ELŐADÁSVÁZLATOK AZ INFORMATIKA ORVOSI ALKALMAZÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐADÁSVÁZLATOK AZ INFORMATIKA ORVOSI ALKALMAZÁSAI"

Átírás

1 FML-029V/01 Gábor Dénes Főiskola ELŐADÁSVÁZLATOK AZ INFORMATIKA ORVOSI ALKALMAZÁSAI 324 Vezetőtanár: DR. SZILASI ANNA 2006/2007

2 2. oldal JÁRÓBETEG ELLÁTÁS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS Rehabilitációs intézetek ALAPELLÁTÁS SZAKELLÁTÁS Szakkórházak Prevenció Fogászat Kórházi kezelést biztosító osztályok Házorvos Gyermek háziorvos Foglalkozás egészségügy Gondozó intézet Rendelőintézet Kórházi ambulancia 1. ábra:az egészségügyi ellátás szintjei

3 3. oldal ALAPELLÁTÁS OEP, MEP ÁNTSZ Szakellátás Fekvőbeteg intézmények Gondozó intézetek Rehabilitációs intézetek Speciális szakmai intézetek Osztályok Ambulancia Szakambulancia, szakgondozás Szociális ellátási formák 2. ábra: A háziorvosi rendszer szakmai kapcsolatrendszere

4 4. oldal ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ INTÉZMÉNYEK RENDSZERE OMSZ Országos intézmények ÁNTSZ Szakmai Kollégiumok és intézetek OOSZI Nemzeti Népegészségügyi Intézet 3. ábra: Országos hatáskörű intézmények

5 5. oldal Országos k, Szakkollégiumok Szociális gondoskodás Egészségügyi szolgáltatók Szakfelügyeleti rendszerek Egyetemek OEP hálózata EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ÁNTSZ országos és megyeivárosi hálózata Központi Statisztikai Hivatal Fogyasztó védelem Környezet védelem Növény és talajvédelem Vízellátás Állategészségügy Helyi önkormányzatok Munkabiztonsági, Tűzvédelemi Balesetvédelmi Felügyelőségek Polgári védelem Rendőrség Igazságszolgáltatás 4. ábra: Az ÁNTSZ kapcsolatrendszere az intézményen kívüli egységekkel

6 6. oldal KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI REGIONÁLIS ÉS TÁRSULT FÓRUMOK ÖNKORMÁNYZAT NÉPJÓLÉTI FŐOSZTÁLY POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYÉB FŐOSZ- TÁLYOK, IRODÁK ÜGYFÉLSZOLÁLAT Népesség nyilvántartás Rendészet Gépjármű rendészet Vállalkozási nyilvántartás Egyéni dokumentumok Állampolgári jogok Szabálysértés GYÁMÜGY CSALÁDVÉDELEM TERÜLETI SZOCIÁLIS IRODÁK 5. ábra: A közigazgatás kapcsolatrendszere

7 7. oldal OEP Biztosítók Fix előirányzat Teljesítmény arányos finanszírozás Kapacitás finanszírozás Feladat finanszírozás Normatív Tételes ( Kártyapénz, (Pont, tarifa HBCS, stb.) rendszer) 6. ábra: Az egészségügy finanszírozási folyamata

8 8. oldal Természet Társadalmi kultúra Pénzintézetek Polgárjogi mozgalmak (pl. környezetvéd.) Demográfia Beszállítók Vállalat Vevők Tudomány technológia Állam Versenytársak Gazdaság Politika-jog 7. ábra A mikrokörnyezet és a makrokörnyezet összefüggései

9 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 9. oldal A KÜLSŐ KÖRNYEZET BEFOLYÁSOLÓ ELEMEI gazdasági folyamatok munkaerőpiac jogrend és szabályozás munkavállalói szervezetek AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENTJÉNEK TEVÉKENYSÉGEI ALAPFELADATAI EREDMÉNYEI Az emberi erőforrások tervezése Munkakörelemzés Toborzás és kiválasztás Munkavállalók - képességek - motivációk munkaerő-állomány, teljesítmény Teljesítményértékelés megtartás Munkaerőfejlesztés, karriertervezés jelenlét Bérezés, jutalmazás Fegyelem Munkakapcsolatok Munkakörök - követelmények - ellenszolgáltatások elégedettség egyéb A BELSŐ KÖRNYEZET HATÁSAI jellemző folyamatok szervezeten belüli szabályozás stratégia alkalmazottak kapcsolatai 8.ábra: Emberi erőforrás menedzsment összefüggései

10 10. oldal A VEZETENDŐ DOLOG BEAVATKOZÁS MEGFIGYELÉS BEAVATKOZÁSI TERVEK CÉLOK TERVEZÉS ÉSZLELT KÉP IDEÁLKÉP KULTÚRA RÉGI CÉLOK, TERVEK TAPASZTALATOK 9. ábra: A vezetés munkafázisai

11 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 11. oldal GAZDASÁGI RENDSZER Bér- és munkaügy Főkönyv Tárgyi - gép-, műszer nyilvántartás - ingatlan nyilvántartás Pénzügy - banknyilvántartás - pénztárnyilvántartás Élelmezés Készlet - fogyó anyag nyilvántartás - raktári - fogyóeszköz nyilvántartás - raktári - munkahelyi - személyi - alleltári Munkalap Belső gazdálkodás - igénylések nyilvántartása - keretösszegek nyilvántartása - teljesítmények nyilvántartása Osztályos alletárak Egyéb leltárak EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER 10. ábra: Gazdasági és egészségügyi rendszer kapcsolata

12 12. oldal kölcsönös kapcsolat INFORMÁCIÓ DÖNTÉS TUDÁS CSELEKVÉS EREDMÉNY 11. ábra: Vezetői döntés és cselekvés folyamata

13 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 13. oldal KÖZÉTKEZTETÉS, ANYAGFELHASZ- NÁLÁS, MENÜ NYILVÁNTARTÁS IONIZÁCIÓS SUGÁRZÁS ÉLŐ LAKOSOK ADATBÁZISA LEVEGŐ SZENNYEZÉS ADATAI TÁRSADALMI KÖRÜLMÉNYEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT TALAJ JELLEMZŐI ÉLETMÓD BETEGSÉGEK JÁRVÁNYOK EGYÉB FERTŐZÉSEK ELHALÁLOZOTT LAKOSOK ADATBÁZISA VÍZMÉRÉSEK ADATAI GYÓGYSZER FOGYASZTÁS 12. ábra: A lakosság adatbázisához kapcsolható kiegészítő adatbázisok

14 14. oldal Szakmai felügyelet ÁNTSZ Tulajdonos, fenntartó Önkormányzat Finanszírozó ( OEP, Biztosítók) Klinika, Szakkórház, Országos k Kórház Szakellátás Alapellátás 13. ábra: Az egészségügyi intézmények kapcsolatrendszere

15 15. oldal Országos szint KSH, WHO Egészségügyi Minisztérium, OEP, ÁNTSZ Országos intézetek Regionális szint MEP ÁNTSZ Helyi szint Alapellátás Szakellátás Egészségügyi és szociális szoláltatások 14. ábra: Ágazati információ-modell

16 16. oldal Az életminőség javítása Az EU jövedelmi szintjének közelítése és a regionális különbségek csökkentése A versenyképes ség növelése A foglalkoztatottság növelése és a humán tőke fejlesztése A környezet és az egészségi állapot javítása A termelő szektor versenyképességének javítása Az emberi erőforrások fejlesztése Az infrastruktúra fejlesztése Agrár- és vidékfejlesztés Gazdasági versenyképesség Humán erőforrás fejlesztés Agrár- és vidékfejlesztés Környezetvédelmi és infrastruktúra Regionális programok 15. ábra: Az életminőség hosszú távú fejlesztési lehetőségei

17 17. oldal élőlények reakciónormái individuum populáció abiotikus faktorok biotop ÖKOSZISZTÉMA biotikus faktorok biocönózis számszerű változások a populációban 16. ábra: Az élőlények és az ökoszisztéma kölcsönhatásai

18 18. oldal ELŐSEGÍTŐ GÁTLÓ munkamegosztás méreganyagok megtermékenyülés táplálék átadás FAJOK és EGYEDEK térbeli konkurencia táplálék konkurencia hatóanyagok anyagelvonás anyagkicserélődés ellenség 17. ábra: Fajok és egyedek egymásra hatása (Széky után)

19 19. oldal LEVEGŐ ÁLLATOK NÖVÉNYEK EMBER TALAJ VÍZ SZENNYEZŐFORRÁSOK (Pch) peszticidek 18. ábra: Táplálkozási lánc, táplálkozási csapda

20 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 20. oldal KÖRNYEZET ÉLETMÓD EGÉSZSÉG GENOTÍPUS ORVOSI ELLÁTÁS 19. ábra: Az egészséget befolyásoló tényezők EGÉSZSÉG MAKRO- KÖRNYEZET EXPOZÍCIÓ MIKRO- KÖRNYEZET IDŐ (életkor) BETEGSÉG 20. ábra: Az egészség- betegség összefüggései

21 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 21. oldal KULTÚRA KÖZÖSSÉG Szokások Életstílus Család Társ. környezet EÜ. Rdsz Szellem Test Elme MUNKA Humán Biológia Fizikai környezet MESTERSÉGES KÖRNYEZET BIOSZFÉRA 21. ábra: A humán ökoszisztéma modellje

22 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 22. oldal LAKOSSÁG TÖRZSADAT ÁLLOMÁNYA - személyi, szociológiai adatok - morbiditási adatok FORGALMI ADATOK BETEGIRÁNYÍTÁS RENDSZERES GONDOZÁSRA SZORULÓ TÖRZS ADATÁLLOMÁNYA ÁLLAPOTKÖVETÉS, VISSZARENDELÉS FELDOLGOZÁS FELDOLGOZÁS ADMINISZTRÁCIÓ TÁPPÉNZES NYILVÁNTARTÁS PROGNÓZIS FELDOLGOZÁS BESZÁMOLÁSI REND FELADATAI MATEMATIKAI STATISZTIKAI ELEMZÉSEK 22. ábra: A betegellátó orvosi mun kát segítő informatika szolgáltatásai

23 23. oldal TÖRZSADATÁLLOMÁNY IDÉZÉS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉS GONDOZOTTAK NYILVÁNTARTÁSA ÉRTESÍTŐ NYOMTATÁS KÖRZET MEGATÁROZÁS ALRENDSZER ÉRTESÍTÉSE EREDMÉNY ÉRÉTÉKELÉS EGYÉB CSOPORTKÉPZÉS KARBANTARTÁS, HIBAJAVÍTÁS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉS STATISZTIKAI ELEMZÉSEK 23. ábra: Számítógéppel elvégzendő munka folyamata

24 24. oldal ADATOK, VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ANAMNESIS A BETEGRŐL SZÁMÍTÓGÉP ORVOS-SZAKMAI ISMERETEK, ÖSSZEFÜGGÉSEK gyógyszerelési rutin diagnosztika differenciál diagnosztika ORVOSI SZAKVÉLE -MÉNYE- ZÉS D I A G N O S Z T K A T E R Á P I A ORVOS-SZAKMAI LOGIKAI EL- LENŐRZÉS (SZÁ- MÍTÓGÉP IN- TELLIGENS TEVÉ- KENYSÉGE) hatástani interakció 24. ábra: Az orvosi logikai munka informatikai támogatása

25 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 25. oldal input információ Számítógép szolgál- tatása kódolandó információ kódrendszer megfeleltetése Orvosi ismeret bázisú szolgáltatások indexelés értelmezés, azonosítás információ előállítása adat kontroll 25. ábra: A kódolás folyamata

26 26. oldal TÖRZSADATOK TEVÉKENYSÉG ADATAI AZONOSÍTÓK Adatbevitel dátuma Név, előző név Születési idő, hely Anyja neve Lakcím Panasz, vizsgálatok Beutalás, konzílium Diagnózisok Receptellátás Statisztikák Praxis adatai Személyi azonosítók Kód szótárak Kód adattárak Törlés-felülírás mennyiség minőség ARCHÍVUM 26. ábra: Az adatcsoportok kapcsolatai

27 27. oldal Gazdasági modul Vezetői információs modul Kapcsolat külső rendszerrel Betegfelvétel Közös adatbázis, központi modul Szakrendelők Osztályok Diagnosztika ( labor, RTG, szövettan stb.) Gyógyszergyár Vérellátó állomás 27. ábra: A moduláris rendszer kapcsolatai

28 28. oldal Alapellátás Háziorvos Radiológia Beteg ADATBANK Szakorvos Gyógyszergyár Kórház OEP Labor 28. ábra: Standardizált adatáramlás az integrált rendszerben

29 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 29. oldal FŐIGAZGATÓ Titkárság döntéselőkészítés informatika Orvos igazgató Ápolási igazgató Gazdasági igazgató Klinikai osztályok Osztályvezető főorvos Pénzgazdálkodás Diagnosztikai osztályok Járó és fekvő betegellátó asszisztensek, nővérek Humán erőforrás Kezelési és rehab.osztályok Betegszállítás Energetika Dietetika Szállítás, műszaki karbantartás Takarítás, higiene Hotel szolgáltatás higienia 29. ábra: A kórházi irányítás funkcionális folyamatai

30 30. oldal Lelet információ Egészségi állapot Gondozott Összes szűrés Célzott egészség v. Reakció csoport Szakgond. BNO Egyéb BNO személyi adatváltozás HÁZI- ORVOS orvos változás SZŰRÉSI LISTÁK Kivizsgálandók Kórbonctani dg. EGYÉB INFOR- MÁCIÓK Reinformáció kérés Statisztikák Speciális kódok 30. ábra: A háziorvos részére adott információk

31 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 31. oldal TÖRZSADAT- ÁLLOMÁNY KEZELÉS GONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓ LOGIKAI KONTROLL ÉS TERVEZÉS SZEMÉLYI SZOCIOLÓGIAI ADATOK NYILVÁNTARTÁS FORGALMI ADATOK HATÁSTANI INTERAKCIÓ MOBILITÁSI ADATOK VISSZA RENDELÉS ADMINISZTRÁCIÓ GYÓGYSZERE- LÉSI RUTIN BESZÁMOLÁSI REND FELADATAI ÁLLAPOT KÖVETÉS BETEGIRÁNYÍTÁS DIAGNOSZTIKA, DIIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKA MATEMATIKAI STATISZTIKAI ELEMZÉSEK PROGNOSZTIKA MUNKA TÁPPÉNZES NYILVÁNTARTÁS 31. ábra: Az alapellátási rendszer feladatai és adatcsoportjai

32 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 32. oldal RENDSZERLAP RENDSZERLAP TÉMA / MEZŐ HOL keresse a program a gondozási okot KÓDOK, JELEK MIT keressen a program vizsgálatot és időközöket ADATBÁZIS SZEMÉLYRE SZÓLÓ GONDOZÁSI TÁBLA TARTALMA: gondozási okok szükséges vizsgálatok vizsgálatok időköze következő vizsgálat időpontja 32. ábra: A gondozás és az adatbázis-kapcsolat

33 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 33. oldal BIZTOSÍTÓ E: Alap SZOLGÁLTATÓK ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTOTTAK Egyház, HM, IM OEP Házi orvos Fogorvos Regiszter Nyugdíj Biztosítók Közalkalmazott MEP Forgalom Üzemorvos Iskola és Sportorvos Regiszter NM, MKM Önkormányzat Vállalkozás-Vállalkozó KÖHÉM Munkaügyi központ Háziápoló és Védőnő Regiszter? JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Szoc.pol. Külföldi szerződéssel Származtatott jog Szakorvosi Gondozó Forgalom Regiszter? RENDELVÉNYEK Mozgó szako.szolg. Szakrendelés KESZ Gyógyszer Gyógy. segédeszköz Forgalom Művesekezelés Gyógyfürdő Betegszállítás Regiszte Táppénz Központi Diagn. JOGOSULTSÁG Rokkant nyugdíj Központi Terápia Segélyek (anyasági) Méltányosság CT-MRI vizsgálatok NÉP.NYILVÁNTART. FEKVŐBETEG SZAKELLÁTÁS GYÓGYINFÓK Aktív kórházi ellátás Nagyértékű endoprotézisek KSH Forgalom Szervátültetés Krónikus kórházi ellátás Egynapos beavatkozások Forgalom? 33. ábra: Az ellátások kapcsolatrendszere

34 34. oldal soma psziche vizsgálandó beteg soma th. pszicho-szocio th, Gy ó gy í t ó somat. kórisme tünettan és somatipikus vizsgálat adatai szakágak pszicho-szocio dg. pszichiátriai gondozó f o ly a m a t labor és kiegészítő eszközös vizsgálatok integrált rendszer archívuma 34. ábra: Az információ hatása a gondozás szaktevékenységére

35 35. oldal Rendszeren kívüli fekvőbeteg intézmények Alapellátás Központi adattár Szakellátás szakgondozás Gondozó intézet Rendszeren kívüli szakintézmények 35. ábra: A gondozási feladatcsoport kapcsolat rendszere

36 36. oldal Felvétel Alkalmazások az igények szerint Osztályok Diagnosztika Kórházüzem hozzáférési adat Osztott kórházi környezet betegek jogosultság menedzsment törzsadatai Hálózati kommunikációs rendszer Területi hálózat 36. ábra: Az ideális kórházi információs rendszer

37 37. oldal Gyógyszer ellátás Diagnosztikai szint Képalkotó diagnosztika Lakos diagnosztika Intenzív ellátás szintje Beteg monitorozás Funkcionális laborok Osztályos ellátás szintje Kórházi osztályok Vizsgálat kérés, Eredmény közlés Vizsgálat kérés Eredmény közlés 37. ábra: Betegorientált kórházi információs rendszer

38 38. oldal Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg nyilvántartás Osztályos modul Kódkarbantartás BÁZIS ALRENDSZEREK Személyi adatok Elhelyezési és betegforgalmi adatok Státusz adatok Anamnézis adatok Diagnózisok Beavatkozások Anesztéziai adatok Boncjegyzőkönyvek Kórlapok Zárójelentések Vizsgálat kérések Országos standars kódok Helyi kódállományok adatok és információk áramlása DIAGNOSZTIKAI ALRENDSZEREK Laborvizsgálatok Laborleletek Labor anyagfelhasználás Vizsgálatkérések Eszköz ütemezések Röntgen, CT, Ultrahang MRI leletek Képdiagnosztikai egységek anyagfelhasználása Gyógyszer adagolások Gyógyszer forgalmi és készlet adatok Gyógyszer rendelés és keretfelhasználás Kémiai laboratóriumi rendszer Képdiagnosztikai nyilvántartó rendszer Gyógyszer adagnyilvántartása Gyógyszer raktárnyilvántartás TELJESÍTMÉNYELSZÁMOLÁSI ALRENDSZEREK Műtéti kiírás, műtő napló Műtéti dokumentáció Műtői, műtéti dokumentáció Teljesítmény elszámolása Statisztikai gyűjtés, lekérdezés Intézet, osztály súlyszámteljesítménye, CASE-MIX HBCS törzs elemzés MANAGEMENT RÉSZRENDSZER GAZDASÁGI RÉSZRENDSZER MINŐSÉGFELÜGYELETI ÉS FEJLESZTÉSI RENDSZER 38.ábra: Ápolási rendszer

39 39. oldal DIAGNOSZTIKA, TERÁPIA KEZELÉS ÉS ÁPOLÁS FELVÉTEL KEZELÉSI, ÁPOLÁSI CIKLUS ELBOCSÁTÁS, ÁTHELYEZÉS HOTEL SZOLGÁLTATÁS 39. ábra: A fekvőbetegellátás folyamata

40 40. oldal Pénzügyi erőforrás Anyagi, technikai erőforrás Humán erőforrás INTEGRÁLT MANAGEMENT Osztályok közötti Osztályon belüli Intézményi szintű 40. ábra: Kórházi belső döntési szintek

41 41. oldal FEKVŐBETEG ELLÁTÁS Orvos-szakmai Rendszer DIAGNOSZTIKA ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS BETEG KÓD VIZSGÁLATOK BÉR KÖLTSÉG RÁVETÍTETT KÖLTSÉG ANYAGKÖLTSÉG VIZSGÁLATI DÍJ BETEG KÓD ORVOS KÓD HBSC ÁPOLÁSI NAP RÉSZLEG KÓD VIZSGÁLATOK ANYAGOK ORVOSI DÍJ NŐVÉRI DÍJ HOTEL SZOLGÁLTATÁS KÖZVETLEN KTSG. VIZSGÁLATI DÍJ ANYAGKÖLTSÉG ÉLELMEZÉS ÉLEMEZÉSI NORMA FŐKÖNYVI RENDSZER ORVOSKÓDÚ NŐVÉRKÓDÚ KÖZVETLEN KÖLTSÉG RÁVETÍTETT KÖLTSÉG (hotelszolgálat) ANYAGKÖLTSÉG CIKKSZÁM ALAPJÁN Egységár 41. ábra: Betegszámla

42 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 42. oldal Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg ellátás Alapellátás Diagnosztikai modulok Ápolási modul KÖZPONTI ADATTÁR Szakellátások Gazdálkodási részrendszer Humán erő gazdálkodás Menedzsment feladatai Finanszírozási kapcsolatok 42. ábra: Az integrált informatikai rendszer főbb funkciói

43 43. oldal A kártya felhasználójának az azonosítója 1. felhasználási terület azonosítója n-dik felhasználási terület azonosítója Felhasználási terület listája Felhasználó azonosítója, neve Egyes felhasználási területekre vonatkozó adatok: terület kódja rendszerkód memóriakorlátok 1. Standard eseményt meghatározó adatok 2. Változó adatok 3. Eü. esemény és diagnózis 4. Gyógyszerelés, gyógyszerrendelés 5. Keresőképtelenség és egyéb társadalombiztosítási adatok 6. Eseménycsoportok területe 7. Tiltások, kötelező tudnivalók 8. Adathatárok 9. Maximális rekordhossz 1. Fizetési korlát 2. Fizetés formája 3. Lejárati dátum 4. Számlaszám 5. Egy tranzakció által lefoglalt terület 6. Adathatárok 7. Maximális rekordhossz 43. ábra: A többcélú aktív memóriakártya modellje

44 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 44. oldal POLITIKUSOK ÉS DÖNTÉST HOZÓK NEMZETI TERÜLETI HELYI LAKOSSÁG PROGRAM MANAGEMENT Program stratégia Feltételek, eszközök és szervezés Szerepek és feladatok meghatározás TÖBBI SZEKTOR EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK 44. ábra: Együttműködési folyamatok az egészségmegőrzésben

45 45. oldal HUMÁN BIOLÓGIAI FELTÉTELEK KÖRNYEZETI HATÁROK LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉLETMÓD, SZOKÁSREND 45. ábra: Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők

46 46. oldal Vizsgálati eredmény Adatrögzítés Szűrési adatok feldolgozás Működési adatok Valószínűleg egészséges Kivizsgálandó Szűrési ritmus I. Törzs adatállomány Veszélyeztetett Beteg Szűrési ritmus II. III. n Gondozási feladatok Visszajelentés 46. ábra: Csoportképzés a vizsgálati adatok alapján

47 47. oldal LAKOS Szűrőállomás központi adattára Jelentkezés, admin. Lelet kiadás Laboratóriumi vizsgálat Alkalmassági véleményezés EKG, Cardiológia Szakorvosi vizsgálat Ernyőfénykép Cytológia Légzésfunkció Onkológia Egyéb speciális vizsgálatok 47. ábra: A komplex lakosságszűrés folyamata

48 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 48. oldal Konvencionális kockázat becslés humán alrendszer Rendszer-orientált kockázatbecslés zoológia részrendszer humán alrendszer botanikai részrendszer mikrobiológiai r.r. atmoszférikus r.r. hidroszférikus r.r. geoszférikus r.r. egy anyag emissziója és imissziója a humán alrendszerben egy anyag emissziója egy r.r.-be ezen anyag imissziója más r.r.-be mennyiségi módosulás után a részrendszerben az anyag reakciója által okozott másodlagos imissziók 48. ábra: A kockázatbecslés rendszere

49 49. oldal ANH OEP központi Személyi adatbázis APEH Területi (megyei) adatbázis Ügyfélszolgálat Állampolgár Munkáltatók Önkormányzatok Egészségügyi szolgáltatások 49. ábra: Az OEP adatbázisának kapcsolatrendszere

50 50. oldal Munkáltatók Ellátók, események Bevételek Biztosítottak nyilvántartása Kiadások Járulékfizetők Család és gyermekvédelem Keresőképtelenség 50. ábra: Az egészségbiztosítás alrendszerei

51 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 51. oldal INTÉZMÉNY Utalás PÉNZÜGYI OSZTÁLY Jelentés floppy, CD MEP UTALVÁNYADAT BEOLVASÁS LEMEZ ARCHIVÁLÁS ELLENŐRZÉS TÁPPÉNZ SZÁLLÍTÁS MEGYEI ADATBÁZIS CD ARCHIVÁLÁS UTIKÖLTSÉG KEVER ÖSSZESÍTŐ INTÉZMÉNY KASSZA ORSZÁGOS ADATBÁZIS Forint/Pont ARCHIVÁLÁS CD UPDATE ADATBÁZIS PONTSZÁM FORINTÉRTÉK FORINT/PONT ARCHIV CD KESZ JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉS TÁPPÉNZ KEVER 51.ábra: Adatmozgások, adatbázisok, kapcsolatok az OEP rendszerében

52 FLOPPY KÍSÉRŐJEGYZÉK Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 52. oldal CÍMKÉN: Intézetkód, dátum Név Tárgyhó Jelszó IKTATÁS: Érkezési sorszám Intézmény Rekordszám MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR helyiség, utca, házszám fogadó szobaszám, emelet fogadási idő ÁTADÓ ASZTAL IRATTARTÓ VÍRUSVÉDELEM KÍSÉRŐJEGYZÉK IGAZOLÓSZELVÉNY HAVI LEFŰZŐ FLOPPYTARTÓ FLOPPY HIBAJELENTŐ BEOLVASÁS CD-ÍRÓ HAVI ARCHIV CD SZEKRÉNY UTALVÁNY MEGYEI ADATBÁZIS Ft/pont OEP 52. ábra: OEP adatfogadás folyamata

53 53. oldal OEP Elvi folyószámla az OEP-nél Egészségügyi szolgáltatók háziorvos Járóbeteg szakellátás Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszer felírás egyéb BETEGELLÁTÁS 53. ábra: Országos Egészség Pénztári finanszírozás

54 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 54. oldal géppel rendelkező orvosi munkahelyek input bizonylat gép nélküli orvosi munkahelyek heti jelentések adattartalom a táppénzes esetről heti jelentések input bizonylat igazolás stb. tp-es alrendszer heti összesített jelentések Befejezett táppénzes esetek adattovábbítás nagy morbiditás elemzés integrált eü. rendez. 54. ábra: A keresőképtelen betegek adatainak feldolgozása

55 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 55. oldal Rendelőintézeti vezetés Táppénzre vételi joggal rendelkező orvosi munkahelyek Statisztikai csoport Bizonyítás Munkahely törzs 1 tábla + Adat bevivő és ellenőrző program 2 tábla + Ellenőrzött állomány Heti jelentés 3 tábla tábla ábra: A feldolgozás nagyvonalú folyamatábrája

56 56. oldal Tárgyköri szakértő Ismeretbázist támogató alrendszer Munka memória KÖVETKEZTETŐ GÉP Magyarázó alrendszer Végfelhasználó Adatbázis kapcsolat 56. ábra: Mesterséges intelligencia alapú döntéstámogatás

57 57. oldal Vezetés (management) Megelőző tevékenység Igények felmérése ellenőrzése feltételvizsgálat Erőforrások: Emberi, anyagi erőforrás. informatika Fő és kiszolgáló folyamatok -Fekvőbeteg ellátás -Járóbeteg ellátás -Diagnosztika -Terápia -Kiszolgáló folyamatok Egészségmegőrző és helyreállító szolgáltatás Beteg vevő Mérés, ellenőrzés, elemzés Engedély Helyesbítő tevékenység n OK 57. ábra: Minőségirányítási rendszer működése

58 58. oldal SZOCIÁLIS KÖRNYEZET Szervezet, csoport munkatárs MUNKAKÖRNYEZET FIZIKAI KÖRNYEZET Megvilágítás Létesítményi környezet Zaj, rezgés Higiénés környezet Klímatényezők Levegőtisztaság MUNKA- FEL- ADAT jel Információ felvétel EMBER Információfeldolgozás Cselekvés kivitelezés testméret, testhelyzet, igénybevétel tevékenység cselekvés művelet JELZŐELEM KEZELŐELEM ANYAG ENERGA INFORMÁCIÓ munka MUNKATÁRGY MUNKAESZKÖZ TERMÉK 58. ábra: Az ember-gép-környezet modellje

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László

Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január JELENTÉS az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről 0301 2003. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉS A GONDOZÓK

ÚTMUTATÓ A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉS A GONDOZÓK ÚTMUTATÓ A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉS A GONDOZÓK TELJESÍTMÉNY-ELSZÁMOLÁSÁNAK ÜGYVITELÉHEZ Az útmutatóban foglaltak alkalmazása az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve igazgatási szerveivel szerződéses

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. BETEGELLÁTÁSI FOLYAMATOK... 5 I./1. ELLÁTÁSI

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

Az OEP információs rendszere, mint az ágazati információs rendszer része

Az OEP információs rendszere, mint az ágazati információs rendszer része Az OEP információs rendszere, mint az ágazati információs rendszer része Dr. Pál Miklós, Krivácsy Zsolt, OEP, Váradi Imre, Országos Alapellátási Intézet Jelenleg az ágazati informatika nem mutat egységes

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 186. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek. Tartalomjegyzék. 291/2009. (XII. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 186. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek. Tartalomjegyzék. 291/2009. (XII. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek 186. szám Tartalomjegyzék 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ tagozat LOGISZTIKA szakirány FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben