2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység"

Átírás

1 Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások szakmai egysége H-2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. Levelezési cím: Pf.144 Tel.: ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység Kincsem köz 1. telephely Készítette: Pergelné Lakatos Anita Szakmai Egység Vezető 1

2 A Humán Szolgáltató Központ Idősek Otthona 2120 Dunakeszi, Kincsem-köz 1 Az ellátás igénybevétele Az otthon elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. Az intézménybe történő felvétel önkéntes és kérelemre történik. A szolgáltatást Dunakeszi közigazgatási területén bejelentett lakcímmel és meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személyek igényelhetik. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Az idősek otthonában a négy órát meghaladó vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, négy órát meghaladó vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Ellátás biztosításának tárgyi és személyi feltételei: Szakdolgozók 14 fő Szakképzettség Munkakör 2 Ápoló általános asszisztens Gondozó 9 Szociális ápoló-gondozó Gondozó 1 Eü. menedzser, Szociálpedagógus Gondozó 1 Szociálpedagógus, Mentálhigiénés szakember Mentálhigiénés munkatárs 1 Szociális munkás Szakmai egység vezető Technikai dolgozók 5 fő Szakképzettség Munkakör 1 Szakács Tálalókonyhai segítő 1 Vendéglátó-ipari eladó Tálalókonyhai segítő 2 Általános iskola Takarító 1 Általános iskola Karbantartó,gkv. 2

3 Az Intézményben olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk a lakók számára, amelynek során szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni gondozásban, egyéni bánásmódban való részesítés keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására/szinten tartására kerül sor. Ha, az ellátott egészségi állapotában nagymértékű romlás következik be, akkor az otthon egyéni ápolást biztosit, amelynek célja az egészségi állapot helyreállítása, javítása. Az Intézményben a szakmai munka, gondozási csoportokban történik. Az idősek otthonában az idős, beteg, akadályozott ember egyéni szükségleteihez mért segítségnyújtás valósul meg, amelynek módja és mértéke a segítségre szoruló állapotának függvénye. A hatékonyságot a szakszerűségen alapuló szeretetteljes, emberközpontú ápolás-gondozás jelenti. Az idősek otthona célja a lakók egészségi állapotának megfelelően a holisztikus szemléletű ellátás, ezen belül biztonságos ápolás megszervezése és kivitelezése. Az idősek otthona fontosnak tartja a rehabilitáció megvalósítását, aminek köszönhetően az Intézményben élők általános állapota javul, illetve hosszú ideig szinten tartható, életminőségük megőrizhető, javítható. Az idősek otthona által nyújtott szolgáltatáselemek: - a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett - ápolási, gondozási feladatok ellátása - legalább napi háromszori étkezés biztosítása - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása - mentálhigiénés ellátás biztosítása - az igénybe vevők szocioterápiás foglalkozásának megszervezése - szükség szerint ruházattal és textíliával való ellátás - az igénybe vevők ruházatának, textíliájának mosása, javítása - a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás - érték- és vagyonmegőrzés - szükség esetén gondoskodás az elhunytak temettetésének megszervezéséről. Lakhatás Az idősek otthona Dunakeszi kertvárosias övezetben fekszik. Az épületet gondozott park veszi körül, mely alkalmas sétára, pihenésre, levegőzésre és teret biztosít közösségi programoknak. Az akadálymentesség általánosan biztosított az Intézményben. A lakószobák ágyasak, berendezésük, felszereltségük igazodik a lakók igényeihez. Házaspárok elhelyezése igény szerint biztosított. Folyamatosan biztosított a fűtés, világítás és meleg vízzel való ellátás. A lakók rendelkezésére állnak a közös helyiségek (teakonyha, foglalkoztató, terápiás szoba, étkező, akadálymentesített fürdő, mellékhelyiség stb.). A szobák területe megfelel a jogszabályban meghatározott nagyságnak. 3

4 Helyiségek darab Apartman 5 Szoba 1 személyes 3 Szoba 2 személyes 5 Szoba 3 személyes 7 Szoba 4 személyes 2 Fürdőszoba 5 Toilette 8 Mosókonyha 2 Teakonyha 1 Társalgó 1 Közösségi szoba 1 Orvosi szoba+rendelő 1 Öltöző 1 Kegyeleti szoba 1 Iroda 3 Tálalókonyha 1 Étkező 2 Raktárhelyiség 2 Pihenő szoba 1 Felújítások A 2012.év folyamán a lakószobák és a közös helyiségek akadálymentesítése megtörtént. A főbejárat mellett mediterrán kert kialakítására került sor. Az évben történt ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása megtörtént. Kialakításra került a gondozók öltözője és a kegyeleti szoba. A gondozók nappali tartózkodására szolgáló helyiség átalakítása, festése a dolgozók önként vállalt munkájával készült el. Az év folyamán fokozatosan sor került a földszinti lakószobák, folyosó, étkező, tálalókonyha festésére, valamint az udvaron lévő, a lakók pihenését szolgáló szaletli és fából készült előtér, fából készült padok, asztalok, székek fa-páccal történő kezelésére. A tetőtérben a gondozónők öltözőjét, foglalkoztató szobává alakítottuk, ahol a lakók igény szerint látogatókat is fogadhatnak. Higiéné A személyi és környezeti higiéné biztosítása egyrészt, ápolási-gondozási tevékenységgel, másrészt az Intézmény dolgozói, valamint közfoglalkoztatott munkások által végzett takarítással valósul meg. A lakók számára egy mosodai szolgáltató vállalat végzi a textíliák mosását. Ipari mennyiségben mosnak ágyneműt, hálóruhát és egyéb intézeti textíliát. 4

5 Piperemosással biztosított a személyes használatú ruhaneműk tisztítása. Az Intézmény biztosítja az ellátottak részre a szükséges tisztálkodó szereket fürdető szappan, sampon, borotválkozáshoz szükséges eszközök stb. Térítési díj ellenében kéthetente fodrász, heti rendszerességgel pedikűrös szolgáltatást vehetnek igénybe lakóink. Ruházat, textília biztosítása Az ellátást igénybe vevő az Intézményben saját ruházatát és textíliáját is használhatja. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházatot és megfelelő lábbeliket tartalmaz. Az ellátást igénybevevő az Intézmény által nyújtott ruházatot nem köteles használni, azonban saját ruházatának elhasználódása esetén is csak az előbb felsoroltak szerinti ruházati ellátást igényelheti. A ruházat tisztításáról és javításáról lakóink számára egyaránt az Intézmény, a házirendben meghatározott módon gondoskodik. Étkezés A teljes körű ellátás keretében a napi háromszori étkezés - ebből legalább egy alkalommal, meleg étel - biztosított. Az Intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja. Ha az ellátást igénybevevő egészségi állapota indokolja - orvosi javaslatra - diétás étkezés lehetőségét is biztosítja az Intézmény. A fekvők ellátása során gondoskodik az Intézmény az egyéni igényeknek megfelelő szükséglet-kielégítésről és folyadékbevitelről. Diétás étkezésben 10 fő részesül. 6 lakó cukorbetegek számára elkészített ételeket, 4 fő pépes étrendet fogyaszt. A szolgáltatást igénybe vevők számára biztosítjuk az étel minőségi és tápanyagtartalmi feltételeit a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az étel mennyiségét és minőségét rendszeresen ellenőrizzük. Kincsem köz 1. telephelyen engedélyezett ellátotti és állományi létszáma Szakfeladat Ellátotti Engedélyezett Szakfeladat megnevezése száma létszám álláshely Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás én, a es szakfeladat jellemző adatai: Évek Ellátottak száma összesen Várakozók száma Férfi Nő Összesen Várakozási idő/hó

6 Ellátottak, kor és nem szerinti megoszlása Életkor Férfiak Nők 0-13 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves - 9 Össz. nemenként 8 39 Összesen 47 Ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 6

7 Férfi ellátottak kor szerinti megoszlása Női ellátottak kor szerinti megoszlása Megállapodások száma: 47 db Nem Létszám (fő) %-os megoszlás Nő Férfi 8 17 Összesen: % 7

8 Önellátási képesség Önellátás Létszám (fő) %-os megoszlás Önellátó Teljes kiszolgálást igénylő Részlegesen önellátó Összesen: % Krónikus betegek Betegségtípus szerint * Létszám (fő) Keringés 28 Tüdő 4 Emésztőszervi 9 Mozgásszervi 21 Cukorbeteg 9 Daganatos 0 Szenvedélybeteg 0 Pszichiátriai 4 Lakók megoszlása fogyatékosság szerint Fogyatékosság típusa szerint Létszám (fő) Értelmi Hallás 3 Látás Halmozott 2 Mozgás 5 Összesen: 10 Lakók cselekvőképessége Cselekvőképesség szerint Létszám (fő) %-os megoszlás Nem áll gondnokság alatt Korlátozó 3 7 Kizáró Összesen: % 8

9 Lakóink pszichés állapota Demens ellátottak esetén a demencia foka szerint Létszám (fő) Ebből szakvéleménnyel rendelkezik (fő) Enyhe 6 2 Középsúlyos Súlyos Összesen: 6 2 Fluktuáció Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Beköltözők Elhunytak Össz. fő Látogatás Heti rendszerességgel Havi rendszerességgel Ünnepekkor Egyáltalán nem Összesen 26 fő 14 fő 5 fő 2 fő 47 fő 9

10 Egészségügyi ellátás Az intézményben folyó szakmai gondozási munkát a többször módosított évi III. törvény, illetve az I/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet alapozza meg. Egészségügyi ellátás keretében az Intézmény gondoskodik - egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról - rendszeres orvosi felügyeletéről - szükség szerinti ápolásáról - szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról - kórházi kezeléshez való hozzájutásáról - a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint meghatározott gyógyszerellátásáról - gyógyászati segédeszközök biztosításáról. Az Intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az egészségi állapot folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által felirt vizsgálat elvégzését, gyógykezelést. Június hónaptól háziorvos váltás történt az Intézményben, melynek következtében a lakók ellátása gyorsabban, hatékonyabban biztosítható. Folyamatosan nyomon követi állapotukat, generikumokkal váltja ki az évek óta alkalmazott drága gyógyszereket. Felülvizsgálja, esetenként korrigálja a gyógyszerfogyasztást. Szeptembertől pszichiáter szakorvos nyújt segítséget a mentálhigiénés munkatárs és a gondozók bevonásával lakóink pszichés egészségének fenntartásában, helyreállításában, problémáik kezelésében. Rendszeres jelenlétével nagymértékben hozzájárul lakóink mentális egészségének javításához. Hatékonyan segít időskori depresszióban, demenciában szenvedő ellátottaink kezelésében, életvezetési tanácsot ad segítő beszélgetéseket folytat, esetenként gyógyszeres terápiát javasol. Az Intézmény orvosa heti 5 órában, pszichiáter szakorvos heti 2 órában, rendel az Intézményben. A lakók számára az Intézmény gondoskodik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. A lakók az Intézmény gépkocsijával vagy betegszállítóval jutnak el a kórházba, rendelőbe. A lakók mellé gondozói kíséretet biztosított, amennyiben állapota szükségessé teszi. Folyamatosan bevezetésre kerültek a jogszabályban meghatározott vezetendő dokumentumok, elkészültek a szakmai munkát szabályozó protokollok. Selejtezésre kerültek az ápolási részleg szobáiból a heverők, melyeket adományként kapott kórházi ágyakkal pótoltunk. Az év folyamán szakmai gyakorlaton lévő gyógy-masszőrök segítették a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedő lakóink állapotának javulását. 10

11 Szakorvosi rendelésen részt vevők Szakrendelés Fő Össz. Alkalommal Infúziós kezelés 5 25 Cukorgondozó 6 18 Neurológia 8 16 Kardiológia 4 6 Fülészet 4 4 Onkológia 2 4 Szemészet Sebészet Bőrgyógyászat 9 11 Pulmonológia 4 4 Endokrinológia 3 3 Urológia Pszichiátria 9 27 UH

12 A kötelező szűrővizsgálatokon való részvétel a lakók részére megoldott helyben, vagy a vizsgálat helyére történő szállítással. A lakók saját kérésükre és az orvos javaslatára a hagyományos és a pandémiás influenza elleni védőoltást megkapják. Az Intézmény a szakmai szabályoknak megfelelően biztosítja a lakóknak a szükséges gyógyszereket. A gyógyszerköltség viselése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Az Intézmény készleten tart az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget. Az Intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelően biztosítja a gyógyszerekhez való hozzájutást, gondoskodik a gyógyszerek beszerzéséről és tárolásáról. Az Intézmény az alapgyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alapgyógyszerkészletbe tartozó készítményeket az Intézmény térítésmentesen biztosítja. Az alapgyógyszerkészletről készítet lista nyilvánossága biztosított. A nem listás gyógyszereket a lakók vagy a hozzátartozók váltják ki, szükség esetén az Intézmény segítséget nyújt ebben. Gyógyászati segédeszköz ellátás keretében az Intézmény a test távoli eszközt az Intézmény költségén, a testközeli segédeszközt az ellátott költségén biztosítja. A kerekesszék, járókeret, bot, szoba WC, egyéb eszközök egy része a lakók saját tulajdona, de az Intézmény is rendelkezik ilyen alapvető eszközökkel. Az ellátásban részesülő személy részére előírt gyógyszer felhasználása nyilvántartó lapon kerül rögzítésre. Szakorvosi javaslatok Inkontinencia betét, pelenka Insulin Rheumatológiai Neurológia Kardiológiai Onkológiai Gastoenterológiai Pszichiátria Összesen: 22 fő 5 fő 4 fő 4 fő 6 fő 1 fő 5fő 10 fő 57 fő 12

13 2012 évi gyógyszerköltségek hónap fő/hó egyéni intézményi segédeszköz összesen január Ft Ft Ft február Ft Ft Ft Ft március Ft Ft Ft április Ft Ft Ft május Ft Ft Ft június Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft szeptember Ft Ft Ft október Ft Ft Ft Ft november Ft Ft Ft Ft december Ft Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Ft A gyógyszerek térítési díjának növekedése következtében a költségek a generikus készítmények felhasználásával is folyamatosan emelkedtek. A 2012 évi teljes gyógyszerköltség 50,8 % fizették egyénileg az ellátottak. Az egészségügyi ellátás keretében biztosított az alapápolási feladatok végzése, főként mosdatás, fürdetés, ürítés segítése, mobilizálás, kényelmi eszközök használata, étkezésben való segítés stb. Az ápolásra szoruló igénybe vevők számára orvosi közreműködéssel ápolási terv készül. A gyógyszerköltségek emelkedését nagyban befolyásolja a különböző bőrfertőzések, kialakulása, valamint az ágyak állapota miatt bekövetkezett balesetek száma. Sajnos az ágyak kb. 20 évesek, jellegüknél fogva (ifjúsági heverők) nem felelnek meg az idős emberek igényeinek. Alacsonyak, nem tudnak felállni róla, ezért az elmúlt évben több csonttöréssel és lágyszövet sérüléssel járó baleset fordult elő. Sok lakónk inkontinens, vagy vizelettartási nehézséggel küzd, gyakran szennyezett az ágy. Mivel szövetbevonatúak, a matracrész nem tisztítható. Ez gyakori, nehezen kezelhető, igen költséges kezeléseket indukál. 13

14 14

15 Szűrővizsgálatok 2012.évben Tápláltsági felmérés, rizikószűrés A vizsgálatban minden lakó részt vett. A szűrés 3 lépésben, a mért értékek alapján a lakók tápláltsági állapotát vizsgálta. 1. testsúly, testmagasság, BMI érték 2. 6 havi testtömeg változás adatainak elemzése 3. akut és krónikus betegségek hatásai a táplálékfelvétel szempontjából A kapott eredmény alapján a háziorvos értékelte a vizsgálat eredményét, mely azt mutatta, hogy a gondozottak 95%-nál testtömeg vesztés nem történt, 5%-nál pedig krónikus betegség következményeként (daganatos megbetegedés, demencia, anyagcsere betegség) alakult ki. Csontritkulás szűrés 14 főnél történt, ellenőrző vizsgálat 8 ellátottnál. A szűrés laboratóriumi vizsgálatot, rheumatológiai vizsgálatot, csontsűrűség mérést, esetenként RTG felvétel készítését is magába foglalt. Rendszeres onkológiai szakvizsgálat A váci Jávorszky Ödön Kórházba 2 fő rendszeres onkológiai ellenőrző vizsgálaton vesz részt. Folyamatos laboratóriumi szűrő és ellenőrző vizsgálatok Saját kérésre, illetve a háziorvos javaslata alapján történtek. Szemészeti szűrővizsgálat A vizsgálaton 24 fő vett részt, 8 lakónak szemüveg felírására került sor. Az év folyamán 4 lakónál történt szürke-hályog következtében kialakult látásromlás miatt korrekciós műtét. Ortopédiai szűrővizsgálat A teljes körű vizsgálaton 32 fő vett részt. 10 lakónak készült gyógycipő, 2 lakónak speciális gerincmerevítő. Lúdtalpbetétet 5 ellátott részére javasoltak. Urológiai szűrővizsgálat A vizsgálaton 26 fő vett részt. 3 lakónak inkontinencia betét, 1 főnek nadrágpelenka viselését javasolta a szakorvos. Szűrővizsgálat Fő Laboratórium 29 Ortopédia 32 Urológia 26 Szemészet 24 15

16 November hónapban igény szerint minden lakó és dolgozó megkapta az influenza elleni védőoltást. Heti rendszerességgel munkaértekezletet tartunk, melyről jegyzőkönyv készül. Az év folyamán két alkalommal tartottunk lakógyűlést, melyen igény szerint az ellátottak hozzátartozói is részt vettek. Szociális és mentálhigiénés munkatárs Szociális és mentálhigiénés ellátás Munkáját a Csoportvezető irányításával végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. - a szakmai irányelveknek gondozását és foglalkoztatását megfelelően szervezi és irányítja az intézményben élő ellátottak mentálhigiénés ellátását, - részt vesz az egyéni gondozási terv jogszabályban meghatározott megvalósításában, és felülvizsgálatában, - elkészíti az éves munkatervét és a munkájáról szóló éves beszámolót, - felkészíti az intézmény dolgozóit a pszichés gondozással kapcsolatos különös tekintettel az ápoló-gondozó személyzetre, feladatokra, - a lakókkal való közvetlen kapcsolata révén maga is tevékenyen részt vesz a pszichés gondozásban, - az I. II. előgondozás végzése - minden lakó részére a célszerű és hasznos tevékenység, illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás) - a beköltözők fogadása, elhelyezésénél segítségnyújtás, - a lakók érdekvédelmi, személyes ügyeinek intézése, - a lakók családi kapcsolatainak segítése, figyelemmel kísérése, levelezésék támogatása. Feladata: A lakók családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatok kialakítása fenntartásának segítése, Egyéni és csoportos foglalkozások megszervezése, 16

17 A lakók hasznos szabadidős tevékenységének szervezése, irányítása, Kirándulások, ünnepségek szervezése. A Humán Szolgáltató Központ Idősek Otthona, mint bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében a 2012-es évben is biztosítottuk ellátottaink számára: - a személyre szabott bánásmódot; - a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést; - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit; - a szükség szerinti szocio- és pszichoterápiás foglalkozást; - az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit; - a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését; - a hitélet gyakorlásának feltételeit; - az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. Személyre szabott bánásmód A 2012-es évben tizenhárom új ellátott került elhelyezésre az Idősek Otthonában. Az új lakóval és családjával, hozzátartozóival az előgondozás során kezdtünk megismerkedni. Az Otthonba történő beilleszkedést a gondozási szükségletek feltárásával, a speciális igények felmérésével segítettük elő. Az első személyes beszélgetés alkalmával feltérképeztük a jelentkező intézményi élettel kapcsolatos elképzeléseit, elvárásait, az adott problémahelyzetet, valamint megismertük a lakó lelkiállapotát, személyiségét. Az új lakó beköltözése előtt tájékoztattuk a leendő szobatársakat és azok hozzátartozóit is a várható eseményről. Mindig törekedtünk arra, hogy egy szobába ne csak hasonló fizikai és egészségi állapotú, hanem lehetőség szerint hasonló életritmusú, lelki alkatú illetve érdeklődésű emberek kerüljenek. Konfliktuskezelés Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet szenteltünk a konfliktuskezelésre. Ez részben a prevenciót, részben az intervenciót jelentette. Az új ellátott bekerülésével a szociálpszichológiából jól ismert csoportfolyamatok beindulnak, így ilyenkor fontos segíteni az új lakó beilleszkedését. De nemcsak ilyenkor alakul ki nézeteltérés, hiszen lakóink viszonylag kis térben mozogva kénytelenek élni mindennapjaikat. Sokszor nehéz a szobatársakhoz, illetve lakótársakhoz való alkalmazkodás. Az emberi együttélés során felmerülő konfliktushelyzetek ilyen szűk térben gyakran hatványozottan fordulnak elő. Nehezíti az idős emberek egymáshoz való alkalmazkodását, hogy idős koruk és gyakran mentális állapotuk nehezíti az új helyzetben szükséges készségek elsajátítását. A konfliktus prevencióját célozták az erről a témáról szóló ismeretterjesztő előadások és csoportos beszélgetések; és az egyéni segítő beszélgetések, ahol időben fel tudtuk tárni a látens problémákat. 17

18 A megelőzés ellenére felmerült konfliktusok, rendbontások, a mentálisan beteg ellátottak hangulati ingadozásai miatt következtek be. Minden esetben az érintettekkel egyenként szükség esetén csoportosan is leültünk, hogy megoldjuk a kialakult problémát. Az utánkövetésre nagy hangsúlyt helyeztünk. A felmerült komolyabb esetekről feljegyzés készült. Szabadidős programok Lakóink fizikai, mentális és pszichés egészségének megőrzése szempontjából is fontos szerepe van a szabadidő hasznos eltöltésének. A testi-lelki aktivitás megtartása érdekében, az egyéni adottságokat és képességeket, érdeklődést is figyelembe véve lehetőséget biztosítottunk ellátottaink számára fizikai, szellemi és szórakoztató tevékenységek végzésére. Sokan szerettek sétálni, kertészkedni, ház körüli munkát végezni, szobabiciklizni, levegőzni (kerekes székesek). Sok ellátottunk választotta az olvasást, rádióhallgatást és televízió nézést. Az aktívabbak a társasjátékokat és a zenehallgatást. Könyvtárunk adományokból bővülő készlete minden lakó rendelkezésére állt. Ezek az elfoglaltságok természetesen fakultatívak voltak, mindenki választhatott, hogy mivel szeretne foglalkozni. Rendezvények Lakóink számára az idei év nagyon gazdag szabadidős programot nyújtott. Sok iskolás, gimnazista, önkéntes segítő munkájának köszönhetően színvonalas rendezvényeket tudtunk lebonyolítani, így lakóink nem szakadnak ki annyira a kinti élet vérkeringéséből. A vendégül látott felnőttek, gyerekek, fiatalok is lehetőséget kapnak az idős emberekkel való megismerkedésre, kapcsolattartásra. Az iskolákkal, óvodákkal, gimnáziumokkal, idén is tartottuk a kapcsolatot, vendégszereplésükkel programjainkat színesebbé, változatosabbá tudtuk tenni. Fiatal előadók egy-egy csoportját rendezvényünkre meghívjuk és vendégül látjuk őket. Árva Ferenc zenekara a 2012-es évben három alkalommal szolgáltatott élőzenét: farsangkor, a Juniálison és az Idősek Napja alkalmából megtartott műsorban. Rendezvényeinken a társintézmények ellátottait is vendégül láttuk: - Fogyatékos Személyek Nappali Ellátásából, - Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátásából, - Idősek Klubjából, Dunakeszi, Göd. Az intézeten belül szervezett szabadidős programok - Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, programok: - Farsangi zenés táncos mulatság - Köszöntés Nők Napján - Húsvéti készülődés (a Radnóti M. Gimn. 11. oszt. tanulóival, dekorálás) - Anyák Napja - Juniális - 90 éves lakók köszöntése (két alkalommal) - Sportnap - Idősek Napja (kisvonatozás, zenés kulturális műsor) - Szt. Márton napi ünnepség (a Fóti Szabad Waldorf Iskola vendégeskedése: zenés műsor, beszélgetés az idősekkel, teaház) 18

19 - Adventi koszorúkészítés - Adventi dekorálás az egész épületben - Mézeskalácssütés (két alkalommal) - Mikulás (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Só kerámia karácsonyfadísz készítés - Betlehemezés (Radnóti M. Gimn. Színjátszó csoportja) - Luca napi köszöntő (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Betlehemezés (Pivár Ignác Ált. Iskola tanulói, Vác) - Karácsonyi ünnep - Karácsonyi műsor (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Szentesti áhitat (Élő Reménység Egyesület) - Születésnapok megünneplése (negyedévente) - Egyéb szabadidős programok: kertészkedés, húsvéti tojásfestés, karácsnyi készülődés (dekorációkészítés) stb. - Lakógyűlés (két alkalommal) Az intézeten kívüli szabadidős programok: - Kirándulás Gödre, a Juniális rendezvényre a helyi Idősek Klubja meghívására - Kirándulás Gödre, az Idősek Napja alkalmából szervezett kulturális műsorra A mentális egészség szinten tartását célzó, szocioterápiás foglalkozások Az előző évhez hasonlóan a 2012-es évben is napi rendszerességgel tartottunk foglalkozásokat, melyek fakultatívak voltak. Egy-egy foglalkozáson nemegyszer több mint húsz fő vett részt. Lakóink több mint kétharmada igényelte ezt a fajta foglalkozási formát. Mindenki választhatott az őt leginkább érdeklő témából. A foglalkozások a heti ismétlődéssel strukturálták az idősek életét, elősegítve az időbeli orientáció megtartását, és igazodtak napi ritmusukhoz. A foglalkozásokon arra törekedtünk, hogy az ellátottaink számára minél sokoldalúbb, fejlesztő, szinten tartó foglalkozásokat biztosítsunk. A játékos foglalkozások a memória frissítését, a logikai és szociális készségek szinten tartását célozták meg. A frissítő torna a koncentrálóképesség fokozását, a testtudatosabb gondolkodást és nem utolsó sorban a fizikai erőnlét megtartását hivatott szolgálni. A biblioterápiás (felolvasott szöveg megbeszélése, feldolgozása) foglalkozásokon régi emlékek felidézésére is és életbölcsesség elsajátítására is lehetőség volt. Az autogén tréning elemeire épülő relaxáció a lelki kiegyensúlyozottságot, a koncentrálóképesség fokozását szolgálta. A kézműves jellegű foglalkozáson a finommotoros mozgást gyakoroltuk és a kreativitást hívtuk elő. Zenehallgatással a pozitív energiákat szabadítottuk fel. Szocioterápiás csoportos foglalkozások A csoportfoglalkozásoknak a készségek szinten tartásán túl célja az idős embereknél gyakran fellépő izoláció megelőzése. A délelőtti foglalkozásokra nagy volt az igény a tavalyi évben is: alkalmanként átlagosan napi 18 fő vett részt ezeken. Ebben az évben szeptembertől új foglalkozásokat is beindítottunk: délután 3-4-ig, a csendes pihenő után kiscsoportos foglalkozást tartottunk. Ezekre az alkalmakra elsősorban azokat az ellátottakat hívtuk, akik passzívak, vagy nehezen illeszkednek be, nehezen fogadják el társaikat. Ezek a csoportok zárt csoportok voltak. A látogatás fakultatív volt. 19

20 A film zene - játék témájú csoportot szinte minden szerdán meg tudtuk tartani, átlagosan 5 fővel. A kreatív csoportra kevésbé szívesen jöttek az érintettek: 2-5 fő. A délutáni relaxáció közepes érdeklődést váltott ki: 3-6 fő. Hétfőtől péntekig a délelőtti program a következőképpen alakult: : frissítő torna : szocioterápiás ill. fejlesztő, szinten tartó foglalkozás : kiscsoportos foglalkozás (kedd csütörtök) A hét különböző napjain különböző jellegű, különböző készségeket stimuláló foglalkozásokat tartottunk: - Hétfő: délelőtt: Torna - Beszélgető csoport: Mi történt a hétvégén? - Imaóra - Kedd: délelőtt: Torna Biblioterápia: önismereti jellegű irodalom feldolgozása, aktuális téma megbeszélése délután: kreatív foglalkozás (kiscsoportos foglalkozás) - Szerda: délelőtt: Torna Játék: memóriafrissítő, az együttműködést serkentő szellemi és mozgásos játékok délután: zene film- irodalom társasjáték (kiscsoportos foglalkozás) - Csütörtök: délelőtt: Torna - Tudományos/ismeretterjesztő irodalom feldolgozása délután: relaxáció (kiscsoportos foglalkozás) - Péntek: délelőtt: Torna - Relaxáció Az ünnepekre való felkészülés során a fenti foglalkozások helyett kreatív foglalkozásokat tartottunk, illetve a szereplésre vállalkozó lakóinknak segítettünk a felkészülésben. Munka jellegű foglalkozások: A ház körüli tevékenységeket kedvelő ellátottjaink számára biztosítottuk, hogy a megszokott tevékenységeiket végezhessék. A kerti munkákban egyre többen tevékenykedtek: kis konyhakert, virágoskert gondozása, locsolás, gyomlálás, őszi falevelek összesöprése stb., járdák letakarítása. Télen a járdák csúszásmentesítésébe is besegített két férfilakó. Az épületen belül végezhető közösségi munka tevékenységek a tavalyi évben is a szalvétahajtogatás, ebédlői asztalok letakarítása, kisebb felsöprések, felmosások voltak. Ezekben tíz fő vett részt. A lakók számára lehetőség volt a tetőtéri teakonyhában a főzésre, ételmelegítésre. Rendezvényre a saját konyhával rendelkező lakóink két alkalommal is vállaltak süteménysütést: a juniálisra és az Idősek Napjára. Négy lakó segített ebben. Csoportos foglalkoztatási témáink voltak: - ünnepek (nemzeti és egyházi) - társkapcsolatok: az Otthon az új otthonunk - egészségnevelés: egészséges életmód - gyász, veszteségek feldolgozása; - egészséges étkezés, diéta; - a megfelelő mennyiségű, minőségű testmozgás fontossága - lelki egészségünk: ahogyan magunkat és a világot látjuk. - az együttélés szabályai: házirend - Szociális Munka Etikai Kódexe 20

21 Pszichoterápiás foglalkozás Lakóink idős, beteg emberek. Állapotukból adódóan jellemző rájuk, hogy beszűkülten látják a világot, gyakran túlérzékenyek. Az öregséggel járó nehézségek mozgásszervi betegségek miatti korlátozottság, az érzékszervek működésének csökkenése, a mentális képességek hanyatlása, s az ennek következtében fellépő kiszolgáltatottság érzés gyakran krízishelyzet elé állítja az idős embert. Ezt az amúgy is nehezen feldolgozható helyzetet különösen az új lakóink számára még ronthatja, ha a lakókörnyezet nem elégíti ki minden igényüket. Az ellátottak számára biztosítottuk, hogy nyugodt körülmények között, a titoktartás biztosításával meg tudják beszélni szakemberrel a problémáikat. Szinte minden lakó (42 fő) élt ezzel a lehetőséggel: volt, aki magától kérte, volt, akit rá kellett vezetni, hogy éljen a lehetőséggel. Az ilyen egyéni segítő beszélgetésekkel feltártuk a problémát és segítettünk annak megoldásában. A felmerült problémák elsősorban a beilleszkedés nehézségeivel kapcsolatosak voltak. Így a megoldás segített az egymás iránti kölcsönös tiszteleten alapuló együttélés felé terelgetni a lakókat, illetve reszocializált, azaz támogatta a korábban gyakran hosszú ideig egyedül élő lakó beilleszkedését az új, szokatlan környezetbe. Gyakori volt a veszteségek, gyász következtében kialakult lelki probléma. Ezekben az esetekben is sikeresen tudtunk segíteni. Az Otthonban időnként kialakult konfliktusok hátterében is néha pszichés probléma állt, így a konfliktus kezelésében az egyéni pszichoterápiás beszélgetés is fontos szerepet kapott. A kisebb pszichés zavarokat eredményesen kezeltük az egyéni segítő beszélgetésekkel. A súlyosabb problémáknál pszichiáter segítségét vettük igénybe. Családi és társadalmi kapcsolatok Az elmúlt évben is támogatjuk az ellátottjainkat családi kapcsolataik ápolásában. Minden fontos eseményről - egészségi állapot változás, költöztetés, rendezvények - tájékoztattuk a hozzátartozókat. Ellátottjainknak hozzátartozóikkal, barátaikkal való intimebb beszélgetésre lehetőséget biztosítottunk az újonnan kialakított közösségi szobában. A látogatások rendjét a Házirend szabályozta. A lakógyűléseink, rendezvényeink lakóink hozzátartozói számára nyitottak voltak. Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérték, hogy a lakók kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. A mennyiben azt tapasztaltuk, hogy a kapcsolattartás ritkult vagy elmaradt, igyekeztünk elősegíteni a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fennmaradását. Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy távollétüket a családjuk körében töltsék. Hitélet gyakorlása Ellátottjaink számára igényük szerint biztosítjuk hitéletük gyakorlásának feltételeit. Az Otthonban havonta két alkalommal volt katolikus mise, kétszer evangélikus és egyszer református istentisztelet. Az Egyházi ünnepekhez kapcsolódó gyónásra is lehetőséget biztosítunk. Megszervezzük a betegek kenetének kiszolgáltatását is. Minden hétfő délelőtt külsős diakónus szervezésében imaórát biztosítottunk az erre igényt tartó lakóinknak. 21

22 Fodrász, manikűrös, pedikűrös A rendezett, ápolt külső a mentális egészséggel összefügg. Lakóink számára biztosítottunk külön térítés ellenében kéthetente fodrász, hetente pedig pedikűrmanikűr szolgáltatást. Egyéni mentálhigiénés gondozási terv A mentálhigiénés gondozási tervnél személyre szabottan vettük figyelembe az egyéni fizikai, egészségi, mentális állapotot, az életutat és igényeket. Meghatároztuk a gondozási célt és a szükséges módszereket. A gondozás folyamatát és a tervezett célok teljesítését figyelemmel követtük és írásban rögzítettük különös tekintettel a nagyobb változásokra. Önkéntesek, szociális gyakorlatos hallgatók, ill. diákok fogadása A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben is terephelyül szolgáltunk gimnazisták és főiskolai hallgatók számára. Három gimnáziumból jelentkeztek hozzánk tanulók. A dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumból a 11. c osztály tanulói osztályfőnökükkel együtt - segédkeztek a húsvéti készülődésnél. A Fóti Szabad Waldorf Művészeti Gimnázium 1. osztálya szent Mihály napján adott műsort, majd hosszan elbeszélgettek lakóinkkal és saját sütésű süteményekkel kedveskedtek az időseknek. A váci Piarista Gimnáziumból két 11. osztályos diák járt, kéthetente érzékenyítő gyakorlatra: a régi tablók felújítását vállalták, és végezték el. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemről egy 3. évfolyamos szociálpedagógus hallgató végzett 120 órás gyakorlatot. A Wesley János Lelkészképző Főiskoláról egy végzős hallgató teljesített 12 órás gyakorlatot. Két önkéntes segítő is rendszeresen járt az Otthonba: egyikük heti két, a másik pedig heti négy alkalommal. Segítőink lakóinkkal való beszélgetést vállalták. A szakmai követelmények betartását, a tevékenységek koordinálását a mentálhigiénés munkatárs garantálta. 22

23 Humán Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás 2120 Dunakeszi, Kincsem-köz 1 A házi segítségnyújtás célja és a feladatainak bemutatása A házi segítségnyújtás célja az ellátást kérő számára saját otthonában, önálló életvitelét, fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi-, mentális állapot diszfunkcióiból, vagy más okból származó problémák megoldása. A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből már nem, vagy részben képes személyek otthonukban történő gondozása. A házi segítségnyújtás az alapvető gondozási és az alapápolás körébe tartozó feladatokat látja el. Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában, valamint prevenciós szerepet tölt be abban a tekintetben, hogy segítséget nyújt a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében. A házi segítségnyújtás gondoskodást jelent azokról a személyekről, akik otthonunkban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete - saját környezetében - élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek: - a gondozást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, háztartásának vitelében (bevásárlás, csekkek feladása, háziorvossal kapcsolattartás, szükség esetén orvoshoz kísérés, receptek kiváltása, mosás, takarítás) - segíti a gondozott a környezetével való kapcsolattartást, - segítségnyújtás az igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - elősegíti a részvételt az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokon, - segíti a gondozottat a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 23

24 Nem kötelező feladatok bemutatása: - A házi segítségnyújtás bemutatása, ismertetése szórólapokon. - A gondozónők körzetébe tartozó háziorvosok megkeresése, kapcsolattartás. - Egyházi intézményekkel való együttműködés, lelki kapcsolatok ápolása, kialakítása, fokozottan az egyházi ünnepeket megelőző időszakban. Tárgyi és személyi feltételek: A gondozónők munkavégzéshez kerékpár és munkaruha, védőkesztyű biztosított. Rendelkeznek vércukor és vérnyomásmérővel. Az adminisztrációs tevékenységhez iroda áll rendelkezésükre. 1 gondozónő június elején nyugdíjba ment Jelenleg 2 gondozónő látja el a feladatokat a területen. Egy gondozónőre jutó ellátottak száma maximum 9 fő lehet, az ellátottak gondozási igénye nagyon eltérő. Van olyan gondozott, akihez napi 2-3 órában jár a gondozónő, vagy aki napi 2x1 óra gondozást igényel és olyan is van, aki csak heti alkalommal kéri a gondozást. A gondozónők körzetre bontva látják el a feladatukat, de még így is jelentős a közlekedésre fordított idő. Szakmai feladatok: Egész évben folyamatosan figyelemmel kísértük az ellátottak egyéni igényeit, szükségleteit. Az egészségi, szociális és családi állapotukban bekövetkezett változások esetén igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten biztosítani a gondozási tevékenységet. Az év közben az aktuális gondozási szükségletek felülvizsgálata megtörtént. 2 gondozottunknál a napi gondozási szükséglet óráinak számát emeltük az egészségi állapot romlása miatt. Megismertetjük az érdeklődőkkel a Humán Szolgáltató Központ Idősek Otthonát. Ha már olyan mértékben romlik az egészségi állapotuk, hogy a házi segítségnyújtás nem elegendő, felajánljuk a lehetőséget és a segítséget az otthonba való beköltözéshez. Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk a Családsegítő Szolgálattal, szükség esetén segítséget kérünk a gondozottak speciális a problémáinak a megoldásához. A betegszabadságok és az évi szabadságok idején, a helyettesítés rendben történt, megbízási szerződéssel dolgozó gondozónővel. Ellátottak létszáma és életkor szerinti megoszlása december 31-én Összesen Nő Férfi Összesen

25 2012. év statisztikai adatai december 31-én 31 fő 2012 folyamán ellátásba vettek 25 fő 2012 folyamán ellátásból kikerültek 37 fő december 31-én 19 fő Térítési díj ,- Ft/fő jövedelemhatár alatt a gondozás térítésmentes, mely formában 2 fő veszi igénybe a szolgáltatást. 460,- Ft/ óra gondozási díjat 1 ellátottunk fizet. 14 fő, teljes térítési díj -500 Ft/óra fizeti évben az ellátottak száma és a gondozási órák alakulása 2012 Ellátottak száma Gondozásra fordított idő Január Február Március Április Május Június ,5 Július ,5 Augusztus Szeptember Október November December Összesen

26 Humán Szolgáltató Központ Idősek Nappali ellátása Idősek nappali ellátásának célja és feladatainak bemutatása: Az idősek nappali ellátása az otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára kialakított intézmény. A nappali ellátást biztosító intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Az idősek nappali ellátása szolgáltatás feladata a napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása, lehetőség a társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása. Az idősek nappali ellátása a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Biztosítja az ellátást igénybe vevők részére a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat. Lehetőséget biztosít közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, ruházat tisztántartására. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet. Az Idősek nappali ellátásának szolgáltatásai közé tartozik: - szabadidős programok szervezése, - szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, - hivatalos ügyek intézésének segítése, - életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, - szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez, - az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás. A nyitvatartási időn túl rugalmasan tudunk alkalmazkodni az egyéni igényekhez, mert az Idősek Otthonában mindig van gondozó, aki reggel korábban fogadni tudja azt az ellátottat, akinek a hozzátartozója korábban megy dolgozni és gépkocsival szállítja ide. Ugyanez vonatkozik a délutáni felügyelet biztosítására is. Azoknak a gondozottaknak, akik távol laknak a klubtól és a tömegközlekedés elérése is problémás, biztosítjuk az intézmény gépkocsijával a szállítást. Célkitűzésünk az idős emberek életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzése, harmonikus életvitelük megteremtése, magányosságuknak a feloldása. 26

27 Az ellátottak számára fontos a hova tartozás, közösségi kapcsolatok kialakítása. Az egész napos itt tartózkodás egyfajta biztonságérzetet ad számukra. Velük egyeztetett igény szerinti programokkal próbáljuk még színesebbé tenni mindennapjaikat. Ellátottjaink egyéni érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódhatnak minden olyan programba, amit az otthon lakóival közösen szervezünk. Részt veszünk a gödi Idősek klubjában szervezett programokon is meghívás esetén és természetesen mi is vendégül látjuk Őket. (Juniális, Idősek napja) Lehetőség van a hitélet gyakorlására is helyben. A napi étkezésen kívül lehetőséget biztosítunk a saját ruhanemű mosására, ebben segítséget nyújtunk. A személyi tisztálkodás keretében igény esetén fürdési, körömápolási, hajmosási lehetőséget biztosítunk, férfi klubtagjainkat megborotváljuk. Ebben az évben pihenő szoba került kialakításra a klubtagok részére, így igény szerint bárki lepihenhet napközben. Vannak olyan klubtagjaink, akik korán érkeznek, mert a hozzátartozó a munkakezdése előtt tudja elhozni, így ez jó lehetőség a pihenésre. Kéthetente fodrász és pedikűrös szolgáltatás, egyénileg vehető igénybe az Intézményben. Egészségügyi felvilágosító előadásokat szervezünk, mérjük a vérnyomást, a vércukorszintet és a testsúlyt. Kiemelt figyelmet fordítunk a szűrővizsgálatokon való megjelenés elősegítésére. Időpontok kérése a szakrendelésre, ha szükséges gépkocsival oldjuk meg a szállítást. Az érdekvédelem részét képezik a nappali ellátásban részesülők ügyeinek intézésében való közreműködés, valamint a megfelelő szociális szolgáltatások igénybevételének elősegítése. Tárgyi és személyi feltételek Új könyvadománnyal tudtuk felfrissíteni ebben az évben többször a könyvtárkészletünket. A bentlakók és klubtagok igényeihez igazodva a délelőtti foglalkozásokat melyek fakultatívak nem a társalgóban tartjuk, hanem az étkezőben. Ebben az időpontban a társalgót néhány lakó TV nézésre használják. A tetőtéri szinten kialakításra került egy foglalkoztató szoba, ami kiscsoportos foglalkozásokhoz nyújt jó lehetőséget, 4-5 fő részére. Változatlanul nem megoldott az étkező ajtóval történő leválasztása, a konyhától a folyosótól és a bejárati ajtótól. Bizonyos foglalkozásokra zenehallgatás, relaxáció ezek a körülmények zavaróan hatnak. Fontos lenne a foglalkozások helyszínét leválasztani. A nyáron kifestettük az étkezőt, színesek, hangulatosak lettek a falak. Az új terítők és a színes függönyök sokkal barátságosabbá tették a helyiséget. 1 fő gondozónő látja el a feladatokat december 31-én a megállapodások száma: 10 fő. 27

28 Foglalkozások A foglalkoztatás megszervezésénél arra törekszünk, hogy lehetőleg mindenkinek legyen valamilyen elfoglaltsága, egyéni érdeklődés alapján. A programok sokszínűsége biztosítja a szolgáltatást igénybevevők minél szélesebb körének aktivitását. (Dia és videó-vetítések, tudományos-, ismeretterjesztő-, egészségügyi előadások, élménybeszámolók, egyházi jellegű rendezvények, ünnepi megemlékezésekműsorok, bálok, kirándulások, kulturális rendezvények megtekintése, termékbemutatók, felolvasások, esetmegbeszélések, könyvtár, társasjátékok, közös névnapok illetve születésnapok, ajándékkészítés, kézimunkázás, kötés, horgolás bontott fonalakból stb.) Naponta lehetőséget biztosítunk a kora délelőtti zenés tornára, fokozva a vérkeringést, átmozgatjuk a napi mozgás során ritkábban használt ízületeket is. Érdeklődési körének megfelelően bárki bekapcsolódhat a bentlakók heti rendszerességgel ismétlődő programjaiba: A hét különböző napjain különböző jellegű, különböző készségeket stimuláló foglalkozásokat tartottunk: - Hétfő: délelőtt: Torna - Beszélgető csoport: Mi történt a hétvégén? - Imaóra - Kedd: délelőtt: Torna Biblioterápia: önismereti jellegű irodalom feldolgozása aktuális téma megbeszélése délután: kreatív foglalkozás (kiscsoportos foglalkozás) - Szerda: délelőtt: Torna Játék: memóriafrissítő, az együttműködést serkentő szellemi és mozgásos játékok délután: zene film- irodalom társasjáték (kiscsoportos foglalkozás) - Csütörtök: délelőtt: Torna - Tudományos/ismeretterjesztő irodalom feldolgozása délután: relaxáció (kiscsoportos foglalkozás) - Péntek: délelőtt: Torna Relaxáció A foglalkozások helyszíne téli időszakban az étkező, nyáron pedig a pavilon a kertben. A szabadidős programjaink lebonyolításánál számítunk a városi társintézményekkel való együttműködésre. Az általános iskolákkal, óvodákkal, a Radnóti Miklós Gimnáziummal, a plébániák ifjúsági csoportjaival és a Fóti Művészeti Szakközépiskolával kiépített jó kapcsolatnak köszönhetően programjainkat színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni. Rendezvények-közösek az Idősek Otthona lakóival A lakók és a klubtagok számára az idei év nagyon gazdag szabadidős programot nyújtott. Sok iskolás, gimnazista, önkéntes segítő munkájának köszönhetően színvonalas rendezvényeket tudtunk lebonyolítani, így lakóink nem szakadnak ki annyira a kinti élet vérkeringéséből. A vendégül látott felnőttek, gyerekek, fiatalok is lehetőséget kapnak az idős emberekkel való megismerkedésre, kapcsolattartásra. Az iskolákkal, óvodákkal, gimnáziumokkal, idén is tartottuk a kapcsolatot, vendégszereplésükkel programjainkat színesebbé, változatosabbá tudtuk tenni. Fiatal előadók egy-egy csoportját rendezvényünkre meghívjuk és vendégül látjuk őket. Árva Ferenc zenekara a 2012-es évben három alkalommal szolgáltatott élőzenét: farsangkor, a Juniálison és az Idősek Napja alkalmából megtartott műsorban. Rendezvényeinken a társintézményeket is vendégül láttuk: - Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása, 28

29 - Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, - Idősek Klubja, Göd. Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények és egyéb, az intézeten belüli, ill. kívüli szabadidős programok Az intézeten belül szervezett szabadidős programok Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, programok: - Farsangi zenés táncos mulatság - Köszöntés Nők Napján - Húsvéti készülődés (a Radnóti M. Gimn. 11. oszt. tanulóival dekorálás) - Anyák Napja - Juniális - 90 éves lakó köszöntése (két alkalommal) - Sportnap - Idősek Napja (kisvonatozás, zenés kulturális műsor) - Szt. Márton napi ünnepség (a Fóti Szabad Waldorf Iskola vendégeskedése: zenés műsor, beszélgetés az idősekkel, teaház) - Adventi koszorú készítés - Adventi dekorálás az egész épületben - Mézeskalácssütés (két alkalommal) - Mikulás (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Só kerámia karácsonyfadísz készítés - Betlehemezés (Radnóti M. Gimn. Színjátszó csoportja) - Luca napi köszöntő (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Betlehemezés (Pivár Ignác Ált. Iskola tanulói, Vác) - Karácsonyi ünnep - Karácsonyi műsor (a Posta utcai Ált. Iskola 2. oszt. tanulói) - Szentesti áhitat (Élő Reménység Egyesület) - Születésnapok megünneplése (negyedévente) Egyéb szabadidős programok: kertészkedés, húsvéti tojásfestés, karácsnyi készülődés (dekorációkészítés) stb. Az intézeten kívüli szabadidős programok: - Kirándulás Gödre, a Juniális rendezvényre az Idősek Klubja meghívására - Kirándulás Gödre, az Idősek Napja alkalmából szervezett kulturális műsora Ellátottak létszáma és életkor szerinti megoszlása december 31-én Összesen Nő Férfi Összesen évben az Idősek nappali ellátásának szolgáltatásait térítésmentesen biztosítottuk. 29

30 Humán Szolgáltató Központ Szociális étkeztetés 2120 Dunakeszi, Kincsem-köz 1 Az étkeztetés szolgáltatást, a Humán Szolgáltató Központ Idősek otthona biztosítja, Dunakeszi, Kincsem köz 1. telephelyén. A feladat ellátását az Intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően (munkanapokon, illetve igény szerint munkaszüneti és ünnepnapokon) az egyszeri meleg étel biztosításával naponta óra történik. Háziorvos javaslatára diétás étkeztetést biztosítunk. A szolgáltatást igénybe vevők számára biztosítottak az étkeztetés nyújtó szolgáltató által az étel minőségi és tápanyagtartalmi feltételei a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az étel mennyisége és minősége rendszeresen ellenőrzésre kerül. Személyi feltételek: Az Intézményhez tartozó szociális étkeztetésen 1/fő dolgozik. A tálaló konyhán 2 fő munkatárs felváltva dolgozik. Nagyban segíti a közmunkások jelenléte a munkáinkat. A évben folyamatosan kaptunk közmunkás alkalmazottakat, segítőket. Tárgyi feltételek: A Kincsem köz 1. szám alatt található irodahelyiség nem volt alkalmas az ellátottak és hozzátartozóik megfelelő fogadására, iratanyagok megfelelő tárolására. Az intézmény adminisztrációját biztosító munkatársak júniusában egy nagyobb irodába költöztek. Az új iroda külön helyiségekkel lehetővé teszi a bizalmas ügyfélfogadást, az iratanyagok szakfeladatonként történő áttekinthetőbb rendszerezését. A költözéssel a tárgyi feltételek hiányossága rendeződött. Műszaki hiányosságok még vannak, de idén szeretnénk, ha ez is megoldódna. Szakmai feladat: 2012.március 1-vel bevezetésre került a KENYSZI Informatikai rendszer próba verziója, melyet július 1 óta már kötelezően használunk. A napi igénybevételt minden gondozási területen, jelenteni kell. Az étkeztetést januárjától a Sodexo Magyarország Kft. biztosította az idősek otthonában és a városban. Az étel minőségének romlása miatt, szolgáltatót váltottunk. Áprilistól az Eurobravo Szociális Ellátó Nonprofit Kft. a partnerünk. A jogosultaknak házhoz szállítással biztosítják az ebédet a városban. A Paleolit Kft. biztosítja az Idősek Otthona lakói számára a hideg és meleg étkezést, hétvégenként, munkaszüneti napokon és a nyári konyha leállások idején. A diétás ételeket minden nap. 30

31 Az Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet konyhája (Radnóti M. Gimnázium) biztosítja a bentlakók számára a normál reggelit, ebédet és a vacsorát munkanapokon ben az ellátást folyamatosan biztosítottuk. Egész évben, a rendezvényeinkre szeretettel hívtuk és vártuk a klubosokat (helyben étkezőket). Az étkeztetést az önkormányzat szociális konyha formájában biztosítja, melynek keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi legalább egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a személy, akinek önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, így különösen - aki 65. életévét betöltötte, vagy - korhatárra tekintet nélkül, akinek - egészségi állapota, vagy - fogyatékossága, vagy - pszichiátriai betegsége, vagy - szenvedélybetegsége, vagy - hajléktalansága ezt indokolja Szociálisan rászorultnak kell tekinteni - egészségi állapota miatt azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud - fogyatékossága miatt azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény rendelkezései alapján fogyatékossági támogatásban részesül - pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes - hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. Szociális rászorultság igazolására az alábbi igazolások fogadhatók el: - a szakorvosi igazolás - a fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, valamint ezek folyósítását igazoló irat - a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleménye Az önkormányzat által biztosított étkeztetés történhet - helyben fogyasztással - elvitellel - házhoz szállítással Térítésmentesen kell biztosítani az étkezést annak a szociálisan rászoruló személynek, - aki jövedelemmel nem rendelkezik 31

32 - akinek jövedelme, illetve akinek családjában az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét Ezen ellátási formák iránti kérelmet a formanyomtatványon lehet előterjeszteni. A tárgyévben a szociális étkeztetésre való jogosultság megállapítása a szociális törvény a helyi szociális rendelet és a kérelmező személy, jövedelemviszonyainak a figyelembevételével történik. Az étkeztetésre jogosultak kétféle módon kérhetik a szolgáltatást. A helyben fogyasztásra akkor van lehetőség, ha nappali ellátást is igénybe vesznek az ellátottak. Minden más esetben, házhoz szállítással biztosítjuk az ellátást. A kiszállítás díjmentes évre megállapított térítési díjak a következők: évi étkezési térítési díj Helyben fogyasztással Házhozszállítás Szociális Étkeztetés 505Ft/ebéd térítésmentes 2012.évi térítési díj áprilisától. Helyben fogyasztással Házhozszállítás Szociális Étkeztetés 530Ft/ebéd térítésmentes évben a személyi térítési díj a szociális rendelet alapján került megállapításra. Az ellátást igénybevevőt, a szolgáltató értesíti az ellátás megkezdésének időpontjáról, és a fizetendő személyi térítési díjról. Fizetés módja és ideje: a személyi térítési díjat a Dunakeszi, Kincsem köz 1. alatti irodában a Házirendben meghatározott időben kell befizetni. Lehetősége van a mozgáskorlátozott idős embereknek, lakóhelyükön fizetni a térítési díjat. Havi bontásban az adagok száma. Hó Helyben Kiszállítás Összesen Január Február Március Április Május Június I.Félév

33 Hó Helyben Kiszállítás Összesen Július Augusztus Szeptember Október November December II.Félév Étkeztetésben részesülők száma minimálisan csökkent, decemberben 81fő. - önállóan elviszi: 0 fő - lakására szállítják: 72 fő - nappali ellátás keretén belül: 9 fő Az év során az ellátásból kikerült 62 fő. Új igénybe vevőként pedig 51 fő vette igénybe a szolgáltatást. 33

34 A nők és férfiak aránya a nők: 45fő a férfiak: 36fő Térítési díjat nem fizet: Térítési díjat fizet: 33fő 48fő Szolgáltatás iránt felmerülő igények A szociális étkeztetés iránti igény folyamatosan magas. Az étkezők igénylik, hogy az ételminőségére és mennyiségére fokozott figyelmet fordítsunk. Dunakeszi,

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35 Tel.: 57/411 504 Fax: 57/ 404 875 E-mail: jb.egyszoci@pr.hu Honlap: www.jaszbereny.hu/szocint SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 e-mail: jb.egyszoci@pr.hu SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZAKMAI PROGRAM...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona és ápoló-gondozást

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

/U~ó.) C%'6. számú előterjesztés

/U~ó.) C%'6. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C%'6. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben