hogy ne bontsuk el, hanem alakítsuk át kis összegből, egy március 15-i emlékművé, mivel ilyen nincs a településen. Arra gondoltam, hogy egy márványtáblába lehetne belevésetni, például a 12 pontot, és március 15- i szimbólumokat. Deák Péter képviselő Talán egy alacsony kerítést is lehetne köré tenni, ami még inkább emlékhely jelleget adna neki. Fábián János képviselő Támogatom a javaslatot. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(II.03.) Kt. számú határozata Emléktábla elhelyezése március 15-re Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vezsenyi parkban található emlékműre, emléktábla elhelyezésére vonatkozó javaslatot. 1./ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, és tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth utcában található parkban emléktábla kerüljön elhelyezésre. 2-/ A Kéviselő-testület felkéri Szabó Ferenc t, hogy az emléktábla elkészítésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat végezze el, annak érdekében, hogy az emléktábla avatására március 15-én ünnepéjes keretek között sor kerülhessen. A Képviselő-testület az emléktábla állításával kapcsolatos költségek fedezetét bruttó Ft-ot a pénzmaradvány terhére biztosítja. Határidő: március 15. Felelős: Szabó Ferenc Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 2. Szabó Ferenc 3. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

14 14 2. Szabó Ferenc Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy aljegyzőasszony lakossági bejelentések alapján állásfoglalást kért az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól arra vonatkozóan, hogy Dr. Tóth László fogorvos megfelelően jár-e el akkor, amikor a fogmegtartó kezelésekért pénzt kér. Az állásfoglalás szerint ezekért a kezelésekért nem lehet pénzt kérni. Emiatt a megkeresés miatt az OEP vizsgálatot indított, megkeresték a kezelt betegeket is levélben. Igazolódott, hogy több esetben is kért olyan kezelésekért pénzt a fogorvos, amelyek ingyenesek. Az OEP a fogorvos által leadott jelentések alapján utalja a finanszírozást, de a vizsgálat során az is kiderült, hogy ezek a jelentések sem tartalmaztak hiteles adatokat. A finanszírozási szerződést az önkormányzat kötötte az OEP-el, ezért az önkormányzatot büntették meg 460 e Ft-ra, amelyet csökkentett finanszírozás keretén belül kell megfizetnünk. Mindezek mellett, a doktor úr már több mint két hónapja Vezsenyen nem is rendel, csak Tiszajenőn. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy azonnali hatállyal mondjunk fel a fogorvossal kötött szerződésünket. Deák Péter képviselő A szerződésnek nincs felmondási ideje? Szabó Ferenc A szerződés azonnali hatállyal felmondható a egymást követő három alkalommal nem jelenik meg a rendelésen. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.03.) Kt. számú határozata Fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés felmondása A MED-DENT 2000 Bt. (5200 Törökszentmiklós, Fáy Ltp. 7/2) képviselője: Dr. Tóth László és Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete (5093 Vezseny, Templom u. 1. sz.) képviselője Szabó Ferenc között május 10. napján kelt Fogászati ellátásra kötött Megbízási Szerződés 10. pontjára és a felek között létrejött Megállapodás 11. pontjára hivatkozva, a szerződéseket azonnali hatállyal, felmondja. A képviselő testület felhatalmazza Szabó Ferenc t a szerződés felbontására. Határidő: azonnali Felelős: Szabó Ferenc Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 2./ Szabó Ferenc helyben 3./ MED-DENT 2000 Bt. Törökszentmiklós, Fáy Ltp. 7/2. 3. Szabó Ferenc

15 15 Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. megkeresett bennünket, hogy a szeretne Vezsenyen telephelyet létesíteni, és egy iroda helyiségre is szükségük lenne. Mivel a hivatalban megüresedett egy iroda, javaslom ezt bérleti díj fejében kiadni. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(II.03.) Kt.sz. határozata Az Önkormányzat tulajdonában lévő, belterület 24 helyrajzi számon található nem lakás céljára szolgáló 18,46 m 2 alapterületű helyiség bérbeadásáról Vezseny Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonban lévő 24 helyrajzi számon található nem lakás céljára szolgáló 18,46 m 2 alapterületű helyiséget bérbe adja. Bérlő: Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út ) A bérleti díjat a Képviselő-testület Ft+ÁFA/hó összegben, a szerződés időtartamát határozatlan időben határozza meg. A Képviselő- testület felhatalmazza a t a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 2./ Szabó Ferenc helyben 3./ Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. 4. Szabó Ferenc A korábbi évekhez hasonlóan a TRV Zrt., az idén is részt kíván venni a díjtámogatási pályázaton, melyhez a képviselő-testület határozatát is csatolni szükséges. Szabó Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(II.03.) Kt.sz. határozata Víz- és csatornadíj támogatási pályázaton való részvételről Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a víz és csatornadíj támogatási pályázaton részt kíván venni. Felelős: Szabó Ferenc Határozatról értesül:

16 16 1. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben 2. Szabó Ferenc helyben 3. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabó Ferenc az ülést berekesztette. Kmf. Szabó Ferenc Polgármester Balláné Berecz Enikő aljegyző Deák Péter Jegyzőkönyv hitelesítő

17 sz. melléklet a 1/2014.(II.05.) Önkormányzati rendelethez Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésének összesített bevétele ezer Ft-ban Sorszám Bevételi forrás megnevezése eredeti módosított 1. Önkormányzat működési bevételei:(2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek:( ) Helyi adók Igazgatási szolgáltatási díj Birságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Átengedett bevételek (gépjármű adó) Intézményi működési bevételek Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei Bérleti dijak Működési kamatbevételek Egyéb saját bevétel Támogatások,kiegészítések Általános működéshez és állami feladatokhoz kapcs.tám Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás 960 Egyéb támogatás kiegészítés Szerkezetátalakítási támogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről: Működési célú pénzeszköz átvétel 2013 Társulásoktól 143 Helyi önkormányzatoktól Társadalombiztosítási alapból Egyéb működési támogatás államházt. belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről Működési célra átvett pénzeszközök 728 Felhalmozási célra átvett pézeszközök Felhalmozási jellegű bevételek Tárgyi eszköz inmateriális javak értékesítés(vagyonhasznosítás) Önkormányzatok felhalm. Költségvetési támogatása Kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1 +8) Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány/ Átfutó bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN( ) melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez Vezseny Községi Önkormányzat

18 évi költségvetésének összesített kiadásai 2013 Sorszám Kiadási jogcím megnevezése eredeti módosított 1- Működési költségvetés kiadásai(2+.+6.) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások ból - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államh.belül Működési célú pénzeszköz átadás áh. Kívűl Kamat kiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások 7. Felhalmozás költségvetési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénze. ÁH.kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll. belülre 8. Tartalékok 9. Költségvetési kiadások(1..+8) Finanszírozási kiadások -Működési célú finanszírozási kiadás -Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 11. Függő átfutó kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN sz. melléklet a 1/2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez Vezseny Községi Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai célonként

19 19 Menevezés 2013 ezer Ft eredeti módosított Felújítások 1. Komp (pályázatból) feújítás Áfa költség Komp felújítás összesen: Útfelújítás Áfa költség 633 Útfelújításösszesen: Felújítások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Vakond KFT. üzletrész vásárlás TRV ZRT.-nek támogatás átutalása Egyéb felhalm. Kiadás (gép vásárlás) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 20 A 6/2014.(II.03.) Kt. sz. határozat 1. számú melléklete SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás tagjai a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése és a ban foglaltaknak megfelelően, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM alapján az alábbiak szerint módosítják: 1./ A Társulási Megállapodás pontjában az Alaptevékenységi szakfeladatok: önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Munkahelyi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása M.n.s. egyéb felnőttoktatás Fogorvosi ügyeleti ellátás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Kórházi szociális munka Utcai, lakótelepi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet Iskolai szociális munka Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Utcai szociális munka A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben