E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a augusztus 28-ai rendkívüli ülésén tárgyalta a Zirc, 1354 hrsz-ú ingatlanon hajléktalanok elhelyezését is biztosító konténer elhelyezése című előterjesztést. A képviselő-testület a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsának Elnökén keresztül felkérte a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozottak figyelembevételével vizsgálja meg a hajléktalanok és a szenvedélybetegek ellátásának lehetőségét. Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője határozatban foglaltak alapján megvizsgálta a hajléktalanok és szenvedélybetegek ellátásának lehetőségeit, melyről az előterjesztésem mellékletét képező levelében és a hozzá csatolt dokumentumokban tájékoztatja a képviselő-testületet. Az előterjesztés mellékletét képezi a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási Szerződés tervezet is. Ezen ellátási szerződés alapján, ha a képviselő-testület jóváhagyja, akkor Zirc Város Önkormányzata a Szolgáltatást nyújtóval kötött szerződés (a továbbiakban: ellátási szerződés) útján biztosítja a hajléktalan személyek átmeneti szállásának igénybevételét január 1. napjától december 31. napjáig. A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását. Zirc, december 8. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslatok Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(..) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő Ellátási Szerződést az előterjesztés mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ellátási Szerződés aláírására. Felelős: esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: pont esetében: azonnal Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(..) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét a Zirc Város Szociális Térképének elkészítésére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés előkészítésére. Felelős: Ottó Péter polgármester, a felkérő határozat megküldésére Határidő: február 16.

4 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2014.(VIII.28.) határozata értelmében Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsának Elnökén keresztül felkéri a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjét, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozottak figyelembevételével vizsgálja meg a hajléktalanok és a szenvedélybetegek ellátásának lehetőségét. Mint azt már az augusztusi ülésre készített anyagban is jeleztem, a szociális törvény a települések kötelező feladatait lakosságszám arányában állapítja meg a következők szerint: Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén kétezernél több állandó lakos él, az idősek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatást; tízezernél több állandó lakos él, az idősek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatást, az utcai szociális munkát, éjjeli menedékhelyet, nappali melegedőt és az idősek átmeneti elhelyezését szolgáló intézményt; húszezernél több állandó lakos él, az idősek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatást, az utcai szociális munkát, éjjeli menedékhelyet, nappali melegedőt és az idősek átmeneti elhelyezését szolgáló intézményt valamint nappali ellátást nyújtó intézményi formákat; harmincezernél több állandó lakos él, az idősek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatást, az utcai szociális munkát, éjjeli menedékhelyet, nappali melegedőt és az idősek átmeneti elhelyezését szolgáló intézményt valamint nappali ellátást nyújtó intézményi formákat, valamint átmeneti elhelyezési formákat köteles biztosítani. Tehát Zircnek ezek alapján nem kötelezően biztosítandó feladata ez az ellátás, sőt a Megyei Gyámhivatal tájékoztatása alapján mivel pályázati úton a Máltai Szeretet Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezekre a feladatokra jelentős összegeket kaptak,- nem adnak központi támogatást. Az elmúlt években a zirci rászorulókat Veszprém és Várpalota hajléktalanokat ellátó intézményei fogadták. A Magyar Vöröskereszttel való kapcsolatfelvétel után elküldtek egy megállapodás-tervezetet, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A Máltati Szeretet Szolgálat által működtetett ellátás Veszprém megyére kiterjedő működési engedéllyel rendelkezik, tehát - mint eddig is, már több éve a Zircről érkező hajléktalanokat is ellátták és ellátják a jövőben is ezt telefonon egyeztettük. Természetesen, az intézmények igénybevételének különböző feltételei vannak. Ezeket a következő honlapon találhatók: Ezen túl diszpécserszolgálat működik a régióban, amely azonnali segítséget nyújt krízishelyzetben. Az ő elérhetőségeiket a közintézményeknél, kereskedelmi egységeknél, buszmegállóban, önkormányzatnál elhelyeztük ill. a kábeltévében hírdetjük! Hogy mit tettünk eddig a hajléktalanokért? - téli időszakban teát főztünk és osztottunk nekik, - rászorulóknak élelmet adtunk, - írásban nyilatkoztattuk őket, hogy van-e fedél a fejük felett, és mindenki úgy nyilatkozott, hogy van, / tehát nem hajléktalanok?/

5 - felvettük a kapcsolatot a megyei hajléktalan szállókkal egy esetleges krízishelyzet esetére, - napi szinten figyeltünk rájuk, - meleg ruhát biztosítottunk számukra, - egy embernek sikeresen megoldottuk a lakhatási gondjait, a tisztálkodási lehetőséget heti egy alkalommal továbbra is intézményünk biztosítja számára. - közmunkát ajánlottunk nekik, melyet nyilatkozatban vállaltak, - a munka alkalmassági vizsgálaton nem mindenki jelent meg, aki megjelent Ő nem kapta meg a munka-alkalmassági engedélyt, további kezelést javasolt az orvos számára, amit elutasított - a felajánlott tisztálkodási lehetőséget annak ellenére sem vették igénybe, hogy mi beszereztük a tiszta ruhát és a tisztálkodáshoz szükséges többi felszerelést, - anyagi felajánlás ellenére sem fürdött meg és vette le a nyári melegben a téli kabátját / ez nem a szociális munka része volt, csak egy laikus próbálkozás, de ez is kudarcba fulladt/, - a felajánlott rehabilitációs gyógykezelést kategorikusan elutasították, - 1 fő nyilatkozatban vállalta, hogy a rokkantosítás elindításában együttműködik, de ezt nem tette meg, - szociális étkezést ajánlottunk természetesen az intézményi házi rend betartásával, amit így nem kértek - egy embert sikerült a rehabilitációs gyógykezelésre eljuttatnunk, - egy esetben korlátozó gondnokságot indítottunk meg, a beszerzett szakvélemény alapján ez folyamatban van, és Ő azóta is rehabilitációs intézményben él. - elutasító magatartásuk ellenére a szolgálatunk felvette a kapcsolatot a megyei hajléktalan szállókkal, akik szükség esetén térítési díj ellenében befogadják őket. Ha végig nézzük, hogy Ők mit tettek magukért, hogy kikerüljenek ebből a helyzetből, azt kell mondani, hogy SEMMIT!!! Mivel az utcán élők között a túlzott alkoholfogyasztás is problémának tűnik a számunkra, úgy gondoltam a szenvedélybetegekkel kapcsolatos ellátásokba lehetne esetleg Őket beintegrálni, hogy valamilyen intézményi keretek közt láthassuk el Őket. Ennek két módja van a szenvedélybetegek közösségi ellátása, amely jelenleg pályázati úton elnyerhető támogatással működik, erre a feladatra idén nem írtak ki pályázatot, tehát új ellátást központi támogatással létrehozni nem lehet. A jövőt még egyenlőre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ezzel a szakterülettel foglalkozó munkatársa sem tudta megmondani. Szenvedélybetegek nappali intézménye a másik lehetőség, de ezt szakmailag meg kell előznie a közösségi ellátásnak, mert csak úgy nem mennek be, és nem veszik igénybe a nappali ellátást, ha nincsenek rá motiválva. Ezt tapasztaltuk a pszichiátriai ellátás során is. Ennek a szakfeladatnak a többitől elkülönítetten kellene, hogy helyet találjunk, mert a sok esetben antiszociális viselkedés ill. szerhasználatból eredő magatartás, higiéniai szokások riasztóak lennének más ellátottak számára. Egyébként a téren élőknek ajánlottuk az Idősek Otthonát, ahol eltölthetnék a napjukat, a házirend és a higiéniai előírások betartásával, így már nem éltek a lehetőséggel. A Megyei Gyámhivatal működési engedélyeket kiadó szakemberével beszélve, normatív támogatásra az éves befogadások listája alapján nincs mód. Lehet a feladatra engedélyt kérni, és önkormányzat önállóan működtethet ilyen feladatot. A jövőben az egyre több szenvedélybeteg megjelenése miatt lehet, hogy el kellene gondolkodni ezen feladatok indításán, de ezt jól elő kell készíteni, együttműködve a Mentálhigiénés

6 Szakrendelés dolgozóival! / Ezt a 9. éve működő pszichiátriai ellátásból nyert tapasztalatom mondatja./ Ezeknek a szakfeladatoknak az engedélyeztetésekor a szociális törvényben leírt személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezni kell! Gondolataim ezzel kapcsolatban: - ilyen jellegű hajléktalan- kérdés évek óta volt Zircen csak nem a felújított főtéren voltak ezek az emberek és nem voltak így szem előtt. Intézményünk évek óta foglalkozik velük is, Ők tudják, hogy mivel fordulhatnak hozzánk és keresnek is bennünk, ha segítségre van szükségük. Ez előtt is vettük már igénybe a veszprémi hajléktalan ellátást és a diszpécser szolgálat segítségét is, ha a helyzet úgy kívánta. - Ha - a nem tudni hány, de nem jelentős számú - hajléktalanra az önkormányzatnak van pénztartaléka, akkor lehet, hogy érdemes lenne egy Szociális térképet elkészíteni inkább a városról amiben a kollégáimmal részt vennénk egyrészt, hogy a városlakók életkörülményeiről, igényeiről a változtatás előtt álló segélyezés szempontjából sem utolsó információkhoz juthatnánk. Mert lehetnek olyan szerény körülmények között élő segélyt, támogatást nem kérő családok, egyedül élők akikről nem tudunk és esetleg saját házában fagy meg vagy éhezik, és Velük nem foglalkozunk, mert nem kerültek a látókörünkbe!!! - Telefonon egyeztettem a hajléktalan ellátás valamilyen formáit működtető intézményvezetőkkel. Érdeklődtek az ellátottak állapotáról, szenvedélybetegségéről, közösségbe való integrálhatóságukról és leszögezték, hogy intézményeikbe orvosi igazolásokkal, tisztán közegészségügyi szempontok miatt-, házirendet betartva lehet bekerülni és ott tartózkodni! - A krízis autó működése jelzésre a tatabányai Regionális Diszpécserszolgálat kiküldi a településhez legközelebb található autót, a személyzet feltérképezi az ellátandó állapotát, és ha szükséges az üres hellyel rendelkező krízisszállásra viszi. Ezt - mivel ez a feladat a régióra ill. ezen belül Veszprém megyére is vonatkozik eddig is így látták el és az előttünk álló krízis időszakban is így végzik. Ezért Ő külön megállapodás aláírását nem tartja indokoltnak. - A Magyar Vöröskereszt által működtetett várpalotai hajléktalan ellátás esetében megküldték a megállapodás tervezetét, amelyen ha a képviselő-testület változtatni szeretne, lehet módosítani. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdés merül fel szívesen állok rendelkezésre ezek tisztázásában. Mellékletek: - ellátási szerződéstervezet - krízis-plakát - G. A. nyilatkozata - Hajléktalanok támogatási lehetősége - Idei évi befogadható kapacitások Zirc, Nagyné Fáró Katalin ZJSZSZK intézményvezető

7

8

9 HAJLÉKTALANOK VAGY LAKHATÁSI KRÍZISHELYZETBE KERÜLŐK ELLÁTÁSA A TÉLI IDŐSZAKBAN (NOVEMBER 1. MÁRCIUS 31. KÖZÖTT) Utcai Szociális Segítők Egyesülete KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS DISZPÉCSER SZOLGÁLAT (24 ÓRÁS ÜGYELET) MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA SZOLGÁLATA (24 ÓRÁS ÜGYELET)

10 SZERVEZET NAPOK CSSSZ Zirc, Alkotmány u. 14. (hivatalos ügyek intézése, segítő beszélgetés, életmód tanácsadás) IDŐSEK KLUBJA Zirc, Bajcsy Zs. u. 9. (tisztálkodás, étkezés) HÉTFŐ (tisztálkodás) SZT. ERZSÉBET KATOLIKUS KARITÁSZ (élelmiszer adomány, ruha adomány) PÜNKÖSDI EGYHÁZ (Istentisztelet, segítő beszélgetés) Igény szerint (Alkotmány u. 14.) KEDD Igény szerint (Alkotmány u. 14.) SZERDA Igény szerint (Alkotmány u. 14.) CSÜTÖRTÖK Igény szerint (Alkotmány u. 14.) PÉNTEK Igény szerint (Alkotmány u. 14.) RENDŐRSÉG (rendfenntartás) MENTŐK (sürgősségi egészségügyi ellátás) POLGÁRŐRSÉG (rendfenntartás) SZOMBAT VASÁRNAP

11 ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Zirc Város Önkormányzata (székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1., adószáma: ) képviseli: Ottó Péter polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (székhelye: Veszprém, Szigethy u. 10., adószáma: ) képviseli: Baráth Gábor megyei igazgató (a továbbiakban: Szolgáltatást nyújtó) között alulírott helyen és időben, a következő feltételek mellett: 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Zirc Város Önkormányzata a Szolgáltatást nyújtóval kötött szerződés (a továbbiakban: ellátási szerződés) útján biztosítja a hajléktalan személyek átmeneti szállásának igénybevételét január 1. napjától december 31. napjáig. 2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés a szociális alapellátások keretén belül a hajléktalan személyek átmeneti szállása biztosítására terjed ki, egyidejűleg maximum két fő részére, a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézménye szolgáltatásaként.. 3. Szolgáltatást nyújtó a 1. ponton túlmenően vállalja - napi egy alkalommal hideg élelmet biztosít, - ingyen ruházattal látja el az arra rászoruló ellátottakat, - az intézményben elhelyezettek részére rendszeres orvosi ellátást biztosít (heti két alkalom) 4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés alapján a Szolgáltatást nyújtó a férőhelyeket és az ahhoz kapcsolódó ellátást az Önkormányzat által biztosított ,-Ft/fő/hó, összesen ,- Ft/hó térítés ellenében biztosítja. Önkormányzat kizárólag abban az időszakban fizet térítést, melyben a Zirc településről érkező ellátottak a szolgáltatást az intézmény működési engedélyben rögzített férőhelyeit meghaladóan veszik igénybe. 5. Az Önkormányzat a 4. pontban meghatározott összeget félévente, egy összegben, a Szolgáltatást nyújtó által kiállított számla alapján utalja a Szolgáltatást nyújtó számú számlájára. A számla kiállításának határideje: naptári félévet követő hónapok 20. napja. 6. Szolgáltatást nyújtó kijelenti, hogy az ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, illetve a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását, továbbá nyilvántartási kötelezettségeket, az adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri és betartja. 8. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszok kivizsgálására a Szolgáltatást nyújtó jogosult. Az Önkormányzat igény esetén szakmai segítséget nyújt a Szolgáltatást nyújtónak. A panaszok kivizsgálására vonatkozó intézkedésekről az Önkormányzatot köteles tájékoztatni. 9. Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételéről és annak megszűnéséről az Önkormányzatot tájékoztatja.

12 10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen támogatási összeg hatálya december 31-ig érvényes. Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a szerződő felek december hónapban egyeztető tárgyalásokat folytatnak a következő évi díj összegéről. 11. Szerződésszegés esetén a szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést. 12. Szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról, hogy szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosításáról, valamint a jelen ellátási szerződés alapján ellátott gondozottakról a jogszabályokban, valamint az intézményi működési szabályzatban meghatározottak szerint gondoskodik. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen ellátási szerződésből származó esetleges károk megtérítésére, valamint a kártérítés mérséklésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási szerződést bármelyik fél - hat hónapos felmondási idővel - indokolás nélkül, a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. 14. A fenti megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális ellátásra vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 15. Szerződő feleknek tudomásuk van arról, hogy jelen ellátási szerződés Zirc Város Önkormányzata Képviselő-testületének. számú jóváhagyó határozatával lép hatályba. Az Önkormányzat a jóváhagyást követően a szerződést a helyben szokásos módon közzéteszi. 16. Szerződő felek a fenti ellátási szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Zirc, Ottó Péter polgármester Baráth Gábor megyei igazgató

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július 1.-től 2006. június 30.-ig végzett. munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július 1.-től 2006. június 30.-ig végzett. munkájáról Utcai Segítők Egyesülete 2800 Tatabánya, Gál ltp. 405. Levélcím: 2804 Tatabánya, Pf. 414. Telefon: 34/311-197, Telefon/fax: 34/511-028 BESZÁMOLÓ a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben