2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység"

Átírás

1 Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások szakmai egysége H-2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. Levelezési cím: Pf.144 Tel.: ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység Kincsem köz 1. telephely Készítette: Pergelné Lakatos Anita Szakmai Egység Vezető 1

2 A Humán Szolgáltató Központ Idősek Otthona 2120 Dunakeszi, Kincsem-köz 1 Az ellátás igénybevétele Az otthon elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. Az intézménybe történő felvétel önkéntes és kérelemre történik. A szolgáltatást Dunakeszi közigazgatási területén bejelentett lakcímmel és meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személyek igényelhetik. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Az idősek otthonában a négy órát meghaladó vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, négy órát meghaladó vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Ellátás biztosításának tárgyi és személyi feltételei: Szakdolgozók 14 fő Szakképzettség Munkakör 2 Ápoló általános asszisztens Gondozó 9 Szociális ápoló-gondozó Gondozó 1 Eü. menedzser, Szociálpedagógus Gondozó 1 Szociálpedagógus, Mentálhigiénés szakember Mentálhigiénés munkatárs 1 Szociális munkás Szakmai egység vezető Technikai dolgozók 5 fő Szakképzettség Munkakör 1 Szakács Tálalókonyhai segítő 1 Vendéglátó-ipari eladó Tálalókonyhai segítő 2 Általános iskola Takarító 1 Általános iskola Karbantartó,gkv. 2

3 Az Intézményben olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk a lakók számára, amelynek során szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni gondozásban, egyéni bánásmódban való részesítés keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására/szinten tartására kerül sor. Ha, az ellátott egészségi állapotában nagymértékű romlás következik be, akkor az otthon egyéni ápolást biztosit, amelynek célja az egészségi állapot helyreállítása, javítása. Az Intézményben a szakmai munka, gondozási csoportokban történik. Az idősek otthonában az idős, beteg, akadályozott ember egyéni szükségleteihez mért segítségnyújtás valósul meg, amelynek módja és mértéke a segítségre szoruló állapotának függvénye. A hatékonyságot a szakszerűségen alapuló szeretetteljes, emberközpontú ápolás-gondozás jelenti. Az idősek otthona célja a lakók egészségi állapotának megfelelően a holisztikus szemléletű ellátás, ezen belül biztonságos ápolás megszervezése és kivitelezése. Az idősek otthona fontosnak tartja a rehabilitáció megvalósítását, aminek köszönhetően az Intézményben élők általános állapota javul, illetve hosszú ideig szinten tartható, életminőségük megőrizhető, javítható. Az idősek otthona által nyújtott szolgáltatáselemek: - a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett - ápolási, gondozási feladatok ellátása - legalább napi háromszori étkezés biztosítása - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása - mentálhigiénés ellátás biztosítása - az igénybe vevők szocioterápiás foglalkozásának megszervezése - szükség szerint ruházattal és textíliával való ellátás - az igénybe vevők ruházatának, textíliájának mosása, javítása - a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás - érték- és vagyonmegőrzés - szükség esetén gondoskodás az elhunytak temettetésének megszervezéséről. Lakhatás Az idősek otthona Dunakeszi kertvárosias övezetben fekszik. Az épületet gondozott park veszi körül, mely alkalmas sétára, pihenésre, levegőzésre és teret biztosít közösségi programoknak. Az akadálymentesség általánosan biztosított az Intézményben. A lakószobák ágyasak, berendezésük, felszereltségük igazodik a lakók igényeihez. Házaspárok elhelyezése igény szerint biztosított. Folyamatosan biztosított a fűtés, világítás és meleg vízzel való ellátás. A lakók rendelkezésére állnak a közös helyiségek (teakonyha, foglalkoztató, terápiás szoba, étkező, akadálymentesített fürdő, mellékhelyiség stb.). A szobák területe megfelel a jogszabályban meghatározott nagyságnak. 3

4 Helyiségek darab Apartman 5 Szoba 1 személyes 3 Szoba 2 személyes 5 Szoba 3 személyes 7 Szoba 4 személyes 2 Fürdőszoba 5 Toilette 8 Mosókonyha 2 Teakonyha 1 Társalgó 1 Közösségi szoba 1 Orvosi szoba+rendelő 1 Öltöző 1 Kegyeleti szoba 1 Iroda 3 Tálalókonyha 1 Étkező 2 Raktárhelyiség 2 Pihenő szoba 1 Felújítások A 2012.év folyamán a lakószobák és a közös helyiségek akadálymentesítése megtörtént. A főbejárat mellett mediterrán kert kialakítására került sor. Az évben történt ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása megtörtént. Kialakításra került a gondozók öltözője és a kegyeleti szoba. A gondozók nappali tartózkodására szolgáló helyiség átalakítása, festése a dolgozók önként vállalt munkájával készült el. Az év folyamán fokozatosan sor került a földszinti lakószobák, folyosó, étkező, tálalókonyha festésére, valamint az udvaron lévő, a lakók pihenését szolgáló szaletli és fából készült előtér, fából készült padok, asztalok, székek fa-páccal történő kezelésére. A tetőtérben a gondozónők öltözőjét, foglalkoztató szobává alakítottuk, ahol a lakók igény szerint látogatókat is fogadhatnak. Higiéné A személyi és környezeti higiéné biztosítása egyrészt, ápolási-gondozási tevékenységgel, másrészt az Intézmény dolgozói, valamint közfoglalkoztatott munkások által végzett takarítással valósul meg. A lakók számára egy mosodai szolgáltató vállalat végzi a textíliák mosását. Ipari mennyiségben mosnak ágyneműt, hálóruhát és egyéb intézeti textíliát. 4

5 Piperemosással biztosított a személyes használatú ruhaneműk tisztítása. Az Intézmény biztosítja az ellátottak részre a szükséges tisztálkodó szereket fürdető szappan, sampon, borotválkozáshoz szükséges eszközök stb. Térítési díj ellenében kéthetente fodrász, heti rendszerességgel pedikűrös szolgáltatást vehetnek igénybe lakóink. Ruházat, textília biztosítása Az ellátást igénybe vevő az Intézményben saját ruházatát és textíliáját is használhatja. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházatot és megfelelő lábbeliket tartalmaz. Az ellátást igénybevevő az Intézmény által nyújtott ruházatot nem köteles használni, azonban saját ruházatának elhasználódása esetén is csak az előbb felsoroltak szerinti ruházati ellátást igényelheti. A ruházat tisztításáról és javításáról lakóink számára egyaránt az Intézmény, a házirendben meghatározott módon gondoskodik. Étkezés A teljes körű ellátás keretében a napi háromszori étkezés - ebből legalább egy alkalommal, meleg étel - biztosított. Az Intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja. Ha az ellátást igénybevevő egészségi állapota indokolja - orvosi javaslatra - diétás étkezés lehetőségét is biztosítja az Intézmény. A fekvők ellátása során gondoskodik az Intézmény az egyéni igényeknek megfelelő szükséglet-kielégítésről és folyadékbevitelről. Diétás étkezésben 10 fő részesül. 6 lakó cukorbetegek számára elkészített ételeket, 4 fő pépes étrendet fogyaszt. A szolgáltatást igénybe vevők számára biztosítjuk az étel minőségi és tápanyagtartalmi feltételeit a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az étel mennyiségét és minőségét rendszeresen ellenőrizzük. Kincsem köz 1. telephelyen engedélyezett ellátotti és állományi létszáma Szakfeladat Ellátotti Engedélyezett Szakfeladat megnevezése száma létszám álláshely Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás én, a es szakfeladat jellemző adatai: Évek Ellátottak száma összesen Várakozók száma Férfi Nő Összesen Várakozási idő/hó

6 Ellátottak, kor és nem szerinti megoszlása Életkor Férfiak Nők 0-13 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves - 9 Össz. nemenként 8 39 Összesen 47 Ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 6

7 Férfi ellátottak kor szerinti megoszlása Női ellátottak kor szerinti megoszlása Megállapodások száma: 47 db Nem Létszám (fő) %-os megoszlás Nő Férfi 8 17 Összesen: % 7

8 Önellátási képesség Önellátás Létszám (fő) %-os megoszlás Önellátó Teljes kiszolgálást igénylő Részlegesen önellátó Összesen: % Krónikus betegek Betegségtípus szerint * Létszám (fő) Keringés 28 Tüdő 4 Emésztőszervi 9 Mozgásszervi 21 Cukorbeteg 9 Daganatos 0 Szenvedélybeteg 0 Pszichiátriai 4 Lakók megoszlása fogyatékosság szerint Fogyatékosság típusa szerint Létszám (fő) Értelmi Hallás 3 Látás Halmozott 2 Mozgás 5 Összesen: 10 Lakók cselekvőképessége Cselekvőképesség szerint Létszám (fő) %-os megoszlás Nem áll gondnokság alatt Korlátozó 3 7 Kizáró Összesen: % 8

9 Lakóink pszichés állapota Demens ellátottak esetén a demencia foka szerint Létszám (fő) Ebből szakvéleménnyel rendelkezik (fő) Enyhe 6 2 Középsúlyos Súlyos Összesen: 6 2 Fluktuáció Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Beköltözők Elhunytak Össz. fő Látogatás Heti rendszerességgel Havi rendszerességgel Ünnepekkor Egyáltalán nem Összesen 26 fő 14 fő 5 fő 2 fő 47 fő 9

10 Egészségügyi ellátás Az intézményben folyó szakmai gondozási munkát a többször módosított évi III. törvény, illetve az I/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet alapozza meg. Egészségügyi ellátás keretében az Intézmény gondoskodik - egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról - rendszeres orvosi felügyeletéről - szükség szerinti ápolásáról - szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról - kórházi kezeléshez való hozzájutásáról - a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint meghatározott gyógyszerellátásáról - gyógyászati segédeszközök biztosításáról. Az Intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az egészségi állapot folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által felirt vizsgálat elvégzését, gyógykezelést. Június hónaptól háziorvos váltás történt az Intézményben, melynek következtében a lakók ellátása gyorsabban, hatékonyabban biztosítható. Folyamatosan nyomon követi állapotukat, generikumokkal váltja ki az évek óta alkalmazott drága gyógyszereket. Felülvizsgálja, esetenként korrigálja a gyógyszerfogyasztást. Szeptembertől pszichiáter szakorvos nyújt segítséget a mentálhigiénés munkatárs és a gondozók bevonásával lakóink pszichés egészségének fenntartásában, helyreállításában, problémáik kezelésében. Rendszeres jelenlétével nagymértékben hozzájárul lakóink mentális egészségének javításához. Hatékonyan segít időskori depresszióban, demenciában szenvedő ellátottaink kezelésében, életvezetési tanácsot ad segítő beszélgetéseket folytat, esetenként gyógyszeres terápiát javasol. Az Intézmény orvosa heti 5 órában, pszichiáter szakorvos heti 2 órában, rendel az Intézményben. A lakók számára az Intézmény gondoskodik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. A lakók az Intézmény gépkocsijával vagy betegszállítóval jutnak el a kórházba, rendelőbe. A lakók mellé gondozói kíséretet biztosított, amennyiben állapota szükségessé teszi. Folyamatosan bevezetésre kerültek a jogszabályban meghatározott vezetendő dokumentumok, elkészültek a szakmai munkát szabályozó protokollok. Selejtezésre kerültek az ápolási részleg szobáiból a heverők, melyeket adományként kapott kórházi ágyakkal pótoltunk. Az év folyamán szakmai gyakorlaton lévő gyógy-masszőrök segítették a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedő lakóink állapotának javulását. 10

11 Szakorvosi rendelésen részt vevők Szakrendelés Fő Össz. Alkalommal Infúziós kezelés 5 25 Cukorgondozó 6 18 Neurológia 8 16 Kardiológia 4 6 Fülészet 4 4 Onkológia 2 4 Szemészet Sebészet Bőrgyógyászat 9 11 Pulmonológia 4 4 Endokrinológia 3 3 Urológia Pszichiátria 9 27 UH

12 A kötelező szűrővizsgálatokon való részvétel a lakók részére megoldott helyben, vagy a vizsgálat helyére történő szállítással. A lakók saját kérésükre és az orvos javaslatára a hagyományos és a pandémiás influenza elleni védőoltást megkapják. Az Intézmény a szakmai szabályoknak megfelelően biztosítja a lakóknak a szükséges gyógyszereket. A gyógyszerköltség viselése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Az Intézmény készleten tart az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget. Az Intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelően biztosítja a gyógyszerekhez való hozzájutást, gondoskodik a gyógyszerek beszerzéséről és tárolásáról. Az Intézmény az alapgyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alapgyógyszerkészletbe tartozó készítményeket az Intézmény térítésmentesen biztosítja. Az alapgyógyszerkészletről készítet lista nyilvánossága biztosított. A nem listás gyógyszereket a lakók vagy a hozzátartozók váltják ki, szükség esetén az Intézmény segítséget nyújt ebben. Gyógyászati segédeszköz ellátás keretében az Intézmény a test távoli eszközt az Intézmény költségén, a testközeli segédeszközt az ellátott költségén biztosítja. A kerekesszék, járókeret, bot, szoba WC, egyéb eszközök egy része a lakók saját tulajdona, de az Intézmény is rendelkezik ilyen alapvető eszközökkel. Az ellátásban részesülő személy részére előírt gyógyszer felhasználása nyilvántartó lapon kerül rögzítésre. Szakorvosi javaslatok Inkontinencia betét, pelenka Insulin Rheumatológiai Neurológia Kardiológiai Onkológiai Gastoenterológiai Pszichiátria Összesen: 22 fő 5 fő 4 fő 4 fő 6 fő 1 fő 5fő 10 fő 57 fő 12

13 2012 évi gyógyszerköltségek hónap fő/hó egyéni intézményi segédeszköz összesen január Ft Ft Ft február Ft Ft Ft Ft március Ft Ft Ft április Ft Ft Ft május Ft Ft Ft június Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft szeptember Ft Ft Ft október Ft Ft Ft Ft november Ft Ft Ft Ft december Ft Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Ft A gyógyszerek térítési díjának növekedése következtében a költségek a generikus készítmények felhasználásával is folyamatosan emelkedtek. A 2012 évi teljes gyógyszerköltség 50,8 % fizették egyénileg az ellátottak. Az egészségügyi ellátás keretében biztosított az alapápolási feladatok végzése, főként mosdatás, fürdetés, ürítés segítése, mobilizálás, kényelmi eszközök használata, étkezésben való segítés stb. Az ápolásra szoruló igénybe vevők számára orvosi közreműködéssel ápolási terv készül. A gyógyszerköltségek emelkedését nagyban befolyásolja a különböző bőrfertőzések, kialakulása, valamint az ágyak állapota miatt bekövetkezett balesetek száma. Sajnos az ágyak kb. 20 évesek, jellegüknél fogva (ifjúsági heverők) nem felelnek meg az idős emberek igényeinek. Alacsonyak, nem tudnak felállni róla, ezért az elmúlt évben több csonttöréssel és lágyszövet sérüléssel járó baleset fordult elő. Sok lakónk inkontinens, vagy vizelettartási nehézséggel küzd, gyakran szennyezett az ágy. Mivel szövetbevonatúak, a matracrész nem tisztítható. Ez gyakori, nehezen kezelhető, igen költséges kezeléseket indukál. 13

14 14

15 Szűrővizsgálatok 2012.évben Tápláltsági felmérés, rizikószűrés A vizsgálatban minden lakó részt vett. A szűrés 3 lépésben, a mért értékek alapján a lakók tápláltsági állapotát vizsgálta. 1. testsúly, testmagasság, BMI érték 2. 6 havi testtömeg változás adatainak elemzése 3. akut és krónikus betegségek hatásai a táplálékfelvétel szempontjából A kapott eredmény alapján a háziorvos értékelte a vizsgálat eredményét, mely azt mutatta, hogy a gondozottak 95%-nál testtömeg vesztés nem történt, 5%-nál pedig krónikus betegség következményeként (daganatos megbetegedés, demencia, anyagcsere betegség) alakult ki. Csontritkulás szűrés 14 főnél történt, ellenőrző vizsgálat 8 ellátottnál. A szűrés laboratóriumi vizsgálatot, rheumatológiai vizsgálatot, csontsűrűség mérést, esetenként RTG felvétel készítését is magába foglalt. Rendszeres onkológiai szakvizsgálat A váci Jávorszky Ödön Kórházba 2 fő rendszeres onkológiai ellenőrző vizsgálaton vesz részt. Folyamatos laboratóriumi szűrő és ellenőrző vizsgálatok Saját kérésre, illetve a háziorvos javaslata alapján történtek. Szemészeti szűrővizsgálat A vizsgálaton 24 fő vett részt, 8 lakónak szemüveg felírására került sor. Az év folyamán 4 lakónál történt szürke-hályog következtében kialakult látásromlás miatt korrekciós műtét. Ortopédiai szűrővizsgálat A teljes körű vizsgálaton 32 fő vett részt. 10 lakónak készült gyógycipő, 2 lakónak speciális gerincmerevítő. Lúdtalpbetétet 5 ellátott részére javasoltak. Urológiai szűrővizsgálat A vizsgálaton 26 fő vett részt. 3 lakónak inkontinencia betét, 1 főnek nadrágpelenka viselését javasolta a szakorvos. Szűrővizsgálat Fő Laboratórium 29 Ortopédia 32 Urológia 26 Szemészet 24 15

16 November hónapban igény szerint minden lakó és dolgozó megkapta az influenza elleni védőoltást. Heti rendszerességgel munkaértekezletet tartunk, melyről jegyzőkönyv készül. Az év folyamán két alkalommal tartottunk lakógyűlést, melyen igény szerint az ellátottak hozzátartozói is részt vettek. Szociális és mentálhigiénés munkatárs Szociális és mentálhigiénés ellátás Munkáját a Csoportvezető irányításával végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. - a szakmai irányelveknek gondozását és foglalkoztatását megfelelően szervezi és irányítja az intézményben élő ellátottak mentálhigiénés ellátását, - részt vesz az egyéni gondozási terv jogszabályban meghatározott megvalósításában, és felülvizsgálatában, - elkészíti az éves munkatervét és a munkájáról szóló éves beszámolót, - felkészíti az intézmény dolgozóit a pszichés gondozással kapcsolatos különös tekintettel az ápoló-gondozó személyzetre, feladatokra, - a lakókkal való közvetlen kapcsolata révén maga is tevékenyen részt vesz a pszichés gondozásban, - az I. II. előgondozás végzése - minden lakó részére a célszerű és hasznos tevékenység, illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás) - a beköltözők fogadása, elhelyezésénél segítségnyújtás, - a lakók érdekvédelmi, személyes ügyeinek intézése, - a lakók családi kapcsolatainak segítése, figyelemmel kísérése, levelezésék támogatása. Feladata: A lakók családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatok kialakítása fenntartásának segítése, Egyéni és csoportos foglalkozások megszervezése, 16

17 A lakók hasznos szabadidős tevékenységének szervezése, irányítása, Kirándulások, ünnepségek szervezése. A Humán Szolgáltató Központ Idősek Otthona, mint bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében a 2012-es évben is biztosítottuk ellátottaink számára: - a személyre szabott bánásmódot; - a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést; - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit; - a szükség szerinti szocio- és pszichoterápiás foglalkozást; - az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit; - a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését; - a hitélet gyakorlásának feltételeit; - az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. Személyre szabott bánásmód A 2012-es évben tizenhárom új ellátott került elhelyezésre az Idősek Otthonában. Az új lakóval és családjával, hozzátartozóival az előgondozás során kezdtünk megismerkedni. Az Otthonba történő beilleszkedést a gondozási szükségletek feltárásával, a speciális igények felmérésével segítettük elő. Az első személyes beszélgetés alkalmával feltérképeztük a jelentkező intézményi élettel kapcsolatos elképzeléseit, elvárásait, az adott problémahelyzetet, valamint megismertük a lakó lelkiállapotát, személyiségét. Az új lakó beköltözése előtt tájékoztattuk a leendő szobatársakat és azok hozzátartozóit is a várható eseményről. Mindig törekedtünk arra, hogy egy szobába ne csak hasonló fizikai és egészségi állapotú, hanem lehetőség szerint hasonló életritmusú, lelki alkatú illetve érdeklődésű emberek kerüljenek. Konfliktuskezelés Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet szenteltünk a konfliktuskezelésre. Ez részben a prevenciót, részben az intervenciót jelentette. Az új ellátott bekerülésével a szociálpszichológiából jól ismert csoportfolyamatok beindulnak, így ilyenkor fontos segíteni az új lakó beilleszkedését. De nemcsak ilyenkor alakul ki nézeteltérés, hiszen lakóink viszonylag kis térben mozogva kénytelenek élni mindennapjaikat. Sokszor nehéz a szobatársakhoz, illetve lakótársakhoz való alkalmazkodás. Az emberi együttélés során felmerülő konfliktushelyzetek ilyen szűk térben gyakran hatványozottan fordulnak elő. Nehezíti az idős emberek egymáshoz való alkalmazkodását, hogy idős koruk és gyakran mentális állapotuk nehezíti az új helyzetben szükséges készségek elsajátítását. A konfliktus prevencióját célozták az erről a témáról szóló ismeretterjesztő előadások és csoportos beszélgetések; és az egyéni segítő beszélgetések, ahol időben fel tudtuk tárni a látens problémákat. 17

18 A megelőzés ellenére felmerült konfliktusok, rendbontások, a mentálisan beteg ellátottak hangulati ingadozásai miatt következtek be. Minden esetben az érintettekkel egyenként szükség esetén csoportosan is leültünk, hogy megoldjuk a kialakult problémát. Az utánkövetésre nagy hangsúlyt helyeztünk. A felmerült komolyabb esetekről feljegyzés készült. Szabadidős programok Lakóink fizikai, mentális és pszichés egészségének megőrzése szempontjából is fontos szerepe van a szabadidő hasznos eltöltésének. A testi-lelki aktivitás megtartása érdekében, az egyéni adottságokat és képességeket, érdeklődést is figyelembe véve lehetőséget biztosítottunk ellátottaink számára fizikai, szellemi és szórakoztató tevékenységek végzésére. Sokan szerettek sétálni, kertészkedni, ház körüli munkát végezni, szobabiciklizni, levegőzni (kerekes székesek). Sok ellátottunk választotta az olvasást, rádióhallgatást és televízió nézést. Az aktívabbak a társasjátékokat és a zenehallgatást. Könyvtárunk adományokból bővülő készlete minden lakó rendelkezésére állt. Ezek az elfoglaltságok természetesen fakultatívak voltak, mindenki választhatott, hogy mivel szeretne foglalkozni. Rendezvények Lakóink számára az idei év nagyon gazdag szabadidős programot nyújtott. Sok iskolás, gimnazista, önkéntes segítő munkájának köszönhetően színvonalas rendezvényeket tudtunk lebonyolítani, így lakóink nem szakadnak ki annyira a kinti élet vérkeringéséből. A vendégül látott felnőttek, gyerekek, fiatalok is lehetőséget kapnak az idős emberekkel való megismerkedésre, kapcsolattartásra. Az iskolákkal, óvodákkal, gimnáziumokkal, idén is tartottuk a kapcsolatot, vendégszereplésükkel programjainkat színesebbé, változatosabbá tudtuk tenni. Fiatal előadók egy-egy csoportját rendezvényünkre meghívjuk és vendégül látjuk őket. Árva Ferenc zenekara a 2012-es évben három alkalommal szolgáltatott élőzenét: farsangkor, a Juniálison és az Idősek Napja alkalmából megtartott műsorban. Rendezvényeinken a társintézmények ellátottait is vendégül láttuk: - Fogyatékos Személyek Nappali Ellátásából, - Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátásából, - Idősek Klubjából, Dunakeszi, Göd. Az intézeten belül szervezett szabadidős programok - Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, programok: - Farsangi zenés táncos mulatság - Köszöntés Nők Napján - Húsvéti készülődés (a Radnóti M. Gimn. 11. oszt. tanulóival, dekorálás) - Anyák Napja - Juniális - 90 éves lakók köszöntése (két alkalommal) - Sportnap - Idősek Napja (kisvonatozás, zenés kulturális műsor) - Szt. Márton napi ünnepség (a Fóti Szabad Waldorf Iskola vendégeskedése: zenés műsor, beszélgetés az idősekkel, teaház) 18

19 - Adventi koszorúkészítés - Adventi dekorálás az egész épületben - Mézeskalácssütés (két alkalommal) - Mikulás (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Só kerámia karácsonyfadísz készítés - Betlehemezés (Radnóti M. Gimn. Színjátszó csoportja) - Luca napi köszöntő (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Betlehemezés (Pivár Ignác Ált. Iskola tanulói, Vác) - Karácsonyi ünnep - Karácsonyi műsor (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Szentesti áhitat (Élő Reménység Egyesület) - Születésnapok megünneplése (negyedévente) - Egyéb szabadidős programok: kertészkedés, húsvéti tojásfestés, karácsnyi készülődés (dekorációkészítés) stb. - Lakógyűlés (két alkalommal) Az intézeten kívüli szabadidős programok: - Kirándulás Gödre, a Juniális rendezvényre a helyi Idősek Klubja meghívására - Kirándulás Gödre, az Idősek Napja alkalmából szervezett kulturális műsorra A mentális egészség szinten tartását célzó, szocioterápiás foglalkozások Az előző évhez hasonlóan a 2012-es évben is napi rendszerességgel tartottunk foglalkozásokat, melyek fakultatívak voltak. Egy-egy foglalkozáson nemegyszer több mint húsz fő vett részt. Lakóink több mint kétharmada igényelte ezt a fajta foglalkozási formát. Mindenki választhatott az őt leginkább érdeklő témából. A foglalkozások a heti ismétlődéssel strukturálták az idősek életét, elősegítve az időbeli orientáció megtartását, és igazodtak napi ritmusukhoz. A foglalkozásokon arra törekedtünk, hogy az ellátottaink számára minél sokoldalúbb, fejlesztő, szinten tartó foglalkozásokat biztosítsunk. A játékos foglalkozások a memória frissítését, a logikai és szociális készségek szinten tartását célozták meg. A frissítő torna a koncentrálóképesség fokozását, a testtudatosabb gondolkodást és nem utolsó sorban a fizikai erőnlét megtartását hivatott szolgálni. A biblioterápiás (felolvasott szöveg megbeszélése, feldolgozása) foglalkozásokon régi emlékek felidézésére is és életbölcsesség elsajátítására is lehetőség volt. Az autogén tréning elemeire épülő relaxáció a lelki kiegyensúlyozottságot, a koncentrálóképesség fokozását szolgálta. A kézműves jellegű foglalkozáson a finommotoros mozgást gyakoroltuk és a kreativitást hívtuk elő. Zenehallgatással a pozitív energiákat szabadítottuk fel. Szocioterápiás csoportos foglalkozások A csoportfoglalkozásoknak a készségek szinten tartásán túl célja az idős embereknél gyakran fellépő izoláció megelőzése. A délelőtti foglalkozásokra nagy volt az igény a tavalyi évben is: alkalmanként átlagosan napi 18 fő vett részt ezeken. Ebben az évben szeptembertől új foglalkozásokat is beindítottunk: délután 3-4-ig, a csendes pihenő után kiscsoportos foglalkozást tartottunk. Ezekre az alkalmakra elsősorban azokat az ellátottakat hívtuk, akik passzívak, vagy nehezen illeszkednek be, nehezen fogadják el társaikat. Ezek a csoportok zárt csoportok voltak. A látogatás fakultatív volt. 19

20 A film zene - játék témájú csoportot szinte minden szerdán meg tudtuk tartani, átlagosan 5 fővel. A kreatív csoportra kevésbé szívesen jöttek az érintettek: 2-5 fő. A délutáni relaxáció közepes érdeklődést váltott ki: 3-6 fő. Hétfőtől péntekig a délelőtti program a következőképpen alakult: : frissítő torna : szocioterápiás ill. fejlesztő, szinten tartó foglalkozás : kiscsoportos foglalkozás (kedd csütörtök) A hét különböző napjain különböző jellegű, különböző készségeket stimuláló foglalkozásokat tartottunk: - Hétfő: délelőtt: Torna - Beszélgető csoport: Mi történt a hétvégén? - Imaóra - Kedd: délelőtt: Torna Biblioterápia: önismereti jellegű irodalom feldolgozása, aktuális téma megbeszélése délután: kreatív foglalkozás (kiscsoportos foglalkozás) - Szerda: délelőtt: Torna Játék: memóriafrissítő, az együttműködést serkentő szellemi és mozgásos játékok délután: zene film- irodalom társasjáték (kiscsoportos foglalkozás) - Csütörtök: délelőtt: Torna - Tudományos/ismeretterjesztő irodalom feldolgozása délután: relaxáció (kiscsoportos foglalkozás) - Péntek: délelőtt: Torna - Relaxáció Az ünnepekre való felkészülés során a fenti foglalkozások helyett kreatív foglalkozásokat tartottunk, illetve a szereplésre vállalkozó lakóinknak segítettünk a felkészülésben. Munka jellegű foglalkozások: A ház körüli tevékenységeket kedvelő ellátottjaink számára biztosítottuk, hogy a megszokott tevékenységeiket végezhessék. A kerti munkákban egyre többen tevékenykedtek: kis konyhakert, virágoskert gondozása, locsolás, gyomlálás, őszi falevelek összesöprése stb., járdák letakarítása. Télen a járdák csúszásmentesítésébe is besegített két férfilakó. Az épületen belül végezhető közösségi munka tevékenységek a tavalyi évben is a szalvétahajtogatás, ebédlői asztalok letakarítása, kisebb felsöprések, felmosások voltak. Ezekben tíz fő vett részt. A lakók számára lehetőség volt a tetőtéri teakonyhában a főzésre, ételmelegítésre. Rendezvényre a saját konyhával rendelkező lakóink két alkalommal is vállaltak süteménysütést: a juniálisra és az Idősek Napjára. Négy lakó segített ebben. Csoportos foglalkoztatási témáink voltak: - ünnepek (nemzeti és egyházi) - társkapcsolatok: az Otthon az új otthonunk - egészségnevelés: egészséges életmód - gyász, veszteségek feldolgozása; - egészséges étkezés, diéta; - a megfelelő mennyiségű, minőségű testmozgás fontossága - lelki egészségünk: ahogyan magunkat és a világot látjuk. - az együttélés szabályai: házirend - Szociális Munka Etikai Kódexe 20

21 Pszichoterápiás foglalkozás Lakóink idős, beteg emberek. Állapotukból adódóan jellemző rájuk, hogy beszűkülten látják a világot, gyakran túlérzékenyek. Az öregséggel járó nehézségek mozgásszervi betegségek miatti korlátozottság, az érzékszervek működésének csökkenése, a mentális képességek hanyatlása, s az ennek következtében fellépő kiszolgáltatottság érzés gyakran krízishelyzet elé állítja az idős embert. Ezt az amúgy is nehezen feldolgozható helyzetet különösen az új lakóink számára még ronthatja, ha a lakókörnyezet nem elégíti ki minden igényüket. Az ellátottak számára biztosítottuk, hogy nyugodt körülmények között, a titoktartás biztosításával meg tudják beszélni szakemberrel a problémáikat. Szinte minden lakó (42 fő) élt ezzel a lehetőséggel: volt, aki magától kérte, volt, akit rá kellett vezetni, hogy éljen a lehetőséggel. Az ilyen egyéni segítő beszélgetésekkel feltártuk a problémát és segítettünk annak megoldásában. A felmerült problémák elsősorban a beilleszkedés nehézségeivel kapcsolatosak voltak. Így a megoldás segített az egymás iránti kölcsönös tiszteleten alapuló együttélés felé terelgetni a lakókat, illetve reszocializált, azaz támogatta a korábban gyakran hosszú ideig egyedül élő lakó beilleszkedését az új, szokatlan környezetbe. Gyakori volt a veszteségek, gyász következtében kialakult lelki probléma. Ezekben az esetekben is sikeresen tudtunk segíteni. Az Otthonban időnként kialakult konfliktusok hátterében is néha pszichés probléma állt, így a konfliktus kezelésében az egyéni pszichoterápiás beszélgetés is fontos szerepet kapott. A kisebb pszichés zavarokat eredményesen kezeltük az egyéni segítő beszélgetésekkel. A súlyosabb problémáknál pszichiáter segítségét vettük igénybe. Családi és társadalmi kapcsolatok Az elmúlt évben is támogatjuk az ellátottjainkat családi kapcsolataik ápolásában. Minden fontos eseményről - egészségi állapot változás, költöztetés, rendezvények - tájékoztattuk a hozzátartozókat. Ellátottjainknak hozzátartozóikkal, barátaikkal való intimebb beszélgetésre lehetőséget biztosítottunk az újonnan kialakított közösségi szobában. A látogatások rendjét a Házirend szabályozta. A lakógyűléseink, rendezvényeink lakóink hozzátartozói számára nyitottak voltak. Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérték, hogy a lakók kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. A mennyiben azt tapasztaltuk, hogy a kapcsolattartás ritkult vagy elmaradt, igyekeztünk elősegíteni a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fennmaradását. Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy távollétüket a családjuk körében töltsék. Hitélet gyakorlása Ellátottjaink számára igényük szerint biztosítjuk hitéletük gyakorlásának feltételeit. Az Otthonban havonta két alkalommal volt katolikus mise, kétszer evangélikus és egyszer református istentisztelet. Az Egyházi ünnepekhez kapcsolódó gyónásra is lehetőséget biztosítunk. Megszervezzük a betegek kenetének kiszolgáltatását is. Minden hétfő délelőtt külsős diakónus szervezésében imaórát biztosítottunk az erre igényt tartó lakóinknak. 21

22 Fodrász, manikűrös, pedikűrös A rendezett, ápolt külső a mentális egészséggel összefügg. Lakóink számára biztosítottunk külön térítés ellenében kéthetente fodrász, hetente pedig pedikűrmanikűr szolgáltatást. Egyéni mentálhigiénés gondozási terv A mentálhigiénés gondozási tervnél személyre szabottan vettük figyelembe az egyéni fizikai, egészségi, mentális állapotot, az életutat és igényeket. Meghatároztuk a gondozási célt és a szükséges módszereket. A gondozás folyamatát és a tervezett célok teljesítését figyelemmel követtük és írásban rögzítettük különös tekintettel a nagyobb változásokra. Önkéntesek, szociális gyakorlatos hallgatók, ill. diákok fogadása A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben is terephelyül szolgáltunk gimnazisták és főiskolai hallgatók számára. Három gimnáziumból jelentkeztek hozzánk tanulók. A dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumból a 11. c osztály tanulói osztályfőnökükkel együtt - segédkeztek a húsvéti készülődésnél. A Fóti Szabad Waldorf Művészeti Gimnázium 1. osztálya szent Mihály napján adott műsort, majd hosszan elbeszélgettek lakóinkkal és saját sütésű süteményekkel kedveskedtek az időseknek. A váci Piarista Gimnáziumból két 11. osztályos diák járt, kéthetente érzékenyítő gyakorlatra: a régi tablók felújítását vállalták, és végezték el. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemről egy 3. évfolyamos szociálpedagógus hallgató végzett 120 órás gyakorlatot. A Wesley János Lelkészképző Főiskoláról egy végzős hallgató teljesített 12 órás gyakorlatot. Két önkéntes segítő is rendszeresen járt az Otthonba: egyikük heti két, a másik pedig heti négy alkalommal. Segítőink lakóinkkal való beszélgetést vállalták. A szakmai követelmények betartását, a tevékenységek koordinálását a mentálhigiénés munkatárs garantálta. 22

23 Humán Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás 2120 Dunakeszi, Kincsem-köz 1 A házi segítségnyújtás célja és a feladatainak bemutatása A házi segítségnyújtás célja az ellátást kérő számára saját otthonában, önálló életvitelét, fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi-, mentális állapot diszfunkcióiból, vagy más okból származó problémák megoldása. A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből már nem, vagy részben képes személyek otthonukban történő gondozása. A házi segítségnyújtás az alapvető gondozási és az alapápolás körébe tartozó feladatokat látja el. Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában, valamint prevenciós szerepet tölt be abban a tekintetben, hogy segítséget nyújt a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében. A házi segítségnyújtás gondoskodást jelent azokról a személyekről, akik otthonunkban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete - saját környezetében - élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek: - a gondozást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, háztartásának vitelében (bevásárlás, csekkek feladása, háziorvossal kapcsolattartás, szükség esetén orvoshoz kísérés, receptek kiváltása, mosás, takarítás) - segíti a gondozott a környezetével való kapcsolattartást, - segítségnyújtás az igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - elősegíti a részvételt az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokon, - segíti a gondozottat a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 23

24 Nem kötelező feladatok bemutatása: - A házi segítségnyújtás bemutatása, ismertetése szórólapokon. - A gondozónők körzetébe tartozó háziorvosok megkeresése, kapcsolattartás. - Egyházi intézményekkel való együttműködés, lelki kapcsolatok ápolása, kialakítása, fokozottan az egyházi ünnepeket megelőző időszakban. Tárgyi és személyi feltételek: A gondozónők munkavégzéshez kerékpár és munkaruha, védőkesztyű biztosított. Rendelkeznek vércukor és vérnyomásmérővel. Az adminisztrációs tevékenységhez iroda áll rendelkezésükre. 1 gondozónő június elején nyugdíjba ment Jelenleg 2 gondozónő látja el a feladatokat a területen. Egy gondozónőre jutó ellátottak száma maximum 9 fő lehet, az ellátottak gondozási igénye nagyon eltérő. Van olyan gondozott, akihez napi 2-3 órában jár a gondozónő, vagy aki napi 2x1 óra gondozást igényel és olyan is van, aki csak heti alkalommal kéri a gondozást. A gondozónők körzetre bontva látják el a feladatukat, de még így is jelentős a közlekedésre fordított idő. Szakmai feladatok: Egész évben folyamatosan figyelemmel kísértük az ellátottak egyéni igényeit, szükségleteit. Az egészségi, szociális és családi állapotukban bekövetkezett változások esetén igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten biztosítani a gondozási tevékenységet. Az év közben az aktuális gondozási szükségletek felülvizsgálata megtörtént. 2 gondozottunknál a napi gondozási szükséglet óráinak számát emeltük az egészségi állapot romlása miatt. Megismertetjük az érdeklődőkkel a Humán Szolgáltató Központ Idősek Otthonát. Ha már olyan mértékben romlik az egészségi állapotuk, hogy a házi segítségnyújtás nem elegendő, felajánljuk a lehetőséget és a segítséget az otthonba való beköltözéshez. Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk a Családsegítő Szolgálattal, szükség esetén segítséget kérünk a gondozottak speciális a problémáinak a megoldásához. A betegszabadságok és az évi szabadságok idején, a helyettesítés rendben történt, megbízási szerződéssel dolgozó gondozónővel. Ellátottak létszáma és életkor szerinti megoszlása december 31-én Összesen Nő Férfi Összesen

25 2012. év statisztikai adatai december 31-én 31 fő 2012 folyamán ellátásba vettek 25 fő 2012 folyamán ellátásból kikerültek 37 fő december 31-én 19 fő Térítési díj ,- Ft/fő jövedelemhatár alatt a gondozás térítésmentes, mely formában 2 fő veszi igénybe a szolgáltatást. 460,- Ft/ óra gondozási díjat 1 ellátottunk fizet. 14 fő, teljes térítési díj -500 Ft/óra fizeti évben az ellátottak száma és a gondozási órák alakulása 2012 Ellátottak száma Gondozásra fordított idő Január Február Március Április Május Június ,5 Július ,5 Augusztus Szeptember Október November December Összesen

26 Humán Szolgáltató Központ Idősek Nappali ellátása Idősek nappali ellátásának célja és feladatainak bemutatása: Az idősek nappali ellátása az otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára kialakított intézmény. A nappali ellátást biztosító intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Az idősek nappali ellátása szolgáltatás feladata a napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása, lehetőség a társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása. Az idősek nappali ellátása a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Biztosítja az ellátást igénybe vevők részére a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat. Lehetőséget biztosít közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, ruházat tisztántartására. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet. Az Idősek nappali ellátásának szolgáltatásai közé tartozik: - szabadidős programok szervezése, - szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, - hivatalos ügyek intézésének segítése, - életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, - szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez, - az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás. A nyitvatartási időn túl rugalmasan tudunk alkalmazkodni az egyéni igényekhez, mert az Idősek Otthonában mindig van gondozó, aki reggel korábban fogadni tudja azt az ellátottat, akinek a hozzátartozója korábban megy dolgozni és gépkocsival szállítja ide. Ugyanez vonatkozik a délutáni felügyelet biztosítására is. Azoknak a gondozottaknak, akik távol laknak a klubtól és a tömegközlekedés elérése is problémás, biztosítjuk az intézmény gépkocsijával a szállítást. Célkitűzésünk az idős emberek életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzése, harmonikus életvitelük megteremtése, magányosságuknak a feloldása. 26

27 Az ellátottak számára fontos a hova tartozás, közösségi kapcsolatok kialakítása. Az egész napos itt tartózkodás egyfajta biztonságérzetet ad számukra. Velük egyeztetett igény szerinti programokkal próbáljuk még színesebbé tenni mindennapjaikat. Ellátottjaink egyéni érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódhatnak minden olyan programba, amit az otthon lakóival közösen szervezünk. Részt veszünk a gödi Idősek klubjában szervezett programokon is meghívás esetén és természetesen mi is vendégül látjuk Őket. (Juniális, Idősek napja) Lehetőség van a hitélet gyakorlására is helyben. A napi étkezésen kívül lehetőséget biztosítunk a saját ruhanemű mosására, ebben segítséget nyújtunk. A személyi tisztálkodás keretében igény esetén fürdési, körömápolási, hajmosási lehetőséget biztosítunk, férfi klubtagjainkat megborotváljuk. Ebben az évben pihenő szoba került kialakításra a klubtagok részére, így igény szerint bárki lepihenhet napközben. Vannak olyan klubtagjaink, akik korán érkeznek, mert a hozzátartozó a munkakezdése előtt tudja elhozni, így ez jó lehetőség a pihenésre. Kéthetente fodrász és pedikűrös szolgáltatás, egyénileg vehető igénybe az Intézményben. Egészségügyi felvilágosító előadásokat szervezünk, mérjük a vérnyomást, a vércukorszintet és a testsúlyt. Kiemelt figyelmet fordítunk a szűrővizsgálatokon való megjelenés elősegítésére. Időpontok kérése a szakrendelésre, ha szükséges gépkocsival oldjuk meg a szállítást. Az érdekvédelem részét képezik a nappali ellátásban részesülők ügyeinek intézésében való közreműködés, valamint a megfelelő szociális szolgáltatások igénybevételének elősegítése. Tárgyi és személyi feltételek Új könyvadománnyal tudtuk felfrissíteni ebben az évben többször a könyvtárkészletünket. A bentlakók és klubtagok igényeihez igazodva a délelőtti foglalkozásokat melyek fakultatívak nem a társalgóban tartjuk, hanem az étkezőben. Ebben az időpontban a társalgót néhány lakó TV nézésre használják. A tetőtéri szinten kialakításra került egy foglalkoztató szoba, ami kiscsoportos foglalkozásokhoz nyújt jó lehetőséget, 4-5 fő részére. Változatlanul nem megoldott az étkező ajtóval történő leválasztása, a konyhától a folyosótól és a bejárati ajtótól. Bizonyos foglalkozásokra zenehallgatás, relaxáció ezek a körülmények zavaróan hatnak. Fontos lenne a foglalkozások helyszínét leválasztani. A nyáron kifestettük az étkezőt, színesek, hangulatosak lettek a falak. Az új terítők és a színes függönyök sokkal barátságosabbá tették a helyiséget. 1 fő gondozónő látja el a feladatokat december 31-én a megállapodások száma: 10 fő. 27

28 Foglalkozások A foglalkoztatás megszervezésénél arra törekszünk, hogy lehetőleg mindenkinek legyen valamilyen elfoglaltsága, egyéni érdeklődés alapján. A programok sokszínűsége biztosítja a szolgáltatást igénybevevők minél szélesebb körének aktivitását. (Dia és videó-vetítések, tudományos-, ismeretterjesztő-, egészségügyi előadások, élménybeszámolók, egyházi jellegű rendezvények, ünnepi megemlékezésekműsorok, bálok, kirándulások, kulturális rendezvények megtekintése, termékbemutatók, felolvasások, esetmegbeszélések, könyvtár, társasjátékok, közös névnapok illetve születésnapok, ajándékkészítés, kézimunkázás, kötés, horgolás bontott fonalakból stb.) Naponta lehetőséget biztosítunk a kora délelőtti zenés tornára, fokozva a vérkeringést, átmozgatjuk a napi mozgás során ritkábban használt ízületeket is. Érdeklődési körének megfelelően bárki bekapcsolódhat a bentlakók heti rendszerességgel ismétlődő programjaiba: A hét különböző napjain különböző jellegű, különböző készségeket stimuláló foglalkozásokat tartottunk: - Hétfő: délelőtt: Torna - Beszélgető csoport: Mi történt a hétvégén? - Imaóra - Kedd: délelőtt: Torna Biblioterápia: önismereti jellegű irodalom feldolgozása aktuális téma megbeszélése délután: kreatív foglalkozás (kiscsoportos foglalkozás) - Szerda: délelőtt: Torna Játék: memóriafrissítő, az együttműködést serkentő szellemi és mozgásos játékok délután: zene film- irodalom társasjáték (kiscsoportos foglalkozás) - Csütörtök: délelőtt: Torna - Tudományos/ismeretterjesztő irodalom feldolgozása délután: relaxáció (kiscsoportos foglalkozás) - Péntek: délelőtt: Torna Relaxáció A foglalkozások helyszíne téli időszakban az étkező, nyáron pedig a pavilon a kertben. A szabadidős programjaink lebonyolításánál számítunk a városi társintézményekkel való együttműködésre. Az általános iskolákkal, óvodákkal, a Radnóti Miklós Gimnáziummal, a plébániák ifjúsági csoportjaival és a Fóti Művészeti Szakközépiskolával kiépített jó kapcsolatnak köszönhetően programjainkat színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni. Rendezvények-közösek az Idősek Otthona lakóival A lakók és a klubtagok számára az idei év nagyon gazdag szabadidős programot nyújtott. Sok iskolás, gimnazista, önkéntes segítő munkájának köszönhetően színvonalas rendezvényeket tudtunk lebonyolítani, így lakóink nem szakadnak ki annyira a kinti élet vérkeringéséből. A vendégül látott felnőttek, gyerekek, fiatalok is lehetőséget kapnak az idős emberekkel való megismerkedésre, kapcsolattartásra. Az iskolákkal, óvodákkal, gimnáziumokkal, idén is tartottuk a kapcsolatot, vendégszereplésükkel programjainkat színesebbé, változatosabbá tudtuk tenni. Fiatal előadók egy-egy csoportját rendezvényünkre meghívjuk és vendégül látjuk őket. Árva Ferenc zenekara a 2012-es évben három alkalommal szolgáltatott élőzenét: farsangkor, a Juniálison és az Idősek Napja alkalmából megtartott műsorban. Rendezvényeinken a társintézményeket is vendégül láttuk: - Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása, 28

29 - Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, - Idősek Klubja, Göd. Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények és egyéb, az intézeten belüli, ill. kívüli szabadidős programok Az intézeten belül szervezett szabadidős programok Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, programok: - Farsangi zenés táncos mulatság - Köszöntés Nők Napján - Húsvéti készülődés (a Radnóti M. Gimn. 11. oszt. tanulóival dekorálás) - Anyák Napja - Juniális - 90 éves lakó köszöntése (két alkalommal) - Sportnap - Idősek Napja (kisvonatozás, zenés kulturális műsor) - Szt. Márton napi ünnepség (a Fóti Szabad Waldorf Iskola vendégeskedése: zenés műsor, beszélgetés az idősekkel, teaház) - Adventi koszorú készítés - Adventi dekorálás az egész épületben - Mézeskalácssütés (két alkalommal) - Mikulás (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Só kerámia karácsonyfadísz készítés - Betlehemezés (Radnóti M. Gimn. Színjátszó csoportja) - Luca napi köszöntő (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Betlehemezés (Pivár Ignác Ált. Iskola tanulói, Vác) - Karácsonyi ünnep - Karácsonyi műsor (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Szentesti áhitat (Élő Reménység Egyesület) - Születésnapok megünneplése (negyedévente) Egyéb szabadidős programok: kertészkedés, húsvéti tojásfestés, karácsnyi készülődés (dekorációkészítés) stb. Az intézeten kívüli szabadidős programok: - Kirándulás Gödre, a Juniális rendezvényre az Idősek Klubja meghívására - Kirándulás Gödre, az Idősek Napja alkalmából szervezett kulturális műsora Ellátottak létszáma és életkor szerinti megoszlása december 31-én Összesen Nő Férfi Összesen évben az Idősek nappali ellátásának szolgáltatásait térítésmentesen biztosítottuk. 29

30 Humán Szolgáltató Központ Szociális étkeztetés 2120 Dunakeszi, Kincsem-köz 1 Az étkeztetés szolgáltatást, a Humán Szolgáltató Központ Idősek otthona biztosítja, Dunakeszi, Kincsem köz 1. telephelyén. A feladat ellátását az Intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően (munkanapokon, illetve igény szerint munkaszüneti és ünnepnapokon) az egyszeri meleg étel biztosításával naponta óra történik. Háziorvos javaslatára diétás étkeztetést biztosítunk. A szolgáltatást igénybe vevők számára biztosítottak az étkeztetés nyújtó szolgáltató által az étel minőségi és tápanyagtartalmi feltételei a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az étel mennyisége és minősége rendszeresen ellenőrzésre kerül. Személyi feltételek: Az Intézményhez tartozó szociális étkeztetésen 1/fő dolgozik. A tálaló konyhán 2 fő munkatárs felváltva dolgozik. Nagyban segíti a közmunkások jelenléte a munkáinkat. A évben folyamatosan kaptunk közmunkás alkalmazottakat, segítőket. Tárgyi feltételek: A Kincsem köz 1. szám alatt található irodahelyiség nem volt alkalmas az ellátottak és hozzátartozóik megfelelő fogadására, iratanyagok megfelelő tárolására. Az intézmény adminisztrációját biztosító munkatársak júniusában egy nagyobb irodába költöztek. Az új iroda külön helyiségekkel lehetővé teszi a bizalmas ügyfélfogadást, az iratanyagok szakfeladatonként történő áttekinthetőbb rendszerezését. A költözéssel a tárgyi feltételek hiányossága rendeződött. Műszaki hiányosságok még vannak, de idén szeretnénk, ha ez is megoldódna. Szakmai feladat: 2012.március 1-vel bevezetésre került a KENYSZI Informatikai rendszer próba verziója, melyet július 1 óta már kötelezően használunk. A napi igénybevételt minden gondozási területen, jelenteni kell. Az étkeztetést januárjától a Sodexo Magyarország Kft. biztosította az idősek otthonában és a városban. Az étel minőségének romlása miatt, szolgáltatót váltottunk. Áprilistól az Eurobravo Szociális Ellátó Nonprofit Kft. a partnerünk. A jogosultaknak házhoz szállítással biztosítják az ebédet a városban. A Paleolit Kft. biztosítja az Idősek Otthona lakói számára a hideg és meleg étkezést, hétvégenként, munkaszüneti napokon és a nyári konyha leállások idején. A diétás ételeket minden nap. 30

31 Az Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet konyhája (Radnóti M. Gimnázium) biztosítja a bentlakók számára a normál reggelit, ebédet és a vacsorát munkanapokon ben az ellátást folyamatosan biztosítottuk. Egész évben, a rendezvényeinkre szeretettel hívtuk és vártuk a klubosokat (helyben étkezőket). Az étkeztetést az önkormányzat szociális konyha formájában biztosítja, melynek keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi legalább egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a személy, akinek önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, így különösen - aki 65. életévét betöltötte, vagy - korhatárra tekintet nélkül, akinek - egészségi állapota, vagy - fogyatékossága, vagy - pszichiátriai betegsége, vagy - szenvedélybetegsége, vagy - hajléktalansága ezt indokolja Szociálisan rászorultnak kell tekinteni - egészségi állapota miatt azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud - fogyatékossága miatt azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény rendelkezései alapján fogyatékossági támogatásban részesül - pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes - hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. Szociális rászorultság igazolására az alábbi igazolások fogadhatók el: - a szakorvosi igazolás - a fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, valamint ezek folyósítását igazoló irat - a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleménye Az önkormányzat által biztosított étkeztetés történhet - helyben fogyasztással - elvitellel - házhoz szállítással Térítésmentesen kell biztosítani az étkezést annak a szociálisan rászoruló személynek, - aki jövedelemmel nem rendelkezik 31

32 - akinek jövedelme, illetve akinek családjában az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét Ezen ellátási formák iránti kérelmet a formanyomtatványon lehet előterjeszteni. A tárgyévben a szociális étkeztetésre való jogosultság megállapítása a szociális törvény a helyi szociális rendelet és a kérelmező személy, jövedelemviszonyainak a figyelembevételével történik. Az étkeztetésre jogosultak kétféle módon kérhetik a szolgáltatást. A helyben fogyasztásra akkor van lehetőség, ha nappali ellátást is igénybe vesznek az ellátottak. Minden más esetben, házhoz szállítással biztosítjuk az ellátást. A kiszállítás díjmentes évre megállapított térítési díjak a következők: évi étkezési térítési díj Helyben fogyasztással Házhozszállítás Szociális Étkeztetés 505Ft/ebéd térítésmentes 2012.évi térítési díj áprilisától. Helyben fogyasztással Házhozszállítás Szociális Étkeztetés 530Ft/ebéd térítésmentes évben a személyi térítési díj a szociális rendelet alapján került megállapításra. Az ellátást igénybevevőt, a szolgáltató értesíti az ellátás megkezdésének időpontjáról, és a fizetendő személyi térítési díjról. Fizetés módja és ideje: a személyi térítési díjat a Dunakeszi, Kincsem köz 1. alatti irodában a Házirendben meghatározott időben kell befizetni. Lehetősége van a mozgáskorlátozott idős embereknek, lakóhelyükön fizetni a térítési díjat. Havi bontásban az adagok száma. Hó Helyben Kiszállítás Összesen Január Február Március Április Május Június I.Félév

33 Hó Helyben Kiszállítás Összesen Július Augusztus Szeptember Október November December II.Félév Étkeztetésben részesülők száma minimálisan csökkent, decemberben 81fő. - önállóan elviszi: 0 fő - lakására szállítják: 72 fő - nappali ellátás keretén belül: 9 fő Az év során az ellátásból kikerült 62 fő. Új igénybe vevőként pedig 51 fő vette igénybe a szolgáltatást. 33

34 A nők és férfiak aránya a nők: 45fő a férfiak: 36fő Térítési díjat nem fizet: Térítési díjat fizet: 33fő 48fő Szolgáltatás iránt felmerülő igények A szociális étkeztetés iránti igény folyamatosan magas. Az étkezők igénylik, hogy az ételminőségére és mennyiségére fokozott figyelmet fordítsunk. Dunakeszi,

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ 2012. év 1. Az intézmény feladata H-GYH/283-15/2011. számú működési engedély alapján az intézmény a következő ellátási formát biztosítja: Lakóotthoni ellátás Fogyatékos személyek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Gyermekétkeztetés térítési díjai

I. Gyermekétkeztetés térítési díjai Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi,

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

NAPPALI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/3. sz. melléklete

NAPPALI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/3. sz. melléklete NAPPALI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/3. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Idősek nappali ellátásának célja Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban

Részletesebben

Az ellátások tartalma

Az ellátások tartalma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátások tartalma Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I. 7.) SzCsM

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA 2015. A szolgáltatás székhelye: Csokvaomány Elérhetőségei: Cím: 3647 Csokvaomány József Attila út 1. Tel.:

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 KÉSZÍTETTE: MÁRFÖLDI ERZSÉBET INTÉZMÉNYVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK I./ Jogszabályi háttér 3. II./ Ellátotti létszám adatok 4. III./ Alapellátás 7. 1./ Étkeztetés 2./ Házi segítségnyújtás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben