A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 Budapest, október 15. Ára: 3970 Ft 12. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA december TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER TÁJÉKOZTATÓI 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató 9/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató Az államháztartási szakfeladatok rendjérõl A FAKTHORN Pénz ügyi Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár - saság bírósági eljárási illetékkötelezettségének utólagos elszámolással történõ engedélye megszüntetésérõl A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE A felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról HIRDETMÉNYEK 4772

2 4544 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám A nemzetgazdasági miniszter 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjérõl Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 243. (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelõen az alábbiak szerint állapítom meg az államháztartási szakfeladatok rendjét, a szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok mutatószámait, a 12. (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti szakfeladatokat, és a szakfeladatok tekintetében a tervezés, elszámolás és beszámolás módját, a kapcsolódó kérdéseket is ismertetõ útmutatót: 1. a) A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatóban meghatározott szakfeladati struktúrából az alábbi szakfeladatokat megszüntetem: Pénzügyi igazgatási szakfeladatok: Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alkotó, mûvészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Egyéb: Tizenharmadik havi nyugdíj finanszírozása b) A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatóban meghatározott szakfeladati struktúrába az alábbi szakfeladatot veszem fel: A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2. Az 1. a) pont alapján megszûnõ szakfeladatok elszámolását, átvezetését a évre vonatkozóan az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 241. (12) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen kell elvégezni. 3. Az államháztartási szakfeladatok rendjét az 1. számú mellékletben, az egyes szakfeladatokhoz tartozó tartalmi meghatározásokat a 2. számú mellékletben, a szakfeladatrend használatának útmutatóját a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítom meg. 4. A költségvetési szervek, fejezeti kezelésû elõirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének szakfeladatonkénti tervezése, elszámolása során az alap- és vállalkozási tevékenységek, támogatási típusú, valamint technikai szakfeladatok megjelölése a szakfeladat számához illesztett kódokkal, az ún. 7. számjeggyel történik. A használandó kódokat a 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatóban meghatározott 2 és 3 kódok egyidejû megszüntetése mellett az alábbiak szerint határozom meg: 1 kód: (szakmai) alaptevékenységek 2 kód: szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek [az Ámr. 12. (6) (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen] 4 kód: vállalkozási tevékenységek 5 kód: támogatási típusú szakfeladatok 9 kód: technikai szakfeladatok Az egyes kódok pontos használatáról a 3. számú mellékletben foglalt útmutató tartalmaz részletes információt. 5. A 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatóban meghatározott 2 és 3 kódokkal nyilvántartott szakfeladatokat az Ámr. elõírásainak figyelembevételével a 4. pont szerinti kódokra kell átvezetni. 6. Jelen tájékoztató a közzétételét követõ naptól határozza meg az érvényes szakfeladatrendet. 7. Az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatót, az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatót, továbbá az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az

3 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 4545 államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról szóló 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatót visszavonom. Dr. Matolcsy György s. k., nemzetgazdasági miniszter 1. számú melléklet a 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóhoz Az államháztartási szakfeladatok rendje 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 NEM ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Rizstermesztés Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Cukornádtermesztés Dohánytermesztés Rostnövénytermesztés Egyéb, nem évelõ növény termesztése 012 ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE Szõlõtermesztés Trópusi gyümölcs termesztése Citrusféle termesztése Almatermésû, csonthéjas termesztése Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése Olajtartalmú gyümölcs termesztése Italgyártási növény termesztése Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése Egyéb évelõ növény termesztése 013 NÖVÉNYI SZAPORÍTÓANYAG TERMESZTÉSE Növényi szaporítóanyag termesztése 014 ÁLLATTENYÉSZTÉS Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Egyéb szarvasmarha tenyésztése Ló, lóféle tenyésztése Teve, teveféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állat tenyésztése 015 VEGYES GAZDÁLKODÁS Vegyes gazdálkodás 016 MEZÕGAZDASÁGI, BETAKARÍTÁST KÖVETÕ SZOLGÁLTATÁS Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Betakarítást követõ szolgáltatás Vetési célú magfeldolgozás 017 VADGAZDÁLKODÁS, VADGAZDÁLKODÁSI ÉS VADÁSZATI SZOLGÁLTATÁS Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás

4 4546 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 02 ERDÕGAZDÁLKODÁS 03 HALÁSZAT, HALTENYÉSZTÉS 05 SZÉNBÁNYÁSZAT Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése Erdészeti szolgáltatás Halászat Haltenyésztés Szénbányászat 06 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS Kõolaj-, földgázkitermelés 07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA 08 EGYÉB BÁNYÁSZAT Fémtartalmú érc bányászata Egyéb bányászat 09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS 10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS 11 ITALGYÁRTÁS Bányászati szolgáltatás Élelmiszergyártás Italgyártás 12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA 13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA Dohánytermék gyártása Textília gyártása 14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA Ruházat gyártása 15 BÕR, BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA Bõrtermék, lábbeli gyártása 16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA 17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása Papír, papírtermék gyártása 18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 181 NYOMDAI TEVÉKENYSÉG Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai elõkészítõ tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 182 EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS Egyéb sokszorosítás 19 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS Kokszgyártás Kõolaj-feldolgozás 20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 201 VEGYI ALAPANYAG GYÁRTÁSA Vegyi alapanyag gyártása 202 MEZÕGAZDASÁGI VEGYITERMÉK GYÁRTÁSA Mezõgazdasági vegyi termék gyártása

5 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY FESTÉK, BEVONÓANYAG GYÁRTÁSA Festék, bevonóanyag gyártása 204 TISZTÍTÓSZER, TESTÁPOLÁSI CIKK GYÁRTÁSA Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 205 EGYÉB VEGYI TERMÉK GYÁRTÁSA Egyéb vegyi termék gyártása 206 VEGYI SZÁL GYÁRTÁSA Vegyi szál gyártása 21 GYÓGYSZERGYÁRTÁS Gyógyszergyártás 22 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA Gumi-, mûanyag termék gyártása 23 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 231 ÜVEG, ÜVEGTERMÉK GYÁRTÁSA Üvegtermék gyártása 232 TÛZÁLLÓ TERMÉK GYÁRTÁSA Tûzálló termék gyártása 233 KERÁMIA, AGYAG ÉPÍTÕANYAG GYÁRTÁSA Kerámia, agyag építõanyag gyártása 234 PORCELÁN, KERÁMIATERMÉK GYÁRTÁSA Porcelán, kerámiatermék gyártása 235 CEMENT-, MÉSZ-, GIPSZGYÁRTÁS Cement-, mész-, gipszgyártás 236 BETON-, GIPSZ-, CEMENTTERMÉK GYÁRTÁSA Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 237 KÕMEGMUNKÁLÁS Kõmegmunkálás 239 EGYÉB CSISZOLÓTERMÉK ÉS NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA M.N.S Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása 24 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA Fémalapanyag gyártása 25 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA Fémfeldolgozási termék gyártása 26 SZÁMÍTÓGÉP, ELEKTRONIKAI, OPTIKAI TERMÉK GYÁRTÁSA Elektronikai alkatrész gyártása Elektronikai áramköri kártya gyártása Számítógép, perifériás egység gyártása Híradás-technikai berendezés gyártása Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Mérõmûszergyártás Óragyártás Elektronikus orvosi berendezés gyártása Optikai eszköz gyártása Mágneses, optikai információhordozó gyártása 27 VILLAMOS BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 28 GÉP, GÉPI BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 29 KÖZÚTI JÁRMÛ GYÁRTÁSA 30 EGYÉB JÁRMÛ GYÁRTÁSA Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Közúti jármû gyártása Egyéb jármû gyártása

6 4548 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 31 BÚTORGYÁRTÁS Bútorgyártás 32 EGYÉB FELDOLGOZÓIPARI TEVÉKENYSÉG Ékszergyártás Hangszergyártás Sportszergyártás Játékgyártás Orvosi eszköz gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 33 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA 331 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA Fémfeldolgozási termék javítása Ipari gép, berendezés javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Ipari villamos gép, berendezés javítása Hajó, csónak javítása Repülõgép, ûrhajó javítása Egyéb közlekedési eszköz javítása Egyéb ipari eszköz javítása 332 IPARI GÉP, BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 35 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS 36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS 37 SZENNYVÍZ GYÛJTÉSE, KEZELÉSE 38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Villamosenergia-termelés, -ellátás Gázellátás Gõzellátás, légkondicionálás Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése 381 HULLADÉKGYÛJTÉS 3811 Nem veszélyes hulladék gyûjtése Települési hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása 3812 Veszélyes hulladék gyûjtése Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása 382 HULLADÉKKEZELÉS, -ÁRTALMATLANÍTÁS 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 383 HULLADÉKANYAG HASZNOSÍTÁSA Használt eszköz bontása 3832 Hulladék hasznosítása Nem veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

7 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása 39 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS 390 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS 3900 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Talaj és talajvíz szennyezõdésmentesítése Felszíni víz szennyezõdésmentesítése Épületek szennyezõdésmentesítése Telephely szennyezõdésmentesítési tevékenységek Egyéb szennyezõdésmentesítési tevékenységek Egyéb speciális szennyezésellenõrzési tevékenységek 41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE 42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakóépület építése 421 ÚT, VASÚT ÉPÍTÉSE Út, autópálya építése Vasút építése Híd, alagút építése 422 KÖZMÛÉPÍTÉS Folyadék szállítására szolgáló közmû építése Elektromos, híradás-technikai célú közmû építése 429 M.N.S. EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés 43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS 431 BONTÁS, ÉPÍTÉSI TERÜLET ELÕKÉSZÍTÉSE Bontás Építési terület elõkészítése Talajmintavétel, próbafúrás 432 ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉS Villanyszerelés Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés 433 BEFEJEZÕ ÉPÍTÉS Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejezõ építés m.n.s. 439 EGYÉB SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS Tetõfedés, tetõszerkezet-építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 45 GÉPJÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR KERESKEDELME, JAVÍTÁSA Gépjármû-kereskedelem Gépjármûjavítás, -karbantartás Gépjármûalkatrész-kereskedelem Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása 46 NAGYKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR) Ügynöki nagykereskedelem Mezõgazdasági nyersanyag, élõállat nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme Háztartási cikk nagykereskedelme

8 4550 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme Egyéb szakosodott nagykereskedelem Vegyes termékkörû nagykereskedelem 47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR) 471 NEM SZAKOSODOTT BOLTI VEGYES KISKERESKEDELEM Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem 472 ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELME Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hús, húsáru kiskereskedelme Hal kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 473 GÉPJÁRMÛÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem 474 INFORMÁCIÓS, HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK KISKERESKEDELME Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 475 EGYÉB HÁZTARTÁSI CIKK KISKERESKEDELME Textil-kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Villamos háztartási készülék kiskereskedelme Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 476 KULTURÁLIS, SZABADIDÕS CIKK BOLTI KISKERESKEDELME Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem 477 EGYÉB M.N.S. ÁRU KISKERESKEDELME Ruházati kiskereskedelem Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem Gyógyszer-kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Illatszer-kiskereskedelem Dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Óra-, ékszer-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Használtcikk bolti kiskereskedelme 478 PIACI KISKERESKEDELEM Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 479 NEM BOLTI, NEM PIACI KISKERESKEDELEM Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem 4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

9 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 491 HELYKÖZI VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Helyközi vasúti személyszállítás 492 VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS Vasúti áruszállítás 493 EGYÉB SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 4931 Városi, elõvárosi szárazföldi személyszállítás Városi és elõvárosi vasúti személyszállítás Városi és elõvárosi közúti személyszállítás 4932 Taxis személyszállítás 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Távolsági közúti személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 494 KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS Közúti áruszállítás Költöztetés 495 CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS Csõvezetékes szállítás 50 VÍZI SZÁLLÍTÁS 501 TENGERI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Tengeri személyszállítás 502 TENGERI ÁRUSZÁLLÍTÁS Tengeri áruszállítás 503 BELVÍZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 5030 Belvízi személyszállítás Belvízi személyszállítás Komp- és révközlekedés 504 BELVÍZI ÁRUSZÁLLÍTÁS Belvízi áruszállítás 51 LÉGI SZÁLLÍTÁS 511 LÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Légi személyszállítás 512 LÉGI ÁRUSZÁLLÍTÁS Légi áruszállítás Ûrszállítás 52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 521 RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS 5210 Raktározás, tárolás Stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Polgári védelmi védõeszközök tárolása, kezelése Raktározás, tárolás Raktározás, tárolás 522 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Közúti jármûvontatás Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás 5222 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

10 4552 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Repülõterek üzemeltetése Légiforgalmi szolgáltatás 5224 Rakománykezelés Rakománykezelés 5229 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás 53 POSTAI, FUTÁRPOSTAI TEVÉKENYSÉG 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) Egyéb postai, futárpostai tevékenység 551 SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁS Szállodai szolgáltatás 552 ÜDÜLÉSI, EGYÉB ÁTMENETI SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Sportolók részére nyújtott edzõtábori szálláshely-szolgáltatás 553 KEMPINGSZOLGÁLTATÁS Kempingszolgáltatás 559 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára Diákotthoni szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása Egyéb szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 56 VENDÉGLÁTÁS 561 ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS Éttermi, mozgó vendéglátás 562 RENDEZVÉNYI ÉTKEZTETÉS ÉS EGYÉB VENDÉGLÁTÁS Rendezvényi étkeztetés 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevõk, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Sportolók edzõtábori étkeztetése Üdülõi, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Egyéb vendéglátás 563 ITALSZOLGÁLTATÁS Italszolgáltatás 58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG 581 KIADÓI TEVÉKENYSÉG Könyvkiadás Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása

11 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Napilapkiadás Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység 582 SZOFTVERKIADÁS Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás 59 FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMÛSOR GYÁRTÁSA, HANGFELVÉTEL-KIADÁS 591 FILM-, VIDEO-, TELEVÍZIÓMÛSOR-GYÁRTÁS 5911 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás Filmgyártás Promóciós, reklámfilm, -video gyártása Egyéb televíziómûsor-készítés 5912 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízió-program terjesztése Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése Film-, video- és televízió-mûsor terjesztése 5914 Filmvetítés Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 592 HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE,KIADÁSA 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása Hangfelvétel készítése Élõhangfelvétel készítése Rádiómûsor készítése Zenemûkiadás Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése 60 MÛSORÖSSZEÁLLÍTÁS, MÛSORSZOLGÁLTATÁS 61 TÁVKÖZLÉS Rádiómûsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Televízió-mûsor összeállítása, szolgáltatása 611 VEZETÉKES TÁVKÖZLÉS Vezetékes távközlés Vezetékes mûsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 612 VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVKÖZLÉS Vezeték nélküli távközlés 613 MÛHOLDAS TÁVKÖZLÉS Mûholdas távközlés (mûholdas mûsorelosztás nélkül) Mûholdas mûsorelosztás mûsorkészítés nélkül 619 EGYÉB TÁVKÖZLÉS Egyéb távközlés 62 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 620 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 631 ADATFELDOLGOZÁS, WEB-HOSZTING, VILÁGHÁLÓ-PORTÁL SZOLGÁLTATÁS Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás

12 4554 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 639 EGYÉB INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 6391 Hírügynökségi tevékenység Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Sajtófigyelés M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 64 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (KIVÉVE: BIZTOSÍTÁSI, NYUGDÍJPÉNZTÁRI TEVÉKENYSÉG) 641 MONETÁRIS KÖZVETÍTÉS Jegybanki tevékenység támogatása 649 EGYÉB PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS Egyéb pénzügyi közvetítés 65 BIZTOSÍTÁS, VISZONTBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK (KIVÉVE: KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS) 66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység 662 BIZTOSÍTÁST, NYUGDÍJALAPOT KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG Kockázatértékelés, kárszakértés Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége 663 ALAPKEZELÉS Alapkezelés 68 INGATLANÜGYLETEK 681 SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682 SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 683 INGATLANÜGYNÖKI, -KEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés 69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG 691 JOGI TEVÉKENYSÉG 6910 Jogi tevékenység Jogi segítségnyújtás Egyéb jogi tevékenység 692 SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység 70 ÜZLETVEZETÉSI, VEZETÕI TANÁCSADÁS 701 ÜZLETVEZETÉS Üzletvezetés 702 ÜZLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 711 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás 712 MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 7121 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezõen végzett mûszaki vizsgálat, elemzés Mérõeszközök hitelesítése

13 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Közúti közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata Egyéb közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata Bûnügyi, rendõrségi laboratóriumi vizsgálatok Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés 7122 Egyéb mûszaki vizsgálat, elemzés Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Nemesfémvizsgálat Fizikaitulajdonság-vizsgálat Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés 72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS 721 TERMÉSZETTUDOMÁNYI, MÛSZAKI KUTATÁS, FEJLESZTÉS 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Mezõgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatás Mezõgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás Mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés 7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása Matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés Matematikai alapkutatás Matematikai alkalmazott kutatás Matematikai kísérleti fejlesztés Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Orvostudományi alapkutatás Orvostudományi alkalmazott kutatás Orvostudományi kísérleti fejlesztés Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Agrártudományi alapkutatás Agrártudományi alkalmazott kutatás Agrártudományi kísérleti fejlesztés Biológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Biológiai alapkutatás Biológiai alkalmazott kutatás Biológiai kísérleti fejlesztés Kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés Kémiai alapkutatás Kémiai alkalmazott kutatás Kémiai kísérleti fejlesztés Földtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Földtudományi alapkutatás

14 4556 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám Földtudományi alkalmazott kutatás Földtudományi kísérleti fejlesztés Mûszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Mûszaki tudományi alapkutatás Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés Fizikai kutatás és kísérleti fejlesztés Fizikai alapkutatás Fizikai alkalmazott kutatás Fizikai kísérleti fejlesztés 722 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, HUMÁN KUTATÁS, FEJLESZTÉS 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Gazdaság- és jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Gazdaságtudományi alapkutatás Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés Jog- és államtudományi alapkutatás Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés Szociológiai alapkutatás Szociológiai alkalmazott kutatás Szociológiai kísérleti fejlesztés Filozófia- és történettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Filozófia- és történettudományi alapkutatás Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés 73 REKLÁM, PIACKUTATÁS 731 REKLÁM Reklámügynöki tevékenység Médiareklám 732 PIAC-, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Piac-, közvélemény-kutatás 74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG Divat-, formatervezés Fényképészet Fordítás, tolmácsolás 749 M.N.S. EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Igazságügyi szakértõi tevékenység Igazságügyi szakértõi tevékenység Meteorológiai szolgáltatás Meteorológiai szolgáltatás Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakértõi tevékenység) Módszertani szakirányítás

15 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Minõségbiztosítási tevékenység Rendszertanúsítás Akkreditációs tevékenység K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység 75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 750 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Állat-egészségügyi ellátás 77 KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING 771 GÉPJÁRMÛKÖLCSÖNZÉS Személygépjármû kölcsönzése Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 772 SZEMÉLYI HASZNÁLATÚ, HÁZTARTÁSI CIKK KÖLCSÖNZÉSE Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 773 EGYÉB GÉP, TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSE Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 774 IMMATERIÁLIS JAVAK KÖLCSÖNZÉSE Immateriális javak kölcsönzése 78 MUNKAERÕPIACI SZOLGÁLTATÁS Munkaközvetítés Munkaerõ-kölcsönzés Egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás 79 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB FOGLALÁS 791 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS Utazásközvetítés Utazásszervezés 799 EGYÉB FOGLALÁS Egyéb foglalás 80 BIZTONSÁGI, NYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG Személybiztonsági tevékenység Biztonsági rendszer szolgáltatás Nyomozás 81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 811 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS Építményüzemeltetés 812 TAKARÍTÁS Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás 813 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS Zöldterület-kezelés 82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS 821 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ SZOLGÁLTATÁS Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 822 TELEFONINFORMÁCIÓ Telefoninformáció 823 KONFERENCIA, KERESKEDELMI BEMUTATÓ SZERVEZÉSE Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

16 4558 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám 829 EGYÉB KIEGÉSZÍTÕ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység 84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 841 KÖZIGAZGATÁS 8411 Általános közigazgatás Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége Törvényhozás Önkormányzati jogalkotás Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselõválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Általános végrehajtó igazgatási tevékenység Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Általános kormányzati koordináció Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi szintû általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása Adóigazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés Vám-, jövedéki igazgatás Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenõrzése Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenõrzése Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése központi szinten A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése területi szinten Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenõrzés Államadósság kezelése Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok A kormányzat részére végzett kiegészítõ szolgáltatások A közszolgálat egyetemes humánerõ-gazdálkodása Központi közbeszerzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés Központosított informatikai szolgáltatások Központosított fizikai támogató szolgáltatások Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások M.n.s. egyéb kiegészítõ szolgáltatások

17 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különbözõ szintjein Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Statisztikai tevékenység Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása Tudományos minõsítési folyamattal összefüggõ tevékenységek Tudományos ösztöndíjak Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása Egészségügy központi igazgatása és szabályozása Oktatás központi igazgatása és szabályozása Kultúra központi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása Vízügy központi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása Személyes jólét növelését célzó ágazatok területi igazgatása és szabályozása Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Kultúra területi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Vízügy területi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggõ feladatok területi igazgatása és szabályozása Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása Ipar központi igazgatása és szabályozása Mezõgazdaság központi igazgatása és szabályozása Földügy központi igazgatása és szabályozása Energia és ásványi erõforrások központi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása Közlekedés központi igazgatása és szabályozása Hírközlés központi igazgatása és szabályozása Turizmus központi igazgatása és szabályozása Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása Ipar területi igazgatása és szabályozása

18 4560 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása Földügy területi igazgatása és szabályozása Energia és ásványi erõforrások területi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Hírközlés területi igazgatása és szabályozása Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása Általános munkaügyi igazgatás Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés központi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés területi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatást elõsegítõ támogatások Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását elõsegítõ támogatások Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer mûködtetése Munkanélküli ellátások finanszírozása Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése A gazdasági növekedést ösztönzõ, szektorhoz köthetõ támogatások és tevékenységek Ipar fejlesztésének támogatása Mezõgazdasági támogatások Energia és ásványi erõforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggõ támogatások Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közlekedés fejlesztésének támogatása Hírközlés fejlesztésének támogatása Információs társadalom fejlesztésének támogatása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása A gazdasági növekedést ösztönzõ, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthetõ támogatások és tevékenységek Kis- és középvállalkozások mûködési és fejlesztési támogatásai Mûködõtõke-beruházások komplex támogatásai Szektorhoz nem köthetõ komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Finanszírozási mûveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

19 12. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY TÁRSADALMI KÖZSZOLGÁLTATÁS 8421 Külügyek Külügyek központi igazgatása és szabályozása Külügyek központi igazgatása és szabályozása Külügyi diplomáciai tevékenység Külügyi általános diplomáciai tevékenység Külügyi szakdiplomáciai tevékenység Nemzetpolitikai tevékenység Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása Határon túli magyarok egyeztetõ fórumainak, szervezeteinek mûködtetése, támogatása Határon túli magyar nyelvû oktatás és képzés támogatása Határon túli magyar kultúra támogatása Határon túli magyar tudományosság támogatása Határon túli magyarok normatív jellegû oktatási-nevelési támogatása Határon túli magyarok egyéb támogatásai Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és segítségnyújtás Gazdasági segítség nyújtása fejlõdõ és átmeneti gazdaságú országoknak Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttmûködés Nemzetközi tudományos együttmûködés Nemzetközi oktatási együttmûködés Nemzetközi kulturális együttmûködés Nemzetközi ifjúsági együttmûködés Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Nemzetközi szervezetekben való részvétel Állami protokoll Állami protokoll Külgazdasági kapcsolatok Külgazdasági kapcsolatok Nemzetközi katonai tevékenység Katonai diplomáciai tevékenység Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása, rendezése Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenõrzés 8422 Honvédelem Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása Védelmi képesség fenntartása Védelmi képesség fejlesztése Haderõ kiképzése, felkészítése Haderõ (hazai) tevékenysége Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 8423 Igazságügy, bíróság Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Bírósági tevékenység Igazságszolgáltatási tevékenység

20 4562 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 12. szám Cégbírósági tevékenység Ügyészségi tevékenység Ügyészségi tevékenység Katonai ügyészségi tevékenység Büntetés-végrehajtási tevékenység Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása Elõzetes letartóztatással, õrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történõ õrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Fogvatartottak ellátása Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél Pártfogó felügyelõi tevékenység Pártfogó felügyelõi tevékenység Kárpótlási, kárrendezési tevékenység Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Áldozatsegítés és kárenyhítés Lobbihatósági tevékenység Lobbihatósági tevékenység 8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása Rendészeti feladatok Közterület rendjének fenntartása Igazgatásrendészet Idegenrendészet Határrendészet Közlekedésrendészet Vámrendészet Bûnüldözés Bûnmegelõzés Balesetmegelõzés Különleges rendészeti feladatok Kiemelt személyvédelmi tevékenység Kiemelt objektumvédelmi tevékenység Terrorelhárítás Szervezett bûnözés elleni koordinációs tevékenység Tûzszerészet Légi közlekedés biztonsága Különleges rendészeti kiképzés Állami futárszolgálat Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása Menekültügy igazgatása Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése Nemzetbiztonsági tevékenység Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Katonai nemzetbiztonsági tevékenység 8425 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához Segédlet a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához A táblázatban használt fogalmak, jelölések: 1. f.n.s. = funkcióba nem sorolt szakfeladat. Olyan szakfeladat,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szent István Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2)

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 001 Javítási és karbantartási 33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 33.11 Fémfeldolgozási termék javítása 33.11.1 Fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása 33.11.11 Fémszerkezet javítása, karbantartása

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom.

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS TEÁOR A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS 01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.1 Növénytermelés, kertészet 01.11 Gabonafélék,

Részletesebben

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01. 01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

* Egyéni vállalkozás csak a hivatkozott jogszabályban leírtak szerint végezheti az adott tevékenységet. ** m.n.s. = máshova nem sorolt

* Egyéni vállalkozás csak a hivatkozott jogszabályban leírtak szerint végezheti az adott tevékenységet. ** m.n.s. = máshova nem sorolt 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 011101 Gabonaféle

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 772 74/2012. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

28333-1/2008. ALAPÍTÓ OKlRATA 2008.

28333-1/2008. ALAPÍTÓ OKlRATA 2008. ~ 28333-1/2008. APANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKlRATA 2008. ;; 2 A Pannon Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXV. törvény 88. -a, valamint a felsooktatásról szóló

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda 104. szám Tartalomjegyzék I. Egységes szerkezetû jogi aktusok Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és

Részletesebben

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.)

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.) TEÁOR 2003 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérol A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai

Részletesebben

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 151/2013. (III. 21.) KE határozat 1153/2013. (III. 26.) Korm. határozat

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben