Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2."

Átírás

1 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP ) december február 29.

2 Kormányzati elvárás és cél a közigazgatással szemben Cél: Szociális ágazat működésének modernizálása A szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges elektronikus szolgáltatások központi fejlesztése Hatékonyság növelése Legfontosabb eszköz: Infokommunikációs eszközök használatának elterjesztése 2

3 A TÁMOP Központi szociális információs fejlesztések projekt célja Az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése, A szolgáltatások minőségének javítása, Az ügyfelek és a tisztviselők munkájának megkönnyítése, Az eljárások, szervezeti folyamatok egyszerűbbé, gyorsabbá, hatékonyabbá tétele. 3

4 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője című képzés Résztvevők: Szociális és gyámhivatalok hatósági munkatársai, szakemberei Polgármesteri hivatalok/körjegyzőségek szociális ügyintézői Polgármesteri Hivatalok és a szociális és gyámhivatalok ellenőrzéssel foglalkozó munkatársai, szakemberei Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és intézmények munkatársai és szakemberei (engedélyező és ellenőrző hatóság fenntartók és fenntartói ellenőrzést végzők szolgáltatások, intézmények képviselői) Összesen: 600 fő képzése. A képzés FAT akkreditációval rendelkezik. 4

5 A Gyámhivatalok vezetői és munkatársai közül elméleti vagy gyakorlati oktatás megtartására akik felkérést kaptak, Szolgáltatásban dolgozó szakemberek, NRSZH munkatársai, Informatikai fejlesztők. Közreműködők 5

6 Cél: Képzési modul konkrét célja Az elkészült szoftverek és adatlapok, iratminták elektronizálási lehetőségeinek megismerése A működési engedélyezés, ellenőrzés, nyilvántartás és tevékenység online ügyintézése Önálló alkalmazási készség kialakítása a mindennapi munkában A tevékenységadminisztráció elektronizált lehetőségének elsajátítása 6

7 A képzés moduljai I. A szociális és gyermekvédelmi ágazat jogi szabályozása II. Hatósági, fenntartói és a szolgáltatást nyújtók elektronizált feladatai az ágazati szabályozás mentén III. Elektronizált eljárások a működési engedélyezés, ellenőrzés és tevékenységadminisztráció folyamatában IV. Szociális ügyintézés elektronikus alkalmazásai 7

8 I. Modul: A szociális és gyermekvédelmi ágazat jogi szabályozása Témakörök: A szociális és gyermekvédelmi ágazat ellátási formáinak rendszerszerű áttekintése, hasonlóságok, eltérések kiemelése (Szt., Gyvt. és végrehajtási rendeletei) Jogalkalmazást segítő elektronikus eszközök, alkalmazások ismerete (pl: regiszter, pályázatkezelő rendszer, SZÁP, egyéb szakmai honlapok) Jogszabályi háttér a működés engedélyezéséről és ellenőrzésről (a résztvevők szempontjából lényeges ismeretek frissítése, hatósági eljárások egységesítése, közös ellenőrzések) Nyilvántartás, ágazati azonosító Jogszabályok a tevékenységadminisztráció vezetésében (gyermekvédelem, gyermekjólét, idősek otthona, családsegítés) Időtartam: 4 óra Módszer: előadás, konzultáció 8

9 II. Modul: Hatósági, fenntartói és a szolgáltatást nyújtók elektronizált feladatai az ágazati szabályozás mentén Témakörök: Az elektronizált működési engedélyezési eljárás. Az intézmények működésének ellenőrzésére folytatott elektronizált eljárások (engedélyezés elektronizálható lépései, iratminták ellenőrzés adatainak rögzítése) Elektronizálható hatósági eljárási szakaszok (eljárási lépések specialitásai a különböző szolgáltatási formák esetén alapszolgáltatások és szakosított ellátások, szakellátások) Kitölthető elektronizált nyomtatványok. Fenntartói alkalmazások az ellenőrzés során (elektronizált ellenőrzési eljárások ismertetése) Szociális regiszter szerepe, célja (új funkciók, jelentési kötelezettség) Tevékenységadminisztráció vezetése (kidolgozott adminisztrációs lapok megismerése) Időtartam: 6 óra Módszer: előadás, konzultáció, demonstráció 9

10 III. Modul: Elektronizált eljárások a működési engedélyezés, ellenőrzés és tevékenységadminisztráció folyamatában Cél: az elméleti ismeretek és a programok alkalmazásának elsajátítása, példák megoldása mind az elméleti ismeretek, mind a felhasználói készségek fejlesztésére Témakörök: Elektronikus kapcsolattartás (közreműködő hatóságokkal szakhatóságok, módszertani intézmények) Elektronikus űrlapok használata az engedélyezésben (engedélyezési kérelmek benyújtásának, mellékletek csatolásának gyakorlása) Elektronikus űrlapok használata az ellenőrzésben (ellenőrzési típusoknak megfelelő iratminták kitöltésének, feltöltésének gyakorlása) Adatgyűjtés a regiszterből (új funkciók gyakorlása, engedély, jelentés, adatváltozás rögzítése) Tevékenységadminisztráció gyakorlati megvalósítása (űrlapok kitöltése, a lehetséges összehasonlítások elvégzése) Időtartam: 10 óra Módszer: egyéni munka, számítógép használattal 10

11 IV. Modul Szociális ügyintézés elektronikus alkalmazásai Cél: az elméleti ismeretek és a programok alkalmazásának elsajátítási szintjének ellenőrzése, megadott feladatok elvégzésének értékelése Feladatok: Elektronizált esetfeldolgozás a működési engedélyezésben az ellenőrzésben a tevékenységadminisztrációban nyilvántartás vezetésében rögzítés a regiszterben Időtartam: 4 óra Módszer: e-learning alapú egyéni esetfeldolgozás Sikeres elvégzés: tanúsítvány kiadása 11

12 I/1. Ágazati szabályozások alapjai Vonatkozó jogszabályok A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) Végrehajtási rendeleteik 12

13 Pénzbeli és természetbeni ellátások Csak pénzben nyújthatók Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Ápolási díj Csak természetben nyújthatók Köztemetés Közgyógyellátás Eü. szolgáltatásra való jogosultság Adósságkezelési szolgáltatás Energiafelhasználási támogatás Gazdálkodást segítő támogatás Vegyesek Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Temetési segély Aktív korúak ellátása - feltételekkel I/1. Az Szt. ellátási formái Szociális szolgáltatások Alapszolgáltatások Falu és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Nappali ellátások 13

14 I/1. Szakosított ellátási formák Ápolást-gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthonok Integrációs formák 14

15 I/1. Szakosított intézményi formák Ápolást-gondozást nyújtó intézmények Idősek otthona Pszichiátriai betegek otthona Szenvedélybetegek otthona Fogyatékos személyek otthona (kiskorúak, nagykorúak) Hajléktalanok otthona Rehabilitációs intézmények Pszichiátriai betegek r.i. Szenvedélybetegek r.i. Fogyatékos személyek r.i. Hajléktalan személyek r.i. Lakóotthonok Fogyatékos személyek lo. Rehabilitációs célú Ápoló-gondozó célú Pszichiátriai betegek lo. Szenvedélybetegek lo. 15

16 I/1. Szakosított intézményi formák Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Időskorúak gondozóháza Fogyatékos személyek gondozóháza Pszichiátriai betegek átmeneti otthona Szenvedélybetegek átmeneti otthona Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása 16

17 I/1. A Gyvt. ellátási formái Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás 17

18 I/1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (Gyvt.) Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde, hetes bölcsőde Családi napközi Családi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Alternatív napközbeni ellátás (2012. jan.1-től) Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona, krízisközpont Gyermekvédelmi szakellátások Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülő Gyermekotthon Lakásotthon Utógondozó otthon Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 18

19 I/1. Hasonlóságok, eltérések szociális Pénzbeli, természetbeni ell. Szociális szolgáltatások Alapszolgáltatások Szakosított ellátások Átmeneti elhelyezés Lakóotthon gyermekvédelem Pénzbeli, természetbeni ell. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Alapellátások Szakellátások Átmeneti gondozás Lakásotthon 19

20 I/1. Jogszabályi változások Megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények átvétele állami fenntartásba január 1-től (2011. évi CLIV. tv. és 258/2011. (XII.7.) Korm. rend.) Megyei intézményfenntartó központ (MIK) a fenntartó Ellátási szerződéssel teljesíthető feladatellátás Működési engedély módosítás: január 31-ig Megyei szolgáltatástervezési koncepció 20

21 I/1. Jogszabályi változások évi költségvetési tv. (2011. évi CLXXXVIII. tv.) Az egyházi kiegészítő normatíva mértéke 94,5 % 3. Melléklet: A normatívák összege megegyezik az idei évivel, kivétel emelt színvonalú bentlakásos ellátás: Ft látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonainak támogatása Ft/főre nő pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonainak támogatása Ft/főre csökken 21

22 I/1. Jogszabályi változások évi költségvetési tv. Módszertani feladatok ellátásra kevesebb jut A finanszírozási körbe tartozó szolgáltatásokra jutó összeg is csökken Továbbképzést teljesítők egy havi juttatása nem kötelező megszűnik ( Szt. 92/D. hatályon kívül) Bírság bevételek központosítása szociális igazgatási bírság felhasználásának speciális formája megszűnik 22

23 I/1. Az Szt. változásai Piaci alapú idősotthoni ellátás szabályainak megteremtése Nem állami fenntartású házi segítségnyújtást biztosítók kapacitásnövelésének korlátozása - befogadás Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése Intézményi térítési díj számításának módosítása: az önköltséget az előző év adatai helyett a tárgyévre tervezett adatok alapján kell számítani Egyéb pontosító szabályok 23

24 I/1. Kapacitásszabályozás A közfoglalkoztatástól és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény Szt. 58/A. (2) bek., Gyvt (2) bek. Végrehajtási rendeletek módosítása: Szmr., Gymr., (331/2010.(XII.27.) Korm. rendelet) A működési engedélyezési eljárás része NRSZH szakhatóságként jár el Befogadási kérelem Mentesülési okok, amelyek automatikus befogadást jelentenek Működési engedélyben feltüntetésre kerül a befogadási eljárás eredménye 24

25 I/1. KENYSZI TAJ alapú nyilvántartás A közfoglalkoztatástól és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény Szt. 20/C. és Gyvt (2)-(3) bek. 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet módosítása (329/2011.)XII.29.) Korm.r.) Napi szinten vezetendő nyilvántartás az igénybevevőkről A szolgáltatás igénybevételét követő munkanap 24 óráig kell adatot szolgáltatni Fél év felkészülési idő, jogkövetkezmények július 1-jétől Az országos jelentési rendszerbe szolgáltatandó adatok köre jelentősen szűkül fél/negyedévente Tájékoztató a honlapon a feladatokról. 25

26 I/1. A Gyvt. változásai A megállapodások számára vonatkozó szabályozás egyértelműsítése családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetében Az alternatív napközbeni ellátás fogalmának pontosítása Térítési díj szabályok átalakítása Az ellátás igénybevételével kapcsolatos módosítások Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás természetbeni formában történő nyújtása Egyéb pontosító javaslatok A közalkalmazottakra irányadó munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli, valamint illetményrendszerre vonatkozó feltételeket - az egyházi intézményekben is A gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása formáinak nevesítése Társulási fenntartás esetében térítési díj és igénybevételi szabályozás az Szt-hez hasonlóan 26

27 I/1. Szociális vhr-ek módosításai 9/1999.(XI.24.) SzCsM r. összhang az 1/2000-el - orvosi igazolás 1/2000.(I.7.) SzCsM r. nem kell SZMSZ az egyszemélyes szolgáltatók esetében nincs gondozási terv készítési kötelezettség ha nincs gondozási szükséglet nappali ellátásnál pontosításra került a látogatási és eseménynapló csak a 10. sz. melléklet szerinti a kötelező normatíva szempontjából is utcai szociális munka több szabálya 104. (1), (7) 2-3 sz. melléklete (lakóotthoni és hajléktalan létszámszükséglet) 36/2007.(XII.22.) SzMM r. 3. sz. melléklet 0-10 pont között nincs gondozási szükséglete, pont között 1 óra, a többi változatlan 3/2008.(IV.15.) SzMM r. - módszertani intézetek szakértői díjai változnak 27

28 I/1. Gyermekvédelmi vhr-ek módosításai 15/1998.(IV.30.) NM r. Az alternatív napközbeni ellátás tartalmának meghatározása A saját gyermeket ellátó személyi kör meghatározása Családi napközik: állandó segítő rendelkezésre állási idejének meghatározása Egy épületen belül működő több családi napközi működési feltételeinek meghatározása A bölcsődei gyermek csoportszoba hasznos alapterületének meghatározása A módszertani intézmények részére fizetendő szakértői díj bevezetése Szervezeti és működési szabályzat készítési kötelezettség pontosítása A családi pótlék felhasználása a gyermekotthonban 1. sz. melléklete létszámnormák, 2 sz. melléklete képesítési előírások (alt napközi) 7. sz. mell. csp felhasználás elszámolás adminisztrációja 1/2004.(I.5.) ESZCSM rendelet Jogvédők szervezeti keretének pontosítása Közalapítvány helyett NRSZH 28

29 I/2. Jogalkalmazást segítő elektronikus eszközök, alkalmazások NRSZH által működtetett informatikai rendszerek Regiszter Pályázatkezelő rendszer Szociális ágazati portál Egyéb szakmai honlapok 29

30 I/2. Regiszter A Szociális Ágazati Regiszter tartalmazza azokat a szociális hatóság által kiadott és rögzített engedélyeket, melyeket szociális, illetve gyermekvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatásokra adtak ki. Tartalmazza továbbá a szociális szolgáltatásokat fenntartók adatszolgáltatását az országos jelentési rendszer keretében. Kiegészül az igénybevevők adataival év során. A Szociális Regiszter tartalma: megközelítőleg fenntartó, engedélyes, működési engedély, ebből gyermekvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatásra kiadott.

31 I/2. Az Ágazati Regisztert használók Statisztikai adatszolgáltatás KSH Korábban a kijelölt városi jegyzők SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALOK Engedélyek rögzítése: NAPRAKÉSZ TARTALOM Normatíva felhasználás ellenőrzése Ágazati tervezés MÁK NEFMI KIM NRSZH Szociális szakemberek érdeklődők ENGEDÉLYESEK FENNTARTÓK JELENTÉS Információ szerzés szakmai segítségnyújtás, azonosító jóváhagyása, törlése

32 I/2. A rendszer felépítése, hierarchiája Fenntartó engedélye(k), ha közvetlenül nyújt szolgáltatást Intézmény/ Szolgáltató székhely engedélye(i) ha a székhelyen nyújt szolgáltatást vagy központi iroda ha a székhelyen nincs szolgáltatás Telephely (ha van, egy vagy több) szolgáltatás nyújtás helye és a hozzá kapcsolódó engedély(ek) A fenntartó, intézmény, telephely akkor kap ágazati azonosítót, ha az adott helyen szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak, és erről működési engedélyt rögzít be az engedélyt kiadó hatóság.

33 I/2. Az engedélyező hatóságok feladatai Új engedélyes számára ágazati azonosító kérése és határozatba foglalása A jóváhagyott kérelem végleges állapotba juttatása a szükséges adatok kiegészítésével A hiányzó elérhetőségek pótlása (pl. telefon szám, kapcsolattartó neve stb.) Fenntartó váltás, intézménycsere átvezetése a változások követése céljából A visszavont és megszűnt engedélyek esetén az engedély hatályon kívül helyezése és a jogerős visszavonó/ megszüntető határozat megküldése az NRSZHnak, amennyiben ágazati azonosító törlése szükséges A hibás, többszörös rögzítések kijavítása, vagy típustól függően kijavíttatás a munkatársakkal Ismételt engedélyezés, engedély módosítás esetén a módosult adatok átvezetése

34 I/2. Szociális szolgáltatást fenntartók, engedélyesek feladatai 329/2011.(XII.29.) Korm. rendelet jelentős változások igénybevevői nyilvántartással bővül (TAJ alapú) kiterjed az igénybevevői adatszolgáltatás a gyermekvédelemre is határidők a bevezetésre a féléves, negyedéves jelentések adattartalma csökkent Adataik pontosítása, hiányzó adataik rögzítése Jelzés téves rögzítésről az engedélyező felé Pontos, időbeni jelentések megtétele

35 Új felület I/2. Regiszter fejlesztése Könnyebb kezelhetőség Adatok átemelése más, kapcsolódó rendszerekbe engedélyezés, ellenőrzés, KENYSZI-nek az alapja Jelentések adattartalma csökken Lekérdezések és riport funkciók megmaradnak 35

36 I/2. Pályázatkezelő rendszer Jogszabályi háttér 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet Pályázatos szolgáltatások Támogató szolgáltatás január 1-től új ciklus Közösségi ellátások január 1-től új ciklus Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás december 31-ig Szociális foglalkoztatás december 31-ig Utcai szociális munka január 1-től 3 évre Krízisközpont január 1-től 3 évre 36

37 I/2. A pályázat benyújtásának módja Pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be Pályázatot benyújtani a pkr.nrszh.hu (interneten keresztül elérhető) címen, elektronikusan kitölthető űrlap kitöltésével lehet Érvényes pályázatot kizárólag a fenntartó nyújthat be

38 I/2. A pályázatkezelő rendszer használata Regisztráció csak újaknak Bejelentkezés Pályázatok kezelése Nyitólap után - regisztráció belépés felhasználónév jelszó Nyitólapon új pályázat benyújtása pályázat szerkesztése mentés, ellenőrzés véglegesítés

39 I/2. Pályázati űrlapok Általános adatok Fenntartó és szolgáltató Működési engedély Szolgáltatás ismertetése Szolgáltatási adatok Tárgyi feltételek Személyi feltételek Pénzügyi gazdálkodási terv Nyilatkozatok Mellékletek

40 I/2. Szociális Ágazati Portál (SZÁP) A portál egy olyan web alapú alkalmazás, amely a felhasználói számára egységes prezentációs felületet, valamint személyre szabott hozzáférést biztosít az információkhoz, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz. Információk gyűjtése és közzététele a lakosságnak a szolgáltatóknak és fenntartóknak az önkormányzatoknak a szociális szakembereknek a szociális hatóságoknak tartalmaz információkat 40

41 I/2. Szociális Ágazati Portál (SZÁP) Az ágazati portál kiemelt célja, hogy mind a közigazgatás, a szakmai szervezetek, szociális intézmények, mind pedig a szociális szolgáltatásokat igénybevevők, vagy egyéb érdeklődő számára biztosítsa az igényelt információtartalmakat. Azaz egyszerre szolgálja ki a laikus érdeklődőket, igénylőket, a szolgáltatásokat biztosító, szervező, ellenőrző rendszereket, továbbá a kutató, döntés előkészítő csoportokat Cél: az ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése, azaz az ágazati adminisztráció központi rendszereinek kialakítása, korszerűsítése.

42 Szt. I/3. Jogszabályi háttér a működés engedélyezéséhez, ellenőrzéséhez 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet (Szmr.) 112/2006.(V.12.) Korm. rendelet (Szfr.) Gyvt. 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet (Gymr.) évi CXL. tv. (Ket.) 42

43 I/3. Működési engedélyezés Eljárási lépések Kérelem benyújtása elektronikusan letölthető nyomtatvány Kötelező mellékletek csatolása Szakhatóságok bevonása Szakértő bevonása módszertani intézmény Helyszíni szemle Határozathozatal Regiszterben rögzítés Tanúsítvány kiadása 43

44 Szociális Fenntartó alapdokumentumai társulási megállapodás, vállalkozói igazolvány, cégkivonat, társadalmi szervezet bírósági nyilvántartás adatainak kivonata, egyházi nyilvántartásba vételről végzés, kivonat egyházi nyilatkozat a szervezeti egységről Adószámról igazolás Köztartozás mentességről igazolás Alapító okirat Felelősségbiztosítás ha kell Befogadással kapcsolatos dokumentumok I/3. Kötelező mellékletek Gyermekvédelem Fenntartó alapdokumentumai társulási megállapodás, vállalkozói igazolvány, cégkivonat, társadalmi szervezet bírósági nyilvántartás adatainak kivonata, egyházi nyilvántartásba vételről végzés, kivonat egyházi nyilatkozat a szervezeti egységről Adószámról igazolás Köztartozás mentességről igazolás Alapító okirat Felelősségbiztosítás ha kell Befogadással kapcsolatos dokumentumok 44

45 Szociális Szakmai program Személyi feltételek igazolása létszámfeltételről nyilatkozat szakképesítések, tanfolyamok okiratai Ingatlan tulajdoni lapja, használat jogcíme Építéshatósági engedély Speciális mellékletek jogosítvány forgalmi engedély kötelező és casco biztosítás I/3. Kötelező mellékletek Gyermekvédelem Szakmai program Személyi feltételek igazolása létszámfeltételről nyilatkozat szakképesítések, tanfolyamok okiratai vezetők és egyéb dolgozók speciális nyilatkozatai Ingatlan tulajdoni lapja, használat jogcíme Építéshatósági engedély A személyi feltételeknél egyes szolgáltatási formáknál eltérő nyilatkozatok! 45

46 I/3. Szakhatóságok bevonása Szociális Élelmiszerlánc és Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság kerületi hivatala (étkeztetés, nappali ellátás, lakóotthon, ha meleg-étkeztetés van, bentlakásos int.) Népegészségügyi intézet (nappali, bentlakásos intézmény) Tűzvédelmi szakhatóság (nappali, bentlakásos intézmény) Építéshatóság (nappali, bentlakásos intézmény) Megyei főjegyző (kiskorú fogyatékos otthon) NRSZH befogadás kérdésében Gyermekvédelem Népegészségügyi intézet (családi napközi, átmenti gondozási formák, gyermekotthon) Tűzvédelmi szakhatóság (bölcsőde, átmeneti gondozási formák, gyermekotthon) Építéshatóság (bölcsőde, átmeneti gondozási formák, gyermekotthon) Élelmiszerlánc és Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság kerületi hivatala (családok átmeneti otthona, utógondozó otthon, ha van meleg étk., egyébként bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon ) Megyei főjegyző (bölcsőde korai fejlesztés, gyermekotthon) NRSZH befogadás kérdésében 46

47 I/3. Szakértő bevonása Módszertani intézmény kirendelése Szakértőként vesz részt az eljárásban Véleményezi a szakmai programot 30 napon belül, indokolt esetben a hatóság 15 nappal hosszabbíthat Szakértői díjat a fenntartó köteles megfizetni A díj összege: Ft, illetve Ft (2012. január 1-től) 47

48 I/3. Helyszíni szemle Mindkét ágazatban kötelező Ket. szabályai Előzetes értesítés Rendeltetésszerű működést nem akadályozhatja Szemlét végző személy jogosultságai Jegyzőkönyv készül Eljárási bírság az akadályoztatásért 48

49 I/3. Határozat működési engedély Fenntartó adatai Szociális Neve, székhelye, adószám Fenntartó típusa Intézmény, szolgáltató adatai Neve, székhelye, Telephely, nyitva álló helyiség címe Ágazati azonosító Adószám, ha eltér a fenntartótól Szociális szolgáltatás megnevezése Férőhelyek száma Gépkocsi rendszáma, típusa Ellátási terület Működés kezdő időpontja Ellátási szerződés Működési engedély hatálya Befogadás ténye Fenntartó adatai Gyermekvédelem Neve, székhelye, adószám Fenntartó típusa Intézmény, szolgáltató adatai Neve, székhelye, Telephely, területi iroda címe Ágazati azonosító Adószám, ha eltér a fenntartótól Tevékenység típusa, formája Férőhelyek száma speciális Ellátási terület Működés kezdő időpontja Ellátási szerződés Működési engedély hatálya Befogadás ténye 49

50 I/3. Működési engedélyek Ket. szerinti határozat Jogerősítés Regiszterben rögzítés Tanúsítvány kiadása Működési engedély módosítás esetei Bejelentési kötelezettség Működési engedély visszavonása Engedély nélkül végzett szolgáltatások 50

51 Engedélyezés elektronizálása (folyamatábra 1.) 51

52 Engedélyezés elektronizálása (folyamatábra 2.) 52

53 Szociális Legalább kétévente Éves ellenőrzési terv: felügyeleti szervnek, szakhatóságoknak, módszertannak Helyszíni ellenőrzés Módszertan szakértőként kirendelése Szakhatóságok megkeresése Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés I/3. Ellenőrzés Gyermekvédelem Kétévente: gyermekjóléti szolgáltatás, napközbeni ellátás, átmeneti gondozás Évente: otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, TGYSZ Éves ellenőrzési terv: felügyeleti szervnek, szakhatóságoknak, módszertannak Helyszíni ellenőrzés Módszertan bevonása 4 évente Szakhatóságok megkeresése Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés 53

54 I/3. Ellenőrzés - intézkedések Közös az intézkedési lehetőség a két ágazatban Felszólít a jogszerű működés helyreállítására 15 nap - 4 hónap határidő Kötelezettséget előíró végzés Felvételi tilalom elrendelése Hatósági szerződés kötése : max. 3 évre Bírság kiszabása Egyéb intézkedések Engedély visszavonása nem szolgáltat, vagy megszűnt Férőhelyszám csökkentés, törlés Épületrész lezárása Engedély visszavonása súlyos veszélyeztetés, alapvető jogsértések Működési engedély hatályának megváltoztatása 54

55 Ellenőrzés elektronizálása (folyamatábra 1.) 55

56 Ellenőrzés elektronizálása (folyamatábra 2.) 56

57 Ellenőrzés elektronizálása (folyamatábra 3.) 57

58 Ellenőrzés elektronizálása (folyamatábra 4.) 58

59 I/4. Ágazati nyilvántartás 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet Nyilvántartás célja: állampolgárok, hatóságok, jogalkotó tájékoztatása Adattartalma: Szt. és a Gyvt. rögzíti Hozzáférési szintek: Érdeklődők: publikus, belépési kód nélkül ad információt Engedélyesek Fenntartók Hatóságok NRSZH 59

60 I/4. Ágazati azonosító Tartalmazza: Működési engedélyeket Ágazati azonosítót Fenntartói jelentéseket Fenntartói, intézményi adatokat, elérhetőségeket Nyújtott szolgáltatásokat 2012-től az igénybevevőket 60

61 I/4. Ágazati azonosító Azonosító képzése Az ágazati azonosító nyolcjegyű. Az első jegye konstans S betű. A 2-7. jegye: a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) sorszáma. A 8. jegye a 2-7. számjegyek felhasználásával képzett ellenőrző szám. Ezt úgy kell képezni, hogy a 2-7. jegyek mindegyikét szorozni kell azzal a sorszámmal, ahányadik helyet foglalja el az azonosítón belül (a konstans S betű utáni első számjegy szorozva kettővel, második számjegy szorozva hárommal stb.). Az így kapott szorzatok összegét el kell osztani 10-zel, és a 8. jegy az osztás maradéka lesz. Telephely azonosítója 16 jegyű. 61

62 I/4. Szolgáltatási jelentési rendszer Fenntartó kötelezettsége Csak szociális szolgáltatásokra Félévente Nappali intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Tartós bentlakásos intézmények, idősek otthona kivételével Negyedévente Támogató szolgáltatás Közösségi ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek otthona Szociális foglalkoztatás 62

63 I/5. Tevékenységadminisztráció KENYSZI felületén rögzített ellátottak a törzsadatok Az ellátottak körében végzett gondozási tevékenység rögzítése Önálló alrendszer -TEVADMIN Napi, heti, féléves, éves rendszerességgel rögzített űrlapok Űrlapok: jogszabályban előírt kötelező dokumentációk 63

64 I/5. Tevékenységadminisztráció Feldolgozott szolgáltatási területek Családsegítés Idősek otthona Gyermekvédelemben: macis lapok 64

65 I/5. Tevékenységadminisztráció Családsegítés űrlapok Esetnapló/cselekvési terv Forgalmi napló Családgondozói megállapodás Eset átadási jegyzék 65

66 I/5. Tevékenységadminisztráció űrlapok Családok átmeneti otthona I.sz adatlap: T-Törzslap XII. sz. adatlap: ÁTG-2 Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén XIII. sz. adatlap: ÁTG-3 Családgondozási lap átmeneti gondozásban XIV. sz. adatlap: ÁTG-4 Helyzetértékelési lap átmeneti gondozás esetén 66

67 Idősek otthona Előgondozás I Előgondozás II I/5. Tevékenységadminisztráció űrlapok Gondozási szükséglet vizsgálat Felvételi űrlap Igénybevételi űrlap Jövedelem adatok Ápolási gondozási alapápolás űrlap Ápolási gondozási szakápolás űrlap Gondozási terv Ápolási tevékenység dokumentáció Ápolási terv Egészségügyi ellátás Egyéni gyógyszernyilvántartó lap Gyógyszerbiztosítás Gyógyászati segédeszköz biztosítás Ellátotti mentálhigiéniás űrlap Ellátotti foglalkoztatási űrlap 67

68 Köszönjük a figyelmet! 68

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő?

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? Hogy is van ez? VII. Országos Szociális Szakmai Konferencia 2011. november 03-04. Keszthely Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? dr Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. VERES GÁBOR 2015.05.14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 6877-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális szakmai nap - Kecskemét 2015. március 26. dr. Poloznik Aranka SZOLGÁLTATÓI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Utcai szociális szolgálatok pályázati finanszírozása Farkasné Farkas Gyöngyi mb. főosztályvezető, NRSZH Hajléktalan ellátás

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft /2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. A óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft /2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. A óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

A kistérségi többcélú társulások körüli problémák az FSZH ellenőrzési tapasztalatai alapján. Készítette: dr. Kellermann Dániel FSZH 2009. június 10.

A kistérségi többcélú társulások körüli problémák az FSZH ellenőrzési tapasztalatai alapján. Készítette: dr. Kellermann Dániel FSZH 2009. június 10. A kistérségi többcélú társulások körüli problémák az FSZH ellenőrzési tapasztalatai alapján Készítette: dr. Kellermann Dániel FSZH 2009. június 10. 1 Jogszabályi háttér A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések

Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Helyzetkép Utazás a szociálpolitikai hullámvasúton címmel Regionális Szakmai Tanácskozás

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ egységeként működő 3. Sz. Idősek Klubja (Kazincbarcika, Táncsics

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.)

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Általános megjegyzések Az adatok KSH rendszeres éves adatgyűjtéseiből származnak, melyek az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) részei A 1775-ös és a 1696-os adatgyűjtés

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK I. ÖNKORMÁNYZATI PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK Adatforrás: MÁK Területi Igazgatóság, Győr: Az egyes szociális pénzbeli ellátások igénylését célzó dokumentumok Az adatbázis tartalma: A MÁK

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben