A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 Budapest, október 15. Ára: 3970 Ft 12. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA december TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER TÁJÉKOZTATÓI 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató 9/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató Az államháztartási szakfeladatok rendjérõl A FAKTHORN Pénz ügyi Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár - saság bírósági eljárási illetékkötelezettségének utólagos elszámolással történõ engedélye megszüntetésérõl A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE A felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról HIRDETMÉNYEK 4772

2 4544 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám A nemzetgazdasági miniszter 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjérõl Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 243. (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelõen az alábbiak szerint állapítom meg az államháztartási szakfeladatok rendjét, a szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok mutatószámait, a 12. (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti szakfeladatokat, és a szakfeladatok tekintetében a tervezés, elszámolás és beszámolás módját, a kapcsolódó kérdéseket is ismertetõ útmutatót: 1. a) A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatóban meghatározott szakfeladati struktúrából az alábbi szakfeladatokat megszüntetem: Pénzügyi igazgatási szakfeladatok: Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alkotó, mûvészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Egyéb: Tizenharmadik havi nyugdíj finanszírozása b) A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatóban meghatározott szakfeladati struktúrába az alábbi szakfeladatot veszem fel: A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2. Az 1. a) pont alapján megszûnõ szakfeladatok elszámolását, átvezetését a évre vonatkozóan az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 241. (12) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen kell elvégezni. 3. Az államháztartási szakfeladatok rendjét az 1. számú mellékletben, az egyes szakfeladatokhoz tartozó tartalmi meghatározásokat a 2. számú mellékletben, a szakfeladatrend használatának útmutatóját a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítom meg. 4. A költségvetési szervek, fejezeti kezelésû elõirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének szakfeladatonkénti tervezése, elszámolása során az alap- és vállalkozási tevékenységek, támogatási típusú, valamint technikai szakfeladatok megjelölése a szakfeladat számához illesztett kódokkal, az ún. 7. számjeggyel történik. A használandó kódokat a 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatóban meghatározott 2 és 3 kódok egyidejû megszüntetése mellett az alábbiak szerint határozom meg: 1 kód: (szakmai) alaptevékenységek 2 kód: szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek [az Ámr. 12. (6) (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen] 4 kód: vállalkozási tevékenységek 5 kód: támogatási típusú szakfeladatok 9 kód: technikai szakfeladatok Az egyes kódok pontos használatáról a 3. számú mellékletben foglalt útmutató tartalmaz részletes információt. 5. A 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatóban meghatározott 2 és 3 kódokkal nyilvántartott szakfeladatokat az Ámr. elõírásainak figyelembevételével a 4. pont szerinti kódokra kell átvezetni. 6. Jelen tájékoztató a közzétételét követõ naptól határozza meg az érvényes szakfeladatrendet. 7. Az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatót, az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatót, továbbá az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az

3 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 4545 államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról szóló 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatót visszavonom. Dr. Matolcsy György s. k., nemzetgazdasági miniszter 1. számú melléklet a 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóhoz Az államháztartási szakfeladatok rendje 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 NEM ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Rizstermesztés Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Cukornádtermesztés Dohánytermesztés Rostnövénytermesztés Egyéb, nem évelõ növény termesztése 012 ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE Szõlõtermesztés Trópusi gyümölcs termesztése Citrusféle termesztése Almatermésû, csonthéjas termesztése Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése Olajtartalmú gyümölcs termesztése Italgyártási növény termesztése Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése Egyéb évelõ növény termesztése 013 NÖVÉNYI SZAPORÍTÓANYAG TERMESZTÉSE Növényi szaporítóanyag termesztése 014 ÁLLATTENYÉSZTÉS Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Egyéb szarvasmarha tenyésztése Ló, lóféle tenyésztése Teve, teveféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állat tenyésztése 015 VEGYES GAZDÁLKODÁS Vegyes gazdálkodás 016 MEZÕGAZDASÁGI, BETAKARÍTÁST KÖVETÕ SZOLGÁLTATÁS Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Betakarítást követõ szolgáltatás Vetési célú magfeldolgozás 017 VADGAZDÁLKODÁS, VADGAZDÁLKODÁSI ÉS VADÁSZATI SZOLGÁLTATÁS Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás

4 4546 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 02 ERDÕGAZDÁLKODÁS 03 HALÁSZAT, HALTENYÉSZTÉS 05 SZÉNBÁNYÁSZAT Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése Erdészeti szolgáltatás Halászat Haltenyésztés Szénbányászat 06 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS Kõolaj-, földgázkitermelés 07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA 08 EGYÉB BÁNYÁSZAT Fémtartalmú érc bányászata Egyéb bányászat 09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS 10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS 11 ITALGYÁRTÁS Bányászati szolgáltatás Élelmiszergyártás Italgyártás 12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA 13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA Dohánytermék gyártása Textília gyártása 14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA Ruházat gyártása 15 BÕR, BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA Bõrtermék, lábbeli gyártása 16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA 17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása Papír, papírtermék gyártása 18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 181 NYOMDAI TEVÉKENYSÉG Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai elõkészítõ tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 182 EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS Egyéb sokszorosítás 19 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS Kokszgyártás Kõolaj-feldolgozás 20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 201 VEGYI ALAPANYAG GYÁRTÁSA Vegyi alapanyag gyártása 202 MEZÕGAZDASÁGI VEGYITERMÉK GYÁRTÁSA Mezõgazdasági vegyi termék gyártása

5 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY FESTÉK, BEVONÓANYAG GYÁRTÁSA Festék, bevonóanyag gyártása 204 TISZTÍTÓSZER, TESTÁPOLÁSI CIKK GYÁRTÁSA Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 205 EGYÉB VEGYI TERMÉK GYÁRTÁSA Egyéb vegyi termék gyártása 206 VEGYI SZÁL GYÁRTÁSA Vegyi szál gyártása 21 GYÓGYSZERGYÁRTÁS Gyógyszergyártás 22 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA Gumi-, mûanyag termék gyártása 23 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 231 ÜVEG, ÜVEGTERMÉK GYÁRTÁSA Üvegtermék gyártása 232 TÛZÁLLÓ TERMÉK GYÁRTÁSA Tûzálló termék gyártása 233 KERÁMIA, AGYAG ÉPÍTÕANYAG GYÁRTÁSA Kerámia, agyag építõanyag gyártása 234 PORCELÁN, KERÁMIATERMÉK GYÁRTÁSA Porcelán, kerámiatermék gyártása 235 CEMENT-, MÉSZ-, GIPSZGYÁRTÁS Cement-, mész-, gipszgyártás 236 BETON-, GIPSZ-, CEMENTTERMÉK GYÁRTÁSA Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 237 KÕMEGMUNKÁLÁS Kõmegmunkálás 239 EGYÉB CSISZOLÓTERMÉK ÉS NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA M.N.S Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása 24 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA Fémalapanyag gyártása 25 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA Fémfeldolgozási termék gyártása 26 SZÁMÍTÓGÉP, ELEKTRONIKAI, OPTIKAI TERMÉK GYÁRTÁSA Elektronikai alkatrész gyártása Elektronikai áramköri kártya gyártása Számítógép, perifériás egység gyártása Híradás-technikai berendezés gyártása Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Mérõmûszergyártás Óragyártás Elektronikus orvosi berendezés gyártása Optikai eszköz gyártása Mágneses, optikai információhordozó gyártása 27 VILLAMOS BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 28 GÉP, GÉPI BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 29 KÖZÚTI JÁRMÛ GYÁRTÁSA 30 EGYÉB JÁRMÛ GYÁRTÁSA Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Közúti jármû gyártása Egyéb jármû gyártása

6 4548 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 31 BÚTORGYÁRTÁS Bútorgyártás 32 EGYÉB FELDOLGOZÓIPARI TEVÉKENYSÉG Ékszergyártás Hangszergyártás Sportszergyártás Játékgyártás Orvosi eszköz gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 33 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA 331 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA Fémfeldolgozási termék javítása Ipari gép, berendezés javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Ipari villamos gép, berendezés javítása Hajó, csónak javítása Repülõgép, ûrhajó javítása Egyéb közlekedési eszköz javítása Egyéb ipari eszköz javítása 332 IPARI GÉP, BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 35 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS 36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS 37 SZENNYVÍZ GYÛJTÉSE, KEZELÉSE 38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Villamosenergia-termelés, -ellátás Gázellátás Gõzellátás, légkondicionálás Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése 381 HULLADÉKGYÛJTÉS 3811 Nem veszélyes hulladék gyûjtése Települési hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása 3812 Veszélyes hulladék gyûjtése Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása 382 HULLADÉKKEZELÉS, -ÁRTALMATLANÍTÁS 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 383 HULLADÉKANYAG HASZNOSÍTÁSA Használt eszköz bontása 3832 Hulladék hasznosítása Nem veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

7 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása 39 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS 390 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS 3900 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Talaj és talajvíz szennyezõdésmentesítése Felszíni víz szennyezõdésmentesítése Épületek szennyezõdésmentesítése Telephely szennyezõdésmentesítési tevékenységek Egyéb szennyezõdésmentesítési tevékenységek Egyéb speciális szennyezésellenõrzési tevékenységek 41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE 42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakóépület építése 421 ÚT, VASÚT ÉPÍTÉSE Út, autópálya építése Vasút építése Híd, alagút építése 422 KÖZMÛÉPÍTÉS Folyadék szállítására szolgáló közmû építése Elektromos, híradás-technikai célú közmû építése 429 M.N.S. EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés 43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS 431 BONTÁS, ÉPÍTÉSI TERÜLET ELÕKÉSZÍTÉSE Bontás Építési terület elõkészítése Talajmintavétel, próbafúrás 432 ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉS Villanyszerelés Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés 433 BEFEJEZÕ ÉPÍTÉS Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejezõ építés m.n.s. 439 EGYÉB SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS Tetõfedés, tetõszerkezet-építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 45 GÉPJÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR KERESKEDELME, JAVÍTÁSA Gépjármû-kereskedelem Gépjármûjavítás, -karbantartás Gépjármûalkatrész-kereskedelem Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása 46 NAGYKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR) Ügynöki nagykereskedelem Mezõgazdasági nyersanyag, élõállat nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme Háztartási cikk nagykereskedelme

8 4550 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme Egyéb szakosodott nagykereskedelem Vegyes termékkörû nagykereskedelem 47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR) 471 NEM SZAKOSODOTT BOLTI VEGYES KISKERESKEDELEM Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem 472 ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELME Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hús, húsáru kiskereskedelme Hal kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 473 GÉPJÁRMÛÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem 474 INFORMÁCIÓS, HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK KISKERESKEDELME Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 475 EGYÉB HÁZTARTÁSI CIKK KISKERESKEDELME Textil-kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Villamos háztartási készülék kiskereskedelme Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 476 KULTURÁLIS, SZABADIDÕS CIKK BOLTI KISKERESKEDELME Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem 477 EGYÉB M.N.S. ÁRU KISKERESKEDELME Ruházati kiskereskedelem Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem Gyógyszer-kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Illatszer-kiskereskedelem Dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Óra-, ékszer-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Használtcikk bolti kiskereskedelme 478 PIACI KISKERESKEDELEM Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 479 NEM BOLTI, NEM PIACI KISKERESKEDELEM Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem 4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

9 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 491 HELYKÖZI VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Helyközi vasúti személyszállítás 492 VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS Vasúti áruszállítás 493 EGYÉB SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 4931 Városi, elõvárosi szárazföldi személyszállítás Városi és elõvárosi vasúti személyszállítás Városi és elõvárosi közúti személyszállítás 4932 Taxis személyszállítás 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Távolsági közúti személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 494 KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS Közúti áruszállítás Költöztetés 495 CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS Csõvezetékes szállítás 50 VÍZI SZÁLLÍTÁS 501 TENGERI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Tengeri személyszállítás 502 TENGERI ÁRUSZÁLLÍTÁS Tengeri áruszállítás 503 BELVÍZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 5030 Belvízi személyszállítás Belvízi személyszállítás Komp- és révközlekedés 504 BELVÍZI ÁRUSZÁLLÍTÁS Belvízi áruszállítás 51 LÉGI SZÁLLÍTÁS 511 LÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Légi személyszállítás 512 LÉGI ÁRUSZÁLLÍTÁS Légi áruszállítás Ûrszállítás 52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 521 RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS 5210 Raktározás, tárolás Stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Polgári védelmi védõeszközök tárolása, kezelése Raktározás, tárolás Raktározás, tárolás 522 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Közúti jármûvontatás Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás 5222 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

10 4552 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Repülõterek üzemeltetése Légiforgalmi szolgáltatás 5224 Rakománykezelés Rakománykezelés 5229 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás 53 POSTAI, FUTÁRPOSTAI TEVÉKENYSÉG 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) Egyéb postai, futárpostai tevékenység 551 SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁS Szállodai szolgáltatás 552 ÜDÜLÉSI, EGYÉB ÁTMENETI SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Sportolók részére nyújtott edzõtábori szálláshely-szolgáltatás 553 KEMPINGSZOLGÁLTATÁS Kempingszolgáltatás 559 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára Diákotthoni szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása Egyéb szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 56 VENDÉGLÁTÁS 561 ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS Éttermi, mozgó vendéglátás 562 RENDEZVÉNYI ÉTKEZTETÉS ÉS EGYÉB VENDÉGLÁTÁS Rendezvényi étkeztetés 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevõk, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Sportolók edzõtábori étkeztetése Üdülõi, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Egyéb vendéglátás 563 ITALSZOLGÁLTATÁS Italszolgáltatás 58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG 581 KIADÓI TEVÉKENYSÉG Könyvkiadás Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása

11 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Napilapkiadás Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység 582 SZOFTVERKIADÁS Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás 59 FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMÛSOR GYÁRTÁSA, HANGFELVÉTEL-KIADÁS 591 FILM-, VIDEO-, TELEVÍZIÓMÛSOR-GYÁRTÁS 5911 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás Filmgyártás Promóciós, reklámfilm, -video gyártása Egyéb televíziómûsor-készítés 5912 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízió-program terjesztése Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése Film-, video- és televízió-mûsor terjesztése 5914 Filmvetítés Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 592 HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE,KIADÁSA 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása Hangfelvétel készítése Élõhangfelvétel készítése Rádiómûsor készítése Zenemûkiadás Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése 60 MÛSORÖSSZEÁLLÍTÁS, MÛSORSZOLGÁLTATÁS 61 TÁVKÖZLÉS Rádiómûsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Televízió-mûsor összeállítása, szolgáltatása 611 VEZETÉKES TÁVKÖZLÉS Vezetékes távközlés Vezetékes mûsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 612 VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVKÖZLÉS Vezeték nélküli távközlés 613 MÛHOLDAS TÁVKÖZLÉS Mûholdas távközlés (mûholdas mûsorelosztás nélkül) Mûholdas mûsorelosztás mûsorkészítés nélkül 619 EGYÉB TÁVKÖZLÉS Egyéb távközlés 62 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 620 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 631 ADATFELDOLGOZÁS, WEB-HOSZTING, VILÁGHÁLÓ-PORTÁL SZOLGÁLTATÁS Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás

12 4554 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 639 EGYÉB INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 6391 Hírügynökségi tevékenység Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Sajtófigyelés M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 64 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (KIVÉVE: BIZTOSÍTÁSI, NYUGDÍJPÉNZTÁRI TEVÉKENYSÉG) 641 MONETÁRIS KÖZVETÍTÉS Jegybanki tevékenység támogatása 649 EGYÉB PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS Egyéb pénzügyi közvetítés 65 BIZTOSÍTÁS, VISZONTBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK (KIVÉVE: KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS) 66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység 662 BIZTOSÍTÁST, NYUGDÍJALAPOT KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG Kockázatértékelés, kárszakértés Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége 663 ALAPKEZELÉS Alapkezelés 68 INGATLANÜGYLETEK 681 SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682 SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 683 INGATLANÜGYNÖKI, -KEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés 69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG 691 JOGI TEVÉKENYSÉG 6910 Jogi tevékenység Jogi segítségnyújtás Egyéb jogi tevékenység 692 SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység 70 ÜZLETVEZETÉSI, VEZETÕI TANÁCSADÁS 701 ÜZLETVEZETÉS Üzletvezetés 702 ÜZLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 711 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás 712 MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 7121 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezõen végzett mûszaki vizsgálat, elemzés Mérõeszközök hitelesítése

13 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Közúti közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata Egyéb közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata Bûnügyi, rendõrségi laboratóriumi vizsgálatok Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés 7122 Egyéb mûszaki vizsgálat, elemzés Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Nemesfémvizsgálat Fizikaitulajdonság-vizsgálat Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés 72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS 721 TERMÉSZETTUDOMÁNYI, MÛSZAKI KUTATÁS, FEJLESZTÉS 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Mezõgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatás Mezõgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás Mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés 7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása Matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés Matematikai alapkutatás Matematikai alkalmazott kutatás Matematikai kísérleti fejlesztés Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Orvostudományi alapkutatás Orvostudományi alkalmazott kutatás Orvostudományi kísérleti fejlesztés Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Agrártudományi alapkutatás Agrártudományi alkalmazott kutatás Agrártudományi kísérleti fejlesztés Biológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Biológiai alapkutatás Biológiai alkalmazott kutatás Biológiai kísérleti fejlesztés Kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés Kémiai alapkutatás Kémiai alkalmazott kutatás Kémiai kísérleti fejlesztés Földtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Földtudományi alapkutatás

14 4556 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám Földtudományi alkalmazott kutatás Földtudományi kísérleti fejlesztés Mûszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Mûszaki tudományi alapkutatás Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés Fizikai kutatás és kísérleti fejlesztés Fizikai alapkutatás Fizikai alkalmazott kutatás Fizikai kísérleti fejlesztés 722 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, HUMÁN KUTATÁS, FEJLESZTÉS 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Gazdaság- és jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Gazdaságtudományi alapkutatás Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés Jog- és államtudományi alapkutatás Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés Szociológiai alapkutatás Szociológiai alkalmazott kutatás Szociológiai kísérleti fejlesztés Filozófia- és történettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Filozófia- és történettudományi alapkutatás Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés 73 REKLÁM, PIACKUTATÁS 731 REKLÁM Reklámügynöki tevékenység Médiareklám 732 PIAC-, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Piac-, közvélemény-kutatás 74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG Divat-, formatervezés Fényképészet Fordítás, tolmácsolás 749 M.N.S. EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Igazságügyi szakértõi tevékenység Igazságügyi szakértõi tevékenység Meteorológiai szolgáltatás Meteorológiai szolgáltatás Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakértõi tevékenység) Módszertani szakirányítás

15 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Minõségbiztosítási tevékenység Rendszertanúsítás Akkreditációs tevékenység K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység 75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 750 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Állat-egészségügyi ellátás 77 KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING 771 GÉPJÁRMÛKÖLCSÖNZÉS Személygépjármû kölcsönzése Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 772 SZEMÉLYI HASZNÁLATÚ, HÁZTARTÁSI CIKK KÖLCSÖNZÉSE Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 773 EGYÉB GÉP, TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSE Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 774 IMMATERIÁLIS JAVAK KÖLCSÖNZÉSE Immateriális javak kölcsönzése 78 MUNKAERÕPIACI SZOLGÁLTATÁS Munkaközvetítés Munkaerõ-kölcsönzés Egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás 79 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB FOGLALÁS 791 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS Utazásközvetítés Utazásszervezés 799 EGYÉB FOGLALÁS Egyéb foglalás 80 BIZTONSÁGI, NYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG Személybiztonsági tevékenység Biztonsági rendszer szolgáltatás Nyomozás 81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 811 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS Építményüzemeltetés 812 TAKARÍTÁS Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás 813 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS Zöldterület-kezelés 82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS 821 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ SZOLGÁLTATÁS Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 822 TELEFONINFORMÁCIÓ Telefoninformáció 823 KONFERENCIA, KERESKEDELMI BEMUTATÓ SZERVEZÉSE Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

16 4558 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 829 EGYÉB KIEGÉSZÍTÕ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység 84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 841 KÖZIGAZGATÁS 8411 Általános közigazgatás Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége Törvényhozás Önkormányzati jogalkotás Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselõválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Általános végrehajtó igazgatási tevékenység Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Általános kormányzati koordináció Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi szintû általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása Adóigazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés Vám-, jövedéki igazgatás Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenõrzése Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenõrzése Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése központi szinten A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése területi szinten Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenõrzés Államadósság kezelése Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok A kormányzat részére végzett kiegészítõ szolgáltatások A közszolgálat egyetemes humánerõ-gazdálkodása Központi közbeszerzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés Központosított informatikai szolgáltatások Központosított fizikai támogató szolgáltatások Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások M.n.s. egyéb kiegészítõ szolgáltatások

17 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különbözõ szintjein Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Statisztikai tevékenység Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása Tudományos minõsítési folyamattal összefüggõ tevékenységek Tudományos ösztöndíjak Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása Egészségügy központi igazgatása és szabályozása Oktatás központi igazgatása és szabályozása Kultúra központi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása Vízügy központi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása Személyes jólét növelését célzó ágazatok területi igazgatása és szabályozása Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Kultúra területi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Vízügy területi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggõ feladatok területi igazgatása és szabályozása Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása Ipar központi igazgatása és szabályozása Mezõgazdaság központi igazgatása és szabályozása Földügy központi igazgatása és szabályozása Energia és ásványi erõforrások központi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása Közlekedés központi igazgatása és szabályozása Hírközlés központi igazgatása és szabályozása Turizmus központi igazgatása és szabályozása Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása Ipar területi igazgatása és szabályozása

18 4560 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása Földügy területi igazgatása és szabályozása Energia és ásványi erõforrások területi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Hírközlés területi igazgatása és szabályozása Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása Általános munkaügyi igazgatás Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés központi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés területi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatást elõsegítõ támogatások Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását elõsegítõ támogatások Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer mûködtetése Munkanélküli ellátások finanszírozása Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése A gazdasági növekedést ösztönzõ, szektorhoz köthetõ támogatások és tevékenységek Ipar fejlesztésének támogatása Mezõgazdasági támogatások Energia és ásványi erõforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggõ támogatások Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közlekedés fejlesztésének támogatása Hírközlés fejlesztésének támogatása Információs társadalom fejlesztésének támogatása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása A gazdasági növekedést ösztönzõ, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthetõ támogatások és tevékenységek Kis- és középvállalkozások mûködési és fejlesztési támogatásai Mûködõtõke-beruházások komplex támogatásai Szektorhoz nem köthetõ komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Finanszírozási mûveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

19 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY TÁRSADALMI KÖZSZOLGÁLTATÁS 8421 Külügyek Külügyek központi igazgatása és szabályozása Külügyek központi igazgatása és szabályozása Külügyi diplomáciai tevékenység Külügyi általános diplomáciai tevékenység Külügyi szakdiplomáciai tevékenység Nemzetpolitikai tevékenység Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása Határon túli magyarok egyeztetõ fórumainak, szervezeteinek mûködtetése, támogatása Határon túli magyar nyelvû oktatás és képzés támogatása Határon túli magyar kultúra támogatása Határon túli magyar tudományosság támogatása Határon túli magyarok normatív jellegû oktatási-nevelési támogatása Határon túli magyarok egyéb támogatásai Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és segítségnyújtás Gazdasági segítség nyújtása fejlõdõ és átmeneti gazdaságú országoknak Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttmûködés Nemzetközi tudományos együttmûködés Nemzetközi oktatási együttmûködés Nemzetközi kulturális együttmûködés Nemzetközi ifjúsági együttmûködés Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Nemzetközi szervezetekben való részvétel Állami protokoll Állami protokoll Külgazdasági kapcsolatok Külgazdasági kapcsolatok Nemzetközi katonai tevékenység Katonai diplomáciai tevékenység Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása, rendezése Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenõrzés 8422 Honvédelem Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása Védelmi képesség fenntartása Védelmi képesség fejlesztése Haderõ kiképzése, felkészítése Haderõ (hazai) tevékenysége Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 8423 Igazságügy, bíróság Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Bírósági tevékenység Igazságszolgáltatási tevékenység

20 4562 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám Cégbírósági tevékenység Ügyészségi tevékenység Ügyészségi tevékenység Katonai ügyészségi tevékenység Büntetés-végrehajtási tevékenység Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása Elõzetes letartóztatással, õrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történõ õrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Fogvatartottak ellátása Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél Pártfogó felügyelõi tevékenység Pártfogó felügyelõi tevékenység Kárpótlási, kárrendezési tevékenység Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Áldozatsegítés és kárenyhítés Lobbihatósági tevékenység Lobbihatósági tevékenység 8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása Rendészeti feladatok Közterület rendjének fenntartása Igazgatásrendészet Idegenrendészet Határrendészet Közlekedésrendészet Vámrendészet Bûnüldözés Bûnmegelõzés Balesetmegelõzés Különleges rendészeti feladatok Kiemelt személyvédelmi tevékenység Kiemelt objektumvédelmi tevékenység Terrorelhárítás Szervezett bûnözés elleni koordinációs tevékenység Tûzszerészet Légi közlekedés biztonsága Különleges rendészeti kiképzés Állami futárszolgálat Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása Menekültügy igazgatása Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése Nemzetbiztonsági tevékenység Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Katonai nemzetbiztonsági tevékenység 8425 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0054/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. rendszertanúsítási üzletág (1132

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) akkreditált területe integrált

Részletesebben

felsőoktatásban résztvevő

felsőoktatásban résztvevő e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Növénytermesztés, 010000 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 020000 Erdőgazdálkodás 100000

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom.

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

Az SZMSZ 12. (1) bekezdésében a második csütörtökén szövegrész helyébe a harmadik csütörtökén szövegrész lép.

Az SZMSZ 12. (1) bekezdésében a második csütörtökén szövegrész helyébe a harmadik csütörtökén szövegrész lép. Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 10., péntek 75. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartási

Részletesebben

Kalocsai Városfejlesztési Kft va. (végelszámolás alatt) székhely: Kalocsa, Szent István kir. út 35. tel: /

Kalocsai Városfejlesztési Kft va. (végelszámolás alatt) székhely: Kalocsa, Szent István kir. út 35. tel: / 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához Segédlet a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához A táblázatban használt fogalmak, jelölések: 1. f.n.s. = funkcióba nem sorolt szakfeladat. Olyan szakfeladat,

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK Budapest, 2010. január 29. Ára: 3970 Ft 1. szám 2002. december FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2010. évi elõ fi ze té si

Részletesebben

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához Segédlet a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához A táblázatban használt fogalmak, jelölések: 1. f.n.s. = funkcióba nem sorolt szakfeladat. Olyan szakfeladat,

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 134/2011. (IX.23.) határozata

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez A MüM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.

1. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez A MüM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. 1. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez A MüM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

Zárás: 2013. július 15. Frissítés: 2013. augusztus 27.

Zárás: 2013. július 15. Frissítés: 2013. augusztus 27. CompLex Kiadó Kft. Céginfó Cégkivonat PERMÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mérlegadatok A PERMÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-516150)

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/283-32/2009 TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZAKFELADATRENDJE MELLÉKLET: 24 DB ÚJ E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő

Részletesebben

2. Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint

2. Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0058/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) akkreditált területe

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 48. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Ágazat Alágazat Szakágazat ISIC Rev. 4. 96 Egyéb személyi szolgáltatás 96.0 Egyéb személyi szolgáltatás 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása 9601 96.02 Fodrászat,

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

3. A MüM rendelet 9. (1) bekezdés b) pontjában a napot szövegrész helyébe a munkanapot szöveg lép.

3. A MüM rendelet 9. (1) bekezdés b) pontjában a napot szövegrész helyébe a munkanapot szöveg lép. A nemzetgazdasági miniszter 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelete a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról A

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Riport filterek. MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37]

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Riport filterek. MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37] Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Riport filterek Szűrés MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37] Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 37 A mutatószámok állományának

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2. Készült: 2012.06.05 10:37 Ellenőrző kód: 5139594639 Érték típus: Ezer Forint

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2. Készült: 2012.06.05 10:37 Ellenőrző kód: 5139594639 Érték típus: Ezer Forint 02 01110010101 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha) 03 01190010101 Egyéb, nem évelő növény termesztése

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2016. április 2/7 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg)

A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 37. szám 8465 A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg)

Részletesebben

03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) MÁK program Készült: 212.1.3 15 óra 32 perc Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 1.Lap Megye: 13 Körzet: 5 Törzsszám: 731278 NAGYKÖRÖS 21-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-3/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 57/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.20-09-060242 cégjegyzékszámú ENERGOMETALL Műszaki

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Társasági szerződés módosítás

Társasági szerződés módosítás Társasági szerződés módosítás 1.) A társasági szerződés 1.cikke az alábbiakra módosul: 1. CIKK A Cg. 02-09-062862 szám alatt a Baranya Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon bejegyzett BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

mellékletét képezi az "Alapító okiratot módosító okirat" és a "Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat". azonnal polgármester

mellékletét képezi az Alapító okiratot módosító okirat és a Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat. azonnal polgármester Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034862 cégjegyzékszámú Hatvani Városgazdálkodási

Részletesebben

TERVEZET. 1./ Az Alapszabály bevezető része az alábbi szöveggel egészül ki:

TERVEZET. 1./ Az Alapszabály bevezető része az alábbi szöveggel egészül ki: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cg.:05-10-000406 Alapszabályának 27. sz. módosítása 2017. 04. 30-i hatállyal A Társaság Alapszabálya a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó

Részletesebben

SZAKFELADAT REND. Szakfeladat száma, megnevezése. 01101-1 Növénytermelés és kertészet

SZAKFELADAT REND. Szakfeladat száma, megnevezése. 01101-1 Növénytermelés és kertészet 4. számú melléklet SZAKFELADAT REND Szakágazat száma Szakfeladat száma, megnevezése 01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET 01101-1 Növénytermelés és kertészet 01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS 01201-8 Állattenyésztés 01400

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Idegen neve: Rövid neve: Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Idegen neve: Rövid neve: Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15. 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a és a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

SZ_5_2015_16_3 INTÉZMÉNYSZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ( )

SZ_5_2015_16_3 INTÉZMÉNYSZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ( ) INTÉZMÉNYSZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (0000000001) 0 Nyilvántartási számlák Nem 00 Nyilvántartási ellenszámlák Nem 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla Igen 002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) null Érték Tartalomjegyzék

Részletesebben

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009.

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009. OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009. ÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2009. év A tájékoztató a 2010. január 8-ig

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.03-09-121347 cégjegyzékszámú SZEMPONT CONSULTING Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ybl Miklós utca 10.) cég 2016. január

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2010. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2010. (IV. 30) Közgyűlési határozata közoktatási intézmények

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2010.

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2010. OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2010. ÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2010. év A tájékoztató a 2011. január 8-ig

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Közlemény. összeolvad. Vagyonkezelés

Közlemény. összeolvad. Vagyonkezelés Közlemény Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató (6762 Sándorfava, Szabadság tér 1.) és Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó. ((6762 Sándorfava, Szabadság tér 1.) közzéteszi,

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Az Egyesülési Terv 12. számú melléklete

Az Egyesülési Terv 12. számú melléklete Az Egyesülési Terv 12. számú melléklete Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cg.:05-10-000406 Alapszabályának 27. sz. módosítása 2017. 04. 30-i hatállyal A Társaság

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL

NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2012. I. NEGYEDÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2012. év I. negyedév

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

S Z A K F E L A D A T R E N D. 01101-1 Növénytermelés és kertészet

S Z A K F E L A D A T R E N D. 01101-1 Növénytermelés és kertészet 4. számú melléklet S Z A K F E L A D A T R E N D Szakágazat száma Szakfeladat száma, megnevezése 01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET 01101-1 Növénytermelés és kertészet 01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS 01201-8 Állattenyésztés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.01.30. 14:06

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.01.30. 14:06 1 / 10 2012.01.30. 14:06 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18-09-106973

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben