Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása"

Átírás

1 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/7 kódjelű Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása című pályázati programhoz A Pályázati Útmutató a Pályázati Dosszié elválaszthatatlan része, amely a pályázáshoz szükséges feltételeket tartalmazza. Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a Pályázati Felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban foglalt előírásoknak megfelel. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PROGRAM MEGNEVEZÉSE HÁTTÉR A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ODAÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI A PÁLYÁZÓK KÖRE TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA PÁLYÁZATI ŰRLAP, A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE EGYÉB TUDNIVALÓK A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

3 1. A PROGRAM MEGNEVEZÉSE Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása 1.1 HÁTTÉR Foglalkoztatási szempontból jelenleg az értelmileg súlyos akadályozottsággal élő illetve a halmozottan fogyatékos emberek mellett a krónikus pszichiátriai-, és szenvedélybetegségben szenvedők vannak a legnagyobb hátrányban. Reintegrációjuk érdekében a nappali intézményekben is szükséges a folyamatos és eredményes munka-rehabilitáció, illetve a reszocializáció, re-integráció segítéséhez tartozó készségfejlesztések, a munkahelyek alkalmassá tételének biztosítása. A pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó nappali intézmények jelentős tevékenységet végeznek a munkaerő-piaci integráció, a társadalmi szerep integratív betöltése érdekében, ami túlmutat az idősellátás területén működő klubok tevékenységén, szolgáltatásmélységén. A működési költségek ezért magasabbak a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményei esetében. A magasabb költségeket a magasabb képzettségű szakemberek nagyobb létszáma, valamint a munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációhoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz jobban igazodó intézményi ellátás indokolja. Szükséges ezért ezen intézményi kör működési támogatását kiegészíteni a fogyatékos nappali intézmények normatívájának mértékéig A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI Átfogó cél A pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó nappali intézmények célcsoportjai számára a hatékony reintegrációs ellátás biztosítása. Közvetlen célkitűzések A működtetési gondokkal küzdő pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működtetési költségeinek támogatása, azon szolgáltatások esetében, amelyek valós szükségletek kielégítését biztosítják és megfelelnek a minőségi szolgáltatásnyújtás követelményeinek. 3

4 Célcsoportok Közvetlen célcsoport működési engedéllyel (188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján) bíró nappali intézmények pszichiátriai és szenvedélybetegek részére Közvetett célcsoportok - Az intézmények által ellátott személyek és hozzátartozóik A programtól várt eredmények Eredmények: kimeneti/outputindikátorok Minimum pszichiátriai és szenvedélybeteget ellátó nappali intézmény számára biztosítva lesz a működési költségek állami normatív hozzájárulás által nem fedezett része, így a futamidő alatt a biztonságos működtetés megoldott. Konkrét célkitűzés: eredményindikátorok A nappali intézményekben ellátott várhatóan 200 pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személy részére biztosított a nappali intézmények által nyújtott többletszolgáltatások folyamatossága. Átfogó célkitűzés: hatásindikátorok Az -indikátorokkal, s eredménymutatókkal alátámasztottan- hatékonyan működő nappali intézmények szolgáltatásainak hosszú távú fenntartása, az intézmények bezárásának megakadályozása, ezáltal pedig a célcsoport megfelelő színvonalú, szakmai standardoknak megfelelő ellátásának biztosítása, valamint közvetve A szolgáltatások indokoltságának, valós szükségletek felmérése A szolgáltatások minőségének mérése, értékelése A tudatos és szakmai alapokon álló szolgáltatástervezés motiválása 1.3 A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA A program egyfordulós pályázati rendszerben kerül lebonyolításra. A bírálat során a pályázók által benyújtott pályázati űrlap illetve annak mellékletei kerülnek értékelésre. A pályázati programban a szervezeteknek szakmai programjukat, pénzügyi helyzetüket, jövőre vonatkozó pénzügyi terveiket, már működő szociális és egyéb intézményekkel való szakmai kapcsolatát szükséges bemutatni. A nyertes pályázókkal a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány szerződést köt a programok megvalósítására. 4

5 A támogatott pályázóknak vállalniuk kell a pályázatban szerepelt szakmai program fenntartását két évig, ha a támogatás összege nem éri el az 1 millió forintot, három évig, ha a támogatás összege eléri az 1 millió forintot, de nem éri el az 5 millió forintot, öt évig, ha a támogatás összege eléri az 5 millió forintot, de nem éri el a 15 millió forintot, 1.4 TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK A pályázat keretében elnyert támogatás a megvalósítandó szakmai program ellátásához szükséges működési kiadásokra fordítható! Az éves működési kiadások további részét az intézmény fenntartójának kell biztosítania, a pályázaton elnyerhető központi támogatás forráskiegészítésként működik. 1.5 A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ODAÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A program teljes költségvetése 80 millió Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre, melyből e pályázat keretében pénzbeli támogatásra fordítható összeg 75,2 millió Ft. A program keretében pénzbeli támogatás nyerhető el. A támogatások mértéke: Pályázni vissza nem térítendő, utófinanszírozásban nyújtott pénzbeli támogatásra lehet. Az egy pályázó által elnyerhető pénzbeli támogatás összege Ft/fő (nappali intézményben ellátott személyek 1 )/év, de maximum 5 millió forint. Saját hozzájárulás A pályázóknak önrész biztosítása nem kötelező. 1 Éves átlagos létszám, ide nem értve a szociális foglalkoztatásban részesülőket 5

6 2. A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI A támogatás odaítélésének feltételeit alapvetően három csoportba oszthatjuk, melyek a következők: a pályázó szervezetekre vonatkozó feltételek a pályázó szervezetek által benyújtott pályázatokra vonatkozó feltételek a támogatható tevékenységek elvégzése során felmerülő költségekre vonatkozó feltételek 2.1 A PÁLYÁZÓK KÖRE Az évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4.. m) pontjában meghatározott, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményének fenntartására és működtetésre jogosult szervezetek közül a már működési engedéllyel rendelkező szervezetek. A pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos elvárások Legyenek eszközei és erőforrásai a pályázati program megvalósítására (személyzet, technikai háttér stb.). A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia a pályázat lebonyolításáért, a pályázati program maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata a menedzsment biztosítása a pályázat megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint adminisztráció. A pályázaton való sikeres részvétel feltétele, hogy a pályázóknak vállalniuk kell az együttműködést a Közalapítvánnyal, Minisztériummal a monitorozási folyamatban és egyéb, a pályázati útmutató mellékletét képző támogatási szerződésben rögzített tevékenységekben. Nem pályázhatnak azok a szervezetek, - akiknek 60 napot meghaladó adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van, - amelyek csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak, - amelyek korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a Közalapítvány vagy a Minisztérium visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal, illetve Minisztériummal szemben. 6

7 2.2 TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK A pályázatok mérete A támogatható pályázatok nagyságának felső korlátja nincs. Az igényelt támogatásnál azonban figyelembe kell venni az 1.5 pontban rögzített maximumértékeket. A támogatott pályázatok időtartama A támogatott pályázatoknak legkésőbb február 28-ig meg kell valósulniuk. A végső szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: március 31. Támogatott pályázatokkal szembeni elvárások Valamennyi tervezett tevékenység megvalósítása során kötelesek a pályázók a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok alapján eljárni, azok rendelkezéseit betartani. Pályázatot nyújthatnak be a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását végző intézmények, ha a nappali ellátás szakmai programjában a foglalkoztatás is szerepel, illetve az intézményi jogviszony keretében munka-rehabilitációs foglalkoztatás és reintegrációs készségfejlesztő program is történik, melyek eredménymutatókkal prezentálhatók. A nappali intézmény szolgáltatásainak hatékonyság- és eredménymutatói rendelkezésre állnak és bemutatásra kerülnek. Csak olyan pályázat támogatható, amely évi pénzügyi beszámolójával és évi pénzügyi tervének bemutatásával és részletes elemzésével bizonyítani tudja, hogy a foglalkoztatási illetve reintegrációs programok költsége olyan mértékben emeli meg az intézmény működési kiadásait, amit a bevételek nem kompenzálnak. Bizonyítani szükséges, hogy a vállalt foglalkoztatás fenntartása veszélyeztetett, illetve a szervezet egyéb, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségvetési támogatásban nem részesül, illetve ilyet nem igényelt. A pályázati folyamat részeként a pályázó vállalja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából végzett az alábbiakban meghatározott szempontok szerinti - esetleges helyszíni vizsgálatot, amelynek célja a célcsoport tevékenységének hatékonyságáról, a támogatási szükséglet indokoltságáról történő információszerzés.. 7

8 Helyszíni vizsgálat szempontjai: 1. A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY/SZERVEZET ELLÁTÁSI TERÜLETE, VALAMINT A SZAKMAI PROGRAMOT ALÁTÁMASZTÓ SZÜKSÉGLETEK a szolgáltatás célcsoportjának demográfiai mutatói, célcsoportjának szociális jellemzői, célcsoportjának ellátási szükségletei, a szolgáltatás működési területe (megye; kistérség; település/ek/ vagy (kerület); egyéb területi lehatárolás:(pl. tanyagondnoki körzet) a meglevő intézmények, szolgáltatások, valamint az azokhoz való hozzáférés jellemzői az ellátási területen a megvalósítani kívánt program szakmai indokoltsága (a meglévő szolgáltatásokon túl a célcsoport milyen eredményekkel lesz gazdagabb a szolgáltatással, ill. a nélkül milyen nehézségek jelennek meg) együttműködések, többcélú társulásban való részvétel egyéb kistérségi fejlesztési programban való részvétel illeszkedés a vonatkozó szolgáltatástervezési koncepcióhoz 2. A SZAKMAI PROGRAM a megvalósítani kívánt program, a létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek, a program megvalósításának várható következményei, eredményessége, az ellátó-rendszerben betöltött szerepe és hatása (konkrét bemeneti-, kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok* megjelenítésével) ellátottak száma, jellemzői más intézményekkel vállalt együttműködések, s módjai szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések a tárgyi feltételek - a rendelkezésre álló, a szolgáltatás megvalósítása során használt ingatlan, tárgyi eszköz, pénzeszköz, stb. a személyi feltételek a szükséges és a jelenleg meglevő szakmai létszám (leírás a jogszabály szerinti szükséges illetve a szolgáltatásban jelenleg meglévő szakmai létszámról) a szakképzettség Prioritások Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik (A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékének melléklete alapján) hátrányos helyzetű településeken működtetik nappali intézményüket. 8

9 Előnyben részesülnek azok a pályázó szervezetek, amelyek a pályázathoz kapcsolódó munka-rehabilitációs foglalkoztatást, illetve reintegrációs készségfejlesztő programot más szolgáltatásokkal együtt, integrált formában működtetik. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik más szervezetekkel, intézményekkel együttműködnek. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek bemutatják, hogyan vizsgálják a szolgáltatásokkal való elégedettséget az ellátott személyek, ill. az esetleges partnerek körében. 2.3 A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Kizárólag azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyeknek körét az alábbiakban részletesen is meghatározzuk, s melyek a pályázati űrlap költségvetésében szerepelnek. A költségvetés indoklását a pályázati űrlap melléklete szerint kell elkészíteni. Saját hozzájárulás Önrész biztosítása a pályázathoz nem kötelező. Költségek elszámolása A pályázat keretében elszámolható költségeknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük: a működtetéshez elengedhetetlenül szükségesek, azaz a költségek nem merültek volna fel, ha az adott szakmai program nem valósult volna meg, a működtetés állami normatív hozzájárulás által nem fedezett, január 1. és január 31. között felmerült/felmerülő költségei ténylegesen felmerült költségek, amelyek a pályázó vagy partnerei könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatók, ellenőrizhetők és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátámasztottak. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat futamidejének lejártakor esedékes szakmai és pénzügyi beszámolóban a pályázóknak igazolniuk kell, hogy a támogatott költségeket nem a normatívából finanszírozták (Az igazolás a Magyar Államkincstárral megkötött szerződés másolatának becsatolásával történik.), illetve kizárólag a Közalapítvány felé lettek elszámolva. Kedvezményezett köteles a évi tényleges pénzügyi zárást a pénzügyi beszámolóhoz csatolni. 9

10 Támogatható költségek Igazgatási, adminisztrációs költségek, ide nem értve a szociális foglalkoztatás működtetéséhez felhasznált költségeket Tárgyi eszköz beszerzések (kisebb jellegű felhalmozás) Üzemeltetési költségek Dolgozók bér- és dologi jellegű költségei, ide nem értve a szociális foglalkoztatás működtetéséhez felhasznált költségeket A támogatható közvetlen költségek maximum 5%-át kitevő, előre nem látható kiadásokra képzett tartalékkeret, mely összeget csak a Közalapítvány előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni. Nem támogatható költségek Az alábbi költségek nem támogathatók: veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok, kamatok, illetve kamat jellegű költségek, a kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó január 1. és január 31. közötti időszakon kívül keletkezett kiadások 3. A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 3.1 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA Gyakran Ismételt Kérdések A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, en levélben vagy faxon keresztül lehet feltenni. A kérdésekre adott válaszokat 5 munkanapon belül közzé tesszük a Közalapítvány honlapján a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében ( is. 10

11 3.2 PÁLYÁZATI ŰRLAP, A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány honlapján ( A regisztráció során megadott adatokat a Közalapítvány bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át. A pályázati formanyomtatvány utasításait szigorúan be kell tartani, és követni kell a számozás sorrendjét. Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Pályázni Ft kezelési költség befizetésével lehet, melyet a Közalapítvány MÁK számlaszámára kell postai úton vagy átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni. A pályázati díjról a Közalapítvány utólag számlát küld a pályázó részére. Kötelezően csatolandó dokumentumok A pályázó alapító dokumentumának pályázó által hitelesített másolata, kivéve helyi önkormányzatok, Megyei Munkaügyi Központok, Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központok. A pályázó megalapításáról szóló jogerős bírósági vagy cégbírósági bejegyzés, vállalkozói engedély, pályázó által hitelesített másolata, melyek keltezése nem lehet későbbi, mint a pályázat beadási határideje (másolat). A pályázó működési engedélyének pályázó által hitelesített másolata Önkormányzattal való együttműködést igazoló dokumentumok másolata Szakmai programot bemutató dokumentumok A pályázó 30 napnál nem régebbi (a pályázat beadását megelőző 30 napban kiállított) cégkivonata (ha vonatkozik). A pályázó évi szakmai és pénzügyi beszámolója, mérlege, eredménykimutatása, valamint ha van közhasznúsági jelentésének pályázó illetve érintett partner által hitelesített másolata. kivéve helyi önkormányzatok, Megyei Munkaügyi Központok, Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központok évre vonatkozó pénzügyi terv Indikátorokkal és eredménymutatókkal alátámasztott hatásvizsgálat a nappali intézmény által nyújtott szolgáltatásokra 11

12 Önkormányzattal való együttműködést igazoló dokumentumok másolata Nyilatkozat a köztartozásokról Nyilatkozat a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról Nyilatkozat a támogatások elszámolásáról Nyilatkozat a hasonló célra kapott támogatásokról Nyilatkozat az ÁFÁ-ról Felelősségi nyilatkozat Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás teljesítésére OTMR adatlap Pályázó szervezet képviselőjének aláírási címpéldánya A pályázat beadását megelőző 30 napban kiállított APEH és VPOP igazolás. (A VPOP igazolás hiánypótlására a pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül van lehetőség.) 3.3 A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A pályázóknak a pályázatokat lezárt borítékban ajánlott, tértivevényes levélként kell az alábbi címre eljuttatniuk. Cím: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 1134 Budapest, Dózsa György út 144. IV. em Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon, hanem pl. faxon vagy útján érkeznek, elutasításra kerülnek. A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 másolati példányban, illetve elektronikus adathordozón kell beadni. Az eredeti példányt a borító lapján nagy E betűvel jelezze. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát, a pályázó teljes nevét és címét valamint az alábbi szöveget: Tilos felnyitni a bontási ülés előtt. A pályázatokat A4-es papírra, Times New Roman 12 betűtípussal és 1,5 sorközzel kell kinyomtatni. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. A nem összefűzött, illetve nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el. 12

13 3.4 A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE A pályázatok beadásának végső határideje november 3. A határidő után beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük, azt az időpontot, amikor a pályázatot még fel lehet adni tértivevényes postai küldeményként. A benyújtás határidejét a postai dátumbélyegző igazolja EGYÉB TUDNIVALÓK A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, en levélben vagy faxon keresztül lehet feltenni. A kérdésekre adott válaszokat 5 munkanapon belül közzé tesszük a Közalapítvány honlapján is, a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében ( 4. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A pályázatokat a Közalapítvány külső szakértők közreműködésével ellenőrzi és értékeli. A szakértők javaslata alapján a támogatásról a végső döntést a Szociális és Munkaügyi Miniszter hozza meg. A pályázatokat a következő kritériumok szerint bírálják el: Formai szempontból való megfelelés Ennél a pontnál az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázati űrlap hiánytalanul lett-e kitöltve, és csatolták-e a megfelelő példányszámban az összes mellékletet, illetve egyéb dokumentumokat. Támogatásra való jogosultság Ennél a pontnál az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázó, illetve pályázata a pályázati útmutató feltételeivel összhangban van-e, jogosult-e a támogatásra. A pályázatok tartalmi és pénzügyi értékelése A pályázatok tartalmi értékelése, beleértve a költségvetés értékelését is, az alábbi értékelési táblázatban foglalt szempontok szerint történik. 13

14 A pályázatok elbírálásának határideje A pályázatok elbírálásának végső határideje december 8. Értékelési táblázat Főbb szempont Maximálisan adható pontszám Pályázati formanyomtatvány I. A pályázat háttere és indokoltsága A pályázat indokoltsága, háttere, a 10 3., 4.3, 4.4, szolgáltatás valós szükségletekre való épülése 1.2 Más szolgáltatásokkal integráltan történő 5 1.3, 1.4 működtetés, önkormányzati feladatellátásban való részvétel II. A pályázó ismeretei, felkészültségük a pályázat megvalósítására A pályázó szakmai alkalmassága, tapasztalatai a pályázat sikeres megvalósításához 2.2 Az intézmény által jelenleg működtetett szolgáltatások hatékonysága III. A pályázat megvalósítására vonatkozó tervek , 1.2, 4.7, , A pályázat célkitűzései összhangban 8 3. vannak-e a pályázat céljaival? 3.2 A cselekvési terv kellően részletezett-e? A hosszú távú fenntarthatóság megalapozottsága , 4.10 IV. Az intézmény szakmai programja Az intézmény szolgáltatásainak , 4.5, 4.9 széleskörűsége, célcsoport igényeihez való igazodása, reintegrációs tevékenységek megjelenése 4.2 A szakmai programban, dokumentumokban mennyire jelenik meg a célcsoport speciális igénye 5 4.5, 4.6 V. A pályázat költségvetése A támogatás igénylésének megalapozottsága, a kedvezőtlen anyagi helyzet bemutatása 5.2 Az igényelt támogatási összeg megalapozottsága Összesen 15 mérleg, eredménykimutatás, likviditási terv 10 projektköltségvetés, indoklása, likviditási terv, pont 14

15 5. A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL A pályázókat a támogatási döntésről a Közalapítvány a pályázatok beadási határidejét követő 45 napon belül írásban értesíti. A pályázat elutasításának, illetve a támogatás odaítélésére vonatkozó elutasító döntésnek az alábbi okai lehetnek: A pályázat a benyújtási határidő után érkezett be. A pályázat hiányos vagy egyéb okokból nem felel meg az előírt formai követelményeknek. A pályázó vagy/és együttműködő partnerei nem jogosultak a támogatás igénybevételére. A pályázat a program keretében nem jogosult a támogatásra. A pályázattnak a program célkitűzéseihez való kapcsolódása, illetve szakmai tartalma nem megfelelő A pályázat pénzügyi része nem megfelelő. A Minisztériumnak a pályázatok kiválasztására és a támogatások odaítélésére vonatkozó döntése végleges, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. 6. A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A támogatások odaítéléséről szóló döntést követően a Közalapítvány szerződést köt a kedvezményezettel. A szerződésben az alábbi jogok és kötelezettségek kerülnek rögzítésre. A támogatás végleges összege A szerződés a támogatás maximális összegét, illetve a támogatás százalékos arányát, valamint a finanszírozás módját rögzíti. Amennyiben a pályázat célkitűzései nem teljesülnek Amennyiben a kedvezményezett nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítja meg a pályázatot, a Közalapítvány fenntartja magának a jogot a kifizetések visszavonására és/vagy a szerződés felmondására. Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti a szerződés feltételeit, a Közalapítványnak jogában áll csökkenteni a támogatást. 15

16 A szerződés módosítása Minden változásról, amely a pályázati program megvalósítását érinti, a Közalapítványt előzetesen írásban kell tájékoztatni, valamint szerződésmódosítást kezdeményezni. A szerződésmódosítás szabályairól a támogatási szerződés részletesen rendelkezik. A költségvetés módosítása Az egyes költségvetési sorok összegei az alábbi feltételek mellett változtathatók meg: A változás nem változtatja meg a pályázat alapvető célját, valamint A költségek átcsoportosítása egy költségnemen belül történik, vagy amennyiben különböző költséghelyek között történik, akkor az érintett költséghelyeken szereplő összegek maximum 10%-kal változnak. Ebben az esetben a kedvezményezett a Közalapítvány által történt jóváhagyást követően átvezeti a költségvetésben a változtatást. Minden egyéb esetben a Közalapítványhoz írásban szerződésmódosítási kérelmet kell benyújtani. Jelentések A támogatott pályázóknak a pályázati program futamidejének lejártakor szakmai és pénzügyi jelentést kell készítenie a Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott formátumban. A támogatás folyósítása A támogatást a Közalapítvány a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül utalja át a kedvezményezett szerződésben szereplő bankszámlaszámára. A pályázatnak, illetve a kapcsolódó elszámolásoknak a dokumentálása A kedvezményezett kötelessége, hogy pontos és rendszeres nyilvántartást vezessen a pályázatról, illetve pontos és áttekinthető könyvelést vezessen a kapcsolódó elszámolásokról. A kedvezményezettnek a pályázattal kapcsolatos nyilvántartásokat a pályázat lezárását követő öt évig meg kell őriznie. Nyilvánosság A pályázat megvalósításakor a kedvezményezettnek megfelelő módon - például a pályázat során készült jelentésekben, kiadványokban vagy a pályázattal kapcsolatos híranyagokban - láthatóvá kell tennie, hogy a pályázat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásából valósult meg. 16

17 Vonatkozó jogszabályok és rendeletek Hazai jogszabályok évi XXVI törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi III törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról /2000 (XII.26.) Korm. Rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról /1999 (XII.16) Korm. Rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 5. 29/1993 (II.17.) Korm. Rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 6. 11/2000 (X.18.) SzCsM rendelet A fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról 7. 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8. 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Az Európai Unió ajánlásai, alapelvei 1. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége által december 20-án elfogadott, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről szóló Alapvető Szabályok 2. Az Európa Tanács által május 7-8-án elfogadott, A fogyatékos emberek életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén működő politika erősítése című malagai Politikai Nyilatkozat 3. az Európai Közösségek Bizottsága által május 12-én elfogadott, Úton a fogyatékos személyek számára akadálymentes Európa felé című, COM(2000)284. számú Közlemény az Európai Unió Tanácsa által annak alapján november 27-én elfogadott, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000/78/EK számú Irányelv 4. az Európai Unió Tanácsa által a nizzai értekezleten december 7-én elfogadott, Alapvető Emberi Jogok Chartája fogyatékos személyek beilleszkedéséről szóló 26. cikkelye 5. az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus által március 24-én elfogadott, A befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel párosuló pozitív cselekvés című Madridi Nyilatkozat 17

18 6. az Európai Unió Tanácsa által február 6-án elfogadott, eaccessability fogyatékos emberek tudásalapú társadalomban való részvételének javításáról szóló, 2003/C 39/03 számú határozat 7. az Európai Unió Tanácsa által május 5-én elfogadott, a fogyatékos tanulók és hallgatók általános és szakképzésben való részvételének esélyegyenlőségéről szóló, 2003/C 134/04 számú határozat 8. z Európai Unió Tanácsa által május 6-án elfogadott, a fogyatékos emberek kulturális intézmények szolgáltatásaiban és a kulturális aktivitásokban való részvételének esélyegyenlőségéről szóló, 2003/C 134/05 számú határozat 9. az Európai Unió Tanácsa által július 15-én elfogadott, a fogyatékos emberek foglalkoztatásának és szociális beilleszkedésének támogatásáról szóló, 2003/C 175/01 számú határozat 10. az Európai Közösségek Bizottsága által október 30-án elfogadott, Fogyatékos emberek esélyegyenlősége: Európai Cselekvési Terv című, COM(2003)650. számú Közlemény 18

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNÁLLÓ ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZÉRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. címmel pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNÁLLÓ ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZÉRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. címmel pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1.számú melléklet Pályázati kiírás A PÉCSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁHOZ Foglalkoztatási programok támogatására rendelkezésre álló keret 9 millió forint, az alábbi szempontok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/10 kódjelű A megváltozott

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

Pályázati felhívás. Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

Pályázati felhívás. Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására Pályázati felhívás Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő); PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben