Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása"

Átírás

1 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/7 kódjelű Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása című pályázati programhoz A Pályázati Útmutató a Pályázati Dosszié elválaszthatatlan része, amely a pályázáshoz szükséges feltételeket tartalmazza. Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a Pályázati Felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban foglalt előírásoknak megfelel. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PROGRAM MEGNEVEZÉSE HÁTTÉR A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ODAÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI A PÁLYÁZÓK KÖRE TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA PÁLYÁZATI ŰRLAP, A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE EGYÉB TUDNIVALÓK A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

3 1. A PROGRAM MEGNEVEZÉSE Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása 1.1 HÁTTÉR Foglalkoztatási szempontból jelenleg az értelmileg súlyos akadályozottsággal élő illetve a halmozottan fogyatékos emberek mellett a krónikus pszichiátriai-, és szenvedélybetegségben szenvedők vannak a legnagyobb hátrányban. Reintegrációjuk érdekében a nappali intézményekben is szükséges a folyamatos és eredményes munka-rehabilitáció, illetve a reszocializáció, re-integráció segítéséhez tartozó készségfejlesztések, a munkahelyek alkalmassá tételének biztosítása. A pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó nappali intézmények jelentős tevékenységet végeznek a munkaerő-piaci integráció, a társadalmi szerep integratív betöltése érdekében, ami túlmutat az idősellátás területén működő klubok tevékenységén, szolgáltatásmélységén. A működési költségek ezért magasabbak a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményei esetében. A magasabb költségeket a magasabb képzettségű szakemberek nagyobb létszáma, valamint a munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációhoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz jobban igazodó intézményi ellátás indokolja. Szükséges ezért ezen intézményi kör működési támogatását kiegészíteni a fogyatékos nappali intézmények normatívájának mértékéig A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI Átfogó cél A pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó nappali intézmények célcsoportjai számára a hatékony reintegrációs ellátás biztosítása. Közvetlen célkitűzések A működtetési gondokkal küzdő pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működtetési költségeinek támogatása, azon szolgáltatások esetében, amelyek valós szükségletek kielégítését biztosítják és megfelelnek a minőségi szolgáltatásnyújtás követelményeinek. 3

4 Célcsoportok Közvetlen célcsoport működési engedéllyel (188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján) bíró nappali intézmények pszichiátriai és szenvedélybetegek részére Közvetett célcsoportok - Az intézmények által ellátott személyek és hozzátartozóik A programtól várt eredmények Eredmények: kimeneti/outputindikátorok Minimum pszichiátriai és szenvedélybeteget ellátó nappali intézmény számára biztosítva lesz a működési költségek állami normatív hozzájárulás által nem fedezett része, így a futamidő alatt a biztonságos működtetés megoldott. Konkrét célkitűzés: eredményindikátorok A nappali intézményekben ellátott várhatóan 200 pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személy részére biztosított a nappali intézmények által nyújtott többletszolgáltatások folyamatossága. Átfogó célkitűzés: hatásindikátorok Az -indikátorokkal, s eredménymutatókkal alátámasztottan- hatékonyan működő nappali intézmények szolgáltatásainak hosszú távú fenntartása, az intézmények bezárásának megakadályozása, ezáltal pedig a célcsoport megfelelő színvonalú, szakmai standardoknak megfelelő ellátásának biztosítása, valamint közvetve A szolgáltatások indokoltságának, valós szükségletek felmérése A szolgáltatások minőségének mérése, értékelése A tudatos és szakmai alapokon álló szolgáltatástervezés motiválása 1.3 A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA A program egyfordulós pályázati rendszerben kerül lebonyolításra. A bírálat során a pályázók által benyújtott pályázati űrlap illetve annak mellékletei kerülnek értékelésre. A pályázati programban a szervezeteknek szakmai programjukat, pénzügyi helyzetüket, jövőre vonatkozó pénzügyi terveiket, már működő szociális és egyéb intézményekkel való szakmai kapcsolatát szükséges bemutatni. A nyertes pályázókkal a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány szerződést köt a programok megvalósítására. 4

5 A támogatott pályázóknak vállalniuk kell a pályázatban szerepelt szakmai program fenntartását két évig, ha a támogatás összege nem éri el az 1 millió forintot, három évig, ha a támogatás összege eléri az 1 millió forintot, de nem éri el az 5 millió forintot, öt évig, ha a támogatás összege eléri az 5 millió forintot, de nem éri el a 15 millió forintot, 1.4 TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK A pályázat keretében elnyert támogatás a megvalósítandó szakmai program ellátásához szükséges működési kiadásokra fordítható! Az éves működési kiadások további részét az intézmény fenntartójának kell biztosítania, a pályázaton elnyerhető központi támogatás forráskiegészítésként működik. 1.5 A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ODAÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A program teljes költségvetése 80 millió Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre, melyből e pályázat keretében pénzbeli támogatásra fordítható összeg 75,2 millió Ft. A program keretében pénzbeli támogatás nyerhető el. A támogatások mértéke: Pályázni vissza nem térítendő, utófinanszírozásban nyújtott pénzbeli támogatásra lehet. Az egy pályázó által elnyerhető pénzbeli támogatás összege Ft/fő (nappali intézményben ellátott személyek 1 )/év, de maximum 5 millió forint. Saját hozzájárulás A pályázóknak önrész biztosítása nem kötelező. 1 Éves átlagos létszám, ide nem értve a szociális foglalkoztatásban részesülőket 5

6 2. A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI A támogatás odaítélésének feltételeit alapvetően három csoportba oszthatjuk, melyek a következők: a pályázó szervezetekre vonatkozó feltételek a pályázó szervezetek által benyújtott pályázatokra vonatkozó feltételek a támogatható tevékenységek elvégzése során felmerülő költségekre vonatkozó feltételek 2.1 A PÁLYÁZÓK KÖRE Az évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4.. m) pontjában meghatározott, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményének fenntartására és működtetésre jogosult szervezetek közül a már működési engedéllyel rendelkező szervezetek. A pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos elvárások Legyenek eszközei és erőforrásai a pályázati program megvalósítására (személyzet, technikai háttér stb.). A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia a pályázat lebonyolításáért, a pályázati program maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata a menedzsment biztosítása a pályázat megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint adminisztráció. A pályázaton való sikeres részvétel feltétele, hogy a pályázóknak vállalniuk kell az együttműködést a Közalapítvánnyal, Minisztériummal a monitorozási folyamatban és egyéb, a pályázati útmutató mellékletét képző támogatási szerződésben rögzített tevékenységekben. Nem pályázhatnak azok a szervezetek, - akiknek 60 napot meghaladó adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van, - amelyek csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak, - amelyek korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a Közalapítvány vagy a Minisztérium visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal, illetve Minisztériummal szemben. 6

7 2.2 TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK A pályázatok mérete A támogatható pályázatok nagyságának felső korlátja nincs. Az igényelt támogatásnál azonban figyelembe kell venni az 1.5 pontban rögzített maximumértékeket. A támogatott pályázatok időtartama A támogatott pályázatoknak legkésőbb február 28-ig meg kell valósulniuk. A végső szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: március 31. Támogatott pályázatokkal szembeni elvárások Valamennyi tervezett tevékenység megvalósítása során kötelesek a pályázók a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok alapján eljárni, azok rendelkezéseit betartani. Pályázatot nyújthatnak be a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását végző intézmények, ha a nappali ellátás szakmai programjában a foglalkoztatás is szerepel, illetve az intézményi jogviszony keretében munka-rehabilitációs foglalkoztatás és reintegrációs készségfejlesztő program is történik, melyek eredménymutatókkal prezentálhatók. A nappali intézmény szolgáltatásainak hatékonyság- és eredménymutatói rendelkezésre állnak és bemutatásra kerülnek. Csak olyan pályázat támogatható, amely évi pénzügyi beszámolójával és évi pénzügyi tervének bemutatásával és részletes elemzésével bizonyítani tudja, hogy a foglalkoztatási illetve reintegrációs programok költsége olyan mértékben emeli meg az intézmény működési kiadásait, amit a bevételek nem kompenzálnak. Bizonyítani szükséges, hogy a vállalt foglalkoztatás fenntartása veszélyeztetett, illetve a szervezet egyéb, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségvetési támogatásban nem részesül, illetve ilyet nem igényelt. A pályázati folyamat részeként a pályázó vállalja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából végzett az alábbiakban meghatározott szempontok szerinti - esetleges helyszíni vizsgálatot, amelynek célja a célcsoport tevékenységének hatékonyságáról, a támogatási szükséglet indokoltságáról történő információszerzés.. 7

8 Helyszíni vizsgálat szempontjai: 1. A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY/SZERVEZET ELLÁTÁSI TERÜLETE, VALAMINT A SZAKMAI PROGRAMOT ALÁTÁMASZTÓ SZÜKSÉGLETEK a szolgáltatás célcsoportjának demográfiai mutatói, célcsoportjának szociális jellemzői, célcsoportjának ellátási szükségletei, a szolgáltatás működési területe (megye; kistérség; település/ek/ vagy (kerület); egyéb területi lehatárolás:(pl. tanyagondnoki körzet) a meglevő intézmények, szolgáltatások, valamint az azokhoz való hozzáférés jellemzői az ellátási területen a megvalósítani kívánt program szakmai indokoltsága (a meglévő szolgáltatásokon túl a célcsoport milyen eredményekkel lesz gazdagabb a szolgáltatással, ill. a nélkül milyen nehézségek jelennek meg) együttműködések, többcélú társulásban való részvétel egyéb kistérségi fejlesztési programban való részvétel illeszkedés a vonatkozó szolgáltatástervezési koncepcióhoz 2. A SZAKMAI PROGRAM a megvalósítani kívánt program, a létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek, a program megvalósításának várható következményei, eredményessége, az ellátó-rendszerben betöltött szerepe és hatása (konkrét bemeneti-, kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok* megjelenítésével) ellátottak száma, jellemzői más intézményekkel vállalt együttműködések, s módjai szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések a tárgyi feltételek - a rendelkezésre álló, a szolgáltatás megvalósítása során használt ingatlan, tárgyi eszköz, pénzeszköz, stb. a személyi feltételek a szükséges és a jelenleg meglevő szakmai létszám (leírás a jogszabály szerinti szükséges illetve a szolgáltatásban jelenleg meglévő szakmai létszámról) a szakképzettség Prioritások Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik (A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékének melléklete alapján) hátrányos helyzetű településeken működtetik nappali intézményüket. 8

9 Előnyben részesülnek azok a pályázó szervezetek, amelyek a pályázathoz kapcsolódó munka-rehabilitációs foglalkoztatást, illetve reintegrációs készségfejlesztő programot más szolgáltatásokkal együtt, integrált formában működtetik. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik más szervezetekkel, intézményekkel együttműködnek. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek bemutatják, hogyan vizsgálják a szolgáltatásokkal való elégedettséget az ellátott személyek, ill. az esetleges partnerek körében. 2.3 A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Kizárólag azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyeknek körét az alábbiakban részletesen is meghatározzuk, s melyek a pályázati űrlap költségvetésében szerepelnek. A költségvetés indoklását a pályázati űrlap melléklete szerint kell elkészíteni. Saját hozzájárulás Önrész biztosítása a pályázathoz nem kötelező. Költségek elszámolása A pályázat keretében elszámolható költségeknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük: a működtetéshez elengedhetetlenül szükségesek, azaz a költségek nem merültek volna fel, ha az adott szakmai program nem valósult volna meg, a működtetés állami normatív hozzájárulás által nem fedezett, január 1. és január 31. között felmerült/felmerülő költségei ténylegesen felmerült költségek, amelyek a pályázó vagy partnerei könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatók, ellenőrizhetők és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátámasztottak. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat futamidejének lejártakor esedékes szakmai és pénzügyi beszámolóban a pályázóknak igazolniuk kell, hogy a támogatott költségeket nem a normatívából finanszírozták (Az igazolás a Magyar Államkincstárral megkötött szerződés másolatának becsatolásával történik.), illetve kizárólag a Közalapítvány felé lettek elszámolva. Kedvezményezett köteles a évi tényleges pénzügyi zárást a pénzügyi beszámolóhoz csatolni. 9

10 Támogatható költségek Igazgatási, adminisztrációs költségek, ide nem értve a szociális foglalkoztatás működtetéséhez felhasznált költségeket Tárgyi eszköz beszerzések (kisebb jellegű felhalmozás) Üzemeltetési költségek Dolgozók bér- és dologi jellegű költségei, ide nem értve a szociális foglalkoztatás működtetéséhez felhasznált költségeket A támogatható közvetlen költségek maximum 5%-át kitevő, előre nem látható kiadásokra képzett tartalékkeret, mely összeget csak a Közalapítvány előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni. Nem támogatható költségek Az alábbi költségek nem támogathatók: veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok, kamatok, illetve kamat jellegű költségek, a kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó január 1. és január 31. közötti időszakon kívül keletkezett kiadások 3. A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 3.1 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA Gyakran Ismételt Kérdések A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, en levélben vagy faxon keresztül lehet feltenni. A kérdésekre adott válaszokat 5 munkanapon belül közzé tesszük a Közalapítvány honlapján a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében (www.foka.hu) is. 10

11 3.2 PÁLYÁZATI ŰRLAP, A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány honlapján (www.foka.hu). A regisztráció során megadott adatokat a Közalapítvány bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át. A pályázati formanyomtatvány utasításait szigorúan be kell tartani, és követni kell a számozás sorrendjét. Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Pályázni Ft kezelési költség befizetésével lehet, melyet a Közalapítvány MÁK számlaszámára kell postai úton vagy átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni. A pályázati díjról a Közalapítvány utólag számlát küld a pályázó részére. Kötelezően csatolandó dokumentumok A pályázó alapító dokumentumának pályázó által hitelesített másolata, kivéve helyi önkormányzatok, Megyei Munkaügyi Központok, Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központok. A pályázó megalapításáról szóló jogerős bírósági vagy cégbírósági bejegyzés, vállalkozói engedély, pályázó által hitelesített másolata, melyek keltezése nem lehet későbbi, mint a pályázat beadási határideje (másolat). A pályázó működési engedélyének pályázó által hitelesített másolata Önkormányzattal való együttműködést igazoló dokumentumok másolata Szakmai programot bemutató dokumentumok A pályázó 30 napnál nem régebbi (a pályázat beadását megelőző 30 napban kiállított) cégkivonata (ha vonatkozik). A pályázó évi szakmai és pénzügyi beszámolója, mérlege, eredménykimutatása, valamint ha van közhasznúsági jelentésének pályázó illetve érintett partner által hitelesített másolata. kivéve helyi önkormányzatok, Megyei Munkaügyi Központok, Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központok évre vonatkozó pénzügyi terv Indikátorokkal és eredménymutatókkal alátámasztott hatásvizsgálat a nappali intézmény által nyújtott szolgáltatásokra 11

12 Önkormányzattal való együttműködést igazoló dokumentumok másolata Nyilatkozat a köztartozásokról Nyilatkozat a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról Nyilatkozat a támogatások elszámolásáról Nyilatkozat a hasonló célra kapott támogatásokról Nyilatkozat az ÁFÁ-ról Felelősségi nyilatkozat Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás teljesítésére OTMR adatlap Pályázó szervezet képviselőjének aláírási címpéldánya A pályázat beadását megelőző 30 napban kiállított APEH és VPOP igazolás. (A VPOP igazolás hiánypótlására a pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül van lehetőség.) 3.3 A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A pályázóknak a pályázatokat lezárt borítékban ajánlott, tértivevényes levélként kell az alábbi címre eljuttatniuk. Cím: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 1134 Budapest, Dózsa György út 144. IV. em Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon, hanem pl. faxon vagy útján érkeznek, elutasításra kerülnek. A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 másolati példányban, illetve elektronikus adathordozón kell beadni. Az eredeti példányt a borító lapján nagy E betűvel jelezze. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát, a pályázó teljes nevét és címét valamint az alábbi szöveget: Tilos felnyitni a bontási ülés előtt. A pályázatokat A4-es papírra, Times New Roman 12 betűtípussal és 1,5 sorközzel kell kinyomtatni. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. A nem összefűzött, illetve nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el. 12

13 3.4 A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE A pályázatok beadásának végső határideje november 3. A határidő után beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük, azt az időpontot, amikor a pályázatot még fel lehet adni tértivevényes postai küldeményként. A benyújtás határidejét a postai dátumbélyegző igazolja EGYÉB TUDNIVALÓK A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, en levélben vagy faxon keresztül lehet feltenni. A kérdésekre adott válaszokat 5 munkanapon belül közzé tesszük a Közalapítvány honlapján is, a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében (www.foka.hu). 4. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A pályázatokat a Közalapítvány külső szakértők közreműködésével ellenőrzi és értékeli. A szakértők javaslata alapján a támogatásról a végső döntést a Szociális és Munkaügyi Miniszter hozza meg. A pályázatokat a következő kritériumok szerint bírálják el: Formai szempontból való megfelelés Ennél a pontnál az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázati űrlap hiánytalanul lett-e kitöltve, és csatolták-e a megfelelő példányszámban az összes mellékletet, illetve egyéb dokumentumokat. Támogatásra való jogosultság Ennél a pontnál az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázó, illetve pályázata a pályázati útmutató feltételeivel összhangban van-e, jogosult-e a támogatásra. A pályázatok tartalmi és pénzügyi értékelése A pályázatok tartalmi értékelése, beleértve a költségvetés értékelését is, az alábbi értékelési táblázatban foglalt szempontok szerint történik. 13

14 A pályázatok elbírálásának határideje A pályázatok elbírálásának végső határideje december 8. Értékelési táblázat Főbb szempont Maximálisan adható pontszám Pályázati formanyomtatvány I. A pályázat háttere és indokoltsága A pályázat indokoltsága, háttere, a 10 3., 4.3, 4.4, szolgáltatás valós szükségletekre való épülése 1.2 Más szolgáltatásokkal integráltan történő 5 1.3, 1.4 működtetés, önkormányzati feladatellátásban való részvétel II. A pályázó ismeretei, felkészültségük a pályázat megvalósítására A pályázó szakmai alkalmassága, tapasztalatai a pályázat sikeres megvalósításához 2.2 Az intézmény által jelenleg működtetett szolgáltatások hatékonysága III. A pályázat megvalósítására vonatkozó tervek , 1.2, 4.7, , A pályázat célkitűzései összhangban 8 3. vannak-e a pályázat céljaival? 3.2 A cselekvési terv kellően részletezett-e? A hosszú távú fenntarthatóság megalapozottsága , 4.10 IV. Az intézmény szakmai programja Az intézmény szolgáltatásainak , 4.5, 4.9 széleskörűsége, célcsoport igényeihez való igazodása, reintegrációs tevékenységek megjelenése 4.2 A szakmai programban, dokumentumokban mennyire jelenik meg a célcsoport speciális igénye 5 4.5, 4.6 V. A pályázat költségvetése A támogatás igénylésének megalapozottsága, a kedvezőtlen anyagi helyzet bemutatása 5.2 Az igényelt támogatási összeg megalapozottsága Összesen 15 mérleg, eredménykimutatás, likviditási terv 10 projektköltségvetés, indoklása, likviditási terv, pont 14

15 5. A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL A pályázókat a támogatási döntésről a Közalapítvány a pályázatok beadási határidejét követő 45 napon belül írásban értesíti. A pályázat elutasításának, illetve a támogatás odaítélésére vonatkozó elutasító döntésnek az alábbi okai lehetnek: A pályázat a benyújtási határidő után érkezett be. A pályázat hiányos vagy egyéb okokból nem felel meg az előírt formai követelményeknek. A pályázó vagy/és együttműködő partnerei nem jogosultak a támogatás igénybevételére. A pályázat a program keretében nem jogosult a támogatásra. A pályázattnak a program célkitűzéseihez való kapcsolódása, illetve szakmai tartalma nem megfelelő A pályázat pénzügyi része nem megfelelő. A Minisztériumnak a pályázatok kiválasztására és a támogatások odaítélésére vonatkozó döntése végleges, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. 6. A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A támogatások odaítéléséről szóló döntést követően a Közalapítvány szerződést köt a kedvezményezettel. A szerződésben az alábbi jogok és kötelezettségek kerülnek rögzítésre. A támogatás végleges összege A szerződés a támogatás maximális összegét, illetve a támogatás százalékos arányát, valamint a finanszírozás módját rögzíti. Amennyiben a pályázat célkitűzései nem teljesülnek Amennyiben a kedvezményezett nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítja meg a pályázatot, a Közalapítvány fenntartja magának a jogot a kifizetések visszavonására és/vagy a szerződés felmondására. Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti a szerződés feltételeit, a Közalapítványnak jogában áll csökkenteni a támogatást. 15

16 A szerződés módosítása Minden változásról, amely a pályázati program megvalósítását érinti, a Közalapítványt előzetesen írásban kell tájékoztatni, valamint szerződésmódosítást kezdeményezni. A szerződésmódosítás szabályairól a támogatási szerződés részletesen rendelkezik. A költségvetés módosítása Az egyes költségvetési sorok összegei az alábbi feltételek mellett változtathatók meg: A változás nem változtatja meg a pályázat alapvető célját, valamint A költségek átcsoportosítása egy költségnemen belül történik, vagy amennyiben különböző költséghelyek között történik, akkor az érintett költséghelyeken szereplő összegek maximum 10%-kal változnak. Ebben az esetben a kedvezményezett a Közalapítvány által történt jóváhagyást követően átvezeti a költségvetésben a változtatást. Minden egyéb esetben a Közalapítványhoz írásban szerződésmódosítási kérelmet kell benyújtani. Jelentések A támogatott pályázóknak a pályázati program futamidejének lejártakor szakmai és pénzügyi jelentést kell készítenie a Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott formátumban. A támogatás folyósítása A támogatást a Közalapítvány a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül utalja át a kedvezményezett szerződésben szereplő bankszámlaszámára. A pályázatnak, illetve a kapcsolódó elszámolásoknak a dokumentálása A kedvezményezett kötelessége, hogy pontos és rendszeres nyilvántartást vezessen a pályázatról, illetve pontos és áttekinthető könyvelést vezessen a kapcsolódó elszámolásokról. A kedvezményezettnek a pályázattal kapcsolatos nyilvántartásokat a pályázat lezárását követő öt évig meg kell őriznie. Nyilvánosság A pályázat megvalósításakor a kedvezményezettnek megfelelő módon - például a pályázat során készült jelentésekben, kiadványokban vagy a pályázattal kapcsolatos híranyagokban - láthatóvá kell tennie, hogy a pályázat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásából valósult meg. 16

17 Vonatkozó jogszabályok és rendeletek Hazai jogszabályok évi XXVI törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi III törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról /2000 (XII.26.) Korm. Rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról /1999 (XII.16) Korm. Rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 5. 29/1993 (II.17.) Korm. Rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 6. 11/2000 (X.18.) SzCsM rendelet A fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról 7. 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8. 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Az Európai Unió ajánlásai, alapelvei 1. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége által december 20-án elfogadott, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről szóló Alapvető Szabályok 2. Az Európa Tanács által május 7-8-án elfogadott, A fogyatékos emberek életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén működő politika erősítése című malagai Politikai Nyilatkozat 3. az Európai Közösségek Bizottsága által május 12-én elfogadott, Úton a fogyatékos személyek számára akadálymentes Európa felé című, COM(2000)284. számú Közlemény az Európai Unió Tanácsa által annak alapján november 27-én elfogadott, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000/78/EK számú Irányelv 4. az Európai Unió Tanácsa által a nizzai értekezleten december 7-én elfogadott, Alapvető Emberi Jogok Chartája fogyatékos személyek beilleszkedéséről szóló 26. cikkelye 5. az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus által március 24-én elfogadott, A befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel párosuló pozitív cselekvés című Madridi Nyilatkozat 17

18 6. az Európai Unió Tanácsa által február 6-án elfogadott, eaccessability fogyatékos emberek tudásalapú társadalomban való részvételének javításáról szóló, 2003/C 39/03 számú határozat 7. az Európai Unió Tanácsa által május 5-én elfogadott, a fogyatékos tanulók és hallgatók általános és szakképzésben való részvételének esélyegyenlőségéről szóló, 2003/C 134/04 számú határozat 8. z Európai Unió Tanácsa által május 6-án elfogadott, a fogyatékos emberek kulturális intézmények szolgáltatásaiban és a kulturális aktivitásokban való részvételének esélyegyenlőségéről szóló, 2003/C 134/05 számú határozat 9. az Európai Unió Tanácsa által július 15-én elfogadott, a fogyatékos emberek foglalkoztatásának és szociális beilleszkedésének támogatásáról szóló, 2003/C 175/01 számú határozat 10. az Európai Közösségek Bizottsága által október 30-án elfogadott, Fogyatékos emberek esélyegyenlősége: Európai Cselekvési Terv című, COM(2003)650. számú Közlemény 18

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/7/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben