Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2."

Átírás

1 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP ) december február 29.

2 Kormányzati elvárás és cél a közigazgatással szemben Cél: Szociális ágazat működésének modernizálása A szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges elektronikus szolgáltatások központi fejlesztése Hatékonyság növelése Legfontosabb eszköz: Infokommunikációs eszközök használatának elterjesztése 2

3 A TÁMOP Központi szociális információs fejlesztések projekt célja Az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése, A szolgáltatások minőségének javítása, Az ügyfelek és a tisztviselők munkájának megkönnyítése, Az eljárások, szervezeti folyamatok egyszerűbbé, gyorsabbá, hatékonyabbá tétele. 3

4 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője című képzés Résztvevők: Szociális és gyámhivatalok hatósági munkatársai, szakemberei Polgármesteri hivatalok/körjegyzőségek szociális ügyintézői Polgármesteri Hivatalok és a szociális és gyámhivatalok ellenőrzéssel foglalkozó munkatársai, szakemberei Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és intézmények munkatársai és szakemberei (engedélyező és ellenőrző hatóság fenntartók és fenntartói ellenőrzést végzők szolgáltatások, intézmények képviselői) Összesen: 600 fő képzése. A képzés FAT akkreditációval rendelkezik. 4

5 A Gyámhivatalok vezetői és munkatársai közül elméleti vagy gyakorlati oktatás megtartására akik felkérést kaptak, Szolgáltatásban dolgozó szakemberek, NRSZH munkatársai, Informatikai fejlesztők. Közreműködők 5

6 Cél: Képzési modul konkrét célja Az elkészült szoftverek és adatlapok, iratminták elektronizálási lehetőségeinek megismerése A működési engedélyezés, ellenőrzés, nyilvántartás és tevékenység online ügyintézése Önálló alkalmazási készség kialakítása a mindennapi munkában A tevékenységadminisztráció elektronizált lehetőségének elsajátítása 6

7 A képzés moduljai I. A szociális és gyermekvédelmi ágazat jogi szabályozása II. Hatósági, fenntartói és a szolgáltatást nyújtók elektronizált feladatai az ágazati szabályozás mentén III. Elektronizált eljárások a működési engedélyezés, ellenőrzés és tevékenységadminisztráció folyamatában IV. Szociális ügyintézés elektronikus alkalmazásai 7

8 I. Modul: A szociális és gyermekvédelmi ágazat jogi szabályozása Témakörök: A szociális és gyermekvédelmi ágazat ellátási formáinak rendszerszerű áttekintése, hasonlóságok, eltérések kiemelése (Szt., Gyvt. és végrehajtási rendeletei) Jogalkalmazást segítő elektronikus eszközök, alkalmazások ismerete (pl: regiszter, pályázatkezelő rendszer, SZÁP, egyéb szakmai honlapok) Jogszabályi háttér a működés engedélyezéséről és ellenőrzésről (a résztvevők szempontjából lényeges ismeretek frissítése, hatósági eljárások egységesítése, közös ellenőrzések) Nyilvántartás, ágazati azonosító Jogszabályok a tevékenységadminisztráció vezetésében (gyermekvédelem, gyermekjólét, idősek otthona, családsegítés) Időtartam: 4 óra Módszer: előadás, konzultáció 8

9 II. Modul: Hatósági, fenntartói és a szolgáltatást nyújtók elektronizált feladatai az ágazati szabályozás mentén Témakörök: Az elektronizált működési engedélyezési eljárás. Az intézmények működésének ellenőrzésére folytatott elektronizált eljárások (engedélyezés elektronizálható lépései, iratminták ellenőrzés adatainak rögzítése) Elektronizálható hatósági eljárási szakaszok (eljárási lépések specialitásai a különböző szolgáltatási formák esetén alapszolgáltatások és szakosított ellátások, szakellátások) Kitölthető elektronizált nyomtatványok. Fenntartói alkalmazások az ellenőrzés során (elektronizált ellenőrzési eljárások ismertetése) Szociális regiszter szerepe, célja (új funkciók, jelentési kötelezettség) Tevékenységadminisztráció vezetése (kidolgozott adminisztrációs lapok megismerése) Időtartam: 6 óra Módszer: előadás, konzultáció, demonstráció 9

10 III. Modul: Elektronizált eljárások a működési engedélyezés, ellenőrzés és tevékenységadminisztráció folyamatában Cél: az elméleti ismeretek és a programok alkalmazásának elsajátítása, példák megoldása mind az elméleti ismeretek, mind a felhasználói készségek fejlesztésére Témakörök: Elektronikus kapcsolattartás (közreműködő hatóságokkal szakhatóságok, módszertani intézmények) Elektronikus űrlapok használata az engedélyezésben (engedélyezési kérelmek benyújtásának, mellékletek csatolásának gyakorlása) Elektronikus űrlapok használata az ellenőrzésben (ellenőrzési típusoknak megfelelő iratminták kitöltésének, feltöltésének gyakorlása) Adatgyűjtés a regiszterből (új funkciók gyakorlása, engedély, jelentés, adatváltozás rögzítése) Tevékenységadminisztráció gyakorlati megvalósítása (űrlapok kitöltése, a lehetséges összehasonlítások elvégzése) Időtartam: 10 óra Módszer: egyéni munka, számítógép használattal 10

11 IV. Modul Szociális ügyintézés elektronikus alkalmazásai Cél: az elméleti ismeretek és a programok alkalmazásának elsajátítási szintjének ellenőrzése, megadott feladatok elvégzésének értékelése Feladatok: Elektronizált esetfeldolgozás a működési engedélyezésben az ellenőrzésben a tevékenységadminisztrációban nyilvántartás vezetésében rögzítés a regiszterben Időtartam: 4 óra Módszer: e-learning alapú egyéni esetfeldolgozás Sikeres elvégzés: tanúsítvány kiadása 11

12 I/1. Ágazati szabályozások alapjai Vonatkozó jogszabályok A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) Végrehajtási rendeleteik 12

13 Pénzbeli és természetbeni ellátások Csak pénzben nyújthatók Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Ápolási díj Csak természetben nyújthatók Köztemetés Közgyógyellátás Eü. szolgáltatásra való jogosultság Adósságkezelési szolgáltatás Energiafelhasználási támogatás Gazdálkodást segítő támogatás Vegyesek Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Temetési segély Aktív korúak ellátása - feltételekkel I/1. Az Szt. ellátási formái Szociális szolgáltatások Alapszolgáltatások Falu és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Nappali ellátások 13

14 I/1. Szakosított ellátási formák Ápolást-gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthonok Integrációs formák 14

15 I/1. Szakosított intézményi formák Ápolást-gondozást nyújtó intézmények Idősek otthona Pszichiátriai betegek otthona Szenvedélybetegek otthona Fogyatékos személyek otthona (kiskorúak, nagykorúak) Hajléktalanok otthona Rehabilitációs intézmények Pszichiátriai betegek r.i. Szenvedélybetegek r.i. Fogyatékos személyek r.i. Hajléktalan személyek r.i. Lakóotthonok Fogyatékos személyek lo. Rehabilitációs célú Ápoló-gondozó célú Pszichiátriai betegek lo. Szenvedélybetegek lo. 15

16 I/1. Szakosított intézményi formák Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Időskorúak gondozóháza Fogyatékos személyek gondozóháza Pszichiátriai betegek átmeneti otthona Szenvedélybetegek átmeneti otthona Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása 16

17 I/1. A Gyvt. ellátási formái Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás 17

18 I/1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (Gyvt.) Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde, hetes bölcsőde Családi napközi Családi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Alternatív napközbeni ellátás (2012. jan.1-től) Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona, krízisközpont Gyermekvédelmi szakellátások Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülő Gyermekotthon Lakásotthon Utógondozó otthon Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 18

19 I/1. Hasonlóságok, eltérések szociális Pénzbeli, természetbeni ell. Szociális szolgáltatások Alapszolgáltatások Szakosított ellátások Átmeneti elhelyezés Lakóotthon gyermekvédelem Pénzbeli, természetbeni ell. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Alapellátások Szakellátások Átmeneti gondozás Lakásotthon 19

20 I/1. Jogszabályi változások Megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények átvétele állami fenntartásba január 1-től (2011. évi CLIV. tv. és 258/2011. (XII.7.) Korm. rend.) Megyei intézményfenntartó központ (MIK) a fenntartó Ellátási szerződéssel teljesíthető feladatellátás Működési engedély módosítás: január 31-ig Megyei szolgáltatástervezési koncepció 20

21 I/1. Jogszabályi változások évi költségvetési tv. (2011. évi CLXXXVIII. tv.) Az egyházi kiegészítő normatíva mértéke 94,5 % 3. Melléklet: A normatívák összege megegyezik az idei évivel, kivétel emelt színvonalú bentlakásos ellátás: Ft látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonainak támogatása Ft/főre nő pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonainak támogatása Ft/főre csökken 21

22 I/1. Jogszabályi változások évi költségvetési tv. Módszertani feladatok ellátásra kevesebb jut A finanszírozási körbe tartozó szolgáltatásokra jutó összeg is csökken Továbbképzést teljesítők egy havi juttatása nem kötelező megszűnik ( Szt. 92/D. hatályon kívül) Bírság bevételek központosítása szociális igazgatási bírság felhasználásának speciális formája megszűnik 22

23 I/1. Az Szt. változásai Piaci alapú idősotthoni ellátás szabályainak megteremtése Nem állami fenntartású házi segítségnyújtást biztosítók kapacitásnövelésének korlátozása - befogadás Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése Intézményi térítési díj számításának módosítása: az önköltséget az előző év adatai helyett a tárgyévre tervezett adatok alapján kell számítani Egyéb pontosító szabályok 23

24 I/1. Kapacitásszabályozás A közfoglalkoztatástól és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény Szt. 58/A. (2) bek., Gyvt (2) bek. Végrehajtási rendeletek módosítása: Szmr., Gymr., (331/2010.(XII.27.) Korm. rendelet) A működési engedélyezési eljárás része NRSZH szakhatóságként jár el Befogadási kérelem Mentesülési okok, amelyek automatikus befogadást jelentenek Működési engedélyben feltüntetésre kerül a befogadási eljárás eredménye 24

25 I/1. KENYSZI TAJ alapú nyilvántartás A közfoglalkoztatástól és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény Szt. 20/C. és Gyvt (2)-(3) bek. 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet módosítása (329/2011.)XII.29.) Korm.r.) Napi szinten vezetendő nyilvántartás az igénybevevőkről A szolgáltatás igénybevételét követő munkanap 24 óráig kell adatot szolgáltatni Fél év felkészülési idő, jogkövetkezmények július 1-jétől Az országos jelentési rendszerbe szolgáltatandó adatok köre jelentősen szűkül fél/negyedévente Tájékoztató a honlapon a feladatokról. 25

26 I/1. A Gyvt. változásai A megállapodások számára vonatkozó szabályozás egyértelműsítése családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetében Az alternatív napközbeni ellátás fogalmának pontosítása Térítési díj szabályok átalakítása Az ellátás igénybevételével kapcsolatos módosítások Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás természetbeni formában történő nyújtása Egyéb pontosító javaslatok A közalkalmazottakra irányadó munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli, valamint illetményrendszerre vonatkozó feltételeket - az egyházi intézményekben is A gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása formáinak nevesítése Társulási fenntartás esetében térítési díj és igénybevételi szabályozás az Szt-hez hasonlóan 26

27 I/1. Szociális vhr-ek módosításai 9/1999.(XI.24.) SzCsM r. összhang az 1/2000-el - orvosi igazolás 1/2000.(I.7.) SzCsM r. nem kell SZMSZ az egyszemélyes szolgáltatók esetében nincs gondozási terv készítési kötelezettség ha nincs gondozási szükséglet nappali ellátásnál pontosításra került a látogatási és eseménynapló csak a 10. sz. melléklet szerinti a kötelező normatíva szempontjából is utcai szociális munka több szabálya 104. (1), (7) 2-3 sz. melléklete (lakóotthoni és hajléktalan létszámszükséglet) 36/2007.(XII.22.) SzMM r. 3. sz. melléklet 0-10 pont között nincs gondozási szükséglete, pont között 1 óra, a többi változatlan 3/2008.(IV.15.) SzMM r. - módszertani intézetek szakértői díjai változnak 27

28 I/1. Gyermekvédelmi vhr-ek módosításai 15/1998.(IV.30.) NM r. Az alternatív napközbeni ellátás tartalmának meghatározása A saját gyermeket ellátó személyi kör meghatározása Családi napközik: állandó segítő rendelkezésre állási idejének meghatározása Egy épületen belül működő több családi napközi működési feltételeinek meghatározása A bölcsődei gyermek csoportszoba hasznos alapterületének meghatározása A módszertani intézmények részére fizetendő szakértői díj bevezetése Szervezeti és működési szabályzat készítési kötelezettség pontosítása A családi pótlék felhasználása a gyermekotthonban 1. sz. melléklete létszámnormák, 2 sz. melléklete képesítési előírások (alt napközi) 7. sz. mell. csp felhasználás elszámolás adminisztrációja 1/2004.(I.5.) ESZCSM rendelet Jogvédők szervezeti keretének pontosítása Közalapítvány helyett NRSZH 28

29 I/2. Jogalkalmazást segítő elektronikus eszközök, alkalmazások NRSZH által működtetett informatikai rendszerek Regiszter Pályázatkezelő rendszer Szociális ágazati portál Egyéb szakmai honlapok 29

30 I/2. Regiszter A Szociális Ágazati Regiszter tartalmazza azokat a szociális hatóság által kiadott és rögzített engedélyeket, melyeket szociális, illetve gyermekvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatásokra adtak ki. Tartalmazza továbbá a szociális szolgáltatásokat fenntartók adatszolgáltatását az országos jelentési rendszer keretében. Kiegészül az igénybevevők adataival év során. A Szociális Regiszter tartalma: megközelítőleg fenntartó, engedélyes, működési engedély, ebből gyermekvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatásra kiadott.

31 I/2. Az Ágazati Regisztert használók Statisztikai adatszolgáltatás KSH Korábban a kijelölt városi jegyzők SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALOK Engedélyek rögzítése: NAPRAKÉSZ TARTALOM Normatíva felhasználás ellenőrzése Ágazati tervezés MÁK NEFMI KIM NRSZH Szociális szakemberek érdeklődők ENGEDÉLYESEK FENNTARTÓK JELENTÉS Információ szerzés szakmai segítségnyújtás, azonosító jóváhagyása, törlése

32 I/2. A rendszer felépítése, hierarchiája Fenntartó engedélye(k), ha közvetlenül nyújt szolgáltatást Intézmény/ Szolgáltató székhely engedélye(i) ha a székhelyen nyújt szolgáltatást vagy központi iroda ha a székhelyen nincs szolgáltatás Telephely (ha van, egy vagy több) szolgáltatás nyújtás helye és a hozzá kapcsolódó engedély(ek) A fenntartó, intézmény, telephely akkor kap ágazati azonosítót, ha az adott helyen szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak, és erről működési engedélyt rögzít be az engedélyt kiadó hatóság.

33 I/2. Az engedélyező hatóságok feladatai Új engedélyes számára ágazati azonosító kérése és határozatba foglalása A jóváhagyott kérelem végleges állapotba juttatása a szükséges adatok kiegészítésével A hiányzó elérhetőségek pótlása (pl. telefon szám, kapcsolattartó neve stb.) Fenntartó váltás, intézménycsere átvezetése a változások követése céljából A visszavont és megszűnt engedélyek esetén az engedély hatályon kívül helyezése és a jogerős visszavonó/ megszüntető határozat megküldése az NRSZHnak, amennyiben ágazati azonosító törlése szükséges A hibás, többszörös rögzítések kijavítása, vagy típustól függően kijavíttatás a munkatársakkal Ismételt engedélyezés, engedély módosítás esetén a módosult adatok átvezetése

34 I/2. Szociális szolgáltatást fenntartók, engedélyesek feladatai 329/2011.(XII.29.) Korm. rendelet jelentős változások igénybevevői nyilvántartással bővül (TAJ alapú) kiterjed az igénybevevői adatszolgáltatás a gyermekvédelemre is határidők a bevezetésre a féléves, negyedéves jelentések adattartalma csökkent Adataik pontosítása, hiányzó adataik rögzítése Jelzés téves rögzítésről az engedélyező felé Pontos, időbeni jelentések megtétele

35 Új felület I/2. Regiszter fejlesztése Könnyebb kezelhetőség Adatok átemelése más, kapcsolódó rendszerekbe engedélyezés, ellenőrzés, KENYSZI-nek az alapja Jelentések adattartalma csökken Lekérdezések és riport funkciók megmaradnak 35

36 I/2. Pályázatkezelő rendszer Jogszabályi háttér 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet Pályázatos szolgáltatások Támogató szolgáltatás január 1-től új ciklus Közösségi ellátások január 1-től új ciklus Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás december 31-ig Szociális foglalkoztatás december 31-ig Utcai szociális munka január 1-től 3 évre Krízisközpont január 1-től 3 évre 36

37 I/2. A pályázat benyújtásának módja Pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be Pályázatot benyújtani a pkr.nrszh.hu (interneten keresztül elérhető) címen, elektronikusan kitölthető űrlap kitöltésével lehet Érvényes pályázatot kizárólag a fenntartó nyújthat be

38 I/2. A pályázatkezelő rendszer használata Regisztráció csak újaknak Bejelentkezés Pályázatok kezelése Nyitólap után - regisztráció belépés felhasználónév jelszó Nyitólapon új pályázat benyújtása pályázat szerkesztése mentés, ellenőrzés véglegesítés

39 I/2. Pályázati űrlapok Általános adatok Fenntartó és szolgáltató Működési engedély Szolgáltatás ismertetése Szolgáltatási adatok Tárgyi feltételek Személyi feltételek Pénzügyi gazdálkodási terv Nyilatkozatok Mellékletek

40 I/2. Szociális Ágazati Portál (SZÁP) A portál egy olyan web alapú alkalmazás, amely a felhasználói számára egységes prezentációs felületet, valamint személyre szabott hozzáférést biztosít az információkhoz, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz. Információk gyűjtése és közzététele a lakosságnak a szolgáltatóknak és fenntartóknak az önkormányzatoknak a szociális szakembereknek a szociális hatóságoknak tartalmaz információkat 40

41 I/2. Szociális Ágazati Portál (SZÁP) Az ágazati portál kiemelt célja, hogy mind a közigazgatás, a szakmai szervezetek, szociális intézmények, mind pedig a szociális szolgáltatásokat igénybevevők, vagy egyéb érdeklődő számára biztosítsa az igényelt információtartalmakat. Azaz egyszerre szolgálja ki a laikus érdeklődőket, igénylőket, a szolgáltatásokat biztosító, szervező, ellenőrző rendszereket, továbbá a kutató, döntés előkészítő csoportokat Cél: az ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése, azaz az ágazati adminisztráció központi rendszereinek kialakítása, korszerűsítése.

42 Szt. I/3. Jogszabályi háttér a működés engedélyezéséhez, ellenőrzéséhez 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet (Szmr.) 112/2006.(V.12.) Korm. rendelet (Szfr.) Gyvt. 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet (Gymr.) évi CXL. tv. (Ket.) 42

43 I/3. Működési engedélyezés Eljárási lépések Kérelem benyújtása elektronikusan letölthető nyomtatvány Kötelező mellékletek csatolása Szakhatóságok bevonása Szakértő bevonása módszertani intézmény Helyszíni szemle Határozathozatal Regiszterben rögzítés Tanúsítvány kiadása 43

44 Szociális Fenntartó alapdokumentumai társulási megállapodás, vállalkozói igazolvány, cégkivonat, társadalmi szervezet bírósági nyilvántartás adatainak kivonata, egyházi nyilvántartásba vételről végzés, kivonat egyházi nyilatkozat a szervezeti egységről Adószámról igazolás Köztartozás mentességről igazolás Alapító okirat Felelősségbiztosítás ha kell Befogadással kapcsolatos dokumentumok I/3. Kötelező mellékletek Gyermekvédelem Fenntartó alapdokumentumai társulási megállapodás, vállalkozói igazolvány, cégkivonat, társadalmi szervezet bírósági nyilvántartás adatainak kivonata, egyházi nyilvántartásba vételről végzés, kivonat egyházi nyilatkozat a szervezeti egységről Adószámról igazolás Köztartozás mentességről igazolás Alapító okirat Felelősségbiztosítás ha kell Befogadással kapcsolatos dokumentumok 44

45 Szociális Szakmai program Személyi feltételek igazolása létszámfeltételről nyilatkozat szakképesítések, tanfolyamok okiratai Ingatlan tulajdoni lapja, használat jogcíme Építéshatósági engedély Speciális mellékletek jogosítvány forgalmi engedély kötelező és casco biztosítás I/3. Kötelező mellékletek Gyermekvédelem Szakmai program Személyi feltételek igazolása létszámfeltételről nyilatkozat szakképesítések, tanfolyamok okiratai vezetők és egyéb dolgozók speciális nyilatkozatai Ingatlan tulajdoni lapja, használat jogcíme Építéshatósági engedély A személyi feltételeknél egyes szolgáltatási formáknál eltérő nyilatkozatok! 45

46 I/3. Szakhatóságok bevonása Szociális Élelmiszerlánc és Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság kerületi hivatala (étkeztetés, nappali ellátás, lakóotthon, ha meleg-étkeztetés van, bentlakásos int.) Népegészségügyi intézet (nappali, bentlakásos intézmény) Tűzvédelmi szakhatóság (nappali, bentlakásos intézmény) Építéshatóság (nappali, bentlakásos intézmény) Megyei főjegyző (kiskorú fogyatékos otthon) NRSZH befogadás kérdésében Gyermekvédelem Népegészségügyi intézet (családi napközi, átmenti gondozási formák, gyermekotthon) Tűzvédelmi szakhatóság (bölcsőde, átmeneti gondozási formák, gyermekotthon) Építéshatóság (bölcsőde, átmeneti gondozási formák, gyermekotthon) Élelmiszerlánc és Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság kerületi hivatala (családok átmeneti otthona, utógondozó otthon, ha van meleg étk., egyébként bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon ) Megyei főjegyző (bölcsőde korai fejlesztés, gyermekotthon) NRSZH befogadás kérdésében 46

47 I/3. Szakértő bevonása Módszertani intézmény kirendelése Szakértőként vesz részt az eljárásban Véleményezi a szakmai programot 30 napon belül, indokolt esetben a hatóság 15 nappal hosszabbíthat Szakértői díjat a fenntartó köteles megfizetni A díj összege: Ft, illetve Ft (2012. január 1-től) 47

48 I/3. Helyszíni szemle Mindkét ágazatban kötelező Ket. szabályai Előzetes értesítés Rendeltetésszerű működést nem akadályozhatja Szemlét végző személy jogosultságai Jegyzőkönyv készül Eljárási bírság az akadályoztatásért 48

49 I/3. Határozat működési engedély Fenntartó adatai Szociális Neve, székhelye, adószám Fenntartó típusa Intézmény, szolgáltató adatai Neve, székhelye, Telephely, nyitva álló helyiség címe Ágazati azonosító Adószám, ha eltér a fenntartótól Szociális szolgáltatás megnevezése Férőhelyek száma Gépkocsi rendszáma, típusa Ellátási terület Működés kezdő időpontja Ellátási szerződés Működési engedély hatálya Befogadás ténye Fenntartó adatai Gyermekvédelem Neve, székhelye, adószám Fenntartó típusa Intézmény, szolgáltató adatai Neve, székhelye, Telephely, területi iroda címe Ágazati azonosító Adószám, ha eltér a fenntartótól Tevékenység típusa, formája Férőhelyek száma speciális Ellátási terület Működés kezdő időpontja Ellátási szerződés Működési engedély hatálya Befogadás ténye 49

50 I/3. Működési engedélyek Ket. szerinti határozat Jogerősítés Regiszterben rögzítés Tanúsítvány kiadása Működési engedély módosítás esetei Bejelentési kötelezettség Működési engedély visszavonása Engedély nélkül végzett szolgáltatások 50

51 Engedélyezés elektronizálása (folyamatábra 1.) 51

52 Engedélyezés elektronizálása (folyamatábra 2.) 52

53 Szociális Legalább kétévente Éves ellenőrzési terv: felügyeleti szervnek, szakhatóságoknak, módszertannak Helyszíni ellenőrzés Módszertan szakértőként kirendelése Szakhatóságok megkeresése Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés I/3. Ellenőrzés Gyermekvédelem Kétévente: gyermekjóléti szolgáltatás, napközbeni ellátás, átmeneti gondozás Évente: otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, TGYSZ Éves ellenőrzési terv: felügyeleti szervnek, szakhatóságoknak, módszertannak Helyszíni ellenőrzés Módszertan bevonása 4 évente Szakhatóságok megkeresése Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés 53

54 I/3. Ellenőrzés - intézkedések Közös az intézkedési lehetőség a két ágazatban Felszólít a jogszerű működés helyreállítására 15 nap - 4 hónap határidő Kötelezettséget előíró végzés Felvételi tilalom elrendelése Hatósági szerződés kötése : max. 3 évre Bírság kiszabása Egyéb intézkedések Engedély visszavonása nem szolgáltat, vagy megszűnt Férőhelyszám csökkentés, törlés Épületrész lezárása Engedély visszavonása súlyos veszélyeztetés, alapvető jogsértések Működési engedély hatályának megváltoztatása 54

55 Ellenőrzés elektronizálása (folyamatábra 1.) 55

56 Ellenőrzés elektronizálása (folyamatábra 2.) 56

57 Ellenőrzés elektronizálása (folyamatábra 3.) 57

58 Ellenőrzés elektronizálása (folyamatábra 4.) 58

59 I/4. Ágazati nyilvántartás 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet Nyilvántartás célja: állampolgárok, hatóságok, jogalkotó tájékoztatása Adattartalma: Szt. és a Gyvt. rögzíti Hozzáférési szintek: Érdeklődők: publikus, belépési kód nélkül ad információt Engedélyesek Fenntartók Hatóságok NRSZH 59

60 I/4. Ágazati azonosító Tartalmazza: Működési engedélyeket Ágazati azonosítót Fenntartói jelentéseket Fenntartói, intézményi adatokat, elérhetőségeket Nyújtott szolgáltatásokat 2012-től az igénybevevőket 60

61 I/4. Ágazati azonosító Azonosító képzése Az ágazati azonosító nyolcjegyű. Az első jegye konstans S betű. A 2-7. jegye: a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) sorszáma. A 8. jegye a 2-7. számjegyek felhasználásával képzett ellenőrző szám. Ezt úgy kell képezni, hogy a 2-7. jegyek mindegyikét szorozni kell azzal a sorszámmal, ahányadik helyet foglalja el az azonosítón belül (a konstans S betű utáni első számjegy szorozva kettővel, második számjegy szorozva hárommal stb.). Az így kapott szorzatok összegét el kell osztani 10-zel, és a 8. jegy az osztás maradéka lesz. Telephely azonosítója 16 jegyű. 61

62 I/4. Szolgáltatási jelentési rendszer Fenntartó kötelezettsége Csak szociális szolgáltatásokra Félévente Nappali intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Tartós bentlakásos intézmények, idősek otthona kivételével Negyedévente Támogató szolgáltatás Közösségi ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek otthona Szociális foglalkoztatás 62

63 I/5. Tevékenységadminisztráció KENYSZI felületén rögzített ellátottak a törzsadatok Az ellátottak körében végzett gondozási tevékenység rögzítése Önálló alrendszer -TEVADMIN Napi, heti, féléves, éves rendszerességgel rögzített űrlapok Űrlapok: jogszabályban előírt kötelező dokumentációk 63

64 I/5. Tevékenységadminisztráció Feldolgozott szolgáltatási területek Családsegítés Idősek otthona Gyermekvédelemben: macis lapok 64

65 I/5. Tevékenységadminisztráció Családsegítés űrlapok Esetnapló/cselekvési terv Forgalmi napló Családgondozói megállapodás Eset átadási jegyzék 65

66 I/5. Tevékenységadminisztráció űrlapok Családok átmeneti otthona I.sz adatlap: T-Törzslap XII. sz. adatlap: ÁTG-2 Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén XIII. sz. adatlap: ÁTG-3 Családgondozási lap átmeneti gondozásban XIV. sz. adatlap: ÁTG-4 Helyzetértékelési lap átmeneti gondozás esetén 66

67 Idősek otthona Előgondozás I Előgondozás II I/5. Tevékenységadminisztráció űrlapok Gondozási szükséglet vizsgálat Felvételi űrlap Igénybevételi űrlap Jövedelem adatok Ápolási gondozási alapápolás űrlap Ápolási gondozási szakápolás űrlap Gondozási terv Ápolási tevékenység dokumentáció Ápolási terv Egészségügyi ellátás Egyéni gyógyszernyilvántartó lap Gyógyszerbiztosítás Gyógyászati segédeszköz biztosítás Ellátotti mentálhigiéniás űrlap Ellátotti foglalkoztatási űrlap 67

68 Köszönjük a figyelmet! 68

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. 2 TÁMOGATOTT LAKHATÁS TÁMOGATOTT LAKHATÁS I. Beiktatta: 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER XI.

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER XI. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Konzorcium 2011. december XI. évfolyam 4. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Változások...... 3 Köszönöm!... 3 Köszönjük!... 4 Adatváltozások...

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Mohácsi Mónika főosztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JANUÁR 22. TÁMOP

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 24., csütörtök Tartalomjegyzék 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2011. október XI. évfolyam 3. szám Szakmai Hírlevél 2011/III. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. október XI. évfolyam 3. szám Tartalom FÓKUSZBAN:... 3 A költségvetési törvény

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben