ELŐADÁSVÁZLATOK AZ INFORMATIKA ORVOSI ALKALMAZÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐADÁSVÁZLATOK AZ INFORMATIKA ORVOSI ALKALMAZÁSAI"

Átírás

1 FML-029V/01 Gábor Dénes Főiskola ELŐADÁSVÁZLATOK AZ INFORMATIKA ORVOSI ALKALMAZÁSAI 324 Vezetőtanár: DR. SZILASI ANNA 2006/2007

2 2. oldal JÁRÓBETEG ELLÁTÁS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS Rehabilitációs intézetek ALAPELLÁTÁS SZAKELLÁTÁS Szakkórházak Prevenció Fogászat Kórházi kezelést biztosító osztályok Házorvos Gyermek háziorvos Foglalkozás egészségügy Gondozó intézet Rendelőintézet Kórházi ambulancia 1. ábra:az egészségügyi ellátás szintjei

3 3. oldal ALAPELLÁTÁS OEP, MEP ÁNTSZ Szakellátás Fekvőbeteg intézmények Gondozó intézetek Rehabilitációs intézetek Speciális szakmai intézetek Osztályok Ambulancia Szakambulancia, szakgondozás Szociális ellátási formák 2. ábra: A háziorvosi rendszer szakmai kapcsolatrendszere

4 4. oldal ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ INTÉZMÉNYEK RENDSZERE OMSZ Országos intézmények ÁNTSZ Szakmai Kollégiumok és intézetek OOSZI Nemzeti Népegészségügyi Intézet 3. ábra: Országos hatáskörű intézmények

5 5. oldal Országos k, Szakkollégiumok Szociális gondoskodás Egészségügyi szolgáltatók Szakfelügyeleti rendszerek Egyetemek OEP hálózata EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ÁNTSZ országos és megyeivárosi hálózata Központi Statisztikai Hivatal Fogyasztó védelem Környezet védelem Növény és talajvédelem Vízellátás Állategészségügy Helyi önkormányzatok Munkabiztonsági, Tűzvédelemi Balesetvédelmi Felügyelőségek Polgári védelem Rendőrség Igazságszolgáltatás 4. ábra: Az ÁNTSZ kapcsolatrendszere az intézményen kívüli egységekkel

6 6. oldal KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI REGIONÁLIS ÉS TÁRSULT FÓRUMOK ÖNKORMÁNYZAT NÉPJÓLÉTI FŐOSZTÁLY POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYÉB FŐOSZ- TÁLYOK, IRODÁK ÜGYFÉLSZOLÁLAT Népesség nyilvántartás Rendészet Gépjármű rendészet Vállalkozási nyilvántartás Egyéni dokumentumok Állampolgári jogok Szabálysértés GYÁMÜGY CSALÁDVÉDELEM TERÜLETI SZOCIÁLIS IRODÁK 5. ábra: A közigazgatás kapcsolatrendszere

7 7. oldal OEP Biztosítók Fix előirányzat Teljesítmény arányos finanszírozás Kapacitás finanszírozás Feladat finanszírozás Normatív Tételes ( Kártyapénz, (Pont, tarifa HBCS, stb.) rendszer) 6. ábra: Az egészségügy finanszírozási folyamata

8 8. oldal Természet Társadalmi kultúra Pénzintézetek Polgárjogi mozgalmak (pl. környezetvéd.) Demográfia Beszállítók Vállalat Vevők Tudomány technológia Állam Versenytársak Gazdaság Politika-jog 7. ábra A mikrokörnyezet és a makrokörnyezet összefüggései

9 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 9. oldal A KÜLSŐ KÖRNYEZET BEFOLYÁSOLÓ ELEMEI gazdasági folyamatok munkaerőpiac jogrend és szabályozás munkavállalói szervezetek AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENTJÉNEK TEVÉKENYSÉGEI ALAPFELADATAI EREDMÉNYEI Az emberi erőforrások tervezése Munkakörelemzés Toborzás és kiválasztás Munkavállalók - képességek - motivációk munkaerő-állomány, teljesítmény Teljesítményértékelés megtartás Munkaerőfejlesztés, karriertervezés jelenlét Bérezés, jutalmazás Fegyelem Munkakapcsolatok Munkakörök - követelmények - ellenszolgáltatások elégedettség egyéb A BELSŐ KÖRNYEZET HATÁSAI jellemző folyamatok szervezeten belüli szabályozás stratégia alkalmazottak kapcsolatai 8.ábra: Emberi erőforrás menedzsment összefüggései

10 10. oldal A VEZETENDŐ DOLOG BEAVATKOZÁS MEGFIGYELÉS BEAVATKOZÁSI TERVEK CÉLOK TERVEZÉS ÉSZLELT KÉP IDEÁLKÉP KULTÚRA RÉGI CÉLOK, TERVEK TAPASZTALATOK 9. ábra: A vezetés munkafázisai

11 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 11. oldal GAZDASÁGI RENDSZER Bér- és munkaügy Főkönyv Tárgyi - gép-, műszer nyilvántartás - ingatlan nyilvántartás Pénzügy - banknyilvántartás - pénztárnyilvántartás Élelmezés Készlet - fogyó anyag nyilvántartás - raktári - fogyóeszköz nyilvántartás - raktári - munkahelyi - személyi - alleltári Munkalap Belső gazdálkodás - igénylések nyilvántartása - keretösszegek nyilvántartása - teljesítmények nyilvántartása Osztályos alletárak Egyéb leltárak EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER 10. ábra: Gazdasági és egészségügyi rendszer kapcsolata

12 12. oldal kölcsönös kapcsolat INFORMÁCIÓ DÖNTÉS TUDÁS CSELEKVÉS EREDMÉNY 11. ábra: Vezetői döntés és cselekvés folyamata

13 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 13. oldal KÖZÉTKEZTETÉS, ANYAGFELHASZ- NÁLÁS, MENÜ NYILVÁNTARTÁS IONIZÁCIÓS SUGÁRZÁS ÉLŐ LAKOSOK ADATBÁZISA LEVEGŐ SZENNYEZÉS ADATAI TÁRSADALMI KÖRÜLMÉNYEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT TALAJ JELLEMZŐI ÉLETMÓD BETEGSÉGEK JÁRVÁNYOK EGYÉB FERTŐZÉSEK ELHALÁLOZOTT LAKOSOK ADATBÁZISA VÍZMÉRÉSEK ADATAI GYÓGYSZER FOGYASZTÁS 12. ábra: A lakosság adatbázisához kapcsolható kiegészítő adatbázisok

14 14. oldal Szakmai felügyelet ÁNTSZ Tulajdonos, fenntartó Önkormányzat Finanszírozó ( OEP, Biztosítók) Klinika, Szakkórház, Országos k Kórház Szakellátás Alapellátás 13. ábra: Az egészségügyi intézmények kapcsolatrendszere

15 15. oldal Országos szint KSH, WHO Egészségügyi Minisztérium, OEP, ÁNTSZ Országos intézetek Regionális szint MEP ÁNTSZ Helyi szint Alapellátás Szakellátás Egészségügyi és szociális szoláltatások 14. ábra: Ágazati információ-modell

16 16. oldal Az életminőség javítása Az EU jövedelmi szintjének közelítése és a regionális különbségek csökkentése A versenyképes ség növelése A foglalkoztatottság növelése és a humán tőke fejlesztése A környezet és az egészségi állapot javítása A termelő szektor versenyképességének javítása Az emberi erőforrások fejlesztése Az infrastruktúra fejlesztése Agrár- és vidékfejlesztés Gazdasági versenyképesség Humán erőforrás fejlesztés Agrár- és vidékfejlesztés Környezetvédelmi és infrastruktúra Regionális programok 15. ábra: Az életminőség hosszú távú fejlesztési lehetőségei

17 17. oldal élőlények reakciónormái individuum populáció abiotikus faktorok biotop ÖKOSZISZTÉMA biotikus faktorok biocönózis számszerű változások a populációban 16. ábra: Az élőlények és az ökoszisztéma kölcsönhatásai

18 18. oldal ELŐSEGÍTŐ GÁTLÓ munkamegosztás méreganyagok megtermékenyülés táplálék átadás FAJOK és EGYEDEK térbeli konkurencia táplálék konkurencia hatóanyagok anyagelvonás anyagkicserélődés ellenség 17. ábra: Fajok és egyedek egymásra hatása (Széky után)

19 19. oldal LEVEGŐ ÁLLATOK NÖVÉNYEK EMBER TALAJ VÍZ SZENNYEZŐFORRÁSOK (Pch) peszticidek 18. ábra: Táplálkozási lánc, táplálkozási csapda

20 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 20. oldal KÖRNYEZET ÉLETMÓD EGÉSZSÉG GENOTÍPUS ORVOSI ELLÁTÁS 19. ábra: Az egészséget befolyásoló tényezők EGÉSZSÉG MAKRO- KÖRNYEZET EXPOZÍCIÓ MIKRO- KÖRNYEZET IDŐ (életkor) BETEGSÉG 20. ábra: Az egészség- betegség összefüggései

21 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 21. oldal KULTÚRA KÖZÖSSÉG Szokások Életstílus Család Társ. környezet EÜ. Rdsz Szellem Test Elme MUNKA Humán Biológia Fizikai környezet MESTERSÉGES KÖRNYEZET BIOSZFÉRA 21. ábra: A humán ökoszisztéma modellje

22 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 22. oldal LAKOSSÁG TÖRZSADAT ÁLLOMÁNYA - személyi, szociológiai adatok - morbiditási adatok FORGALMI ADATOK BETEGIRÁNYÍTÁS RENDSZERES GONDOZÁSRA SZORULÓ TÖRZS ADATÁLLOMÁNYA ÁLLAPOTKÖVETÉS, VISSZARENDELÉS FELDOLGOZÁS FELDOLGOZÁS ADMINISZTRÁCIÓ TÁPPÉNZES NYILVÁNTARTÁS PROGNÓZIS FELDOLGOZÁS BESZÁMOLÁSI REND FELADATAI MATEMATIKAI STATISZTIKAI ELEMZÉSEK 22. ábra: A betegellátó orvosi mun kát segítő informatika szolgáltatásai

23 23. oldal TÖRZSADATÁLLOMÁNY IDÉZÉS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉS GONDOZOTTAK NYILVÁNTARTÁSA ÉRTESÍTŐ NYOMTATÁS KÖRZET MEGATÁROZÁS ALRENDSZER ÉRTESÍTÉSE EREDMÉNY ÉRÉTÉKELÉS EGYÉB CSOPORTKÉPZÉS KARBANTARTÁS, HIBAJAVÍTÁS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉS STATISZTIKAI ELEMZÉSEK 23. ábra: Számítógéppel elvégzendő munka folyamata

24 24. oldal ADATOK, VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ANAMNESIS A BETEGRŐL SZÁMÍTÓGÉP ORVOS-SZAKMAI ISMERETEK, ÖSSZEFÜGGÉSEK gyógyszerelési rutin diagnosztika differenciál diagnosztika ORVOSI SZAKVÉLE -MÉNYE- ZÉS D I A G N O S Z T K A T E R Á P I A ORVOS-SZAKMAI LOGIKAI EL- LENŐRZÉS (SZÁ- MÍTÓGÉP IN- TELLIGENS TEVÉ- KENYSÉGE) hatástani interakció 24. ábra: Az orvosi logikai munka informatikai támogatása

25 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 25. oldal input információ Számítógép szolgál- tatása kódolandó információ kódrendszer megfeleltetése Orvosi ismeret bázisú szolgáltatások indexelés értelmezés, azonosítás információ előállítása adat kontroll 25. ábra: A kódolás folyamata

26 26. oldal TÖRZSADATOK TEVÉKENYSÉG ADATAI AZONOSÍTÓK Adatbevitel dátuma Név, előző név Születési idő, hely Anyja neve Lakcím Panasz, vizsgálatok Beutalás, konzílium Diagnózisok Receptellátás Statisztikák Praxis adatai Személyi azonosítók Kód szótárak Kód adattárak Törlés-felülírás mennyiség minőség ARCHÍVUM 26. ábra: Az adatcsoportok kapcsolatai

27 27. oldal Gazdasági modul Vezetői információs modul Kapcsolat külső rendszerrel Betegfelvétel Közös adatbázis, központi modul Szakrendelők Osztályok Diagnosztika ( labor, RTG, szövettan stb.) Gyógyszergyár Vérellátó állomás 27. ábra: A moduláris rendszer kapcsolatai

28 28. oldal Alapellátás Háziorvos Radiológia Beteg ADATBANK Szakorvos Gyógyszergyár Kórház OEP Labor 28. ábra: Standardizált adatáramlás az integrált rendszerben

29 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 29. oldal FŐIGAZGATÓ Titkárság döntéselőkészítés informatika Orvos igazgató Ápolási igazgató Gazdasági igazgató Klinikai osztályok Osztályvezető főorvos Pénzgazdálkodás Diagnosztikai osztályok Járó és fekvő betegellátó asszisztensek, nővérek Humán erőforrás Kezelési és rehab.osztályok Betegszállítás Energetika Dietetika Szállítás, műszaki karbantartás Takarítás, higiene Hotel szolgáltatás higienia 29. ábra: A kórházi irányítás funkcionális folyamatai

30 30. oldal Lelet információ Egészségi állapot Gondozott Összes szűrés Célzott egészség v. Reakció csoport Szakgond. BNO Egyéb BNO személyi adatváltozás HÁZI- ORVOS orvos változás SZŰRÉSI LISTÁK Kivizsgálandók Kórbonctani dg. EGYÉB INFOR- MÁCIÓK Reinformáció kérés Statisztikák Speciális kódok 30. ábra: A háziorvos részére adott információk

31 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 31. oldal TÖRZSADAT- ÁLLOMÁNY KEZELÉS GONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓ LOGIKAI KONTROLL ÉS TERVEZÉS SZEMÉLYI SZOCIOLÓGIAI ADATOK NYILVÁNTARTÁS FORGALMI ADATOK HATÁSTANI INTERAKCIÓ MOBILITÁSI ADATOK VISSZA RENDELÉS ADMINISZTRÁCIÓ GYÓGYSZERE- LÉSI RUTIN BESZÁMOLÁSI REND FELADATAI ÁLLAPOT KÖVETÉS BETEGIRÁNYÍTÁS DIAGNOSZTIKA, DIIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKA MATEMATIKAI STATISZTIKAI ELEMZÉSEK PROGNOSZTIKA MUNKA TÁPPÉNZES NYILVÁNTARTÁS 31. ábra: Az alapellátási rendszer feladatai és adatcsoportjai

32 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 32. oldal RENDSZERLAP RENDSZERLAP TÉMA / MEZŐ HOL keresse a program a gondozási okot KÓDOK, JELEK MIT keressen a program vizsgálatot és időközöket ADATBÁZIS SZEMÉLYRE SZÓLÓ GONDOZÁSI TÁBLA TARTALMA: gondozási okok szükséges vizsgálatok vizsgálatok időköze következő vizsgálat időpontja 32. ábra: A gondozás és az adatbázis-kapcsolat

33 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 33. oldal BIZTOSÍTÓ E: Alap SZOLGÁLTATÓK ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTOTTAK Egyház, HM, IM OEP Házi orvos Fogorvos Regiszter Nyugdíj Biztosítók Közalkalmazott MEP Forgalom Üzemorvos Iskola és Sportorvos Regiszter NM, MKM Önkormányzat Vállalkozás-Vállalkozó KÖHÉM Munkaügyi központ Háziápoló és Védőnő Regiszter? JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Szoc.pol. Külföldi szerződéssel Származtatott jog Szakorvosi Gondozó Forgalom Regiszter? RENDELVÉNYEK Mozgó szako.szolg. Szakrendelés KESZ Gyógyszer Gyógy. segédeszköz Forgalom Művesekezelés Gyógyfürdő Betegszállítás Regiszte Táppénz Központi Diagn. JOGOSULTSÁG Rokkant nyugdíj Központi Terápia Segélyek (anyasági) Méltányosság CT-MRI vizsgálatok NÉP.NYILVÁNTART. FEKVŐBETEG SZAKELLÁTÁS GYÓGYINFÓK Aktív kórházi ellátás Nagyértékű endoprotézisek KSH Forgalom Szervátültetés Krónikus kórházi ellátás Egynapos beavatkozások Forgalom? 33. ábra: Az ellátások kapcsolatrendszere

34 34. oldal soma psziche vizsgálandó beteg soma th. pszicho-szocio th, Gy ó gy í t ó somat. kórisme tünettan és somatipikus vizsgálat adatai szakágak pszicho-szocio dg. pszichiátriai gondozó f o ly a m a t labor és kiegészítő eszközös vizsgálatok integrált rendszer archívuma 34. ábra: Az információ hatása a gondozás szaktevékenységére

35 35. oldal Rendszeren kívüli fekvőbeteg intézmények Alapellátás Központi adattár Szakellátás szakgondozás Gondozó intézet Rendszeren kívüli szakintézmények 35. ábra: A gondozási feladatcsoport kapcsolat rendszere

36 36. oldal Felvétel Alkalmazások az igények szerint Osztályok Diagnosztika Kórházüzem hozzáférési adat Osztott kórházi környezet betegek jogosultság menedzsment törzsadatai Hálózati kommunikációs rendszer Területi hálózat 36. ábra: Az ideális kórházi információs rendszer

37 37. oldal Gyógyszer ellátás Diagnosztikai szint Képalkotó diagnosztika Lakos diagnosztika Intenzív ellátás szintje Beteg monitorozás Funkcionális laborok Osztályos ellátás szintje Kórházi osztályok Vizsgálat kérés, Eredmény közlés Vizsgálat kérés Eredmény közlés 37. ábra: Betegorientált kórházi információs rendszer

38 38. oldal Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg nyilvántartás Osztályos modul Kódkarbantartás BÁZIS ALRENDSZEREK Személyi adatok Elhelyezési és betegforgalmi adatok Státusz adatok Anamnézis adatok Diagnózisok Beavatkozások Anesztéziai adatok Boncjegyzőkönyvek Kórlapok Zárójelentések Vizsgálat kérések Országos standars kódok Helyi kódállományok adatok és információk áramlása DIAGNOSZTIKAI ALRENDSZEREK Laborvizsgálatok Laborleletek Labor anyagfelhasználás Vizsgálatkérések Eszköz ütemezések Röntgen, CT, Ultrahang MRI leletek Képdiagnosztikai egységek anyagfelhasználása Gyógyszer adagolások Gyógyszer forgalmi és készlet adatok Gyógyszer rendelés és keretfelhasználás Kémiai laboratóriumi rendszer Képdiagnosztikai nyilvántartó rendszer Gyógyszer adagnyilvántartása Gyógyszer raktárnyilvántartás TELJESÍTMÉNYELSZÁMOLÁSI ALRENDSZEREK Műtéti kiírás, műtő napló Műtéti dokumentáció Műtői, műtéti dokumentáció Teljesítmény elszámolása Statisztikai gyűjtés, lekérdezés Intézet, osztály súlyszámteljesítménye, CASE-MIX HBCS törzs elemzés MANAGEMENT RÉSZRENDSZER GAZDASÁGI RÉSZRENDSZER MINŐSÉGFELÜGYELETI ÉS FEJLESZTÉSI RENDSZER 38.ábra: Ápolási rendszer

39 39. oldal DIAGNOSZTIKA, TERÁPIA KEZELÉS ÉS ÁPOLÁS FELVÉTEL KEZELÉSI, ÁPOLÁSI CIKLUS ELBOCSÁTÁS, ÁTHELYEZÉS HOTEL SZOLGÁLTATÁS 39. ábra: A fekvőbetegellátás folyamata

40 40. oldal Pénzügyi erőforrás Anyagi, technikai erőforrás Humán erőforrás INTEGRÁLT MANAGEMENT Osztályok közötti Osztályon belüli Intézményi szintű 40. ábra: Kórházi belső döntési szintek

41 41. oldal FEKVŐBETEG ELLÁTÁS Orvos-szakmai Rendszer DIAGNOSZTIKA ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS BETEG KÓD VIZSGÁLATOK BÉR KÖLTSÉG RÁVETÍTETT KÖLTSÉG ANYAGKÖLTSÉG VIZSGÁLATI DÍJ BETEG KÓD ORVOS KÓD HBSC ÁPOLÁSI NAP RÉSZLEG KÓD VIZSGÁLATOK ANYAGOK ORVOSI DÍJ NŐVÉRI DÍJ HOTEL SZOLGÁLTATÁS KÖZVETLEN KTSG. VIZSGÁLATI DÍJ ANYAGKÖLTSÉG ÉLELMEZÉS ÉLEMEZÉSI NORMA FŐKÖNYVI RENDSZER ORVOSKÓDÚ NŐVÉRKÓDÚ KÖZVETLEN KÖLTSÉG RÁVETÍTETT KÖLTSÉG (hotelszolgálat) ANYAGKÖLTSÉG CIKKSZÁM ALAPJÁN Egységár 41. ábra: Betegszámla

42 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 42. oldal Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg ellátás Alapellátás Diagnosztikai modulok Ápolási modul KÖZPONTI ADATTÁR Szakellátások Gazdálkodási részrendszer Humán erő gazdálkodás Menedzsment feladatai Finanszírozási kapcsolatok 42. ábra: Az integrált informatikai rendszer főbb funkciói

43 43. oldal A kártya felhasználójának az azonosítója 1. felhasználási terület azonosítója n-dik felhasználási terület azonosítója Felhasználási terület listája Felhasználó azonosítója, neve Egyes felhasználási területekre vonatkozó adatok: terület kódja rendszerkód memóriakorlátok 1. Standard eseményt meghatározó adatok 2. Változó adatok 3. Eü. esemény és diagnózis 4. Gyógyszerelés, gyógyszerrendelés 5. Keresőképtelenség és egyéb társadalombiztosítási adatok 6. Eseménycsoportok területe 7. Tiltások, kötelező tudnivalók 8. Adathatárok 9. Maximális rekordhossz 1. Fizetési korlát 2. Fizetés formája 3. Lejárati dátum 4. Számlaszám 5. Egy tranzakció által lefoglalt terület 6. Adathatárok 7. Maximális rekordhossz 43. ábra: A többcélú aktív memóriakártya modellje

44 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 44. oldal POLITIKUSOK ÉS DÖNTÉST HOZÓK NEMZETI TERÜLETI HELYI LAKOSSÁG PROGRAM MANAGEMENT Program stratégia Feltételek, eszközök és szervezés Szerepek és feladatok meghatározás TÖBBI SZEKTOR EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK 44. ábra: Együttműködési folyamatok az egészségmegőrzésben

45 45. oldal HUMÁN BIOLÓGIAI FELTÉTELEK KÖRNYEZETI HATÁROK LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉLETMÓD, SZOKÁSREND 45. ábra: Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők

46 46. oldal Vizsgálati eredmény Adatrögzítés Szűrési adatok feldolgozás Működési adatok Valószínűleg egészséges Kivizsgálandó Szűrési ritmus I. Törzs adatállomány Veszélyeztetett Beteg Szűrési ritmus II. III. n Gondozási feladatok Visszajelentés 46. ábra: Csoportképzés a vizsgálati adatok alapján

47 47. oldal LAKOS Szűrőállomás központi adattára Jelentkezés, admin. Lelet kiadás Laboratóriumi vizsgálat Alkalmassági véleményezés EKG, Cardiológia Szakorvosi vizsgálat Ernyőfénykép Cytológia Légzésfunkció Onkológia Egyéb speciális vizsgálatok 47. ábra: A komplex lakosságszűrés folyamata

48 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 48. oldal Konvencionális kockázat becslés humán alrendszer Rendszer-orientált kockázatbecslés zoológia részrendszer humán alrendszer botanikai részrendszer mikrobiológiai r.r. atmoszférikus r.r. hidroszférikus r.r. geoszférikus r.r. egy anyag emissziója és imissziója a humán alrendszerben egy anyag emissziója egy r.r.-be ezen anyag imissziója más r.r.-be mennyiségi módosulás után a részrendszerben az anyag reakciója által okozott másodlagos imissziók 48. ábra: A kockázatbecslés rendszere

49 49. oldal ANH OEP központi Személyi adatbázis APEH Területi (megyei) adatbázis Ügyfélszolgálat Állampolgár Munkáltatók Önkormányzatok Egészségügyi szolgáltatások 49. ábra: Az OEP adatbázisának kapcsolatrendszere

50 50. oldal Munkáltatók Ellátók, események Bevételek Biztosítottak nyilvántartása Kiadások Járulékfizetők Család és gyermekvédelem Keresőképtelenség 50. ábra: Az egészségbiztosítás alrendszerei

51 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 51. oldal INTÉZMÉNY Utalás PÉNZÜGYI OSZTÁLY Jelentés floppy, CD MEP UTALVÁNYADAT BEOLVASÁS LEMEZ ARCHIVÁLÁS ELLENŐRZÉS TÁPPÉNZ SZÁLLÍTÁS MEGYEI ADATBÁZIS CD ARCHIVÁLÁS UTIKÖLTSÉG KEVER ÖSSZESÍTŐ INTÉZMÉNY KASSZA ORSZÁGOS ADATBÁZIS Forint/Pont ARCHIVÁLÁS CD UPDATE ADATBÁZIS PONTSZÁM FORINTÉRTÉK FORINT/PONT ARCHIV CD KESZ JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉS TÁPPÉNZ KEVER 51.ábra: Adatmozgások, adatbázisok, kapcsolatok az OEP rendszerében

52 FLOPPY KÍSÉRŐJEGYZÉK Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 52. oldal CÍMKÉN: Intézetkód, dátum Név Tárgyhó Jelszó IKTATÁS: Érkezési sorszám Intézmény Rekordszám MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR helyiség, utca, házszám fogadó szobaszám, emelet fogadási idő ÁTADÓ ASZTAL IRATTARTÓ VÍRUSVÉDELEM KÍSÉRŐJEGYZÉK IGAZOLÓSZELVÉNY HAVI LEFŰZŐ FLOPPYTARTÓ FLOPPY HIBAJELENTŐ BEOLVASÁS CD-ÍRÓ HAVI ARCHIV CD SZEKRÉNY UTALVÁNY MEGYEI ADATBÁZIS Ft/pont OEP 52. ábra: OEP adatfogadás folyamata

53 53. oldal OEP Elvi folyószámla az OEP-nél Egészségügyi szolgáltatók háziorvos Járóbeteg szakellátás Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszer felírás egyéb BETEGELLÁTÁS 53. ábra: Országos Egészség Pénztári finanszírozás

54 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 54. oldal géppel rendelkező orvosi munkahelyek input bizonylat gép nélküli orvosi munkahelyek heti jelentések adattartalom a táppénzes esetről heti jelentések input bizonylat igazolás stb. tp-es alrendszer heti összesített jelentések Befejezett táppénzes esetek adattovábbítás nagy morbiditás elemzés integrált eü. rendez. 54. ábra: A keresőképtelen betegek adatainak feldolgozása

55 Az informatika orvosi 405 alkalmazásai 55. oldal Rendelőintézeti vezetés Táppénzre vételi joggal rendelkező orvosi munkahelyek Statisztikai csoport Bizonyítás Munkahely törzs 1 tábla + Adat bevivő és ellenőrző program 2 tábla + Ellenőrzött állomány Heti jelentés 3 tábla tábla ábra: A feldolgozás nagyvonalú folyamatábrája

56 56. oldal Tárgyköri szakértő Ismeretbázist támogató alrendszer Munka memória KÖVETKEZTETŐ GÉP Magyarázó alrendszer Végfelhasználó Adatbázis kapcsolat 56. ábra: Mesterséges intelligencia alapú döntéstámogatás

57 57. oldal Vezetés (management) Megelőző tevékenység Igények felmérése ellenőrzése feltételvizsgálat Erőforrások: Emberi, anyagi erőforrás. informatika Fő és kiszolgáló folyamatok -Fekvőbeteg ellátás -Járóbeteg ellátás -Diagnosztika -Terápia -Kiszolgáló folyamatok Egészségmegőrző és helyreállító szolgáltatás Beteg vevő Mérés, ellenőrzés, elemzés Engedély Helyesbítő tevékenység n OK 57. ábra: Minőségirányítási rendszer működése

58 58. oldal SZOCIÁLIS KÖRNYEZET Szervezet, csoport munkatárs MUNKAKÖRNYEZET FIZIKAI KÖRNYEZET Megvilágítás Létesítményi környezet Zaj, rezgés Higiénés környezet Klímatényezők Levegőtisztaság MUNKA- FEL- ADAT jel Információ felvétel EMBER Információfeldolgozás Cselekvés kivitelezés testméret, testhelyzet, igénybevétel tevékenység cselekvés művelet JELZŐELEM KEZELŐELEM ANYAG ENERGA INFORMÁCIÓ munka MUNKATÁRGY MUNKAESZKÖZ TERMÉK 58. ábra: Az ember-gép-környezet modellje

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét.

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 1. Az informatika alapgondolata A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Medicina 2000 Szakellátási Konferencia Balatonfüred 2008.

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

JAK -Járó Kontrolling

JAK -Járó Kontrolling JAK -Járó Kontrolling Kontrolling, finanszírozási benchmark minden járóbeteg ellátónak BSoft Informatikai Kft. Bakallár Sándor ügyvezető igazgató 1.JAK BSoft bemutatkozás Szoftver fejlesztés az egészségügyben

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Háziorvosi Reumatológiai Esték 2. Egészségbiztosítási szervek új struktúrája Egészségbiztosítási szervek új struktúrája

Háziorvosi Reumatológiai Esték 2. Egészségbiztosítási szervek új struktúrája Egészségbiztosítási szervek új struktúrája Háziorvosi Reumatológiai Esték 2. Egészségbiztosítási szervek új struktúrája Egészségbiztosítási szervek új struktúrája OEP Észak-alföldi Területi Hivatala eath@oep.hu Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft. HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 K+F EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Budapest, 2011. május Náray Gábor Zsolt Egészségügyi informatikai kutató-fejlesztő központ Megalapítás:

Részletesebben

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása Veress Enikő őrnagy főtiszt, minőségirányítási megbízott Mályi, 2014.Október 02. Előadás tematika 1. Az MH EK szervezetének bemutatása

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

DR. VARGA ZSUZSANNA BKS RESEARCH KFT. ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, HATVAN

DR. VARGA ZSUZSANNA BKS RESEARCH KFT. ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, HATVAN Háziorvosok szerepe és fontossága a klinikai kutatások során. A beteg, a szponzor és a vizsgálóorvos szemszögéből DR. VARGA ZSUZSANNA BKS RESEARCH KFT. ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, HATVAN Háziorvos

Részletesebben

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser 2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser Merre tovább? Hogyan tovább? SOK értelmes munkát kellene elvégeznie NÉHÁNY tanult embernek!

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet - 1962: Orvosi Műszerügyi

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE MB...dbf, rekordképe Mező neve típus Hossz tizedes leírás IDOSZAK C 6 jelentési időszak (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2 megye OEP kódja INTKOD C 4 szolgáltató

Részletesebben

Industrial Internet Együttműködés és Innováció

Industrial Internet Együttműködés és Innováció Industrial Internet Együttműködés és Innováció Informatikai Oktatási Konferencia 2014.02.22. Imagination at work. Előadó: Katona Viktória Innováció Menedzser viktoria.katona@ge.com Dr. Reich Lajos Ügyvezető

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 8. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata

Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata Balatonalmádi, 2015. 09. 17. Dr. Horváth Zsolt, egyetemi adjunktus Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar AZ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2014. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2014. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1019 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

Finanszírozási díjparaméter karbantartási feladatok

Finanszírozási díjparaméter karbantartási feladatok Dr. Nagy Júlia Finanszírozási díjparaméter karbantartási feladatok A díjkarbantartás rendszere Kalkulációs feladatok Informatikai követelmények Mit Milyen áron Honnan Milyen minőségben Kitől Szolgáltatói

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás. 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):..

KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás. 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):.. KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):.. 1.5. Lakóhelye:... 1.6. Tartózkodási

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók

Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók Az egészségügyi szolgáltatások körét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (továbbiakban Ebtv.) és a végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

AZ ÉN BETEGEM, A TE BETEGED, A Mi BETGÜNK ELŐTT JÖN? Betegút elemzés.

AZ ÉN BETEGEM, A TE BETEGED, A Mi BETGÜNK ELŐTT JÖN? Betegút elemzés. AZ ÉN BETEGEM, A TE BETEGED, A Mi BETGÜNK ELŐTT JÖN? Betegút elemzés. Szánti Istvánné, egyetemi okleveles ápoló Rácz György, közgazdász Szent György Kórház II. Járóbeteg Szakrendelő, Székesfehérvár, 2008

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Az emberi erıforrások menedzsmentje

Az emberi erıforrások menedzsmentje Az emberi erıforrások menedzsmentje Funkcionális menedzsment 5. 1 Emberi erıforrás Sajátosság: - önálló akarat - képes befolyásolni a teljesítményét - motiválható - szinergia Azonosság: ráfordítás költség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-szenvedélybetegek

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Tájékoztató a szakellátásra történő beutalás szabályairól

Tájékoztató a szakellátásra történő beutalás szabályairól Tájékoztató a szakellátásra történő beutalás szabályairól Jogszabályi háttér: - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Ebtv.) és a végrehajtására kiadott

Részletesebben

Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr!

Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr! ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2011. július elseje után a SPECIÁLIS FINANSZÍROZÁSÚ (Tételes gyógyszer; Esetfinaszírozás:

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Védőnői szolgálat munkaköre megüresedésének, illetve fizetés nélküli szabadsággal 1 hónapot meghaladó távollétének bejelentése Szolgáltató OEP : VII/A/1. számú függelék

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió 1. sz. adatlap VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP Beteg neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján Kérelem a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére ne alkalas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara a hazai, illetve főként az észak-magyarországi

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2006. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Székhelye: 8230

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások alrendszere

Társadalombiztosítási ellátások alrendszere Társadalombiztosítási ellátások alrendszere Készítette: SZÁMORG-Invest Kft. dr. Nagy György Rövid, vázlatos ismertetı dia sorozat TB demo SZÁMORG-Invest Kft. 1 Verzió információk és alkalmazás felhasználó

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben